Taakcluster Tactisch support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taakcluster Tactisch support"

Transcriptie

1 Als wij de bal hebben kunnen zij niet scoren. (Johan Cruijff) Hoofdstuk 18 Taakcluster Tactisch support V / 1 september 2017

2 Auteur: Ton van den Hoogen Met dank aan alle bedrijven en personen die in de afgelopen jaren bewust en onbewust een bijdrage aan MCTL hebben geleverd. Tekstredactie: TekstFontein Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van MCTL is geheel Public Domain, er rusten dus geen copyrights of auteursrechten op. U mag MCTL (ook commercieel) gebruiken, verwerken, bewerken wat u maar wilt. Wanneer iets echter Public Domain is, blijft het Public Domain. Wat u dus niet mag doen is over (delen van) MCTL copyright of auteursrechten claimen, u maakt zich dan schuldig aan copyfraud en bent strafbaar. Indien u zelf overtredingen constateert, vragen wij u dit via aan ons te melden. Wat wij van u vragen is om bij elk gebruik een verwijzing naar de bron: op te nemen. De reden hiervan is dat op deze wijze iedereen de oorspronkelijke versie(s) kan vinden. V Pagina 18-2

3 Hoofdstuk Algemene introductie taakcluster... 4 Introductie taakgebieden in dit taakcluster... 5 Verbanden tussen behoefte- en contractmanagement, de PDC, operationeel en change support... 5 Verbanden tussen managementsupport en Tactisch (intern) support... 6 Relaties met andere onderdelen van MCTL... 7 Certificering/proefexamenvragen MCTL Foundation - proefexamenvragen MCTL Foundation proefexamenvragen met antwoorden en uitleg MCTL Advanced-basis - proefexamenvragen Nuttige websites V Pagina 18-3

4 HOOFDSTUK 18 TAAKCLUSTER TACTISCH SUPPORT Tactisch support omvat twee taakgebieden. Daarin worden alle uit te voeren taken beschreven die op tactisch niveau (op jaarbasis) het gebruik van computertechnologie op de juiste koers houden. Deze koers wordt afgeleid van de in Strategisch support opgestelde strategie. Daarna worden de in Tactisch support opgestelde jaarplannen gerealiseerd in de operationele laag: Operationeel support en Change support. Andersom komt vanuit de operationele laag ook input, die in Tactisch support wordt verwerkt. Aldus fungeert Tactisch support als lijmlaag tussen strategie en uitvoering. Het is immers onmogelijk vanuit strategie direct de juiste acties op uitvoerend niveau te definiëren. ALGEMENE INTRODUCTIE TAAKCLUSTER Het taakcluster Tactisch support is precies in het midden van het MCTL-framework terug te vinden: Het taakcluster Tactisch support kent een inhoudelijke component en een waarin de bijbehorende afspraken met externe partijen worden geregeld. De inhoudelijke component, geconcretiseerd in het taakgebied Behoeftemanagement, zoomt ten eerste in op de behoefte de bestaande inzet van computertechnologie in de bedrijfsprocessen in het komende jaar te garanderen. Ten tweede legt deze component de focus op de in het komende jaar gewenste aanpassingen. De wijze van uitvoering van deze aanpassingen kan V Pagina 18-4

5 verschillen: voor sommige is een stuksgewijze aanpak het verstandigst, andere kunnen beter worden gebundeld en in sprints, releases of projecten worden uitgevoerd. Daarnaast worden binnen dit taakcluster in het taakgebied Contractmanagement jaarlijks de contractuele afspraken met externe leveranciers tegen het licht gehouden. Functionele behoeften variëren per jaar en daarmee de contractuele afspraken die nodig zijn. In Contractmanagement worden deze afspraken elk jaar waar nodig vernieuwd. INTRODUCTIE TAAKGEBIEDEN IN DIT TAAKCLUSTER In onderstaand schema zijn de taakgebieden van het taakcluster Tactisch support te vinden. Hieronder worden deze twee taakgebieden kort nader toegelicht. 1. Behoeftemanagement In het taakgebied Behoeftemanagement wordt de behoefte aan inzet van computertechnologie in de organisatie voor komend jaar bepaald. Deze behoefte omvat zowel de huidige operationele inzet als de wijzingen daarop. Vastlegging van het huidige support en dat in het volgende jaar vindt plaats in de huidige, respectievelijk toekomstige PDC (producten- en dienstencatalogus). Alle werkzaamheden om van de ene naar de ander PDC te komen, worden vastgelegd in het behoefteplan. (Zie voor de complete beschrijving van dit taakgebied verder hoofdstuk 19.) 2. Contractmanagement In het taakgebied Contactmanagement worden contracten met externe partijen afgesloten voor de door deze partijen te leveren producten en diensten op het gebied van computertechnologie. Met interne partijen (infra-, applicatie- en functioneel support) worden geen contracten afgesloten. Natuurlijk moet ook helder zijn wat van deze supportgroepen verwacht mag worden, maar dat wordt binnen Behoeftemanagement via de PDC ingevuld. (Zie voor de complete beschrijving van dit taakgebied verder hoofdstuk 20.) VERBANDEN TUSSEN BEHOEFTE- EN CONTRACTMANAGEMENT, DE PDC, OPERATIONEEL EN CHANGE SUPPORT V Pagina 18-5

6 In onderstaand schema zijn de twee taakgebieden binnen dit taakcluster, de PDC en de taakclusters Operationeel en Change support, met elkaar in verband gebracht. Vanuit intern applicatie-, infra- en functioneel support is een PDC opgesteld met alle huidige te leveren producten en diensten. Elke klantgroep kan daar zijn eigen keuze in maken. Applicatie-, infra- en functioneel support zullen niet alle producten en diensten zelf leveren. Alles wat zij niet zelf doen, zal door leveranciers worden ingevuld. Hiervoor zijn met die leveranciers contracten afgesloten. Elke gebruikersgroep zal haar eigen keuze maken uit de PDC, die daardoor met een menukaart van een restaurant vergeleken kan worden. In dit schema wordt duidelijk welke spilfunctie de PDC heeft in het leveren van producten en diensten aan de gebruikersorganisatie. De feitelijke, operationele levering vindt plaats in Operationeel en Change support. Ontstaan binnen de gebruikersgroepen na verloop van tijd andere behoeften, dan wordt dat via Behoeftemanagement opgepakt en uitgewerkt. De resultaten komen dan in de PDC terecht: de menukaart wordt gewijzigd. Daarna kunnen de benodigde producten/diensten aan de gebruikers geleverd worden. Indien nodig wordt dit ook verwerkt in Contractmanagement en worden aldaar contractaanpassingen gedaan. VERBANDEN TUSSEN MANAGEMENTSUPPORT EN TACTISCH (INTERN) SUPPORT Tactisch support beantwoordt de klassieke sequentie Wie-wat-waar-waarom-wanneerhoe?. In onderstaand schema deze elementen tussen Tactisch (intern) support en Managementsupport met elkaar in verband gebracht. V Pagina 18-6

7 Aan de hand van bovengenoemde sequentie is duidelijk te maken wat de verschillen zijn tussen Behoefte- en Contractmanagement. De grootste verschillen zien we bij waarom en waar. Waarom is een vraag die intern moet worden beantwoord. Het waar speelt eveneens intern een rol; op welke plaats worden werkzaamheden verricht. Externe leveranciers mogen dat (in principe) zelf bepalen en daarmee is het een zaak die buiten het functionele domein en dus buiten MCTL valt. In de taakgebieden Behoeftemanagement en Contractmanagement wordt een en ander verder uitgewerkt. RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL Dit taakcluster kent de volgende belangrijke relaties: V Pagina 18-7

8 Het taakcluster Tactisch support heeft relaties met alle andere taakclusters. Vanuit Strategisch support komt de strategie op basis waarvan in Behoeftemanagement een behoefteplan voor komend jaar wordt opgesteld en binnen Contractmanagement de bijbehorende contracten tot stand komen. Vervolgens vindt in Operationeel support en Change support concretisering van het behoefteplan plaats. Tot slot zullen vanuit Managementsupport de kaders op financieel, capaciteits- en kwaliteitsgebied worden aangegeven. CERTIFICERING/PROEFEXAMENVRAGEN Voor MCTL kunt u zich certificeren op foundation, advanced en expert level. Het foundationniveau toetst uw kennis van MCTL. Het advanced en expert level toetsen uw vaardigheid in het toepassen van MCTL. In hoofdstuk 35 vindt u alle informatie over de drie levels. Hierna vindt u proefexamenvragen op foundationniveau. Aansluitend treft u een aantal vragen aan op advanced basisniveau. 1. MCTL FOUNDATION - PROEFEXAMENVRAGEN Voor dit hoofdstuk zijn de volgende proefexamenvragen beschikbaar. Maak deze zonder terug te bladeren. De uitleg vindt u direct hierna Tactisch support heeft de volgende werkingstermijn. a. Het hele functionele gebied wordt op jaarbasis bezien. V Pagina 18-8

9 b. Tactisch support verbindt Strategisch met Operationeel en Change support en werkt dus zowel op lange, middellange als korte termijn. c. Binnen Tactisch support werkt Behoeftemanagement op jaarbasis en hanteert Contractmanagement een vijfjaarstermijn, omdat dat de meest gangbare contractduur is. d. De termijn is niet vast, maar organisatie-afhankelijk. Werkt een organisatie kort cyclisch, dan kan Tactisch support ook kort cyclisch worden ingericht, en andersom De PDC (producten- en dienstencatalogus) heeft tot doel: a. het aan de organisatie duidelijk maken wat functioneel support kan betekenen. b. het aan de organisatie tonen wat applicatie-, infra- en functioneel support gezamenlijk kunnen betekenen. c. het aan externe klanten duidelijk maken wat zij kunnen kopen. d. het aan de organisatie bieden van een overzicht van de in het verleden, heden en de nabije toekomst leverbare producten en diensten Tactisch support ken een inhoudelijke component, geconcretiseerd in het taakgebied Behoeftemanagement. Wat houdt deze component in? a. De behoefte om aanpassingen aan te brengen in de inzet van computertechnologie in de organisatie. b. De behoefte om aanpassingen aan te brengen middels sprints en/of releases. Projectmatige aanpassingen vallen echter buiten Tactisch support. c. De behoefte om de bestaande inzet van computertechnologie het komende jaar te continueren en de inzet van computertechnologie waar nodig aan te passen. d. De behoefte om de in taakcluster Strategisch support uitgewerkte strategie te concretiseren in projecten In Tactisch support worden de vragen wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe? gesteld en ingevuld. Welke van deze vragen komen voor in taakgebied Behoeftemanagement, maar niet in Contractmanagement? a. Wat komt alleen voor in Behoeftemanagement, daar heeft een externe leverancier in Contractmanagement niets mee van doen. b. Hoe komt alleen voor in Behoeftemanagement, daar heeft een externe leverancier in Contractmanagement niets mee van doen. c. Waarom en waar komen alleen voor in Behoeftemanagement, daar heeft een externe leverancier in Contractmanagement niets mee van doen. d. Waarom en wat komen alleen voor in Behoeftemanagement, daar heeft een externe leverancier in Contractmanagement niets mee van doen. 2. MCTL FOUNDATION PROEFEXAMENVRAGEN MET ANTWOORDEN EN UITLEG Hierna vindt u de proefexamenvragen, direct daarachter de antwoorden en uitleg Tactisch support heeft de volgende werkingstermijn. a. Het hele functionele gebied wordt op jaarbasis bezien. b. Tactisch support verbindt Strategisch met Operationeel en Change support en werkt dus zowel op lange, middellange als korte termijn. V Pagina 18-9

10 c. Binnen Tactisch support werkt Behoeftemanagement op jaarbasis en hanteert Contractmanagement een vijfjaarstermijn, omdat dat de meest gangbare contractduur is. d. De termijn is niet vast, maar organisatie-afhankelijk. Werkt een organisatie kort cyclisch, dan kan Tactisch support ook kort cyclisch worden ingericht, en andersom. a. Juist. Zie hoofdstuk 18. b. Onjuist. Natuurlijk wordt de verbinding gemaakt met de andere taakclusters, maar elk taakcluster heeft zijn eigen werkingstermijn. c. Onjuist. Contracten worden weliswaar vaak voor meerdere jaren afgesloten, maar wel per jaar geëvalueerd, bijgesteld etc. d. Onjuist. Tactisch support werkt op jaarbasis, ongeacht of een organisatie kort cyclisch of op langere termijn opereert De PDC (producten- en dienstencatalogus) heeft tot doel: a. het aan de organisatie duidelijk maken wat functioneel support kan betekenen. b. het aan de organisatie tonen wat applicatie-, infra- en functioneel support gezamenlijk kunnen betekenen. c. het aan externe klanten duidelijk maken wat zij kunnen kopen. d. het aan de organisatie bieden van een overzicht van de in het verleden, heden en de nabije toekomst leverbare producten en diensten. a. Onjuist. Niet alleen vanuit functioneel support, maar ook vanuit applicatie- en infrasupport worden geïntegreerd producten en diensten aan de business aangeboden. b. Juist. Zie hoofdstuk 18. c. Onjuist. Een PDC is gericht op de interne klanten, de business. d. Onjuist. De PDC geeft een overzicht van de actueel leverbare producten en diensten Tactisch support ken een inhoudelijke component, geconcretiseerd in het taakgebied Behoeftemanagement. Wat houdt deze component in? a. De behoefte om aanpassingen aan te brengen in de inzet van computertechnologie in de organisatie. b. De behoefte om aanpassingen aan te brengen middels sprints en/of releases. Projectmatige aanpassingen vallen echter buiten Tactisch support. c. De behoefte om de bestaande inzet van computertechnologie het komende jaar te continueren en de inzet van computertechnologie waar nodig aan te passen. d. De behoefte om de in taakcluster Strategisch support uitgewerkte strategie te concretiseren in projecten. a. Onjuist. Het aanbrengen van aanpassingen is een onderdeel, maar ook de bestaande inzet van computertechnologie maakt hier deel van uit. b. Onjuist. De wijze waarop aanpassingen worden gedaan, is geen onderwerp van dit taakcluster. Aanpassingen mogen uiteindelijk op alle mogelijke manieren worden gedaan. c. Juist. Zie hoofdstuk 18. d. Onjuist. Uiteraard is de strategie input voor de aanpassingen die in het jaarplan opgenomen gaan worden, maar niet de enige inputbron. Ook de continuering van de bestaande inzet van computertechnologie is onderwerp binnen Tactisch support. Tot slot is uitvoering in de vorm van projecten een mogelijkheid, maar geen vereiste. V Pagina 18-10

11 18-4. In Tactisch support worden de vragen wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe? gesteld en ingevuld. Welke van deze vragen komen voor in taakgebied Behoeftemanagement, maar niet in Contractmanagement? a. Wat komt alleen voor in Behoeftemanagement, daar heeft een externe leverancier in Contractmanagement niets mee van doen. b. Hoe komt alleen voor in Behoeftemanagement, daar heeft een externe leverancier in Contractmanagement niets mee van doen. c. Waarom en waar komen alleen voor in Behoeftemanagement, daar heeft een externe leverancier in Contractmanagement niets mee van doen. d. Waarom en wat komen alleen voor in Behoeftemanagement, daar heeft een externe leverancier in Contractmanagement niets mee van doen. a. Onjuist. Op het wat heeft een leverancier zeker invloed en dat moet ook helder worden vastgelegd in contracten. b. Onjuist. Het hoe is juist een essentieel onderdeel van wat (zoveel mogelijk) aan leveranciers moet worden overgelaten; zij mogen hun eigen manier van werken bepalen. c. Juist. Zie hoofdstuk 18. d. Onjuist. Op het wat heeft een leverancier zeker invloed en dat moet ook helder worden vastgelegd in contracten. 3. MCTL ADVANCED-BASIS - PROEFEXAMENVRAGEN Voor dit hoofdstuk zijn de volgende proefexamenvragen op advanced-basisniveau beschikbaar. Het zijn open vragen waarop u de antwoorden in de tekst van dit hoofdstuk kunt terugvinden. Om veel herhaling te voorkomen is daarom hier geen aparte uitleg per vraag opgenomen. Vraag 1 (5 punten): Tactisch support heeft als werkingstermijn het komende jaar. Strategisch support hanteert een termijn van drie tot vijf jaar en Operationeel en Change support de korte termijn, dus dagen tot maanden. Verklaar in maximaal 50 woorden waarom Tactisch support een nuttige tussenlaag is tussen Strategisch, Operationeel en Change support. Vraag 2 (5 punten): Leg in maximaal 50 woorden de relatie tussen de PDC en contracten uit. Vraag 3 (5 punten): In MCTL wordt aan de hand van de sequentie Wie-wat-waarwaarom-wanneer-hoe? uitgelegd hoe Behoeftemanagement en Contractmanagement zich tot elkaar verhouden. Leg in eigen woorden uit waarom waar en waarom wel in Behoeftemanagement worden ingevuld, maar niet in Contractmanagement. NUTTIGE WEBSITES Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende websites interessant voor taakcluster Tactisch support. V Pagina 18-11

12 MCTL.nl Website met alle informatie over MCTL; de achtergrond, een beschrijving van het model, video s, artikelen, etc. etc. Alle documenten, waaronder dit document, zijn vanaf deze website te downloaden. BiSL.nl Website met alle informatie over BiSL. BiSL is, als voorganger van MCTL, interessant vanwege de verzameling Best Practices, whitepapers en artikelen die op deze website zijn te vinden. FSM Website met alle informatie over FSM. FSM is een compacte out-of-the-box versie van BiSL. De praktische vertaling in dit model is absoluut de moeite waard. V Pagina 18-12

Taakcluster Strategisch support

Taakcluster Strategisch support 'Would you tell me, please, which way I ought to go from here?' 'That depends a good deal on where you want to get to,' said the Cat. 'I don't much care where ' said Alice. 'Then it doesn't matter which

Nadere informatie

Taakcluster Management support

Taakcluster Management support Ik ben geen product van mijn omstandigheden. Ik ben een product van mijn beslissingen (Stephen R. Covey) Hoofdstuk 30 Taakcluster Management support V1.2 / 01 februari 2016 MCTL 30. v1.2 Geen copyright!

Nadere informatie

Taakcluster Strategisch support

Taakcluster Strategisch support 'Would you tell me, please, which way I ought to go from here?' 'That depends a good deal on where you want to get to,' said the Cat. 'I don't much care where ' said Alice. 'Then it doesn't matter which

Nadere informatie

Taakgebied Bepalen. computertechnologie. Hoofdstuk 23

Taakgebied Bepalen. computertechnologie. Hoofdstuk 23 I think there is a world market for maybe five computers. (Thomas J. Watson, oprichter IBM, 1943) Hoofdstuk 23 Taakgebied Bepalen huidige computertechnologie V1.4 / 1 september 2017 MCTL 23. Auteur: Ton

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Taakcluster Management support

Taakcluster Management support Ik ben geen product van mijn omstandigheden. Ik ben een product van mijn beslissingen (Stephen R. Covey) Hoofdstuk 30 Taakcluster Management support V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 Hoofdstuk 30... 3

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4. Rolbeschrijvingen

De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4. Rolbeschrijvingen De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4 V1.17.2 / 01 september 2017 MCTL 4. v1.17.2 Auteur: Ton van den Hoogen Met dank aan alle bedrijven

Nadere informatie

Bepalen strategie business inzet computertechnologie

Bepalen strategie business inzet computertechnologie Als we ons ontwikkelen leren we de grenzen van onze mogelijkheden (Henry Ford) Hoofdstuk 29 Bepalen strategie business inzet computertechnologie V1.4 / 01 februari 2017 Auteur: Ton van den Hoogen Met dank

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden (onbekend) Hoofdstuk 20. Contractmanagement

Goede afspraken maken goede vrienden (onbekend) Hoofdstuk 20. Contractmanagement Goede afspraken maken goede vrienden (onbekend) Hoofdstuk 20 Contractmanagement V1.4 / 01 februari 2017 MCTL 20. v1.4 Auteur: Ton van den Hoogen Met dank aan alle bedrijven en personen die in de afgelopen

Nadere informatie

Als je blijft denken zoals je altijd hebt gedacht, blijf je krijgen wat je altijd hebt gekregen. Hoofdstuk 1: Inleiding

Als je blijft denken zoals je altijd hebt gedacht, blijf je krijgen wat je altijd hebt gekregen. Hoofdstuk 1: Inleiding Als je blijft denken zoals je altijd hebt gedacht, blijf je krijgen wat je altijd hebt gekregen Hoofdstuk 1: V1.17.2 / 01 september 2017 MCTL 1. v1.17.2 Auteur: Ton van den Hoogen Met dank aan alle bedrijven

Nadere informatie

Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen (Afrikaans spreekwoord) Hoofdstuk 20. Contractmanagement

Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen (Afrikaans spreekwoord) Hoofdstuk 20. Contractmanagement Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen (Afrikaans spreekwoord) Hoofdstuk 20 Contractmanagement V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 20... 3 Plaats in het MCTL-framework...

Nadere informatie

De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4. Rolbeschrijvingen

De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4. Rolbeschrijvingen De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4 V1.2 / 01 februari 2016 MCTL 4. v1.2 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative

Nadere informatie

Managing Computer Technology Library ---------------- Aanpassingen v1.1 versus v1.0

Managing Computer Technology Library ---------------- Aanpassingen v1.1 versus v1.0 Managing Computer Technology Library ---------------- Aanpassingen v1.1 versus v1.0 v1.1 versus v1.0...3 Aanpassingen - Algemeen... 3 Aanpassingen Hoofdstuk 6: Taakgebied Gebruikersondersteuning... 5 Aanpassingen

Nadere informatie

Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen (Afrikaans spreekwoord) Hoofdstuk 20. Contractmanagement

Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen (Afrikaans spreekwoord) Hoofdstuk 20. Contractmanagement Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen (Afrikaans spreekwoord) Hoofdstuk 20 Contractmanagement V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens

Nadere informatie

Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen

Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen Weten wat je doet, maar ook hoe je het doet, is de basis voor elke toekomst. Hoofdstuk 22 Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen V1.17.2 / 1 september 2017 MCTL 22. Auteur: Ton van den Hoogen Met

Nadere informatie

Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen

Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen Weten wat je doet, maar ook hoe je het doet, is de basis voor elke toekomst. Hoofdstuk 22 Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 Hoofdstuk 22... 3 Plaats in het

Nadere informatie

Taakgebied Kwaliteitsmanagement

Taakgebied Kwaliteitsmanagement Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen. Hoofdstuk 33 Taakgebied Kwaliteitsmanagement V1.17.2 / 1 september 2017 Auteur: Ton van den Hoogen Met dank aan alle

Nadere informatie

Als je blijft denken zoals je altijd hebt gedacht, blijf je krijgen wat je altijd hebt gekregen. Hoofdstuk 1: Inleiding

Als je blijft denken zoals je altijd hebt gedacht, blijf je krijgen wat je altijd hebt gekregen. Hoofdstuk 1: Inleiding Als je blijft denken zoals je altijd hebt gedacht, blijf je krijgen wat je altijd hebt gekregen Hoofdstuk 1: V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 1.... 2 Wat is MCTL?... 2 Het doel van MCTL... 3 Scope /

Nadere informatie

Managing Computer Technology Library

Managing Computer Technology Library Managing Computer Technology Library 1. INLEIDING Welkom bij dit basisboek over MCTL (Managing Computer Technology Library). In dit boek worden de doelstellingen, activiteiten, te behalen resultaten en

Nadere informatie

Taakgebied Educatie. Hoofdstuk 11

Taakgebied Educatie. Hoofdstuk 11 Een slim mens leert van zijn eigen fouten, een wijs mens leert van de fouten van anderen en alleen een onnozele zal keer op keer dezelfde fout blijven maken (Bron onbekend) Hoofdstuk 11 Taakgebied Educatie

Nadere informatie

De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4. Rolbeschrijvingen

De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4. Rolbeschrijvingen De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4 V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 4. : taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden... 3 Rol Key-user...

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Taakgebied Gebruikersondersteuning

Taakgebied Gebruikersondersteuning Gebruikers vormen een lastige onderbreking van een verder best wel aardige werkdag (Bron: onbekend) Hoofdstuk 6 Taakgebied Gebruikersondersteuning V1.2 / 01 februari 2016 MCTL 6. v1.2 Geen copyright! MCTL

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Managing Computer Technology Library

Managing Computer Technology Library Managing Computer Technology Library Auteur: Ton van den Hoogen Met dank aan alle bedrijven en personen die in de afgelopen jaren bewust en onbewust een bijdrage aan MCTL hebben geleverd. Tekstredactie:

Nadere informatie

Alles wat ik nodig heb om een komedie te maken is een park, een politieagent en een mooi meisje (Charlie Chaplin) Hoofdstuk 2.

Alles wat ik nodig heb om een komedie te maken is een park, een politieagent en een mooi meisje (Charlie Chaplin) Hoofdstuk 2. Alles wat ik nodig heb om een komedie te maken is een park, een politieagent en een mooi meisje (Charlie Chaplin) Hoofdstuk 2 V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 Hoofdstuk 2... 3 Concretisering doel MCTL...

Nadere informatie

Alles wat ik nodig heb om een komedie te maken is een park, een politieagent en een mooi meisje (Charlie Chaplin) Hoofdstuk 2.

Alles wat ik nodig heb om een komedie te maken is een park, een politieagent en een mooi meisje (Charlie Chaplin) Hoofdstuk 2. Alles wat ik nodig heb om een komedie te maken is een park, een politieagent en een mooi meisje (Charlie Chaplin) Hoofdstuk 2 V1.2 / 01 februari 2016 MCTL 2. v1.2 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Bepalen toekomstige computertechnologie

Bepalen toekomstige computertechnologie Eén van de onmenselijke kanten van de computer is dat hij, eenmaal goed geprogrammeerd en goed werkend, zo volslagen eerlijk is (Isaac Asimov) Hoofdstuk 26 Bepalen toekomstige V1.1 / 01 september 2015

Nadere informatie

Van BiSL naar BiSL Next

Van BiSL naar BiSL Next Whitepaper Van BiSL naar BiSL Next Auteur: Lucille van der Hagen Datum: 14 november 2016 Inhoud 1 Inleiding 2 Waarom veranderen? 3 Huidige BiSL model 4 Nieuwe BiSL model 5 Van huidig naar nieuw 6 Mapping

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Taakgebied realisatie

Taakgebied realisatie Een monnik vroeg aan zijn meester: Ik zoek bevrijding. Hij antwoordde: Waar zijn dan je boeien? De leerling keek verbaasd: Die heb ik niet! Toen vroeg de zenmeester: Waarom zoek je dan naar bevrijding?

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

En de houthakker hakte tot diep in de nacht, want hij had geen tijd om zijn bijl te slijpen. Hoofdstuk 16. Taakgebied Testen

En de houthakker hakte tot diep in de nacht, want hij had geen tijd om zijn bijl te slijpen. Hoofdstuk 16. Taakgebied Testen En de houthakker hakte tot diep in de nacht, want hij had geen tijd om zijn bijl te slijpen. Hoofdstuk 16 Taakgebied Testen V1.17.2 / 01 september 2017 MCTL 16. v1.17.2 Auteur: Ton van den Hoogen Met dank

Nadere informatie

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 2. ACHTERGROND In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van MCTL toegelicht. Zo wordt het doel, maar ook het ontstaan van MCTL en de positie van MCTL in een organisatie geschetst. CONCRETISERING DOEL MCTL

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

Taakgebied Financieel management

Taakgebied Financieel management Money will buy a pretty good dog, but it won't buy the wag of his tail (Josh Billings) Hoofdstuk 31 Taakgebied Financieel management V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 31... 3 Plaats in het MCTL-framework...

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Preparation Guide EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie 201601 Copyright 2016 EXIN Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement 1 26-10- 2016 Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement Den Haag 20 oktober 2016 2 Introductie 3 ICT Categorieën en SLM Het verwervingsproces Contractmanagement (1) Definitie Alle

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Datum: 12-03-2014 Versie: 1.1 Functional Service Management Inhoud De FSM Introductietraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud... 3 Werkvormen...

Nadere informatie

Taakgebied Requirements management

Taakgebied Requirements management Weten wat men weet en weten wat men niet weet, dat is het ware weten (Confucius) Hoofdstuk 13 Taakgebied Requirements management V1.3 / 01 september 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Module 13: docentenhandleiding. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 13: docentenhandleiding. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 13: docentenhandleiding Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO.

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

BiSL Zelfevaluatie. Auteur: Ralph Donatz. Naam Groep Datum. Met bijdragen van: Frank van Outvorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo

BiSL Zelfevaluatie. Auteur: Ralph Donatz. Naam Groep Datum. Met bijdragen van: Frank van Outvorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo BiSL Zelfevaluatie Naam Groep Datum Auteur: Ralph Donatz Met bijdragen van: Frank van vorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo Colofon Titel: Ondertitel: Auteur: Uitgever: BiSL Zelfevaluatie

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

Massamedia - 1 vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Massamedia - 1 vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77309 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Bijlage 12 TZHO als matrixstructuur in relatie tot de gemeentelijke structuur.

Bijlage 12 TZHO als matrixstructuur in relatie tot de gemeentelijke structuur. Publieke structuur 1 Figuur 1 1 In dit overzicht staan alleen de gemeenteraad, het college en de volgends doelstellingen bepaalde participatie van organisatieonderdelen binnen de gemeente. Matrixstructuur

Nadere informatie

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden http://www.picdiary.com/new/nyc2004-widescreen/3 Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Het klassieke auteursrecht Auteursrecht in de onderwijscontext

Nadere informatie

Business Information Management Library. BiML Introductie

Business Information Management Library. BiML Introductie Business Information Management Library BiML Introductie Auteur Remko van der Pols Redactie René Sieders Pauline van Boven Illustraties Remko van der Pols Status en versie Status: Versie 0.5 Datum: 5 oktober

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. BiSL Zelfevaluatie Naam Groep Datum Auteur: Ralph Donatz Met bijdragen van: Frank van Outvorst, René Sieders, Remko van der Pols en Kees Deurloo, Colofon Titel: Ondertitel: Auteur: Uitgever: BiSL Zelfevaluatie

Nadere informatie

Dit document is een presenteerbaar aanbod of bestelling voor doorontwikkelen van

Dit document is een presenteerbaar aanbod of bestelling voor doorontwikkelen van Dit document is een presenteerbaar aanbod of bestelling voor doorontwikkelen van NORA-3. Het bevat doelen, de Ist en Soll situatie van het NORA katern beveiliging en als laatste sheet de producten die

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 17. TAAKGEBIED TRANSITIE Het laatste taakgebied in het taakcluster Change control is Transitie. Transitie betekent letterlijk overgang en dat is in dit kader een goed getroffen term. In dit taakgebied

Nadere informatie

Module 12: docentenhandleiding. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 12: docentenhandleiding. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 12: docentenhandleiding Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO.

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

Taakgebied Requirements management

Taakgebied Requirements management Weten wat men weet en weten wat men niet weet, dat is het ware weten (Confucius) Hoofdstuk 13 Taakgebied Requirements management V1.2 / 01 februari 2016 MCTL 13. v1.2 Geen copyright! MCTL is in licentie

Nadere informatie

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 8. TAAKGEBIED GEGEVENSBEHEER Gegevensbeheer, met name de gegevens in elektronische databases, is in essentie altijd een zaak van de eigenaar van de gegevens; de gebruikersorganisatie dus. In dit taakgebied

Nadere informatie

Bedrijfsplan mkb. hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen. analyse. speerpunten. actieplannen

Bedrijfsplan mkb. hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen. analyse. speerpunten. actieplannen Bedrijfsplan mkb hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen analyse speerpunten actieplannen inleiding Binnen veel mkb-ondernemingen worden beschikbare middelen lang niet altijd even efficiënt en verstandig

Nadere informatie

Dit is een presenteerbaar werkdocument voor de expertgroep Actualiseren NORA-3 Het bevat views van de huidige situatie (Ist) en ideeën waar in

Dit is een presenteerbaar werkdocument voor de expertgroep Actualiseren NORA-3 Het bevat views van de huidige situatie (Ist) en ideeën waar in Dit is een presenteerbaar werkdocument voor de expertgroep Actualiseren NORA-3 Het bevat views van de huidige situatie (Ist) en ideeën waar in opdracht naar toe kan worden gewerkt (Soll) . 2 . 3 Het BIR

Nadere informatie

The proof of the pudding is in the eating. Hoofdstuk 34. Implementatie MCTL

The proof of the pudding is in the eating. Hoofdstuk 34. Implementatie MCTL The proof of the pudding is in the eating. Hoofdstuk 34 Implementatie MCTL V1.2 / 01 februari 2016 MCTL 34. v1.2 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding

Nadere informatie

Competentie Strategie

Competentie Strategie Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Feenstra & Houter 21 March 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73935 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem een kennismaking C.A. van der Eem VOORWOORD een kennismaking Dit is de derde uitgave van ITIL een kennismaking. Dit boek behandelt de onderdelen van foundations. Uitgangspunt is vooral het basisbegrip

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

2 Informatiemanagement

2 Informatiemanagement 2 Informatiemanagement De informatiehuishouding binnen een organisatie is niets anders dan alle informatiestromen die nodig zijn om de primaire en secundaire bedrijfsprocessen te ondersteunen. Deze informatiestromen

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Business Information Management Foundation

Business Information Management Foundation Preparation Guide Business Information Management Foundation Editie februari 2012 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

Module 11: docentenhandleiding. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 11: docentenhandleiding. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 11: docentenhandleiding Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO.

Nadere informatie

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman Datum: Januari 2009 Inleiding Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Rapport. Verscholen veranderingen

Rapport. Verscholen veranderingen Rapport Verscholen veranderingen Naar aanleiding van een klacht over de Sociale Verzekeringsbank met betrekking tot de informatieverstrekking bij wijzigingen in het overzicht van de opgebouwde AOW-rechten.

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Competency Check. Datum:

Competency Check. Datum: Competency Check Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor functioneel beheerders. SYSQA B.V. Almere. Datum : 16-04-2013 Versie : 1.0. Opgesteld door :

Informatiebeveiliging voor functioneel beheerders. SYSQA B.V. Almere. Datum : 16-04-2013 Versie : 1.0. Opgesteld door : voor functioneel beheerders SYSQA B.V. Almere Datum : 16-04-2013 Versie : 1.0 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.2 Doel en veronderstelde

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61729

Vaardigheden - Enquête vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61729 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61729 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

Reader Open Cultuur Data Masterclass 2015

Reader Open Cultuur Data Masterclass 2015 Reader Open Cultuur Data Masterclass 2015 Auteurs: Maarten Zeinstra, Lisette Kalshoven, Tom Kunzler Inhoudsopgave- Inleiding...3 Wat+is+Open+data?...4 Opbouw+reader...5 Hoofdstuk+1.+Intellectueel+Eigendom+en+open+licenties...6

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli PDOK Geodatastore Producten- en Dienstencatalogus Datum: 7 oktober Versie: 1.0 Status: definitief Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 0.1 15 juli Eerste concept, ter bespreking in

Nadere informatie

Wapensysteemmanagement

Wapensysteemmanagement Wapensysteemmanagement Directeur Wapensystemen & Bedrijven Commodore drs. A.R. Laurijssen 1 Intro Commodore drs. Richard Laurijssen Huidige functie: Directeur Wapensystemen & Bedrijven Geboren 06 november

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Het project Gamemaker Kids is mede mogelijk gemaakt door:

Het project Gamemaker Kids is mede mogelijk gemaakt door: Tips voor docenten Het project Gamemaker Kids is mede mogelijk gemaakt door: Auteur: Eindredactie: Klasien Postma Sacha de Ruiter, Technika 10 Nederland Copyright: Creative Commons www.gamemakerkids.nl/index.pl/licentie

Nadere informatie

SAME. Strategic Alignment Model Enhanced. Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 30 juli, 2007 BUSINESS INFORMATIE TECHNOLOGIE STRATEGISCH TACTISCH

SAME. Strategic Alignment Model Enhanced. Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 30 juli, 2007 BUSINESS INFORMATIE TECHNOLOGIE STRATEGISCH TACTISCH SAME BUSINESS INFORMATIE TECHNOLOGIE STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL Strategic Alignment Model Enhanced Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 30 juli, 2007 Strategic Alignment Model Enhanced Aanleiding

Nadere informatie

Visitekaartje maken met Windows Publisher

Visitekaartje maken met Windows Publisher Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Matthijs Admiraal 03 september 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/83328 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie