Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productinformatie wehkamp.nl balansrekening"

Transcriptie

1 Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

2 Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet Jaarlijks kostenpercentage Een duidelijk rekeningoverzicht Maandelijkse (automatische) betaling Geen extra kosten voor vervroegde aflossing WEHKAMP.NL 8 BALANSREKENING OPENEN Uw wehkamp.nl balansrekening online openen Wie komt in aanmerking voor een balansrekening Uw inkomsten en lasten ALGEMENE VOORWAARDEN & REGISTRATIE 9 Betalingsachterstand Vervroegde opeisbaarheid Adreswijziging Stichting Bureau Krediet Registratie Wet bescherming persoonsgegevens Geschillen & klachten 2 3

3 Algemene informatie WIE ZIJN WIJ? WAAROM DEZE INFORMATIE? wehkamp.nl: hét online warenhuis voor de Nederlandse consument, is verrassend, veelzijdig en actueel. Het bedrijf is opgericht in 1952 en sinds 2008 onderdeel van RFS Holland Holding bv. Dit document is bedoeld om u duidelijk te informeren over de kenmerken en belangrijkste voorwaarden van een doorlopend krediet (gespreid betalen/geld bestellen met de wehkamp.nl balansrekening). Voor meer informatie of nadere toelichting verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden of kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Met de wehkamp.nl balansrekening heeft u de mogelijkheid om uw aankopen gespreid te betalen en/of geld te bestellen met de service bijpinnen. Deze financiële dienstverlening is ondergebracht bij Wehkamp Finance B.V., tevens onderdeel van RFS Holland Holding bv. Wehkamp Finance B.V. is gespecialiseerd in het online verstrekken van doorlopend goederen- en geldkrediet. Wehkamp Finance B.V. is statutair gevestigd te Zwolle, KvK nummer en is een bij de AFM geregistreerde instelling onder nummer ONZE CONTACTGEGEVENS Wehkamp B.V. Postbus AA Zwolle WEHKAMP.NL BALANSREKENING: uw uitgaven in evenwicht Betaalgemak bij wehkamp.nl is betalen zoals u dat wilt. Met de wehkamp.nl balansrekening kunt u gespreid betalen, geld bestellen met de service bijpinnen én profiteert u van exclusief voordeel. De wehkamp.nl balansrekening: uw uitgaven in evenwicht. GESPREID BETALEN: betalen in uw eigen tempo Het is mogelijk uw aankopen gespreid te betalen. Hiervoor heeft wehkamp.nl de balansrekening. Door gespreid te betalen, bepaalt u zelf of u in één keer of in uw eigen tempo betaalt. BIJPINNEN: wat extra geld nodig Voor klanten met de balansrekening is er de service bijpinnen. Hiermee kunt u al vanaf extra geld bestellen. Het bedrag wordt na goedkeuring direct op uw privérekening gestort. EXCLUSIEF VOORDEEL: bij uw balansrekening Klanten met een balansrekening profiteren van exclusief voordeel. Zo krijgt u bijvoorbeeld extra korting op artikelen en ontvangt u speciale aanbiedingen. Wehkamp Finance B.V. Postbus AA Zwolle Telefoon +31 (0) (20ct. p/m) Internet 4 5

4 Kenmerken van de wehkamp.nl balansrekening Met de wehkamp.nl balansrekening kunt u gespreid betalen, geld bestellen met de service bijpinnen én profiteert u van exclusief voordeel. Hieronder worden de kenmerken van de wehkamp.nl balansrekening beschreven. WEHKAMP.NL BALANSREKENING IS EEN DOORLOPEND KREDIET De wehkamp.nl balansrekening is een vorm van doorlopend krediet. Bij een doorlopend krediet kunt u binnen een van te voren vastgestelde kredietlimiet vrij besteden/opnemen en aflossen. BEPAAL UW EIGEN KREDIETLIMIET! De kredietlimiet is het maximale bedrag waarover u kunt beschikken. U kunt de kredietlimiet van uw wehkamp.nl balansrekening zelf bepalen. Uw kredietlimiet heeft minimaal de hoogte van uw bestelling en maximaal de hoogte van de op basis van de beoordeling van uw aanvraag vastgestelde limiet, met een maximum van U kunt tot de door u gekozen kredietlimiet vrij besteden en aflossen. Rekeningvoorbeeld doorlopend krediet Totale Kredietbedrag / Contante waarde 250,- 500,- 750, ,- Duur van de kredietovereenkomst (indicatie) 40 mnd Termijnbedrag per maand 8,- 10,- 15,- 20,- JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE De wehkamp.nl balansrekening is gratis. Er worden echter wel kredietkosten (debetrente) in rekening gebracht op het moment dat u een openstaand saldo heeft. De debetrentevoet is bij ons gelijk aan het jaarlijks kostenpercentage. Het jaarlijks kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Het jaarlijks kostenpercentage bij wehkamp.nl bedraagt 1,245% per maand ( per jaar). De berekening hiervan is in de Wet Financieel Toezicht beschreven en geldt voor alle kredietgevers op dezelfde wijze. Aan de hand van het jaarlijks kostenpercentage kunt u verschillende kredietaanbiedingen onderling gemakkelijk vergelijken. Slottermijn 6,57 7,14 10,70 14,27 Totaal te betalen bedrag 318,57 787, , ,27 Debetrentevoet / Jaarlijks kostenpercentage (variabel) EEN DUIDELIJK REKENINGOVERZICHT Maandelijks ontvangt u een rekeningoverzicht met daarop het voor u actuele saldo, het door u terugbetaalde deel, de berekende rente en de resterende duur van de overeenkomst. De duur van uw kredietovereenkomst is een theoretische looptijd welke afhankelijk is van onder andere extra bestedingen of aflossingen. De theoretische looptijd geeft aan hoelang het duurt voordat u het krediet hebt terugbetaald bij het minimaal te betalen termijnbedrag per maand,bij het actuele rentepercentage en als u niets meer besteedt. MAANDELIJKSE (AUTOMATISCHE) BETALING Maandelijks vragen wij u het verschuldigde termijnbedrag te betalen. U betaalt maandelijks minimaal 2% over het openstaande saldo met een minimum van 8.- per maand. Het termijnbedrag bestaat uit een rente- en een aflossingsdeel. U kunt betalen met de bij het rekeningoverzicht meegestuurde acceptgiro, automatische incasso of met ideal op Mijn wehkamp.nl onder Mijn betalingen. Op Mijn wehkamp.nl kunt u wehkamp.nl machtigen om iedere maand automatisch het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. Hierbij kunt u grotendeels zelf uw termijnbedrag bepalen. U behoudt het recht om het afgeschreven bedrag terug te boeken op uw rekening. GEEN EXTRA KOSTEN VOOR VERVROEGDE AFLOSSING Bij de wehkamp.nl balansrekening (doorlopend krediet) zijn aan extra aflossingen of algehele aflossing geen kosten verbonden. U kunt eenvoudig aflossen door extra geld over te maken naar Wehkamp Finance B.V.. Dit kunt u onder ander doen met ideal via Mijn wehkamp.nl onder Mijn betalingen. 6 7

5 Balansrekening openen Algemene voorwaarden & registratie UW WEHKAMP.NL BALANSREKENING ONLINE OPENEN U kunt de wehkamp.nl balansrekening online openen door: bij het afrekenen van uw bestelling in het winkelwagentje te kiezen voor gespreid betalen met de balansrekening. op Mijn wehkamp.nl onder betaalvoorkeur te kiezen voor gespreid betalen met de balansrekening. Na goedkeuring van uw aanvraag wordt uw kredietovereenkomst per aan u toegestuurd. Deze overeenkomst kunt u ook terugvinden op Mijn wehkamp.nl. Vanaf dat moment beschikt u over een balansrekening (doorlopend krediet) met een door u opgegeven kredietlimiet. Als u uw balansrekening wilt stopzetten, regelt u dit ook op Mijn wehkamp.nl onder betaalvoorkeur. Dit kunt u doen door onder betaalvoorkeur te kiezen voor in één keer betalen in plaats van gespreid betalen met de balansrekening. WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DE WEHKAMP.NL BALANSREKENING? U komt in aanmerking voor een balansrekening (doorlopend krediet) wanneer u: meerderjarig bent en niet ouder dan 75 jaar de Nederlandse nationaliteit bezit en in Nederland een vaste woon- en verblijfplaats heeft, dan wel beschikt over een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd over voldoende inkomsten beschikt (zie onderstaand, uw inkomsten en lasten) UW INKOMSTEN EN LASTEN Om uw aanvraag voor gespreid betalen zo verantwoord mogelijk te kunnen beoordelen is de inkomsten- en lastenverhouding een belangrijk onderdeel. Deze verhouding houdt in dat de door u te betalen maandelijkse lasten niet een te zwaar stempel gaan drukken op uw inkomen. Voor een zorgvuldige beoordeling van uw aanvraag worden u enkele vragen gesteld over uw inkomen en lasten. Daarnaast wordt rekening gehouden met de uitkomst van de BKR-toetsing in verband met uw betalingsverleden. Als u de wehkamp.nl balansrekening opent gaat u een kredietovereenkomst aan met Wehkamp Finance B.V.. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via of op te vragen bij wehkamp.nl (zie contactgegevens). Hierna behandelen we enkele belangrijke punten van deze Algemene Voorwaarden. BETALINGSACHTERSTAND Bij het aangaan van het doorlopend krediet is met u overeengekomen dat een kredietvergoeding over het uitstaande saldo in rekening zal worden gebracht, die maandelijks aan het uitstaande saldo wordt toegevoegd. Indien u achter bent met betalen heeft dit tot gevolg dat het uitstaande saldo hoger is dan bij tijdige betaling het geval zou zijn. Over dit uitstaande saldo berekenen wij de kredietvergoeding. U betaalt dan in het geheel meer dan het geval zou zijn als u wel op tijd had betaald. VERVROEGDE OPEISBAARHEID Het totale openstaande bedrag is direct opeisbaar indien: u na schriftelijke ingebrekestelling gedurende ten minste twee maanden nalatig blijft met het betalen van de maandbedragen, u failliet bent verklaard, onder curatele bent gesteld of schuldsanering (WSNP) van toepassing is, u bewust onjuiste informatie heeft verstrekt, van dien aard dat wehkamp.nl bij kennis van de juiste stand van zaken geen krediet zou hebben verstrekt. u Nederland heeft verlaten en in het buitenland bent gaan wonen, of aangenomen kan worden dat u binnen enkele maanden Nederland zult verlaten om in het buitenland te gaan wonen. ADRESWIJZIGING Eventuele ( ) adreswijzigingen dient u tijdig aan ons door te geven. STICHTING BUREAU KREDIET REGISTRATIE (BKR) - TOETSING EN REGISTRATIE Wehkamp Finance B.V. is aangesloten bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Het doel van het BKR is ervoor te zorgen, dat u als kredietnemer een niet te zware schuldenlast op u neemt. Daarnaast draagt het BKR ertoe bij het risico van wanbetaling voor kredietgevers zoveel mogelijk te beperken. Daartoe worden de gegevens van alle personen die een financiering zijn aangegaan verzameld, vastgelegd en geordend. Wehkamp Finance B.V. zal iedere aanvraag van een financiering toetsen bij het BKR. Wij zijn verplicht de kredietlimiet van uw overeenkomst bij het BKR te melden. Melding vindt plaats nadat het uitstaande kredietbedrag (saldo) gedurende twee maanden achtereen 500,- of meer heeft bedragen. Afmelding vindt plaats indien uw saldo minder dan 125,- bedraagt. Eventuele achterstanden van meer dan 2 maanden worden ook gemeld bij BKR. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Als u bij ons een krediet aanvraagt, krijgen wij de beschikking over uw persoonsgegevens. De aangevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor Wehkamp Finance B.V. om te kunnen beoordelen of het krediet verstrekt kan worden. Uiteraard gaat Wehkamp Finance B.V. discreet met uw gegevens om en wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens strikt nageleefd. Deze gegevens worden door ons ook gebruikt ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten. Wij blokkeren dan uw persoonsgegevens en verwijzen u hiervoor tevens naar ons privacybeleid. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan wehkamp.nl groepsvennootschappen en samen werkende partners inschakelen. GESCHILLEN & KLACHTEN Ondanks alle zorgvuldigheid die Wehkamp Finance B.V. in acht neemt, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dan kunt u contact opnemen met Wehkamp Finance B.V.. Mocht u er met ons niet uitkomen dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan De Geschillencommissie Bureau Kredietregistratie. Deze geschillencommissie kan een kredietnemer inschakelen bij onenigheid over de registratie bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel. Zie hiervoor: Alvorens echter de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie dient de klacht kenbaar gemaakt te worden aan Wehkamp Finance B.V. of het Bureau Kredietregistratie. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en tegen deze uitspraak staat geen beroep open. Wehkamp Finance B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). Dit instituut geeft voor partijen bindende adviezen. U kunt een klacht indienen bij het KiFid (www.kifid.nl). Voor dat u de klacht voorlegt aan het KiFid dient de klacht schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Wehkamp Finance B.V.. In het begin kan deze uitspraak niet voorgelegd worden aan de rechter. In plaats van zich te wenden tot een geschillen- dan wel klachtencommissie, kunt u geschillen ook voorleggen aan de bevoegde burgerlijke rechter

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie