Master. of marketing Specialisatie Digital Strategy aan The Hague Executive Campus. in samenwerking met:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master. of marketing Specialisatie Digital Strategy aan The Hague Executive Campus. in samenwerking met:"

Transcriptie

1 Master of marketing Specialisatie Digital Strategy aan The Hague Executive Campus in samenwerking met:

2 The Hague Executive Campus The Hague Executive Campus is een kennisexpertisecentrum dat opleidingen op maat ontwikkelt en realiseert voor hoogopgeleide professionals en het midden- en hoger management van grote (internationale) organisaties. Zij verzorgt deze opleidingen in huis bij de klant of op haar eigen locatie in Den Haag. Bij de realisatie van haar programma s werkt The Hague Executive Campus nauw samen met diverse Hogescholen en Universiteiten, zowel nationaal als internationaal. Oedith Jaharia Director of Programs 2 3

3 Samenwerking The Hague Executive Campus met Avans Voor alle digitalstrategy.nl Master programma s heeft The Hague Executive Campus gemeend te moeten kiezen voor de meer praktisch georiënteerde professional masterprogramma s in plaats van de theoretischer georiënteerde academische masterprogramma s. In dit kader heeft The Hague Executive Campus dan ook de samenwerking opgezocht met Hogeschool Avans en Avans+. Alle masteropleidingen in het kader van digitalstrategy.nl staan dan ook onder toezicht en verantwoordelijkheid van Hogeschool Avans en Avans+. Met ruim studenten en 2400 medewerkers behoren Hogeschool Avans en Avans+ tot de grootste onderwijsorganisaties van Nederland en hebben zij sinds afgelopen jaren de ranglijst aangevoerd van de beste Hogescholen van Nederland. De door The Hague Executive Campus aangeboden Nederlandse Bachelor en Master programma s zijn geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditering Organisatie). Voor digitalstrategy.nl is samenwerken met The Hague Executive Campus de ideale combinatie van het betrekken van haar programma s bij een hoger onderwijsinstelling met een ijzersterke reputatie en de speciale aandacht en betrokkenheid van een boetiekorganisatie. 4 5

4 Leerlijn in Digital Strategy Het gebruik van internet ziet het merendeel van de Nederlanders als een primaire levensbehoefte, naast voedsel, elektriciteit, water en gezondheidszorg. Het recht op toegang tot internet is zelfs een universeel verankerd Europees recht. Het internet heeft dan ook definitief de umweld van consumenten veranderd. Zo vloeit al ruim 70% van alle aankoopbeslissingen direct of indirect uit een online oriëntatie voort. Daarmee is één ding zeker: internet en sociale media hebben het leven in de Westerse maatschappij drastisch en voorgoed veranderd. Na 60 jaar zenden, bewegen media en Deze transitie vergt naast aanpassingsvermogen vooral ook strategisch inzicht merken langzaam weg van het lineaire denken. Voorzien in contactmogelijkheden, gemak, snelheid en relevantie is het Het gevoel van urgentie voor het hebben en kennis van de digitale mogelijkheden. nieuwe doel. Eén-op-één digitaal contact en van een Digital Strategy sijpelt in de waarde toevoegen binnen individuele relaties bestuurskamers door, met fundamentele is nu de mantra. De opkomst en versnelling strategische herijkingen als gevolg. Meer van internet en daarmee gerelateerde baanbrekende en ontwrichtende technologische digital experience voor de klant als gevolg clicks, minder bricks en een optimale innovaties, ook wel disruptive technologies van de door digitale ontwikkelingen genoemd, zoals: big data, internet of things, gedreven paradigm shift. Er heeft zich cloud technologie, 3D-printing, mobiele internet, etc, dwingt alle relevante ondernemingen ontwikkeling en implementatie van een een onomkeerbaar proces ingezet waarbij tot het ontwikkelen van een digitale strategie doordachte digitale strategie een noodzakelijke voorwaarde is voor ondernemingen en deze integraal te implementeren in alle haarvaten van de organisatie, inclusief haar die hun continuïteit op lange termijn willen ICT-systemen. waarborgen. Maar welk type professionals kan deze impactvolle transitie initiëren? Hoe worden deze professionals gevormd? Welke fundamentele opleiding en achtergrond hebben deze? En belangrijker nog: welke nieuwe competenties en vaardigheden liggen ten grondslag aan de succesvolle Digital Strategist? Daarmee is de beschikbaarheid van digitaal talent een kritieke succesfactor voor iedere organisatie in de realisatie van haar digitale ambities. De leerlijn in Digital Strategy omvat ontwikkelingsmogelijkheden in digitale strategie, voor werkende professionals, vanaf het niveau van trainee met minimaal een HBO opleiding en 2 jaar werkervaring tot en met de rang van Chief Digital Ofcer (CDO), top professionals met minstens 10 jaar relevante werkervaring. De leerlijn is ontwikkeld voor hoger opgeleide marketeers (Master of Marketing, MM), bèta professionals (Master of ICT & Business Innovation, MBI) en leden van het midden- en hoger management (Master of Strategic Management, MSM). Het doel van alle programma s in fundamentele persoonlijke- en inhoudelijke vorming om hogere management posities te bekleden binnen het werkveld van Digital Strategy of een hogere management positie te bekleden binnen.com ondernemingen. De facto kunnen alle masteropleidingen binnen de leerlijn Digital Strategy worden beschouwd als fundamentele managementopleidingen. Alhoewel de drie leergangen hetzelfde doel dienen, namelijk een key managerial bijdrage in de te realiseren digitale strategie van de organisatie, zijn de uitgangspunten totaal verschillend. De MM opleiding vindt haar inspiratie in de bedrijfskunde, terwijl de MBI opleiding sterk door technologie & innovatie wordt beïnvloed. De MSM opleiding, vind haar weerslag in een andere discipline en, is gebaseerd op organisatiewetenschappen. Ook de rollen die de MM, MBI en MSM in de organisatie vervullen zijn totaal anders. De MM is een sterk naar de markt gerichte lijnmanager met een externe focus, terwijl de MBI sterk gefocust is op de werking van de interne ICT systemen. Beiden nemen een frontpositie in als het gaat om de day-to-day management van de digitale onderneming. Het MSM programma daarentegen is sterk gericht op het strategisch leiden van achteruit, namelijk het vanuit een dirigerende rol coördineren van de organisatietransitie naar het digitale tijdperk. 6 7

5 Programmatoezicht en adviesraad Alle digitalstrategy.nl programma s zijn tot stand gekomen in een cocreatie setting. Hierbij is nauwlettend en nadrukkelijk geluisterd naar opleidingsexperts van onderwijsinstelling Avans+, gespecialiseerde promovendi van top universiteiten en eindverantwoordelijke professionals van toonaangevende Nederlandse bedrijven bij de totstandkoming van het opleidingscurriculum. Hierdoor is een genuanceerde en beargumenteerde balans tussen de disciplines bedrijfskundige-, marketing-, en online vakken gerealiseerd, met als doel de fundamentele vorming van senior professionals met serieuze carrièreambities. Maar daarmee is hun betrokkenheid aan de programma s niet einde gekomen. Alle betrokken partijen nemen deel in het programmatoezicht en adviesraad van de digitalstrategy.nl opleidingen, en zullen nadrukkelijk ook in de uitvoering van de programma s worden betrokken. De Master of Marketing (MM), specialisatie Digital Strategy De Master of Marketing is een NVAO geaccrediteerde Masterprogramma waarin Digital Strategy de rode draad vormt tussen de verschillende blokken. Er zijn grote kansen weggelegd voor talenten die de digitale transformatie van een organisatie kunnen vormgeven, nu en in de toekomst. Dit vereist kennis en kunde op tal van deelgebieden die zich ook nog eens snel ontwikkelen zoals bijvoorbeeld: SEO/ SEA, Google analytics, usability, social media en mobile. Daar komt bij dat het vak van online specialist de marketingkolom overstijgt. Het digitaal verbinden van klanten aan merken beperkt zich niet tot marketing en ICT. Ook customer service, legal, supply chain en inkoop zijn cruciale schakels in de digitale waardeketen. Het gaat het om de combinatie van bricks & clicks, ketenintegratie en digitale (service) platforms. Kandidaten die onze Masterprogramma succesvol afronden overzien als geen ander de complexe samenhangende vraagstukken van een digitale strategie en de impact van veranderingen die dat in de keten teweeg brengt tijdens en na de implementatie. U bent in staat om processen te definiëren, complexe digitale producten en bedrijfsmodellen te implementeren en om sturing en leiding te geven aan complexe veranderingsprocessen. Multi Channel Manager ABN Amro - MeesPierson Programma Directeur The Hague Executive Campus Director Mobile Marketing booking.com Manager Online Marketing RAI Manager Inovation Lab SNS Bank Marketing Manager Online Rabobank Nederland Manager Internet Freelance Product manager Bedrijfskundige Masters Avans+ Manager Social Media Team FrieslandCampina Team Sales Director BENELUX comscore Sr. Manager Online Analytics & Optimization Liberty Global Manager Customer Intelligence and Brand Management OHRA Strategy Consultant & Partner Applified Manager e-commerce ROBECO Directo HR CMIS Socialmedia Manager Damen Shipyards Talent Manager ING 8 9

6 Waarom de MM Digital Strategy? Ontwrichtende technologieën bezorgen het regulier management nieuwe uitdagingen. Zo is volgens Standard & Poors de gemiddelde levensduur van een beursgenoteerd bedrijf, vandaag de dag, sinds de jaren 60 teruggelopen van 62 jaar naar 15 jaar. Nieuwe markttoetreders staan 24/7 klaar om met baanbrekende business modellen het marktleiderschap over te nemen van de reeds gevestigde orde. Marktpartijen die hun innovatie kracht niet kunnen laten gelden zijn overgeleverd aan de ontwrichtende gevolgen toegebracht door organisaties die succesvol creatieve destructie kunnen toepassen. Massamarkten worden massa Als (digitale) zwaard van Damocles dwingt niches, consumenten worden producenten en co-creatie wordt een een nieuwe kijk op de werkelijkheid, en het innovator s dilemma organisaties tot vast onderdeel van het business model. Het dus met een paradigmaverschuiving als is zaak om mee te bewegen in het tempo gevolg. Ingegeven door nieuwe digitale van de consument, die sinds jaar en dag al toepassingen moeten bedrijven hun waardeproposities herzien. Met nieuwe dien- leeft naar de nieuwe digitale wetmatigheden. Dit vraagt om anders denken, anders sten en producten komen ze de mondige communiceren én anders organiseren. connected consumer tegemoet. De inzet van sociale media, mobiele toepassingen en big data biedt hiertoe volop mogelijkheden, en verdient dus ook structurele aandacht op het allerhoogste niveau. In dit spanningsveld helpt de MM Digital Strategy programma je om je capaciteiten, inzetbaarheid en toegevoegde waarde te vergroten op het gebied van Digital Strategy. Dit door je in staat te stellen om de juiste fundamentele kennis, kunde en vaardigheden te ontwikkelen. De verworven praktijkervaring in combinatie met een master titel verschaffen je een ideale uitgangspositie voor een managementcarrière binnen de steeds belangrijker wordende online kolom van toonaangevende bedrijven. wat is de opzet van mm digital strategy? De MM Digital Strategy programma bestaat uit het volgende onderdelen: - Drie semesters van zes maanden, in totaal dus een studieduur van 18 maanden; - Vier inhoudelijke master classes en een thesis; - Twee consultancy projecten op Raad van Bestuur niveau en een studiereis naar Silicon Valley. De opleiding start met master class Business Management dat nader ingaat op de rol van Marketing met betrekking tot de interne bedrijfsvoering en de strategische keuzes die daarbij aan bod komen

7 Hierbij komen andere bedrijfskundige disciplines zoals: strategie, inkoop, logistiek, finance, uitgebreid aan de orde. De tweede master class in de eerste semester omvat de commerciële dynamiek van digitale strategieën. De rol die Digital Strategy en Online Marketing vervult vervult binnen de commerciële en marketing doelstellingen van de organisatie komen hierbij uitgebreid aan de orde. De tweede semester van de opleiding start met de master class Marketing Strategy dat laat zien hoe verschillende strategische marketinginstrumenten met elkaar verbonden zijn en op elkaar afgestemd worden. De vierde master class gaat over de vraag hoe marketing als strategisch instrument ingezet kan worden om een bijdrage te leveren aan de gestelde organisatiedoelstellingen door de online en offline marketingprocessen van de organisatie te verbinden aan baanbrekende en ontwrichtende technologische innovaties. De kandidaat doet uitgebreid kennis op over technologie management en technologische innovaties als: big data, cloud technologie, 3D-printing, internet of things, etc. Feitelijk de essentie van het bestaan van een MM Digital Strategy. In het derde semester focust de kandidaat zich op een drietal zaken: - verbreding van het wereldbeeld door een bezoek aan Silicon Valley; - versterken van adviesvaardigheden door Board Room Advisory training en - het onder professionele begeleiding uitvoeren van twee complexe consultancy projecten. In het derde semester gaat de kandidaat afstuderen aan de hand van een thesis en tevens verder werken aan zijn persoonlijke leiderschap onder begeleiding van een ervaren coach met een bewezen record. De doorlooptijd van de thesis beslaat semester 2 en 3. Voor wie is de MM Digital Strategy bedoeld? De Master of Marketing (MM), specialisatie Digital Strategy is een zeer intensieve programma van 18 maanden voor, in beginsel alleen, marketingprofessionals met minimum 5 jaar relevante werkervaring en een afgeronde opleiding op minimaal bachelorniveau, bijvoorbeeld een HBO-CE of een NIMA-C, die een hoge leidinggevende functie ambiëren. De MM kandidaat ontwikkeld niet alleen zijn of haar hard skills bij The Hague Executive Campus. Ook aan interpersoonlijke vaardigheden, de soft skills, wordt veel aandacht besteed door middel van: coaching en training van de kandidaat alsmede meerdere consultancy projecten die de kandidaat uitvoert in opdracht van bestuurders van toonaangevende organisaties. Behalve dat kandidaten uiterst Het programma beslaat drie semesters gemotiveerd dienen te zijn voor van zes maanden, met eens per maand deze intensieve en zware opleiding drie opeenvolgende collegedagen en een behoren zij tevens over sterke kwantitatieve afstudeerthesis. Daarnaast besteedt de vaardigheden te beschikken. Een goede kandidaat 20 uur per week aan voorbereiding en zelfstudie. Door de modu- beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een vereiste gezien de hoeveel laire opzet kent de opleiding meerdere Engelstalige literatuur. instroommomenten. De kandidaat sluit de opleiding af met een Master thesis. Kandidaten die de MM programma met succes Voorafgaand aan de start van de opleiding ontvangen wij graag een uitgebreide CV afronden ontvangen de NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie) van de kandidaat met een kopie van het hoogst behaalde getuigschrift. In een geaccrediteerde getuigschrift Master of uitgebreid persoonlijk adviesgesprek Marketing van Avans+ en mogen de titel bespreken we vervolgens graag de wederzijdse verwachtingen en worden eventuele MM achter hun naam voeren. vragen beantwoord

8 College uren en tijden De colleges worden op (donderdag), vrijdag en zaterdag verzorgd op verschillende locaties. Deze worden uiterlijk drie weken voorafgaand aan de colleges gecommuniceerd. In de regel vinden zij op de (donderdag en) vrijdag plaats aan The Hague Executive Campus (locatie Lange Voorhout 9-13 in de Louis Couperuszaal, Den Haag) en op zaterdags bij DPA (locatie Gatwickstraat 11, 4e etage, Amsterdam) Voor docenten en gastsprekers is er donderdags en vrijdags, aan het Lange Voorhout, altijd een parkeerplaats gereserveerd aan de achteringang van The Hague Executive Campus. Het adres hiervan is Hoge Nieuwstraat 10. Studenten kunnen parkeren op het Malieveld. De lokatie van DPA heeft ook voor studenten voldoende parkeerplaatsen. De indeling van de colleges ziet er als volgt uit: donderdag Vrijdag Zaterdag Ochtendcollege 09:00-13:00 u 09:30-13:00 u 09:30-13:00 u Lunchpauze 13:00-14:00 u 13:00-14:00 u 13:00-14:00 u Middagsessie 14:00-17:30 u 14:00-17:30 u 14:00-17:30 u Break 17:30-18:00 u 17:30-18:00 u 17:30-18:00 u Gastcollege CxO 18:00-19:30 u 14 15

9 programmaoverzicht cdo track semester 1: kernvaardigheden MASTER CLASS I: Business Management MASTER CLASS II:Market Dynamics september 2014 do Interpersoonlijke vaardigheden (persoonlijke effectiviteit) BLOK I Interpersoonlijke vaardigheden (communicatie) Business vr Strategie en klantwaardemodellen Management i E-services en self-service technology za Purchasing process ICT Infrastructure oktober 2014 do Interpersoonlijke vaardigheden (onderhandelen) BLOK II Interpersoonlijke vaardigheden ( board room exposure training) Business vr Logistiek & Distributie Inleiding Management ii Logistiek & Distributie Verdieping za Finance: cost structure Finance: revenue streams januari 2015 do Onderzoeksmethoden & Technieken BLOK V Onderzoeksmethoden & Technieken Market vr Business Model Frame work and Architecture Inleiding Dynamics II Business Model Frame work and Architecture Verdieping za Online Marketing I: Online Branding Inleiding Online Marketing I: Online Branding Verdieping februari 2015 do Onderzoeksmethoden & Technieken BLOK VI Onderzoeksmethoden & Technieken Market vr Online Marketing II: UX & Persuasive design Inleiding Dynamics iii Online Marketing II: UX & Persuasive design Verdieping za Online Marketing III: customer Journey mapping Inleiding Online Marketing III: customer Journey mapping Verdieping november 2014 do Interpersoonlijke vaardigheden (conflicthantering) BLOK III Interpersoonlijke vaardigheden (integration session) Business vr De strategische marketingplanningscyclus Management iii Customer Management za Product Leadership: marketing and innovation Inleiding Product Leadership: marketing and innovation Verdieping december 2014 do Onderzoeksmethoden & Technieken BLOK IV Onderzoeksmethoden & Technieken Market vr Customer Relationship Management (CRM) Dynamics I Services marketing za Offering: value proposition Inleiding Offering: value proposition Verdieping cdo track semester 2: managing disruptive technologies MASTER CLASS III: Marketing Strategy MASTER CLASS IV: Technology Management & Disruptive Innovations maart 2015 do Project Management I BLOK VII Project Management II Marketing vr Market Strategy I Management i Market Strategy II za Market Strategy III Market Strategy IV april 2015 do Change Management I BLOK VIII Change Management II Marketing vr Brand Management I Management ii Brand Management II 16 17

10 za Brand Management III Brand Management IV mei 2015 do Change Management III BLOK IX Change Management IV Marketing vr Mobile Internet Management iii The Internet of things za Cloud Technologie D printing juni 2015 do Onderzoeksmethoden & Technieken BLOK X Onderzoeksmethoden & Technieken Technologie vr Technologie Management I Management & Technologie Management II Innovatie za Innovatie I Innovatie II juli 2015 do Onderzoeksmethoden & Technieken BLOK XI Onderzoeksmethoden & Technieken Disruptive vr Marketing Game I Technologies i Marketing Game II za Marketing Game III Marketing Game IV augustus 2015 do Onderzoeksmethoden & Technieken BLOK XII Onderzoeksmethoden & Technieken Disruptive vr Company Visit Technologies ii Company Visit za Managing Radical Change Managing Radical Change cdo track semester 3: consultancy project, international trip & master thesis CONSULTANCY PROJECT: Digital Stragy Implementation INTERNATIONAL BUSINESS TRIP: Silicon Valley MASTER CLASS V: Master thesis september 2015 do Boardroom Advisory Skills I BLOK XIII Boardroom Advisory Skills II Consultancy vr Project Group Meeting Project I Feed Back Session by Board Room Consultants za Project Group Meeting Project Group Meeting oktober 2015 do Boardroom Advisory Skills III BLOK XIV Boardroom Advisory Skills IV International vr Prepatory Meeting for Internation Business Trip Business Trip i Prepatory Meeting for Internation Business Trip za Prepatory Meeting for Internation Business Trip Prepatory Meeting for Internation Business Trip november 2015 ma Company Visits Silicon Valley Slot 1 BLOK XV Company Visits Silicon Valley Slot 2 International di Company Visits Silicon Valley Slot 3 Business Trip i Company Visits Silicon Valley Slot 4 wo Company Visits Silicon Valley Slot Company Visits Silicon Valley Slot 6 do Company Visits Silicon Valley Slot Company Visits Silicon Valley Slot 8 vr Company Visits Silicon Valley Slot Company Visits Silicon Valley Slot 10 december 2015 do Onderzoeksmethoden & Technieken BLOK XVI Onderzoeksmethoden & Technieken Thesis vr Thesis Reviews Review I Thesis Reviews za Thesis Reviews Thesis Reviews januari 2016 do Onderzoeksmethoden & Technieken BLOK XVII Onderzoeksmethoden & Technieken Consultancy vr Project Group Meeting Project II Feed Back Session by Board Room Consultants Project Group Meetings za Project Group Assignment presentations to Companies Project Group Assignment presentations to Companies februari 2016 do Onderzoeksmethoden & Technieken BLOK XVIII Onderzoeksmethoden & Technieken Thesis vr Thesis Reviews Review II Thesis Reviews za Thesis Reviews Thesis Reviews maart 2016 Graduation Day 18 19

11 Start programma en investering De Master of Marketing (MM), specialisatie Digital Strategy start jaarlijks in september. De investering voor de master bedraagt ,- en vrij van btw voor particulieren. De bijkomende kosten voor leermiddelen en voor het arrangement bedragen 2.400,-. U kunt het cursusbedrag in één keer betalen. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om in twee termijnen van elk ,- of in 20 termijnen van elk 1.110,- te betalen. Deze bedragen zijn exclusief kosten voor leermiddelen en het arrangement. Deze dienen in zijn geheel voor aanvang van de opleiding te worden voldaan. Scholing en de fiscus Bedrijven kunnen de kosten van een cursus of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van ,- met een drempel van 250,-. Het resultaat Na het succesvol afronden van de opleiding MM Digital Strategy kun je als geen ander de complexe samenhangende vraagstukken van een digitale strategie overzien en de impact van veranderingen in de keten inschatten. Je bent in staat om processen te definiëren, complexe digitale producten en bedrijfsmodellen te implementeren en om sturing en leiding te geven aan complexe veranderingsprocessen

12 een uitgave van: alle rechten voorbehouden 2013/2014

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis Joris Merks Schizofrene marketing pag 7 Jos Veldwijk Gouden tijden voor B2B marketeers Frank van Delft Klantinzicht grootste uitdaging pag 4 pag 6 Carrièrekrant voor professionals in marketing, communicatie,

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET AMBITIE START 30 AUGUSTUS 2012 The business school that thinks and lives in the future INZICHT

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional

Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional In cl Be us ro ief ep Co sp nc ro ep fie t l Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional Over NBA-VRC NBA-VRC is een samenwerking tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie