Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost Januari t/m juni 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost Januari t/m juni 2016"

Transcriptie

1 1 oktober 2016 Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost Januari t/m juni 2016

2 Inhoud Inleiding 2 Deel 1: Gezamenlijke WMO-taken (WMO) 3 Zorg In Natura (ZIN) 4 Persoonsgebonden Budget (PGB) 7 Verhouding tussen ZIN & PGB 12 Deel 2: Beschermd Wonen 11 Deel 3: Overzicht WMO & BW 15 Aantal cliënten 16 Besteed 17 Totaal besteed in verhouding tot begroting 18 Bijlagen 19 Bronnen 28 Samenstelling rapportage 29 1

3 Inleiding We kunnen als samenwerkende gemeenten stellen dat het hectisch transitiejaar 2015 door onze gezamenlijke inspanning goed is verlopen. We hebben zorgcontinuïteit voor alle inwoners kunnen organiseren. Alle burgers die (overgangs)recht hadden hebben in 2015 ondersteuning ontvangen. Nieuwe ondersteuningsvragen zijn in de loop van het jaar geleidelijk ingestroomd. Er zijn geen burgers tussen de wal en het schip gevallen. Daar waar nodig, is maatwerk geleverd. Er zijn geen wachtlijsten ontstaan. We hebben de zorgaanbieders op tijd betaald waardoor de bedrijfsvoering door kon gaan. We hebben ons bekostigingsmodel met minder ondersteuningsproducten en gemiddelde tarieven ingevoerd zonder al te veel problemen. Er zijn in de regio veel nieuwe aanbieders bijgekomen. Hierdoor hebben burgers keuzemogelijkheden om dichtbij ondersteuning te ontvangen. Dit alles is gerealiseerd binnen de beschikbare financiële kaders. Het is gelukt om meer inzicht te krijgen in de kwantitatieve gegevens per gemeente (aantallen en omvang van zorggebruik). In 2016 willen we u wederom een stand van zaken weergeven in de financiën en de kwantitatieve WMO- gegevens van In deze rapportage worden de gegevens over het eerste halfjaar van 2016 gepresenteerd. Er is afgesproken dat de feitelijke toelichting op de cijfers per gemeente en interpretatie van de gegevens door iedere gemeente zelf gedaan wordt. In Deel 1 worden de gegevens van de gezamenlijke WMO-taken (WMO) gepresenteerd. Hierin wordt de informatie over cliënten van Zorg In Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB) eerst apart toegelicht. Daarnaast wordt een overzicht gegeven over het totaal aantal cliënten, de besteding en de begroting van WMO. In dit gedeelte vindt u ook de informatie per gemeente of zorgvorm. In Deel 2 worden de gegevens van beschermd wonen (BW) gepresenteerd. Zoals u kunt lezen hebben we aanvullende gegevens toegevoegd ten opzichte van de vorige rapportages. Verder hebben we de vormgeving aangepast en proberen we de gegevens meer te vertalen in grafieken en tabellen. Specifieke informatie hebben we in de bijlagen gezet. Bij de bespreking van deze rapportage horen wij graag of de huidige rapportagevorm aansluit bij de behoefte van de regiogemeenten. Zoals eerder besproken, is het de bedoeling deze monitorrapportage te gaan aanvullen met kwalitatieve gegevens en gegevens die relevant zijn voor de WMO beleidsontwikkeling. Wij gaan hierover graag het gesprek met u aan. 2

4 Deel 1: Gezamenlijke WMO-taken (WMO) Gezamenlijke WMO-Taken (WMO) betreffen begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Beschermd wonen is een taak van de centrumgemeente Oss. Dit is opgenomen in Deel 2. Voor de gezamenlijke WMO-taken heeft de regio Brabant Noordoost-Oost momenteel 179 aanbieders gecontracteerd. Zij leveren de hulp en ondersteuning in de vorm van Zorg In Natura (ZIN). Dit is een groei van 17 ten opzichte van het eerste kwartaal 2016, toen het aantal nog op 162 lag. Het aantal aanbieders blijft nog steeds groeien. 3

5 Aantal cliënten, besteed & begroting WMO-ZIN Aantal ZIN cliënten Besteed Begroot* % Besteed/Begroot Bernheze ,2% Boekel ,5% Boxmeer ,6% Cuijk ,3% Grave ,0% Landerd ,1% Mill en Sint Hubert ,5% Oss ,4% Sint Anthonis ,1% Uden ,1% Veghel ,0% Totaal ,9% * Jaarbegroting van 2016 volgens septembercirculaire

6 Aantal cliënten, besteed & begroting WMO-ZIN Bernheze (169) Boekel (72) Boxmeer (224) Cuijk (277) Grave (92) Landerd (91) Mill en Sint Hubert (80) Oss (857) Sint Anthonis (86) Uden (309) Veghel (231) Besteed Begroot 5

7 Aantal cliënten & besteed per zorgvorm Begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf WMO-ZIN Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal In Bijlage A, B en C wordt verder ingezoomd op het aantal cliënten, de besteding per individuele gemeente en per afzonderlijke zorgvorm. 6

8 PGB cliënten Verzilverd in SVB Budget Besteed WMO-PGB 450 cliënten die verzilverd hebben in SVB 411 cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget 39** cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget van 0 382* cliënten die in eerste half jaar hebben besteed volgens SVB 29*** cliënten die in eerste half jaar niet hebben besteed volgens SVB 382*: op pagina 8 en 9 ziet u de besteding door deze cliënten in het eerste halfjaar **: In Bijlage D ziet u uit welke gemeenten deze 39 cliënten komen. 29***: In Bijlage E ziet u uit welke gemeenten deze 29 cliënten komen. 7

9 Aantal cliënten, besteed & begroting WMO-PGB Aantal werkelijke PGB cliënten Besteed Begroting % Besteed/Begroot Bernheze ,7% Boekel ,3% Boxmeer ,4% Cuijk ,0% Grave ,3% Landerd ,0% Mill & SintHubert ,5% Oss ,5% Sint Anthonis ,9% Uden ,1% Veghel ,1% Totaal ,0% * Jaarbegroting van 2016 volgens septembercirculaire

10 Aantal cliënten, besteed & begroting WMO-PGB Besteed Begroting 9

11 Verhouding tussen ZIN & PGB WMO: ZIN & PGB Aantal WMO-cliënten % Aantal cliënten ZIN t.o.v. PGB Besteed Begroting* % Besteed/begroting ZIN ,7% ,9% PGB ,3% ,0% Totaal WMO ,3% * Jaarbegroting van 2016 volgens septembercirculaire 2015 In Bijlage F ziet u de verhouding tussen aantal ZIN-cliënten ten opzichte van PGB-cliënten per afzonderlijke gemeente. 10

12 Deel 2: Beschermd Wonen (BW) Anders dan voor gezamenlijke WMO-taken, behoort Sint-Oedenrode voor Beschermd wonen (BW) tot de regio BNO-O. In navolgende tabellen en grafieken is daar rekening mee gehouden. Voor Beschermd wonen zijn voor de regio Brabant Noordoost-Oost momenteel 16 aanbieders gecontracteerd. Zij leveren dit in de vorm van ZIN. 11

13 PGB cliënten BW-PGB indicatie Verzilverd in SVB Budget Besteed Overstap naar ZIN PGB recht BW-PGB 212 Cliënten die in eerste half jaar PGB indicaties hebben ontvangen 195 cliënten die verzilverd hebben in SVB 17 Cliënten die indicatie BW-PGB hebben, maar niet hebben verzilverd 183 cliënten die geregistreer d staan in SVB met een budget 12 Cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget van 0 175* cliënten die in eerste half jaar hebben besteed volgens SVB 8 cliënten die in eerste half jaar niet hebben besteed volgens SVB 77 Cliënten die in eerste half jaar zijn omgezet van PGB naar ZIN. (Deze 77 zitten ook in het totaal van 367 BW-ZIN) 106 Overige PGB cliënten 21 hebben recht op PGB t/m 30 april hebben nog steeds recht op PGB vanaf 1 mei *: op de volgende pagina ziet u de besteding door deze cliënten in het eerste halfjaar

14 ZIN & PGB: Aantal & besteed BW: ZIN & PGB Aantal BW-cliënten % Aantal cliënten ZIN t.o.v. PGB Besteed Begroting* % Besteed/Begroting ZIN 367 ** 67,7% ,7% PGB ,3% ,5% Toegang BW ,0% Totaal BW ,1% * Jaarbegroting van 2016 volgens meicirculaire **: op de volgende pagina ziet u het aantal BW-ZIN cliënten per gemeente. We zullen in de volgende rapportage bestuderen of het mogelijk is om het aantal BW-PGB cliënten per gemeente te identificeren. 13

15 Aantal BW-ZIN cliënten per gemeente* BW-ZIN Aantal ZIN cliënten Bernheze 34 Boekel 6 Boxmeer 42 Cuijk 4 Grave Landerd 7 Mill en SintHubert 5 Oss 154 Sint Anthonis 12 Sint Oedenrode 20 Uden 20 Veghel 50 Totaal 354 *Met gemeente wordt in deze tabel de gemeente bedoeld waar de cliënt BW-ZIN ondersteuning ontvangt. Dit hoeft niet de gemeente van de herkomst van een cliënt te zijn. In deze tabel zijn 13 cliënten van GGZ niet meegenomen. Omdat hun declaraties pas in september worden ingediend. Dan zijn de locaties pas bekend. 14

16 Overzicht WMO & BW 15

17 Totaal aantal cliënten ZIN in verhouding tot PGB % Aantal WMO-cliënten: ZIN t.o.v. PGB % Aantal BW-cliënten: ZIN t.o.v. PGB WMO & BW 13,3% 86,7% 32,3% 67,7% WMO-ZIN WMO-PGB BW-ZIN BW-PGB 16

18 Totaal besteed ZIN in verhouding tot PGB % WMO Besteed: ZIN t.o.v.pgb % BW Besteed: ZIN t.o.v. PGB 0,8% WMO & BW 14,2% 85,8% 30,0% 69,2% WMO-ZIN WMO-PGB BW-ZIN BW-PGB Toegang BW 17

19 Totaal besteed in verhouding tot begroting WMO & BW WMO Besteed Begroting BW In deze grafiek zijn begrotingen en bestedingen van zowel ZIN als PGB samengevoegd. In de Bijlage G ziet u de verhouding tussen besteding en begroting voor WMO-ZIN en WMO-PGB apart gepresenteerd. In de Bijlage H ziet u de verhouding tussen besteding en begroting voor BW-ZIN en BW-PGB apart gepresenteerd. 18

20 Bijlagen 19

21 WMO-ZIN Begeleiding: cliëntenaantal & besteding Bijlage A 02A06 02A07 02A09 Begeleiding Waakvlam Begeleiding basis Begeleiding exra Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal

22 WMO-ZIN Dagbesteding: cliëntenaantal & besteding Bijlage B A06 07A07 Dagbesteding Dagbesteding basis Dagbesteding extra Aantal Aantal Aantal cliënten Besteed cliënten Besteed cliënten Besteed Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal

23 WMO-ZIN Kortdurend verblijf : cliëntenaantal & besteding Bijlage C 04A Kortdurend verblijf basis Kortdurend verblijf extra Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal

24 (39) WMO-PGB cliënten met budget van 0 Bijlage D 23

25 (29) WMO-PGB cliënten met budget maar geen geld hebben besteed Bijlage E Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill & SintHubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel 24

26 WMO ZIN t.o.v. PGB per gemeente Bijlage F Aantal ZIN cliënten Aantal PGB cliënten Totaal aantal cliënten per gemeente % % ZIN/Totaal PGB/Totaal Bernheze ,9% 9,1% Boekel ,1% 20,9% Boxmeer ,5% 11,5% Cuijk ,0% 7,1% Grave ,5% 11,5% Landerd ,9% 14,2% Mill en Sint Hubert ,0% 14,0% Oss ,3% 12,7% Sint Anthonis ,5% 8,5% Uden ,9% 19,1% Veghel ,2% 17,8% Totaal ,7% 13,3% 25

27 WMO: besteding t.o.v. begroting Bijlage G ZIN Besteed Begroting PGB 26

28 BW: besteding t.o.v. begroting Bijlage H ZIN PGB Toegang BW Besteed Begroting 27

29 Bronnen Rapport periode Bronnen ZIN Januari t/m juni 2016 A. Aanbieders via gemeenteportaal/synaxion B. Administratiebestand Centrumgemeente (GWS) PGB Januari t/m juni 2016 A. SVB Verantwoordingsrapportage B. Administratiebestand Centrumgemeente (GWS) 28

30 Samenstelling rapportage Gemeente Oss Team: Contractmanagement en Inkoop Datum: 1 oktober 2016 Meer info via: 29

31

32 Highlights We zien een verschuiving van aantal cliënten van PGB naar ZIN. De besteding van de eerste halfjaar zit ongeveer op de helft van de jaarbegroting van

33 Monitorrapportage: Nu & Toekomst NU Omvang, besteding & begroting De ervaring met de toegang Toekomst Cliënt ervaringsonderzoek (CEO) De kwaliteit van de ondersteuning Het effect van de ondersteuning 32

34 Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag De ervaring met de toegang Ik werd snel geholpen De medewerker nam mij serieus De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht De kwaliteit van de ondersteuning Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag Het effect van de ondersteuning Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter redden Door de ondersteuning die ik krijg, heb ik een betere kwaliteit van leven 33

35 Bijlage I: 183 BW-PGB cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget Budget Besteed Naar ZIN Nog PGB recht Overstap naar ZIN Nog PGB recht Bijlage I 183 cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget 175* cliënten die in eerste half jaar hebben besteed volgens SVB 8 cliënten die in eerste half jaar niet hebben besteed volgens SVB 74 Naar ZIN. 101 PGB 3 Naar ZIN. 5 PGB 20 hebben recht op PGB t/m 30 april hebben nog steeds recht op PGB vanaf 1 mei hebben recht op PGB t/m 30 april hebben nog steeds recht op PGB vanaf 1 mei =74+3 Cliënten die in eerste half jaar zijn omgezet van PGB naar ZIN. (Deze 77 zitten ook in het totaal van 367 BW-ZIN) 106=101+5 Overige PGB cliënten 21=20+1 hebben recht op PGB t/m 30 april =81+4 hebben nog steeds recht op PGB vanaf 1 mei

Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen

Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen 11 mei 2017 Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost 2016 Dr. Ir. Jing Zhang Team: Contractmanagement en Inkoop Doelen van de monitorrapportage WMO regio Gebruik:

Nadere informatie

Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost. 5 e monitorrapportage januari t/m december 2015

Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost. 5 e monitorrapportage januari t/m december 2015 Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost 5 e monitorrapportage januari t/m december 2015 1 Monitorrapportage Wmo BNOO-O Inhoud Inleiding 1 Deel 1: Gezamenlijke taken Wmo 4 - Stand

Nadere informatie

Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost. 4e Rapportage 2015 januari t/m september (3 e kwartaal)

Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost. 4e Rapportage 2015 januari t/m september (3 e kwartaal) Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost 4e Rapportage 2015 januari t/m september (3 e kwartaal) 1 Monitorrapportage Wmo BNOO-O Inhoud Inleiding 1 Deel 1: Gezamenlijke taken Wmo

Nadere informatie

Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost. Halfjaarlijkse rapportage 3 e Rapportage 2015

Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost. Halfjaarlijkse rapportage 3 e Rapportage 2015 Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost Halfjaarlijkse rapportage 3 e Rapportage 2015 1 Monitorrapportage Wmo BNOO-O Inhoud Inleiding 1 Deel 1: Nieuwe taken Wmo 4 - Stand van

Nadere informatie

Monitor Wmo- nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost- Oost. Startrapportage Mei 2015

Monitor Wmo- nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost- Oost. Startrapportage Mei 2015 Monitor Wmo- nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost- Oost Startrapportage Mei 2015 Monitorrapportage Wmo BNOO- O Inhoud Inleiding 1 Deel 1: Nieuwe taken Wmo 2 - Eerste kennismaking 3 - Indicaties,

Nadere informatie

MILL EN SINT HUBERT MAASDONK LANDERD HAAREN

MILL EN SINT HUBERT MAASDONK LANDERD HAAREN BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUIJK GRAVE Jeugd- en opvoedhulp (JHV) Versie 3 oktober '13 Oosterpoort (2012) Jeugdhulp indicatie 55 10 28 27 72 34 9 33 26 13 235 231 17 12 26 15 111 71 29 1054 Verblijf

Nadere informatie

MILL EN SINT HUBERT MAASDONK BERNHEZE LANDERD BOXMEER BOXTEL CUIJK HAAREN BOEKEL GRAVE

MILL EN SINT HUBERT MAASDONK BERNHEZE LANDERD BOXMEER BOXTEL CUIJK HAAREN BOEKEL GRAVE BERNHEZE Jeugd- en opvoedhulp (JHV) Versie 3 oktober '13 Oosterpoort (212) Jeugdhulp Jeugdhulp indicatie 55 1 28 27 72 34 9 33 26 13 Verblijf deeltijd (dagbehandeling) * 5 2 4 2 2 Verblijf pleegzorg 14

Nadere informatie

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente «Naam_» «Adres_Compleet» «PC_Woonplaats» Datum 02 december 2014 Onderwerp Aantal bijlagen Nieuwe Jeugdwet 1 Beste ouder(s), cliënt(en), Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost Nummer: 7b. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 18 november 2014

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost Nummer: 7b. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 18 november 2014 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015. Nummer: 7b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2014 Aanleiding Voor de transitie AWBZ werken we samen

Nadere informatie

MILL EN ST HUBERT MAASDONK LANDERD HAAREN GRAVE OSS

MILL EN ST HUBERT MAASDONK LANDERD HAAREN GRAVE OSS RTA_(L)VB_Jeugd_Totaal_Versie_3 okt '13 BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK GRAVE ZorgOkee (2012) Zorg thuis (individuele begeleiding) 7 9 19 3 3 6 26 26 11 46 14 45 17 232 Zorg thuis (dagbesteding met

Nadere informatie

BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK

BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK RTA_GGZ_Jeugd_Totaal_Versie 3 okt '13 GGZ Oost Brabant (212) Diagnostiek Kortdurende behandeling Langdurige zorg (zorg met verblijf/klin.) 1 2 1 1 Langdurige zorg (voortgezet verblijf/klin. AWBZ) Eerstelijns

Nadere informatie

1 oktaber Monitorrapportage. Gezamenl jke WMo-taken & Beschermd Wonen. Brabant Noordoost-Oost Januari Um juni 2016

1 oktaber Monitorrapportage. Gezamenl jke WMo-taken & Beschermd Wonen. Brabant Noordoost-Oost Januari Um juni 2016 1 ktaber 2016 Mnitrrapprtage Gezamenl jke WM-taken & Beschermd Wnen Brabant Nrdst-Ost Januari Um juni 2016 lnhud lnleiding Deel 1: Gezamenlijke WMO-taken (WMO). Zrg ln Natura (ZlN). Persnsgebnden Budget

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT

JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT INHOUD VAN DE PRESENTATIE Cijfers en aantallen Hoe staan wij er financieel voor? Zorggebruik en aantal cliënten per gemeente Overzicht gecontracteerde instellingen

Nadere informatie

Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers voor regio 36b

Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers voor regio 36b Onderwerp Van toepassing voor Opgesteld door Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers 29-21 voor regio 36b Regio Brabant Noord Oost 36b R. Nijhuis Datum 2 december 211 Nieuwe VSV ers schooljaar 29-21

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg.

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg. Memo Werkorganisatie van de gemeenten Van : Eric van Maaren (Beleidsadviseur Sociaal Beleid CGM) Aan : Commissie Burger gemeente Cuijk CC : Datum : 10 september 2015 Onderwerp : Her indicaties Pgb en eigen

Nadere informatie

*Z00921B188A* documentnr.: INT/M/14/10694 zaaknr.: Z/M/14/12103

*Z00921B188A* documentnr.: INT/M/14/10694 zaaknr.: Z/M/14/12103 *Z00921B188A* documentnr.: INT/M/14/10694 zaaknr.: Z/M/14/12103 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling Beleidsplan 2015-2018 Jeugd Land van Cuijk en Verordening Jeugdhulp gemeente Mill en Sint Hubert 2015

Nadere informatie

Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer

Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer GR Wvs oordoost-brabant 1 e halfjaar 2007 UO-nummer 10080 Maart 2008 B3256 VOORWOORD Voor de Wsw-statistiek worden elk halfjaar gegevens verzameld van alle personen

Nadere informatie

Uitvoering Wmo in 2015

Uitvoering Wmo in 2015 Uitvoering Wmo in 2015 Werkbijeenkomst gemeente Mill en Sint Hubert 11 september 2014 H.J. (Eric) van Maaren Beleidsadviseur Sociaal Domein Werkorganisatie CGM Beleidskaders Wmo 2015 Wettelijk beleid Gemeentelijk

Nadere informatie

RTA_(L)VB_Jeugd_Totaal_Versie_3 okt '13 MILL EN ST HUBERT MAASDONK BERNHEZE BOEKEL LANDERD BOXMEER BOXTEL CUYK HAAREN GRAVE

RTA_(L)VB_Jeugd_Totaal_Versie_3 okt '13 MILL EN ST HUBERT MAASDONK BERNHEZE BOEKEL LANDERD BOXMEER BOXTEL CUYK HAAREN GRAVE RTA_(L)VB_Jeugd_Totaal_Versie_3 okt '13 ZorgOkee (212) Zorg thuis (individuele begeleiding) 7 9 19 3 3 7 11 22 2 1 2 1 Zorg thuis (gespecialiseerde behandeling en begeleiding BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL

Nadere informatie

Participatiewet 4. Stand van zaken 4 Ontwikkelingen 4 De financiën in de Participatiewet 6. Wmo 8

Participatiewet 4. Stand van zaken 4 Ontwikkelingen 4 De financiën in de Participatiewet 6. Wmo 8 Nieuwsbrief Sociaal Domein 1e kwartaal 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de Nieuwsbrief Sociaal Domein 2016-1 van de gemeente Boxmeer. De nieuwsbrief is ontwikkeld om de gemeenteraad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel VAN. Overzichtsgrafieken

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel VAN. Overzichtsgrafieken DATUM 20 mei 2010 AAN Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel VAN Jbe KOPIE Mri AGENDAPUNT 07 ONDERWERP TER INFO: Tarieven Afvalstoffenheffing 2009 Tarieven Afvalstoffenheffing 2009

Nadere informatie

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk

Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk Themabijeenkomst Transitie Jeugdzorg Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015 VERRICHTEN Programma Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2018 Verordening Jeugdzorg Budgetten Centrumregeling Beleidsplan en

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016 in de IJmond

Sociaal Domein 2016 in de IJmond Sociaal Domein 2016 in de IJmond Monitoring en sturing Els Diepenmaat Contractbeheer en financiën Cees de Ridder Transformatie Derkje Veurink Rapportage 1e kwartaal 2016 1 2 Monitoring en sturing Aan welke

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

MEMO GEMEENTE BOEKEL. Nummer 2016 / 43. : Raads- en burgerleden. : College van B&W. Betreft: : Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen

MEMO GEMEENTE BOEKEL. Nummer 2016 / 43. : Raads- en burgerleden. : College van B&W. Betreft: : Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen GEMEENTE BOEKEL Nummer 2016 / 43 MEMO Aan Van : Raads- en burgerleden : College van B&W Betreft: : Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen 2016-2020 Datum : 4 juli 2016 Geachte Raads- en Burgerleden, Het

Nadere informatie

Plan van Aanpak Transitie AWBZ

Plan van Aanpak Transitie AWBZ Plan van Aanpak Transitie AWBZ 1. Achtergrond/aanleiding In het regeerakkoord is vastgelegd dat er verschillende functies vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden gedecentraliseerd

Nadere informatie

G.A.J. Adams Inwoners en zorg M.C. Emmelkamp - van de Weijgaert

G.A.J. Adams Inwoners en zorg M.C. Emmelkamp - van de Weijgaert Raadsvoorstel Onderwerp Beleidsplan Transformatie van AWBZ naar Wmo Raadsvergadering 24 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.A.J. Adams Inwoners en zorg M.C. Emmelkamp - van

Nadere informatie

Raadsleden-Nieuwsbrief

Raadsleden-Nieuwsbrief Raadsleden-Nieuwsbrief Maart 2012 Nummer 09 Samenstelling Cluster Communicatie en Bestuursondersteuning Vragen? Henk Ruijs, Beleidsmedewerker Communicatie, tel 0486 477214, email: h.ruijs@grave.nl Transitie

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Rapportage Nieuwe Zorgtaken Sociaal Domein, eerste kwartaal

Rapportage Nieuwe Zorgtaken Sociaal Domein, eerste kwartaal Rapportage Nieuwe Zorgtaken Sociaal Domein, eerste kwartaal 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Reflectie vanuit de werkgroep 4. Diversen Sociaal Plein 5. Paragraaf 5: Analyse en budget WMO (

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017

Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017 Bijlage 5-3 POHO 21 september 2017 Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017 POHO: Huib van Olden Opdrachtgever RSA: Leida Rasing Van: Asya van Wamel (gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Hoofdstuk 1. Algemene bepaling Gemeenteblad, College van gemeente Uden, 18 december 2014, nr

GEMEENTEBLAD. Nr Hoofdstuk 1. Algemene bepaling Gemeenteblad, College van gemeente Uden, 18 december 2014, nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Uden. Nr. 76457 18 december 2014 Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepaling Gemeenteblad, College van gemeente Uden, 18 december

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

*Z008DA92F57* documentnr.: INT/C/14/10375 zaaknr.: Z/C/14/12101

*Z008DA92F57* documentnr.: INT/C/14/10375 zaaknr.: Z/C/14/12101 *Z008DA92F57* documentnr.: INT/C/14/10375 zaaknr.: Z/C/14/12101 Raadsvoorstel Onderwerp : Beleidsplan Jeugdhulp Land van Cuijk 2015 2018 en Verordening Jeugdhulp gemeente Cuijk 2015 Datum college : 30

Nadere informatie

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grave. Nr. 145455 20 oktober 2016 Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepaling Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling verstaat

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: PWI. Onderwerp Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: PWI. Onderwerp Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: PWI Onderwerp Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Voorstel De verordeningen Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen, vaststellen. Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

KIND & jeugd Noordoost Brabant

KIND & jeugd Noordoost Brabant KIND & jeugd bant a r B t s o Noordo nleiding Kind&Jeugd Oost Brabant in transformatie Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Vanaf die datum valt de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

1. Inleiding. Uden, Veghel. 1 Bernheze, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis,

1. Inleiding. Uden, Veghel. 1 Bernheze, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Inhoud 1. Inleiding....2 2. Visie begeleiding.3 2.1 Aanleiding..3 2.2 De Kaders..3 2.3 De ideale situatie..4 3. De Toegang.7 3.1 Het eerste contact 7 3.2 Vraagverheldering 8 3.3 Een andere manier van werken...10

Nadere informatie

Werkbijeenkomst 29 maart raden Land van Cuijk Netwerk: Wapen. ww: wapen2012

Werkbijeenkomst 29 maart raden Land van Cuijk Netwerk: Wapen. ww: wapen2012 Werkbijeenkomst 29 maart 2017 raden Land van Cuijk Netwerk: Wapen ww: wapen2012 Programma werkbijeenkomst 19.30-19.35 uur: Opening, Marleen Sijbers 19.35-19.45 uur: Inleiding: belang van het onderzoek,

Nadere informatie

Vragenlijst gemeentelijke samenwerking decentralisatie AWBZ naar WMO

Vragenlijst gemeentelijke samenwerking decentralisatie AWBZ naar WMO Reactie regio Brabant Noordoost-oost Reg.nr.: I-SZ/2013/519 Vragenlijst gemeentelijke samenwerking decentralisatie AWBZ naar WMO Governance 1 Met welke gemeenten werkt u op dit moment samen bij de voorbereiding

Nadere informatie

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw.

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2015/2095 Raadsvergadering : 20 oktober 2016 Agendapunt : Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Aanleiding Voor de uitvoering van de Participatiewet en

Nadere informatie

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015 Landerd

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015 Landerd GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 32 2 januari 2015 Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015 Landerd Hoofdstuk 1 Algemene bepaling Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling

Nadere informatie

Regeling spoedzorg GZ Zorgkantoorregio Noordoost Brabant

Regeling spoedzorg GZ Zorgkantoorregio Noordoost Brabant Regeling spoedzorg GZ Zorgkantoorregio Noordoost Brabant Originele versie: februari 2007 Laatst bijgewerkt: september 2012 1 Regeling spoedzorg Dit document beschrijft de regeling spoedzorg, zoals deze

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. Begroting 2015

Gemeenschappelijke Regeling. Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost Begroting 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 1. FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN/RANDVOORWAARDEN... 5 1.1. Kosten operationeel beheer

Nadere informatie

Oss. G rtneente. Aan het Ministerie van VWS. 29 september 2Ot4 EK/2074

Oss. G rtneente. Aan het Ministerie van VWS. 29 september 2Ot4 EK/2074 G rtneente Oss Aan het Ministerie van VWS secretariaatdmo@mi nvws. nl E-mail gemeente@oss.nl www,oss.nl Postbus 5 5340 8A Oss W lt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons kenmerk vermelden? Datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ. Inleiding: overgangsrecht

Inhoudsopgave. Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ. Inleiding: overgangsrecht Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ Apeldoorn augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding Bestaande middelen en nieuwe middelen Budget Lokaal 2015

Nadere informatie

B&W Vergadering. 6. het college heeft besloten bijgevoegde bewerkersovereenkomst overeen te komen met de gemeente Venlo (bijlage 6).

B&W Vergadering. 6. het college heeft besloten bijgevoegde bewerkersovereenkomst overeen te komen met de gemeente Venlo (bijlage 6). 2.1.5 Verlenging afspraken beschermd wonen en maatschappelijke opvang 1 Dossier 1598 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1598 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 11 april 2017 Agendapunt 2.1.5 Omschrijving

Nadere informatie

Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2016

Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2016 Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2016 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen... 2 2. Inleiding... 3 2.1 Overgangsregeling... 3 3. Aanmelding en onderzoek... 3 3.1 Melding... 3 3.2 Gesprek... 3 3.3 Afwegingskader...

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders in het Land van Cuijk. Ambtelijke overleg Wmo-breed (beoogde projectgroep transitie AWBZ)

De colleges van burgemeester en wethouders in het Land van Cuijk. Ambtelijke overleg Wmo-breed (beoogde projectgroep transitie AWBZ) Memo Aan: Van: Betreft: I-SZ//97 De colleges van burgemeester en wethouders in het Land van Cuijk Ambtelijke overleg Wmo-breed (beoogde projectgroep transitie AWBZ) Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo

Nadere informatie

Kadernota en begroting 2018

Kadernota en begroting 2018 Kadernota en begroting 2018 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat

Nadere informatie

*Z00B0BA87B4* documentnr.: INT/G/14/12752 zaaknr.: Z/G/14/13638

*Z00B0BA87B4* documentnr.: INT/G/14/12752 zaaknr.: Z/G/14/13638 *Z00B0BA87B4* documentnr.: INT/G/14/12752 zaaknr.: Z/G/14/13638 Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : 20 januari 2015 : Participatiewet: onderdeel Maatregelen WWB Portefeuillehouder Afdeling Commissie

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van de Verordeningen Participatiewet, wijzigingen WWB-maatregelen

Onderwerp : Vaststelling van de Verordeningen Participatiewet, wijzigingen WWB-maatregelen Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1574 I-SZ/2015/43 Raadsvergadering : 12 maart 2015 Agendapunt : 7 Onderwerp : Vaststelling van de Verordeningen Participatiewet, wijzigingen WWB-maatregelen Aanleiding

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10. Pagina 1 van 2

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10. Pagina 1 van 2 Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 25 juni 2014 Bijlage : 2 Steller : F. Libregts\H.Linzel Onderwerp : Vervanging IBS registratie Algemene toelichting Momenteel gebruiken de gemeenten en GGZ-instellingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE WMO JEUGD

MANAGEMENTRAPPORTAGE WMO JEUGD MANAGEMENTRAPPORTAGE WMO JEUGD 3 de kwartaal 2016 A16.04901 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Cijfers toegang 7 1.1 Noordenveldwerker 7 1.2 Maatschappelijke ondersteuning 8 1.3 Centrum Jeugd &

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN. Regionaal beleidsplan Brabant Noordoost-oost BERNHEZE BOEKEL BOXMEER CUIJK GRAVE LANDERD MILL EN SINT HUBERT

BESCHERMD WONEN. Regionaal beleidsplan Brabant Noordoost-oost BERNHEZE BOEKEL BOXMEER CUIJK GRAVE LANDERD MILL EN SINT HUBERT BESCHERMD WONEN Regionaal beleidsplan Brabant Noordoost-oost 2016-2020 BERNHEZE BOEKEL BOXMEER CUIJK GRAVE LANDERD MILL EN SINT HUBERT OSS SINT ANTHONIS SINT OEDENRODE UDEN VEGHEL 1 Transformatie vraagt

Nadere informatie

Reizen met. Regiotaxi TOEGANKELIJK VERVOER VOOR IEDEREEN. Reserveren

Reizen met. Regiotaxi TOEGANKELIJK VERVOER VOOR IEDEREEN. Reserveren Reizen met Regiotaxi TOEGANKELIJK VERVOER VOOR IEDEREEN Reserveren 0900-829 44 67 Regiotaxi Noordoost-Brabant Regiotaxi Noordoost-Brabant biedt vervoer van deur tot deur, van en naar een OV-knooppunt of

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wmo begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en scootmobiel Tijdsperiode: 15-10-2016 t/m 31-03-2017 Aantal enquêtes: 475 Gemeente: Harderwijk Datum: 04 mei 2017 Opgesteld

Nadere informatie

Regio Brabant Noordoost* 10 % % heeft soms

Regio Brabant Noordoost* 10 % % heeft soms 13-14 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 13-14 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 1384 3787 Medische problemen zien horen 1 heeft soms moeite met horen 18 4 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

Marc Geurts en Ronald Nijhuis

Marc Geurts en Ronald Nijhuis Betreft Kaderstellende notitie 2017 Van Marc Geurts en Ronald Nijhuis Datum Januari 2016 1.1 Kaderstellende notitie 2017 Adequaat toezicht op naleving van de leerplichtwet en de aanpak van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant.

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Zaaknummer Documentnummer Z-12-02024 INT/005217 Raadsvergadering : 9 december 2013 Agendapunt : 8 Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Samenvatting voorstel Door de decentralisatie

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein

Nieuwsbrief Sociaal Domein Nieuwsbrief Sociaal Domein 19 mei 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de nieuwe Nieuwsbrief Sociaal Domein van de gemeente Grave. De nieuwsbrief is ontwikkeld om de gemeenteraad van de gemeente Grave op een

Nadere informatie

Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD

Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD Eén grondslag voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD Inleiding Mede vanwege de herhaalde vragen vanuit gemeenten vroeg het algemeen bestuur om een voorstel voor de herziening van de grondslag voor de

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen. Nummer: 6b. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 10 februari 2015

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen. Nummer: 6b. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 10 februari 2015 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Nummer: 6b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 10 februari 2015 Aanleiding Op 1 januari 2015 is de Wet Maatregelen Wwb ingevoerd.

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Zorgregelbestanden Handleiding

Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Handleiding Voor: Gemeenten Datum: 31/01/2017 Versie: 1 www.hetcak.nl PAGINA 2 VAN 7 Inleiding Het CAK stelt periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand

Nadere informatie

Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2016

Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2016 Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2016 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen... 2 2. Inleiding... 3 2.1 Overgangsregeling... 3 3. Aanmelding en onderzoek... 3 3.1 Melding... 3 3.2 Gesprek... 3 3.3 Afwegingskader...

Nadere informatie

RAPPORTAGE 2 E KWARTAAL WMO/AWBZ EN JEUGD 2015. 1. Inleiding

RAPPORTAGE 2 E KWARTAAL WMO/AWBZ EN JEUGD 2015. 1. Inleiding RAPPORTAGE 2 E KWARTAAL WMO/AWBZ EN JEUGD 2015 1. Inleiding Deze rapportage bevat de stand van zaken in juli 2015 wat betreft de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet in de gemeente Ten Boer. Op grond

Nadere informatie

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM. Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMM Onderwerp: Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Wat adviseert het college te besluiten? De raad voor te stellen: 1. Als gemeente Oss een partnership met IBN

Nadere informatie

Regionaal Inkoopplan Regio Noordoost Brabant

Regionaal Inkoopplan Regio Noordoost Brabant Regionaal Inkoopplan Regio Noordoost Brabant Inkoopbeleid Langdurige Zorg 2015 www.vgz-zorgkantoren.nl VGZ Zorgkantoor BV, KvK 09167532, gevestigd te Nijmegen, Univé Zorgkantoor BV, KvK 37122493, gevestigd

Nadere informatie

INFORMATIE 3 DECENTRALISATIES:

INFORMATIE 3 DECENTRALISATIES: INFORMATIE 3 DECENTRALISATIES: t.b.v. Vaste Commissie Gemeenteraad 9 sept. 2014 1. Transitie AWBZ naar WMO 2 2. Transitie Jeugdzorg 5 3. Participatiewet 12 4. Advertentie in de Omstreeks los toegevoegd

Nadere informatie

Raadsinformatienota. Zaaknr: 80357. Datum: 26-1-2016. Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein

Raadsinformatienota. Zaaknr: 80357. Datum: 26-1-2016. Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein Raadsinformatienota Zaaknr: 80357 Datum: 26-1-2016 Onderwerp: Accountantscontrole sociaal domein Kennisnemen van: De controle- en procesmaatregelen die in 2015 in Veghel zijn genomen in het kader van de

Nadere informatie

Onderwerp Overeenkomst met provincie over uitvoering taken op het gebied van jeugdzorg

Onderwerp Overeenkomst met provincie over uitvoering taken op het gebied van jeugdzorg Zaaknummer: OWZAP02 Onderwerp Overeenkomst met provincie over uitvoering taken op het gebied van jeugdzorg Collegevoorstel Inleiding De provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio Brabant noordoost

Nadere informatie

Slim investeren in de toekomst

Slim investeren in de toekomst Stichtingen, Vennootschappen en verenigingen 1. Museum voor Religieuze Kunst Museum voor Religieuze Kunst www.museumvoorreligieuzekunst.nl Stichting De stichting heeft ten doel in de gemeente een museum,

Nadere informatie

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel *Z0184C81A92* documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 26 augustus 2016 Portefeuillehouder : A.M. Henisch-Hulsman

Nadere informatie

*Z00B09B3E4B* documentnr.: INT/C/14/12748 zaaknr.: Z/C/14/13635

*Z00B09B3E4B* documentnr.: INT/C/14/12748 zaaknr.: Z/C/14/13635 *Z00B09B3E4B* documentnr.: INT/C/14/12748 zaaknr.: Z/C/14/13635 Raadsvoorstel Onderwerp : Participatiewet: onderdeel Maatregelen WWB Datum college : 20 januari 2015 Portefeuillehouder : R.G. Poel Afdeling

Nadere informatie

Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo

Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo 19 november 2014 Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo Marjanneke Wiegerinck Afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement Fokke en sukke 2 Terugblik sinds 11 juni 2014 Grote veranderingen voor klanten,

Nadere informatie

Samenvatting managementrapportage Q Wmo Bloemendaal

Samenvatting managementrapportage Q Wmo Bloemendaal Samenvatting managementrapportage Q1 2015 Wmo Bloemendaal Transitie De transitie Wmo gaat over de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning (HO), begeleiding bij de huishoudelijke ondersteuning,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D Zaaknr. Onderwerp Besluit Raad Cie

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D Zaaknr. Onderwerp Besluit Raad Cie Registratienummer: 877201 Registratiedatum: 15 december 2016 Domein-team: id-bo Opsteller: Caroline de Laat BESLUITENLIJST B&W VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D. 20-12-2016 Nr. Afd. Portef. 1. id-bo MM

Nadere informatie

documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel *Z01821BCE26* documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 22 augustus 2016 Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal

Nadere informatie

Hendrik-Ido-Ambacht. jeugdhulp 9,9% 11,7% 10,3% 10,8% 10,2% 12,3% 10,0% jeugdbescherming 0,9% 1,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2%

Hendrik-Ido-Ambacht. jeugdhulp 9,9% 11,7% 10,3% 10,8% 10,2% 12,3% 10,0% jeugdbescherming 0,9% 1,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2% JEUGDHULP jeugdhulp 10,0% 9,9% 11,7% Papendrecht 10,3% 10,8% Sliedrecht Zwijndrecht 10,2% 12,3% Welzijn en Zorg Zo n één op de tien jeugdigen tot 18 jaar in de Drechtsteden ontvangt enige vorm van jeugdhulp.

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Periode: 10 juni 2015-23 juni 2015 nummer Onderwerp behandeladvies toelichting 001 Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen. 002 Afschrift van Euregio

Nadere informatie