Financial Controller. Open Universiteit. Open Universiteit. Electronische studieomgeving incl. ipad 2 BEST OF BOTH WORLDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financial Controller. Open Universiteit. Open Universiteit. Electronische studieomgeving incl. ipad 2 BEST OF BOTH WORLDS"

Transcriptie

1 Financial Controller Electronische studieomgeving incl. ipad 2 BEST OF BOTH WORLDS De post-hbo opleiding Financial Controller is een ideale combinatie van wetenschap en Open Universiteit praktijk. Wetenschappelijke modules van de OU met een praktijkschil, waar ook cases en persoonlijke coaching deel van uitmaken. Uniek in Nederland. Open Universiteit

2 In twee jaar controller op Master of Science niveau Controllers zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven en (overheids) organisaties. Kijk maar eens op een willekeurige vacaturesite en de vraag naar controllers rolt van het scherm. Er is constant behoefte aan Assistent Controllers (post-mbo), Financial Controllers (post-hbo/post-bachelor) en Register Controllers (post-wo). Dat is niet vreemd, want door de constante vernieuwingen in productie- en informatiesystemen, maar ook in de wetten en regels voor financiële verslaglegging heeft een slagvaardig management meer dan ooit behoefte aan goed opgeleide financieel specialisten. Niet alleen de profitsector, maar ook de overheid vraagt voortdurend om mensen met integrale deskundigheid op financieel-economisch én informatieverzorgend gebied. De vernieuwde post-hbo opleiding Financial Controller is bij uitstek bedoeld en geschikt voor ambitieuze financials die zich (verder) willen ontwikkelen tot financieel specialist. Naast inhoud staan daarbij de vereiste beroepscompetenties centraal: The best of both worlds. Wat is het beroepsperspectief van een Financial Controller? De Financial Controller heeft een sleutelpositie binnen de organisatie. Als lid van het managementteam of als toegevoegd staffunctionaris weet de Financial Controller de ondernemingsstrategie te vertalen in financieeleconomische doelstellingen, op alle onderdelen van de organisatie. Dat vergt niet alleen talent op uiteenlopende vakgebieden als verslaggeving, administratieve organisatie en financieel management, maar ook op het vlak van communiceren, overtuigingskracht, zelfkritiek en persoonlijke daadkracht. De Financial Controller is de spin in het web. Met een onmisbare brug-functie als vertrouwenspersoon tussen afdelingen en concernleiding bij de interpretatie van de financiële verantwoording. De Financial Controller is een specialist in het analyseren van financiële informatie, voor zowel interne (management accounting) als externe doeleinden (financial accounting). De Financial Controller maakt afwegingen tussen belangen(groepen) en stelt vast welke financiële managementinformatie noodzakelijk is om periodiek te kunnen beoordelen of de afgesproken doelen worden gehaald. Hiervoor en voor de noodzakelijke bijsturingen is inhoudelijke deskundigheid een absoluut noodzakelijke voorwaarde. De vernieuwde Financial Controller opleiding biedt u daarnaast vele andere voordelen, zoals: studeren waar het u uitkomt, dankzij landelijke dekking van opleidingslocaties praktijkgerichte opleiding op Master of Science niveau combinatie van afstandonderwijs en contactonderwijs BEST OF BOTH WORLDS Er is sprake van hoogwaardige begeleiding zowel wat betreft inhoudelijke expertise als persoonlijke coaching op individueel gedrag.

3 Wilt u deel uitmaken van de groep van 1400 Financial Controllers? Bent u afgestudeerd hbo er (bachelor), bijvoorbeeld HEAO, met enkele jaren ervaring als controller of in een verwante functie, dan kunt u zonder meer instromen in de opleiding Financial Controller. Ook met andere vooropleidingen bent u welkom. Wij noemen hier o.a.: SPD NIVRA NAC1 Certified Assistent Controller (Open Universiteit) Universitaire opleiding bedrijfseconomie (bachelor) ISBW Hogere bedrijfseconomie Heeft u een andere vooropleiding, dan informeren wij u graag rechtstreeks over het te volgen traject. Mogelijk dient u enkele aanvullende cursussen te volgen. Prof. Dr. Arco van de Ven RA Directeur controlleropleidingen Ik ben een betere controller geworden. Zo doorzie ik nu hoe ik bijdraag aan het managen van de organisatie. De opleiding tot Financial Controller De Open Universiteit biedt al vanaf 1995 de opleiding Financial Controller aan op Master of Science niveau. Dat wil zeggen dat de vakken worden aangeboden vanuit de door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) geaccrediteerde Master of Science opleiding van de Open Universiteit. Dit garandeert een hoog niveau. Sterker nog, doordat de Financial Controller opleiding zich nog meer concentreert op aansluiting bij de praktische behoeften van zowel uzelf als uw werkgever, menen wij te mogen stellen dat het hier gaat om de hoogst haalbare kwaliteit binnen het Nederlandstalig studielandschap. De opleiding Financial Controller bestaat uit: Twee inhoudelijke vakgebieden: Controlling en Financial decision making. De hiertoe behorende vakken bestudeert u zelfstandig. Per tentamen een tentamentraining op locatie, verzorgd door OU-docenten die ook de tentamens maken en beoordelen. Een training/coachingstraject (individueel en in groepsverband), gericht op persoonlijke verbetering van uw controllercompetenties, verzorgd door de hogescholen. Praktijkcases, waarin problemen uit bijvoorbeeld uw eigen (beroeps)praktijk worden besproken en zo mogelijk opgelost worden in kleine groepen (met direct voordeel voor uw werkgever), verzorgd door de hogescholen. Praktijkschil De praktijkschil bestaat uit twee of driewekelijkse bijeenkomsten met de volgende drie onderdelen: De wetenschappelijke kennis heeft me geholpen de vraagstukken in de praktijk beter te doorgronden. Introductiebijeenkomst & Tentamentraining In deze opleiding gebruiken we verschillende toetsvormen, waaronder meerkeuzetoetsen, cases en open schriftelijke toetsen. Met deze aanpak spreken we de diverse competenties aan die terugkomen in de opleiding. Om een optimaal rendement te behalen, verzorgen wij een tentamentraining als integraal onderdeel van de opleiding. De trainingen duren 2 à 3 uur en vinden gespreid over het hele jaar plaats. De bijeenkomsten worden verzorgd door dezelfde docenten van de Open Universiteit die ook de tentamens maken en nakijken. Dit garandeert de hoogst haalbare kwaliteit naar vorm en inhoud.

4 Training/coachingstraject Een aantal beroepsverenigingen hebben competenties geformuleerd waaraan controllers, o.a. bij instroom in onze opleiding, getoetst kunnen worden. Op basis van deze inschatting stelt de student, onder begeleiding van de docent/ trainer, een persoonlijk ontwikkelplan op voor de duur van de opleiding. Met concrete leerdoelen/oefeningen en individuele en/of groepsgerichte activiteiten. Om uw voortgang te meten, vinden op gezette tijden individuele gesprekken plaats. Praktijkcases Begeleid door hogeschooldocenten worden aan de hand van cases uw theoretische inzichten omgezet in praktische vaardigheden. Deze cases zijn aanvankelijk algemeen van aard. Later in de opleiding komen cases uit uw eigen werkomgeving aan bod om een zo hoog mogelijk realiteitsniveau te bereiken. Ook zit er een opbouw in de cases, van een eendimensionaal (met aandacht voor één vakgebied) naar een multidimensionaal niveau (met integrale benadering van zowel interne als externe verslagleggingelementen). De dienstverlening en service van de opleiding is uitstekend en van hoge kwaliteit; je voelt je als klant echt serieus genomen en ervaart de noodzakelijke begeleiding en ondersteuning. Opbouw van de opleiding Financial Controller De opleiding Financial Controller duurt twee jaar, met thematisch geordende theorievakken aangevuld met een praktijkschil. De gehele opleiding beslaat circa studie-uren. Dit betekent dat u rekening moet houden met een studiebelasting van 12 á 15 uren per studieweek. Omdat het merendeels zelfstudie betreft kunt u (binnen randvoorwaarden) zelf uw studievoortgang plannen. Eerste jaar Controlling (500 studie-uren) U begint met het vak controlling, waarin de vakgebieden management accounting, management control en administratieve organisatie aan de orde komen. Hierbij worden aan de hand van een aantal taken de volgende drie thema s uitgewerkt: de besturing, besluitvorming en beheersing in organisaties op basis van strategieontwikkeling en -implementatie; het ontwerpen, inrichten en onderhouden van systemen voor management control en informatievoorziening ten behoeve van interne en externe belanghebbenden bij strategieontwikkeling en -implementatie; de veranderingsprocessen die in organisaties spelen. De beoordeling van het eerste jaar bestaat uit een aantal toetsmomenten: een schriftelijke toets met een case, een mondelinge toets en een afsluitende opdracht. Tweede jaar Financial decision making (500 studie-uren) In het tweede jaar worden de vakgebieden financial accounting en financial management behandeld. Met als centrale thema s: governance en gedragsmatige aspecten binnen een probleemgestuurde benadering. Deze worden uitgewerkt in een aantal taken. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: waardering van organisaties; investeringsselectie: investeringen en desinvesteringen; financiering van organisaties; investeringsbeslissingen; risicomanagement; financiële instrumenten; fusies en overnames; belastingen en externe verslaggeving. De beoordeling van het tweede jaar bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een meerkeuzetoets, een schriftelijke toets met open vragen en een mondelinge toets.

5 Doorstromen naar de Master of Science (MSc) Na succesvolle afronding van de opleiding Financial Controller kunt u instromen in een speciale, verkorte versie van de Master of science in Management mits u beschikt over een (verwante) volledige hbo-vooropleiding. De verkorte MSc opleiding bestaat uit de premaster (Academische Vaardigheden) en het afstudeertraject (scriptie) en duurt circa 2 jaar. Deze door de NVAO geaccrediteerde opleiding kan zowel in een afstandvariant als met begeleiding worden gevolgd. De begeleide variant van de MSc opleiding wordt door de Open Universiteit in samenwerking met verschillende hogescholen aangeboden. Met de Master of Science titel kunt u vervolgens direct instromen in de postacademische Register Controller opleiding. Wat maakt deze opleiding bijzonder? landelijke dekking van het aantal studieplaatsen; door een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit en een landelijk netwerk van hogescholen Amsterdam/Diemen Apeldoorn Breda Den Haag Deventer Eindhoven Groningen Rotterdam Sittard Utrecht Zwolle Kijk op onze website voor verdere actuele informatie over deze studieplaatsen. hoogstaand (academisch) niveau; het onderwijs van de Open Universiteit scoort consistent hoog in onafhankelijke onderzoeken (o.a. CHOICE enquête). Volgens de Keuzegids Universiteiten 2011 staat de Open Universiteit op de eerste plaats in de ranglijst van best beoordeelde universiteiten gunstige doorstroommogelijkheden naar het verkorte programma van de Master of Science opleiding van de Open Universiteit door zelfstudie studeren waar en wanneer het u uitkomt naast zelfstudie ook contactonderwijs met tentamentraining, praktijkopdrachten en beroepsgerichte training/ coaching competentiegericht onderwijs waarbij het werk van de controller centraal staat (en dus niet de instrumenten en technieken op zich, zoals bij meer traditionele opleidingen het geval is) tentamentraining van dezelfde OU-docenten die ook de tentamens opstellen en nakijken training/coachingstraject geënt op de beroepspraktijk van de controller inbreng van probleemsituaties uit uw eigen praktijk; interessant voor uzelf én voor uw werkgever de prijs van de opleiding ,- is inclusief alle cursusmaterialen, Apple ipad en tentamens; dus geen verborgen bijkomende kosten na het behalen van het diploma wordt u ingeschreven in een beschermd FC -register en mag u de titel FC voeren via de ipad 2 kunt u het cursusmateriaal raadplegen en actief gebruik maken van de elektronische leeromgeving. Waar moet u rekening mee houden? Een studiebelasting van gemiddeld 12 á 15 uur per week gedurende 2 jaar. Ga voor uzelf na of het voor u haalbaar is dit te combineren met uw werk en privéleven. De vakken zijn op Master of Science niveau. Dit is een hoog wetenschappelijk niveau en de toetsen hebben ook een bijbehorend hoog niveau. Het merendeel van de literatuur is Engelstalig. Het is dus van groot belang dat u beschikt over een goede leesvaardigheid Engels. De inhoudelijke blokken bestudeert u middels zelfstudie. Dit betekent dat u over de nodige zelfdiscipline moet beschikken. Meer informatie en aanmelden Voor aanmelding en meer informatie bezoek onze website of neem contact op met een van de hogescholen (zie achterkant brochure) of de Open Universiteit. De hogescholen organiseren ook regelmatig informatiebijeenkomsten. Informeer bij de hogeschool van uw voorkeur naar deze bijeenkomsten. Tevens kunt u contact opnemen met de hogeschoolcontactpersonen voor een persoonlijk (intake) gesprek. Zie ook de website (www.ou.nl/fc) voor meer informatie.

6 Amsterdam/Diemen Inholland Academy Bezoekadres: Wildenborch 6, Diemen Postadres: Postbus 261, 1110 AG Diemen Marjolein Constant Lauret: T Bedrijfsbureau: Johanna Smit, T , Deventer Saxion, Academie Financiën, Economie & Management Bezoekadres: Handelskade 75, 7417 DH Deventer Postadres: Postbus 501, 7400 AM Deventer Olaf Leppink: T saxion.nl/cursus/fc/kort Groningen Hanzehogeschool Groningen, HanzeConnect Bezoekadres: Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen Postadres: Postbus 11092, 9700 CB Groningen Ankelien Werkman Harold van Emst T Sittard Hogeschool Zuyd Bezoekadres: Havikstraat 5, Sittard Postadres: Postbus 5268, 6130 PG Sittard Sandra van de Poel T Utrecht Hogeschool Utrecht, Centre for Business & Management Bezoekadres: Padualaan 101, Utrecht Postadres: Postbus 85029, 3508 AA Utrecht Caroline van der Linden T , Open Universiteit Nederland Bezoekadres: Valkenburgerweg 177, Heerlen Postadres: Postbus 2960, 6401 DL Heerlen José van Spanje Renate Nowak T Rotterdam en Den Haag Inholland Academy Bezoekadres: Posthumalaan 90, Rotterdam Postadres: Postbus 23145, 3001 KC Rotterdam Peter Baldé: T Bedrijfsbureau: Johanna Smit, T , Wijzigingen in prijs en aanbod voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Open Universiteit Nederland Faculteit Managementwetenschappen Postadres: Postbus DL Heerlen T logo fc cmyk logo full colour blauw fc ( ) (letter F) blauw fc (35-17,5-0-0) (letter C) blauw fc ( ) (bolletjes/lijntjes) 285CV (70%) blauw fc (letter F) 285CV (40%) blauw fc (letter C) 285CV (23%) blauw fc (bolletjes/lijntjes) 8950_ _ maart 2011

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs Associate degree nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Het Associate-degree-programma is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 10 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau Associate degree in twee jaar een diploma op hbo-niveau 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Een Associate degree (Ad) is een tweejarig hbo-programma aangeboden door een hogeschool. Wie

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Executive Master of Accountancy De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young België en Nederland Accountant worden? Dat vind ik een goede

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden. HR-Masterevent op 17 maart. Succes door kennisontwikkeling

ERK&OPLEIDING. Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden. HR-Masterevent op 17 maart. Succes door kennisontwikkeling J A N U A R I 2 0 1 1 - N U M M E R 1 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Strategisch personeelsbeleid voor gevorderden Case van de gemeente Zoetermeer HR-Masterevent op 17 maart NCOI

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] ieder jaar 12 maanden Utrecht start duur locatie

incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] ieder jaar 12 maanden Utrecht start duur locatie incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] start duur locatie ieder jaar 12 maanden Utrecht pco kennis opleidingen & trainingen PCO Kennis is al meer dan 25 jaar dé kennisspecialist

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM The Best CRM biedt in samenwerking met Hogeschool SDO een functiegerichte leergang met een specifieke aandacht voor Customer Relationship Management. Door ontwikkeling van competenties bij eigen medewerkers

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie