arbo unie: een dag aan de slag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "arbo unie: een dag aan de slag."

Transcriptie

1 arbo unie: een dag aan de slag.

2 Wat is Arbo Unie? Arbo Unie werkt samen met werkgevers aan gezondheid, veiligheid en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Dat doen we ten behoeve van organisaties en hun werknemers. Door samenwerking halen we de beste resultaten. We zijn een betrouwbare, nuchtere en eerlijke partner. Arbo Unie heeft ruim honderd jaar ervaring. Daar zijn we trots op. Het bevorderen van optimale arbeidsomstandigheden vanuit onze deskundigheid en expertise is ons doel. We zijn resultaatgericht, dus we helpen deze adviezen ook te implementeren uur Je moet op elk tijdstip alert zijn. Reactoroperator Arjen, Nuclear Research and consultancy Group <Nuclear Research and consultancy Group Voor sommige medewerkers van Nuclear Research and consultancy Group (NRG) zijn de werkzaamheden belastend, zoals voor de ploegendiensten bij de bedrijfsbrandweer en de operators van de kernreactor. Arbo Unie is daarom met NRG een medisch onderzoek gestart om onder andere de alertheid van medewerkers te onderzoeken. Ook adviseert Arbo Unie over de lichamelijke belasting bij medewerkers die dagelijks betrokken zijn bij de verwerking van allerlei hoog radioactief materiaal. Deze werkzaamheden zorgen samen met de juiste verzuimbegeleiding voor een nóg lager verzuimpercentage: van 3,4% naar zelfs minder dan 3%. 2 3

3 <Plegt-Vos Bouwgroep De 527 medewerkers van Plegt-Vos Bouwgroep vormen de kern van het bedrijf. Daarom is het belangrijk om hen duurzaam inzetbaar te houden. De jongste werknemer is 19, de oudste 64. Om iedereen in zijn werkende leven vitaal, gemotiveerd en inzetbaar te houden - ongeacht leeftijd of levensfase - werkt Arbo Unie samen met Plegt-Vos Bouwgroep aan de levensstijl van de medewerkers. Arbo Unie geeft bijvoorbeeld inzicht in de fitheid en de risico s per vestiging. Maar zet ook preventief individuele trajecten in zodat mensen in de toekomst minder vaak uitvallen. Dankzij het levensfasebewust personeelsbeleid kunnen de medewerkers beter presteren - jong en oud uur Ik geniet van projecten die volgens planning worden opgeleverd. Kees Hovius, Plegt-Vos Bouwgroep 4 5

4 Wat doet Arbo Unie? Arbo Unie biedt alles om samen het beste uit werknemers te halen. Of daar nou een arts, een veilige werkomgeving, een keuring of een training voor nodig is. Arbo Unie geeft effectieve en praktische adviezen om een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen. Samen met de werkgever zorgt Arbo Unie ervoor dat adviezen gerealiseerd worden. Arbo Unie heeft een breed aanbod van diensten. Met dit aanbod bieden we voor elke organisatie een integrale aanpak. Een aanpak die aantoonbaar resultaat oplevert uur Door elke dag iets nieuws te ontdekken blijft het interessant. Booi Kluiving, Natuurmonumenten <Natuurmonumenten De werkomgeving van medewerkers van Natuurmonumenten is anders dan die van veel Nederlanders. Ze zijn veel in de natuur en hebben daarom specifieke vragen over verzuim en preventie. Arbo Unie geeft bijvoorbeeld advies over infectieziekten zoals Q-koorts. Ook geeft Arbo Unie voorlichting over de risico s van besmette tekenbeten en over de noodzaak elke dag het lichaam hierop te controleren. Zo kunnen de medewerkers van Natuurmonumenten ook zelf een bijdrage leveren aan hun gezondheid op de werk vloer. 6 7

5 9.44 uur Werken moet niet alledaags zijn. Egbert Vrieling, Burgers Zoo Arnhem Wat doet Arbo Unie? Om de weg te wijzen binnen het brede aanbod van diensten gebruikt Arbo Unie een overzichtelijke indeling. Weer aan de slag Elke dag gaan miljoenen Nederlanders aan het werk. Voor de meesten is hun werk een belangrijk en waardevol onderdeel van hun bestaan. Met collega s brengen ze vaak meer tijd door dan met hun partner of hun kinderen. En wanneer mensen om wat voor reden dan ook niet kunnen werken, willen ze zo snel mogelijk weer aan de slag. Gezond aan de slag Om prettig te kunnen werken is het belangrijk fit en vitaal te zijn. Uiteraard zijn er veel manieren waarop werknemers hier iets aan kunnen doen, al dan niet in samenwerking met de werkgever. Daarnaast komen bij het creëren van een gezonde werkomgeving veel factoren kijken. Arbo Unie adviseert hierover en zorgt voor een effectief resultaat. Burgers Zoo Arnhem> Het werken met wilde dieren vraagt om goede veiligheidsomstandigheden. Maar ook welzijn en gezondheid zijn belangrijk in Burgers Zoo Arnhem. Arbo Unie voerde een risico-inventarisatie en -evaluatie uit. Bij het werken met de olifanten wordt nu goed rekening gehouden met de veiligheid van het dier en de verzorger. Ook in andere werkzaamheden (bijvoorbeeld onderhoud) worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, zodat medewerkers zich beter bewust zijn van de risico s en de veiligheid verder is toegenomen. Veilig aan de slag Het is ontzettend belangrijk dat in een werkomgeving alle mogelijke risico s onderkend worden en dat de omstandigheden zó worden aangepast dat die risico s minimaal zijn. Voor een kantoormedewerker betekent dat bijvoorbeeld een optimale werkhouding, maar voor beroepen met specifieke risico s is er speciale aandacht vanuit Arbo Unie. Of je nu met de computer of op de ambulance werkt, onze experts helpen iedereen zo veilig mogelijk zijn beroep uit te oefenen. Gekeurd aan de slag Voor veel mensen die aan het werk zijn, geldt dat het belangrijk is regelmatig te checken of ze voldoen aan de eisen die gesteld worden aan hun werk. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden voor een (periodieke) check waarmee je weer met een gerust hart aan de slag kunt. Optimaal aan de slag De meeste mensen zijn van nature bereid om er iets van te maken. Of je nu een bouwvakker bent, een grafisch ontwerper of een belastingconsulent, aan het einde van de dag wil je het gevoel hebben dat je iets nuttigs hebt gedaan. Om er iets van te maken is geen instantie nodig die je dat leert. Maar wel een partij die mensen ondersteunt bij deze aangeboren eigenschap. Werknemers inspireren, laten groeien, hun betrokkenheid vergroten: dat is van belang om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Samen aan de slag De dagelijkse praktijk rond verzuim, gezondheid, veiligheid, productiviteit, keuringen, etc. is uiteraard complex en veelzijdig. Arbo Unie gelooft in op de klant toegesneden oplossingen. De beste aanpak ontwikkel je samen. 8 9

6 10.28 uur Je werkt hier met je handen én je hoofd. Marga Beekhuizen, KeyGene <KeyGene Werklust en ambitie typeren de wetenschappers van KeyGene. Diezelfde werklust en ambitie zorgden ervoor dat de wetenschappers hun onderzoeksresultaten soms vóór bewust en veilig werken stelden. Arbo Unie zette samen met KeyGene een intern audit systeem op: een beleid waarbij een aantal werknemers wordt opgeleid tot auditor en vervolgens met elkaar overleggen over de mate van veilig werken. Op die manier voeren de auditoren een diepgaande analyse uit en geven intern advies. Door het gezamenlijk opzetten van dit systeem is er bij KeyGene meer draagvlak voor veilig werken. En is veiligheid weer een vast onderdeel van het onderzoeksproces geworden

7 Wat is de boodschap van Arbo Unie? Arbo Unie gaat over oplossingen. Medewerkers van Arbo Unie hebben een oplossingsgerichte aanpak en laten dit ook zien in de samenwerking met organisaties. Arbo Unie deelt de kennis en deskundigheid die haar kenmerkt met klanten, voor een optimaal resultaat. Arbo Unie stelt de klant écht centraal. Medewerkers van Arbo Unie denken en handelen daarom altijd vanuit de behoefte van de klant uur Een gezonde werkomgeving vind ik het belangrijkste. Rolf Frohwein, Provincie Flevoland <Provincie Flevoland De Provincie Flevoland bereidt zich voor op de toekomst, waarbij bruggen en sluizen op afstand zullen worden bediend. Dat gaat gebeuren vanuit één centrale bedieningspost in Lelystad. Samen met deskundigen van Arbo Unie onderzoekt de Provincie Flevoland of deze manier van werken veilig is, of de werkplekken ergonomisch in orde zijn en of de werkomgeving optimaal is. Met dit advies kunnen werknemers ook in de toekomst efficiënt en gezond aan het werk

8 12.06 uur In de zorg moet je van aanpakken weten. Joyce Wichers, Woon- en Zorgcentrum De Vriezenhof <Woon- en Zorgcentrum De Vriezenhof Het verzuimpercentage bij Woon- en Zorgcentrum De Vriezenhof is laag. Dat komt onder andere doordat De Vriezenhof gekozen heeft voor een eigen regiemodel. De leidinggevende speelt een actieve rol in het verzuimproces en heeft daardoor zelf de regie over de vorm en inhoud van de verzuimbegeleiding, Arbo Unie biedt ondersteuning. Als er verzuim is, werken Arbo Unie en De Vriezenhof samen aan de juiste begeleiding, zodat iedereen zo snel mogelijk weer aan het werk kan

9 Hoe communiceert Arbo Unie? Arbo Unie praat op basis van haar expertise op een nuchtere en eerlijke manier. Uitingen zijn inspirerend, maar nooit zweverig. Arbo Unie praat niet alleen, maar luistert juist. Arbo Unie is toegankelijk; medewerkers van Arbo Unie zijn benaderbaar. Arbo Unie wil altijd aan de slag. Arbo Unie is positief en energiek. Onze medewerkers zijn ondernemend en oplossingsgericht. In alle uitingen van Arbo Unie komt de combinatie van betrouwbare autoriteit en enthousiasme terug Door snel te schakelen ontstaat er bewegingsruimte. Christel Tan, Saltomontessorischool de trinoom <Saltomontessorischool de trinoom Saltomontessorischool de trinoom en Arbo Unie werken samen aan een juiste verzuim- en re-integratiebegeleiding van de werknemers. Doordat de bedrijfsarts op locatie werkt, kunnen bedrijfsarts, directie, schoolleiders en afdeling personeelszaken snel schakelen. Hierdoor kunnen we snel de beste begeleiding starten om de werknemer weer met plezier aan de slag te krijgen

10 14.21 uur Een fijne werksfeer motiveert enorm. Kees Vogel, Broekhuis Harderwijk <Broekhuis Harderwijk Met ruim 700 medewerkers is het voor Broekhuis, actief in de autobranche, erg belangrijk dat de medewerkers zo inzetbaar mogelijk zijn. Broekhuis voert daarom jaarlijks functioneringsgesprekken, stelt persoonlijke ontwikkelplannen met de medewerkers op, onderzoekt samen met Arbo Unie periodiek de tevredenheid van de medewerkers en stimuleert sport en beweging. Resultaat: een open bedrijfscultuur en een verzuimpercentage dat ruim onder het branchegemiddelde ligt

11 Waar werkt Arbo Unie met werkgevers aan? Werkgevers willen duidelijkheid en gemak: mensen die tijdelijk uitgeschakeld zijn weer aan het werk krijgen, mensen die aan het werk zijn gezond en veilig aan het werk houden en waar mogelijk zelfs productiever maken. Werkgevers willen betrokken werknemers die met plezier aan de slag gaan en die zich ontwikkelen om het beste uit zichzelf en uit hun werk te halen. Ze willen werknemers die optimaal aan de slag zijn. Arbo Unie werkt vanuit deze wensen en behoeftes samen met werkgevers aan inzetbaarheid uur Grote klussen draaien vaak om details. Wilmer Matis, PPG Coatings B.V. <PPG Coatings B.V. Om de risico s van het werken met verfstoffen te minimaliseren, werken PPG Coatings B.V. en Arbo Unie actief samen aan een gezonde bedrijfsvoering. Deskundigen van Arbo Unie voeren onder andere risicogerichte gezondheidsonderzoeken uit en beoordelen de consequenties voordat er een nieuwe stof wordt geïntroduceerd. En met resultaat: tien jaar geleden was het verzuim nog 12,5%, inmiddels ligt het al enkele jaren ruim onder de 2%

12 16.05 uur Met goed luisteren kom je een heel eind. Lia de Goei, Centraal Boekhuis Centraal Boekhuis> Arbo Unie optimaliseert voor organisaties de ergonomie op de werkvloer. Om zo dicht mogelijk bij de mensen op de werkvloer te blijven en werknemers te activeren er zelf iets aan te doen, leidde Arbo Unie bij Centraal Boekhuis circa 40 ergocoaches en mentoren op. Arbo Unie trainde deze groep werknemers op het gebied van communicatie, didactiek en het overbrengen van veiligheidsbewustzijn. De werknemers leerden kritisch te kijken naar de arbeidsomstandigheden binnen Centraal Boekhuis, wat een schat aan informatie opleverde. Die gebruikt Centraal Boekhuis om continu verbeteringen in de ergonomie door te voeren

13 Waar komt Arbo Unie vandaan? Bedrijfsgeneeskunde bestaat al sinds Egyptenaren letselschade van slaven in de steengroeves probeerden te beperken. In de eeuwen hierna vervulden leger- en scheepsartsen vergelijkbare functies. In de 19e eeuw besloten steeds meer mensen in de nieuwe industriële centra te gaan werken waar geen regels waren en slechte arbeidsomstandigheden. Fabrieksartsen waren dus nodig. De geschiedenis van Arbo Unie gaat terug tot begin Stork in Twente en scheepswerf De Schelde in Zeeland stelden als eersten een fabrieksarts aan. Veel andere bedrijven volgden hun voorbeeld en zo ontstonden de eerste medische diensten binnen bedrijven. Deze afdelingen werden later omgevormd tot afdelingen bedrijfsgeneeskunde, die via opeenvolgende fusies, onderdeel van Arbo Unie zijn geworden. De ruim 100 jaar ervaring die Arbo Unie in de bedrijfsgezondheidszorg heeft, maakt dat klanten vanuit veel expertise en kennis het beste resultaat wordt geboden uur Voorschriften moeten geen keurslijf worden. Natasja Hurenkamp, Nefit Industrial <Nefit Industrial Bij het werken met smeedbaar gietijzer voor de industrie komen op sommige werkplekken repeterende werkzaamheden voor. Daarom wilde Nefit Industrial weten of de werkbelasting wel binnen de normen en richtlijnen viel. Arbo Unie adviseerde over de indeling van de werkzaamheden, de inrichting van de werkplekken en het gebruik van hulpmiddelen en implementeerde deze adviezen samen met Nefit Industrial. Dit leidde niet alleen tot minder lichamelijke klachten op de werkvloer, maar ook tot een efficiëntere productie

14 18.05 uur De verantwoordelijkheid houdt je scherp. Harry Torenburg, Havenbedrijf Rotterdam <Havenbedrijf Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam wilde rekening houden met de flexibiliteit van de werknemers. Duurzame inzetbaarheid is één van de doelen binnen de organisatie: werknemers productief, gemotiveerd en gezond aan het werk houden en ook aandacht besteden aan mobiliteit en roosterindelingen. Arbo Unie participeerde in het project Duurzame Havenmeester. Mede hierdoor is een pilot gestart bij de verkeerscentrale met een gezonder rooster (van collectief naar individueel). De eerste stap naar duurzame inzetbaarheid is gezet

15 Waar wil Arbo Unie naar toe? Het werk van Arbo Unie gaat allang niet meer alleen over ziekte en het terugdringen van verzuim. Tegenwoordig gaat het steeds meer over het stimuleren van de inzetbaarheid van medewerkers. Inzetbaarheid wordt mede bepaald door veiligheid en gezondheid, maar ook door kennis en vaardigheden, door wensen en ambities en door zaken als carrièremogelijkheden en werkverhoudingen. Ook is de manier waarop werknemers in het leven staan en de sociale omgeving van invloed. Arbo Unie helpt klanten medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Zo blijft werkend Nederland optimaal aan de slag. 19:46 uur Veiligheid begint bij het herkennen van de risico s. Peter Jansen, Brandweer Nijmegen <Brandweer Nijmegen Brandwerende kleding en persoonlijke factoren spelen een rol in de hittebelasting die brandweermannen en -vrouwen ervaren. Om hittebelasting te beheersen, werkt Brandweer Nijmegen nauw samen met Arbo Unie. Op basis van meetbevindingen geeft Arbo Unie advies aan de brandweer om gezondheidsschade te voorkomen. Het resultaat heeft effect: brandweermannen en -vrouwen presteren beter, zijn waakzamer, kunnen onder hittestress veilig handelen én het risico op ongevallen is afgenomen

16 Burgers Zoo Arnhem> Een medische keuring is onder andere verplicht voor alle beroepsduikers, brandweerduikers en overdrukwerkers. Zo ook voor de medewerkers van Burgers Ocean, het zeeaquarium van Burgers Zoo Arnhem. Omdat het lichaam onder water met andere factoren te maken heeft dan boven water - denk aan perslucht en overdruk - worden de medewerkers periodiek gekeurd door een gecertificeerde duikersarts van Arbo Unie. Arbo Unie inventariseert daarnaast ook de risico s van de werkzaamheden en adviseert over mogelijke verbeterpunten, waardoor de duikers zo veilig mogelijk kunnen werken. Bedankt! Arbo Unie bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze uitgave. In het bijzonder de medewerkers van haar klanten die zijn gefotografeerd. 20:05 uur Door je lijf gezond te houden, presteer je beter. Erik Gijzen, Burgers Zoo Arnhem Bedankt: Brandweer Nijmegen Broekhuis Harderwijk Burgers Zoo Arnhem Centraal Boekhuis Havenbedrijf Rotterdam KeyGene Natuurmonumenten Nefit Industrial Nuclear Research and consultancy Group Plegt-Vos Bouwgroep PPG Coatings B.V. Provincie Flevoland Saltomontessorischool de trinoom Woon- en Zorgcentrum De Vriezenhof 30

17 32

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO!

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen voorkomen dat vrouwen arbeidsongeschikt raken. 10 voorbeelden. bewustzijn beleid begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen

Nadere informatie

Waarom zijn we ermee opgehouden?

Waarom zijn we ermee opgehouden? Duurzame inzetbaarheid: Waarom zijn we ermee opgehouden? eenvoud werkt. Talenten versterken en ondersteunen bij uitdagingen. We doen het al! Leerkrachten hebben het beste met de leerlingen voor: we willen

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie

Wat is uw plek in het jaargesprek?

Wat is uw plek in het jaargesprek? Wat is uw plek in het jaargesprek? Laat uzelf en het UMCG groeien Medewerkers geven UMCG ruime 7 In medewerkersonderzoeken scoort het UMCG al jarenlang een ruime 7 als werkgever. Medewerkers vinden hun

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie