Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke"

Transcriptie

1 Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming vraf kan veel prblemen vrkmen. Net als met eigen kinderen met u, als pleeguder, sms beslissingen nemen die nverwachte gevlgen kunnen hebben. Wij raden u aan m bij de start van elke plaatsing -de vr de betreffende plaatsing relevante- nderdelen van dit hfdstuk te bespreken met uw pleegzrgbegeleider, uders en plaatsende instantie. Algemene zaken vanaf pag. 4 Inschrijving gemeentelijke basisadministratie Uitschrijving gemeentelijke basisadministratie Geheime plaatsing Legitimatie Ongevallen vanaf pag. 9 Verkeersngeval Ongeval tijdens f p weg naar schl Ongeval in het buitenland Ander ngeval Medische behandeling vanaf pag. 12 Schl vanaf pag. 15 Schlkeuze Schlbeken Schlrapprt/ schlcntacten Schlverzuim Spijbelen Geldzaken pleegkind vanaf pag. 19 Bankrekening penen Sparen Schulden Zakgeld Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

2 Kleedgeld Bijverdienen Oudercntact vanaf pag. 21 Bezekregeling Mbiele en digitale cntacten Feestdagen Vakantieafspraken Overige infrmele cntacten Verzrging vanaf pag. 23 Kapper/tateage/piercing/make-up Kleding Opveding vanaf pag. 26 Sprtclub Gdsdienst Ongerlfd afwezig/weglpen Gerlfd afwezig Kinderpvang vanaf pag. 28 Crèche/kinderdagverblijf Oppas Weekendpleeggezin Vakantiepleeggezin Vakantiekamp Reizen vanaf pag. 29 Verver van pleegkinderen Vakantie Schlreizen Reizen met vreemdelingen/nbekende natinaliteit Verhuizen vanaf pag. 31 Verhuizen binnen de regi Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

3 Verhuizen buiten de regi Verhuizen naar het buitenland Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

4 Overlijden vanaf pag. 34 Belangrijke zaken regelen bij leven en welzijn Als een uder van uw pleegkind verlijdt Testament Als een pleeguder verlijdt Nabestaandenuitkering Wezen- f halfwezenuitkering Als een pleegkind verlijdt Verschillende culturen vanaf pag. 56 Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

5 Algemene zaken Inschrijving gemeentelijke basisadministratie Als een pleegkind bij u kmt wnen, dient de wijziging van het wnadres van uw pleegkind binnen 5 dagen in te wrden geschreven in de gemeentelijke basisadministratie. De wettelijke vertegenwrdiger en/f Bureau Jeugdzrg is hiervr in de eerste plaats verantwrdelijk. Uw pleegzrgbegeleider waakt erver dat de inschrijving plaatsvindt. U, als verzrger, bent eveneens bevegd m de aangifte te den. Als u dit wilt den, verleg dan eerst met uw pleegzrgbegeleider zdat zaken niet dubbel gedaan wrden. U bent verplicht m zich te legitimeren en een bewijs mee te nemen waaruit blijkt dat u de verzrger van uw pleegkind bent (bijvrbeeld het pleegcntract). Heeft uw pleegkind een eigen identiteitsbewijs en/f Burgerservicenummer (BSN), neem dit dan mee naar het gemeentehuis. Smmige gemeentes nemen geen genegen met het pleegcntract, dan met de wettelijke vertegenwrdiger het pleegkind aanmelden. Ok hij dient zich te legitimeren. De uder van uw pleegkind mag aangifte van adreswijziging den vr zijn f haar minderjarige kind, k als de uder geen gezag meer heeft. Indien getwijfeld wrdt aan de juistheid van de aangifte van de betreffende uder wrdt een nderzek gestart, bijvrbeeld dr cntact p te nemen met degene die wel met het gezag/vgdij is belast. De aangifte kan wrden afgewezen. Uw pleegkind kan niet met terugwerkende kracht wrden inschreven p uw wnadres. Het uitstellen van de inschrijving kan gevlgen hebben vr uw belastingaangifte. Uw pleegkind met minimaal een half jaar bij u ingeschreven zijn m aangemerkt te wrden als pleegkind in de zin van de belastingen en m te berdelen p welke aftrekpsten u een berep kunt den. (Zie k hfdstuk 5 belastingen) Uitschrijving gemeentelijke basisadministratie Als het pleegkind bij u vertrekt met degene waar het kind vanaf dat mment verblijft de wijziging aan de nieuwe gemeente drgeven. U kunt dit niet zelf regelen. De wettelijke vertegenwrdiger dient uw pleegkind p uw wnadres uit te schrijven. Het gebeurt regelmatig dat vergeten wrdt een drgeplaatst pleegkind aan te melden p het nieuwe wnadres. Dit kan vervelende cnsequenties hebben. Uw vrmalig pleegkind staat tt de verschrijving bij u ingeschreven. Eventuele rekeningen/prepen blijven p uw adres aankmen. Ok vr de weging van diverse belastingen waarvr het aantal bewners van een wning relevant is (.a. waterschap, afvalheffing) wrdt uw pleegkind meegeteld tt het bij u is uitgeschreven. Als na herhaaldelijk verzek de uitschrijving niet Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

6 gerealiseerd wrdt, kunt u de gemeente verzeken m de wettelijke vertegenwrdiger aan te spren de uitschrijving te regelen. De gemeente kan hiervr pressiemiddelen als een prces-verbaal gebruiken. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

7 Legitimatie Vanaf zijn 12 de jaar is elke inwner van Nederland verplicht zich te identificeren vr het den van geldzaken zals het penen van een bankrekening, bij het zeken naar werk, bij indiensttreding en p het werk, het aanvragen van een uitkering f BSN-nummer, bij binnenlands vreemdelingentezicht en het bezeken van een vetbalwedstrijd. Ok vr buitenlandse reizen is een geldig identiteitsbewijs ndig. Daarnaast is elke inwner van Nederland van 14 jaar en uder verplicht een geldig identiteitsbewijs te kunnen tnen als de plitie f een andere tezichthuder hier m vraagt. (Wet p de Identificatieplicht (WID)). Aanvragen Ouders met gezag/vgd(ij-instelling) zijn verantwrdelijk vr aanvraag en de betaling van de identiteitskaart van uw minderjarige pleegkind. Een gedkper alternatief -met beperkte reismgelijkhedenvr het pasprt is een Nederlandse Identiteitskaart. Deze kaart kan k gebruikt wrden als fficieel legitimatiebewijs en is 5 jaar geldig. Zdra uw pleegkind een identiteitsbewijs ndig heeft kunt u cntact pnemen met uw pleegzrgbegeleider. Hij zal zrgdragen vr de juiste afhandeling. Vanaf 1 januari 2012 met iedereen beschikken ver een eigen identiteitsdcument. Bijschrijvingen bij de uders zijn dan niet meer geldig. De ksten zijn gelijk aan die van de bijschrijving, maar de gratis Nederlandse identiteitskaart vr 14 jarigen wrdt vanaf 1 januari 2010 niet meer verstrekt. De prijs vr een identiteitskaart van kinderen tt 14 jaar is gedkper dan vr 14 plussers. Per september 2009 wrden bvendien vingerafdrukken genmen als u f uw pleegkind een nieuw identiteitsbewijs haalt, dit m misbruik van identiteitskaarten tegen te gaan. Van kinderen tt 12 jaar wrden geen vingerafdrukken genmen. Ouders met gezag f vgd(ij-instelling) vragen dcument aan De uders met gezag f vgd(ij-instelling) van uw pleegkind kunnen het dcument zelf aanvragen. Beide uders met gezag f vgd(ij-instelling) meten het aanvraagfrmulier ndertekenen. Ter verificatie van de handtekeningen dienen de uders met gezag f vgd bij de aanvraag hun legitimatiebewijzen te tnen. Pleeguders vragen dcument aan Vrijwillige plaatsing met testemming Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

8 Via uw pleegzrgbegeleider kunt u de uders van uw vrijwillig geplaatst pleegkind m schriftelijke testemming vragen m het identiteitbewijs aan te vragen vr uw pleegkind. U kunt met uw pleegkind, de schriftelijke testemming, een kpie van de pasprten van de wettelijke vertegenwrdigers en met pasft s naar de gemeente vr de aanvraag van het dcument. Uw pleegkind met na een week k weer zelf meekmen m het pasprt in ntvangst te nemen. U dient een kpie van het (geldig) legitimatiebewijs van de uders te tnen ter cntrle, anders wrdt u niet gehlpen! Gemeentes hebben vaak een flder met een standaard testemmingsfrmulier, dat de uders kunnen invullen en ndertekenen. Vrijwillig znder testemming Als een f beide uder(s) met gezag geen testemming aan uw pleegkind jnger dan 12 jaar wil verstrekken, is er geen mgelijkheid tt het aanvragen van een pasprt. Uw pleegkind heeft dan geen mgelijkheid te reizen naar het buitenland. Is uw pleegkind 12 jaar f uder, dan mag hij zelfstandig znder testemming van zijn uders een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Vr het reizen naar veel landen in Eurpa is alleen een Nederlandse identiteitskaart ndig. In een aantal situaties is het echter verplicht m een pasprt te bezitten. Deze kan een minderjarige nit znder testemming van zijn uders met gezag f vgd aanvragen. Als u met uw pleegkind p reis wilt naar het buitenland, raden wij u aan m dit zeer tijdig (zeker een half jaar vr uw vertrek) te bespreken met de uders f vgd van uw pleegkind. De praktijk leert dat er veel tijd ndig is vr verleg, testemming en uitvering. U lpt het risic dat u uw vakantie met annuleren als uw pleegkind niet tijdig een identiteitsbewijs en testemming vr de reis heeft. De regels vr het verkrijgen van een identiteitsbewijs vr kinderen zijn aangescherpt m de cntrle te verbeteren en ntveringen van kinderen te bemeilijken. Beide uders met gezag f vgd van uw pleegkind dienen schriftelijk testemming te geven vr het aanvragen van een identiteitsbewijs. OTS-plaatsing met testemming Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

9 Via uw pleegzrgbegeleider kunt u de uders van uw OTS-geplaatst pleegkind m schriftelijke testemming vragen m het identiteitbewijs aan te vragen vr uw pleegkind. U kunt met uw pleegkind, de schriftelijke testemming, een kpie van de pasprten van de wettelijke vertegenwrdigers en met pasft s naar de gemeente vr de aanvraag van het dcument. Uw pleegkind met na een week k weer zelf meekmen m het pasprt in ntvangst te nemen. U dient een kpie van het (geldig) legitimatiebewijs van de uders met gezag te tnen ter cntrle, anders wrdt u niet gehlpen! Gemeentes hebben vaak een flder met een standaard testemmingsfrmulier, dat de uders kunnen invullen en ndertekenen. OTS-plaatsing znder testemming Indien beide uders beperkt gezag (OTS) hebben en geen testemming willen geven kan Bureau Jeugdzrg (gezinsvgd) m vervangende testemming vragen bij de kinderrechter. Als één van de uders met beperkt f geen gezag geen medewerking verleent, kan de andere uder de bevegde rechter m een vervangende testemming vragen vr het aanvragen van een pasprt. Als uw pleegkind 12 jaar f uder is, mag hij zelfstandig een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen. In een aantal situaties is het echter verplicht m een pasprt te bezitten. Deze kan een minderjarige nit znder testemming van zijn uders/wettelijke vertegenwrdiger aanvragen. Vgdij-plaatsing met testemming Als de vgdij bij BJZ ligt, kan BJZ u schriftelijk testemming geven m het identiteitsbewijs aan te vragen vr uw pleegkind. U kunt met uw pleegkind, de schriftelijke testemming en pasft s naar de gemeente vr de aanvraag van het dcument. Uw pleegkind met na een week k weer zelf meekmen m het pasprt in ntvangst te nemen. Vgdij-plaatsing znder testemming Als de vgd(ij-instelling) geen medewerking verleent vr het aanvragen van een pasprt, kan uw pleegkind, als hij 16 jaar f uder is, de rechter verzeken m vervangende testemming f m een bijzndere curatr (zie k hfdstuk 3 gezag) te benemen die de aanvraag regelt. In de praktijk kmt het nauwelijks vr dat BJZ geen medewerking verleent vr het aanvragen van een pasprt. Als uw pleegkind 12 jaar f uder is, mag hij zelfstandig een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen. In een aantal situaties is het echter verplicht m een pasprt te bezitten. Deze kan een minderjarige nit znder testemming van zijn uders met gezag/wettelijke vertegenwrdiger aanvragen. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

10 Ongevallen Uw pleegkind kan, tijdens het verblijf in uw gezin, een ngeval krijgen. Licht z snel mgelijk uw pleegzrgbegeleider in. Hij infrmeert de uder en /f (gezins-)vgd en vraagt hen m testemming vr eventueel medisch ndzakelijke handelen. U hebt geen bevegdheid m uw pleegkind medisch te laten behandelen! Hiervr hebt u testemming ndig van de wettelijke vertegenwrdiger van uw pleegkind. Verkeersngeval Laat uw pleegkind nit een schadefrmulier f andere verklaringen ver de schuldvraag van het ngeval ndertekenen als hij (f u) niet begrijpt wat er staat f als er verschillen van mening zijn ver de tedracht van het ngeval. In een dergelijk geval kan uw pleegkind f u de plitie waarschuwen, k als het alleen m zaakschade gaat. De Verkeersslachtfferlijn van de ANWB is p werkdagen bereikbaar van tt uur. In geval van sped k dag en nacht. Letsel en letselschade Als uw pleegkind (vetganger f fietser) jnger dan 14 jaar is, is de bestuurder van een aut, mtr f brmmer vlledig aansprakelijk vr letsel en letselschade, tenzij hij kan aantnen dat er sprake is van vermacht. Is uw pleegkind (vetganger f fietser) bven de 14 jaar dan is de bestuurder vr 50% aansprakelijk, tenzij hij kan aantnen dat er sprake is van vermacht. Vr de verige 50% is de hgte van de schadevergeding afhankelijk van de mate van schuld van alle betrkkenen bij het ngeval. Uw pleegkind heeft in geval van verwndingen die zijn verrzaakt dr derden, recht p vergeding van zijn schade. Bijvrbeeld vergeding van de medische ksten (arts, ziekenhuis, fysitherapie en dergelijke vr zver deze niet uit andere hfde wrden verged) f inkmstenderving dr tijdelijke f blijvende arbeidsngeschiktheid. De uders van uw gewnde pleegkind hebben recht p schadevergeding als zij de schade (meten) betalen. Pleeguders hebben hier geen recht p. In geval van verlijden kunnen de uders vergeding van de uitvaartksten vrderen. Pleeguders niet. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

11 Materiële schade Als uw pleegkind ten gevlge van een ngeval schade heeft (kaptte fiets f kleding), kan hij f zijn wettelijke vertegenwrdiger (de verzekeraar van) de tegenpartij hiervr aansprakelijk stellen. Degene die schadevergeding vrdert, met bewijzen dat hij de schade heeft geleden en in welke mvang. Dit kan dr middel van facturen van artsen/ziekenhuizen, medische expertiserapprten, getuigenverklaringen, ft s ed. Als de schadeverrzaker nverzekerd is f nbekend is, dan kan de schade wrden ingediend bij het Waarbrgfnds Mtrverkeer. U kunt, als pleeguder, niet aansprakelijk gesteld wrden vr het ngeval, indien u niet nalatig bent geweest. De uders van uw pleegkind kunnen wel een klacht tegen u indienen. Uw pleegzrgbegeleider staat u bij in de prcedure. Smartengeld Als uw pleegkind ten gevlge van een verkeersngeval pijn, verdriet f gederfde levensvreugde ndervindt (smart), kan hij f zijn wettelijke vertegenwrdiger (de verzekeraar van) de tegenpartij hiervr aansprakelijk stellen. De hgte van het smartengeld wrdt berekend aan de hand van de aard, duur en intensiteit van de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde. Naasten van een verleden f gewnd pleegkind hebben geen recht p smartengeld. Ongeval tijdens f nderweg van/naar schl Bij kleine verwndingen, verstuikingen, builen e.d. verricht de schl meestal de eerste hulp. Bij het vermeden van een btbreuk f andere spedeisende hulp wrdt een kind meestal direct dr de schl naar de eerste hulpafdeling van ziekenhuis gebracht. Als er twijfels zijn ver de ernst en aard van het letsel, dan zeken zij cntact met u. U dient met de uders met gezag f vgd te verleggen welke stappen wrden ndernmen. U wrdt dan z snel mgelijk ingelicht en verlegt met de uders f vgd welke stappen meten wrden ndernmen. Alleen als u de wettelijk vertegenwrdiger niet kunt bereiken gaat u zelf met uw pleegkind naar uw huisarts. Drgaans heeft de schl een cllectieve ngevallenverzekering afgeslten ten beheve van alle leerlingen. De verzekering is van kracht tijdens schluren en geldt k vr activiteiten in schlverband buiten de schl en gedurende het -rechtstreeks- gaan van huis naar schl en terug, f naar een dr de schlleiding aangegeven plaats en terug. De meeste schlen zijn k verzekerd vr de materiële schade die ntstaat na een ngeval tijdens schltijd. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

12 Ongeval in het buitenland Uw pleegkind kan tijdens een buitenlandreis een ngeluk krijgen. Stel hiervan z spedig mgelijk de pleegzrgbegeleider in kennis. Pleeguders mgen zelf geen beslissing nemen m hun pleegkind medisch te laten behandelen. Hiervr is altijd eerst testemming ndig van de uders f vgd (Zie hfdstuk 4 rechten en plichten). Als de uders niet bereikbaar zijn en de situatie acute medische hulp vereist, kunt u zich met uw pleegkind wenden tt een arts. De arts beslist in dat geval. Om te vrkmen dat uw pleegkind verstken blijft van medische zrg vanwege wettelijke bepalingen, kunt u vraf aan de uders f vgd verzeken m een testemmingsverklaring te tekenen ingeval van een ngeval tijdens de vakantie. Maak deze verklaring p in het Engels f in de taal van het te bezeken land. De basiszrgverzekering geeft slechts in Eurpa recht p verzekering. Gaat u buiten Eurpa p vakantie dan dient u een aanvullende verzekering af te sluiten f een reisverzekering. Eurpese zrgpas Als u uw vakantie in het buitenland drbrengt hebt u een Eurpese zrgpas ndig. De -gratis- zrgpas geeft recht p zrg in alle landen van de Eurpese Unie en enkele andere landen. Znder de pas lpen u en uw pleegkind het risic in het buitenland geen medische zrg te ntvangen f medische ksten te meten vrschieten. Bij smmige verzekeraars is de natinale verzekeringpas k de Eurpese pas. Vraag de pas tijdig aan bij uw verzekeraar. Het kan enkele weken duren vr u de Eurpese pas ntvangt. Als uw pleegkind in het buitenland een ngeluk krijgt, kan hij in Nederland zijn schadevergeding indienen bij de verzekeraar van de schuldige tegenpartij via een vertegenwrdiger (schaderegelaar) van de buitenlandse verzekeraar. Uw verzekeraar heeft de adresgegevens. Ander ngeval Uw pleegkind kan tijdens sprt, spel f anders een ngeluk krijgen. Pleeguders mgen zelf geen beslissing nemen m hun pleegkind medisch te laten behandelen. Hiervr is altijd eerst testemming ndig van de uders f vgd. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

13 Medische behandeling Artsenbezek Vr een cnsult kunt u znder testemming van de wettelijke vertegenwrdiger met uw pleegkind de huisarts bezeken. Als een medische behandeling vr uw pleegkind tt twaalf jaar ndzakelijk is, dient u testemming van de wettelijke vertegenwrdiger te hebben. Bij een vrijwillige plaatsing en bij OTS zijn dit de uder(s) met gezag en bij een vgdijplaatsing is dit de plaatsende instantie. Vr kinderen tussen de 12 en 16 geldt dat zgenaamde dubbele testemming is vereist. Dat wil zeggen dat zwel uw pleegkind zelf als de wettelijke vertegenwrdiger (uders met gezag/vgd) testemming meten geven. Jngeren vanaf 16 jaar mgen zelfstandig een geneeskundige behandelingsvereenkmst aangaan en laten uitveren. Zij hebben geen testemming van hun uders f vgd ndig. Als uw pleegkind nder vgdij staat van de vgdijinstelling, kunt u gebruikmaken van een medische machtiging ten beheve van de dagelijkse medische verzrging (eenvudige behandeling verricht dr een arts, tandarts, fysitherapeut f andere therapeut, tandartscntrle) van uw pleegkind. Met dit frmulier verleent de directeur van de vgdijinstelling uitdrukkelijk testemming aan bepaalde pleeguders van een bepaald pleegkind vr de vrkmende 'alledaagse' geneeskundige zrg ten beheve van het kind. Iedereen die naar een ziekenhuis, plikliniek f zelfstandig behandelcentrum gaat met kunnen aantnen wie hij is. U met zichzelf en uw pleegkind kunnen legitimeren. (zie k hfdstuk 4 Rechten en plichten, plichten pleegkind) Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

14 Pltselinge ziekte Wanneer uw pleegkind pltseling ziek wrdt, met het naar een arts f ziekenhuis. U kunt uw pleegkind naar de huisarts brengen van zijn uders, maar mag k met hem naar uw eigen huisarts gaan f een ziekenhuis in uw regi. Breng, via uw pleegzrgbegeleider, de uders (f vgd) z spedig mgelijk p de hgte. De arts mag in principe pas tt medisch handelen vergaan als de uders (f vgd) testemming hebben verleend. Als er sprake is van een ndsituatie en er geen tijd is m testemming af te wachten, beslist de arts. Om testemming van de uders te kunnen krijgen, meten zij geïnfrmeerd wrden. Sms kan met het g p de privacy van uw pleegkind geen testemming aan de uders gevraagd wrden (bv bij behandeling van een geslachtsziekte f zwangerschapsnderbreking). De arts heft dan geen testemming te vragen m te behandelen. Bij weigering Als u, eventueel met uw pleegkind en de arts van mening bent dat een bepaalde behandeling ndig is, hebt u geen bevegdheid m testemming te verlenen, als de wettelijke vertegen-wrdigers (uders f vgd) een behandeling weigeren. Mgelijk kan uw pleegzrgbegeleider f Bureau Jeugdzrg de uders bewegen testemming te geven. Pleegudervgden hebben zelf de vgdij en beslissen zelf. Weigert de uder met gezag de bendigde testemming vr een ndzakelijke behandeling ( behandeling waarmee ernstig nadeel vr uw pleegkind kan wrden vrkmen ) van uw vrijwillig geplaatst pleegkind te geven, dan kan de rechter een vrlpige vgdij f een vrlpige ndertezichtstelling uitspreken. Daarna kan de aangewezen gezinsvgd (vrlpige ndertezichtstelling) de kinderrechter vragen m vervangende testemming f kan de vgdij-instelling (vrlpige vgdij) zelf testemming geven vr behandeling. Orthdntische behandeling is niet ndzakelijk en kan dus niet via de rechter wrden afgedwngen. Als uw OTS-geplaatst pleegkind een medische behandeling met ndergaan en de uders weigeren testemming te geven, kan de gezinsvgd aan de kinderrechter vervangende testemming vragen vr een ndzakelijke medische behandeling. De vervangende testemming van de rechter verplicht de behandelend arts niet tt behandeling. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

15 Weigert de vgd(ij-instelling) de bendigde testemming vr een ndzakelijke behandeling van uw vgdijgeplaatst pleegkind te geven, dan kunt u de rechter m een bijzndere curatr vr uw pleegkind verzeken. U kunt aan de rechter verzeken m een bijzndere curatr te benemen, als de belangen van de wettelijke vertegenwrdiger in strijd zijn met de belangen van uw minderjarig pleegkind (bv besnijdenis). Deze bijzndere curatr kan namens uw pleegkind, aan de rechter vragen de ingreep te verbieden f uit te stellen tt uw pleegkind zelf beslissingsbevegd is. De curatr kan k de rechter verzeken m een behandeling die uw pleegkind nadrukkelijk blijft wensen, terwijl zijn uders/vgd hiervr testemming weigeren, uit te laten veren. ( zie k hfdstuk 3 gezag) Inentingen Als uw pleegkind pgerepen wrdt vr het natinale inentingprgramma f bijv. een griepprik, dient u testemming van de wettelijke vertegenwrdiger te hebben m uw pleegkind daadwerkelijk te laten inenten. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

16 Schl Schlkeuze Het is vr een kind ingrijpend m in een pleeggezin te gaan wnen. Daarm wrdt er de vrkeur aan gegeven m het kind p zijn vertruwde schl te laten. Dit kan niet altijd. Bij een krtdurende plaatsing blijft uw pleegkind (indien mgelijk) p zijn eigen schl, m zijn vertruwde mgeving z weinig mgelijk te veranderen. Wanneer een plaatsing langere tijd gaat duren, is het fijner vr uw pleegkind m naar een schl dichter in de buurt van uw huis te gaan. Hij kan dan makkelijker vrienden maken in zijn nieuwe mgeving. Mgelijk met uw pleegkind verstappen naar een schl bij u in de buurt. De schlkeuze wrdt, bij een vrijwillige plaatsing, dr de uders van uw pleegkind bepaald en geregeld. Dit geldt vr het reguliere nderwijs, maar k vr het speciaal nderwijs. Als uw pleegkind nder tezichtgesteld is, bepaalt de gezinsvgd in samenspraak met de uders welke schl gekzen wrdt. Hij zal k de eventuele verplaatsing regelen. U kunt hier zelf k een vrstel in den. Als u zelf uw pleegkind p een schl inschrijft, dan wrdt u aangeschreven vr de ksten, terwijl de uders nderhudsplichtig zijn. De schl/ibg kan zich echter berepen p het cntractrecht: Zij hebben de vereenkmst met u! U met dan zelf de ksten verhalen p de uders van uw pleegkind (vrijwillig, OTS) f de vgdij-instelling (vgdij). Laat daarm de uders f vgd uw pleegkind inschrijven f nderteken de inschrijving niet en leg de situatie uit en verwijs naar Bureau Jeugdzrg. De schl kan dan zelf beslissen f ze het risic nemen dat ze meten wachten p de betaling van de ksten. Bij een vgdijplaatsing neemt de vgd de eindbeslissing en regelt de eventuele verplaatsing. U kunt zelf een vrkeur pgeven, bijvrbeeld wanneer uw eigen kinderen al een bepaalde schl bezeken. In verleg kunt u vervlgens k zelf de aanmelding regelen. Speciaal nderwijs Met name vr pleegkinderen die speciaal nderwijs vlgen wrdt de vrkeur gegeven m het kind p zijn vertruwde schl te laten. Meestal zijn de afstanden naar deze schlen grter. Vr verver en verversksten zie hfdstuk 5 financiën. Als tijdens de plaatsing blijkt dat uw pleegkind speciaal nderwijs ndig heeft, bespreekt u en/f de schlleiding dit met de uders en hulpverleners. U berdeelt gezamenlijk de mgelijkheden. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

17 Schlbeken Schlen vr regulier vrtgezet nderwijs en vrtgezet speciaal nderwijs (VSO), ntvangen een vergeding vr schlbeken en lesmateriaal van de verheid en meten de bendigde schlbeken en lesmaterialen gratis ter beschikking stellen aan de leerlingen. Dit geldt k vr aangepaste (gesprken) schlbeken vr leerlingen met dyslexie. Niet alles is gratis. Beken, zals een atlas, wrdenbeken f agenda s die vr meer kinderen van een gezin gebruikt kunnen wrden f direct persnsgebnden zijn meten dr u aangeschaft wrden uit de pleegvergeding. Per 1 januari 2010 is het kindgebnden budget van de Belastingdienst verhgd en ntvangen de uders van uw pleegkind geen Tegemetkming Ouders (meer) als hun kind het regulier vrtgezet nderwijs f een pleiding p het vrtgezet speciaal nderwijs (bijvrbeeld zmk en zmlk) vlgt. Vr leerlingen van 16 f 17 jaar die een pleiding in het MBO, VaV f particulier vrtgezet nderwijs vlgen, blijft de tegemetkming uders wel bestaan. De uders van uw pleegkind kunnen deze tegemetkming aanvragen bij de IB-grep*. *IB-grep en CFI vrmen per 1 januari 2011 een nieuwe rganisatie met de naam Dienst Uitvering Onderwijs. Ga naar du.nl vr meer infrmatie. Het geld dat uw pleegkind verdient met een bijbaantje is niet van invled p de hgte van de tegemetkming uders. Schlrapprt/ schlcntacten U mag de schlrapprten van uw pleegkind tekenen en de uderavnden bezeken. Bij krtdurende pleegzrg blijven de uders zelf de uderavnden bezeken, tenzij anders vereengekmen wrdt. Bij langdurende pleegzrg kunt u samen met de uders de schl bezeken, maar u mag de gesprekken k znder de uders veren. U deelt uw pleegzrgbegeleider de ntwikkelingen mee. Hij infrmeert vervlgens Bureau Jeugdzrg en/f de uders. Uiteraard kunt u k rechtstreeks met de uders hierver spreken. Om de uders van uw pleegkind in de gelegenheid te stellen de schlresultaten van hun kind te vlgen raden wij u aan de uders zelf de rapprten te laten tekenen. Maak, wanneer de uders niet de mgelijkheid hebben m de rapprten van hun kind (tijdig) te tekenen, kpieën van de rapprten van uw pleegkind. De uders kunnen de schl-ntwikkelingen dan ged vlgen. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

18 Schlverzuim Leerplicht (Pleeg-)kinderen van 4 jaar mgen al naar schl, maar zijn ng niet leerplichtig. Er is geen sprake van verzuim als u uw pleegkind van 4 thuishudt. Vanaf de vijfde verjaardag is uw pleegkind leerplichtig en met een schl bezeken. Vanaf 16 jaar is een jngere niet meer leerplichtig. Hij met wel minimaal een startkwalificatie behalen(=minimaal ROC diplma niveau 2, Hav f VWO). Alleen een VMBO-diplma is niet vldende. De kwalificatieplicht duurt vrt tt wel een diplma is behaald. De Leerplichtwet verplicht de wettelijke vertegenwrdiger van uw pleegkind (uder, vgdij-instelling f pleegudervgd) én degene die met de feitelijke verzrging is belast (pleeguder), ervr te zrgen dat de jngere als leerling van een schl is ingeschreven en naar schl gaat. Dus k u, als pleeguder bent hiervr verantwrdelijk, tenzij u kunt aantnen dat u niet verantwrdelijk kunt wrden geacht. Vanaf twaalf jaar is uw pleegkind hier k medeverantwrdelijk vr en wrdt hij persnlijk vervlgd als het verzuim aan hemzelf is te te rekenen. Spijbelen Wettelijk verzuim Als uw pleegkind minstens 3 dagen achtereen spijbelt, (f 1/8 deel van de lesuren binnen 4 weken) met de schlleiding een melding den van wettelijk verzuim bij de leerplichtambtenaar. Ok regelmatig te laat kmen wrdt gezien als spijbelen. De leerplichtambtenaar bezekt u en uw pleegkind m samen, eventueel met de Raad van de Kinderbescherming, een plssing te vinden. Hij kan een waarschuwing geven, een Bureau Halt straf f een prces-verbaal. Signaalverzuim Als uw pleegkind regelmatig spijbelt, lpt u de (reële) kans hiervr verantwrdelijk gesteld te wrden en strafrechtelijk vervlgd te wrden. Znder gezag kunt u echter vaak nvldende druk uitefenen p uw spijbelend pleegkind, u kunt hiervr slechts de uders f Bureau Jeugdzrg dwingend aanspreken. Wanneer u de afspraken met schl en leerplichtambtenaar nakmt en alles gedaan hebt wat binnen uw macht ligt m uw pleegkind de schl te laten bezeken, zal meestal niet vergegaan wrden tt vervlging van u. Overleg tijdig met de schl en/f de leerplichtambtenaar en uw pleegzrgbegeleider (f cnsulent) als uw pleegkind schl verzuimt. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

19 Luxe verzuim Sms zijn er gebeurtenissen f afspraken tijdens schltijden waarbij uw pleegkind aanwezig met zijn (artsenbezek, begrafenis, huwelijk ed.). Hiervr vraagt u verlf aan via de schlleiding. De schlleiding berdeelt f de verlfaanvraag tegewezen mag wrden. Hiervr zijn heldere richtlijnen pgesteld. Als de aanvraag wrdt tegewezen heeft uw pleegkind testemming m afwezig te zijn gedurende de afgesprken tijden. Als de aanvraag wrdt afgewezen dient uw pleegkind gewn p schl te zijn. U en uw pleegkind lpen het risic vervlgd te wrden als u de afwijzing negeert en uw pleegkind niet p schl verschijnt, tenzij u kunt aantnen dat u niet verantwrdelijk kunt wrden geacht. U wrdt zeker vervlgd als u na afwijzing van een verlfaanvraag tch besluit uw pleegkind buiten de schlvakantie mee p vakantie te nemen. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

20 Geldzaken pleegkind Bankrekening penen Als uw pleegkind langer in uw pleeggezin wnt, wilt u mgelijk een spaar- f betaalrekening penen vr uw pleegkind, zdat hij de beschikking heeft ver spaar-, kleed- f zakgeld. Als uw vrijwillig f met OTS geplaatst pleegkind jnger is dan 18 jaar, hebben zijn uders de bevegdheid geld te strten f p te nemen van de rekening van hun kind. Ok de vgd van uw nder vgdij geplaatst pleegkind heeft deze bevegdheden. U als pleeguder hebt alleen de mgelijkheid geld te strten, niet m p te nemen (tenzij u pleegudervgd bent). Om zelf zeggenschap ver de spaar- f betaalrekening van uw pleegkind te hebben f m anderen juist uit te sluiten van deze bevegdheid, kunt u een spaarrekening p ùw naam ten beheve van uw pleegkind penen. Ok kunt u p uw naam een betaalrekening penen en uw pleegkind de beschikking geven ver de bijbehrende pinpas. Uw bankmedewerker kan u hierbij helpen. Als uw pleegkind 18 wrdt met hij zelf een bankrekening penen. Sparen Uw pleegkind mag zelf beslissen f hij (een deel van) het geld wat hij ntvangt (zakgeld, bijbaan enz.) spaart. Omdat dit een nderdeel is van de pveding, bent u bevegd hierver uw eigen afspraken met uw pleegkind te maken. U, als pleeguder, bent niet verplicht te sparen vr uw pleegkind. Schulden Zlang een (pleeg-)kind minderjarig is, mag hij geen (financiële) vereenkmst sluiten znder testemming van zijn uder f vgd. Als uw minderjarig pleegkind schulden maakt, zijn hijzelf en zijn uders (f vgd) hiervr verantwrdelijk. De schulden zijn niet p u te verhalen. U mag uw pleegkind uiteraard wel helpen m zijn schulden p te lssen. Tevens wrdt van u verwacht dat u uw zrgen ver het financiële handelen van uw pleegkind deelt met uw pleegzrgbegeleider. Zakgeld Opveden betekent k kinderen leren mgaan met geld. Zakgeld is een ged middel m uw pleegkind te laten experimenteren met eigen geld. U betaalt het zakgeld uit de pleegvergeding. Pleegwijzer l bijzndere mstandigheden l juni 2010

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie