GRIP 1, partyboot Egmond aan Zee 9 april 2017, gemeente Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRIP 1, partyboot Egmond aan Zee 9 april 2017, gemeente Bergen"

Transcriptie

1 GRIP 1, partyboot Egmond aan Zee 9 april 2017, gemeente Bergen

2 1. Overzicht Incident 9 april 2017 Ongeval partyboot, Egmond aan Zee Gemeente Bergen GRIP 1 Omschrijving Op zondag 9 april 2017 krijgt het Kustwachtcentrum Den Helder (KWC) om 17:34 uur via de 112 uit Drieberen de eerste melding binnen van een jacht in problemen op de Noordzee bij Egmond aan Zee. Iets later is bekend dat het gaat om een omgeslagen partyboot waarbij vermoedelijk 10 personen in zee liggen. De waterpartijen worden gealarmeerd door het KWC en gaan richting de partyboot ongeveer 500 meter uit de kant op de Noordzee bij Egmond aan Zee. Het KWC geeft de melding niet door aan de Gemeenschappelijke Meldkamer Noord-Holland Noord (GMK). De waterpartijen richten zich op het redden van de mogelijke slachtoffers uit het water. De landpartijen zijn nodig voor de opvang van slachtoffers als zij door de KNRM naar de kant worden gebracht en mogelijk transport voor verdere behandeling nodig is. De GMK, brandweer krijgt geen informatie van het KWC en besluit zelf om uur contact op te nemen met het KWC. Hierna worden de landpartijen gealarmeerd door de GMK, ambulances, politie en brandweer. Om 17:50 uur geeft het Kustwachtcentrum door aan de meldkamer dat alle mensen zijn uit het water. Dit bericht komt van de reddingsboot Adriaan Hendrik, alle mensen zijn uit het water, wel graag een ambulance want sommigen hebben het wat koud. De ambulance kijkt de opvarenden na. Om 17:51 uur krijgt de GMK rechtstreeks van de Adriaan Hendrik (KNRM) de terugkoppeling dat alles onder controle is. Om 17:55 uur staat de verpleegkundige van ambulance aan de waterkant op het strand en heeft één persoon die naar het strand is komen zwemmen opgevangen. De zwemmer geeft aan dat alle personen nog in het water zijn. De Command & Control geeft dit door aan de GMK. Door de KNRM en de ambulance worden tegenstrijdig berichten gegeven waardoor er niet eenduidig slachtofferbeeld op de GMK ontstaat, hierdoor besluit de CaCo om 17:59 uur multi op te schalen naar GRIP 1. Om 18:02 uur meldt de KNRM aan de GMK dat er geen vermissingen zouden zijn. Deze informatie wordt tevens gecheckt bij de ambulance en geven duidelijk aan dat iedereen uit het water is en onderweg naar het boothuis. De politie geeft aan dat de schipper van de partijboot aangeeft dat er nog vermisten in het water zijn, dit wordt om 18:07 uur gecheckt door de GMK bij het kustwachtcentrum. Kustwachtcentrum geeft aan dat de schipper van de Adriaan Hendrik aangeeft dat iedereen uit het water is. Om 18:16 uur meldt de KNRM dat zich 11 personen in het boothuis bevinden. De ambulance geeft aan 13 personen en de life line heeft het over 18 personen. Aan het einde van het incident is het duidelijk dat het gaat om 11 personen. De OvDBz is om 18:15 uur ter plaatse, de OVDP is niet ter plaatse gegaan na de GRIP opschaling. Na aankomst om 18:23 uur schaalt de OVDG in overleg met de LCoPI die nog aanrijdend is, af naar GRIP 0. De daadwerkelijke afschaling volgt om 18:38 uur. 2 Personen zijn gecheckt door het ambulancepersoneel, 9 personen willen zich niet laten checken door het ambulancepersoneel en vervolgens zijn alle mensen die gered zijn naar huis gegaan. Er is geen CoPI overleg geweest Quickscan GRIP1 ongeval Partyboot Egmond 1.0Egmond aan Zee versie april 2017 Pagina 1 van 8

3 Input Dit resumé is gebaseerd op: LCMS, het kladblok GMK De inzetrapportage van de CaCo De inzetrapportage van de IMGMK De inzetrapportage van de LCoPI De inzetrapportage van de IM CoPI De inzetrapportage van de OvDG De inzetrapportage van de OvDB De inzetrapportage van de OvDP De inzetrapportage van de OvDBz De inzetrapportage van de VvD, niet ontvangen Het evaluatiegesprek op 10 mei met de meldkamer, GHOR en RCB Inhoud 1. Overzicht Reconstructie Analyse Conclusies en aanbevelingen Quickscan GRIP1 ongeval Partyboot Egmond 1.0Egmond aan Zee versie april 2017 Pagina 2 van 8

4 2. Reconstructie Toelichting reconstructie Dit hoofdstuk beschrijft de reconstructie van het incident en is gebaseerd op de basisvereisten crisismanagement en de (sleutel)gebeurtenissen in de tijd: melding en alarmering op- en afschalen leiding en coördinatie informatiemanagement Melding en alarmering Op basis van een 112 melding uit Drieberen om 17:34 uur wordt door het KWC de waterpartijen gealarmeerd. De alarmering van het KWC wordt niet doorgezet naar de GMK. Om uur neemt de GMK zelf contact op met het KWC. Het KWC geeft dan het incident door aan de GMK, waarop de GMK gaat alarmeren. De eerste melding vanuit de GMK wordt aangemaakt op drenkeling, waarop de eerste 4 ambulance worden gealarmeerd. Later wordt de melding aangepast naar een jacht in problemen. Daarnaast wordt de politie en brandweer gealarmeerd. Op- en afschalen In de tabel hieronder het verloop van de totale op- en afschaling weergegeven. Op- en afschalen Tijd Door Alarmering 17:34 uur 112 melding GRIP 1 17:42 uur de GMK is er een gedeeltelijk GRIP1 alarmering gegeven die niet bij alle disciplines is gealarmeerd (i.v.m. code 10) GRIP 1 17:43 uur OVDB (bron: inzetrapport OVDP) GRIP 0 (afschalen) 17:45 uur CaCo (bron: inzetrapport OVDP) GRIP 1 17:59 uur CaCo GRIP 0 (afschalen) 18:38 uur LCoPI in samenspraak met CaCo Incident afgesloten 19:51 uur Meldkamer Op verschillende tijdstippen en verschillende meldtafels (politie en ambulance) van de GMK is er een GRIP 1 opschaling aangemaakt. Voorbeelden hiervan zijn: om 17:42 uur geeft de CPA aan dat er opgeschaald is naar code 10, hieraan is gekoppeld volgens landelijk protocol GRIP 1 (bron: GMK band). De GRIP 1 is niet automatisch uit het systeem gegenereerd. Om 17:43 uur spreekt de OVDP over een GRIP 1 alarmering, die vervolgens om 17:45 uur wordt ingetrokken (bron: OVDP evaluatierapport). Om 17:59 uur schaalt de CaCo op zonder het kort te sluiten met de LCoPI naar GRIP 1 (bron: LCMS). Na de opschaling van GRIP1 om uur is een volledig CoPI-team gealarmeerd. De OVDP is niet ter plaatse gegaan. Leiding en coördinatie CaCo Er waren regelmatig tegenstijdige gegevens van de KNRM en de landpartijen, ambulance en politie. Voorbeeld de KNRM geeft om 17:47 uur aan dat iedereen uit het water is. Hierbij blijft de vraag achter bij de landpartijen, hoeveel mensen zijn er zwemend naar het strand gegaan? Dit is niet te achterhalen uit het evaluatiegesprek, kladblok GMS of de inzetrapporten. Om 17:55 uur geeft de Ambulance een terugkoppeling naar de GMK met het bericht 1 persoon is zwemmend naar de kant gekomen, de rest bevindt zich nog in het water. Het was onduidelijk om hoeveel personen het ging Quickscan GRIP1 ongeval Partyboot Egmond 1.0Egmond aan Zee versie april 2017 Pagina 3 van 8

5 Er wordt ook gesproken over mogelijk 18 opvarenden, het is niet te achterhalen waar 18 opvarenden is ontstaan. De politie geeft om 18:07 uur aan dat de kapitein van de partyboot aangeeft dat er nog vermisten zijn in het water (bron: dit bericht is verder niet op band terug te vinden en mogelijk op een verlaat tijdstip in de melding getikt). Tijdens het evaluatiegesprek geeft de CaCo aan geen duidelijk beeld te krijgen van het incident. De GMK regelmatig contact op neemt met het KWC om aan informatie te komen. Dit meerdere keren is gedaan om het beeld eenduidig te krijgen. Er is door de verschillende informatiestromen niet een eenduidig beeld ontstaan op de GMK. De CaCo heeft op basis van deze gegevens de leiding en coördinatie op zich genomen en GRIP 1 gemaakt. Er is geen gebruik gemaakt van het IBP Noordzee. Leiding en coördinatie LCoPI De LCoPI is door de CaCo niet vooraf meegenomen in de GRIP 1 opschaling. De OVDP is niet ter plaatse gegaan, maar is gaan bellen (bron: evaluatieverslag OVDP). De LCoPI is bij grip 1 gealarmeerd en heeft op basis van de beschikbare informatie aanrijdend en in overleg met de OVDG afgeschaald naar GRIP 0. Er is geen CoPI-overleg geweest. Informatiemanagement Onderstaande informatie (cursief) staat in LCMS: De GMK heeft om 18:02 uur LCMS opgestart en de volgende gegevens ingevoerd: M: major E: strandslag Egmond aan Zee T: omgeslagen partyboot H: water verdrinking N: 18 opvarende, mogelijk 13 vermist E: MMT, KNRM, ambulance, politie GRIP 1 gegeven in verband met onduidelijk slachtofferbeeld. Om 18:24 uur is LCMS door de IM GMK aangepast met volgende gegevens: M: major E: strandslag Egmond aan Zee T: omgeslagen partyboot H: water verdrinking N: 18 opvarende, mogelijk 13 vermist E: MMT, KNRM, ambulance, politie GRIP 1 gegeven in verband met onduidelijk slachtofferbeeld. Het beeld is bevestigd door kapitein voertuig, 11 slachtoffers aan boord, 11 slachtoffers nu in het boothuis. Afgeschaald naar GRIP 0 in overleg met LCoPI. Om 18:49 uur is LCMS voor de laatste keer aangepast door de GMK met de volgende gegevens: Mogelijk 13 personen vermist. Alle 11 slachtoffers zijn terecht, betroffen 11 mensen op de boot en alle 11 zijn terecht in het boothuis KNRM. Uit het evaluatiegesprek blijkt dat het voor de collegae van de GMK nog steeds onduidelijk is hoeveel mensen uiteindelijk op het vlot hebben gevaren. Dit is terug te lezen uit LCMS, zie de schuin geciteerde paragraven hierboven. Informatie verstrekking tijdens het incident Het KWC heeft het incident niet doorgezet naar de GMK (bron: banden en evaluatiegesprek). Als de GMK contact opneemt met het KWC en info vraagt, wordt door het KWC correcte info verstrekt naar de GMK (bron: geluidsband GMK). Zowel de meldkamer als het KWC hebben niet gesproken over het IBP Noordzee Quickscan GRIP1 ongeval Partyboot Egmond 1.0Egmond aan Zee versie april 2017 Pagina 4 van 8

6 De informatieverstrekking over het aantal slachtoffers is een rode draad tijdens dit incident en door verschillende diensten met verschillende aantallen aangeleverd bij de CaCo. De tijd om duidelijkheid te krijgen over het aantal slachtoffers is vanaf tijdstip incident (17:34 uur) tot 18:07 niet eenduidig geweest. Opvallend hierbij is dat: Om 17:53 uur de KNRM aan geeft: iedereen uit het water. Graag 1 ambulance ter plaatse voor controle. Het is niet duidelijk of de KNRM de personen die zwemmend naar het strand is gegaan in beeld heeft? Om 17:55 uur geeft de ambulancedienst aan 1 persoon zwemmend naar de kant, de anderen nog in het water. Het is onduidelijk om hoeveel personen het gaat. De life line heeft het over 18 betrokkenen De ambulancedienst spreekt later over 11 betrokkenen (bron: uitluisteren band GMK) De Command & Control spreken over 13 personen (bron: uitluisteren band GMK) Om 18:07 uur checkt de GMK het bericht van de politie bij het KWC, namelijk: de kapitein van het schip spreekt over vermisten (bron: uitluisteren band GMK). De LCoPI is niet vooraf gekend in de GRIP 1 opschaling, heeft aanrijdend de info moeten ophalen Quickscan GRIP1 ongeval Partyboot Egmond 1.0Egmond aan Zee versie april 2017 Pagina 5 van 8

7 3. Analyse Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de analyse van het incident en is gebaseerd op de basisvereisten crisismanagement en de (sleutel)gebeurtenissen in de tijd: melding en alarmering op- en afschalen leiding en coördinatie informatiemanagement Melding en alarmering Het KWC de GMK niet in positie heeft gebracht. De GMK zelf actief het KWC is gaan contacten om de informatie te krijgen die nodig is voor een alarmering van landpartijen. Op- en afschalen Er twee keer, één keer door politietafel en één keer door de ambulancetafel een GRIP is gealarmeerd, maar dit alleen in de kolom is gealarmeerd en er geen volledig CoPI-team is gealarmeerd. De CaCo heeft GRIP 1 afgekondigd omdat er geen eenduidig beeld van het incident is en ook i.v.m. het uitgeven van code 10. Het IBP Noordzee niet is gebruikt door de hulpdiensten. Dit plan helpt de hulpdiensten bij dit scenario: overweeg landpartijen op te schalen naar GRIP 1 of hoger. Dit heeft als effect dat er afstemming plaats vindt tussen landpartijen en waterpartijen. Daarnaast helpt het IBP Noordzee om te komen tot een multi-totaalbeeld, bijvoorbeeld door communicatie structuren die zijn voorbereid et cetera. Leiding en coördinatie CaCo Doordat de GMK niet proactief benaderd wordt door het KWC loopt de GMK achter in de beeldvorming van de waterpartijen. Hierdoor is de beeldvorming niet eenduidig tot stand gekomen en dit had invloed op de leiding en coördinatie van de CaCo. Leiding en coördinatie LCoPI De LCoPI is korte tijd operationeel geweest. Heeft informatie opgehaald bij de GMK, en de OVD s. In overleg met de OVDG heeft de LCoPI afgeschaald naar GRIP 0. De LCoPI heeft geen contact gehad met de OVDP, dit heeft als effect dat er informatie mist in het totaalbeeld, bijvoorbeeld hoeveel personen hebben er uiteindelijk op het vlot gevaren. Informatiemanagement De grote verschillen in het slachtofferbeeld wat geproduceerd is in LCMS heeft de CaCo niet geholpen bij de beeldvorming en besluitvorming (bron: evaluatierapport CaCo). Na GRIP 1 is LCMS direct opgestart door de GMK. Informatie verstrekking tijdens het incident Het IBP Noordzee is niet gebruikt. Het IBP Noordzee had de CaCo en hulpdiensten kunnen helpen in communicatie structuur. Welke diensten en processen conform IBP Noordzee van toepassing zijn. Daarnaast is de C2000 structuur niet opgezet conform IBP Noordzee Quickscan GRIP1 ongeval Partyboot Egmond 1.0Egmond aan Zee versie april 2017 Pagina 6 van 8

8 4. Conclusies en aanbevelingen Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft in het verlengde van de reconstructie en analyse de conclusies van het incident en is gebaseerd op de basisvereisten crisismanagement en de (sleutel)gebeurtenissen in de tijd: melding en alarmering op- en afschalen leiding en coördinatie informatiemanagement. Melding en alarmering Onvoldoende beeldvorming tussen KWC en GMK over het incident, het jacht in problemen, werd later een partyboot en het bleek uiteindelijk een vlot waar x personen op aan het varen waren. Initieer op korte termijn een evaluatie bijeenkomst GMK en KWC. Wie: Plv Hoofd Meldkamer. Op- en afschalen De op- en afschaling is niet effectief en efficiënt ingezet. Voorbeelden: de centralist ambulancetafel heeft niet op de juiste wijze ingevoerd en gealarmeerd. Als dit volgens procedure was gedaan, had het inzetvoorstel (GRIP) op correcte wijze gealarmeerd geworden. De opschaling heeft gedeeltelijk plaatsgevonden en vervolgens is GRIP 1, mondeling ingetrokken door de politietafel en doorgegeven aan de OVDP. Na onzekerheid op slachtofferbeeld is er wederom multi opgeschaald. Train de CaCo s bij multi opschalen vooraf contact te zoeken met de LCoPI. Door vooraf collegiaal overleg, kan de CaCo en LCoPI gemotiveerd op- of afschalen. Dit is conform de werkwijze die staat beschreven in het Regionaal crisisplan Noord- Holland Noord, versie 7 maart Wie: Expert crisisbeheersing en plv. hoofd meldkamer. Leiding en coördinatie De IBP s en RBP s niet voldoende toegepast worden op de GMK en operationeel leidinggevende. Train de CaCo s en operationeel leidinggevende in het toepassen van het IBP Noordzee. Dit geeft sturing op de processen, zowel multi als mono. Neem de CaCo s mee in de trainingen tijdens de drill oefeningen van de CoPI s. Wie: Expert crisisbeheersing en plv. hoofd meldkamer. De OVDP functionaris komt niet ter plaatse na de GRIP 1 alarmering. Attendeer de OVDP s op het feit dat er duidelijke afspraken zijn over opkomen bij de GRIP opschaling. Wie: Hoofd R&CB en hoofd politie. Informatiemanagement Geen Quickscan GRIP1 ongeval Partyboot Egmond 1.0Egmond aan Zee versie april 2017 Pagina 7 van 8

9 Informatie verstrekking tijdens het incident Na het evaluatiegesprek en het lezen van evaluatierapporten vallen een aantal zaken op: KWC deelt niet actief informatie met GMK communicatie tussen GMK en KWC versus KNRM is vooral uit de GMK Alkmaar geïnitieerd IBP Noordzee is niet in beeld geweest bij het KWC en de hulpdiensten Het opschalingsproces is niet consistent doorgezet (KWC GMK) Initieer op korte termijn een evaluatie bijeenkomst GMK en KWC. Wie: Plv Hoofd Meldkamer. Quickscan Gezien de conclusies vanuit de Quickscan, is de aanbeveling dat de GMK een evaluatie organiseert waarbij de aanbevelingen uit de quickscan worden uitgediept met betrokken waterpartijen. Daarnaast de functionarissen mogelijk verbeterpunten kunnen aandragen Quickscan GRIP1 ongeval Partyboot Egmond 1.0Egmond aan Zee versie april 2017 Pagina 8 van 8

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon 1. Overzicht Incident 6 april 2017 Zeer grote brand, kringloopwinkel Saartje Gemeente Hollands Kroon GRIP 2 Omschrijving Op

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Dirkshorn 8 april 2017, gemeente Schagen

GRIP 1, zeer grote brand Dirkshorn 8 april 2017, gemeente Schagen GRIP 1, zeer grote brand Dirkshorn 8 april 2017, gemeente Schagen 1. Overzicht Incident 8 april 2017 Zeer grote brand, stolpboerderij Gemeente Schagen GRIP 1 Omschrijving Op zaterdag 8 april 2017 wordt

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland 1. Overzicht Incident 30 mei 2017 Zeer grote brand, agrarisch bedrijf, Venhuizen Gemeente Drechterland GRIP 1 Omschrijving Op dinsdag

Nadere informatie

GRIP 1, XTC-laboratorium.

GRIP 1, XTC-laboratorium. GRIP 1, XTC-laboratorium. 09 februari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 9 februari 2017 GRIP 1, XTC-laboratorium Gemeente Alkmaar, Hamsterkoog 13 K. Omschrijving Op donderdag 9 februari 2017

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Egmond aan den Hoef 10 juni 2017, gemeente Bergen

GRIP 1, zeer grote brand Egmond aan den Hoef 10 juni 2017, gemeente Bergen GRIP 1, zeer grote brand Egmond aan den Hoef 10 juni 2017, gemeente Bergen 1. Overzicht Incident 10 juni 2017 Zeer grote brand, agrarisch bedrijf, Egmond aan den Hoef Gemeente Bergen GRIP 1 Omschrijving

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat 26 januari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 26 januari 2017 GRIP 1 Zeer grote brand portiekflat Gemeente Alkmaar, Cornelis Evertsenplein 31. Omschrijving

Nadere informatie

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik 1. Overzicht Incident Zaterdag 29 april 2017 Ammoniaklekkage Zwaagdijk Gemeente Medemblik GRIP 1 Omschrijving Op zaterdag 29 april 2017 krijgt de

Nadere informatie

GRIP 1, verward persoon Hoorn 30 april 2017, gemeente Hoorn

GRIP 1, verward persoon Hoorn 30 april 2017, gemeente Hoorn GRIP 1, verward persoon Hoorn 30 april 2017, gemeente Hoorn 1. Overzicht Incident 30 april 2017 Verward persoon Gemeente Hoorn GRIP 1 Omschrijving Dit incident start op 30 april 2017 om 04.20 uur met een

Nadere informatie

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder Multidisciplinaire Quickscan GRIP 1 Stadhuis Den Helder, 28 september 2016 1. Overzicht Incident 28 september 2016 Middelbrand in het stadhuis

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon Quickscan Grip 1, zeer grote brand industriepand Hollands Kroon, 1 juni 2016 Incident 1 juni 2016. Zeer grote brand in een industriepand/agrarisch

Nadere informatie

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik Quickscan brand bedrijfsverzamelgebouw Medemblik, 10 maart 2016 Incident 10 maart 2016 Brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de

Nadere informatie

GRIP 1, ontruiming vakantiewoningen, vakantiepark Landal Sluftervallei, De Cocksdorp 19 mei 2017, gemeente Texel

GRIP 1, ontruiming vakantiewoningen, vakantiepark Landal Sluftervallei, De Cocksdorp 19 mei 2017, gemeente Texel GRIP 1, ontruiming vakantiewoningen, vakantiepark Landal Sluftervallei, De Cocksdorp 19 mei 2017, gemeente Texel 1. Overzicht Incident 19 mei 2017 Incident bestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS), vakantiepark

Nadere informatie

GRIP 1 brand tankerschip Mars

GRIP 1 brand tankerschip Mars GRIP 1 brand tankerschip Mars 19 januari 2017 Hollands Kroon 1. Overzicht Incident Donderdag 19 januari 2017 GRIP 1 brand tankerschip Mars Gemeente Hollands Kroon, locatie haven Oude Zeug. Omschrijving

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

GRIP 1 Penitentiaire Inrichting Zwaag 19 mei 2016, gemeente Hoorn

GRIP 1 Penitentiaire Inrichting Zwaag 19 mei 2016, gemeente Hoorn GRIP 1 Penitentiaire Inrichting Zwaag 19 mei 2016, gemeente Hoorn Multidisciplinaire evaluatie GRIP 1 Penitentiaire Inrichting Zwaag, 19 mei 2016 1. Overzicht Samenvatting Op donderdag 19 mei 2016 wordt

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Evaluatie VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Veiligheidsbureau Kennemerland Versie : 1.0 Status : definitief (na aanbieding burgemeester Weterings en vervolgens TO) TO : 17 mei 2017 1. INLEIDING

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Inleiding: Op 7 januari 2015 is er in de Paulus Potterstraat te Almere een woningbrand

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Auteurs: John Vredenbregt en Jantine Jurgens Datum: 29 januari 2013 Over dit document Documentinformatie Doel Voor wie TVB Referentie

Nadere informatie

Gasexplosie aan de Beukenhorst Diemen

Gasexplosie aan de Beukenhorst Diemen Gasexplosie aan de Beukenhorst Diemen Datum evaluatie: 25 en 29 september Auteur: OOV Versie: 1.0 Status document: definitief Samenvatting Bij de gasexplosie in de flat de Beukenhorst te Diemen op donderdag

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Evaluatie MULTIDISCIPLINAIR EVALUATIERAPPORT

Evaluatie MULTIDISCIPLINAIR EVALUATIERAPPORT Evaluatie MULTIDISCIPLINAIR EVALUATIERAPPORT Bommelding Stadhoudersstraat Arnhem 16 april 2013 Datum: 19 augustus 2013 Samenstellers rapport: Jan Slakhorst en Simone Hilgenberg Opdrachtgever: Paul Joosten

Nadere informatie

Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc

Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc Datum 8 september 2015 Op basis van de inzetverslagen van ingezette functionarissen, GMS en LCMS schetst de GHOR het verloop van het incident en formuleert indien nodig aandachtspunten

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014

Nadere informatie

Evaluatie. Dreiging internationale trein Hoofddorp / Schiphol GRIP 2 22 maart 2016

Evaluatie. Dreiging internationale trein Hoofddorp / Schiphol GRIP 2 22 maart 2016 Evaluatie Dreiging internationale trein Hoofddorp / Schiphol GRIP 2 22 maart 2016 Veiligheidsbureau Kennemerland Versie : 1.0 Status : Definitief TO : 19 mei 2016 1. INLEIDING Aanleiding Op dinsdag 22

Nadere informatie

Evaluatie MULTIDISCIPLINAIR EVALUATIERAPPORT

Evaluatie MULTIDISCIPLINAIR EVALUATIERAPPORT Evaluatie MULTIDISCIPLINAIR EVALUATIERAPPORT Zwaar ongeval A15 30 juni 2013 Datum: 10 september 2013 Samensteller rapport: Simone Hilgenberg Opdrachtgever: Paul Joosten Leden evaluatieteam: Patrick Berenstein

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Incident Monstertruck Haaksbergen

Incident Monstertruck Haaksbergen Tijs Klaassen, Rapid Responder Ambulance Oost OvD-G GHOR Twente Start incident 28 september 2015 15:59:30 uur - Totaal 8 112-meldingen - Tijdens de eerste meldingen wordt door de melders aangegeven dat

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Multidisciplinaire Evaluatie Brand Paulus Potterstraat Almere 7 januari 2015 Versie 1.0 Definitief 13 mei 2015

Multidisciplinaire Evaluatie Brand Paulus Potterstraat Almere 7 januari 2015 Versie 1.0 Definitief 13 mei 2015 Multidisciplinaire Evaluatie Brand Paulus Potterstraat Almere 7 januari 2015 Versie 1.0 Definitief 13 mei 2015 Multidisciplinaire evaluatie woningbrand Almere Definitief Pagina 1 van 13 Documentgegevens

Nadere informatie

Datum: 22 december 2014, versie 1.0

Datum: 22 december 2014, versie 1.0 Evaluatierapport Aanvaring tussen de Amelia en de Isala op het Schelde-Rijnkanaal (op 2 oktober 2014) Datum: 22 december 2014, versie 1.0 Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van Control

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd:

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd: Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie systeemoefening 2013 Algemene toelichting In april 2013 is door de Inspectie

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Programma van Eisen ex art. 4 lid 3 WAZ Advies aan het Veiligheidsberaad, uitgebracht door de ALV van GHOR Nederland

Programma van Eisen ex art. 4 lid 3 WAZ Advies aan het Veiligheidsberaad, uitgebracht door de ALV van GHOR Nederland Programma van Eisen ex art. 4 lid 3 WAZ Advies aan het Veiligheidsberaad, uitgebracht door de ALV van GHOR Nederland Op 1 januari 2011 treedt de Wet ambulancezorg (WAZ) in werking. De wet is op 2 december

Nadere informatie

Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013

Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013 Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013 Procedure afzetlint Inhoud Doelstelling 2 Doelgroep 2 Vaststelling en beheer 2 Algemeen 3 Functie 3 Soorten afzetlint 3 A. Rood-Wit 3 B. Rood-Geel-Reflecterend

Nadere informatie

Incident Exxon Mobil 2 september 2008

Incident Exxon Mobil 2 september 2008 Incident Exxon Mobil 2 september 2008 Eindrapportage november 2008 Evaluatierapportage incident Exxon Mobil 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2 Omschrijving incident... 3 3 Aanpak evaluatie...

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest Agendapunt 10 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 10 april 2015 Testrapport systeemtest Tijdens de systeemtest op 21 november 2014 is een foto van de rampenbestrijdingsorganisatie in de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing 1 Waarom een plan? Operationele behoefte uit de praktijk Gelegenheid om de in het convenant

Nadere informatie

Oefenjaarplan 2009. Waddenzeebreed Waddex

Oefenjaarplan 2009. Waddenzeebreed Waddex Oefenjaarplan 2009 Waddenzeebreed Waddex Vastgesteld door de Beheercommissie 28 november 2008 0. Overzicht Samenvatting Dit plan beschrijft het multidisciplinaire oefenprogramma van het Waddenzeebreed

Nadere informatie

Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente

Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente Concept: Vervoersplan zorginstellingen Twente In het kader van zorgcontinuïteit Enschede, februari 2014 Versie 0.4 Colofon Titel rapport: Vervoersplan zorginstellingen Twente Subtitel: In het kader van

Nadere informatie

Dit document beschrijft de volgende onderwerpen.

Dit document beschrijft de volgende onderwerpen. Evaluatieverslag gezonken klipper 'Almere' Evaluatieverslag 0. Overzicht Samenvatting Op 19 september 2007 meldde de schipper van de klipper Almere om 14.23 uur aan de Centrale Meldpost IJsselmeergebied,

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Bevindingen onderzoekscommissie Brand met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008 Ira Helsloot Overzicht presentatie Woord vooraf Korte herhaling: van

Nadere informatie

Introductie. IncidentBestrijdingsPlan WegTunnels (IBPWT)

Introductie. IncidentBestrijdingsPlan WegTunnels (IBPWT) Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie IncidentBestrijdingsPlan WegTunnels (IBPWT) Wegtunnels

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Veiligheidsregio in-zicht 2017-1 Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord.

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland Veiligheidsregio Kennemerland Rapportage toetsingskader 2016 - Systeemoefening TATA - GRIP 2 incident: (mogelijk) explosief op Schiphol - Opkomstoefeningen (2x) 28-11-2016 Uitgevoerd door: C.P.H. Verkade

Nadere informatie

Rampbestrijdingsplan. Vliegbasis Leeuwarden. Veiligheidsregio Fryslân <datum>

Rampbestrijdingsplan. Vliegbasis Leeuwarden. Veiligheidsregio Fryslân <datum> Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden Veiligheidsregio Fryslân Vaststelling Op grond van het Besluit veiligheidsregio s artikel 6.2.1, lid 1, stelt het bestuur van de veiligheidsregio een

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Veiligheidsregio Drenthe Datum: juli 2014 2/37 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing... 3 1.3 Definitie crisis...

Nadere informatie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie OGS symposium 9 oktober 2007 Th. Vullers Aanleiding Enschede Volendam Hercules ramp Deze presentatie hoe werkt ambulance bijstand gewondenspreiding

Nadere informatie

Bijlage B: Format rapportage

Bijlage B: Format rapportage Bijlage B: Format rapportage Format Rapportage Systeemoefening [naam regio] - dit document is op aanvraag in wordversie beschikbaar - [maand / jaar] Versie conclusies Bijlage B: format rapportage 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informatie) 11 april 2013

Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informatie) 11 april 2013 Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 26 juni 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie stroomstoring Uden e.o. 17 januari 2013 Algemene toelichting Op 17 januari

Nadere informatie

Crisisbeheersing en communicatie VR Fryslân Aard Naam Afdeling Actiehouder Datum gereed Document Basisinfo

Crisisbeheersing en communicatie VR Fryslân Aard Naam Afdeling Actiehouder Datum gereed Document Basisinfo RBP implementatietraject Totaaloverzicht aanpassingen Versie 3 (14 april 2014) Aanvullingen en wijzigingen doorgeven aan B. Steeman Afdeling Crisisbeheersing : b.steeman@vrfryslan.nl Doelen implementatietraject

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Model opschalingsplan ambulancezorg. RAV S VOORBEREID Juni 2014

Model opschalingsplan ambulancezorg. RAV S VOORBEREID Juni 2014 Model opschalingsplan ambulancezorg RAV S VOORBEREID Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Omschrijving en doel... 4 1.2 Context... 4 1.3 Referenties... 4 1.4 Uniformiteit... 5 1.5 Implementatie...

Nadere informatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Datum: 17 december 2015 1. Inleiding. Dit programma geeft aan welke eisen er vanuit de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Crisis besluit vorming / GRIP

Crisis besluit vorming / GRIP Crisis besluit vorming / GRIP Deze app beschrijft de crisisbesluitvormings structuur (GRIP-procedure) gezien vanuit standpunt OvD-P en SGBO/Actiecentrum politie. Bronnen: Infopunt Veiligheid/IFV Reacties

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2015

Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2015 Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2015 Versie 1.2 Bevat: - Feitelijke verrichtingen t.a.v. toetsingskader - Oordeel t.a.v. normering toetsingskader 06-01-2015 Uitgevoerd door: C.P.H. Verkade

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Evaluatie hulpverleningsinzet van zaterdag 14 juli 2012 16-08-2012 Meerdere drenkelingen in muistroom te Egmond aan Zee

Evaluatie hulpverleningsinzet van zaterdag 14 juli 2012 16-08-2012 Meerdere drenkelingen in muistroom te Egmond aan Zee Evaluatie hulpverleningsinzet van zaterdag 14 juli 2012 16-08-2012 Meerdere drenkelingen in muistrm te Egmnd aan Zee Uitgendigd: 1. ERB-leden 2. KNRM-bemanning 3. GMKNHN 4. Ambulancedienst 5. Brandweer

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Multidisciplinair Evaluatierapport Incident Kijfhoek 14-15 januari 2011 Versie 1.0 2011

Multidisciplinair Evaluatierapport Incident Kijfhoek 14-15 januari 2011 Versie 1.0 2011 Multidisciplinair Evaluatierapport Incident Kijfhoek 14-15 januari 2011 2011 Multidisciplinair Evaluatierapport Incident Kijfhoek 14-15 januari 2011 1 Colofon Adres Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Hoofdafdeling

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Veiligheidsregio in-zicht 2016-1 Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord

Nadere informatie

Procedure Langstransport

Procedure Langstransport Procedure Langstransport In vier processtappen: 1. Voorbereiding Langstransport 2. Besluitvorming Langstransport 3. Uitvoering Langstransport 4. Beëindiging Langstransport Definitief versie 4.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IV-15 Vliegtuigongeval buiten Veiligheidsregio Kennemerland

IV-15 Vliegtuigongeval buiten Veiligheidsregio Kennemerland Kennemerland Inleiding In dit hoofdstuk wordt het scenario Vliegtuigongeval buiten de Veiligheidsregio Kennemerland beschreven. Het scenario is bedoeld om te gebruiken bij: - Vliegtuigongeval buiten de

Nadere informatie

GRIP regeling VRMWB. Grip-regeling

GRIP regeling VRMWB. Grip-regeling Grip-regeling 2012-2016 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Wet- en regelgeving 6 1.1.1 Regionaal Crisisplan 6 1.2 Doelgroep 6 2. GRIP 7 2.1 Introductie 7 2.2 Uitgangspunten 7 2.3 Organieke structuur

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Rapportage Simulatie hulpverleningsdienst regio Twente. 14 december 2005

Rapportage Simulatie hulpverleningsdienst regio Twente. 14 december 2005 Rapportage Simulatie hulpverleningsdienst regio Twente 14 december 2005 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Den Haag Juni 2006 2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 SIMULATIE ALS ONDERDEEL VAN DE ADR...5

Nadere informatie

Evaluatie GRIP-3 incident Mosterdgas Ede. Evaluatierapport

Evaluatie GRIP-3 incident Mosterdgas Ede. Evaluatierapport Evaluatie GRIP-3 incident Mosterdgas Ede Evaluatierapport Evaluatie GRIP-3 incident Mosterdgas Ede Evaluatierapport Maart 2014 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 15 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie

Richtlijn. ambulancezorg op het water

Richtlijn. ambulancezorg op het water Richtlijn ambulancezorg op het water Versie: 1.0, augustus 2009 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur Vereniging Ambulancezorg Nederland op 26 augustus 2009 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

Multi-operationeel plan jaarwisseling VRHM; Team Multi Voorbereiding Angelique Heus Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 1 december 2016

Multi-operationeel plan jaarwisseling VRHM; Team Multi Voorbereiding Angelique Heus Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 1 december 2016 A.9 1. Samenvatting voorstel Zoals gebruikelijk sinds 2012 heeft een werkgroep de multidisciplinaire voorbereidingen voor de jaarwisseling 2016-2017 opgepakt. Politie, brandweer, GHOR en gemeenten werken

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie