Consumptief krediet. de situaties waarvoor consumptief krediet bedoeld is. de factoren die een rol spelen bij het verlenen van een consumptief krediet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consumptief krediet. de situaties waarvoor consumptief krediet bedoeld is. de factoren die een rol spelen bij het verlenen van een consumptief krediet"

Transcriptie

1 I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p c o n s u m p t i e f krediet. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de situaties waarvoor consumptief krediet bedoeld is d e v e r s c h i l l e n d e v o r m e n v a n c o n s u m p t i e f k r e d i e t de factoren die een rol spelen bij het verlenen van een consumptief krediet 160

2 Inleiding K o e n e n M i r a n d a w i l l e n h e e l g r a a g m e t z i j n t w e e ë n e e n m a a n d o p r e i s, h e t l i e f s t z o v e r m o g e l i j k. Z e h e b b e n a l l e b e i e e n b a a n, g e n o e g v r i j e d a g e n e n g r o t e p l a n n e n, a l l e e n h e b b e n z e w e i n i g g e l d g e s p a a r d. Een h y p o t h e e k k u n n e n z e n i e t a f s l u i t e n v o o r d e f i n a n c i e r i n g van hun vakantie. Wat nu? is een lening die gebruikt wordt voor consumptieve doeleinden. H i e r m e e w o r d t d e a a n s c h a f v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n ( z o a l s w i t g o e d, e e n a u t o, e e n vakantie, een boot) bedoeld. We onderscheiden twee verschillende manieren van krediet verstrekken: Goederenkrediet Hierbij ontvangt de c o n s u m e n t e e n p r o d u c t o f w e l c o n s u m p t i e g o e d. H e t p r o d u c t is een bepaald bedrag in geld waard. Dit bedrag moet de consument terugbetal e n. Geldkrediet Hierbij leent de kredietnemer een bepaald geldbedrag. De k r e d i e t n e m e r k a n zelf bepalen wat hij met het geld koopt. De kredietnemer ( d e k l a n t ) k a n e e n l e n i n g r e c h t s t r e e k s a a n v r a g e n b i j v e r s c h i l l e n d e kredietverstrekkers: Banken Creditcardmaatschappijen D e z e n e m e n d e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n v a n d e k l a n t o v e r e n r e k e n e n l a t e r m e t h e m a f. D i t w o r d t o o k w e l c a r d k r e d i e t g e n o e m d. Postorderbedrijven Wa n n e e r d e k l a n t e e n a a n k o o p b i j e e n p o s t o r d e r b e d r i j f g e s p r e i d k a n b e t a l e n d a n i s h e t p o s t o r d e r b e d r i j f e e n k r e d i e t v e r s t r e k k e r. D e m o g e l i j k h e i d t o t g e s p r e i d betalen heet dan postorderkrediet. Sociale kredietinstellingen, zoals de Gemeentelijke kredietbank (GKB). Deze hebben een sociale functie en verstrekken onder andere kredieten aan bepaald e d o e l g r o e p e n, b i j v o o r b e e l d m e n s e n m e t l a g e i n k o m e n s o f m e t e e n o n g u n s t i g (krediet)verleden. Financieringsmaatschappijen Dit zijn de overige kredietverstrekkers die niet tot de banken behoren, zoals bijvoorbeeld leasemaatschappijen. Een krediet kan zoals gezegd door middel van direct writing maar ook via een tussenpersoon worden afgesloten. Bij consumptief krediet kan hier niet alleen gedacht worden aan gespecialiseerde k r e d i e t b e m i d d e l a a r s e n a s s u r a n t i e t u s s e n p e r s o n e n, m a a r o o k a a n d e t a i l h a n d e l a r e n, z o a l s a u t o d e a l e r s e n w i t g o e d a a n b i e d e r s. 161

3 De kredietnemer betaalt voor de lening een kredietvergoeding, d i e b e s t a a t u i t e e n r e n t e p e r c e n t a g e e n e e n d e e l k o s t e n v e r g o e d i n g e n v o o r d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r ( o n d e r a n d e r e v o o r d e k o s t e n v a n h e t b e s c h i k b a a r h e b b e n v a n g e l d, a d m i n i s t r a t i e k o s t e n e n verkoopkosten). Ook moet de kredietnemer op een gegeven moment het geleende geld aflossen (terugbetalen). Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, ook wel aflossingschema s genoemd, die verschillen per kredietvorm. 162

4 Vormen van consumptief krediet Er zijn drie vormen van consumptief krediet: 1. Aflopend krediet 2. Doorlopend krediet 3. Rekening-courant krediet 1. Aflopend krediet Een aflopend krediet is een lening die gedurende een vaste looptijd in vaste maandelijkse termijnen tegen een vast rentepercentage terugbetaald wordt. Er wordt dan volgens een annuïteitenschema a f g e l o s t. Kenmerkend hiervoor zijn de volgende vaststaande factoren: de looptijd v a n d e l e n i n g ( h e t a a n t a l m a a n d e n w a a r i n d e l e n i n g m o e t z i j n afgelost), deze bedraagt meestal 6 maanden tot 5 jaar; het termijnbedrag (ook wel de annuïteit ), dit is het vaste bedrag aan rente e n aflossing dat de k r e d i e t n e m e r ( m e e s t a l ) m a a n d e l i j k s a a n d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r b e t a a l t ; de kredietsom (het geleende bedrag), deze dient in zijn geheel te worden opgenomen bij het aangaan van de lening. Bij aflossing van een aflopend krediet (dus volgens een a n n u ï t e i t e n s c h e m a ) w o r d t alleen rente betaald over het deel van de lening dat nog niet is afgelost. In het maand e l i j k s e b e d r a g n e e m t d a a r o m h e t r e n t e d e e l a f e n h e t a f l o s s i n g s d e e l t o e, n a a r m a t e d e l o o p t i j d v e r s t r i j k t. De bedragen die gedurende de looptijd door de k r e d i e t n e m e r w o r d e n a f g e l o s t, k u n n e n n i e t o p n i e u w w o r d e n o p g e n o m e n. I n o n d e r s t a a n d e g r a f i e k i s w e e r g e g e v e n h o e g e d u r e n d e d e l o o p t i j d d e s a m e n s t e l l i n g van het termijnbedrag verandert. Bruto maandlasten Rentedeel Aflossingsdeel Looptijd Een aflopend krediet kan ook als een aflossingsvrije lening z i j n a f g e s l o t e n. I n d i t geval betaalt de k r e d i e t n e m e r g e d u r e n d e d e l o o p t i j d v a n d e l e n i n g a l l e e n r e n t e e n l o s t hij de lening ineens af aan het eind van de looptijd. 163

5 Om het geld voor deze aflossing te verkrijgen betaalt de k r e d i e t n e m e r e l k e m a a n d e e n premie of stort hij geld; de kredietvormen hiervoor zijn: Een spaarkredietlening. Hierbij wordt naast rentebetaling over het opgenomen b e d r a g, i e d e r e m a a n d e e n p r e m i e v o o r e e n k a p i t a a l v e r z e k e r i n g b e t a a l t. D e verzekeraar belegt deze premie vervolgens in effecten. Met het opgebouwde bedrag verwacht de k r e d i e t n e m e r a a n h e t e i n d v a n d e l o o p t i j d, d e l e n i n g i n e e n s a f t e l o s s e n. E e n r i s i c o h i e r b i j i s d a t d e b e l e g g i n g e n v i a d e k a p i t a a l v e r z e k e r i n g ongunstig uitpakken en er voor de kredietnemer niet voldoende kapitaal is opgebouwd om zijn lening af te lossen. Een beleggingskrediet. Hierbij belegt de kredietnemer niet via een verzekering, maar rechtstreeks via een b e l e g g i n g s r e k e n i n g w a a r o p h i j e e n m a l i g o f maandelijks een bedrag stort. De k r e d i e t n e m e r v e r w a c h t m e t h e t r e s u l t a a t o p d e beleggingen zijn lening af te lossen. Ook hierbij geldt dat de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen en dat daarom de k r e d i e t n e m e r e e n r i s i c o l o o p t o m m e t schulden te blijven zitten. Een veelvoorkomend aflopend krediet is de Persoonlijke Lening (PL). Deze heeft meestal een kredietsom tussen en B i j h e t a f s l u i t e n v a n k r e d i e t e n g e k o p p e l d a a n b e l e g g i n g e n ( s p a a r k r e d i e t l e n i n g e n o f beleggingskredieten) dient de kredietgever een financiële bijsluiter aan de kredietn e m e r t e o v e r h a n d i g e n. D i t i s e e n b r o c h u r e m e t d a a r i n i n f o r m a t i e o v e r h e t p r o d u c t, d e kosten, het verwachte rendement en het risico. N a a s t a f l o p e n d e k r e d i e t e n m e t e e n s p e c i f i e k b e s t e d i n g s d o e l z i j n e r o o k d o o r l o p e n d e k r e d i e t e n, d i e b e d o e l d z i j n v o o r p e r i o d e n w a a r i n d e g e l d b e h o e f t e v a n d e k l a n t g r o t e r i s d a n g e m i d d e l d. 2. Doorlopend krediet Bij een doorlopend krediet is weinig van tevoren vastgelegd, wel wordt een kredietlimiet afgesproken. Dit is het maximale bedrag dat geleend kan worden. De kredietnemer kan bij een d o o r l o p e n d k r e d i e t z e l f b e p a l e n h o e v e e l h i j h i e r v a n d a a d w e r k e l i j k l e e n t. De looptijd is onbepaald (totdat een van de partijen opzegt); D e r e n t e i s v a r i a b e l, d a t w i l z e g g e n a f h a n k e l i j k v a n d e m a r k t r e n t e. E r w o r d t alleen betaald over het daadwerkelijk opgenomen (geleende) bedrag; Aflossing van het d o o r l o p e n d k r e d i e t g e b e u r t i n d e l e n, z o a l s a f g e s p r o k e n b i j h e t aangaan van de lening, bijvoorbeeld door: maandelijkse betaling van een percentage van de kredietlimiet; of m a a n d e l i j k s e b e t a l i n g v a n e e n p e r c e n t a g e v a n h e t d a a d w e r k e l i j k g e l e e n d e bedrag; een aantal maanden/jaren alleen maandelijkse rentebetaling en geen afloss i n g, d a a r n a b e t a l i n g v a n e e n p e r c e n t a g e v a n h e t d a a d w e r k e l i j k g e l e e n d e bedrag. 164

6 De kredietnemer kan binnen de afgesproken limiet geld opnemen en a f l o s s e n w a n n e e r hij wil. Doorgaans is de limiet tussen en Bij sommige doorlopende kredieten heeft de k r e d i e t n e m e r e e n p i n p a s o m m e t h e t g e l e e n d e g e l d t e b e t a l e n o f o m het op te nemen bij geldautomaten. Voorbeeld doorlopend krediet Petra heeft een d o o r l o p e n d k r e d i e t b i j h a a r b a n k a f g e s l o t e n e n heeft met de bank een k r e d i e t l i m i e t v a n a f g e s p r o k e n. D e h u i d i g e m a r k t r e n t e i s 2. 2 %. P e t r a h e e f t a f g e s p r o k e n d a t z i j m a a n d e l i j k s 2. 1 % a f l o s s i n g b e t a a l t e n h i e r n a a s t r e n t e a l l e e n o v e r het daadwerkelijk geleende bedrag. I n n o v e m b e r n e e m t z i j o p. Ve r v o l g e n s l e e n t z i j b e g i n d e c e m b e r n o g Z i j b e t a a l t o v e r d e m a a n d n o v e m b e r d a n h e t v o l g e n d e a a n d e b a n k : * = r e n t e e n * = a f l o s s i n g, d u s i n t o t a a l O v e r d e c e m b e r i s z i j d e b a n k v e r s c h u l d i g d : ( ) * = rente en * = 372 aflossing, dus in totaal Een rekening-courant krediet Een rekening-courant krediet is een krediet dat aan een bankrekening is gekoppeld en wordt daarom ook wel debetfaciliteit of salariskrediet genoemd. Hierbij geeft de bank toestemming aan de klant om voor een bepaald bedrag rood te staan (een negat i e f s a l d o t e h e b b e n ). Bij een rekening-courant krediet is er geen sprake van een looptijd of een termijnbedrag, maar is de lening aan de bankrekening van de k r e d i e t n e m e r v e r b o n d e n. D e bank en rekeninghouder spreken samen de kredietlimiet af, waarvan de rekeninghouder vervolgens naar eigen behoefte gebruik kan maken. K r e d i e t v e r s t r e k k e r s s t e l l e n v e r s c h i l l e n d e v o o r w a a r d e n a a n h e t v e r s t r e k k e n v a n e e n rekening-courant krediet. Hierbij kan gedacht worden aan de voorwaarde dat de kredietnemer minstens eenmaal per maand of per drie maanden een positief bankrekeningsaldo heeft of dat iedere maand een bepaald percentage van de k r e d i e t l i m i e t o p de betaalrekening wordt gestort. Voor een hoge k r e d i e t l i m i e t ( v a a k i s h e t m a x i m u m op euro gesteld) is doorgaans vereist dat er maandelijks een hoog bedrag aan inkomen op de rekening binnenkomt. D e r e n t e i s v a r i a b e l ( a f h a n k e l i j k v a n d e m a r k t r e n t e ) e n w o r d t e l k k w a r t a a l o f h a l f j a a r betaald over het geleende bedrag. D a t d e r e n t e b i j e e n P e r s o o n l i j k e L e n i n g ( a f l o p e n d k r e d i e t ) v a s t s t a a t g e d u r e n d e d e looptijd, betekent niet dat deze altijd lager is dan de rente bij een d o o r l o p e n d k r e d i e t. Ook is een aflopend krediet minder flexibel dan een doorlopend of rekening-courantkrediet met betrekking tot opnemen en aflossen. 165

7 Kredietvorm Aflopend Doorlopend Rekening-courant Voorbeelden financieringsdoel Aanschaf vakantiereis Aanschaf auto F i n a n c i e r i n g l a n g d u r i g o p k n a p p e n v a n boot Extra bestedingsruimte tijdens een vakantie of decembermaand De theoretische looptijd van een krediet is het aantal maanden dat het termijnbedrag b e t a a l d m o e t w o r d e n o m h e t k r e d i e t v o l l e d i g a f t e l o s s e n, w a a r b i j w o r d t u i t g e g a a n v a n een vaste rente en opname in een keer van het krediet (zoals bij doorlopende kredieten). Bij andere kredieten wijkt door afwijkende opnames, extra aflossingen, achters t a n d e n e n v e r a n d e r i n g e n v a n h e t r e n t e p e r c e n t a g e d e d a a d w e r k e l i j k e l o o p t i j d a f v a n de theoretische looptijd. Het contractbedrag is het totale bedrag dat moet worden betaald aan de kredietverstrekker, dit is de kredietsom plus kredietvergoeding. De uitstaande schuld of restschuld is de kredietsom minus de aflossingen. In de ideale situatie sluiten de looptijd van het krediet en de levensduur van het bested i n g s d o e l ( h e t a a n g e s c h a f t e o f a a n t e s c h a f f e n g o e d ) o p e l k a a r a a n, z o d a t n i e t n o g moet worden afgelost terwijl het goed al niet meer gebruikt kan worden. 166

8 Relevante factoren bij het verlenen van consumptief krediet Alvorens een consumptief krediet verleend kan worden aan een persoon, zal de kred i e t v e r s t r e k k e r m o e t e n b e o o r d e l e n o f d e k r e d i e t v r a g e r h i e r v o o r g e s c h i k t i s ( o f h i j kredietwaardig is). Hiertoe dient de kredietvrager, vaak via een a a n v r a a g f o r m u l i e r ( o p papier of internet), een aantal gegevens aan de kredietverstrekker door te geven: Persoonsgegevens. Een geldig identiteitsbewijs. Het doel van het krediet en de gewenste kredietsom. Financiële gegevens. Gegevens over persoonlijke situatie van de kredietvrager. Om aan de hand hiervan de kredietwaardigheid van de kredietvrager te bepalen, wordt onder meer gekeken naar: De financiële positie van de kredietvrager. Hierbij kan gedacht worden aan: d e h o o g t e e n d e b r o n v a n i n k o m s t e n v a n d e k r e d i e t v r a g e r. Va a k w o r d t gevraagd om een loonstrook, een werkgeversverklaring of een belastingaangifte als bewijs hiervan; het aantal leningen of schulden dat de kredietvrager heeft; eventuele alimentatieverplichtingen van de kredietvrager; h e t b e t a l i n g s v e r l e d e n v a n d e k r e d i e t v r a g e r. A a n d e h a n d v a n d e i n k o m s t e n e n u i t g a v e n v a n d e k r e d i e t v r a g e r w o r d t z i j n betalings- of aflossingscapaciteit (het bedrag dat hij maandelijks kan aflossen zonder betalingsproblemen) bepaald. Bij het vaststellen van de betalingscapaciteit wordt niet het volledige inkomen meegeteld maar wordt een aantal inkomensbestanddelen bij elkaar opgeteld, (eventuele bonussen bijvoorbeeld niet). De handelingsbekwaamheid van de kredietvrager. D e p e r s o o n l i j k e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e k r e d i e t v r a g e r ( w a a r o n d e r h e t i n k o m e n van een eventuele levenspartner). Hiertoe kan om een gezondheidsverklaring gevraagd worden door de kredietverstrekker. De leeftijd van de kredietvrager: de k r e d i e t n e m e r m o e t 1 8 j a a r o f o u d e r z i j n e n in verband met de aflossing vaak jonger dan bijvoorbeeld 65 jaar. 167

9 Voorbeeld aflossingscapaciteit B r a m w i l e e n k r e d i e t a a n v r a g e n. H i j h e e f t e e n n e t t o m a a n d e l i j k s i n k o m e n v a n H i j b e t a a l t e l k e m a a n d a a n h u u r, i n c l u s i e f g a s, l i c h t e n w a t e r. Hiernaast betaalt hij 200 a l i m e n t a t i e a a n z i j n e x - v r o u w e n b e s t e e d t h i j o n g e v e e r a a n z i j n e i g e n levensonderhoud per maand. De a f l o s s i n g s c a p a c i t e i t v a n e e n k r e d i e t v r a g e r i s t e b e p a l e n d o o r z i j n m a a n d e l i j k s e v a s t e l a s t e n v a n z i j n m a a n d e l i j k s e i n k o m s t e n a f t e t r e k k e n. Bram zijn aflossingscapaciteit is derhalve 350 ( ). Iedere kredietverstrekker moet volgens de wet deze zaken beoordelen aan de hand van gegevens van het Bureau Krediet Registratie (BKR). K r e d i e t i n s t e l l i n g e n m a k e n d o o r g a a n s g e b r u i k v a n c r e d i t - s c o r i n g - s y s t e m e n. H i e r b i j w o r d t o p b a s i s v a n d e g e g e v e n s v a n d e k r e d i e t v r a g e r e e n p r o f i e l o p g e s t e l d. Dit profiel wordt door het systeem statistisch vergeleken met de kredietwaardigheid van consumenten met eenzelfde profiel. Op basis hiervan krijgt de kredietvrager een aantal punten toegekend, het totaal aantal punten is de creditscore ( e e n n u m e r i e k e i n d e x d i e e e n i n s c h a t t i n g w e e r g e e f t v a n i e m a n d s f i n a n c i ë l e k r e d i e t w a a r d i g h e i d ) v a n d e kredietvrager. Kredietinstellingen gebruiken deze creditscore om bijvoorbeeld de aanvraag te beoordelen en om kredietlimieten vast te stellen. Wanneer de kredietvrager en kredietverstrekker besluiten met elkaar in zee te gaan, gaan zij een kredietovereenkomst aan. In deze overeenkomst zijn onder meer de volgende elementen opgenomen: de betrokken partijen (de k r e d i e t n e m e r, d e k r e d i e t g e v e r e n e v e n t u e e l e e n b e m i d d e l e n d e p a r t i j / t u s s e n p e r s o o n ). de k r e d i e t s o m. d e l o o p t i j d v a n h e t k r e d i e t. de mogelijkheden wat betreft opname. de afspraken omtrent rente en aflossing, zoals: h e t k r e d i e t t a r i e f ( d i t k o m t h i e r n a a a n b o d ) ; het t e r m i j n b e d r a g ; de betaalmomenten; de manier van betalen; de regels omtrent vervroegd a f l o s s e n ; de gevolgen van betalingsachterstand (dit komt hierna aan bod); de eventuele zekerheden (dit komt hierna aan bod). de Algemene Voorwaarden van de kredietgever. De kredietovereenkomst dient door de kredietgever te worden opgenomen in de kredietadministratie; per kredietnemer wordt een dossier aangemaakt en bijgehouden. 168

10 Oversluiten Veel kredietverstrekkers bieden de mogelijkheid aan nieuwe klanten om hun bestaande leningen bij andere aanbieders, naar hen over te brengen, dit wordt ook wel oversluiten genoemd. Hierbij gaat de k r e d i e t n e m e r e e n n i e u w e l e n i n g b i j d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r a a n e n d r a a g t d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r z o r g v o o r h e t a f b e t a l e n v a n d e o u d e l e n i n g a a n d e andere kredietgever. Krediettarief H e t k r e d i e t t a r i e f i s o p g e b o u w d u i t d e f u n d i n g k o s t e n v a n d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r, d e operationele kosten (zoals administratiekosten, het opstellen van de kredietovereenkomst), de risico-opslag (een percentage van de k r e d i e t s o m ; d i t i s m e d e g e b a s e e r d o p de kredietwaardigheid van de kredietvrager) en de winstopslag voor de kredietverstrekker. De kredietgever en tussenpersoon moeten het effectieve jaarrentepercentage ( o o k wel de effectieve jaarrente, de effectieve rente op jaarbasis of het effectieve krediettarief genoemd) kenbaar maken aan de k r e d i e t n e m e r. D i t i s e e n p r i j s a a n d u i d i n g v a n h e t k r e d i e t o p j a a r b a s i s, w a a r i n a l l e k o s t e n v a n h e t k r e d i e t t o t u i t d r u k k i n g k o m e n. H i e r b i j w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e b e t a a l m o m e n t e n : b i j g e s p r e i d e b e t a l i n g d o o r het jaar heen betaalt de kredietnemer uiteindelijk (/effectief) meer dan bij rentebetaling ineens aan het einde van het jaar. 169

11 Wanbetaling Elke kredietverstrekker heeft in de kredietovereenkomst, vaak in zijn Algemene Vo o r w a a r d e n, e n k e l e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n o v e r w a t d e g e v o l g e n z i j n v a n wanbetaling door de kredietnemer. Wanneer de kredietnemer niet op tijd de afgesproken bedragen aan aflossing en rente betaalt aan de kredietgever, dan heeft deze laatste een aantal opeenvolgende mogelijkheden om de kredietnemer aan te sporen om tot betaling over te gaan: 1. Hij verstuurt een betalingsherinnering (aanmaning) aan de kredietnemer. 2. Hij verstuurt een tweede aanmaning aan de kredietnemer. 3. Hij stelt de kredietnemer in gebreke (in gebreke stelling). Dit is een aanmaning waarbij de kredietnemer ervan op de hoogte wordt gesteld dat, wanneer h i j n o g l a n g e r i n g e b r e k e b l i j f t, e r e e n i n c a s s o b u r e a u d o o r d e k r e d i e t g e v e r wordt ingeschakeld. 4. Hij brengt een vertragingsrente/ vertragingsvergoeding i n r e k e n i n g a a n d e kredietnemer. 5. Hij draagt het incasseren van de verschuldigde bedragen over aan een incassobureau. 6. Hij gaat over tot vervroegd opeisen van de gehele nog openstaande schuld. Hiervoor moet doorgaans aan een van de volgende worden voldaan, zoals: Er is meer dan twee maanden betalingsachterstand en de k r e d i e t n e m e r i s in gebreke gesteld. De kredietnemer heeft of gaat Nederland verlaten. Er is sprake van verduistering van het onderpand. De kredietnemer heeft valse informatie verstrekt aan de kredietgever. 7. D e k r e d i e t g e v e r ( o f h e t i n c a s s o b u r e a u ) s c h a k e l t e e n d e u r w a a r d e r i n v o o r beslaglegging op de eigendommen van de kredietnemer. In het uiterste geval wordt de k r e d i e t n e m e r f a i l l i e t v e r k l a a r d d o o r d e r e c h t e r. D e curator probeert dan nog aflossingscapaciteit te creëren door de bezittingen van de kredietnemer te verkopen. 170

12 Zekerheid B i j h e t v e r l e n e n v a n e e n c o n s u m p t i e f k r e d i e t h e e f t d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r v a a k g e e n zekerheid dat de lening wordt afgelost (er is dan sprake van een blanco lening). Hiernaast brengen de hiervoor genoemde stappen bij w a n b e t a l i n g k o s t e n m e t z i c h m e e. D a a r o m k o m t, z o a l s g e z e g d, n i e t i e d e r e p e r s o o n i n a a n m e r k i n g v o o r e e n c o n s u m p t i e f k r e d i e t ( n i e t i e d e r e e n i s k r e d i e t w a a r d i g ) e n w o r d t b i j s o m m i g e k r e d i e t e n e e n z e k e r h e i d van terugbetaling vereist door de kredietverstrekker. Wa n n e e r d o o r d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r e e n z e k e r h e i d w o r d t g e ë i s t, w o r d t e r b i j v o o r b e e l d een borgstelling of onderpand afgesproken: Bij borgstelling ( g a r a n t s t e l l i n g ) s t a a t e e n d e r d e p e r s o o n g a r a n t v o o r d e l e n i n g. D i t b e t e k e n t d a t d e z e d e r d e d e v e r p l i c h t i n g o p z i c h n e e m t d e r e n t e e n a f l o s s i n g v a n e e n l e n i n g v a n e e n a n d e r e p e r s o o n v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n, w a n n e e r die ander deze niet meer wil of kan voldoen. Bij een lening met onderpand is de zaak die wordt aangeschaft het o n d e r p a n d voor de lening. Een onderpand is een zaak die de kredietverstrekker opeist van de k r e d i e t n e m e r i n h e t g e v a l d a t e r n i e t z o a l s a f g e s p r o k e n b e t a a l d e n a f g e l o s t wordt. Het voordeel voor de k r e d i e t n e m e r i s d a t d e a f l o s s i n g s t e r m i j n d o o r g a a n s wat langer is dan bij een lening zonder zekerheid. Wanneer de kredietgever een zekerheidsrecht (pandrecht) h e e f t, d a n m a g h i j d i t u i t o e f e n e n e n d e v e r p a n d e zaak openbaar verkopen. Het pandrecht w o r d t i n e e n a k t e v a s t g e l e g d o f h e t onderpand wordt aan de kredietverstrekker overhandigd (in dit laatste geval is er sprake van vuistpandrecht). Vaak wordt een lening bij overlijden kwijtgescholden (dit wordt k w i j t s c h e l d i n g of finale kwijting g e n o e m d ) t o t e e n b e p a a l d b e d r a g ( d o o r g a a n s r o n d ). Vo o r h o g e r e b e d r a g e n o f b i j l e n i n g e n w a a r b i j n i e t w o r d t k w i j t g e s c h o l d e n w o r d t vaak een overlijdensrisicoverzekering a f g e s l o t e n a f g e s l o t e n o f e e n b e s t a a n d e levensverzekering als onderpand afgesproken. Dit is een derde manier waarop d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r z e k e r h e i d v a n t e r u g b e t a l i n g v e r k r i j g t e n d i t i s b i j s o m m i g e kredieten een standaard voorwaarde. Door sommige k r e d i e t v e r s t r e k k e r s w o r d t ook wel een kredietverzekering aangeboden, waarbij onder bepaalde omstandigheden, zoals ziekte en werkloosheid, (een deel van) de lening wordt kwijtgescholden. Hiervoor betaalt de k r e d i e t n e m e r e e n p e r c e n t a g e v a n z i j n termijnbedrag extra. Wanneer een k r e d i e t n e m e r e e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e i n b e z i t h e e f t d a n k a n d e z e in sommige gevallen als o n d e r p a n d v o o r e e n k r e d i e t d i e n e n, d i t h e e t d a n e e n effectenkrediet. De ruimte van het krediet is dan vaak mede afhankelijk van de koersontwikkeling van de effectenportefeuille (stijgende koersen betekent meer k r e d i e t r u i m t e ). 171

13 Hiernaast is er het pandkrediet. D i t w o r d t v e r l e e n d d o o r d e e e r d e r g e n o e m d e G K B e n kan door personen vanaf 16 jaar worden afgesloten. Bij pandkrediet wordt een lening verstrekt met een looptijd van zes maanden. Het o n d e r p a n d, v a a k s i e r a d e n o f a n d e r e v o o r w e r p e n m e t e n i g e w a a r d e, w o r d t h i e r b i j b i j h e t a a n g a a n v a n h e t k r e d i e t a a n d e kredietgever overhandigd en bij aflossing pas weer teruggegeven. Gedurende de looptijd wordt rente betaald. De waarde van het o n d e r p a n d v a n e e n c o n s u m p t i e f k r e d i e t d a a l t d o o r g a a n s s n e l i n vergelijking met dat van een hypothecair krediet, waar de woning het onderpand is. Daarom wordt bij consumptief krediet doorgaans een hogere risico-opslag berekend in het krediettarief, dan bij hypotheken. Een veel voorkomende aflopend krediet met zekerheid is lease. E r z i j n t w e e s o o r t e n lease: Financiële l e a s e Dit is het kopen van zaken op afbetaling. Er wordt een deel van het aankoopb e d r a g b i j a a n k o o p v a n e e n z a a k b e t a a l d e n d e r e s t v a n h e t b e d r a g w o r d t i n g e l i j k e t e r m i j n e n b e t a a l d. D e k o p e r v a n d e z a a k i s e i g e n a a r e r v a n, w a n n e e r a l l e t e r m i j n e n z i j n v o l d a a n. To t d i e t i j d i s d e z a a k w e l i n h a n d e n v a n d e k o p e r o m t e gebruiken, maar nog eigendom van de verkoper. E r k a n n i e t ( o f t e g e n b e t a l i n g v a n e e n b o e t e ) v e r v r o e g d w o r d e n a f g e l o s t b i j financiële lease. De rente is relatief hoog bij deze kredietvorm. F i n a n c i ë l e lease wordt gebruikt voor de aanschaf van bijvoorbeeld keukens, auto s en motoren. Operationele lease B i j d e z e l e a s e v o r m b l i j f t d e l e v e r a n c i e r v a n d e z a a k e i g e n a a r g e d u r e n d e d e looptijd van de overeenkomst. Operationele l e a s e i s d u s h e t l a n g d u r i g h u r e n v a n e e n z a a k, v a a k e e n a u t o. Va a k k r i j g t d e l e s s e e ( h u u r d e r ) d e m o g e l i j k h e i d om de zaak te kopen aan het einde van de looptijd. We kennen operationele lease voor consumenten ook wel als huurkoop. Bij elk krediet dient er, zoals gezegd, een k r e d i e t o v e r e e n k o m s t g e t e k e n d t e w o r d e n. Bij een lease wordt er een lease-overeenkomst g e t e k e n d d o o r d e d r i e b e t r o k k e n p a r t i j e n : d e l e s s e e, d e l e v e r a n c i e r v a n h e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n d e l e s s o r ( d e f i n a n c i e r i n g s - / l e a s e m a a t s c h a p p i j ). H i e r i n z i j n d e v o o r w a a r d e n v a n d e l e a s e c o n s t r u c t i e m e t b e t r e k k i n g t o t a f l o s s i n g e n eigendomsoverdracht vastgelegd. 172

14 Wanneer een k r e d i e t n e m e r s c h u l d e n h e e f t d i e h i j o p g e e n e n k e l e m a n i e r m e e r k a n aflossen, dan heeft hij een aantal opties: Het treffen van een minnelijke regeling (ook wel minnelijk akkoord) met de s c h u l d e i s e r ( d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r ) m e t b e h u l p v a n e e n b e m i d d e l a a r. H e t d o e l hiervan is een onderhands akkoord te sluiten tussen schuldeiser(s) en schuldenaar over gedeeltelijke of volledige aflossing van de schulden. Het treffen van een wettelijk akkoord op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). H i e r b i j b e s l i s t d e r e c h t e r o v e r d e h o o g t e v a n h e t aflossingsbedrag en de duur van de schuldensanering, en wordt tevens doorgaans de kredietnemer begeleid door een hulpinstantie om toekomstige schulden te voorkomen. Een wettelijk akkoord is alleen mogelijk wanneer geen vrijw i l l i g ( m i n n e l i j k ) a k k o o r d g e t r o f f e n k a n w o r d e n e n d e s c h u l d e n n i e t m e t o p z e t zijn gemaakt. Het aanvragen van faillissement. Hierbij komen alle bezittingen van de kredietnemer ter beschikking van een curator, die probeert door verkoop van deze bezittingen aflossingscapaciteit te creëren. 173

15 Samenvatting C o n s u m p t i e f k r e d i e t i s e e n ( v a a k b l a n c o ) l e n i n g d i e g e b r u i k t w o r d t v o o r c o n s u m p t i e v e d o e l e i n d e n. H i e r m e e w o r d t d e a a n s c h a f v a n v e r b r u i k s g o e d e r e n ( z o a l s w i t g o e d, e e n a u t o, e e n b o o t ), b e d o e l d. 3 vormen van consumptief krediet Productkenmerk Aflopend krediet Doorlopend krediet Rekening-courant krediet Kredietsom v a s t b e d r a g, m o e t bij aangaan lening ineens worden opgenomen e l k b e d r a g o p e l k tijdstip, k r e d i e t l i m i e t i s h e t maximum e l k b e d r a g o p e l k tijdstip, k r e d i e t l i m i e t i s h e t maximum Rente vast variabel variabel Looptijd vast totdat wordt opg e z e g d ( e n a f g e l o s t is) totdat wordt opg e z e g d ( e n a f g e l o s t is) Aflossing vast termijnbedrag, annuïteitenschema v o l g e n s a f s p r a a k, verschillende aflossingsschema's mogelijk v o l g e n s a f s p r a a k, verschillende aflossingsschema's mogelijk Opname opname van hetgeen reeds is afgelost, is niet mogelijk h e t g e e n i s a f g e l o s t m a g o o k w e e r opgenomen worden h e t g e e n i s a f g e l o s t m a g o o k w e e r opgenomen worden Ve r v r o e g d e aflossing brengt onder b e p a a l d e voorwaarden kosten met zich mee is kosteloos mogelijk is kosteloos mogelijk Aflopend krediet: Persoonlijke Lening (PL) Aflossingsvrije lening: Spaarkredietlening Beleggingskrediet Financiële bijsluiter 174

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet OPLEIDING WFt Consumptief Krediet OPLEIDING CONSUMPTIEF KREDIET Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 KREDIETVORMEN 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Verstrekkingsvorm 2 1.2.1 Goederenkrediet

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

SNS Lenen. Prospectus Lenen

SNS Lenen. Prospectus Lenen Prospectus Lenen SNS Lenen Heeft u extra geld nodig? Om een grote uitgave te doen of om geld achter de hand te hebben voor onvoorziene uitgaven? Bij SNS Bank kunt u terecht voor een lening die bij u past.

Nadere informatie

Wft Consumptief Krediet

Wft Consumptief Krediet Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Koen Vink 30 mei 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/76290 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake is van

Nadere informatie

Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN

Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN Identiteit en contactgegevens van de aanbieder InsingerGilissen Bankiers N.V., hierna te noemen: de Bank Herengracht 537, 1017 BV AMSTERDAM T: 020-527 6000 M:

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Prospectus Vola Geldleningen BV

Prospectus Vola Geldleningen BV Prospectus Vola Geldleningen BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Vola Geldleningen BV, kortweg Vola is één van de bekendste financieringsmaatschappijen

Nadere informatie

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen F L E X Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5 15 x 5 JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK Doorlopend krediet/huurkoop Financieringen We brengen je favoriete auto binnen handbereik Je hebt hem gevonden: de auto die aan al je wensen en eisen

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet 1 Wie zijn wij? Volvo Car Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket

Nadere informatie

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc.

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc. Prospectus niet-doorlopende kredieten FCE Bank plc. Algemeen FCE Bank plc. is een financiële dienstverlener die onder andere kredieten verstrekt voor de aan- schaf van een auto. Dit prospectus informeert

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop B.V. Prospectus Huurkoop Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

Finata. Leningen. Vaste looptijd, rente en maandtermijn. Persoonlijke Lening. Lease. Vast. Huurkoop. Seniorenlening. Combi Krediet

Finata. Leningen. Vaste looptijd, rente en maandtermijn. Persoonlijke Lening. Lease. Vast. Huurkoop. Seniorenlening. Combi Krediet Finata Vaste Leningen Vast Vaste looptijd, rente en maandtermijn Persoonlijke Lening Lease Huurkoop Seniorenlening Combi Krediet Geld voor een grote aankoop Strikt privé U bent van plan om een nieuwe

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

MoneYou Doorlopend Krediet

MoneYou Doorlopend Krediet MoneYou Doorlopend Krediet Waarom deze prospectus? MoneYou B.V., hierna te noemen MoneYou, is een financiële dienstverlener die actief is als aanbieder van consumptief krediet. Met deze prospectus willen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT Inventarisatie / algemeen 1. Beschikt u over spaartegoeden, effecten- of aandelenportefeuilles Ja, de omvang daarvan is minder dan 1.000. Ja, de

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet Informatie Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet 302037_1213.indd 1 18-11-13 14:33 Inleiding Dit document geeft informatie over de belangrijkste

Nadere informatie

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening Inhoud Credivance maakt lenen persoonlijk........................... 3 Verantwoord lenen en leenvormen............................. 5 Flexibel Plan.............................................................

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl

Prospectus. Consumptief Krediet. Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl Prospectus Consumptief Krediet Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl GMAC Nederland N.V. is een financieringsmaatschappij, die haar financiële diensten voornamelijk via de Opel en Chevrolet dealers

Nadere informatie

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Prettig geregeld. Doel en inhoud van deze prospectus Omdat niet alleen de technische aspecten, maar ook de financiële kanten een belangrijke rol spelen bij

Nadere informatie

Alphera Financial Services Kredietprospectus. De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht

Alphera Financial Services Kredietprospectus. De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht Alphera Financial Services Kredietprospectus De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht April 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Subaru Private Lease 4 2.1 Over Subaru Private

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl

Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl Informatie over gespreid betalen bij wehkamp.nl WIE ZIJN WIJ? wehkamp.nl: hét online warenhuis voor de Nederlandse consument, is verrassend, veelzijdig en actueel. Het bedrijf is opgericht in 1952 en sinds

Nadere informatie

De zakelijke lening van ABN AMRO

De zakelijke lening van ABN AMRO Zakelijke lening 1 De zakelijke lening van ABN AMRO In dit productinformatieblad leest u hoe de zakelijke lening van ABN AMRO werkt, en wat de belangrijkste kenmerken en risico s zijn. Ook leest u wat

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat Inhoud U en uw lening...03 Welkom bij Credivance...03 Drie heldere leenvormen...04 Doorlopend Krediet...05 WOZ-krediet...05 Persoonlijke Lening...06

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

(N)iets op de bank? Lesbrief over sparen, beleggen en lenen

(N)iets op de bank? Lesbrief over sparen, beleggen en lenen (N)iets op de bank? Lesbrief over sparen, beleggen en lenen Het is verstandig om geld achter de hand te hebben. Sparen betekent het niet uitgeven van een deel van je inkomen. Je kunt verschillende redenen

Nadere informatie

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk... 3. Verantwoord lenen en leenvormen... 5. Flexibel Plan... 7. Persoonlijk Plan... 9

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk... 3. Verantwoord lenen en leenvormen... 5. Flexibel Plan... 7. Persoonlijk Plan... 9 Inhoud Credivance maakt lenen persoonlijk............................ 3 Verantwoord lenen en leenvormen.............................. 5 Flexibel Plan.............................................................

Nadere informatie

Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden

Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden Lekker rijden, nergens aan denken Je auto goed financieren: dat scheelt een hoop zorgen. En sparen hoeft ook al niet: bij ons kunt u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Krediet op creditcard

Krediet op creditcard Krediet op creditcard Met een krediet op uw creditcard kunt u de aankopen met uw RaboCard of Rabo GoldCard desgewenst gespreid terug betalen. En dan betaalt u natuurlijk alleen rente als u dat krediet

Nadere informatie

Productwijzer Krediet betaalrekening en creditcard

Productwijzer Krediet betaalrekening en creditcard Productwijzer Krediet betaalrekening en creditcard Heb je tijdelijk extra geld nodig? Bijvoorbeeld omdat je onverwacht een grote uitgave moet doen? Of omdat je op vakantie wilt? Dan kan een krediet je

Nadere informatie

WOZ-krediet PLUS BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl. www.defamplus.nl

WOZ-krediet PLUS BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl. www.defamplus.nl WOZ-krediet PLUS BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl www.defamplus.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomkeuken gevonden, het huis verbouwen,

Nadere informatie

De voordelige lening

De voordelige lening De voordelige lening Vertrouwd geld lenen Geld lenen is tegenwoordig even normaal als geld sparen. Maar zoals u uw spaargeld niet aan de eerste de beste toevertrouwt, zo moet u ook bij een lening kritisch

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING vastgesteld november 2015 Titel 1 ALGEMENE BEPALINGEN De leden van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, in aanmerking nemende dat: zij

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank C 03.2.58

Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank C 03.2.58 Algemene Kredietvoorwaarden Delta Lloyd Bank C 03.2.58 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden die horen bij uw krediet van Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij voor u zo duidelijk en

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Delta Lloyd Doorlopend Krediet INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2

Delta Lloyd Doorlopend Krediet INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2 PROSPECTUS Delta Lloyd Doorlopend Krediet Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL E-bankieren INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2 1 Algemeen 2 2 Internet 2 3 Aanvraagprocedure 2 4 Kredietlimiet 2 5 Oversluiten

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie