PERSONAL FINANCIAL PLANNING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSONAL FINANCIAL PLANNING"

Transcriptie

1 Personal Financial Planning wint dagelijks aan belang. Vermogende particulieren zijn meer dan ooit op zoek naar onderlegde experten die hen kunnen begeleiden bij het optimaal structureren van hun vermogen. De opleiding Personal Financial Planning heeft tot doel een antwoord te bieden op de steeds toenemende technische complexiteit van de adviesfunctie van een financiële tussenpersoon. Zij is uniek in België omdat accountancy, juridisch-fiscale, beleggingstechnische en verzekeringstechnische kennis met elkaar verbonden wordt. Zij combineert vaktechnische kennis met praktische toepassingen. PERSONAL FINANCIAL PLANNING De opleiding ADVISOR IN PERSONAL FINANCIAL PLANNING loopt gedurende 1 jaar. De modules in dit jaar bieden een grondige theoretische basisopleiding, de opbouw van parate kennis en het uitwerken van eenvoudige praktijkstudies. De MASTERCLASS PERSONAL FINANCIAL PLANNING is een 2-jarige opleiding waarbij het tweede jaar als doel heeft om de basiskennis van het eerste jaar uit te diepen met het oog op het individueel uitwerken van complexe gevalstudies. Studio Financiële Planning

2 Studio Financiële Planning ADVISOR PFP MASTERCLASS PFP (1ste jaar) DOELGROEP - bankagenten - verzekeringsmakelaars - boekhouders - juridische adviseurs - onafhankelijke financiële adviseurs Toelatingsvoorwaarden Van de deelnemers wordt een minimale vooropleiding hoger onderwijs vereist of relevante praktijkervaring op het vlak van beleggingen, fiscaliteit, verzekeringen of kredieten. Het programma richt zich tot adviseurs die klanten begeleiden met een vermogen tussen en euro. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 25. DOELSTELLINGEN Het verhogen van de vaktechnische bagage van de financiële adviseur op het vlak van opbouw, beheer, bescherming en overdracht van het persoonlijk vermogen. Diegene die de opleiding met vrucht heeft doorlopen, moet in staat zijn: - een basisinventaris op te maken van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven van de particulier - een kritische analyse te maken van de vermogens- en cashflowsituatie: risico, liquiditeit en solvabiliteit De advisors nemen niet deel aan de 3 residentiële seminaries. Les 1: Inleiding tot PFP (23/09/2009) - wat is Persoonlijke Financiële Planning (PFP) - voornaamste doelstellingen van PFP - PFP praktisch Les 2 : Methodes (07/10/2009) - van inventaris tot eindrapport - proces - deelplanningen - inventarisatietechnieken - rapportage > Module Fiscale planning Prof. Bruno Peeters Les 3: Basisprincipes van de personenen vennootschapsfiscaliteit vanuit een PFP-context (21/10/2009) - update personenbelasting - update vennootschapsbelasting - nieuwe ontwikkelingen - capita selecta > Module Planning van nalatenschap (12 uur + 15 uur) Alain Van Geel, Robby Ackermans,, Notaris Verstraete, Jan Hanegreefs en Kaat Lauwers Les 4: Erfrecht (18/11/2009) - erfrecht - schenkingen - testamenten - optimalisatietechnieken Les 5: Registratie- en successierechten (2/12/2009) - registratierechten Vlaanderen / Brussel / Wallonië - successierechten Vlaanderen / Brussel / Wallonië Residentieel seminarie familiaal vermogensrecht en successieplanning (15 uur) (10 tot 12/12/2009) - huwelijksvermogensrecht - schenkingstechnieken - testamenten - waarderen nalatenschap - fictiebepalingen - praktijktoepassingen Les 6: Juridische basisprincipes inzake vastgoedinvesteringen (6/01/2010) - fiscaliteit van vastgoedinvesteringen - patrimoniumvennootschappen - juridische organisatievormen (erfpacht, opstal, vruchtgebruik) > Module Financiële beleggingen (12 uur + 15 uur) Prof. Van Broekhoven, Sven Sterckx, Nic Van Broekhoven, Xavier Vandoorne, Freddy Van den Spiegel Les 7: Basisprincipes van de kapitaalmarkt (20/01/2010) - soorten markten - kenmerken van de markten - efficiënte markttheorie - verwachte returns bepalen en inschatten - risicometing Les 8: Toepassing van de basisprincipes binnen een PFP-context (3/02/2010) - financiële planning en de rol van de roerende beleggingen - asset allocation in the large/small Residentieel seminarie roerende beleggingen (15 uur) (25 tot 27/02/2010) - macro-economische visie - asset allocation in the large - financieel-actuarieel rekenen - waardebepaling aandelen - NAIC beleggingsmethode > Module Vennootschappen en zakelijke waarden Les 9: Vennootschapsstructuren (10/03/2010) - vennootschapsstructuren - praktische toepasbaarheid van vennootschapsvormen vanuit een PFP-context > Module Verzekeringen en pensioenplanning (12 uur + 15 uur) Paul Roels, Paul Baekeland, Ingrid Larik, Paul Van Eesbeeck, Les 10: Basisprincipes sociale zekerheid en basis verzekeringstechniek (24/03/2010) - wettelijke rust- en overlevingspensioenen - arbeidsongeschiktheid en invaliditeitsuitkeringen - brugpensionering - levensverzekeringstechniek - tak 21 en 23 - universal life contracten Les 11: Pensioenplannen en 2e pijler (21/04/2010) - type plannen (defined benefit/defined contribution) - ingebouwde dekkingen (80% regel) - aanvullende plannen (bonusplannen, top hat plannen) - vehikels (BLV, groepsverzekeringen, interne beloften) Residentieel seminarie inkomensplanning en pensioenopbouw (15 uur) (6 tot 8/05/2010) - pensioenopbouw werknemers en zelfstandigen - praktijktoepassingen > Module Praktijkoefeningen Les 12: Praktijkoefening (19/05/2010) Les 13: Praktijkoefening (2/06/2010) DOCENTEN Alain Van Geel (Tiberghien Emiel Van Broekhoven (Professor of Personal Finance) Ingrid Larik (Van Breda, Risk & Benefits) Jan Hanegreefs (PWC) (Stremersch, Van Broekhoven & Partners) Kaat Lauwers (Capital at Work) (JGA Consult) Nic Van Broekhoven (Value Square) Notaris Verstraete Paul Baekeland (Verba BVBA) Paul Roels (Procrea Consulting) Paul Van Eesbeeck (Vereycken & Vereycken) Prof. B. Peeters (UA) Prof. L. Van Liedekerke (KUL) Prof. F. Van den Spiegel (Fortis) Robby Ackermans (Tiberghien Sven Sterckx (Dierickx, Leys & Cie) Xavier Vandoorne (Stevens Leo & Cie)

3 Studio Financiële Planning MASTERCLASS PFP (2de jaar) DOELGROEP - personal en private bankers - verzekeringsmakelaars - boekhouders, accountants en revisoren - advocaten en juridische adviseurs - estate planners - onafhankelijke financiële adviseurs Toelatingsvoorwaarden De deelnemers hebben bij voorkeur minstens een diploma Hoger Onderwijs Lange Type of Universitair diploma (twee cycli). Van de deelnemers wordt 3 tot 5 jaar relevante praktijkervaring vereist en een voorkennis op het vlak van beleggingen en financiële markten, fiscaliteit, verzekeringen en kredieten, burgerlijk recht en handelsrecht. De deelnemers dienen hun kandidaatstelling te motiveren middels een aanmeldingsformulier dat hen zal worden toegestuurd. De stuurgroep heeft het recht kandidaten te weigeren indien de vereiste kwalificaties niet aanwezig zijn. Het tweede jaar heeft als doel het uitdiepen van de basiskennis met het oog op het individueel uitwerken van complexe gevalstudies. > Module Ethiek en anti witwas wetgeving Alain Claes, Luc Van Liedekerke Les 1: Ethiek en anti witwas wetgeving (22/09/2010) Les 2: Praktijkoefening (6/10/2010) > Module Fiscale planning Les 3: Vennootschapsfiscaliteit (20/10/2010) > Module Financiële beleggingen Prof. Van Broekhoven Les 7: Beleggingen met het oog op PFP (26/01/2011) (15 uur) Philippe Janssens, Wim Vermeulen Residentieel seminarie Vastgoed (15 uur) (10 tot 12/02/2011) - vastgoedmarkten - vastgoedstructuren - opstal - erfpacht - vruchtgebruiken > Module Vennootschappen en zakelijke waarden (18 uur + 15 uur) Emiel Geeraert, Ludo Lievens,, Ignaas Buyck, Leo Plas DOCENTEN Alain Claes (Lontings & Partners) Alain Van Geel (Tiberghien Emiel Geeraert (UA) Emiel Van Broekhoven (Professor of Personal Finance) Ferdy Foubert (KPMG) Gert De Greeve (Van Havermaet) Gert Van den Berg (KPMG) Ignaas Buyck (Decostere) (Stremersch, Van Broekhoven & Partners) (JGA Consult) Leo Plas (Verbanck, Plas & Partners) Ludo Lievens (Lievens & Co) Philippe Janssens (Stadim) Prof. L. Van Liedekerke (KUL) Raf Bogaerts (Gestrador) Robby Ackermans (Tiberghien Wim Vermeulen (Tiberghien Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 25. Les 4: Praktijkstudies juridisch fiscaal (17/11/2010) Les 8: Balanslezen (2/03/2011) - balans analyse DOELSTELLINGEN Diegene die de opleiding MASTER- CLASS PERSONAL FINANCIAL PLANNING met vrucht heeft doorlopen, moet in staat zijn tot: Gert De Greeve Les 9: Waarderen ondernemingen (16/03/2011) - waarderingsmethodes voor vennootschappen Les 5: Praktijkoefening (1/12/2010) Les 10: Praktijktoepassingen zakelijke waarden (30/03/2011) - een basisinventaris op te maken van het vermogen, de inkomsten en de uitgaven van de particulier - een kritische analyse te maken van de vermogens- en cashflowsituatie: risico, liquiditeit en solvabiliteit - het uitwerken van een toekomstplan voor de vermogende particulier, gebruik makend van het assortiment juridische, financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten > Module Internationale planning (15 uur) Ferdy Foubert, Alain Van Geel, Robby Ackermans, Raf Bogaerts, Gert Vandenbergh Residentieel seminarie Internationale planningstechnieken (15 uur) (16 tot 18/12/2010) - Salary Split - Internationaal privaat recht - Internationale successieplanning - Internationale fiscale planning Residentieel seminarie vennootschappen en zakelijke waarden (15 uur) (5 tot 7/05/2011) - overdracht familiale ondernemingen - praktijktoepassing zakelijk vermogen - management- en patrimoniumvennootschappen > Module Praktijkoefeningen Gert De Greeve, Les 11: Praktijkoefening (25/05/2011) - het begeleiden en adviseren van de vermogende particulier omtrent de inkomens- en vermogensstructurering aan de hand van dit toekomstplan Les 12: Praktijkoefening (8/06/2011) Les 6: Vastgoed juridisch (12/01/2011) - onroerend goed privé of in vennootschap?

4 Studio Financiële Planning PERSONAL FINANCIAL PLANNING Het eerste jaar vallen de lessen van de advisor en de masterclass samen, met uitzondering van de residentiële seminaries die niet gevolgd worden door de advisors. Voor diegenen die ingeschreven zijn voor de masterclass volgt na het eerste advisorjaar nog een tweede specialisatiejaar om zo de titel European Financial Planner te behalen. METHODOLOGIE Tijdens de opleiding worden voortdurend theoretische uiteenzettingen met praktijkvoorbeelden afgewisseld. Van de deelnemers wordt dan ook een actieve medewerking verwacht. EXAMEN Op het einde van elk academiejaar zal de deelnemer geëxamineerd worden. De quotering zal gebeuren aan de hand van een uitgewerkte gevalstudie (advisor groepswerk, masterclass individueel). Ook de inbreng in de werksessies zal in de evaluatie betrokken worden. Diegenen die regelmatig de uiteenzettingen bijwonen, actief aan de werksessies deelnemen en slagen in de examens, verwerven het door EFPA Belgium en EFPA Europe erkend getuigschrift European Financial Advisor na het 1e jaar en European Financial Planner na de specialisatie in het 2e jaar. Examinatoren Eerste jaar: docenten Tweede jaar: externe vakjury Attest PROGRAMMALEIDING Alain VAN GEEL, Jo STREMERSCH, Luc JONCKHEERE Academisch eindverantwoordelijke Prof. Emiel VAN BROEKHOVEN PRAKTISCH Plaats De lessen gaan door in het ALM en lopen telkens van 14u00 tot 22u00. ALM Filip Williotstraat Antwerpen De residentiële seminaries vinden plaats in Résidence Stiemerheide en starten donderdagnamiddag om 14u00 om te eindigen op zaterdagmiddag om 12u00. Résidence Stiemerheide Wiemesmeerstraat Genk (Residentiële seminaries) Deelnamekosten Advisor euro Hierin zijn de documentatie, examens en diner op woensdagavond inbegrepen. Masterclass euro per academiejaar Hierin zijn de documentatie, examens, diner op woensdagavond en de kosten van de residentiële seminaries inbegrepen. De uiterste inschrijvingsdatum is 15 september Als blijkt dat u niet aan de opleiding kunt deelnemen, annuleert u schriftelijk (per fax of per ). Meer dan 10 dagen vóór de start van de opleiding betaalt u 65 euro vaste inschrijvings- en dossierkosten. Vanaf 10 dagen vóór de start betaalt u 10% van de inschrijvingsprijs, na de start blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. MEER INFORMATIE Inhoudelijk Programmaleider tel Praktisch Severine Jacobs Secretariaat tel De opleiding is erkend door EFPA Belgium VZW en EFPA Europe, overkoepelend Europees orgaan voor Personal Financial Planning Certification. Als Advisor ontvangt u een attest EFA, European Financial Advisor. De master ontvangt een goedgekeurd attest EFP, European Financial Planner. De opleiding komt in aanmerking voor IAB-erkenning en de permanente educatie opgelegd door het CBFA. Een attest wordt verstrekt op eenvoudige vraag. U kan gebruik maken van individuele opleidingscheques om de opleiding te betalen. Studio FP is bovendien erkend voor KMO portefeuille subsidies. Hierdoor kan u 50% van het bedrag excl. BTW en cateringkost recupereren via de Vlaamse Overheid. Gelieve het inschrijvingsgeld te storten na aanvaarding van de kandidaat en na ontvangst van de debetnota. De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld.

5 PERSONAL FINANCIAL PLANNING Studio Financiële Planning KANDIDAATSTELLINGSFORMULIER KANDIDAATSTELLING ADVISOR PERSONAL FINANCIAL PLANNING MASTERCLASS PERSONAL FINANCIAL PLANNING EUR EUR per jaar Uiterste inschrijvingsdatum: 15 september 2009 Gelieve dit formulier terug te sturen of faxen aan Studio FP (t.a.v. Severine Jacobs) Haverstraat 1, 2000 Antwerpen tel fax Mevr./Mijnheer Naam... Voornaam... Privé adres... Straat + Nr... Postcode + Gemeente... Telefoon... Geboortedatum... privé... GSM... Opleiding... Bedrijf Naam Bedrijf... Functie... Straat + Nr... Postcode + Gemeente... Telefoon... Fax... bedrijf... Sector bedrijf... BTW Nr... De verbintenis tot betalen van de deelnamekosten wordt aangegaan door (schrappen wat niet past): - de ingeschreven persoon - de hogervermelde onderneming Ik maak gebruik van individuele opleidingscheques Mijn bedrijf wenst gebruik te maken van KMO portefeuille subsidies Het bedrag wordt gestort voor aanvang van de cursus en na ontvangst van de debetnota met vermelding van de naam van de deelnemer en het debetnotanummer. Handtekening Datum

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst D.V.L.S. Kantoor D hooge de veilige keuze voor uw toekomst 1 Heidebloemstraat 70 bus 9 9100 Sint-Niklaas Erkende onafhankelijke verzekeringsmakelaars Onafhankelijke kredietmakelaars Beleggingen Personal

Nadere informatie

News Medische Beroepen

News Medische Beroepen News Medische Beroepen December 2013 Lease uw nieuwe wagen, en zeg onverwachte kosten vaarwel! Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll Kennistrainingen 2012 Hr & Payroll 2 UNIT4 ACADEMY Kennistrainingen 2012 Inhoud Voorwoord 3 UNIT4 Academy 4 10 Kennistrainingen 6 Trainingsagenda 2012 16 De trainers 18 NIRPA Stichting Nederlands Instituut

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Etiquette en omgangsvormen

Etiquette en omgangsvormen Etiquette en omgangsvormen 2-daagse Training Etiquette heeft alles te maken met omgangsvormen, normen en waarden. De regeltjes vormen een steuntje in de rug tijdens het zakendoen. Zie het als een soort

Nadere informatie

Leergang. Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad. Jaargang 2014 3 e Editie

Leergang. Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad. Jaargang 2014 3 e Editie Leergang Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad Jaargang 2014 3 e Editie Leergang Bouwen aan de Bestaande Woningvoorraad Algemeen De toekomst van de bouw ligt vooral in de bestaande voorraad. Mede door de

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack. TreeTop Asset Management

Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack. TreeTop Asset Management Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack TreeTop Asset Management KWALITEITSSERVICE VOOR ALLE BELEGGERS «Ik ben blij dat ik mijn passie kan delen en het beste van de wereldwijde

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie