Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD"

Transcriptie

1 NL NL NL

2 EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD [ ] Brussel, COM(20)310 definitief 20/69 (NLE) betreffende de verplichte toepassing de Reglementen nrs. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 1, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 en 125 de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties voor de typegoedkeuring motorvoertuigen, aanhangwagens daar en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden NL NL

3 TOELICHTING Voorstel voor een besluit de Raad betreffende de verplichte toepassing de Reglementen nrs. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 1, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 en 125 de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties voor de typegoedkeuring motorvoertuigen, aanhangwagens daar en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden 1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL De Gemeenschap heeft de VN/ECE-Reglementen nrs. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 1, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 en 125 de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties (VN/ECE) voor de typegoedkeuring motorvoertuigen, aanhangwagens daar en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden, aanvaard. Richtlijn 2007/46/EG voorziet in de mogelijkheid om de toepassing VN/ECEreglementen voor de EG-typegoedkeuring voertuigen verplicht te stellen. Bij Verordening (EG) nr. 661/2009 wordt een aantal richtlijnen betreffende de typegoedkeuring motorvoertuigen, aanhangwagens daar en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden ingetrokken. De voorschriften die richtlijnen moeten waar nodig worden vergen door verwijzingen naar de overeenkomstige VN/ECE-reglementen. Het is wenselijk de VN/ECE-Reglementen nrs. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 1, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 en 125 in het goedkeuringssysteem voor motorvoertuigen te integreren en derhalve aan de binnen de Gemeenschap geldende wetgeving toe te voegen, overeenkomstig de in artikel 13 Verordening (EG) nr. 661/2009 vastgelegde uitvoeringsdata. Overeenkomstig artikel 4, lid 2, Verordening (EG) nr. 661/2009 wordt typegoedkeuring krachtens de verplicht gestelde VN/ECE-reglementen beschouwd als EG-typegoedkeuring krachtens die verordening en de uitvoeringsmaatregelen er. 2. RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING Niet toepassing. NL 2 NL

4 3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL Krachtens de VN/ECE-reglementen verleende typegoedkeuringen worden beschouwd als EG-typegoedkeuringen, waardoor doublures worden voorkomen, niet alleen op het gebied technische voorschriften maar ook certificatie en administratieve procedures, wat zowel de industrie als de nationale autoriteiten ten goede komt. Bovendien leidt typegoedkeuring die rechtstreeks op internationale normen is gebaseerd, tot verbetering de markttoegang in derde landen, met name in die landen die partij zijn bij de VN/ECE-overeenkomst 1958, en daardoor tot versterking het concurrentievermogen de industrie in de EU. De rechtsgrondslag het voorstel is artikel 14 Verordening (EG) nr. 661/2009 het Europees Parlement en de Raad 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid motorvoertuigen, aanhangwagens daar en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden. 4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting de Gemeenschap. 5. AANVULLENDE INFORMATIE De voorgestelde maatregel betreft een onderwerp dat onder de EER-overeenkomst valt en moet daarom worden uitgebreid tot de Europese Economische Ruimte. NL 3 NL

5 Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD [ ] 20/69 (NLE) betreffende de verplichte toepassing de Reglementen nrs. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 1, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 en 125 de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties voor de typegoedkeuring motorvoertuigen, aanhangwagens daar en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (Voor de EER relete tekst) DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag betreffende de werking de Europese Unie, Gelet op Besluit 97/836/EG de Raad 27 november 1997 inzake de toetreding de Europese Gemeenschap tot de overeenkomst de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties betreffende het aannemen eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning goedkeuringen verleend op basis deze eisen ("Herziene overeenkomst 1958") 1, Gelet op Richtlijn 2007/46/EG het Europees Parlement en de Raad 5 september 2007 tot vaststelling een kader voor de goedkeuring motorvoertuigen en aanhangwagens daar en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn) 2, en met name op artikel 34, lid 2, Gelet op Verordening (EG) nr. 661/2009 het Europees Parlement en de Raad 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid motorvoertuigen, aanhangwagens daar en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden 3, en met name op artikel 14, Gezien het voorstel de Europese Commissie 4, Gezien het advies het Europees Parlement 5, PB L , blz. 78. PB L , blz. 1. PB L , blz. 1. PB C, blz.. PB C, blz.. NL 4 NL

6 Overwegende hetgeen volgt: (1) Bij Besluit 97/836/EG de Raad heeft de Gemeenschap de VN/ECE-Reglementen nrs. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99 en 1 aanvaard. (2) Bij Besluit 2000/710/EG de Raad heeft de Gemeenschap VN/ECE-Reglement nr aanvaard. (3) Bij Besluit 20/505/EG de Raad heeft de Gemeenschap VN/ECE-Reglement nr aanvaard. (4) Bij Besluit 20/395/EG de Raad heeft de Gemeenschap VN/ECE-Reglement nr. 13-H 8 aanvaard. (5) Bij Besluit 2005/614/EG de Raad heeft de Gemeenschap de VN/ECE-Reglementen nrs. 94 en 95 9 aanvaard. (6) Bij Besluit 2006/364/EG de Raad heeft de Gemeenschap VN/ECE-Reglement nr aanvaard. (7) Bij Besluit 2006/444/EG de Raad heeft de Gemeenschap VN/ECE-Reglement nr aanvaard. (8) Bij Besluit 2006/874/EG de Raad heeft de Gemeenschap VN/ECE-Reglement nr aanvaard Besluit de Raad 7 november 2000 inzake de toetreding de Europese Gemeenschap tot Reglement nr. 67 de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties betreffende de goedkeuring speciale uitrustingsstukken motorvoertuigen die in hun aandrijfsysteem vloeibaar petroleumgas gebruiken, PB L , blz. 29. Besluit de Raad 26 juni 20 betreffende de aanvaarding door de Europese Gemeenschap Reglement nr. 105 de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties inzake de goedkeuring voor het vervoer gevaarlijke stoffen bestemde voertuigen met betrekking tot de bijzondere constructiekenmerken er, PB L , blz. 33. Besluit de Raad 14 mei 20 inzake de toetreding de Europese Gemeenschap tot Reglement nr. 13-H de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties betreffende de goedkeuring personenwagens voor wat betreft de reminrichting, PB L , blz. 14. Besluit de Raad 18 juli 2005 betreffende de aanvaarding door de Gemeenschap Reglement nr. 94 de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties inzake voorschriften voor de goedkeuring voertuigen met betrekking tot de bescherming de inzittenden bij frontale botsingen en Reglement nr. 95 de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties inzake voorschriften voor de goedkeuring voertuigen met betrekking tot de bescherming de inzittenden bij zijdelingse botsingen, PB L , blz. 1. Besluit de Raad 15 mei 2006 betreffende het standpunt de Europese Gemeenschap over het ontwerp-reglement de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties inzake de goedkeuring adaptieve koplampsystemen (AFS) voor motorvoertuigen, PB L , blz. 12. Besluit de Raad 13 maart 2006 inzake de aanvaarding door de Gemeenschap Reglement nr. 55 de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties betreffende voorschriften voor de goedkeuring mechanische onderdelen koppelingen voertuigcombinaties, PB L , blz. 53. NL 5 NL

7 (9) Bij Besluit 2007/159/EG de Raad heeft de Gemeenschap VN/ECE-Reglement nr aanvaard. (10) Bij Besluit 2009/433/EG de Raad heeft de Gemeenschap VN/ECE-Reglement nr aanvaard. (11) Bij Besluit de Raad 28 februari 2000 heeft de Gemeenschap VN/ECE-Reglement nr. 110 aanvaard. (12) Bij Besluit de Raad 7 november 2000 heeft de Gemeenschap VN/ECE-Reglement nr. 112 aanvaard. (13) Bij Besluit de Raad 29 april 2004 heeft de Gemeenschap VN/ECE-Reglement nr. 116 aanvaard. (14) Bij Besluit de Raad 29 april 2004 heeft de Gemeenschap VN/ECE-Reglement nr. 118 aanvaard. (15) Bij Besluit de Raad 14 maart 2005 heeft de Gemeenschap VN/ECE-Reglement nr. 121 aanvaard. (16) Bij Besluit de Raad 14 maart 2005 heeft de Gemeenschap VN/ECE-Reglement nr. 122 aanvaard. (17) Richtlijn 2007/46/EG voorziet in de mogelijkheid om de toepassing VN/ECEreglementen voor de EG-typegoedkeuring voertuigen verplicht te stellen. (18) Bij Verordening (EG) nr. 661/2009 wordt een aantal richtlijnen betreffende de typegoedkeuring motorvoertuigen, aanhangwagens daar en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden ingetrokken. De voorschriften die richtlijnen moeten waar nodig worden vergen door verwijzingen naar de overeenkomstige VN/ECE-reglementen. (19) Het is wenselijk de VN/ECE-Reglementen nrs. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 1, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 en 125 in het goedkeuringssysteem voor motorvoertuigen te integreren en derhalve aan de binnen de Gemeenschap geldende wetgeving toe te Besluit de Raad 28 november 2006 betreffende de aanvaarding door de Europese Gemeenschap Reglement nr. 107 de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties inzake uniforme voorschriften voor de goedkeuring voertuigen categorie M 2 of M 3 wat hun algemene constructie betreft, PB L , blz. 45. Besluit de Raad 22 februari 2007 betreffende het standpunt de Gemeenschap over het ontwerp-reglement de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties inzake de goedkeuring motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren de bestuurder betreft, PB L , blz. 37. Besluit de Raad 5 mei 2009 betreffende de aanvaarding door de Europese Gemeenschap Reglement nr. 61 de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties inzake uniforme voorschriften voor de goedkeuring bedrijfsvoertuigen wat hun naar buiten uitstekende delen vóór de achterwand de cabine betreft, PB L , blz. 24. NL 6 NL

8 voegen, overeenkomstig de in artikel 13 Verordening (EG) nr. 661/2009 vastgelegde uitvoeringsdata. (20) Overeenkomstig artikel 4, lid 2, Verordening (EG) nr. 661/2009 wordt typegoedkeuring krachtens de verplicht gestelde VN/ECE-reglementen beschouwd als EG-typegoedkeuring krachtens die verordening en de uitvoeringsmaatregelen er. HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: Artikel 1 1. Met ingang 1 november 22 wordt de toepassing de in bijlage I genoemde reglementen de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties verplicht gesteld voor de EG-typegoedkeuring nieuwe typen voertuigen, aanhangwagens daar en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden. 2. Met ingang 1 november 24 wordt de toepassing de in bijlage I genoemde reglementen de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties verplicht gesteld voor de registratie, de verkoop en het in het verkeer brengen nieuwe voertuigen en aanhangwagens daar, en voor de verkoop en het in het verkeer brengen daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden. 3. Met ingang 1 november 21 wordt de toepassing Reglement nr. 13-H, supplement 9, de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties 15, met inbegrip de voorschriften bijlage 9 bij dat reglement, verplicht gesteld voor de EG-typegoedkeuring nieuwe voertuigtypen categorie M Met ingang 1 november 24 wordt de toepassing Reglement nr. 13-H, supplement 9, de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties, met inbegrip de voorschriften bijlage 9 bij dat reglement, verplicht gesteld voor de registratie, de verkoop en het in het verkeer brengen nieuwe voertuigen categorie M Met ingang 1 november 21 wordt de toepassing Reglement nr. 13, supplement 3 op 11 16, de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties, met inbegrip de voorschriften voor beveiliging tegen kantelen en beveiliging tegen uit koers raken bijlage 21 bij dat reglement, of Reglement nr. 13-H, supplement 9, de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties, met inbegrip de voorschriften bijlage 9 bij dat reglement, verplicht gesteld voor de EG-typegoedkeuring nieuwe voertuigtypen categorie N Met ingang 1 november 24 wordt de toepassing Reglement nr. 13, supplement 3 op 11, de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties, met inbegrip de voorschriften voor beveiliging tegen PB L PB L NL 7 NL

9 kantelen en beveiliging tegen uit koers raken bijlage 21 bij dat reglement, of Reglement nr. 13-H, supplement 9, de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties, met inbegrip de voorschriften bijlage 9 bij dat reglement, verplicht gesteld voor de registratie, de verkoop en het in het verkeer brengen nieuwe voertuigen categorie N Overeenkomstig de in tabel 1 bijlage V bij Verordening (EG) nr. 661/2009 vastgelegde uitvoeringsdata, wordt de toepassing Reglement nr. 13, supplement 3 op 11, de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties, verplicht gesteld voor de EG-typegoedkeuring nieuwe voertuigtypen de categorieën M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 en O 4 om redenen die verband houden met hun elektronische stabiliteitscontrolesystemen. 8. Overeenkomstig de in tabel 2 bijlage V bij Verordening (EG) nr. 661/2009 vastgelegde uitvoeringsdata, wordt de toepassing Reglement nr. 13, supplement 3 op 11, de Economische Commissie voor Europa de Verenigde Naties verplicht gesteld voor de registratie, de verkoop en het in het verkeer brengen nieuwe voertuigen de categorieën M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 en O 4 om redenen die verband houden met hun elektronische stabiliteitscontrolesystemen. Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die zijn bekendmaking in het Publicatieblad de Europese Unie. Dit besluit is gericht tot de lidstaten. Gedaan te Brussel, Artikel 3 Voor de Raad De voorzitter NL 8 NL

10 BIJLAGE I Lijst VN/ECE-reglementen waar de toepassing verplicht is gesteld De leden 1 en 2 artikel 1 laten de in de VN/ECE-reglementen vastgestelde toepassingsdata onverlet. De onderstaande lijst bevat verwijzingen naar de recentste wijzigingen de VN/ECE-reglementen. Als bij deze wijzigingen latere toepassingsdata worden vastgesteld dan de in de leden 1 en 2 vastgestelde data, zijn de eerdere versies de desbetreffende VN/ECE-reglementen toepassing in de overgangsperiode tussen de in de leden 1 en 2 vastgestelde data en de in de VN/ECE-reglementen vastgestelde toepassingsdata. Reglement nr. Onderwerp Recentste wijziging door VN/ECE Datum inwerkingtreding de recentste wijziging Verwijzing naar het PB 1 Koplampen die asymmetrisch dimlicht en/of grootlicht uitstralen en voorzien zijn gloeilampen categorie R 2 en/of HS Retroflecterende voorzieningen voor motorvoertuigen en aanhangwagens daar Supplement 11 op Achterkentekenplaatverlichting motorvoertuigen en aanhangwagens daar Supplement 14 op PB L , blz Richtingaanwijzers voor motorvoertuigen en aanhangwagens daar Supplement 19 op 7 Breedtelichten, achterlichten, stoplichten en markeringslichten voor motorvoertuigen (behalve motorfietsen) en aanhangwagens er Supplement 16 op 8 Voor motorvoertuigen bestemde koplampen (H 1, H 2, H 3, HB 3, HB 4, H 7 en/of H 9, HIR1, HIR2 en/of H 11 ) 05 op herziening NL 9 NL

11 Reglement nr. Onderwerp Recentste wijziging door VN/ECE Datum inwerkingtreding de recentste wijziging Verwijzing naar het PB 10 Elektromagnetische compatibiliteit PB L , blz Deursluitingen en deurbevestigingsonderdelen Supplement 2 op PB L , blz Bescherming de bestuurder tegen de stuurinrichting in het geval een botsing Supplement 3 op 03 Corrigendum 3 op herziening PB L , blz Remsysteem voertuigen de categorieën M, N en O Supplement 5 op H Remsysteem personenauto's Supplement 9 op Verankeringen veiligheidsgordels, Isofixverankeringssystemen en Isofix-verankeringen bovenaan Supplement 1 op Veiligheidsgordels, beveiligingssystemen en Isofix-kinderbeveiligingssystemen 06 op herziening Stoelen, de verankeringen er en eventuele hoofdsteunen NL 10 NL

12 Reglement nr. Onderwerp Recentste wijziging door VN/ECE Datum inwerkingtreding de recentste wijziging Verwijzing naar het PB 18 Beveiliging motorvoertuigen tegen onrechtmatig gebruik Supplement 2 op PB L , blz Mistvoorlichten motorvoertuigen voor Supplement 2 op Koplampen die asymmetrisch dimlicht en/of grootlicht uitstralen en voorzien zijn halogeengloeilampen (H 4 -lampen) Binnenuitrusting Supplement 3 op PB L , blz Achteruitrijlichten voor motorvoertuigen en aanhangwagens er Supplement 15 op Al dan niet in voertuigstoelen ingebouwde hoofdsteunen 04 Corrigendum 2 op herziening Naar buiten uitstekende delen Supplement 1 op Geluidssignaalinrichtingen en geluidssignalen Supplement 3 op NL 11 NL

13 Reglement nr. Onderwerp Recentste wijziging door VN/ECE Datum inwerkingtreding de recentste wijziging Verwijzing naar het PB 31 Voor motorvoertuigen bestemde halogeen sealedbeamkoplampunits (HSBunits) die Europees asymmetrisch dimlicht en/of grootlicht uitstralen Supplement 7 op Brandpreventie Supplement 3 op Gloeilampen voor gebruik in goedgekeurde lichtunits motorvoertuigen en aanhangwagens daar Supplement 34 op Mistachterlichten voor motorvoertuigen en aanhangwagens daar Supplement 14 op op supplement Snelheidsmeter en de installatie er Supplement 5 op PB L , blz Veiligheidsruiten Supplement 12 op Beveiligingssystemen voor kinderen aan boord motorvoertuigen ( kinderbeveiligingssystemen ) Corrigendum 3 op herziening NL 12 NL

14 Reglement nr. Onderwerp Recentste wijziging door VN/ECE Datum inwerkingtreding de recentste wijziging Verwijzing naar het PB Voorzieningen voor indirect zicht en de installatie er Supplement 4 op op supplement 4 op Installatie verlichtingsen lichtsignaalinrichtingen op motorvoertuigen Supplement 4 op Mechanische koppelinrichtingen voertuigcombinaties Supplement 1 op Beschermingsinrichtingen aan de achterzijde tegen klemrijden en de installatie er; bescherming aan de achterzijde tegen klemrijden PB L , blz Bedrijfsvoertuigen wat de naar buiten uitstekende delen vóór de achterwand de cabine betreft Supplement 1 op Sterkte de bovenbouw grote passagiersvoertuigen 67 Motorvoertuigen die lpg gebruiken Supplement 9 op 73 Zijdelingse bescherming vrachtwagens Supplement 1 op PB L , blz. 49 NL 13 NL

15 Reglement nr. Onderwerp Recentste wijziging door VN/ECE Datum inwerkingtreding de recentste wijziging Verwijzing naar het PB 77 Parkeerlichten voor motorvoertuigen Supplement 12 op Stuurinrichting Supplement 3 op PB L , blz Stoelen grote passagiersvoertuigen Supplement 3 op op Dagrijlichten voor motorvoertuigen Supplement 14 op op herziening Snelheidsbegrenzing voertuigen op Vergingsremvoeringsets en trommelremvoeringen voor motorvoertuigen en aanhangwagens daar Supplement 11 op Zijmarkeringslichten voor motorvoertuigen en aanhangwagens er Supplement 11 op NL 14 NL

16 Reglement nr. Onderwerp Recentste wijziging door VN/ECE Datum inwerkingtreding de recentste wijziging Verwijzing naar het PB 93 Beschermingsinrichtingen aan de voorzijde tegen klemrijden en de installatie er; bescherming aan de voorzijde tegen klemrijden Oorspronkelijke het reglement Bescherming de inzittenden bij een frontale botsing Supplement 3 op Corrigendum 2 op op herziening Bescherming de inzittenden bij een zijdelingse botsing Supplement 1 op op supplement 1 op PB L , blz Voertuigalarmsystemen (VAS) Supplement 5 op PB L , blz Koplampen met gasontladingslichtbronnen voor motorvoertuigen Supplement 13 op 99 Gasontladingslichtbronnen voor gebruik in goedgekeurde gasontladingslichtunits motorvoertuigen Supplement 5 op NL 15 NL

17 Reglement nr. Onderwerp Recentste wijziging door VN/ECE Datum inwerkingtreding de recentste wijziging Verwijzing naar het PB 1 Kortkoppelinrichting; montage een goedgekeurd type kortkoppelinrichting Oorspronkelijke het reglement PB L , blz Voor het vervoer gevaarlijke stoffen bestemde voertuigen Supplement 1 op Voertuigen categorie M 2 of M Specifieke onderdelen voor gecomprimeerd aardgas (CNG) Supplement 9 op 112 Voor motorvoertuigen bestemde koplampen die asymmetrisch dimlicht en/of grootlicht uitstralen en voorzien zijn gloeilampen en/of ledmodules Supplement 12 op 116 Beveiliging motorvoertuigen tegen onrechtmatig gebruik Supplement 2 op Brandgedrag de materialen die voor de binneninrichting bepaalde categorieën motorvoertuigen worden gebruikt Oorspronkelijke het reglement NL 16 NL

18 Reglement nr. Onderwerp Recentste wijziging door VN/ECE Datum inwerkingtreding de recentste wijziging Verwijzing naar het PB Plaats en identificatie bedieningsorganen met handbediening, verklikkerlichten en meters Supplement 3 op op supplement Corrigendum 5 op Verwarmingssysteem voertuigen de categorieën M, N en O Supplement 1 op Adaptieve koplampsystemen (AFS) voor motorvoertuigen Supplement 4 op 125 Gezichtsveld naar voren Supplement 2 op NL 17 NL

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 juli 2014 (OR. en) 12039/14 ENV 682 CLIMA 76 ENT 165 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 16 juli 2014 aan: Nr. Comdoc.: D034584/01 Betreft: de Europese Commissie het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 mei 2014 (OR. en) 10071/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0134 (NLE) AVIATION 120 COEST 175 NIS 27 RELEX 437 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009 L 73/12 Publicatieblad de Europese Unie 19.3.2009 VERORDENING (EG) Nr. 214/2009 VAN DE COMMISSIE 18 maart 2009 tot wijziging Verordening (EG) nr. 1800/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. inzake de eventuele verhuizing van het ICCO-hoofdkwartier van Londen naar Abidjan

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. inzake de eventuele verhuizing van het ICCO-hoofdkwartier van Londen naar Abidjan EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.8.2015 COM(2015) 410 final 2015/0183 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de eventuele verhuizing van het ICCO-hoofdkwartier van Londen naar Abidjan NL NL TOELICHTING

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 21.8.2013

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 21.8.2013 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.8.2013 C(2013) 5405 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 21.8.2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing.

De meeste delegaties steunden de compromistekst en onderstreepten daarbij hun bereidheid om te streven naar een akkoord bij de eerste lezing. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 april 2001 (04.05) (OR. en) 7725/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0211 (COD) LIMITE ENT 55 ENV 166 CODEC 319 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2010 (19.10) (OR. en) 15164/10 AGRILEG 135 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 15 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 15 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 5 april 205 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 205/0062 (E) 785/5 VISA 04 COMEM 55 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificatie M 2 en M 3

Wijze van keuren voor een nationale kleine serie typegoedkeuring voor voertuigen van de voertuigclassificatie M 2 en M 3 Voertuigen voor speciale doeleinden Voertuigen voor speciale doeleinden van de voertuigclassificatie M2 en M3 moeten voor het verkrijgen van een nationale kleine serie typegoedkeuring voldoen aan de tabel

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.5.2014 C(2014) 3006 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 13.5.2014 tot wijziging van de bijlagen VIII en VIII quater bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 juni 2014 (OR. en) 11190/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0188 (NLE) AVIATION 137 ISR 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 juni 2014 (OR. en) 11190/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0188 (NLE) AVIATION 137 ISR 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juni 2014 (OR. en) 11190/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0188 (NLE) AVIATION 137 ISR 2 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 5133/15 PECHE 11 VOORSTEL van: ingekomen: 12 januari 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2006 COM(2006) 802 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Estland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot ondertekening, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 19.4.2010 COM(2010)153 definitief 2010/0083 (NLE) betreffende de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 maart 2004 (OR. fr) PUBLIC 6967/04 LIMITE AVIATION 56 AELE 3 OC 189 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad inzake een standpunt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 28 juni 2010 Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 23 september 2009 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4493 16 maart 2011 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 december 2012 (12.12) (OR. en) 17597/12 COMPET 769 E V 936 CHIMIE 98 MI 822 E T 312 I GEKOME DOCUME T : de Europese Commissie ingekomen: 3 december 2012 aan: de heer

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt

- Politiek akkoord over een gemeenschappelijk standpunt RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juni 2000 (16.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 1999/0158 (COD) 9410/00 ADD 1 LIMITE DENLEG 40 CODEC 453 ADDENDUM BIJ DE NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.10.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.10.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.10.2014 C(2014) 7484 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.10.2014 tot correctie van gedelegeerde Verordening (EU) nr. 918/2012 ten aanzien

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0088 (E) 8253/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 12 ESPACE 8 ENV 242 COMPET 162 BESLUIT

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van [...] tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D015695/01. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 september 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 E V 685 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 14 september 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 19 maart 2009 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 6.5.2015 NL L 115/25 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/724 VAN DE COMMISSIE van 5 mei 2015 tot verlening van een vergunning voor retinylacetaat, retinylpalmitaat en retinylpropionaat als en voor diervoeding

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van 10.6.2015

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van 10.6.2015 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.6.2015 C(2015) 3759 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 10.6.2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 6.5.2015 L 115/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN (EU) 2015/719 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 24.11.2009 COM(2009)641 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd een maatregel toe

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 6 mei 2010 Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 19.9.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 19.9.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.9.2014 C(2014) 6515 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 19.9.2014 tot aanvulling van Richtlijn 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2001) 1331 def. COD 2000/0136.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2001) 1331 def. COD 2000/0136. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 september 2001 (07.09) (OR. fr) 11646/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0136 (COD) ENT 177 ENV 425 CODEC 485 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0074 (NLE) 7910/15 FISC 32 VOORSTEL van: ingekomen: 13 april 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 4 september 20 (OR. en) 200/0272 (COD) LEX 20 PE-CO S 25// REV WTO 242 STIS 3 UD 54 CODEC 054 VERORDE I G VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT

Nadere informatie

Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers.

Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers. Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers. Opgelet! Recent zijn er een aantal wijzigingen geweest in de reglementering voor de oldtimers. Zo is sinds 1 juli

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2724e zitting van de Raad van de Europese Unie (LANDBOUW

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 10.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 329/5 RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Denemarken wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 22 112 Ontwerp-Richtlijnen Europese Commissie Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 november 2003 Betreft:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0285 (E) 15528/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC

Nadere informatie

BIJLAGE. -emissiereductie kan worden toegeschreven aan het gebruik in een voertuig van categorie M 1. Testopstelling

BIJLAGE. -emissiereductie kan worden toegeschreven aan het gebruik in een voertuig van categorie M 1. Testopstelling L 31/73 BIJLAGE 1. Testmethode Inleiding Om te bepalen welke -emissiereductie kan worden toegeschreven aan het gebruik in een voertuig van categorie M 1 van het efficiënte buitenverlichtingssysteem bestaande

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 15 januari 2008 (OR. en) 2007/0141 (COD) LEX 871 PE-CONS 3687/1/07 REV 1 ENER 284 CODEC 1295 RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 juni 2004 (OR. en) 10470/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0110 (COD) ENER 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 juni 2004 (OR. en) 10470/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0110 (COD) ENER 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 juni 2004 (OR. en) 10470/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0110 (COD) ENER 169 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van de Raad tot wijziging

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) 9919/04 ENER 150 CODEC 780 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor:

Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor: Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor: - Aanhangwagens en opleggers bestemd voor het vervoer van ADR-tankcontainers met een inhoud > 3000

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0001 (E) 5420/15 PECHE 23 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD houdende

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Deze bijlage bevat de eisen en de wijze van keuren die direct gerelateerd zijn aan de bouw van, of ombouw naar een elektrisch en hybride elektrisch

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ontwerp Brussel, XXX C VERORDENING (EU) nr..../2011 VAN DE COMMISSIE van [ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 13 december 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CO S 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren

Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren Voertuig classificaties: M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 DET tot 1 juli 2014 versie: januari 2015 Wijze van keuren Inhoud ALGEMENE LEESWIJZER WIJZE

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021997/02.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021997/02. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 september 2012 (10.09) (OR. en) 13486/12 DE LEG 81 AGRI 555 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 22 augustus 2012 aan: de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal

Nadere informatie

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2015 (OR. en) 6074/15 Interinstitutioneel dossier: 2014/0258 (NLE) SOC 55 EMPL 21 MIGR 5 JAI 78 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

RICHTLIJN 2007/46/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2007/46/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 2007L0046 NL 24.11.2009 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2007/46/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 343/2 Publicatieblad van de Europese Unie 19.12.2013 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1360/2013 VAN DE RAAD van 2 december 2013 tot vaststelling van de bedragen van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 12/IV/2006 C (2006) 1502 def. BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 12/IV/2006 tot wijziging van Beschikking C(2005) 1452 def. van de Commissie van 26 mei 2005

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 19 mei 2010 (OR. en) 2009/0026 (COD) LEX 1120 PE-CONS 11/10 ASILE 33 CADREFIN 29 CODEC 303 BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 4 november 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0254 (NLE) 13681/15 FISC 144 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 30 oktober 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 augustus 2004 (OR. en) 11296/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0142 (ACC) AGRI 185 WTO 78

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 augustus 2004 (OR. en) 11296/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0142 (ACC) AGRI 185 WTO 78 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 augustus 2004 (OR. en) 11296/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0142 (ACC) AGRI 185 WTO 78 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE 10.10.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 275/27 RICHTLIJNEN UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE van 9 oktober 2012 tot vaststelling van informatieprocedures voor de uitwisseling tussen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD L 84/23 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD BESCHIKKING VAN DE RAAD van 12 maart 2001 houdende verlagingen en vrijstellingen van de accijns op bepaalde minerale

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14625/08. Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S)

PUBLIC. Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14625/08. Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S) Conseil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S) 14625/08 LIMITE FISC 138 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

Publicatieblad L 91. van de Europese Unie. Wetgeving. Niet-wetgevingshandelingen. 54e jaargang 6 april 2011. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 91. van de Europese Unie. Wetgeving. Niet-wetgevingshandelingen. 54e jaargang 6 april 2011. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie ISSN 1725-2598 L 91 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 54e jaargang 6 april 2011 Inhoud II Niet-wetgevingshandelingen BESLUITEN 2011/199/EU: Besluit van de Europese

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 8467 definitief

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 8467 definitief RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 december 2010 (09.12) (OR. fr) 17573/10 MI 533 COMPET 421 EF 204 ECOFIN 820 TELECOM 149 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2005 (OR. en) 14883/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0145 (CNS) UEM 205 ECOFIN 370 OC 877 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC)

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) 13420/09. Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 september 2009 (23.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0103 (CNS) 2009/0102 (ACC) 13420/09 LIMITE AGRI 380 AGRIORG 85 AGRISTR 35 AGRIMON

Nadere informatie

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993)

Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) Belastingdienst Tarievenlijst Oude bpm tarieven (vanaf 1993) BPM 065 1Z*2FD Oude bpm-tarieven (vanaf 1993) Moet u voor een gebruikt motorrijtuig (personen auto, motor of bestelauto) bpm betalen? Dan hoeft

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 januari 2011 (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 21 januari 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Betreft:

Nadere informatie