Bedrijfsfinanciering & Corporate Governance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsfinanciering & Corporate Governance"

Transcriptie

1 Master TEW Bedrijfsfinanciering & Corporate Governance Prof. Keuleneer Q uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 1 Bedrijfsfinanciering & Corporate Governance Prof. Luc Keuleneer

4 2 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Inleiding - Strategic Finance and Risk Management... 4 I. Inleiding: Wat is de ultieme ondernemingsdoelstelling? Key value drivers: De waardestuwers zijn: Is het correct om aandeelhouderswaarde te maximaliseren? Het nemen van de juiste beslissingen: Strategic Finance Balanced Scorecard: Wordt er op ondernemingsniveau tijdens een bepaalde periode waarde gecreërd? Finance is simpel Hoofdstuk 2: Waardebepaling van ondernemingen Uitgangspunt: Choosing the valuation method for the Stand alone value Market method: Asset Based Methods: Economic Methods: Weighted Average Cost of Capital (WACC) Voorbeeld COBA: Verhouding WACC en Situatie I: V > 0 en waarde Situatie II: V > 0 en waarde Situatie III: V< Cash Flows berekenen Top down methode: Voorbeeld: Welke CF-methode gebruiken? Voorbeeld: Swordfish Division APV (Adjusted Present Value) Inleiding Voorbeeld Swordfish:... 26

5 3 6.3 Link tussen uitgangspunt en APV Option Pricing Opties Waardering van ondernemingen met Option Pricing Binomiaal model Van binomiaal model naar Black & Scholes Hoofdstuk 3: Mergers & Acquisitions Case ABN AMRO Verschillende problemen met de overname: Hoofdstuk 4: Financial Planning Working Capital Management Voorbeeld Rosengarten Corporation Wat als de financieringsmiddelen voor de nagestreefde groei niet beschikbaar zijn Gastcollege 1: Corporate Governance en Interne Audit: Kader en ervaringen (Door Paul Maertens) 60 Deel 1: Corporate Governance algemeen Corporate Governance: Raad van Bestuur Belgische corporate governance-kader: Governance, Risk and Compliance: Deel 2: Interne controle, interne audit en auditcomité Interne controle : Interne Audit: Auditcomité Auditproces Deel 3: Toepassingsaspecten in een ziekenhuisomgeving Werking van Raad van Bestuur Deel 4: Toepassingsaspecten binnen een autonoom overheidsbedrijf Governance in overheidsbedrijven Gastcollege 2: De CEO (door Eric Willems)... 67

6 4 Hoofdstuk 1: Inleiding - Strategic Finance and Risk Management I. Inleiding: 1.1 Wat is de ultieme ondernemingsdoelstelling? = maximalisatie van de waarde v/d onderneming = waardecreatie Dus ook bij investeringsbeslissingen moet de vraag zijn: is er waardecreatie wanneer het project wordt uitgevoerd? Net Present Value = NPV Waarde = Present value van verwachte CF s (Cash Flows) Het is niet de bedoeling om zo snel mogelijk een hoge CF te hebben. Bijvoorbeeld: Situatie 1: Situatie 2: Stel de disconteringsvoet = 10%. Situatie 1 stelt een perpetuïteit voor. De waarde v/d onderneming in S1 is: S2 >> S1 Goede winst goede CF, want winst is manipuleerbaar 1.2 Key value drivers: 1. CF s: zo hoog mogelijk 2. WACC: zo laag mogelijk Moeten verstandig zijn Structuur van een onderneming: EV aandeelhouders R EV K EV VV bank R VV K VV

7 5 1.3 De waardestuwers zijn: Cash Flows: operationele kasstromen vrije kasstromen WACC: Weighted average cost of capital 1.4 Is het correct om aandeelhouderswaarde te maximaliseren? Aandeelhouderswaarde = Totale waarde van de onderneming VV Onderneming Maximalisatie van de aandeelhouderswaarde: EV Er zijn 2 mogelijkheden om de aandeelhouderswaarde te verhogen, zowel door VV de verlaging van het vreemde vermogen of door de maximalisatie van de totale waarde van de onderneming. VV - projecten liquideren en VV terug betalen - MAAR: dit is slecht, want je vernietigd waarde EV - Het EV verhogen komt overeen met het minimaliseren van het VV. - MAAR: de kost is hoger, want door de rendement-risico relatie vereist men een hoger rendement indien het eigen vermogen omhoog gaat. - kost EV >> kost VV WACC Minimalisatie van het VV is niet de beste oplossing. Totale waarde van de onderneming (maximaliseren) = eerste prioriteit in een bedrijf Corporate Governance: Niemand mag in staat zijn bedrijfsbeslissingen te nemen die niet meer i.f.v. het bedrijf zijn, maar in dienst van een individu of een groep v. individuën. - One Tier structuur: België - De Raad van Bestuur is de baas. Zij worden aangeduid door de aandeelhouders. - Corporate governance: doet de Raad van Bestuur wel alles i.f.v. de onderneming i.p.v. de aandeelhouders, aangezien zij telkens de RvB moeten herverkiezen? Invloed van de aandeelhouders inperken & Raad van Bestuur moet extern en onafhankelijk zijn - Two Tier structuur: Duitsland - De Aufsicht Raadt controleert daar alles. Hierin zitten vakbonden en banken. grotere corporate governance problemen 1.5 Het nemen van de juiste beslissingen: in een onderneming heb je: Top management de rest de volgende problemen treden hier bij op: 1) Wel willen maar niet kunnen EXTERNAL GOVERNANCE: regels, wetten e Basiswet in Finance: EFFICIËNTE MARKTEN: alle beschikbare informatie in de markten wordt op een correcte manier weerspeigeld in de financiële parameters (prijzen, credit rating...)

8 6 Zelfregulering - Regelgevers zijn dit zelf gaan geloven Deregulering (bv. de opheffing van de scheiding tussen commercial en investment banks) Andere regulering - bv. IFRS: men begon marktwaarde te gebruiken i.p.v. boekwaarde. De marktwaarde is gebaseerd op prijzen en de fair value (1 e Basiswet Finance) - bv. Basel I & II Basel I Basel II 100 Shell 8 EV 100 Shell 5.6 EV (ING) 4 EV (ABN A.) Bij Basel I moesten banken 8% EV aanhouden van de hoeveelheid die men uitgaf. Basel II gaf hen de mogelijkheid om zelf te bepalen hoeveel EV men moest aanhouden (bv. ING 0.8 (op 8%) en ABN Amro 0.5 (op 8%)). Aangezien EV duurder is dan VV, zetten men dit zo laag mogelijk. Zo drukte men de kosten en kon men betere voorwaarden geven aan Shell. Men wou een bepaalde beslissing nemen, maar konden dit niet omwille van bv. IFRS. OF pensioenfondsen moeten een bepaalde hoeveelheid aanhouden met een bepaalde credit rating (hoewel deze gebaseerd zijn op efficiënte markten) OF... ANDERE REGULERINGEN nodig 2) Wel kunnen maar niet willen Manieren op risico te bepalen: Β R F + β MRP σ R F + σ MRP - σ houdt zowel diversifieerbaar als niet-diversifieerbaar risico in en β enkel nietdiversifieerbaar - Men gebruikt vaak β Men gaat er van uit dat men/iedereen kan diversifiëren (efficiënte markten) 2 e Basisveronderstelling in Finance: INDIVIDU IS RATIONEEL A: 100% zekerheid + 3,000,000 B: 80% kans 4,000,000 en 20% kans niets C: 100% zekerheid - 3,000,000 D: 80% kans - 4,000,000 en 20% kans geen verlies - indien men twee opties kan kiezen, dan kiest men vaak A-D. Dit houdt in: Risk seeking over losses. Mensen nemen meer risico wanneer ze geconfronteerd worden met verliezen. - bv. auditors moeten extra voorzichtig zijn wanneer een bedrijf zich bevindt in een slechte periode, want dan wordt er meer risico genomen. - Moral Hazard: een goede afloop schrijft men toe aan zichzelf en aan slechte aan anderen. - Behavioural risks: Top management moet zowel KSF (Kritische succesfactoren) en PI (Performance indicators) gebruiken. De belangrijkste KSF is het maximaliseren van de waarde van de onderneming. Het probleem is dat top management vaak bezig is met PI (hun bonus hangt hier van af). Vroeger dacht men eveneens dat indien men het top management de opdracht gaf problemen bij de rest op te lossen, dat het top management dit ook effectief deed naïef INTERNAL GOVERNANCE

9 7 Samenvattend: Corporate Governance 1) Andere reguleringen (EXTERNAL GOVERNANCE) 2) Behavioural top management control (INTERNAL GOVERNANCE) 2. Strategic Finance = Strategisch Management + financieel management TQM BPR VBM Total Quality Management Business Process Reengineering Value Based Management (80 ) (90 ) bv: Business Process Reengineering in de financiële sector: Men veranderde haar diensten van producttype naar cliënttype 2.1 Balanced Scorecard: Men gebruikte vaak de Balanced Scorecard. In deze moet informatie staan dat écht waarde creëert. - De Proces indicators moeten de volgende 2 eigenschappen hebben: - Meetbaar - Niet manipuleerbaar Perspectief KSF P.I. FIN Top Man.: Maximalisatie van de waarde van de onderneming 1) ROE = = Return Klanten ORG R&D... of Equity 2) EVA = Economic Value Added 3) Is ROE een goede P.I.? NEEN, deze is manipuleerbaar, aangezien men eigen vermogen kan doen dalen door meer vreemd vermogen aan te gaan.

10 8 2.2 Wordt er op ondernemingsniveau tijdens een bepaalde periode waarde gecreërd? Economic Value Added (EVA): EVA = ( ) ROIC (Wat het opbrengt) > WACC (Wat het kost)? Door Stern & Stewart uitgevonden Return on Invested Capital (ROIC): ROIC = ( ) Met t = belastingsvoet NOPAT = Net operating profit after taxes AIC = Average invested capital Capital is zowel eigen vermogen als vreemd vermogen Wordt procentueel uitgedrukt Weighted Average Cost of Capital (WACC): WACC = ( ) Met P = proportie K = kosten t = belastingsvoet WACC neemt het belastingsvoordeel van VV al in rekening. Wordt procentueel uitgedrukt

11 Voorbeeld: Is de EVA positief in dit voorbeeld? Ps. Vereiste rendement op Eigen Vermogen is 20% We weten dat: ( ) AIC = ( ) De gegevens hiervoor vind je bij Tot. Passiva. ( ) WACC = ( ) ( ) ( ) De belastingsvoet vind je bij de Resultatenrekening en de K VV bij de Te betalen interesten. De K EV is gegeven als Het vereiste rendement op Eigen Vermogen. ROIC = ( ) ( ) Vervolgens is de ( )

12 Opmerkingen bij EVA: 1. CF s zijn belangrijker dan winst, die vervat zit in de EBIT. De EBIT zit vervat in de ROIC in bijgevolg zit de winst dus ook in de EVA We moeten CF s opnemen in de berekening 2. Neem de tijdswaarde van geld op. 3. Een positieve EVA is goed, maar als je 4 slechte projecten hebt gedaan en 1 hele goede, waardoor je EVA positief werd, dan heb je niet goed gehandeld we moeten dus beslissen op projectniveau 4. EVA wordt per periode berekend. De parameter kan dus vertekend worden door projecten in bepaalde jaren (bv. in 2014 in het onderstaande voorbeeld) We moeten dus de hele levensduur van projecten opnemen Vervolgens kan je de formule van EVA anders schrijven, rekening houden met de opmerkingen: ( ) ( ) Waarbij NPV = Net Present Value en IRR = Internal Rate of Return. De NPV is de contante waarde van de verwachte EVA s. 3. Finance is simpel In Finance zijn er 8 basistheorieën (Fisher...Jensen) waarnaar men altijd terug kan keren. Alles wat men in Finance weet, kan men terugkoppelen aan één van deze theoriën. 1) APV (Adjusted Present Value) // importance of the financial structure of a company je splitst de waarde uit de financiële structuur en de activiteiten uit elkaar Modigliani & Miller: belang van financiële structuur bij waardecreatie 2) Corporate Governance Jensen: agency theorie = belangenconflicten 3) Tijdswaarde van geld 1 vandaag is niet gelijk aan 1 binnen één jaar. Fisher 4) Risico Management: Value at Risk Value at Risk = maximaal verlies dat je tijdens een bepaalde periode op een bepaalde positie kunt lijden met een bepaalde probabiliteit maatstaf om hoger risico te kunnen rapporteren andere maatstaven: Duration/duration gap = interestrisico - wordt uitgedrukt in jaren/maanden... Credit ratings = kredietrisico - wordt uitgedrukt in AAB/AAA... Value at Risk is populair omdat je één enkel getal, das verschillende soorten risico s zoals wisselkoersrisico kan incalculeren, kan rapporteren aan het top management. Markowitz: portfolio theorie 1) risico v/e financieel instrument wordt gegeven door de σ

13 11 2) risico v/e portfolio (= verzameling van financiële instrumenten) wordt gegeven door. Het risico van een portfolio kan lager zijn dan dat van de som van de risico s van de individuele financiële instrumenten door de correlaties. diversificatie effect Voorbeeld: 1,000,000 KBC met σ = 2%. Wat is de VAR van KBC met een parameter van 97.72%? Je meet hier dus het prijsrisico MAAR voor buitenlandse inversteerders/fondsen is er eveneens een wisselkoersrisico ( ). Dit kan men eveneens in kaart brengen door de correlatie tussen σ en σ W er bij te rekenen. Opmerking: Je kan de VAR enkel gebruiken indien je een normale verdeling hebt. Kredietrisico s zijn bijvoorbeeld niet normaal verdeeld. 5) Option Valuation Black & Scholes 6) EVA: What is the cost of capital of a company Sharpe 7) Insider Trading Fama: efficiënte markten 8) Valuation = investment analysis Williams een onderneming is een sommatie van de waarde van de projecten Te kennen: Lesnotities Teksten

14 12 Hoofdstuk 2: Waardebepaling van ondernemingen 1. Uitgangspunt: 70% van de deals voegen geen waarde toe voor de aandeelhouders van de kopende onderneming. Synergiën zoals sales growth en product development kunnen optreden na de transactie, maar in deals komen synergiën altijd later. De prijs die je betaalt bij een M&A transactie is de standalone value van het bedrijf + de premium + dealkosten. De grootste kost bij een deal zijn de advocaten. Probleem: Er moeten al zeker enkele synergiën voorkomen voordat men waarde voor de aandeelhouders gaat creëren. 2. Choosing the valuation method for the Stand alone value 2.1 Market method: gebruik van multiples (~ marktgemiddeldes)

Financieel Managment

Financieel Managment 2de bach HI Financieel Managment Samenvatting boek aangevuld met notities Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 142 6.50 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

4. Financieel Management

4. Financieel Management 4. Financieel Management Docentenversie Inleiding 1. Financiering Genereren 2. Financiële prognoses 3. Succesfactoren en Valkuilen 3. Financieringsstrategieën Als je ondernemerschap definieert als een

Nadere informatie

Financieel Managment

Financieel Managment 3de bach TEW/HIR Financieel Managment Hoorcolleges - Deloof Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 162 4.00 EUR FINANCIEEL MANAGEMENT: HOORCOLLEGE 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging. PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Waarom winst waardemaatstaf kan zijn 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Financieel PE-artikel geen Punten FFP: zie PER Samenvatting In deze bijdrage

Nadere informatie

Boordtabellen en Business Plan

Boordtabellen en Business Plan Business advisers Boordtabellen en Business Plan B.I.B.F. Seminarie 3. Boordtabellen Zaterdag, 24 maart 2012 Antwerpen Potvlietlaan 6 2600 Antwerpen Tel. +32 (0)3 235 66 66 Brussel Metrologielaan 10, bus

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Voorwoord. Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student,

Voorwoord. Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, Voorwoord Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, Misschien ben je vorig jaar ook al aan een studie begonnen, maar was het toch niets voor jou, of misschien kom je wel rechtstreeks van de middelbare

Nadere informatie

(Indirect) tax risico management in de praktijk

(Indirect) tax risico management in de praktijk (Indirect) tax risico management in de praktijk Verslaglegger: Lenny Koot Inleider: mr. S.R.M. Janssen, Indirect Tax Manager bij Nidera en vaste gastspreker over het onderwerp Tax Assurance aan de Nyenrode

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX)

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) Disclaimer: Financiële instrumenten op vreemde valuta s (Forex, Foreign Exchange, FX) zijn speculatieve producten met hefboomeffect die kunnen leiden tot

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

Gandhi in governance. Rede uitgesproken door. Prof. dr. Kees Cools RA

Gandhi in governance. Rede uitgesproken door. Prof. dr. Kees Cools RA Gandhi in governance Rede uitgesproken door Prof. dr. Kees Cools RA Prof. dr. Kees Cools RA is hoogleraar Corporate Finance en Governance aan Tilburg University, TIAS School for Business and Society en

Nadere informatie

Infrastructuur aantrekkelijk voor

Infrastructuur aantrekkelijk voor voorzitter Henk Huizing, PGGM deelnemers Wim Blaasse, DIF Norbert Bol, Grontmij Capital Consultants Marleen Bosma-Verhaegh, Blue Sky Group Ed Clarke, Infracapital Edgar Eijking, Media Pensioen Diensten

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde De Toegevoegde Waarde van Australische Real Estate Investment Trusts in de REIT Portefeuilles van Nederlandse Institutionele Beleggers Ilia

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Management accounting control Resultaatverbetering en cultuurverandering OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Open-Book Management is een manier van bedrijfsvoering die past bij organisaties die

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Portfolio spreiding

Onderzoeksrapport Portfolio spreiding Onderzoeksrapport Portfolio spreiding Een kwantitatief onderzoek naar de voordelen van diversificatie d.m.v. het handelen met futures via één trendmatige strategie, met inachtneming van een strikt risicomanagement.

Nadere informatie

Hogeschool-Universiteit Brussel

Hogeschool-Universiteit Brussel Hogeschool-Universiteit Brussel Campus Stormstraat Stormstraat 2 1000 Brussel Faculteit Economie en Management Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Handelsingenieur Islam en economie

Nadere informatie

Waarderen is het rangschikken van mogelijkheden

Waarderen is het rangschikken van mogelijkheden 32-37_Jan Vis_9_2005 25-08-2005 13:46 Pagina 32 WAARDERING Jan Vis (janvis@talanton.nl) is directeur bij Talanton Corporate Finance B.V. en als adjunct-professor Business Valuation verbonden aan de RSM

Nadere informatie

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People VOORZITTER Marc Vijver, Index People DEELNEMERS Joost van Beek, Theodoor Gilissen Bankiers Cees Bezuijen, Vanguard Asset Management Han Dieperink, Rabobank Private Banking Marcel van Ostaden, Lombard Odier

Nadere informatie

leiding er zelf wel voor dat er geen al grote brokken zouden worden gemaakt. In een tweede

leiding er zelf wel voor dat er geen al grote brokken zouden worden gemaakt. In een tweede Het menselijk gedrag als systeemrisico En toen hadden wij na bijna 10 jaar Compliance practise Nederland een van de grootste crisissen aller tijden, ontstaan door roekeloos bankieren en het teloor laten

Nadere informatie

Factorbeleggen. Visie op een nieuwe stijl van rendement- en risicobeheersing voor aandelen

Factorbeleggen. Visie op een nieuwe stijl van rendement- en risicobeheersing voor aandelen Factorbeleggen Visie op een nieuwe stijl van rendement- en risicobeheersing voor aandelen 02/16 Factorbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 04 Factorbeleggen in het kort 04 Waarom nu factorbeleggen? 04 Impliciete

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

Het rendement van risico

Het rendement van risico Het rendement van risico Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Financiering aan de Universiteit Utrecht op woensdag 16 april 2003 door Arie Buijs 1 Het rendement

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter: De

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE MEER KLANTWAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE DOOR SAMENWERKING

Nadere informatie