1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde o"

Transcriptie

1 Commissievergadering nr. C090-FIN6 bladzijde 1 van 9

2 1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde ontvangsten algemene begroting = ESR gecorrigeerde uitgaven algemene begroting = Vorderingensaldo Vlaamse ministeries (1) = Begrotingen te consolideren instellingen ESR gecorrigeerde ontvangsten = ESR gecorrigeerde uitgaven incl FFEU = Vorderingensaldo te consolideren instellingen (2) = Bijdrage Zorgfonds tot het vorderingensaldo (3) +/ Effect BAM NV (4) Vorderingensaldo (1) + (2) + (3) + (4) = Onderbenutting Gecorrigeerd vorderingensaldo = Het vorderingentekort eind 2010 bedroeg 484 miljoen euro terwijl men bij de budgetcontrole 2010 uitging van een vorderingentekort van 495 miljoen euro. Belangrijkste determinanten van dit verschil tussen begroting en uitvoering zijn : ESR-begrotingssaldo BC Bijstelling n.a.v. uitvoering begroting A. Ontvangsten algemene begroting Ontvangsten instellingen B. Bijgestelde onderbenutting C. Zorgfonds Effect BAM NV =ESR-saldo uitvoering begroting Commissievergadering nr. C090-FIN6 bladzijde 2 van 9

3 B. Gerealiseerde ontvangsten B.1. ESR-gecorrigeerde ontvangsten van de algemene uitgavenbegroting: +166,8 mio euro Tabel: Algemene ontvangstenbegroting en -uitvoering (zonder ESR-matige correcties) BGO 2010 BGC 2010 BGU 2010 BGU 2010 (3) - (2) (1) (2) (3) Samengevoegde en gedeelde belastingen ,0 Specifieke dotaties ,0 Gewestelijke belastingen ,8 Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten ,8 Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten ,5 Lotto gelden ,1 TOTAAL ,6 De meerontvangst van bijna 141 miljoen euro is te danken aan de meerontvangsten uit de gewestbelastingen (+164,7 miljoen euro), die een aantal tegenvallende ontvangsten compenseren. Wat de gewestbelastingen betreft, zijn het voornamelijk de ontvangsten uit registratierechten die sterk boven de verwachtingen zijn uitgestegen. De ontvangst lag 139 miljoen euro hoger dan bij de begrotingscontrole ingeschat. Een ander opvallend positief cijfer zijn de ontvangsten uit successierechten. De realisatie lag hier 40 miljoen euro hoger dan begroot. Bijkomend dient de meerontvangst van onroerende voorheffing van 15,8 miljoen euro te worden vermeld. Deze hogere realisaties bij de gewestbelastingen resulteren hoofdzakelijk uit de groei- en inflatiecijfers de positief bijgesteld zijn sinds de budgetcontrole Tabel: Economische parameters BO 2010 BC 2010 Laatste raming FPB CPI 1,5 1,6 2,1 BBP 0,4 1,4 1,8 Commissievergadering nr. C090-FIN6 bladzijde 3 van 9

4 Aan de andere kant zijn er minder ontvangsten uit hypotheekrechten (- 16 miljoen euro) en uit schenkingsrechten (- 12 miljoen euro) gerealiseerd dan verwacht. BGO 2010 BGC 2010 BGU 2010 (3) - (2) BGU 2010 (1) (2) (3) Kijk- en luistergeld Onroerende voorheffing ,0 Belasting op de spelen en weddenschappen ,9 Belasting op de automatische ontspanningstoestellen ,5 Openingsbelasting Registratierechten ,2 Hypotheekrechten ,9 Verkeersbelasting op de autovoertuigen ,4 Belasting op de inverkeersstelling ,5 Eurovignet ,3 Schenkingsrechten ,6 Successierechten en recht van overgang bij overlijden ,9 Totaal ,8 Na ESR-correctie geeft dit volgend resultaat : Tabel: ESR-gecorrigeerde ontvangsten algemene begroting. BGO 2010 BGC 2010 BGU 2010 (3) - (2) BGU 2010 (1) (2) (3) Ontvangsten ,6 Deelnemingen en kredietverleningen (ESR code 8) ,0 Dotaties van instellingen behorende tot de ,5 consolidatiekring (ESR code 463 / 464 / 466 / 467 en 663 / 664 / 666 / 667) Correctie aanrekening ontvangsten ,1 Totaal ,7 Commissievergadering nr. C090-FIN6 bladzijde 4 van 9

5 B.2. ESR gecorrigeerde ontvangsten instellingen : -61,9 miljoen euro Tabel : ESR-gecorrigeerde ontvangsten instellingen. BGO 2010 BGC 2010 BGU 2010 (3) - (2) BGU 2010 (1) (2) (3) MINA ,2 VIF ,6 Loodswezen ,8 Andere instellingen met DAB-vorm ,1 VMM ,0 VDAB ,8 NV Waterwegen en Zeekanaal ,9 VRT ,0 Kind & Gezin ,0 VAPH ,1 VVM - De Lijn ,8 Andere instellingen met andere dan DAB-vorm ,9 Totaal (exclusief Zorgfonds) ,7 B.3. Samenvatting gerealiseerde esr-gecorrigeerde ontvangsten MVG + instellingen BGO 2010 BGC 2010 BGU 2010 (3) - (2) BGU 2010 (1) (2) (3) Algemene middelenbegroting ,7 Te consolideren instellingen ,7 Totaal (exclusief Zorgfonds) ,4 Commissievergadering nr. C090-FIN6 bladzijde 5 van 9

6 C. ESR-gecorrigeerde Uitgaven/ Onderbenutting In 2010 is voor 24,5 miljard euro ESR-matig uitgegeven, wat een onderbenutting van 377,8 miljoen euro oplevert, ten opzichte van de 456 miljoen euro die bij begrotingscontrole was geraamd. BGO 2010 BGC 2010 BGU 2010 real vs begroting ESR gecorrigeerde uitgaven algemene begroting ESR gecorrigeerde uitgaven instellingen (excl. zorgfonds en incl. FFEU) ESR gecorrigeerde betaalkredieten algemene uitgavenbegroting + instellingen incl FFEU De onderbenutting op betaalkredieten ten belope van 377 miljoen euro toont aan dat er naast de 190 miljoen euro aan geblokkeerde kredieten nog steeds overschotten op de ter beschikking gestelde middelen waren. De onderbenutting werd in onverwachts- aangetast door de ESR-matige aanrekening van de jobkorting voor het inkomstenjaar De korting toegestaan via de bedrijfsvoorheffing wordt ESR matig aangerekend op het ogenblik dat de verminderde bedrijfsvoorheffing wordt toegepast. Maar de korting toegestaan via het aanslagbiljet wordt aangerekend op het tijdstip van inkohiering. Door de versnelde inkohiering valt de inkohiering AJ 2010 (jobkorting 2009) evenwel (deels) samen met inkohiering AJ 2009 (jobkorting 2008) wat leidt tot een bijkomende ESR aanrekening in 2010 (keuro) ESR-matig aan te rekenen in 2010 BV 2010 (=AJ 2011) Finale afrekening AJ Eindbelasting AJ Totaal Ordonnanceringen in Bijkomende ESR -impact ESR-matig moet dus voorzien worden voor 2010 : 90,5 miljoen euro eindbelasting, ingekohierd in ,2 miljoen euro (BV inkomstenjaar 2009) = 157,7 miljoen euro. Commissievergadering nr. C090-FIN6 bladzijde 6 van 9

7 Vraag om uitleg ( ) Bijlage 1 Bemerk dat in de begroting miljoen euro was ingeschreven voor de jobkorting. De overbenutting t.o.v. de begroting bedraagt dus 157,7-75, ofwel 82,7 miljoen euro. Zonder deze onverwachte overbenutting voor de jobkorting zou de onderbenutting dus 377,8 +82,7 = 460,5 miljoen euro geweest zijn wat vrij dicht bij de vooropgestelde 456 miljoen euro ligt. De 190 miljoen blokkeringen werden zowel doorgevoerd op de vastleggingskredieten als op de betaalkredieten van het begrotingsjaar De blokkeringen werden omgezet in effectieve schrapping van uitgaven en hebben zodoende een deel van de onderbenutting verankerd. Enkel bij het FWO en de onderzoekscentra IMEC, VIB,IBBT werd er eind 2010 een deblokkering doorgevoerd voor een bedrag van 11,6 miljoen euro. Er werden nog vastleggingen genomen in 2010 (de betalingen zijn echter niet meer in 2010 gebeurd). Die deblokkering werd gecompenseerd door een bijkomende blokkering op de vastleggingsmachtiging van het IWT. 2. Schuldevolutie De evolutie van de schuld wordt hieronder weergegeven. Commissievergadering nr. C090-FIN6 bladzijde 7 van 9

8 3. Netto te financieren saldo In onderstaande tabel vindt u de verschillende componenten van de externe financiering. (in mln euro) eind 2009 eind 2010 evolutie LT EMTN vismijn Oostende KT BCP zichtrekening MVG andere Investeringsfonds toename externe financiering NFS -502 De afstemming van het Netto te Financieren Saldo met het begrotingssaldo zal worden opgemaakt naar aanleiding van de presentatie van de rapportering in kader van artikel 81 in kader van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit (eind april). De evolutie van het jaarlijkse Netto te Financieren Saldo vindt u in onderstaande tabel. De evolutie van dit saldo over het jaar heen, vindt u in de onderstaande grafiek. in keuro NFS Commissievergadering nr. C090-FIN6 bladzijde 8 van 9

9 4. Effectieve kastoestand De evolutie van de kastoestand van het CFO vindt u hieronder. Stand 31/12 in keuro Cashpool instellingen CFO , ,21 Intrestrekening CFO 0,566-1,447 Commissievergadering nr. C090-FIN6 bladzijde 9 van 9

De Vlaamse begroting Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

De Vlaamse begroting Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport De Vlaamse begroting 2010 Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport DE VLAAMSE BEGROTING 2010 1 Colofon De Begroting 2010 Wettelijk depot: D/2009/3241/404

Nadere informatie

bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17-A (2011-2012) Nr. 1 14 mei 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie de VLAAMSE BEGROTING 2015 Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie VLO_FIN_Cover_Begroting_2015_v01.indd 1 19/09/14 08:54

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht

BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht 26 september 2016 Geert Bourgeois Minister-president van de Vlaamse Regering 2 Bart Tommelein Viceminister-president en Vlaams minister van Financiën, Begroting

Nadere informatie

Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2014

Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2014 Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2014 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 12 november 2013 VLAAMSE BEGROTING VOOR 2014 REKENHOF,

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-N 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

DE VLAAMSE BEGROTING Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

DE VLAAMSE BEGROTING Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport DE VLAAMSE BEGROTING 2013 Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Colofon DE VLAAMSE BEGROTING 2013 VU: Hedwig Van der Borght, Secretaris generaal,

Nadere informatie

Brussel, 10 mei 2006 Infodossier_Vlaamse begroting Infodossier. Vlaamse begroting

Brussel, 10 mei 2006 Infodossier_Vlaamse begroting Infodossier. Vlaamse begroting Brussel, 10 mei 2006 Infodossier_Vlaamse begroting 2000-2006 Infodossier Vlaamse begroting 2000 2006 Inhoud INHOUD 2 INLEIDING 4 LEESWIJZER 5 HOOFDSTUK 1 - ONTVANGSTEN 7 1. ONTVANGSTEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET ONTWERP VAN DECREET VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET ONTWERP VAN DECREET VERSLAG Stuk 19-B (2007-2008) Nr. 4 Zitting 2008-2009 23 oktober 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 ONTWERP

Nadere informatie

TOELICHTINGEN MEERJARENBEGROTING VERSLAG. van het Rekenhof

TOELICHTINGEN MEERJARENBEGROTING VERSLAG. van het Rekenhof Stuk 17-A (2004-2005) Nr. 2 Zitting 2004-2005 20 juni 2005 TOELICHTINGEN bij de aanpassingen van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

2. Herfinancieringsbehoeften... 36 V. HET VORDERINGENSALDO EN DE NORM... 38

2. Herfinancieringsbehoeften... 36 V. HET VORDERINGENSALDO EN DE NORM... 38 DE VLAAMSE BEGROTING 2012 Colofon DE VLAAMSE BEGROTING 2012 Wettelijk depot: D/2011/12.735/1 VU: Hedwig Van der Borght, Secretaris generaal, Departement Financiën en Begroting Adres: Koning Albert II laan

Nadere informatie

Lijst met Tabellen. Lijst met Figuren

Lijst met Tabellen. Lijst met Figuren DE VLAAMSE BEGROTING 2011 Colofon DE VLAAMSE BEGROTING 2011 Wettelijk depot: D/2010/3241/364 VU: Hedwig Van der Borght, Secretaris generaal, Departement Financiën en Begroting Adres: Koning Albert II laan

Nadere informatie

Brussel, 18 januari 2006 20060118_evaluatierapport_begroting 2006. Evaluatierapport Begroting 2006

Brussel, 18 januari 2006 20060118_evaluatierapport_begroting 2006. Evaluatierapport Begroting 2006 Brussel, 18 januari 2006 20060118_evaluatierapport_begroting 2006 Evaluatierapport Begroting 2006 Inhoud INHOUD 2 INLEIDING 3 SAMENVATTING EN KRACHTLIJNEN 4 HOOFDSTUK 1 - INITIËLE MIDDELEN EN UITGAVENBEGROTING

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-V 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Brussel, 17 januari _evaluatierapport_begroting Evaluatierapport. Begroting 2007

Brussel, 17 januari _evaluatierapport_begroting Evaluatierapport. Begroting 2007 Brussel, 17 januari 2007 011707_evaluatierapport_begroting 2007 Evaluatierapport Begroting 2007 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting en krachtlijnen... 4 1. Algemeen... 4 2. Bijzondere aandachtspunten...

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 stuk ingediend op 21 (2013-2014) Nr. 1 16 november 2012 (2013-2014) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Meerjarenraming

Nadere informatie

Rekeningenboek over 2008

Rekeningenboek over 2008 stuk ingediend op 36-A (2009-2010) Nr. 1 17 juni 2010 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof Rekeningenboek over 2008 verzendcode: REK R E K E N H O F Rekeningenboek over 2008 Ver slag van het Re ken hof

Nadere informatie

Rekeningenboek over 2009

Rekeningenboek over 2009 REKENHOF Rekeningenboek over 2009 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, december 2010 Stuk 36 (2010-2011) Nr. 1 1 REKENHOF Rekeningenboek over 2009 Verslag van het Rekenhof aan het

Nadere informatie

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap REKENHOF Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Parlement, Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 17 november 2015 1. Normnaleving 1. Normnaleving Doelstellingen overheden

Nadere informatie

Verslag. over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting 2009 en de Vlaamse begroting van het Rekenhof

Verslag. over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting 2009 en de Vlaamse begroting van het Rekenhof stuk ingediend op 16 (2009-2010) Nr. 1 16 november 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting 2009 en de Vlaamse begroting 2010 verzendcode:

Nadere informatie

Brussel, 14 januari 2009 090114_rapport_evaluatie begroting 2009. Rapport. Evaluatierapport over de begroting van de Vlaamse gemeenschap 2009

Brussel, 14 januari 2009 090114_rapport_evaluatie begroting 2009. Rapport. Evaluatierapport over de begroting van de Vlaamse gemeenschap 2009 Brussel, 14 januari 2009 090114_rapport_evaluatie begroting 2009 Rapport Evaluatierapport over de begroting van de Vlaamse gemeenschap 2009 Inhoud Ter inleiding... 3 Krachtlijnen van het rapport... 4 1.

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 ingediend op 13 (2015-2016) Nr. 2-C 28 oktober 2015 (2015-2016) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 Toelichting

Nadere informatie

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 19-A (211-212) Nr. 2 2 mei 212 (211-212) Ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 212 Amendementen

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE BEGROTING 2006 DIRK VAN MECHELEN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE BEGROTING 2006 DIRK VAN MECHELEN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE BEGROTING 2006 DIRK VAN MECHELEN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING HOOFDSTUK I DE VLAAMSE BEGROTING IN HOOFDLIJNEN Bij de opstelling van haar

Nadere informatie

Advies over de begroting 2018

Advies over de begroting 2018 Advies over de begroting 2018 Hans Maertens, ondervoorzitter SERV Erwin Eysackers, studiedienst SERV 12 juli 2017 Overzicht 2 Gunstig macro-economisch klimaat Belgische overheidsfinanciën onvoldoende verbeterd

Nadere informatie

Vlaams ontwerpbegrotingsplan

Vlaams ontwerpbegrotingsplan ingediend op 33 (20152016) Nr. 1 6 oktober 2015 (20152016) Vlaams ontwerpbegrotingsplan Bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013

Nadere informatie

nr. 337 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 18 juli 2016 aan BART TOMMELEIN Inning gewestbelastingen - Stand van zaken

nr. 337 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 18 juli 2016 aan BART TOMMELEIN Inning gewestbelastingen - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 337 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 18 juli 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Inning gewestbelastingen

Nadere informatie

REKENHOF. Onderzoek van de Vlaamse begroting voor Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement

REKENHOF. Onderzoek van de Vlaamse begroting voor Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement REKENHOF Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2012 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 10 november 2011 Inhoud Inleiding... 3 1

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 21 (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

DE VLAAMSE BEGROTING. Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

DE VLAAMSE BEGROTING. Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 2016 DE VLAAMSE BEGROTING Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 1. Inleiding De Vlaamse regering heeft met haar regeerakkoord

Nadere informatie

Rekeningenboek over Begrotingsuitvoering beleidsdomein MOW

Rekeningenboek over Begrotingsuitvoering beleidsdomein MOW Rekeningenboek over 2013 Begrotingsuitvoering beleidsdomein MOW Inhoud Globaal beeld van beleidsdomein MOW over Kwaliteit financiële rapportering 2013 Kwaliteit financieel en budgettair beheer 2013 Uitdieping

Nadere informatie

bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17-A (2011-2012) Nr. 2-B 24 mei 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2012-2013) Nr. 2-C 29 oktober 2012 (2012-2013) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Toelichting

Nadere informatie

REKENINGENBOEK. van het Rekenhof. over 2002-2005

REKENINGENBOEK. van het Rekenhof. over 2002-2005 Stuk 37-B (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2007 29 november 2006 REKENINGENBOEK van het Rekenhof over 2002-2005 2496 REK R E K E N H O F Rekeningenboek over 2002-2005 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams

Nadere informatie

Brussel, 10 juli 2007 070710_Advies_begroting. Advies. Over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap juli 2007

Brussel, 10 juli 2007 070710_Advies_begroting. Advies. Over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap juli 2007 Brussel, 10 juli 2007 070710_Advies_begroting Advies Over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap juli 2007 Inhoud Ter inleiding... 3 De krachtlijnen van het advies... 5 Hoofdstuk 1 een tussentijdse

Nadere informatie

Toelichtingen. Toelichting per programma. Beleidsdomein C: Financiën en Begroting. 17 (2014-2015) Nr. 2-C 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen. Toelichting per programma. Beleidsdomein C: Financiën en Begroting. 17 (2014-2015) Nr. 2-C 29 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op 17 (2014-2015) Nr. 2-C 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

MEERJARENRAMING VR MED.0449/2

MEERJARENRAMING VR MED.0449/2 MEERJARENRAMING 2017-2022 VR 2016 1811 MED.0449/2 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. DE MIDDELENBEGROTING... 5 2.1. Totale middelen... 5 2.2. Opcentiemen, toegewezen gedeelten van de BTW en de PB, en

Nadere informatie

Brussel, 16 januari 2008 080116_rapport_evaluatie begroting 2008. Rapport. Evaluatie begroting 2008

Brussel, 16 januari 2008 080116_rapport_evaluatie begroting 2008. Rapport. Evaluatie begroting 2008 Brussel, 16 januari 2008 080116_rapport_evaluatie begroting 2008 Rapport Evaluatie begroting 2008 Inhoud Ter inleiding... 3 Samenvatting en Krachtlijnen van de evaluatie... 4 1. De uitvoering van de begroting

Nadere informatie

REKENINGENBOEK. van het Rekenhof. over 2006

REKENINGENBOEK. van het Rekenhof. over 2006 Stuk 36 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 september 2008 REKENINGENBOEK van het Rekenhof over 2006 4626 REK R E K E N H O F Rekeningenboek over 2006 Ver slag van het Re ken hof aan het Vlaams Par

Nadere informatie

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2012

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2012 Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 19 april AANPASSING VAN DE VLAAMSE BEGROTING

Nadere informatie

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015 Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 18 mei 2015 AANPASSING VLAAMSE BEGROTING

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 november 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 AMENDEMENTEN voorgesteld na indiening

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERSLAG. van het Rekenhof

VLAAMS PARLEMENT VERSLAG. van het Rekenhof Stuk 20-A (2003-2004) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 30 maart 2004 VERSLAG van het Rekenhof van het onderzoek van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgaven van de Vlaamse

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP Stuk 9 B (19791980) Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD ferugf3ezorgen CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1979 1980 14 SEPTEMBER 1980 ONTWERP VAN DECREET houdende eindregeling van de begroting

Nadere informatie

SERV_RAP_20100120_evaluatierapprt_begroting2010. Rapport. Over de begrotingsaanpassing 2009 en de begroting 2010

SERV_RAP_20100120_evaluatierapprt_begroting2010. Rapport. Over de begrotingsaanpassing 2009 en de begroting 2010 SERV_RAP_20100120_evaluatierapprt_begroting2010 Rapport Over de begrotingsaanpassing 2009 en de begroting 2010 1 SERV_RAP_20100120_evaluatierapprt_begroting2010 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting en krachtlijnen

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 17-A (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap Brussel, 16 juni 2009 160609_Begrotingsadvies 2009_ tussentijds Advies Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap 2009 2014 Inleiding Volgens de gebruikelijke procedure brengt

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 stuk ingediend op 17 (2012-2013) Nr. 2-J 2 mei 2013 (2012-2013) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Onderzoek van de ontwerpen van initiële begroting 2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onderzoek van de ontwerpen van initiële begroting 2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Onderzoek van de ontwerpen van initiële begroting 2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Verslag Goedgekeurd in algemene vergadering van 16 november 2012 ONTWERPBEGROTINGEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

Nadere informatie

Brussel, 19 januari 2005 Evaluatie_begroting2005. Rapport. Begroting 2005 een evaluatie

Brussel, 19 januari 2005 Evaluatie_begroting2005. Rapport. Begroting 2005 een evaluatie Brussel, 19 januari 2005 Evaluatie_begroting2005 Rapport Begroting 2005 een evaluatie Inhoud INHOUD 2 1. INLEIDING 4 2. SAMENVATTING EN KRACHTLIJNEN 6 2.1. De aangepaste begroting 2004 7 2.2. De begrotingsdoelstellingen

Nadere informatie

Rekeningenboek over 2010

Rekeningenboek over 2010 REKENHOF Rekeningenboek over 2010 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, november 2011 Stuk 36 (2011-2012) Nr. 1 1 REKENHOF Rekeningenboek over 2010 Verslag van het Rekenhof aan het

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk ingediend op 13 (2014-2015) Nr. 2-C 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Toelichting

Nadere informatie

Rekeningenboek over 2012

Rekeningenboek over 2012 Rekeningenboek over 2012 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, oktober 2013 Rekeningenboek over 2012 Verslag goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 31 oktober 2013

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE GEMEENSCHAP DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE GEMEENSCHAP ONTWERP VAN DECREET VAN DE ALGEMENE REKENING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VAN DE UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE RECHTSPERSONEN ZONDER RAAD VAN BESTUUR VOOR HET BEGROTINGSJAAR

Nadere informatie

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld 5. VERDIEPINGSBIJLAGE 5.1 Financiering staatsschuld In tabel 1 en 2 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten en uitgaven sinds ontwerpbegroting 2001 toegelicht. Tabel 1: Opbouw uitgaven (x EUR 1

Nadere informatie

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2016

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2016 Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2016 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 17 mei 2016 AANPASSING VLAAMSE BEGROTING

Nadere informatie

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015 Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015 Goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 21 november 2014 Commentaar en opmerkingen bij de

Nadere informatie

Toelichtingen. Toelichting per programma. Beleidsdomein L: Leefmilieu, Natuur en Energie. 17 (2014-2015) Nr. 2-L 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen. Toelichting per programma. Beleidsdomein L: Leefmilieu, Natuur en Energie. 17 (2014-2015) Nr. 2-L 29 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op 17 (2014-2015) Nr. 2-L 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

REKENINGENBOEK. van het Rekenhof. over

REKENINGENBOEK. van het Rekenhof. over Stuk 36 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 2 januari 2008 REKENINGENBOEK van het Rekenhof over 2004-2005 3814 REK R E K E N H O F Rekeningenboek over 2004-2005 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams

Nadere informatie

REKENHOF. Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2011. Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement

REKENHOF. Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2011. Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement REKENHOF Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2011 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 10 november 2010 Inhoud Inleiding... 3 1

Nadere informatie

Rekeningenboek over 2014

Rekeningenboek over 2014 Rekeningenboek over 2014 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, oktober 2015 Rekeningenboek over 2014 Verslag goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 13 oktober 2015

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 Stuk 19 (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 21 april 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

Nadere informatie

Rekeningenboek over 2011

Rekeningenboek over 2011 Rekeningenboek over 2011 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, oktober 2012 Rekeningenboek over 2011 Verslag goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 23 oktober 2012

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 Stuk 19 (1997-1998) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 25 mei 1998 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

Nadere informatie

Verslag over de algemene rekeningen 2012 van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag over de algemene rekeningen 2012 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag over de algemene rekeningen 2012 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, juli 2013 Verslag over de algemene rekeningen 2012 van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 ingediend op 13 (2015-2016) Nr. 1 21 oktober 2015 (2015-2016) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 Algemene toelichting

Nadere informatie

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING MEERJARENRAMING 2016-2021 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. DE MIDDELENBEGROTING... 6 2.1. Totale middelen... 6 2.2. Opcentiemen, toegewezen gedeelten van de BTW en de PB, en federale dotaties voor nieuwe

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016 Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016 Goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 6 juni 2016 Commentaar en opmerkingen

Nadere informatie

Groenboek Zesde Staatshervorming. Subcluster fiscaliteit en financiering

Groenboek Zesde Staatshervorming. Subcluster fiscaliteit en financiering Groenboek Zesde Staatshervorming Subcluster fiscaliteit en financiering 1. Verenigbaarheid van de regionale fiscaliteit met het Europees recht 2. De Vlaamse bevoegdheden in de personenbelasting 3. De niet-bevoegdheidsoverdracht

Nadere informatie

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2013

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2013 Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2013 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 14 mei 2013 AANPASSING VAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd

Nadere informatie

Brussel, 13 juli _Begrotingsadvies_2005. Advies. Begrotingsadvies 2005

Brussel, 13 juli _Begrotingsadvies_2005. Advies. Begrotingsadvies 2005 Brussel, 13 juli 2005 071305_Begrotingsadvies_2005 Advies Begrotingsadvies 2005 Inhoud Inhoud... 2 Krachtlijnen van het advies... 5 1. Actuele ontwikkelingen nadat het SERV-advies was afgerond... 5 1.1.

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Methodologische vernieuwingen Bij de opmaak van de overheidsrekeningen in april 2016 werden enkele vernieuwingen ingevoerd. Het betreft de wijze waarop de ontvangsten uit de verkoop van emissierechten

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERKLARING VAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS PARLEMENT VERKLARING VAN DE VLAAMSE REGERING Stuk 31 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 23 september 2002 VERKLARING VAN DE VLAAMSE REGERING betreffende de algemeen maatschappelijk situatie en betreffende de krachtlijnen van de

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 stuk ingediend op 17 (2012-2013) Nr. 2-L 2 mei 2013 (2012-2013) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2012

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2012 Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2012 Eerste kwartaal 2012 Eerste raming, 29-6-2012: -4,4% Tweede raming, 29-3-2013: -4,4% Eerste raming, 29-6-2012: 66,8% Tweede raming, 29-3-2013: 66,5% De schuld

Nadere informatie

DE VLAAMSE BEGROTING. Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

DE VLAAMSE BEGROTING. Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie DE VLAAMSE BEGROTING Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie De Vlaamse Begroting 2018 1 2 Inhoudstafel De Vlaamse Begroting

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 40 (2009-2010) 30 juni 2010 5

Plenaire vergadering nr. 40 (2009-2010) 30 juni 2010 5 Plenaire vergadering nr. 40 (2009-2010) 30 juni 2010 5 De voorzitter: Ik denk dat u dat straks perfect kunt inbrengen in het debat. Dan moet de minister daar maar op antwoorden. Dat lijkt mij de logica

Nadere informatie

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012 Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012 Goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 23 april 2012 Commentaar en opmerkingen

Nadere informatie

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015 Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen

Nadere informatie

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Chambre des représentants de Belgique - 16/ 1-1999 (B.Z.) - 16/ 1-1999 (S.E.)

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Chambre des représentants de Belgique - 16/ 1-1999 (B.Z.) - 16/ 1-1999 (S.E.) - 16/ 1-1999 (B.Z.) Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers - 16/ 1-1999 (S.E.) Chambre des représentants de Belgique BUITENGEWONE ZITTING 1999 (*) 5 JULI 1999 SESSION EXTRAORDINAIRE 1999 (*) 5 JUILLET

Nadere informatie

België scoorde in blessuretijd: de cijfers

België scoorde in blessuretijd: de cijfers De verheerlijking van lopende zaken tegen het licht gehouden 2 juni 2013 Tijdens de jaren 2010 en 2011 was er in België geen volwaardige federale regering. In 2012 leverde België wel de nodige structurele

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities 2 II.

Nadere informatie

Through peaceful and democratic reforms, Belgium has been transformed

Through peaceful and democratic reforms, Belgium has been transformed Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 69e jaargang, nr. 2, 2e kwartaal 2009 Bijzondere Financieringswet in een notendop (met een illustratie voor het jaar 2009) Koen ALGOED HuBrussel

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 ingediend op 17-A (2014-2015) Nr. 2-N 5 mei 2015 (2014-2015) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Evaluatie van begroting 2013

Evaluatie van begroting 2013 Evaluatie van begroting 2013 Toelichting Vlaams Parlement 29 januari 2013 Inhoudstafel 2 Initiële begroting 2013 Moeilijke begrotingsopmaak Welke keuzes werden gemaakt Eenmalige factoren Evaluatie door

Nadere informatie

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017 Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017 Goedgekeurd in algemene vergadering van het Rekenhof van 19 mei 2017 Commentaar en opmerkingen

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Verslag over de algemene rekeningen 2014 van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag over de algemene rekeningen 2014 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag over de algemene rekeningen 2014 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, juli 2015 Verslag over de algemene rekeningen 2014 van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017 Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 16 mei 2017 ONDERZOEK AANPASSING

Nadere informatie

Onderzoek van de meerjarenraming

Onderzoek van de meerjarenraming Onderzoek van de meerjarenraming 2016 2021 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 8 december 2015 MEERJARENRAMING 2016 2021 REKENHOF,

Nadere informatie

Rekeningen 2014 van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (Minafonds), dienst met afzonderlijk beheer

Rekeningen 2014 van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (Minafonds), dienst met afzonderlijk beheer Mevrouw A. Turtelboom Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 bus 11 1210 BRUSSEL Uw bericht van Uw

Nadere informatie

DE VLAAMSE BEGROTING 2004

DE VLAAMSE BEGROTING 2004 VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING, RUIMTELIJKE ORDENING, WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE DE VLAAMSE BEGROTING 2004 Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

TOELICHTINGEN ALGEMENE TOELICHTING

TOELICHTINGEN ALGEMENE TOELICHTING Stuk 13 (2007-2008) Nr. 1-A Zitting 2007-2008 19 oktober 2007 TOELICHTINGEN bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 ALGEMENE TOELICHTING

Nadere informatie