Opstarten dorpsbelangenorganisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opstarten dorpsbelangenorganisatie"

Transcriptie

1 Opstarten dorpsbelangenorganisatie Aandachtspunten en stappenplan De kern van de organisatie - Duidelijk doel: leefbaarheid verbeteren voor het algemeen belang van ons dorp en buitengebied - Duidelijke rol: inventariseren, adviseren, coördineren, stimuleren, aansturen - Netwerken en draagvlak creëren: onder inwoners, ondernemers, gemeente en maatschappelijke partijen - Goede bestuurders: representatief en bekwaam - Duidelijke status: met grote achterban serieuze gesprekspartner voor gemeente en maatschappelijke organisaties - Afspraken met de gemeente over samenwerking en ondersteuning vastgelegd in convenant en kernenbeleid Organisatievorm - Vereniging: meest geschikt voor het behartigen van belangen, met een stabiele achterban - Stichting: meest geschikt voor het beheren van accommodaties, met een dynamische achterban - Leefbaarheidsgroep / Dorpsplatform / Dorpstafel zonder rechtspersoonlijkheid VKK Gelderland geeft voorkeur aan een rechtspersoonlijkheid in de verenigingsvorm: Met rechtspersoonlijkheid: Ben je aanspreekpunt voor dorp, gemeente en externen Kun je een bankrekening openen op naam van de organisatie Kun je subsidies en fondsen aanvragen Staan afspraken en regels helder beschreven in statuten en HR Ben je als bestuurslid niet hoofdelijk aansprakelijk (tenzij onbehoorlijk bestuur) De rechtspersoonlijkheid brengt ook met zich mee: Energie stoppen in statuten, HR en KvK Administratie bijhouden (leden, financiën) Formele procedures, wachten op ledenvergadering Extra overleglaag als je verschil maakt in DB/AB De verenigingsvorm biedt: Aantoonbaar draagvlak Bewoners kunnen lid worden Bestuur democratisch gekozen Met veel leden sterke achterban en aantoonbaar draagvlak Kwaliteiten, kennis en kunde van leden benutten en vasthouden Openheid, iedereen krijgt kans om mee te praten Bestuur wordt gecontroleerd door jaarlijkse ALV Dankzij contributie eigen budget De VKK beschikt over voorbeeld statuten en HR voor zowel verenigingen als stichtingen.

2 Stappenplan voor het opzetten van een Dorpsbelangenorganisatie Stap Inhoud Planning 1. Initiatiefgroep vormen 2. Gemeente informeren 3. Ondersteuning vragen aan VKK 4. Informatieavond voor het dorp organiseren 5. Informatieavond houden voor het dorp 6. Dorpsbelangenorganisatie i.o. maakt werkplan 7. Werkgroepen dorpsontwikkeling maken werkplan, iedere werkgroep heeft contactpersoon uit dorpsbelangenorganisatie 8. Dorpsbelangenorganisatie wordt officieel opgestart (statuten, KvK, rekeningnummer, lidmaatschap VKK enz.) en presenteert haar jaarprogramma aan het dorp 9. Dorpsontwikkeling in uitvoering! Toelichting per stap 1. Initiatiefgroep vormen Zoek naar draagvlak voor het idee om een dorpsbelangenorganisatie op te starten bij vrienden, familie, bekenden, actieve en minder actieve inwoners van het dorp. Organiseer verkennende bijeenkomsten waar de geïnteresseerden ook zorgen voor introducees. 2. Gemeente informeren Zoek uit wie de dorpscontactambtenaar is. Deze vind je bij de afdeling maatschappelijke ontwikkeling / samenlevingszaken / inwonerszaken / leefbaarheid. Zoek uit wie de wethouder kernenbeleid / leefbaarheid is Informeer hen beiden over het initiatief dat in het dorp is ontstaan Vraag naar het kernenbeleid / dorpenbeleid / dorpsradenbeleid / leefbaarheidsbeleid Vraag naar de ondersteuning die de gemeente biedt bij het opzetten van een dorpsbelangenorganisatie. Vraag naar de werkwijze waarop de gemeente actieve inwoners ondersteunt bij het uitvoeren van dorpsontwikkelingsprojecten (inhoudelijk, praktisch, procesmatig, financieel) 3. Ondersteuning vragen aan Vereniging Kleine Kernen Gelderland Benader de VKK Gelderland met het voornemen om een dorpsbelangenorganisatie op te richten: ; Informeer de medewerker over de aanleiding voor het initiatief om een dorpsbelangenorganisatie op te starten. Een medewerker komt naar het dorp o Hij/zij informeert de initiatiefgroep over het fenomeen dorpsbelangenorganisatie en dorpsontwikkeling en het stappenplan om een dbo op te richten. o De initiatiefgroep denkt alvast na over leefbaarheidsthema s die in het dorp aandacht verdienen (noodzaak voor het opstarten van een dbo) o Stel een team samen dat een informatieavond voor het dorp wil organiseren o De VKK-medewerker ondersteunt het organisatieteam, bvb met voorbeelden en tips om de informatieavond te organiseren.

3 4. Informatieavond voor het dorp organiseren Op de informatieavond horen de inwoners van het voornemen om een dorpsbelangenorganisatie op te richten. Hiervoor moeten diverse dingen georganiseerd worden. Van sommige zaken kan de VKK voorbeelden geven (onderstreept) Wat Wanneer Wie (zelf in te vullen) Leefbaarheidsthema s verder uitwerken - Welke thema s zijn belangrijk voor het dorp - Wat zijn de knelpunten - Wat zijn de ideeën/uitdagingen/ambities Maak foto s die het thema illustreren Informeer de gemeente over het voornemen om een bewonersavond te houden en welke thema s daar op de agenda staan. Vraag of wethouder inleiding wil verzorgen! Inventariseer welke maatschappelijke organisaties er in het dorp actief zijn en informeer hen over het voornemen om een bewonersavond te houden en welke thema s daar op de agenda staan. Je kunt deze organisaties namelijk op zo n avond uitnodigen zodat ze zich als uitvoeringspartner / ondersteuner kunnen aanbieden bij de dorpsontwikkelingsprojecten. (woningcorporatie, zorginstelling, natuurorganisatie, welzijnsorganisatie, onderwijs, enz.) Hier heeft de VKK een lijst van die in Hurwenen is gebruikt. Prik de datum en regel de locatie. Houd rekening met vakanties, evenementen, voetbalwedstrijden, mooi weer (herfst/winter is beter dan mei/juni bijvoorbeeld) Je kunt uitgaan van een opkomst tussen personen. Bespreek wat je er mogelijk is binnen het budget of wat je via sponsoring kunt krijgen. (koffie/thee/drankje) Maak Facebookgroep aan over je dorp (als die nog niet bestaat) of liever: sluit aan bij bestaande pagina s of groepen waar al veel mensen uit het dorp lid van zijn. Aankondiging informatieavond in de pers en in nieuwsbrieven van verenigingen uit het dorp en via sociale media. Aankondiging sturen naar gemeente en maatschappelijke organisaties - Ontwerp een huis-aan-huis nieuwsbrief (flyer) ter aankondiging van de bewonersavond. - Maak in dezelfde stijl een poster (A4 en A3). - Regel druk en verspreiding. Tip: reproductie-afdeling van de gemeente, of vraag het aan de maatschappelijke organisaties. Voor verspreiding kun je lokale jongens/meisjes vragen die folders verspreiden. Of zelf het dorp opdelen in wijken die je samen voorziet van folders. Vergeet de ontmoetingsplekken niet (dorpshuis, supermarkt, school, snackbar, voetbalkantine enz. enz.) Stuur de nieuwsbrief/flyer ook naar de gemeente en de maatschappelijke organisaties. Hiervan heeft de VKK diverse voorbeelden. Materiaal voor de informatieavond verzamelen en hulp regelen voor hand- en spandiensten. Wat dat is staat bij het volgende punt. Aankondiging informatieavond in de pers en via sociale media Ontwerp en druk > 2 maanden van tevoren mee beginnen Verspreiding: > 2 weken van tevoren > 2 weken van tevoren 1 week van tevoren

4 5. Informatieavond houden voor het dorp - Doel 1: inwoners informeren over het initiatief om een dorpsbelangenorganisatie op te richten - Doel 2: inwoners vragen naar zaken die in het dorp verbeterd kunnen worden - Doel 3: inwoners zover krijgen dat ze zelf meedoen aan dorpsontwikkeling (lid van dorpsbelangenorganisatie of lid van een themagroep) - Draaiboek van vergelijkbare bijeenkomsten: Onderstreept is wat de VKK als voorbeeld kan toesturen! Tijd Wat gebeurt er Wie helpt mee (zelf invullen) Opbouwen: blanco themaposters ophangen, stoelen en tafels goed zetten, pennen en gele plakbriefjes op tafels leggen Koffie en thee staat klaar - Bij de ingang worden mensen ontvangen met: Presentielijst (voor verslag en communicatie) A4 met uitleg over het project en het programma van de avond Inleidende presentaties - Van gemeente o Over leefbaarheid en dorpsbelangenorganisaties - Van initiatiefnemer o Over dorpsbelangenorganisatie o Over de thema s Aanwezigen schrijven individueel hun ideeën op de gele plakbriefjes en plakken ze op de poster van het bijbehorende thema - Assistent per poster: gelijke ideeën bij elkaar plakken - Per cluster van briefjes een term erbij schrijven die de lading dekt Themagroepen vormen: de ideeën op de poster worden besproken en op een aparte poster geschreven als speerpuntenlijst. Voor de gespreksleiders heeft de VKK een handleiding. - Per tafel drankjes opschrijven en bestellen Gespreksleiders koppelen terug wat er in de themagroep is gezegd. Per thematafel laat hij/zij de inschrijflijst zien Afsluiten en toelichten wat het vervolg is Herhalen van vraag om in te schrijven voor dorpsbelangenorganisatie / werkgroep Napraten en opruimen Alle ideeën en inschrijvingen per thema in verslag verwerken en alle deelnemers het verslag toesturen Vervolgbijeenkomsten met werkgroepen plannen en organiseren Optie 1: Datum staat alvast en wordt die avond gecommuniceerd Optie 2: Datum via de mail afstemmen met de mensen die zich hebben aangemeld. Benodigdheden: - Per thema 2 flap-over vellen (1 met themanaam erop en om gele briefjes op te plakken, 1 om speerpunten van de themagroep op te schrijven) - Ong. 300 gele memo-briefjes (zelf plakkend) - Ong. 100 pennen - Presentielijsten A3 formaat bij ingang - Intekenlijsten A4 formaat per thema - Per thema 1 dikke stift (whiteboard marker is beter dan watervast als het doordrukt kun je de muur makkelijk schoon maken!) - Tape / plakband

5 6. Formaliteiten regelen De mensen die zich voor het onderdeel dorpsbelangenorganisatie hebben opgegeven komen bij elkaar VKK kan aanwezig zijn om nogmaals doel, werkwijze enz te bespreken. Keuze maken: stichting, vereniging, informele groep zonder rechtspersoonlijkheid Naam bedenken Logo ontwerpen Taken verdelen: voorzitter, penningmeester, secretaris, PR Verdelen wie voor welke themagroep de contactpersoon is Website aanmaken (laat je inspireren op Contactadres aanmaken; fysiek en digitaal (niet iemands persoonlijke !) Convenant met gemeente afsluiten voor samenwerking (VKK heeft tzt voorbeeld) Statuten bij notaris laten vaststellen (VKK heeft tzt voorbeelden) Inschrijven bij de KvK Bankrekening openen Persbericht schrijven dat breed verspreid wordt (ook via sociale media) 7. Werkgroepen opstarten De werkgroepen komen bij elkaar en maken een plan van aanpak voor hun thema. VKK heeft tzt leidraad voor uitwerken idee tot project In iedere werkgroep zit iemand van de dorpsbelangenorganisatie die alleen de eerste keer initiatief neemt en voorzitter is. Taken verdelen Gemeente en maatschappelijke organisaties ook uitnodigen (voor een tweede of derde bijeenkomst bijvoorbeeld als de ideeën en vragen al wat concreter zijn) Door de afgevaardigde van de dorpsbelangenorganisatie wordt over de voortgang gecommuniceerd/teruggekoppeld met de dbo. 8. Dorpsbelangenorganisatie wordt officieel opgestart (statuten, KvK, rekeningnummer, lidmaatschap VKK enz.) en presenteert haar jaarprogramma aan het dorp Alle formele stappen zijn doorlopen. Dit kan enige tijd duren (daarom staat stap 7 eerder genoemd omdat je de enthousiaste mensen niet wilt laten wachten.) Vier het ontstaan van de club en maak het breed bekend! Presenteer je werkplan aan het dorp Maak kennis met collega dorpsbelangenorganisaties in de gemeente Word lid van VKK Gelderland 9. Dorpsontwikkeling in uitvoering! - Jullie gaan aan de slag! - Voor sommige projecten is hulp nodig van gemeente of maatschappelijke organisaties. Andere projecten moeten intern in het dorp worden opgelost. - Zorg voor goede communicatie over de voortgang (met het dorp, de gemeente, maatschappelijke organisaties, VKK enz.) - Vraag hulp en ondersteuning aan o.a. de VKK VEEL SUCCES! VKK Gelderland , Raadhuisplein 1, 6901 GN ZEVENAAR,

6 Organisatie-onderdelen dorpsbelangenorganisatie Bemensing Activiteiten Financiën \ Bestuur: Secretaris: Penningmeester: Projecten: Bvb dorpsplan voor lange termijn en jaarprogramma voor korte termijn Communicatie: Gemeente: Leden/donateurs: Externe fondsen/subsidies: Werkgroep PR: Lid namens bestuur: Werkgroep thema : Lid namens bestuur: Waarover, met wie, met welk medium, hoe vaak? Contacten met de pers: wie is aanspreekpunt? Belangenbehartiging: Algemene belangen van het dorp behartigen in adviescommissies/klankbordgroepen etc. Bijeenkomsten: Netwerk Inwoners dorp: Wie is betrokken? Welke kwaliteiten heeft men in huis? Gemeente: Wat zijn de afspraken? Wie is ambtelijk en bestuurlijk contactpersoon? Hoe te bereiken? Hoe vaak contact? Maatschappelijke organisaties: Met welke organisaties met maatschappelijke doelstelling heeft de dbo contact? Werkgroep thema : Lid namens bestuur: Werkgroep thema enz.: Jaarlijkse bijeenkomst dorp Themabijeenkomsten Vereniging Kleine Kernen Gelderland Raadhuisplein GN ZEVENAAR DBO s in de gemeente: Welke collega s heeft de dbo binnen de gemeente. Hoe worden zaken onderling besproken en afgestemd? VKK: Lidmaatschap, contact consulent / bestuurslid, informatiebijeenkomsten Pers: Wie is verslaggever in het dorp?

7

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Module Hoe zet ik een projectplan op?

Module Hoe zet ik een projectplan op? Module Hoe zet ik een projectplan op? Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Ganzen in Gelselaar, op de achtergrond Kerkelijk gebouw De Klokslag waarvoor subsidie aangevraagd wordt

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Duidelijk in beeld. Uw project en het Europees Sociaal Fonds

Duidelijk in beeld. Uw project en het Europees Sociaal Fonds Duidelijk in beeld Uw project en het Europees Sociaal Fonds Duidelijk in beeld Uw project en het Europees Sociaal Fonds Een plek op de arbeidsmarkt en kansen voor iedereen. Daaraan draagt de Europese Unie

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

EEN COMMUNICATIEPLAN MAKEN

EEN COMMUNICATIEPLAN MAKEN EEN COMMUNICATIEPLAN MAKEN Communiceren is van belang Veranderen is mensenwerk. Het is daarom belangrijk om zoveel als mogelijk iedereen zo persoonlijk mogelijk te betrekken bij een verbetertraject. Een

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT

DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT DRAAIBOEK HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT 1 Hoe organiseer je een activiteit Uitleg Iets organiseren kan iedereen. Maar tussen organiseren en goed organiseren zit een heel groot verschil. Dit draaiboek

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Open Dag?

Hoe organiseer ik een Open Dag? Hoe organiseer ik een Open Dag? Praktische handleiding & tips voor het organiseren van een Open Dag als activiteit van de Dag van de Chemie Algemene informatie over de Dag van de Chemie De Dag van de Chemie

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Draaiboek gezamenlijke open dag primair openbaar onderwijs. 16 en 17 februari 2007

Draaiboek gezamenlijke open dag primair openbaar onderwijs. 16 en 17 februari 2007 Draaiboek gezamenlijke open dag primair openbaar onderwijs 16 en 17 februari 2007 Inhoud 1. Voorbereiding 3 pagina 2. Programma-onderdelen: 4 Vrijdag en zaterdag 5 Vrijdag 6 Zaterdag 7 3. Cadeautjes 8

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Handreiking voor gemeenten Aanpak Per Kern

Handreiking voor gemeenten Aanpak Per Kern Handreiking voor gemeenten Aanpak Per Kern In opdracht van: werkgroep Bewustwording en Educatie van 'Laat ze niet (ver)zuipen!' Datum: maart 2013 Auteurs: Thijs van Damme, Mischa Laeven, Ard-Jan Francke

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Meer mantelzorgers recht op vergoeding Staatssecretaris Bussemaker past de financiële regeling voor mantelzorgers

Nadere informatie