Top Employers vinden te weinig jonge talenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Top Employers vinden te weinig jonge talenten"

Transcriptie

1 ZATERDAG 2 3 FEBRUARI T/M VRIJDAG 1 MAART Voor de job van je leven CRF Instituut certificeert 54 Top Employers in België Top Employers vinden te weinig jonge talenten 54 werkgevers in ons land mogen zich een jaar lang Top Employer 2013 noemen. Dat label ontvingen ze van het CRF Instituut na een uitgebreid onderzoek van hun hr-beleid en hun werkgeverschap. Opvallend: de Belgische Top Employers weten beter dan veel van hun Europese collega s om werknemers aan zich te binden. Maar: het vinden van vers talent is voor zes op de tien een grote uitdaging. Goede werkgevers overleven bij gratie van hun personeel. Het CRF Instituut onderzoekt al sinds 1991 wat Top Employers onderscheidt van andere werkgevers aan de hand van vijf criteria: primaire arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, training en ontwikkeling, carrièreontwikkeling en cultuurmanagement. De certificering vindt plaats op basis van een online vragenlijst met 65 vragen over het hr-beleid. De vragen peilen naar feitelijk en aantoonbaar beleid, zegt Ruud van Es, country manager Benelux bij CRF Instituut. Nadat CRF de ingevulde vragenlijsten gevalideerd heeft, neemt een externe auditor, Grant Thornton, ze onder de loep. Zij toetsen het certificeringsproces en controleren zowel de antwoorden van de deelnemers als onze berekeningen die tot de certificering van een bedrijf leiden, aldus Ruud van Es. Bedrijven die minimaal 60 procent behalen van de best scorende uit het onderzoek, ontvangen het Top Employers-keurmerk. Internationaal Het CRF Instituut certificeert jaarlijks zo n 750 bedrijven in 45 landen en op 5 continenten (Europa, Azië, Afrika, Zuid Amerika, Australië). In elk land werkt het CRF Instituut samen met een lokaal panel van hr-experts die elk jaar opnieuw de vragenlijst wegen. Die uitgebreide lijst groepeert een aantal thema s die in verband staan met een of meer van de vijf criteria waarmee het CRF Instituut peilt naar goed werkgeverschap. Komen onder andere aan bod: organisatiestrategie, communicatie, hrstrategie, diversiteitsbeleid, kennis- en talentmanagement, corporate social responsibility, medewerkersontwikkeling, beloning en erkenning, prestatiemanagement en werkomstandigheden. Op basis van de antwoorden berekent Ruud van Es country manager Benelux CRF Instituut Bedrijven die minimaal 60 procent behalen van de best scorende uit het onderzoek, ontvangen het Top Employers-keurmerk. Jobs in Antwerpen & Limburg CRF Institute uiteindelijk of een bedrijf zich een jaar lang Top Employer mag noemen. Omdat het onderzoek internationaal gevoerd wordt, illustreert het tegelijk hoe onze werkgevers zich verhouden ten opzichte van die in onze buurlanden. Minder verzuim Enkele resultaten vallen op. Zo ligt het verzuimpercentage bij Belgische Top Employers (3,5%) lager dan het Europese gemiddelde (3,9%). Ze kennen ook minder personeelsverloop (8,1%) dan hun Europese collega s (10,4%). 22,7 procent van top 50-posities bij de 54 Belgische Top Employers worden ingevuld door vrouwen. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde bedraagt 20,7 procent. België doet het dus niet slecht wat betreft vrouwen in hogere functies. Daar staat tegenover dat het algemene aandeel vrouwen bij onze Top Employers beter kan. 37,9 procent van de werknemers bij de 54 tot Top Employer gelabelde bedrijven is vrouw. Bij de Europese Top Employers is dat gemiddeld 38,6 procent. De Belgische Top Employers hebben ook iets minder aandacht voor interne kandidaten dan op Europees vlak. 72,6 procent van de management- en directiefuncties worden er ingevuld door eigen werknemers. In België is dat 70,9 procent. Prioriteiten Het ontwikkelen van talent en leiderschap is voor alle Top Employers een prioriteit. Diversiteit vinden we veel verder in het prioriteitenlijstje terug. Zich wapenen tegen de vergrijzing staat nog lager. Aangezien zes op de tien Top Employers het vinden van jong talent als een van hun grootste moeilijkheden beschrijven, is dat op zijn minst merkwaardig te noemen. Rekruteren blijven de Belgische Top Employers wel doen. Meer dan de helft verwacht de komende jaren een stijging van het personeelsbestand. Slechts 5 procent denkt binnen drie jaar minder werknemers te tellen. Secundaire arbeidsvoorwaarden Financiële en secundaire arbeidsvoorwaarden die de werkgevers aanbieden aan hun medewerkers. Hoe groter het icoon, hoe meer het wordt aangeboden. Laptop p 56% Verlengden oudersch aps-a verlof 39% Sportschool of sportschoolsubsidi die 44% Inte ternet et aans luit iting thui u s 37 % Religieu eu ze fac acil liteiten 20% Reis kost envergoeding 88% 8% Auto van de zaak a 39% Maal tijdvergoeding g 9 7% Ziek teko ekosten stenverz erz eker ing 94% Netwerken Wat de organisatie aanbiedt om netwerken binnen de organisatie aan te moedigen. Alumn ni club 41% Sabbatic al 82% Spor ortfaciliteiten e op/ /bij werk 63 % Onlinen blogs of forum 65 % Perso oonlijk on nline profi el/s soci ial media 65 % Onli line chat/inst tant messagin ing 69 % Pe ersoneelsver elsvereniging ing en/of weekborre ekborre rrel 76 % Flexibele werkplekken op kantoor 80 % Sportevenementen/-wedstrijden 91 % Stud ieve rlof 85% Fina ncië le studiebe- gele iding 45% Repr esentati ekos tenverg oeding 34% Kinderop- vang 15% Tele elefoon - verg goedi ng 40% Flexibele arbeidsvoorwaarden De fl exibele arbeidsvoorwaarden die de werkgever aanbiedt aan de werknemers. Hoe groter de tekst, hoe meer dit wordt aangeboden. VERMINDERING VAN ZAKELIJKE REIZEN WERKTIJDEN ZELF INROOSTEREN OUDERSCHAPSVERLOF (BOVENWETTELIJK) JOB-SHARING SABBATICAL BEPERKTE OVERWERKUREN OVERUREN OMGEZET IN VRIJE DAGEN WERKPERIODES AANGEPAST AAN SCHOOLVAKANTIES (TERM-TIME WORKING) FLEXIBELE WERKTIJDEN GECOMPRIMEERDE WERKTIJDEN PARTTIME WERKEN TELEWERKEN/THUISWERKEN jobs op Jobat.be

2 2 UZA staat als eerste ziekenhuis in top vijf Top Employers Wat er beter kan? Dat vragen we aan onze mensen zelf. Het UZA scoort als een van de beste in het Top Employers-onderzoek. Volgens personeelsdirecteur Hildegard Hermans is de grote verbondenheid onder het personeel daar niet vreemd aan. Wij geloven sterk in betrokkenheid. Hildegard Hermans kan dat wel plaatsen. We hebben het voorbije jaar erg ingezet op de connectie tussen en de betrokkenheid van medewerkers. Op de werkvloer betekende dat de invoering van productive ward, een ziekenhuisbreed concept dat verpleegkundigen stimuleert om anders te werken. Efficiënter, met meer tijd voor de patiënt tot gevolg, legt Hildegard Hermans uit. Chronometer Acht keer op rij behaalde UZA het Top Employers-label. Maar we zijn nog nooit bij de eerste vijf geweest, zegt personeelsdirecteur Hildegard Hermans. Dit jaar wel, en daar is ze blij mee. We houden onze beoordeling nauwgezet bij. Ik stel met plezier vast dat we er jaar na jaar op vooruitgaan. Daaruit blijkt dat ook ons hr-beleid erop vooruitgaat. Vorig jaar hebben we vooral gesleuteld aan ons prestatiebeleid. De waardering en verloning voor gespecialiseerde verpleegkundigen en een aantal experts gebeurt sindsdien meer doelstellings- en prestatiegericht. Het resultaat in het Top Employers-onderzoek was dat we beter scoorden op primaire arbeidsvoorwaarden. Dit jaar doen we het beter op de secundaire voorwaarden. We halen er de maximumscore voor, net als voor training en ontwikkeling. Bij productive ward ontstaat de verandering van onderuit, vanop de werkvloer. Wie op de vloer werkt, weet beter dan leidinggevenden waar de toegevoegde waarde voor de patiënt zit. Medewerkers vinden het heel leuk als je hen zelf vraagt wat er beter kan. Om verbeteringen te vinden, hebben ze heel hun werkproces in kaart gebracht. Dat ging zo ver dat ze elkaar met de chronometer volgden. Hoe lang doe jij daarover? En wat zijn de obstakels die je werk onnodig vertragen? Op de werkvloer zorgde die aanpak voor extra betrokkenheid en meer verbondenheid tussen de collega s. Ik merkte dat onze mensen heel graag vertelden over de veranderingen waar ze mee hadden voor gezorgd. Je voelde de onderlinge appreciatie. Dat is altijd een goed signaal, aldus Hildegard Hermans. UZA neemt wel meer initiatieven voor het personeel. Twee jaar terug was er een grootschalig sportproject. 160 collega s namen samen deel aan de Antwerp Ten Miles. We behaalden ook een fitheidslabel. Maar we wilden iets nieuw doen. Niet iedereen sport graag, lacht Hildegard Hermans. UZA Café Een brainstorm en een bevraging bij het personeel leidde tot het idee van een UZA Café. Dat bevindt zich hier, op de site, legt Hildegard Hermans uit. Elke dienst kan zich kandidaat stellen om het UZA Café te organiseren. Dat vindt plaats om de zes tot acht weken. De afspraak is dat de dienst alles zelf doet, wij leveren enkel wat materiaal zoals logistieke ondersteuning. Wij zorgen ook voor een budget van 200 euro. Voor de rest zijn het de mensen die het moeten doen en ze doen wat ze willen. Een succes, zo blijkt. De radiologie organiseerde een namiddag met een stand-upcomedian en drankjes aan één euro. Tweehonderd medewerkers kwamen daarop af. De spoed deed iets met streekbieren en de schoonmaakploeg organiseerde een multicultureel evenement met internationale Hildegard Hermans personeelsdirecteur UZA Je voelt de onderlinge appreciatie. Dat is altijd een goed signaal. hapjes en traditionele klederdracht. Het is toch geweldig dat die mensen dat allemaal uit zichzelf doen. We waren echt verbaasd dat het concept zo aansloeg. De UZA Cafés voor het volgende jaar zijn allemaal volgeboekt, vertelt Hildegard Hermans. Sinds 2012 biedt het GHA enkel nog bediendecontracten aan Wie hier werkt, wil niet meer weg Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is een verrassende organisatie. De knoop rond de contractuele gelijkschakeling van arbeiders en bedienden ontwarde GHA vorig jaar op eigen houtje. Voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) was dit de derde deelname aan Top Employers. Even vaak werd het overheidsbedrijf gecertificeerd. Het GHA haalde een zeer goede score op cultuurmanagement. Typerend voor ons bedrijf is de grote fierheid voor de job. Een haven bruist. Wie hier werkt, wil vaak niet meer weg, meent Pascale Van Hoecke. Volgens de personeelsdirecteur is vooral de verbondenheid met de eigen afdeling erg groot, groter dan met het Havenbedrijf zelf. Werken bij het sleep- of baggerbedrijf gaat vaak over van generatie op generatie binnen dezelfde families. Er leeft een zekere ons-kent-ons-cultuur. Cafetariaplan Pascale Van Hoecke maakt zich sterk dat het GHA zo goed mogelijk naar het personeel probeert te luisteren om de werkplek zo aangenaam mogelijk te maken. De constructieve samenwerking met de vakbonden, die in de haven sterk vertegenwoordigd is, moet dat illustreren. De invoering van het cafetariaplan is een voorbeeld van een dossier waar we goed hebben samengewerkt. Onze werknemers kunnen een deel van hun salarispakket zelf samenstellen; ze kunnen individueel kiezen voor meer vakantie of voor meer loon. Het Havenbedrijf Antwerpen telt werknemers met diverse achtergronden. Nautische profielen zijn sterk vertegenwoordigd. Onder hen vind je zowel kapiteins met een diploma zeevaartschool als matrozen met familiale banden in de binnenvaart. Bij het Havenbedrijf werken ook heel wat ingenieurs, masters en bachelors, in zowel elektriciteit, (elektro) mechanica als bouwkunde. Een derde grote groep zijn de vaklui: lassers, mechanici, elektriciens. Tot slot zijn er nog de klassieke diensten zoals hr, financiën en strategie. Voor de verloning neemt het Havenbedrijf de Belgische markt als maatstaf. Dat is onze ambitie, zegt de personeelsdirecteur die ook wijst op het extralegale pakket. Bij ons krijgt iedereen een groepsverzekering, ook de arbeiders. Al hebben we die eigenlijk niet meer. Vorig jaar hebben we het onderscheid tussen bedienden en arbeiders weggewerkt. Sinds 2012 krijgen alle nieuwe medewerkers een bediendecontract. Ervaring telt Met die beslissing nam het Havenbedrijf een grote voorsprong in de verhitte discussie over het eenheidsstatuut. De gelijkschakeling van arbeiders en bedienden kwam er na grondig overleg en is het gevolg van een stapsgewijs eenmakingsproces dat startte in december Ook wat diplomavereisten betreft, loopt het Havenbedrijf voor. Daar zijn we al lang van afgestapt. Bij ons telt ervaring. Een mooi voorbeeld zijn onze matrozen die het schoppen tot kapitein van een sleepboot.

3 8 3 I N T E R V I E W Een financieel stabiele werkgever met veel jobmogelijkheden AG Insurance werktaan welzijn vanpersoneel AG Insurance maakt dankbaar van het Top Employerlabelgebruik om aan te tonen dat het saaie imago vandeverzekeringssector onterecht is. Hier liggen heel watkansen voor het rapen,zegt recruitment manager Isabelle Vanlerberghe. Talentontwikkeling en ontwikkelingsplannen spelen daar een cruciale rol in. TEK Voor AG Insurance was het de eerste deelname aan Top Employers. De reden is dat wewilden weten hoe we scoren met de hr-inspanningen van de voorbije jaren. We waren benieuwd naar de perceptie over ons, legt recruitment manager Isabelle Vanlerberghe uit. Menselijk kapitaal staat centraal bij AG Insurance. We werken steeds meer rond talent en talentontwikkeling, onder andere door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen en trajecten. We hebben ook werk gemaakt van een jaarlijkse hr-cyclus; objectieven, functionerings- en evaluatiegesprekken. Die dialoog heeft twee doelen.enerzijds laat het managers toe om hun medewerkers in lijn te krijgen met de verwachtingen van de organisatie,anderzijds is het voor diezelfde medewerkers een moment om hun noden kenbaar te maken. Naast die formele momenten stimuleren we onze mensen ook om die dialoog het hele jaar door levend te houden. Medewerkers moeten de mogelijkheid hebben om hun management aan te spreken overprojecten of wensen die ze willen realiseren, aldus Isabelle Vanlerberghe. We bekijken altijd hoever we daarin kunnen meegaan. BijAGInsurancewerkenzo n4.300mensen. Een tijd geleden werden die door het bedrijf zelf bevraagd over hun ervaringen op de werkvloer. Uit die enquête bleek dat mensen ons zien als een financieel stabiele werkgever die hen jobzekerheid garandeert. Het diverse takenpakket, de aangename werksfeer, de autonomie die we onze medewerkers geven en de goede balans werk-privé waren andere positieve punten, vertelt IsabelleVanlergberghe. Ook bij AG Insurance doet het Nieuwe Werken zijn intrede. Werknemers Bart Dewaele Isabelle Vanlerberghe recruitment manager AG Insurance Klantenbewustzijn bijalwat je doet,is een van onze centrale waarden. kunnen er al gebruik maken van flexibele glijtijden. Binnenkort wordt flexwerken geïntroduceerd. Vanaf dan zullen werknemers ook kunnen telewerken. Kenmerkend voor de bedrijfsvisie bij AG Insurance ishet idee dat elke medewerker zijn job uitoefent in functie van de klant, of het nu gaat om eenit er of iemand vande front office. Klantenbewustzijn bij alwat je doet,is een van onze centrale waarden, legt IsabelleVanlerberghe uit. Zelf werkt ze al zes en een half jaar bij AG Insurance. In die tijd heeft ze de bedrijfscultuur sterk zien veranderen. We hebben de voorbije jaren heel veel gerekruteerd. Dat heeft voor een evolutie gezorgd naar een bedrijfscultuur die meer openstaat voor verandering en vernieuwing. Gratis advies Hetsaaie imago van de verzekeringssector bestrijdt Isabelle Vanlerberghe met klem. Wie hier start, merkt snel dat hij in een sector terechtkomt die voortdurend beweegt en zich continu aanpast aan maatschappelijke veranderingen. Mensen krijgen hier ook alle mogelijkheden en kansen om zichtebewijzen. Als verzekeraar is AG Insurance ijverig op zoek naar een breed pallet van werknemers. Insurance officers, schadebeheerders,it ers, actuarissen voor risk managementen product development, sales en marketingprofielen, somt Isabelle Vanlerberghe op. Een bijzonder aanbod voor alle werknemers van AG Insurance is het actieve gezondheidsbeleid. Via een employee assistance program kunnen werknemers bijvoorbeeld beroep doen op verschillende vormen van welzijnszorg. Alle medewerkers en hun gezinsleden kunnen gebruik maken van psychologisch of juridisch advies,zowel in de werk- als in de privésfeer, legt Isabelle Vanlerberghe uit. Maar het kan net zo goed om iemand gaan die zich niet meer goed in zijn job voelt en daarover wil praten met een buitenstaander. Al die gesprekken zijn overigens vertrouwelijk.

4 EENDRACHT MAAKT MACHT RichardWolf Endoscopie NV met zetel te Drongen-Gent werft aan (m/v) : OCMW Merelbeke zoekt naar dynamische medewerkers met een uitgesproken zin voor kwaliteit en gaat over tot de aanwerving en het aanleggen van een wervingsreserve voor (m/v): Gegradueerde verpleegkundige (BV1-BV3) contractueel voltijds ref. 9820GV service technieker -voltijds medewerker klantendienst -deeltijds vertegenwoordiger sector Wallonië -voltijds Voor verdere informatie,zie Uw functie: In een team van verplegend en verzorgend personeel een volwaardig thuismilieu creëren voor de residenten, waar optimale hulp en verzorging gekoppeld kan worden aan een zo comfortabel mogelijk verblijf. Gebrevetteerd verpleegkundige (C3-C4) contractueel voltijds/halftijds ref. 9820GB Uw functie: Het totale welzijn van debewoners nastreven d.m.v. een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf, een zo goed mogelijke gezondheid en een vertrouwensband met familie en bezoekers. Verzorgende gezinszorg (C1-C2) contractueel halftijds/voltijds ref. 9820VG Uw functie: Door uw bijdrage zorgt uervoor dat de klanten van het OCMW zo lang mogelijk op een zelfstandige manier verder kunnen leven in de eigen gezinssfeer. Zorgkundige dagverzorgingscentrum (C1-C2) contractueel halftijds ref. 9820VD facebook.com/jobat.be vind ons op facebook vind ons op facebook De Douane rekruteert: veelploegen, éénteam! Uw functie: U bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van zorgbehoevende ouderen in het dagverzorgingscentrum. VG.77/B Interesse? Het inschrijvingsformulier en informatie over de toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving en de verdere procedure vindt uindeinformatiebrochure opwww.assolutions.be/jobs of kunt uopvragen via of k o Solliciteren kan via het inschrijvingsformulier tot uiterlijk 25 februari 2013 (datum poststempel of bericht telt) op het adres van ons selectiekantoor A&S Solutions, t.a.v. Bram Vandendriessche, A&S Solutions, Kokerstraat 2A, 9750 Zingem of via naar (gelieve het referentienummer te vermelden). KENNIS ADVIES KERN ADVIES MENSEN KNOWHOWKENMERKEND ERVARING PROFESSIONEEL KERN KWALITEIT KWALITEIT ERVARING DUURZAAM KRACHT COACH CAPACITEITEN RAAD DOORDACHT ADVIES DISCREET DYNAMIEK ADVIES DOORDACHT RESPECT KNOWHOW COACH RAAD CARRIÈRE KLEUR NUCHTER SELECTIE COACH PERSONEELSMANAGEMENT ADVIES STERK VAKMANSCHAP ADVIES MENS SELECTIE Vind een boom van een job: Soliciteer nu via Info: Federale Overheidsdienst FINANCIEN

5 5 Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen doet samen met medewerkers de Antwerpse haven mee draaien engroeien. Aldie bedrijvigheid maakt van dehaven van Antwerpen een van degrootste logistieke draaischijven van Europa. En dat vraagt om mensen met uiteenlopende profielen. Zet jij samen met ons jekoers uit voor detoekomst? senior consulent strategie &ontwikkeling patrimonium solliciteer voor 5/3 consulent marketing &promotie solliciteer voor 3/3 verantwoordelijke informatieen archiefmanagement solliciteer voor 1/3 T E werkleider elektromechanica solliciteer voor 11/ MEDEWERKERS PUURS FUNCTIE-INHOUD &VERANTWOORDELIJKHEDEN De Amerikaanse multinational Pfizer, inmiddels het voornaamste biofarmaceutisch bedrijf ter wereld, ontdekt, ontwikkelt, produceert en verdeelt innovatieve vaccins en geneesmiddelen. Meer dan werknemers in 150 landen zetten zich elke dag inten voordele van de medische vooruitgang, met een gigantische impact op de levenskwaliteit en -verwachting. Op de site van Pfizer in Puurs -die dit jaar overigens 50 jaar bestaat -gebeurt de productie, aanmaak en verpakking van steriele, voornamelijk inspuitbare geneesmiddelen in flesjes, ampullen en spuiten. Er worden jaarlijks meer dan 300 miljoen eenheden geproduceerd. Meer dan 90% wordt geëxporteerd naar 170 landen over de hele wereld. Door een vooruitstrevende aanpak waarin zelfsturende teams werken in een hoogtechnologische omgeving, heeft de site in Puurs niet alleen een sterke reputatie opgebouwd op het vlak van kennis over aseptische productie, maar is ze ook uitgegroeid tot de grootste Europese productie- en verpakkingsvestiging. Voor de opstart van grote nieuwe projecten, zijn wij op zoek naar (m/v): PRODUCTIESUPERVISORS PLOEGENSYSTEEM (VROEGE/LATE OF VASTE NACHT OF 3 PLOEGEN) 1. Realiseren van productiedoelstellingen inzake kwaliteit, output en veiligheid 2. Opstellen van de productieplanning en optimaliseren van de operaties per afdeling 3. Actief coachen, aansturen en opvolgen van het team: coördinator,shift technician, machinestellers en operatoren 4. Verder uitbouwen van autonome teams en begeleiden van medewerkers naar zelfsturing 5. Deelnemen aan overleg zowel binnen de afdeling als cross departementeel GEWENSTE KWALIFICATIES HOGERE TECHNISCHE OPLEIDING (BA/MA ELEKTROMECHANICA,BIO- INGENIEUR,APOTHEKER, ) ALSOOK SCHOOLVERLATERS ERVARING MET PROCESSEN EN/OFPROCEDURES ERVARING IN FARMA, VOEDING,BROUWERIJ, CHEMIE,AUTOMOTIVE LEIDINGGEVENDE CAPACITEITEN COMMUNI- CATIEF COACH RESULTAAT- GERICHT FUNCTIE-INHOUD &VERANTWOORDELIJKHEDEN GMP COMPLIANCE AUDITOR 1. Verantwoordelijk voor en meewerken aan een audit ready organisation 2. Ownership nemen over 1ofmeerdere kwaliteitssystemen 3. Bezoeken van de productie, observeren, samenwerken met de departementen en opvolgen van correctieve acties 4. Begeleiden van externe inspecties WATHEEFT PFIZER UCONCREET TE BIEDEN? 1. Tewerkstelling bij één van s werelds grootste spelers in de farmaceutische industrie met toekomstperspectieven 2. Deel uitmaken van een groep gepassioneerde medewerkers die willen bijdragen aan de productie en verspreiding van levensreddende middelen GEWENSTE KWALIFICATIES ERVARING IN FARMA 3À5JAAR AUDITERVARING KENNIS RICHTLIJNEN GMP/(K)FDA KENNIS ENGELS ERVARING ASEPTISCHE PRODUCTIE COMMUNI- CATIEF CHARIS- MATISCH 3. Marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen waaronder een groot aantal verlofdagen ENTHOUSIAST 4. Belangrijke opportuniteiten tot zelfontplooiing en knowledge sharing door het concept zelfsturende teams 5. De mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek kennis te maken met het bedrijf ERKEND BUREAU VG. 686/B INFORMEREN,OVERLEGGEN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN? Zaterdag van 11 tot u. en zondag van 19 tot u.: contacteer Peter ( ). Weekdagen van9tot u. en van 19 tot u.: contacteer Eline ( ). BEL PETER VLEESCHOUWERS OF ELINE STAELENS VMC bvba Craenevenne GENK Aanwerving exclusief begeleid door VMC Select

6 niet meer weg tedenken op de arbeidsmarkt Solliciteren via sociale media Sociale media zijn onmisbaar voor wie een baan zoekt. Ze kunnen ontzettend handig zijn om je op het spoor van een leuke en uitdagende baan te zetten. Maar ze worden ook dankbaar uitgevlooid door werkgevers, omtezien wieje bent en wat jebezighoudt. De combinatie van werk en privé, die je hoe dan ook prijsgeeft via de sociale media, biedt werkgevers een goed inzicht in je persoonlijkheid en de dingen die je bezighouden. Maar sociale media leveren je ook ruime informatie over bedrijven, de dienstverlening van bemiddelingsdiensten en nieuws over de arbeidsmarkt. verborgen vacatures Sociale media, waaronder Facebook, LinkedIn en Twitter worden steeds belangrijker voor mensen die een baan zoeken. Het zijn bronnen die je snel op de hoogte brengen van vacatures. In Vlaanderen bestaat er een belangrijke verborgen arbeidsmarkt. Dat zijn vacatures die in bedrijven aanwezig zijn, maar niet gepubliceerd worden. Via je vrienden of volgers opdesociale media kun je ze leren kennen enerje voordeel mee halen. goed profiel Voor alles en iedereen kun je de werkgever laten weten dat je zijn bedrijf op de voet volgt en zijn vacature kent. Met wat geluk wordt het voor jou een sollicitatie buiten concurrentie. Er zit natuurlijk een kleine keerzijde aan demedaille. De werkgever kan ook snel bekijken op diezelfde sociale media met wie hij te maken krijgt: in je profiel vertel je wie je bent en wat je bezighoudt. Zorg dus voor een duidelijk engoed uitgewerkt profiel, zodat werkgevers een goed idee krijgen van wie je bent en of je bij het bedrijf zult passen. vakantiefoto s Informatie over de arbeidsmarkt op sociale media Denk eraan dat privé enprofessioneel gewoon door elkaar lopen indeinformatie die je op een sociale netwerksite Je eigen sociale media zijn een bron om aan een baan te geraken, maar ook de VDAB biedt informatie aan opverschillende sociale media als Facebook, Twitter enlinkedin. Die informatie versterkt je inzicht in de arbeidsmarkt en geeft je een kijk op trends en ontwikkelingen bij solliciteren en rekruteren. Je blijft op de hoogte van jobdates en -beurzen waar je werkgevers met vacatures kunt ontmoeten. Je krijgt ook een overzicht van webcursussen die je kunt volgen en die je toegang geven tot onlinecoaches. Zij helpen je met vragen over solliciteren of geven je tips voor een sterk cv. In sommige regio s kun je een Twitter-account volgen die je dagelijks een reeks interessante vacatures uit die regio meldt. Zo beschik je over een handig instrument waarmee je snel kunt reageren. plaatst. Vakantiefoto s kunnen erop, maar je schermt ze het best af, zodat alleen jevrienden die kunnen bekijken. Ook met commentaren over eerdere sollicitaties gajehet best omzichtig om. Werkgevers zitten daar niet optewachten enstellen zich alsnel voor wat je er over hen zou opzetten. bedrijf volgen Je kunt de zaak natuurlijk ook omkeren: volg het bedrijf waar jegaat solliciteren via zijn sociale media. Heeft het een Facebook-pagina, waar het zijn laatste nieuwtjes deelt of kun je meer leren uit zijn tweets? Laat tijdens je sollicitatie merken dat jehet bedrijf volgt enopde hoogte bent van delaatste ontwikkelingen. professioneel Professionaliteit blijft troef op de sociale media, zelfs injeprivéberichten. Koppel geen gekke namen aan je profiel, wees voorzichtig met reacties die je in een dronken ofemotionele bui aan debuitenwereld toevertrouwt. Blijf sober met je achtergrondafbeeldingen en scherm je privéfoto s af, zodat niet dehele wereld je in zwembroek of bikini hoeft te aanschouwen. nieuwe sociale media Facebook, Twitter enlinkedin zijn de meest gekende, maar ook de klassiekers onder desociale media. Ze bewijzen nog steeds hun efficiëntie, maar voor wie origineel uit de hoek wil komen, zijn er nu interessante nieuwe media. Pinterest wordt steeds meer door mensen ingeschakeld als medium omtesolliciteren. Pinterest werkt vooral met beelden, die je aan je profiel vastprikt. Via die beelden kun je perfect laten zien wie je bent en wat jeleuk vindt. Ook hier moet je een duidelijk onderscheid maken tussen werk en privé. Je kunt best gebruikmaken van verschillende boards en de perfecte mix laten zien aan werkgevers die je daar bezoeken. Je kunt zelf vanuit andere sociale media linken naar je Pinterest-boards en zo de sterkte van woord enbeeld combineren. Vind ons op: (elke werkdag van 8 tot 19u)

7 7 Juridisch medewerker FUNCTIE: Je verleent juridisch advies in diverse sectordossiers. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur. Je zorgt voor het juridische aspect van diverse ledenservices. Jecoördineert de commissie voor onderzoek die klachten van leden behandelt. Jegeeft juridisch advies aan de leden. PROFIEL: Je hebt een diploma rechtspraktijk of bachelor/master in de rechten. Jehebt interesse in de verzekeringssector. Kennis van de verzekeringswetgeving en ervaring in de verzekeringssector zijn pluspunten. Jehebt een analytische geest. Jebent een gedroomde teamspeler,maar kan ook perfect zelfstandig werken. Jekan vlot communiceren en weet mensen te overtuigen. Jebent goed georganiseerd en punctualiteit is voor jou geen onbekend begrip. AANBOD: Een interessante job op niveau met een enorm groeipotentieel, de gedroomde uitdaging voor een bekwaam iemand met ambitie. Een dynamische en motiverende werkomgeving met collega s die uitblinken in professionalisme en inzet. Een competitief loon en bijkomende voordelen in verhouding tot jouw ervaring. INTERESSE? Stuur zo snel mogelijk je cv met begeleidend schrijven en vermelding van de functie waarvoor je solliciteert naar onze partner in personeelsbeheer APriori, t.a.v.marieke De Bosscher via Alle relevante kandidaten worden persoonlijk gecontacteerd en je kandidatuur wordt discreet behandeld. De Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF) is een beroepsvereniging van Nederlandstalige verzekeringsmakelaars gevestigd in Wommelgem. Zij telt meer dan leden die actief zijn als onafhankelijke bemiddelaar in verzekeringen. FVF biedt haar leden een individuele service en verdedigt het collectief belang van het beroep bij tal van instanties, o.a. de overheid, de pers, de politiek en de verzekeringsmaatschappijen. Momenteel is FVF voor zijn op zoek naar een (m/v): VG.2/B B-AB W.RS141 Boekhoudkundig en administratief Bediende traxion is een succesvolle it organisatie gespecialiseerd in informatiebeveiliging die een sterke groei doormaakt. traxion vervult opdrachten bij een groot aantal aansprekende en gerenommeerde organisaties binnen de Benelux zoals delhaize, ucb Pharma, sibelco, az sint-lucas, keytrade Bank, ing,etc. Voor onze vestiging in mechelen zijn wij per direct op zoek naar een zelfstandige, stress bestendige boekhoudkundig en administratief bediende voor 20 uur per week. Als boekhoudkundig en administratief bediende ben je verantwoordelijk voor: Administratie Crediteuren en debiteuren beheer; Het voeren van de boekhouding (o.a. het doen BTW aangiften); Opmaken van begrotingen en (financiële) rapportages (maken van jaaroverzichten en jaarrekeningen); Inkoop, verkoop en facturatie. Personeelszaken Wettelijke regelingen/wijzigingen volgen; Personeelsregelement bijhouden/bijwerken; Personeelsadministratie bijhouden; Communicatie met Sociaal secretariaat. Secretariaat Ontvangen van bezoekers, verzorgen van telefoonverkeer, agendabeheer en bewaking van gemaakte afspraken en postbehandeling; Organiseren en voorbereiden van vergaderingen en bijeenkomsten. Wat zoeken we? Opleidingsniveau Bachelor, A1 graduaat; Ervaring in een boekhoudkundige/administratieve functie; Ervaring met het boekhoudpakket Exact is een pré; Een gedegen informaticakennis is onontbeerlijk (Uitstekende kennis van Excel); Zelfstandige, competitieve en resultaatgericht instelling; Communicatief vaardig, een gedreven persoonlijkheid, teamplayer; Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van de Franse taal is een pré. Wat bieden we? Uitdagende job voor 20 uur per week, flexibele invulling in overleg; Goede arbeidsvoorwaarden; Jong dynamische bedrijf; Afwisselende werkzaamheden; Enthousiaste collega s; Hospitalisatie- en groepsverzekering. Neem voor meer informatie contact op met Melanie Coppens, bel of mail of bezoek onze website Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Tijd voor het echte werk. Bij ons moet het vooruitgaan. Jan De Nul Group is namelijk actief op drie verschillende domeinen: de baggersector, de civiele bouw en de milieusector.het echte werk dus, met resultaten die ons een internationale reputatie hebben verzekerd. Aan de basis van dat succes ligt een team van zowat 6200 medewerkers wereldwijd - een team dat niet stilzit en dagelijks bijdraagt tot onze onstuitbare groei. Geen strakke bedrijfscultuur in ons bedrijf, wel een opvallend ruim jobaanbod voor mensen die ook graag beweging zien in hun carrière. Voor onzecivielewerken: Ervaren Projectleider (binnenland) Als projectleider staat u in voor het correct en tijdig volbrengen van de toegewezen projecten in de civiele bouw (bouw van kaaimuren, bruggen, tunnels, collectoren, gebouwen ). Hierbij bent u verantwoordelijk voor de organisatie, planning en coördinatie van een project op het gebied van techniek, administratie en budget. U voert de onderhandelingen met leveranciers en onderaannemers en onderhoudt relaties met de opdrachtgever en andere betrokken partijen. U staat in voor de controle en opvolging van de uitvoering van de werken. U zorgt voor een permanente opvolging van de werfverantwoordelijken, grijpt in bij technische problemen en stuurt bij waar nodig. U evalueert en rapporteert inzake vooruitgang van de werken en communiceert op regelmatige basis aan het kantoor in Aalst. Tevens bent u verantwoordelijk voor veiligheid, kwaliteit en milieu op de werf. U bent Burgerlijk of Industrieel ingenieur bouwkunde. U hebt minstens 10 jaar ervaring in een gelijkaardige functie, waarvan een aantal jaren ervaring als projectleider binnen de infrastructuurwerken. U bent een organisatietalent met een grote mate van zelfstandigheid. U hebt goede communicatieve en commerciële vaardigheden. U werkt op onze werven in België. BAGGERWERKEN CIVIELE WERKEN MILIEUWERKEN Like us on jobs.jandenul.com Stuur uw volledig cv met vermelding van persoonlijkegegevens, opleiding en werkervaring naar of naar Jan De Nul NV, t.a.v. Recruitment Department, Tragel 60, 9308 Hofstade.

8 Topzorg uitbouwen, daarin vinden we elkaar. GasthuisZustersAntwerpen (GZA), is een innovatieve, modern uitgeruste organisatie van ziekenhuizen enwoonzorgcentra in en rond Antwerpen. GZA is in volle ontwikkeling en transformeert zich ineen modern bedrijf van 4000 medewerkers dat klaarstaat omdeuitdagingen van een steeds grotere nood aan zorg het hoofd te bieden. Op zoek naar variatie ineen financiële job in een groeiende sector? Draag je efficiëntie hoog in het vaandel? Zie je meer achter de cijfers? GZA isook een boeiende, complexe omgeving voor financiële profielen. Het verder uitbouwen van een financieel sterke organisatie is essentieel voor een grote ziekenhuis- enwoonzorggroep. Op dat vlak zijn de mogelijkheden en uitdagingen erg ruim: een ideale stap voor starters of ervaren financiële profielen die zich willen ontplooien in dé groeisector van de komende jaren. Het financieel departement van GZA zoekt geëngageerde collega s (m/v) om hieraan mee te werken. Onze dienst boekhouding bestaat uit verschillende teams die elk verantwoordelijk zijn voor hun domeinen zoals leveranciersboekhouding, honorariabeheer, verwerken van financiële transacties, tussentijdse controles. Voor deze dienst zoeken wij 2 collega s: Accountant leveranciersboekhouding Functie: Indeze job sta je in voor de verwerking van inkomende facturen volgens de GZAprocessen. Je hebt contacten met leveranciers en interne klanten. Daarnaast kan jeook beslissingen nemen rond uitgebreide analytische verwerking en beslis je over de match tussen inkooporders enfacturen. Accountant Functie: Als collega werken we je in de verschillende takken van dealgemene ziekenhuisboekhouding in. Jekrijgt de kans met alle domeinen in contact te komen en springt collega s bij waar nodig. Daarnaast gaan we graag met je op zoek naar je eigen interessegebieden zodat jejeook verder kan verdiepen in 1van de aspecten. Vereisten voor beide accountantfuncties: Jebehaalde een bachelordiploma accountancy. Je kan vlot overweg met een ERP-/boekhoudpakket. Jewerkt nauwkeurig en bent creatief in het zoeken naar oplossingen, neemt graag initiatief en hebt verantwoordelijkheidszin. Stafmedewerker financieel departement Functie: Met een goed analytisch vermogen voorzie je onze interne klanten van cijfergegevens zodat deze verwerkt worden in het beleid indeze verschillende departementen (vb. HRM, budgetteringen, zorggegevens ). Jedoet ondersteunend werk bij de budgetteringen, volgt investeringsprojecten en financiële planningen op en werkt diverse financiële projecten uit. Jebouwt het GZA-datawarehouse verder uit (o.a. data analyseren, datakwaliteit verbeteren ), adviseert ensensibiliseert deeindgebruikers hierbij en signaleert opportuniteiten. Vereisten: Jebehaalde een universitair diploma in een economische richting. Jehebt een goede financiële kennis en een analytisch denkvermogen. Ervaring in de sector is een voordeel. Onze financiële diensten werken met glijdende uren. Bovenstaande functies kunnen voltijds of deeltijds worden ingevuld (met een minimum van 80%tewerkstelling). Belangstelling voor een van deze vacatures? Richt je sollicitatie met cv aan GZA, t.a.v. Talentbeheer, Sint-Vincentiusstraat20, 2018 Antwerpen of mail naar Surf voor al onze vacatures naar: Vind ons op Facebook: ZORG MET GOESTING EN EEN GLIMLACH Sint-Augustinus Sint-Vincentius Sint-Jozef De Bijster Sint-Bavo Sint-Gabriël Gemeenschapshuis Sint-Camillus De Zavel De Swane De Eeckhof Goudblomme

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011 Fiscaal Adviseur Je bent een all-round specialist

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Juridisch adviseur - Specialisatie Fiscaal Recht in verband met de notariële activiteit

Juridisch adviseur - Specialisatie Fiscaal Recht in verband met de notariële activiteit Academiejaar 2015-2016 14 december 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN december 2015 VACATURE 2015-2016/007 Voltijds of deeltijds Juridisch adviseur - Specialisatie

Nadere informatie

Support(er) voor ondernemers?

Support(er) voor ondernemers? Support(er) voor ondernemers? Voor onze vestiging op Texel zijn wij per direct op zoek naar assistent-accountants van verschillende niveaus Je keuze kunnen maken? Stuur dan je sollicitatiebrief met je

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Word jij onze collega?

Word jij onze collega? Word jij onze collega? Waarom werft Veronove volop aan? Gina & Andy Verhoonhove nemen het roer definitief over van Paul en Claire Verhoonhove. Zoals hun ouders destijds, hebben zij op heden tal van concrete

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Gem. Havenbedrijf Antwerpen. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden

Gem. Havenbedrijf Antwerpen. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen als werkgever. Resultaten van het onderzoek. Feiten en cijfers. Arbeidsvoorwaarden ONDERZOEK Gem. Havenbedrijf Antwerpen Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen Telefoon: 03/205 22 79 Website: www.havenvanantwerpen.be E-mail: talent@haven.antwerpen.be of pascale.vanhoecke@haven.antwerpen.be Gemeentelijk

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: dienstverlener/coach

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Vacature. Research Director

Vacature. Research Director Vacature Research Director Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Vacature. Client & Sales Support

Vacature. Client & Sales Support Vacature Client & Sales Support Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Universitair

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

functiebeschrijving ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functiebeschrijving /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ruimte Vlaanderen werft aan met een contract van bepaalde duur JOBSTUDENT ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v)

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Thema-avond 7 juni 2012 Werk55plus Etten- Leur. Solliciteren en Rekruteren via Social Media, in het bijzonder met Linked-in.

Thema-avond 7 juni 2012 Werk55plus Etten- Leur. Solliciteren en Rekruteren via Social Media, in het bijzonder met Linked-in. Thema-avond 7 juni 2012 Werk55plus Etten- Leur. Solliciteren en Rekruteren via Social Media, in het bijzonder met Linked-in. In de gezellig volle zaal in oranje sfeer van Buurtcentrum De Drempel werd deze

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

engineering / techniek / ICT

engineering / techniek / ICT Programmeur (m/v) Voor een bedrijf in regio Gent zijn we op zoek naar een programmeur. Je zal de hardware en software onderhouden en het netwerk op orde houden. Je geeft technische bijstand voor het kleine

Nadere informatie

Werken bij OCMW Wuustwezel

Werken bij OCMW Wuustwezel Werken bij OCMW Wuustwezel OCMW Wuustwezel Bredabaan 735 2990 Wuustwezel 03/633.52.10 1 Werk je graag met en voor mensen? Zoek je een boeiende job binnen een dynamische organisatie? Dan is een job bij

Nadere informatie

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT is een toeristische dienst voor jongeren. De organisatie maakt drukwerk, houdt een infobalie open in Brussel, en runt een website. USE-IT is niet-commercieel en werkt zonder

Nadere informatie

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM)

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) Psychological success CARRIÈRES ALS LEERCYCLI D.T. Hall Ex T Es M Exploration Trial Establishment

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers Naast compensatie in loon omvat het salarispakket ook extra vergoedingen in de vorm van extralegale voordelen. Deze koopkrachtverhogende voordelen zijn voor assistants goed voor 15 tot zelfs 20% van het

Nadere informatie

14 JUSTITIEASSISTENTEN VOOR DE AFDELING JUSTITIEHUIZEN (MET AANLEG WERFRESERVE)

14 JUSTITIEASSISTENTEN VOOR DE AFDELING JUSTITIEHUIZEN (MET AANLEG WERFRESERVE) Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in BRUSSEL zoekt 14 JUSTITIEASSISTENTEN VOOR DE AFDELING JUSTITIEHUIZEN (MET AANLEG WERFRESERVE) Contractueel onbepaalde duur Functieomschrijving Heb je interesse

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: ORTHOPEDAGOOG

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Administratief medewerker C1-C3, dienst vrije tijd en communicatie/ cultuur Dit betreft een half-tijdse arbeidsovereenkomst (m/v) in contractueel verband. De selectie

Nadere informatie

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid Medewerker personeel en arbeid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon Koningsstraat 53 1211 NK Hilversum Nederland Telefoon +31 35 6460343 Fax +31 35 6460345 www.careeropeners.nl 2013.08.01 Job profiel Web Analyst Career Openers puts a-players in contact with a-companies.

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN maart 2015

PLAATSAANBIEDINGEN maart 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo Academiejaar 2014-2015 5 maart 2015 PLAATSAANBIEDINGEN maart 2015 VACATURE 2014-2015/010 Junior accountant dossierbeheerder in een boekhoud-

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment Careerwise vind uw ideale kandidaat Waar en hoe bereikt u talentvolle kandidaten die bij uw bedrijf passen? Careerwise helpt u met het vinden, bereiken en boeien van starters en young professionals die

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8 INTERVIEWGIDS INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters People is een specialist

Nadere informatie

Hotsheet juni

Hotsheet juni Hotsheet juni 2014 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,012,616 Aantal bezoeken 381,867 Unieke bezoekers 258,591 Aantal vacatures 1051 Mei in een notendop

Nadere informatie

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk!

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! GRONDIGE VOORBEREIDING Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Proficiat!

Nadere informatie

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk!

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! GRONDIGE VOORBEREIDING KEN HET BEDRIJF KEN JE GESPREKSPARTNER Je bent uitgenodigd

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Enthousiaste werkgevers gezocht. Voor gemotiveerde kandidaten van de opleiding Administratief Medewerker Expeditie

Enthousiaste werkgevers gezocht. Voor gemotiveerde kandidaten van de opleiding Administratief Medewerker Expeditie Enthousiaste werkgevers gezocht Voor gemotiveerde kandidaten van de opleiding Administratief Medewerker Expeditie Ik ben een enthousiaste en gemotiveerde cursist Administratief medewerker expeditie van

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

VACATURE. Technisch consultant

VACATURE. Technisch consultant VACATURE Technisch consultant 2016 TECHNISCH CONSULTANT ServiceNow 2 Paphos Group zoekt Gedreven Technisch Consultants die affiniteit hebben met Service Management Tooling en zich graag (verder) willen

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel)

Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel) Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel) Onze klant Onze klant, Greenille, is een onafhankelijk advocaten-, notaris- en belastingadvieskantoor, gespecialiseerd in de juridische en fiscale

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Your Future, our boost!

Your Future, our boost! Your Future, our boost! www.e-boost.be 1 E-BOOST: WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE? e-boost, da s een groep van 4 jonge wolven en ervaren rotten in het vak die Drupal ademen, denken, dromen... Altijd op zoek naar

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012

Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Hoe wordt u aantrekkelijke werkgever? Studiedag: Succesvol rekruteren in 2012 Employer brand what s in a name? Verschillende definities The image of the organization as a great place to work in the minds

Nadere informatie

jobmagazine good to know you

jobmagazine good to know you good to know you jobmagazine In bijlage vind je een greep uit onze jobaanbiedingen. Interesse in één van deze functies of graag bijkomende informatie?... kom snel langs in ons kantoor te Gent, Sint- Pietersnieuwstraat,

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt!

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt! Academiejaar 2014-2015 23 juni 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020 Inleiding Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert?

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Hotsheet september 2013

Hotsheet september 2013 Hotsheet september 2013 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,649,870 Aantal bezoeken 535,112 Unieke bezoekers 348,222 Aantal vacatures 1,380 September

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Stages/projecten voor het academiejaar 2015-2016. Voka Kamer van Koophandel Limburg Hilde Klykens

Stages/projecten voor het academiejaar 2015-2016. Voka Kamer van Koophandel Limburg Hilde Klykens Stages/projecten voor het academiejaar 2015-2016 Voka Kamer van Koophandel Limburg Hilde Klykens 15-6-2015 Inhoud 1. Q-Stageproject: zoek je een stageplaats of project?... 3 2. Q-Stage voor studenten...

Nadere informatie

TTL vacaturevacature voor Office manager

TTL vacaturevacature voor Office manager vacature voor Office manager Bedrijf The Test LeadersThe Test Leaders Auteur Stefan Patry Versie V3.1 Laatste update jul. 1, 2014 Abstract Dit document beschrijft de vacature voor een Office manager. the

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie