Unfold your potential Unfold your potential. Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential. Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling"

Transcriptie

1 Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling Start op 27 januari 2015 Unfold your potential Unfold your potential

2 De 'Masterclass Financieel Management' is een diepgaand en praktijkgericht 10-daags programma dat alle aspecten van het financieel beleid behandelt en de link legt naar accountancy. Elke sessie begint met een stevige theoretische basis. Die basiskennis leert u toepassen aan de hand van één case, die terugkomt gedurende heel de opleiding. De docenten zijn experten met beide voeten in de financiële bedrijfspraktijk. Ze zijn mee met de actuele evoluties en delen graag hun expertise met u. Uniek concept: u werkt met één case doorheen de opleiding. Dat garandeert u een stevige verankering van alle nieuwe inzichten en technieken. Herbert De Loose, CFO bij Duvel Moortgat licht de financiële strategie van zijn bedrijf toe en verduidelijkt de werking van zijn team. Vervolgens worden alle financiële concepten aan de dagelijkse werking van dit bedrijf getoetst. Regelmatig geven medewerkers van Duvel u meer uitleg en beantwoorden uw vragen. Op het einde van de opleiding is er een bedrijfsbezoek bij Duvel. Een uitgelezen kans om de ware impact van finance op de volledige bedrijfsvoering te ervaren en een uniek netwerkmoment! Op maat van de financiële professional De Masterclass Financieel Management is een doorgroeiprogramma voor financiële medewerkers die al enkele domeinen van financieel beleid beheersen maar die nu een volledig zicht willen krijgen in financieel management. financieel medewerkers met minimum 3 jaar ervaring financieel analisten accountants en bedrijfsrevisoren kredietbeoordelaars en ondernemingsverantwoordelijken in financiële instellingen algemeen directeuren en zaakvoerders iedereen die met de praktische kant van financieel beleid te maken krijgt Hebt u nog vragen of opmerkingen? Contacteer Pascale Moreau Projectmanager Tel.: Documentatie Naast een uitgebreide documentatiemap met de teksten van de docenten, ontvangt elke deelnemer het naslagwerk The strategy-focused organization: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment, Robert S. Kaplan en David P. Norton. Attest permanente vorming IAB (B0046/2009) - IBR - BIBF (70 lesuren, aangevraagd) OVB (60 J punten, aangevraagd)

3 De 9 troeven van deze doorgroeicyclus 1. Alle belangrijke financiële aspecten komen aan bod. Zeer grondig programma! 2. Het werken rond één case waarborgt een optimale verankering van de nieuwe concepten. 3. U vertaalt theorieën en modellen naar een concreet individueel actieplan. 4. De kennis die u opdoet brengt uw inzicht in financemanagement naar een hoger niveau. 5. U verdiept uw kennis in alle aspecten van het financieel beleid van een organisatie. De nieuwste inzichten en technieken komen aan bod. 6. Docenten zijn allen specialisten in hun vak en munten uit door een stevige kennis en ervaring. Zij weten deze praktijkervaring bovendien uitstekend te brengen. 7. Netwerking op niveau: u leert collega's in uw vak kennen en wisselt ervaringen uit. 8. Het leertempo is ideaal: 10 opleidingsdagen in 10 weken. 9. Na deze opleiding heeft financieel management geen geheimen meer voor u. Welke aspecten komen aan bod? Tijdens deze 10-daagse cyclus, gespreid over 4 maanden, gaan ervaren financespecialisten dieper in op uiteenlopende thema's zoals kostprijscalculatie, investering, budgetteren, cashflowmanagement, enz. 1. Strategy n Strategie: vastlegging en implementatie. Welk is de rol van de finance functie in deze processen? 2. Finance n Financiële analyse n Waardering en mergers & acquisitions n Accountancy: IAS/IFRS, eindejaarsverrichtingen,... n Corporate governance, interne & externe audit en reporting 3. Managerial n Strategisch plan, financieel plan, langetermijnplanning, managerial reporting, budgetteren n Kostprijscalculatie en kostenmanagement n Investeringsanalyse n Businessplan en businesscase 4. Treasury n Cashflowmanagement n Rente- en wisselkoersrisico s Op 10 dagen tijd bekijk je de financiële componenten en processen van een bedrijf vanuit verschillende invalshoeken. Interessant voor financiële professionals die willen doorgroeien, maar evenzeer onmisbaar in het algemeen management van een bedrijf of business unit. Koen De Vos, pilot operations manager, IBBT Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie

4 Programma DAG 1 > 27 januari 2015 Finance vanuit een strategisch perspectief n Introductie n Wat is de gewijzigde rol van de financefunctie? Plannen n Van missionstatement naar bedrijfsdoelstellingen en terug n Een strategisch plan in 10 stappen en 10 tips n Het businessplan als vertrekpunt Docent: Peter Manet en Herbert De Loose DAG 2 > 3 februari 2015 Budgetteren n Een budget opstellen n Het verkoopsbudget: de verkooporganisatie doorgelicht n Het kostenbudget n Het investeringsbudget n Het cashbudget: winst is ijdel, cash verstandig! n Budgetcontrole en verschillenanalyse Docent: Jos Gilissen en Karel De Backer (Duvel case) DAG 3 > 10 februari 2015 Investeringsanalyse 1. Evaluatie en analyse van investeringsprojecten n Inleiding n Beslissingscriteria n Relevante cashflows n Specifieke gevallen n Kapitaalkost (WACC) n Oefeningen en cases n Inleiding op reële optiebenadering n Praktijkvoorbeelden 2. Een praktische kijk op de investeringsevaluatie Docent: Ludo Lambrechts DAG 4 > 19 februari 2015 IAS/IFRS 1. IFRS reporting n Wat is de doelstelling van IFRS? n Conceptueel framework: wat is er anders en waar liggen de basisverschilpunten met de lokale wetgeving? n Niet vergeten: andere rapporteringsverplichtingen n Bespreking van de eerste introductie van IFRS in de boekhouding n Een andere manier van organiseren: vereisten analytische boekhouding en segmentrapportering n Een kijkje op actuele topics en tendensen 2. Accountancy: IAS/IFRS n Wat zijn de vereisten voor waardering van activa en passiva? Materiële vaste activa, voorraden, immateriële vaste activa, latente belastingen n Bijzondere vereisten voor waardeverminderingen en afschrijvingen Docent: Siebrecht Plateau

5 DAG 5 > 3 maart 2015 Kostprijscalculatie: de basisprincipes n Situering van costaccounting en praktische implicaties n Kostenclassificatie en terminologie n Kostprijssystemen en hun evolutie n Management beslissingen op basis van kostprijscalculatie n Is contributiedenken het middel tot kortetermijn winstoptimalisatie? n Kostencalculatorische principes: de essentie in 5 punten n Het opzetten/verbeteren van een kostprijscalculatiemodel n Activity based costing: een introductie n Toelichting aan de hand van praktijkvoorbeelden Docent: Peter Manet DAG 6 > 10 maart 2015 Waardering 1. Waardecreatie en identificatie van drijvers van waardecreatie n Discounted cashflowmodel en Net Present Value n Adjusted Net Present Value n Belang Continuing Value n Minicase: waardering met Continuing Value 2. Cashflows voor waardering 3. Gewogen gemiddelde kapitaalkost n Risicovrije opbrengstvoet n Risicopremie n Kosten van het eigen vermogen n Kosten van schuldfinanciering n Betafactor n Minicase: berekening gewogen gemiddelde kapitaalkosten 4. Economische betekenis Net Present Value n Porter: analyse attractiviteit van een industrietak / waardeketen (value chain) onderneming n Relatie Porter model en positieve Net Present Value 5. Case: waardering van een onderneming n Belang nauwkeurige voorspelling van de waardedrijvers n Gebruik van analistenrapporten en benchmarks n Sensitiviteitsanalyse van de kritische assumpties op de waarde Docent: Ludo Ooms DAG 7 > 17 maart 2015 Kostenmanagement n Activity based costing: detailaanpak n ABC opnieuw bekeken: timedriven activity based costing n Van kostprijscalculatie naar kostenmanagement: actie! n Kostenanalyses en rapportering n Activity based budgetting n Targetcosting: kostenbeheersing vanaf het begin n Cases en voorbeelden Docent: Peter Manet

6 Programma DAG 8 > 24 maart 2015 Financiële analyse n Rol van financiële analyse n Analyse van de jaarrekeningen op tijds- en structuurbasis horizontale analyse of analyse in de tijd, verticale analyse of analyse van de structuur n U verwerft inzicht in de bouwstenen van financiële analyse liquiditeitsratio s, solvabiliteitsratio s, rentabiliteitsratio s, toegevoegde waarderatio s Strategic reporting n Meten is weten en kennis is macht... n Wat meten we? Over KPI s en andere scorecards n Stilstaan is achteruitgaan: meet wat verandert, verander wat u meet n Bedien uw stakeholders naar hun wensen Al gevolgd door 183 deelnemers! Docent: Peter Manet DAG 9 > 31 maart 2015 Treasurymanagement 1. Cashmanagement n Rekeningenstructuur en -beheer n Payments and cashmanagement: payables and receivables, liquiditymanagement (cashbalancing - notional pooling - automatic sweeping) 2. Het beheer van renterisico s n Inleiding op de rentecurve n Soorten renterisico s n Indekkingstechnieken: forward rate agreement, interest rate swaps, interest rate options, gestructureerde hedges n Case 3. Het beheer van wisselkoersrisico s n Soorten wisselkoersrisico s n Indekkingspolitiek n Indekkingstechnieken: interne en externe technieken n Case Docent: Christophe Mortier en Geert Hooft (Duvel case) DAG 10 > 21 april 2015 Corporate governance - interne/externe audit n Corporate governance: principes, belangrijkste codes n Audit: definitie en soorten, verschil interne/externe audit, peilers van het auditberoep Docenten: Flor Keulemans en Anja Delbauf (Duvel case) Afsluitend werkbezoek aan Duvel Moortgat

7 In professionele handen Peter Manet is ervaren trainer en begeleider van organisaties bij Manet Management in Motion. Na zijn studies (lic. Handelswetenschappen, MBA, Master in Accountancy, Financieel beheer, Vlerick), verwierf hij zowel een uitgebreide praktijkervaring in de industrie als in professionele adviesverlening. Daarnaast was hij gedurende een aantal jaren eigenaar van een Limburgse kmo. Peter is ook onafhankelijk bestuurder van vennootschappen, hij is gastprofessor aan EMS (H.U. Brussel) en PHL en veelgevraagde spreker op managementtrainingsprogramma s. Ludo Ooms is managing director van Janssen Alpine (Zwitserland & Oostenrijk). Voordien was hij o.m. vice president Finance & CFO bij Janssen-Cilag Europe, Middle East Africa en treasurer van het Johnson & Johnson Global Treasury Services Center (coördinatiecentrum). Hij werkte 3,5 jaar in de USA als controller Licensing & Acquisities bij Janssen Pharmaceutica, waar hij in het business development team verantwoordelijk was voor de financiële evaluatie, structurering en waardering van licensing deals en acquisities. Vervolgens als director corporate financial analysis in het hoofdkantoor van J&J, als verantwoordelijke voor de financiële en strategische analyse en benchmarking. Siebrecht Plateau is directeur administratie en financiën van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en IAB-accountant. Het domein van de consolidatie was jarenlang zijn focus, waarbij zijn aandacht onvermijdelijk naar de IAS/IFRS-normen leidde. De kennis die hij opbouwde over de internationale rapporteringsnormen wil hij graag met u delen. Hij verstaat de kunst deze complexe materie helder en boeiend over te brengen. Herbert De Loose is financieel & administratief directeur bij Duvel Moortgat. Jos Gilissen is finance manager bij B&M Consulting. Flor Keulemans is auditmanager bij BNP Paribas Fortis. Hij is licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen (VLEKHO), master in internal auditing (IPO-UFSIA Management School), master in financieel management (VLEKHO) en certified internal auditor. Daarnaast is hij ook voorzitter van IIA-België (sinds 1997), lid van de board of directors van IIA-België (voorheen IIA-Benelux) sinds 1993, programmaleider Master in internal auditor - IPO-UFSIA Management School en lid redactieraad Audit en controle in de praktijk - nieuwsbrief (Kluwer). Ludo Lambrechts is directeur van het financieel adviesbureau BULCO dat erkend is als adviesinstantie door het Vlaams Gewest. Hij combineert praktijkervaring met sterke didactische kwaliteiten. Als docent verdient hij zijn sporen bij HUB. Hij is er gastprofessor en programmadirecteur van de Master in International Business. Hij doceert onder andere bij de Baak-VNO-NCW. Bij het VIZO schakelt men hem in als erkend adviseur. Christophe Mortier is Head of Executive Desk bij ING Private Banking. Hier begeleidt hij topmanagers bij het risicobeheer van hun aandelengelinkte vergoedingen.

8 Waar en wanneer? 27-01, 03-02, 10-02, 19-02, 03-03, 10-03, 17-03, 24-03, en Mechelen, Novotel Mechelen Raadpleeg de website voor de recentste informatie over data, plaats en prijs. Praktische informatie Duur Tien dagen, van 9 tot uur. Ontvangst met koffie een halfuur voor start. Prijs en betaling euro excl. 21 % btw Deze prijzen zijn geldig tot Catering en documentatie zijn in de prijs begrepen. Het totaalbedrag van 4 416,50 euro (incl. btw) betaalt u vooraf op rekening IBAN BE Al onze opleidingen zijn erkend en komen in aanmerking voor betaling met de kmo-portefeuille. Daardoor betaalt u maar de helft van de opleidingskosten. Meer info vindt u op Inschrijven U kunt snel en makkelijk online inschrijven op U kunt uw bestelbon ook faxen naar of inschrijven per naar Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een bevestiging van uw deelname, samen met een wegbeschrijving en een factuur. Kluwer Opleidingen Motstraat 30 BE-2800 Mechelen Btw BE Tel.: Fax: Annuleren of uw inschrijving verplaatsen Als u verhinderd bent kunt u zich altijd laten vervangen door een collega. Annuleren of uw inschrijving verplaatsen kan enkel schriftelijk tot 2 weken voor het begin van de opleiding. Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. Door onvoorziene omstandigheden kan Kluwer Opleidingen genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren, het programma of de locatie te wijzigen. Meer informatie over betalen, annuleren of uw deelname verplaatsen vindt u op Kluwer Opleidingen geeft ruimte aan uw ambities Kluwer Opleidingen ontwikkelt het talent van professionals, al 25 jaar lang. Zo ontplooien medewerkers zichzelf en versterken ze de organisatie waar ze werken. Onze ambitie is ondernemingen te helpen evolueren naar lerende organisaties. Elk jaar leidt Kluwer Opleidingen meer dan deelnemers op uit organisaties. We bieden opleiding, training, coaching en leeradvies. Voor individuen én voor teams. In open kalendertraining én op maat. De expertise van onze trainers en consultants zorgt voor een sterke leerervaring en een gegarandeerd resultaat. Drie keer op rij verkozen tot Best Learning, Coaching & Development Company Ik schrijf me in, volgens de mij bekende inschrijvingsvoorwaarden, voor de opleiding Masterclass Financieel Management op 27-01, 03-02, 10-02, 19-02, 03-03, 10-03, 17-03, 24-03, en in Mechelen (FIMANNB017) Naam: Mevr./Dhr.: Voornaam: Functie/beroep: Geboortedatum (dd/mm/yy): Privéadres: Postcode + plaats: Gsm: Bedrijf/organisatie: Werkadres: Postcode + plaats: Algemeen tel. werk: Direct tel. werk: Fax: Wenst u ook per informatie te ontvangen over opleidingen? ja neen Factuur t.a.v.: Btw-nummer: Datum: Handtekening Uw adresgegevens worden door Kluwer Opleidingen nv in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze uitgaven en activiteiten. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van hebt u recht op inzage en correctie van de door Kluwer Opleidingen nv bewaarde informatie. Verantwoordelijke uitgever: Johan De Meyer, Motstraat 30, 2800 Mechelen FIMANNB

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

DAG VAN DE PROJECTMANAGER 2015 Sleutel aan uw methodiek, techniek en skills

DAG VAN DE PROJECTMANAGER 2015 Sleutel aan uw methodiek, techniek en skills DAG VAN DE PROJECTMANAGER 2015 Sleutel aan uw methodiek, techniek en skills CONGRES - 3 JUNI 2015 - DE MONTIL (AFFLIGEM) 7de editie! Al gevolgd door 1141 deelnemers Vijf redenen waarom u de DAG VAN DE

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Professional Skills Training

Professional Skills Training Professional Skills Training Ga de uitdaging aan en haal het beste uit uzelf! www.kluweropleidingen.be Stimuleer uw persoonlijke en professionele ontwikkeling! Uzelf en uw kwaliteiten beter leren kennen?

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie

Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie /CBE CBE is een organisatie van VIVES Kortrijk Business School voorheen KATHO HANTAL Business School programma academiejaar 2013-2014 Centrum voor Bijscholing Eventorganisatie 8 raakgekozen thema s 3 uur

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE BDO ACADEMY

OPLEIDINGSBROCHURE BDO ACADEMY OPLEIDINGSBROCHURE BDO ACADEMY BDO ACADEMY ONDERSTEUNT UW CARRIÈRE BIJ BDO Eén van de belangrijke objectieven die BDO zich gesteld heeft, is ervoor zorgen dat onze medewerkers graag bij BDO zijn en willen

Nadere informatie

Catalogus Opleidingen 2015-2016

Catalogus Opleidingen 2015-2016 Training, advies en begeleiding voor excellent management. Catalogus Opleidingen 2015-2016 QUALITY HEALTH & SAFETY ENVIRONMENT PEOPLE Over Amelior U hebt de catalogus van Amelior in handen, een handig

Nadere informatie

Financial reporting: de gps van uw onderneming

Financial reporting: de gps van uw onderneming 27 E E N I N I T I A T I E F V A N E Y I N S A M E N W E R K I N G M E T T I J D C O N N E C T E N E C H O C O N N E C T 1 3 J U N I 2 0 1 4 Geïntegreerde 2 rapportering Financiële departement als business

Nadere informatie

Training Operational Excellence in de zorg

Training Operational Excellence in de zorg Efficiënt Voorraadbeheer Training Operational Excellence in de zorg Lean en Mean Processen Dynamisch voorraadbeheer en assortimentsanalyse Optimale supply chain infrastructuur Besparingspotentieel bepalen

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Boordtabellen en Business Plan

Boordtabellen en Business Plan Business advisers Boordtabellen en Business Plan B.I.B.F. Seminarie 3. Boordtabellen Zaterdag, 24 maart 2012 Antwerpen Potvlietlaan 6 2600 Antwerpen Tel. +32 (0)3 235 66 66 Brussel Metrologielaan 10, bus

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Credit Management en Excel

Credit Management en Excel Credit Management en Excel Debiteurenbeheer of het opstellen van debiteuren rapportages, het zijn terugkerende werkzaamheden op iedere creditmanagement afdeling. Werkzaamheden die lang niet altijd goed

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] ieder jaar 12 maanden Utrecht start duur locatie

incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] ieder jaar 12 maanden Utrecht start duur locatie incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] start duur locatie ieder jaar 12 maanden Utrecht pco kennis opleidingen & trainingen PCO Kennis is al meer dan 25 jaar dé kennisspecialist

Nadere informatie

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod Deloitte Academy 2015 Cyber Security Cursusaanbod Deloitte hecht veel waarde aan het delen van kennis met klanten en relaties. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om samen met onze Deloitte Cyber Risk

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie