Vraag 1: Bij welke brancheorganisatie(s) is uw organisatie aangesloten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag 1: Bij welke brancheorganisatie(s) is uw organisatie aangesloten?"

Transcriptie

1 Webenquête over het beheren van privégelden van cliënten door zorgaanbieders - De webenquête is verspreid onder de leden van ActiZ, Federatie Opvang, GGZ Nederland en VGN. - De periode waarin de enquête beantwoord kon worden, was 10 juli t/m 15 augustus Het aantal binnengekomen reacties is 303. De reacties zijn verwerkt door het ministerie van VWS (Ellen Mars). - Het binnenkomen van reacties verliep als volgt: Vraag 1: Bij welke brancheorganisatie(s) is uw organisatie aangesloten?

2 Vraag 2: Heeft uw organisatie cliënten in zorg die niet in staat zijn om zelf hun privégelden te beheren en die daarvoor een beroep op uw organisatie doen/gedaan hebben? Met uw organisatie worden ook eventuele aan uw organisatie gelieerde stichtingen bedoeld. 302 geënquêteerden beantwoorden deze vraag. 153 geënquêteerden (50%) beantwoorden de vraag met nee. 149 geënquêteerden (49%) beantwoorden de vraag met ja.eén geënquêteerde (1%) beantwoordt deze vraag niet. Mogelijkheid om toelichting te geven: Verschillende geënquêteerden lichten toe hoe zij het beheer van privégelden nu geregeld hebben. Deze informatie is verwerkt bij vraag 3a. Ongeveer 25 geënquêteerden geven aan dat er wel een beroep gedaan is op de zorgaanbieder voor het beheren van privégelden, maar dat ze hier (principieel) niet op ingegaan zijn. De voornaamste redenen die hiervoor genoemd worden, zijn: we zien het niet als onze taak, we willen geen (schijn van) belangenverstrengeling, exploitatiegelden en privégelden van cliënten moeten gescheiden blijven. Deze geënquêteerden verwijzen de cliënt naar diens eigen netwerk of een private budgetbeheerder/gemeentelijk kredietbureau/(andere) bewindvoerder; ze beheren de privégelden van de cliënten dus niet op een eigen rekening en richten ook geen beheersstichting op voor hun cliënten. Verschillende geënquêteerden lichten toe wat hun doelgroep is. Voornamelijk zorgaanbieders die lid zijn van Federatie Opvang en GGZ NL hebben cliënten in zorg die niet in staat zijn zelf hun privégelden te beheren, omdat ze te maken hebben met schuldenproblematiek, betalingsachterstanden enz. Ze zijn niet in staat zelf verantwoord met geld om te gaan. Ook geven enkele van deze geënquêteerden aan dat veel cliënten bij binnenkomst überhaupt geen privégelden/inkomsten hebben en dat het enkele maanden duurt voordat ze daadwerkelijk een uitkering krijgen. In de tussentijd kunnen cliënt dan voorschotten krijgen, mits ze een machtiging ondertekenen waarin ze akkoord gaan dat hun privégelden op de rekening van de zorgaanbieder worden gestort. Eén geënquêteerde merkt op dat de zorgaanbieder ook kan constateren dat cliënten hun privégelden niet goed beheren en dat de zórgaanbieder vervolgens het initiatief kan nemen om privégelden niet meer door de cliënt zelf te laten beheren. Het hoeft dus niet zo te zijn dat cliënten een beroep op de zorgaanbieder doen.

3 Vraag 3a: Als uw organisatie de privégelden van cliënten beheert of laat beheren, hoe is dat dan geregeld? Staan de privégelden bijvoorbeeld op een zogenaamde derdenrekening of is dit bij uw organisatie anders geregeld? Dit was een open vraag, waarbij dus geen antwoordcategorieën aangevinkt konden worden. Ten behoeve van dit analysedocument zijn de antwoorden van de geënquêteerden hieronder wel geclusterd. Antwoord op de vraag 1) De privégelden staan op een eigen rekening van de cliënt, maar de zorgaanbieder doet in meer of mindere mate het beheer (de zorgaanbieder is hiervoor gemachtigd). 2) De privégelden staan op een (al dan niet aparte) derdenrekening, rekeningcourant of inzake-rekening van de zorgaanbieder. 3) De privégelden worden beheerd door een beheersstichting die op initiatief van de zorgaanbieder is opgericht (deze beheersstichting staat juridisch los van de zorgaanbieder, maar is wel slechts bedoeld voor cliënten van die zorgaanbieder of een beperkt aantal zorgaanbieders (bijv. in de regio)). Aantal keer dat dit Toelichting antwoord is gegeven 23 Niet alle geënquêteerden vermelden of de zorgaanbieder officieel gemachtigd is om namens de cliënt de privégelden te beheren. 45 Vier van de 45 geënquêteerden geven aan hiervoor een ontheffing van De Nederlandsche Bank te hebben. Dertien van de 45 geënquêteerden heeft expliciet aangegeven dat ze weliswaar privégelden van cliënten beheert op een eigen rekening, maar dat het slechts gaat om een potje voor zakgeld, kosten voor een kapper of andere kleine dagelijkse uitgaven. Het totale bedrag varieerde volgens de geënquêteerden van enkele tientallen euro s tot max. 200 euro per cliënt. 40 Vier van de 40 geënquêteerden geven aan dat de beheersstichting privégelden beheert op een derdenrekening. Zestien van de 40 geënquêteerden geven aan dat de beheersstichting gemachtigd is om privégelden te beheren d.m.v. een machtiging voor de rekening die op naam staat van de cliënt.

4 4) De zorgaanbieder verwijst cliënten door naar het eigen netwerk of een private budgetbeheerder/gemeentelijke kredietbureau/(andere) bewindvoerder. 27 Eigenlijk geeft deze antwoordcategorie geen antwoord op de vraag. In deze gevallen is er immers geen sprake van dat zorgaanbieders privégelden van cliënten (laten) beheren. Er zullen dus meerdere geënquêteerden zijn voor wie dit geldt, maar die geënquêteerden hebben deze vraag overgeslagen. NB: Vier geënquêteerden hebben deze open vraag dusdanig onduidelijk beantwoord, dat hun antwoord niet kon worden opgenomen in het bovenstaande overzicht. Op sommige geënquêteerden waren meerdere antwoorden van toepassing. Hun reacties zijn dus bij meerdere antwoordcategorieën meegeteld. Verschillende geënquêteerden geven aan dat dit onderwerp momenteel actueel is bij hen en dat ze bezig zijn met het herzien van hun huidige werkwijze.

5 Vraag 3b: Is uw organisatie ooit problemen tegengekomen bij (het voorbereiden van) het beheren van privégelden van één of meerdere cliënten? 200 geënquêteerden hebben deze vraag beantwoord. 151 geënquêteerden (50%) beantwoorden de vraag met nee. 49 geënquêteerden (16%) beantwoorden de vraag met ja. 103 geënquêteerden (34%) beantwoorden deze vraag niet. Mogelijkheid om toelichting te geven: Problemen die genoemd worden én die direct gerelateerd zijn aan de onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan deze enquête, zijn: o de bank wil een ontheffing van De Nederlandsche Bank en die heeft de zorgaanbieder niet (2 keer genoemd); o het beheren van privégelden van cliënten brengt administratieve lasten en kosten voor de zorgaanbieder met zich mee (3 keer genoemd); o cliënten kunnen het laten beheren van hun privégelden door private budgetbeheerders niet betalen (2 keer genoemd); o er ontstaan problemen als personeelsleden te ver gaan in het ondersteunen van cliënten bij het beheren van hun privégelden wanneer een zorgaanbieder daar niet toe gemachtigd is (2 keer genoemd); o bij het openen van een rekening op naam van de cliënt is de bank verplicht daarbij de cliënt aanwezig te laten zijn en dat leidt tot praktische problemen. Deze verplichting kan alleen losgelaten worden als de zorgaanbieder hiervoor een vergunning van de AFM heeft (1 keer genoemd); o Het onderbouwen van de machtiging en beheerrechten op de rekening van de cliënt richting bankinstellingen vormt in toenemende gevallen een probleem i.v.m. de strengere eisen van de Wet Identificatie Dienstverlening (1 keer genoemd); o de Rabobank stelt als eis dat voor alle cliënten wettelijke vertegenwoordiging geregeld dient te worden. Als dit niet lukt, dan moet de zorgaanbieder voor die cliënten een vergunning hebben van de AFM voor bemiddelen (1 keer genoemd); o professionele bewindvoerders incasseren wel de bewindvoerdersvergoeding, maar laten het feitelijke werk teveel over aan zorgaanbieders (1 keer genoemd). Daarnaast zijn er problemen benoemd met het beheren van privégelden van cliënten, die niet direct een relatie hebben met de onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan deze enquête. De belangrijkste/meest voorkomende daarvan, zijn: o als een zorgaanbieders het bewindvoerderschap over een cliënt wil aanvragen, dan is daarvoor de familie nodig, maar dat is vaak een moeizaam proces: of er is geen familie meer, of de familie vindt bewindvoering onnodig of te duur (2 keer genoemd);

6 o een cliënt kan relatief makkelijk iemand machtigen voor zijn/haar eigen bankrekening en dat leidt soms tot situaties waarin gemachtigden geld onverantwoord of niet in het belang van de cliënt besteden (6 keer genoemd); o er ontstaat soms onenigheid tussen de zorgaanbieder/private budgetbeheerder en de familie van een cliënt over de wijze waarop de eerstgenoemde het beheer uitvoert (5 keer genoemd); o zorgaanbieders die privégelden van cliënten beheren op een eigen rekening krijgen te maken met cliënten die laten weten personeelsleden niet te vertrouwen en dat gaat soms gepaard met vervelende situaties (2 keer genoemd). Vraag 3c: Stel dat uw organisatie failliet gaat, lopen uw cliënten dan het risico dat zij niet meer bij hun privégelden kunnen (omdat deze privégelden worden meegenomen in het faillissement)? 303 geënquêteerden hebben deze vraag beantwoord. 153 geënquêteerden (50%) beantwoorden de vraag met nee. 26 geënquêteerden (9%) beantwoorden de vraag met ja. 124 geënquêteerden (41%) beantwoorden de vraag met anders. Van de 124 geënquêteerden die anders heeft geantwoord, geeft het overgrote merendeel geen verdere toelichting (uit de rest van de analyse volgt logischerwijs dat veel van deze geënquêteerden geen privégelden van cliënten beheren). Drie geënquêteerden lichten toe dat dit slechts geldt voor een bewonersservicerekening/kleine bedragen zoals maandelijks zakgeld. Vijf geënquêteerden lichten toe dat ze denken van niet/het niet weten/het lastig in te schatten vinden/dat het nu misschien nog wel zo is, maar binnenkort niet meer/dat de bank zegt van niet, maar de accountant zegt van wel.

7 Vraag 4: Er zijn cliënten bij zorgorganisaties die het risico lopen dat ze niet meer bij hun privégelden kunnen wanneer de organisatie failliet gaat. Heeft u suggesties voor een structurele oplossing van dit probleem? Dit was een open vraag, waarbij dus geen antwoordcategorieën aangevinkt konden worden. Ten behoeve van dit analysedocument zijn de antwoorden van de geënquêteerden hieronder wel geclusterd. Antwoord 1) In het algemeen: privégelden moeten gescheiden worden van de exploitatiegelden van de zorgaanbieder / het beheer van privégelden moet juridisch, organisatorisch en financieel worden losgemaakt van de zorgaanbieder. 2) Privégelden moeten altijd op naam van de cliënt blijven staan. Als een zorgaanbieder bereid is om privégelden van cliënten te beheren, dan doet ze dat door een machtiging te krijgen voor het beheer van die rekening. 3) Als zorgaanbieder een ontheffing van De Nederlandsche Bank verkrijgen, waardoor privégelden van cliënten op een rekening van de zorgaanbieder beheerd kunnen worden zonder dat cliënten het risico lopen dat ze deze gelden verliezen bij een faillissement van hun zorgaanbieder. 4) Als zorgaanbieder een beheersstichting oprichten die de privégelden van cliënten beheert (deze beheersstichting staat juridisch los van de zorgaanbieder, maar is wel slechts bedoelt voor cliënten van die zorgaanbieder of een beperkt aantal zorgaanbieders (bijv. in de regio)). Aantal keer dat dit antwoord is gegeven Toelichting 68 Eén van de 68 geënquêteerden geeft aan dat de beheersstichting privégelden zou moeten beheren op een derdenrekening (hierbij wordt gerefereerd aan een VvE, die een bankrekening heeft waarop de "bewonersgelden" gestort kunnen worden). Acht van de 68 geënquêteerden geven aan dat de beheersstichting gemachtigd zou moeten zijn om privégelden te beheren d.m.v. een machtiging voor de rekening die op naam staat van de cliënt. Enkele keren werd expliciet als randvoorwaarde gesteld dat de

8 beheersstichting onafhankelijk moest zijn, een controlerend orgaan moest hebben (bijv. vertegenwoordigers uit de cliëntenraad), dat er duidelijke beheersafspraken gemaakt moeten worden en/of dat er een specifieke opdracht aan de beheersstichting moet worden gegeven. Daarnaast werd eenmaal vermeld dat de beheersstichting lid zou moeten zijn van de branchevereniging BPBI. Eenmaal wordt het volgende gemeld: Het belang van een band tussen instelling en beheersstichting moet niet worden onderschat. Ouders van cliënten vertrouwen de instelling vaak jarenlang de zorg van hun zoon/dochter toe en voor velen hoort daar logischerwijs ook het verzorgen van de financiën bij ( jullie hebben er verstand van ). Voor de instelling wordt door dit beheer in de buurt te houden het debiteurenrisico verkleind (kosten die worden voorgeschoten en niet AWBZ gefinancierd zijn). 5) Geen privégelden van cliënten beheren en ook niet zelf een beheersstichting laten oprichten. Cliënten verwijzen naar het eigen netwerk of een private budgetbeheerder/gemeentelijke kredietbureau/(andere) bewindvoerder. 75 Twee van de 75 geënquêteerden merken op dat het toezicht op private budgetbeheerders beter moet, o.a. omdat de tarieven die ze vragen erg hoog zijn. Eenmaal wordt aangegeven dat alleen verwezen moet worden naar private budgetbeheerders die daarvoor een speciaal keurmerk hebben.

9 6) Privégelden laten beheren door zorgaanbieders via een constructie met een derdengeldrekening zoals notarissen die ook hebben. 7) Regel met de AFM een vergunning voor het verlenen van bemiddeling in spaar- en betaalrekeningen en regel met de bankinstelling een mantelovereenkomst hoe te handelen mbt bemiddelen in spaar- en betaalrekeningen (identificatie, borging, traceability). 4 2 Eenmaal wordt opgemerkt dat bij private budgetbeheerders ook de rekening op naam van de cliënt moet blijven staan. Eén geënquêteerde geeft daarnaast aan: Meer sturen op juridische borging van mensen uit onze samenleving die eigen belang niet of onvoldoende kunnen behartigen door bewindvoerderschap, mentor of curatele. Organisaties oproepen om pas dan zaken te doen wanneer de juridische status is geregeld wanneer een cliënt wilsonbekwaam is. Eén geënquêteerde schrijft: In een bewindvoerderstaak opnemen dat deze verplicht is zorg te dragen voor het beschikbaar stellen van contant geld voor de cliënt en deze middelen ook aanreiken en niet overdragen aan een zorginstelling. 8) Privégelden van cliënten beheren door een beheerrekening op naam van de cliënt te openen en een koppeling te maken naar Smart FMS (type software). 9) Gemeentelijke kredietbanken de taak geven om privégelden van cliënten uit hun gemeente te beheren. 10) Per centrumgemeente (voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid) Hierbij werd de suggestie gegeven om wachtlijsten van gemeentelijke kredietbanken te verkleinen door het geven van een subsidie.

10 één niet op winst gerichte organisatie oprichten die zich, in opdracht van de gemeentelijke overheid, uitsluitend richt op budgetbeheer voor burgers die dat zelf niet kunnen (zonder dat beschermingsbewind aan de orde is en met toestemming van de cliënt). 11) Privégelden laten beheren door gemeenten, Per Saldo of maatschappelijk 1 werk. 12) Privégelden van cliënten laten beheren door een naaste die door de cliënt zelf 1 wordt aangewezen met daarnaast de instelling als controle achter de hand. 13) Garantstelling door de Staat of een Waarborgfonds. 1 14) Een oplossing zoeken in samenhang met versimpeling van het organiseren van 1 schuldhulpverlening. 15) Privégelden niet door zorgaanbieder laten organiseren, maar door lokale 1 vrijwilligers organisaties die dit aanbieden. 16) Specifieke verzekering ontwikkelen en de mogelijkheid geven deze af te 1 sluiten. 17) Binnen de zorginstelling in de statuten, in de contracten of in de inrichting van 1 de organisatie uitsluitingscriteria opnemen, zodat de derdengelden buiten het faillissement vallen (onduidelijk of dit mogelijk is). 18) Zorgaanbieders die er slecht voorstaan dienen door de toezichthouders 1 strenger te worden bewaakt. De monitorfunctie bij dergelijke instellingen met 'de code rood' zou moeten voorzien in garantiestellingen voor deze cliënten. 19) Er moet een ruimer aanbod van budgetbeheer komen, waarbij bewindvoering 1 gecombineerd wordt met een gedegen toetsing/keurmerk. 20) Rekeningen met privégelden van cliënten een aparte juridische status geven, 1 waardoor deze buiten het faillissement vallen. 21) Het zou fijn zijn als er een landelijke regeling komt die verbiedt dat zorginstellingen dit voor hun cliënten doen en regelt dat er een instelling is waar de gelden beheert worden. 22) Kwaliteitseisen stellen aan zorginstellingen of gelieerde stichtingen als zij activiteiten uitvoeren op het gebied van beheer van privégelden van cliënten, ook als zij deze activiteiten uitvoeren in opdracht van een bewindvoerder. Bij het stellen van kwaliteitseisen dient een zorginstelling zich af te vragen of ze in staat is aan de kwaliteitseisen te voldoen, of dat ze deze activiteiten niet meer 1 1

11 uitvoert. 23) Beter toezicht door rechtbank op het gevoerde bewind. 1 24) Hopelijk wordt wetsvoorstel m.b.t. een wijziging van het Burgerlijk Wetboek 1 1 over het aanvragen van een juridische maatregel aangenomen door de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Als zorginstelling kunnen we dan borgen dat bewind wordt geregeld voor alle cliënten die wilsonbekwaam zijn ten aanzien van hun financiële belang. NB: Sommige geënquêteerden hebben meerdere suggesties gedaan. Deze zijn dan gescheiden opgenomen in het bovenstaande schema. Enkele keren is er een suggestie gedaan waarbij het zonder nader onderzoek al duidelijk is dat cliënten wel degelijk het risico lopen hun privégelden te verliezen wanneer hun zorgaanbieder failliet gaat. Een voorbeeld daarvan is: Privégelden op een derdenrekening van de zorgaanbieder zetten. Deze suggesties zijn niet in het bovenstaande schema opgenomen. Acht geënquêteerden hebben deze open vraag dusdanig onduidelijk of vaag beantwoord, dat (een deel van) hun antwoord niet kon worden opgenomen in het bovenstaande overzicht. Tweemaal hebben geënquêteerden als suggestie gegeven dat het zorgaanbieders structureel/wettelijk verboden moet worden om privégelden dusdanig te beheren dat cliënten het risico lopen dat zij hun privégelden verliezen in het geval de zorgaanbieder failliet gaat. Deze suggestie is niet in het bovenstaande schema opgenomen, omdat dit conform de huidige wet- en regelgeving al verboden is.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Klachten reglement Maatschap Hulp bij Geld (verder in dit document afgekort als HBG)

Klachten reglement Maatschap Hulp bij Geld (verder in dit document afgekort als HBG) Klachten reglement Maatschap Hulp bij Geld (verder in dit document afgekort als HBG) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: - de organisatie: is de Maatschap hulp bij Geld, HBG. -

Nadere informatie

informatiebrochure Vertegenwoordiging, bewindvoering en curatele

informatiebrochure Vertegenwoordiging, bewindvoering en curatele informatiebrochure Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele besluiten belangen helpen 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 1 Niet wettelijke of informele vertegenwoordiging 5 2 Wanneer is wettelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN

ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN 2 Geld is een privé aangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Toch komt het voor dat het goed omgaan met geld problemen oplevert.

Nadere informatie

KBB Knoll BeschermingsBewind

KBB Knoll BeschermingsBewind KBB Knoll BeschermingsBewind Soms is iemand niet in staat (meer) zelf zijn of haar financiën te beheren. Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap zoals, dementie, verslaving,

Nadere informatie

RI-04 Beheer financiën cliënten

RI-04 Beheer financiën cliënten RI-04 Beheer financiën cliënten Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Cavent heeft als uitgangspunt dat cliënten

Nadere informatie

Presentatie VSO De Brug

Presentatie VSO De Brug Presentatie VSO De Brug Datum : 25 maart 2015 Namen : Susan Boogaarts Sigrid Ketel Introductie Stichting Cliënt Support, gevestigd in Amersfoort Administratiekantoor voor bewindvoerders / curatoren van

Nadere informatie

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN Hulp bij omgaan met geld Mijn geld in vertrouwde handen Mijn geld in vertrouwde handen Hulp bij omgaan met geld SBB Zorginstellingen is een volledig

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Bijlage 4 bij collegevoorstel Evaluatienota Beleidsplan Schuldhulpverlening

Bijlage 4 bij collegevoorstel Evaluatienota Beleidsplan Schuldhulpverlening Bijlage 4 bij collegevoorstel Evaluatienota Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013-2016 Tiel Februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De pilot Budgetbeheer... 3 Kosten en dekking van de kosten van pilot

Nadere informatie

(TIJDELIJK) NIET ZELF

(TIJDELIJK) NIET ZELF (TIJDELIJK) NIET ZELF over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening Als de ander niet meer zelf kan beslissen... 1 2 Als de ander niet meer zelf kan beslissen... COLOFON

Nadere informatie

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Samen zorgen we voor grip op uw financiën Bent u achttien jaar of ouder? Dan bent u volgens de Nederlandse

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure Wettelijke vertegenwoordiging Informatiebrochure 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Niet wettelijke of informele vertegenwoordiging 2. Wettelijke vertegenwoordiging 3. Wie kan (wettelijke) vertegenwoordiging

Nadere informatie

Veranderingen in de rol en de positie van de mentor door nieuwe regelgeving. Symposium 6 november 2013 Stichting Mentorschap Amsterdam

Veranderingen in de rol en de positie van de mentor door nieuwe regelgeving. Symposium 6 november 2013 Stichting Mentorschap Amsterdam Veranderingen in de rol en de positie van de mentor door nieuwe regelgeving Symposium 6 november 2013 Stichting Mentorschap Amsterdam Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Curatele, beschermingsbewind en

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten Waar staat Vitae Bewindvoeringen voor: Vitae Bewindvoeringen staat voor mensenwerk bij leven! Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft, dat de bewindvoerder tijd en aandacht heeft voor u en uw

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering

Beschermingsbewind. Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering Beschermingsbewind Hoe werkt dat? Carmen bewindvoering 1 Inleiding Voor u ligt de brochure over beschermingsbewind. Als uw goederen onder bewind gesteld zijn, is het goed voor te stellen dat u denkt: hoe

Nadere informatie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Inleiding 1 Eén van de

Nadere informatie

VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING

VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING Wanneer mensen door ziekte, handicap, leeftijd of andere bijzondere omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen of willen regelen, kunnen ze rekenen op

Nadere informatie

Programma. Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening. Topaz

Programma. Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening. Topaz Welkom Programma Wat moet ik weten over: Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Levenstestament Financiële dienstverlening 1. Is er verschil tussen mentorschap, bewindvoering en curatele? A. Er is

Nadere informatie

FICHTE Bewindvoering BV

FICHTE Bewindvoering BV FICHTE Bewindvoering BV Levenstestament: wie doet de financiën? De familie of toch iemand anders? U heeft een levenstestament opgesteld. Dat is verstandig. Want zo houdt de regie over uw leven als u zelf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Artikel 1. Begripsbepaling In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bewindvoerder: Ficordento bewindvoering gevestigd te Hoogezand, postbus 115, 9600 AC Hoogezand.

Nadere informatie

Samenwerking mentorschap en beschermingsbewind bij aanpak van spoedeisende situaties van ouderenmishandeling/financiële uitbuiting

Samenwerking mentorschap en beschermingsbewind bij aanpak van spoedeisende situaties van ouderenmishandeling/financiële uitbuiting Bijlage 8 Samenwerking mentorschap en beschermingsbewind bij aanpak van spoedeisende situaties van ouderenmishandeling/financiële uitbuiting Handreikingen voor stichtingen mentorschap en bewindvoerders(bureaus)

Nadere informatie

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan?

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? BUDGETBEHEER & -COAC HING Budgetbeheer & Budgetcoaching Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? Wat staat er in dit informatieboekje? >> Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering B.V.

Nadere informatie

ALS DE ANDER. kan beslissen... NIET ALTIJD ALLEEN. over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking

ALS DE ANDER. kan beslissen... NIET ALTIJD ALLEEN. over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking ALS DE ANDER NIET ALTIJD ALLEEN kan beslissen... over vertegenwoordiging voor mensen met een verstandelijke beperking Als de ander niet altijd alleen kan beslissen... 1 2 Als de ander niet altijd alleen

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

INKOMSTEN EN UITGAVEN GOED BEHEERD

INKOMSTEN EN UITGAVEN GOED BEHEERD INKOMSTEN EN UITGAVEN GOED BEHEERD Informatieboekje over de Stichting Cliëntengelden Administratie LUCA Achtergronden, werkwijze en praktische tips Woord vooraf Dit boekje gaat over de Stichting Cliëntengelden

Nadere informatie

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN 1 AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN In dit document wordt uitgelegd: Hoe de procedure onderbewindstelling, instelling mentorschap of curatele, vanaf aanmelding, werkt Welke dienstverlening u van ons

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Spelregels beschermingsbewind

Spelregels beschermingsbewind Spelregels beschermingsbewind 1. Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Bewind 4 You: de organisatie die Bewindvoering en budgetbeheer uitoefent. Bewindvoering: het financieel beheer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gegevens Stichting Mijn Geld en Zo Naam: Stichting Mijn Geld en Zo (hierna: Mijn Geld en Zo) Kamer van Koophandel nummer: 41035682 Postbus: Postbus 1265 Postcode: 3800 BG Gevestigd

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Stichting Beheer Bewonersgelden Zorginstellingen (SBB Zorginstellingen) Versie 2015.04.2 d.d. 3 december 2015. A.

Dienstverleningsdocument. Stichting Beheer Bewonersgelden Zorginstellingen (SBB Zorginstellingen) Versie 2015.04.2 d.d. 3 december 2015. A. Dienstverleningsdocument Stichting Beheer Bewonersgelden Zorginstellingen (SBB Zorginstellingen) Versie 2015.04.2 d.d. 3 december 2015 A. Inleiding SBB Zorginstellingen gelooft in een veilige omgeving

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Stichting Beheer Bewonersgelden Zorginstellingen (SBB Zorginstellingen) Versie d.d. 1 december A.

Dienstverleningsdocument. Stichting Beheer Bewonersgelden Zorginstellingen (SBB Zorginstellingen) Versie d.d. 1 december A. Dienstverleningsdocument Stichting Beheer Bewonersgelden Zorginstellingen (SBB Zorginstellingen) Versie 2016.05.4 d.d. 1 december 2016 A. Inleiding SBB Zorginstellingen gelooft in een veilige omgeving

Nadere informatie

aanmeldingsformulier beschermingsbewind

aanmeldingsformulier beschermingsbewind aanmeldingsformulier beschermingsbewind 1. Gegevens klant Gegevens partner Burgerlijke staat Burgerlijke staat Geslacht Man Vrouw Geslacht Man Vrouw Nationaliteit nummer IBAN Rekeningnummer Nationaliteit

Nadere informatie

over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening

over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening Als je tijdelijk niet zelf kunt beslissen... 1 2 Als je tijdelijk niet zelf kunt beslissen... COLOFON Deze folder is opgesteld

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Beleidsplan Versie oktober 2015

Beleidsplan Versie oktober 2015 Beleidsplan Versie oktober 2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Wooninitiatief de Blauwe Parel Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Utrecht, 16 juni 2017 Mr. Kees Blankman

Utrecht, 16 juni 2017 Mr. Kees Blankman Utrecht, 16 juni 2017 Mr. Kees Blankman (Potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

Samen-wijzer met geld

Samen-wijzer met geld Samen-wijzer met geld Drachten 27 oktober 2016 Taco Schaafsma Beschermingsbewind.nl Hoofd afdeling beschermingsbewind Groningse Kredietbank Twitter: @bewindvoerder LinkedIn: Discussiegroep Beschermingsbewind

Nadere informatie

Geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel

Geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel Geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel Samen je centen de baas INFORMATIE VOOR OUDERS/BELANGENBEHARTIGERS U HEEFT ER HET LIEFST GEEN OMKIJKEN NAAR De geldzaken van uw kind of verwant. U regelt ze nu,

Nadere informatie

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: 09.30 10.30 uur Definitie bewind Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA.

Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA. Algemene Voorwaarden Coöperatie Cobibewind UA. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt: een natuurlijke persoon die door de rechter onder bewind wordt/is gesteld en waarvan de Cobibewind

Nadere informatie

Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen. Vakdirecteuren Klantmanager Klantmanager Multiprobleemklanten,

Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen. Vakdirecteuren Klantmanager Klantmanager Multiprobleemklanten, Deel III Ondermandaten gebaseerd op Dienstmandaat SOZAWE Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen Hieronder vallen besluiten over: o Het vaststellen van een recht op uitkering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008.

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt : De natuurlijke persoon die door de rechter onder bewind wordt gesteld en/of op basis van een vrijwillig gesloten overeenkomst een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Hoofd & Hart Bewindvoering te Raalte. Kamer van Koophandel nummer 855509478. 1.2 Onder cliënt wordt verstaan: Iedere

Nadere informatie

Voorbereiding op het levenseinde

Voorbereiding op het levenseinde Voorbereiding op het levenseinde ANBO KBO PCOB donderdag 23 april 2015 Frits Ton, notaris te Culemborg Voorbereiding op het levenseinde Onderdeel hiervan is: Het vastleggen van uw wensen Aan welke onderwerpen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden Overstapservice Wat is de Overstapservice? De Overstapservice maakt veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank eenvoudiger. Uw betalingsverkeer loopt namelijk zonder

Nadere informatie

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Bewindvoering, mentorschap en curatele Bewindvoering, mentorschap en curatele Tot de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van een persoon. Zodra men 18 jaar wordt is men zijn/haar eigen wettelijke

Nadere informatie

Anida de Fretes-van Liere

Anida de Fretes-van Liere Anida de Fretes-van Liere Werkzaam als notaris binnen De Zeeuwse Alliantie twee vestigingen vier notarissen drie kandidaat-notarissen en juristen 9 klerken 28 overige medewerkers Aangesloten bij landelijk

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Reactie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) op de consultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Reactie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) op de consultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Reactie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) op de consultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de BoZ, hebben met belangstelling

Nadere informatie

Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl

Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Mr. Kees Blankman c.blankman@vu.nl Zelf een wilsverklaring opstellen voor een latere situatie van wilsonbekwaamheid: bijv. een nietbehandelverklaring (non-reanimatie) of een euthanasieverklaring of orgaandonatie;

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

H Wettelijke vertegenwoordiging/ contactpersonen

H Wettelijke vertegenwoordiging/ contactpersonen H.40019.0316 Wettelijke vertegenwoordiging/ contactpersonen Inleiding In verband met de opname van u of uw familielid willen we vanuit de Saxenburgh Groep het volgende onder uw aandacht brengen: In de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 413 Vragen van het lid

Nadere informatie

Duidelijk anders. Praktische handvatten bij het implementeren van de organisatiemodellen. Presentatie Stan Commissaris 19 mei 2015

Duidelijk anders. Praktische handvatten bij het implementeren van de organisatiemodellen. Presentatie Stan Commissaris 19 mei 2015 Duidelijk anders Praktische handvatten bij het implementeren van de organisatiemodellen Presentatie Stan Commissaris 19 mei 2015 2 Introductie Stan Commissaris, notaris Ploum Lodder Princen, advocaten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lucassen Bewindvoering Algemene voorwaarden Versie: 1 augustus 2014 Pagina 1 van 5 Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Lucassen Bewindvoering, Postbus 2211, 6020 AE Budel.

Nadere informatie

Vaneveld. Bewindvoering

Vaneveld. Bewindvoering Vaneveld Bewindvoering Geachte lezer, Ik wil u hartelijk danken, dat u de tijd neemt om onze brochure door te lezen. Wij hebben geprobeerd deze brochure zo overzichtelijk mogelijk te maken, zodat u als

Nadere informatie

Te verwachten vragen naar aanleiding van stopzetten werkzaamheden SCG

Te verwachten vragen naar aanleiding van stopzetten werkzaamheden SCG Te verwachten vragen naar aanleiding van stopzetten werkzaamheden SCG Stoppen VN Verdrag Waarom stopt SCG met de administratie voor de onder bewind/curatele gestelde cliënten? De Rechtbank wil dat de bewindvoerder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Binnen Beginnen Financiële hulpverlening. Begripsbepaling

Algemene voorwaarden. Binnen Beginnen Financiële hulpverlening. Begripsbepaling Algemene voorwaarden Binnen Beginnen Financiële hulpverlening Begripsbepaling Artikel 1 1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Willem Pieter Stoorvogel van Binnen Beginnen Financiële Hulpverlening, Johanniterlaan

Nadere informatie

OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP

OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP Franssen bewindvoeringen B.V., gevestigd te Gulpen, Kamer van Koophandel nummer: 53842235 te Sittard. BTW nummer: NL 159553349B03. ABN AMRO nummer: 46.81.42.339,

Nadere informatie

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND Bij Budgetcoach Limburg werken wij met een vastgelegd werkproces, hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures

Nadere informatie

Wils (on) bekwaamheid. Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten. Wilsonbekwaamheid. Wat doet een mentor? 24-11-2010. Wie stelt wilsonbekwaamheid vast?

Wils (on) bekwaamheid. Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten. Wilsonbekwaamheid. Wat doet een mentor? 24-11-2010. Wie stelt wilsonbekwaamheid vast? Wils (on) bekwaamheid Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten Wat is dat? Wie stelt wilsonbekwaamheid vast? Welke bescherming is mogelijk? Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden.

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden. ADC Bewindvoering B.V. werkt via een vastgelegd werkproces. Hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures en normtijden vastgelegd. Op deze

Nadere informatie

ALGEMEEN 1. Naam aanvrager: Adres: Postcode/Plaats: Postbus: Postcode/Plaats: Contactpersoon: Telefoon: Mobiel: E-mail: Website:

ALGEMEEN 1. Naam aanvrager: Adres: Postcode/Plaats: Postbus: Postcode/Plaats: Contactpersoon: Telefoon: Mobiel: E-mail: Website: AANVRAAGFORMULIER ASPIRANT - LIDMAATSCHAP NVVK Alvorens u over gaat tot het invullen van dit aanvraagformulier, adviseren wij u de hierbij gegeven toelichting aandachtig te bestuderen. Bij de beantwoording

Nadere informatie

Kwaliteitsprotocol 2015

Kwaliteitsprotocol 2015 Kwaliteitsprotocol 2015 Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452,

Nadere informatie

Kopie statuten of overeenkomst tot maatschap meesturen. 4. Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel:

Kopie statuten of overeenkomst tot maatschap meesturen. 4. Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: AANVRAAGFORMULIER ASPIRANT - LIDMAATSCHAP NVVK Alvorens u over gaat tot het invullen van dit aanvraagformulier, adviseren wij u de hierbij gegeven toelichting aandachtig te bestuderen. Bij de beantwoording

Nadere informatie

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11. Informatiebrochure voor zakelijke en particuliere relaties Postbus 1054 1810 KB Alkmaar Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.00) e-mail: info@schuld-vrij.nl Internet site: www.schuld-vrij.nl Inhoud

Nadere informatie

B&W Vergadering. 6. het college heeft besloten bijgevoegde bewerkersovereenkomst overeen te komen met de gemeente Venlo (bijlage 6).

B&W Vergadering. 6. het college heeft besloten bijgevoegde bewerkersovereenkomst overeen te komen met de gemeente Venlo (bijlage 6). 2.1.5 Verlenging afspraken beschermd wonen en maatschappelijke opvang 1 Dossier 1598 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1598 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 11 april 2017 Agendapunt 2.1.5 Omschrijving

Nadere informatie

Modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning. Mei 2016

Modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning. Mei 2016 Modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning Mei 2016 Inhoud Vooraf 3 Overzicht wetgeving 4 Modelovereenkomst dienstverlening 7 Bijlagen: modules 1. het ondersteuningsplan 2. verplichtingen van de

Nadere informatie

het behartigen van belangen van de cliënt

het behartigen van belangen van de cliënt het behartigen van belangen van de cliënt het regelen van (wettelijke) vertegenwoordiging Waarom deze brochure? Lunet zorg verleent zorg en ondersteuning aan bijna 2400 cliënten met een (verstandelijke)

Nadere informatie

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Artikel 1. Definities In deze beschrijving van het werkproces van Rabarber Bewind wordt verstaan onder: Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert

Nadere informatie

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

Amerpoort. Irma Kramp & Alfons Klarenbeek. Vrijdag 6 nov

Amerpoort. Irma Kramp & Alfons Klarenbeek. Vrijdag 6 nov Amerpoort a.klarenbeek@amerpoort.nl i.kramp@amerpoort.nl Irma Kramp & Alfons Klarenbeek Vrijdag 6 nov 2015 Missie van Amerpoort Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Bewindvoerder:

Nadere informatie

Datum 29 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over beschermingsbewind en het toezicht daarop door de Kantonrechter

Datum 29 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over beschermingsbewind en het toezicht daarop door de Kantonrechter 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank KREDIETBANK

De Groningse Kredietbank KREDIETBANK SOZAWE De Groningse Kredietbank KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen, is een sociale bank. U kunt bij de GKB een lening afsluiten,

Nadere informatie

IVVU Masterclass. Hoe werk je mededingingsproof samen in de regio s? - DAEB. mr. L. (Loubna) Boufrach senior beleidsadviseur ActiZ

IVVU Masterclass. Hoe werk je mededingingsproof samen in de regio s? - DAEB. mr. L. (Loubna) Boufrach senior beleidsadviseur ActiZ mr. L. (Loubna) Boufrach senior beleidsadviseur ActiZ IVVU Masterclass Hoe werk je mededingingsproof samen in de regio s? - DAEB 26/06/14 - voor gemeenten, zorgaanbieders & zorgkantoren - om zorgeloos

Nadere informatie

INKOMSTEN EN UITGAVEN GOED BEHEERD

INKOMSTEN EN UITGAVEN GOED BEHEERD INKOMSTEN EN UITGAVEN GOED BEHEERD Informatieboekje over de Stichting Cliëntengelden Administratie LUCA Achtergronden, werkwijze en praktische tips Woord vooraf Dit boekje gaat over de Stichting Cliëntengelden

Nadere informatie

Informatie over Stichting Beheer Bewonersgelden Gemiva

Informatie over Stichting Beheer Bewonersgelden Gemiva Informatie over Stichting Beheer Bewonersgelden Gemiva Samenstelling bestuur Het bestuur vergaderde, zoals gebruikelijk, twee keer in het verslagjaar. Vanaf 2009 staan de vergaderingen onder leiding van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NCM Bewindvoering en Budgetbeheer gevestigd te Amsterdam. Kamer van Koophandel

Nadere informatie

5 juni 2008 DLZ/ZI-U februari POU/ J. Knollema (020)

5 juni 2008 DLZ/ZI-U februari POU/ J. Knollema (020) De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 juni 2008 DLZ/ZI-U-2854526 26 februari 2009 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank

De Groningse Kredietbank SOZAWE Beschermingsbewind Leningen Schuldregeling Budgetbeheer? Cursus De Groningse Kredietbank DE GRONINGSE KREDIETBANK (GKB), ONDERDEEL VAN DE DIENST SOCIALE ZAKEN EN WERK VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

Nadere informatie

Afspraken DHC Bewind

Afspraken DHC Bewind Afspraken DHC Bewind Indien een medewerker van DHC Bewind uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten bestaan leggen wij het hier

Nadere informatie

Privacy Reglement Kern Bewind

Privacy Reglement Kern Bewind Art. 1. Begripsbepaling Privacy Reglement Kern Bewind Art. 1.1. Privacy: Het recht van personen op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

Nadere informatie

welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling

welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling welkom Bewindvoering Ondercuratelestelling DE KANTONRECHTER VINDT DAT U HULP NODIG HEBT De kantonrechter heeft besloten, dat u hulp nodig hebt bij het regelen van uw zorg en/of uw geldzaken. De kantonrechter

Nadere informatie

3.5 De cliënt machtigt de bewindvoerder/ budgetbeheerder om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen.

3.5 De cliënt machtigt de bewindvoerder/ budgetbeheerder om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen. Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de Oud bewindvoeringen en de cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Op deze algemene

Nadere informatie

CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders

CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders Nummer 79 31 maart 2015 In deze nieuwsbrief > CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders > Handtekening Wlz-aanvraag CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders Vanwege de overheveling van grote delen van de AWBZ naar

Nadere informatie

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel!

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Samen je centen de baas INFORMATIE VOOR NIEUWE CLIËNTEN GELD EN GELDZAKEN: SOMS BEST LASTIG Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

nieuwsbrief in deze nieuwsbrief: APRIL 2008

nieuwsbrief in deze nieuwsbrief: APRIL 2008 nieuwsbrief APRIL 2008 in deze nieuwsbrief: Het voorkomen van financiële problemen Financiële thuishulp Collectieve ziektekostenverzekering bij Menzis via Kompas Zuidlaren Kwaliteitseisen voor Bewindvoerders

Nadere informatie

Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid)

Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid) Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid) Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie