ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede."

Transcriptie

1 ActionAid ActionAid ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. Zoals het recht op eten. Op onderwijs. Op inspraak in beslissingen die je leven beïnvloeden. ActionAid bestaat ruim 40 jaar en is opgericht als federatie. Het Nederlandse kantoor komt voort uit het NiZA (Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika ontstaan uit de anti-apartheidsbeweging) en heeft ruime ervaring met projecten in Zuidelijk Afrika. Zo werkt ActionAid ActionAid helpt mensen in ontwikkelingslanden zich op eigen kracht uit armoede te werken. Dat begint met het goed in kaart brengen van de problemen, samen met de allerarmsten. Daarna zetten we lokale projecten op, altijd voor de lange termijn. Soms gaat het om directe steun zoals noodhulp of landbouwgereedschap maar de nadruk ligt structurele verbetering. ActionAid verenigt mensen in (vak)bonden, geeft rechtsbijstand en zorgt voor de middelen en training die nodig zijn om blijvend iets te veranderen. We weten dat niet alle problemen lokaal kunnen worden opgelost, maar dikwijls vragen om betere internationale regelgeving. In Europa en in Nederland roepen we regeringen en bedrijven op om oneerlijk beleid dat grote gevolgen heeft voor ontwikkelingslanden te veranderen. Daarbij doen we regelmatig een beroep op het publiek, bijvoorbeeld door campagne te voeren voor meer steun aan boerinnen of voor een eerlijke mobiele telefoon.

2 Dit doet ActionAid Educatie Bijna 1 miljard mensen, met name vrouwen en meisjes, gaan niet naar school. Analfabetisme en armoede zijn nauw met elkaar verweven. ActionAid vind dat iedereen het recht heeft op gratis en goed onderwijs. Daarom werken we aan meer en beter basisonderwijs voor kinderen, (vak)training voor jongeren en voorlichting onder vrouwen. Voedselzekerheid Honger is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Per jaar sterven meer mensen aan honger dan aan Aids, tuberculose en malaria samen. Meer dan ooit hebben we actie nodig om honger aan te pakken. ActionAid wil dat voedsel eerlijker en duurzamer wordt verbouwd. Daarom komen we in actie tegen landroof, wapenen we mensen tegen klimaatverandering en stellen we steun aan boerinnen in ontwikkelingslanden voorop. Mijnbouw Arme landen zijn vaak rijk aan grondstoffen. Bijvoorbeeld goud, diamant of kobalt. Een prachtige bron van inkomsten, maar helaas niet voor de lokale bevolking. ActionAid wil dat mensen in ontwikkelingslanden profiteren van hun natuurlijke hulpbronnen en hier niet onder lijden. Daarom vechten we tegen conflict en geweld rond de mijnen, komen we op voor hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden en werken we aan een schone en veilige leefomgeving voor omwonenden. Economische rechtvaardigheid Ongelijkheid en armoede kunnen niet alleen lokaal worden opgelost, maar vragen om een mondiale aanpak. Belastingontwijking, corruptie en oneerlijke handel houden miljoenen mensen gevangen in armoede. ActionAid wil eerlijk beleid en regelgeving die niet ten koste gaat van de allerarmsten. Daarom voeren we campagne voor een einde aan belastingontwijking door multinationals en zetten we ons in voor eerlijke hulp en handel. Noodhulp Of mensen nu getroffen worden door een natuurramp of door een gewelddadig conflict, een noodsituatie veroorzaakt intens lijden, trauma en verlies. ActionAid zorgt dat mensen in noodsituaties onmiddellijk hulp ontvangen, maar ook de steun krijgen om hun leven weer op te bouwen en zich voor te bereiden op toekomstige rampen en conflicten. Vrouwenrechten Gelijke rechten voor vrouwen en meisjes zijn nog lang niet vanzelfsprekend. Miljoenen van hen hebben te maken met misbruik en geweld of worden achtergesteld, simpelweg omdat ze vrouw zijn. Kwalijk, want juist vrouwen zijn de drijvende kracht in het terugdringen van honger en armoede. ActionAid wil gelijke behandeling en bescherming van vrouwen. Daarom helpen we meisjes naar school, geven we voorlichting en steunen we vrouwelijke ondernemers hun eigen geld te verdienen. Resultaten Door campagne van ActionAid gaan er nu 43 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden meer naar school dan in 1997; Met het WOLAR programma gaf ActionAid ruim vrouwen in vijf Afrikaanse landen voorlichting en steun bij het claimen van hun recht op land, krediet en agrarische middelen; ActionAid was initiatiefnemer van s werelds eerste eerlijke mobiele telefoon en leidde daarvoor in Zuid-Afrika meer dan 700 mensen op om misstanden van mijnbouwbedrijven te rapporteren; Onze campagne tegen belastingontwijking deed wereldwijd veel stof opwaaien en bracht in Rwanda $RW 6 miljard op aan extra inkomsten voor publieke voorzieningen; In de laatste vijf jaar reageerde ActionAid op 87 rampen en hielp daarmee 7 miljoen mensen. ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden om op te komen voor hun rechten. Samen met hen werken we aan blijvende verandering. Meer weten?

3 ActionAid voor voedselzekerheid Jake Lyell/Shoot the Earth/ActionAid Probleem Er is wereldwijd voldoende voedsel en toch lijdt een miljard mensen honger. De voedselverdeling in de wereld is een groot probleem. Voedselprijzen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Het is voor mensen in ontwikkelingslanden een steeds groter wordende strijd om dagelijks aan eten te komen. Met name vrouwen en kinderen op het platteland ondervinden hiervan de nadelen. Het kost hen steeds meer tijd om in hun dagelijkse levensonderhoud te voorzien en dan nog hebben ze vaak maar één maaltijd per dag. Honger onder plattelandsbevolking heeft verschillende oorzaken. Eén daarvan is landroof. Door de groeiende vraag naar vruchtbare landbouwgrond worden lokale boeren steeds vaker van hun land gejaagd. Meestal zonder inspraak of compensatie. Het land wordt vervolgens gebruikt voor grootschalige productie van voedselgewassen die deels worden omgezet in biobrandstoffen. Veel mais en suiker verdwijnt dus in onze benzinetank! Ook klimaatverandering is een grote bedreiging voor de oogsten van kleine boeren en boerinnen. Door langere periodes van droogte of juist extreme regenval mislukken de oogsten soms voor een heel seizoen. Dat betekent dat er lange tijd geen eten is. Tot slot ontbreekt het boerinnen aan een gelijkwaardige positie. Juist vrouwen zijn het meest actief in het verbouwen van voedsel. Toch beslissen zij zelden mee over landbouwbeleid en over de besteding van hun inkomen. Zij krijgen vaak geen goede landbouwgrond toegewezen en krijgen minder makkelijk zaden of krediet dan mannen. Ook landbouwtrainingen van de overheid gaan meestal aan hun neus voorbij. Door vrouwen achter te stellen en hun kennis en ervaring niet te benutten, blijven de opbrengsten achter en lijden onnodig veel gezinnen honger.

4 Feiten & cijfers Eén op de acht mensen heeft niet voldoende voedsel en elke tien seconden sterft er een kind met honger. Als de klimaatverandering in dit tempo doorzet, zullen de oogsten van boeren in ontwikkelingslanden in 2020 met 50% afnemen. Vrouwen in Afrika werken dagelijks op het land en produceren 80% van het voedsel. Toch zijn hun landrechten slecht geregeld. Gelijke rechten en kansen voor boerinnen kan wel 20-30% meer oogst opleveren en het aantal mensen met honger wereldwijd met 100 tot 150 miljoen doen afnemen. Dit doet ActionAid ActionAid pakt de achterliggende oorzaken van honger aan. In Europa en in Nederland voeren we campagne tegen het Europese biobrandstofbeleid dat ten koste gaat van voedsel en leidt tot landroof. In ontwikkelingslanden werken we samen met de lokale bevolking, zodat zij zelf iets aan hun situatie kunnen doen: wij steunen lokale boeren in de strijd tegen landroof en helpen hen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. En we ondersteunen boerinnen om zich te organiseren en hun landrechten op te eisen. Een paar resultaten: Resultaten De biobrandstofcampagne van ActionAid leverde ruim handtekeningen voor een beter beleid op. In het Europese Parlement wordt er daardoor hard gewerkt aan een lagere norm voor biobrandstof uit voedselgewassen. Een eerste stap op de goede weg. In Isiolo in Kenia legt ActionAid een micro-irrigatiesysteem aan om de akkers van water te voorzien in tijden van droogte en in Bangladesh werken we aan een preventieprogramma bij overstromingen op de Char eilanden. In Guatemala, India en Sierra Leone ondersteunt ActionAid plattelandsvrouwen die moeten vechten voor hun landrechten. Zij mogen geen land bezitten, omdat zij tot de inheemse bevolking horen, onderdeel zijn van een lage kaste of omdat ze HIV-positief zijn of aids hebben. In Kenia traint ActionAid lokale boeren in het aanvechten van landroofpraktijken. Met goede afloop: in 2011 bereikte ActionAid dat mensen kunnen blijven wonen in het gebied rond de Dakatcha bossen! In Oeganda en Malawi organiseert ActionAid Reflect Circles. Al duizenden vrouwen leerden hier lezen, schrijven, rekenen en kregen voorlichting over hun rechten. Door deze Circles praten vrouwen nu mee als er wordt beslist over landgebruik en voedselproductie. En zij organiseren samen een systeem voor zaden, landbouwgereedschap en krediet. Dit is ActionAid ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Naast voedselzekerheid richt ActionAid zich op de volgende thema s: vrouwenrechten, mijnbouw, economische rechtvaardigheid, educatie en noodhulp. Kijk voor meer informatie op

5 ActionAid voor vrouwenrechten Jakob Dall/ActionAid Probleem In veel landen kunnen vrouwen en meisjes nog steeds niet beslissen over hun eigen leven. Of over hun eigen lichaam. Zij mogen vaak geen huis of grond bezitten en ze hebben minder kans op gezondheidszorg, onderwijs of werk. Veel vrouwen trekken naar de grote stad, weg van de armoede. Maar in de stad belanden ze vaak op straat of in de prostitutie en zijn hiermee makkelijke doelwitten voor vrouwenhandel. Geweld, seksuele intimidatie en misbruik, het overkomt vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden dagelijks. Er zijn maar weinig plekken waar ze zich veilig kunnen voelen, want het gebeurt thuis, op het werk, op school of op de universiteit, op straat en in het openbaar vervoer. Daarnaast zijn veel meisjes slachtoffer van een verschrikkelijke vrouwenbesnijdenis. Het zorgt vaak voor gruwelijke verminkingen en problemen bij de seksuele ontwikkeling. Vrouwen hebben minder kans op economische ontwikkeling dan mannen. Meisjes mogen vaak niet naar school, terwijl hun broertjes dat wel mogen. De meisjes blijven traditioneel thuis en zorgen voor het huishouden, de kinderen en de ouderen. Het is zwaar werk. Urenlang lopen naar de waterput, met de hand kleding wassen in de rivier en eten koken boven een houtvuur. In veel ontwikkelingslanden hebben vrouwen minder rechten dan mannen: geen recht op een stukje land, geen recht op een eigen bankrekening en vaak kunnen ze geen bedrijf starten en zelfs geen bankrekening openen. Laat staan dat deze vrouwen aan dorpsraden of andere besluitvormingsorganen mogen deelnemen. Vrouwen lopen grote risico s op HIV of aids. Voorbehoedsmiddelen zijn vaak taboe en als ze het virus of de ziekte krijgen worden ze vaak uit hun dorp verjaagd, omdat het als schande wordt gezien. HIV en aids kan inmiddels goed worden bestreden, maar in arme landen zijn op veel

6 plekken geen medicijnen verkrijgbaar. Slechte zorg voor zwangere vrouwen is ook de reden dat veel van hen overlijden tijdens de zwangerschap of in het kraambed. Feiten & cijfers Van alle mensen met honger is 70% vrouw. Per jaar worden 60 miljoen meisjes seksueel geïntimideerd op weg naar school. Op de hele wereld zijn 774 miljoen mensen analfabeet. Twee derde hiervan is vrouw, een derde is man. Deze verhouding is al 20 jaar onveranderd. Een vrouw in Afrika loopt een kans van 1 op 22 om te sterven aan complicaties tijdens zwangerschap en bevalling. In ontwikkelde landen is dat 1 op de Dit doet ActionAid Bij ActionAid zijn vrouwenrechten topprioriteit! Vrouwen zijn onmisbaar in de strijd tegen armoede en voor gelijke rechten, want zij hebben de kracht om veranderingen in gang te zetten. In hun gezinnen, in de dorpen, in het onderwijs en in de voedselproductie. Daarom strijdt ActionAid samen met hen tegen geweld, thuis en buitenshuis, en wij bieden slachtofferhulp. Wij voeren campagne voor Safe Cities, waar vrouwen en meisjes veilig kunnen leven. Wij geven voorlichting over hun rechten en helpen bij het oprichten van vrouwengroepen. Als vrouwen hun krachten bundelen, staan ze sterker bij belangrijke onderhandelingen, zoals voor een beter loon in de fabrieken. Wij helpen meisjes naar school en leren vrouwen rekenen, lezen en schrijven in de Reflect Circles. Een paar van onze resultaten op vrouwenrechten: Resultaten ActionAid heeft in Ghana en Tanzania girls clubs opgericht, waar jonge meiden kunnen praten over hun traumatische ervaringen van de besnijdenis, seksuele intimidaties van jongens en leraren, gedwongen huwelijken en ongewenste zwangerschappen. In India heeft ActionAid geholpen bij het opzetten van een vrouwengroep om huiselijk geweld tegen te gaan. 700 gevallen van misbruik zijn gemeld en 78 vrouwen zijn gered van vrouwenhandel. ActionAid leidt vrouwen op zodat ze kunnen meebeslissen over politieke zaken. In Afghanistan zijn inmiddels 620 vrouwen actief in de politiek. Met het STAR-programma (Societies Tackling AIDS through Rights) helpt ActionAid HIV en aids te voorkomen, bestrijden en de sociale gevolgen bespreekbaar te maken in de dorpen waar de patiënten leven. Dit is ActionAid ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Naast vrouwenrechten richten wij ons op de volgende thema s: voedselzekerheid, eerlijke mijnbouw, economische rechtvaardigheid, educatie en noodhulp. Kijk voor meer informatie op

7 ActionAid voor eerlijke mijnbouw Fairphone Probleem Afrika is rijk aan bodemschatten. Koper, kobalt, tinerts, goud, platina, diamanten, zout en steenkolen. Toch profiteren de meeste mensen in Afrika daar niet van. De winst die wordt gemaakt uit mijnbouw komt maar bij een handjevol mensen terecht. Ongelijke rechten, zwakke wetgeving en gebrek aan inspraak houden het probleem in stand. Allereerst is er de schrijnende situatie van duizenden artisanale mijnwerkers ; mensen die op eigen houtje graven naar grondstoffen in de hoop hiermee in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zij hebben geen rechten en inspraak en maken vaak lange dagen. Ze verkopen hun opbrengsten aan louche tussenhandelaren, die een veel te lage prijs betalen. Ze ademen dagelijks mijnstof in, dat ernstige longaandoeningen kan veroorzaken. De meesten worden niet ouder dan een jaar of veertig. En in deze keiharde wereld werken ook vrouwen en kinderen. In sommige landen zijn de mijnen in handen van rebellenlegers, die de opbrengst van deze conflictmineralen gebruiken om wapens aan te schaffen. Een mensenleven is in deze mijnen niet veel waard. Ook bij grootschalige mijnbouwbedrijven kampen mijnwerkers met slechte woon- en werkomstandigheden. Omwonenden worden, soms met geweld, van hun akkers verdreven om plaats te maken voor mijnbouw. In de mijnen wordt hard gewerkt tegen lage lonen. Dit leidt regelmatig tot gewelddadige arbeidsconflicten. En ook rondom de mijnen is het vaak onrustig. In de mijndorpen wonen de arbeiders met hun gezinnen. Ze leven in krotten en het drinkwater is vervuild door de zware metalen die in het grondwater terechtkomen. Met name vrouwen in mijnbouwgemeenschappen incasseren de negatieve gevolgen van grootschalige mijnbouw. Door de vervuiling van de mijn moeten zij urenlang lopen, op zoek naar schoon drinkwater. Zij dragen de zorgtaken wanneer hun mannen ziek zijn en tegelijkertijd moet

8 er ook geld worden verdiend. Sommigen belanden in de prostitutie en krijgen te maken met intimidatie en verkrachting. Zij lopen grote kans om besmet te raken met HIV of aids. Feiten & cijfers Bijna één op de tien arbeiders in de diamantmijnen is een kind. 40% van alle ruwe diamanten in Afrika wordt opgegraven door artisanale mijnwerkers die geen enkel arbeidsrecht hebben. Elke ton goud die wordt gewonnen kost één mensenleven en twaalf gewonden. In Zuid- Afrika zorgde dat in totaal al voor dodelijke slachtoffers. Eén op de vier mijnwerkers krijgt silicose, een levensbedreigende longaandoening veroorzaakt door het inademen van schadelijke mijnstoffen. Dit resulteert in enorme zorglasten, zowel financieel als in tijd, die door vrouwen worden gedragen. Mijnbouw en prostitutie gaan vaak hand in hand: daardoor is in Zuid-Afrikaanse mijnbouwdorpen ruim 50% van de bevolking besmet met HIV, terwijl het daarbuiten onder de 20% ligt. Dit doet ActionAid ActionAid wil dat mensen in ontwikkelingslanden profiteren van hun bodemschatten. Daarom werken we met lokale partners aan een modelwet over mijnbouw, waarin inspraak van bewoners en mijnwerkers goed is geregeld (Model Mining Law). Deze wet moet zorgen voor meer inspraak voor de lokale bevolking en arbeiders. En het beschermt de lokale bevolking beter tegen mensenrechtenschendingen. Daarnaast helpen we duizenden mijnwerkers met voorlichting, onderzoek, rechtsbijstand en compensatie. Ook volgt ActionAid het hele productieproces van steenkolen in Zuid-Afrika met een kritische blik. We praten met politici en energie- en mijnbouwbedrijven. We stimuleren hen om open te zijn over de herkomst van steenkolen en om op een verantwoorde manier zaken te doen. Een overzicht van onze resultaten: Resultaten ActionAid is één van de oprichters van het IANRA-netwerk (International Alliance on Natural Resources in Africa). Een samenwerking van bijna 30 organisaties met veel kennis van natuurlijk grondstoffen, die met hulp en kennis voor de mijnwerkers en hun gezinnen opkomt. In Zuid-Afrika hebben we met een lokale partner 700 dorpsbewoners opgeleid tot community monitor, zodat zij verslag kunnen doen van de misstanden in de mijnbouw. In 2013 heeft ActionAid, samen met IANRA en vrouwen in mijnbouwgebieden, een netwerk opgezet van 35 lokale Afrikaanse organisaties die de positie en rechten van vrouwen in mijnbouwgebieden willen verbeteren. ActionAid is mede-oprichter van de FairPhone campagne. FairPhone wil dat de grondstoffen voor de mobiele telefoon op eerlijke wijze worden gewonnen, waarbij er geen mensenrechten worden geschonden. Dit is ActionAid ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Naast mijnbouw richten wij ons op de volgende thema s: voedselzekerheid, vrouwenrechten, economische rechtvaardigheid, educatie en noodhulp. Kijk voor meer informatie op

9 ActionAid voor economische rechtvaardigheid Owen Miyanza/Demotix/ActionAid Probleem De welvaart in de wereld is oneerlijk verdeeld. Veel landen zijn goed ontwikkeld, hebben bloeiende economieën, democratische regeringen en zijn heel erg rijk. Maar meer landen zijn nog in ontwikkeling, regeringen zijn vaak instabiel, ondemocratisch en soms zelfs corrupt. Het ontbreekt er aan geld voor basisvoorzieningen zoals ziekenhuizen, scholen en wegen. Deze ongelijkheid is al erg genoeg, maar wordt helaas ook nog in stand gehouden door een aantal factoren. Arme landen zijn kwetsbaar. Overheden staan te springen om buitenlandse investeerders en gaan uit wanhoop contracten aan met multinationals die het land veel te weinig opleveren aan inkomsten, werkgelegenheid en belastingvoordeel. Deze toch al zeer rijke bedrijven verdienen er miljarden aan. Dit geld wordt weggesluisd via belastingparadijzen die er ook economisch voordeel uit halen, waaronder Nederland. Ons belastingsysteem is een belangrijke schakel in de wereldwijde keten van belastingontwijking. En dat terwijl het belastinggeld in arme landen zo hard nodig is voor basisvoorzieningen en economische ontwikkeling. Veel van deze grote internationale bedrijven, met hun fabrieken en plantages in lagelonenlanden, hebben ook jarenlang verzaakt om verantwoord te ondernemen. Neem de kledingindustrie in Azië: de arbeiders maken lange dagen, werken in onveilige gebouwen en verdienen heel weinig geld. Ze hebben weinig keuze. Het is óf die slecht betaalde, gevaarlijke baan óf geen werk. Ondertussen gaan er vanuit rijke landen wel miljarden aan ontwikkelingshulp naar arme landen. Er is dus geen balans tussen de hulp en handel. Het wordt tijd dat de internationale handel zo wordt opgezet, dat ook arme landen ervan kunnen profiteren. Dan verdienen de arbeiders daar een eerlijk loon, betalen multinationals netjes belasting in het land waar zij produceren en is het land minder afhankelijk van internationale hulp.

10 Feiten & cijfers Meer dan 1,3 miljard mensen op de wereld leeft van minder dan 1 dollar per dag. Ieder jaar verliezen ontwikkelingslanden 160 miljard euro aan belastinginkomsten. Dat is drie keer zoveel als deze landen ontvangen aan ontwikkelingshulp. Nederland kent bijna brievenbusmaatschappijen; organisaties die alleen op papier in Nederland bestaan. Zij maken gebruik van aantrekkelijke belastingafspraken hier, maar maken winst in lagelonenlanden. Het Britse bedrijf Zambia Sugar heeft sinds 2007, onder andere via Nederland, 27 miljoen dollar aan belasting onttrokken aan Zambia. Daar hadden jaarlijks kinderen van naar school gekund mensen vonden in april 2012 de dood in een ingestorte kledingfabriek in Dhaka, Bangladesh. Ook modehuizen als Bijenkorf, Cool Cat, Prénatal, H&M en C&A laten op grote schaal kleding produceren in dit soort fabrieken. Dit doet ActionAid ActionAid vecht voor mensenrechten en economische rechtvaardigheid. Wij willen een einde aan oneerlijke machtsverhoudingen op verschillende niveaus: in arme families, op de werkvloer, in het lokale bestuur, tussen multinationals en de ontwikkelingslanden waar zij actief zijn, bij wereldwijde handels- en belastingafspraken. Wij willen dat ontwikkelingslanden een eerlijke kans krijgen om op te bloeien door internationale handel en eerlijke belastingen. Een greep uit de resultaten: Resultaten ActionAid voert de Tax Power campagne en heeft met onderzoeken aangetoond welke multinationals gebruik maken van oneerlijke belastingafspraken: suikergigant Zambia Sugar, mijnbouwbedrijf Glencore in Zambia en bierbrouwer SAB Miller in Ghana. We zetten samen met de partners van het Tax Justice Netwerk druk op onze regering om het Nederlandse belastingparadijs aan te pakken. Daarnaast wijzen we ook andere spelers op hun verantwoordelijkheid, zoals de Barclays Bank en accountantskantoor Deloitte. ActionAid heeft in Afrika een systeem voor budget tracking opgezet: gemeenschappen kunnen hiermee zelf controleren of de belastinginkomsten van hun overheid ook daadwerkelijk worden besteed aan publieke voorzieningen. In Oeganda liepen de schoolbijdragen van de overheid hierdoor in vier jaar op van 13% naar 80%. ActionAid zet zich in voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in Azië en strijdt samen met de slachtoffers van Dhaka voor een eerlijke compensatie voor de verminkingen en trauma s. ActionAid volgt, samen met haar Fair Green & Global partners, het werk van de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op de voet. Wij adviseren en gaan het gesprek aan over hoe ontwikkelingshulp kan samengaan met rechtvaardige, transparante en duurzame handelsregels. Dit is ActionAid ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Naast economische rechtvaardigheid richten wij ons op de volgende thema s: voedselzekerheid, vrouwenrechten, mijnbouw, educatie en noodhulp. Kijk voor meer informatie op

11 ActionAid voor educatie Nicolas Axelrod/ActionAid Probleem Onderwijs is niet vanzelfsprekend. In veel arme landen kunnen kinderen niet naar school, omdat zij thuis moeten helpen op het land of in het huishouden. Het zijn meestal de meisjes die het water halen bij de dichtstbijzijnde put en dat kost uren werk. De ouders zijn vaak zelf analfabeet. Doordat zij weinig verdienen kunnen ze het schoolgeld, de schooluniformen en boeken niet betalen. Kinderen die wel naar school gaan, hebben vaak concentratieproblemen door de honger. Ze gaan s ochtends zonder eten van huis en moeten eerst kilometers lopen voordat ze bij de school zijn. Doordat er jarenlang niet voldoende aandacht is geweest voor onderwijs, staan er vaak geen goede leraren voor de klas. De klaslokalen zijn overvol en er zijn geen lesmaterialen. De school is ook lang niet altijd de veilige plek die het zou moeten zijn. Er zijn geen schone en afgescheiden toiletten voor de meisjes. En zij zijn vaak slachtoffer van discriminatie en seksuele intimidatie door de jongens of door de leraren. Ook de weg van school naar huis is niet veilig. Het gebeurt regelmatig dat meisjes onderweg worden lastig gevallen, aangerand of verkracht. Een opeenstapeling van ernstige problemen. Met als gevolg dat kinderen, en met name meisjes, weinig en of kwalitatief laag onderwijs volgen. Ze kunnen zich minder goed ontwikkelen en daarom is het voor hen heel moeilijk om de armoede achter zich te laten en een goed leven op te bouwen.

12 Feiten & cijfers 67 miljoen kinderen gaan niet naar school, van de kinderen die wel naar school gaan is 25% een drop-out, een schoolverlater kinderen gaan niet naar school, omdat zij door warlords worden geroofd en als kindsoldaat worden ingezet in burgeroorlogen. Van de kinderen met een ongeletterde moeder, haalt 50% de 5 jaar niet. Wereldwijd is er een tekort aan 1.7 miljoen goed opgeleide leerkrachten. Dit doet ActionAid ActionAid vindt dat iedereen recht heeft op goed en betaalbaar onderwijs. De school moet een veilige plek zijn waar kinderen het fijn hebben en zich goed kunnen ontwikkelen. Daarom strijden we tegen geweld en intimidatie op school, door voorlichting te geven aan de kinderen en door leerkrachten beter op te leiden. We werken aan programma s waarbij er in schooltuinen voedsel wordt verbouwd waarvan de kinderen op school kunnen eten. Wij zorgen voor waterputten bij de school, zodat de kinderen schoon water kunnen meenemen naar huis. En soms bouwen we scholen, omdat er simpelweg geen school is in een gebied waar wel veel kinderen wonen. We werken niet alleen aan basisonderwijs, we maken ook vakopleidingen voor jongeren mogelijk en onderwijs aan volwassenen. Dit doen we allemaal samen met de kinderen, de jongeren, de ouders, de leraren, gemeenschappen en onderwijsgroepen, zodat de verandering ook echt bij henzelf kan beginnen. Een paar resultaten: Resultaten ActionAid werkt al 40 jaar aan onderwijs en is één van de oprichters van de Global Campaign for Education. Ons werk heeft ervoor gezorgd dat meer dan 10 miljoen kinderen voor het eerst naar school konden. ActionAid stond in de jaren 90 aan de basis van de Reflect leermethode voor volwassenen, die inmiddels wordt gebruikt door 500 organisaties in 70 landen wereldwijd. 5 miljoen volwassenen hebben hierdoor al leren lezen en schrijven. Dankzij ActionAid heeft het IMF de grens aan lerarensalarissen losgelaten, waardoor er wereldwijd veel meer leerkrachten konden worden aangenomen. In Rwanda heeft ActionAid een Early Childhood Development Center opgericht waar kinderen onder de vijf jaar worden voorbereid op onderwijs, vergelijkbaar met de voorschool in Nederland. De Rwandese overheid neemt het initiatief over! Dit is ActionAid ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Naast educatie richten wij ons op de volgende thema s: voedselzekerheid, eerlijke mijnbouw, economische rechtvaardigheid, vrouwenrechten en noodhulp. Kijk voor meer informatie op

13 ActionAid en noodhulp Kate Holt/Shoot the Moon/ActionAid Probleem Natuurrampen en gewelddadige conflicten komen steeds vaker voor en de vreselijke gevolgen worden steeds groter. Elk jaar vallen er miljoenen slachtoffers. En door de stijgende bevolkingsgroei en de toenemende de klimaatverandering, zal het aantal slachtoffers alleen maar toenemen. Arme mensen worden het hardst getroffen door deze rampen. Omdat zij naar de marges van de samenleving worden verdrongen, wonen zij vaak op plaatsen die eigenlijk voor bewoning ongeschikt zijn, zoals laagtes of overstromingsgebieden. Daarnaast zijn door gebrek aan middelen hun huizen vaak slecht gebouwd en niet bestand tegen aardschokken, stormen of overstromingen. Doordat armen minder toegang hebben tot schoon water, sanitair en medische voorzieningen, zijn zij ook extra kwetsbaar voor besmettelijke ziektes. Van deze groep mensen zijn de vrouwen en kinderen het meest kwetsbaar, simpelweg omdat zij fysiek minder sterk zijn om een zware overstroming of een aardbeving te overleven. Feiten & cijfers Elk jaar worden meer dan 300 miljoen mensen getroffen door natuurrampen en gewelddadige conflicten. In 2015 zal dit aantal gestegen zijn tot 375 miljoen mensen. De meeste slachtoffers vallen binnen 72 uur na een natuurramp, waardoor hulp in die eerste dagen cruciaal is. De aardbeving in Haïti in 2010 kostte mensen het leven en telde gewonden. Bij de overstroming in Pakistan in 2012 werden duizenden mensen geëvacueerd, waaronder 85% vrouwen en kinderen. In 2011 bracht extreme droogte in Oost-Afrika 13 miljoen mensen in grote hongersnood.

14 Dit doet ActionAid Als ActionAid al werkt in een land waar zich een ramp voltrekt dan kan directe noodhulp in de eerste dagen na de ramp worden geboden. We zoeken contact met lokale partners voor een goede analyse van de situatie. Dankzij ons speciale noodfonds kunnen we direct schoon water, eten en materiaal voor onderdak brengen en daarmee de eerste noodhulp starten. In de weken, maanden en zelfs jaren na de ramp werken we samen met de bewoners en lokale overheden aan de wederopbouw van het getroffen gebied. En daarnaast helpen we gemeenschappen met het weerbaarder worden om eventuele nieuwe rampen het hoofd te bieden: stevigere huizen, water irrigatiesystemen, goede vluchtkelders bij scholen en nog veel meer. De kracht van onze aanpak is dat we de hulp niet alleen brengen, maar dat we samen met de getroffen bewoners werken aan het herstel van huizen en dorpen. Slachtoffers kunnen zelf het voortouw nemen, zodat hun kracht en eigenwaarde weer groeit. We ondersteunen in het bijzonder de meest kwetsbare groepen; de vrouwen en kinderen. Onze jarenlange ervaring leert dat zij enorm sterk zijn en vaak vooraan staan bij de opbouw. Een paar van onze resultaten op rij: Resultaten ActionAid heeft een Emergency Action Fund opgericht, waarmee we in de eerste 72 uur directe noodhulp kunnen bieden, nog voordat de landelijke inzamelingsacties zijn gestart. Sinds 2008 hebben we hulp verleend bij 100 natuurrampen en 38 gewelddadige conflicten. Na de overstroming in Pakistan in 2010 heeft ActionAid slachtoffers ondersteund. In het bijzonder hielpen we vrouwen bij het opeisen van overheidscompensatie voor de reparaties van hun huizen. In 2011 hebben we enkele gemeenschappen in Zimbabwe getraind in het voorkomen van ziekten, zoals een uitbraak van cholera. ActionAid biedt hulp aan de slachtoffers van de tyfoon Haiyan, die eind 2013 over de Filipijnen raasde. Het trof ruim 13 miljoen mensen. De komende jaren blijven we daar aanwezig voor opbouw en voorbereiding op nieuwe rampen. Dit is ActionAid ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Naast noodhulp richten wij ons op de volgende thema s: voedselzekerheid, eerlijke mijnbouw, economische rechtvaardigheid, vrouwenrechten en educatie. Kijk voor meer informatie op

De wereld die we willen

De wereld die we willen De wereld die we willen Een toekomst voor iedereen Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe De wereld die we willen Een toekomst voor iedereen Een uitgave van Child Friendly Agencies

Nadere informatie

VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL

VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL 1 VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL 2 3 VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL Verantwoordelijke uitgever Carl MICHIELS COÖRDINATIE Phenyx43 REDACTIE Dan AZRIA - Phenyx43 Florence NEYRINCK CONCEPT Julie RICHTER - Phenyx43

Nadere informatie

Humanitaire hulp en civiele. bescherming. Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en. bescherming. van mensen in risicogebieden

Humanitaire hulp en civiele. bescherming. Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en. bescherming. van mensen in risicogebieden DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en bescherming van mensen in risicogebieden Humanitaire hulp en civiele bescherming Europese humanitaire hulp maakt het verschil

Nadere informatie

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26 V O O R E E N E U R O P A D A T W E R K T 28okt ober2013 / ont wer pver ki ez i ngs pr ogr amma Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uit de crisis Financiële sector gezond en dienstbaar maken 5 Een stabiele munt,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 4 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 6 1. Onze missie en visie 8 2. De nieuwe koers van Hivos (directieverslag) 10 3. Wat is typisch Hivos? 14 4. Wat we doen: de vier programma

Nadere informatie

Een gezin voor ieder kind

Een gezin voor ieder kind Een gezin voor ieder kind Het Better Care Network bestaat uit en wordt ondersteund door de volgende organisaties: Een gezin voor ieder kind december 2011 2 Inhoud Samenvatting...5 I Inleiding...7 II Kinderen

Nadere informatie

EERLIJKE HANDEL. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

EERLIJKE HANDEL. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt EERLIJKE HANDEL Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Antoon Seelen, Olav Jansen Illustraties: CMO en zijn licentiegevers, Flickr, Wikimedia, Wereldwinkels, BeFair, Max Havelaar,

Nadere informatie

EERLIJK en méér EUROPA

EERLIJK en méér EUROPA verkiezingsprogramma EERLIJK en méér EUROPA Verkiezingen voor het Europese Parlement 2014 Lijst 17: ikkiesvooreerlijk.eu SAMENVATTING: EEN MENSWAARDIG BESTAAN VOOR IEDEREEN, NU EN LATER Het goede nieuws

Nadere informatie

Kinderarbeid Vroeger & Nu

Kinderarbeid Vroeger & Nu Profielwerkstuk Economie & Maatschappij Kinderarbeid Vroeger & Nu Lianne Helleman H5 - Almere College Kampen Inleverdatum: 19 februari 2010 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Inleiding...4 Hoe is kinderarbeid

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 VFI BRANCHEORGANISATIE VAN GOEDE DOELEN De 120 organisaties die aangesloten zijn bij VFI, zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale samenwerking. Van

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs

KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs JUNI 2011 KidsRights Nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Met o.a. Vijf maanden vechten tegen kinderarbeid Studiefonds Kindervredesprijs Interview Marc Dullaert Voorwoord Op 12 juni wordt jaarlijks overal

Nadere informatie

5.200 MIJNWERKERS ZIJN MET DE STEUN VAN SOLIDARIDAD OP WEG NAAR GOED GOUD. GOUD {het; o}

5.200 MIJNWERKERS ZIJN MET DE STEUN VAN SOLIDARIDAD OP WEG NAAR GOED GOUD. GOUD {het; o} GA VOOR GOED GOUD Hans van Breukelen Mark Huizinga Nicolien Sauerbreij Gerard Kemkers Hein Vergeer Maartje Paumen Esther Vergeer Robin van Galen Femke Heemskerk Ron Zwerver Peter Blangé Bas van de Goor

Nadere informatie

Goed nieuws uit Uruzgan

Goed nieuws uit Uruzgan Goed nieuws uit Uruzgan Dutch Consortium Uruzgan Januari 2010 Uruzgan. De naam van deze provincie in Afghanistan klinkt ons tegenwoordig net zo bekend in de oren als pakweg Zeeland of Groningen. Dat komt

Nadere informatie

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP Coverbeeld Julie Rémy - Eliane Mansur, chirurg, verzorgt een patiënt met een open botbreuk in de geïmproviseerde operatiezaal in het ziekenhuis van Martissant in Port-au-

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

jaarverslag 2013 fair woooow

jaarverslag 2013 fair woooow jaarverslag 2013 fair woooow bean to bar 2013 was een goed jaar! Een hoogtepunt is ons bean-to-bar-project, daarmee is de cacaomassa in onze chocolade volledig traceerbaar. inhoud 3 hallo Tony s geeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 www.kerkinactie.nl

Jaarverslag 2007 www.kerkinactie.nl Jaarverslag 1 Jaarverslag www.kerkinactie.nl Inhoudsopgave 2 Colofon 2 Voorwoord 3 1. Kerk in Actie in 4 2. Missionair werk 8 3. Diaconaat 10 4. Zending 13 5. Werelddiaconaat 16 6. Noodhulp 21 7. Kinderen

Nadere informatie

Inleefspel Scars of War

Inleefspel Scars of War Inleefspel Scars of War INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 1. Doel spel... 2 2. Materiaal... 3 3. speluitleg bij elk speldeel... 3 SPEL 1: Eén stap voorwaarts?... 4 SPEL 2: Een job zoeken... 5 SPEL 3: Doe-opdrachten...

Nadere informatie

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam.

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 17 oktober 2014 My Body My Rights Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. INHOUD Introductie... 6 Zo vroeg al?... 7 Hoe dit pakket gebruiken?... 8 Tips voor een veilig

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk door Guus Geurts met medewerking van André Jonkers en Lou Keune Vóór de Verandering Alternatieven voor het neoliberalisme

Nadere informatie

En daarom werk ik, 14 jaar later

En daarom werk ik, 14 jaar later En daarom werk ik, 14 jaar later Maarten Schmidt & Thomas Doebele 2013 55 minuten (film), 7 24 minuten (portret Asia) www.filmcompagnie.nl de klas van 1998 Blokurenpakket (thema s: kinderarbeid en onderwijs)

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

The American Way: Leren van Detroit en New York. Auteurs: Anne-Jo Visser en Hanneke Schreuders, Platform31

The American Way: Leren van Detroit en New York. Auteurs: Anne-Jo Visser en Hanneke Schreuders, Platform31 The American Way: Leren van Detroit en New York Auteurs: Anne-Jo Visser en Hanneke Schreuders, Platform31 Den Haag, januari 2013 Dit is een publicatie van Platform31. Platform31 Postbus 30833 2500 GV DEN

Nadere informatie