SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014"

Transcriptie

1 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009

2 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis: Beveiligde Mailbox: een elektronisch communicatiemiddel op het beveiligde deel van Onze website dat U en Ons in staat stelt berichten aan elkaar te versturen en waarin door Ons informatie aan U beschikbaar wordt gesteld. Depositorekening: de internet depositorekening, genaamd Lloyds Bank Termijn Depositorekening, waarop U voor een afgesproken periode tegen een vaste rente spaartegoeden in euro's kunt aanhouden conform de Voorwaarden. Financial Conduct Authority: Financial Conduct Authority, gevestigd aan 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, en iedere opvolgende autoriteit die soortgelijke toezichthoudende taken uitvoert. Internetbankieren: de dienst internetbankieren die online toegang biedt tot de Rekening die door Ons wordt aangeboden. Lloyds Bank: Bank of Scotland plc, handelend onder de naam Lloyds Bank, gevestigd aan The Mound, Edinburgh, Schotland EH1 1YZ, geregistreerd in Schotland onder nummer SC en haar rechtsopvolgers, handelend via het bijkantoor in Amsterdam. Bank of Scotland plc is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en valt onder toezicht van de Financial Conduct Authority en Prudential Regulation Authority. Lloyds Banking Group: Lloyds Banking Group plc, geregistreerd onder nummer CS gevestigd aan The Mound, Edinburgh, Schotland EH1 1YZ en iedere directe of indirecte dochtermaatschappij of holdingmaatschappij (zoals gedefinieerd in de Companies Act 2006) en iedere directe of indirecte dochtermaatschappij van deze holdingmaatschappij. Nederland: het West-Europese deel van Nederland. Prudential Regulation Authority: Prudential Regulation Authority, gevestigd aan 20 Moorgate, London, EC2R 6DA, en iedere opvolgende autoriteit die soortgelijke toezichthoudende taken uitvoert. Rekening: de Spaarrekening en Depositorekening die in Nederland door U wordt aangehouden bij Ons en die toegankelijk is door middel van Internetbankieren. Spaarrekening: de internet spaarrekening, genaamd Lloyds Bank Internet Spaarrekening, waarop U spaartegoeden in euro's kunt aanhouden conform de Voorwaarden. Tegenrekening: een rekening bij een bank in Nederland, met een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V., die op Uw naam staat of op Uw naam in combinatie met een andere persoon (een zogenoemde en/of rekening) en van welke rekening U betalingen kunt verrichten naar de Spaarrekening en betalingen kunt ontvangen van de Spaarrekening. De Tegenrekening dient dezelfde naam- en adresgegevens te bevatten als geplaatst op de aanvraag van de Spaarrekening. De Tegenrekening dient een rekening in euro s te zijn. U en Uw: de persoon op wiens naam een Rekening is geopend. Voorwaarden: deze Voorwaarden Lloyds Bank Sparen. Werkdag: elke dag met uitzondering van nationale feestdagen, zaterdagen, zondagen en iedere andere dag waarop Wij niet geopend zijn. Een Werkdag start om 9.00 uur en eindigt om uur. Wij, Ons en Onze: Bank of Scotland plc handelend onder de naam Lloyds Bank. (2) Een verwijzing naar overeenkomsten en documenten is een verwijzing naar de overeenkomsten en documenten zoals van tijd tot tijd gewijzigd. (3) Een verwijzing naar wetgeving is een verwijzing naar de wetgeving zoals van tijd tot tijd gewijzigd. (4) Vetgedrukte koppen boven de bepalingen zijn uitsluitend bedoeld om de leesbaarheid te ver- 2

3 hogen. 2. Overeenkomst, Voorwaarden (1) Deze Voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen U en Ons met betrekking tot Internetbankieren, de Spaarrekening en de Depositorekening. Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. (2) Deze Voorwaarden gelden in combinatie met de Algemene Bankvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken. In geval van strijdigheid tussen de Voorwaarden en de Algemene Bankvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken, prevaleren deze Voorwaarden. (3) Deze Voorwaarden betreffen het gebruik van Internetbankieren, de Spaarrekening en de Depositorekening en zijn van toepassing op Uw relatie met Ons. U dient deze Voorwaarden zorgvuldig door te nemen. 3. Beschikbaarheid Internetbankieren Gebruik van Internetbankieren, de Spaarrekening en Depositorekening is alleen toegestaan voor in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep. 4. Technische vereisten Internetbankieren Teneinde gebruik te kunnen maken van Internetbankieren gelden de volgende vereisten. (1) U heeft toegang tot het internet nodig. Toegang tot het internet wordt niet door Ons verschaft. Internetbankieren vereist een browser die ten minste een 128-Bit-SSL-Encryptie ondersteunt. Wij behouden Ons het recht voor deze encryptiestandaard te allen tijde te wijzigen. Internetbankieren is geoptimaliseerd voor het gebruik van Internet Explorer en Firefox. Indien U een andere browser gebruikt, kunnen Wij niet garanderen dat Internetbankieren wordt ondersteund. (2) U heeft een mobiele telefoon nodig met een Nederlands telefoonnummer bij een Nederlandse telecom provider. (3) Uw mobiele telefoon dient in staat te zijn tekstberichten (SMS) te ontvangen. (4) U dient in het bezit te zijn van een adres. 5. Veiligheidsmaatregelen (1) Na het voltooien van de aanvraag tot het gebruik van Internetbankieren en het openen van de Spaarrekening, zullen Wij U per post een online activeringscode toesturen. (2) Na het invoeren van de online activeringscode dient U een persoonlijk wachtwoord en een veiligheidsvraag en -antwoord in te stellen. Daarnaast dient U een veiligheidsvraag en - antwoord in te stellen voor verificatie bij telefonisch contact met Ons. De veiligheidsvragen zullen worden gebruikt om Uw identiteit te controleren. (3) Bij ieder gebruik van Internetbankieren, wordt U gevraagd om Uw gebruikersnaam, wachtwoord en het antwoord op Uw veiligheidsvraag. (4) Voor bepaalde transacties en wijzigingen dient U een mobiel Transactie Nummer (mtan) op te geven. U zult telkens wanneer het invoeren van een mtan is vereist hierop geattendeerd worden. Wij sturen dan per tekstbericht (SMS) een mtan naar Uw mobiele telefoon. De mtan is 10 minuten geldig en kan slechts eenmalig worden gebruikt. U dient de mtan te gebruiken om Uw transactie of wijziging te bevestigen, voordat de mtan niet meer geldig is. 6. Communicatie (1) Als onderdeel van Internetbankieren zullen Wij een Beveiligde Mailbox gebruiken om U informatie en berichten toe te sturen. Indien U elektronisch met Ons wenst te communiceren, dient U de Beveiligde Mailbox te gebruiken in plaats van gewone . Via de Beveiligde Mailbox kunt U ook informatie bekijken en deze downloaden om te printen of te archiveren. (2) U dient de mogelijkheid om via Uw Beveiligde Mailbox berichten naar Ons te versturen niet te gebruiken om Ons opdrachten tot overboekingen te geven. (3) U stemt ermee in dat Wij U geen papieren documenten toesturen. Wij zullen U alle informatie in elektronische vorm via internet of de Beveiligde Mailbox aanbieden. Wij zijn bevoegd om 3

4 informatie aan U te versturen per post of op iedere andere wijze, indien dit naar wettelijk voorschrift vereist is of indien Wij dit nodig achten op grond van andere redenen (bijvoorbeeld bij technische problemen). (4) Indien Wij U een bericht of informatie hebben gestuurd via de Beveiligde Mailbox, wordt het bericht of de informatie als door U ontvangen beschouwd. Indien U Ons een bericht stuurt via de Beveiligde Mailbox op een Werkdag tussen 9.00 en uur, worden Wij geacht het bericht te hebben ontvangen zodra het is verstuurd. Indien U Ons op een ander moment een bericht stuurt, worden Wij geacht het bericht te hebben ontvangen om 9.00 uur op de Werkdag volgende op de dag waarop Uw bericht is verstuurd. (5) U stemt ermee in de Beveiligde Mailbox regelmatig, en in ieder geval iedere dertig dagen, te controleren op de aanwezigheid van nieuwe berichten. U dient te controleren of ontvangen berichten in de Beveiligde Mailbox correct en compleet zijn. Bovendien dient U te controleren of de door U gegeven opdrachten volledig en juist door Ons zijn uitgevoerd. Enige onjuist- of onvolledigheid dient U zo snel mogelijk aan Ons door te geven via de Beveiligde Mailbox, maar uiterlijk binnen 13 maanden na ontvangst van een bericht. (6) Indien U geen bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud van door Ons verstrekte berichten en informatie binnen de termijn genoemd in 6 (5), zal de inhoud van dergelijke berichten en informatie door U goedgekeurd worden geacht. Rekenkundige fouten zullen Wij echter ook na de genoemde periode van 13 maanden corrigeren. (7) Wij garanderen de juistheid van informatie zolang deze opgeslagen is in de Beveiligde Mailbox. (8) Bij elk bericht dat Wij aan u sturen geven Wij aan hoe lang het bericht in de Beveiligde Mailbox blijft staan. Na afloop van deze periode zullen Wij de berichten verwijderen zonder U hiervan op de hoogte te brengen. U dient ervoor te zorgen dat U relevante informatie en berichten bewaart en/of afdrukt voor archiveringsdoeleinden. (9) Wij verstrekken U geen papieren rekeningoverzicht. Uw rekeningoverzicht is raadpleegbaar via Internetbankieren. (10) Tenzij door U tegenbewijs wordt geleverd strekt Onze administratie tot volledig bewijs. 7. Informatie U heeft te allen tijde het recht informatie en de Voorwaarden, op verzoek via de Beveiligde Mailbox, opnieuw te ontvangen. 8. Ontzegging van online toegang (1) Wanneer het wachtwoord driemaal achtereen foutief is opgegeven, of indien driemaal achtereen een onjuist antwoord op de veiligheidsvraag is gegeven, blokkeren Wij de toegang tot Internetbankieren. De blokkering kan niet vanuit Internetbankieren worden opgeheven. U dient per telefoon contact met Ons op te nemen om Ons te vragen toegang te krijgen tot Internetbankieren. (2) Wij kunnen de toegang tot Internetbankieren blokkeren in het geval van objectief gerechtvaardigde redenen verband houdende met (a) de veiligheid van Onze diensten of de Rekening of (b) het vermoeden van niet-toegestaan of frauduleus gebruik van Onze diensten of de Rekening. Indien Wij dit doen, kunnen Wij tevens de relevante autoriteiten informeren. De blokkering kan niet vanuit Internetbankieren worden opgeheven. (3) Wij zullen U van de hierboven genoemde situaties en de redenen op de hoogte stellen, tenzij dit strijdig is met objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen of verboden is krachtens toepasselijke wet- en regelgeving. (4) Wij heffen de blokkering op zodra de redenen voor de blokkering niet langer bestaan. (5) Wij zullen de toegang tot de Rekening blokkeren op Uw verzoek. De blokkade kan niet vanuit Internetbankieren worden opgeheven. U dient per telefoon contact met Ons op te nemen om Ons te vragen toegang te krijgen tot Internetbankieren. 9. Uw Verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van persoonlijke rekeninginformatie (1) U wordt niet automatisch uitgelogd als U Onze website verlaat of de verbinding met het internet verbreekt. U dient altijd gebruik te maken van de uitlogbutton om een sessie te beëindi- 4

5 gen. Tijdens een sessie dient U in geen geval Uw computer onbeheerd achter te laten. (2) U dient Uw wachtwoord, gebruikersnaam, veiligheidsvragen en veiligheidsantwoorden en mtan s veilig te bewaren en niet aan derden te verstrekken. Iedereen die in het bezit is van Uw wachtwoord, gebruikersnaam, Uw veiligheidsvragen en -antwoorden of een mtan, kan toegang krijgen tot Internetbankieren en de Rekening en de gelden van de Rekening overboeken. In het bijzonder dient U de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen om Uw wachtwoord, gebruikersnaam, de veiligheidsvragen en -antwoorden en mtan s geheim te houden: a) U dient Uw wachtwoord en de veiligheidsvragen en -antwoorden niet elektronisch op te slaan of in enige andere vorm vast te leggen; b) U dient geen computer te gebruiken voor Internetbankieren indien de computer kan worden gebruikt door iemand die U niet kent en vertrouwt (bijvoorbeeld in een internetcafé); c) U dient de mobiele telefoon verbonden aan de ontvangst van de mtan op een veilige plek te bewaren en niet met iemand te delen; d) U dient ervoor te zorgen dat niemand kan zien wat U doet als U Uw gebruikersnaam, Uw wachtwoord, de antwoorden op de veiligheidsvragen of mtan invoert; e) U dient geen vragen te beantwoorden omtrent vertrouwelijke informatie, zoals Uw gebruikersnaam, Uw wachtwoord, veiligheidsvragen of - antwoorden of mtan, die u gesteld worden buiten het beveiligde Internetbankieren om; f) U dient Uw gebruikersnaam, wachtwoord, de antwoorden op de veiligheidsvragen of mtan alleen kenbaar te maken in het systeem van Internetbankieren; g) Indien U telefonisch contact met Ons opneemt, dient U antwoord te geven op de veiligheidsvragen die de werknemer van Ons zal stellen; h) U dient U in te spannen om ervoor te zorgen dat de door U gebruikte computerapparatuur beveiligd is tegen eventuele virussen, spyware, malware en andere risico s. U dient slechts software te gebruiken indien deze bij betrouwbare leveranciers en providers is verkregen. i) Meer informatie over veilig bankieren vindt U op Onze website. (3) Indien U denkt dat iemand heeft geprobeerd of misschien zal proberen om toegang te krijgen tot Internetbankieren of Uw Rekening door gebruik te maken van Uw gebruikersnaam, wachtwoord, de antwoorden op de veiligheidsvragen of een transactie verricht van Uw Rekening, dient U Ons direct in kennis te stellen zodat Wij de toegang tot de rekening kunnen blokkeren. 10. Verlies of misbruik (1) U dient Uw gebruikersnaam, het wachtwoord of de antwoorden op veiligheidsvragen direct te wijzigen indien U weet of vermoedt dat een derde wetenschap heeft verkregen van deze gegevens. Indien dit niet mogelijk is, dan dient U Ons onmiddellijk in te lichten, zodat Wij de toegang tot de Rekening kunnen blokkeren. (2) U bent verplicht Ons direct te informeren indien Uw computer, mobiele telefoon of de SIM-kaart van Uw mobiele telefoon kwijt is of gestolen of indien U vermoedt dat er sprake is van misbruik of gebruik door iemand zonder Uw toestemming. Daarnaast dient U de provider van Uw mobiele telefoon te verzoeken de telefoon af te sluiten. 11. Aansprakelijkheid (1) Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van Internetbankieren. Indien U Ons heeft verzocht de toegang tot de Rekening op te heffen, zult U niet aansprakelijk zijn voor financiële verliezen na dit verzoek tot opheffing, tenzij U op enigerlei wijze verwijtbaar heeft gehandeld. (2) Van tijd tot tijd zullen er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Het is mogelijk dat U dan geen of beperkte toegang heeft tot Internetbankieren. Wij zijn niet aansprakelijk voor financiële schade die U kunt lijden doordat er geen of beperkte toegang is tot Internetbankieren, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van Ons. (3) Wij zijn verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van Uw overboekingopdrachten. Onze aansprakelijkheid voor schending van deze verantwoordelijkheid, is steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overboekingopdracht is gemoeid. Indien het bedrag van de overboekingsopdracht ten gunste van U is gekomen of is ontvangen door de betaaldienstverlener van de begunstigde zijn Wij niet aansprakelijk. (4) Wij zijn niet aansprakelijk (a) voor indirecte- en gevolgschade, of (b) indien aan de ontstane schade is bijgedragen door Uw opzet of grove 5

6 schuld, of (c) indien de door U verstrekte informatie onjuist is. (5) Wij zijn niet aansprakelijk wegens wanprestatie, onrechtmatige daad of op andere wijze als gevolg van onvoorziene omstandigheden die buiten onze controle liggen en die, ondanks Onze inspanningen, tot bepaalde gevolgen hebben geleid. 12. Verwerking persoonsgegevens (1) Persoonsgegevens verkregen in het kader van Internetbankieren zullen worden verwerkt door informatieverwerkingscentra binnen en buiten de Europese Unie conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. (2) Voor de controle van de echtheid van de door u toegestuurde kopie paspoort of identiteitskaart maakt Lloyds Bank gebruik van een externe partij, die hiervoor gedurende enkele dagen de beschikking krijgt over een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Bij deze controle maakt de externe partij ondermeer gebruik van echtheidskenmerken waaronder uw pasfoto. Met toezending van uw kopie paspoort of identiteitskaart geeft u Lloyds Bank toestemming deze ter controle aan deze externe partij ter beschikking te stellen. (3) Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens leest U in het Privacy statement op Onze website. (4) U stemt ermee in dat Wij persoonsgegevens van U, die Wij van U of van derden ontvangen tijdens Uw relatie met Ons, bewaren. Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard in een database van Lloyds Banking Group, die zich ook buiten Nederland kan bevinden. De database kan onder meer de volgende persoonsgegevens bevatten: (a) Gegevens die U hebt verstrekt in verband met de aanvraagprocedure. (b) Onze analyse van Uw transacties. (c) Informatie die Wij hebben verkregen in verband met Uw Rekening. (5) Lloyds Banking Group kan bovengenoemde informatie gebruiken en bijwerken in verband met de volgende activiteiten: (a) Het verlenen van diensten aan U. (b) Het identificeren van producten en diensten die mogelijk geschikt voor U zijn. (c) Het beoordelen van verzekeringsrisico's en risico's in verband met leningen. (d) Het innen van schulden. (e) Het opsporen en voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. (f) Het beheren van de relatie tussen U en Ons en Lloyds Banking Group. (g) Het bijwerken van Onze gegevens over U. (h) Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder het verstrekken van rekening informatie en burgerservicenummer aan de Belastingdienst. (6) De informatie kan ook worden gebruikt voor het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden om Onze diensten te verbeteren. (7) Op Uw verzoek, zullen Wij U tegen een vergoeding een kopie toesturen van de informatie die Wij houden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot persoonsgegevens zoals op dit moment geldend in Nederland. (8) Wij zullen de informatie uitsluitend buiten Lloyds Banking Group openbaar maken indien: (a) U hiervoor toestemming heeft gegeven. (b) Dit nodig is voor anderen betrokken bij het verlenen van Onze diensten aan U. (c) Dit is vereist om criminaliteit te onderzoeken of te voorkomen. (d) De wet dit toestaat of vereist, zonder Uw instemming. (e) Er een verplichting is om de informatie openbaar te maken. (9) Wij kunnen telefoongesprekken met U monitoren en opnemen voor het geval Wij willen nagaan of Wij Uw instructies goed hebben uitgevoerd en om de kwaliteit van Onze diensten te bewaken en verbeteren. 6

7 (10) Wij kunnen contact met U opnemen over producten en diensten van Lloyds Banking Group en van geselecteerde entiteiten buiten Lloyds Banking Group die naar Ons oordeel mogelijk interessant voor U zijn of U financieel voordeel kunnen verschaffen, tenzij U Ons heeft geïnformeerd dat U deze informatie niet wenst te ontvangen. Andere vennootschappen, inclusief Lloyds Banking Group, zullen U niet benaderen op basis van Onze gegevens. U kunt Ons op ieder moment laten weten dat U geen informatie wenst te ontvangen over andere diensten. 13. Kosten (1) Al onze standaarddiensten in verband met Internetbankieren zijn gratis; Wij brengen hiervoor geen kosten in rekening. (2) Wij behouden Ons het recht voor kosten in rekening brengen voor het leveren van diensten die Wij als niet-standaard beschouwen. (3) Voor het versturen van een tekstbericht (SMS) brengen Wij geen kosten in rekening. De provider van Uw mobiele telefoon kan hiervoor echter wel kosten in rekening brengen. (4) De diensten waarvoor wij kosten berekenen staan in het kostenoverzicht dat online beschikbaar is op Wijziging voorwaarden Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Tenzij Wij er redelijkerwijs vanuit kunnen gaan dat een wijziging in Uw voordeel is, zullen wij U minimaal twee maanden van tevoren via de Beveiligde Mailbox van de wijziging op de hoogte brengen. U wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard indien U Ons niet voor de beoogde datum van inwerkingtreding op de hoogte heeft gesteld dat U de wijzigingen niet heeft aanvaard. Indien U Ons laat weten dat U de wijzigingen niet wilt aanvaarden, wordt U geacht de overeenkomst tussen U en Ons met betrekking tot Internetbankieren en Uw Rekening te hebben opgezegd. In dat geval zullen Wij Uw Rekening sluiten op de dag voordat de wijzigingen in werking zullen treden en zullen Wij de toegang tot Internetbankieren en Uw Rekening blokkeren. Indien U op dat moment gelden aan Ons bent verschuldigd, worden deze direct opeisbaar. 15. Garantieregeling Wij zijn aangesloten bij het depositogarantiestelsel van het Verenigd Koninkrijk (the Financial Services Compensation Scheme). Op basis van het Financial Services Compensation Scheme kan compensatie worden verleend aan consumenten in het geval dat een bank niet langer in staat is te voldoen aan haar financiële verplichtingen. Als deelnemer aan het depositogarantiestelsel, kunnen wij, direct danwel indirect via Lloyds Banking Group of andere derde partijen, informatie over U en Uw Rekening verstrekken aan het Financial Services Compensation Scheme, de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority. Voor meer informatie over het depositogarantiestelsel verwijzen Wij U naar de website van het Financial Services Compensation Scheme, en naar de speciale informatiepagina op Gegevens Lloyds Bank Lloyds Bank is een handelsnaam van Bank of Scotland plc. (1) Bank of Scotland plc, Bijkantoor Amsterdam Postbus BA AMSTERDAM De Entree EE AMSTERDAM Website: (2) Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer (3) Wij staan ingeschreven als bank bij De Nederlandsche Bank ( (4) Wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten als aanbieder van financiële producten onder vergunningnummer ( (5) Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Banken. (6) Wij staan onder toezicht van de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk ( en de Prudential Regulation Authority ( Ons registratienummer bij beide toezichthouders is

8 17. Klachten Indien u niet tevreden bent over Onze dienstverlening kunt U, telefonisch, per of schriftelijk, een klacht indienen bij: Lloyds Bank plc Afdeling Klachten Management Postbus BA AMSTERDAM telefoonnummer: Indien naar Uw mening de klachtafhandeling van Ons daar aanleiding toe geeft kunt U Uw klacht indienen bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD): Klachten Instituut Financiële Dienstverlening Postbus AG DEN HAAG Vanzelfsprekend kunt U zich ook tot de rechter wenden. U kunt zich ook wenden tot de Financial Conduct Authority ( al zal de Financial Conduct Authority niet rechtstreeks contact met U hebben. 8

9 Bepalingen Spaarrekening 18. Aanvragen van de Spaarrekening (1) De Spaarrekening kan alleen worden geopend na voltooiing van de aanvraagprocedure Spaarrekening op Onze website (2) Wij zijn verplicht Uw identiteit en woonadres vast te stellen en te verifiëren. U dient Ons daarbij alle medewerking te verlenen. Indien Wij Uw identiteit en woonadres niet binnen twee maanden na aanvang van de aanvraagprocedure Spaarrekening kunnen vaststellen, zullen Wij de Spaarrekening niet openen en de aanvraagprocedure beëindigen en wordt het volledige saldo, zonder daarover enige rente verschuldigd te zijn, overgeboekt op de Tegenrekening. Een wijziging in woonadres dient U aan Ons mede te delen. U mag nooit een postbusnummer als uw woonadres kiezen. (3) Gebruik van de Spaarrekening is alleen toegestaan voor in Nederland woonachtige natuurlijke personen niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep. (4) Om Uw Spaarrekening te kunnen gebruiken dient U een op Uw naam staande Tegenrekening aan te houden. U kunt niet meer dan één Tegenrekening tegelijk aan de Spaarrekening verbinden. (5) Uw eerste overboeking naar de Spaarrekening dient plaats te vinden door middel van een elektronische overboeking vanaf de door U opgegeven Tegenrekening. (6) De Spaarrekening kan niet als en/of rekening worden gebruikt. U kunt de Spaarrekening slechts op eigen naam openen. De Spaarrekening kan niet worden geopend of gebruikt op grond van een volmacht. (7) U kunt slechts één Spaarrekening tegelijk aanhouden. (8) De Spaarrekening is alleen beschikbaar voor personen van 18 jaar en ouder. (9) U dient in het bezit te zijn van een geldig burgerservicenummer. (10) De Spaarrekening is geen betalingsdienst en uitsluitend bedoeld voor spaardoeleinden. De gelden op de Spaarrekening dienen uitsluitend U toe te behoren. 19. Bedenktijd Na het openen van de Spaarrekening is er op grond van de wet een periode van 14 dagen waarin U de Spaarrekening zonder opgaaf van reden en vrij van kosten kunt opheffen. U kunt ook na deze periode van 14 dagen de Spaarrekening zonder opgaaf van reden en vrij van kosten opheffen. 20. Minimum en maximum saldo op de Spaarrekening Er geldt geen minimum saldo dat U op de Spaarrekening moet aanhouden. De minimum transactiewaarde van een overboekingsopdracht bedraagt 1,00. Er geldt geen maximum saldo dat U op de Spaarrekening kunt aanhouden. Wij behouden Ons echter het recht voor de voorwaarden te herzien voor een Spaarrekening met een saldo boven , Overboeken ten gunste en ten laste van de Spaarrekening (1) U kunt uitsluitend overboekingen verrichten ten gunste van de Spaarrekening via een elektronische overboeking vanaf een Nederlandse bankrekening bij een in Nederland opererende en vergunninghoudende bank. Spoedoverboekingen worden niet geaccepteerd. (2) Overboekingen ten gunste van de rekening ter voldoening van levering van goederen of diensten (betalingen) zijn niet toegestaan. (3) Overboekingen ten laste van de Spaarrekening vinden plaats per elektronische overboeking naar Uw Tegenrekening. Er worden geen andere overboekingsmethoden, zoals automatische incasso, geaccepteerd. Wij dragen er zorg voor dat een overboeking binnen drie Werkdagen na het tijdstip van ontvangst is verwerkt. (4) Indien Wij Uw overboekingsopdracht na uur op een Werkdag of op een dag die geen Werkdag is ontvangen, wordt deze geacht te zijn ontvangen om 9.00 uur op de eerstvolgende Werkdag. Indien Uw overboekingsopdracht strekt tot uitvoering op een bepaalde datum in de toekomst, geldt die datum als de datum van ontvangst. 9

10 (5) Andere betaalmethoden, zowel van als naar de Spaarrekening (contant of per cheque bijvoorbeeld) zijn niet toegestaan. (6) Overboekingen kunnen uitsluitend plaatsvinden in euro s. (7) Wij voeren een overboekingsopdracht slechts uit met Uw instemming. U kunt slechts Uw instemming geven door elektronisch de opdracht tot overboeking te geven. U kunt Uw opdracht tot overboeking niet herroepen nadat U de overboekingsopdracht heeft gegeven. (8) Indien Wij hebben opgemerkt dat Wij zonder Uw instemming een bedrag hebben overgeboekt, zullen Wij dit bedrag onmiddellijk terugstorten. U dient Ons echter wel iedere medewerking te verlenen om ervoor te zorgen dat het bedrag wordt teruggeboekt van Uw Tegenrekening. (9) Overboekingsopdrachten die door Ons niet kunnen worden verwerkt, worden op een tussenrekening geplaatst en binnen drie Werkdagen aan U geretourneerd. Wij betalen geen rente over gelden op een tussenrekening. (10) Wij behouden Ons het recht voor de hoogte van overboekingen aan limieten te onderwerpen wanneer Wij gehoor dienen te geven aan een rechterlijk vonnis, wettelijke vereisten of een verzoek van een toezichthouder, onder wiens toezicht Wij staan. 22. Renteberekening en wijziging (1) De rente wordt berekend op basis van het eindedagsaldo. (2) De rente voor de Spaarrekening wordt berekend tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar en wordt op 31 december van dat kalenderjaar bijgeschreven op de Spaarrekening. De rente kan uitsluitend op de Spaarrekening worden bijgeschreven. (3) Het rentepercentage is variabel. Wij kunnen het te vergoeden rentepercentage verbonden aan de Spaarrekening op elk moment wijzigen. (4) Ingeval van een rentewijziging wordt U hierover door Ons geïnformeerd via Uw Beveiligde Mailbox. Het actuele rentepercentage wordt ook bekend gemaakt op Onze website Rekeningbeheer (1) Indien U Uw Tegenrekening wenst te wijzigen, dient U dit door te geven door middel van Internetbankieren. (2) Indien Ons blijkt dat de nieuwe Tegenrekening niet aan de vereisten uit deze Voorwaarden voldoet, kunnen Wij de Spaarrekening blokkeren totdat een nieuwe Tegenrekening is opgegeven die voldoet aan de Voorwaarden. Wij kunnen de Spaarrekening ook opheffen. (3) Wij kunnen de Spaarrekening met onmiddellijke ingang blokkeren of opheffen, ingeval Wij vermoeden dat de Spaarrekening voor illegale doeleinden wordt gebruikt of wanneer Wij daar om een andere objectief gerechtvaardigde redenen aanleiding toe zien, verband houdende met: (a) de veiligheid van Onze diensten met betrekking tot Internetbankieren of de Spaarrekening; (b) het vermoeden van niet-toegestaan, illegaal of frauduleus gebruik van Onze diensten met betrekking tot Internetbankieren of de Spaarrekening. Wij kunnen de bevoegde autoriteiten en instanties in kennis stellen van onze vermoedens. (4) Wij zullen U op de hoogte stellen van de blokkering of opheffing en de redenen daarvoor, tenzij dit strijdig is met objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen of verboden is krachtens wet- en regelgeving. (5) Indien de redenen voor de blokkering of het opheffen van de Spaarrekening niet langer bestaan, heffen Wij de blokkering op. (6) U kunt Uw Internet Spaarrekening opheffen door een bericht te sturen vanuit uw Beveiligde Mailbox. Als onderwerp van Uw bericht kiest U de optie 'sluiting van de rekening'. Indien Uw Spaarrekening nog niet geactiveerd is en U wilt de Spaarrekening opheffen, dan kunt u telefonisch contact met Ons opnemen. (7) Bij opheffing van de geopende Spaarrekening zullen Wij de opgebouwde rente bijschrijven op de Spaarrekening en zullen Wij het volledige saldo van de Spaarrekening overboeken naar de Tegenrekening. (8) Behalve wanneer u een Depositorekening heeft, kunt U de Spaarrekening steeds zonder 10

11 opgaaf van reden en met onmiddellijke ingang opzeggen. Zolang u een lopende Depositorekening heeft kunt u de Spaarrekening niet opzeggen. (9) Wij kunnen de Spaarrekening steeds met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden opzeggen. (10) Wij kunnen Uw Spaarrekening beëindigen als U langer dan 24 maanden minder dan 10,00 op Uw Spaarrekening heeft staan of indien u zich niet houdt aan de voorwaarden. (11) Wij en Lloyds Banking Group kunnen gebonden zijn aan sancties en embargo's, bijvoorbeeld opgelegd door het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en de Verenigde Naties. Wij kunnen weigeren bepaalde instructies uit te voeren of betalingen te ontvangen indien dit tot gevolg zou hebben, of naar Onze mening redelijkerwijs tot gevolg zou kunnen hebben, dat Wij of Lloyds Banking Group in strijd zouden handelen met de opgelegde sancties of embargo's. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voor U die hiermee verband houden. Wij kunnen de relevante autoriteiten of instanties informeren en informatie verstrekken. 24. Overlijden, curatele of onderbewindstelling (1) Na overlijden zullen Wij de Spaarrekening blokkeren of opheffen. 25. Verantwoordelijkheid (1) Het is Uw persoonlijke verantwoordelijkheid te verzekeren dat Uw opdrachten en communicatie naar Ons duidelijk zijn en de juiste informatie bevatten. Opdrachten zullen door Ons worden uitgevoerd op basis van het door U verstrekte rekeningnummer en overige gegevens. Wij zijn niet verplicht de juistheid van de gegevens te verifiëren. (2) Het is Uw verplichting de aan U toegestuurde bevestigingen, rekeningafschriften en andere afschriften te controleren na ontvangst. Het is Uw verantwoordelijkheid Uw Spaarrekening regelmatig te bekijken en de informatie die Wij U toesturen te controleren. Bovendien dient U te controleren of de door U opgegeven opdrachten volledig en juist door Ons zijn uitgevoerd. Enige onjuist- of onvolledigheid dient U zo snel mogelijk aan Ons door te geven. (3) Indien Wij ontdekken dat er een vergissing of fout is begaan in een bevestiging, rekeningafschrift, nota of enig ander afschrift, informeren Wij U zo snel mogelijk. (4) Wij zullen Onze vergissingen en fouten zo spoedig mogelijk corrigeren. (5) U dient Ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in Uw naam, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, adres en postadres. (2) Ingeval van overlijden, onder curatele stelling of onder bewindstelling kunnen wij toestaan dat de wettelijk vertegenwoordiger danwel de persoon die bevoegd is (rechts-)handelingen met betrekking tot Uw nalatenschap te verrichten onder door Ons nader te stellen voorwaarden gebruik maakt van Onze diensten met betrekking tot Internetbankieren en de Spaarrekening. (3) De wettelijk vertegenwoordiger danwel de persoon die bevoegd is (rechts-)handelingen te verrichten met betrekking tot de nalatenschap kan (na het aanleveren van het door Ons gevraagde bewijs van bevoegdheid) de mogelijkheid krijgen de Spaarrekening op te heffen door het totale saldo inclusief opgebouwde rente ten laste van de Spaarrekening over te boeken naar de Tegenrekening. (4) Voor meer informatie verwijzen Wij U naar Onze website. 11

12 Bepalingen Deposito rekening Onderstaande bepalingen zijn alleen van toepassing voor de Depositorekening. 26. Aanvragen van de Depositorekening (1) De Depositorekening kan alleen worden geopend als U een Spaarrekening heeft. (2) Gebruik van de Spaarrekening is alleen toegestaan voor in Nederland woonachtige natuurlijke personen niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep. (3) Om Uw Depositorekening te kunnen openen en te gebruiken dient U een Spaarrekening aan te houden. Deze Spaarrekening kan gedurende de looptijd van de Depositorekening niet worden beëindigd. (4) De Depositorekening kan niet als en/of rekening worden gebruikt. U kunt de Depositorekening slechts op eigen naam openen. De Depositorekening kan niet worden geopend of gebruikt op grond van een volmacht. (5) De Depositorekening is alleen beschikbaar voor personen van 18 jaar en ouder. (6) U dient in het bezit te zijn van een geldig burgerservicenummer. (7) De Depositorekening is geen betalingsdienst en uitsluitend bedoeld voor spaardoeleinden. De gelden op de Depositorekening dienen uitsluitend U toe te behoren. (8) Wij zijn bevoegd een maximum te stellen aan het aantal door U aangehouden Depositorekeningen. 27. Bedenktijd Na het openen van de Depositorekening is er op grond van de wet een periode van 14 dagen waarin U de Depositorekening zonder opgaaf van reden en vrij van kosten kunt opheffen. Bij het opheffen van de Depositorekening op basis van deze bepaling wordt er geen rente vergoed over het bedrag dat op de Depositorekening heeft gestaan totdat de Depositorekening wordt opgeheven. Het saldo van de Depositorekening wordt door Ons op Uw Spaarrekening overgemaakt. 28. Minimum en maximum saldo op de Depositorekening Er geldt geen minimum of maximum saldo dat U op de Depositorekening moet aanhouden. Wij behouden Ons echter het recht voor het verzoek een Depositorekening te openen voor een bedrag boven ,00, binnen drie Werkdagen na het openen van de Depositorekening, af te wijzen. Het saldo van de Depositorekening wordt dan door Ons naar Uw Spaarrekening overgemaakt en de Depositorekening wordt opgeheven. 29. Aanhouden van Depositorekening (1) Na het openen van de Depositorekening, wordt het tussen U en Ons overeengekomen bedrag van Uw Spaarrekening overgeboekt op de Depositorekening. (2) Het bedrag op de Depositorekening staat voor de afgesproken duur vast op de Depositorekening. Voor de actueel aangeboden termijnen verwijzen Wij U naar onze website (3) Over het saldo op de Depositorekening krijgt U gedurende de looptijd van de Depositorekening een vast rentepercentage, dat bij het openen van de Depositorekening tussen U en Ons is overeengekomen. 30. Voorwaarden boekingen en opnemen saldo Depositorekening (1) Gedurende de looptijd van Uw Depositorekening, kunt U het saldo niet opnemen. Het bedrag dat op de Depositorekening staat, staat voor de tussen U en Ons afgesproken periode vast. (2) Overboekingen ten laste van de Depositorekening vinden plaats per elektronische overboeking naar Uw Spaarrekening. Er kunnen geen overboekingen worden gedaan naar een andere rekening dan de Spaarrekening. (3) U kunt uitsluitend eenmalig een overboeking verrichten ten gunste van de Depositorekening via een elektronische overboeking vanaf de Spaarrekening. Andere manieren van overboeking, zowel van als naar de Depositorekening (contant of per cheque bijvoorbeeld) zijn niet toegestaan. (4) Indien U na het openen van een Depositoreke- 12

13 ning extra spaargeld vast wenst te zetten, kunt U een nieuwe Depositorekening openen, tegen de op dat moment geldende voorwaarden en het op dat moment door Ons aangeboden rentepercentage. (5) De Depositorekening wordt geadministreerd in euro's. Overboekingen van en naar de Depositorekening vinden uitsluitend plaats in euro s. (6) In het geval U niet langer in staat bent Uw financiële zaken af te handelen, kunt U, de wettelijk vertegenwoordiger dan wel de persoon die bevoegd is (rechts)handelingen te verrichten (na het aanleveren van het door Ons gevraagde bewijs van bevoegdheid) de Depositorekening laten beheren. Het is niet mogelijk om een nieuwe Depositorekening te laten openen door deze persoon. 31. Renteberekening (1) De rente wordt op dagelijkse basis berekend over het saldo op de Depositorekening. (2) Het rentepercentage staat vast gedurende de volledige looptijd van de Depositorekening. Dit betekent dat de rente niet wijzigt. In het geval er sprake is van een algemene rentestijging, profiteert u hier niet van en in het geval van een algemene rentedaling, heeft dat geen nadelige invloed op het rentepercentage van Uw Depositorekening. 32. Rentebetalingen en overboeken saldo Depositorekening (1) Indien Uw Depositorekening is geopend voor een duur tot en met 12 maanden, dan wordt de rente over het saldo op Uw Depositorekening aan het einde van de looptijd op Uw Spaarrekening bijgeschreven. (2) Indien Uw Depositorekening is geopend voor een duur langer dan 12 maanden, dan kunt U kiezen uit de volgende mogelijkheden: (a) de rente wordt aan het einde van iedere maand naar Uw Spaarrekening overgemaakt (te rekenen vanaf de datum waarop Uw Depositorekening is geopend); of (b) de rente wordt aan het einde van ieder jaar (te rekenen vanaf de datum waarop Uw Depositorekening is geopend) (i) naar Uw Spaarrekening overgemaakt, of (ii) bijgeschreven op Uw Depositorekening. De keuze tussen (a) en (b) en (b)(i) en (b)(ii) maakt U bij het openen van de Depositorekening en kan gedurende de looptijd van de Depositorekening niet worden gewijzigd. Indien U kiest voor optie (b)(ii) wordt er vanaf de datum van de bijschrijving van de rente ook rente vergoed over het rentebedrag op de Depositorekening. 33. Opties einde looptijd Depositorekening (1) Aan het einde van de looptijd van Uw Depositorekening heeft U de volgende mogelijkheden: (a) U opent een nieuwe Depositorekening voor een bedrag gelijk aan de hoofdsom van Uw deposito. Eventueel opgebouwde rente wordt naar Uw Spaarrekening overgemaakt. (b) U opent een nieuwe Depositorekening voor een bedrag gelijk aan de hoofdsom en de op de Depositorekening opgebouwde rente. (c) Het volledige saldo (hoofdsom en eventueel opgebouwde rente) van Uw Depositorekening wordt naar Uw Spaarrekening overgemaakt. (2) De keuze voor de onder (1) genoemde mogelijkheden maakt U bij het openen van de Depositorekening. Wijziging in Uw keuze, kunt U tot drie Werkdagen voor het einde van de looptijd aan Ons doorgeven. (3) Indien U een nieuwe Depositorekening opent, gelden voor deze rekening de op het moment van opening moment geldende voorwaarden en de op het moment van opening door Ons aangeboden rentetarief. Het op dat moment aangeboden rentetarief voor depositorekeningen, kunt U vinden op Onze website. Indien U bij het openen van de rekening een looptijd heeft gekozen die niet meer wordt gevoerd, dan wordt het bedrag van Uw Depositorekening naar Uw Spaarrekening overgemaakt. 34. Beheer Depositorekening (1) Wij kunnen de Depositorekening met onmiddellijke ingang opheffen, indien Wij vermoeden dat de Depositorekening voor illegale doeleinden wordt gebruikt of indien Wij daar om een andere objectief gerechtvaardigde redenen aanleiding toe zien verband houdende met (a) de veiligheid van Onze diensten met betrekking tot Internetbankieren of de Depositorekening 13

14 (b) het vermoeden van niet-toegestaan, illegaal of frauduleus gebruik van Onze diensten met betrekking tot Internetbankieren of de Depositorekening. Wij kunnen de bevoegde autoriteiten in kennis stellen van onze vermoedens. (2) Wij zullen U op de hoogte stellen van de blokkering of opheffing en de redenen daarvoor, tenzij dit strijdig is met objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen of verboden is krachtens wet- en regelgeving. (3) Indien de redenen voor de blokkering of het opheffen van de Depositorekening niet langer bestaan, heffen Wij de blokkering op. (4) Bij opheffing van de Depositorekening zullen Wij de opgebouwde rente bijschrijven op de Depositorekening en zullen Wij het volledige saldo van de Depositorekening overboeken naar de Spaarrekening. gebruik maakt van Onze diensten met betrekking tot Internetbankieren en de Depositorekening. (3) De wettelijk vertegenwoordiger danwel de persoon die bevoegd is (rechts-)handelingen te verrichten met betrekking tot de nalatenschap kan (na het aanleveren van het door Ons gevraagde bewijs van bevoegdheid) de mogelijkheid krijgen de Depositorekening op te heffen door het totale saldo inclusief eventueel opgebouwde rente ten laste van de Depositorekening over te boeken naar de Spaarrekening, ongeacht of de looptijd van de Depositorekening is verstreken. Aan het opheffen van de Depositorekening zijn in dit geval geen kosten verbonden. Het is niet mogelijk om aan het einde van de looptijd een nieuwe Depositorekening te laten openen door de wettelijk vertegenwoordiger dan wel de persoon die bevoegd is (rechts-) handelingen te verrichten met betrekking tot de nalatenschap. (5) Wij en Lloyds Banking Group kunnen gebonden zijn aan sancties en embargo's, bijvoorbeeld opgelegd door het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en de Verenigde Naties. Wij kunnen weigeren bepaalde instructies uit te voeren of betalingen te ontvangen indien dit tot gevolg zou hebben, of naar Onze mening redelijkerwijs tot gevolg zou kunnen hebben, dat Wij of Lloyds Banking Group in strijd zouden handelen met de opgelegde sancties of embargo's. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voor U die hiermee verband houden. Wij kunnen de relevante autoriteiten informeren en informatie verstrekken. 35. Beëindigen Depositorekening U kunt Uw Depositorekening niet beëindigen gedurende de afgesproken looptijd. 36. Overlijden, curatele of onderbewindstelling (1) Na overlijden zullen Wij de Depositorekening blokkeren of opheffen. (2) Ingeval van overlijden, onder curatele stelling of onder bewindstelling kunnen Wij toestaan dat de wettelijk vertegenwoordiger danwel de persoon die bevoegd is (rechts-)handelingen met betrekking tot Uw nalatenschap te verrichten onder door Ons nader te stellen voorwaarden 14

15 Algemene bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal- Economische Raad en treden in werking per 1 november Over overige (product)voorwaarden die van toepassing kunnen zijn heeft geen overleg plaatsgevonden. De Consumentenbond behoudt zich het recht tot collectieve actie voor met betrekking tot dergelijke voorwaarden. Artikel 1 Werkingsfeer Deze algemene bankvoorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de bank en de cliënt, voor zover daarvan niet is afgeweken in overeenkomsten en/of in bijzondere voorwaarden. Algemene voorwaarden die een buitenlandse vestiging van de bank gebruikt voor haar rechtsverhoudingen met de cliënt hebben voor die rechtsverhoudingen, voor zover er onderlinge strijdigheid is, voorrang op deze algemene bankvoorwaarden. Als door of namens een cliënt andere algemene voorwaarden van toepassing zijn of worden verklaard, gelden die niet in de rechtsverhouding met de bank, tenzij de bank daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 2 Zorgplicht bank en cliënt 1. De bank neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de cliënt. Geen van de bepalingen van deze algemene bankvoorwaarden of van de door de bank gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen. 2. De cliënt neemt jegens de bank de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de bank. De cliënt stelt de bank in staat haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te kunnen komen en haar dienstverlening correct te kunnen uitvoeren. De cliënt mag van de diensten en/of producten van de bank geen oneigenlijk of onrechtmatig gebruik (laten) maken, waaronder mede begrepen gebruik dat strijdig is met wet- en regelgeving, dienstbaar is aan strafbare feiten of schadelijk is voor de bank of haar reputatie of voor de integriteit van het financiële stelsel. Artikel 3 Activiteiten en doeleinden De cliënt verschaft de bank, met inachtneming van de geldende privacywetgeving, op haar eerste verzoek informatie over zijn activiteiten en doeleinden en over de redenen van (voorgenomen) afname van diensten en/of producten van de bank. De cliënt deelt desgevraagd aan de bank de herkomst mee van bij de bank gestorte of te storten gelden, ondergebrachte of onder te brengen waardepapieren en van in (open) bewaring gegeven of te geven zaken. Artikel 4 Niet-openbare informatie De bank hoeft bij haar dienstverlening geen gebruik te maken van niet-openbare informatie, waaronder koersgevoelige informatie. Artikel 5 Inschakeling derden 1. De bank mag bij haar dienstverlening gebruik maken van derden en werkzaamheden (deels) uitbesteden. De bank mag zaken, waardepapieren, effecten of financiële instrumenten van de cliënt, al dan niet op naam van de bank, aan derden in bewaring geven of door derden laten beheren. 2. Als de cliënt de bank een opdracht of volmacht geeft, mag de bank ter uitvoering daarvan ook handelen met zichzelf als wederpartij, en mag zij die opdracht of volmacht ook aan een derde geven. 3. De bank neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Als de cliënt zelf een derde heeft ingeschakeld of aangewezen, zijn de gevolgen van die keuze voor rekening van de cliënt. Artikel 6 Risico van verzendingen Als de bank in opdracht van de cliënt gelden of financiële instrumenten, waaronder effecten, aan de cliënt of aan derden zendt, geschiedt de verzending voor risico van de bank. Als de bank in opdracht van de cliënt andere zaken of waardepapieren aan de cliënt of aan derden zendt, geschiedt die verzending voor risico van de cliënt. Artikel 7 Cliëntgegevens De cliënt en zijn vertegenwoordigers zijn verplicht aan de bank alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en verifiëren van onder meer hun identiteit, burgerservicenummer, geboortedatum, burgerlijke staat, handelingsbekwaamheid en - bevoegdheid, huwelijks- of partnerschapsgoederenregime, rechtsvorm, woon- en/of (statutaire) vestigingsplaats, - voor zover van toepassing - hun inschrijvingsnummer in het handelsregister en/of andere registers en hun BTW-nummer. Wijzigingen in deze gegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de bank worden meegedeeld. De bank mag van documenten, waaruit deze gegevens blijken, kopieën maken, de gegevens registreren en bewaren. Als de cliënt een rechtspersoon of samenwerkingsverband is, zijn de cliënt en zijn vertegenwoordigers tevens verplicht op eerste verzoek van de bank inzicht te verschaffen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband. Artikel 8 Handtekening De cliënt en zijn vertegenwoordigers deponeren op eerste verzoek van de bank een voorbeeld van hun handgeschreven handtekening bij de bank op een wijze en/of in een vorm als door de bank bepaald. Het van een persoon verkregen voorbeeld geldt tegenover de bank als weergave van zijn actuele handgeschreven 15

16 handtekening, ongeacht de hoedanigheid waarin hij tegenover de bank handelt, totdat de bank van een wijziging in kennis is gesteld. Artikel 9 Volmacht en vertegenwoordigingsbevoegdheid 1. De cliënt mag aan een derde volmacht geven om namens hem met de bank te handelen. De gevolmachtigde is niet bevoegd de aan hem verleende volmacht door te geven aan een derde. De cliënt is tegenover de bank aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen, die zijn aangegaan door de gevolmachtigde. De bank kan verlangen dat een volmacht op een bepaalde wijze en/of in een bepaalde vorm en/of volgens een bepaalde procedure wordt gegeven. De bank hoeft niet met een gevolmachtigde te (blijven) handelen. 2. Als de bevoegdheid van een vertegenwoordiger van de cliënt eindigt of zich in verband met die bevoegdheid een wijziging voordoet, is de cliënt verplicht, ongeacht inschrijving in openbare registers of openbaarmaking daarvan, dat einde of die wijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de bank mee te delen. De bank mag opdrachten die aan haar zijn gegeven door een vertegenwoordiger voordat of kort nadat de bank die mededeling van het einde of de wijziging heeft ontvangen, rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen. 3. De algemene bankvoorwaarden en alle overige tussen de cliënt en de bank toepasselijke bepalingen, regels en beperkingen zijn van overeenkomstige toepassing op de vertegenwoordiger in verband met de uitoefening van zijn vertegenwoordiging. De cliënt is verantwoordelijk voor de naleving daarvan door zijn vertegenwoordiger en zal er voor zorgen dat de cliënt en de vertegenwoordiger elkaar volledig geïnformeerd houden over al hetgeen voor hen als cliënt en vertegenwoordiger van belang is of kan zijn. Artikel 10 Persoonsgegevens De bank mag persoonsgegevens van de cliënt en van diens vertegenwoordigers, alsmede gegevens met betrekking tot door de cliënt afgenomen producten en diensten, verwerken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en de bank bindende gedragscodes en deze binnen de groep waartoe de bank behoort uitwisselen voor het beheer van de relatie met de cliënt, ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit en voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die de bank inschakelt bij haar bedrijfsvoering of de uitvoering van bankdiensten. Dit kan, onder meer in het kader van het betalingsverkeer, doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau kennen als Nederland. Persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Artikel 11 (Beeld- en geluid-)opnamen De bank mag binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving (beeld- en geluid-)opnamen maken ten behoeve van doeleinden als een goede bedrijfsvoering, bewijslevering, criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking. Als de cliënt nakoming door de bank verlangt van een verplichting tot afgifte van een kopie of transscriptie van een opname, moet hij eerst de relevante specificaties opgegeven zoals de relevante datum, tijdstip en locatie. Artikel 12 Continuïteit in dienstverlening De bank stelt zich het adequate functioneren van voorzieningen ten behoeve van haar dienstverlening (bijvoorbeeld apparatuur, programmatuur, systemen, infrastructuur, netwerken) ten doel, maar staat er niet voor in dat deze voorzieningen continu actief en storingsvrij zullen zijn. De bank streeft ernaar onderbreking / storing, voor zover dit binnen haar invloedsfeer ligt, binnen redelijke grenzen te vermijden of anders de onderbreking / storing binnen redelijke tijd te verhelpen. Artikel 13 Overlijden cliënt 1. De bank moet zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld van het overlijden van de cliënt. Zolang de bank niet op deze wijze in kennis is gesteld van het overlijden van de cliënt, mag zij door of namens hem gegeven opdrachten (blijven) uitvoeren. De bank mag opdrachten die aan haar zijn gegeven voordat of kort nadat de bank in kennis is gesteld van het overlijden van een cliënt rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen. 2. Na het overlijden van de cliënt kan de bank verlangen dat degene(n) die stelt/stellen bevoegd te zijn (rechts)handelingen met betrekking tot de nalatenschap van de cliënt te verrichten ten bewijze daarvan een verklaring van erfrecht, afgegeven door een Nederlandse notaris, en/of andere door de bank acceptabel geoordeelde documenten aan de bank overlegt/overleggen. 3. De bank is niet verplicht opnieuw informatie te verschaffen over handelingen en transacties die zijn verricht voor het moment van het overlijden van de cliënt. Artikel 14 Naam en adres van de cliënt 1. De cliënt deelt de bank mee naar welk adres voor hem bestemde documenten en/of informatie kunnen worden gezonden. De cliënt deelt naams- en adreswijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de bank mee. Als het adres van de cliënt door zijn toedoen niet (meer) bij de bank bekend is, kan de bank onderzoek doen naar het adres van de cliënt zonder daartoe verplicht te zijn. De kosten van een dergelijk onderzoek komen voor rekening van de cliënt. De cliënt die geen bij de bank bekend adres heeft, wordt geacht zijn postadres te hebben gekozen op het adres waar de bank gevestigd is, tenzij anders overeengekomen. 2. Als een product of dienst van de bank door twee of meer personen wordt afgenomen, zendt de bank de documenten en/of informatie naar het adres dat door die personen aan de bank is opgegeven. Als daarover geen 16

17 overeenstemming (meer) bestaat tussen die personen, mag de bank zelf kiezen naar welk adres van die personen zij de documenten en/of informatie zendt. Artikel 15 Nederlandse taal De communicatie tussen de bank en de cliënt geschiedt in het Nederlands, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De bank kan verlangen dat de cliënt documenten die luiden in een andere taal dan het Nederlands, ten genoegen van haar op kosten van de cliënt in het Nederlands of in een andere door de bank akkoord bevonden taal laat vertalen door een daartoe naar het oordeel van de bank bekwaam persoon. Een in Nederland in de desbetreffende taal beëdigd vertaler is in ieder geval daartoe bevoegd. Artikel 16 Gebruik van communicatiemiddelen De cliënt is verplicht in het verkeer met de bank zorgvuldig en veilig om te gaan met het gebruik van internet, fax, , post of andere communicatiemiddelen. Artikel 17 Gegevens en opdrachten 1. De cliënt draagt er zorg voor dat de bank tijdig beschikt over alle gegevens waarvan de bank aangeeft of waarvan de cliënt redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening door de bank. De cliënt draagt er zorg voor dat tot de bank of tot een door de bank aangewezen derde gerichte verklaringen, zoals opdrachten, opgaven en mededelingen aan de bank, duidelijk en volledig zijn en de juiste gegevens bevatten. De cliënt houdt zich daarbij aan door de bank gegeven voorschriften en aanwijzingen. 2. De cliënt maakt bij zijn tot de bank, of tot een door de bank aangewezen derde, gerichte verklaringen gebruik van door de bank voorgeschreven of goedgekeurde gegevensdragers of communicatiemiddelen. De cliënt gebruikt deze met inachtneming van door de bank gegeven voorschriften en aanwijzingen. 3. De bank mag de uitvoering van opdrachten opschorten of weigeren als deze niet op een correcte wijze zijn gegeven. De bank mag in bijzondere omstandigheden weigeren een door of namens de cliënt gegeven opdracht uit te voeren of een gevraagde dienst te verrichten. Artikel 18 Bewijskracht en bewaartermijn bankadministratie Tegenover de cliënt strekt een uittreksel uit de administratie van de bank tot volledig bewijs, behoudens door de cliënt geleverd tegenbewijs. De bank hoeft haar administratie niet langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen. Artikel 19 Controle van door de bank verschafte gegevens en uitgevoerde opdrachten 1. De cliënt moet de door de bank aan hem verzonden of op een andere wijze aan hem ter beschikking gestelde bevestigingen, rekeningafschriften, nota`s of andere opgaven of andere gegevens zo spoedig mogelijk na ontvangst controleren. Als de bank aan de cliënt dergelijke berichten elektronisch ter beschikking stelt, moet de cliënt de gegevens zo spoedig mogelijk controleren nadat zij aan hem ter beschikking zijn gesteld. Als datum van verzending of terbeschikkingstelling geldt de datum van verzending of terbeschikkingstelling zoals die blijkt uit kopieën, verzendlijsten of anderszins uit de administratie van de bank. De cliënt moet zo spoedig mogelijk controleren of de bank door of namens hem gegeven opdrachten juist en volledig heeft uitgevoerd. Als de cliënt geen bericht van de bank ontvangt, terwijl hij weet of zou moeten weten dat hij een bericht van de bank kan verwachten, stelt hij de bank daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis. 2. Als de cliënt een onjuistheid of onvolledigheid constateert, moet hij de bank daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen en alle redelijke maatregelen nemen ter voorkoming van (verdere) schade. Als de bank constateert dat zij een fout of vergissing heeft gemaakt, herstelt zij die zo spoedig mogelijk. De bank stelt de cliënt zo spoedig mogelijk in kennis van de geconstateerde fout of vergissing. 3. De bank is bevoegd een fout of vergissing zonder instemming van de cliënt te herstellen en om een onterechte boeking ongedaan te maken. De bank is bevoegd om de creditering van een rekening van de cliënt ingevolge een door een beschikkingsonbevoegde of handelingsonbekwame persoon gegeven opdracht ongedaan te maken. 4. Als de cliënt een kopie vraagt van al eerder door de bank aan hem verstrekte gegevens, zal de bank die binnen redelijke termijn en tegen vergoeding van door de bank te maken redelijke kosten aan de cliënt verschaffen, tenzij de bank de gegevens niet meer heeft of de bank een redelijke grond heeft om niet aan het verzoek te voldoen. Artikel 20 Goedkeuring opgaven bank Als de cliënt de inhoud van de door of namens de bank aan hem gezonden of ter beschikking gestelde bevestigingen, rekeningafschriften, nota`s, andere opgaven of andere gegevens van de bank aan de cliënt niet schriftelijk heeft betwist binnen dertien maanden nadat die gegevens door of namens de bank aan de cliënt ter beschikking zijn gesteld, geldt de inhoud van die gegevens in elk geval en onverminderd de voor de cliënt uit artikel 19 voortvloeiende verplichtingen als door de cliënt te zijn goedgekeurd. Als in die gegevens rekenfouten voorkomen, herstelt de bank die, ook nadat de termijn van dertien maanden is verstreken. Artikel 21 Bewaar- en geheimhoudingsplicht 1. De cliënt moet aan hem ter beschikking gestelde middelen zoals formulieren, informatiedragers, communicatie- en beveiligingsmiddelen, passen, pin- en toegangscodes en wachtwoorden zorgvuldig bewaren en behandelen. De cliënt moet met persoonlijke pin- en 17

18 toegangscodes en dergelijke zorgvuldig omgaan en deze geheim houden voor andere personen. De cliënt houdt zich aan de door de bank gegeven beveiligingsvoorschriften. 2. Als de cliënt weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat door of namens de bank aan hem ter beschikking gestelde middelen in handen van een onbevoegde zijn geraakt of daarmee misbruik is of kan worden gemaakt of dat een onbevoegde zijn pin- en/of toegangscode(s) kent, moet hij daarvan terstond mededeling doen aan de bank. Artikel 22 Provisies, rente en kosten 1. De bank brengt voor haar dienstverlening provisies, rente en kosten in rekening. De bank mag de hoogte hiervan wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als de hoogte van die provisies, rente en kosten niet vooraf tussen de cliënt en de bank is overeengekomen, zal de bank de bij haar gebruikelijke provisies, rente en kosten in rekening brengen. 2. In haar dienstverlening informeert de bank de cliënt zo veel als redelijkerwijs mogelijk over de hoogte van haar tarieven (provisies, rente, kosten). De bank draagt er zorg voor dat informatie hierover op eenvoudige wijze verkrijgbaar is. 3. De bank mag de door de cliënt aan haar verschuldigde provisies, rente en kosten debiteren ten laste van een rekening van de cliënt bij de bank zonder voorafgaande kennisgeving aan de cliënt. Als door de debitering een ongeoorloofde debetstand op de rekening ontstaat, moet de cliënt die debetstand onmiddellijk aanzuiveren zonder dat daartoe een ingebrekestelling door de bank vereist is. Artikel 23 Creditering onder voorbehoud Bij creditering van een ten gunste van de cliënt (te) ontvangen bedrag geldt als voorbehoud dat de bank dit bedrag daadwerkelijk, definitief en onvoorwaardelijk, ontvangt. Als hieraan niet is voldaan, mag de bank de creditering zonder voorafgaande kennisgeving door debitering van een gelijk bedrag, met terugwerkende kracht, ongedaan maken. Als het (te) ontvangen bedrag bij creditering is omgezet in een andere valuta dan mag de bank de debitering uit voeren in die andere valuta tegen de wisselkoers op het moment van uitvoering. In verband met de ongedaanmaking gemaakte kosten komen voor rekening van de cliënt. Artikel 24 Pandrecht 1. Door het van toepassing worden van deze algemene bankvoorwaarden heeft de cliënt: a) zich verbonden de volgende goederen met inbegrip van de daarbij behorende nevenrechten aan de bank te verpanden tot zekerheid van al hetgeen de bank op enig moment, uit welken hoofde ook, van hem te vorderen heeft of verkrijgt: i. alle (geld-)vorderingen die de cliënt, uit welken hoofde ook, op de bank heeft of verkrijgt; ii. alle zaken, waardepapieren, effecten en andere financiële instrumenten die de bank of een derde voor haar, uit welken hoofde ook, van of voor de cliënt onder zich heeft of verkrijgt; iii. alle aandelen in verzameldepots die de bank onder haar beheer heeft of verkrijgt; iv. alle goederen die in de plaats van de goederen onder i, ii,of iii (zullen) treden; b) voor zover rechtens mogelijk, de sub a bedoelde goederen aan de bank in pand gegeven; c) de bank onherroepelijk volmacht gegeven, met het recht van substitutie, om die goederen namens de cliënt, eventueel steeds herhaald, aan zichzelf te verpanden, en alles te doen wat dienstig is voor de verpanding. 2. De cliënt staat er voor in dat hij tot de verpanding bevoegd is en dat de desbetreffende goederen vrij (zullen) zijn van rechten en aanspraken van anderen dan de bank. 3. De bank zal de verpande goederen, als de cliënt daarover wil beschikken, vrijgeven indien de waarde van de daarna resterende verpande goederen voldoende dekking biedt voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, van de cliënt te vorderen heeft of zal krijgen. De bank mag pas tot uitwinning van het verpande overgaan als zij een opeisbare vordering heeft op de cliënt en de cliënt met de nakoming daarvan in verzuim is. De bank zal niet meer van het verpande uitwinnen dan nodig is voor de voldoening van de schuld van de cliënt. Nadat de bank van haar uitwinningsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt, zal zij de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. Artikel 25 Verrekening De bank mag altijd hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de cliënt te vorderen heeft, verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van de cliënt op de bank, ongeacht de valuta waarin de vorderingen en tegenvorderingen luiden. Als de vordering van de bank op de cliënt of de tegenvordering van de cliënt op de bank nog niet opeisbaar is, maakt de bank als de vordering van de bank en de tegenvordering van de cliënt in dezelfde valuta luiden van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik tenzij op de tegenvordering beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt recht wordt gevestigd, de cliënt zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt, de cliënt failliet wordt verklaard of in surseance van betaling geraakt of een andere insolventieregeling of een wettelijke schuldsanering op de cliënt van toepassing wordt. Vorderingen in vreemde valuta worden verrekend tegen de koers van de dag van verrekening. De bank stelt de cliënt zo mogelijk voorafgaand aan de verrekening daarvan in kennis. Artikel 26 Zekerheden 1. Door het van toepassing worden van deze algemene bankvoorwaarden heeft de cliënt zich jegens de bank verbonden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van de bank op de cliënt, uit welken hoofde ook, op eerste verzoek van de bank, ten genoegen van 18

19 de bank, (aanvullende) zekerheid te stellen. Deze dient steeds zodanig te zijn, en daartoe zo nodig door de cliënt ten genoegen van de bank te worden vervangen en / of aangevuld, dat de bank gelet op het risicoprofiel van de cliënt, de dekkingswaarde van de zekerheden en eventuele andere voor de bank relevante factoren, doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben. De bank zal op verzoek van de cliënt de reden van die zekerheidstelling, of de vervanging of aanvulling daarvan, meedelen. De omvang van de gevraagde zekerheid moet in een redelijke verhouding staan tot de verplichtingen van de cliënt. 2. Pand- en hypotheekrechten van de bank strekken voor het geval een andere bankinstelling als haar rechtsopvolgster onder algemene titel de bankrelatie van de bank met de cliënt, geheel of gedeeltelijk, voortzet mede ten gunste van die andere bankinstelling alsof deze de bank zelf was. 3. De bank kan haar pand- of hypotheekrechten op ieder moment, geheel of gedeeltelijk, door opzegging beëindigen. 4. Vestiging van een (nieuwe) zekerheid ten gunste van de bank strekt niet tot vervanging of vrijgave van (bestaande) zekerheden. 5. Als deze algemene bankvoorwaarden tegenover de cliënt worden gebruikt ter wijziging, aanvulling en/of vervanging van eerdere algemene (bank-)voorwaarden, blijven alle uit hoofde van die eerdere algemene (bank- )voorwaarden bestaande zekerheden, rechten op zekerheden en verrekenbevoegdheden, onverkort van kracht naast de overeenkomstige rechten en bevoegdheden uit hoofde van deze algemene bankvoorwaarden. Artikel 27 Onmiddellijke opeisbaarheid Als de cliënt in verzuim is met de nakoming van enige verplichting jegens de bank, mag de bank haar vorderingen op de cliënt door opzegging onmiddellijk opeisbaar maken, tenzij dit gelet op de geringe betekenis van het verzuim niet gerechtvaardigd is. Een dergelijke opzegging geschiedt schriftelijk met vermelding van de reden. Artikel 28 Bijzondere kosten 1. Als de bank wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen de cliënt en een derde, dan zal de cliënt de daaruit voor de bank voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstandskosten) volledig aan haar vergoeden. 2. Alle overige bijzondere kosten van de bank voortvloeiend uit de relatie met de cliënt komen voor rekening van de cliënt voor zover dit redelijk is. Artikel 29 Belastingen en heffingen Alle belastingen, heffingen en dergelijke onder welke naam dan ook en door wie ook geheven die betrekking hebben op de relatie tussen de cliënt en de bank komen voor rekening van de cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of een bepaling van dwingend recht anders voorschrijft. Artikel 30 Vorm mededelingen Mededelingen aan de bank moeten schriftelijk worden gedaan, tenzij uitdrukkelijk met de bank een andere wijze van communicatie is overeengekomen. Artikel 31 Incidenten en calamiteiten Als zich bij (de uitvoering van) een overeenkomst tussen de bank en de cliënt een incident of calamiteit dreigt voor te doen, voordoet of zich heeft voorgedaan, moet de cliënt op verzoek van de bank alles doen of nalaten wat de bank in verband daarmee redelijkerwijs noodzakelijk acht. Artikel 32 Partiële nietigheid of vernietigbaarheid Mocht een bepaling in deze algemene bankvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene bankvoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert. Artikel 33 Toepasselijk recht Op de relatie tussen de bank en de cliënt is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt of anders is overeengekomen. Artikel 34 Klachten en geschillen 1. Als de cliënt niet tevreden is over de dienstverlening van de bank, moet hij zich eerst wenden tot de bank met inachtneming van de bij de bank daarvoor geldende procedure. 2. Geschillen tussen de cliënt en de bank worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, behoudens dwingend recht en het volgende: a) De cliënt kan een geschil ook voorleggen aan de bevoegde geschillen- en klachtencommissies. b) De bank kan een geschil ook voorleggen aan de voor de cliënt in aanmerking komende buitenlandse rechter. Artikel 35 Opzegging van de relatie Zowel de cliënt als de bank kan de relatie tussen hen schriftelijk geheel of gedeeltelijk opzeggen. Als de bank de relatie opzegt, deelt zij desgevraagd de reden van de opzegging aan de cliënt mee. Na opzegging van de relatie worden de tussen de cliënt en de bank bestaande individuele overeenkomsten zo spoedig mogelijk afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens de afwikkeling blijven deze algemene bankvoorwaarden en de op de individuele overeenkomsten toepasselijke specifieke voorwaarden van toepassing. 19

20 Artikel 36 Contractsoverneming Door het van toepassing worden van deze algemene bankvoorwaarden heeft de cliënt, voor het geval van (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van de bank, er bij voorbaat medewerking aan verleend dat zijn rechtsverhouding met de bank in het kader van die (gedeeltelijke) overdracht (gedeeltelijk) op een derde overgaat. Artikel 37 Wijzigingen en aanvullingen van de algemene bankvoorwaarden Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene bankvoorwaarden worden niet van kracht dan nadat met representatieve Nederlandse consumenten- en ondernemersorganisaties overleg is gepleegd over die wijzigingen en aanvullingen en over de wijze waarop die wijzigingen en aanvullingen ter kennis van de cliënt worden gebracht. De wijzigingen en aanvullingen worden gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam. De wijzigingen en aanvullingen zullen niet eerder van kracht worden dan zestig dagen na de datum van deponering. De tekst van deze algemene bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam. 20

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 januari 2016

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 januari 2016 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 januari 2016 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Duokoop B.V.

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Duokoop B.V. 1. Definitie In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Duokoop : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duokoop BV, statutair gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Voorwaarden Termijndeposito. September 2016

Voorwaarden Termijndeposito. September 2016 Voorwaarden Termijndeposito September 2016 Artikel 1. Voor wie zijn deze voorwaarden? Deze voorwaarden gelden voor u en ons. Met u bedoelen wij de volgende personen: U, de persoon van wie de Termijndeposito

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

13. BEWIJSKRACHT EN BEWAARTERMIJN ADMINISTRATIE VAN PAYINCONTROL 14. CONTROLE VAN DOOR WHE VERSCHAFTE GEGEVENS EN UITGEVOERDE OPDRACHTEN

13. BEWIJSKRACHT EN BEWAARTERMIJN ADMINISTRATIE VAN PAYINCONTROL 14. CONTROLE VAN DOOR WHE VERSCHAFTE GEGEVENS EN UITGEVOERDE OPDRACHTEN 1 ALGEMEN VOORWAARDEN PAYINCONTROL 1. DEFINITIES 2. ZORGPLICHT WHE EN GEBRUIKER 3. ACTIVITEITEN EN DOELEINDEN 4. INSCHAKELING DERDEN 5. GEGEVENS GEBRUIKER 6. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 7. VOLMACHT EN

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn VKB

Algemene Voorwaarden Mijn VKB Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Mijn VKB Artikel 1 Uitleg gebruikte woorden Hieronder leest u wat wij bedoelen met bepaalde woorden die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt:

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Versie 1.1 Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 3 Wat is het doel van de Allianz Spaar- en Depositorekening?

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Inhoudsopgave Pagina 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 2. Hoe opent u de Internet Spaarrekening? 2 3. De Internet Spaarrekening opzeggen binnen veertien dagen

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1585-40.1703 Datum 1 maart 2017 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 3 4 Toegang tot de internetspaar rekening en communicatie

Nadere informatie

Naam en adres van de cliënt

Naam en adres van de cliënt ALGEMENE bankvoorwaarden Delta Lloyd Bank NV INHOUD Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Zorgplicht bank en cliënt Artikel 3 Activiteiten en doeleinden Artikel 4 Niet-openbare informatie Artikel 5 Inschakeling

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 2009

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 2009 ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 2009 Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014

VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014 VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Over deze Voorwaarden 3 1.1 Over wie gaan de Voorwaarden? 3 1.2 Voorwaarden 3 2 De Online Spaarrekening 4 2.1 Wat is de Online Spaarrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggingsdepot C

Voorwaarden Beleggingsdepot C Voorwaarden Beleggingsdepot C 03.2.10 Voorwaarden Beleggingsdepot Inleiding Dit zijn de voorwaarden van het Delta Lloyd Beleggingsdepot. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Artikel FAR013.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Algemeen 3 3 Openen 3 4 Gezamenlijke rekening 3 5 Gemachtigde op de SpaarZakelijkPlus

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden

Algemene Bankvoorwaarden r Algemene Bankvoorwaarden 1 Algemene Bankvoorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden 2009. Nederlandse Vereniging van Banken

Algemene Bankvoorwaarden 2009. Nederlandse Vereniging van Banken Algemene Bankvoorwaarden 2009 Nederlandse Vereniging van Banken Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking Voorwaarden Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe opent u de BeleggingsPlus 3 De BeleggingsPlus Rekening

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Voorwaarden Zilvervloot Sparen

Voorwaarden Zilvervloot Sparen Voorwaarden Zilvervloot Sparen 8.4239.00.1701 (01-01-2017) Voorwaarden Zilvervloot Sparen Dit zijn de Voorwaarden Zilvervloot Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Reglement Internet Sparen

Reglement Internet Sparen Reglement Internet Sparen Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening 3 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer RentePlús Rekening

Voorwaarden. Centraal Beheer RentePlús Rekening Voorwaarden Centraal Beheer RentePlús Rekening 2 Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer RentePlús Rekening 1 Voorwaarden: goed om te lezen 2 Hoe werkt uw RentePlús

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

maart 2017 Voorwaarden Sparen

maart 2017 Voorwaarden Sparen maart 2017 Voorwaarden Sparen Inhoud Voorwaarden Internet Spaarrekening 3 Voorwaarden Jongeren Spaarrekening 10 Algemene Bankvoorwaarden 17 2 Voorwaarden Internet Spaarrekening maart 2017 Artikel 1. Voor

Nadere informatie

SpaarComfort. Reglement

SpaarComfort. Reglement SpaarComfort Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of SpaarComfort : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een SpaarComfort.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

Voorwaarden Zilvervloot Sparen

Voorwaarden Zilvervloot Sparen Voorwaarden Zilvervloot Sparen 8.4241.00.1506 (01-07-2015) Dit zijn de Voorwaarden Zilvervloot Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je als

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Onze Spelregels. Pagina 1 van 9. Artikel 4. Dienstverlening. Artikel 1. Werkingssfeer Onze Spelregels

Onze Spelregels. Pagina 1 van 9. Artikel 4. Dienstverlening. Artikel 1. Werkingssfeer Onze Spelregels Pagina 1 van 9 Artikel 1. Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Slim Vermogensbeheer en de cliënt, voor zover daarvan niet is afgeweken

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening 1/6 Dit zijn de algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening van ASR Bank. In deze algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >>

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Definities 4 Hoofdstuk 2 Algemeen 5 Hoofdstuk 3 Opdracht 6 Hoofdstuk 4 Beveiliging 7 Hoofdstuk 5 Internet 8 Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel 1583-40.1504. 1585-40.1504 Datum 1 april 2015

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel 1583-40.1504. 1585-40.1504 Datum 1 april 2015 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1583-40.1504 1585-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 4 4 Toegang tot de internetspaar rekening

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Voorwaarden Internetbeleggen 02 Voorwaarden Internetbeleggen 2012.04.26 Inhoudsopgave 1. Definities 4 2. Toegang 4 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring 5 4. Waarborgen bij

Nadere informatie

Productvoorwaarden Zakelijk Sparen Versie van 12 september 2011

Productvoorwaarden Zakelijk Sparen Versie van 12 september 2011 voor iedereen duidelijk Productvoorwaarden Zakelijk Sparen Versie van 12 september 2011 1. INTERPRETATIE Definities: In deze Productvoorwaarden Zakelijk Sparen hebben onderstaande, vetgedrukte woorden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 1.Toepassingsbereik en definities 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Internetbankieren zijn van toepassing op alle Internetdiensten

Nadere informatie

RenteRekening. Reglement

RenteRekening. Reglement RenteRekening Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of RenteRekening : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een RenteRekening.

Nadere informatie

Voorwaarden Sparen. September 2016

Voorwaarden Sparen. September 2016 Voorwaarden Sparen September 2016 Inhoud Voorwaarden Internet Spaarrekening 3 Voorwaarden Jongeren Spaarrekening 10 Algemene Bankvoorwaarden 17 Toelichting Algemene Bankvoorwaarden 26 2 Voorwaarden Internet

Nadere informatie

Reglement OHRA Maand Spaarrekening

Reglement OHRA Maand Spaarrekening Reglement OHRA Maand Spaarrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 3 Artikel 5 Ontbindingsrecht

Nadere informatie

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

Consument houdt bij Aangeslotene onder andere een en/of rekening aan samen met zijn echtgenote.

Consument houdt bij Aangeslotene onder andere een en/of rekening aan samen met zijn echtgenote. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-294 d.d. 11 oktober 2012 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting De echtgenote van Consument

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Productvoorwaarden Zakelijk Sparen. 12 september 2011

Productvoorwaarden Zakelijk Sparen. 12 september 2011 Productvoorwaarden Zakelijk Sparen 12 september 2011 Rekeninghouder: de Aanvrager die na acceptatie als genoemd in artikel 3.4 een Internet-spaarrekening aanhoudt bij LeasePlan Bank. Productvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn, met uitzondering van artikel 37, inhoudelijk gelijk aan de Algemene Bankvoorwaarden 2009 die zijn tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app

Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app versie april 2016 Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de software "mijndoomijn". Lees deze goed door. Zodra u de gebruikersvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van Delta Lloyd E-Levensloop. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen een onderdeel

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Productvoorwaarden Particulier Sparen Versie van 1 juli 2011

Productvoorwaarden Particulier Sparen Versie van 1 juli 2011 voor iedereen duidelijk Productvoorwaarden Particulier Sparen Versie van 1 juli 2011 1. INTERPRETATIE Definities: In deze Productvoorwaarden Particulier Sparen hebben onderstaande, vetgedrukte, woorden

Nadere informatie

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank.

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden

Algemene Bankvoorwaarden Algemene Bankvoorwaarden 4.1065.00 (01-04-2015) Deze Algemene Bankvoorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Nationale-Nederlanden Bank N.V.

Algemene Bankvoorwaarden Nationale-Nederlanden Bank N.V. Bankvoorwaarden Algemene Bankvoorwaarden Nationale-Nederlanden Bank N.V. Artikel 1092-40.1511 Datum 1 november 2015 pagina Algemene Bankvoorwaarden Nationale-Nederlanden Bank N.V. 1 1 Werkingsfeer 3 2

Nadere informatie

Reglement Spaarrekeningen

Reglement Spaarrekeningen Reglement Spaarrekeningen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit is het Reglement Spaarrekeningen van BLG Wonen. In deze voorwaarden leest u wat u moet weten over sparen en de spaarrekening. Het Reglement Spaarrekeningen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden voor Rabo Ipayou 2016

Bijzondere voorwaarden voor Rabo Ipayou 2016 Bijzondere voorwaarden voor Rabo Ipayou 2016 1 Rabo Ipayou: Betaal elkaar direct via je 06 De Rabo Ipayou app is een smartphone app waarmee u een betaling kunt doen door gebruik van een Nederlands 06-nummer

Nadere informatie

Retail Banking. Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Retail Banking. Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel Retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Gouden Handdruk Spaarrekening? 3 Het geld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de elektronische diensten bij Delta Lloyd. Deze voorwaarden hebben wij voor u zo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden F. van Lanschot Bankiers N.V.

Algemene Voorwaarden F. van Lanschot Bankiers N.V. Algemene Voorwaarden F. van Lanschot Bankiers N.V. Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening Wat wilt u weten? 1 Hoe werkt uw RenteVast Rekening? 1.1 Wat is de RenteVast Rekening? 4 1.2 Wat is de RentePlús Rekening? 4 2 Wat gebeurt er als u

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Reglement Spaarrekeningen ASN Bank

Reglement Spaarrekeningen ASN Bank Reglement Spaarrekeningen ASN Bank Dit is het Reglement Spaarrekeningen van de ASN Bank. In deze voorwaarden leest u wat u moet weten over sparen en uw spaarrekening. Het Reglement Spaarrekeningen bestaat

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening

Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrentespaarrekening?

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen

Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen Dit zijn de Productvoorwaarden ASN Betalen Zelfstandigen. In dit document leest u informatie over uw betaalrekening en welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

VOORWAARDEN Delta Lloyd Internet Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

VOORWAARDEN Delta Lloyd Internet Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? VOORWAARDEN Delta Lloyd Internet Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe opent u de Internet Spaarrekening? 3 De Internet Spaarrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

BemiddelingskostenClaim

BemiddelingskostenClaim BemiddelingskostenClaim Algemene voorwaarden van BemiddelingskostenClaim Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: BemiddelingskostenClaim: De handelsnaam van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27350 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Privacy Statement Obvion

Privacy Statement Obvion Privacy Statement Obvion Versie oktober 2016 Privacy Statement Obvion Obvion N.V., hierna verder te noemen Obvion, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Nadere informatie

Artikel 3 Activiteiten en doeleinden Artikel 1 Werkingsfeer Artikel 4 Niet-openbare informatie Artikel 5 Inschakeling derden

Artikel 3 Activiteiten en doeleinden Artikel 1 Werkingsfeer Artikel 4 Niet-openbare informatie Artikel 5 Inschakeling derden Pagina 1 van 9 Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie