(N)iemand verantwoordelijk voor Veiligheid?!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(N)iemand verantwoordelijk voor Veiligheid?!"

Transcriptie

1 Uitnodiging NV VK Veiligheidscongres Woensdag 16 en donderdag 17 maart Congrescentrum Papendal - Arnhem (N)iemand verantwoordelijk voor Veiligheid?! DIT mag je niet missen!

2 NVVK Veiligheidscongres (N)iemand verantwoordelijk voor Veiligheid?! ORGANISATIE NVVK VEILIGHEIDSCONGRES 2011 Congrescommissie Victor Roggeveen, MSc, voorzitter Adri Frijters Drs. Johan Gort Marianne Mulder Ing. Paul van Rooijen Dr.ir. Nils Rosmuller Drs. Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve Dr. Paul Swuste Jury NVVK Scriptieprijs Elias Nieuwenhuis, voorzitter a.i. Ing. Imke Breedveld Hans Sevenstern Ulrike Veenendaal-Dijkstra Ir. Evert Verberne Teun van der Voorden 2 I NVVK Dit NVVK-congres is mede mogelijk gemaakt door Hoofdsponsor: INTERSAFE Groeneveld

3 NVVK Veiligheidscongres: (N)iemand verantwoordelijk voor Veiligheid?! Onder het motto (N)iemand verantwoordelijk voor Veiligheid organiseert de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) op 16 en 17 maart 2011 haar tweejaarlijkse congres. Deze titel verwijst naar het maatschappelijk debat over de private en publieke verantwoordelijkheid voor onze veiligheid, waartoe de beschermheer van de vereniging, prof.mr. Pieter van Vollenhoven, enkele jaren geleden het initiatief heeft genomen. Door dit onderwerp als centraal thema voor haar congres te benoemen, neemt de NVVK als beroepsvereniging van de veiligheidskundigen in Nederland in dit debat haar eigen verantwoordelijkheid. Met 7 plenaire lezingen, 80 presentaties in parallelsessie en 4 interactieve workshops is dit congres in meerdere opzichten een bijzonder evenement. Het aanbod is van hoge kwaliteit en strekt zich uit van zeer praktische, op operationele veiligheid gerichte informatie, tot discussies over de strategische aspecten van risicomanagement. Als vast onderdeel van het programma zullen de genomineerden voor de NVVK Scriptieprijs hun eindscriptie presenteren en worden de winnaars bekendgemaakt. Na de afsluiting van de eerste congresdag is er in de ontspannen sfeer van verschillende sociale activiteiten volop gelegenheid tot netwerken. Op de avond van de eerste congresdag verzorgt Peter Faber een speciaal voor dit congres aangepaste versie van zijn theaterprogramma De Caveman onder de titel De Safeman. De Jan de Kroeslezing, verzorgd door prof.dr. Patrick Hudson, draagt als uitdagende titel Iedereen is verantwoordelijk voor veiligheid. Kortom, dit belooft weer een uitstekend congres te worden, waar u wordt geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en tevens alle gelegenheid hebt om te netwerken met andere professionals. Ik hoop dat velen de weg naar dit congres weer zullen weten te vinden. Tot ziens in Papendal! Namens de congrescommissie, Victor Roggeveen NVVK I 3

4 Woensdag 16 maart 2011 Ontvangst en registratie NVVK-congresbalie Plenair Opening Ing. Nico van Roden, voorzitter NVVK Patiëntveiligheid en verantwoordelijkheid Prof.dr. Cordula Wagner, VU-EMGO-NIVEL Wie is het haasje als het mis gaat? Kaders van de wetgever Veiligheidsbeleid en Gedragsmechanismen: over het belang van (interventie)theorieën voor de praktijk Pauze Koffie/thee/informatiemarkt Parallelsessies Parallelsessies A t/m F Mr.ing. Rob Poort, Bureau Poort Prof.dr. Frans Leeuw, directeur WODC, hoogleraar Universiteit Maastricht en voorzitter Vide (beroepsvereniging van toezichthouders, inspecteurs en evaluatoren) N V V K V e i l i g h e i d s c o n g r e s I NVVK

5 1A. Ketenveiligheid Voorzitter: Adri Frijters Wie houdt wie aan het lijntje? Wie is verantwoordelijk bij gevelonderhoud en dakveiligheid? Systeemgericht toezicht in het BRZO. Wie is waar verantwoordelijk voor? Niet gooien maar kijken over de schutting. Over verantwoordelijkheden voor veiligheid van infraprojecten Onduidelijk of onrealistisch? Taken en verantwoordelijkheden bij samenwerken in ketens Edwin Koks, Promako Ing. Paul van Lieshout, Arbeidsinspectie Drs. Tjaco van den Berg, RWX Drs. Jakko van Kampen, TNO Kwaliteit van Leven 1B. Patiëntveiligheid Voorzitter: Victor Roggeveen Hoofd, hart en handen. Samenwerken op de intensive care in het ziekenhuis De rol van de cliënt in patiëntveiligheid. Een must, geen wenselijkheid Van incidentmelding naar risicomanagement in de zorgsector Hoe leidt een incidentanalyse tot een blijvende reductie van het risico en hoe waarborgen we dat? Improving Patient Safety by Learning from the Chemical Industry: a Case Study Drs. Yolanda de Graaf, Rivas Zorggroep Erica van der Schrieck-de Loos, MSc, Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO Ir. Vanessa van Eijk, RPS Advies Ir. Eric Rouhof MoSHE, DSM Atrium Medisch Centrum NVVK I 5

6 1C. Ongevalsanalyse Voorzitter: Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve Het leren van HSE-MS-gebaseerd incidentenonderzoek Voorwaarden voor een succesvolle databasekoppeling Ir. Marco de Bruin MoSHE, Shell International E&P Knelpunten in het leren van incidenten bij drie bedrijven Leren van incidenten. Evaluatie en verbetervoorstel Ongevalsanalyse Corrigerende en Preventieve Maatregelen Leerervaringen programma bij DOW Benelux Ongevalonderzoek voor dummies. Er is een alternatief voor Tripod-Beta 1D. Veiligheidsmanagement Voorzitter: Paul Swuste De toepassing van integraal veiligheidsmanagement binnen de zorgsector. De hete appel niet doorschuiven, maar verantwoordelijkheid delen! Crisismanagement leren: een kunde of een kunstje. Dekken we ons in, of willen we echt iets leren? Eindverantwoordelijk of persoonlijk verantwoordelijk, een verschil? Van cowboys tot lieve jongens, een mentaliteitsverandering door verschillende culturen heen Arbeidsomstandigheden op een multiculturele bouwplaats Verschillen tussen buitenlandse werknemers en Nederlandse werknemers Niek Steijger MSc MoSHE, TNO Kwaliteit van Leven -BU Arbeid Ir. Marius van Alphen, TU Delft Ing. Johan Vink, Volker Wessels Telecom/Uneto-Vni Gideon van Dam, Gidano Drs. Arthur Zanders, Zanders Consulting & Training Ing.Thom Koning MoSHE, Heerema Marine Contractors Herman Gorter, Arbo Advies Gorter N V V K V e i l i g h e i d s c o n g r e s I NVVK

7 1E. Externe veiligheid Voorzitter: Nils Rosmuller Kansen en verantwoordelijkheden m.b.t. de gevolgen van rampen. Verminderen van de risico s van langetermijneffecten van rampen met gevaarlijke stoffen op mens, voedselketen en milieu De toekomst van de BRZO-veiligheidsrapportage. Van analoog naar VR Digitaal Een ordeningsmodel voor veiligheidsgeïntegreerd ontwikkelen, ordenen en ontwerpen Kwantificering van gewonden ten gevolge van transportongevallen met gevaarlijke stoffen Ing. Johan van Middelaar, DHV Drs. Mirjam van der Plas, DHV Dr.ir. Shahid Suddle, TU Delft/SSCM Inge Trijssenaar-Buhre, TNO Kwaliteit van Leven NVVK I 7

8 1F. Workshop 1: Nieuwe media (max. 40 deelnemers) Facilitators: Adri Noort, Paul van Rooijen, Richard Sanders, Internetredactie NVVK Nieuwe media Bieden nieuwe media mogelijkheden voor veiligheidskundigen? Lunch Lunch/informatiemarkt Parallelsessies Parallelsessies G t/m L N V V K V e i l i g h e i d s c o n g r e s I NVVK

9 2G. Transportveiligheid Voorzitter: Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve Verkeersongevallen met (land-)bouwvoertuigen Themaonderzoek Arbeidsongevallen in het verkeer. Kunnen werkgevers bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland? Safety Culture in het bestelverkeer. Onderzoek naar de mogelijkheden om bedrijven (niet-transportbedrijven) te motiveren om te investeren in verkeersveiligheid Vermoeidheidsmanagement in het transport: 6 laagdrempelige goede voorbeelden in de praktijk Dr.ir. Ellen Berends, Onderzoeksraad voor Veiligheid Drs. Anita Venema, TNO Kwaliteit van Leven Drs. Annick Starren, TNO Kwaliteit van Leven Drs. Heleen den Besten, TNO Kwaliteit van Leven 2H. Human factor Voorzitter: Johan Gort Veiligheidsgedrag Observatie Programma (VOP). Verbetervoorstel en Evaluatie van resultaten van het VOP bij DOW Benelux De mens als asset in een systeem. Beschouwing op de bijdrage van de mens aan de veiligheid van een systeem Ons brein is verantwoordelijk! Winst van duurzame inzetbaarheid. Wat is de relatie tussen bevlogenheid en veiligheid? Ir. Marius van Alphen, Dow Benelux Ir. Melcher Zeilstra, Intergo Ing. Gerd-Jan Frijters, D&F Consulting Peter Bakker, ArboNed Keurcompany NVVK I 9

10 OVERZICHT PROGRAMMA Woensdag 16 maart Ontvangst bij de congresbalie, informatiemarkt Opening Ing. Nico van Roden, voorzitter NVVK Patiëntveiligheid en verantwoordelijkheid Prof.dr. Cordula Wagner, VU-EMGO-NIVEL Wie is het haasje als het misgaat? Kaders van de wetgever Mr.ing. Rob Poort, bureau Poort Pauze, informatiemarkt Parallelsessies 1A t/m 1F Zie pag. 5 t/m pag Lunch, informatiemarkt Parallelsessies 2G t/m 2L Zie pag. 9 t/m pag Pauze, informatiemarkt Visie op veiligheid door een Captain of Industry Ing. Jan Treffers, ex-ceo GdF Suez De wonderbaarlijke verdwijning van de veiligheidskundige - debat Afsluiting Ing. Roger van Meer MBA, Intersafe Groeneveld Afhalen certificaat Cool down, drankje en hapje Avondprogramma Social events Buffet en theatervoorstelling Peter Faber: The Safeman N V V K V e i l i g h e i d s c o n g r e s I NVVK

11 OVERZICHT PROGRAMMA Donderdag 17 maart Ontvangst bij de congresbalie, informatiemarkt Opening Ing. Nico van Roden, voorzitter NVVK Harmonisatie van Safety en Security Verdeling in verantwoording Dr.ir. Coen van Gulijk, TU Delft Zoeken naar verantwoordelijkheid of oorzakelijkheid: een groot verschil Dr. Jop Groeneweg, Universiteit Leiden/TNO Kwaliteit van Leven Uitreiking prijzen Jan de Kroeslezing: Everyone is Responsible for Safety Prof.dr. Patrick Hudson, Universiteit Leiden Toekenning Andrew Hale-beurs Afsluiting Cool down: drankje en hapje (tevens afhalen certificaat) Pauze, informatiemarkt Parallelsessie 3M t/m 3S Zie pag. 16 t/m pag Lunch, informatiemarkt NVVK Scriptieprijs Presentaties door aanstormend talent Pauze, informatiemarkt NVVK I 11

12 2I. Procesveiligheid Voorzitter: Nils Rosmuller Meten óf sturen met Safety Performance Indicators. Leidt het meten van Safety Performance Indicators tot een representatief beeld van de beheersing van veiligheid? De invloed van sociaal psychologische mechanismen op het melden van storingen en onveilige procesveiligheid situaties. Een bijdrage ter verbetering van de kwaliteit van de primaire barrières om procesveiligheid incidenten te voorkomen Alles wat u moet weten over procestechnologie maar waar u nooit om hebt gevraagd. Resilient risk management, procesbeheersing door weerbaarheid en veerkracht. Schade beperken of sterkte benutten? 2J. Veiligheidsanalyse Voorzitter: Paul Swuste De methode: risico-identificatie, -analyse, -evaluatie RIAE. Het probleem van de schalen, de maten en de vergelijkbaarheid van arbo-risico s Implementatie van procesveiligheidsindicatoren in een oleochemisch bedrijf. Leren ontdekken van niet-gewenste situaties Is de slinger te ver doorgeslagen, of zijn er misschien meerdere slingers? Het effect van het nemen van niet-organisatorische maatregelen om dodelijke ongevallen te voorkomen: een case study StoryBuilder Bouw. Hoe uniform ongevallen te analyseren en onderling maatregelen en oplossingen uit te wisselen in de bouwsector René van Dort, Arbeidsinspectie Drs.ing. Frans Geene, Apo-safety Ir. Jan Pranger, Process Safety Group/Krypton Consulting Ir. Johan van der Vorm, TNO Kwaliteit van Leven Ing. Jan Dillen MB, Federale Verzekeringen Ir. Reinout van Zevenbergen, Croda Nederland Dr. Jop Groeneweg, Universiteit Leiden/TNO Kwaliteit van Leven Ir. Martijn Mud, RPS Advies N V V K V e i l i g h e i d s c o n g r e s I NVVK

13 2K. Bodem Voorzitter: Marianne Mulder Hoe schoon is schoon? Functionele bodemsanering strooit zand in de ogen van kabel- en leidingleggers Iemand is verantwoordelijk voor de veiligheid bij het werken in een kruipruimte! Welke aspecten horen in de RI&E? Werken met verontreinigde grond: risico-gestuurd werken, of werk-gestuurd risico lopen? Protectiefactoren van afhankelijke adembeschermingsmiddelen: miskend begrip helder uitgelegd Ing. Ad Wilbers, Swilion Business Support Ing. Johan Vink, Volker Wessels Telecom/Uneto-Vni Ludolf Schouten, CROW Ing. Marc Ettema, Dräger 2L. Workshop 2: Patiëntveiligheid: naar een nieuw paradigma (max. 30 deelnemers) Facilitator: Raphaël Gallis, TNO Kwaliteit van Leven Patiëntveiligheid, weg van blame en shame Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Pauze Koffie/thee/informatiemarkt NVVK I 13

14 Plenair Visie op veiligheid door een Captain of Industry Ing. Jan Treffers, ex-ceo GdF Suez De wonderbaarlijke verdwijning van de veiligheidskundige. Debat Afsluiting Ing. Roger van Meer MBA, Intersafe Groeneveld Cool down: drankje en hapje, afhalen certificaat bij de congresbalie Avondprogramma Social events Tapas In de keuken van Papendal onder deskundige begeleiding de tapas bereiden voor bij het aperitief. Whiskyproeverij Wegens succes herhaald: nosing, tasting en entertaining door Henri Goossen. Pitch & putt Voor de sportievelingen: ter kennismaking of ter training een rondje op de golfbaan van Papendal. Netwerkcafé Help uw collega s u helpen, d.m.v. een speeddate-sessie. Leer meer van elkaar door concrete vragen te stellen. Zang Een kennismaking met zangtechniek, ervaringsgerichte oefeningen met klank, met een swingend lied als resultaat. Lach Mensen die met elkaar lachen, werken beter samen. Lachen is goed voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid Buffet en theatervoorstelling door Peter Faber: The Safeman N V V K V e i l i g h e i d s c o n g r e s I NVVK

15 Donderdag 17 maart 2011 Ontvangst en registratie NVVK-congresbalie Plenair Opening Ing. Nico van Roden, voorzitter NVVK Harmonisatie van Safety en Security. Verdeling in verantwoording Dr.ir. Coen van Gulijk, TU Delft Zoeken naar verantwoordelijkheid of oorzakelijkheid: een groot verschil. Het effect van de fundamentele attributiefout bij ongevalsanalyses Pauze Koffie/thee/informatiemarkt Parallelsessies Parallelsessies M t/m S Dr. Jop Groeneweg, Universiteit Leiden/TNO Kwaliteit van Leven NVVK I 15

16 3M. Machineveiligheid en Preventie Voorzitter: Paul van Rooijen Hoe zorg ik ervoor dat de machines de veiligheidsstand der techniek houden? Henk Dolleman, Working Equipment Safety Platform Positie van keuringen en inspecties volgens NEN 3140, NEN 1010 en NEN 3840 Vergelijk kwaliteit beheersmaatregelen bij werken op platte daken. Toepassing van een methodiek Veiligheid van denkfase naar ingebruikname. Mag je er vanuit gaan dat een nieuwe zuiveringsinstallatie voldoet aan alle veiligheidseisen? 3N. Veiligheidscultuur en Leiderschap Voorzitter: Victor Roggeveen Veranderen vanuit structuur en systemen werkt niet meer, hoe verder? Sturen op veiligheid is ouderwets, het gaat tegenwoordig om een ander paradigma Persoonlijk Leiderschap & Communicatie Werknemers spiegelen zich aan hun baas. Het profiel van een leider in veiligheid Diversiteit in aanpak en universele bouwstenen bij de aanpak van Veiligheidscultuur. Cultuurverandering kent geen vast recept, het is meer een kwestie van spelen met ingrediënten Vertrouwen als vergeten factor. Wat zijn de 13 eigenschappen van vertrouwen? Ing. Richard Groenewegen, Groenewegen Jan Snijder, ArboJan Manuela Verkeste-Müller, Argus Training en Inspectie Drs. Peter Henneveld, De Bewustzijnsfabriek Ir. Sonja Riemersma, NAM Drs. Aar van Swieten, Arbo Unie/RoaGroep Cécile van der Velde, MWO, Werkgroep De Menselijke Factor N V V K V e i l i g h e i d s c o n g r e s I NVVK

17 3O. Klassieke veiligheid Voorzitter: Adri Frijters Wet- en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport. Gaat het mis bij de wetgever of bij het toezicht houden? Veiligheidstheorieën, -modellen en metaforen in de twee decennia na de Tweede Wereldoorlog, in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland Heinrich s bijdrage en verantwoording voor veiligheid. Historisch perspectief op veiligheidskunde Aboma s Veiligheidsmonitor. Een jaar bouwgerelateerde veiligheidsbeoordelingen in cijfers Peter Verhoef, 12hoist4u Dr. Paul Swuste, TU Delft Dr.ir. Coen van Gulijk, TU Delft Ing. Cor van den Berg, Aboma 3P. Modellen, methoden Voorzitter: Johan Gort Veiligheid bij laaggeschoold werk: de micro-tools Certificeren alleen is niet genoeg De complexiteit van veiligheid. Hoe kunnen we zoeken in het donker? Veranderen voor veiligheid: hoe doe je dat eigenlijk? Drs. Annick Starren, TNO Kwaliteit van Leven Hennie Pouwels, Philips Lighting Bas Zandee MBA, ACS Drs. Johan Gort, TNO Kwaliteit van Leven NVVK I 17

18 3Q. Informatie & verantwoordelijkheid Voorzitter: Nils Rosmuller Sociale veiligheid zorg of (n)iemandsland? Wanneer sociale veiligheid niet wordt opgepakt, dan blijft het zweven tussen private en publieke zorg Veilig werken met toepassing van Camera toezicht (E-monitoring). Verantwoordelijkheid voor veiligheid in de praktijk Prismagister(R), een tool in de eerste plaats voor de patiënt en de zorgverlener. Prismagister(R) een casusplan Veilig werken op hoogte Een ongeluk komt niet uit de lucht vallen Drs. Cokkie Verschuren MWO, Stagira Ir. Martijn van Amelsfort, Intersafe Groeneveld Drs. Wim van der Pol, ParnassiaBavo groep/amiz Wim van Meer, Rival Hoogwerkers 3R. Workshop 3: Extra aandacht voor Adembeschermingsmiddelen loont (max. 30 deelnemers) Facilitators: Ir. Martijn van Amelsfort, Martijn de Brouwer, Aart Jan van Ek, Intersafe Groeneveld Wie voelt zich verantwoordelijk voor de gebruikersfase van adembescherming? 3S. Workshop 4: Aansprakelijkheid van de veiligheidskundige (max. 20 deelnemers) Facilitator: Mr.ing. Rob Poort, Bureau Poort Kennismaking met het juridische begrip aansprakelijkheid, zowel voor de professional in loondienst als voor de zelfstandige beroepsbeoefenaar N V V K V e i l i g h e i d s c o n g r e s I NVVK

19 Lunch Lunch/informatiemarkt NVVK SCRIPTIEPRIJS Presentatie van scripties door aanstormend talent Pauze Koffie/thee/informatiemarkt Plenair Uitreiking prijzen Jan de Kroeslezing: Everyone is Responsible for Safety Prof.dr. Patrick Hudson, Universiteit Leiden Toekenning Andrew Hale-beurs voor de beste bijdrage aan dit congres Afsluiting Ing. Nico van Roden, voorzitter NVVK Cool down: drankje en hapje, afhalen certificaat bij de congresbalie NVVK I 19

20 ALGEMENE INFORMATIE Datum Woensdag 16 en donderdag 17 maart 2011 Plaats Aanmelding Accreditatie Papendal, hotel en congrescentrum, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem, tel , website: (ook voor de routebeschrijving). Papendal is goed met de auto te bereiken en heeft voldoende (gratis) parkeergelegenheid. Indien u met openbaar vervoer komt, kunt u op het CS Arnhem (Sonsbeekzijde) bus 109 nemen (naar sportcentrum Papendal) of bus 105 (richting Barneveld, uitstappen bij Hotel van der Valk). Ook kunt u gebruikmaken van een taxi (aan de chauffeur melden dat u gebruik wilt maken van Papendalkorting en bij de receptie van Papendal de taxi even laten wachten en de kortingsbon afhalen: de kosten zijn dan 8). Bij voorkeur via de website: vóór 1 maart Als aanmelding via de website voor u niet mogelijk is, kunt u het inschrijfformulier ook faxen naar of per post opsturen naar het secretariaat van de NVVK, Postbus 1342, 5602 BH Eindhoven. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een deelnamebevestiging. Deze geldt tevens als factuur. Door Hobéon/SKO is accreditatie verleend: voor elke congresdag 1 punt. Kosten deelname voor NVVK-leden 16 maart 2011 incl. buffet en theatervoorstelling maart 2011 excl. buffet en theatervoorstelling maart en 17 maart 2011 incl. buffet en theatervoorstelling en 17 maart 2011 excl. buffet en theatervoorstelling 360 Buffet/theatervoorstelling zonder deelname congres/partner 35 Kosten deelname voor niet NVVK-leden 16 maart 2011 incl. buffet en theatervoorstelling maart 2011 excl. buffet en theatervoorstelling maart en 17 maart 2011 incl. buffet en theatervoorstelling en 17 maart 2011 excl. buffet en theatervoorstelling 460 Buffet/theatervoorstelling zonder deelname congres/partner 35 N V V K V e i l i g h e i d s c o n g r e s I NVVK

21 Overnachting Papendal heeft 3- en 4-sterrenkamers; graag voorkeur aangeven (volgorde van inschrijving is bepalend; indien een hotel is volgeboekt, wordt u automatisch in het andere hotel geplaatst, waarbij het prijsverschil wordt verrekend). De genoemde prijzen zijn per kamer. 3-sterrenkamer voor 1-persoonsgebruik incl. ontbijt 95 3-sterrenkamer voor 2-persoonsgebruik incl. ontbijt sterrenkamer voor 1-persoonsgebruik incl. ontbijt sterrenkamer voor 2-persoonsgebruik incl. ontbijt 130 Deelname Annulering De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij de congresbalie ontvangt u bij uw registratie een congresmap en na afloop van het congres een certificaat. Bij schriftelijke annulering tot drie weken voor het congres worden reeds betaalde kosten (minus 50 administratiekosten) gecrediteerd. Daarna is geen annulering meer mogelijk en wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij annulering is vervanging door een andere persoon, mits uiterlijk één week van te voren doorgegeven, mogelijk. Indien u wél en de andere persoon géén NVVK-lid is, wordt het prijsverschil doorberekend. Informatie NVVK Veiligheidscongres 2011 EPS Secretariaats- & Congresbureau Bernie Duivens of Els van der Putten Postbus 1342, 5602 BH Eindhoven tel , fax website: NVVK I 21

22 (N)iemand verantwoordelijk voor Veiligheid?! N V V K V e i l i g h e i d s c o n g r e s I NVVK

23 INSCHRIJFFORMULIER NVVK VEILIGHEIDSCONGRES 2011 Achternaam incl. tussenvoegsel: Voorletters: Voornaam (deze komt op uw badge): Lid NVVK/overig (svp doorstrepen wat niet van toepassing is) Organisatie: Telefoon overdag: Mobiel: Factuur: privé/werk (doorstrepen wat niet van toepassing is) Factuuradres: Factuurplaats incl. postcode: De bevestiging is tevens de factuur en wordt naar het factuuradres gezonden. Ondergetekende: is aanwezig op 16 en 17 maart 2011 is alleen aanwezig op 16 maart 2011 is alleen aanwezig op 17 maart 2011 Avondprogramma voor NVVK-leden en genodigden Neemt deel aan het avondprogramma incl. buffet en theatervoorstelling Wil het volgende social event volgen (gelieve een 1 en [reserve] 2 te zetten voor uw keuze) Tapas maken Whiskyproeverij Pitch & Putt (golf) Netwerkcafé Lach Zang Overnachting 3-sterrenkamer voor 1-persoonsgebruik incl. ontbijt 3-sterrenkamer voor 2-persoonsgebruik incl. ontbijt* 4-sterrenkamer voor 1-persoonsgebruik incl. ontbijt 4-sterrenkamer voor 2-persoonsgebruik incl. ontbijt* *Naam 2e gast: Inventarisatie beschikbaarheid taxi s maakt gebruik van Papendaltaxi op 16 maart maakt gebruik van Papendaltaxi op 17 maart S.v.p. aankruisen wat van toepassing is Elke parallelsessie wordt éénmaal gehouden Op woensdag 16 maart kunt u in de voormiddag kiezen uit de sessies/workshops: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F en in de namiddag uit de sessies/workshops 2G, 2H, 2I, 2J, 2K en 2L. Op donderdag 17 maart kunt u de voormiddag kiezen uit de sessies/workshops: 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q, 3R en 3S. Woensdag 16 maart 2011: voorkeur sessies/workshops Voormiddag 1A t/m 1F: of (reservekeuze) Namiddag 2G t/m 2L: of (reservekeuze) Donderdag 17 maart 2011: voorkeur sessies/workshops Voormiddag 3M t/m 3R: of (reservekeuze) Datum: Handtekening:

24 Frankeren als briefkaar t N V V K Veiligheidscongres 2011 Postbus B H Eindhoven N V V K V e i l i g h e i d s c o n g r e s

De kracht van macht. is veiligheid het recht van de sterkste? Uitnodiging NVVK Veiligheidscongres

De kracht van macht. is veiligheid het recht van de sterkste? Uitnodiging NVVK Veiligheidscongres Uitnodiging NVVK Veiligheidscongres Woensdag 20 en donderdag 21 maart 2013 Congrescentrum Papendal Arnhem De kracht van macht is veiligheid het recht van de sterkste? NVVK Veiligheidscongres: De kracht

Nadere informatie

PROGRAMMABOEK. NVVK Veiligheidscongres. De Kracht van Macht, is veiligheid het recht van de sterkste? Woensdag 20 en donderdag 21 maart 2013

PROGRAMMABOEK. NVVK Veiligheidscongres. De Kracht van Macht, is veiligheid het recht van de sterkste? Woensdag 20 en donderdag 21 maart 2013 NVVK Veiligheidscongres De Kracht van Macht, is veiligheid het recht van de sterkste? Woensdag 20 en donderdag 21 maart 2013 Congrescentrum Papendal - Arnhem PROGRAMMABOEK NVVK Veiligheidscongres: De Kracht

Nadere informatie

Veiligheid? Zoek het ff zelf uit!

Veiligheid? Zoek het ff zelf uit! De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) organiseert op in Hotel- en Congrescentrum Papendal te Arnhem haar tweejaarlijkse veiligheidscongres. Een terugtredende overheid, een grotere rol

Nadere informatie

Auteur: Ir. Marco de Bruin MoSHE (Ferry van der Wal MoSHE)

Auteur: Ir. Marco de Bruin MoSHE (Ferry van der Wal MoSHE) Het leren van HSE-MS-gebaseerd incidentenonderzoek Voorwaarden voor een succesvolle databasekoppeling Auteur: Ir. Marco de Bruin MoSHE (Ferry van der Wal MoSHE) Het onderhavige artikel onderzoekt of het

Nadere informatie

Informatiedag over speelgelegenheden. Veilig spelen... Dinsdag 30 maart 2010 CineMec Ede

Informatiedag over speelgelegenheden. Veilig spelen... Dinsdag 30 maart 2010 CineMec Ede Informatiedag over speelgelegenheden Veilig spelen... Dinsdag 30 maart 2010 CineMec Ede Informatiedag Speelgelegenheden Dinsdag 30 maart a.s. organiseert de NEN normcommissie Speeltoestellen een informatiedag

Nadere informatie

Lustrumcongres Over de eigen grenzen heen

Lustrumcongres Over de eigen grenzen heen Lustrumcongres Over de eigen grenzen heen 28 / 29 september 2007 La Bonbonnière te Maastricht Georganiseerd door Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren

Nadere informatie

18 en 19 maart 2009 - Papendal, Arnhem. Wat werkt: onderbuik of onderbouwd?

18 en 19 maart 2009 - Papendal, Arnhem. Wat werkt: onderbuik of onderbouwd? Uitnodiging NV VK Veiligheidscongres 18 en 19 maart 2009 - Papendal, Arnhem Wat werkt: onderbuik of onderbouwd? Voorwoord Wat werkt: onderbuik of onderbouwd? Op woensdag 18 en donderdag 19 maart 2009 organiseert

Nadere informatie

Congres Zorg ICT op vrijdag 28 november 2014. Congres Zorg ICT. De rol van de patiënt in het EPD. Vrijdag 28 november 2014 Hotel Mitland Utrecht

Congres Zorg ICT op vrijdag 28 november 2014. Congres Zorg ICT. De rol van de patiënt in het EPD. Vrijdag 28 november 2014 Hotel Mitland Utrecht Congres Zorg ICT op vrijdag 28 november 2014 Congres Zorg ICT De rol van de patiënt in het EPD Vrijdag 28 november 2014 Hotel Mitland Utrecht Ervaringen met diverse systemen om patiënten optimaal te laten

Nadere informatie

Presteren met energieprestatie! Symposium over de nieuwe norm voor Energieprestatie van Gebouwen - NEN Dinsdag 21 september 2010 CineMec Ede

Presteren met energieprestatie! Symposium over de nieuwe norm voor Energieprestatie van Gebouwen - NEN Dinsdag 21 september 2010 CineMec Ede Presteren met energieprestatie! Symposium over de nieuwe norm voor Energieprestatie van Gebouwen - NEN 7120 Dinsdag 21 september 2010 CineMec Ede Presteren met energieprestatie! Dinsdag 21 september a.s.

Nadere informatie

De methode: risicoidentificatie, -analyse, -evaluatie RIAE Het probleem van de schalen, de maten en de vergelijkbaarheid van arborisico's

De methode: risicoidentificatie, -analyse, -evaluatie RIAE Het probleem van de schalen, de maten en de vergelijkbaarheid van arborisico's De methode: risicoidentificatie, -analyse, -evaluatie RIAE Het probleem van de schalen, de maten en de vergelijkbaarheid van arborisico's Auteur: Ing. Jan Dillen MBA Het gebruik van risicoidentificatie,

Nadere informatie

Geen keurslijf, maar ruimte voor eigen keuzes. 2e Cardiovasculair Risicomanagement Congres. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Geen keurslijf, maar ruimte voor eigen keuzes. 2e Cardiovasculair Risicomanagement Congres. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn 2e Cardiovasculair Risicomanagement Congres De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Woensdag 20 juni 2012, ReeHorst te Ede Geen keurslijf, maar ruimte voor eigen keuzes Platform Uitnodiging Geachte collega,

Nadere informatie

Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001. Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht. Woensdag 18 mei 2011.

Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001. Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht. Woensdag 18 mei 2011. Mi ddagsymposi um Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001 Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht Woensdag 18 mei 2011 DCMR Schiedam Georganiseerd door: NEN en SCCM Programma Woensdag

Nadere informatie

Denk & doe sessie. paradigma nodig?

Denk & doe sessie. paradigma nodig? Denk & doe sessie Heeft de veiligheidskunde een paradigma nodig? Johan Gort, Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve, Paul Swuste Programma Inleiding Veiligheidskunde, een wetenschap? Wetenschap: van metafoor

Nadere informatie

2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk

2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie EMGO Instituut en afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek 2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk Conferentiecentrum Kontakt der

Nadere informatie

Najaarscongres NVFG Broodnodig; NVFG najaarscongres over voeding en beweging bij ouderen

Najaarscongres NVFG Broodnodig; NVFG najaarscongres over voeding en beweging bij ouderen Najaarscongres NVFG Broodnodig; NVFG najaarscongres over voeding en beweging bij ouderen Vrijdag 27 september 2013 Golden Tulip Hotel Ampt van Nijkerk Nijkerk Voorwoord Het is algemeen bekend dat zowel

Nadere informatie

JAARCONGRES HARTVAATHAG 2015

JAARCONGRES HARTVAATHAG 2015 HartVaatHAG 2015 voor alle huisartsen JAARCONGRES HARTVAATHAG 2015 HVZ update met een blik in de toekomst Vrijdag 25 september 2015 Jaarbeurs Utrecht Bestemd voor Huisartsen (i.o.) en kaderhuisartsen.

Nadere informatie

t Wérkt als je goed zit!

t Wérkt als je goed zit! t Wérkt als je goed zit! Symposium over de herziene Nederlandse Praktijk Richtlijn - NPR 1813 Dinsdag 13 oktober 2009 9.30 uur - 14.30 uur Symposium over NPR 1813 t Wérkt als je goed zit! Dinsdag 13 oktober

Nadere informatie

KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS?

KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS? KENT U DE KROON OP HET WERKPRIJS? Het is dé prijs voor werkgevers met een overtuigend beleid op het gebied van gezondheidsmanagement in Nederland. Op donderdag 28 mei vindt voor de 13de keer de uitreiking

Nadere informatie

Klinische Ethiek op de IC

Klinische Ethiek op de IC congres Klinische Ethiek op de IC 26 november 2010 - Jaarbeurs Utrecht Bestemd voor IC-verpleegkundigen, fellows (artsen) intensive care, arts- assistenten en intensivisten. Wat zijn de lange-termijn gevolgen

Nadere informatie

Conditiemeting in 2010! Symposium over NEN 2767 deel 1 en 2 in de dagelijkse praktijk

Conditiemeting in 2010! Symposium over NEN 2767 deel 1 en 2 in de dagelijkse praktijk Conditiemeting in 2010! Symposium over NEN 2767 deel 1 en 2 in de dagelijkse praktijk Donderdag 23 september 2010 Aalmarktzaal - Stadsgehoorzaal Leiden Conditiemeting in 2010! In 2005 organiseerden NEN

Nadere informatie

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen

Julius Academy. Masterclass Crisisbeheersing 2016. Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen Julius Academy Masterclass Crisisbeheersing 2016 Voor bestuurders en leden Crisisbeleidsteam van Zorginstellingen MASTERCLASS CRISISBEHEERSING VOOR BESTUURDERS EN LEDEN CRISISBELEIDSTEAM IN ZORGINSTELLINGEN

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

Do-it-yourself interventie Samen Werken aan Veiligheid bij Croda. Reinout van Zevenbergen NVVK congres 30 maart 2017

Do-it-yourself interventie Samen Werken aan Veiligheid bij Croda. Reinout van Zevenbergen NVVK congres 30 maart 2017 Do-it-yourself interventie Samen Werken aan Veiligheid bij Croda Reinout van Zevenbergen NVVK congres 30 maart 2017 Hoe goed is ons collectieve veiligheidsgeheugen? Op de volgende slides worden 7 vragen

Nadere informatie

Top Cursus Verontreinigde Bodems

Top Cursus Verontreinigde Bodems Verder kijken dan je werkveld breed is... cursusfolder Top Cursus Verontreinigde Bodems Actuele Beleidsontwikkelingen & Innovatieve Technologieën (MSc Level) Introductie Bodembeleid vormt een belangrijk

Nadere informatie

Julius Academy. COPD Ketenzorg. Uitnodiging voor het congres. 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht

Julius Academy. COPD Ketenzorg. Uitnodiging voor het congres. 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht Julius Academy Uitnodiging voor het congres COPD Ketenzorg 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht Samen sterk voor COPD Op veel verschillende manieren trachten professionals, managers,

Nadere informatie

Samenvatting. Hiërarchie: Wie is er dan verantwoordelijk? Samenwerken op de intensive care in het ziekenhuis. Auteur: Drs.

Samenvatting. Hiërarchie: Wie is er dan verantwoordelijk? Samenwerken op de intensive care in het ziekenhuis. Auteur: Drs. Hiërarchie: Wie is er dan verantwoordelijk? Samenwerken op de intensive care in het ziekenhuis Auteur: Drs. Yolanda de Graaf Uit onderzoek binnen complexe, high-risk organisaties, zoals de luchtverkeerscontrole

Nadere informatie

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011 Derde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Nadere informatie

Symposium. PERI-OPERATIEVE ZORG Toekom(s)tmuziek

Symposium. PERI-OPERATIEVE ZORG Toekom(s)tmuziek Symposium PERI-OPERATIEVE ZORG Toekom(s)tmuziek Donderdag 30 maart 2017 Toelichting De Radboudumc Health Academy/PAO Heyendael organiseert op donderdag 30 maart 2017 voor de 16e keer een landelijk symposium

Nadere informatie

met PROF. DR. WIM DE RIDDER PROF. DR. STEFAAN BERGÍ PROF. DR. MARC QUIRYNEN DRS. RONALD KOOYMAN PROF. DR. DANIËL WISMEIJER

met PROF. DR. WIM DE RIDDER PROF. DR. STEFAAN BERGÍ PROF. DR. MARC QUIRYNEN DRS. RONALD KOOYMAN PROF. DR. DANIËL WISMEIJER 1 1 NOVEMBER 2016 NSOI NAJAARSCONGRES AUTOMUSEUM LOUWMAN DEN HAAG INNOVATIONS met PROF. DR. WIM DE RIDDER PROF. DR. STEFAAN BERGÍ PROF. DR. MARC QUIRYNEN DRS. RONALD KOOYMAN PROF. DR. DANIËL WISMEIJER

Nadere informatie

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen. 4-daagse cursus. 18/19 april en 30/31 mei Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen. 4-daagse cursus. 18/19 april en 30/31 mei Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Onderzoeksinstituut OTB C. Schram / Nationale Beeldbank 4-daagse cursus Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 18/19 april en 30/31 mei 2012 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Programma woensdag

Nadere informatie

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT PRESENTEERT Keynote speakers: LEAN MANAGEMENT SUMMIT - Daniel Jones - Gilberto Kosaka - Dave Brunt - Victor Conde 27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT C A R LT O N P R E S I D E N T H O T E L LUSTRUM 5 JAAR a

Nadere informatie

e PHARMSUPPORT CONGRES

e PHARMSUPPORT CONGRES e PHARMSUPPORT CONGRES FARMA & FOOD ZIEKENHUISAPOTHEEK GROOTBEREIDERS EN DISTRIBUTEURS 29 & 30 SEPTEMBER 2016 HOTEL VIANEN THEMA GMP: HOE VOLDOE JE ER AAN? PRAKTISCH EN SLIM MAATWERK ACCREDITATIE AANGEVRAAGD:

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Wet- en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport Gaat het mis bij de wetgever of bij het toezicht houden?

Wet- en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport Gaat het mis bij de wetgever of bij het toezicht houden? Wet- en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport Gaat het mis bij de wetgever of bij het toezicht houden? Auteur: Peter Verhoef Hijsen en heffen, beiden vallend onder de noemer verticaal transport

Nadere informatie

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen

Masterclass Crisisbeheersing. voor bestuurders van zorginstellingen Masterclass Crisisbeheersing voor bestuurders van zorginstellingen Een masterclass voor bestuurders van zorginstellingen, gericht op crisisbeheersing, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Georganiseerd

Nadere informatie

De toekomst van het wonen is niet van gisteren

De toekomst van het wonen is niet van gisteren Uitnodiging SVn Deelnemersbijeenkomst De toekomst van het wonen is niet van gisteren Donderdagmiddag 6 november 2014 Media Plaza Jaarbeurs Utrecht Welkom U bent van harte welkom op de negende SVn Deelnemersbijeenkomst!

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

Uitnodiging/ aankondiging: Congres Resilience, Veiligheidsregio Kennemerland, project Miracle

Uitnodiging/ aankondiging: Congres Resilience, Veiligheidsregio Kennemerland, project Miracle Uitnodiging/ aankondiging: Congres, Veiligheidsregio Kennemerland, project Crisismanagement is netwerk management. Overheidsorganisaties en hulpdiensten zijn normaal gesproken de first responders bij incidenten

Nadere informatie

Training. Witteveen 2015. Behandeling van alle arbeidsrechtelijke aspecten en verzekeringstechnische mogelijkheden voor de pensioenadviseur

Training. Witteveen 2015. Behandeling van alle arbeidsrechtelijke aspecten en verzekeringstechnische mogelijkheden voor de pensioenadviseur Training Witteveen 2015 Behandeling van alle arbeidsrechtelijke aspecten en verzekeringstechnische mogelijkheden voor de pensioenadviseur - Toelichting uitstelmogelijkheid voor compensatieadvies - Alle

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

ISO 14001 en duurzaam in- en verkopen. Het certificaat als communicatiemiddel. Donderdag 22 april 2010 Cinemec Ede.

ISO 14001 en duurzaam in- en verkopen. Het certificaat als communicatiemiddel. Donderdag 22 april 2010 Cinemec Ede. Mi ddagsymposi um ISO 14001 en duurzaam in- en verkopen Het certificaat als communicatiemiddel Donderdag 22 april 2010 Cinemec Ede Georganiseerd door: NEN en SCCM, in samenwerking met NEVI Programma Donderdag

Nadere informatie

ALLE FACETTEN VAN KRONEN OP IMPLANTATEN

ALLE FACETTEN VAN KRONEN OP IMPLANTATEN implantologie 2018 de bovenbouw ALLE FACETTEN VAN KRONEN OP IMPLANTATEN nsoi post academisch onderwijs implantologie implantologie 2018 de bovenbouw ALLE FACETTEN VAN KRONEN OP IMPLANTATEN NSOI CURSUSSEN

Nadere informatie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie Workshop Risicomanagement in de procesindustrie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen

Nadere informatie

Cliënt-/Patiëntveiligheid en risicomanagement. HKZ organiseert workshops voor kwaliteitsmanagers

Cliënt-/Patiëntveiligheid en risicomanagement. HKZ organiseert workshops voor kwaliteitsmanagers Cliënt-/Patiëntveiligheid en risicomanagement HKZ organiseert workshops voor kwaliteitsmanagers Cliënt-/Patiëntveiligheid en risicomanagement Veiligheid is een begrip waar organisaties steeds meer rekening

Nadere informatie

PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES. Vrijdag 19 mei 2017 Papendal

PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES. Vrijdag 19 mei 2017 Papendal PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES Vrijdag 19 mei 2017 Papendal VOORJAARSCONGRES 2017 Op vrijdag 19 mei vindt het voorjaarscongres van de VVD-Bestuurdersvereniging plaats in Congrescentrum Papendal in Arnhem.

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

UITNODIGING: Hogescholen dag Opleiding Fysiotherapie

UITNODIGING: Hogescholen dag Opleiding Fysiotherapie UITNODIGING: Hogescholen dag Evidence-based Onderwijs Geachte collegae, De opleiding Fysiotherapie van de nodigt U van harte uit voor hogescholen dag naar aanleiding van haar 100 jarig bestaan op vrijdag

Nadere informatie

Julius Academy. COPD Ketenzorg. Uitnodiging voor het congres. 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht

Julius Academy. COPD Ketenzorg. Uitnodiging voor het congres. 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht Julius Academy Uitnodiging voor het congres COPD Ketenzorg 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht Samen sterk voor COPD Op veel verschillende manieren trachten professionals, managers,

Nadere informatie

DE OUDERENPSYCHIATER 2.0. Een feestelijk symposium ter gelegenheid van de eerste ouderenpsychiaters nieuwe stijl

DE OUDERENPSYCHIATER 2.0. Een feestelijk symposium ter gelegenheid van de eerste ouderenpsychiaters nieuwe stijl DE OUDERENPSYCHIATER 2.0 Een feestelijk symposium ter gelegenheid van de eerste ouderenpsychiaters nieuwe stijl inleiding DE OUDERENPSYCHIATER 2.0 In het najaar van 2013 zullen de eerste aios in het aandachtsgebied

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

implantologie 2017 nsoi post academisch onderwijs implantologie

implantologie 2017 nsoi post academisch onderwijs implantologie implantologie 2017 de essentie nsoi post academisch onderwijs implantologie implantologie 2017 de essentie WAT ALLE PRAKTIJKMEDEWERKERS MOET LEREN ZIEN EN WETEN NSOI CURSUSSEN OP LOCATIE: DE KENNIS KOMT

Nadere informatie

PAOKC LC-MS: The Matrix

PAOKC LC-MS: The Matrix PROGRAMMA Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde PAOKC LC-MS: The Matrix Dinsdag 17 november 2015 Burgers Zoo, Arnhem INTRODUCTIE Bij het opzetten en valideren van kwantitatieve massaspectrometrische

Nadere informatie

ZOMERCURSUS. bedrijfs- en verzekeringsartsen. Woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2016. bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

ZOMERCURSUS. bedrijfs- en verzekeringsartsen. Woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2016. bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde ZOMERCURSUS bedrijfs- en verzekeringsartsen Woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2016 bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de SGBO op woensdag 31

Nadere informatie

PLAATS VAN WORKSHOP INSCHRIJVEN. Praktijkgerichte eendaagse workshop

PLAATS VAN WORKSHOP INSCHRIJVEN. Praktijkgerichte eendaagse workshop 4 PLAATS VAN WORKSHOP Studiecentrum Soetebeeck in Ravenstein (voormalig klooster) of Hotel en Congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24 te Ede (op 250 m van NS-intercity station Ede- Wageningen). De

Nadere informatie

NanoTech 4 Dummies. Datum, plaats en locatie Woensdag 28 januari 2015 bij Hogeschool Utrecht in Utrecht. Route: zie pagina 5.

NanoTech 4 Dummies. Datum, plaats en locatie Woensdag 28 januari 2015 bij Hogeschool Utrecht in Utrecht. Route: zie pagina 5. Inleiding Programma Aanmelden Route NanoTech 4 Dummies Nanotechnologie verovert de wereld Elk bedrijf krijgt er op één of andere wijze mee te maken. Je hoeft geen wetenschappelijk specialist te worden

Nadere informatie

Studiedag Sociaal-Economische Raad Nederland & Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Studiedag Sociaal-Economische Raad Nederland & Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen UITNODIGING studiedag Studiedag Sociaal-Economische Raad Nederland & Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Iedereen duurzaam inzetbaar Donderdag 7 april 2011 10u00 17u00 Lindner Hotel Antwerpen Op donderdag

Nadere informatie

Wet en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport. Gaat het mis bij de wetgever, of bij het toezicht houden?

Wet en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport. Gaat het mis bij de wetgever, of bij het toezicht houden? Wet en regelgeving bij hijsen, heffen en verticaal transport Gaat het mis bij de wetgever, of bij het toezicht houden? Inhoud van de presentatie Waarom deze presentatie Waar hebben we het over Wettelijke

Nadere informatie

Bootcongres Wetenschappelijke voorjaarsvergadering Nederlandse Transplantatie Vereniging

Bootcongres Wetenschappelijke voorjaarsvergadering Nederlandse Transplantatie Vereniging Bootcongres 2017 Wetenschappelijke voorjaarsvergadering Nederlandse Transplantatie Vereniging programma patiëntenverenigingen donderdag 9 maart 2017 Theaterhotel Figi te Zeist georganiseerd in samenwerking

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Het Online Ziekenhuis

Het Online Ziekenhuis Congres Het Online Ziekenhuis, vrijdag 7 juni 2013, UMC Utrecht Het Online Ziekenhuis Nieuwe vormen van samenwerken in de zorg en de rol van IT ondersteuning Vrijdag 7 juni 2013 UMC Utrecht Waarom dit

Nadere informatie

Therapietrouw bij het gebruik van orale oncolytica

Therapietrouw bij het gebruik van orale oncolytica Maandag 22 juni 2015 Therapietrouw bij het gebruik van orale oncolytica Inleiding Het gebruik van orale medicatie in de (hemato-)oncologie is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit geeft een grote verschuiving

Nadere informatie

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG INVITATIONAL CONFERENCE Donderdag 19 november 2015 vanaf 12.00 uur Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG in samenwerking met: twitter

Nadere informatie

Meer informatie en aanmelden Onderstaand treft u het volledige programma en een aanmeldingsformulier aan.

Meer informatie en aanmelden Onderstaand treft u het volledige programma en een aanmeldingsformulier aan. Uitnodiging Op 5 november 2015 organiseert Tele-BS Kabels & Leidingen de nieuwe 1-daagse cursus Juridische aspecten bij het coördineren van kabels en leidingen. Graag brengen we deze cursus bij u en uw

Nadere informatie

Nationaal Integriteitscongres

Nationaal Integriteitscongres Nationaal Integriteitscongres 2015 Zorg voor integriteit 17 juni 2015 Nationaal Integriteitscongres 2015 Zorg voor integriteit 17 juni 2015 Een beetje integer bestaat niet. Een bekende uitspraak van Ien

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Vrijdagen 1, 15 & 29 November 2013 Utrecht (Hotel NH Utrecht)

Nadere informatie

ALLE FACETTEN VAN KRONEN OP IMPLANTATEN

ALLE FACETTEN VAN KRONEN OP IMPLANTATEN de bovenbouw ALLE FACETTEN VAN KRONEN OP IMPLANTATEN nsoi post academisch onderwijs implantologie de bovenbouw ALLE FACETTEN VAN KRONEN OP IMPLANTATEN NSOI CURSUSSEN OP LOCATIE: DE KENNIS KOMT NAAR U TOE!

Nadere informatie

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK Medische fouten, incidenten en meldingsplicht voor specialisten en AIOS Vrijdag 8 juni 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 8 juni 2012 de cursus

Nadere informatie

<s.v^ TN(TCERTIFICATION VEILIGHEIDSCERTIFICAAT GEBASEERD OP DE VEILIGHEIDS-CHECKLIST AANNEMERS (VCA) ^b.

<s.v^ TN(TCERTIFICATION VEILIGHEIDSCERTIFICAAT GEBASEERD OP DE VEILIGHEIDS-CHECKLIST AANNEMERS (VCA) ^b. VEILIGHEIDSCERTIFICAAT GEBASEERD OP DE VEILIGHEIDS-CHECKLIST AANNEMERS (VCA) W w W # w o ^ 2 dagen leren door doen To&ts uw eigen veiligheidssysteem aan de eisen van de checidist er ^b.

Nadere informatie

EUROPEES MILIEUBELEID EN

EUROPEES MILIEUBELEID EN P:\10\1020701\infopackage final Cursus EUROPEES MILIEUBELEID EN DE NEDERLANDSE PROVINCIES georganiseerd door het Europees Instituut voor Bestuurskunde i.s.m. de nederlandse provincies Cursus EUROPEES MILIEUBELEID

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Seminaries. www.praktijkdagen.net. 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo. tijdens XPO 112. Risico's met gevaarlijke stoffen

Seminaries. www.praktijkdagen.net. 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo. tijdens XPO 112. Risico's met gevaarlijke stoffen Seminaries tijdens XPO 112 Risico's met gevaarlijke stoffen Grensoverschrijdende calamiteiten 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo www.praktijkdagen.net De burgers verwachten de dag van vandaag een doeltreffende

Nadere informatie

NSOI NAJAARSCONGRES 20I7

NSOI NAJAARSCONGRES 20I7 NSOI NAJAARSCONGRES 20I7 3 Wuitijzen het Oosten VOOR HET EERST OP EEN NEDERLANDS PODIUM! ˇ IUS (Litouwen) TOMAS LINKEVIC LINKEVIC LINKEVIC IUS ISTVAN URBAN (Hongarije) FLORIN COFAR COFA (Roemenië) 15 DECEMBER

Nadere informatie

TRAINING Risk Management

TRAINING Risk Management TRAINING Risk Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING RISK MANAGEMENT In deze ééndaagse groepstraining Risk Management of Risico- management

Nadere informatie

Ziektegerelateerde agressie in de zorg

Ziektegerelateerde agressie in de zorg Congres Ziektegerelateerde agressie in de zorg Vrijdag 17 juni 2011 Jaarbeurs Utrecht Bestemd voor verpleegkundigen, verzorgenden en leidinggevenden in de zorg Dit congres geeft antwoord op de volgende

Nadere informatie

Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt

Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt Leiderschap is alleen leuk als er nog iets te leiden valt LEADERSHIP CHALLENGE 2012 14, 15, 16 september de Nudge Leadership Challenge is een samenwerking van met deelnemers van onder andere Een beetje

Nadere informatie

Congres. KOSTENBESPARING door SAMENWERKING in de BOUW en INFRA. Dinsdag 5 juni CineMec Ede, Laan der Verenigde Naties 150, 6716 JE Ede

Congres. KOSTENBESPARING door SAMENWERKING in de BOUW en INFRA. Dinsdag 5 juni CineMec Ede, Laan der Verenigde Naties 150, 6716 JE Ede Congres KOSTENBESPARING door SAMENWERKING in de BOUW en INFRA CineMec Ede, Laan der Verenigde Naties 150, 6716 JE Ede Bouw- en infraprojecten worden geplaagd door kostenoverschrijdingen. Hoe kan een project

Nadere informatie

Methoden en technieken Diverse actuele inzichten / technieken uit Verandermanagement, Bedrijfskunde, Psychologie en Wereldtradities.

Methoden en technieken Diverse actuele inzichten / technieken uit Verandermanagement, Bedrijfskunde, Psychologie en Wereldtradities. Veranderen vanuit structuur en systemen werkt niet meer, hoe verder? 'Sturen op veiligheid' is ouderwets, het gaat tegenwoordig om een ander paradigma Persoonlijk Leiderschap & Communicatie Auteur: Drs.

Nadere informatie

E-HEALTH @ DE VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK. 21e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen

E-HEALTH @ DE VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK. 21e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen E-HEALTH @ DE VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK 21e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen Donderdag 11 oktober 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert op donderdag 11 oktober 2012 de cursus:

Nadere informatie

NYENRODE COMMISSARISSEN CYCLUS 41

NYENRODE COMMISSARISSEN CYCLUS 41 INSCHRIJFFORMULIER NYENRODE COMMISSARISSEN CYCLUS 41 NYENRODE. A REWARD FOR LIFE PROGRAMMADATA 2017/2018 Module 1 9 maart 2018 Module 2 9 april 2018, incl. overnachting Module 3 10 april 2018 Module 4

Nadere informatie

Implementatie van het convenant: hoe doe je dat. Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene collegezaal

Implementatie van het convenant: hoe doe je dat. Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene collegezaal Uitnodiging middagsymposium Patiëntveiligheid en Medische Technologie Implementatie van het convenant: hoe doe je dat Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene

Nadere informatie

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 VOLKSGEZONDHEID. 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam

NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 VOLKSGEZONDHEID. 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam NEDERLANDS CONGRES Volksgezondheid 2012 S A M E N I N V E S T E R E N I N G E Z O N D H E I D VOLKSGEZONDHEID 2 0 11 en 12 april 2012 VU medisch centrum Amsterdam Volksgezondheidsprijs 2011 Fikse korting

Nadere informatie

Raamwerk patiëntveiligheid IC-AMC

Raamwerk patiëntveiligheid IC-AMC Raamwerk patiëntveiligheid IC-AMC 2 e generatie patiëntveiligheid Intensive Care: procesbeschrijving TBM/Safety Science Group Coen van Gulijk Mrt. 2009 1 TBM Waarom is versterken patiëntveiligheid belangrijk?

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY ACADEMY KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY 2014 Nieuw in 2014: RF6: Software Reliability Yellow Belt Design for Six Sigma Advanced Statistics Course ACADEMY 2014 is toonaangevend wanneer het gaat

Nadere informatie

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5.

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen : UITNODIGING vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht Accreditatie FGzP: 6 punten Voorwoord Geachte collega, In het voorjaar van

Nadere informatie

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY NAJAAR 2014 Nieuw in 2014: RF9: Physics of Failure One Day Workshop QRM Beïnvloedingsvaardigheden voor specialisten ACADEMY NAJAAR 2014 is toonaangevend

Nadere informatie

InPreventie naar de BvAA

InPreventie naar de BvAA NIEUWSBRIEF Maart 2015 InPreventie naar de BvAA Na een jaar lang overleggen is het gelukt. Op 24 maart heeft Pieter namens de beroepsvereniging het contract met TNO getekend bij het ministerie van Sociale

Nadere informatie

Verkeersongevallen tijdens het werk Anita Venema, Annick Starren & Marloes van der Klauw TNO Work and Health NVVC, 19 april 2012.

Verkeersongevallen tijdens het werk Anita Venema, Annick Starren & Marloes van der Klauw TNO Work and Health NVVC, 19 april 2012. 0 NVVC april 2012 Verkeersongevallen tijdens het werk Verkeersongevallen tijdens het werk Anita Venema, Annick Starren & Marloes van der Klauw TNO Work and Health NVVC, 19 april 2012. Definitie arbeidsongeval

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over procesveiligheid maar waar u nooit om hebt gevraagd. NVVK Congres Papendal 16 maart 2011

Alles wat u moet weten over procesveiligheid maar waar u nooit om hebt gevraagd. NVVK Congres Papendal 16 maart 2011 Alles wat u moet weten over procesveiligheid maar waar u nooit om hebt gevraagd NVVK Congres Papendal 16 maart 2011 pagina 2 Hoe voorkom je dit? Met goeie operators, ingenieurs en managers! Wat is dan

Nadere informatie

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015:

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015: ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY VOORJAAR 2015 Nieuw in 2015: Master Black Belt Six Sigma One Day Workshop TRIZ Alumnidag Reliability ACADEMY VOORJAAR 2015 is toonaangevend wanneer

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

11 e TBV Congres Vrouw en werk

11 e TBV Congres Vrouw en werk 11 e TBV Congres Vrouw en werk Donderdag 21 november 2013 Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht Thema vrouwen, gezondheid en arbeid uit verschillende invalshoeken: Arbeidsparticipatie en mobiliteit Verschillen

Nadere informatie

Contactdag 20 juni 2017 Welkom

Contactdag 20 juni 2017 Welkom Contactdag 20 juni 2017 Welkom Wifi: internet Wachtwoord: Toegangwww 1 08.30 uur Opening en toelichting programma Jos Schouten dagvoorzitter mededelingen Pauze, lunch en borrel in bouwput Handouts te downloaden

Nadere informatie

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP)

Registerreglement Certified Crisis Management Professional (CCMP) 1. INLEIDING Het registerreglement Certified Crisis (CCMP ) is sedert 15 juni 2014 op verzoek van de registereigenaar Information Security Academy gevestigd te Woerden in beheer gegeven bij de stichting

Nadere informatie

De toepassing van integraal veiligheidsmanagement binnen de zorgsector

De toepassing van integraal veiligheidsmanagement binnen de zorgsector De toepassing van integraal veiligheidsmanagement binnen de zorgsector De hete appel niet doorschuiven maar verantwoordelijkheid delen 16-3-2011 1 Noodzaak VMS Structureel falend risicomanagement kost

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Woensdag 2 t/m vrijdag 4 september 2015 bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de SGBO op woensdag 2 tot

Nadere informatie

Bouw & Infra Park introductie pakket NATIONALE ASBEST CONFERENTIE 2018 WWW.BOUW-INSTITUUT.NL/ASBEST Inleiding Op 6 november 2018 vindt wederom de Nationale Asbest Conferentie plaats. Hét congres waar jaarlijks

Nadere informatie

implantologie 2017 nsoi post academisch onderwijs implantologie

implantologie 2017 nsoi post academisch onderwijs implantologie de bovenbouw A L L E FA C E T T E N VA N K R O N E N O P I M P L A N TAT E N nsoi post academisch onderwijs implantologie de bovenbouw A L L E FA C E T T E N VA N K R O N E N O P I M P L A N TAT E N NSOI

Nadere informatie