Masteropleidingen in economie en bedrijfs - wetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masteropleidingen in economie en bedrijfs - wetenschappen"

Transcriptie

1 LEUVEN t Masteropleidingen in economie en bedrijfs - wetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

2 Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een vooropleiding volgde. De opleidingen aan de KU Leuven zijn gebaseerd op het innovatieve onderzoek van haar wetenschappers en professoren. Als masterstudent verdiep je je kennis, leer je kritisch analyseren en doe je zélf aan wetenschappelijk onderzoek. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende faculteiten is deze universiteit de ideale multidisciplinaire omgeving om je verder te ontplooien. De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen is een van de zestien faculteiten van de KU Leuven. De faculteit heeft campussen in Leuven, Brussel, Antwerpen en Kortrijk. Zowel inzake onderzoeksproductiviteit als onderwijskwaliteit staat de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de top in Vlaanderen. Ook buiten België wordt de faculteit geprezen voor haar internationale oriëntatie en haar onderzoeksen onderwijsreputatie. Bewijs daarvan is de Equis-accreditatie, het belangrijkste kwaliteitslabel voor business schools. Equis wordt enkel toegekend aan scholen die van internationalisering een topprioriteit maken, hechte banden hebben met het beleid en het bedrijfsleven, en uitmunten in de kwaliteitszorg voor hun onderwijs en onderzoek. 8 feb.kuleuven.be/home/equis Op de Leuvense campus worden het onderwijs, het innoverende wetenschappelijk onderzoek en de adviesverlening aan bedrijfsleven en beleidskringen gedragen door vijf departementen: Centrum voor Economische Studiën Marketing en Organisatie Accountancy, Financiewezen en Verzekeringen Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie Kwantitatieve Beleidsmethoden en Beleidsinformatica De faculteit combineert een onderzoeksgebaseerde vorming met een actieve wissel - werking met het bedrijfsleven en beleidskringen. Zo laat ze zich in haar beleid bijstaan door een corporate council en een uitgebreid netwerk van fellows uit het bedrijfsleven. Ze organiseert regelmatig workshops en discussiefora met captains of industry en kent een actieve samenwerking met de Vlerick Business School. Via haar inzet voor toegepast en beleidsvoorbereidend onderzoek speelt ze actief in op de maatschappelijke tendensen en het socio-economische beleid, en dat zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau. De faculteit heeft een uitgesproken internationale oriëntatie dankzij de vele samen - werkingsverbanden met topuniversiteiten: niet alleen in Europa, maar ook in onder meer de Verenigde Staten, Canada, Australië, Thailand, Singapore, Zuid-Afrika, Brazilië, India, China en Japan.

3 De Faculteit Economie en Bedrijfs wetenschappen biedt je in Leuven een hele waaier aan van masters, advanced masters, postgraduaten, doctoraats - programma s en de lerarenopleiding. Initiële masters Wil je een nieuwe opleiding toevoegen aan je curriculum of wil je een vertrouwde discipline verder uitdiepen? Aan de Faculteit Economie en Bedrijfsweten schap pen vind je tal van masteropleidingen voor zowel economische als niet-economische (academische) bachelors en masters, in het Nederlands en het Engels.. Advanced masters Na je masteropleiding kun je ervoor kiezen om een van de Engelstalige advanced masters te volgen in het domein van de economie of dat van de bedrijfs - wetenschappen. Die inter nationale programma s bieden een verregaande specialisatie aan in het gekozen studiegebied en worden ondersteund door het vooraanstaande wetenschappelijk onderzoek van het professorenkorps. Research masters & doctoraats programma s Wie gedreven is door wetenschappelijke nieuwsgierigheid en tijdens zijn opleiding goede resultaten behaalde, kan doctoreren. In de doctoraatsopleiding word je voor bereid op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek en werk je actief mee aan onderzoeksprojecten van het aller hoogste niveau. Initiële masters Master in het management Heel wat studenten met een niet-bedrijfseconomische vooropleiding worden tijdens hun loopbaan geconfronteerd met de nood aan diepgaand inzicht in bedrijfseconomie en management. Dit programma biedt je een brede basis, gaande van de economische disciplines (macro-economie en micro-economie) over een reeks onontbeerlijke kwantitatieve methoden voor een wetenschappelijke benadering van management, tot een aantal functionele managementdomeinen (accounting, financiën, marketing, productie en logistiek, personeelsbeleid en strategisch management). De opleiding geeft rechtstreeks toegang tot de master in de toegepaste economische wetenschappen en de Master of Business Economics, mits je het gepaste traject volgt. Voor studenten met een bachelor - diploma burgerlijk ingenieur geeft de master in het management ook toegang tot de master handelsingenieur. 8

4 Master in de beleidseconomie Deze masteropleiding heeft als doel om studenten met een niet-economische vooropleiding een brede kijk te geven op de wijze waarop economische theorievorming en economisch onderzoek kunnen bijdragen tot een beter begrip van beleids vraagstukken. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de economische intuïtie en visie, die nodig zijn voor een doordacht beleid. Het zwaartepunt van de studie ligt bij beleidsrelevante economische domeinen. Je wordt voorbereid op een beleidsfunctie in de financiële sector, de bedrijfswereld, de overheid, de non-profitsector, beroeps federaties... De opleiding geeft rechtstreeks toegang tot de master in de economische wetenschappen en de Master of Economics, mits je het gepaste traject volgt. 8 Master in de toegepaste economische wetenschappen / Master of Business Economics* De nadruk ligt op de verwerving van diepgaande kennis en vaardigheden in een bedrijfs kundige specialisatie (bv. entrepreneurship, marketing, strategie en innovatie, finance en accounting, hrm). Doordat je de beginnende specialisaties in het bachelor - programma combineert met het masterprogramma, kun je gevorderde kennis in diverse domeinen opbouwen en maximaal je persoonlijke afstudeerprofiel sturen. Bovendien kun je als bedrijfseconoom de wetenschappelijke denkkaders zelfstandig en kritisch toepassen, zodat je altijd verder kunt evolueren in een constant veranderende en lerende maatschappij. 8 en Master in de economische wetenschappen / Master of Economics* Als econoom observeer je de verschillende economische spelers (het individu, de onder neming, de overheid en het buitenland) en hun onderlinge wisselwerking binnen de globale economie. Je plaatst de evolutie van onze economie in een brede maatschappelijke, juridische en sociale context. De opleiding economie biedt je een denkkader dat je toelaat economisch- maatschappelijke vragen gefundeerd te beantwoorden. Je beheerst het algemeen economische denkkader actief en diepgaand. Je redeneert op een gefundeerde en gestructureerde wijze over individuele, inter - menselijke en maatschappelijke verschijnselen vanuit een globaal economisch standpunt. Je hebt dan ook een brede maatschappelijke en wetenschappelijke interesse en bent kritisch en creatief. 8 en * Deze opleiding kun je ook volledig in het Engels volgen.

5 Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Handelsingenieurs verwerven tijdens hun opleiding in de eerste plaats een sterke bedrijfs - economische basis. Die bedrijfskundige fundering wordt gecombineerd met een uitgesproken analytisch inzicht en een sterk ontwikkelde kennis van nieuwe technologieën. Handels ingenieurs zijn dan ook voldoende gewapend om, samen met ingenieurs en andere technici, te werken aan de ontwikkeling en optimalisering van het productie- en dienstverlenings proces. Tegelijkertijd kan een handelsingenieur beslissingen kaderen in het geheel van een onder neming, de strategische gevolgen ervan inschatten en managementfuncties uitvoeren. 8 Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Als handelsingenieur in de beleidsinformatica ben je de sleutelfiguur tussen enerzijds de gebruikers van een informatiesysteem en anderzijds de eigenlijke programmeurs die je ontwerp zullen omzetten in computerprogramma s. Je bent de architect die de plannen ontwerpt van systemen die door anderen gebouwd zullen worden. Daarnaast blijf je ook een allround handelsingenieur: je analyseert en optimaliseert diverse bedrijfsprocessen (marketing, productie en logistiek, finance ), je kadert ICT-beslissingen in het geheel van een onder neming, je schat de strategische gevolgen ervan in en voert (algemene) management - functies uit. 8 Master in het informatiemanagement / Master of Information Management* Je krijgt een niet-technische vorming in informatiemanagement, waarbij de nadruk ligt op het doelmatig en efficiënt inzetten en beheren van informatietechnologie in diverse bedrijfs contexten (bv. financiën, marketing, hrm, productie en logistiek). Daartoe wordt een basis opleiding in technologie voorzien. Die basisopleiding is nodig om de managementaspecten te kunnen uitdiepen. De opleiding heeft als voornaamste doel je een aantal vaardigheden bij te brengen om informatiebehoeften te analyseren, om informatiesystemen te ontwerpen en te beheren, en om de informaticastrategie af te stemmen op de algemene bedrijfsstrategie. De nadruk ligt op het voortraject van informatiesysteemontwikkeling. In de masterproef toets je de aangeleerde principes en vaardigheden in een concrete bedrijfscontext. 8 en * Deze opleiding kun je ook volledig in het Engels volgen.

6 Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Deze opleiding is uniek in België en wordt georganiseerd in samenwerking met de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Dankzij het interdisciplinaire perspectief beheers je als afgestudeerde de fundamentele inzichten in zowel het juridische als het (bedrijfs)economische kader dat van toepassing is op ondernemingen en instellingen. Zo kun je na deze masteropleiding binnen het gekozen specialisatiedomein (finance of strategie/innovatie) studie-, advies- en manage mentfuncties opnemen bij bedrijven, financiële instellingen, consultancyfirma s en juridische kantoren. Daarnaast kun je ook functioneren in een interdisciplinaire omgeving waarbij je juridische en economisch onderbouwde stellingen kunt innemen en helder communiceren; bijvoorbeeld in beleidsfuncties in overheids instellingen en beroeps - organisaties op internationaal, Europees en Belgisch niveau. 8 Master in de accountancy en het revisoraat Deze opleiding bereidt je in de eerste plaats voor op het beroep van bedrijfsrevisor en accountant. Bovendien is voor heel wat andere functies binnen het financieel management een doorgedreven boekhoudkennis noodzakelijk. Het programma is zo samengesteld dat je heel wat credits kunt verkrijgen die vereist zijn voor de stage van revisor of accountant. Dit interdisciplinaire programma biedt de mogelijkheid om op een bepaald domein te focussen: accountancy, recht of information management. Afhankelijk van je vooropleiding kun je als je de juiste keuzeopleidingsonderdelen opneemt zonder toelatingsexamen de stage als bedrijfsrevisor aanvangen. 8 Master in de verzekeringen Je verwerft de kennis, vaardigheden en attitudes om problemen binnen het verzekeringswezen op zelfstandige wijze en in teamverband te onderkennen, te structureren en op te lossen. Je maakt kennis met de verschillende problematieken en leert de voorgestelde oplossing communiceren en rapporteren. Gecombineerd met de opleiding Master of Financial and Actuarial Engineering, laat dit diploma je toe om lid te worden van het IA BE (Instituut van Actuarissen in België) en de IAA (International Actuarial Association), waardoor je het beroep van actuaris kunt uitoefenen. 8 Advanced master s programmes Master of Financial and Actuarial Engineering This programme provides students with up-to-date, sound and advanced financial, actuarial and statistical skills. It is an intensive, advanced, one-year programme for university graduates interested in a career in the insurance sector. The discipline focuses on the application of quantitative methods to problems involving risk or uncertainty.

7 The programme is jointly offered by the Faculty of Economics and Business and the Faculty of Science at KU Leuven, in collaboration with Université Catholique de Louvain. Graduates holding both the degree of Master of Financial and Actuarial Engineering and Master in de verzekeringen (Dutch-language initial master at KU Leuven) are eligible for membership in the professional body of actuaries in Belgium (IA BE), and the international actuarial professional body (IAA). 8 Research master s programmes & doctoral programmes Master of Advanced Studies in Economics This master allows students with an (initial) master s degree the opportunity to push their skills to the research frontier. Students apply knowledge and skills acquired at the graduate level to contemporary challenges in economics and economic theory. Students economic intuition is strengthened by means of a strongly quantatitive approach. The programme provides excellent preparation for undertaking a PhD in economics, but it is also ideal for students seeking research-oriented positions outside the university. 8 PhD in Economics The doctoral programme in economics is an advanced, four-year programme designed to train future researchers in one of the key fields of economics: econometrics, public economics, economic history, international economics, development economics, monetary and information economics, energy, transportation and environmental economics. The programme aims to develop and nurture young talent and to prepare PhD graduates for careers both in academia and international business. 8 PhD in Business Economics The doctoral programme in Business Economics is an advanced four-year programme designed to train future researchers in one of the key fields of management: marketing, organisation studies, operations management, operations research and business statistics, management informatics, finance, accountancy, actuarial science or managerial economics and strategy and innovation. The programme aims to develop and nurture young talent and to prepare PhD graduates for careers both in academia and international business. 8 Voor een gedetailleerde beschrijving van de opleidingsonderdelen en voor de uurroosters:

8 KU LEUVEN Oude Markt 13 bus LEUVEN Meer info Infomomenten Publicaties Studentenvoorzieningen Inschrijven Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Naamsestraat 69 bus LEUVEN tel Deze folder biedt een zo volledig mogelijk beeld van verschillende masteropleidingen die de KU Leuven organiseert. Er kunnen echter altijd wijzigingen op het vlak van de programmaopbouw worden goedgekeurd. De informatie in deze folder kan de universiteit dan ook juridisch niet binden. De meest recente informatie over het onderwijsaanbod vind je op Bijgewerkt tot februari 2015 v.u.: Isabelle Van Geet, Oude Markt 13, 3000 Leuven

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg LEUVEN t Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: beleid management Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

MA Cultuur- en Wetenschapsstudies

MA Cultuur- en Wetenschapsstudies MA Cultuur- en Wetenschapsstudies Universiteit Maastricht: Leading in Learning 2 Masters in Cultuurwetenschappen 2008 Historisch maar ook vooruitstrevend en modern, typisch Nederlands en tegelijk multicultureel

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling Teachers Academy Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling School of Education i.o. Top Institute for Evidence Based Education Research Universiteit Maastricht: Leading in Learning

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 2013-2014

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 2013-2014 NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 2013-2014 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE WELKOM OP NYENRODE! Wil jij in de toekomst het verschil maken? Wil je niet alleen kennis

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Algemeen beeld... 5 1.1 Inleiding...5 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 1.3 Realisatie Strategisch Programma 2007-2010 In het teken van

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt Bachelor College Sustainable Innovation* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2. Innovation meets business and IT

IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2. Innovation meets business and IT PAGINA 1 IMBIT MAGAZINE 2011-2012 IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2 Innovation meets business and IT INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: Breugelmans Gerd... 7 Martens Rudy... 4 DEPARTEMENT BELEIDSINFORMATICA: Oorts

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie