Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard"

Transcriptie

1 Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Verantwoord maatschappelijk ondernemen Het schriftelijk aanwijzen van personen Noble Drilling sets the Standard Cursusplanner Risicoʼs Nova met o.a.: Quercus verzorgt calamiteitentrainingen voor N o 12 Noble Drilling sets the Standard gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam. Quercus zet nieuwe opleidingfaciliteit op! Quercus preferred supplier voor Eneco. Onze nieuwe website. Het schriftelijk aanwijzen van personen Eerste ontwerpcursus Atex gegeven voor Lyondell. Jaargang 8, nummer 12, mei 2006

2 Quercus-PS Quercus-PS is een uitgave van: Quercus Technical Services BV met als werkmaatschappijen: Quercus Technical Inspection Services Bisschop Willebrandlaan 34, 8021 GA Zwolle Telefoon Fax Quercus Technical Training Services Platinastraat 66, 2718 RX Zoetermeer Telefoon Fax Quercus Examination Services Bisschop Willebrandlaan 34, 8021 GA Zwolle Telefoon Fax Voorwoord Certificatie Audits, uitgevoerd door certificatie instellingen beschouwen we altijd weer als een verplichting, waar we best wel tegen op zien. Wie komt er en wat zullen ze dit keer vragen?. Het begin is plezierig. Dat is om het ijs te breken. Dan gaat het over de scope, ofwel de omvang van de certificatie. Dat is in vele gevallen het aftasten tussen twee partijen. Ja, de totale organisatie. Goed, maar de organisatie van wat dan? Dan komt de meest cruciale vraag van de gehele sessie. Zijn uw bedrijfsprocessen geïdentificeerd? Wat bedoelt de auditer daar nu weer mee. In de regel komen we er wel uit, want de auditer van de Certificatie Instelling heeft ervaring en helpt u daar wel mee. Maar, beseft u dat deze eerste vraag bepalend is voor het verdere verloop van de audit? Elke volgende paragraaf vanuit de ISO is daarvan afgeleid. Een verkeerde start, betekent dat de vertaalslag van de ISO naar uw bedrijfsvoering mislukt en uw audit verloopt in een vraag en antwoordspel van vaagheden die u later niet meer zult begrijpen. Wij hebben de ISO 9000:2000 genomen en paragraaf voor paragraaf vertaald naar hoe wij denken dat dit zou moeten worden beoordeeld in onze situatie. De eerste vraag was lastig. De volgende vragen beantwoorden was een kwestie van zuiver en gestructureerd denken. Resultaat, binnen de organisatie uniformiteit en eenduidigheid van denken over onze processen en een auditeur die op elke vraag eerst een antwoord krijgt hoe wij deze vraag interpreteren naar ons proces. Verantwoord maatschappelijk ondernemen Steeds meer lees ik artikelen waarin antwoord wordt geprobeerd te geven op de vraag welke functies van het onderhoud het bedrijf zelf moet doen en welk deel kan worden uitbesteed. Dat is een heel lastige vraag die niet op de golfcourse mag worden beantwoord. Als het gaat om lange termijn resultaatscontracten dan dient te worden gedefinieerd welke resultaten dit betreft. De markt wordt hier volwassen en geeft invulling aan wat een ander beter en goedkoper kan daar moet je zelf niet mee tobben. Dat er ook haken en ogen aan het fenomeen van outsourcen zitten moge duidelijk zijn. Op de eerste plaats zijn er conflicterende belangen, er zijn immers andere bedrijfsdoelstellingen en aandeelhouderbelangen. Daarbinnen is continuïteit overeenkomstig. Waar goed over moet worden nagedacht zijn zaken zoals: hoe nu verder na afloop van het contract? Hoe lossen we conflicten op? Hoe leg ik mijn technische kennis vast? Wie voert de regie? Wie is de installatieverantwoordelijke? Welk systeem? In dit nummer 3 Verantwoord maatschappelijk ondernemen 4 Het schriftelijk aanwijzen van personen 7 Noble Drilling sets the Standard 8 Cursusplanner 13 Risico s 16 Nova met o.a.: Quercus verzorgt calamiteitentrainingen voor gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam. Quercus zet nieuwe opleidingfaciliteit op! Quercus preferred supplier voor Eneco Onze nieuwe website. Eerste ontwerpcursus Atex gegeven voor Lyondell. Internet: Quercus PS verschijnt tweemaal per jaar. Het blad wordt gratis verzonden aan bedrijven en cursisten Samenstelling en redaktie: Quercus Zwolle en Quercus Zoetermeer Vormgeving: GOC, Oostwold WK Illustraties: Een audit waar ik en de auditer van hebben genoten. Voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties heb ik onlangs de vertaalslag gemaakt naar de ISO 9001:2000. De eerste vraag koste mij erg veel moeite. Daar heb ik dagen meer geworsteld. Met het beantwoorden van alle volgende vragen kreeg ik steeds meer de overtuiging dat wij ten aanzien van de bedrijfsvoering van technische installaties alle kritische beheersaspecten hebben afgedekt. Het geheel voldoet nu blijvend aan alle denkbare criteria. Zuiver, logisch en beheersbaar! Wij kunnen met deze wetenschap onze klanten helpen hun technische bedrijfsvoering in te passen in hun ISO certificatie en een bedrijfsvoering helpen implementeren waarbij de installatie-integriteit, het onderhoudssysteem en het betrokken personeel integraal is verwerkt. Wat als het misgaat? Vele problemen zijn ervoor om naar de aannemer te verschuiven. Een ding daar komen we lastig vanaf. We hebben nog de maatschappelijke verantwoordelijkheid! Gaat het echt mis, dan hoor ik niet op de eerste plaats de naam van de aannemer noemen, maar wel het betreffende bedrijf. Zo zijn de woordvoerders van grote organisaties, inclusief de overheid, in het nieuws geweest bij ernstige voorvallen. Zij kunnen niet stellen dat het zo goed was geregeld en wijzen naar de aannemer. De publieke opinie straft dit onmiddellijk af. Willem Corsius, Oostwold WK ISO is leuk als je je eerste vraag goed hebt! Zijn uw bedrijfsprocessen juist gedefinieerd? Het uitbesteden van niet kernactiviteiten dient een alliantie te zijn tussen partijen waarbij de regie een belangrijk aspect is. Wellicht is er een partij nodig die op kan treden als toezichthouder met certificatie van de bedrijfsvoering als borging. Quercus Beheer B.V. Dit traject is met Quercus in een pilot bij Wintershall geslaagd met internationale belangstel- Quercus mei 2006 Paul Koop ling. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen of vermenigvuldigd. Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 3

3 Het schriftelijk aanwijzen van personen Uitgangspunten Het schriftelijk aanwijzen van personen geldt voor medewerkers die binnen een organisatie elektrische werkzaamheden verrichten. Dit is een verplichting welke stamt uit de wetgeving en is uitgewerkt in de NEN-EN 5011 en haar nationale bijlagen NEN 3140 en NEN De voorwaarde voor een aanwijzing is ook dat de persoon in kwestie kennis dient te hebben van de installatie waarin hij of zij moet werken en uiteraard ook zich heeft verplicht aan de voorschriften welke het bedrijf heeft gesteld, de zogenaamde bedrijfsvoorschriften. Dit vraagt in de regel om een duidelijk beleid wie nu wie aanwijst en op welke gronden. Zeker indien de relatie werkgever/werknemer binnen de bedrijfsvoeringsteeds meer verschuift van eigen personeel naar personeel van derden. De gezagsverhouding Als je op een locatie bent en analyseert welke mensen er binnen de installatie elektrische werkzaamheden verrichten kunnen we onderscheid maken tussen het eigen personeel en het personeel van derden. De gedachte dat op basis van opleiding en ervaring het eigen bedrijf en het externe bedrijf de eigen mensen aanwijst is te makkelijk. Het gaat immers om het vertrouwen dat, ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden, de elektrische risico s zijn afgedekt. Voorwaarden voor aanwijzing Om personeel aan te kunnen wijzen dienen we ons de volgende vragen te stellen: Heeft de persoon in kwestie de juiste achtergrond, opleiding en training genoten? ervaring met soortgelijke installaties en omstandigheden? voldoende kennis van de installatie waarin wordt gewerkt? zich verplicht te houden aan de bedrijfsvoorschriften en instructies? een duidelijk beeld van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden? die ondersteuning om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren? (ondersteuning betreft middelen, voorlichting en onderricht) het vertrouwen van degene die verantwoordelijk is voor de aanwijzing? De voorwaarden bij aanwijzing zijn weergegeven in onderstaande figuur. Eigen personeel Hiervoor geldt onverkort al het bovenstaande. De gezagsverhoudingen zijn duidelijk en een aanwijzingsbeleid is betrekkelijk eenvoudig Het personeel van derden Hier dienen we allereerst het onderscheid te maken tussen inlenen van personeel en het uitbesteden van werk. Inlenen van personeel Wat betreft het inlenen van personeel kan worden gesteld dat hiervoor geldt wat voor het eigen personeel geldt. Daarmee is het van belang de aanwijzing te beperken totdat aantoonbaar aan alle voorwaarden is voldaan. Op de vraag of deze ingehuurde kracht ook door de eigen werkgever dient te worden aangewezen ligt het antwoord omsloten in de voorwaarden voor aanwijzing. De specialist De specialist heeft u ingehuurd omdat deze in een specifiek vakgebied u iets kan bieden wat u competentie te boven gaat of u zegt dat de activiteit niet tot uw core business behoort. Hier gaat het dus om zaken wat een ander beter kan doordat het bedrijf of de persoon hierin is gespecialiseerd en geoutilleerd. Kunt u voldoen aan de voorwaarden zoals deze zijn genoemd. Nee dus. U bent afhankelijk van de reputatie van, op de eerste plaats, het bedrijf. De voorwaarden worden binnen een contract, overeenkomst of bestelling bepaald. Komt een specialist bij u aan de poort dan zal het in de regel zo zijn dat u hem begeleidt en aangeeft waarvoor er een beroep op hem is gedaan. Een duidelijke instructie is op zijn plaats om aan te geven hoe de specialist zich dient te gedragen. Moet nu de specialist worden aangewezen door zijn werkgever? zen. Als de specialist bij mij langskomt met een visitekaartje waarop staat dat deze de een of andere specialist is dan neem ik dat aan. De verantwoordelijkheid om intern de aanwijzing te onderbouwen ligt niet bij mij. Het uitbesteden van werkzaamheden Er is een tendens om het beheer van installaties inclusief de installatieverantwoordelijkheid in zijn geheel uit te besteden. Hiervoor worden allerlei constructies bedacht. De eigenaar wil alle verantwoordelijkheid kwijt tegen minimale kosten terwijl de aannemer zich wil indekken tegen risico s omdat deze de installatiestatus, aard en omvang niet of niet voldoende kent. Het grote probleem in deze is dat de twee partijen verschillende en zelf tegenstrijdige belangen hebben. Beide bedrijven hebben aandeelhoudersbelangen en deze betreffen meestal winst en continuïteit. Ook is er verschil in interpretatie over beschikbaarheid en integriteit van de installaties. Dit spanningsveld staat een eenduidige en uniforme oplossing in de weg. De focus dient mijn inziens te liggen in een afstemming van bedrijfsmiddelen, het beheerssysteem en vakbekwaamheidmanagement waarbij de activiteiten zoals die in elke installatie plaatsvinden namelijk bediening, onderhoud en optimalisatie het uitgangspunt moeten zijn. Wederzijds vertrouwen is bij het afsluiten van een contract om niet operationele werkzaamheden uit te besteden van cruciaal belang. Wat een bedrijf nooit mag vergeten zodra het proces van uitbesteden wordt gestart is dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het bedrijf zelf blijft. Bij een ernstig voorval komt de verantwoordelijke van het bedrijf met naam en toenaam op het nieuws. Dit blijft hangen. Vermelding van wie verantwoordelijk was voor de uitvoering is binnen de kortste tijd door het grote publiek vergeten. Gecertificeerd? Met de formele certificatie van personen (denk aan Stipel, de Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek) is een goede basis gelegd om aan enkele voorwaarden te voldoen. Let wel dat een gecertificeerd persoon niet zonder meer kan worden aangewezen. Het certificaat geeft de zekerheid dat de persoon, op basis van gedefinieerde eindtermen, over een zekere competentie (kennis en kunde) beschikt en dit in stand wordt gehouden door middel van hercertificatie. op te stellen. Ja, op de een of andere mannier dient de specialist te zijn aangewe- Nog steeds geldt dat niet aan alle voorwaarden is voldaan. 4 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 5

4 Maatwerkcertificatie Bij maatwerkcertificatie worden een aantal extra voorwaarden meegenomen welke voor de aanwijzing van belang zijn namelijk het competentieniveau, de installatiekennis en beheersing van de bedrijfsvoorschriften. Om te kunnen bepalen welke additionele zaken kunnen worden meegecertificeerd dient er binnen de branche of organisatie een team formeel te worden geformeerd dat ten aanzien van de betreffende installatie(s) voldoende expertise heeft om te kunnen bepalen hoe de bedrijfsvoering effectief en efficiënt kan worden ingericht. Het is gebaseerd of het afdekken van risico s in de breedste zin des woords. De houder van het certificaat krijgt als het ware een detaillering van zijn aanwijzing op het certificaat (net als met ISO certificatie een scope van erkenning geldt). Maatwerkcertificatie is interessant voor bedrijven en doelgroepen die specifieke kritische beheersfactoren hebben. Zo zal een bepaald bedrijf kunnen stellen dat zij het niveau van reguliere certificatie niet voldoende vinden en zij willen dat alle specifieke kennis en maatregelen door de houder aantoonbaar beheersbaar zijn. Doordat het team regelmatig bij elkaar komt vindt een continue verbetertraject plaats dat uitstekend past in een gecertificeerde organisatie. 1 In de uitgave van mei 2004 heb ik reeds uitgebreid aandacht besteed aan dit fenomeen. Deze ondersteuning betreft het verschaffen van middelen, voorlichting en onderricht. Middelen gaat over zaken die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren zoals gereedschap, geld, test- en meetapparatuur en broninformatie. Voorlichting betreft het op de hoogte stellen van personeel over relevante zaken over de bedrijfsvoering zoals wetgeving, normen, fabrikantinformatie en dergelijke. Onderricht betreft het op peil houden van kennis en kunde in relatie tot de werkzaamheden. Hoe kunnen we iemand verantwoordelijk maken voor iets als we de persoon niet de benodigde ondersteuning bieden? In dit kader moeten ook de afwijkingen binnen de bedrijfsvoering worden beoordeeld. Conclusie Het aanwijzen van personen voor welke werkzaamheden dan ook is een logisch proces. Het heeft te maken met visie, organisatiekunde en het afdekken van risico s en is een onderdeel van een zorgsysteem. Er zijn vele oplossingsrichtingen. De voorwaarden blijven altijd dezelfde! Noble Drilling sets the Standard Noble Drilling is proud to announce that it is in the process of achieving that our rig electricians (chief and assistants) will be DNV certified as electrical installation and work responsible persons. This will make Noble the first drilling contractor to have DNV certified electrical personnel which will improve safety, efficiency, and reliability of electrical installations onboard our rigs. The personal certification is legitimate and time limited and a valid certification ensures us and our customers that the work performed in our electrical installations is accomplished by properly trained and certified personnel with respect to the latest norms, rules and regulations. By participating in NOGEPA electrical workgroup meetings Noble became encouraged and implemented the practice of having electrical certified employees in the organization. The NOGEPA Electrical Workgroup (EWG) is reporting to the NOGEPA Operations Committee. It serves as a platform that discusses electrical matters that are pertinent to the drilling industry. It also provides recommendations for Cps Comm. s; and carries out specific actions which are related to electrical issues, E/I organization, training of personnel, and standards for electrical installations. Please visit for more information. Noble has teamed up with Quercus Technical Training Services because of their outstanding reputation, expertise and their state of the art during construction, modification and electrical installations. Please see for more information. The training program focuses on the European Norm EN (Operation of Electrical Installations) in addition to Noble s requirements of short circuit power, power systems, IT Networks, switching devices and cabling for shipping and offshore installations. Quercus created a tailor made course of instruction that meets DNV and Noble Drilling requirements for certification. After an extensive evaluation of the chief electrician s job description and standard of performance form JD 142, Quercus and Noble selected the level of work and installation responsible person. This is the highest level of certification available in the EN norm and specifies guidelines on electrical installations, operation procedures of electrical equipment and tools and safe work practices on the maintenance and repair of electrical systems. training facility which provides for instructing Noble is taking the lead in the drilling industry by ensuring that Vertrouwen theory of operation and practical hands-ontraining on low and high voltage systems. Their their electrical department personnel are trained and certified and this has been recognized by their customers, local authorities and Vertrouwen is een groot goed en is wederzijds. highly trained and motivated staff possesses the classification bureaus. This effort fits with Noble s philosophy to De persoon verantwoordelijk voor het aanwijzen dient vertrouwen latest in theoretical and practical knowledge which work safe, efficiently and remain flexible while setting the standard te hebben in de aan te wijzen persoon dat deze competent is voor are kept sharp and updated through extensive for others to emulate. datgene waarvoor hij is aangewezen en zich naar eer en geweten zal kwijten aan zijn taken. De aangewezen persoon heeft vertrouwen dat hem ondersteuning wordt geboden. 1 Wintershall een BASF organisatie heeft dit met succes toegepast en is voor wat betreft de totale bedrijfsvoering (installaties-onderhoudssysteem-bediening-personeel) gecertificeerd volgend de ISO 9001:2000. Met zet nu het traject in voor de overige disciplines. learning and testing on the latest technologies. Quercus Technical Training Services trains individuals so that they develop into the experts that management can entrust to work safely Congratulations to all the participants who successfully passed the DNV exam and are now certified as work and installation responsible persons. Well done to all. 6 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 7

5 Cursus Hoogspanning Cursus Laagspanning Cursus Management Cursus Bijzondere modulen Cursusplanner v e r v o l g > Vakbekwaam Persoon Hoogspanning Cursusduur 4 dagen theorie en 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 69,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen IV/WV-HS Stipel + HSD = ( VD 1 ) (Installatie-/werkverantwoordelijke Hoogspanning + Hoogspanningsdeskundige ) Cursusduur 10 dagen theorie en 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel en Quercus 98,-- Examenprijs Theorie 212,-- 54,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt afgenomen door QES en voor het examen moet 3 extra dagdelen Beveiliging van Middenspanningsnetten Cursusduur 5 dagen theorie Arnhem Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Quercus Bewijs van deelname Examenprijs Theorie Opmerking Elke deelnemer ontvangt een bewijs van deelname bij voldoende participatie. De cursusprijs is inclusief bewijs van deelname. Inspecteur Laagspanning 1 Cursusduur 1 dag theorie en 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden afgenomen door QES en voor de examens moet 1 extra dag Herkwalificatie Vakbekwaam Persoon Hoogspanning Cursusduur 2 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 69,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen Installatie-/werkverantwoordelijke Hoogspanning Cursusduur 6 dagen theorie en 2 dagen praktijk Oosterhout Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) 54,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen Herkwalificatie Installatie-/werkverantwoordelijke Hoogspanning Cursusduur 3 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Bewijs van deelname 16,-- 54,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen Hoogspanningsdeskundige Cursusduur 4 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 154,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Ontwerpdeskundige Hoogspanning Cursusduur 10 avonden theorie en 2 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 212,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Basis Beveiligingstechniek Hoogspanning Cursusduur 5 avonden of 3 dagen theorie Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 107,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Uitvoerder Beveiligingstechniek Hoogspanning Cursusduur 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certific-tieprijs Stipel Examenprijs Theorie 212,-- Minimaal aantal deelnemers van 6 personen. Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt afgenomen door QES en voor het examen moet 1 extra dag worden gerekend. Ontwerper Beveiligingstechniek Hoogspanning Cursusduur 10 avonden of 7 dagen theorie en 2 dagen praktijk 2.450,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 200,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt afgenomen door QES en voor het examen moet 1 extra dag worden gerekend. Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Cursusduur 2 dagen theorie en 2 dagen praktijk Locatie Woerden 1.207,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 116,-- 186,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat. Vakbekwaam Persoon Laagspanning Cursusduur 2 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 116,-- 186,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat. Installatie-/werkverantwoordelijke Laagspanning Cursusduur 4 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 116,-- 149,-- 186,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Herkwalificatie Installatie-/werkverantwoordelijke Laagspanning Cursusduur 1 1/2 dag theorie en 1/2 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 116,-- 149,-- 186,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Herkwalificatie Inspecteur Laagspanning 1 Cursusduur 1/2 dag theorie en 1 1/2 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden afgenomen door QES en voor de examens moet 1 extra dag Inspecteur Laagspanning 2 Cursusduur 2 dagen theorie en 2 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden afgenomen door QES en voor de examens moet 1 extra dag Ontwerpdeskundige Laagspanning Cursusduur 10 avonden of 7 dagen theorie Startdata Dag: ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 158,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Management van Elektrische Installaties Cursusduur 3 dagen theorie 1.460,-- Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 158,-- Opmerking Cursus is inclusief cursusmateriaal, examen en certificaat. Zowel voor hoogspanning als voor laagspanning. 8 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 9

6 v e r v o l g > Cursusplanner P-HBO certificaat Ontwerpdeskundige Hoogspanning Cursusduur 4 avonden theorie / Arnhem Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs P-HBO Examenprijs Theorie Opmerking is inclusief examen en P-HBO certificaat. Vakbekwaam Persoon Hoog-/Laagspanning Cursusduur 6 dagen theorie en 4 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel 137,-- Quercus 66,-- Bewijs van deelname 27,-- Examenprijs Theorie 165,-- 385,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden afgenomen door QES en voor de examens moeten 3 extra dagdelen Installatie-/werkverantwoordelijke Hoog-/Laagspanning Cursusduur 10 dagen theorie en 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel 137,-- Quercus 66,-- Bewijs van deelname 27,-- Examenprijs Theorie 165,-- 165,-- 385,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen Personeel werkzaam in gebieden met kans op explosieve atmosferen Cursusduur 1 dagdeel theorie Zwolle 185,-- Certificatieprijs Stipel Quercus Bewijs van deelname Opmerking is inclusief cursusmateriaal, toets en certificaat. Explosieveiligheid voor elektro- en instrumentatiepersoneel Cursusduur 2 dagen theorie Zwolle Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 93,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Bedrijfsvoering van Ex-installaties voor staffunctionarissen Cursusduur 3 dagen theorie 1.010,-- Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 154,-- Opmerking is inclusief cursusmateriaal, toets en certificaat. Ontwerpen van Explosieveilige installaties voor elektro- en instrumentatie ontwerpdeskundige Cursusduur 5 dagen theorie 1.099,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 154,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Risico Inventarisatie en Evaluatie Cursusduur 3 dagen theorie Zwolle 770,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 78,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Explosieveiligheid Alle werkzaamheden gaan gepaard met risico s. De basis hiervan wordt beschreven in de Arbowet. Diezelfde Arbowet spreekt ook van bijzondere gevaren, zoals installaties, werkomgevingen, waarbij een kans ontstaat op explosieve atmosferen. Dit is geformaliseerd vanuit de Europese regelgeving, verwoord in ATEX richtlijn 137 (99/92/EG). Nederland heeft deze richtlijn in haar Arbobesluit opgenomen. Naast de verplichting van de werkgever dat deze moet zorgen dat het personeel in staat is gevaren te herkennen en daarop passende maatregelen te nemen (artikel 3 Arbowet), dient de werkgever volgens artikel 8 regelmatig voorlichting en onderricht te geven aan haar personeel. Als basisprincipe kan worden gehanteerd dat voldoende vakbekwaamheid ook voldoende veiligheid waarborgt. Voor wat betreft de zogenaamde extra gevaren die het werken in explosieve atmosferen met zich meebrengt, heeft de wetgever en ook de norm aanvullende eisen gesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste. Inspectie en onderhoud van installaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door ervaren personeel, dat als onderdeel van zijn opleiding is onderricht omtrent de verschillende beschermingswijzen en installatiepraktijken en de desbetreffende regels en voorschriften, alsmede omtrent de algemene principes van de indeling in gevarenzones. Aan dit personeel moeten regelmatig goede herhalingscursussen worden gegeven (NEN EN IEC ). Quercus heeft een aantal praktisch ingestelde cursussen ontwikkeld, die men direct in de praktijk kan toepassen. Hiernaast vindt u een aanbod van de cursussen die door Quercus worden verzorgd. Quercus Examination Services QES is een onafhankelijke examenorganisatie die gespecialiseerd is in het afnemen van technische examens. QES neemt examens af voor: Stipel-examens; Quercus Technical Training Services. Naast het afnemen van reguliere examens is QES ook gespecialiseerd in het ontwikkelen van examenvragen over bedrijfseigen voorschriften. De examen vragen over de bedrijfseigen voorschriften worden in nauwe samenwerking met het betreffende bedrijf opgezet. QES neemt o.a. de volgende examens af: Voldoend Onderricht Persoon Stipel; Vakbekwaam Persoon Stipel; Installatie-/werkverantwoordelijke Stipel; Inspecteur Laagspanning 1 Stipel; Inspecteur Laagspanning 2; Hoogspanningsdeskundige; Ontwerpendeskundige Hoogspanning; Ontwerpendeskundige Laagspanning.; Beveiligingstechniek Hoogspanning; Vakbekwaam Persoon Ex. Stipel. De kwaliteit van deze examens worden gewaarborgd door onafhankelijke examencommissies. Deze examencommissie houden toezicht op het verloop en de uitvoering van de examens. Regelmatig worden de examens geauditeerd door DNV, Stichting examenkamer of Quercus. De kwaliteit van de examens van de bedrijfseigen voorschriften wordt gewaarborgd door een onafhankelijke werkkamer. Deze werkkamer wordt opgericht door het bedrijf met behulp van Quercus en staat onder toezicht van DNV. Deze werkkamer houdt toezicht op het verloop en de uitvoering van bedrijfseigen examens. In Company cursussen en maatwerk Een aantal van onze cursussen is geschikt om op willekeurige locaties gegeven te worden. Als u kunt beschikken over een ruimte die als les- of instructielokaal kan dienen met daarbij voldoende faciliteiten ten aanzien van de uitrusting van dit lokaal, biedt dit voor u wellicht interessante mogelijkheden. Vaak zijn er flinke besparingen mogelijk door docent en cursus naar u toe te halen. De besparing op de cursuskosten, maar ook op de indirecte kosten veroorzaakt door reisuren en afwezigheidsuren, kan aanzienlijk zijn. Een voorbeeld van In Company cursussen zijn de cursussen Basis Beveiligingstechniek Hoogspaning die Quercus bij de opdrachtgever NUON heeft uitgevoerd in Alkmaar, Amsterdam en Duiven. De voorwaarden voor een In Company opdracht worden in onderling overleg vastgesteld en vastgelegd. Ook maatwerk kan in onderling overleg geleverd worden. Samen met u kunnen we nagaan welke kennisgebieden voor uw doelgroep aanvulling behoeven en welke lesmodulen daarvoor in aanmerking komen. Zo ontstaat een maatcursus die precies aan uw behoeften voldoet. Het is zelfs mogelijk specifieke lesmodulen nieuw te ontwikkelen. Vanzelfsprekend zijn de meeste theoretische cursussen geschikt om In Company gegeven te worden. Thans is het echter ook mogelijk de praktijkcursus Uitvoerder Beveiligingstechniek Hoogspanning (UBT HS) In Company te geven, doordat Quercus nu de beschikking heeft over diverse transporteerbare testmodules met beveiligingsrelais. Dit maakt het mogelijk deze cursus in een gewoon (les)lokaal te geven. Ook hier is maatwerk in overleg mogelijk. Cursussen in het Engels Momenteel geeft Quercus twee Stipel-cursussen in het Engels. De cursus Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning en Vakbekwaam Persoon Hoogspanning zijn volledig vertaald. Ook zal er door Quercus Examination Service een Engelstalig examen worden afgenomen, zowel voor de theorie als de praktijk. Als beide cursussen zijn afgerond, volgt er een evaluatie van het cursusmateriaal en de cursus zelf. De eerste reacties zijn erg positief en wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat beide cursussen goed worden afgerond. Informatie Cursussen en Examens Voor meer informatie over cursussen en examens kunt u contact opnemen met onze vestiging te Zoetermeer of kijk op Quercus Technical Training Services Platinastraat RX Zoetermeer Tel : (079) Fax : (079) Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr

7 C u r s u s o v e r z i c h t B e d r i j f s v o e r i n g Bijzondere modules Managment Laagspanning Hoogspanning Voldoend Onderrichte Personen Voldoend Onderricht Persoon Hoogspanning De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke Hoogspanning, voldoende zijn geïnstrueerd door minimaal een vakbekwaam persoon, en daardoor in staat zijn gevaren te voorkomen, die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning De cursus is bestemd voor personen, die onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke laagspanning, voldoende zijn geïnstrueerd door minimaal een vakbekwaam persoon en daardoor in staat zijn gevaren te voorkomen, die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Inspecteur Arbeidsmiddelen De cursus is bestemd voor personen die geheel zelfstandig inspectie uitvoeren aan elektrische arbeidsmiddelen. Personeel werkzaam in gebieden met kans op explosieve atmosferen Deze instructie is bedoeld voor alle personen, uitgezonderd de elektro- en instrumentatie- technici, die zich in ruimten begeven waar explosieve atmosferen kunnen heersen door bijvoorbeeld gas, damp of stof. Gedacht wordt aan mechanisch (onderhouds) personeel, schilders, lassers, steigerbouwers, schoonmaak personeel, operators e.d. Niveau II (Monteurs) Vakbekwaam Persoon Hoogspanning De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke Hoogspanning, elektrotechnische en/of niet-elektrotechnische werkzaamheden aan, met of nabij hoogspanningsinstallaties verrichten. Vakbekwaam Persoon Laagspanning De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke laagspanning, elektrotechnische en/of niet-elektrotechnische werkzaamheden aan, met of nabij laagspanningsinstallaties verrichten. Bevoegde Personen Niveau IV (Technicus) Bedieningsdeskundige Hoogspanning De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van de installatieverantwoordelijke hoogspanning, bedieningswerkzaamheden verrichten aan hoogspanningsinstallaties. Installatie-/werkverantwoordelijke Hoogspanning De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties. Hoogspanningsdeskundige De cursus is bestemd als verdiepingscursus voor de cursus Installatie-/Werkverantwoordelijke om op het niveau 4 te komen van de (WEB) Basis Beveiligingstechniek De cursus is bestemd als basis voor personen die binnen de energiebedrijven en industrie verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van hoogspanningsinstallaties Uitvoerder beveiligingstechniek De cursus is bestemd voor personen die binnen de energiebedrijven en industrie verantwoordelijk zijn voor toezicht, instellen, testen, inbedrijf nemen, onderhoud en storingsanalyse van beveiligingssystemen Installatie-/werkverantwoordelijke Laagspanning De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties. Inspecteur Laagspanning 1 De cursus is bestemd voor personen die elementaire inspectiewerkzaamheden verrichten aan laagspanningsinstallaties. Inspecteur Laagspanning 2 De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, uitvoering en analyse van inspecties ten behoeve van laagspanningsinstallaties. Explosieveiligheid voor elektro- en instrumentatiepersoneel De cursus Explosieveiligheid is bestemd voor elektro- en instrumentatiepersoneel werkzaam in installaties met kans op stof- of gasontploffingsgevaar. Deze cursus geeft een praktische invulling aan de verplichte kennis voor deze technici volgens het Arbo-besluit, de ATEX en de NEN EN IEC ). Met deze cursus kan de kandidaat het persoonscertificaat Explosieveiligheid van Stipel behalen. Het Stipel certificaat geldt ook als aanvulling op het persoonscertificaat voor bevoegde personen Risico Inventarisatie & Evaluatie De cursus Risico Inventarisatie & Evaluatie is bestemd voor personen die in het kader van de Arbo-wetgeving een risico-inventarisatie en evaluatie moeten kunnen opstellen. HBO Ontwerpdeskundige Hoogspanning De cursus is bestemd voor ontwerpers van veilige en bedrijfszekere hoogspanningsinstallatie. Ontwerper beveiligingstechniek De cursus is bestemd voor personen die binnen de energiebedrijven en industrie verantwoordelijk zijn voor de beveiligingsfilosofie, het beveiligingsontwerp, de apparatuurkeuze, kortsluitberekingen, instelberekeningen, databeheer, begroting en planning. Ontwerpdeskundige Laagspanning De cursus is bestemd voor ontwerpers van veilige en bedrijfszekere laagspanningsinstallaties. Management van elektrische installaties De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijk zijn voor het managementaspect van de bedrijfsvoering van elektrische installaties om daarmee sturing te kunnen geven aan de implementatie van de normen en wetgeving in de totale bedrijfsvoering. Ontwerpen van explosieveilige installaties voor elektro- en instrumentatie ontwerp-deskundige De cursus ontwerpen is bedoeld voor diegene die zich bezig houden met het ontwerp, de aanleg, de in bedrijfstelling, modificaties en inspecties van elektrische- en instrumentatietechnische installaties. Bedrijfsvoering van Ex-installaties voor staffunctionarissen De cursus bedrijfsvoering van Exinstallaties (zowel gas als stof) is bestemd voor managers, installatieverantwoordelijken, adviseurs, Arbo-coördinatoren, veiligheidsfunctionarissen en andere belanghebbenden welke inzicht dienen te hebben in de strekking van de Richtlijnen en de maatregelen om hieraan te voldoen. Risicoʼs We lopen met zʼn allen heel wat risicoʼs. Op de werkplek met name wordt daar veel aandacht aan besteed door de overheid en al diegenen die het beste met ons voor hebben zoals Arbo-diensten vakbonden en andere organisaties. En daarmee moeten we als bedrijf veel regelen. Zo stellen we een RI&E op, maken kritieke taak analyses, hebben een VCA beheerssysteem, procedures om onze kritieke beheersactiviteiten af te dekken en ga zo maar door. Heeft u wel eens gekeken naar de samenhang en wat we er ook met al deze gegevens doen? Veel is er ter meerdere eer en glorie van diegenen die moeten aantonen dat we risicoʼs hebben gedefinieerd, vastgelegd en uitgewerkt. Het kan toch veel beter en slimmer! Welke risicoʼs zijn er eigenlijk? Als we het hebben over risico s dan beperken we ons meestal tot de verplichte RI&E om inzicht te verschaffen in de risico s voor de gezondheid, veiligheid en welzijn. Er zijn natuurlijk ook de productie-, financiële-, milieu- en bedrijfsvoeringrisico s. Risico s komen in de meeste gevallen gecombineerd voor. Wat elk bedrijf wil is risico s voorkomen. Daartoe dient ook het kwaliteitssysteem namelijk het afdekken van de kritieke bedrijfsactiviteiten. Waar gaat het om? Het gaat hier om de uiteindelijke ondernemingsdoelstelling. Of wel rendement. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de installatie, de capaciteit en de kwaliteit van het geleverde. Al deze factoren hebben een relatie met de risico s die u moet afdekken. De beschikbaarheid van de installatie heeft relatie met de installatieintegriteit en is afhankelijk van de deugdelijkheid van het ontwerp, het vakmanschap bij de aanleg en het onderhoud. Het onderhoud betreft instandhouding en optimalisatie. De capaciteit heeft een relatie met de bediening dus met hoe mensen met de installatie omgaan. De kwaliteit van het geleverde product is gerelateerd aan verspilling veroorzaakt door extra service, afgekeurd product, herbewerking en dergelijke. Daarmee kun je stellen dat veiligheid en milieu en natuurlijk ook welzijn en gezondheid een directe relatie hebben met het behalen van onze bedrijfsdoelstellingen. Daarom moeten we ook het totaal een keer op één plaats op een logische wijze regelen. Wat gaan we regelen? Op de eerste plaats definiëren we onze processen op het allerhoogste abstractieniveau door aan te geven wat ons transformatieproces is. Of wel wat is onze business. Datgene er omheen (input-output) heeft voor industriële installaties meestal een relatie met het milieu. Het eerste is eenvoudig af te stemmen op de ISO normen en het tweede op de milieunormen. Ons tranformatieproces wordt geresukteerd door onze asset en assetmanagement betreft bediening, onderhoud en optimalisatie. Bediening betreft goede omgang met de installatie welke beschikbaar 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr

8 is gesteld; onderhoud betreft de instandhouding en optimalisatie alles wat in een installatie Keuzemenu locatie indien het meerder locaties Waarbij voor elke activiteit kan worden Bedrijfsvoeringrisico s De kans op letsel is direct gerelateerd aan: verandert, of dat nu gaat modificaties, kleine wijzigingen of uitbreidingen. Dit vraagt betreft aangegeven of er bijzondere omstandigheden Milieurisico s de frequentie dat werkzaamheden worden competent personeel gericht op de betreffende bedrijfsvoering met de juiste instructies en Na deze keuze selecteren we het locatie kunnen zijn. Welzijn en gezondheidsrisico s uitgevoerd middelen. onderdeel. Zo kan bediening plaatsvinden onder normale Een combinatie de uitvoerder Gebouwen of abnormale bedrijfsomstandigheden; het aantal personen Het gaat hier dus om activiteiten. Aan elke activiteit ligt een behoefte, afspraak of gebeurtenis Productie-eenheid Onderhoud tijdens bedrijf of buiten bedrijf etc. Er kunnen ook categorieën worden bepaald per de procedures ten grondslag. Infrastructuur risico te weten: de beschermingsmiddelen Activiteiten kunnen risico s met zich meebrengen. Weeg dat vervolgens weer af tegen de Middelen Vervolgens geven we aan welke discipline het Mechanisch de duur van de werkzaamheden competentie van het personeel. Maak afspraken om uniformiteit 1 van handelen vast te betreft. Elektrisch etc. leggen en eenduidigheid 2 in het denken van de medewerkers. Per locatie-onderdeel selecteren we het Elektrotechnisch Straling Activiteiten zijn gebonden aan functies. Koppel deze activiteiten aan procedures en instructies volgende onderdeel. Instrumentatie Stoffen Per onderdeel kunnen de acties worden indien dit nodig is. Geeft een activiteit een extra risico, regel dat dan op die betreffende Voor een productie-eenheid betreft dit Civiel Vuur- en explosie bepaald en de beheersmaatregelen worden plaats door beheersmaatregelen. bijvoorbeeld: Mechanisch getroffen. Zijn alle activiteiten per functie afgedekt dan kunnen we stellen dat ook alle risico s zijn Opwekking Rotating equipment Elektrotechnisch gezien is er de volgende afgedekt. Stoomproductie Drukvaten classificatie van risico s: Ook kan op basis van al deze gegevens kan Besteedt daarom veel aandacht aan het functie- of taakprofiel. Leg per taak de bevoegdheden Turbine-sectie Piping Spanningsloos volgens het Fine- en Kenneth diagram een en verantwoordelijkheden vast en bepaal daarna welke competentie nodig is voor het Gereratorsectie Etc. In de nabijheid van spanning risico inschatting worden gedaan. vervullen van de functie. Train de mensen op basis van het competentieprofiel en oefen met Transformatoren Eenvoudige werkzaamheden ze op de mogelijke scenario s. Distributie Vervolgens gaat het om de persoon die de Onder spanning Voor de elektrische risico s is dit het product Het resultaat dekt alle kritische beheersactiviteiten af binnen de bedrijfsvoering. werkzaamheden uitvoert. Hierbij moeten we Risicoverhogend van: Per sublocatie-onderdeel gaan we door met rekening houden met de volgende criteria: De waarschijnlijkheid van het risico Vanuit het geheel kan een kritieke taakanalyse worden gedestilleerd en een risicoprofiel. een verdere detaillering. Niveau Op basis van acceptatiecriteria welke Duur van de blootstelling Met de juiste terugkoppeling is het systeem daarmee ook dynamisch. Voor bijvoorbeeld de Stoomproductie is dit Vakbekwaamheid van te voren zijn te omschrijven kan een Grootte van het mogelijk letsel in relatie tot de ketelinstallatie en bevat de volgende Ingeleend gevarencontrolelijst worden samengesteld. de toestand van de installatie Hoe zetten we het systeem op? onderdelen: Waterbehandeling Uitbesteed werk Specialist Deze controlelijst is ook weer in te delen in machines, middelen, gebouwen, De grootte van de invloed op de continuïteit van het proces. Met de huidige web-based technieken is een beheerssysteem dat aan alle criteria voldoet Watertoevoer Ervaring personeelstransport. eenvoudig op te zetten. LD stoom systeem De maatregelen volgen hieruit. Gaan we uit van de uitvoering van de RI&E HD stoom systeem Om risico s te voorkomen zijn er voorschriften Het risico is de kans op letsel met de gevolgen. dan wil ik deze uitbreiden met een extra Ketel opgesteld. Letsel kan worden onderverdeeld in: dimensie namelijk de locatie en/of installatie- o Brandersectie Deze komen van de leverancier, de wetgever, licht letsel onderdeel om tegemoet te komen aan het o Brandstoftoevoer normen en bedrijfsvoorschriften. letselschade beheerssysteem. Etc. Deze acceptatiecriteria geven broninformatie zwaar letsel Het geheel komt er volgt uit te zien. hoe in het algemeen risico s kunnen worden Let op dat de RI&E in dit geval uit drie delen bestaat namelijk de indeling van de Per locatie-onderdeel gaat het om de activiteiten die we kunnen selecteren. vermeden. Conclusie installaties, 3 de risico-inventarisatie en de Er vinden altijd één van de volgende activiteiten Het identificeren van een risico is gebaseerd op Al met al zien we zo een enorme waaier welke uitgewerkt op papier niet beheersmaatregelen. plaats. Deze activiteiten worden gekoppeld aan drie elementen te weten: meer beheersbaar zijn. De enorme hoeveelheid van informatie uit de locatie: - Is er een bron welke letsel of schade kan Als we dit toevertrouwen aan een web-based systeem dan zien we dat deze exercitie komt door automatiseren Bediening veroorzaken; totale beheersbaarheid van de bedrijfsvoering binnen handbereik is. maar een keer voor. Het systeem rangschikt Onderhoud - Wie kan letsel oplopen; Het enige dat we moeten hebben is visie met de intentie alle zaken in sorteert en maakt de benodigde informatie Storing - Wat kan schade opleveren; één keer op één plaats en in één systeem te regelen. selectief toegankelijk. Modificatie - Hoe kan het letsel of de schade ontstaan. Stopactiviteiten Een demo stellen wij u op verzoek gaarne beschikbaar. Een en ander maakt het volgende schema duidelijk. Inspecteren Metingen Welke risico s zijn er: Veiligheidsrisico s Productierisico s Financiële risico s 1 Uniformiteit: Onderlinge overeenstemming. 2 Eenduidig: slechts voor één uitleg vatbaar, ondubbelzinnig, zo dat verwarring is uitgesloten. 3 Zie hiervoor de volgende uitgave van Quercus-PS. 14 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12 Quercus-PS jaargang 8 - nr

9 Nova Quercus verzorgt calamiteitentrainingen voor gemeentelijk vervoerbedrijf Amsterdam. Om in geval van een calamiteit met gewonden meer mensen beschikbaar te hebben die een calamiteitenplek veilig kunnen stellen heeft het GVB besloten om alle monteurs van de lijnwerkplaats een calamiteitentraining te laten volgen waarbij ze geleerd wordt om op een veilige wijze de plaats van de calamiteit elektrisch veilig te stellen. De cursus bestaat uit 8 dagdelen verdeeld over vier dagen. In het laatste dagdeel wordt een examen afgenomen met zowel een theoretisch als een praktisch deel. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de training zijn oa. wet-en regelgeving, gevaren van elektriciteit, veilige bedrijfsvoering en veiligheidsmiddelen. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de wijze van communiceren met de bedieningsdeskundige, de werkprocedures en de herkenning van en het orienteren in het spoor. De storingsmonteurs van de lijnwerkplaats zijn vaak als eerste op de plaats van de calamiteit. Het is voorgekomen dat de kortsluitmonteur van dienst vast stond in een file terwijl de hulpdiensten al klaar stonden bij de ongevalplaats. Door nu te zorgen dat de monteurs van de lijnwerkplaats in nauw overleg met de bedieningsdeskundige ook de plaats van de calamiteit elektrisch veilig kunnen stellen hoopt het GVB dat eerder genoemde situatie niet meer voor zullen komen. Omdat de verwachting is dat de monteurs niet zo vaak veilig zullen stellen wordt de herhalingsfrequentie van de opleiding zo kort mogelijk genomen, er wordt zelfs gedacht aan een herhalingsfrequentie van éénmaal per jaar. Onze nieuwe website. Momenteel wordt hard gewerkt aan de opzet van onze nieuwe website Daarmee wordt ook het inschrijven voor de cursussen eenvoudig en is ons cursusrooster continue on line beschikbaar. Bezoek de site regelmatig. We hebben grootse plannen. Eerste ontwerpcursus Atex gegeven voor Lyondell. Het heeft ons heel wat inspanning gekost om een cursus te ontwikkelen voor het ontwerpen van explosieveilige installaties. Daarmee is nu wel al het materiaal voor de cursussen explosieveiligheid compleet. Wist u dat wij in staat zijn om uw E&I personeel formeel onder accreditatie te laten certificeren? Onze specialist op dit gebied Herbert van Ommen vertelt u hier graag over. Quercus zet nieuwe opleidingfaciliteit op! Onze locatie in Zoetermeer is uit zijn jasje gegroeid. Om onze doelstellingen ten aanzien van groei en uitbreiding van ons cursusaanbod te kunnen faciliteren hebben wij besloten een tweede practicum te bouwen in de omgeving van Zwolle. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen. Tegen het einde van dit jaar zullen wij u de details kunnen geven hoe het instituut er uit komt te zien en welke opleidingen wij kunnen gaan verzorgen. Wij verwachten met de start van het cursusseizoen medio 2007 volledig operationeel te kunnen zijn. Prettige zomervakantie en gezond weer terug! Quercus preferred supplier voor Eneco van diverse hoog- en laagspanningscursussen. Per 1 mei j.l. zijn wij door Eneco aangewezen als preferred supplier 16 Quercus-PS jaargang 8 - nr. 12

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

Quercus PS. Management/Training. Jaargang 14 - Nr. 25 - Aug. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V.

Quercus PS. Management/Training. Jaargang 14 - Nr. 25 - Aug. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical Services B.V. Management/Training Installatieverantwoordelijke als manager In-house trainen Project Management als spel Quercus PS Jaargang 14 - Nr. 25 - Aug. 2012 - de Quercus PS is een uitgave van Quercus Technical

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies Afstudeerverslag De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Auteur : Remko Gribling Studentnummer : 0753704 E-mail : rs.gribling@planet.nl Datum

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Working Paper #13 ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Sander Verstegen COPYRIGHT 2011 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl 2011 Universiteit Twente Sander Verstegen s0197246 [ONDERZOEKSRAPPORT

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie