MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2012

2 Meesman Beleggingsfondsen Contactgegevens Per adres: Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan JS Den Haag Telefoon: Website: Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan JS Den Haag Telefoon: Website: Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan MD Amsterdam Administrateur ANT Custody B.V. Claude Debussylaan MD Amsterdam Accountant Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. Lange Vijverberg AC Den Haag 2

3 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Profiel Meesman Beleggingsfondsen 5 Verslag van de beheerder 9 Jaarrekening 14 Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht 16 Toelichtingen 17 Algemeen 17 Risico s 17 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 17 Grondslagen voor de resultaatbepaling 18 Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht 18 Toelichting op de balans 18 Toelichting op de winst- en verliesrekening 22 Overige toelichtingen 24 Overige gegevens 26 Resultaatbestemming 26 Persoonlijk belang beheerder 26 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 26 Bijlagen 1. Vanguard Indexfondsen Dimensional Global Short Fixed Income Fund 43 3

4 Kerncijfers Per einde boekjaar. Alle bedragen zijn in euro s Global Stock Index Fund Waardeveranderingen beleggingen Inkomsten Kosten Resultaat Resultaat per participatie 6,60-1,55 8,00 9,27-20,40 European Stock Index Fund Waardeveranderingen beleggingen Inkomsten Kosten Resultaat Resultaat per participatie 7,75-4,34 4,74 9,70 23,38 Emerging Markets Stock Index Fund Waardeveranderingen beleggingen Inkomsten Kosten Resultaat Resultaat per participatie 8,49-10,61 12,04 19,75-26,93 Euro Bond Index Fund Waardeveranderingen beleggingen Inkomsten Kosten Resultaat Resultaat per participatie 6,46 1,66-0,11 1,53 4,07 Global Bond Fund Waardeveranderingen beleggingen Inkomsten Kosten Resultaat Resultaat per participatie 0,

5 Profiel Meesman Beleggingsfondsen Dit profiel geeft u op hoofdlijnen een beeld van de belangrijkste kenmerken van de Meesman Beleggingsfondsen zoals de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, de kosten, de juridische structuur en de fiscale status. Het verslag over de gang van zaken in het boekjaar 2012 vindt u in het Verslag van de beheerder elders in dit jaarverslag. Inleiding Vele wetenschappelijke onderzoeken en tientallen jaren ervaring hebben aangetoond dat de overgrote meerderheid van de actief beheerde beleggingsfondsen niet in staat is een beter rendement te behalen dan de voor hen relevante beursindex. Dit geldt voor zowel aandelen- als obligatiefondsen. Op korte en lange termijn. Uit onderzoek blijkt dat dit ook geldt voor de meeste particuliere beleggers die zelf actief beleggen. Dat weinig beleggers op lange termijn de index weten te verslaan heeft twee belangrijke oorzaken: de onvoorspelbaarheid van beurskoersen en de hoge kosten van actief beleggen. Omdat het zo moeilijk is de index te verslaan is het voor de meeste beleggers aantrekkelijker om in een indexfonds te beleggen dan in een gewoon, actief beheerd beleggingsfonds of hun vermogen op een andere manier actief te (laten) beleggen. Indexfondsen zijn beleggingsfondsen die zich ten doel stellen hetzelfde beleggingsresultaat te behalen als een bepaalde beursindex. Algemeen De Meesman Beleggingsfondsen zijn subfondsen van het Meesman Paraplufonds (voorheen Meesman Index Umbrella Fund), een beleggingsfonds opgericht op 1 juli 2005 en gevestigd in Den Haag. Eind 2012 werden de onderstaande Meesman Beleggingsfondsen aangeboden. Meesman Beleggingsfonds Opgericht Belegt in Global Stock 1 juli 2005 aandelen in ontwikkelde landen wereldwijd Euro Bond 1 juli 2005 overheidsobligaties die in euro s noteren European Stock 1 juni 2006 Europese aandelen Emerging Markets Stock 1 januari 2007 aandelen in opkomende landen wereldwijd Global Bond Fund 1 juli 2012 overheids- en bedrijfsobligaties wereldwijd Beleggingsdoelstelling Meesman Indexfondsen De beleggingsdoelstelling van de vier Meesman Indexfondsen (alle Meesman Beleggingsfondsen behalve het Global Bond Fund) is het realiseren van waardegroei op lange termijn door zo nauwkeurig mogelijk het beleggingsresultaat (rendement en risico) van een bepaalde beursindex te evenaren. Alle Meesman Indexfondsen volgen breed gespreide beursindexen. Hieronder wordt voor elk Meesman Indexfonds aangegeven welke beursindex gevolgd wordt en hoeveel aandelen dan wel obligaties eind 2012 in de desbetreffende index waren opgenomen. Meesman Index Fund Index Aantal effecten Global Stock MSCI World European Stock MSCI Europe 436 Emerging Markets Stock MSCI Emerging Markets 812 Euro Bond Barclays Euro Government Bond Index 847 Van beursindexen bestaan verschillende varianten. Zo worden indexen in verschillende valuta s berekend. En bestaat er van aandelen-indexen een koersindex exclusief dividend en een herbeleggingsindex inclusief dividend. De koersindex geeft alleen de ontwikkeling weer van de koersen 5

6 van de aandelen die in de index zijn opgenomen zonder rekening te houden met het rendement dat dividenden opleveren. Bij de herbeleggingsindex wordt er wel rekening gehouden met het dividend: het dividendrendement wordt als het ware opgeteld bij het koersrendement. Het rendement van een herbeleggingsindex is altijd hoger dan van een koersindex. Van de herbeleggingsindex zijn er meestal twee varianten. Eén inclusief het bruto dividend en één inclusief het netto dividend. Het rendement van de index inclusief het bruto dividend is hoger dan die inclusief het netto dividend. Het verschil is de ingehouden dividendbelasting. De reden om dit onderscheid te maken is dat beleggingsfondsen (ook indexfondsen) de ingehouden dividendbelasting veelal niet terug kunnen krijgen en dus het netto dividend ontvangen. Voor de meeste indexfondsen betekent dit dat zij de herbeleggingsindex inclusief netto dividend volgen. De Meesman-indexfondsen die in aandelen beleggen volgen de in euro s berekende herbeleggingsindex inclusief netto dividend van de voor hen relevante MSCI index. Meesman Global Bond Fund Begin juli 2012 is het Meesman Global Bond Fund van start gegaan. Dit obligatiefonds streeft naar waardevastheid onder alle omstandigheden, ook tijdens een ernstige beurscrisis, door te beleggen in veilige obligaties d.w.z. kortlopende obligaties van de meest kredietwaardige overheden en bedrijven wereldwijd. Het valutarisico wordt afgedekt. Het Meesman Global Bond Fund is geen indexfonds. Bij het Meesman Global Bond Fund staat niet het streven naar rendement voorop maar het vermijden van risico en het behoud van kapitaal. Het fonds biedt een sterke mate van bescherming tegen inflatie. Het fonds is ook geschikt als tegenhanger voor een belegging in aandelen om zo het risico van de portefeuille als geheel te beperken. Beleggingsbeleid Meesman Indexfondsen De Meesman Indexfondsen volgen de voor hen relevante index door te beleggen in indexproducten met dezelfde doelstelling d.w.z. die ook streven om het beleggingsresultaat van de desbetreffende index zo nauwkeurig mogelijk te evenaren. De keuze voor een bepaald indexproduct gebeurt aan de hand van een zorgvuldige selectieprocedure waarbij Meesman Index Investments een oordeel velt over zowel het indexproduct als de beheerder van het indexproduct. Het indexproduct wordt beoordeeld op basis van kenmerken als de gehanteerde beleggingsmethodiek, de kosten, de in het verleden behaalde beleggingsresultaten (rendement en risico), het risicobeheer, de transparantie van de prijsvorming en de informatievoorziening. Op het niveau van de vermogensbeheerder wordt gekeken naar onder meer de ervaring met indexbeleggen, de reputatie op het gebied van indexbeleggen, de informatievoorziening en de bedrijfsvoering. De Meesman Indexfondsen beleggen uitsluitend in indexproducten die worden beheerd door vermogensbeheerders die wereldwijd toonaangevend zijn op het gebied van indexbeleggen. Zo profiteren beleggers in de Meesman Indexfondsen van de expertise, ervaring en schaalgrote van de grootste en meest gerenommeerde indexbeleggers ter wereld maar ook van het gemak en de service die de Meesman Indexfondsen bieden. Momenteel is het vermogen van de vier Meesman Indexfondsen belegd bij Vanguard, een gerenommeerde Amerikaanse vermogensbeheerder die wereldwijd een van de grootste en meest ervaren indexbeleggers is. Meesman Global Bond Fund Ook het Meesman Global Bond Fund belegt in een ander beleggingsfonds: het Global Short Fixed Income Fund (Eur, Acc) dat wordt beheerd door Dimensional Fund Advisors. Dit beleggingsfonds belegt in obligaties en andere vastrentende waarden van beleggingskwaliteit ( investment grade ) uitgegeven door overheden, semi-overheidsinstellingen en bedrijven in ontwikkelde landen wereldwijd (OESO-lidstaten) met een resterende looptijd van vijf jaar of minder. Het fonds belegt in het algemeen in obligaties van emittenten met een credit rating van A1 of beter bij S&P, Prime1 of beter bij Moody s of F1 of beter bij Fitch. Het fonds dekt valutarisico s af. 6

7 Meesman Index Fund Global Stock European Stock Emerging Markets Stock Euro Bond Global Bond Belegt in Vanguard Global Stock Index Fund Vanguard European Stock Index Fund Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Vanguard Euro Government Bond Index Fund Dimensional Global Short Fixed Income Fund Uitkeringen De rente- en/of dividendinkomsten die door de onderliggende fondsen van Vanguard en Dimensional worden ontvangen, worden in beginsel niet uitgekeerd maar binnen de desbetreffende fondsen herbelegd. Hierdoor stijgt de waarde van deze fondsen en komen de ontvangen rente- en dividendinkomsten in de vorm van koerswinst ten goede aan de beleggers in deze fondsen. Ook de Meesman Beleggingsfondsen doen in beginsel geen uitkeringen. Meesman biedt beleggers die inkomsten uit hun vermogen willen de mogelijkheid om maandelijks een bedrag op te nemen als alternatief voor inkomsten uit dividend. Kosten Beleggen in de Meesman Beleggingsfondsen brengt de volgende kosten met zich mee: Fondskosten die jaarlijks binnen de fondsen in rekening worden gebracht (zie hieronder) Aan- en verkoopkosten van 0,5% per transactie Administratievergoeding van 25 per rekening per jaar Ter indicatie van de fondskosten staat in de onderstaande tabel de kostenratio (ofwel Total Expense Ratio) van de Meesman Beleggingsfondsen. Voor de vier Meesman Indexfondsen geldt dat de kostenratio s gelijk zijn aan de kostenratio s van de Vanguard-indexfondsen waarin wordt belegd. Meesman Index Fund Kostenratio Global Stock 0,50 % European Stock 0,50 % Emerging Markets Stock 0,65 % Euro Bond 0,30 % Global Bond ca. 0,60 % Een uitgebreidere toelichting op de kosten van de Meesman Beleggingsfondsen vindt u onder Overige toelichting elders in dit jaarverslag. Juridische informatie De Meesman Beleggingsfondsen zijn in Nederland gevestigde open-end fondsen voor gemene rekening. Open-end betekent dat de fondsen doorlopend participaties uitgeven en innemen tegen de intrinsieke waarde van de participaties van de fondsen, behoudens bijzondere omstandigheden zoals in het prospectus omschreven. In beginsel vindt uitgifte en inname van participaties wekelijks plaats, op vrijdag. Op verzoek kan dit ook op andere dagen. Bij een fonds voor gemene rekening brengen participanten geld bijeen dat door een beheerder voor hun rekening en risico wordt belegd. Een fonds voor gemene rekening heeft een beheerder en een (onafhankelijke) bewaarder. De beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van het fondsvermogen. De beheerder kan niet zonder toestemming van de bewaarder over het fondsvermogen beschikken. De bewaarder is belast met het bewaren van het fondsvermogen. De beleggingen van het fonds staan op naam van de bewaarder, waardoor het fondsvermogen juridisch gescheiden is van het vermogen van de beheerder en andere partijen. Ook heeft de bewaarder de taak om erop toe te zien dat de beheerder het fonds beheert in overeenstemming met het beleggingsbeleid zoals dat in het prospectus is vastgelegd. 7

8 De beheerder van de Meesman Beleggingsfondsen is Meesman Index Investments. Meesman Index Investments heeft een vergunning van en staat onder toezicht bij de Autoriteit Financiële Markten. De bewaarder van de Meesman Beleggingsfondsen is Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen. Deze bewaarstichting heeft als enige activiteit het bewaren van fondsvermogens. Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen is opgericht en wordt bestuurd door ANT Custody B.V., de administrateur van de Meesman beleggingsfondsen. ANT Custody B.V. is onderdeel van ANT Trust & Corporate Services N.V., een internationaal opererende leverancier van financiële en administratieve diensten. ANT Trust & Corporate Services N.V. bestaat sinds 1896 en is statutair gevestigd te Amsterdam. ANT Trust & Corporate Services N.V. is sinds 26 april 2012 een honderd procent dochteronderneming van SGG Holding S.A. Fiscale informatie De Meesman Beleggingsfondsen zijn fiscaal gezien zogeheten besloten fondsen voor gemene rekening. Dit houdt in dat de fondsen niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting en dividendbelasting. De fondsen zijn voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant, wat wil zeggen dat de participanten naar rato van hun deelname worden belast op basis van de voor hen geldende fiscale regels. Boekjaar Het boekjaar van de Meesman Beleggingsfondsen is gelijk aan het kalenderjaar. 8

9 Verslag van de beheerder Dit is het verslag van de beheerder van de Meesman Beleggingsfondsen over de gang van zaken bij de fondsen in het boekjaar Het betreft hier de periode van 1 januari tot en met 31 december Fondsvermogen Het beheerd vermogen van een beleggingsfonds is afhankelijk van twee factoren: de kasstroom (de in- en uitstroom van geld) en de waardeontwikkeling van de beleggingen van het fonds. Bij alle vijf de Meesman Beleggingsfondsen was in 2012 de kasstroom positief (er is meer nieuw geld binnengekomen dan er bestaand geld is onttrokken) en zijn de beleggingen in waarde gestegen. Per saldo is het vermogen van alle Meesman Beleggingsfondsen vorig jaar gegroeid. Meesman Index Fund Fondsvermogen 31 dec 2011 Fondsvermogen 31 dec 2012 Global Stock European Stock Emerging Markets Stock Euro Bond Global Bond nvt Totaal Beleggingsresultaat In de onderstaande tabel staat het rendement van de Meesman Beleggingsfondsen in Ter vergelijking wordt ook het rendement getoond van de onderliggende (index)fondsen en, waar relevant, de gevolgde index. Koers Koers 31 dec dec 2012 Rendement Meesman Global Stock IF 52,86 60,09 13,7 % Vanguard Global Stock IF 10,50 11,94 13,7 % MSCI World Index 116, ,781 14,1 % Meesman European Stock IF 44,34 52,01 17,3 % Vanguard European Stock IF 10,79 12,66 17,3 % MSCI Europe Index 117, ,156 17,3 % Meesman Emerging Markets Stock IF 56,05 64,89 15,8 % Vanguard Emerging Markets Stock IF 108,38 125,47 15,8 % MSCI Emerging Markets Index 257, ,132 16,4 % Meesman Euro Bond IF 59,91 66,10 10,3 % Vanguard Euro Government Bond IF 159,72 176,21 10,3 % Barclays Euro Government Bond Index nvt nvt 10,6 % Meesman Global Bond Fund nvt 50,65 - Dimensional Global Short Fixed Income 12,38 12,95 4,6 % De afkorting IF achter de fondsnamen staat voor Index Fund. 9

10 Rendement Meesman Indexfondsen Gedurende de verslagperiode was het rendement van de vier Meesman Indexfondsen die in Vanguard indexfondsen beleggen gelijk aan het rendement van het desbetreffende Vanguard indexfonds. De rendementen waren hetzelfde omdat de Meesman Indexfondsen hun vermogen geheel belegd hadden in de desbetreffende Vanguard indexfondsen en de kosten gelijk waren. Rendement Meesman Indexfondsen ten opzichte van de index Hoewel indexfondsen het beleggingsresultaat van de voor hen relevante index zo nauwkeurig mogelijk trachten te evenaren, zal het rendement van een indexfonds nooit helemaal hetzelfde zijn als dat van de gevolgde index. De belangrijkste reden hiervoor is dat een indexfonds kosten heeft en een index niet. Daar staat tegenover dat een indexfonds met het (tijdelijk) uitlenen van effecten ook inkomsten kan genereren om de kosten enigszins te compenseren. Een andere reden waarom er een verschil kan zijn tussen het rendement van een indexfonds en de gevolgde index, is dat indexfondsen vaak gebruikmaken van een zogeheten optimalisatie proces. Om diverse redenen (kosten drukken, beperkte beschikbaarheid en/of verhandelbaarheid effecten, tekortschietende rechtszekerheid in sommige landen) houden indexfondsen soms een portefeuille aan die (iets) afwijkt van de gevolgde index. Dit kan tot gevolg hebben dat het rendement van het indexfonds (iets) hoger of lager is dan de gevolgde index. In 2012 zijn het Meesman Global Stock, European Stock en Emerging Markets Stock Index Fund minder bij de voor hen relevante index achtergebleven dan je op basis van de kosten zou verwachten. Bij het Meesman Euro Bond Index Fund was de achterstand op de index gelijk aan wat je op basis van de kosten zou verwachten. Rendement Meesman Indexfondsen ten opzichte van de vergelijkingsgroep Voor alle Meesman indexfondsen hebben wij een vergelijkingsgroep samengesteld van vergelijkbare actief beheerde beleggingsfondsen van grote, bekende Nederlandse en Belgische fondsbeheerders zoals ING, Robeco, SNS en Delta Lloyd. De vergelijkingsgroep dient om een beeld te geven van hoe de Meesman Indexfondsen presteren ten opzichte van vergelijkbare actief beheerde beleggingsfondsen. Op basis van de vele (wetenschappelijk) onderzoeken van de afgelopen halve eeuw zou je verwachten dat de Meesman Indexfondsen op termijn beter presteren dan de meeste actief beheerde fondsen in de vergelijkingsgroep, maar niet beter dan allemaal. Per eind 2012 blijkt echter dat alle vier de Meesman Indexfondsen over de afgelopen tien jaar alle actief beheerde fondsen in hun vergelijkingsgroep verslaan, met uitzondering van twee actieve fondsen die even goed presteerden. Indexbeleggen blijkt, in ieder geval in de lage landen, nog krachtiger te zijn dan we hadden verwacht. Meer informatie over de prestaties van de Meesman Indexfondsen en de vergelijkingsgroep vindt u op onze website. Rendement Global Bond Fund Begin juli 2012 introduceerde Meesman een nieuw obligatiefonds: het Meesman Global Bond Fund. Dit obligatiefonds streeft naar waardevastheid onder alle omstandigheden, ook tijdens een ernstige beurscrisis, door te beleggen in veilige obligaties d.w.z. kortlopende obligaties van de meest kredietwaardige overheden en bedrijven wereldwijd. Het valutarisico wordt afgedekt. Niet het streven naar rendement staat voorop maar het vermijden van risico en het behoud van kapitaal. Het fonds biedt ook bescherming tegen inflatie. Het kan dienen als alternatief voor spaargeld. Het Meesman Global Bond Fund is op 6 juli 2012 van start gegaan. Vanaf die datum tot en met 31 december 2012 was het rendement van het Global Bond Fund 1,3 procent. Indien we voor de periode van 1 januari tot en met 6 juli 2012 het rendement van het onderliggende Global Short Fixed Income Fund nemen en dit corrigeren voor de kosten die Meesman in rekening brengt, zou het rendement van het Meesman Global Bond Fund over het hele jaar 4,4 procent zijn geweest. Het Global Bond Fund heeft geen vergelijkingsgroep omdat er niet of nauwelijks vergelijkbare fondsen zijn. 10

11 Uitkeringen De rente- en/of dividendinkomsten die gedurende de verslagperiode door de onderliggende fondsen van Vanguard en Dimensional zijn ontvangen, zijn binnen de desbetreffende fondsen herbelegd. De onderliggende fondsen hebben dus geen uitkeringen gedaan. Conform het uitkeringsbeleid zullen ook de Meesman Beleggingsfondsen over de verslagperiode geen uitkering doen. Meesman biedt beleggers die inkomsten uit hun vermogen willen de mogelijkheid om maandelijks een bedrag op te nemen als alternatief voor inkomsten uit dividend. Terugblik op de verslagperiode Hieronder blikken wij terug op de rendementsontwikkeling gedurende de verslagperiode van de financiële markten die voor de Meesman Beleggingsfondsen het meest relevant zijn. Het is van belang om te realiseren dat deze terugblik niet meer is dan een momentopname en zodoende een vertekend beeld kan geven van lange termijn rendementsontwikkelingen. En daar gaat het bij beleggen om: de lange termijn. Beleggingsresultaten dient u dan ook altijd over een lange periode te bekijken veel langer dan de periode waar dit jaarverslag betrekking op heeft. Op basis van historische gegevens die meer dan vijfentachtig jaar teruggaan is het redelijk om te veronderstellen dat op lange termijn aandelen een rendement opleveren van gemiddeld circa acht procent per jaar en relatief veilige (staats)obligaties gemiddeld ongeveer vier tot vijf procent per jaar. Op korte termijn zal het rendement hiervan afwijken. In zowel positieve als negatieve zin. Beurzen stijgen nou eenmaal niet in een rechte lijn. In het ene jaar wordt beter gepresteerd dan in het andere. En het verschil tussen de goede en slechte jaren kan soms groot zijn. Dat heet risico. Wij adviseren u dan ook de beleggingsresultaten in een bepaald jaar altijd tegen deze achtergrond te beoordelen. Aandelen Aandelenbeleggers hadden in 2011 niet veel om over te juichen. Aan het begin van 2012 waren de meeste deskundigen het erover eens dat 2012 niet veel beter zou zijn. Men was in de ban van de recessie en de eurocrisis. Zoals zo vaak bleek het echter heel anders uit te pakken dan de experts van tevoren hadden gedacht. Het jaar 2012 werd een goed jaar voor aandelenbeleggers. In het eerste kwartaal van 2012 zaten de aandelenkoersen aardig in de lift. In april en mei kwam er echter een correctie die de opgelopen winst weer teniet deed. Eind mei stonden de meeste aandelenindices weer min of meer op het niveau van het begin van het jaar. Maar in de zomer maanden keerde het sentiment definitief. De koersen spoten omhoog en de oude wijsheid dat je in de zomer de aandelenmarkten beter kunt mijden ( Sell in may and go away, but remember to come back in september ) werd weer eens gelogenstraft. De MSCI World Index steeg in drie maanden tijd zo n 7 procent. De MSCI Europe Index schoot tussen juni en augustus 12 procent omhoog. De MSCI Emerging Markets Index deed het wat rustiger aan en noteerde een waardestijging van circa 4 procent. Daarna stegen alle aandelen indices verder door. De MSCI World en Europe Index in een wat rustiger tempo. De MSCI Emerging Markets Index daarentegen juist wat sneller. Op 31 december kon de balans worden opgemaakt. De aandelenkoersen in Europa waren iets sterker gestegen dan in de VS. De MSCI Europe Index kon een plus van meer dan 17 procent optekenen. De MSCI World Index eindigde 14 procent hoger. De euro-dollar wisselkoers had nauwelijks invloed op de rendementen. Die begon het jaar op 1,30 en eindigde het jaar op 1,32. Met nog een winst van meer dan 16 procent voor de MSCI Emerging Markets Index was 2012 een jaar waarin aandelenbeleggers in elke regio een mooi resultaat hebben geboekt. Obligaties Al vele jaren voorspellen de meeste professionele beleggers dat de rente zal gaan stijgen. Al vele jaren zitten ze er naast was niet anders. De Nederlandse 10-jaarsrente begon het jaar op 2,98 procent. Twaalf maanden later stond die op 1,93 procent. Een dalende marktrente betekent stijgende obligatiekoersen. Daar kwam bij dat na de beruchte toespraak van ECB-president Mario Draghi in juli 2012 waarin hij beloofde dat de ECB alles zal doen om de euro te redden, de koersen van onder andere Italiaanse en Spaanse staatsobligaties omhoog schoten. Hoger koersen voor staatsobligaties van zowel veilige als minder veilige geachte eurolanden betekende een ongekende koerswinst voor Europese 11

12 obligatie-indices in Zo liet de Barclays Capital Euro Government Bond Index een waardestijging zien van maar liefst 10,6 procent. En de toekomst? De wereld is te complex en onzeker om de toekomstige ontwikkeling van financiële markten en individuele beurskoersen consistent juist te voorspellen. Zelfs de grootste deskundigen lukt het niet. Zoals in onderzoeken telkens weer wordt aangetoond. Het toch proberen is de belangrijkste reden dat de meeste beleggers teleurstellende beleggingsresultaten behalen. Meesman Index Investments doet hier niet aan mee. Wij proberen niet te voorspellen wat er op korte termijn op de financiële markten gaat gebeuren. In plaats daarvan kijken wij naar de lange termijn en gaan wij uit van wat de financiële wetenschap en tientallen jaren ervaring ons hebben geleerd. En vinden wij het verstandig om een beleggingsstrategie te volgen die om succesvol te zijn niet afhankelijk is van het correct voorspellen van korte termijn ontwikkelingen op de financiële markten. Die strategie is voor de lange termijn in breed gespreide, goedkope indexfondsen beleggen. Wij zijn er verder van overtuigd dat beleggers die onderstaande uitgangspunten in acht nemen bovengemiddelde beleggingsresultaten zullen behalen, beter dan de meeste professionele beleggers. Omdat aandelen op korte termijn soms fors in waarde kunnen dalen, is het raadzaam alleen in aandelen te beleggen met geld dat u voor de lange termijn kunt wegzetten. Als u voor de korte termijn wilt beleggen, zijn kortlopende staatsobligaties een goede keuze. Om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van de onvoorspelbare waardeontwikkeling van individuele effecten, is het raadzaam uw beleggingen zo breed mogelijk te spreiden. Omdat kosten een grote invloed hebben op het rendement van een belegging, is het raadzaam de kosten zo laag mogelijk te houden. Vanwege de onvoorspelbaarheid van beurskoersen heeft het weinig zin om actief in- en uit te stappen. Dit kost alleen maar tijd en geld. Dat laatste gaat ten koste van uw rendement. Kopen en vasthouden is in de meeste gevallen de beste manier om te beleggen. Hoe complexer en ondoorzichtiger een beleggingsstrategie of -product, hoe groter de kans op fouten. Houd het simpel. Eenvoud loont. Het rendement behalen dat de financiële markten te bieden hebben vergt een combinatie van discipline, geduld en afstand nemen van de waan van de dag. Raad van Toezicht Meesman Index Investments heeft een Raad van Toezicht (RvT). De leden van de RvT zijn de heer Arthur Docters van Leeuwen (voorzitter), de heer Willem van der Schoot en de heer Rob Bauer. De RvT vervult een toezichthoudende functie die is vastgelegd in het document Fund Governance dat op de website van Meesman te vinden is. De RvT beschouwt het als één van haar belangrijkste taken om de belangen van beleggers in de Meesman Beleggingsfondsen te behartigen. De RvT komt in beginsel twee keer per jaar met de directie bijeen. In 2012 was dat in februari en oktober. Tijdens de bijeenkomsten bespreekt de RvT met de directie van Meesman Index Investments de gang van zaken bij de Meesman Beleggingsfondsen en bij Meesman Index Investments. Daarnaast adviseert de RvT de directie over strategie en beleid. Verklaring omtrent de bedrijfsvoering Meesman Index Investments B.V. is de beheerder van de Meesman Beleggingsfondsen. De inrichting van de bedrijfsvoering van Meesman Index Investments B.V. voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen en Meesman Index Investments B.V. beschikt over een beschrijving hiervan. De inrichting van de bedrijfsvoering is ontworpen om een hoge mate van zekerheid te verkrijgen dat Meesman Index Investments B.V. geen belemmeringen zal ondervinden bij het uitvoeren van haar normale bedrijfsactiviteiten. Zelfs met goed ontworpen en geïmplementeerde processen, systemen en controles is het echter niet mogelijk om absolute zekerheid te verschaffen dat er zich geen belemmeringen zullen voordoen. 12

13 Als onderdeel van onze regelmatige werkzaamheden beoordelen wij doorlopend de effectiviteit van het functioneren van de bedrijfsvoering, inclusief de activiteiten die aan andere partijen zijn uitbesteed. Zo ook in het afgelopen boekjaar. Daarbij hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Wij verklaren dan ook met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2012 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Den Haag, 25 april 2013 De Beheerder Meesman Index Investments B.V. 13

14 Jaarrekening Balans Per 31 december. Alle bedragen zijn in euro s. Toelichting ACTIVA Beleggingen Aandelen / Obligaties Vorderingen Ontvangsten uit hoofd van effectentransacties Nog te ontvangen rebates Overige activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Participatiekapitaal Algemene reserve Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) Verplichtingen uit hoofde van nog uit te reiken participaties Verplichtingen uit hoofde van nog in te nemen participaties Verplichtingen inzake provisie toe- en uittredingen Nog te betalen managementvergoeding Totaal passiva

15 Winst- en verliesrekening Over de periode 1 januari t/m 31 december. Alle bedragen zijn in euro s. Toelichting Waardeveranderingen Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Meesman Global Stock Index Fund Meesman European Stock Index Fund Meesman Emerging Markets Stock Index Fund Meesman Euro Bond Index Fund Meesman Global Bond Fund Ongerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Meesman Global Stock Index Fund Meesman European Stock Index Fund Meesman Emerging Markets Stock Index Fund Meesman Euro Bond Index Fund Meesman Global Bond Fund Inkomsten Rebates Meesman Global Stock Index Fund Meesman European Stock Index Fund Meesman Emerging Markets Stock Index Fund Meesman Euro Bond Index Fund Kosten Managementvergoeding Meesman Global Stock Index Fund Meesman European Stock Index Fund Meesman Emerging Markets Stock Index Fund Meesman Euro Bond Index Fund Meesman Global Bond Fund Totaal resultaat

16 Kasstroomoverzicht Over de periode 1 januari t/m 31 december. Alle bedragen zijn in euro s. Toelichting Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat Gerealiseerde winsten Ongerealiseerde winsten Aankopen Verkopen Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij toetredingen van participaties Betaald bij uittredingen van participaties Netto kasstroom Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen per 1 januari Geldmiddelen per 31 december Toename / afname geldmiddelen

17 Toelichtingen Algemeen De jaarrekening van het Meesman Beleggingsfondsen is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Risico's De beleggingsdoelstelling van de Meesman Beleggingsfondsen is het realiseren van waardegroei op lange termijn door zo nauwkeurig mogelijk het beleggingsresultaat van een bepaalde beursindex te evenaren. Hiertoe wordt belegd in financiële instrumenten die in waarde kunnen stijgen en dalen. Er is sprake van verschillende risico s, waarvan de belangrijkste hieronder worden genoemd. Meer informatie over de risico s van beleggen in de Meesman Beleggingsfondsen staat in het prospectus. Marktrisico Marktrisico is de kans op verlies als gevolg van algemene beursontwikkelingen. Als de gehele markt in waarde daalt, zal ook de waarde van het Meesman Beleggingsfonds dat in die markt belegt dalen. Valutarisico Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan de waarde van de Meesman Beleggingsfondsen die in andere valuta dan de euro beleggen negatief worden beïnvloed. Tegenpartijrisico Het is niet uit te sluiten dat tegenpartijen, en daaraan gelieerde partijen, in gebreke blijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor tegenpartijen waarbij de Meesman Beleggingsfondsen effectentransacties uitvoeren. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat de Meesman Beleggingsfondsen niet de mogelijkheid hebben om financiële middelen te verkrijgen die benodigd zijn om aan bepaalde verplichtingen te kunnen voldoen. Het is niet uit te sluiten dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Bewaarnemingsrisico De Meesman Beleggingsfondsen lopen het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van een bewaarnemer of onder-bewaarnemer. Omslagrisico Het vermogen van een Meesman Beleggingsfonds is juridisch gezien niet gescheiden van het vermogen van de overige Meesman Beleggingsfondsen. Dit betekent dat bij liquidatie van een ander Meesman Beleggingsfonds een eventueel negatief vermogenssaldo binnen dat Meesman Beleggingsfonds, hetgeen in de praktijk nagenoeg uitgesloten is, wordt omgeslagen over de andere Meesman Beleggingsfondsen. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Activa en passiva worden gewaardeerd op basis van reële waarde, tenzij anders vermeld. Beleggingen De waardering van de beleggingen vindt als volgt plaats: - niet-beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd tegen de benaderde marktwaarde in overeenstemming met maatstaven zoals die gangbaar zijn voor de desbetreffende beleggingen. Beleggingen in beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde per participatie volgens opgave van de administrateur; - beleggingen in een andere valuta dan de euro worden naar de euro omgerekend tegen de op dat moment geldende wisselkoersen. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. Voor zover noodzakelijk zijn voorzieningen voor oninbaarheid getroffen. 17

18 Grondslagen voor de resultaatbepaling De resultaten van het beleggingsbeleid worden bepaald door waardeveranderingen van de beleggingen, eventuele opbrengsten van de beleggingen en eventuele valutastijgingen of -dalingen. De resultaten worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Waardeveranderingen De in de verslagperiode opgetreden gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de balanswaarde aan het einde van de verslagperiode, de aankoopwaarde, dan wel de balanswaarde aan het begin van de verslagperiode, in mindering te brengen. Deze waardeveranderingen zijn in de winst- en verliesrekening opgenomen. Fiscale status De Meesman Beleggingsfondsen zijn fiscaal gezien zogeheten besloten fondsen voor gemene rekening. Dit houdt in dat de fondsen niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Toelichting op de balans 1.1 Overzicht verloop beleggingen gedurende boekjaar EUR EUR Mutatieoverzicht Meesman Global Stock Index Fund Stand 1 januari Aankopen Verkopen Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Stand 31 december Historische kostprijs Mutatieoverzicht Meesman European Stock Index Fund Stand 1 januari Aankopen Verkopen Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Stand 31 december Historische kostprijs Mutatieoverzicht Meesman Emerging Markets Stock Index Fund Stand 1 januari Aankopen Verkopen Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Stand 31 december Historische kostprijs

19 EUR EUR Mutatieoverzicht Meesman Euro Bond Index Fund Stand 1 januari Aankopen Verkopen Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Stand 31 december Historische kostprijs Mutatieoverzicht Meesman Global Bond Fund Stand 1 januari - - Aankopen Verkopen Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Stand 31 december Historische kostprijs Mutatieoverzicht Meesman Paraplufonds Stand 1 januari Aankopen Verkopen Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Stand 31 december Historische kostprijs Beleggingen per einde boekjaar Per 31 december 2012 aantal koers waarde EUR EUR Meesman Global Stock Index Fund Vanguard Global Stock Index Fund , Meesman European Stock Index Fund Vanguard European Stock Index Fund , Meesman Emerging Markets Stock Index Fund Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Meesman Euro Bond Index Fund Vanguard Euro Government Bond Index Fund , Meesman Global Bond Fund Global Short Fixed Income Fund , Totaal Meesman Beleggingsfondsen

20 2. Vorderingen 2.1 Ontvangsten uit hoofde van effectentransacties Bedrag dat nog ontvangen moet worden van beheerders van onderliggende fondsen. 3. Overige activa 2.2 Liquide middelen. Dit betreft direct opeisbare tegoeden. 4. Kortlopende schulden 4.1 Verplichtingen uit hoofde van nog uit te reiken participaties Bedrag ontvangen van participanten voor toetreding maar nog niet belegd. 4.2 Verplichtingen uit hoofde van nog in te nemen participaties Bedrag dat nog aan participanten moet worden uitbetaald in verband met uittredingen. 4.3 Verplichtingen inzake provisie toe- en uittredingen Bedrag dat nog aan de beheerder moet worden uitbetaald inzake provisie bij toe- en uittredingen. 20

21 5. Eigen Vermogen aantal EUR EUR 5.1 Participatiekapitaal Meesman Global Stock IF Stand 1 januari Geplaatst Ingekocht Stand 31 december Participatiekapitaal Meesman European Stock IF Stand 1 januari Geplaatst Ingekocht Stand 31 december Participatiekapitaal Meesman Emrg. Mkts. Stock IF Stand 1 januari Geplaatst Ingekocht Stand 31 december Participatiekapitaal Meesman Euro Bond IF Stand 1 januari Geplaatst Ingekocht Stand 31 december Participatiekapitaal Meesman Global Bond Fund Stand 1 januari Geplaatst Ingekocht Stand 31 december Participatiekapitaal Meesman Paraplufonds Stand 1 januari Geplaatst Ingekocht Stand 31 december Algemene reserve Stand 1 januari Winst voorgaand boekjaar Stand 31 december Onverdeeld resultaat Stand 1 januari Toegevoegd aan Algemene reserve Resultaat lopend boekjaar Stand 31 december

22 Toelichting op de winst- en verliesrekening Kosten Fondskosten Fondskosten zijn de kosten die (jaarlijks) binnen een beleggingsfonds in rekening worden gebracht. De belangrijkste fondskosten zijn de beheervergoeding, diverse operationele kosten en de transactiekosten die het fonds maakt bij het kopen en verkopen van effecten. De fondskosten betaalt de belegger niet direct maar indirect. Ze worden ten laste van het fondsvermogen gebracht en verlagen zodoende het rendement. Binnen de Meesman Beleggingsfondsen wordt een beheervergoeding in rekening gebracht voor het beheer van het betreffende Meesman Beleggingsfonds en voor de operationele kosten van het betreffende Meesman Beleggingsfonds die rechtstreeks door de Beheerder (Meesman Index Investments B.V.) worden voldaan. Tot de operationele kosten die niet bij de Meesman Beleggingsfondsen in rekening worden gebracht maar door de Beheerder worden betaald behoren onder andere bewaarkosten, administratiekosten, accountantskosten, juridische kosten, toezichtskosten, de kosten van het houden van vergaderingen van Participanten en andere (indirecte) kosten. De beheervergoeding wordt op weekbasis pro rata ten laste van het betreffende Meesman Beleggingsfonds gebracht. De beheervergoeding is vrijgesteld van BTW. Behalve de bovengenoemde beheervergoeding worden binnen de Meesman Beleggingsfondsen in beginsel geen andere kosten direct in rekening gebracht. De Meesman Beleggingsfondsen beleggen echter in andere beleggingsfondsen waar wel kosten in rekening worden gebracht. Indien een Meesman Beleggingsfonds een retourprovisie ontvangt van het beleggingsfonds waarin het belegt, dan komt deze retourprovisie geheel ten goede aan het betreffende Meesman Beleggingsfonds en dus aan de beleggers in het betreffende Meesman Beleggingsfonds. Total Expense Ratio Ter indicatie van de fondskosten moeten beleggingsfondsen een zogeheten Total Expense Ratio (TER) berekenen. De TER wordt berekend door de kosten die gedurende een verslagperiode ten laste van het fonds zijn gebracht, uit te drukken als een percentage van de gemiddelde nettovermogenswaarde van het fonds gedurende de verslagperiode. Bij het berekenen van de TER worden de kosten van beleggingstransacties en eventuele interestkosten buiten beschouwing gelaten. De TER geeft dan ook geen compleet beeld van de totale jaarlijkse kosten van een beleggingsfonds. Beleggingsfondsen die in andere beleggingsinstellingen beleggen dienen bij de berekening van de TER de kosten van de onderliggende beleggingsinstelling(en) mee te nemen. Gedurende de verslagperiode was de TER van de Meesman Beleggingsfondsen (inclusief de kosten van de onderliggende fondsen) als volgt: Meesman Beleggingsfonds TER Global Stock = 0,50 % European Stock = 0,50 % Emerging Markets Stock = 0,65 % Euro Bond = 0,30 % Global Bond * = 0,62 % * Het Meesman Global Bond Fund is op 6 juli 2012 van start gegaan en bestaat dus nog geen volledig boekjaar. De TER van 0,62% is de optelsom van de TER van het onderliggende Dimensional Global Short Fixed Income Fund in het laatst bekende boekjaar van dat fonds (0,37%, per eind november 2012) en de beheervergoeding van het Meesman Global Bond Fund op jaarbasis (0,25%). 22

23 Transactiekosten & omloopfactor Bij het berekenen van de Total Expense Ratio worden de transactiekosten die een beleggingsfonds maakt bij het kopen en verkopen van beleggingen buiten beschouwing gelaten. Beleggingsfondsen moeten echter wel een zogeheten omloopfactor (portfolio turnover ratio) berekenen. De omloopfactor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen binnen een beleggingsfonds. Het geeft een indruk van hoe actief er wordt gehandeld en is zodoende een maatstaf voor de transactiekosten die als gevolg van het beleggingsbeleid worden gemaakt. In het algemeen geldt dat hoe meer er gehandeld wordt, hoe hoger de transactiekosten zijn. De omloopfactor wordt als volgt berekend: de som van de aan- en verkopen van beleggingen min de som van de toe- en uittredingen gedeeld door de gemiddelde nettovermogenswaarde van het fonds. Voor alle Meesman Beleggingsfondsen bedraagt de omloopfactor gedurende de verslagperiode 0% (2011: 0%). Op- en afslag De Meesman Beleggingsfondsen geven participaties uit en nemen participaties in tegen een koers die gelijk is aan de intrinsieke waarde. Op de intrinsieke waarde wordt geen op- of afslag in rekening gebracht. Toe- en uittredingskosten Bij toe- en uittreding wordt een toe- of uittredingsvergoeding in rekening gebracht van 0,5% van de waarde van de transactie. De in- en uitstapvergoeding is vrijgesteld van BTW. Overig De Meesman Beleggingsfondsen kennen geen zogeheten soft-dollar arrangementen. Soft-dollar arrangementen zijn niet-contante betalingen voor producten of diensten. De Meesman Beleggingsfondsen voeren geen transacties uit met gelieerde partijen. De Meesman Beleggingsfondsen lenen geen effecten uit. De indexproducten waarin wordt belegd kunnen wel effecten uitlenen. Voor meer informatie over het uitlenen van effecten door de indexproducten waarin de Meesman Beleggingsfondsen beleggen verwijzen wij naar het prospectus en het jaarverslag van de desbetreffende indexproducten. Deze documenten zijn bij Meesman Index Investments verkrijgbaar. 23

24 Overige toelichtingen Vergelijkend overzicht intrinsieke waarde Per 31 december Meesman Global Stock Index Fund Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties , , ,4301 Participatiewaarde 60, , ,3460 Meesman European Stock Index Fund Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties , , ,8022 Participatiewaarde 52, , ,2674 Meesman Emerging Markets Stock Index Fund Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties , , ,2898 Participatiewaarde 64, , ,9119 Meesman Euro Bond Index Fund Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties , , ,3833 Participatiewaarde 66, , ,0424 Meesman Global Bond Index Fund Fondsvermogen Aantal uitstaande participaties , Participatiewaarde 50, Uitbesteding werkzaamheden De volgende werkzaamheden zijn door de Meesman Beleggingsfondsen uitbesteed: Administratievoering De administratie van de Meesman Beleggingsfondsen is uitbesteed aan ANT Custody B.V., onderdeel van ANT Trust & Corporate Services N.V. Tot haar werkzaamheden behoort de uitvoering van alle beleggingstransacties, de verwerking van de inkomsten en uitgaven en de berekening van de intrinsieke waarde. Tevens stelt zij, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, het halfjaarbericht en de jaarrekening van het fonds op. Daarnaast verzorgt de administrateur de participantenadministratie. De vergoeding voor het voeren van de administratie zijn voor rekening van de beheerder. Deze kosten drukken dan ook niet op het rendement van de Meesman Beleggingsfondsen. Uitvoering bewaarderactiviteiten De bewaarder van de Meesman Beleggingsfondsen is Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen. De bewaarder is belast met de bewaring van het vermogen van de Meesman Beleggingsfondsen en treedt uitsluitend op in het belang van de participanten. Een aantal werkzaamheden van de bewaarder wordt door de administrateur (ANT Custody B.V.) uitgevoerd. Het betreft onder andere de controle dat de beheerder het beleggingsbeleid uitvoert conform hetgeen in het prospectus is vastgelegd, de uitgaande geldstromen ten laste van de Meesman Beleggingsfondsen overeenkomen met daadwerkelijk gemaakte kosten, uittredende beleggers een correcte vergoeding ontvangen en toetredende beleggers het juiste aantal participaties ontvangen. 24

25 Personeel Bij de Meesman Beleggingsfondsen zijn geen personeelsleden in dienst. Den Haag, 25 april 2013 De Beheerder Meesman Index Investments B.V. De Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen 25

26 Overige gegevens Resultaatbestemming Conform de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de Meesman Beleggingsfondsen zal het resultaat van de Meesman Beleggingsfondsen jaarlijks worden toegevoegd aan de reserves van de Meesman Beleggingsfondsen, tenzij de Beheerder anders bepaalt. De gereserveerde resultaten worden herbelegd. Alle Participaties van een Meesman Beleggingsfonds die op het moment van vaststelling van de jaarrekening uitstaan bij Participanten delen in het resultaat van het desbetreffende Meesman Beleggingsfonds over het desbetreffende boekjaar, in de verhouding van het aantal Participaties dat door deze Participanten wordt gehouden. Persoonlijk belang bestuurders De bestuurders van Meesman Index Investments beleggen een substantieel deel van hun vrij belegbaar vermogen in de Meesman Beleggingsfondsen. De bestuurders van Meesman Index Investments hadden gedurende de verslagperiode geen persoonlijke belangen in de onderliggende beleggingen van de Meesman Beleggingsfondsen d.w.z. de Vanguard Indexfondsen en het Dimensional Global Short Fixed Income Fund. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de participanten van Meesman Beleggingsfondsen VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in bijgaand jaarverslag op pagina 14 tot en met 25 opgenomen jaarrekening 2012 van Meesman Beleggingsfondsen te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de beheerder De beheerder van het fonds is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven alsmede voor het opstellen van het verslag van de beheerder, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. De beheerder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 26

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND HALFJAARBERICHT

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND HALFJAARBERICHT MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND HALFJAARBERICHT 30 JUNI 2012 Meesman Index Umbrella Fund Contactgegevens Per adres: Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Telefoon: 070-363 7300 E-mail:

Nadere informatie

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND . meesman index investments MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND HALFJAARBERICHT 30 JUNI 2011 Meesman Index Umbrella Fund Contactgegevens Per adres: Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag

Nadere informatie

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND . meesman index investments MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND JAARVERSLAG 2010 Meesman Index Umbrella Fund Contactgegevens Per adres: Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Telefoon: 070-363

Nadere informatie

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND JAARVERSLAG

MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND JAARVERSLAG MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND JAARVERSLAG 2011 Meesman Index Umbrella Fund Contactgegevens Per adres: Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Telefoon: 070-363 7300 E-mail: info@meesman.nl

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT 2014 Meesman Beleggingsfondsen p/a Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Telefoon: 070-363 7300 E-mail: info@meesman.nl Website: www.meesman.nl

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT 2015 Meesman Beleggingsfondsen p/a Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Telefoon: 070-363 7300 E-mail: info@meesman.nl Website: www.meesman.nl

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2014 Meesman Beleggingsfondsen p/a Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Telefoon: 070-363 7300 E-mail: info@meesman.nl Website: www.meesman.nl

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

. meesman index investments JAARVERSLAG

. meesman index investments JAARVERSLAG . meesman index investments MEESMAN INDEX UMBRELLA FUND JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Meesman Index Umbrella Fund 3 Profiel Meesman Index Umbrella Fund 4 Verslag van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN HALFJAARBERICHT 2016 Meesman Beleggingsfondsen p/a Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Telefoon: 070-363 7300 E-mail: info@meesman.nl Website: www.meesman.nl

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007

Market Neutral Fund. Halfjaarbericht 2007 Market Neutral Fund Halfjaarbericht 2007 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 HiQ Invest Market Neutral Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Halfjaar bericht 6 Balans 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

PROSPECTUS MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Meesman Indexfonds Aandelen Europa Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen Meesman Obligatiefonds Wereldwijd Meesman Indexfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam. Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50

Jaarverslag 2015. Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam. Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Jaarverslag 2015 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

FalcInvest Interest/Bond Fund. Halfjaarverslag 2008

FalcInvest Interest/Bond Fund. Halfjaarverslag 2008 FalcInvest Interest/ Halfjaarverslag 2008 Beheerder: Bewaarder: FalcInvest Fund Management B.V. Vereenigd Trusteekantoor B.V. Plesmanstraat 62 Claude Debussylaan 24 Postbus 1047 Postbus 11063 3900 BA VEENENDAAL

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Vereffeningsverslag 24/04/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER TITANS FUND, Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34333826 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2014 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2016 Meesman Beleggingsfondsen p/a Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Telefoon: 070-363 7300 E-mail: info@meesman.nl Website: www.meesman.nl

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarneming Fondsen DCO 1 Jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave I. JAARREKENING 2013 STICHTING BEWAARNEMING FONDSEN 2013 3 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Winst- en verliesrekening over 2013 5

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN) Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN) Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN), Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 53340922 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2015

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2015 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie