Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk."

Transcriptie

1 Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend Telefoon urgente zaken: secretariaat: ledenadministratie: redactie nieuwsbrief: Rek.nr. kerkbijdrage: t.n.v. De Goede Herder Rek.nr. voor giften ING (o.v.v. doel van de gift) Nieuwsbrief 2 13 februari 2014 Van de redactie Dit keer hebben we een bijzonder dikke nieuwsbrief voor u. Er gebeurt veel in de parochie. Dat is goed, maar hierdoor ontstaat soms ook wat miscommunicatie. Uiteraard proberen we dit met z n allen zoveel mogelijk te vermijden, maar nog niet alles is op elkaar ingespeeld in de HH Petrus en Paulus parochie. Zo treft u in deze nieuwsbrief twee bijzondere voorbereidingen op Pasen aan: De Oecumenische Vespers in de Stille Tijd en de Bijeenkomsten rond de kruiswegstaties in de Meerburgkerk. Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief bemerkte de Redactie dat beide initiatieven op precies dezelfde dagen zijn gepland. Wij hebben dat bij de betreffenden gemeld. Helaas is hier dus sprake van miscommunicatie. Het is echter niet de taak van de Redactie hier nader inhoudelijk op in te gaan. U treft over beide initiatieven de informatie aan. Twee mooie, zeer verschillende vormen van bezinnende voorbereiding. Aan u de keuze. De Redactie wenst u veel leesplezier toe met deze Nieuwsbrief. Aswoensdag De veertigdagentijd zijn de veertig dagen (uitgezonderd de zondagen) tot aan Pasen waarin door christenen het lijden van Jezus wordt herdacht. De veertigdagentijd begint op Aswoensdag met een boeteviering. In veel kerken wordt dan met de as van verbrande palmtakjes een kruis, het zogenaamde askruisje, op het voorhoofd van de gelovigen gezet, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. De priester spreekt hierbij de woorden: 'Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren'. Aswoensdag is samen met Goede Vrijdag een algemeen verplichte vastendag voor de katholieken, waarbij ( vroeger) verwacht werd dat er geen snoep, vlees of alcohol werd genuttigd en dat men zich sober gedroeg. Zo hadden de kinderen een vastentrommeltje, waarin zij de snoepjes die zij kregen konden bewaren tot Paaszaterdagmiddag 12 uur. Misschien een goed idee om in de komende veertigdagentijd nog eens aan terug te denken. Wijziging samenstelling Beheercommissie (BC) Beste parochianen van De Goede Herder, In de vorige nieuwsbrief heb ik al gemeld dat de Beheercommissie (BC) zich zou vernieuwen. Nu is het dan zover. Op dinsdag 11 februari is de nieuwe BC voor het eerste bijeen geweest: naast de vertrouwde namen van Gerard van der Hulst, Leo Koot en Theo Rump twee nieuwe namen, namelijk Gabriëlle Berntsen en Joop van Huut. Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Vanuit het bestuur van de parochie HH Petrus en Paulus is er het volste vertrouwen dat dit vijftal voortvarend de zaken gaat oppakken. Dat zullen ze niet allemaal zelf gaan doen, maar hopend op een actieve bijdrage van veel lezers van deze nieuwsbrief. Onder hun verantwoordelijkheid vallen lopende zaken zoals de kerkbalans, boekhouding, ledenadministratie en onderhoud. Maar ook voor herinrichting van de Meerburgkerk en voor een goed beheer (tot de verkoop) van de Menswordingskerk dragen ze verantwoording uiteraard samen met het bestuur van de HH Petrus en Paulus. Wie precies wat gaat doen is nog onderwerp van gesprek. Het enige wat nu al vast staat is dat Gabriëlle Berntsen de opvolger wordt van Martin Schermer als penningmeester. Ik wens de Beheercommissie veel succes, geduld en volharding in hun taak. Wilbert van Erp, Vicevoorzitter HHPP

2 Oecumenische Vespers in de Stille Tijd Voor de 10 e keer worden er in de 40-dagentijd voor Pasen oecumenische vesperdiensten georganiseerd in een samenwerking van de Rooms-katholieke parochiekern De Goede Herder en de Protestantse Gemeente in Leiderdorp. Het is verheugend dat in de loop der jaren steeds meer mensen de weg naar deze gezamenlijke vieringen hebben gevonden en daarmee blijk geven dit initiatief te waarderen. Het is fijn en bemoedigend te mogen ervaren, dat wij als christenen ons een beetje thuis kunnen voelen in elkaars kerk, elkaar daarin kunnen ontmoeten. Het thema is dit jaar: Wie wordt er beter van? In deze vastentijd willen we ons bezinnen op de zeven werken van barmhartigheid. Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; een zieke bezoeken; een naakte kleden die u ziet, en u niet onttrekken aan de zorg voor de medemens? Barmhartigheid is het grote thema in het Evangelie van Mattheüs. Jezus de Barmhartige. Hij leert ons barmhartig met onszelf en anderen om te gaan. En dan dient zich meteen de vraag aan: zijn die christelijke werken van barmhartigheid niet een druppel op de gloeiende plaat? Moeten we niet eerder de wereldpolitiek veranderen, zodat er geen armen, zieken, naakten en daklozen meer zijn? De boodschap van Jezus wil in ieder geval onze ogen ervoor openen, hoe wij in de wereld de geest van barmhartigheid en respect werkzaam kunnen laten zijn. Hoe wij ons kunnen laten raken door de mens in nood, hoe wij oog kunnen hebben voor elkaar. Hierover willen wij de komende weken samen gaan nadenken. Zes keer komen wij wekelijks bijeen om er samen even bij stil te staan. Wij ontmoeten elkaar, zoals gebruikelijk, afwisselend in de Dorpskerk of in de Menswording. Komt allen! U bent meer dan welkom! Noteert u de data vast in uw agenda? Data (steeds op donderdagavond van uur tot uur). 6 maart Dorpskerk 13 maart Menswording* 20 maart Dorpskerk 27 maart Menswording* 3 april Dorpskerk (Sluit aan op de vastenmaaltijd, die om uur begint) 10 april Menswording* (Viering van boete en verzoening) *Hiermee vervalt op die avonden het gebruikelijke Avondgebed in de Menswording. Liturgische boeken gezocht! Afgelopen jaren hebben veel leden van onze geloofsgemeenschap meegewerkt aan voorbereidingen voor de Eerste communie, doopsel, vormsel etc. In de afgelopen jaren werd er vaak thuis bij onze leden voorbereid en/of vergaderd. Graag willen we als liturgiegroep onze bibliotheek, in de grote Schlatmannzaal in de pastorie, aanvullen met boeken die per ongeluk bij leden thuis in de kast zijn blijven liggen. De bedoeling is om in de toekomst meer te vergaderen in de pastorie. Iedereen die in de grote zaal voorbereidend werk doet heeft dan alles tot zijn beschikking. Daarnaast kunnen we inventariseren welke boeken we als parochie in bezit hebben en zo nodig nog boeken bestellen. Dit voorkomt dubbele uitgaven en maakt het werken met elkaar prettiger. Inleveren kan bij het secretariaat. Bij voorbaat heel veel dank! Namens de werkgroep Liturgie, Jeaneke v.d. Hulst-Vreeburg Gezocht: creatieve krachten voor het Palmpasenstok versieren De afgelopen jaren hebben we in de week voor Palmpasen gezamenlijk de stokken versierd. Een gezellige middag in de kerk met ca. 25 tot 30 kinderen. Mirjam en Astrid hebben dit de afgelopen jaren geregeld, maar zij willen het stokje graag aan iemand doorgeven. Wie vind het leuk om het Palmpasenstok versieren te regelen? Op zich niet heel veel werk, slechts 1 maal per jaar, maar het zou fijn zijn als 1 of 2 mensen de organisatie op zich willen nemen. Palmpasen valt dit jaar op zondag 13 april, dus op de woensdag (of een andere dag) ervoor is het leuk om dit te organiseren. We hebben altijd fijne reacties gekregen van de kinderen en de ouders en er zijn altijd voldoende ouders bereid om die middag te helpen. Wilt u het (palmpasen)stokje overnemen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Coene, tel of per mail:

3 De Heilige Communie thuis ontvangen Door ziekte of andere niet gewenste omstandigheden kan het zijn dat het zelf naar de kerk gaan er niet meer van kan komen. Velen kijken dan nog vaak naar de kerkdiensten op de televisie. Het echt ter communie gaan, kan dan echter meer en meer een probleem worden. Lang niet iedereen heeft, of kent een mantelzorger die wel naar de kerk kan komen en dan vanuit de Eucharistieviering de Heilige Communie mee kan brengen. Zeker voor hen, maar ook voor degene die zo vaak mogelijk toch de Heilige Communie willen ontvangen, is er in onze parochiekern een hechte groep parochianen die één keer per maand de Heilige Communie bezorgt. Iedere 1e zaterdag (na de eerste vrijdag) gaan zij volgens rooster op pad en zo komt één van hen na telefonisch een afspraakje te hebben gemaakt bij U de Heilige Communie brengen. Op deze wijze zien degenen die zich hiervoor aanmelden regelmatig iemand vanuit de parochie, die de Heilige Communie uitreikt en een moment samen met U bidt. Met de zegen en instemming van Pastoor van der Bie, die ook de voorzitter is van de thuiscommuniegroep. Ook bemiddelt de bezorger graag voor een afspraak met hem. Aanmelden voor deze dienstverlening kan per telefoon en/of per De eerstvolgende bezorging is op zaterdag 8 maart. Vastenaktie 2014 In de komende Vastentijd zullen we aandacht besteden aan het Diomplor-programma in Koidu, Sierra Leone. Diomplor betekent saamhorigheid. Tijdens de bloedige burgeroorlog, die Sierra Leone teistert zijn de bewoners van Koidu naar vluchtelingenkampen in Guinee gevlucht en daar begint als een spontaan initiatief het Diomplor-programma. De zusters van St. Jozef van Cluny horen van de verschrikkingen in deze kampen en gaan er naar toe om de vluchtelingen te ondersteunen en de kinderen op te vangen. Als de vluchtelingen na afloop van de oorlog weer naar huis terugkeren, vragen zij de zusters met hen mee te gaan om in het geteisterde land hen te helpen bij de opbouw. En dat doen de zusters. Voor de kinderen starten ze een missieschool; de vaak getraumatiseerde tienermoeders, die niet in staat zijn gewoon onderwijs te volgen, leren koken en bedienen, haarverzorging en textiele werkvormen, zodat ze zelf hun brood kunnen verdienen als kok, kapster of naaister. Er worden Business- and savings groepen opgericht, die begeleid door een trainer, leren omgaan met geld. Ze krijgen een lening, waarmee ze een klein handeltje of winkeltje kunnen starten. Sommigen werken samen. Als ze voldoende gespaard hebben, kan de groep een bankrekening openen. Die groepen zijn belangrijk als vangnet voor gezinnen, als de kostwinner ziek wordt. Als dichtbijproject heeft de MOV HH. Petrus en Paulus gekozen voor Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatjes helpen mensen die diep in de schulden zitten onder het motto omzien naar de naaste. In Leiden en omgeving, waaronder Leiderdorp, zorgen 58 maatjes voor 100 mensen. Tijdens de sobere maaltijden die in de Vastentijd worden gehouden, zullen maatjes een korte presentatie houden over wat het werk in de praktijk inhoudt. Wij vertrouwen erop, dat u evenals vorige jaren ruimhartig geeft aan de projecten van de Vastenaktie. De kerkdeurcollectes zullen we tijdig aangeven. De zusters van Cluny hebben als leidraad: Deel met mensen die minder hebben, maar ook met hen die meer hebben. Deel gewoon! Deel wat je hebt: je eigendom, je liefde en ook je kennis. Dat geldt niet alleen voor hen, dat geldt ook voor ons. Werkgroep MOV Voorbereiding voor het vormsel gaat van start Op zaterdag 17 mei zal het vormsel door de bisschop van Rotterdam, Johannes van de Hende, worden toegediend in de Petruskerk in Leiden. Voor de kinderen van de Goede Herder is er een voorbereidingstraject dat op dinsdag 11 maart van start gaat. Op dinsdag 4 maart is er een informatieavond over dit traject voor de ouders van kinderen uit alle kerken van de Petrus & Paulus-parochie. De informatieavond vindt plaatst in het zaaltje links van de Petruskerk in Leiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marielle de Vries:

4 Huisbezoek Soms is het fijn om eens gezellig samen met iemand een kopje koffie te drinken. Of je verhaal te vertellen aan iemand die écht naar je luistert. En soms wil je gewoon even gezellig samen zitten zonder dat je ergens over praat. Herkent u dit en heeft u behoefte aan een gesprekje of gewoon even wat gezelschap? Aarzel dan niet dit aan te geven bij het secretariaat of te bellen met Noor Lohmeijer van de huisbezoekgroep. Noor of één van de vrijwilligers neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. Voor wie dit leest: meldt u het ons als u merkt dat iemand erg eenzaam is, herstellende is van een operatie of om wat voor reden dan ook wellicht eens bezoek van ons zou willen ontvangen? Te vaak nog hebben we het te laat in de gaten, merken we het niet. Maar ze zijn er: stille zieken, stille ouderen. Vaak is de drempel om zelf te vragen te hoog. Wij kunnen als parochiegemeenschap proberen hierop alert te zijn. Onze oren en ogen open houden en elkaar informeren. Laat het ons weten! Vrijwilligers van de Huisbezoekgroep staan voor u klaar. Wij zijn er voor u! U wordt van harte uitgenodigd te reageren. Belt u gerust met Noor Lohmeijer: Stille Omgang in Amsterdam in de nacht van 22 op 23 maart Dit jaarlijks evenement herdenkt een eucharistisch wonder. Duizenden mensen komen naar Mirakelstad Amsterdam om mee te doen aan de Stille Omgang. Na een eucharistieviering in één van de parochiekerken wordt de processieroute in stilzwijgen gelopen. Verspreid over de nacht nemen de pelgrims deel aan de omgang. Deelnemers uit Rotterdam en omstreken zijn kort na middernacht ingedeeld. De tocht duurt ongeveer een uur. De Stille Omgang laat kracht zien van saamhorigheid, van stilte en van geloof. Een indrukwekkende ervaring van samen-zijn en samen-beleven. Met dit jaar als intentie: In de stilte hoor je meer, God spreekt in onze tijd. Stilte verlicht ons levenspad; door niet te spreken, zien we duidelijker. Eucharistieviering om uur in de Papegaai in de Amsterdamse Kalverstraat. Daarna begint het lopen. Deelnamekosten: 13,50 euro. Informatie: 'Van oordeel tot Kruis', de kruiswegstaties van OLV Onbevlekt Ontvangen Aan de hand van de gerestaureerde staties in de Meerburgkerk, worden er een zestal dagen 'bezinnende' bijeenkomsten gehouden in de 40-dagen tijd. Kortgeleden zijn de kruiswegstaties in de Meerburgkerk gerestaureerd. Met hun nieuwe frisheid geven ze op indrukwekkende wijze de weg weer die Jezus is gegaan tussen Zijn veroordeling en Zijn uiteindelijke dood aan het kruis. Aan de hand van deze kruiswegstaties bespreken we in deze bijeenkomsten de lijdensweg van Jezus, waarin ook onze weg door het leven herkenbaar wordt. En waarin - goed gekeken - nog zoveel meer valt te zien. De bijeenkomsten worden gehouden in kleine groepjes van 10 à 15 personen in de pastor Schlatmannzaal in de Meerburgkerk. Data: donderdag 6, 13, 20, 27 maart en 3, 10 april, van uur. Bij voldoende belangstelling worden de bijeenkomsten ook van tot uur gehouden op dezelfde data. Heeft u belangstelling voor de bijeenkomsten wilt u dit dan aangeven d.m.v. de intekenlijsten die achter in de Meerburgkerk, de Menswording en het secretariaat liggen. Hierop kunt u ook aangeven of uw belangstelling naar de middag of de avond uitgaat. Ook kunt U zich telefonisch opgeven op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen via het secretariaat. Het is een aanbod voor de hele HHPP. Deze avonden hebben ook in de pas uitgebrachte catechese-folder gestaan. Deze bezinningsavonden zullen de komende weken in alle kerken van HHPP herhaald onder de aandacht worden gebracht. Natuurlijk bent u ook altijd welkom als u zich niet heeft aangemeld. Marlene Falke-de Hoogh, PW Leo Koot Gebedsleider

5 Vieringen De Goede Herder 15 februari - 12 maart 2014 De Menswording Meerburgkerk Zaterdag 15 februari 16 februari 19 februari 23 februari 26 februari 2 maart Aswoensdag 5 maart 9 maart 12 maart uur Woord- en gebedsdienst met Jongerenkoor uur Woord- en gebedsdienst/ KND Voorgangers: Aafke Verheijen en Frans Bokelmann uur Woord- en gebedsdienst Voorganger: niet bekend met Jongerenkoor Voorganger: Pastoor J. van der Bie uur Woord- en gebedsdienst Voorganger: Pastor J. Olsthoorn uur Woord- en gebedsdienst Voorganger: Pastoor J. van der Bie Voorganger: Leo Koot Begin van de Vespervieringen in de Veertigdagentijd Donderdag 6 maart oecumenische vesperviering in de Dorpskerk te Leiderdorp uur Gezinsviering met kinderkoor Voorganger: niet bekend uur Woord- en gebedsdienst Doordeweekse openstelling voor mensen die behoefte hebben de kerk binnen te lopen om een kaarsje te branden en/of even te bidden. Meerburgkerk: 3e woensdag van de maand Meerburgpastorie: iedere woensdag: koffie-inloop van uur tot uur Menswording: 1e woensdag van de maand + koffiedrinken andere woensdagen om uur Woord- en gebedsdienst + koffiedrinken Menswording: donderdag en vrijdag van uur tot uur Menswording: donderdag om uur Avondgebed (behalve 13 en 27 maart en 10 april) Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meldt u zich dan aan via U ontvangt dan regelmatig de digitale nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 13 maart 2014 Inleveren copy uiterlijk dinsdag 4 maart 2014

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD VAN KRUIS NAAR OPSTANDING April 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 1 april ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 2 april 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Catechese aanbod voorjaar 2014

Catechese aanbod voorjaar 2014 Catechese aanbod voorjaar 2014 Voor elk wat wils De vreugde van het Evangelie vult het hart en heel het leven van degenen die Jezus ontmoeten. Wie zich door Hem laten redden, zijn bevrijd van zonde, droefheid,

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk Voorbereid door gemeenteleden Aanvang 19.30 uur dinsdag 11 april 2017 Sterk en dapper Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren.

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Gerard van der Hulst (voorzitter, contactpersoon voor externe relaties) Telefoon: of

Gerard van der Hulst (voorzitter, contactpersoon voor externe relaties) Telefoon: of Organisatie parochiekern De Goede Herder Pastoraal team Beheercommissie Pastoraatsgroep Werkgroepen Beheer en organisatie Werkgroepen Communicatie Werkgroepen Vieren Werkgroepen Dienen Werkgroepen Jeugd

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Informatiebrochure Katholiek Worden

Informatiebrochure Katholiek Worden Parochie Sint Christoffel Informatiebrochure Katholiek Worden St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF juni 2016

NIEUWSBRIEF juni 2016 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juni 2016 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Secretariaat: tel. (071) 5801215 stjansparochie@live.nl

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

Aswoensdagviering 2012

Aswoensdagviering 2012 Aswoensdagviering 2012 Voorafgaand aan de viering (op de uitnodiging, tijdens de zondagsviering van 19 februari, ) wordt gevraagd om de dorre palmtakjes van Palmzondag vorig jaar mee te brengen naar de

Nadere informatie

Eucharistieviering van 20 juli de zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 20 juli de zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 20 juli 2014 16de zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 777: Nu mag uw land onder uw glimlach liggen. Begroeting en inleiding Van harte welkom in deze zomerse zondagsviering.

Nadere informatie

Woord van Welkom. Woorden op de drempel

Woord van Welkom. Woorden op de drempel Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt 6 maart 2016, 10.45 uur Voorganger: Ellen Hogema Welkom: Majanne Wolters Vleugel: Marijke van Leerzem Woord van Welkom -we gaan staan- Woorden op de drempel

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt Daden van geloof Heb je naaste lief HDe inzet voor een betere wereld komt voort uit de inspiratie van Jezus van Nazareth. Mensen die lopen in het voetspoor van Jezus hebben van Hem een duidelijke richtingaanwijzer

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de ziekenzalving

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de ziekenzalving Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de ziekenzalving St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 De ziekenzalving

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V Datum: 1. Veertigdagentijd Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Om deze wekelijkse crèche en kleine kindernevendienst mogelijk te maken, worden er twee groepen begeleiders

Om deze wekelijkse crèche en kleine kindernevendienst mogelijk te maken, worden er twee groepen begeleiders NIEUWSBRIEF VOOR JONGEREN EN JONGE GEZINNEN NIEUWSBRIEF Voor jongeren en jonge gezinnen Veertigdagentijd en Pasen 2016 VOOR DE KATHOLIEKE GELOOFGEMEENSCHAP VAN VLEUTEN-DE MEERN EN LEIDSCHE RIJN Wekelijkse

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen Orgelspel. Welkom en mededelingen

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen  Orgelspel. Welkom en mededelingen No. B3 ORDE VAN DIENST voor de viering van zondag 22 februari 2015 in de Grote of Sint Joriskerk Torenstraat 1 in Westzaan. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Bloemendaal op zondag 8 maart a.s. om

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Citykerk H. Lodewijk Liturgisch centrum Par. HH. Petrus en Paulus Weekbericht

Citykerk H. Lodewijk Liturgisch centrum Par. HH. Petrus en Paulus Weekbericht Citykerk H. Lodewijk Liturgisch centrum Par. HH. Petrus en Paulus Weekbericht Pastoor: J.H. Smith Pastorie: Steenschuur 19 2311 ES Leiden Telefoon: 071-5130700 ING Bank: NL83INGB0000607298 NL93RABO0335522351

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie. Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 24 febr. tot vr. 3 mrt.

Lichtbron-inspiratie. Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 24 febr. tot vr. 3 mrt. Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 24 febr. tot vr. 3 mrt. Lichtbron-inspiratie As-woensdag Aanstaande woensdag 1 maart begint de. Het is dan aswoensdag. Op die dag gaan mensen in de Rooms-Katholieke traditie

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2016-2017 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het doopsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het doopsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het doopsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent dopen

Nadere informatie

Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid

Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid Dienst Geestelijke Verzorging Ik vind het best, ik vind het best, als je niet komt maar smst, of als je op het internet, een leuk gesprekje met mij

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Plechtigheden Goede Week en Pasen

Plechtigheden Goede Week en Pasen Plechtigheden Goede Week en Pasen 1 april Palmzondag 10.00 uur Hoogmis Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem. Wij vieren de Eucharistie met palmwijding en processie en nodigen jong en oud hierbij

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2014 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Berichten uit de parochie Paus Johannes XXIII

Berichten uit de parochie Paus Johannes XXIII Berichten uit de parochie Paus Johannes XXIII Van de bestuurstafel Dagje uit met Suitbertus op 28 juni 2014 HELPT U DE PCI HELPEN? Dat kan door ons attent te maken op medemensen in nood of door zelf om

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten Naam: Evaluatie Datum: ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten B 1. Laat de kinderen tot Mij komen, zei Jezus De kerkgemeenschap zegt, zoals Jezus, tegen kinderen en jongeren:

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V 1. Veertigdagentijd Datum: Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Liturgie voor de 40-dagen tijd

Liturgie voor de 40-dagen tijd Liturgie voor de 40-dagen tijd De witte kruisiging, Marc Chagall 1938 3 De witte kruisiging van Marc Chagall, 1938 Aan de voet van het kruis staat een brandende menora, een zevenarmige kandelaar. Er is

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Brugproat. Nieuwsbrief nr. 11 (3 17 febr.) Schooljaar 2015 2016

Brugproat. Nieuwsbrief nr. 11 (3 17 febr.) Schooljaar 2015 2016 Brugproat Nieuwsbrief nr. 11 (3 17 febr.) Schooljaar 2015 2016 Agenda Donderdag 4 febr. 19.00 u. Teamvergadering Dinsdag 9 febr. 19.30 u. Vergadering MR / OAC Woensdag 10 febr. 12.45 u. Teamvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 maart Oecumenische vespers in de Veertigdagentijd

Nieuwsbrief 3 10 maart Oecumenische vespers in de Veertigdagentijd Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk 16 2382 AS Zoeterwoude www.parochiekerndegoedeherder.nl Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur: 071-541 15 10 Eerst aanspreekbare:

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

20-7-2014. Algemene informatie. Ontstaan van de Genadebron = WhatsApp groep: Genadegroep Spakenburg

20-7-2014. Algemene informatie. Ontstaan van de Genadebron = WhatsApp groep: Genadegroep Spakenburg Algemene informatie Ontstaan van de Genadebron = WhatsApp groep: Genadegroep Spakenburg 1 Wat doet de app? Elkaar bemoedigen door in contact met elkaar te staan en Hem te aanbidden We delen: Bijbelteksten,

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie