Nieuwsbrief November 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief November 2005"

Transcriptie

1 Bomenstichting Zutphen en omstreken Nieuwsbrief November 2005 Beste donateurs, Het is alweer een jaar geleden dat jullie via de nieuwsbrief van ons hoorden. In de vorige nieuwsbrief (nov. 2004) schreef ik nog dat ik me een jaar terugtrok uit het bestuur vanwege een studie. Inmiddels heb ik de studie afgerond (ja, geslaagd!) en heb ik de eerste bestuursvergadering alweer bijgewoond; met alle mensen van het bestuur die afgelopen jaar gewoon dóórgegaan zijn met zich in te zetten voor de bomen van Zutphen en omgeving. Wat zij afgelopen jaar allemaal gedaan hebben vinden jullie terug in deze nieuwsbrief. Allereerst is er één bestuurslid dat zich nog niet voorgesteld heeft: Nicolaas Bessels; dat zal hij op een van de volgende pagina s doen. Verder besteden we aandacht aan de verleende kapvergunningen en hoe wij daar als Bomenstichting mee bezig zijn geweest afgelopen jaar, om te voorkomen dat er onnodig bomen gekapt worden. Waarschijnlijk zijn jullie allemaal op de hoogte van de geheimzinnige ziekte in opmars, die met name Paardekastanjes treft: in deze nieuwsbrief doen we verslag van het laatste nieuws omtrent deze ziekte. Daarnaast schrijven we over de contactpersonendag van de Landelijke Bomenstichting, de op handen zijnde fotowedstrijd, het donateuruitje in de winter en andere zaken. Voor ik eindig heb ik een verzoek aan jullie als donateurs: zouden jullie zoveel mogelijk je adres (als je dat hebt) willen doorgeven, zodat wij informatie en deze nieuwsbrief per mail aan jullie kunnen sturen? Dit scheelt postzegels én bomen, voor dat laatste argument zijn we vast allemaal gevoelig! Ons adres is Ik hoop dat alles wat wij doen en in deze nieuwsbrief beschrijven voor jullie nog steeds het donateurschap waard is en wens jullie veel leesplezier. Hartelijke groet, Astrid Werdmuller Rutger Kopland LIJSTERBESSEN De dichtkunst beoefenen is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid constateren dat bijvoorbeeld in de vroege morgen de lijsterbessen duizenden tranen dragen als een tekening uit de kindertijd zo rood en zo veel. 1 / 10

2 Even voorstellen... Nicolaas Bessels Mijn naam is Nicolaas-Tjerk Bessels, sinds een jaar bestuurslid van de Bomenstichting Zutphen. Ik heb mij aangesloten bij deze stichting uit interesse, beroep en passie voor bomen en hun omgeving. Al sinds mijn jeugd ben ik geboeid door de natuur. Door natuurkampen bij de jeugdbond voor natuur- en milieustudie werd mijn horizon verbreed. Mijn studies bosbouw en de middelbare tuinbouwschool vormen de wortels voor mijn kennis, zoals tevens een cursus op Wisley Garden in Engeland waar ik verbleef om het boomverzorgen tot in de puntjes (van de twijgen) te leren. Inmiddels ben ik 4 jaar zelfstandig boomverzorger waarbij werkzaamheden tot over de landsgrenzen worden uitgevoerd. Mijn functie binnen het bestuur richt zich voornamelijk op het praktische en technisch deel; zo houd ik mij bezig met het beoordelen van gemeentebesluiten omtrent staat en gezondheid van bomen. Met mijn inzet hoop ik dat de bomen van Zutphen en de nog aan te planten bomen een gezonde toekomst tegemoet gaan. Bomen zijn voor het leven. Nicolaas Winterwandeling Ieder jaar organiseren wij een bomenwandeling voor donateurs en belangstellenden. Dit keer hebben we gekozen voor een winterwandeling. In de winter zijn de meeste bomen niet herkenbaar aan de blaadjes, maar zijn de knoppen goed zichtbaar. Het is verrassend te zien hoe verschillend de knoppen van bomen zijn en hoe goed veel bomen daar aan te herkennen zijn. Op deze wandeling gaan we veel verschillende boomsoorten bekijken en de pracht van de knoppen ontdekken. Noteer het alvast in jullie agenda: zaterdagmiddag 21 januari. Nadere informatie volgt begin januari, in ieder geval op onze website en waarschijnlijk ook in de Zutphense Koerier. Vooraankondiging Fotowedstrijd 2006 In het voorjaar van 2006 willen wij een grote fotowedstrijd houden. Iedereen kan maximaal 3 foto s insturen van een grote, mooie, bijzondere, gekke of speciale boom. De foto s worden tentoongesteld en er zal een jury zijn die de 3 mooiste uit zal kiezenm; de winnaars krijgen een prijs. Iedere donateur krijgt te zijner tijd een folder in de bus met nadere informatie. We wilden het jullie echter nu al laten weten, zodat je de kans op een foto van een prachtig besneeuwde boom in de winter niet voorbij laat gaan! 2 / 10

3 De Paardenkastanje bedreigd De herfst is vroeg dit jaar. Al in augustus zijn vele paardenkastanjes totaal bruin verkleurd en half kaal. Vreemd, maar al enkele jaren wordt de paardenkastanje belaagd door twee nieuwe vijanden, die zich voegen bij de verschillende bedreigingen van bomen die zich de laatste tijd manifesteren, zoals de iepziekte, de in Californië optredende sudden oak death en de eikenprocessierups. In de pers is er al uitvoerig aandacht aan besteed. Het begon enige jaren geleden met de opvallend vroege verkleuring van het blad, dat vol mineergangen bleek te zitten. Veroorzakers zijn de rupsen van een motje dat zijn eieren legt in de gezonde kastanjebladeren: de kastanjemineermot (Cameraria ohridella). De larven graven gangen in het blad (ook bladmijnen genoemd) waardoor okerkleurige vlekken ontstaan. Deze mot heeft zich in korte tijd van Zuidoost Europa naar het noordwesten uitgebreid en werd in 1998 voor het eerst opgemerkt in Nederland. Waarschijnlijk is de verspreiding van de motten versneld door mee te liften op vrachtwagens. Veel liefhebbers en eigenaren schrokken erg van deze vervaarlijk ogende plaag. De meeste kastanjes blijken deze aanslag echter behoorlijk te doorstaan: in andere landen zijn bomen al meer dan 5 jaar aangetast zonder ernstige gevolgen. Deskundigen stelden dat ze er wel een knauw van krijgen, maar normaliter goed herstellen. Het uiterlijk van de kastanjes wordt er tot verdriet van veel eigenaren en liefhebbers echter wel ernstig door aangetast. Wie de motten wil bestrijden, zal het gevallen blad moeten opruimen en verbranden. Hierin overwinteren de poppen. De mineermot kan meerdere generaties per jaar vormen, afhankelijk van lengte en temperatuur van de zomer. In Nederland worden meestal twee generaties gevormd, in Midden-Europa vaak drie: in dat geval veroorzaken ze op grote schaal voortijdige bladval en kunnen bomen al in juli geheel ontbladerd zijn. Helaas is het niet bij de mineermot gebleven. Deze is op de voet gevolgd door een tweede en ernstiger bedreiging van de paardenkastanje, de mysterieuze bloedingsziekte, ook kastanjeziekte of nog preciezer paardenkastanjeziekte genoemd. Bomen krijgen bruine vlekken op de stam en 'bloeden' donker vocht. De conditie van veel bomen is afgenomen en enkele bomen zijn afgestorven. De oorzaak van de kastanjeziekte is nog steeds niet bekend. Nadat bleek dat deze ziekte zich snel verspreidde over het land is de werkgroep Aesculaap opgericht om te werken aan een oplossing. Ze hebben een onderzoek georganiseerd naar de aard, oorzaak, verspreiding en mogelijke bestrijding van de ziekte. De Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) is inheems in Albanië, Noord-Griekenland, Turkije en de Kaukasus. Hij is al vroeg vanuit zijn oorspronkelijke groeiplaatsen naar andere gebieden verspreid. In 1608 werd het eerste exemplaar in de Hortus botanicus te Leiden geplant. Tegenwoordig is het één van de populairste sierbomen van Nederland. In de steden is het naast de plataan de meest aangeplante boom, dankzij de imposante vorm, met een brede volle kroon, dikke stam, prachtige bloei in mei, de grote, handvormige bladeren en de mooie kastanjes in de herfst. De kastanjeziekte werd in het westen en noordwesten van het land het eerste opgemerkt. Inmiddels heeft de ziekte zich over het hele land verspreid. Volgens de meest recente gegevens is 31% van de paardenkastanjes ziek. In het westen is het grootste percentage ziek (bijv. Zuid Holland 41%). In Drenthe, Limburg en Zeeland is het laagste ziektepercentage (8% tot 9%). De onderzoekers hadden veel moeite om de oorzaak van de ziekte op te sporen. Er werd onder andere gedacht aan de schimmel Phytophtora, die o.a. verantwoordelijk is voor de Amerikaanse sudden oak death en de aardappelziekte. Deze kon echter niet worden aangetoond. Inmiddels is een bacterie aangetoond en geïsoleerd na DNA-analyse van zieke bomen verspreid over Nederland. Met deze bacterie (Pseudomonas syringae) is infectieonderzoek gedaan bij jonge kastanjes. Het lijkt inmiddels waarschijnlijk 3 / 10

4 dat deze bacterie als oorzaak kan worden aangewezen, maar het onderzoek is nog in volle gang. Hoewel veel bomen flink ziek worden en er vrij veel binnen een aantal maanden sterven, blijken de kastanjes zich ook te verweren, o.a. door het vormen van barrières tussen aangetast en gezond weefsel. Misschien dat binnen afzienbare termijn een adequate bestrijdingsmethode kan worden gevonden. In Zutphen is de aantasting door bloedingsziekte nog minder heftig dan in het westen van het land. Toch zijn er al meerdere exemplaren die de verschijnselen vertonen: op het s-gravenhof staan meerdere jonge rode paardenkastanjes die scheuren in de bast hebben met de typische bloedingen. Van de drie prachtige oude kastanjes bij Huis t Ooije is er ook één flink aangetast. In Eefde is een grote kastanje langs de weg gekapt. Het is zeer te hopen dat de ziekte niet sterk doorzet of dat er spoedig een remedie wordt gevonden. Wat te doen met zieke paardenkastanjes? De werkgroep Aesculaap adviseert om zowel zieke als gezonde paardenkastanjes zoveel mogelijk met rust te laten. Geen werkzaamheden aan aangetaste kastanjes verrichten: dit kan eventuele verspreiding helpen voorkomen. Zieke bomen hoeven niet direct te worden gerooid, tenzij ze een gevaar vormen voor de omgeving. Omdat nieuwe aanplant snel ziek kan worden, is het raadzaam voorlopig geen kastanjes te planten. Uitgebreide informatie over de kastanjeziekte is te vinden op de website van de werkgroep Aesculaap: Jeroen Philippona Huize t Ooije met twee van de drie oude paardenkastanjes. Het linker exemplaar is aangetast 4 / 10

5 Angst is een slechte raadgever Angst voor aansprakelijkheid bij letselschade door vallend hout en andere gebreken van de bestaande bomen in de gemeente Zutphen. Is dit gevaar aanwezig? Tijdens het periodieke overleg tussen Gemeente en Bomenstichting Zutphen wordt er door de gemeente herhaaldelijk op gewezen dat zij aansprakelijk is voor vallend hout, omgewaaide bomen enz., enz. Kortom, zij wordt aansprakelijk gesteld als er iets gebeurt met bomen op haar grondgebied. Alleen al deze argumentatie getuigt van angst voor!!! en zorgt niet voor een beter en veiliger bomenbeleid. Wanneer een gemeente verstand van zaken heeft verstopt zij zich niet achter dit argument; er schuilt een vorm van onvermogen in, voortkomend uit gebrek aan kennis van de materie, in dit geval de bomen. Helaas wordt er bij kapaanvragen van particulieren wel heel snel een vergunning verleend om het hen niet moeilijk te maken. Waarbij de beweegredenen kunnen luiden: maakt rotzooi, is te klein voor de tuin, heb genoeg van blad opruimen, hekel aan vallend blad, geeft te veel schaduw, de buren klagen er over. Ik kan er nog legio opnoemen, zonder dat er echte steekhoudende argumenten genoemd worden. Dit door onvoldoende kennis ingegeven beleid doet de zo zorgvuldig opgestelde kapverordening te kort. Juist nu de gemeente Zutphen sinds 2004/2005 zo n goed opgestelde kapverordening heeft waarin zowel voor de particuliere kapaanvragen als voor de gemeentelijke aanvragen richtlijnen staan en tevens bezwaarprocedures uiteen gezet worden, is het van groot belang dat de gemeente op een zorgvuldige wijze met de haar in bruikleen gegeven natuur en bomen omspringt. Het tegendeel lijkt waar, om de particulieren niet te krenken wordt klakkeloos de aanvraag vergunt, waarbij in sommige gevallen de argumenten zelfs nog door de gemeente aangevoerd worden. Is de betreffende instantie zich bewust welke verantwoording haar gegeven wordt, om het Groen en de Bomen in de gemeente te mogen beheren? Het is mij als bestuurslid van de Bomenstichting Zutphen opgevallen dat het schermen met aansprakelijkheid voor, verband houdt met gebrekkige kennis en wat betreft bomen het niet in kunnen schatten welke situatie gevaar oplevert en welke niet. Dit manco is voor een gemeente met zoveel groen en bomen niet direct vertrouwenwekkend tegenover de burgers. Er zijn voorbeelden van de afgelopen tijd waarbij de vergunning verleend werd, maar door tussenkomst van de buurt en door de particulier te wijzen op mogelijke snoeimethoden, bomen gespaard konden worden. De snoei van een boom op deskundige wijze kan bepaalde problemen voorkomen en zo hoeft het niet altijd tot kappen te leiden. Als bestuurslid van de Bomenstichting die zich bezighoudt met het nalopen van de kapvergunningen (hetgeen helaas nodig is) pleit ik er voor dat de gemeente haar medewerkers een goede opleiding geeft. Dit zal er dan vanzelf toe leiden dat de bomen op haar grondgebied beter en deskundiger worden beschermd en men zich niet achter de argumentatie 'Aansprakelijk voor Letselschade' hoeft te scharen. Tot die tijd zullen wij ons als Bomenstichting Zutphen nog moeten behelpen met half ingevulde aanvragen en allerlei kul-argumenten. De huidige stand van zaken baart ons zorgen en getuigt van weinig vertrouwen in de burgers. Paul Koopman T. van Deel IEP AAN EEN KADE De boom laat ons het uitzicht na op zijn afwezigheid, lucht waarin alles, ook het grootste, ooit ver-dwijnt. Het water kon de spiegeling niet binden, hij trok zijn blad steeds meer in takken terug. Schim van zichzelf gaf hij tenslotte ruimte aan het grotere dat in hem drong. Wie hem mist voelt zich met hem verhuisd. P.S.: Als u in uw buurt merkt dat er bomen of groen zonder enige vorm van uitleg verwijderd worden of de gemeente zich niet aan afspraken met de buurt houdt (betreffende groen of bomen) kunt u contact met ons opnemen. 5 / 10

6 Bomenstichting Zutphen e.o. En bijzondere boom in hartje Zutphen Eén van mijn favoriete bomen in Zutphen staat in de Raadhuissteeg, schuin achter de het oude Gemeentehuis. Leuk is dat op deze zeer historische locatie één van de oudste bomen van de stad is te vinden. Het is een Gewone Esdoorn (Acer pseudoplatanus). De benaming gewone is niet zo gelukkig: in een groot deel van Nederland is deze boomsoort niet inheems. Het enige gebied waar hij waarschijnlijk inheems is, is het Zuid-Limburgse heuvelland. De in heel Nederland inheemse esdoorn is de Spaanse Aak of Veldesdoorn (Acer campestre). Dat is meestal een vrij kleine, minder opvallende boomsoort, nogal eens te vinden in houtwallen en aan bosranden op vruchtbare bodems. Een andere hier veel aangeplante soort is de Noorse Esdoorn, Acer platanoïdes. Deze is inheems ten oosten en noordoosten van ons land. De Gewone esdoorn wordt in Duitsland terecht Bergahorn genoemd: hij heeft een voorkeur voor de hellingen van de middelgebergten, maar ook van de Alpen en Karpaten. Hij groeit vooral op vruchtbare en basische bodems. Het hout van de gewone esdoorn is van zeer goede kwaliteit en fraai van kleur, met een kenmerkend vlammend patroon. Het wordt o.a. gebruikt voor het achterblad van violen. Hij is vermoedelijk al vanaf de 13e eeuw in westelijk Nederland aangeplant en is hier vooral veel te vinden als park- en laanboom.. De esdoorn verjongt zich op vruchtbaarder bodems zeer makkelijk door natuurlijke bezaaiing, waardoor hij andere boomsoorten wel eens in het nauw brengt. Daardoor heeft hij bij bosbeheerders een minder gunstige naam gekregen. Als ornamentele boom kan hij echter zeer waardevol zijn: hij kan een hoge leeftijd bereiken van zeker 300 en mogelijk 400 tot 600 jaar en uitgroeien tot monumentale afmetingen. In Duitsland, Zwitserland en Groot-Brittannië zijn zeer fraaie exemplaren te vinden met enorme kronen en een stamomtrek tot 9 meter. Dergelijke reuzen zijn in Nederland nog niet te vinden. De esdoorn aan de Raadhuissteeg mag er desondanks zijn, hij torent prachtig uit boven de smalle steeg. Hij schijnt rond te zijn aangeplant. Hij helt scheef over, maar is enkele jaren geleden nog deskundig gesnoeid: hopelijk kunnen we nog decennia genieten van deze markante boom. Jeroen Philippona 6 / 10

7 Beoordeling van verleende kapvergunningen De Bomenstichting kijkt al geruime tijd kritisch naar de aanvragen voor kapvergunningen en de verleende kapvergunningen. Beiden worden door de gemeente in de Koerier gepubliceerd. Zo nodig maken we bezwaar tegen een verleende kapvergunning. Paul Koopman is hierin het meest actief; wekelijks bezoekt hij de gemeente, balie 8 van de afdeling burgerzaken, alwaar de aanvragen ter inzage liggen. Het is dan nog niet zeker dat er ook een vergunning wordt verleend, maar de Bomenstichting vindt het belangrijk de aanvragen te zien, om zo nodig in een vroeg stadium actie te kunnen ondernemen. Een enkele keer wordt Paul door ondergetekende vervangen. Ik wil wel iets vertellen over mijn ervaringen hiermee, als nieuwkomer en relatieve bomenleek. Toen ik ermee begon dacht ik: het is vast niet veel werk, de meeste gevallen kun je natuurlijk gewoon op papier beoordelen. Als zowel de aanvrager als de gemeente hun werk goed zouden doen zou dat vermoedelijk ook kunnen. Maar dat doen zij niet. Om te beginnen zijn de aanvraagformulieren vaak onvolledig ingevuld. Aanvragers weten soms niet om wat voor een boom het gaat. Ze halen omtrek en diameter nog wel eens door elkaar en vaak wordt onvoldoende aangegeven waar de boom precies staat en of er herplant plaats vindt. De gemeente neemt dit soort onvolledig ingevulde formulieren gewoon in behandeling. Bij balie 8 liggen alléén kopieën van de aanvraag. Als aanvragers daar bijlagen bij hebben gedaan, bijvoorbeeld foto s van de boom, of een tekening met een aanduiding van de plaats van de boom, dan worden deze niet meegekopieerd. Juist die bijlagen helpen je om de zaak op papier te kunnen beoordelen, het is dus lastig als ze ontbreken. Daar hebben we al eens wat van gezegd, maar dat heeft tot nu toe niet tot een verbetering geleid. Ik had verwacht dat de gemeente vervolgens wel een lijst zou hebben met criteria op grond waarvan wordt besloten al dan niet een kapvergunning af te geven. Aan zo n lijst zou je als aanvrager, maar ook als beoordelaar houvast hebben. Zo n lijst is er echter niet. Is bijvoorbeeld een argument als wij willen geen boom in de tuin of boom zorgt voor bladafval een reden om kap toe te staan? Dat lijkt mij niet, maar in Zutphen kan je het op zijn minst proberen en lukt het soms ook nog. Er is wel een protocol voor de kapvergunningen voor monumentale bomen, maar de andere aanvragen worden volgens mij dus uit de losse pols beoordeeld en ik krijg vooralsnog de indruk dat de gemeente de aanvragers graag een eind tegemoet komt. Dhr. Visser, die de beoordelingen doet, werkt op een vestiging van de gemeente op het industrieterrein de Revelhorst. Wil je inzage in de verléénde vergunningen, dan moet je je aldaar vervoegen. Ik ben één keer mee geweest met Paul naar de Revelhorst, in de veronderstelling daar dan toch wel de complete aanvraag aan te zullen treffen, plus een beoordeling en een gemotiveerd besluit. Maar nee hoor, ook daar vond ik in de ter inzage liggende map alleen maar aanvragen zónder bijlagen. De verslaglegging van de beoordeling en het besluit bleek minimaal te zijn. In nogal wat gevallen roept dat dus vragen op. Vervolgens moet je gaan uitzoeken hoe het echt zit. Als je pech hebt is dhr. Visser niet in het gebouw en hij wordt niet vervangen. Kortom: het is meer werk dan eigenlijk nodig is en over de kwaliteit van de beoordeling heb ik mijn twijfels. Het is m.i. helaas dan ook nodig dat de Bomenstichting dit controlerende werk voorlopig voortzet. Het zou wel helpen als de aanvragen in het vervolg vollediger ter inzage worden gelegd, dus compleet ingevuld en mét bijlagen. Ook is het m.i. nodig dat er duidelijke criteria komen voor al dan niet verlening van een kapvergunning. Verder is het m.i. handig dat ook de verléénde vergunningen in het gemeentehuis ter inzage worden gelegd en niet op de (afgelegen) Revelhorst. Tenslotte moeten de verleende vergunningen m.i. beter worden gemotiveerd. Dit zijn onderwerpen die in het overleg van de Bomenstichting en de wethouder al wel af en toe aan de orde zijn geweest, maar tot nu toe nog met beperkt resultaat. De belangrijkste vraag is natuurlijk of onze acties zin hebben. Het lukt een enkele keer wel om middels een informeel dan wel formeel bezwaar de voorgenomen kap van een boom te voorkomen dan wel een minder rigoureus kapplan gerealiseerd te krijgen. Maar dat is vooral het werk van Jeroen, hij zal daar zelf het één en ander over schrijven. Marié Fels 7 / 10

8 Activiteiten van het afgelopen jaar Niet zo zichtbaar maar wel met resultaat! Het afgelopen jaar is de Zutphense Bomenstichting wat minder naar buiten toe getreden dan de drie voorgaande jaren. Dat wil niet zeggen dat we stilgezeten hebben. Zoals eerder gemeld heeft de Bomenstichting nauw samengewerkt met de gemeente aan een nieuwe Kapverordening. Deze is in januari van kracht geworden voor de oude gemeente Zutphen en in maart voor de gehele nieuwe gemeente inclusief Warnsveld. Om de start van deze verordening te markeren hebben we de Zutphense gemeenschap een boom aangeboden, een Ginkgo biloba, die is aangeplant in het Philip Sydneypark. Daar houdt hij nu de ongeveer 90 jaar oude monumentale Ginkgo gezelschap. Boomkwekerij Wout Bleyenberg heeft ons de boom geschonken. Samen met de Stichting Koninginnedag hebben we op Koninginnedag op de Bult van Ketjen een tweede boom geplant: een Fladderiep (Ulmus laevis), een zeldzame inheemse boomsoort die goed bestand is tegen de iepziekte. Op 14 mei hebben onze bestuursleden Nicolaas Bessels en Paul Koopman een snoeimiddag voor donateurs gehouden in de Overtuin in Warnsveld. Hoewel het aantal belangstellenden tegenviel, waren de aanwezigen enthousiast en werd van een geslaagde activiteit gesproken. We hebben een aantal malen bezwaar gemaakt tegen projecten van de gemeente waarbij bomen zouden sneuvelen en tegen enkele kapvergunningen van individuele bomen. De projecten betroffen: 1. GROOTSCHALIGE KAPPLANNEN IN DE BRAAMKAMP Verontruste bewoners hebben ons om advies en betrokkenheid gevraagd. We hebben met bewoners gesproken, de situatie beoordeeld en vervolgens een brief met onze visie en voorstellen aan de gemeente gestuurd. Naar aanleiding van de visies van bewoners en ons heeft de gemeente de plannen fors aangepast, waardoor veel meer bomen behouden konden worden. 2. NAAR AANLEIDING VAN ONZE BEZWAREN TEGEN DE grootschalige kap bij het Graaf Ottobad zijn we gevraagd deel te nemen aan overleg over de herinrichting van het nieuwe sportpark. Hierbij hebben we onze wensen ingediend waar de gemeente gedeeltelijk aan tegemoet is gekomen. Ook is een aantal grote populieren hierdoor voorlopig niet gekapt. 3. WE ZIJN BETROKKEN GEWEEST BIJ DE HERINRICHTINGSplannen van het Stationsplein, waarbij een aantal van onze voorstellen zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. 4. WE HEBBEN BEZWAAR GEMAAKT TEGEN DE IN ONZE OGEN te rigoureuze kap van bomen op de oude Begraafplaats aan de Warnsveldse weg. De gemeente is gedeeltelijk aan onze wensen tegemoet gekomen. Hierdoor is een oude eik gespaard en een moeraseik bij de ingang verplant en niet gekapt. 5. WE WAREN, MEDE OP VERZOEK VAN DE STICHTING Waardevol Warnsveld en de Vrijwillige Molenaars van Warnsveld, betrokken bij de kapplannen rond de Warnsveldse molen. Onze adviezen zijn gebruikt bij zowel kapplannen als bij het herplantplan. 6. WE HEBBEN BEZWAAR GEMAAKT TEGEN DE GROOTSCHALIGE kap in verband met de voorgenomen uitbreiding van winkelcentrum De Dreiumme in Warnsveld. De gemeente heeft de plannen inmiddels flink aangepast, waardoor een deel van de bomen niet wordt gekapt, een ander deel wordt verplant en de kap bovendien pas mag plaatsvinden wanneer het bestemmingsplan is goedgekeurd. De brief van B & W hierover is overigens nog niet verstuurd. 7. WE HEBBEN TEVENS BEZWAAR GEMAAKT TEGEN DE KAP VAN een ± 115 jaar oude zomereik aan de Berkelsingel. Hiervoor had de gemeente vanwege de holle stamvoet een normale kapvergunning afgegeven, hoewel de eik samen met zijn tien buren aan de Berkelsingel al jaren op de lijst Monumentale / Bijzondere bomen van Zutphen staat. In dergelijke gevallen dient een openbare voorbereidingsprocedure te worden ingezet. 8 / 10

9 De gemeente heeft naar aanleiding van ons bezwaar de boom laten onderzoeken door BTL Bomendienst Apeldoorn, die heeft geconcludeerd dat hij voorlopig voldoende veilig is om te laten staan, mits enige snoei en regelmatige controle plaats vinden. Recent speelt een vergelijkbaar geval, waarbij de gemeente in onze ogen voortijdig een kapvergunning heeft afgegeven bij beeldbepalende bomen: drie hoge Italiaanse populieren van ongeveer 60 jaar oud nabij de Spanjaardspoort aan de Isendoornstraat. Enige aanleiding is dat de aangrenzende school, het Stedelijk Daltoncollege, overleg wilde over boomwortels die de bestrating van de aangrenzende fietsenstalling opdrukken. Volgens de ambtenaar zouden er ook takken zijn gevallen, maar de schooldirectie weet hier niets van. Zij vraagt ook niet om kap, maar om overleg over de bestrating. De kapvergunning is inmiddels ingetrokken. Th. Sontrop DE EIKEL SPREEKT Waar mijn ontbladerde vader zijn harige takken laat ruisen, en de bast van mijn moeder met welgevallen beziet, wordt de mier op de grond door mijn val invalide. Wellicht word ik woudreus, en schud met de vuist naar mijn vader die kromgroeit. HET AFGELOPEN JAAR IS HET REGELMATIGE OVERLEG TUSSEN Bomenstichting en Gemeente voortgezet met een frequentie van eens per twee maanden. Het kapvergunningenbeleid en de inzage-procedure van aangevraagde en afgegeven kapvergunningen zijn daar terugkerende onderwerpen van gesprek. Wij proberen de gemeente er van te overtuigen dat bij de beoordeling van kapvergunningen steeds het algemeen belang van de waarde van bomen in de stedelijke omgeving in de beoordeling moet worden betrokken en afgewogen tegenover het vaak individuele belang van een kap-aanvrager. Een ander belangrijk item is het uitbreiden van de lijst van Bijzondere en daardoor extra beschermde bomen. Van de gemeentebomen in de oude gemeente Zutphen was de lijst al goedgekeurd door gemeenteraad en B&W. De lijst particuliere bomen in Zutphen is nog onvolledig en heeft nog geen juridische status, omdat er geen bekendmaking naar de eigenaren heeft plaatsgevonden, behoudens enkele in de 80-er jaren monumentaal verklaarde bomen. Daarnaast gaat het om zowel gemeentebomen als private bomen in Warnsveld, waar alleen een beperkt aantal bomen stond op de lijst van landelijke Monumentale bomen. Samen met twee gemeenteambtenaren hebben we na inventarisatie een voorlopige lijst van Bijzondere bomen in Warnsveld opgesteld. Met een lijst van private bomen zijn we nog bezig. Volgende stap is het beleid wat de gemeente inzet naar eigenaren van dergelijke private bijzondere bomen. Wat zijn de consequenties voor het onderhoud, heeft de gemeente medeverantwoordelijkheid hiervoor, zo ja, hoe wordt dit betaald? We denken hierbij aan het opzetten van een gemeentelijk bomenfonds. Een andere activiteit van de Bomenstichting is het onderhouden van contacten met groepen en individuen in de omliggende gemeenten en met de landelijke bomenstichting. Ik heb het contactpersoonschap voor de landelijke Bomenstichting overgenomen van Astrid Werdmuller. We vinden de locale contacten van belang om informatie uit te wisselen en bij elkaar inspiratie en ideeën opdoen. Bij de landelijke Bomenstichting kunnen we met allerlei vragen terecht. Zij geven informatiemateriaal uit en geven korte cursussen, bijvoorbeeld over de criteria die gemeenten zouden kunnen hanteren bij het afgeven van kapvergunningen en over problemen met bomen in de stedelijke omgeving. Daarnaast is de landelijke Bomenstichting momenteel actief bezig om het netwerk van contactpersonen landelijk fors uit te breiden. Daartoe zijn dit jaar al twee dagen voor de contactpersonen georganiseerd. Recent ben ik naar een zeer inspirerend Iepensymposium geweest. Hier werd de stand van zaken op het gebied van bestrijding van de Iepziekte besproken, evenals die van de speurtocht naar resistente iepenvariëteiten, alles in het kader van het ontwikkelen van nieuw beleid. Als Bomenstichting Zutphen willen we ons inzetten voor de terugkeer van deze schitterende inheemse boomsoort in de regio Zutphen. Bovenstaande is geen volledige lijst, maar de belangrijkste zaken zijn wel vermeld. Al met al kijken we terug op een vruchtbaar jaar! Jeroen Philippona 9 / 10

10 Kastanjeboom Toen ik lang geleden aan de Egelantiersgracht in Amsterdam op een zolderetage woonde, had ik hoog over de daken uitzicht op de top van een kastanjeboom in de verte. Het was het enige stukje groen tussen een woud van tv-antennes en schoorstenen. Op een dag ontdekte ik tijdens een wandeling dat dit groene lapje aan de hemel geworteld was in een tuin aan de overzijde van de Prinsengracht, bij het huis waar Anne Frank geleefd heeft. Er was in die tijd nog geen onophoudelijke stroom van bezoekers, geen bussen vol Japanse en Amerikaanse toeristen. Het huis was nog lang niet het beroemde monument, maar een verwaarloosde opslagruimte. Er was zelfs een tijdje sprake van dat het pand zou worden afgebroken Maar door een actie van inwoners van Amsterdam is dit goddank voorkomen. In die tijd bezocht ik het vervallen gebouw eens en zag uit het raam aan de achterzijde de boom waarvan ik tot dan toe slechts de top had waargenomen. Bij herlezing van het dagboek realiseerde ik mij dat dit het enige stukje natuur was dat Anne Frank al die jaren kon zien. Anne schreef in haar dagboek veel over de boom en deed dat zo beeldend dat de kastanjeboom daardoor een monument in de literatuur kon worden. In de jaren zestig werd op een dag naast het Anne Frankhuis een hoge studentenflat gebouwd waardoor de boom geheel aan het zicht werd onttrokken. Sindsdien leidde de kastanje een verborgen bestaan. Tot ik ongeveer tien jaar geleden, wandelend door de Jordaan, zag dat die moderne lelijke flat weer werd afgebroken. Door de sloop was er ineens een uniek zicht op de zijgevel van Prinsengracht 263 en 265. Daar stond (korte tijd) in volle glorie van herfstlicht de kastanjeboom Kenners constateerden in 1994 echter dat de 150-jarige boom ziek was. Er werd voor gulden een reddingsoperatie uitgevoerd om de boom te redden van een schimmelziekte (een tonderzwam). Maar kort geleden, in augustus 2004, is ontdekt dat de boom tot in de kern rot is en waarschijnlijk moet worden omgezaagd. Een vriend in Amsterdam vertelt mij dat de boom nu is gestekt zodat in de toekomst 'dezelfde boom' terug kan worden geplant. Waar ik over na moet denken is zijn specialistische opmerking: "Ach, de natuur heeft het eeuwige leven". Scipio Hamming. Van de penningmeester Met grote voldoening zien wij het aantal donateurs gestaag stijgen. We hebben nu 89 geregistreerde donateurs. Deze steun betekent natuurlijk dat er aardig wat mensen zijn die veel om de natuur geven en van bomen houden. Stichting Bronsbergen Wij willen de Stichting Bronsbergen bij deze zeer hartelijk bedanken voor de genereuze donatie van 345,73. Boekje Bomenwandeling Het boekje met daarin de bomenwandeling door het centrum van Zutphen is ook dit jaar weer goed verkocht. Iedere belangstellende kan het boekje bij ons bestellen door 2,50 over te maken op giro tnv Bomenstichting Zutphen e.o.. U kunt het boekje ook bij het VVV kopen. Acceptgiro Bij deze nieuwsbrief vindt u ook de jaarlijks terugkerende acceptgiro waarmee u ons kunt blijven ondersteunen. Marc Vos Bomenstichting Zutphen en omstreken Gironummer: Secretariaat Berkelsingel BM Zutphen Tel: Website: U kunt ons ook nog steunen als u de nieuwsbrief en andere post digitaal kunt en wilt ontvangen. Dat spaart portokosten en papier(transport). Mailt u ons dan alstublieft het adres waarop u onze digitale post wenst te ontvangen. 10 / 10

Boom nummer Schouw commissie MH 15 september /70

Boom nummer Schouw commissie MH 15 september /70 Boom nummer 211406-211407 Schouw commissie MH 15 september 2011 2011-10-25/70 Locatie aanduiding/adres Zuid Amsteldijk nabij de Kalfjeslaan Coördinaten 1. 211406 X121429,430 Y481788,930 (noordelijke ligging)

Nadere informatie

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen

Bomen in Bergen. Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Bomen in Bergen Inventarisatie in het kader van Bomenplan Bergen Concept november 2012 1 Inhoud H1 Inleiding... 3 H2 Veel bomen... 4 H3 Hoe staan onze bomen er voor?... 6 H4 Waardevolle bomen... 8 H4 Kansen

Nadere informatie

Bomen en overlast. 8 december 2015

Bomen en overlast. 8 december 2015 Bomen en overlast 8 december 2015 Bomen en overlast 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Wat te doen bij overlast van bomen van de gemeente?... 4 2.1. Schaduw... 4 2.2. Invloed op de productiviteit van

Nadere informatie

Wat is essentaksterfte?

Wat is essentaksterfte? Wat is essentaksterfte? Essentaksterfte is een ziekte die wordt veroorzaakt door de schimmel (vals wit bladvlieskelkje, Chalara fraxinea). Door de aantasting van essentaksterfte verzwakt de boom dusdanig

Nadere informatie

1.Inleiding De beheerder van een productiebos wil voordat de bomen gekapt worden

1.Inleiding De beheerder van een productiebos wil voordat de bomen gekapt worden BO 6 Tijdsinvestering: Bomen meten Tijdstip: lente, zomer of herfst 1.Inleiding De beheerder van een productiebos wil voordat de bomen gekapt worden Nodig: Materiaal hoogtemeter Meetlint werkbladen potloden

Nadere informatie

RaadsbijlageAdvies over het beroep van de heer R. Martens tegen de verleende kapvergunning voor een boom aan de Sophia van Wurthemberglaan 51

RaadsbijlageAdvies over het beroep van de heer R. Martens tegen de verleende kapvergunning voor een boom aan de Sophia van Wurthemberglaan 51 +4 gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer 49 Inboeknummer OOV001038 Adviesdatum eie b.b. 25 november 1999 Dossiernummer 007.401 RaadsbijlageAdvies over het beroep van de heer

Nadere informatie

Beleidsregel ter uitvoering van artikel 43 APV (kapverbod) Typen en beschermde status van bomen in Hoogeveen

Beleidsregel ter uitvoering van artikel 43 APV (kapverbod) Typen en beschermde status van bomen in Hoogeveen Beleidsregel ter uitvoering van artikel 43 APV (kapverbod) In april 2007 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen besloten om de regeldruk voor haar inwoners te verminderen. In het verlengde hiervan is besloten

Nadere informatie

Bomenbeleidsplan Sliedrecht

Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, 2009 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Definiëring boomcategorieën en status 2 3. Herplant- en compensatiebeleid

Nadere informatie

Wat gaat er gebeuren in de Wevershoek?

Wat gaat er gebeuren in de Wevershoek? Essentaksterfte De situatie in Nederland Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10 % van de essen de ziekte zal overleven, gebaseerd op ervaringen

Nadere informatie

Boomcategorieën en Afwegingscriteria

Boomcategorieën en Afwegingscriteria Boomcategorieën en Afwegingscriteria Boomcategorieën Op basis van de puntenwaardering in het toetsingsformulier worden een aantal categorieën onderscheiden: 1. > 50 punten: Nationaal groenmonument of Gemeentelijk

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Bloeiend plantje Spoor van een dier

Bloeiend plantje Spoor van een dier Volwassen boom Jonge boom Dode boom Hoge struik Lage struik Varen Mos Klimmende plant Bloeiend plantje Spoor van een dier Paddenstoel (op de grond) Bodemdiertje Paddenstoel (op een boom) Activiteit 3 :

Nadere informatie

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Scheveningseveer

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Scheveningseveer Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Scheveningseveer Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen zie documentenlijst

Nadere informatie

Projectteam Groen. Advies. Van Haeringenplantsoen. Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie. IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H.

Projectteam Groen. Advies. Van Haeringenplantsoen. Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie. IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H. Projectteam Groen Advies Van Haeringenplantsoen Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H. van Atten 1 Colofon Titel Opdrachtgever Van Haeringenplantsoen inventarisatie

Nadere informatie

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 25 juni 2012. dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: onderwerp: Jaarlijkse kaplijst 2011-2012

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 25 juni 2012. dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: onderwerp: Jaarlijkse kaplijst 2011-2012 NOTA dienst: Dienst Stad datum: 25 juni 2012 registratienummer: DD1205821 afdelingsnaam: DS/Openbare Werken steller: dhr. R.Scheper/D.van den Berge paraaf chef: kopie aan: Van Roekel,, Scheper, onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Ockenburghstraat 25

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Ockenburghstraat 25 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201604812/5979442 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen zie documentenlijst Datum zie documentenlijst Onderwerp Het

Nadere informatie

2. Inspraaknotitie. 4. Concept raadsbesluit

2. Inspraaknotitie. 4. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 27 juni 2016 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 juni 2016 Nummer : 29 Onderwerp : Deregulering kapregels Bijlage(n) : 1. Wijzigingsverordening 2. Inspraaknotitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer OLOGYD09. Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer OLOGYD09. Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel Raadsvoorstel Inleiding Op 15 december 2009 heeft u besloten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te herzien. Bij deze herziening zijn veel van de in de APV opgenomen vergunning- en ontheffingstelsels

Nadere informatie

Loof-en naaldbomen. Naam :

Loof-en naaldbomen. Naam : Loof-en naaldbomen Naam : Veel bomen maken een bos In een boomgaard staan soms honderden bomen, en toch is een boomgaard geen bos. Ook in een park kun je veel bomen zien, maar een park is beslist geen

Nadere informatie

1 Doelstelling: Goede bescherming van solitaire bomen/boomgroepen, bomenlanen en gebieden met beschermwaardige bomen.

1 Doelstelling: Goede bescherming van solitaire bomen/boomgroepen, bomenlanen en gebieden met beschermwaardige bomen. Jaar: 2007 Nummer: 79 Besluit: B&W 06 november 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL BEWAREN HOUTOPSTANDEN HELMOND 2008 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Notitie bomen en overlast

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Notitie bomen en overlast Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Notitie bomen en overlast DATUM 21 januari 2016 BIJLAGE Notitie bomen en overlast GEM 1528151/13869 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 335126 13 mei 2014 Betreft Boominventarisatie Campus WUR Wageningen, Campus Plaza en 3 e kwadrant 1 Korte toelichting op de boominventarisatie 1.1 Toekomst van de

Nadere informatie

Waardevol 1996 part 'Drummondii' Asterstraat 35 Noorse esdoorn Acer platanoides. Waardevol 1996 part 'Drummondii'

Waardevol 1996 part 'Drummondii' Asterstraat 35 Noorse esdoorn Acer platanoides. Waardevol 1996 part 'Drummondii' 1 Neptunusstraat 8 zomereik Quercus robur Waardevol 1996 part 20 2 Neptunusstraat 8 zomereik Quercus robur Waardevol 1996 part 20 3 Neptunusstraat 8 zomereik Quercus robur Waardevol 1996 part 4 Siriusstraat

Nadere informatie

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant? Veelgestelde vragen Uw pand is voorgedragen als gemeentelijk monument. Wat betekent dit voor u? De gemeente Venlo heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij,

Nadere informatie

Advies en. beschrijving t.b.v. behoud. kastanjes aan de. Scheveningseweg. in Den Haag

Advies en. beschrijving t.b.v. behoud. kastanjes aan de. Scheveningseweg. in Den Haag Advies en beschrijving t.b.v. behoud kastanjes aan de Scheveningseweg in Den Haag J ørn Copijn Bureau Copijn Bruine Beuk Groenekan 27 mei 2017 2 1988 Langs de tramrails aan de Scheveningseweg zijn in 1988

Nadere informatie

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Monsterseweg 93. Geachte [Geanonimiseerd],

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Monsterseweg 93. Geachte [Geanonimiseerd], Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen zie documentenlijst Onderwerp Het verlenen van de gevraagde

Nadere informatie

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : -

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - WORTELS STAM / STAMVOET KROON Opdrachtgever : Gemeente Breda : Toezichthouder : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - 1. ALGEMENE GEGEVENS Boom nr. : 1 t/m 7 Opname

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 4: meedoen met groen en bomenbeleid februari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Capelle

Nadere informatie

Wat gaat er gebeuren in het Oosterpark?

Wat gaat er gebeuren in het Oosterpark? Essentaksterfte De situatie in Nederland Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10 % van de essen de ziekte zal overleven, gebaseerd op ervaringen

Nadere informatie

De paardenkastanje in Nederland is ziek

De paardenkastanje in Nederland is ziek De paardenkastanje in Nederland is ziek KNBV 23 september 2005 PPO Bomen 2005 Fons van Kuik Onbekende bloedingsziekte Waar hebben we het precies over/ symptomen Aesculaap Plan van aanpak Onderzoeksrichtingen

Nadere informatie

Raadsvergadering 04 juli Portefeuillehouder C. Koppenol

Raadsvergadering 04 juli Portefeuillehouder C. Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 28 mei 2013, nummer Raadsvergadering 04 juli 2013 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C. Koppenol Wettelijke basis Artikel 149 Gemeentewet, Boswet en Plantenziektenwet

Nadere informatie

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN 3 8 6 10 ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN Een boom is...... een vaste plant met een houten stam en een kruin, alleen noemen de onderdelen anders dan bij een plant. Delen van de boom Laat de kinderen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 97 (RIS 174540_15-SEPT-2010)

Raadsvoorstel 97 (RIS 174540_15-SEPT-2010) Raadsvoorstel 97 (RIS 174540_15-SEPT-2010) Voorstel van het college inzake aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag, vervallen van de Bomenverordening 2005 in verband

Nadere informatie

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Orveltestraat

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Orveltestraat Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Orveltestraat Ons kenmerk 201610365/6167148 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal

Nadere informatie

Agendapunt : 10. Voorstelnummer : Raadsvergadering : 28 januari 2016 : BB / BB

Agendapunt : 10. Voorstelnummer : Raadsvergadering : 28 januari 2016 : BB / BB Agendapunt : 10. Voorstelnummer : 01-007 Raadsvergadering : 28 januari 2016 Naam opsteller : Pieter Korstanje Informatie op te vragen bij : P. Korstanje Portefeuillehouder(s) : P. van Huissteden Zaaknummer

Nadere informatie

Bestrijding bladwespen bij rode bes in kassen en tunnels.

Bestrijding bladwespen bij rode bes in kassen en tunnels. Verslaglegging demoproject Bestrijding bladwespen bij rode bes in kassen en tunnels. Gefinancierd door Productschap Tuinbouw In opdracht van de Nederlandse Fruitteelt Organisatie In het kader van het project

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Infobrief Bomen in Maalbootstraat,

Infobrief Bomen in Maalbootstraat, Infobrief Bomen in Maalbootstraat, juni 2014 Beste bewoner Kiest u graag zelf de boom die in uw straat wordt geplant? Vul dan bijgaand formuliertje in en bezorg het ons terug vóór maandag 7 juli. Onderhoudswerken

Nadere informatie

PRAKTIJKADVIES. Phytophthora ramorum. en het beheer van Rhododendron in bossen en natuurgebieden

PRAKTIJKADVIES. Phytophthora ramorum. en het beheer van Rhododendron in bossen en natuurgebieden PRAKTIJKADVIES Phytophthora ramorum en het beheer van Rhododendron in bossen en natuurgebieden PRAKTIJKADVIES SEPTEMBER 2004 Het Bosschap, Zeist Vormgeving: HBG Design bv, Nieuwegein Foto s: Plantenziektenkundige

Nadere informatie

Het College van B. en W. en leden van de Raad van de Gemeente Nederweert. Postbus 2728 6030 AA Nederweert.

Het College van B. en W. en leden van de Raad van de Gemeente Nederweert. Postbus 2728 6030 AA Nederweert. Aan: Het College van B. en W. en leden van de Raad van de Gemeente Nederweert. Postbus 2728 6030 AA Nederweert. Van: 1) J.H.G. Kunnen. Nobellaan 9 6006 NP Weert Contactpersoon van de Bomenstichting voor

Nadere informatie

Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum

Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum Aan : Rob Scheper Gemeente Hilversum Van : Gerbrand van de Weerd Bomenwacht Nederland Datum : 15 april 2013 Projectcode : 12565 Inleiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 10, november 2016, jaargang 2

NIEUWSBRIEF nr. 10, november 2016, jaargang 2 NIEUWSBRIEF nr. 10, november 2016, jaargang 2 Beste vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden: Hierbij ontvangt u weer een volle nieuwsbrief van het NOCK met het nieuwe winterprogramma, een terugblik

Nadere informatie

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013)

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) De gemeente Heemstede betrekt u, als inwoner van de gemeente, graag bij de inrichting van het groen in de gemeente. Met de algemene term groen worden de planten, de

Nadere informatie

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: Onderwerp: Vervanging van aangetaste kastanjebomen als gevolg van de kastanjebloedingsziekte.

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: Onderwerp: Vervanging van aangetaste kastanjebomen als gevolg van de kastanjebloedingsziekte. RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 376547 Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.4 Onderwerp: Vervanging van aangetaste kastanjebomen als gevolg van de kastanjebloedingsziekte. Verantwoordelijk

Nadere informatie

Inventarisatie van de ernst van de bloedingziekte in paardenkastanjebomen in Den Haag

Inventarisatie van de ernst van de bloedingziekte in paardenkastanjebomen in Den Haag Inventarisatie van de ernst van de bloedingziekte in paardenkastanje in Den Haag 2011 A.J. van Kuik en L. Slingerland Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen,

Nadere informatie

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer Inspectie rapport Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo Ing. B. Wortelboer 28 mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Historische weging... 5 1.1. Opname binnenzijde voorhuis... 5 1.2. Opname

Nadere informatie

Geachte [Geanonimiseerd],

Geachte [Geanonimiseerd], Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Datum zie documentenlijst Uw brief van Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen zie documentenlijst Onderwerp Het verlenen van de gevraagde

Nadere informatie

Folder Bomenverordening

Folder Bomenverordening Folder Bomenverordening Inleiding In deze folder leest u wat u moet weten als u een boom wilt kappen in uw tuin of op uw erf. U vindt informatie over wanneer het kappen van een boom vergunningsvrij is

Nadere informatie

Plantenkennis. Bomen. lijst 1. Deel 1 G41-G31-GB1+2

Plantenkennis. Bomen. lijst 1. Deel 1 G41-G31-GB1+2 Plantenkennis lijst 1 Bomen Deel 1 G41-G31-GB1+2 Algemene informatie Bomen Een boom is een stam (of meerdere) met daar bovenop een kroon met bladeren. Bol / rond ovaal piramidaal zuil kegel vormboom Acer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Mient. Geachte heer (Geanonimiseerd),

[Geanonimiseerd] Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Mient. Geachte heer (Geanonimiseerd), Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201601741/5927764 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen zie documentenlijst Datum zie documentenlijst Het

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom EMMEN

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom EMMEN Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C EMMEN Waardevolle bomen in: Emmen Solitairen Poppenallee 13 Kastanjes (4) Poppenallee 32 Linde (1), Knotlinden (3) Singel:

Nadere informatie

Vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex art. 40 RvO betreffende Kapvergunning waardevolle bomen en beantwoording college.

Vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex art. 40 RvO betreffende Kapvergunning waardevolle bomen en beantwoording college. Vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex art. 40 RvO betreffende Kapvergunning waardevolle bomen en beantwoording college. 25 oktober 2010 Inleiding In het Boxmeers Weekblad van 19 oktober

Nadere informatie

Mooi beleid, lelijke bomen

Mooi beleid, lelijke bomen Mooi beleid, lelijke bomen Deel 1. Mooie bomen (straks alleen nog in particuliere tuinen) Sint Anthonis Oploo Sint Anthonis Wanroij Ledeacker Sint Anthonis Oploo Wanroy Oploo Sint Anthonis Sint Anthonis

Nadere informatie

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN Een boom is... Een boom is een plant, alleen noemen de onderdelen anders. Een boom is namelijk een vaste plant met een houten stam en een kruin. Delen van de boom Laat

Nadere informatie

B en W.nr d.d

B en W.nr d.d B en W.nr. 13.0126 d.d. 12-2-2013 Onderwerp Evaluatie Voorziening Boomregeling Wijk (Bomenfonds) besluiten: 1. bijgesloten brief inzake de evaluatie van Voorziening Boomregeling Wijk (Bomenfonds) aan de

Nadere informatie

De buxusmot: Glyphodes perspectalis (syn. Diaphania perspectalis)

De buxusmot: Glyphodes perspectalis (syn. Diaphania perspectalis) De buxusmot: Glyphodes perspectalis (syn. Diaphania perspectalis) Lepidoptera, fam. Crambidae Waardplanten Buxussoorten zoals Buxus microphylla, B. sempervirens en B. sinica. Geografische verspreiding

Nadere informatie

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen Boomnummer 169 Adres Eerste compagnonsweg 1 Bontebok Eigenaar/beheerder Particulier Coördinaten Noorderbreedte 52º57'48.73'' Oosterlengte 6º01'27.45'' Amerikaanse eik (Quercus rubra) Afmetingen Omtrek

Nadere informatie

Dokter, ik voel een knobbeltje, is dat erg?

Dokter, ik voel een knobbeltje, is dat erg? Dokter, ik voel een knobbeltje, is dat erg? Over bastknobbels, bastlijnen en andere onbekende (en onbegrepen) aantastingen Een aantal jaren geleden constateerden Ton Hoogenes (groenopzichter) en Niek van

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Een jonge sequoia opgegroeid tussen de as van een bosbrand en een jonge sequoia in een pot.

Een jonge sequoia opgegroeid tussen de as van een bosbrand en een jonge sequoia in een pot. Hoofdstuk 8. De levensloop van de Sequoia gigantea: van zaadje tot reuzenboom Niet elk zaadje dat uit de kegel valt ontkiemt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat van de zaadjes die in een groene

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. het kappen van tien eiken, acht linden, zevenentwintig platanen, drie hazelaars, twee valse christusdoorns en vier iepen

OMGEVINGSVERGUNNING. het kappen van tien eiken, acht linden, zevenentwintig platanen, drie hazelaars, twee valse christusdoorns en vier iepen www.deventer.nl gemeente Deventer OMGEVINGSVERGUNNING RS/VT/VG/657395 Datum Burgemeester en wethouders van Deventer, 0 5 DEC. 2011 Gezien de op 17 november 2011 ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92.

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92. Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4356845 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 maart 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Augustus Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat

Augustus Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat Augustus 2016 Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Zienswijze 4 2 Algemeen Het ontwerpbestemmingsplan zelfbouwkavels Cor

Nadere informatie

Februari 2014. Jaarverslag 2013

Februari 2014. Jaarverslag 2013 Februari 2014 Jaarverslag 2013 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW, waarin de verslag doet van haar activiteiten in 2013. In het reglement van de wordt een

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Zwarte Els Alnus glutinosa

Zwarte Els Alnus glutinosa Zwarte Els Alnus glutinosa De Zwarte Els komt van nature voor in Nederland. De boom stond oorspronkelijk vaak langs stromend water, maar het is een hele sterke boom die overal kan worden toegepast. In

Nadere informatie

INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017

INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017 INVENTARISATIE PAARDENKASTANJES WARANDE SCHIEDAM 11 JANUARI 2017 Links: Boom 12, boom met geringe aantasting; onder een zone met losse schors is nieuw (lichtbruin) bastweefsel gevormd. Rechts boom 10,

Nadere informatie

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Kokosnootstraat nabij huisnummer 102

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Kokosnootstraat nabij huisnummer 102 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201615007/6164867 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen zie documentenlijst Datum zie documentenlijst Het

Nadere informatie

Bomenpad Park Vredeoord. Antwoordenblad. Vul hier eerst jullie namen in:

Bomenpad Park Vredeoord. Antwoordenblad. Vul hier eerst jullie namen in: Antwoordenblad Vul hier eerst jullie namen in: 1......................................................................................... 3.........................................................................................

Nadere informatie

Monumentale houtopstand

Monumentale houtopstand Boomnummer 549 Opname datum: 1-4-2008 Fotonummer 556 Plaats :oosterend Boomsoort wilg Straat:oosterend 14 Boomnummer 587 Opname datum: 1-4-2008 Fotonummer 594 Plaats :oosterend Boomsoort els Straat:Lijkweg

Nadere informatie

Op basis van afdeling 4:3 van de APV en het daarop gebaseerde vrijstellingsbesluit

Op basis van afdeling 4:3 van de APV en het daarop gebaseerde vrijstellingsbesluit Zaaknummer: OLOGYD09 Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel Collegevoorstel Inleiding Op 15 december 2009 heeft de gemeenteraad besloten om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te herzien. Bij

Nadere informatie

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Beresteinlaan

Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Beresteinlaan Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Beresteinlaan Ons kenmerk 201610317/61671 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT

BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT BOMENINVENTARISATIE BONNEFANTENCOLLEGE MAASTRICHT Waardebepaling bestaande bomen In het plangebied is in september 2015 een inventarisatie van de bestaande bomen doorgevoerd. Bij deze inventarisatie zijn

Nadere informatie

Welkom Informatiebijeenkomst Jozefschool ( )

Welkom Informatiebijeenkomst Jozefschool ( ) Welkom Informatiebijeenkomst Jozefschool (6-4-2017) Hoe het begon! Beleidsplan OHV Discussie Tuingracht Onvrede Oude Bibliotheek/St.Jan Boon >> Idee!! Jan Boon haakt af>>>vorming Coöperatie: Martin Dalenberg,

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012

Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012 Onderwerp Datum 25 februari 2014 Wijziging Afdeling 4.3 APV Pagina 1 van 7 De raad van Venray, Overwegende dat de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012 wijziging behoeft met betrekking

Nadere informatie

G e m e e n t e B l o e m e n d a a l

G e m e e n t e B l o e m e n d a a l G e m e e n t e B l o e m e n d a a l D i r k B a k k e r l a a n B o o m o n d e r z o e k P r o j e c t n u m m e r : 1 7 6 5 2 P r o j e c t n u m m e r 17652 O n d e r w e r p L o c a t i e O p d r

Nadere informatie

Bomen... en hoe we ze kunnen beheren.

Bomen... en hoe we ze kunnen beheren. Bomen... en hoe we ze kunnen beheren. 114104_BOMEN.indd 1 26-04-2007 09:48:15 Inhoudsopgave: Jammer, maar die boom moet echt weg 4 Te groot? 6 Kleiner maken dan maar? 6 Groeiplaats 8 Inrichting 8 Plant

Nadere informatie

Zienswijzennota. Westerstraat 92. (Doc.nr. # )

Zienswijzennota. Westerstraat 92. (Doc.nr. # ) Zienswijzennota Westerstraat 92 (Doc.nr. #4354795) 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Status zienswijzennota 1.2. Procedure 1.3. Ingekomen zienswijzen 2. Zienswijzen: ontvankelijkheid, samenvatting, beoordeling

Nadere informatie

Begijnhoflaan Infovergadering donderdag 22 november 2012

Begijnhoflaan Infovergadering donderdag 22 november 2012 Begijnhoflaan Infovergadering donderdag 22 november 2012 2012: bewogen jaar voor de paardenkastanjes in Gent Onderzoek bomen in Begijnhoflaan Besluiten 2012: zwaar jaar voor paardenkastanje Februari 2012:

Nadere informatie

Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel. 10 september 2015

Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel. 10 september 2015 Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel 10 september 2015 Donderdagavond kwamen zo n 50 betrokkenen bijeen in de Schakel om in gesprek te gaan over de voorgenomen bomenkap bij het

Nadere informatie

Arbor Noord Nederland BV

Arbor Noord Nederland BV BOSBOUW BOOMVERZORGING BOOMINSPECTIES EN TAXATIES BEOORDELING EN INVENTARISATIE VAN DE BOMENRIJ AAN DE HOOGEWEG TE GRONINGEN OPGESTELD DOOR : T.R. VAN DER LENDE, DATUM OPNAME : 6 APRIL 2012 Inleiding Op

Nadere informatie

Omgevingsvergunning kappen van een boom en een singel van 150 m2 bestaande uit wilg, veldesdoorn, eik en es, staande nabij de Liemersweg in Wehl

Omgevingsvergunning kappen van een boom en een singel van 150 m2 bestaande uit wilg, veldesdoorn, eik en es, staande nabij de Liemersweg in Wehl Tennet Tso Bv Mevrouw E. van Zundert Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM uw brief van: 10 november 2014 datum: onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummer: 20140716/ 2015.16308 inlichtingen

Nadere informatie

Wijkinfo. gemeente Eindhoven. Aan de direct aanwonenden Gerarduspark. Betreft: verslag bijeenkomst renovatie Gerarduspark. Geachte dame, heer,

Wijkinfo. gemeente Eindhoven. Aan de direct aanwonenden Gerarduspark. Betreft: verslag bijeenkomst renovatie Gerarduspark. Geachte dame, heer, gemeente Eindhoven Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Wijkinfo Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Groen en Water Behandeld door mw. L Schouten Telefoon (040) 238 64 86 Ons kenmerk 12 uit xx 10

Nadere informatie

Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013

Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013 Bijlage II Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013 Puntensysteem Alle beoordelingen worden in beginsel gedaan op basis van onderstaand puntensysteem. Daarbij is het

Nadere informatie

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Doorniksestraat 150. Geachte heer [Geanonimiseerd],

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning Doorniksestraat 150. Geachte heer [Geanonimiseerd], Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen Zie documentenlijst Onderwerp Het verlenen van de gevraagde

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ii

Omgevingsvergunning ii ii Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Wie wil bouwen, verbouwen, zijn bedrijfsvoering wil wijzigen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de stichting VVKM

Nieuwsbrief van de stichting VVKM Nieuwsbrief van de stichting VVKM De Valreep Uitgave 1 2013 In deze Valreep: In deze Valreep:... 1 Uit de Longroom... 1 Van de redactie... 2 Marinedagen/Sail... 2 Sail 2008/2013... 2 Bericht uit de Toko...

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

Protocol Boomziekten en Bestrijding boomplaaginsecten Gemeente Deventer November 2012

Protocol Boomziekten en Bestrijding boomplaaginsecten Gemeente Deventer November 2012 Protocol Boomziekten en Bestrijding boomplaaginsecten Gemeente Deventer November 2012 1 Inleiding In dit document zijn alle protocollen bij elkaar gevoegd die betrekking hebben op het beheersen van ziekten

Nadere informatie

Het verlenen van de omgevingsvergunning Turfmarkt. Geachte heer [Geanonimiseerd],

Het verlenen van de omgevingsvergunning Turfmarkt. Geachte heer [Geanonimiseerd], Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum 22 februari 2017 Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen - Onderwerp Het verlenen van de omgevingsvergunning Turfmarkt Geachte

Nadere informatie

tegen het in stand laten van kapvergunningen Vrijheidslaan Amsterdam

tegen het in stand laten van kapvergunningen Vrijheidslaan Amsterdam Bomenstichting, Oudegracht 201bis, 3511 NG Utrecht www.bomenstichting.nl contactpersoon afdeling Amsterdam Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Amsterdam, 15

Nadere informatie

hartstikke gelukkig op Mallorca

hartstikke gelukkig op Mallorca In de patio groeit een enorme citroenplant. 42 BEWONERS ZIJ KIRSTEN SPROET (38), EIGENARESSE VAN LIFESTYLEWINKEL MIMAR (WWW.MIMARBALEAR.COM) HIJ BERND WITTMANN (37), ONDERNEMER IN ZONWERINGS- SCHERMEN

Nadere informatie