Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard"

Transcriptie

1 Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Verantwoord maatschappelijk ondernemen Het schriftelijk aanwijzen van personen Noble Drilling sets the Standard Cursusplanner Risicoʼs Nova met o.a.: Quercus verzorgt calamiteitentrainingen voor N o 12 Noble Drilling sets the Standard gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam. Quercus zet nieuwe opleidingfaciliteit op! Quercus preferred supplier voor Eneco. Onze nieuwe website. Het schriftelijk aanwijzen van personen Eerste ontwerpcursus Atex gegeven voor Lyondell. Jaargang 8, nummer 12, mei 2006

2 Quercus-PS Quercus-PS is een uitgave van: Quercus Technical Services BV met als werkmaatschappijen: Quercus Technical Inspection Services Bisschop Willebrandlaan 34, 8021 GA Zwolle Telefoon Fax Quercus Technical Training Services Platinastraat 66, 2718 RX Zoetermeer Telefoon Fax Quercus Examination Services Bisschop Willebrandlaan 34, 8021 GA Zwolle Telefoon Fax Voorwoord Certificatie Audits, uitgevoerd door certificatie instellingen beschouwen we altijd weer als een verplichting, waar we best wel tegen op zien. Wie komt er en wat zullen ze dit keer vragen?. Het begin is plezierig. Dat is om het ijs te breken. Dan gaat het over de scope, ofwel de omvang van de certificatie. Dat is in vele gevallen het aftasten tussen twee partijen. Ja, de totale organisatie. Goed, maar de organisatie van wat dan? Dan komt de meest cruciale vraag van de gehele sessie. Zijn uw bedrijfsprocessen geïdentificeerd? Wat bedoelt de auditer daar nu weer mee. In de regel komen we er wel uit, want de auditer van de Certificatie Instelling heeft ervaring en helpt u daar wel mee. Maar, beseft u dat deze eerste vraag bepalend is voor het verdere verloop van de audit? Elke volgende paragraaf vanuit de ISO is daarvan afgeleid. Een verkeerde start, betekent dat de vertaalslag van de ISO naar uw bedrijfsvoering mislukt en uw audit verloopt in een vraag en antwoordspel van vaagheden die u later niet meer zult begrijpen. Wij hebben de ISO 9000:2000 genomen en paragraaf voor paragraaf vertaald naar hoe wij denken dat dit zou moeten worden beoordeeld in onze situatie. De eerste vraag was lastig. De volgende vragen beantwoorden was een kwestie van zuiver en gestructureerd denken. Resultaat, binnen de organisatie uniformiteit en eenduidigheid van denken over onze processen en een auditeur die op elke vraag eerst een antwoord krijgt hoe wij deze vraag interpreteren naar ons proces. Verantwoord maatschappelijk ondernemen Steeds meer lees ik artikelen waarin antwoord wordt geprobeerd te geven op de vraag welke functies van het onderhoud het bedrijf zelf moet doen en welk deel kan worden uitbesteed. Dat is een heel lastige vraag die niet op de golfcourse mag worden beantwoord. Als het gaat om lange termijn resultaatscontracten dan dient te worden gedefinieerd welke resultaten dit betreft. De markt wordt hier volwassen en geeft invulling aan wat een ander beter en goedkoper kan daar moet je zelf niet mee tobben. Dat er ook haken en ogen aan het fenomeen van outsourcen zitten moge duidelijk zijn. Op de eerste plaats zijn er conflicterende belangen, er zijn immers andere bedrijfsdoelstellingen en aandeelhouderbelangen. Daarbinnen is continuïteit overeenkomstig. Waar goed over moet worden nagedacht zijn zaken zoals: hoe nu verder na afloop van het contract? Hoe lossen we conflicten op? Hoe leg ik mijn technische kennis vast? Wie voert de regie? Wie is de installatieverantwoordelijke? Welk systeem? In dit nummer 3 Verantwoord maatschappelijk ondernemen 4 Het schriftelijk aanwijzen van personen 7 Noble Drilling sets the Standard 8 Cursusplanner 13 Risico s 16 Nova met o.a.: Quercus verzorgt calamiteitentrainingen voor gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam. Quercus zet nieuwe opleidingfaciliteit op! Quercus preferred supplier voor Eneco Onze nieuwe website. Eerste ontwerpcursus Atex gegeven voor Lyondell. Internet: Quercus PS verschijnt tweemaal per jaar. Het blad wordt gratis verzonden aan bedrijven en cursisten Samenstelling en redaktie: Quercus Zwolle en Quercus Zoetermeer Vormgeving: GOC, Oostwold WK Illustraties: Een audit waar ik en de auditer van hebben genoten. Voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties heb ik onlangs de vertaalslag gemaakt naar de ISO 9001:2000. De eerste vraag koste mij erg veel moeite. Daar heb ik dagen meer geworsteld. Met het beantwoorden van alle volgende vragen kreeg ik steeds meer de overtuiging dat wij ten aanzien van de bedrijfsvoering van technische installaties alle kritische beheersaspecten hebben afgedekt. Het geheel voldoet nu blijvend aan alle denkbare criteria. Zuiver, logisch en beheersbaar! Wij kunnen met deze wetenschap onze klanten helpen hun technische bedrijfsvoering in te passen in hun ISO certificatie en een bedrijfsvoering helpen implementeren waarbij de installatie-integriteit, het onderhoudssysteem en het betrokken personeel integraal is verwerkt. Wat als het misgaat? Vele problemen zijn ervoor om naar de aannemer te verschuiven. Een ding daar komen we lastig vanaf. We hebben nog de maatschappelijke verantwoordelijkheid! Gaat het echt mis, dan hoor ik niet op de eerste plaats de naam van de aannemer noemen, maar wel het betreffende bedrijf. Zo zijn de woordvoerders van grote organisaties, inclusief de overheid, in het nieuws geweest bij ernstige voorvallen. Zij kunnen niet stellen dat het zo goed was geregeld en wijzen naar de aannemer. De publieke opinie straft dit onmiddellijk af. Willem Corsius, Oostwold WK ISO is leuk als je je eerste vraag goed hebt! Zijn uw bedrijfsprocessen juist gedefinieerd? Het uitbesteden van niet kernactiviteiten dient een alliantie te zijn tussen partijen waarbij de regie een belangrijk aspect is. Wellicht is er een partij nodig die op kan treden als toezichthouder met certificatie van de bedrijfsvoering als borging. Quercus Beheer B.V. Dit traject is met Quercus in een pilot bij Wintershall geslaagd met internationale belangstel- Quercus mei 2006 Paul Koop ling. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen of vermenigvuldigd. Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 3

3 Het schriftelijk aanwijzen van personen Uitgangspunten Het schriftelijk aanwijzen van personen geldt voor medewerkers die binnen een organisatie elektrische werkzaamheden verrichten. Dit is een verplichting welke stamt uit de wetgeving en is uitgewerkt in de NEN-EN 5011 en haar nationale bijlagen NEN 3140 en NEN De voorwaarde voor een aanwijzing is ook dat de persoon in kwestie kennis dient te hebben van de installatie waarin hij of zij moet werken en uiteraard ook zich heeft verplicht aan de voorschriften welke het bedrijf heeft gesteld, de zogenaamde bedrijfsvoorschriften. Dit vraagt in de regel om een duidelijk beleid wie nu wie aanwijst en op welke gronden. Zeker indien de relatie werkgever/werknemer binnen de bedrijfsvoeringsteeds meer verschuift van eigen personeel naar personeel van derden. De gezagsverhouding Als je op een locatie bent en analyseert welke mensen er binnen de installatie elektrische werkzaamheden verrichten kunnen we onderscheid maken tussen het eigen personeel en het personeel van derden. De gedachte dat op basis van opleiding en ervaring het eigen bedrijf en het externe bedrijf de eigen mensen aanwijst is te makkelijk. Het gaat immers om het vertrouwen dat, ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden, de elektrische risico s zijn afgedekt. Voorwaarden voor aanwijzing Om personeel aan te kunnen wijzen dienen we ons de volgende vragen te stellen: Heeft de persoon in kwestie de juiste achtergrond, opleiding en training genoten? ervaring met soortgelijke installaties en omstandigheden? voldoende kennis van de installatie waarin wordt gewerkt? zich verplicht te houden aan de bedrijfsvoorschriften en instructies? een duidelijk beeld van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden? die ondersteuning om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren? (ondersteuning betreft middelen, voorlichting en onderricht) het vertrouwen van degene die verantwoordelijk is voor de aanwijzing? De voorwaarden bij aanwijzing zijn weergegeven in onderstaande figuur. Eigen personeel Hiervoor geldt onverkort al het bovenstaande. De gezagsverhoudingen zijn duidelijk en een aanwijzingsbeleid is betrekkelijk eenvoudig Het personeel van derden Hier dienen we allereerst het onderscheid te maken tussen inlenen van personeel en het uitbesteden van werk. Inlenen van personeel Wat betreft het inlenen van personeel kan worden gesteld dat hiervoor geldt wat voor het eigen personeel geldt. Daarmee is het van belang de aanwijzing te beperken totdat aantoonbaar aan alle voorwaarden is voldaan. Op de vraag of deze ingehuurde kracht ook door de eigen werkgever dient te worden aangewezen ligt het antwoord omsloten in de voorwaarden voor aanwijzing. De specialist De specialist heeft u ingehuurd omdat deze in een specifiek vakgebied u iets kan bieden wat u competentie te boven gaat of u zegt dat de activiteit niet tot uw core business behoort. Hier gaat het dus om zaken wat een ander beter kan doordat het bedrijf of de persoon hierin is gespecialiseerd en geoutilleerd. Kunt u voldoen aan de voorwaarden zoals deze zijn genoemd. Nee dus. U bent afhankelijk van de reputatie van, op de eerste plaats, het bedrijf. De voorwaarden worden binnen een contract, overeenkomst of bestelling bepaald. Komt een specialist bij u aan de poort dan zal het in de regel zo zijn dat u hem begeleidt en aangeeft waarvoor er een beroep op hem is gedaan. Een duidelijke instructie is op zijn plaats om aan te geven hoe de specialist zich dient te gedragen. Moet nu de specialist worden aangewezen door zijn werkgever? zen. Als de specialist bij mij langskomt met een visitekaartje waarop staat dat deze de een of andere specialist is dan neem ik dat aan. De verantwoordelijkheid om intern de aanwijzing te onderbouwen ligt niet bij mij. Het uitbesteden van werkzaamheden Er is een tendens om het beheer van installaties inclusief de installatieverantwoordelijkheid in zijn geheel uit te besteden. Hiervoor worden allerlei constructies bedacht. De eigenaar wil alle verantwoordelijkheid kwijt tegen minimale kosten terwijl de aannemer zich wil indekken tegen risico s omdat deze de installatiestatus, aard en omvang niet of niet voldoende kent. Het grote probleem in deze is dat de twee partijen verschillende en zelf tegenstrijdige belangen hebben. Beide bedrijven hebben aandeelhoudersbelangen en deze betreffen meestal winst en continuïteit. Ook is er verschil in interpretatie over beschikbaarheid en integriteit van de installaties. Dit spanningsveld staat een eenduidige en uniforme oplossing in de weg. De focus dient mijn inziens te liggen in een afstemming van bedrijfsmiddelen, het beheerssysteem en vakbekwaamheidmanagement waarbij de activiteiten zoals die in elke installatie plaatsvinden namelijk bediening, onderhoud en optimalisatie het uitgangspunt moeten zijn. Wederzijds vertrouwen is bij het afsluiten van een contract om niet operationele werkzaamheden uit te besteden van cruciaal belang. Wat een bedrijf nooit mag vergeten zodra het proces van uitbesteden wordt gestart is dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het bedrijf zelf blijft. Bij een ernstig voorval komt de verantwoordelijke van het bedrijf met naam en toenaam op het nieuws. Dit blijft hangen. Vermelding van wie verantwoordelijk was voor de uitvoering is binnen de kortste tijd door het grote publiek vergeten. Gecertificeerd? Met de formele certificatie van personen (denk aan Stipel, de Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek) is een goede basis gelegd om aan enkele voorwaarden te voldoen. Let wel dat een gecertificeerd persoon niet zonder meer kan worden aangewezen. Het certificaat geeft de zekerheid dat de persoon, op basis van gedefinieerde eindtermen, over een zekere competentie (kennis en kunde) beschikt en dit in stand wordt gehouden door middel van hercertificatie. op te stellen. Ja, op de een of andere mannier dient de specialist te zijn aangewe- Nog steeds geldt dat niet aan alle voorwaarden is voldaan. 4 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 5

4 Maatwerkcertificatie Bij maatwerkcertificatie worden een aantal extra voorwaarden meegenomen welke voor de aanwijzing van belang zijn namelijk het competentieniveau, de installatiekennis en beheersing van de bedrijfsvoorschriften. Om te kunnen bepalen welke additionele zaken kunnen worden meegecertificeerd dient er binnen de branche of organisatie een team formeel te worden geformeerd dat ten aanzien van de betreffende installatie(s) voldoende expertise heeft om te kunnen bepalen hoe de bedrijfsvoering effectief en efficiënt kan worden ingericht. Het is gebaseerd of het afdekken van risico s in de breedste zin des woords. De houder van het certificaat krijgt als het ware een detaillering van zijn aanwijzing op het certificaat (net als met ISO certificatie een scope van erkenning geldt). Maatwerkcertificatie is interessant voor bedrijven en doelgroepen die specifieke kritische beheersfactoren hebben. Zo zal een bepaald bedrijf kunnen stellen dat zij het niveau van reguliere certificatie niet voldoende vinden en zij willen dat alle specifieke kennis en maatregelen door de houder aantoonbaar beheersbaar zijn. Doordat het team regelmatig bij elkaar komt vindt een continue verbetertraject plaats dat uitstekend past in een gecertificeerde organisatie. 1 In de uitgave van mei 2004 heb ik reeds uitgebreid aandacht besteed aan dit fenomeen. Deze ondersteuning betreft het verschaffen van middelen, voorlichting en onderricht. Middelen gaat over zaken die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren zoals gereedschap, geld, test- en meetapparatuur en broninformatie. Voorlichting betreft het op de hoogte stellen van personeel over relevante zaken over de bedrijfsvoering zoals wetgeving, normen, fabrikantinformatie en dergelijke. Onderricht betreft het op peil houden van kennis en kunde in relatie tot de werkzaamheden. Hoe kunnen we iemand verantwoordelijk maken voor iets als we de persoon niet de benodigde ondersteuning bieden? In dit kader moeten ook de afwijkingen binnen de bedrijfsvoering worden beoordeeld. Conclusie Het aanwijzen van personen voor welke werkzaamheden dan ook is een logisch proces. Het heeft te maken met visie, organisatiekunde en het afdekken van risico s en is een onderdeel van een zorgsysteem. Er zijn vele oplossingsrichtingen. De voorwaarden blijven altijd dezelfde! Noble Drilling sets the Standard Noble Drilling is proud to announce that it is in the process of achieving that our rig electricians (chief and assistants) will be DNV certified as electrical installation and work responsible persons. This will make Noble the first drilling contractor to have DNV certified electrical personnel which will improve safety, efficiency, and reliability of electrical installations onboard our rigs. The personal certification is legitimate and time limited and a valid certification ensures us and our customers that the work performed in our electrical installations is accomplished by properly trained and certified personnel with respect to the latest norms, rules and regulations. By participating in NOGEPA electrical workgroup meetings Noble became encouraged and implemented the practice of having electrical certified employees in the organization. The NOGEPA Electrical Workgroup (EWG) is reporting to the NOGEPA Operations Committee. It serves as a platform that discusses electrical matters that are pertinent to the drilling industry. It also provides recommendations for Cps Comm. s; and carries out specific actions which are related to electrical issues, E/I organization, training of personnel, and standards for electrical installations. Please visit for more information. Noble has teamed up with Quercus Technical Training Services because of their outstanding reputation, expertise and their state of the art during construction, modification and electrical installations. Please see for more information. The training program focuses on the European Norm EN (Operation of Electrical Installations) in addition to Noble s requirements of short circuit power, power systems, IT Networks, switching devices and cabling for shipping and offshore installations. Quercus created a tailor made course of instruction that meets DNV and Noble Drilling requirements for certification. After an extensive evaluation of the chief electrician s job description and standard of performance form JD 142, Quercus and Noble selected the level of work and installation responsible person. This is the highest level of certification available in the EN norm and specifies guidelines on electrical installations, operation procedures of electrical equipment and tools and safe work practices on the maintenance and repair of electrical systems. training facility which provides for instructing Noble is taking the lead in the drilling industry by ensuring that Vertrouwen theory of operation and practical hands-ontraining on low and high voltage systems. Their their electrical department personnel are trained and certified and this has been recognized by their customers, local authorities and Vertrouwen is een groot goed en is wederzijds. highly trained and motivated staff possesses the classification bureaus. This effort fits with Noble s philosophy to De persoon verantwoordelijk voor het aanwijzen dient vertrouwen latest in theoretical and practical knowledge which work safe, efficiently and remain flexible while setting the standard te hebben in de aan te wijzen persoon dat deze competent is voor are kept sharp and updated through extensive for others to emulate. datgene waarvoor hij is aangewezen en zich naar eer en geweten zal kwijten aan zijn taken. De aangewezen persoon heeft vertrouwen dat hem ondersteuning wordt geboden. 1 Wintershall een BASF organisatie heeft dit met succes toegepast en is voor wat betreft de totale bedrijfsvoering (installaties-onderhoudssysteem-bediening-personeel) gecertificeerd volgend de ISO 9001:2000. Met zet nu het traject in voor de overige disciplines. learning and testing on the latest technologies. Quercus Technical Training Services trains individuals so that they develop into the experts that management can entrust to work safely Congratulations to all the participants who successfully passed the DNV exam and are now certified as work and installation responsible persons. Well done to all. 6 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 7

5 Cursus Hoogspanning Cursus Laagspanning Cursus Management Cursus Bijzondere modulen Cursusplanner v e r v o l g > Vakbekwaam Persoon Hoogspanning Cursusduur 4 dagen theorie en 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 69,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen IV/WV-HS Stipel + HSD = ( VD 1 ) (Installatie-/werkverantwoordelijke Hoogspanning + Hoogspanningsdeskundige ) Cursusduur 10 dagen theorie en 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel en Quercus 98,-- Examenprijs Theorie 212,-- 54,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt afgenomen door QES en voor het examen moet 3 extra dagdelen Beveiliging van Middenspanningsnetten Cursusduur 5 dagen theorie Arnhem Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Quercus Bewijs van deelname Examenprijs Theorie Opmerking Elke deelnemer ontvangt een bewijs van deelname bij voldoende participatie. De cursusprijs is inclusief bewijs van deelname. Inspecteur Laagspanning 1 Cursusduur 1 dag theorie en 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden afgenomen door QES en voor de examens moet 1 extra dag Herkwalificatie Vakbekwaam Persoon Hoogspanning Cursusduur 2 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 69,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen Installatie-/werkverantwoordelijke Hoogspanning Cursusduur 6 dagen theorie en 2 dagen praktijk Oosterhout Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) 54,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen Herkwalificatie Installatie-/werkverantwoordelijke Hoogspanning Cursusduur 3 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Bewijs van deelname 16,-- 54,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen Hoogspanningsdeskundige Cursusduur 4 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 154,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Ontwerpdeskundige Hoogspanning Cursusduur 10 avonden theorie en 2 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 212,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Basis Beveiligingstechniek Hoogspanning Cursusduur 5 avonden of 3 dagen theorie Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 107,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Uitvoerder Beveiligingstechniek Hoogspanning Cursusduur 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certific-tieprijs Stipel Examenprijs Theorie 212,-- Minimaal aantal deelnemers van 6 personen. Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt afgenomen door QES en voor het examen moet 1 extra dag worden gerekend. Ontwerper Beveiligingstechniek Hoogspanning Cursusduur 10 avonden of 7 dagen theorie en 2 dagen praktijk 2.450,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 200,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt afgenomen door QES en voor het examen moet 1 extra dag worden gerekend. Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Cursusduur 2 dagen theorie en 2 dagen praktijk Locatie Woerden 1.207,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 116,-- 186,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat. Vakbekwaam Persoon Laagspanning Cursusduur 2 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 116,-- 186,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat. Installatie-/werkverantwoordelijke Laagspanning Cursusduur 4 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 116,-- 149,-- 186,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Herkwalificatie Installatie-/werkverantwoordelijke Laagspanning Cursusduur 1 1/2 dag theorie en 1/2 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 116,-- 149,-- 186,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Herkwalificatie Inspecteur Laagspanning 1 Cursusduur 1/2 dag theorie en 1 1/2 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden afgenomen door QES en voor de examens moet 1 extra dag Inspecteur Laagspanning 2 Cursusduur 2 dagen theorie en 2 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden afgenomen door QES en voor de examens moet 1 extra dag Ontwerpdeskundige Laagspanning Cursusduur 10 avonden of 7 dagen theorie Startdata Dag: ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 158,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Management van Elektrische Installaties Cursusduur 3 dagen theorie 1.460,-- Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 158,-- Opmerking Cursus is inclusief cursusmateriaal, examen en certificaat. Zowel voor hoogspanning als voor laagspanning. 8 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 9

6 v e r v o l g > Cursusplanner P-HBO certificaat Ontwerpdeskundige Hoogspanning Cursusduur 4 avonden theorie / Arnhem Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs P-HBO Examenprijs Theorie Opmerking is inclusief examen en P-HBO certificaat. Vakbekwaam Persoon Hoog-/Laagspanning Cursusduur 6 dagen theorie en 4 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel 137,-- Quercus 66,-- Bewijs van deelname 27,-- Examenprijs Theorie 165,-- 385,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden afgenomen door QES en voor de examens moeten 3 extra dagdelen Installatie-/werkverantwoordelijke Hoog-/Laagspanning Cursusduur 10 dagen theorie en 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel 137,-- Quercus 66,-- Bewijs van deelname 27,-- Examenprijs Theorie 165,-- 165,-- 385,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen Personeel werkzaam in gebieden met kans op explosieve atmosferen Cursusduur 1 dagdeel theorie Zwolle 185,-- Certificatieprijs Stipel Quercus Bewijs van deelname Opmerking is inclusief cursusmateriaal, toets en certificaat. Explosieveiligheid voor elektro- en instrumentatiepersoneel Cursusduur 2 dagen theorie Zwolle Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 93,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Bedrijfsvoering van Ex-installaties voor staffunctionarissen Cursusduur 3 dagen theorie 1.010,-- Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 154,-- Opmerking is inclusief cursusmateriaal, toets en certificaat. Ontwerpen van Explosieveilige installaties voor elektro- en instrumentatie ontwerpdeskundige Cursusduur 5 dagen theorie 1.099,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 154,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Risico Inventarisatie en Evaluatie Cursusduur 3 dagen theorie Zwolle 770,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 78,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Explosieveiligheid Alle werkzaamheden gaan gepaard met risico s. De basis hiervan wordt beschreven in de Arbowet. Diezelfde Arbowet spreekt ook van bijzondere gevaren, zoals installaties, werkomgevingen, waarbij een kans ontstaat op explosieve atmosferen. Dit is geformaliseerd vanuit de Europese regelgeving, verwoord in ATEX richtlijn 137 (99/92/EG). Nederland heeft deze richtlijn in haar Arbobesluit opgenomen. Naast de verplichting van de werkgever dat deze moet zorgen dat het personeel in staat is gevaren te herkennen en daarop passende maatregelen te nemen (artikel 3 Arbowet), dient de werkgever volgens artikel 8 regelmatig voorlichting en onderricht te geven aan haar personeel. Als basisprincipe kan worden gehanteerd dat voldoende vakbekwaamheid ook voldoende veiligheid waarborgt. Voor wat betreft de zogenaamde extra gevaren die het werken in explosieve atmosferen met zich meebrengt, heeft de wetgever en ook de norm aanvullende eisen gesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste. Inspectie en onderhoud van installaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door ervaren personeel, dat als onderdeel van zijn opleiding is onderricht omtrent de verschillende beschermingswijzen en installatiepraktijken en de desbetreffende regels en voorschriften, alsmede omtrent de algemene principes van de indeling in gevarenzones. Aan dit personeel moeten regelmatig goede herhalingscursussen worden gegeven (NEN EN IEC ). Quercus heeft een aantal praktisch ingestelde cursussen ontwikkeld, die men direct in de praktijk kan toepassen. Hiernaast vindt u een aanbod van de cursussen die door Quercus worden verzorgd. Quercus Examination Services QES is een onafhankelijke examenorganisatie die gespecialiseerd is in het afnemen van technische examens. QES neemt examens af voor: Stipel-examens; Quercus Technical Training Services. Naast het afnemen van reguliere examens is QES ook gespecialiseerd in het ontwikkelen van examenvragen over bedrijfseigen voorschriften. De examen vragen over de bedrijfseigen voorschriften worden in nauwe samenwerking met het betreffende bedrijf opgezet. QES neemt o.a. de volgende examens af: Voldoend Onderricht Persoon Stipel; Vakbekwaam Persoon Stipel; Installatie-/werkverantwoordelijke Stipel; Inspecteur Laagspanning 1 Stipel; Inspecteur Laagspanning 2; Hoogspanningsdeskundige; Ontwerpendeskundige Hoogspanning; Ontwerpendeskundige Laagspanning.; Beveiligingstechniek Hoogspanning; Vakbekwaam Persoon Ex. Stipel. De kwaliteit van deze examens worden gewaarborgd door onafhankelijke examencommissies. Deze examencommissie houden toezicht op het verloop en de uitvoering van de examens. Regelmatig worden de examens geauditeerd door DNV, Stichting examenkamer of Quercus. De kwaliteit van de examens van de bedrijfseigen voorschriften wordt gewaarborgd door een onafhankelijke werkkamer. Deze werkkamer wordt opgericht door het bedrijf met behulp van Quercus en staat onder toezicht van DNV. Deze werkkamer houdt toezicht op het verloop en de uitvoering van bedrijfseigen examens. In Company cursussen en maatwerk Een aantal van onze cursussen is geschikt om op willekeurige locaties gegeven te worden. Als u kunt beschikken over een ruimte die als les- of instructielokaal kan dienen met daarbij voldoende faciliteiten ten aanzien van de uitrusting van dit lokaal, biedt dit voor u wellicht interessante mogelijkheden. Vaak zijn er flinke besparingen mogelijk door docent en cursus naar u toe te halen. De besparing op de cursuskosten, maar ook op de indirecte kosten veroorzaakt door reisuren en afwezigheidsuren, kan aanzienlijk zijn. Een voorbeeld van In Company cursussen zijn de cursussen Basis Beveiligingstechniek Hoogspaning die Quercus bij de opdrachtgever NUON heeft uitgevoerd in Alkmaar, Amsterdam en Duiven. De voorwaarden voor een In Company opdracht worden in onderling overleg vastgesteld en vastgelegd. Ook maatwerk kan in onderling overleg geleverd worden. Samen met u kunnen we nagaan welke kennisgebieden voor uw doelgroep aanvulling behoeven en welke lesmodulen daarvoor in aanmerking komen. Zo ontstaat een maatcursus die precies aan uw behoeften voldoet. Het is zelfs mogelijk specifieke lesmodulen nieuw te ontwikkelen. Vanzelfsprekend zijn de meeste theoretische cursussen geschikt om In Company gegeven te worden. Thans is het echter ook mogelijk de praktijkcursus Uitvoerder Beveiligingstechniek Hoogspanning (UBT HS) In Company te geven, doordat Quercus nu de beschikking heeft over diverse transporteerbare testmodules met beveiligingsrelais. Dit maakt het mogelijk deze cursus in een gewoon (les)lokaal te geven. Ook hier is maatwerk in overleg mogelijk. Cursussen in het Engels Momenteel geeft Quercus twee Stipel-cursussen in het Engels. De cursus Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning en Vakbekwaam Persoon Hoogspanning zijn volledig vertaald. Ook zal er door Quercus Examination Service een Engelstalig examen worden afgenomen, zowel voor de theorie als de praktijk. Als beide cursussen zijn afgerond, volgt er een evaluatie van het cursusmateriaal en de cursus zelf. De eerste reacties zijn erg positief en wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat beide cursussen goed worden afgerond. Informatie Cursussen en Examens Voor meer informatie over cursussen en examens kunt u contact opnemen met onze vestiging te Zoetermeer of kijk op Quercus Technical Training Services Platinastraat RX Zoetermeer Tel : (079) Fax : (079) Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr

7 C u r s u s o v e r z i c h t B e d r i j f s v o e r i n g Bijzondere modules Managment Laagspanning Hoogspanning Voldoend Onderrichte Personen Voldoend Onderricht Persoon Hoogspanning De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke Hoogspanning, voldoende zijn geïnstrueerd door minimaal een vakbekwaam persoon, en daardoor in staat zijn gevaren te voorkomen, die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning De cursus is bestemd voor personen, die onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke laagspanning, voldoende zijn geïnstrueerd door minimaal een vakbekwaam persoon en daardoor in staat zijn gevaren te voorkomen, die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Inspecteur Arbeidsmiddelen De cursus is bestemd voor personen die geheel zelfstandig inspectie uitvoeren aan elektrische arbeidsmiddelen. Personeel werkzaam in gebieden met kans op explosieve atmosferen Deze instructie is bedoeld voor alle personen, uitgezonderd de elektro- en instrumentatie- technici, die zich in ruimten begeven waar explosieve atmosferen kunnen heersen door bijvoorbeeld gas, damp of stof. Gedacht wordt aan mechanisch (onderhouds) personeel, schilders, lassers, steigerbouwers, schoonmaak personeel, operators e.d. Niveau II (Monteurs) Vakbekwaam Persoon Hoogspanning De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke Hoogspanning, elektrotechnische en/of niet-elektrotechnische werkzaamheden aan, met of nabij hoogspanningsinstallaties verrichten. Vakbekwaam Persoon Laagspanning De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke laagspanning, elektrotechnische en/of niet-elektrotechnische werkzaamheden aan, met of nabij laagspanningsinstallaties verrichten. Bevoegde Personen Niveau IV (Technicus) Bedieningsdeskundige Hoogspanning De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van de installatieverantwoordelijke hoogspanning, bedieningswerkzaamheden verrichten aan hoogspanningsinstallaties. Installatie-/werkverantwoordelijke Hoogspanning De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties. Hoogspanningsdeskundige De cursus is bestemd als verdiepingscursus voor de cursus Installatie-/Werkverantwoordelijke om op het niveau 4 te komen van de (WEB) Basis Beveiligingstechniek De cursus is bestemd als basis voor personen die binnen de energiebedrijven en industrie verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van hoogspanningsinstallaties Uitvoerder beveiligingstechniek De cursus is bestemd voor personen die binnen de energiebedrijven en industrie verantwoordelijk zijn voor toezicht, instellen, testen, inbedrijf nemen, onderhoud en storingsanalyse van beveiligingssystemen Installatie-/werkverantwoordelijke Laagspanning De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties. Inspecteur Laagspanning 1 De cursus is bestemd voor personen die elementaire inspectiewerkzaamheden verrichten aan laagspanningsinstallaties. Inspecteur Laagspanning 2 De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, uitvoering en analyse van inspecties ten behoeve van laagspanningsinstallaties. Explosieveiligheid voor elektro- en instrumentatiepersoneel De cursus Explosieveiligheid is bestemd voor elektro- en instrumentatiepersoneel werkzaam in installaties met kans op stof- of gasontploffingsgevaar. Deze cursus geeft een praktische invulling aan de verplichte kennis voor deze technici volgens het Arbo-besluit, de ATEX en de NEN EN IEC ). Met deze cursus kan de kandidaat het persoonscertificaat Explosieveiligheid van Stipel behalen. Het Stipel certificaat geldt ook als aanvulling op het persoonscertificaat voor bevoegde personen Risico Inventarisatie & Evaluatie De cursus Risico Inventarisatie & Evaluatie is bestemd voor personen die in het kader van de Arbo-wetgeving een risico-inventarisatie en evaluatie moeten kunnen opstellen. HBO Ontwerpdeskundige Hoogspanning De cursus is bestemd voor ontwerpers van veilige en bedrijfszekere hoogspanningsinstallatie. Ontwerper beveiligingstechniek De cursus is bestemd voor personen die binnen de energiebedrijven en industrie verantwoordelijk zijn voor de beveiligingsfilosofie, het beveiligingsontwerp, de apparatuurkeuze, kortsluitberekingen, instelberekeningen, databeheer, begroting en planning. Ontwerpdeskundige Laagspanning De cursus is bestemd voor ontwerpers van veilige en bedrijfszekere laagspanningsinstallaties. Management van elektrische installaties De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijk zijn voor het managementaspect van de bedrijfsvoering van elektrische installaties om daarmee sturing te kunnen geven aan de implementatie van de normen en wetgeving in de totale bedrijfsvoering. Ontwerpen van explosieveilige installaties voor elektro- en instrumentatie ontwerp-deskundige De cursus ontwerpen is bedoeld voor diegene die zich bezig houden met het ontwerp, de aanleg, de in bedrijfstelling, modificaties en inspecties van elektrische- en instrumentatietechnische installaties. Bedrijfsvoering van Ex-installaties voor staffunctionarissen De cursus bedrijfsvoering van Exinstallaties (zowel gas als stof) is bestemd voor managers, installatieverantwoordelijken, adviseurs, Arbo-coördinatoren, veiligheidsfunctionarissen en andere belanghebbenden welke inzicht dienen te hebben in de strekking van de Richtlijnen en de maatregelen om hieraan te voldoen. Risicoʼs We lopen met zʼn allen heel wat risicoʼs. Op de werkplek met name wordt daar veel aandacht aan besteed door de overheid en al diegenen die het beste met ons voor hebben zoals Arbo-diensten vakbonden en andere organisaties. En daarmee moeten we als bedrijf veel regelen. Zo stellen we een RI&E op, maken kritieke taak analyses, hebben een VCA beheerssysteem, procedures om onze kritieke beheersactiviteiten af te dekken en ga zo maar door. Heeft u wel eens gekeken naar de samenhang en wat we er ook met al deze gegevens doen? Veel is er ter meerdere eer en glorie van diegenen die moeten aantonen dat we risicoʼs hebben gedefinieerd, vastgelegd en uitgewerkt. Het kan toch veel beter en slimmer! Welke risicoʼs zijn er eigenlijk? Als we het hebben over risico s dan beperken we ons meestal tot de verplichte RI&E om inzicht te verschaffen in de risico s voor de gezondheid, veiligheid en welzijn. Er zijn natuurlijk ook de productie-, financiële-, milieu- en bedrijfsvoeringrisico s. Risico s komen in de meeste gevallen gecombineerd voor. Wat elk bedrijf wil is risico s voorkomen. Daartoe dient ook het kwaliteitssysteem namelijk het afdekken van de kritieke bedrijfsactiviteiten. Waar gaat het om? Het gaat hier om de uiteindelijke ondernemingsdoelstelling. Of wel rendement. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de installatie, de capaciteit en de kwaliteit van het geleverde. Al deze factoren hebben een relatie met de risico s die u moet afdekken. De beschikbaarheid van de installatie heeft relatie met de installatieintegriteit en is afhankelijk van de deugdelijkheid van het ontwerp, het vakmanschap bij de aanleg en het onderhoud. Het onderhoud betreft instandhouding en optimalisatie. De capaciteit heeft een relatie met de bediening dus met hoe mensen met de installatie omgaan. De kwaliteit van het geleverde product is gerelateerd aan verspilling veroorzaakt door extra service, afgekeurd product, herbewerking en dergelijke. Daarmee kun je stellen dat veiligheid en milieu en natuurlijk ook welzijn en gezondheid een directe relatie hebben met het behalen van onze bedrijfsdoelstellingen. Daarom moeten we ook het totaal een keer op één plaats op een logische wijze regelen. Wat gaan we regelen? Op de eerste plaats definiëren we onze processen op het allerhoogste abstractieniveau door aan te geven wat ons transformatieproces is. Of wel wat is onze business. Datgene er omheen (input-output) heeft voor industriële installaties meestal een relatie met het milieu. Het eerste is eenvoudig af te stemmen op de ISO normen en het tweede op de milieunormen. Ons tranformatieproces wordt geresukteerd door onze asset en assetmanagement betreft bediening, onderhoud en optimalisatie. Bediening betreft goede omgang met de installatie welke beschikbaar 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr

8 is gesteld; onderhoud betreft de instandhouding en optimalisatie alles wat in een installatie Keuzemenu locatie indien het meerder locaties Waarbij voor elke activiteit kan worden Bedrijfsvoeringrisico s De kans op letsel is direct gerelateerd aan: verandert, of dat nu gaat modificaties, kleine wijzigingen of uitbreidingen. Dit vraagt betreft aangegeven of er bijzondere omstandigheden Milieurisico s de frequentie dat werkzaamheden worden competent personeel gericht op de betreffende bedrijfsvoering met de juiste instructies en Na deze keuze selecteren we het locatie kunnen zijn. Welzijn en gezondheidsrisico s uitgevoerd middelen. onderdeel. Zo kan bediening plaatsvinden onder normale Een combinatie de uitvoerder Gebouwen of abnormale bedrijfsomstandigheden; het aantal personen Het gaat hier dus om activiteiten. Aan elke activiteit ligt een behoefte, afspraak of gebeurtenis Productie-eenheid Onderhoud tijdens bedrijf of buiten bedrijf etc. Er kunnen ook categorieën worden bepaald per de procedures ten grondslag. Infrastructuur risico te weten: de beschermingsmiddelen Activiteiten kunnen risico s met zich meebrengen. Weeg dat vervolgens weer af tegen de Middelen Vervolgens geven we aan welke discipline het Mechanisch de duur van de werkzaamheden competentie van het personeel. Maak afspraken om uniformiteit 1 van handelen vast te betreft. Elektrisch etc. leggen en eenduidigheid 2 in het denken van de medewerkers. Per locatie-onderdeel selecteren we het Elektrotechnisch Straling Activiteiten zijn gebonden aan functies. Koppel deze activiteiten aan procedures en instructies volgende onderdeel. Instrumentatie Stoffen Per onderdeel kunnen de acties worden indien dit nodig is. Geeft een activiteit een extra risico, regel dat dan op die betreffende Voor een productie-eenheid betreft dit Civiel Vuur- en explosie bepaald en de beheersmaatregelen worden plaats door beheersmaatregelen. bijvoorbeeld: Mechanisch getroffen. Zijn alle activiteiten per functie afgedekt dan kunnen we stellen dat ook alle risico s zijn Opwekking Rotating equipment Elektrotechnisch gezien is er de volgende afgedekt. Stoomproductie Drukvaten classificatie van risico s: Ook kan op basis van al deze gegevens kan Besteedt daarom veel aandacht aan het functie- of taakprofiel. Leg per taak de bevoegdheden Turbine-sectie Piping Spanningsloos volgens het Fine- en Kenneth diagram een en verantwoordelijkheden vast en bepaal daarna welke competentie nodig is voor het Gereratorsectie Etc. In de nabijheid van spanning risico inschatting worden gedaan. vervullen van de functie. Train de mensen op basis van het competentieprofiel en oefen met Transformatoren Eenvoudige werkzaamheden ze op de mogelijke scenario s. Distributie Vervolgens gaat het om de persoon die de Onder spanning Voor de elektrische risico s is dit het product Het resultaat dekt alle kritische beheersactiviteiten af binnen de bedrijfsvoering. werkzaamheden uitvoert. Hierbij moeten we Risicoverhogend van: Per sublocatie-onderdeel gaan we door met rekening houden met de volgende criteria: De waarschijnlijkheid van het risico Vanuit het geheel kan een kritieke taakanalyse worden gedestilleerd en een risicoprofiel. een verdere detaillering. Niveau Op basis van acceptatiecriteria welke Duur van de blootstelling Met de juiste terugkoppeling is het systeem daarmee ook dynamisch. Voor bijvoorbeeld de Stoomproductie is dit Vakbekwaamheid van te voren zijn te omschrijven kan een Grootte van het mogelijk letsel in relatie tot de ketelinstallatie en bevat de volgende Ingeleend gevarencontrolelijst worden samengesteld. de toestand van de installatie Hoe zetten we het systeem op? onderdelen: Waterbehandeling Uitbesteed werk Specialist Deze controlelijst is ook weer in te delen in machines, middelen, gebouwen, De grootte van de invloed op de continuïteit van het proces. Met de huidige web-based technieken is een beheerssysteem dat aan alle criteria voldoet Watertoevoer Ervaring personeelstransport. eenvoudig op te zetten. LD stoom systeem De maatregelen volgen hieruit. Gaan we uit van de uitvoering van de RI&E HD stoom systeem Om risico s te voorkomen zijn er voorschriften Het risico is de kans op letsel met de gevolgen. dan wil ik deze uitbreiden met een extra Ketel opgesteld. Letsel kan worden onderverdeeld in: dimensie namelijk de locatie en/of installatie- o Brandersectie Deze komen van de leverancier, de wetgever, licht letsel onderdeel om tegemoet te komen aan het o Brandstoftoevoer normen en bedrijfsvoorschriften. letselschade beheerssysteem. Etc. Deze acceptatiecriteria geven broninformatie zwaar letsel Het geheel komt er volgt uit te zien. hoe in het algemeen risico s kunnen worden Let op dat de RI&E in dit geval uit drie delen bestaat namelijk de indeling van de Per locatie-onderdeel gaat het om de activiteiten die we kunnen selecteren. vermeden. Conclusie installaties, 3 de risico-inventarisatie en de Er vinden altijd één van de volgende activiteiten Het identificeren van een risico is gebaseerd op Al met al zien we zo een enorme waaier welke uitgewerkt op papier niet beheersmaatregelen. plaats. Deze activiteiten worden gekoppeld aan drie elementen te weten: meer beheersbaar zijn. De enorme hoeveelheid van informatie uit de locatie: - Is er een bron welke letsel of schade kan Als we dit toevertrouwen aan een web-based systeem dan zien we dat deze exercitie komt door automatiseren Bediening veroorzaken; totale beheersbaarheid van de bedrijfsvoering binnen handbereik is. maar een keer voor. Het systeem rangschikt Onderhoud - Wie kan letsel oplopen; Het enige dat we moeten hebben is visie met de intentie alle zaken in sorteert en maakt de benodigde informatie Storing - Wat kan schade opleveren; één keer op één plaats en in één systeem te regelen. selectief toegankelijk. Modificatie - Hoe kan het letsel of de schade ontstaan. Stopactiviteiten Een demo stellen wij u op verzoek gaarne beschikbaar. Een en ander maakt het volgende schema duidelijk. Inspecteren Metingen Welke risico s zijn er: Veiligheidsrisico s Productierisico s Financiële risico s 1 Uniformiteit: Onderlinge overeenstemming. 2 Eenduidig: slechts voor één uitleg vatbaar, ondubbelzinnig, zo dat verwarring is uitgesloten. 3 Zie hiervoor de volgende uitgave van Quercus-PS. 14 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr

9 Nova Quercus verzorgt calamiteitentrainingen voor gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam. Om in geval van een calamiteit met gewonden meer mensen beschikbaar te hebben die een calamiteitenplek veilig kunnen stellen heeft het GVB besloten om alle monteurs van de lijnwerkplaats een calamiteitentraining te laten volgen waarbij ze geleerd wordt om op een veilige wijze de plaats van de calamiteit elektrisch veilig te stellen. De cursus bestaat uit 8 dagdelen verdeeld over vier dagen. In het laatste dagdeel wordt een examen afgenomen met zowel een theoretisch als een praktisch deel. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de training zijn oa. wet-en regelgeving, gevaren van elektriciteit, veilige bedrijfsvoering en veiligheidsmiddelen. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de wijze van communiceren met de bedieningsdeskundige, de werkprocedures en de herkenning van en het orienteren in het spoor. De storingsmonteurs van de lijnwerkplaats zijn vaak als eerste op de plaats van de calamiteit. Het is voorgekomen dat de kortsluitmonteur van dienst vast stond in een file terwijl de hulpdiensten al klaar stonden bij de ongevalplaats. Door nu te zorgen dat de monteurs van de lijnwerkplaats in nauw overleg met de bedieningsdeskundige ook de plaats van de calamiteit elektrisch veilig kunnen stellen hoopt het GVB dat eerder genoemde situatie niet meer voor zullen komen. Omdat de verwachting is dat de monteurs niet zo vaak veilig zullen stellen wordt de herhalingsfrequentie van de opleiding zo kort mogelijk genomen, er wordt zelfs gedacht aan een herhalingsfrequentie van éénmaal per jaar. Onze nieuwe website. Momenteel wordt hard gewerkt aan de opzet van onze nieuwe website Daarmee wordt ook het inschrijven voor de cursussen eenvoudig en is ons cursusrooster continue on line beschikbaar. Bezoek de site regelmatig. We hebben grootse plannen. Eerste ontwerpcursus Atex gegeven voor Lyondell. Het heeft ons heel wat inspanning gekost om een cursus te ontwikkelen voor het ontwerpen van explosieveilige installaties. Daarmee is nu wel al het materiaal voor de cursussen explosieveiligheid compleet. Wist u dat wij in staat zijn om uw E&I personeel formeel onder accreditatie te laten certificeren? Onze specialist op dit gebied Herbert van Ommen vertelt u hier graag over. Quercus zet nieuwe opleidingfaciliteit op! Onze locatie in Zoetermeer is uit zijn jasje gegroeid. Om onze doelstellingen ten aanzien van groei en uitbreiding van ons cursusaanbod te kunnen faciliteren hebben wij besloten een tweede practicum te bouwen in de omgeving van Zwolle. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen. Tegen het einde van dit jaar zullen wij u de details kunnen geven hoe het instituut er uit komt te zien en welke opleidingen wij kunnen gaan verzorgen. Wij verwachten met de start van het cursusseizoen medio 2007 volledig operationeel te kunnen zijn. Prettige zomervakantie en gezond weer terug! Quercus preferred supplier voor Eneco van diverse hoog- en laagspanningscursussen. Per 1 mei j.l. zijn wij door Eneco aangewezen als preferred supplier 16 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12

n.v.t. 2 dagen theorie en 1 dag praktijk CURSUSPRIJS 1.030,- (incl. cursusmateriaal) CERTIFICAATKOSTEN 98,- 98,- 18,- 220,- 56,- 220,-

n.v.t. 2 dagen theorie en 1 dag praktijk CURSUSPRIJS 1.030,- (incl. cursusmateriaal) CERTIFICAATKOSTEN 98,- 98,- 18,- 220,- 56,- 220,- PLANNER LAAGSPANNING INSTALLATIE-/ WERKVERANT- WOORDELIJKE + SDESKUNDIGE HERKWALIFICATIE VAKBEKWAAM PERSOON 18/09/08 08/09/08 en 12/01/09 02/10/08 19/09/08 9 dagen theorie en 1.875,- (incl. cursusmateriaal)

Nadere informatie

QUERCUS PS NOVA MET O.A. Nieuwe alles-in-één cursusbrochure Netwerkbedrijf eist voortaan schriftelijke opdracht van uw Installatieverantwoordelijke

QUERCUS PS NOVA MET O.A. Nieuwe alles-in-één cursusbrochure Netwerkbedrijf eist voortaan schriftelijke opdracht van uw Installatieverantwoordelijke PS Met o.a. Testen en inspecteren (2) Speciale cursus Bredenoord Workshop Power Quality Cursusplanner 2009-2010 Mechanische ATEX Jaargang 11 Nr. 17 Juli 2009 NOVA MET O.A. Nieuwe alles-in-één cursusbrochure

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

Quercus-PS. Installatie-integriteit Life cycle & Asset Management Cursusplanner Onze website. Nova met o.a.: Jaargang 8, nummer 13, december 2006

Quercus-PS. Installatie-integriteit Life cycle & Asset Management Cursusplanner Onze website. Nova met o.a.: Jaargang 8, nummer 13, december 2006 Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Installatie-integriteit Life cycle & Asset Management Cursusplanner Onze website No 13 Jaargang 8, nummer 13, december 2006 Installatie-integriteit

Nadere informatie

Quercus-PS. Samenwerking TU Delft Cursus MEI voldoet aan behoefte Samenwerking NVDO. Jaargang 6, nummer 8, juni 2004

Quercus-PS. Samenwerking TU Delft Cursus MEI voldoet aan behoefte Samenwerking NVDO. Jaargang 6, nummer 8, juni 2004 Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Een brede kijk op regelgeving Aanpassing cursus Ontwerpdeskundige Laagspanning Zorgsysteemelementen binnen de technische bedrijfsvoering Een

Nadere informatie

Quercus-PS N o 9. Vakbekwaamheidmanagement

Quercus-PS N o 9. Vakbekwaamheidmanagement Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 9 Vakbekwaamheidmanagement Waar gaan we met de inspecties naar toe? De opzet van een elektrisch beleidsplan Nova met o.a.: Uniek certificaat

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

ZWOLLE: HET GROOTSTE SCHAKELCENTRUM VAN NEDERLAND

ZWOLLE: HET GROOTSTE SCHAKELCENTRUM VAN NEDERLAND PS Met o.a. Testen of inspecteren? Ontwerpdeskundige Hoogspanning Officieel ATEX certificaat Cursusplanner 2009 Grootste schakelcentrum van Nederland Jaargang 10 Nr. 16 December 2008 NOVA MET O.A. Quercus

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE

DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V. Marco Erdhuizen Ex Certification Manager SHAPING THE FUTURE Even voorstellen Marco Erdhuizen: Ruim 9 jaar werkzaam bij DEKRA (KEMA), afdeling Explosion & Process Safety als projectleider,

Nadere informatie

UERCUS ATEX TRAININGEN OVERZICHT. Quercus Technical Services B.V. C/D-3 L&O - Mechanical - ATEX. D-1 Ontwerpdeskundige E/I ATEX

UERCUS ATEX TRAININGEN OVERZICHT. Quercus Technical Services B.V. C/D-3 L&O - Mechanical - ATEX. D-1 Ontwerpdeskundige E/I ATEX personeel: Inspectie E/I ATEX Aan installaties in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen worden bijzondere eisen gesteld. Deze eisen zijn vastgesteld in de ATEX normen. Inspecteurs die deze

Nadere informatie

Quercus PS. Techniekparel van Den Helder. Training

Quercus PS. Techniekparel van Den Helder. Training Training Techniekparel van Den Helder vs Veranderingen STIPEL Quercus PS Jaargang 15 - Nr. 27 - Maart 2013 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Wat is mooier...... dan samenwerken.

Nadere informatie

QUERCUS PS. TEXEMUS: een Integrated Management System

QUERCUS PS. TEXEMUS: een Integrated Management System PS Met o.a. Onze visie op bedrijfsvoering Nieuwbouw te Zwolle de nieuwe ATEX website Texemus Vernieuwde cursusplanner Competentiemanagement Jaargang 10 Nr. 15 Mei 2008 NOVA MET O.A. ATEX Inspectie voor

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk!

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! Hoogspanning NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! 1 Hoogspanning NEN 3840 Een veilige werkomgeving levert veel op voor mens en organisatie; geen of minder ongelukken, lagere kosten en continuiteit

Nadere informatie

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137 Postbus 141 2040 AC Zandvoort telefoon : (023) 573 25 54 e-mail : info@vmtl.nl internet : www.vmtl.nl K.v.K nr. 53589211 BTW nr.: NL8509.38.880.B01 ATEX 137 Inleiding Sommige explosies zijn in staat om

Nadere informatie

QUERCUS PS. >>>> Explosieveiligheidspracticum krijgt officiële erkenning <<<<

QUERCUS PS. >>>> Explosieveiligheidspracticum krijgt officiële erkenning <<<< QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (3) Inspectie-ervaring E-learning Congres Oog op Atex CompEx licentie Cursusplanner Basiscursus Elektrische Energietechniek nieuw! Jaargang 11 Nr. 18 December

Nadere informatie

Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140

Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140 Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140 1 Hoog- en laagspanning Een groeiend aantal elektrotechnische medewerkers hebben met zowel laag- alsook hoogspanning te maken. Bij nieuwbouw dringt de hoogspanningsinstallatie

Nadere informatie

Quercus-PS. Inspectie als middel voor de opzet van de bedrijfsvoering

Quercus-PS. Inspectie als middel voor de opzet van de bedrijfsvoering Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 10 Inspectie als middel voor de opzet van de bedrijfsvoering Ons practicum Wintershall een uniek traject Het opzetten van een functieprofiel

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw medewerkers in veel gevallen wettelijk

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Leren (z)onder spanning

Leren (z)onder spanning Veiligheidsopleidingen voor hoogspanning en laagspanning Leren (z)onder spanning Inrush VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN ELEKTROTECHNIEK In VEILIG ELEK Missie Wij geloven in onze veiligheidsopleidingen. De procedures

Nadere informatie

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche Reparatie Ex-motoren Kwaliteitsslag binnen de branche Voorstellen Mark Ent Bestuurslid Vakgroep EMO van Uneto-VNI Lid normcommissie NEC31 Directeur SPIT elektromechanica BV Agenda Reparatie van Ex-motoren:

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum NEN 3140 Online Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

Quercus-PS. Voorwoord. Inspectie als basis voor peiling van de behoefte. Verbetermaatregelen als basis voor een gezonde bedrijfsvoering

Quercus-PS. Voorwoord. Inspectie als basis voor peiling van de behoefte. Verbetermaatregelen als basis voor een gezonde bedrijfsvoering Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Inspecties voor altijd beheersbaar! Cursusplanner Cursusoverzicht Certificatie van personen Hoe staat uw elektrische installatie ervoor? Beveiligingstechniek

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Instructie aanwijzing NEN 3140

Instructie aanwijzing NEN 3140 Instructie aanwijzing NEN 3140 Het risico Zowel bij het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op gevaar

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Siemens Training. Opleidingen energietechniek. siemens.nl/training/energie

Siemens Training. Opleidingen energietechniek. siemens.nl/training/energie Siemens Training Opleidingen energietechniek siemens.nl/training/energie Kwalitatieve, flexibele en servicegerichte trainingen Siemens Power Academy Weet waar je mee bezig bent. Onder dat motto verzorgt

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Veel gebruikte (erkende) systemen binnen de expertise van Arts Safety Consultants

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

MINIMALE TRAININGSEISEN

MINIMALE TRAININGSEISEN HSE guidelines S december 2012 MINIMALE TRAININGSEISEN voor het werken op een locatie HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING

Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING Pagina 1 van 13 Certificatieschema Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

QUERCUS PS. Walking around the Christmas Tree

QUERCUS PS. Walking around the Christmas Tree QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (5) Inspectie-ervaring Quercus op reis Cursusplanner 2011 Een bekentenis van een oude rot in het vak Nova Jaargang 12 Nr. 20 December 2010 Walking around the Christmas

Nadere informatie

Motivatie en creativiteit Dit geeft voldoening en de resultaten zullen verrassend zijn!

Motivatie en creativiteit Dit geeft voldoening en de resultaten zullen verrassend zijn! Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Hoe staat het met uw onderhoudsstrategie? Nut en noodzaak van inspectiewerkzaamheden ISO-Niels: Van VD1; VD2 en IV-WV naar VOP Nova met o.a.:

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Elektrotechnische inspecties

Elektrotechnische inspecties Quercus Technical Services UERCUS Elektrotechnische inspecties Laagspanning - Hoogspanning - ATEX Onze kijk op inspecteren Veiligheid Elke werkgever is volgens het Arbobesluit wettelijk verplicht om zijn

Nadere informatie

Leren (z)onder spanning

Leren (z)onder spanning Veiligheidsopleidingen voor hoogspanning en laagspanning rush TROTECHNIEK Missie Wij geloven in onze veiligheidsopleidingen. De procedures die wij doceren helpen mensen en bieden zekerheid om te gaan met

Nadere informatie

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (4) Inspectie-ervaring Quercus op reis Texemus Cursusplanner Explosieveiligheid Open Dag op zaterdag 18 september Nova Jaargang 12 Nr. 19 Juli 2010 NOVA Quercus;

Nadere informatie

PERSOONSCERTIFICATIE DRAFT. DNV Adviseursdag. Aart den Boer 30 januari 2013 CLIENT LOGO. DNV Business Assurance. All rights reserved.

PERSOONSCERTIFICATIE DRAFT. DNV Adviseursdag. Aart den Boer 30 januari 2013 CLIENT LOGO. DNV Business Assurance. All rights reserved. DNV Adviseursdag Aart den Boer DRAFT CLIENT LOGO Consultant: Adviseur, Specialist & Business Partner Doel: - Kennis overdracht Persoonscertificatie - Onbekend instrument met ongekende mogelijkheden - Constatering

Nadere informatie

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Agenda Kiezen voor uitbesteding Uitbestedingsfeiten Wenselijke situatie Eisen volgens ISO5500X Showstoppers Aandachtspunten Afsluiting Kiezen voor uitbesteding Ontbreken

Nadere informatie

Orde in chaos. Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties

Orde in chaos. Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties Orde in chaos Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties Agenda Korte terugblik op de chaos Nieuwe uitgangspunten ATEX opleidingen IECEx 05 Uitstroomprofielen Aanpak Elsevier Opleidingen Opleidingsstructuur:

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

ATEX Richtlijn 153 1

ATEX Richtlijn 153 1 ATEX Richtlijn 153 1 2 ATEX Richtlijn 153 (richtlijn 1999: 92/EG) Mechanische of elektrische vonken, hete oppervlakken en statische elektriciteit kunnen een explosie veroorzaken op arbeidsplaatsen waar

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

Quercus-PS. Open dagen Quercus practicum Zoetermeer

Quercus-PS. Open dagen Quercus practicum Zoetermeer Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Inspecteren als beheersproces Cursusplanner Power Quality Nova met o.a.: Cursus explosieveiligheid Ex Zonering Aanwijzingsbeleid Maatwerkopleidingen

Nadere informatie

Quercus PS. Inspectie. Jaargang 13 - Nr. 24 - Dec. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Inspectie. Jaargang 13 - Nr. 24 - Dec. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Inspectie Inspecteren, een noodzakelijk kwaad? Juridisch getouwtrek Quercus maakt een leven lang leren leuk! Quercus PS Jaargang 13 - Nr. 24 - Dec. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Industrial Services In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Geen concessies ten aanzien van veiligheid Elektrische veiligheid in de dagelijkse werkomgeving of in openbare ruimten lijkt

Nadere informatie

info@menstech.nl NEN 3140 EN-NEN-50110-1 Hoe zit het nu?

info@menstech.nl NEN 3140 EN-NEN-50110-1 Hoe zit het nu? NEN 3140 EN-NEN-50110-1 Hoe zit het nu? Waar komt aan bod Veilig werken met de NEN3140 Wie regelt wat Wie is daar verantwoordelijk voor Vragen rond opleiden van medewerkers Aanwijsbeleid Veilig werken

Nadere informatie

Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA?

Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA? Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA? Jean-Pierre PARTOENS Profiel Benelux Cegelec is een Internationale Groep die Solutions & Services

Nadere informatie

Quercus PS. Inspectie/Advies. Jaargang 14 - Nr. 26 - Dec. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Inspectie/Advies. Jaargang 14 - Nr. 26 - Dec. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Inspecties, de beproeving Quercus Inspectie overzicht The Chevron Way Jaargang 14 - Nr. 26 - Dec. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Quercus PS Inspectie/Advies In

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties.

Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties. Veilig omgaan met ammoniak en handelingen aan ammoniakinstallaties. Koel- en vriesinstallaties zijn uitgerust met diverse soorten koudemiddel. Natuurlijke koudemiddelen worden van oudsher toegepast; door

Nadere informatie

Opleiding Hoofd BHV Strategisch

Opleiding Hoofd BHV Strategisch De opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening Strategisch zijn verantwoordelijk voor een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie in zowel preventieve als repressieve zin. Gedurende de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

MEER INFORMATIE? CURSUSAANBOD

MEER INFORMATIE? CURSUSAANBOD CURSUSAANBOD WWW.ELEKTRORAAD.NL Cursisten zijn over het algemeen uit op een gedegen stuk praktijkervaring. En natuurlijk moet dat bij voorkeur worden gedoceerd door mensen uit de praktijk. Ook de discussie

Nadere informatie

Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING

Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING Pagina 1 van 15 Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning Pagina 1 van 7 - Allround Vakbekwaam Persoon meting en beveiliging Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 Bedrijfsvoering van elektrische installaties Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 oktober 2011 Bestemd voor de cursussen: basiscursus; opfriscursus; voldoende onderricht

Nadere informatie

PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN

PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN HSE guidelines S december 2012 PROCESVEILIGHEID - VEILIGSTELLEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

Specialisten in elektrische veiligheid

Specialisten in elektrische veiligheid Specialisten in elektrische veiligheid Inspexx Specialisten in elektrische veiligheid AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel van de internationaal opererende AREPA

Nadere informatie

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen Sinds 30 juni 2003 is er het één en ander veranderd voor apparaten en beveiligingssystemen

Nadere informatie

INHOU D. Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1

INHOU D. Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1 INHOU D INLEIDING XVII Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1 1.1 DIRECTE RISICO S VAN ELEKTRICITEIT 2 1.1.1 Stroom door menselijk lichaam 2 1.1.1.1 Stroomsterkte, tijdsduur en effect 2 1.1.1.2 Spanning

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3

Inhoud. Inleiding... 3 Inhoud Inleiding... 3 De dagelijkse praktijk... 3 Arbobesluit art 3.5... 4 Bepalingen uit de NEN 3140 en EN 50110... 4 Extra lage spanning... 5 Werkverantwoordelijke / installatieverantwoordelijke... 5

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving.

Installatievoorschriften. Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving. Installatievoorschriften Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving. 1 Installatievoorschriften Klinkt erg saai: regeltjes uit het hoofd leren van de NEN 1010. Maar het

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group Programma: 1. Introductie trainingen Ton Knegt STC Group 2. FF EMEA Demo units Peter Overgauw - Honeywell 3. Training cases Bindert Douma STC

Nadere informatie

Informationguide UERCUS. Informatiewijzer

Informationguide UERCUS. Informatiewijzer Informationguide UERCUS Colofon Uitgave: Versie 1.0 December 2010 Aantal pagina s: 115 Uitgever: Quercus Technical Services B.V. Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle Tel: (038) 452 99 91, Fax: (038) 452 56 90

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOP Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht

ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht Waarom doen we aan ATEX Het doel is mensen beschermen tegen de effecten van een explosie Wat is een explosie eigenlijk? Een momentane ontbranding van

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Praktijk en techniek Werken en leren combineren centraal In de mbo-opleidingen van ROVC staan de praktijk en techniek écht centraal. De opleidingen

Nadere informatie

VCA veiligheidsopleidingen

VCA veiligheidsopleidingen VCA veiligheidsopleidingen VCA Hoofdstuk 3 opleiding, voorlichting en instructie 3.1 vakopleidingen (regulier onderwijs) 3.2 alle medewerkers; VCA Basisveiligheid 3.3 operationeel leidinggevenden; VOL

Nadere informatie

Quercus PS. Quercus adviseert 110% Advies. Jaargang 13 - Nr. 23 - Sept. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Quercus adviseert 110% Advies. Jaargang 13 - Nr. 23 - Sept. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Advies Quercus zoekt! Van nationale norm naar bedrijfseigen regelgeving Start met Commissioning Quercus adviseert 110% Quercus PS Jaargang 13 - Nr. 23 - Sept. 2011 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus

Nadere informatie

Focus op milieu en veiligheid

Focus op milieu en veiligheid Focus op milieu en veiligheid Philips Innovation Services Philips Environment & Safety (PES) Praktische vertaling van milieu, arbo en veiligheid De eisen die de maatschappij en de overheid stellen aan

Nadere informatie

MINIMALE TRAININGSEISEN

MINIMALE TRAININGSEISEN HSE guidelines S december 2012 MINIMALE TRAININGSEISEN voor het werken op een locatie HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten

Nadere informatie

Certificatie en examinering

Certificatie en examinering Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Herinstructie NEN 3140

Herinstructie NEN 3140 Herinstructie NEN 3140 Danny v. Dam Kees Backx 11-07-2014 1 Programma Voorstel rondje Waarom her-instructie Functies binnen de NEN3140 NEN 3140 en de arbowet Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Het werkplan

Nadere informatie

EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE.

EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE. EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE. INHOUD EXCELLEREN & INRICHTING ORGANISATIE Inleiding Intro Doel van de workshop Elektrotechnische Arbeidsmiddelen.

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Waakzaam op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu! Certafix

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties Veiligheid bij werken aan elektrische installaties 1 BA4 BA5 Wettelijke voorschriften betreffende elektrische installaties Implementatie Art. 47 van het AREI 2 Situering Mag een onderwijzer of kleuterjuf

Nadere informatie

TARIEVEN RWC B & S OPLEIDING

TARIEVEN RWC B & S OPLEIDING Lascoördinator hoe en wat Doordat wij tientallen bedrijven intensief hebben begeleid bij het behalen van een bedrijfscertificaat ISO-3834 en EN-1090, signaleerden wij al in een vroeg stadium een tekort

Nadere informatie

Cursus Proceswaterbehandeling

Cursus Proceswaterbehandeling Cursus Proceswaterbehandeling Wilt u ook meer weten over de waterbehandeling, de processen die zich bij de verschillende watervoerende installaties afspelen, over de omgang met de installatie en de daarbij

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw chauffeurs in veel

Nadere informatie