Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur"

Transcriptie

1 Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) Fax: (030) Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot uur

2 Financiering op maat!

3 De Nederlandse Voorschotbank is een financieringsmaatschappij die actief is op het gebied van kredietverlening voor particulieren. De Nederlandse Voorschotbank verstrekt kredieten via het intermediair.

4 Uw wensen gaan in vervulling met een financiering op maat. Een gezond uitgangspunt vinden wij, want u bent niet gebaat bij een financiering welke uw draagkracht te boven gaat. In alle financieringsvormen is een financiering op maat het fundament waarop wij onze berekeningen maken. In deze brochure informeren wij u over al onze financieringsvormen. U leest welke normen wij hanteren bij de beoordeling van uw kredietaanvraag en u kunt enkele duidelijke rekenvoorbeelden stap voor stap volgen. Een aanvraagformulier treft u achterin de brochure aan. Wij kunnen ons voorstellen dat tijdens het lezen bij u vraagtekens rijzen. Aarzelt u niet contact op te nemen met uw intermediair. De benodigde gegevens vindt u in de daarvoorbestemde stempelruimte. Natuurlijk mag u zich ook rechtstreeks wenden tot de mensen van onze klantenservice. Zij kunnen u ongetwijfeld antwoord geven op uw vragen. Wij vertrouwen erop u binnenkort als klant te mogen begroeten. Hoogachtend, De Nederlandse Voorschotbank

5 De financieringsvormen van De Nederlandse Voorschotbank DOORLOPEND KREDIET Het doorlopend krediet is de ideale financieringsvorm voor mensen die willen beschikken over een voortdurende financiële reserve. U kunt naar behoefte bedragen opnemen (minimaal 100,00) tot een van te voren met De Nederlandse Voorschotbank afgesproken kredietlimiet. Rente en aflossing U betaalt maandelijks rente en aflossing. Uw maandtermijn bedraagt voor rente en aflossing een percentage van de limiet of een percentage van het uitstaand saldo. Andere aflossingsmethoden zijn bespreekbaar. Gedurende de looptijd kan de rente wijzigen. De Nederlandse Voorschotbank houdt u daarvan natuurlijk op de hoogte. Tevens bent u bij De Nederlandse Voorschotbank te allen tijde bevoegd tot volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing. Hieraan zijn géén kosten verbonden. Bij gedeeltelijke aflossing is aanpassing van het termijnbedrag mogelijk. Theoretische looptijd Bij het afsluiten van een doorlopend krediet wordt een theoretische looptijd aangegeven. Hierbij gaan we van onderstaande factoren uit: De kredietlimiet wordt bij aangaan van de financiering volledig opgenomen; De kredietlimiet blijft ongewijzigd; Tussentijdse opnamen vinden niet plaats; De rente blijft ongewijzigd; De termijnbedragen worden tijdig voldaan. Rekeningoverzicht U ontvangt per kwartaal een overzicht van uw rekening. Hierop staat o.a. vermeld: De kredietlimiet; Hoeveel u de afgelopen periode heeft opgenomen of terugbetaald; Hoeveel rente is berekend; Hoeveel u nog kunt opnemen en de resterende (theoretische) looptijd.

6 PERSOONLIJKE LENING Met een persoonlijke lening kunt u een hoger bedrag lenen dan u nodig hebt voor de aanschaf van uw auto, motor of caravan. Dit extra bedrag vormt een financiële reserve die u naar eigen inzicht kunt benutten voor bijv. de verzekering, vakantie etc. Een persoonlijke lening heeft een vaste looptijd en vaste maandtermijnen. Wanneer bij de persoonlijke lening het kredietbedrag deels gebruikt wordt voor aankoop van auto, motor of caravan dan kan De Nederlandse Voorschotbank verzoeken deze in onderpand te geven door middel van een pandakte. Zo heeft u de juiste financiering voor uw auto, motor of caravan en beschikt u bovendien over extra financiële speelruimte. PRIVÉ LEASE Privé Lease is een leenvorm die voor u een aanzienlijke vermindering van het maandelijkse termijnbedrag betekent. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de aanschafprijs. Zo kunt u de gehele aanschafprijs financieren of een aanbetaling doen in de vorm van inruil of een contante betaling. Gedurende een vooraf afgesproken vaste looptijd betaalt u uw (aflopend) krediet in gelijke maandelijkse termijnen terug. Deze bestaan uit een gedeelte aflossing en een gedeelte kredietvergoeding (rente). Deze vorm van financiering past het best bij mensen die bijvoorbeeld alleen de auto willen financieren en daarbij kiezen voor optimale zekerheid. Alle vrijheid na afloop van Privé Lease Aan het einde van de afgesproken looptijd kunt u zelf bepalen hoe u verder gaat. U heeft de volgende mogelijkheden: U ruilt uw auto in voor een andere auto (occasion of nieuw). Met de inruilprijs lost u de slottermijn af. Omdat de slottermijn gebaseerd is op een conservatieve inschatting van de waarde die uw auto zal hebben aan het eind van de looptijd, is het mogelijk dat uw auto bij inruil meer waard is dan de slottermijn. Deze winst is uiteraard voor u en u kunt deze bijvoorbeeld gebruiken als aanbetaling op uw volgende auto. U rijdt door met uw auto. Na het voldoen van de slottermijn kunt u de auto natuurlijk ook houden. U mag de slottermijn in één keer voldoen of door middel van een nieuw krediet in maandelijkse termijnen betalen.

7 Algemene regels voor de financiering In principe doen we met iedereen graag zaken. U zult begrijpen dat er een aantal criteria zijn. U bent 18 jaar of ouder; U woont in Nederland; U kunt een geldige legitimatie en/of vaste verblijfsvergunning overleggen; U beschikt over inkomen uit loondienstverband (indien voor u van toepassing); U kunt uw inkomsten aantonen d.m.v. een recente originele loonstrook. Bureau Krediet Registratie Wij zijn wettelijk verplicht navraag te doen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. De toetsing heeft betrekking op bestaande en reeds afgeloste leningen, alsmede het terugbetalingsverloop. Gegevens over het verstrekte krediet worden doorgegeven aan het BKR. Effectieve rente op jaarbasis In de effectieve rente op jaarbasis zijn alle kosten van het krediet opgenomen. Het is de wettelijke aanduiding voor de prijs van het krediet. Tarieven Deze kunt u aflezen op het tarievenoverzicht of vragen aan uw intermediair. Kwijtschelding bij overlijden Bij De Nederlandse Voorschotbank is het overlijdensrisico gratis verzekerd. Wanneer de eerste contractant(e) voor zijn/haar 65ste jaar komt te overlijden, zal het restant van de lening onder bepaalde voorwaarden tot een maximum van ,00 worden kwijtgescholden. Er bestaat een mogelijkheid om een aanvullende overlijdensverzekering af te sluiten voor een eventuele tweede contractant(e), hogere leeftijden en/of hogere bedragen. U kunt zich laten informeren bij uw intermediair.

8 Rekenvoorbeelden In de rekenvoorbeelden geven wij u inzicht in de manier waarop de inkomsten / lastenverhouding wordt berekend. Wij hebben daarbij geen rekening gehouden met vakantietoeslag, kinderbijslag of andere toeslagen. DOORLOPEND KREDIET Voorbeeld 1: U bent 28 jaar, werkt fulltime en verdient netto 1.200,00 per maand. U wilt een tuin aanleggen. Kosten: 6.000,00. Van de kredietlimiet van 8.000,00 houdt u 2.000,00 over. Het maandelijks af te lossen bedrag is 160,00 (2% kredietlimiet). Rente betaalt u slechts over het opgenomen bedrag, niet over het reservebedrag. Netto maandinkomen 1.200,00 Huur 200,00 Levensonderhoud 750,00 Totale maandelijkse lasten 950,00 -/- Afloscapaciteit 250,00 Voorbeeld 2: U wilt uw keuken verbouwen. Kosten ,00. U heeft 1.000,00 uit eigen middelen. De Nederlandse Voorschotbank berekent, dat u op een af te lossen bedrag komt van 180,00 per maand als u 9.000,00 leent (2% kredietlimiet). Netto maandinkomen 1.700,00 Huur 400,00 Levensonderhoud 800,00 Totale maandelijkse lasten 1.200,00 -/- Afloscapaciteit 1.500,00 Elk kwartaal krijgt u van De Nederlandse Voorschotbank een overzicht waarop niet alleen uw kredietstand staat aangegeven, maar ook het door u betaalde termijnbedrag, de berekende rente en het bedrag dat u nog op kunt nemen.

9 PRIVÉ LEASE, PERSOONLIJKE LENING Voorbeeld 1: U bent 28 jaar, in vaste dienst en verdient netto 1.150,00 per maand. U wilt een motor aanschaffen die 9.000,00 kost. De inruilwaarde van uw huidige motor is 1.000,00. U heeft 500,00 eigen geld, zodat u 7.500,00 wilt lenen. Dit bedrag wilt u in 36 maandelijkse termijnen terugbetalen: Kredietsom ,00 Kredietvergoeding 1.024,08 (effectieve rente op jaarbasis 8,8%) De maandelijkse termijn bedraagt ,08 : 36 = 236,78 Netto maandinkomen 1.150,00 Maandelijkse lasten: Huur 250,00 Levensonderhoud 1.600, ,00 Afloscapaciteit 300,00 Voorbeeld 2: U bent 36 jaar, gehuwd en heeft 2 kinderen. U heeft een vaste baan en verdient netto per maand 1.600,00. U wilt een nieuwe auto aanschaffen die ,00 kost. Dit bedrag wilt u in 60 maandelijkse termijnen terugbetalen: Kredietsom ,00 Kredietvergoeding 3.236,80 (effectieve rente op jaarbasis 8,8%) De maandelijkse termijn bedraagt ,80 : 60 = 287,28 Netto maandinkomen 1.600,00 Maandelijkse lasten: Hypotheek 450,00 Levensonderhoud 1.850, ,00 Afloscapaciteit 300,00

10 Algemene Voorwaarden artikel 1: Hoofdelijke aansprakelijkheid (alle kredietsoorten) Wanneer in deze overeenkomst meer personen als kredietnemer worden genoemd en als zodanig hebben getekend, zijn zij ieder hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk tegenover de kredietgever voor alle verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst. artikel 2: Opname gelden (doorlopend krediet) Van de kredietfaciliteit kan gebruik gemaakt worden indien: a. het saldo lager is dan de kredietlimiet en het verschil tussen kredietlimiet en saldo groter of gelijk is aan 100,00; b. kredietnemer niet achterstallig is of recentelijk is geweest, in de betaling van zijn termijnbedrag en artikel 5 en 6 niet van toepassing zijn; c. kredietgever de opnamemogelijkheid niet heeft geblokkeerd. Kredietgever kan een vervolgopname weigeren zonder opgave van redenen. artikel 3: Afbouw kredietlimiet (doorlopend krediet) Met ingang van de maand waarin de kredietnemer de zestigjarige leeftijd bereikt, zal de kredietlimiet maandelijks één zestigste deel worden verlaagd. Uw termijnbedrag blijft daarbij ongewijzigd (minimaal 2% van de oorspronkelijke kredietlimiet ). Voorts zijn opnamen daarbij niet meer mogelijk. artikel 4: Aanvullingen/wijzigingen (alle kredietsoorten) Tussen de kredietgever en kredietnemer overeengekomen aanvullingen of wijzigingen van de kredietlimiet c.q. aflossingssysteem, zullen indien goedgekeurd door de kredietgever, schriftelijk bevestigd worden en vormen een geheel met deze overeenkomst. Kredietnemer verplicht zich het daarbij door de kredietgever gewijzigde termijnbedrag maandelijks te voldoen. In ieder geval wordt de maandelijkse aflossing gesteld op 2% van de kredietlimiet. artikel 5: Kwijtschelden bij overlijden (alle kredietsoorten) Indien de kredietnemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst overlijdt anders dan ten gevolge van zelfmoord, eigen grove schuld, (burger-)oorlog of andere onlusten, vervallen alle bij zijn overlijden op hem rustende betalingsverplichtingen uit deze overeenkomst tot een maximum bedrag van ,00, echter op de navolgende voorwaarden: a. dat de kredietnemer bij het afsluiten van de overeenkomst de 60-jarige leeftijd nog niet had bereikt; b. dat de kredietnemer op het moment van overlijden jonger is dan 65 jaar, bij het overlijden op of na de 65e verjaardag vindt geen kwijtschelding plaats; c. dat cliënt bij het ondertekenen van de overeenkomst een goede gezondheid genoot; d. dat aan de kredietgever binnen een termijn van 3 weken na het overlijden van de kredietnemer een van gemeentewege af te geven bewijs van overlijden, alsmede naam en adres van de arts, die de doodsoorzaak constateerde, wordt overhandigd; e. dat de kredietnemer tot het moment van overlijden alle bepalingen van deze overeenkomst stipt is nagekomen; f. indien de op de eerste kredietnemer rustende betalingsverplichtingen uit deze overeenkomst meer dan ,00 bedragen, blijft voor erven en eventuele 2e kredietnemer de betalingsverplichting van het meerdere onverminderd van kracht;

11 g. indien kredietnemer overlijdt binnen 6 maanden na de datum van ondertekening van de overeenkomst vindt geen kwijtschelding plaats. h. uitgesloten voor kwijtschelding zijn alle bedragen die door cliënt zijn opgenomen ten laste van zijn lopende krediet in een periode van 6 maanden voorafgaand aan zijn overlijden. artikel 6: Vervroegde opeisbaarheid (alle kredietsoorten) De restant-schuld en al hetgeen door kredietnemer verschuldigd mocht zijn krachtens deze overeenkomst is in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, indien; a. de kredietnemer gedurende tenminste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag en na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in het nakomen van zijn verplichtingen; b. kredietnemer is overleden en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding in verband met het overlijden; c. kredietnemer is overleden en kredietgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat diens resterende verplichtingen niet zullen worden nagekomen; d. kredietnemer Nederland metterwoon heeft verlaten of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit binnen vier maanden zal geschieden; e. kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren of de WSNP van toepassing is verklaard; f. kredietnemer de tot zekerheid verbonden zaak zonder toestemming van de kredietgever heeft verkocht; g. kredietnemer aan kredietgever met het oog op het aangaan van de overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt, zodanig dat kredietgever de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. artikel 7: Opzeggen (alle kredietsoorten) Naast de gevallen van onmiddellijke opeisbaarheid zijn zowel kredietnemer als de kredietgever te allen tijde bevoegd deze overeenkomst op te zeggen; deze opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van twee weken. In geval van opzegging zal kredietnemer geen verdere opnamen kunnen doen; overigens blijft het in deze overeenkomst gestelde van kracht totdat het verschuldigde in zijn geheel zal zijn afgelost. Kredietnemer is te allen tijde bevoegd tot volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing. Bij aflopende termijn contracten zijn dan wel kosten verschuldigd; deze zijn afhankelijk van de verstreken looptijd en worden berekend over de kredietsom (= het oorspronkelijk geleende bedrag). De hoogte van de vergoeding wegens vervroegde aflossing hangt dus af van het tijdstip waarop kredietnemer aflost. artikel 8: Betalingen (persoonlijke lening/ privé lease) De regeling luidt als volgt: De kosten bij vervroegde aflossing zijn: a. voordat meer dan 1/5 deel van de looptijd is verstreken: 5% van de kredietsom b. nadat meer dan 1/5 deel, maar niet meer dan 2/5 deel van de looptijd is verstreken: 3% van de kredietsom c. nadat meer dan 2/5 deel, maar niet meer dan 3/5 deel van de looptijd is verstreken: 2% van de kredietsom d. nadat meer dan 3/5 deel van de looptijd is verstreken: nihil. Bij gedeeltelijke vervroegde aflossing wordt een evenredig deel van de kosten in rekening gebracht. Dit evenredig deel wordt bepaald als volgt: het bedrag van vervroegde aflossing gedeeld door het uitstaand saldo bij vervroegde aflossing. Tevens vindt herberekening plaats van de kredietvergoeding.

12 Binnen 30 dagen na afschrijving van een automatische incasso heeft de kredietnemer het recht een verzoek tot terugboeking in te dienen. Regelmatig zal de kredietgever aan de kredietnemer een rekeningoverzicht verstrekken waarin ondermeer de in de afgelopen periode opgenomen en betaalde bedragen, alsmede het termijnbedrag zijn vermeld. Het saldo zoals dit in de boeken van de kredietgever voorkomt is bindend behoudens tegenbewijs. artikel 9: Adreswijziging (alle kredietsoorten) De kredietnemer zal van een eventuele verandering van zijn adres binnen drie dagen na zodanige verandering schriftelijk aan de kredietgever mededeling doen. artikel 10: Registratie (alle kredietsoorten) Door ondertekening van de overeenkomst, verklaart kredietnemer ermee bekend te zijn, dat kredietgever de persoonsgegevens samenhangende met de overeenkomst verwerkt in een persoonsregistratie in de zin van de Wet op de Persoonsregistratie. Kredietnemer verklaart zich tevens akkoord met de interne aanwending, verwerking en een eventuele externe verstrekking van dergelijke gegevens indien en zover dat gebeurt in overeenstemming met het doel en strekking van de overeenkomst. Kredietgever is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel, derhalve wordt bij iedere kredietaanvraag informatie ingewonnen betreffende reeds lopende of afgesloten kredieten. Tevens wordt de overeenkomst door kredietgever geregistreerd bij het BKR, evenals mogelijke onregelmatigheden bij het betalingsverloop. artikel 11: Rente (doorlopend krediet) De rente, welke door kredietgever aan kredietnemer over het debetsaldo in rekening wordt gebracht, kan door kredietgever worden aangepast. Wijzigingen van het rentepercentage zullen kenbaar gemaakt worden op het overzicht van kredietnemer. (persoonlijke lening) Indien op verzoek van kredietnemer de vervaldatum van de eerste termijn later dan één maand na ondertekening van de overeenkomst dient te zijn, ontvangt de kredietnemer hiervoor een aanvullende rentenota. artikel 12: Vertragingsvergoeding/Te late betaling (alle kredietsoorten) De kredietnemer is vanaf de datum van ingebrekestelling vertragingsvergoeding verschuldigd indien hij, na het verstrijken van de ingebrekestelling genoemde termijn voor nakoming, nalatig blijft in het nakomen van de betalingsverplichting. (alleen doorlopend krediet) Vertragingsvergoeding wordt in rekening gebracht over het deel van het uitstaande saldo dat de kredietlimiet te boven gaat als gevolg van achterstallige betalingen. De vertragingsvergoeding wordt berekend op dagbasis en is maximaal gelijk aan de effectieve jaarrente die op dat moment van toepassing is voor de overeenkomst. (alleen persoonlijke lening) Deze vertragingsvergoeding wordt berekend op basis van de effectieve rente op jaarbasis, zoals vermeld in de overeenkomst. Over delen van een maand wordt de vergoeding in dagen nauwkeurig berekend. artikel 13: Geschillen Op onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De (voorzieningen)rechter te Utrecht is mede bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen de bij deze overeenkomst betrokken partijen. DE NEDERLANDSE VOORSCHOTBANK IS EEN HANDELSNAAM VAN RIBANK N.V.; HANDELSREGISTER UTRECHT NR

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910 1. Artikel 1. Definities... 3 2. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 3. Artikel 3. Offertes... 3 4. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst... 3 5. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn...

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie