Wmo. sociaal domein. Alle onmisbare kennis om de decentralisatie AWBZ-Wmo in uw regio optimaal vorm te geven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo. sociaal domein. Alle onmisbare kennis om de decentralisatie AWBZ-Wmo in uw regio optimaal vorm te geven"

Transcriptie

1 5-DAAGSE VERDIEPINGSOPLEIDING 4 & 18 december 2014 en 6, 15 & 22 januari 2015 Regardz La Vie Utrecht Wmo als onderdeel van het sociaal domein Krijg inzicht in de decentralisatie AWBZ- Wmo én de verbanden met de andere decentralisaties Alle onmisbare kennis om de decentralisatie AWBZ-Wmo in uw regio optimaal vorm te geven Wat verandert er concreet in uw nieuwe Wmo-aanpak vanaf 1 januari 2015? Decentralisatie AWBZ naar Wmo, doelen kabinet participatiesamenleving Dwarsverbanden tussen de Wmo, AWBZ, decentralisatie Jeugdzorg, nieuwe Participatiewet, Wlz en Passend Onderwijs Zelfredzaamheid, participatie en eigen verantwoordelijkheid. Hoe beïnvloedt u dit? Financiële aspecten: subsidiëring, kostprijs versus tarifering, business modelleren Inzicht in uw werkveld: marktpartijen, samenwerkingspartners, toezichthouders, waar ligt uw verantwoordelijkheid? Hoe creëert u draagvlak binnen uw eigen organisatie en hoe zet u de burger optimaal in zijn of haar eigen kracht? Inzicht in de Aanbestedingswet, inkoopmodellen en aanbestedingsprocedure Relatie zelfredzaamheid met vrijwilligers en mantelzorg. Hoe kunt u vrijwilligers binnen uw regio motiveren?

2 5-DAAGSE VERDIEPINGSOPLEIDING 4 & 18 DECEMBER 2014 EN 6, 15 & 22 JANUARI 2015 REGARDZ LA VIE UTRECHT MODULE 1 4 december 2014 l ontvangst uur l einde: uur Meer Wmo en minder AWBZ, enorme wijzigingen komen op u af! Decentralisatie AWBZ-Wmo; de nieuwe Wmo2015 is aangenomen in de Tweede Kamer en staat nu op de agenda in de Eerste Kamer. De contouren die nu bekend zijn, laten zien dat er een totaal andere benadering van deze terreinen nodig is, om met minder middelen toch de klant zo optimale mogelijkheden te geven om deel te nemen aan de samenleving. Zelfredzaamheid van de burger en informele zorg (mantelzorg en vrijwilligerswerk) worden als sleutelwoorden gezien. Naast de veranderingen in de Wmo en AWBZ komen ook de Participatiewet en de jeugdzorg naar de gemeenten. Deze verschillende decentralisaties bieden de mogelijkheid aan gemeenten om meer dwarsverbanden te leggen en zo ook veel beter vorm te geven aan de zelfredzaamheid van de burger. In de afgelopen periode, maar ook de komende tijd, wordt steeds meer helder wat de verschillende ontwikkelingen nu precies inhouden en wat de gevolgen zijn voor gemeenten. Tijdens deze opleiding staan deze actuele ontwikkelingen centraal. Regie naar gemeenten, hoe ver bent u? Samenwerking tussen gemeenten, welzijns- en zorginstellingen en burgers is nu dan ook belangrijker dan ooit! Juist ook voor u, wanneer u vorm geeft aan alle nieuwe ontwikkelingen gericht op het behalen van de gestelde doelen en resultaten. Hoe komt u als welzijns- of zorginstelling bij de gemeente in beeld? Hoe kunt u een optimale bijdrage leveren? Hoe zorgt u als beleidsadviseur bij de gemeente, samen met uw regiopartners, voor goede kwaliteit van ondersteuning voor de burger ondanks alle bezuinigingen? Hoe bereikt u de burger en zorgt u dat de burger ook actief participeert? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens deze 5-daagse verdiepingsopleiding Wmo als onderdeel van het sociaal domein. 5 noodzakelijke lessen verdeeld over 5 dagen Een team van topdocenten voorziet u van alle benodigde kennis zodat u direct aan de slag kunt in uw regio. Inschrijving per module is mogelijk, kijk voor de mogelijkheden op of neem contact op met de opleidingsadviseur. Uw praktijk centraal Om ervoor te zorgen dat de docenten zich optimaal kunnen voorbereiden op uw wensen en behoeften, ontvangt u van ons na inschrijving een intakeformulier via de online leeromgeving. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn. Heeft u (praktijk) vraagstukken die u graag tijdens de opleiding wilt behandelen? Lever deze dan uiterlijk 3 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag aan bij Annemiek Hendrikx ( ). Schrijf u snel in want er zijn slechts 25 plaatsen beschikbaar. Graag tot ziens op 4 & 18 december 2014 en 6, 15 & 22 januari 2015 in Regardz La Vie Utrecht. Vergelijking huidige en nieuwe Wmo Wat zijn in de nieuwe indeling de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Wmo? Hoe is het nú geregeld en hoe gaat het vanaf januari 2015 geregeld worden? Toeleiding en toegang: Op welke wijze kunnen gemeenten de toeleiding en toegang gaan regelen binnen het gestelde kader van de Wmo 2015? Inkoop: Hoe geeft u vorm aan uw inkoopbeleid? Welke varianten zijn mogelijk en wat zijn de voor- en nadelen per inkoopvariant? Verantwoording: Hoe zorgt u, ondanks de onder druk staande budgetten, voor optimale verantwoording? Communicatie: Op welke wijze vindt communicatie plaats tussen gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en klanten? Wat verloopt er anders vanaf 1 januari 2015? Juridische kader van de Wmo 2015 Inzicht in het juridische kader van de nieuwe Wmo Welke mogelijkheden biedt de Wmo 2015? Wat is de link met de huidige jurisprudentie? Overgangsrecht AWBZ-indicaties extramurale zorg eindigen op 1 januari 2016 (tenzij in het indicatiebesluit anders staat vermeld). In deze periode houden cliënten dezelfde rechten als onder de AWBZ máár nu gefinancierd uit de Wmo en dus onder verantwoordelijkheid van gemeenten. U kunt dus nauwelijks sturen op uitgaven, maar welke mogelijkheden heeft u wel? Ook wordt u binnen de gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voormalige AWBZ-producten en voorzieningen bij aanbieders waar uw gemeente mogelijk zelf geen contractrelatie mee heeft? Hoe pakt u dit aan? Hoe gaat u hiermee om? Afbakening nieuwe Wmo met Jeugdwet, nieuwe Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz) Definities Welke benodigde voorzieningen vallen onder de Wmo? Dwarsverbanden Wmo, nieuwe Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en Wlz Hoe voorkomt u dat er straks twee uitvoerende regimes gaan gelden met twee soorten eigen bijdrage-regelingen voor hetzelfde type voorziening (Wmo, Jeugdwet)? De uitvoeringspraktijk van de nieuwe Wmo Hoe geeft u invulling aan de nieuwe Wmo? Wijze van uitvoering, gelinkt aan de besproken onderdelen eerder deze opleidingsdag Samenwerking met alle actoren binnen het sociale domein Hoe zorgt u ervoor dat de klant centraal blijft staan?! Sabine Bonnet, advocaat, Keizerhof Advocaten Amsterdam Arjan Koerts, beleids- en inkoopadviseur sociaal domein bij een Nederlandse gemeente John van Hal, mede-eigenaar van Dehave b.v. en tot maart 2014 was John wethouder sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Rucphen

3 MODULE 2 18 december 2014 l ontvangst uur l einde: uur Maatschappelijke ondersteuning; voorzieningen, compensatieplicht versus ondersteuningsplicht MODULE 3 6 januari 2015 l ontvangst uur l einde: uur Financiering, aanbesteden en inkoop Maatschappelijke ondersteuning in 2015 Eigen verantwoordelijkheid van burgers. Hoe kunt u die beïnvloeden? Informatie, advies en cliëntenondersteuning; wie voert deze taken uit? Algemene maatregelen en algemene voorzieningen Plicht opstellen beleidsplan en verordening. Wat verandert er? Nieuwe doelgroep en welke extra taken komen erbij in 2015? Uitgangspunt: zo lang mogelijk wonen in eigen omgeving. Bent u al goed voorbereid? Van compensatieplicht naar ondersteuningsplicht Geen aanvraag: eerst melden en aanspraak op onderzoek. Hoe organiseert u dat en welke risico's zijn er? Zelfredzaamheid, participatie versus eigen verantwoordelijkheid Reikwijdte maatschappelijke ondersteuning Hulp bij het huishouden. Wel of geen Wmo 2015? Maatwerkvoorziening en recht op persoonsgebonden budget. Hoe zit dat in 2015? Wanneer heeft iemand aanspraak en wat is een passende bijdrage? Varia De link tussen de verordening en wetgeving Samenhang met andere beleidsterreinen, hoe organiseert u dat? Kwaliteit, controle en toezicht, wat en door wie? Wijkverpleging en sociale wijkteams, samenwerken is een must! Overgangsrecht in Hoe zit het precies? Ingeborg Lunenburg, opleider en adviseur, Ingeborg Lunenburg opleiding + advies Gemeente financiën Inkomsten gemeenten Sociaal Deelfonds en de ruimte voor gemeenten Budgetopbouw en verdeling m.b.t. de Wmo Afspraken gemeenten/rijk over de financiering van de Wmo Macro financiën en de actualiteit PGB in de Wmo en Jeugdwet Trekkingsrecht Ronald Bellekom, beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Regie op aanbesteden, inkoop & uitvoering Stand van zaken aanbestedingswet Inzicht in aanbestedingsmethodieken & inkoopmodellen Welke methodieken en modellen zijn er en worden toegepast? Welke processen doorloopt u? Concurrentie- en prestatiegerichte afspraken maken met leveranciers Hoe komt u tot een programma van eisen? Rollen veranderen; decentralisaties, keuzevrijheid, maatwerk & regie voor de klant Contractmanagement & uitvoering Toetsing van kwaliteit & andere afspraken Monitoring Regie op inkoop en uitvoering in het sociaal domein Claudia Balkhoven, manager marketing & communicatie, Stipter, inkoop- en uitvoeringspartner sociaal domein Draagvlak creëren binnen de samenleving Draagvlak creëren binnen de samenleving Communiceren met de burger en motiveren van de burger, hoe doet u dit? Hoe krijgt u de burger in beweging? Hoe motiveert u de cliënt zelf passende oplossingen te bedenken? Visie van de gemeente Oss op het vrijwilligersbeleid nu en in de toekomst Relatie zelfredzaamheid met vrijwilligers en mantelzorg René Peters, wethouder sociale zaken, jeugd, onderwijs en integratie, gemeente Oss

4 MODULE 4 15 januari 2015 l ontvangst uur l einde: uur Innovatie en transformatie Anders denken, anders werken: innovatie in het sociaal domein Het doel van de Wmo is participatie en zelfredzaamheid voor alle burgers. De Wmo is een participatiewet en geen zorgwet. Dit vraagt om een omslag in het denken. Aan de slag met de Wmo2015! Waar liggen verbindingen tussen partijen? Hoe kan een optimale samenwerking ontstaan? Zijn er nieuwe ondersteuningsorganisaties nodig? Is er één beste oplossing voor beleid? Wat bepaalt de wet? Hoe beheerst u de kosten? En wat is de optimale verdeling van verantwoordelijkheid in de keten? Innovatie en transformatie in het sociale domein Innovatieve oplossingen: uitgaande van bestaande werkwijzen is het onmogelijk gewenste resultaten te bereiken. Gemeenten, aanbieders maar ook cliënten moeten toe naar een andere manier van denken én werken met linken naar de beleidsterreinen Participatiewet, Jeugdwet en Welzijn! Creëer een win-win situatie door verbanden te leggen tussen de verschillende decentralisaties. Bundeling van krachten zorgt voor optimale inzet van kennis, kunde en middelen. Link met de Wet langdurige zorg en het welzijnsterrein: voorkom overlap en versterk elkaar in de uitvoering. Van belang is dat zorgverzekeraars óók middelen inzetten op het preventieve terrein, zij zijn immers ook gebaat bij het voorkomen dat mensen doorstromen naar de duurdere zorg binnen de Zvw! Ethische en morele dilemma's: nieuwe aanpak in het keukentafelgesprek Praktische mogelijkheden civil society Hoe realiseert u samen met de burger tijdens het keukentafelgesprek de bezuinigingen? Analyse Wmo-consulent situatie cliënt zowel vanuit eigen kracht burger en sociale netwerk Welke praktische mogelijkheden heeft de Wmo-consulent en wat kan de gemeente als beleid ontwikkelen om de civil society te activeren? VN-verdrag: invloed op regelgeving, beleid en uitvoering. Hoe vindt u de juiste balans tussen regels en flexibiliteit? John van Hal, mede-eigenaar van Dehave b.v. en tot maart 2014 was John wethouder sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Rucphen Herman van der Meij, bedrijfsjurist en lid ondernemingsraad gemeente Groningen, lid raad van toezicht Zorgbelang Groningen (vz) (cliëntenparticipatie), Zorgcombinatie Noorderboog (ziekenhuis en VV&T) en De Tinten (welzijn). Belicht de samenhang tussen wmo en civil society vanuit perspectief van gemeenten en maatschappelijke organisaties. Business modelleren: Introductie van een instrument voor toekomstbestendig, integraal ontwerp en uitvoering van de decentralisaties Behoefte van de burger centraal Vernieuwing van het producten- en dienstenaanbod Waardecreatie en organiseren in balans, binnen budget Beheersing en sturing: het businessmodel als (tijdelijke) blauwdruk voor uitvoering Marjan Volkerink, onafhankelijk strategisch adviseur in het sociaal domein. Marjan begeleidt organisaties in de non-profit sector bij het vertalen van wetgeving en beleidsdoelstellingen in de stip op de horizon. Jille Sol, enthousiaste game stormer' en facilitator van business model sessies. Hij traint, coacht en faciliteert klanten bij de creatie van nieuwe, betere businessmodellen. MODULE 5 22 januari 2015 l Ontvangst uur l Einde: uur Dwarsverbanden nieuwe Jeugdwet en Participatiewet met decentralisatie AWBZ-Wmo op weg naar de Wmo2015 Impact Hervormingen Langdurige Zorg op zorgaanbieders en cliënten Hervormingen Langdurige Zorg, Wet langdurige zorg (Wlz) Gevolgen voor de gehandicaptenzorg Wat betekent dit voor de zorgaanbieder (participatieladdder, zelfredzaamheidsmatrix)? Wie zijn de cliënten? Nieuwe diensten in de Wmo2015 Wat verandert er concreet voor u? Wat kun u hiermee morgen in uw praktijk? Bas Bodzinga, directeur marketing & verkoop van Stichting Philadelphia Zorg Koppeling nieuwe Jeugdwet met de Wmo2015 Verbinding tussen nieuwe Wmo en Jeugdwet; waarom? De Jeugdwet in hapklare brokken Voorbeelden uit de praktijk van gemeenten: keuzes bij het inrichten en uitvoeren van de toegang en toeleiding De transitie is een feit en hoe staat het met de transformatie? Caroline Mobach, partner jeugd, BMC Advies Wat verandert er in het hele sociale domein? Wat verandert er bij de gemeente, UWV, SVB en Belastingdienst, maar ook in de gehele maatschappij wat van invloed is op ons werk? Wat komt er op ons af? Hoe speelt u in op actualiteiten? De veranderende rol van de gemeente Transformatie centraal En nu aan de slag! Mark Cornelissen, trainer/docent/adviseur en eigenaar van De Wijsmaker training en opleiding

5 5-DAAGSE VERDIEPINGSOPLEIDING 4 & 18 DECEMBER 2014 EN 6, 15 & 22 JANUARI 2015 REGARDZ LA VIE UTRECHT VOOR WIE BESTEMD? UW HOOFDDOCENT John van Hal, mede-eigenaar van Dehave b.v. en tot maart 2014 was John wethouder sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Rucphen Uw docententeam Sabine Bonnet, advocaat, Keizerhof Advocaten Amsterdam Arjan Koerts, beleids- en inkoopadviseur sociaal domein bij een Nederlandse gemeente Ingeborg Lunenburg, opleider en adviseur, Ingeborg Lunenburg opleiding + advies. Uitgangspunt bij haar werk is het juridisch kader met veel oog voor de uitvoeringspraktijk. René Peters, wethouder sociale zaken, jeugd, onderwijs en integratie, gemeente Oss Ronald Bellekom, beleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Claudia Balkhoven, manager marketing & communicatie, Stipter, inkoop- en uitvoeringspartner sociaal domein Herman van der Meij, bedrijfsjurist en lid ondernemingsraad gemeente Groningen, lid raad van toezicht Zorgbelang Groningen (vz) (cliëntenparticipatie), Zorgcombinatie Noorderboog (ziekenhuis en VV&T) en De Tinten (welzijn). Belicht de samenhang tussen Wmo en civil society vanuit perspectief van gemeenten en maatschappelijke organisaties Beleidsmakers, teamleiders, beleidsmedewerkers, (programma) managers, coördinatoren, adviseurs, projectleiders en juristen: welzijn, Wmo, maatschappelijke ontwikkeling, zorg, wonen, onderwijs en jeugd bij: Gemeenten, gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), sociale diensten, sociale werkvoorzieningen, re-integratiebedrijven en de rijks- en provinciale overheid. En ook interessant voor: Directie, management, hoofden, deelnemers van Wmo-raden, projectleiders en beleidsmedewerkers van: Zorginstellingen waaronder o.a.: verpleging en verzorging, thuiszorg, GGZ en gehandicapteninstellingen Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning Indicatiebedrijven Zorgaanbieders Maatschappelijke instellingen en welzijnsorganisaties Belangen- en vrijwilligersorganisaties Cliënt- en patiëntorganisaties Koepel- en brancheorganisaties Woningcorporaties Het betreft een verdiepingsopleiding. Daarom wordt van u, als deelnemer, een zekere basiskennis over de Wmo verwacht. HBO werk- en denkniveau. Marjan Volkerink, onafhankelijk strategisch adviseur in het sociaal domein. Marjan begeleidt organisaties in de non-profit sector bij het vertalen van wetgeving en beleidsdoelstellingen in de stip op de horizon. Hierbij maakt zij gebruik van businessmodelleren, trend- en behoefteonderzoek. Jille Sol, enthousiaste game stormer en facilitator van business model sessies. Hij traint, coacht en faciliteert klanten bij de creatie van nieuwe, betere businessmodellen. Bas Bodzinga, directeur marketing & verkoop van Stichting Philadelphia Zorg Caroline Mobach, partner jeugd, BMC Advies Mark Cornelissen, trainer/docent/adviseur en eigenaar van De Wijsmaker training en opleiding TIJDSCHEMA ALLE DAGEN Ontvangst met koffie en thee Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze Lunchpauze Vervolg middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze Afsluiting lesdag

6 Postbus AV Eindhoven Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via 5-daagse verdiepingsopleiding Wmo als onderdeel van het sociaal domein Alle onmisbare kennis om de decentralisatie AWBZ-Wmo in uw regio optimaal vorm te geven Meer informatie Klantenservice: Data en locatie 4 & 18 december 2014 en 6, 15 & 22 januari 2015 Regardz La Vie Utrecht Voor routebeschrijving zie: Persoonlijk opleidingsadvies Voor inhoudelijke vragen belt u met: Sandra Donkers-Habraken makkelijke manieren om u aan te melden! 1. Via internet: 2. Via 3. Telefonisch: Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw adres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een werkdag via . Wilt u deze opleiding met uw gehele afdeling volgen? Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt specifiek afgestemd op uw organisatie, in overleg wordt een datum, locatie en tijdstip bepaald. Neem voor informatie contact op met onze adviseur: Guusje Verhoeven Ondersteund door online leeromgeving Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken. Uw gegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg. Samen met het Institute for International Research (IIR), Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB), Euroforum en Secretary Management Institute (SMI) maakt SBO deel uit van Informa. Een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen. Meer informatie op: Uw investering De kosten van deze opleiding bedragen 3799,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

JAAROPLEIDING Start 16 juni 2015 tot 15 september 2016 BCN Utrecht Daltonlaan. Beleidsgerichte jaaropleiding. sociaal domein

JAAROPLEIDING Start 16 juni 2015 tot 15 september 2016 BCN Utrecht Daltonlaan. Beleidsgerichte jaaropleiding. sociaal domein JAAROPLEIDING Start 16 juni 2015 tot 15 september 2016 BCN Utrecht Daltonlaan Bezoek gratis 1 van de voorlichtingsmiddagen voor meer informatie! Doorontwikkeling naar nieuwe werkwijzen, beleid en uitvoering

Nadere informatie

Integraal beleidsmedewerker sociaal domein

Integraal beleidsmedewerker sociaal domein JAAROPLEIDING start 18 september 2014 tot 17 september 2015 NBC Nieuwegein Bezoek gratis 1 van de Integraal beleidsmedewerker voorlichtingsdagen voor meer informatie! Dé beleidsgerichte totaalopleiding

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN 4-DAAGSE CURSUS + (OPTIONEEL) INDIVIDUEEL COACHING TRAJECT 19 mei, 2, 9 en 16 juni 2015 Van Aetsveld Amersfoort Ontwikkel een plan van aanpak voor uw veiligheidsproject PROJECTMANAGEMENT IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie. Bedrijfsvoering

12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie. Bedrijfsvoering 4-DAAGSE OPLEIDING 12, 21 april, 10 en 26 mei 2016 BCN Utrecht CS Wegens succes start 6 e editie Bedrijfsvoering in het sociaal domein Financieel / Sturing en Beheersing / Transformatie / Informatiemanagement

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering

6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie. Bedrijfsvoering 4-DAAGSE OPLEIDING 6, 15 oktober, 3 en 19 november 2015 BCN Utrecht CS Wegens succes start 5 e editie Bedrijfsvoering in het sociaal domein Financieel / Sturing en Beheersing / Herstructurering / Informatiemanagement

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden 17 mei 2014 VNG

De Wmo Bob van der Meijden 17 mei 2014 VNG De Wmo 2015 Bob van der Meijden 17 mei 2014 VNG Programma De huidige Wmo De veranderingen per 2015 Kansen en bedreigingen Het sociale domein Rol van de raad De huidige Wmo: achtergrond en praktijk 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

www.sbo.nl/socialewijkteams

www.sbo.nl/socialewijkteams 5-DAAGSE OPLEIDING 12, 19, 26 JUNI EN 18, 25 SEPTEMBER 2014 NBC NIEUWEGEIN Met bijdragen: Ministerie van BZK én 6 gemeenten Geef vorm aan de sociale wijkteams in uw gemeente of regio! Krijg antwoord op

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid. Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein

Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid. Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein 10 september 2015 Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid Onno de Zwart Directeur Welzijn, Zorg & Jeugdhulp 1 De decentralisaties

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt

Energie. Programma. management. Markt, wet en beleid. Doorgrond de complexe energiemarkt 5-daagse opleiding 8, 15, 22, 29 september en 6 oktober 2015 > BCN Utrecht Energie Doorgrond de complexe energiemarkt en vertaal deze kennis naar uw eigen toekomstbestendige energiestrategie Uniek: Dé

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar June 19, 2014 Programma 14.15 Opening & welkom Frank Elion Karin Lambrechts Introductie Stichting De Hoop Jaap de Gruiter

Nadere informatie

Effect veranderingen zorg in 2015

Effect veranderingen zorg in 2015 Effect veranderingen zorg in 2015 Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Langdurige zorg Donderdag 4 juni 2015 Stichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven Maatregelen Weet u het nog? Invoering

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Manager in de. langdurige zorg. 5-daagse opleiding. Effectief inspelen op cruciale veranderingen in de langdurige zorg

Manager in de. langdurige zorg. 5-daagse opleiding. Effectief inspelen op cruciale veranderingen in de langdurige zorg 5-daagse opleiding 7, 14, 21, 28 november en 3 december 2013 Meeting Plaza Utrecht 5-daagse opleiding Cruciale veranderingen op komst, bereid u voor op de toekomst! Manager in de langdurige zorg Effectief

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Bedrijfscontact functionaris

Bedrijfscontact functionaris 4-DAAGSE OPLEIDING 3, 10, 17 en 24 november 2015 Regardz La Vie Utrecht INSPIRATIEDAG 11 november 2015 Made in May Amsterdam EXCURSIE 19 november 2015 Utrecht Science Park Inclusief excursie Utrecht Science

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Aanvraag persoonsgebonden budget

Aanvraag persoonsgebonden budget Aanvraag persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 19 april 2016 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Pgb in Jeugdwet Pgb

Nadere informatie

Themabijeenkomst. 18 september 2015

Themabijeenkomst. 18 september 2015 Themabijeenkomst 18 september 2015 BVSB - Doelen en ambitie Kennisuitwisseling Ontmoeting Professionalisering Programma 9.30 uur Actuele thema s arbeidstoeleiding 10.00 uur Kort en goed: actuele stand

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap en transformatie in het sociaal domein

Opdrachtgeverschap en transformatie in het sociaal domein Aanbestedingsrecht Cursussen & Opleidingen UU Opdrachtgeverschap en transformatie in het sociaal domein Hoe contracteren gemeenten succesvol zorgverleners in het sociaal domein? Welke mogelijkheden hebben

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De raakvlakken in de drie decentralisaties

De raakvlakken in de drie decentralisaties De raakvlakken in de drie decentralisaties 27 maart 2014 LCR Congres 10-04-14 Programma Welkom en voorstellen Korte inleiding decentralisaties Introductie Monica, Maarten en Tess Aan de slag met participatiewiel

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein Thema 3 D s Zaanstreek Waterland De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein PGB hoogte Maar eerst: Wat delen we met elkaar? Uitgangspunten van de decentralisaties Versterken eigen kracht samenleving

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Werken met. wet- en regelgeving. in Economische Zaken. Vergroot de economische groei in uw gemeente met (nieuwe) wet- en regelgeving

Werken met. wet- en regelgeving. in Economische Zaken. Vergroot de economische groei in uw gemeente met (nieuwe) wet- en regelgeving 5-daagse cursus 11 oktober, 1, 8, 15 en 22 november 2016 BCN Utrecht (Daltonlaan) Praktijkgerichte behandeling van 17 wetten in 5 dagen Werken met in Economische Zaken Vergroot de economische groei in

Nadere informatie

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie!

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! 2 Wat speelt er? 3 De drie decentralisaties en de kanteling in het sociaal domein Willen we echt een inclusieve samenleving bouwen waar iedereen,

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat Dag 1: 7 mei Dag 2: 21 mei Terugkomdag: 20 juni (kantoor Menzis) en 25 juni (kantoor De Friesland) Waarom deze Masterclass Regeerakkoord

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief

Checklist beoordeling beleidskader Wmo. 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief Checklist beoordeling beleidskader Wmo 20 beoordelingsvragen vanuit cliëntenperspectief AVI-toolkit 10 12 februari 2014 1 Inhoud Beleidskader Wmo beoordelen vanuit cliëntenperspectief... 3 Advies en ondersteuning...

Nadere informatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie Investeren in maatschappelijke participatie November 2013 Kernboodschappen voor sturing op uitkomsten in de Wmo 1 Stel de beoogde uitkomsten centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning Om zichtbaar

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 AGENDA De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Het speelveld De spelers Het spel De spelregels De opgave Inkopen van zorg Enkele modellen Enkele

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Uitkomststuring in de Wmo

Uitkomststuring in de Wmo Uitkomststuring in de Wmo workshop symposium de Menselijke Maat - Arcon 25 November 2013 Lucienne Berenschot Leo van der Geest Inleiding NYFER doet onderzoek naar de mogelijkheden om uitkomststuring te

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Een verandering van tijdperken: wat betekent dat voor de zorg?

Een verandering van tijdperken: wat betekent dat voor de zorg? Een verandering van tijdperken: wat betekent dat voor de zorg? Jan Rotmans Tilburg, 20 November 2013 www.twitter.com/janrotmans We leven niet in tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief

PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief PGB s vanuit een gemeentelijk perspectief Henk Procé en Guzelien Hermans Namens Netwerk Gemeentelijke Directeuren Sociaal Domein G4/G32 In samenwerking met de VNG Algemeen Het PGB is een mooi instrument

Nadere informatie