Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke"

Transcriptie

1 Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming vraf kan veel prblemen vrkmen. Net als met eigen kinderen met u, als pleeguder, sms beslissingen nemen die nverwachte gevlgen kunnen hebben. Wij raden u aan m bij de start van elke plaatsing -de vr de betreffende plaatsing relevante- nderdelen van dit hfdstuk te bespreken met uw pleegzrgbegeleider, uders en plaatsende instantie. Algemene zaken vanaf pag. 4 Inschrijving gemeentelijke basisadministratie Uitschrijving gemeentelijke basisadministratie Geheime plaatsing Legitimatie Ongevallen vanaf pag. 9 Verkeersngeval Ongeval tijdens f p weg naar schl Ongeval in het buitenland Ander ngeval Medische behandeling vanaf pag. 12 Schl vanaf pag. 15 Schlkeuze Schlbeken Schlrapprt/ schlcntacten Schlverzuim Spijbelen Geldzaken pleegkind vanaf pag. 19 Bankrekening penen Sparen Schulden Zakgeld Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

2 Kleedgeld Bijverdienen Oudercntact vanaf pag. 21 Bezekregeling Mbiele en digitale cntacten Feestdagen Vakantieafspraken Overige infrmele cntacten Verzrging vanaf pag. 23 Kapper/tateage/piercing/make-up Kleding Opveding vanaf pag. 26 Sprtclub Gdsdienst Ongerlfd afwezig/weglpen Gerlfd afwezig Kinderpvang vanaf pag. 28 Crèche/kinderdagverblijf Oppas Weekendpleeggezin Vakantiepleeggezin Vakantiekamp Reizen vanaf pag. 29 Verver van pleegkinderen Vakantie Schlreizen Reizen met vreemdelingen/nbekende natinaliteit Verhuizen vanaf pag. 31 Verhuizen binnen de regi Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

3 Verhuizen buiten de regi Verhuizen naar het buitenland Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

4 Overlijden vanaf pag. 34 Belangrijke zaken regelen bij leven en welzijn Als een uder van uw pleegkind verlijdt Testament Als een pleeguder verlijdt Nabestaandenuitkering Wezen- f halfwezenuitkering Als een pleegkind verlijdt Verschillende culturen vanaf pag. 56 Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

5 Algemene zaken Inschrijving gemeentelijke basisadministratie Als een pleegkind bij u kmt wnen, dient de wijziging van het wnadres van uw pleegkind binnen 5 dagen in te wrden geschreven in de gemeentelijke basisadministratie. De wettelijke vertegenwrdiger en/f Bureau Jeugdzrg is hiervr in de eerste plaats verantwrdelijk. Uw pleegzrgbegeleider waakt erver dat de inschrijving plaatsvindt. U, als verzrger, bent eveneens bevegd m de aangifte te den. Als u dit wilt den, verleg dan eerst met uw pleegzrgbegeleider zdat zaken niet dubbel gedaan wrden. U bent verplicht m zich te legitimeren en een bewijs mee te nemen waaruit blijkt dat u de verzrger van uw pleegkind bent (bijvrbeeld het pleegcntract). Heeft uw pleegkind een eigen identiteitsbewijs en/f Burgerservicenummer (BSN), neem dit dan mee naar het gemeentehuis. Smmige gemeentes nemen geen genegen met het pleegcntract, dan met de wettelijke vertegenwrdiger het pleegkind aanmelden. Ok hij dient zich te legitimeren. De uder van uw pleegkind mag aangifte van adreswijziging den vr zijn f haar minderjarige kind, k als de uder geen gezag meer heeft. Indien getwijfeld wrdt aan de juistheid van de aangifte van de betreffende uder wrdt een nderzek gestart, bijvrbeeld dr cntact p te nemen met degene die wel met het gezag/vgdij is belast. De aangifte kan wrden afgewezen. Uw pleegkind kan niet met terugwerkende kracht wrden inschreven p uw wnadres. Het uitstellen van de inschrijving kan gevlgen hebben vr uw belastingaangifte. Uw pleegkind met minimaal een half jaar bij u ingeschreven zijn m aangemerkt te wrden als pleegkind in de zin van de belastingen en m te berdelen p welke aftrekpsten u een berep kunt den. (Zie k hfdstuk 5 belastingen) Uitschrijving gemeentelijke basisadministratie Als het pleegkind bij u vertrekt met degene waar het kind vanaf dat mment verblijft de wijziging aan de nieuwe gemeente drgeven. U kunt dit niet zelf regelen. De wettelijke vertegenwrdiger dient uw pleegkind p uw wnadres uit te schrijven. Het gebeurt regelmatig dat vergeten wrdt een drgeplaatst pleegkind aan te melden p het nieuwe wnadres. Dit kan vervelende cnsequenties hebben. Uw vrmalig pleegkind staat tt de verschrijving bij u ingeschreven. Eventuele rekeningen/prepen blijven p uw adres aankmen. Ok vr de weging van diverse belastingen waarvr het aantal bewners van een wning relevant is (.a. waterschap, afvalheffing) wrdt uw pleegkind meegeteld tt het bij u is uitgeschreven. Als na herhaaldelijk verzek de uitschrijving niet Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

6 gerealiseerd wrdt, kunt u de gemeente verzeken m de wettelijke vertegenwrdiger aan te spren de uitschrijving te regelen. De gemeente kan hiervr pressiemiddelen als een prces-verbaal gebruiken. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

7 Legitimatie Vanaf zijn 12 de jaar is elke inwner van Nederland verplicht zich te identificeren vr het den van geldzaken zals het penen van een bankrekening, bij het zeken naar werk, bij indiensttreding en p het werk, het aanvragen van een uitkering f BSN-nummer, bij binnenlands vreemdelingentezicht en het bezeken van een vetbalwedstrijd. Ok vr buitenlandse reizen is een geldig identiteitsbewijs ndig. Daarnaast is elke inwner van Nederland van 14 jaar en uder verplicht een geldig identiteitsbewijs te kunnen tnen als de plitie f een andere tezichthuder hier m vraagt. (Wet p de Identificatieplicht (WID)). Aanvragen Ouders met gezag/vgd(ij-instelling) zijn verantwrdelijk vr aanvraag en de betaling van de identiteitskaart van uw minderjarige pleegkind. Een gedkper alternatief -met beperkte reismgelijkhedenvr het pasprt is een Nederlandse Identiteitskaart. Deze kaart kan k gebruikt wrden als fficieel legitimatiebewijs en is 5 jaar geldig. Zdra uw pleegkind een identiteitsbewijs ndig heeft kunt u cntact pnemen met uw pleegzrgbegeleider. Hij zal zrgdragen vr de juiste afhandeling. Vanaf 1 januari 2012 met iedereen beschikken ver een eigen identiteitsdcument. Bijschrijvingen bij de uders zijn dan niet meer geldig. De ksten zijn gelijk aan die van de bijschrijving, maar de gratis Nederlandse identiteitskaart vr 14 jarigen wrdt vanaf 1 januari 2010 niet meer verstrekt. De prijs vr een identiteitskaart van kinderen tt 14 jaar is gedkper dan vr 14 plussers. Per september 2009 wrden bvendien vingerafdrukken genmen als u f uw pleegkind een nieuw identiteitsbewijs haalt, dit m misbruik van identiteitskaarten tegen te gaan. Van kinderen tt 12 jaar wrden geen vingerafdrukken genmen. Ouders met gezag f vgd(ij-instelling) vragen dcument aan De uders met gezag f vgd(ij-instelling) van uw pleegkind kunnen het dcument zelf aanvragen. Beide uders met gezag f vgd(ij-instelling) meten het aanvraagfrmulier ndertekenen. Ter verificatie van de handtekeningen dienen de uders met gezag f vgd bij de aanvraag hun legitimatiebewijzen te tnen. Pleeguders vragen dcument aan Vrijwillige plaatsing met testemming Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

8 Via uw pleegzrgbegeleider kunt u de uders van uw vrijwillig geplaatst pleegkind m schriftelijke testemming vragen m het identiteitbewijs aan te vragen vr uw pleegkind. U kunt met uw pleegkind, de schriftelijke testemming, een kpie van de pasprten van de wettelijke vertegenwrdigers en met pasft s naar de gemeente vr de aanvraag van het dcument. Uw pleegkind met na een week k weer zelf meekmen m het pasprt in ntvangst te nemen. U dient een kpie van het (geldig) legitimatiebewijs van de uders te tnen ter cntrle, anders wrdt u niet gehlpen! Gemeentes hebben vaak een flder met een standaard testemmingsfrmulier, dat de uders kunnen invullen en ndertekenen. Vrijwillig znder testemming Als een f beide uder(s) met gezag geen testemming aan uw pleegkind jnger dan 12 jaar wil verstrekken, is er geen mgelijkheid tt het aanvragen van een pasprt. Uw pleegkind heeft dan geen mgelijkheid te reizen naar het buitenland. Is uw pleegkind 12 jaar f uder, dan mag hij zelfstandig znder testemming van zijn uders een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Vr het reizen naar veel landen in Eurpa is alleen een Nederlandse identiteitskaart ndig. In een aantal situaties is het echter verplicht m een pasprt te bezitten. Deze kan een minderjarige nit znder testemming van zijn uders met gezag f vgd aanvragen. Als u met uw pleegkind p reis wilt naar het buitenland, raden wij u aan m dit zeer tijdig (zeker een half jaar vr uw vertrek) te bespreken met de uders f vgd van uw pleegkind. De praktijk leert dat er veel tijd ndig is vr verleg, testemming en uitvering. U lpt het risic dat u uw vakantie met annuleren als uw pleegkind niet tijdig een identiteitsbewijs en testemming vr de reis heeft. De regels vr het verkrijgen van een identiteitsbewijs vr kinderen zijn aangescherpt m de cntrle te verbeteren en ntveringen van kinderen te bemeilijken. Beide uders met gezag f vgd van uw pleegkind dienen schriftelijk testemming te geven vr het aanvragen van een identiteitsbewijs. OTS-plaatsing met testemming Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

9 Via uw pleegzrgbegeleider kunt u de uders van uw OTS-geplaatst pleegkind m schriftelijke testemming vragen m het identiteitbewijs aan te vragen vr uw pleegkind. U kunt met uw pleegkind, de schriftelijke testemming, een kpie van de pasprten van de wettelijke vertegenwrdigers en met pasft s naar de gemeente vr de aanvraag van het dcument. Uw pleegkind met na een week k weer zelf meekmen m het pasprt in ntvangst te nemen. U dient een kpie van het (geldig) legitimatiebewijs van de uders met gezag te tnen ter cntrle, anders wrdt u niet gehlpen! Gemeentes hebben vaak een flder met een standaard testemmingsfrmulier, dat de uders kunnen invullen en ndertekenen. OTS-plaatsing znder testemming Indien beide uders beperkt gezag (OTS) hebben en geen testemming willen geven kan Bureau Jeugdzrg (gezinsvgd) m vervangende testemming vragen bij de kinderrechter. Als één van de uders met beperkt f geen gezag geen medewerking verleent, kan de andere uder de bevegde rechter m een vervangende testemming vragen vr het aanvragen van een pasprt. Als uw pleegkind 12 jaar f uder is, mag hij zelfstandig een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen. In een aantal situaties is het echter verplicht m een pasprt te bezitten. Deze kan een minderjarige nit znder testemming van zijn uders/wettelijke vertegenwrdiger aanvragen. Vgdij-plaatsing met testemming Als de vgdij bij BJZ ligt, kan BJZ u schriftelijk testemming geven m het identiteitsbewijs aan te vragen vr uw pleegkind. U kunt met uw pleegkind, de schriftelijke testemming en pasft s naar de gemeente vr de aanvraag van het dcument. Uw pleegkind met na een week k weer zelf meekmen m het pasprt in ntvangst te nemen. Vgdij-plaatsing znder testemming Als de vgd(ij-instelling) geen medewerking verleent vr het aanvragen van een pasprt, kan uw pleegkind, als hij 16 jaar f uder is, de rechter verzeken m vervangende testemming f m een bijzndere curatr (zie k hfdstuk 3 gezag) te benemen die de aanvraag regelt. In de praktijk kmt het nauwelijks vr dat BJZ geen medewerking verleent vr het aanvragen van een pasprt. Als uw pleegkind 12 jaar f uder is, mag hij zelfstandig een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen. In een aantal situaties is het echter verplicht m een pasprt te bezitten. Deze kan een minderjarige nit znder testemming van zijn uders met gezag/wettelijke vertegenwrdiger aanvragen. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

10 Ongevallen Uw pleegkind kan, tijdens het verblijf in uw gezin, een ngeval krijgen. Licht z snel mgelijk uw pleegzrgbegeleider in. Hij infrmeert de uder en /f (gezins-)vgd en vraagt hen m testemming vr eventueel medisch ndzakelijke handelen. U hebt geen bevegdheid m uw pleegkind medisch te laten behandelen! Hiervr hebt u testemming ndig van de wettelijke vertegenwrdiger van uw pleegkind. Verkeersngeval Laat uw pleegkind nit een schadefrmulier f andere verklaringen ver de schuldvraag van het ngeval ndertekenen als hij (f u) niet begrijpt wat er staat f als er verschillen van mening zijn ver de tedracht van het ngeval. In een dergelijk geval kan uw pleegkind f u de plitie waarschuwen, k als het alleen m zaakschade gaat. De Verkeersslachtfferlijn van de ANWB is p werkdagen bereikbaar van tt uur. In geval van sped k dag en nacht. Letsel en letselschade Als uw pleegkind (vetganger f fietser) jnger dan 14 jaar is, is de bestuurder van een aut, mtr f brmmer vlledig aansprakelijk vr letsel en letselschade, tenzij hij kan aantnen dat er sprake is van vermacht. Is uw pleegkind (vetganger f fietser) bven de 14 jaar dan is de bestuurder vr 50% aansprakelijk, tenzij hij kan aantnen dat er sprake is van vermacht. Vr de verige 50% is de hgte van de schadevergeding afhankelijk van de mate van schuld van alle betrkkenen bij het ngeval. Uw pleegkind heeft in geval van verwndingen die zijn verrzaakt dr derden, recht p vergeding van zijn schade. Bijvrbeeld vergeding van de medische ksten (arts, ziekenhuis, fysitherapie en dergelijke vr zver deze niet uit andere hfde wrden verged) f inkmstenderving dr tijdelijke f blijvende arbeidsngeschiktheid. De uders van uw gewnde pleegkind hebben recht p schadevergeding als zij de schade (meten) betalen. Pleeguders hebben hier geen recht p. In geval van verlijden kunnen de uders vergeding van de uitvaartksten vrderen. Pleeguders niet. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

11 Materiële schade Als uw pleegkind ten gevlge van een ngeval schade heeft (kaptte fiets f kleding), kan hij f zijn wettelijke vertegenwrdiger (de verzekeraar van) de tegenpartij hiervr aansprakelijk stellen. Degene die schadevergeding vrdert, met bewijzen dat hij de schade heeft geleden en in welke mvang. Dit kan dr middel van facturen van artsen/ziekenhuizen, medische expertiserapprten, getuigenverklaringen, ft s ed. Als de schadeverrzaker nverzekerd is f nbekend is, dan kan de schade wrden ingediend bij het Waarbrgfnds Mtrverkeer. U kunt, als pleeguder, niet aansprakelijk gesteld wrden vr het ngeval, indien u niet nalatig bent geweest. De uders van uw pleegkind kunnen wel een klacht tegen u indienen. Uw pleegzrgbegeleider staat u bij in de prcedure. Smartengeld Als uw pleegkind ten gevlge van een verkeersngeval pijn, verdriet f gederfde levensvreugde ndervindt (smart), kan hij f zijn wettelijke vertegenwrdiger (de verzekeraar van) de tegenpartij hiervr aansprakelijk stellen. De hgte van het smartengeld wrdt berekend aan de hand van de aard, duur en intensiteit van de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde. Naasten van een verleden f gewnd pleegkind hebben geen recht p smartengeld. Ongeval tijdens f nderweg van/naar schl Bij kleine verwndingen, verstuikingen, builen e.d. verricht de schl meestal de eerste hulp. Bij het vermeden van een btbreuk f andere spedeisende hulp wrdt een kind meestal direct dr de schl naar de eerste hulpafdeling van ziekenhuis gebracht. Als er twijfels zijn ver de ernst en aard van het letsel, dan zeken zij cntact met u. U dient met de uders met gezag f vgd te verleggen welke stappen wrden ndernmen. U wrdt dan z snel mgelijk ingelicht en verlegt met de uders f vgd welke stappen meten wrden ndernmen. Alleen als u de wettelijk vertegenwrdiger niet kunt bereiken gaat u zelf met uw pleegkind naar uw huisarts. Drgaans heeft de schl een cllectieve ngevallenverzekering afgeslten ten beheve van alle leerlingen. De verzekering is van kracht tijdens schluren en geldt k vr activiteiten in schlverband buiten de schl en gedurende het -rechtstreeks- gaan van huis naar schl en terug, f naar een dr de schlleiding aangegeven plaats en terug. De meeste schlen zijn k verzekerd vr de materiële schade die ntstaat na een ngeval tijdens schltijd. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

12 Ongeval in het buitenland Uw pleegkind kan tijdens een buitenlandreis een ngeluk krijgen. Stel hiervan z spedig mgelijk de pleegzrgbegeleider in kennis. Pleeguders mgen zelf geen beslissing nemen m hun pleegkind medisch te laten behandelen. Hiervr is altijd eerst testemming ndig van de uders f vgd (Zie hfdstuk 4 rechten en plichten). Als de uders niet bereikbaar zijn en de situatie acute medische hulp vereist, kunt u zich met uw pleegkind wenden tt een arts. De arts beslist in dat geval. Om te vrkmen dat uw pleegkind verstken blijft van medische zrg vanwege wettelijke bepalingen, kunt u vraf aan de uders f vgd verzeken m een testemmingsverklaring te tekenen ingeval van een ngeval tijdens de vakantie. Maak deze verklaring p in het Engels f in de taal van het te bezeken land. De basiszrgverzekering geeft slechts in Eurpa recht p verzekering. Gaat u buiten Eurpa p vakantie dan dient u een aanvullende verzekering af te sluiten f een reisverzekering. Eurpese zrgpas Als u uw vakantie in het buitenland drbrengt hebt u een Eurpese zrgpas ndig. De -gratis- zrgpas geeft recht p zrg in alle landen van de Eurpese Unie en enkele andere landen. Znder de pas lpen u en uw pleegkind het risic in het buitenland geen medische zrg te ntvangen f medische ksten te meten vrschieten. Bij smmige verzekeraars is de natinale verzekeringpas k de Eurpese pas. Vraag de pas tijdig aan bij uw verzekeraar. Het kan enkele weken duren vr u de Eurpese pas ntvangt. Als uw pleegkind in het buitenland een ngeluk krijgt, kan hij in Nederland zijn schadevergeding indienen bij de verzekeraar van de schuldige tegenpartij via een vertegenwrdiger (schaderegelaar) van de buitenlandse verzekeraar. Uw verzekeraar heeft de adresgegevens. Ander ngeval Uw pleegkind kan tijdens sprt, spel f anders een ngeluk krijgen. Pleeguders mgen zelf geen beslissing nemen m hun pleegkind medisch te laten behandelen. Hiervr is altijd eerst testemming ndig van de uders f vgd. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

13 Medische behandeling Artsenbezek Vr een cnsult kunt u znder testemming van de wettelijke vertegenwrdiger met uw pleegkind de huisarts bezeken. Als een medische behandeling vr uw pleegkind tt twaalf jaar ndzakelijk is, dient u testemming van de wettelijke vertegenwrdiger te hebben. Bij een vrijwillige plaatsing en bij OTS zijn dit de uder(s) met gezag en bij een vgdijplaatsing is dit de plaatsende instantie. Vr kinderen tussen de 12 en 16 geldt dat zgenaamde dubbele testemming is vereist. Dat wil zeggen dat zwel uw pleegkind zelf als de wettelijke vertegenwrdiger (uders met gezag/vgd) testemming meten geven. Jngeren vanaf 16 jaar mgen zelfstandig een geneeskundige behandelingsvereenkmst aangaan en laten uitveren. Zij hebben geen testemming van hun uders f vgd ndig. Als uw pleegkind nder vgdij staat van de vgdijinstelling, kunt u gebruikmaken van een medische machtiging ten beheve van de dagelijkse medische verzrging (eenvudige behandeling verricht dr een arts, tandarts, fysitherapeut f andere therapeut, tandartscntrle) van uw pleegkind. Met dit frmulier verleent de directeur van de vgdijinstelling uitdrukkelijk testemming aan bepaalde pleeguders van een bepaald pleegkind vr de vrkmende 'alledaagse' geneeskundige zrg ten beheve van het kind. Iedereen die naar een ziekenhuis, plikliniek f zelfstandig behandelcentrum gaat met kunnen aantnen wie hij is. U met zichzelf en uw pleegkind kunnen legitimeren. (zie k hfdstuk 4 Rechten en plichten, plichten pleegkind) Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

14 Pltselinge ziekte Wanneer uw pleegkind pltseling ziek wrdt, met het naar een arts f ziekenhuis. U kunt uw pleegkind naar de huisarts brengen van zijn uders, maar mag k met hem naar uw eigen huisarts gaan f een ziekenhuis in uw regi. Breng, via uw pleegzrgbegeleider, de uders (f vgd) z spedig mgelijk p de hgte. De arts mag in principe pas tt medisch handelen vergaan als de uders (f vgd) testemming hebben verleend. Als er sprake is van een ndsituatie en er geen tijd is m testemming af te wachten, beslist de arts. Om testemming van de uders te kunnen krijgen, meten zij geïnfrmeerd wrden. Sms kan met het g p de privacy van uw pleegkind geen testemming aan de uders gevraagd wrden (bv bij behandeling van een geslachtsziekte f zwangerschapsnderbreking). De arts heft dan geen testemming te vragen m te behandelen. Bij weigering Als u, eventueel met uw pleegkind en de arts van mening bent dat een bepaalde behandeling ndig is, hebt u geen bevegdheid m testemming te verlenen, als de wettelijke vertegen-wrdigers (uders f vgd) een behandeling weigeren. Mgelijk kan uw pleegzrgbegeleider f Bureau Jeugdzrg de uders bewegen testemming te geven. Pleegudervgden hebben zelf de vgdij en beslissen zelf. Weigert de uder met gezag de bendigde testemming vr een ndzakelijke behandeling ( behandeling waarmee ernstig nadeel vr uw pleegkind kan wrden vrkmen ) van uw vrijwillig geplaatst pleegkind te geven, dan kan de rechter een vrlpige vgdij f een vrlpige ndertezichtstelling uitspreken. Daarna kan de aangewezen gezinsvgd (vrlpige ndertezichtstelling) de kinderrechter vragen m vervangende testemming f kan de vgdij-instelling (vrlpige vgdij) zelf testemming geven vr behandeling. Orthdntische behandeling is niet ndzakelijk en kan dus niet via de rechter wrden afgedwngen. Als uw OTS-geplaatst pleegkind een medische behandeling met ndergaan en de uders weigeren testemming te geven, kan de gezinsvgd aan de kinderrechter vervangende testemming vragen vr een ndzakelijke medische behandeling. De vervangende testemming van de rechter verplicht de behandelend arts niet tt behandeling. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

15 Weigert de vgd(ij-instelling) de bendigde testemming vr een ndzakelijke behandeling van uw vgdijgeplaatst pleegkind te geven, dan kunt u de rechter m een bijzndere curatr vr uw pleegkind verzeken. U kunt aan de rechter verzeken m een bijzndere curatr te benemen, als de belangen van de wettelijke vertegenwrdiger in strijd zijn met de belangen van uw minderjarig pleegkind (bv besnijdenis). Deze bijzndere curatr kan namens uw pleegkind, aan de rechter vragen de ingreep te verbieden f uit te stellen tt uw pleegkind zelf beslissingsbevegd is. De curatr kan k de rechter verzeken m een behandeling die uw pleegkind nadrukkelijk blijft wensen, terwijl zijn uders/vgd hiervr testemming weigeren, uit te laten veren. ( zie k hfdstuk 3 gezag) Inentingen Als uw pleegkind pgerepen wrdt vr het natinale inentingprgramma f bijv. een griepprik, dient u testemming van de wettelijke vertegenwrdiger te hebben m uw pleegkind daadwerkelijk te laten inenten. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

16 Schl Schlkeuze Het is vr een kind ingrijpend m in een pleeggezin te gaan wnen. Daarm wrdt er de vrkeur aan gegeven m het kind p zijn vertruwde schl te laten. Dit kan niet altijd. Bij een krtdurende plaatsing blijft uw pleegkind (indien mgelijk) p zijn eigen schl, m zijn vertruwde mgeving z weinig mgelijk te veranderen. Wanneer een plaatsing langere tijd gaat duren, is het fijner vr uw pleegkind m naar een schl dichter in de buurt van uw huis te gaan. Hij kan dan makkelijker vrienden maken in zijn nieuwe mgeving. Mgelijk met uw pleegkind verstappen naar een schl bij u in de buurt. De schlkeuze wrdt, bij een vrijwillige plaatsing, dr de uders van uw pleegkind bepaald en geregeld. Dit geldt vr het reguliere nderwijs, maar k vr het speciaal nderwijs. Als uw pleegkind nder tezichtgesteld is, bepaalt de gezinsvgd in samenspraak met de uders welke schl gekzen wrdt. Hij zal k de eventuele verplaatsing regelen. U kunt hier zelf k een vrstel in den. Als u zelf uw pleegkind p een schl inschrijft, dan wrdt u aangeschreven vr de ksten, terwijl de uders nderhudsplichtig zijn. De schl/ibg kan zich echter berepen p het cntractrecht: Zij hebben de vereenkmst met u! U met dan zelf de ksten verhalen p de uders van uw pleegkind (vrijwillig, OTS) f de vgdij-instelling (vgdij). Laat daarm de uders f vgd uw pleegkind inschrijven f nderteken de inschrijving niet en leg de situatie uit en verwijs naar Bureau Jeugdzrg. De schl kan dan zelf beslissen f ze het risic nemen dat ze meten wachten p de betaling van de ksten. Bij een vgdijplaatsing neemt de vgd de eindbeslissing en regelt de eventuele verplaatsing. U kunt zelf een vrkeur pgeven, bijvrbeeld wanneer uw eigen kinderen al een bepaalde schl bezeken. In verleg kunt u vervlgens k zelf de aanmelding regelen. Speciaal nderwijs Met name vr pleegkinderen die speciaal nderwijs vlgen wrdt de vrkeur gegeven m het kind p zijn vertruwde schl te laten. Meestal zijn de afstanden naar deze schlen grter. Vr verver en verversksten zie hfdstuk 5 financiën. Als tijdens de plaatsing blijkt dat uw pleegkind speciaal nderwijs ndig heeft, bespreekt u en/f de schlleiding dit met de uders en hulpverleners. U berdeelt gezamenlijk de mgelijkheden. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

17 Schlbeken Schlen vr regulier vrtgezet nderwijs en vrtgezet speciaal nderwijs (VSO), ntvangen een vergeding vr schlbeken en lesmateriaal van de verheid en meten de bendigde schlbeken en lesmaterialen gratis ter beschikking stellen aan de leerlingen. Dit geldt k vr aangepaste (gesprken) schlbeken vr leerlingen met dyslexie. Niet alles is gratis. Beken, zals een atlas, wrdenbeken f agenda s die vr meer kinderen van een gezin gebruikt kunnen wrden f direct persnsgebnden zijn meten dr u aangeschaft wrden uit de pleegvergeding. Per 1 januari 2010 is het kindgebnden budget van de Belastingdienst verhgd en ntvangen de uders van uw pleegkind geen Tegemetkming Ouders (meer) als hun kind het regulier vrtgezet nderwijs f een pleiding p het vrtgezet speciaal nderwijs (bijvrbeeld zmk en zmlk) vlgt. Vr leerlingen van 16 f 17 jaar die een pleiding in het MBO, VaV f particulier vrtgezet nderwijs vlgen, blijft de tegemetkming uders wel bestaan. De uders van uw pleegkind kunnen deze tegemetkming aanvragen bij de IB-grep*. *IB-grep en CFI vrmen per 1 januari 2011 een nieuwe rganisatie met de naam Dienst Uitvering Onderwijs. Ga naar du.nl vr meer infrmatie. Het geld dat uw pleegkind verdient met een bijbaantje is niet van invled p de hgte van de tegemetkming uders. Schlrapprt/ schlcntacten U mag de schlrapprten van uw pleegkind tekenen en de uderavnden bezeken. Bij krtdurende pleegzrg blijven de uders zelf de uderavnden bezeken, tenzij anders vereengekmen wrdt. Bij langdurende pleegzrg kunt u samen met de uders de schl bezeken, maar u mag de gesprekken k znder de uders veren. U deelt uw pleegzrgbegeleider de ntwikkelingen mee. Hij infrmeert vervlgens Bureau Jeugdzrg en/f de uders. Uiteraard kunt u k rechtstreeks met de uders hierver spreken. Om de uders van uw pleegkind in de gelegenheid te stellen de schlresultaten van hun kind te vlgen raden wij u aan de uders zelf de rapprten te laten tekenen. Maak, wanneer de uders niet de mgelijkheid hebben m de rapprten van hun kind (tijdig) te tekenen, kpieën van de rapprten van uw pleegkind. De uders kunnen de schl-ntwikkelingen dan ged vlgen. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

18 Schlverzuim Leerplicht (Pleeg-)kinderen van 4 jaar mgen al naar schl, maar zijn ng niet leerplichtig. Er is geen sprake van verzuim als u uw pleegkind van 4 thuishudt. Vanaf de vijfde verjaardag is uw pleegkind leerplichtig en met een schl bezeken. Vanaf 16 jaar is een jngere niet meer leerplichtig. Hij met wel minimaal een startkwalificatie behalen(=minimaal ROC diplma niveau 2, Hav f VWO). Alleen een VMBO-diplma is niet vldende. De kwalificatieplicht duurt vrt tt wel een diplma is behaald. De Leerplichtwet verplicht de wettelijke vertegenwrdiger van uw pleegkind (uder, vgdij-instelling f pleegudervgd) én degene die met de feitelijke verzrging is belast (pleeguder), ervr te zrgen dat de jngere als leerling van een schl is ingeschreven en naar schl gaat. Dus k u, als pleeguder bent hiervr verantwrdelijk, tenzij u kunt aantnen dat u niet verantwrdelijk kunt wrden geacht. Vanaf twaalf jaar is uw pleegkind hier k medeverantwrdelijk vr en wrdt hij persnlijk vervlgd als het verzuim aan hemzelf is te te rekenen. Spijbelen Wettelijk verzuim Als uw pleegkind minstens 3 dagen achtereen spijbelt, (f 1/8 deel van de lesuren binnen 4 weken) met de schlleiding een melding den van wettelijk verzuim bij de leerplichtambtenaar. Ok regelmatig te laat kmen wrdt gezien als spijbelen. De leerplichtambtenaar bezekt u en uw pleegkind m samen, eventueel met de Raad van de Kinderbescherming, een plssing te vinden. Hij kan een waarschuwing geven, een Bureau Halt straf f een prces-verbaal. Signaalverzuim Als uw pleegkind regelmatig spijbelt, lpt u de (reële) kans hiervr verantwrdelijk gesteld te wrden en strafrechtelijk vervlgd te wrden. Znder gezag kunt u echter vaak nvldende druk uitefenen p uw spijbelend pleegkind, u kunt hiervr slechts de uders f Bureau Jeugdzrg dwingend aanspreken. Wanneer u de afspraken met schl en leerplichtambtenaar nakmt en alles gedaan hebt wat binnen uw macht ligt m uw pleegkind de schl te laten bezeken, zal meestal niet vergegaan wrden tt vervlging van u. Overleg tijdig met de schl en/f de leerplichtambtenaar en uw pleegzrgbegeleider (f cnsulent) als uw pleegkind schl verzuimt. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

19 Luxe verzuim Sms zijn er gebeurtenissen f afspraken tijdens schltijden waarbij uw pleegkind aanwezig met zijn (artsenbezek, begrafenis, huwelijk ed.). Hiervr vraagt u verlf aan via de schlleiding. De schlleiding berdeelt f de verlfaanvraag tegewezen mag wrden. Hiervr zijn heldere richtlijnen pgesteld. Als de aanvraag wrdt tegewezen heeft uw pleegkind testemming m afwezig te zijn gedurende de afgesprken tijden. Als de aanvraag wrdt afgewezen dient uw pleegkind gewn p schl te zijn. U en uw pleegkind lpen het risic vervlgd te wrden als u de afwijzing negeert en uw pleegkind niet p schl verschijnt, tenzij u kunt aantnen dat u niet verantwrdelijk kunt wrden geacht. U wrdt zeker vervlgd als u na afwijzing van een verlfaanvraag tch besluit uw pleegkind buiten de schlvakantie mee p vakantie te nemen. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

20 Geldzaken pleegkind Bankrekening penen Als uw pleegkind langer in uw pleeggezin wnt, wilt u mgelijk een spaar- f betaalrekening penen vr uw pleegkind, zdat hij de beschikking heeft ver spaar-, kleed- f zakgeld. Als uw vrijwillig f met OTS geplaatst pleegkind jnger is dan 18 jaar, hebben zijn uders de bevegdheid geld te strten f p te nemen van de rekening van hun kind. Ok de vgd van uw nder vgdij geplaatst pleegkind heeft deze bevegdheden. U als pleeguder hebt alleen de mgelijkheid geld te strten, niet m p te nemen (tenzij u pleegudervgd bent). Om zelf zeggenschap ver de spaar- f betaalrekening van uw pleegkind te hebben f m anderen juist uit te sluiten van deze bevegdheid, kunt u een spaarrekening p ùw naam ten beheve van uw pleegkind penen. Ok kunt u p uw naam een betaalrekening penen en uw pleegkind de beschikking geven ver de bijbehrende pinpas. Uw bankmedewerker kan u hierbij helpen. Als uw pleegkind 18 wrdt met hij zelf een bankrekening penen. Sparen Uw pleegkind mag zelf beslissen f hij (een deel van) het geld wat hij ntvangt (zakgeld, bijbaan enz.) spaart. Omdat dit een nderdeel is van de pveding, bent u bevegd hierver uw eigen afspraken met uw pleegkind te maken. U, als pleeguder, bent niet verplicht te sparen vr uw pleegkind. Schulden Zlang een (pleeg-)kind minderjarig is, mag hij geen (financiële) vereenkmst sluiten znder testemming van zijn uder f vgd. Als uw minderjarig pleegkind schulden maakt, zijn hijzelf en zijn uders (f vgd) hiervr verantwrdelijk. De schulden zijn niet p u te verhalen. U mag uw pleegkind uiteraard wel helpen m zijn schulden p te lssen. Tevens wrdt van u verwacht dat u uw zrgen ver het financiële handelen van uw pleegkind deelt met uw pleegzrgbegeleider. Zakgeld Opveden betekent k kinderen leren mgaan met geld. Zakgeld is een ged middel m uw pleegkind te laten experimenteren met eigen geld. U betaalt het zakgeld uit de pleegvergeding. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een schl vr vrtgezet speciaal nderwijs (VSO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl bezeken p grnd van hgbegaafdheid. Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl vr speciaal nderwijs (SO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: Locatie:.. Postcode en plaats..

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: Locatie:.. Postcode en plaats.. 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die met een structurele lichamelijke beperking een reguliere basisschl bezeken Gegevens leerling: Naam:

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool Regels en afspraken Eén van de uitgangspunten van nze schl is dat kinderen met plezier naar schl gaan. Vr een gede sfeer zijn er regels ndig en maken we afspraken met de kinderen en hun uders. Als we samen

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR GASTOUDERS

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR GASTOUDERS Infrmatiebrchure Gastuderpvang VOOR GASTOUDERS Infrmatiebrchure Kinderpvang Rivierenland B.V. Kinderpvang Rivierenland (KRBV) is een kinderpvangrganisatie die 1 januari 2006 is ntstaan dr fusie van Stichting

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER Leerlingenverver 2017-2018 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER In te vullen dr de gemeente Sittard-Geleen Cliëntnummer Datum ntvangst Aanvraagnummer Behandelend cnsulent 1. Gegevens leerling BSN nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen vr verlf buiten de schlvakanties 1. Vakantieverlf Een verzek m vakantieverlf p grnd van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevren aan de directeur van de schl

Nadere informatie

Overeenkomst toedien medicijnen

Overeenkomst toedien medicijnen Overeenkmst tedien medicijnen 1. Hierbij geeft/geven..., uder(s)/verzrger(s) van..., testemming aan gastuder... m aan haar/zijn/hun/ kind tijdens het verblijf bij de gastuder het hierna genemde geneesmiddel/zelfzrgmiddel

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

ct tussen AO-afspraak. ichting

ct tussen AO-afspraak. ichting Handvat VerZUimprOtOCOl Bijlage 4 bij VNG-brief CvA/2i 02004415 Leeswijzer: vetgedrukte tekst is verplicht vr de sectr gemeenten p grnd van wetgeving f De verige tekst kan als handvat gebruikt wrden vr

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevel Omgaan met pesten pagina 1 van 11 Inhudspgave 1. Vrwrd blz. 3 2. Van pesten naar.een wij-gevel blz. 4 3. Stappen bij structureel pestgedrag blz.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Vrdaan Cmmissie veilig vertruwd Vrdaan 15-11-2014 Inleiding Op verzek van het bestuur van MMHC Vrdaan is er een cmmissie veiligheid in het leven gerepen vr de club. Directe aanleiding

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 Pagina 1 van 5 Privacy p schlen van Kiem Dr de tenemende digitalisering wrdt in het nderwijs steeds meer gebruik gemaakt van ICT. En er wrden steeds meer gegevens

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid

Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid Kathlieke en Openbare Schlen vr Praktijknderwijs Medicijnbeleid 1. Inleiding De Kathlieke en Openbare Schl vr Praktijknderwijs bieden passend nderwijs aan vr het praktijknderwijs geïndiceerde leerlingen

Nadere informatie

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Gastuderbureau KeKeK Anja Rijkens & Rianne Descht 2 Helaas kmt het in Nederland wel eens vr, dat een baby verlijdt aan wiegendd. Dit zu dus k kunnen gebeuren tijdens de pvanguren. Gastuderbureau KeKeK

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR OUDERS

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR OUDERS Infrmatiebrchure Gastuderpvang VOOR OUDERS Infrmatiebrchure Kinderpvang Rivierenland B.V. Kinderpvang Rivierenland (KRBV) is een kinderpvangrganisatie die 1 januari 2006 is ntstaan dr fusie van Stichting

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie