RI-04 Beheer financiën cliënten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RI-04 Beheer financiën cliënten"

Transcriptie

1 RI-04 Beheer financiën cliënten Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Cavent heeft als uitgangspunt dat cliënten zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van hun financiën. Datum vaststelling : Vastgesteld door : MT Eigenaar : Beleidsmedewerker Aanpassing aan : RI-04 Beheer cliëntgelden Cavent Status definitief Pagina 1

2 Beheer cliëntgelden Cavent Inleiding Medewerkers worden bij het begeleiden van cliënten steeds meer geconfronteerd, daar waar de cliënt geen belangenbehartiger meer heeft, met het beheren van het vermogen van een cliënt, maar ook het oplossen en het afhandelen van schulden bij cliënten met een licht verstandelijke beperking. Sinds wordt vanuit de AWBZ het beheer van financiële zaken van cliënten niet vergoed. Daarnaast wil Cavent haar medewerkers om juridische redenen niet in een situatie brengen, dat zij verantwoordelijk zijn voor de financiële gang van zaken van de cliënt. De verantwoordelijkheid voor het geldbeheer ligt bij de cliënt zelf of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger. Een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat de cliënt een extern bureau inschakelt voor het behartigen van zijn financiële belangen. Afhankelijk van de hulpvraag en de daarop toegekende indicatie, krijgt de cliënt (dagelijkse) ondersteuning bij zijn persoonlijk leven waarbij ondersteuning bij financiële zaken, een hulpvraag kan zijn. Is dit laatste het geval, dan zal expliciet beschreven moeten zijn in de basiskaart bij welke financiële handelingen ondersteuning nodig is en hoe hier uitvoering aan gegeven dient te worden. Cavent maakt onderscheid in: Het beheren van de financiën; a. (salaris)rekening, spaartegoeden en vermogen; b. legaten en erfenissen c. afwikkelen van schulden. Het uitvoeren van financiële zaken: a. dagelijkse bestedingen w.o. kleine uitgaven, boodschappen, zakgeld, etc.; b. betalen van rekeningen en grote aankopen w.o. kledingaankoop, inventaris; c. boeken en betalen van vakanties; d. regelmatig terugkerende betalingen zoals; belastingen, verzekeringen, eigen bijdrage AWBZ, huur, etc.; e. aanvragen van een uitkering, zorgtoeslag, huurtoeslag, etc.; Het doen van kleine uitgaven zoals boodschappen en persoonlijk aankopen valt onder de (dagelijkse) begeleiding van de cliënt. Voor alle overige financiële zaken (beheren en uitvoeren op de onderdelen b t/m e) zal de cliënt zorg moeten dragen dat dit door hemzelf of door derden wordt afgehandeld. In specifieke gevallen kunnen er afspraken worden gemaakt met Cavent dat de persoonlijke begeleider de cliënt ook ondersteunt bij de uitvoering b t/m e. Deze afspraken zijn concreet beschreven in de basiskaart als onderdeel van het ondersteuningsplan, geaccordeerd door de teamleider. Vastgelegd in het ondersteuningsplan wat de afwijking is en hoe dit met cliënt/cliëntvertegenwoordiger is afgesproken. RI-04 Beheer cliëntgelden Cavent Status definitief Pagina 2

3 N.B. Cavent kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor achterstallige (wan)betalingen en het mislopen van o.a. huur- en zorgtoeslagen. Hoewel het door Cavent niet als verplicht is gesteld, wordt bij aanvang van zorg, aan de cliënt, zijn ouder(s), belangenbehartiger of (wettelijke) vertegenwoordiger aangegeven gebruik te maken van de mogelijkheden betreffende bewindvoering, mentorschap en in uitzonderlijke situaties van ondercuratelestelling. De cliënt is dan verzekerd van goede externe begeleiding van zijn financiële zaken Uitgangspunt is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor zijn financiën. Omdat veel cliënten een beperkt financieel inzicht hebben, laat hij zich in veel gevallen hierbij ondersteunen door zijn ouder(s), belangenbehartiger, (wettelijk) vertegenwoordiger en kan het beheer door hen worden overgenomen. Indien een belangenbehartiger ontbreekt of de cliënt aangeeft dit niet te willen, biedt Cavent de mogelijkheid gebruik te maken van een extern onafhankelijk bureau. Met 3 bureaus heeft Cavent afspraken gemaakt dat zij de financiële zaken willen behartigen voor cliënten van Cavent en ook de taak van bewindvoerder op zich willen nemen (zie bijlage). Bij alle bureaus is de Wet Beschermde Persoonsgegevens van toepassing en aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en inkomensbeheerders. Schulden Voorafgaand aan de aanvang van zorg, zullen er concrete afspraken gemaakt moeten zijn betreffende de dagelijkse financiële zaken van de cliënt. Voor de overige financiële zaken heeft Cavent geen bemoeienis. Het kan zijn dat een cliënt bij aanvang van zorg een financiële schuld heeft lopen. Cavent stelt dat de cliënt, bewindvoerder of curator zelf verantwoordelijk is voor de afhandeling van zijn schulden, waarbij eventueel afspraken zijn gemaakt met schuldhulpverlening. Cavent kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de schulden van een cliënt. De afspraken rond financiën zijn voorafgaande aan de aanvang van zorg vastgelegd in het ondersteuningsplan welke onlosmakelijk verbonden is met de zorgverleningsovereenkomst. De zorgverleningsovereenkomst dient bij aanvang van de zorg ondertekend te zijn door de cliënt, bewindvoerder of curator. Bijlagen - Reglement geldbeheer ten behoeve van de cliënt - Informatie rechtsmaatregelen: mentor, bewindvoerder en curator. - Adresgegevens externe bureaus RI-04 Beheer cliëntgelden Cavent Status definitief Pagina 3

4 Reglement geldbeheer ten behoeve van cliënten van Cavent Doelstelling Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Werkingsgebied Dit reglement is een bijlage bij de zorgverleningovereenkomst. Daarnaast kan zij in situaties waar nog geen zorgverleningovereenkomst is, als uitgangspunt worden genomen voor het beleid beheer cliëntgelden. Daarmee is dit reglement van toepassing op diegenen waaraan door Cavent zorg wordt verleend. Aanleiding tot het opstellen van deze regeling Vanuit de AWBZ wordt het beheer van financiële zaken van cliënten niet vergoed. Daarnaast wil Cavent haar medewerkers om juridische redenen niet in een situatie brengen, waarin zij verantwoordelijk zijn voor het financieel beheer van de cliënt. Verantwoordelijkheid De cliënt is verantwoordelijk voor zijn financieel beheer indien geen sprake is van ondercuratelestelling of bewindvoering. Hij kan zich laten ondersteunen in financiële zaken door een belangenbehartiger of een extern administratiekantoor of persoon. Een medewerker van Cavent kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het beheren en uitvoering van de financiën van een cliënt. Uitvoering De cliënt kiest bij aanvang van de ondersteuning door Cavent voor één van de volgende drie mogelijkheden van geldbeheer. Deze keuze wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan. 1. De cliënt beheert zijn financiën zelf. 2. De wettelijk vertegenwoordiger, ouder, familielid, curator of bewindvoerder of belangenbehartiger, beheert de financiën in overleg met de cliënt. 3. Een externe instantie of persoon (bureau budgetbeheer) beheert de financiën. Cavent maakt onderscheid in: Het beheren van de financiën; a. bankrekening, spaartegoeden en vermogen; b. legaten en erfenissen c. afwikkelen van schulden. Het uitvoeren van financiële zaken: a. betaalrekening dagelijkse bestedingen w.o. kleine uitgaven, boodschappen, zakgeld, etc.; b. betalen van rekeningen en grote aankopen w.o. kleding aankoop, inventaris; c. boeken en betalen van vakanties; d. regelmatig terugkerende betalingen zoals; belastingen, verzekeringen, eigen bijdrage AWBZ, huur, etc.; e. aanvragen van een uitkering, zorgtoeslag, huurtoeslag, etc.; RI-04 Beheer cliëntgelden Cavent Status definitief Pagina 4

5 Het beheren van de financiën; a. beheren van (salaris)rekening, spaartegoeden en vermogen Inkomsten en betalingen verlopen meestal via een bankrekening. Deze beheert de cliënt zelf of heeft een regeling getroffen met de belangenbehartiger en of extern bureau. Maandelijks zal er, in overleg met de teamleider, van deze bankrekening) een bedrag (maximaal 200,--) worden gestort naar een op naam van de cliënt staande betaalrekening voor dagelijkse uitgaven. Daarnaast heeft de cliënt de mogelijkheid tot sparen. Hiervoor kan hij op zijn naam een spaarrekening openen. Afhankelijk van de keuze die hij heeft gemaakt om zaken in eigen beheer te hebben of gebruik te maken van een (wettelijke) vertegenwoordiger of extern bureau, zullen er afspraken gemaakt moeten of er een machtiging van deze spaarrekening zal worden afgegeven aan genoemde persoon of bureau. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt of (wettelijk) vertegenwoordiger om te bepalen hoeveel hij spaart. Een advies is om bedragen boven de 1000,-- op de bankrekening over te maken naar een spaarrekening. b. legaten en erfenissen Indien een cliënt in aanmerking komt voor het ontvangen van een legaat of erfenis dan zullen de ontvangen bedragen altijd gestort worden naar de persoon die het vermogen beheerd. c. afwikkelen van schulden Stichting Cavent neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor cliënten met schulden, die zorg af nemen van Cavent. Bij aanvang van een zorgverleningovereenkomst, zowel bij nieuwe cliënten als bij cliënten die al in zorg zijn, zullen hier duidelijke afspraken over gemaakt worden. Cliënten zullen zelf zorg dragen voor het oplossen van hun schuld(en). In uitzonderlijke gevallen kunnen zij worden doorverwezen naar schuldhulpverlening. Het uitvoeren van financiële zaken a. Betaalrekening dagelijkse bestedingen w.o. kleine uitgaven, boodschappen, zakgeld, etc.; De cliënt heeft op zijn eigen naam, een betaalrekening waarop maximaal 200,-- staat, voor het pinnen van zijn zakgeld en/of kleine boodschappen, zoals bijvoorbeeld de wekelijkse boodschappen, kan betalen Het saldo op deze rekening mag nooit lager zijn dan 00,-- (er mag geen gebruik gemaakt worden van kredietfaciliteiten). Indien het bedrag hoger is, wordt er geen geld bijgestort totdat het bedrag ruim onder de 200,-- is of wordt het overtollige deel teruggestort op de (salarisrekening)rekening genoemd bij beheer financiële zaken (zie punt a.). De cliënt heeft een pas met een pincode in eigen beheer. In sommige gevallen wordt met het oog op zoekraken de pas centraal in de woonvoorziening bewaard. Dit is een afgesloten kast waar alleen begeleiders en assistent begeleiders toegang tot hebben. De medewerker is (formeel) niet in het bezit van de pincode van de cliënt. Er zijn cliënten die zelfstandig pinnen zonder ondersteuning en cliënten die bij het pinnen ondersteuning nodig hebben. Dit wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan. De pincode wordt versleuteld en gescheiden bewaard van de pas en op een veilige plek opgeborgen. Alleen medewerkers die direct betrokken zijn, kunnen de cliënt ondersteunen bij het pinnen. Stagiaires zijn uitgesloten van deze handelingen. RI-04 Beheer cliëntgelden Cavent Status definitief Pagina 5

6 b. betalen van rekeningen en grote aankopen w.o. kledingaankoop, inventaris De cliënt heeft een bankrekening (zie onder beheren van financiële zaken punt a.) waarop het inkomen (salaris, uitkering, toeslagen etc.) binnenkomt en waarvan rekeningen worden betaald. De verantwoordelijkheid voor het beheer van deze rekening ligt bij de cliënt, (wettelijk) vertegenwoordiger of een externe instantie of persoon. In de uitvoering van het doen van het betalen van rekeningen, kledingaankoop en inventarisaankopen is de cliënt zelf verantwoordelijk. Hij kan dit uitbesteden aan een (wettelijk) vertegenwoordiger of extern bureau. In specifieke gevallen kunnen er afspraken worden gemaakt met Cavent (in de meeste gevallen zal dit de teamleider zijn) dat de persoonlijke begeleider de cliënt ondersteunt in een hulpvraag betreffende aankoop van kleding en of het boeken van een vakantie. Deze afspraken moeten zijn beschreven in de basiskaart als onderdeel van het ondersteuningsplan welke dient als bijlage bij de zorgverleningovereenkomst. In de uitvoering worden afspraken gemaakt over wijze van het doen van aankopen en betaling via contant, pinnen of rekeningen. De medewerker van Cavent is niet verantwoordelijk voor het beheer van papieren, documenten, rekeningen met betrekking tot deze aankopen en voert daarom geen administratie hieromtrent uit. Deze uitvoering wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door cliënt, vertegenwoordiger of externe instantie of persoon en bewaard in de privémap van de cliënt. c. boeken en betalen van vakanties. De cliënt bepaalt zelf of hij jaarlijks of vaker op vakantie wil gaan. Is zelf verantwoordelijk voor het boeken van zijn vakantie. Omdat de cliënt het vaak moeilijk zal vinden een goede vakantiebestemming te vinden zal hij hierbij veelal hulp vragen aan derden. Voor de cliënt is het vaak prettig om dit samen te bespreken met zijn persoonlijk begeleider. Op basis van begeleidingsafspraken kan deze mogelijkheid worden (aan)geboden. In de uitvoering en afwikkeling van het vastleggen en betalen van de vakantie zijn vooraf (schriftelijke) afspraken gemaakt met cliënt en of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger c.q. extern bureau. d. regelmatig terugkerende betalingen zoals; belastingen, verzekeringen, eigen bijdrage AWBZ, huur, etc. Regelmatig ontvangt de cliënt nota s van maandelijks terugkerende betalingen. Hij is zelf verantwoordelijk dat deze nota s op tijd worden betaald. Heeft hij de financiën in eigen beheer dan kan hij een keuze maken voor een automatische afschrijving van zijn bankrekening (zie: uitvoering punt b.). In alle andere gevallen zal hij moeten overleggen met zijn (wettelijke) vertegenwoordiger of het externe bureau. Voor het aanleveren van de gegevens voor de belasting en of voor vaststelling van de eigen bijdrage AWBZ, kan hij zijn (wettelijke) vertegenwoordiger vragen dit af te wikkelen of daarbij een extern bureau inschakelen. e. aanvragen van een uitkering, zorgtoeslag, huurtoeslag, etc. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor een (maandelijks) inkomen om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Als hij niet in staat is om te kunnen werken zal hij naar andere middelen moeten zoeken om hierin te kunnen voorzien. In veel gevallen zal hij dan een uitkering RI-04 Beheer cliëntgelden Cavent Status definitief Pagina 6

7 moeten aanvragen. Het aanvragen van de uitkering is een eigen verantwoordelijkheid. Hij kan zich hierbij laten ondersteunen door derden. Naast een uitkering zijn er veel mogelijkheden voor het verkrijgen van extra toeslagen. Ook hierin kan hij zich laten ondersteunen door externe derden. RI-04 Beheer cliëntgelden Cavent Status definitief Pagina 7

8 BIJLAGE Curatele, bewind of mentorschap Iedereen die ouder is dan 18 jaar is handelingsbekwaam. Er is geen toestemming nodig van een wettelijke vertegenwoordiger, ouder(s) of voogd, om beslissingen (rechtshandelingen) te nemen. Iemand van 18 jaar en mag een huis kopen, in het huwelijk treden of een lening afsluiten. Hij is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap Soms is iemand niet meer goed in staat om zijn eigen belangen te behartigen of voor zichzelf te zorgen bv. omdat een persoon een verstandelijke beperking heeft, Alzheimerpatiënt is of een verslaving heeft. In deze gevallen kan een persoon onder curatele, bewind of mentorschap worden gesteld. De kantonrechter wijst iemand aan die financiële of persoonlijke beslissingen neemt. Ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is, zorgen de ouders of voogd voor de belangen van hun kind. Zij kunnen wel om ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap vragen, voordat het kind meerderjarig is. De maatregel gaat dan in op het moment dat die persoon meerderjarig wordt. Curatele De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Iemand die onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Hij of zij mag bijna niets meer beslissen zonder toestemming van zijn curator. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen niet (meer) overziet. Denk daarbij aan iemand die steeds geld blijft uitgeven en daarmee grote schulden maakt. Iemand die onder curatele is gesteld wordt een curandus genoemd. Curatele aanvragen Curatele kan alleen worden aangevraagd door de persoon zelf, de partner en familieleden tot in de vierde graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, tantes, ooms, neven en nichten. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van Justitie een verzoek doen. Bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is of de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf in te dienen. Een verzoek tot ondercuratelestelling wordt gedaan bij de kantonrechter. In de wet staat een aantal redenen om curatele aan te vragen: De meerderjarige is vanwege een geestelijke stoornis, al dan niet met tussenpozen, niet in staat om zijn belangen te behartigen. Of hij is niet in staat om de juiste beslissingen te nemen. De meerderjarige blijft steeds geld uitgeven en maakt grote schulden. De meerderjarige maakt zich regelmatig schuldig aan drankmisbruik. Hierdoor brengt hij de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar, geeft aanstoot in het openbaar, of is hij niet in staat om de juiste beslissingen te nemen. RI-04 Beheer cliëntgelden Cavent Status definitief Pagina 8

9 Spoedprocedure Soms is het nodig dat er onmiddellijk maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld omdat de betrokkene maar geld blijft uitgeven en de uiteindelijke beslissing niet kan worden afgewacht. De kantonrechter die over het verzoek om curatelestelling moet beslissen, kan dan iemand benoemen die voorlopig de belangen van de persoon in kwestie behartigt. Dit is de provisionele bewindvoerder. Bij de benoeming bepaalt de rechter welke goederen onder het provisionele bewind worden gesteld. De kantonrechter kan de provisionele bewindvoerder ook andere taken geven. Alle taken die de curator heeft, kunnen ook aan de provisionele bewindvoerder worden gegeven. De taak van de provisionele bewindvoerder eindigt als de curator met zijn taak begint of als de kantonrechter de aanvraag voor ondercuratelestelling afwijst. Onderbewindstelling Onderbewindstelling is een financiële maatregel. Als iemand zijn financiële handelingen niet meer kan overzien is het vaak genoeg om goederen van die persoon onder bewind te stellen. Hij mag dan niet meer zelfstandig over zijn goederen beslissen en moet toestemming vragen aan de bewindvoerder om iets te verkopen. De bewindvoerder beslist ook over het beheer van de goederen. Bij het regelen van financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. In de aanvraag moet dan wel precies worden aangegeven om welke goederen het dan moet gaan. Iemand die onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. De persoon mag zelf een testament maken of beslissen over medische behandelingen mits hij of zij kan overzien wat dit betekent. Mentorschap Mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische of comateuze patiënten en oudere mensen staan vaak onder mentorschap. Zij kunnen zelf niet meer over persoonlijke zaken beslissen. Bijvoorbeeld of ze zelfstandig blijven wonen en welke medische behandeling zij willen. De beslissingen die de mentor neemt, gaan altijd over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De betrokkene mag zelf zijn financiële zaken afhandelen, of ervoor kiezen om dit door de bank of familieleden te laten doen. Ook blijft degene die onder mentorschap staat handelingsbekwaam. De persoon mag zelf bijvoorbeeld zelf een huis kopen of een lening aangaan mits hij of zij kan overzien wat dit betekent. Curatele, bewind en mentorschap tegelijk aanvragen Het is niet mogelijk om naast een curatele ook een bewind of een mentorschap aan te vragen. De curator beslist immers al over de financiële én de persoonlijke zaken van de betrokkene. Het is wel mogelijk om een curatele om te zetten in een bewind of een mentorschap. Daarvoor moet u naar de kantonrechter. Bewind en mentorschap kunnen wel worden gecombineerd. U kunt de maatregelen tegelijkertijd aanvragen, maar het kan ook zo zijn dat er eerst een bewind en pas later een mentorschap wordt gevraagd of andersom. RI-04 Beheer cliëntgelden Cavent Status definitief Pagina 9

10 Curatele, bewind en mentorschap beëindigen Er zijn situaties waarin een ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap eindigt: De persoon om wie het gaat kan weer zijn eigen belangen behartigen. Hij of zij heeft de problemen waarom de maatregel is genomen, opgelost. Om weer zelf beslissingen te mogen nemen, moet de kantonrechter de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling of het mentorschap wel eerst opheffen. De maatregel eindigt ook wanneer de persoon in kwestie overlijdt. Het ligt voor de hand dat de curator of mentor bij het overlijden van de betrokkene, de begrafenis of crematie regelt. Vooral wanneer de betrokkene geen partner of familieleden heeft. Het bewind of mentorschap is opgelegd voor een bepaalde periode. In die gevallen eindigt de maatregel als de periode voorbij is. De maatregel verandert in een ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap. De kantonrechter moet de wijziging eerst goedkeuren. Adresgegevens externe bureaus BJB Budget & Beschermingsbewind B.V. Dhr. J. Bouman, belastingadviseur Dhr. D. Kindermans, bewindvoerder Postbus AB Hellevoetsluis Bezoekadres: Kanaalweg Oostzijde 134 M-O 3224 AD Hellevoetsluis Tel Fax Jaap Bouman: Dirk Kindermans: Internet: Bewindvoering Hoeksche Waard & inkomensbeheer Mees Visser Postbus ZG Zuid-Beijerland Tel Internet: De Maas Dienstverlening VOF Postbus AB Spijkenisse Tel.: Internet: RI-04 Beheer cliëntgelden Cavent Status definitief Pagina 10

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap DC 40 Curatele, bewind en mentorschap 1 Inleiding Als medewerker maatschappelijke zorg kun je in aanraking komen met cliënten die door de kantonrechter onder curatele gesteld zijn, een bewindvoerder krijgen

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Bewindvoering, mentorschap en curatele Bewindvoering, mentorschap en curatele Tot de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van een persoon. Zodra men 18 jaar wordt is men zijn/haar eigen wettelijke

Nadere informatie

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID VERANTWOORDELIJKHEID WIE ZIJN WIJ? Pro Bewind is een kantoor dat zich richt op curatele, mentorschap of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Het kantoor is gevestigd in Valkenswaard. Pro Bewind

Nadere informatie

het behartigen van belangen van de cliënt

het behartigen van belangen van de cliënt het behartigen van belangen van de cliënt het regelen van (wettelijke) vertegenwoordiging Waarom deze brochure? Lunet zorg verleent zorg en ondersteuning aan bijna 2400 cliënten met een (verstandelijke)

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

KBB Knoll BeschermingsBewind

KBB Knoll BeschermingsBewind KBB Knoll BeschermingsBewind Soms is iemand niet in staat (meer) zelf zijn of haar financiën te beheren. Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap zoals, dementie, verslaving,

Nadere informatie

Best Bewindvoering, de Vucht 25, 5121 ZK RIJEN, Tel. Mobiel: 06-25213624 of 06-12879818 www.bestbewindvoering.nl / info@bestbewindvoering.

Best Bewindvoering, de Vucht 25, 5121 ZK RIJEN, Tel. Mobiel: 06-25213624 of 06-12879818 www.bestbewindvoering.nl / info@bestbewindvoering. Curateles Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van bijvoorbeeld een geestelijke stoornis niet meer staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen

Nadere informatie

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap Bewindvoerderschap Het kan voorkomen dat een erflater van mening is dat zijn erfgenamen (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen van het door hen geërfde vermogen. Dit kan te maken hebben met

Nadere informatie

ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN

ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN 2 Geld is een privé aangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Toch komt het voor dat het goed omgaan met geld problemen oplevert.

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

Programma. Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening. Topaz

Programma. Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening. Topaz Welkom Programma Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening 1. Is er verschil tussen mentorschap, bewindvoering en curatele? A. Er is

Nadere informatie

informatiebrochure Vertegenwoordiging, bewindvoering en curatele

informatiebrochure Vertegenwoordiging, bewindvoering en curatele informatiebrochure Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele besluiten belangen helpen 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 1 Niet wettelijke of informele vertegenwoordiging 5 2 Wanneer is wettelijke

Nadere informatie

ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER

ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-28 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\FAMILIE\DIVERSEN\BEHEER EN BEWIND\BROCHURE BEWIND CURATELE.DOC Curatele, bewind en mentorschap

Nadere informatie

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016 Monique Rijke en Froukje Offerman MR BeschermingsBewind Postbus 2014, 8203 AA LELYSTAD RUST EN STABILITEIT MENTORSCHAP BESCHERMINGSBEWIND Monique Rijke Vanaf

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap. Ministerie van Justitie

Curatele, bewind en mentorschap. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie Curatele, bewind en mentorschap Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 16 Curatele Artikel 378 1. Een meerderjarige kan door de kantonrechter onder curatele worden gesteld: a. wegens

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Te verwachten vragen naar aanleiding van stopzetten werkzaamheden SCG

Te verwachten vragen naar aanleiding van stopzetten werkzaamheden SCG Te verwachten vragen naar aanleiding van stopzetten werkzaamheden SCG Stoppen VN Verdrag Waarom stopt SCG met de administratie voor de onder bewind/curatele gestelde cliënten? De Rechtbank wil dat de bewindvoerder

Nadere informatie

Uw kind wordt 18. Wat verandert er?

Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Dat betekent dat uw zoon of dochter nu officieel volwassen is en zelf financiële beslissingen mag nemen. Een hele verantwoordelijkheid! Bereid uw kind daar goed op voor.

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure Wettelijke vertegenwoordiging Informatiebrochure 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Niet wettelijke of informele vertegenwoordiging 2. Wettelijke vertegenwoordiging 3. Wie kan (wettelijke) vertegenwoordiging

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

Presentatie VSO De Brug

Presentatie VSO De Brug Presentatie VSO De Brug Datum : 25 maart 2015 Namen : Susan Boogaarts Sigrid Ketel Introductie Stichting Cliënt Support, gevestigd in Amersfoort Administratiekantoor voor bewindvoerders / curatoren van

Nadere informatie

25242-Omsl curatele 30-10-2003 08:49 Pagina 1. Curatele, bewind en mentorschap

25242-Omsl curatele 30-10-2003 08:49 Pagina 1. Curatele, bewind en mentorschap 25242-Omsl curatele 30-10-2003 08:49 Pagina 1 Curatele, bewind en mentorschap 25242-bw-curatele 30-10-2003 08:41 Pagina 1 Vanaf achttien jaar bent u meerderjarig. U bent dan handelingsbekwaam. Dit wil

Nadere informatie

Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap

Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gegevens Stichting Mijn Geld en Zo Naam: Stichting Mijn Geld en Zo (hierna: Mijn Geld en Zo) Kamer van Koophandel nummer: 41035682 Postbus: Postbus 1265 Postcode: 3800 BG Gevestigd

Nadere informatie

Vaneveld. Bewindvoering

Vaneveld. Bewindvoering Vaneveld Bewindvoering Geachte lezer, Ik wil u hartelijk danken, dat u de tijd neemt om onze brochure door te lezen. Wij hebben geprobeerd deze brochure zo overzichtelijk mogelijk te maken, zodat u als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NCM Bewindvoering en Budgetbeheer gevestigd te Amsterdam. Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALS DE ANDER. kan beslissen... NIET ALTIJD ALLEEN. over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking

ALS DE ANDER. kan beslissen... NIET ALTIJD ALLEEN. over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking ALS DE ANDER NIET ALTIJD ALLEEN kan beslissen... over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking Als de ander niet altijd alleen kan beslissen... 1 2 Als de ander niet altijd alleen

Nadere informatie

VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING

VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING Wanneer mensen door ziekte, handicap, leeftijd of andere bijzondere omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen of willen regelen, kunnen ze rekenen op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Artikel 1. Begripsbepaling In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bewindvoerder: Ficordento bewindvoering gevestigd te Hoogezand, postbus 115, 9600 AC Hoogezand.

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Inhoud Inleiding 3 De maatregelen kort samengevat 4 Aanbevelingen van het LOK 5 Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap 5 Wie vraagt curatele,

Nadere informatie

Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma

Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma Bijeenkomst met medewerkers Prisma 10 en 23 juni 2014 Opening Welkom door mr. C.H.M. Meijer-Vermeeren Wat doen we vanmiddag: 14.00 14.15 uur: Wat is en wie zijn

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

(TIJDELIJK) NIET ZELF

(TIJDELIJK) NIET ZELF (TIJDELIJK) NIET ZELF over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening Als de ander niet meer zelf kan beslissen... 1 2 Als de ander niet meer zelf kan beslissen... COLOFON

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V.

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V. Algemene voorwaarden RegioBewind B.V. Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: RegioBewind B.V., Voorstraat 14, 9291 CK te Kollum. Kamer van Koophandel nummer 64305961; BTW-nummer

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van Procedure en Voorwaarden Bewind Budget Beheer Nederland ( BBBN) 1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering

Nadere informatie

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Samen zorgen we voor grip op uw financiën Bent u achttien jaar of ouder? Dan bent u volgens de Nederlandse

Nadere informatie

Brijker YW Bewindvoerder/Curator

Brijker YW Bewindvoerder/Curator Dit reglement geeft in een aantal artikelen een beschrijving van hoe bewindvoering/curatele wordt uitgevoerd door. Artikel 1: Algemene bepaling De bewindvoering/curatele wordt uitgevoerd volgens wettelijke

Nadere informatie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Inleiding 1 Eén van de

Nadere informatie

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN Hulp bij omgaan met geld Mijn geld in vertrouwde handen Mijn geld in vertrouwde handen Hulp bij omgaan met geld SBB Zorginstellingen is een volledig

Nadere informatie

Beschermingsmaatregelen: Onderbewindstelling materieel Mentorschap - immaterieel Curatele zowel materieel als immaterieel

Beschermingsmaatregelen: Onderbewindstelling materieel Mentorschap - immaterieel Curatele zowel materieel als immaterieel 18 +..en nu? Beschermingsmaatregelen: Onderbewindstelling materieel Mentorschap - immaterieel Curatele zowel materieel als immaterieel Onderbewindstelling Sinds 1 januari 2014 Ten behoeve van meerderjarigen

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Inhoud Inleiding 3 De maatregelen kort samengevat 4 Aanbevelingen van het LOK 5 Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap 5 Wie vraagt curatele,

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten Waar staat Vitae Bewindvoeringen voor: Vitae Bewindvoeringen staat voor mensenwerk bij leven! Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft, dat de bewindvoerder tijd en aandacht heeft voor u en uw

Nadere informatie

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN 1 AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN In dit document wordt uitgelegd: Hoe de procedure onderbewindstelling, instelling mentorschap of curatele, vanaf aanmelding, werkt Welke dienstverlening u van ons

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11. Informatiebrochure voor zakelijke en particuliere relaties Postbus 1054 1810 KB Alkmaar Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.00) e-mail: info@schuld-vrij.nl Internet site: www.schuld-vrij.nl Inhoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA.

Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA. Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt: een natuurlijke persoon die door de rechter onder bewind wordt/is gesteld en waarvan de Cobibewind

Nadere informatie

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst.

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Activa Helpt inzake bewindvoering Artikel 1: Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Activa Helpt, gevestigd te Lelystad. Kamer van Koophandel nummer: 56302428 BTW

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN RECHTERLIJKE MACHTIGING (RM) INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een rechterlijke machtiging (RM)? Wie mogen een RM aanvragen? Hoe gaat de aanvraag in zijn werk? Maximale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Hoofd & Hart Bewindvoering te Raalte. Kamer van Koophandel nummer 855509478. 1.2 Onder cliënt wordt verstaan: Iedere

Nadere informatie

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament? Pagina 1 Het levenstestament De regie zelf in handen houden Wellicht heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan

Nadere informatie

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel!

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Samen je centen de baas INFORMATIE VOOR NIEUWE CLIËNTEN GELD EN GELDZAKEN: SOMS BEST LASTIG Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Zorgadviesburo ANEL, gevestigd te 9679 TD Scheemda, Haven Zuidzijde 7, (correspondentieadres: Postbus 12,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lucassen Bewindvoering Algemene voorwaarden Versie: 1 augustus 2014 Pagina 1 van 5 Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Lucassen Bewindvoering, Postbus 2211, 6020 AE Budel.

Nadere informatie

Checklist financiën Toelichting Gebruiksaanwijzing

Checklist financiën Toelichting Gebruiksaanwijzing Checklist financiën Toelichting Deze checklist is bedoeld om inzicht te krijgen in de wijze waarop u uw financiële huishouding heeft georganiseerd. Het gaat niet om inzicht in inkomsten en uitgaven maar

Nadere informatie

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Is de financiële balans ver te zoeken? Ligt u s nachts wakker, en piekert u over uw financiële situatie. Komt u er

Nadere informatie

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel!

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Samen je centen de baas GELD EN GELDZAKEN. SOMS BEST LASTIG. Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je niet goed begrijpt. Of dat je een

Nadere informatie

Amerpoort. Irma Kramp & Alfons Klarenbeek. Vrijdag 6 nov

Amerpoort. Irma Kramp & Alfons Klarenbeek. Vrijdag 6 nov Amerpoort a.klarenbeek@amerpoort.nl i.kramp@amerpoort.nl Irma Kramp & Alfons Klarenbeek Vrijdag 6 nov 2015 Missie van Amerpoort Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: 09.30 10.30 uur Definitie bewind Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Zorgadviesburo ANEL, gevestigd te 9679 TH Scheemda, Eexterweg 47, KvK- nummer 01125249, btw- nummer NL1108.99.295.B01;

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Jaap-Willem Caron WereldKidz Meerklank maart 2016 Inhoud Wettelijke vertegenwoordiging Beschermingsmaatregelen Welke maatregel is passend? Hoe aanvragen? De zitting Taken,

Nadere informatie

welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling

welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling DE KANTONRECHTER VINDT DAT U HULP NODIG HEBT De kantonrechter heeft besloten, dat u hulp nodig hebt bij het regelen van uw zorg en/of uw geldzaken. De kantonrechter

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Inhoud Inleiding 3 De maatregelen kort samengevat 4 Aanbevelingen van het LOK 5 Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap 5 Wie vraagt curatele,

Nadere informatie

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN TITEL 20: MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN 450-462 Artikel 450 Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Een Levenstestament is een testament dat werkt tijdens uw leven.

Een Levenstestament is een testament dat werkt tijdens uw leven. Levenstestament Een Levenstestament is een document waarin u een aantal zaken vast laat leggen voor het geval dat er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u niet meer in staat bent zelfstandig te handelen.

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering Beschermingsbewind Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering 1 Inleiding Voor u ligt de brochure over beschermingsbewind. Als uw goederen onder bewind gesteld zijn, is het goed voor te stellen dat u denkt: hoe

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek ruimte te kort komt, wilt u dan op een genummerde bijlage

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Bewindvoerder:

Nadere informatie

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609 Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden geven in een aantal artikelen een beschrijving hoe bewindvoering wordt uitgevoerd door Pi Bewindvoering. Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND Bij Budgetcoach Limburg werken wij met een vastgelegd werkproces, hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008.

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt : De natuurlijke persoon die door de rechter onder bewind wordt gesteld en/of op basis van een vrijwillig gesloten overeenkomst een

Nadere informatie

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Artikel 1. Definities In deze beschrijving van het werkproces van Rabarber Bewind wordt verstaan onder: Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert

Nadere informatie

OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP

OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP Franssen bewindvoeringen B.V., gevestigd te Gulpen, Kamer van Koophandel nummer: 53842235 te Sittard. BTW nummer: NL 159553349B03. ABN AMRO nummer: 46.81.42.339,

Nadere informatie

Gebruik van patiëntgegevens in de zorg voor ouderen

Gebruik van patiëntgegevens in de zorg voor ouderen Gebruik van patiëntgegevens in de zorg voor ouderen 6 juridische problemen in de ouderengeneeskunde Roy Knuiman 11 april 2017 KNMG symposium Arts en Recht Casuїstiek uit de praktijk Zes juridische problemen

Nadere informatie

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit acht stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie