Premies van zorgverzekering opnieuw omhoog

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Premies van zorgverzekering opnieuw omhoog"

Transcriptie

1 Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Winter 2011/12 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel Internet: Premies van zorgverzekering opnieuw omhoog De premie voor de zorgverzekering stijgt komend jaar opnieuw stevig. Volgens een enquete van TNS Nipo is dit voor ongeveer 8 % van de bevolking aanleiding om naar een andere zorgverzekeraar over te stappen. Het bestuur en het personeel van Onderlinge Zegveld wensen alle lezers van de Verzekeringsinfo prettige kerstdagen en een voorspoedig Openingstijden rond de feestdagen Rond de feestdagen kent ons kantoor afwijkende openingstijden. Deze zijn als volgt: vrijdag 23 december uur uur ( s-middags en s-avonds gesloten) maandag 26 december, 2e Kerstdag, gesloten dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december geen wijzigingen vanaf 2 januari zijn wij weer gewoon van tot uur geopend Een collectieve zorgverzekering kan een interessant premievoordeel opleveren. Ruim 66% van de Nederlandse bevolking is op dit moment collectief verzekerd, en dit aantal groeit met ca. 2% per jaar. Bent u klant bij OVM Zegveld en Omstreken? Dan kunnen wij u voor 2012 evenals voorgaande jaren een collectieve zorgverzekering van CZ aanbieden. U krijgt bij ons 5% korting op de premie, zowel op de basisverzekering als op de aanvullende verzekering! Wilt u een offerte, meer informatie of zich meteen aanmelden? Neem dan contact met ons op. Natuurlijk kunt u zich ook rechtstreeks via onze website www. ovmzegveld.nl bij ons Onderlinge CZ-collectief aanmelden. CZ verzorgt dan de opzegging bij uw huidige verzekeraar. U bent nog geen klant bij de Onderlinge maar wilt wel van de kortingsregeling profiteren? Kom langs op ons kantoor, dan zoeken we samen een oplossing! U hebt een zorgverzekering bij CZ maar bent nog geen klant van OVM Zegveld en Omstreken En wilt ook in aanmerking komen voor 5% korting. Neem contact met ons op en wij regelen het voor u. U hebt een eigen bedrijf, bent ZZP er of free lancer Voor u geldt een aparte regeling; ook in dit geval kunnen wij u een korting aanbieden. Neemt u s.v.p. rechtstreeks contact met ons op voor nadere informatie. Verzekeringsinfo Een periodieke uitgave van Onderlinge Verzekerings Maatschappij Zegveld e.o. U.A.

2 2 Verzekeringsinfo winter 2011/12 Vitaliteitsspaarregeling opvolger van levensloop De levensloopregeling wordt opgeheven. Er komt iets nieuws voor in de plaats: de Vitaliteitsregeling. De regeling gaat in vanaf 1 januari Kenmerken vitaliteitssparen Met vitaliteitssparen is het mogelijk om fiscaal voordelig te sparen. Dit kan in de vorm van een spaarrekening, een spaarverzekering of een spaarrecht. Het totale gespaarde bedrag mag maximaal ,- bedragen. Jaarlijks is maximaal 5.000,- aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. Ten aanzien van het gespaarde bedrag bestaat er een vrijstelling in box 3. U betaalt geen vermogensrendementsheffing over het gespaarde bedrag. In tegenstelling tot eerdere berichten is het gespaarde bedrag vrij te besteden. De gespaarde bedragen zijn flexibel opneembaar. De opgenomen bedragen worden echter wel belast. Deelname Deelname aan vitaliteitssparen staat open Waarom een eigen vervoerverzekering? Diefstal van spullen uit uw bedrijfswagen kan bijzonder vervelend uitpakken. Zeker als het om uw gereedschap gaat, of uw bestellingen. U kunt dan de afspraak met uw klant immers niet nakomen. Met de eigen vervoerverzekering dekt u zich hier goed tegen in. De eigen vervoerverzekering vergoedt schade door verlies of beschadiging van gereedschappen en (handels)goederen die u met uw eigen (bestel)auto vervoert. Ook wanneer dieven materialen uit uw auto weghalen. Dit betreft een 24-uurs dekking in alle EU landen en in Noorwegen en Zwitserland. Ook materiële schade door stakingen of blokkades is gedekt op deze verzekering. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor schade door bederf als gevolg van het uitvallen van een koelinstallatie. Daarnaast zijn de opruimingskosten en schade aan hulpmaterialen gedekt. voor werknemers, ondernemers en de zogenoemde resultaatgenieters. Hiermee is de regeling ruimer dan de vorige regelingen die alleen open stonden voor werknemers. Tevens kan de regeling ook gebruikt worden als een aanvullend inkomen wanneer iemand eerder met pensioen wil gaan. Er geldt wel een beperking, namelijk dat er vanaf het 62e levensjaar maar maximaal ,- per jaar mag worden opgenomen van het tegoed. Overgangsregeling levensloop Per 2012 wordt de levensloop afgeschaft. Deelnemers die op 31 december 2011 tenminste 3.000,- op een levenslooprekening hebben staan, kunnen gebruik blijven maken van de levensloop totdat zij de AOW gerechtelijke leeftijd hebben bereikt. Tevens heeft iedereen de keuze om in 2013 zijn levenslooptegoed om te zetten in vitaliteitssparen. Bij deelnemers die niet aan de overgangsregeling voldoen en niet voor omzetten kiezen, zal het tegoed eind 2013 worden belast als loon. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met uw Onderlinge. Nog profiteren van spaarloonregeling Wie nog gebruik wil maken van de spaarloonregeling, moet nu echt haast maken. De regeling wordt per 1 januari afgeschaft, maar de meeste banken houden al halverwege deze maand met de regeling op. Per jaar kunt u normaal gesproken maximaal 613,- inleggen in een spaarloonregeling. Dat geld kan dan pas na 4 jaar weer belastingvrij opgenomen worden. Maar nu de regeling per 1 januari wordt afgeschaft, hoef je opeens niet meer 4 jaar te wachten om gebruik te maken van het belastingvoordeel. Het gespaarde brutoloon wordt in één keer belastingvrij uitgekeerd. Dat kan tot 250,- belastingvoordeel opleveren. Zo kun je nog gebruik maken van de regeling zonder bank. Wie nog snel wil profiteren van de spaarloonregeling, is hiervoor niet per se afhankelijk van de banken. Werkgevers kunnen namelijk in december nog tot 613,- inhouden van het brutosalaris van een werknemer en dit op een interne grootboekrekening zetten. Uw werkgever is overigens niet verplicht om hieraan mee te werken.

3 3 ZZP er zonder verzekering is persoonlijk aansprakelijk Een zelfstandige zonder personeel (ZZP er) is een ondernemer die zelfstandig als privé-ondernemer optreedt en opdrachten uitvoert. Aan iedere opdracht ligt een afspraak, contract of overeenkomst ten grondslag en komt aansprakelijkheid als gevolg van het niet nakomen van een verplichting door een afspraak, contract of overeenkomst bij een ZZP er direct in beeld. De zelfstandige zonder personeel is een groeiende beroepsgroep in de samenleving. Soms werken zelfstandigen vanuit de huissituatie of een klein kantoor, maar meestal worden ze door opdrachtgevers ingeleend en werken ze op locatie. Als iemand u heeft ingehuurd en u veroorzaakt tijdens uw werkzaamheden schade of een ongeval, dan bent u zelf aansprakelijk. U verricht uw werk immers als zelfstandige en daarmee bent u zelf verantwoordelijk voor uw werk(wijze). Of u hebt een product of dienst geleverd dat een gebrek of tekortkoming vertoont. Of u komt afspraken in een contract niet na. Als u aansprakelijk gesteld wordt, kan dat soms vervelende en enorme schadeclaims tot gevolg hebben. Claims die met een beetje pech het einde van uw eigen onderneming kunnen betekenen, als u zich niet goed verzekerd hebt. Een ZZP er is immers met zijn gehele privévermogen aansprakelijk. De particuliere WA-verzekering dekt alleen de schade die uw gezinsleden, u als privé-persoon, of huisdieren aan anderen toebrengen. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kan een ZZP er zich indekken tegen schade die kan ontstaan tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Schade die door de ZZP er wordt veroorzaakt aan personen, andermans goederen of schade die door toedoen van de ZZP er wordt veroorzaakt vallen in beginsel onder die verzekering. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw Onderlinge. Waarom een aansprakelijkheidsverzekering? Schade kan op heel veel manieren ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je onbedoeld spullen van een ander beschadigt of dat iemand door jouw schuld gewond raakt. In dat geval kun je ervan uitgaan dat je hiervoor meestal aansprakelijk bent. Een schadeclaim kan hoog oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van jou en jouw gezin voor materiële schade (schade aan spullen) en letselschade (schade aan de gezondheid van mensen). Wanneer ben je aansprakelijk? Als je iets doet waardoor schade ontstaat, dan kun je daarvoor op grond van de wet aansprakelijk zijn. Dat betekent dat je de financiële schade moet vergoeden. Ook ben je aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is doordat je niets hebt gedaan, terwijl je wel wat had moeten doen. Dit staat in de wet. Voor deze wettelijke aansprakelijkheid biedt de aansprakelijkheidsverzekering dekking.. Voor wie geldt de verzekering? Het is mogelijk een alleenstaandendekking of een gezinsdekking af te sluiten. Heb je een gezinsdekking afgesloten, dan is ook de schade die je partner of een van je kinderen aan anderen toebrengt, verzekerd. Ook zijn inwonende ouders, schoonouders en grootouders onderdeel van het gezin. Minderjarige kinderen zijn altijd meeverzekerd, ook als ze niet thuis wonen. Meerderjarige kinderen zijn meeverzekerd als ze thuis wonen of buitenshuis wonen in verband met studie. Let op De verzekeraar keert alleen uit wanneer sprake is van schade waarvoor je volgens de wet aansprakelijk bent en niet de schade waarvoor je je alleen moreel verantwoordelijk voelt. Deze verzekering dekt niet het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Daarvoor heb je een (wettelijk verplichte) motorrijtuigenverzekering nodig. Het kan gebeuren dat je spullen die je leent, huurt of voor iemand bewaart, beschadigt en dat je hiervoor aansprakelijk bent. Lijkt het alsof het jouw eigen spullen zijn? Dit wordt ook wel opzicht genoemd, dan vergoedt de verzekeraar in dat geval de schade misschien niet. Eigen spullen zijn namelijk niet verzekerd. Bij een gezinsdekking is de grootte van het gezin niet van invloed op de premie. Wel is de woonsituatie heel belangrijk. Woont u met uw ouders of schoonouders bijvoorbeeld op één adres? Is het echt één gezin of is het eigenlijk een aparte huishouding? Dit is heel bepalend voor de dekking van de verzekering en kan als het niet goed geregeld is hele vervelende gevolgen hebben bij een schade. Wilt u weten of u de juiste dekking voor uw gezin heeft, neem dan contact op met uw Onderlinge.

4 4 Verzekeringsinfo winter 2011/12 Reisverzekering met wintersportdekking Wilt u straks goed verzekerd de skipiste af? Check dan of uw reisverzekering wel een wintersportdekking heeft. Want de risico s van gevaarlijke sporten zoals skiën en snowboarden worden door een standaard reisverzekering niet gedekt. Met een reisverzekering met wintersportdekking bent u tijdens het skiën verzekerd voor medische kosten en buitengewone kosten in verband met redding, opsporing of repatriëring. Dat is verstandig want deze kosten kunnen nog flink in de papieren lopen. Denk alleen al aan een helikoptervlucht tijdens een reddingsactie of een gipsvlucht terug naar Het Verbond van Verzekeraars vindt het belangrijk dat u als consument beschikt over heldere, praktische en objectieve informatie. Daarom heeft deze overkoepelende organisatie de website gelanceerd. Bijna alle verzekeringsmaatschappijen die op de Nederlandse markt actief zijn, zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond vindt het belangrijk dat de consument kennis heeft Nederland. Sla uw polisvoorwaarden er dus eens op na en controleer of uw (doorlopende) reisverzekering een wintersportdekking heeft. U kunt uiteraard ook altijd navraag bij uw Onderlinge doen. Veel mensen sluiten een doorlopende reisverzekering. Dit is niet alleen handig, omdat u uw reisverzekering dan niet kunt vergeten, maar meestal ook voordeliger dan een losse reisverzekering. Tips om ongelukken op piste te voorkomen Vakantiegangers reizen binnenkort weer af voor een heerlijke wintersportvakantie. Maar er zijn nogal wat risico s op blessures en botbreuken. Daarom enkele tips om ongelukken te voorkomen: Een goede fysieke voorbereiding, de juiste uitrusting en voeding zijn essentieel. De voorbereiding begint al voor vertrek Nieuwe website allesoververzekeren.nl naar de wintersport. Het versterken van de bovenbenen, versoepelen van gewrichten en het verbeteren van het evenwicht zijn heel belangrijk. Neem wat vaker de trap en wandel geregeld voordat je met skivakantie gaat. Andere vormen van geschikte sporten kunnen joggen, fietsen, rollerbladen of steppen zijn. Geschikte kleding en een skiuitrusting die past bij het lichaamstype en skiniveau is essentieel. Het goed afstellen van bindingen door een professional kan vaak knieletsel voorkomen. Voor alle leeftijden en alle vormen van wintersport is het dragen van een helm ook van belang. Zo kunnen schedeltrauma s en gezichtsletsel door botsingen, eenvoudig worden voorkomen. Verder is het verstandig de veiligheidsregels te respecteren, de verschillende soorten pistes en niveaus in acht te nemen en het weerbericht in de gaten te houden. van de producten die verzekeraars aanbieden. Het Verbond helpt u daarbij graag. Met de informatie op deze website kunt u als consument zelf nadenken over welke verzekeringen bij u passen en welke niet. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neemt u dan contact op met uw Onderlinge.

5 5 Recordaantal verzekerden kiest voor een andere zorgverzekering Dit jaar veranderen naar verwachting ongeveer 1,6 miljoen Nederlanders van zorgverzekering. Het aantal overstappers komt daarmee waarschijnlijk twee keer zo hoog als vorig jaar te liggen. Als het jaar van de invoering van de basisverzekering niet wordt meegerekend, gaat het om een recordaantal overstappers. De oorzaak is waarschijnlijk de verdere stijging van zowel de premie als het eigen risico van zorgverzekeringen. Misschien overweegt u ook om van zorgverzekeraar te veranderen. Omdat u te veel premie betaalt of u zich niet helemaal kunt vinden in de voorwaarden. U kunt één keer per jaar van zorgverzekeraar veranderen. U kunt vóór 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. U dient wel rekening te houden met de bezorging van de post tijdens de feestdagen. Wees er dus op tijd bij. Als u uw huidige verzekering niet opzegt, dan blijft u automatisch voor het volgende jaar bij dezelfde zorgverzekeraar verzekerd. Nieuwe zorgverzekering afsluiten Als u uw huidige verzekering heeft opgezegd, heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen. De verzekering bij de nieuwe zorgverzekeraar gaat dan wel (met terugwerkende kracht) op 1 januari in. Als u te laat bent met het afsluiten van een verzekering bij een nieuwe verzekeraar kunt u een boete krijgen. In de regel zegt uw nieuwe zorgverzekeraar uw oude zorgverzekering op. Dit is mogelijk doordat er afspraken zijn gemaakt tussen de verschillende zorgverzekeraars. U dient u zich dan wel vóór 1 januari te hebben aangemeld bij uw nieuwe zorgverzekeraar, anders heeft de nieuwe zorgverzekeraar te weinig tijd om uw oude zorgverzekering op te zeggen. U kunt hiervoor natuurlijk ook uw Onderlinge inschakelen. Wij kunnen u geheel vrijblijvend adviseren. Pas op voor mannetjes op grote parkeerplaatsen Een sterretje in de autoruit, dat overkomt iedereen wel eens. Geen probleem, gewoon laten repareren. De verzekering dekt de schade, toch? Of niet? Ja, bij veel All Risk/casco of WA-plusverzekeringen krijgt u herstel van autoruitschade vergoed. Maar, let op! Niet alle verzekeraars vergoeden de schade zomaar. Zij werken samen met geselecteerde autoruitherstelbedrijven. Alleen als u daar de schade laat herstellen, krijgt u een vergoeding. Is het sterretje nog te repareren, dan wordt dit 100% door de verzekeraar vergoed. Moet de ruit vervangen worden, dan heeft u een eigen risico. Doorgaans wordt dit eigen risico gehalveerd als de ruitvervanging door een geselecteerd herstelbedrijf wordt uitgevoerd. Niet declareren Het komt regelmatig voor dat op grote parkeerplaatsen mannetjes rondlopen die autoruiten controleren op sterretjes. Zij bieden aan de schade ter plekke te repareren. Helaas zijn zij meestal niet aangesloten bij uw autoverzekeraar en leveren niet de noodzakelijke service en de kwaliteit. U loopt dan het risico dat de verzekeraar de door u gemaakte kosten niet vergoedt! Dus heeft u autoruitschade? Neem gerust contact op de Onderlinge om even na te vragen bij wie u de schade het beste kunt laten herstellen.

6 6 Verzekeringsinfo winter 2011/12 MilieuSchadeVerzekering: een heldere saneringspolis Risico s horen bij ondernemen. Maar ondernemers weten wel graag wélke risico s ze lopen. En hoe hoog die risico s zijn. Daarom heeft u, als ondernemer, een compleet pakket aan bedrijfsverzekeringen in huis. Maar is uw pakket ook daadwerkelijk compleet? Veel verzekeringsmaatschappijen hebben milieuschade geschrapt uit de brand- en aansprakelijkheidspolissen. Daardoor zijn momenteel honderdduizenden ondernemingen niet verzekerd tegen milieuschade. Grote kans dat ook u tot die groep behoort. En weet u dan eigenlijk wel hoevéél risico u loopt? Branden bij bedrijven of boerderijen tonen regelmatig aan dat de kosten van het opruimen van milieuschade behoorlijk kunnen oplopen. Zo kan het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar ,- kosten. Als u daar niet voor verzekerd bent komen de kosten voor úw rekening. Wilt u dat risico wel lopen? Wilt u weten of u wel verzekerd bent voor de gevolgen van milieuschade? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Tips om bevroren leidingen te voorkomen Let op, de winter komt eraan Met de voorspelde koudegolf kan het gebeuren dat uw leidingen gaan bevriezen. Bij deze vijf tips om schade aan uw leidingen in de woning, het vakantiehuisje of in uw caravan te voorkomen. En wat moet u doen als het al te laat is? Hoe voorkomen? Controleer regelmatig de hoofdkraan en de watermeter. Is de kraan goed beschermd in vorstperiodes? Lekt de hoofdkraan niet? Voorkom tocht in de ruimten waar de hoofdkraan, de leidingen en de watermeter zitten. Gaten en kieren moet u dichten. Let op: als ook de gasmeter in dezelfde ruimte hangt, moet u de ruimte wel ventileren. Isoleer dan alleen de waterleidingen en de watermeter. Hebt u buitenkranen en kranen in onverwarmde ruimten? Tap de kranen af en sluit ze af tijdens vorstperiodes. Bent u langere tijd van huis? Dan moet u meer maatregelen treffen. Draai voor uw vertrek alle radiatoren in uw huis een beetje open en zet de thermostaat van de verwarming op minimaal 10 C. Wat als uw leiding toch bevroren is? Als er tijdens een vorstperiode geen water meer uit uw kranen komt, controleer dan eerst even bij de buren. Als zij nog wel watertoevoer hebben, is de kans groot dat uw leiding ergens bevroren is. Sluit het water af met de hoofdkraan. Controleer al uw leidingen, vooral die op onverwarmde plaatsen. Als u het probleem zelf aanpakt, verwarm dan zachtjes de bevroren leiding met een haardroger. Doe dat nooit met vuur! Het water begint na ontdooiing weer te lopen, opgepast dus met openstaande kranen. Ook na het ontdooien is voorzichtigheid geboden bij het opendraaien van de hoofdkraan, de kans dat er buizen zijn gesprongen, is immers groot. Als de leiding al gebarsten is, wacht dan met ontdooien tot de loodgieter ter plaatse is om die te herstellen. Als een waterlek de eerste waarschuwing is die u krijgt, sluit dan onmiddellijk de hoofdkraan af en contacteer uw loodgieter.

7 7 Maak kans op een notebook Als u meedoet aan de puzzel maakt u kans op een notebook. Wij verzoeken u weer een aantal vragen te beantwoorden. Die antwoorden kunt u in deze uitgave terugvinden. Hieruit kunt u een woord samenstellen en dat is de oplossing van de puzzel. Iedereen kan deze puzzel dus oplossen. Om voor de hoofdprijs in aanmerking te kunnen komen, moet u de oplossing binnen twee weken na het verschijnen van de Verzekeringsinfo insturen. De prijswinnaars krijgen automatisch bericht. Winterpuzzel 2011/12 Zoek de antwoorden in de artikelen op blz. 2 t/m 6. Vul de gevraagde woorden in. U leest dan in de vet omrande verticale kolom de oplossing en stuur deze in Per 2012 wordt de.. afgeschaft. Met welke autoruitherstelbedrijven werken zij samen? Wat moet u met gaten en kieren doen? Misschien overweegt u ook om van.. te veranderen. Maar is uw.. ook daadwerkelijk compleet? Neem wat vaker de... Wat heeft een ZZP er niet? Wie is niet verplicht om hieraan mee te werken? De verzekeraar keert geen schade uit waarvoor je je alleen moreel.. voelt. Colofon De Verzekeringsinfo is een gezamenlijke uitgave van verscheidene Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen in heel Nederland. Een Onderlinge is een zelfstandige verzekeringsmaatschappij die voor eigen rekening branden aanverwante verzekeringen accepteert, zowel rechtstreeks en in sommige gevallen door bemiddeling van een beperkt aantal tussenpersonen. Een Onderlinge kan optreden als bemiddelaar voor alle vormen van verzekering, financiering, pensioen en hypotheek. U kunt zich rechtstreeks tot een Onderlinge wenden. Een Onderlinge is een vereniging, die ten behoeve van haar leden het verzekeringsbedrijf uitoefent, zonder winstoogmerk. Dat wil dus zeggen dat de leden het laatste woord hebben en de ledenvergadering het hoogste orgaan is. Ieder lid kan derhalve een werkzaam aandeel hebben door onder meer op de genoemde vergadering van zijn of haar rechten gebruik te maken. Aan de totstandkoming van deze Verzekeringsinfo is uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Redactie, productie en vormgeving: Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen. Druk: Media Center Rotterdam Antwoordkaart Wilt u met mij een afspraak maken inzake: Gratis en vrijblijvend advies voor al mijn lopende verzekeringen Gratis en vrijblijvend informatie over doorlopende reisverzekering Gratis en vrijblijvend informatie over ongevallenverzekering Oplossing puzzel Uw gegevens Naam Adres Postcode Woonplaats adres Telefoon Polisnummer(s)

8 8 Verzekeringsinfo winter 2011/12 Madelon Wolmerstett nieuw bij de Onderlinge Het team van Onderlinge Zegveld is per 1 november jongstleden versterkt met Madelon Wolmerstett. De 34-jarige inwoonster van Zegveld heeft al veel ervaring in de verzekeringsbranche. Bij de Onderlinge is zij nu werkzaam als commercieel medewerkster binnendienst. Zij zal zich in haar nieuwe baan voornamelijk bezig houden met schadeverzekeringen.,,en dat is voor mij een nieuwe tak van sport, vertelt ze op het kantoor van de Onderlinge.,,Ik ben op mijn negentiende jaar in de verzekeringsbranche begonnen. Eerst bij een verzekeraar, daarna een adviesbureau en tot voor kort bij een tussenpersoon in Lisse. De reisafstand van Zegveld naar de Bollenstreek ging mij echter tegenstaan, daarom ben ik blij met de mogelijkheid om bij de Onderlinge in mijn woonplaats te werken. Vakdiploma s Madelon Wolmerstett heeft vooral ervaring met leven- en pensioenproducten.,,daarvoor heb ik de nodige vakdiploma s op gebied van leven en pensioenen behaald. Ik heb naast mijn werk bijna altijd nog studies gevolgd. Dat doe ik nu weer, want voor mijn nieuwe functie heb ik het diploma Wft Schade nodig. De eerste weken bij haar nieuwe werkgever zijn Madelon Wolmerstett uitstekend bevallen.,,op kantoor werkt een klein en hecht team; de sfeer is goed. Een Onderlinge is ook wat informeler dan sommige andere bedrijven in de verzekeringsbranche. Hier kunnen onze klanten heel gemakkelijk naar binnen stappen als ze een vraag hebben. Het is laagdrempelig en dat maakt het ook zo leuk. Ik heb ook de plannen gezien van de uitbreiding van het kantoor en dat ziet er mooi uit. Alle voorwaarden om prettig te kunnen werken, zijn bij de Onderlinge aanwezig. Ik ben op dit moment druk met de zorgverzekeringen. Mensen hebben tot 1 januari de tijd om hun polis op te zeggen. Ondertussen ben ik uiteraard ook bezig mijn kennis op het gebied van andere soorten schadeverzekeringen op peil te brengen. O.V.M. Zegveld en Omstreken Antwoordnummer XJ Woerden Antwoordkaart

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld 1 jaar Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Najaar 2011 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel. 0348-691777 E-mail: info@ovmzegveld.nl Internet: www.ovmzegveld.nl Paul Vonk nieuw

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger MERKELBAG ADVIESGROEP verzekeringen financieringen Zorgzaam Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger Wat laat u na? Zorgeloos

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

ZLM Totaalpakket. alles bij ZLM verzekerd

ZLM Totaalpakket. alles bij ZLM verzekerd 8,5 ZLM Totaalpakket alles bij ZLM verzekerd Inhoudsopgave Over ZLM Over ZLM Welkom bij ZLM 3 De beste verzekeraar van Nederland 3 Persoonlijk contact & snelle service 3 Profiteer van pakketkorting 4 Geen

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn.

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. HP voor werknemers Het HP TotaalPakket In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. Bij particulier verzekerden is er steeds meer vraag

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13 POLISVOORWAARDEN Autoverzekering MT 13 Voorwaarden bij uw autoverzekering U heeft een autoverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Op uw polis staat welke

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

Alles in één keer goed verzekerd. Met het ZekerheidsPakket Particulieren

Alles in één keer goed verzekerd. Met het ZekerheidsPakket Particulieren Alles in één keer goed verzekerd Met het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoudsopgave Het ZekerheidsPakket Particulieren 3 Wat wilt u verzekeren? 4 Het gemak van één pakket 5 Financieel voordeel door pakketkorting

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014 Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014 Beste onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze

Nadere informatie

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering RH2014 Rechtsbijstandverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Rechtsbijstandverzekering Inhoud Inhoud Leeswijzer 4 Contact 5 Algemene voorwaarden 7 1. Waarop baseren wij

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Hoeksche Waard Totaalpakket Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 - U wordt ontslagen. Zomaar. Van de een op de andere dag. - Uw nieuwe badkamer is geïnstalleerd.

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist Schadeverzekeringen Informatie voor de ondernemer CompleetVerzekerd Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening Branche Specialist Extra s voor de zakelijke dienstverlening

Nadere informatie