Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk."

Transcriptie

1 Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend Telefoon urgente zaken: secretariaat: ledenadministratie: redactie nieuwsbrief: Rek.nr. kerkbijdrage: t.n.v. De Goede Herder Rek.nr. voor giften ING (o.v.v. doel van de gift) Nieuwsbrief 2 13 februari 2014 Van de redactie Dit keer hebben we een bijzonder dikke nieuwsbrief voor u. Er gebeurt veel in de parochie. Dat is goed, maar hierdoor ontstaat soms ook wat miscommunicatie. Uiteraard proberen we dit met z n allen zoveel mogelijk te vermijden, maar nog niet alles is op elkaar ingespeeld in de HH Petrus en Paulus parochie. Zo treft u in deze nieuwsbrief twee bijzondere voorbereidingen op Pasen aan: De Oecumenische Vespers in de Stille Tijd en de Bijeenkomsten rond de kruiswegstaties in de Meerburgkerk. Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief bemerkte de Redactie dat beide initiatieven op precies dezelfde dagen zijn gepland. Wij hebben dat bij de betreffenden gemeld. Helaas is hier dus sprake van miscommunicatie. Het is echter niet de taak van de Redactie hier nader inhoudelijk op in te gaan. U treft over beide initiatieven de informatie aan. Twee mooie, zeer verschillende vormen van bezinnende voorbereiding. Aan u de keuze. De Redactie wenst u veel leesplezier toe met deze Nieuwsbrief. Aswoensdag De veertigdagentijd zijn de veertig dagen (uitgezonderd de zondagen) tot aan Pasen waarin door christenen het lijden van Jezus wordt herdacht. De veertigdagentijd begint op Aswoensdag met een boeteviering. In veel kerken wordt dan met de as van verbrande palmtakjes een kruis, het zogenaamde askruisje, op het voorhoofd van de gelovigen gezet, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. De priester spreekt hierbij de woorden: 'Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren'. Aswoensdag is samen met Goede Vrijdag een algemeen verplichte vastendag voor de katholieken, waarbij ( vroeger) verwacht werd dat er geen snoep, vlees of alcohol werd genuttigd en dat men zich sober gedroeg. Zo hadden de kinderen een vastentrommeltje, waarin zij de snoepjes die zij kregen konden bewaren tot Paaszaterdagmiddag 12 uur. Misschien een goed idee om in de komende veertigdagentijd nog eens aan terug te denken. Wijziging samenstelling Beheercommissie (BC) Beste parochianen van De Goede Herder, In de vorige nieuwsbrief heb ik al gemeld dat de Beheercommissie (BC) zich zou vernieuwen. Nu is het dan zover. Op dinsdag 11 februari is de nieuwe BC voor het eerste bijeen geweest: naast de vertrouwde namen van Gerard van der Hulst, Leo Koot en Theo Rump twee nieuwe namen, namelijk Gabriëlle Berntsen en Joop van Huut. Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Vanuit het bestuur van de parochie HH Petrus en Paulus is er het volste vertrouwen dat dit vijftal voortvarend de zaken gaat oppakken. Dat zullen ze niet allemaal zelf gaan doen, maar hopend op een actieve bijdrage van veel lezers van deze nieuwsbrief. Onder hun verantwoordelijkheid vallen lopende zaken zoals de kerkbalans, boekhouding, ledenadministratie en onderhoud. Maar ook voor herinrichting van de Meerburgkerk en voor een goed beheer (tot de verkoop) van de Menswordingskerk dragen ze verantwoording uiteraard samen met het bestuur van de HH Petrus en Paulus. Wie precies wat gaat doen is nog onderwerp van gesprek. Het enige wat nu al vast staat is dat Gabriëlle Berntsen de opvolger wordt van Martin Schermer als penningmeester. Ik wens de Beheercommissie veel succes, geduld en volharding in hun taak. Wilbert van Erp, Vicevoorzitter HHPP

2 Oecumenische Vespers in de Stille Tijd Voor de 10 e keer worden er in de 40-dagentijd voor Pasen oecumenische vesperdiensten georganiseerd in een samenwerking van de Rooms-katholieke parochiekern De Goede Herder en de Protestantse Gemeente in Leiderdorp. Het is verheugend dat in de loop der jaren steeds meer mensen de weg naar deze gezamenlijke vieringen hebben gevonden en daarmee blijk geven dit initiatief te waarderen. Het is fijn en bemoedigend te mogen ervaren, dat wij als christenen ons een beetje thuis kunnen voelen in elkaars kerk, elkaar daarin kunnen ontmoeten. Het thema is dit jaar: Wie wordt er beter van? In deze vastentijd willen we ons bezinnen op de zeven werken van barmhartigheid. Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; een zieke bezoeken; een naakte kleden die u ziet, en u niet onttrekken aan de zorg voor de medemens? Barmhartigheid is het grote thema in het Evangelie van Mattheüs. Jezus de Barmhartige. Hij leert ons barmhartig met onszelf en anderen om te gaan. En dan dient zich meteen de vraag aan: zijn die christelijke werken van barmhartigheid niet een druppel op de gloeiende plaat? Moeten we niet eerder de wereldpolitiek veranderen, zodat er geen armen, zieken, naakten en daklozen meer zijn? De boodschap van Jezus wil in ieder geval onze ogen ervoor openen, hoe wij in de wereld de geest van barmhartigheid en respect werkzaam kunnen laten zijn. Hoe wij ons kunnen laten raken door de mens in nood, hoe wij oog kunnen hebben voor elkaar. Hierover willen wij de komende weken samen gaan nadenken. Zes keer komen wij wekelijks bijeen om er samen even bij stil te staan. Wij ontmoeten elkaar, zoals gebruikelijk, afwisselend in de Dorpskerk of in de Menswording. Komt allen! U bent meer dan welkom! Noteert u de data vast in uw agenda? Data (steeds op donderdagavond van uur tot uur). 6 maart Dorpskerk 13 maart Menswording* 20 maart Dorpskerk 27 maart Menswording* 3 april Dorpskerk (Sluit aan op de vastenmaaltijd, die om uur begint) 10 april Menswording* (Viering van boete en verzoening) *Hiermee vervalt op die avonden het gebruikelijke Avondgebed in de Menswording. Liturgische boeken gezocht! Afgelopen jaren hebben veel leden van onze geloofsgemeenschap meegewerkt aan voorbereidingen voor de Eerste communie, doopsel, vormsel etc. In de afgelopen jaren werd er vaak thuis bij onze leden voorbereid en/of vergaderd. Graag willen we als liturgiegroep onze bibliotheek, in de grote Schlatmannzaal in de pastorie, aanvullen met boeken die per ongeluk bij leden thuis in de kast zijn blijven liggen. De bedoeling is om in de toekomst meer te vergaderen in de pastorie. Iedereen die in de grote zaal voorbereidend werk doet heeft dan alles tot zijn beschikking. Daarnaast kunnen we inventariseren welke boeken we als parochie in bezit hebben en zo nodig nog boeken bestellen. Dit voorkomt dubbele uitgaven en maakt het werken met elkaar prettiger. Inleveren kan bij het secretariaat. Bij voorbaat heel veel dank! Namens de werkgroep Liturgie, Jeaneke v.d. Hulst-Vreeburg Gezocht: creatieve krachten voor het Palmpasenstok versieren De afgelopen jaren hebben we in de week voor Palmpasen gezamenlijk de stokken versierd. Een gezellige middag in de kerk met ca. 25 tot 30 kinderen. Mirjam en Astrid hebben dit de afgelopen jaren geregeld, maar zij willen het stokje graag aan iemand doorgeven. Wie vind het leuk om het Palmpasenstok versieren te regelen? Op zich niet heel veel werk, slechts 1 maal per jaar, maar het zou fijn zijn als 1 of 2 mensen de organisatie op zich willen nemen. Palmpasen valt dit jaar op zondag 13 april, dus op de woensdag (of een andere dag) ervoor is het leuk om dit te organiseren. We hebben altijd fijne reacties gekregen van de kinderen en de ouders en er zijn altijd voldoende ouders bereid om die middag te helpen. Wilt u het (palmpasen)stokje overnemen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Coene, tel of per mail:

3 De Heilige Communie thuis ontvangen Door ziekte of andere niet gewenste omstandigheden kan het zijn dat het zelf naar de kerk gaan er niet meer van kan komen. Velen kijken dan nog vaak naar de kerkdiensten op de televisie. Het echt ter communie gaan, kan dan echter meer en meer een probleem worden. Lang niet iedereen heeft, of kent een mantelzorger die wel naar de kerk kan komen en dan vanuit de Eucharistieviering de Heilige Communie mee kan brengen. Zeker voor hen, maar ook voor degene die zo vaak mogelijk toch de Heilige Communie willen ontvangen, is er in onze parochiekern een hechte groep parochianen die één keer per maand de Heilige Communie bezorgt. Iedere 1e zaterdag (na de eerste vrijdag) gaan zij volgens rooster op pad en zo komt één van hen na telefonisch een afspraakje te hebben gemaakt bij U de Heilige Communie brengen. Op deze wijze zien degenen die zich hiervoor aanmelden regelmatig iemand vanuit de parochie, die de Heilige Communie uitreikt en een moment samen met U bidt. Met de zegen en instemming van Pastoor van der Bie, die ook de voorzitter is van de thuiscommuniegroep. Ook bemiddelt de bezorger graag voor een afspraak met hem. Aanmelden voor deze dienstverlening kan per telefoon en/of per De eerstvolgende bezorging is op zaterdag 8 maart. Vastenaktie 2014 In de komende Vastentijd zullen we aandacht besteden aan het Diomplor-programma in Koidu, Sierra Leone. Diomplor betekent saamhorigheid. Tijdens de bloedige burgeroorlog, die Sierra Leone teistert zijn de bewoners van Koidu naar vluchtelingenkampen in Guinee gevlucht en daar begint als een spontaan initiatief het Diomplor-programma. De zusters van St. Jozef van Cluny horen van de verschrikkingen in deze kampen en gaan er naar toe om de vluchtelingen te ondersteunen en de kinderen op te vangen. Als de vluchtelingen na afloop van de oorlog weer naar huis terugkeren, vragen zij de zusters met hen mee te gaan om in het geteisterde land hen te helpen bij de opbouw. En dat doen de zusters. Voor de kinderen starten ze een missieschool; de vaak getraumatiseerde tienermoeders, die niet in staat zijn gewoon onderwijs te volgen, leren koken en bedienen, haarverzorging en textiele werkvormen, zodat ze zelf hun brood kunnen verdienen als kok, kapster of naaister. Er worden Business- and savings groepen opgericht, die begeleid door een trainer, leren omgaan met geld. Ze krijgen een lening, waarmee ze een klein handeltje of winkeltje kunnen starten. Sommigen werken samen. Als ze voldoende gespaard hebben, kan de groep een bankrekening openen. Die groepen zijn belangrijk als vangnet voor gezinnen, als de kostwinner ziek wordt. Als dichtbijproject heeft de MOV HH. Petrus en Paulus gekozen voor Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatjes helpen mensen die diep in de schulden zitten onder het motto omzien naar de naaste. In Leiden en omgeving, waaronder Leiderdorp, zorgen 58 maatjes voor 100 mensen. Tijdens de sobere maaltijden die in de Vastentijd worden gehouden, zullen maatjes een korte presentatie houden over wat het werk in de praktijk inhoudt. Wij vertrouwen erop, dat u evenals vorige jaren ruimhartig geeft aan de projecten van de Vastenaktie. De kerkdeurcollectes zullen we tijdig aangeven. De zusters van Cluny hebben als leidraad: Deel met mensen die minder hebben, maar ook met hen die meer hebben. Deel gewoon! Deel wat je hebt: je eigendom, je liefde en ook je kennis. Dat geldt niet alleen voor hen, dat geldt ook voor ons. Werkgroep MOV Voorbereiding voor het vormsel gaat van start Op zaterdag 17 mei zal het vormsel door de bisschop van Rotterdam, Johannes van de Hende, worden toegediend in de Petruskerk in Leiden. Voor de kinderen van de Goede Herder is er een voorbereidingstraject dat op dinsdag 11 maart van start gaat. Op dinsdag 4 maart is er een informatieavond over dit traject voor de ouders van kinderen uit alle kerken van de Petrus & Paulus-parochie. De informatieavond vindt plaatst in het zaaltje links van de Petruskerk in Leiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marielle de Vries:

4 Huisbezoek Soms is het fijn om eens gezellig samen met iemand een kopje koffie te drinken. Of je verhaal te vertellen aan iemand die écht naar je luistert. En soms wil je gewoon even gezellig samen zitten zonder dat je ergens over praat. Herkent u dit en heeft u behoefte aan een gesprekje of gewoon even wat gezelschap? Aarzel dan niet dit aan te geven bij het secretariaat of te bellen met Noor Lohmeijer van de huisbezoekgroep. Noor of één van de vrijwilligers neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. Voor wie dit leest: meldt u het ons als u merkt dat iemand erg eenzaam is, herstellende is van een operatie of om wat voor reden dan ook wellicht eens bezoek van ons zou willen ontvangen? Te vaak nog hebben we het te laat in de gaten, merken we het niet. Maar ze zijn er: stille zieken, stille ouderen. Vaak is de drempel om zelf te vragen te hoog. Wij kunnen als parochiegemeenschap proberen hierop alert te zijn. Onze oren en ogen open houden en elkaar informeren. Laat het ons weten! Vrijwilligers van de Huisbezoekgroep staan voor u klaar. Wij zijn er voor u! U wordt van harte uitgenodigd te reageren. Belt u gerust met Noor Lohmeijer: Stille Omgang in Amsterdam in de nacht van 22 op 23 maart Dit jaarlijks evenement herdenkt een eucharistisch wonder. Duizenden mensen komen naar Mirakelstad Amsterdam om mee te doen aan de Stille Omgang. Na een eucharistieviering in één van de parochiekerken wordt de processieroute in stilzwijgen gelopen. Verspreid over de nacht nemen de pelgrims deel aan de omgang. Deelnemers uit Rotterdam en omstreken zijn kort na middernacht ingedeeld. De tocht duurt ongeveer een uur. De Stille Omgang laat kracht zien van saamhorigheid, van stilte en van geloof. Een indrukwekkende ervaring van samen-zijn en samen-beleven. Met dit jaar als intentie: In de stilte hoor je meer, God spreekt in onze tijd. Stilte verlicht ons levenspad; door niet te spreken, zien we duidelijker. Eucharistieviering om uur in de Papegaai in de Amsterdamse Kalverstraat. Daarna begint het lopen. Deelnamekosten: 13,50 euro. Informatie: 'Van oordeel tot Kruis', de kruiswegstaties van OLV Onbevlekt Ontvangen Aan de hand van de gerestaureerde staties in de Meerburgkerk, worden er een zestal dagen 'bezinnende' bijeenkomsten gehouden in de 40-dagen tijd. Kortgeleden zijn de kruiswegstaties in de Meerburgkerk gerestaureerd. Met hun nieuwe frisheid geven ze op indrukwekkende wijze de weg weer die Jezus is gegaan tussen Zijn veroordeling en Zijn uiteindelijke dood aan het kruis. Aan de hand van deze kruiswegstaties bespreken we in deze bijeenkomsten de lijdensweg van Jezus, waarin ook onze weg door het leven herkenbaar wordt. En waarin - goed gekeken - nog zoveel meer valt te zien. De bijeenkomsten worden gehouden in kleine groepjes van 10 à 15 personen in de pastor Schlatmannzaal in de Meerburgkerk. Data: donderdag 6, 13, 20, 27 maart en 3, 10 april, van uur. Bij voldoende belangstelling worden de bijeenkomsten ook van tot uur gehouden op dezelfde data. Heeft u belangstelling voor de bijeenkomsten wilt u dit dan aangeven d.m.v. de intekenlijsten die achter in de Meerburgkerk, de Menswording en het secretariaat liggen. Hierop kunt u ook aangeven of uw belangstelling naar de middag of de avond uitgaat. Ook kunt U zich telefonisch opgeven op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen via het secretariaat. Het is een aanbod voor de hele HHPP. Deze avonden hebben ook in de pas uitgebrachte catechese-folder gestaan. Deze bezinningsavonden zullen de komende weken in alle kerken van HHPP herhaald onder de aandacht worden gebracht. Natuurlijk bent u ook altijd welkom als u zich niet heeft aangemeld. Marlene Falke-de Hoogh, PW Leo Koot Gebedsleider

5 Vieringen De Goede Herder 15 februari - 12 maart 2014 De Menswording Meerburgkerk Zaterdag 15 februari 16 februari 19 februari 23 februari 26 februari 2 maart Aswoensdag 5 maart 9 maart 12 maart uur Woord- en gebedsdienst met Jongerenkoor uur Woord- en gebedsdienst/ KND Voorgangers: Aafke Verheijen en Frans Bokelmann uur Woord- en gebedsdienst Voorganger: niet bekend met Jongerenkoor Voorganger: Pastoor J. van der Bie uur Woord- en gebedsdienst Voorganger: Pastor J. Olsthoorn uur Woord- en gebedsdienst Voorganger: Pastoor J. van der Bie Voorganger: Leo Koot Begin van de Vespervieringen in de Veertigdagentijd Donderdag 6 maart oecumenische vesperviering in de Dorpskerk te Leiderdorp uur Gezinsviering met kinderkoor Voorganger: niet bekend uur Woord- en gebedsdienst Doordeweekse openstelling voor mensen die behoefte hebben de kerk binnen te lopen om een kaarsje te branden en/of even te bidden. Meerburgkerk: 3e woensdag van de maand Meerburgpastorie: iedere woensdag: koffie-inloop van uur tot uur Menswording: 1e woensdag van de maand + koffiedrinken andere woensdagen om uur Woord- en gebedsdienst + koffiedrinken Menswording: donderdag en vrijdag van uur tot uur Menswording: donderdag om uur Avondgebed (behalve 13 en 27 maart en 10 april) Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meldt u zich dan aan via U ontvangt dan regelmatig de digitale nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 13 maart 2014 Inleveren copy uiterlijk dinsdag 4 maart 2014

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente

de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente Katern Grotere rol voor geestelijk leiderschap Den Helder pilotgemeente voor cursus leidinggeven Lelystad denkt goed na over beleid In Sint Pancras

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel Kontaktblad Groenmarkt De spiegel Als kind vreesde ik dat de spiegel me een ander gezicht zou laten zien of een blind, onpersoonlijk masker dat stellig iets gruwelijks zou verhelen. Evenzo heb ik gevreesd

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Catechese aanbod voorjaar 2014

Catechese aanbod voorjaar 2014 Catechese aanbod voorjaar 2014 Voor elk wat wils De vreugde van het Evangelie vult het hart en heel het leven van degenen die Jezus ontmoeten. Wie zich door Hem laten redden, zijn bevrijd van zonde, droefheid,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander?

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander? PREEK DOOR DE WEEK Sta jij open voor de ander? 9de jaargang, nr. 21, week 23 2 juni 7 juni 2014 maandag 2 juni 2014 Hemels geluk is niet te koop maar wel te krijg Offert offers van oprechtheid,en weet

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie