1. Woordje vooraf. Beste ouders en verzorgers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Woordje vooraf. Beste ouders en verzorgers,"

Transcriptie

1 1. Woordje vooraf Beste ouders en verzorgers, Dit is de bijlage (jaargids) van onze schoolgids van het schooljaar De jaargids wordt apart uitgegeven omdat hierin de jaarlijkse aanpassingen zijn opgenomen. In dit document vindt u de informatie die van belang is voor de dagelijkse gang van zaken. Wij hopen dat u de jaargids aandachtig door zult lezen en deze een vaste plaats geeft, zodat u deze nog eens kunt bekijken. Deze jaargids en de volledige schoolgids zijn ook te vinden op onze website Wij wensen u en uw kinderen een prettig en leerzaam schooljaar toe! Met vriendelijke groet, mede namens het team Mirjam van Ree, directeur. Team basisschool de Springplank 1

2 2. Inhoudsopgave 1. Woordje vooraf Inhoudsopgave Schoolgrootte, groepenverdeling Schooltijden, regels voor begin en einde schooltijd Vakantietijden en vrije dagen schooljaar Gymonderwijs en gymrooster, zwemonderwijs en zwemrooster Schoolregels Data ophalen oud papier Buitenschoolse opvang en overblijven Ouderbijdrage Resultaten van ons onderwijs Informatiebijeenkomsten voor ouders van nieuwe kinderen Regels bij schoolverzuim Leerplichtwet en verlof Externe hulp buiten school Klachtenregeling/ Machtsmisbruik Inspraak en samenwerking Adressenlijsten Plattegrond.13 2

3 3. Schoolgrootte, groepenverdeling Schoolgrootte Onze school telt bij aanvang 268 leerlingen en is verdeeld over 10 groepen. Groepenverdeling schooljaar /2a Rick van Summeren maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag wordt groep 2a gecombineerd met 2b en 2c. 1/2b Kim Sonderen-van Nistelrooij José Peters maandag, dinsdag woensdag, donderdag, vrijdag 1/2c Yvonne Bakkum Annelies Hudson maandag, dinsdag woensdag, donderdag, vrijdag 3 Ria Kuypers Simone van der Steen maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag 3/ 4 Judith Heesakkers Janneke Tielen maandag, dinsdag woensdag, donderdag, vrijdag 4 Ria van Orsouw maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 5 Hanneke van de Broek maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 6 Wim Mank Dana van Hees maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag 6/7 Joan Haegens maandag dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 8 Bernadet de Fost Robin Hakkenbroek maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag donderdag, vrijdag Compensatieverlof van diverse leerkrachten wordt intern door collega s ingevuld. Vakdocent gym Jeanne van der Leest Conciërge Cengiz Akmanlar Administratief medewerkster Conny Helvoirt Intern begeleider onderbouw Hilde Goesten Intern begeleider bovenbouw Wilma Geurts Onderbouwcoördinator Kim Sonderen Bovenbouwcoördinator Janneke Tielen Directeur Mirjam van Ree 3

4 4. Schooltijden, regels voor begin en einde schooltijd Schooltijden De schooltijden voor groep 1 t/m 8 zijn: Ochtend uur uur Middag uur uur Woensdag uur uur Pauze uur uur uur uur De kinderen van groep 1 zijn elke vrijdag vrij! De kinderen van groep 2 t/m 4 zijn elke vrijdagmiddag vrij! Continurooster Iedere vrijdag vóór een vakantie, hebben we op school continurooster ingelast. Dit houdt in dat groep 1 t/m 4 op die dag van 8.45 uur tot uur op school is. De groepen 5 t/m 8 zijn op school van 8.45 uur t/m uur. Kinderen van groep 1 zijn dan ook op school i.v.m. vieringen e.d. Op 5 december 2014 Sinterklaas en op Witte Donderdag en Goede Vrijdag 2 en 3 april 2015, hebben we ook een continurooster! Binnenkomst Iedere ochtend 8.35 uur en iedere middag uur gaan de deuren open voor ouders en kinderen. De leerkrachten zijn dan in het lokaal aanwezig om de kinderen en ouders te ontvangen. Om 8.40 uur en om uur gaat de bel en gaan de kinderen die nog buiten zijn, naar binnen. Ouders worden verzocht naar huis te gaan. We verwachten dat de kinderen op tijd op school zijn, zodat de leerkrachten om 8.45 uur en uur kunnen starten met de lessen. Voor en na schooltijd kunnen de leerkrachten ouders te woord staan indien gewenst. Wanneer u werkjes of schriftjes van uw kind wilt bekijken dan kan dat uiteraard ook na schooltijd. Ouders die hun kind op komen halen vragen wij om buiten op het schoolplein te wachten achter het zebrapad. 4

5 5. Vakantietijden en vrije dagen schooljaar Vakantietijden schooljaar Eerste schooldag : Herfstvakantie : Kerstvakantie : Voorjaarsvakantie : Pasen : Meivakantie : Hemelvaart : e Pinksterdag : Zomervakantie : Studiedagen: Maandag Springplank Woensdag KC Raam Vrijdagmiddag Woensdag Kiem Dinsdag Springplank Continurooster voor groep 1 t/m 8 Groep 1 t/m 4 is aanwezig tot uur. Groep 5,6,7,8 aanwezig van 8.45 uur t/m uur: Vrijdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Gymonderwijs en gymrooster, zwemonderwijs en zwemrooster kind in groep 4 nog geen diploma A heeft behaald, is het verstandig om naast het schoolzwemmen ook bij een zwemvereniging lessen te nemen, zodat uw kind na 2 jaar toch het doel (diploma A) kan bereiken. Zwemrooster Elke dinsdag is er voor de kinderen van groep 4 zwemles in het overdekte zwembad De Drie Essen. - De kinderen worden met de bus gehaald en weer teruggebracht; - Kinderen van groep 5 die nog geen zwemdiploma A hebben, mogen nog een jaar mee zwemmen; - De zwemkleding gaat direct na school weer mee naar huis. Gymrooster Maandag (spelles) uur uur : Kleuters uur uur : Groep uur uur : Groep uur uur : Groep uur uur : Groep 6/7 Dinsdag (spelles) uur uur : Groep 1a + 2c uur uur : Groep 1b + 1c uur uur : Groep 2a + 2b uur uur : Groep (4) uur uur : Groep uur uur : Groep 8 groep 4 zwemmen Gymonderwijs Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs in onze gymzaal. Op dinsdagmorgen gaat de vakleerkracht gym voor motorische training beurtelings met de kleuters en groep 3, naar de gymzaal. Die dragen dan goed sluitende gymschoentjes, het liefst met klittenband. Uit hygiënische overwegingen is het gebruikelijk dat de kinderen van groep 3 t/m 8 douchen na afloop van de gymles. Mocht dit om medische redenen niet gewenst zijn, dan kunt u dit aan de leerkracht laten weten. Omwille van de veiligheid mogen de kinderen tijdens de gymles geen sieraden (horloges, kettinkjes, armbanden e.d.) om hebben. Zwemonderwijs Om het leerproces van het zwemonderwijs te versnellen is het belangrijk dat kinderen watervrij zijn als ze met het schoolzwemmen beginnen; uw kind zou onder de douche moeten durven staan, hij/zij zou bellen moeten durven blazen in het water en met het gezicht onder water durven gaan en/of even helemaal onder water durven zijn. Als uw Woensdag (spelles) uur uur : Kleuters uur uur : Groep uur uur : Groep Donderdag (toestelles) uur uur : Kleuters uur uur : Groep 6/ uur uur : Groep uur uur : Groep uur uur : Groep 3/ uur uur : Groep 4 Vrijdag (toestelles) uur uur : Kleuters uur uur : Kleuters uur uur : Kleuters uur uur : Groep uur uur : Groep uur uur : Groep uur uur : Groep 8 5

6 7. Schoolregels We hanteren de volgende drie gedragsregels op school. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. Voor groot en klein zullen we aardig zijn. Binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet. 8. Data ophalen oud papier Werkgroep oud papier Iedere maand wordt in de wijk Raam het oud papier opgehaald. Op maandag wordt het oud papier opgehaald in de straten: Hofstukken, Vaarzenhof, Jonkerveld, Keizershof. (vanaf uur) Op dinsdag wordt het oud papier opgehaald in de straten: Meerhoek, Bosveld, Raam, Millsebaan. (vanaf uur) Dagen Maand Jaar 15 en 16 september en 14 oktober en 18 november en 16 december en 20 januari en 24 februari en 17 maart en 21 april en 19 mei en 16 juni en 14 juli Buitenschoolse opvang en overblijven Buitenschoolse opvang Op maandag, dinsdag en donderdag, na schooltijd, wordt een leeg groepslokaal gebruikt voor buitenschoolse opvang door Kinderopvang Kiobra Uden e.o. Voor de kosten hiervan kunt u contact opnemen met Kiobra (Kinderopvang Uden e.o.). Overblijven Tijdens de middagpauze kunnen kinderen in de aula overblijven. Een aantal ouders coördineert het overblijven in overleg met de schoolleiding en onder verantwoording van het schoolbestuur. Zij doet dit aan de hand van een reglement, dat als bijlage in de schoolgids is opgenomen. De kosten voor het overblijven zijn 1,50 per keer. Eén keer per maand is er op maandag (tegelijk met de ophaaldatum voor oud papier) gelegenheid om tussen u en u op school een zgn. strippenkaart hiervoor te kopen. Een strippenkaart voor 10 strippen kost 15, Ouderbijdrage Het onderwijs voor leerplichtige kinderen in Nederland wordt gefinancierd door de overheid. De school vraagt u dus geen geldelijke bijdrage. Wel vraagt de oudervereniging een bijdrage van u om diverse activiteiten te kunnen bekostigen. Elk jaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging. Hiertoe ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een acceptgirokaart thuis. Het afgelopen schooljaar was er een bijdragepercentage van bijna 100%, waaruit blijkt dat ouders het belang van de ouderbijdrage inzien. De ouderbijdrage voor een gezin met 1 kind bedraagt 17,50, voor een gezin met twee kinderen 35,00 en voor een gezin met 3 of meer kinderen 47,50. Voor kinderen die na 1 januari instromen geldt een aangepast bedrag. Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn om deze kosten te betalen, dan kunt u zich tot de gemeente Uden wenden. Via de website kunt u bekijken voor welke regeling u in aanmerking komt. U kunt ook kijken op werk en inkomen/ regelingen of contact opnemen met stichting leergeld: Op onze website vindt u bovenstaande stichting onder het kopje informatie. 6

7 11. Resultaten van ons onderwijs Opbrengsten Het controleren van de kwaliteit is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Zo wil de overheid ook graag de kwaliteit van scholen meten. Hierbij worden voornamelijk de leerprestaties van de kinderen bekekenen vergeleken met andere scholen. Hiervoor gebruikt men gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Evenals de meeste scholen in ons land gebruiken wij ook toetsen uit het Cito LVS. Hiervan zijn alle scores landelijk genormeerd en daardoor vergelijkbaar. Daarnaast worden alle scholen in Nederland aan de hand van de leerling-populatie ingedeeld in categorieën. De inspectierapporten kunt u lezen op de website van OC&W. Uitslagen Cito-eindtoets Jaar Landelijk Springplank Gemiddelde ,6 534, ,7 532, ,9 535, ,1 535,7 Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs VWO Havo/ VWO Havo Havo/ vmbo-t vmbo Vmbo-t Vmbolager Totaal ,2% 31.0% 6,9% 27,6% 17,2% 100% ,1% %18,2 12,1% 6,1% 27,3% 30,3% 100% % 12% 12% 24% 40% 100% ,3 % 10,3 % 10,3 % 34,5% 34,5% 100% Natuurlijk willen we graag goede leerprestaties zien bij de kinderen, maar wel steeds gezien binnen de mogelijkheden van ieder individueel kind. Het meest belangrijke is dat we in staat zijn om kinderen plezier te laten beleven aan het samen ontwikkelen en samen leren op onze school, want pas dan zullen kinderen zich optimaal ontwikkelen. juistheid van het door de basisschool uitgebrachte advies, de resultaten, de werkhouding, de mate van zelfstandigheid en het wel of niet beschikken over de juiste studievaardigheden. De ervaringen met de kinderen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs worden de eerste twee jaar teruggekoppeld naar de basisschool. In de loop van het eerste jaar worden de leerkrachten van groep 8 uitgenodigd op het Udens College om de stand van zaken te bespreken. Aan de orde komen o.a. de 7

8 12. Informatiebijeenkomsten voor ouders van nieuwe kinderen Afwisselend op een aantal werkdagen houden wij in de loop van dit schooljaar een aantal informatiebijeenkomsten. De data hiervan zijn: Dinsdag uur Donderdag uur Dinsdag uur Donderdag uur Dinsdag uur Donderdag uur De directeur ontvangt belangstellende ouders die zich hiervoor hebben aangemeld. Er wordt uitleg gegeven over de werkwijze van de school en onze schoolgids wordt uitgereikt. Er is dan gelegenheid voor het stellen van vragen en we maken een rondgang door de school, zodat men een goede indruk kan krijgen. 13. Regels bij schoolverzuim Als uw kind om enige reden afwezig is, wil de school hiervan tijdig (liefst voor 8.45 uur) op de hoogte worden gebracht. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Indien wij na het doornemen van de absentielijst een kind missen zonder dat deze is afgemeld, nemen wij zo snel mogelijk contact op met de ouders. 14. Leerplichtwet en verlof Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Dit betekent dat u uw kind dan nog een dagje zonder toestemming thuis kunt houden. Wel graag even doorgeven aan de leerkracht. Kinderen zijn vanaf 5 jaar volledig leerplichtig. In de leerplichtwet wordt bepaald wanneer uw kind verplicht naar school moet, maar ook om welke reden uw kind daarvan kan/mag worden vrijgesteld. In alle gevallen beslist de directeur of er recht bestaat op verlof. De directeur mag dit verlof niet puur naar eigen inzicht verlenen, maar dient zich strikt te houden aan de wettelijke voorschriften. Een folder met de juiste informatie kunt u op het gemeentehuis krijgen. U kunt ook altijd terecht bij de leerplichtambtenaar. Verlof kunt u aanvragen via een standaardformulier verkrijgbaar bij de directeur. U dient uw aanvraag uiterlijk acht weken van tevoren in te dienen! Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, zijn wij verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar van Uden is: Deth van Wanrooij, telefoon Externe hulp buiten de school Op onze school worden wat betreft hulp van buitenaf de volgende afspraken gehanteerd: Afspraken voor tandarts, artsbezoek, ziekenhuisbezoek en andere eenmalige afspraken worden zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland. Er mag geen remedial teaching of andere behandeling onder schooltijd worden afgesproken. Logopedie en fysiotherapie zijn (medische) uitzonderingen. Bij voorkeur worden deze behandelingen ook buiten schooltijd gepland. Wanneer hulp wordt geïndiceerd door Giralis (bv. dyslexiebehandeling),wsns of (School) Maatschappelijk Werk (bv. weerbaarheidtraining.) kan dit onder schooltijd plaatsvinden in overleg met IB-er en betrokken leerkracht. Voorwaarde is vergoeding door de zorgverzekering. 16. Klachtenregeling / machtsmisbruik In het kader van de kwaliteitswet zijn scholen verplicht een klachtenregeling te hebben voor alle mogelijke klachten die op een school kunnen voorkomen: machtsmisbruik waaronder seksuele intimidatie, discriminatie, agressie. Tevens kunt u met onderwijskundige zaken terecht bij de leerkrachten of directie. Contactpersonen van onze school: Bernadet de Fost (leerkracht) Tel Joan Haegens (leerkracht) Tel Externe vertrouwenspersoon Mw. Marijk van Lieshout Arbo Unie Nijmegen, tel KIEM is aangesloten bij de Stichting KOMM, regio Noordoost Brabant Onafhankelijke Klachtencommissie contactpersoon is mw. G. van Rangelrooij Postbus ZG Rossum tel

9 17. Inspraak en samenwerking Ouders / verzorgers nemen een bijzondere plaats in. Het zijn de eigen kinderen immers die op de Springplank zitten. Om het samenwerken van school en ouders te regelen, zijn er binnen school commissies actief van ouders en leerkrachten Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan tussen het bestuur, de teamleden en de ouders. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school aangaan. Aan bod komen zowel plannen op bestuurlijk niveau, maar ook praktische en onderwijsinhoudelijke zaken komen aan de orde. De MR heeft zowel adviserende als instemmende bevoegdheden. De MR waakt over het gevoerde en nog te voeren beleid op school. De leden van de raad hebben zitting voor een periode van 3 jaar. De MR van de Springplank bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. De vergaderingen zijn openbaar en vinden eenmaal in de 6 weken plaats. De agenda en notulen van deze vergaderingen worden altijd op onze website gepubliceerd. Ook als ouder kunt u altijd met een duidelijke vraagstelling omtrent de school bij de MR terecht. U kunt uw vraag kenbaar maken aan een lid van de oudergeleding. Uw probleem wordt dan in een vergadering besproken en de resultaten worden naar u teruggekoppeld. De MR is er ook voor U! Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De functie van een GMR is te vergelijken met die van een MR met dat verschil dat de GMR bovenschoolse zaken (op bestuurlijk niveau) controleert. De leden van de GMR vertegenwoordigen niet hun eigen school, maar alle ouders/leerkrachten van de Stichting De Oudervereniging (OR) De oudervereniging van de bestaat uit ouders en 2 leerkrachten van de Springplank. De ouderraad is mede verantwoordelijk voor de organisatie van vele activiteiten zoals ophalen van oud papier, werkgroep verkeer, luizen, buitenschoolse activiteiten, koken en de avondvierdaagse. In samenspraak met een afvaardiging van het team worden de activiteiten vormgegeven en met de hulp van vele ouders. Tevens zorgt de ouderraad voor een financiële ondersteuning van de jaarlijkse activiteiten en financiert daarnaast ook terugkomende items bijvoorbeeld: Sinterklaas, Kerst, Pasen etc. De gelden voor deze financiering worden verkregen uit de ouderbijdrage en uit de inzameling van oud papier. Met vragen en suggesties aan de ouderraad kunt u terecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering of bij één van de leden van de ouderraad. De ouderraad stelt uw inbreng zeer op prijs. 18. Beschadigingen en vernielingen De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen kleding, horloge, tas, bril, gymkleding, enz.. We vinden dat kinderen moeten leren om zuinig en netjes met hun eigen en andermans spullen om te gaan. Dit valt voor kinderen niet altijd mee. Daarom verzoeken wij u ook om er op toe te zien, dat er geen overbodige spullen (bv. speelgoed of telefoons) mee naar school gebracht worden. Wanneer uw kind om een bepaalde reden toch een mobiele telefoon mee naar school moet nemen, dan graag contact opnemen hierover met de leerkracht. Het telefoontje zal onder lestijd dan bewaard worden door de leerkracht. Bij opzettelijke beschadiging of vernieling van andermans spullen, moet degene die het veroorzaakt heeft deze spullen vergoeden. Ook wanneer er schooleigendommen; zoals liniaal, vulpen, boeken e.d. opzettelijk vernield of beschadigd worden, moet hiervan de kostprijs vergoed worden. Het kan voorkomen dat er tijdens het spel of door een ongelukje eigendommen door andere kinderen beschadigd worden (bv. brillen). Hiervoor is de school niet verzekerd u kunt in deze situatie een beroep doen op de eigen W.A.-verzekering of die van het kind welke de schade toegebracht heeft. 19. Verzekeringen Het schoolbestuur heeft een zg. aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierbij zijn meeverzekerd de personeelsleden, de leerlingen van de school en ook de vrijwillige medewerkers, zoals overblijf-, lees- en hulpouders. Uitgangspunt bij e.e.a. is dat de aansprakelijkheid ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de school. Dat kan natuurlijk zijn op school, maar ook buiten de school, bijv. bij excursies en schoolreisjes. Wat voor aansprakelijkheid kan er ontstaan? Denk daarbij bijv. aan letselschade aan personen, of zaakschade aan goederen (zaken) van personen. Wat is niet verzekerd? Dat is de bekende stoei- en vechtpartij tussen leerlingen onderling. Wanneer die leerlingen thuiskomen met gescheurde kleren, kapotte bril, etc. dan is er geen dekking onder deze WA-Polis. Immers, de aansprakelijkheid ontbreekt, omdat beide leerlingen meededen aan die vechtpartij en zoals de wetgever dat zo mooi zegt: ieder voor zijn eigen schade opdraait. 9

10 20. Adressenlijsten Schoolbestuur Stichting Kiem Onderwijs en opvang Algemeen directeur: F. v.d. Hoogen Meerloseweg XH Uden Tel.: Schoolteam Directie Mirjam van Ree directeur Tel Kim Sonderen-van Nistelrooij onderbouwcoördinator Janneke Tielen bovenbouwcoördinator Interne begeleiding Wilma Geurts (intern begeleider) Hilde Goesten (intern begeleider) Onderwijs ondersteunend personeel Cengiz Akmanlar, conciërge Conny van Helvoirt, administratief medewerkster Leerkrachten Rick van Summeren José Peters Yvonne Bakkum-Cobben Annelies Hudson-Peeters Ria Kuypers-Jacobs Simone v.d. Steen Judith Heesakkers Ria van Orsouw Hanneke van de Broek Wim Mank Dana van Hees Joan Haegens Bernadet de Fost Elle Verstegen Jeanne v.d. Leest-v.d. Elsen (vakleerkracht bewegingsonderwijs) 10

11 Medezeggenschapsraad Susanne Luijcx Tel Rieneke van Hees Bregje Geurts van Kessel Personeelsgeleding: Rick van Summeren Simone v.d. Steen Ria Kuypers-Jacobs (voorzitter) Ouderraad Dagelijks bestuur Mark Bergmans (voorzitter) Tel Anouk van den Bungelaar (penningmeester) Tel Kim van de Berg (secretaris) Teel: Leden Carla Claessen Juliëtte Eijndhoven Janny Maas Dennis Koopmans Personeelsgeleding: Wim Mank Elle Verstegen Contactpersonen diverse werkgroepen Buitenschoolse activiteiten (BSA) Tinie Bekkers Astrid van Berlo Verkeer Esther Duivenvoorden Tel contactpersoon school: Wim Mank Oud papier Contactpers. 1 Danny van den Bungelaar jonkerveld Contactpers. 2 Mark Bergmans Jonkerveld Coördinator school: Annelies Hudson Sport Coördinator: Jeanne v.d. Leest-v.d. Elsen Avondvierdaagse Carla Claessen Hoofdluis Astrid van Berlo Koken Bernadet de Fost Susanne Luijcx Overblijven Tinie Bekkers Susanne Welten Klachtenmelding over sexuele intimidatie sexueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs: Tel (lokaal tarief) Algemeen Meldpunt Kindermishandeling Kasteel Traverse NR Helmond Buitenschoolse opvang Kiobra Jagersveld 12, 5405 BW, Uden Postbus 661, 5400 AR, Uden Tel Peuterspeelzaal de Harlekijn Bosveld 118 C 5403 AG Uden Gemeente Uden Markt 145 Postbus AB Uden Leerplichtambtenaar: Deth van Wanrooij Jeugd Tandverzorging Stationsstraat 3 Uden Aanmelding:

12 Inspectie van het onderwijs vragen over onderwijs: (gratis) meldpunt vertrouweninspecteur (lokaal tarief) Bureau Jeugdzorg Aldetiendstraat 21b 5402 ZC Uden W.S.N.S. (samenwerkingsverband Uden) Secretariaat Postbus AA Uden PCL Uden Meerloseweg XH Uden Parochiële werkgroepen Gezinsvieringen Tinie Bekkers Tel Corina Driessen Tel Werkgroep eerste Heilige Communie Nog geen aanmelding Parochie St. Petrus Pastor Th.H.M.C.M. van Osch Diaken P.A.C. Raaijmakers Pastorie Kerkstraat 26, 5401 BE Uden Tel Schoolarts/schoolpsycholoog (GGD) Schoolarts: Angela Kuiper Schoolpsycholoog: bereikbaar via GGD Teamassistente: Mevr. Marga van Vugt Tel.: GGD Afdeling Infectieziekten Tel.: Logopedist (GGD) Logopediste: Marianne Lammers Tel Onderwijsbegeleidingsdienst GIRALIS Amerikastraat 3, 5232 BE s Hertogenbosch Tel Riagg Populier 1, 5467 EB Veghel Tel School Maatschappelijk Werk Rianne Hermans De Misse HT Uden Tel Afspraken op school lopen via Intern Begeleidsters Bezoekerscentrum Slabroek/Maashorst Erenakkerstraat 5, 5388 SZ Nistelrode Tel Bezoekerscentrum Slabroek de Hooge Vorssel Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch Tel: Openbare bibliotheek Mondriaanplein 16, 5401 HX Uden Tel Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit Stefan Grubben Vondelstraat 9, 5462 CS Veghel Tel Praktijk voor studie- en beroepskeuze Paul Wijnen Zuid-Carolinaweg 6, 5453 JH Langenboom Tel Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD) GGD Hart voor Brabant Sociaalverpleegkundige Habiba El Yachouti Raadhuisplein 4, 5341 GM Oss Tel.:

13 19. Plattegrond 13

14 14

1. Woordje vooraf. Beste ouders en verzorgers,

1. Woordje vooraf. Beste ouders en verzorgers, 1. Woordje vooraf Beste ouders en verzorgers, Dit is de bijlage (jaargids) van onze schoolgids van het schooljaar 2015-2016. De jaargids wordt apart uitgegeven omdat hierin de jaarlijkse aanpassingen zijn

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2015-2016 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8 BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag woensdagmorgen van 08.45 uur tot 12.00 uur. van 12.45 uur tot 15.00

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

2014-2015. Informatiegids

2014-2015. Informatiegids 2014-2015 Informatiegids Beste ouder/verzorger, De informatiegids wordt elk jaar opnieuw gemaakt en bevat vooral praktische informatie zoals namen van de teamleden, de schooltijden, de groepsverdeling,

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

1. School Christelijke Basisschool Kisveld. Bezoekadres: Postadres : Hondelinkweg 2 Postbus 42 7161 HG Neede 7160 AA Neede

1. School Christelijke Basisschool Kisveld. Bezoekadres: Postadres : Hondelinkweg 2 Postbus 42 7161 HG Neede 7160 AA Neede Waarom dit jaarboekje? De schoolgids bestaat uit bestaat uit informatie betreffende de achtergrond van de school, de manier waarop wij werken, de keuzes die wij gemaakt hebben. Deze informatie verandert

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Aanvulling Schoolgids Deel 2

Aanvulling Schoolgids Deel 2 Aanvulling Schoolgids Deel 2 2014 2015 OBS De Koempoelan Gangeslaan 59 1448 BV Purmerend 0299-472048 administratie@koempoelan.nl www.koempoelan.nl Schoolgids De Koempoelan - deel 2 2014-2015 Pagina 1 Een

Nadere informatie

Jaarbijlage 2013/2014

Jaarbijlage 2013/2014 Jaarbijlage 2013/2014 www.detweewieken.nl Adressen Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie Duivenvoorde 2-4 3334 EH Zwijndrecht Tel: 078-6123226 Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag*

Nadere informatie

Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de jaarkalender van de Lingelaar. Met deze kalender brengen wij u graag op de hoogte van de belangrijkste activiteiten die het komend schooljaar zullen

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids Schooljaar 2015-2016 1 Uden, juli 2015 Beste ouders/verzorgers, Zoals elke school heeft Camelot een schoolgids. In de schoolgids staat veel informatie over onze school, ons onderwijs,

Nadere informatie

1. Schoolbestuur. 2. Directie. Voorzitter. Penningmeester. Directeur-bestuurder. Directeur-bestuurder SKOW. Locatiedirecteur St.

1. Schoolbestuur. 2. Directie. Voorzitter. Penningmeester. Directeur-bestuurder. Directeur-bestuurder SKOW. Locatiedirecteur St. 1. Schoolbestuur Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar, Postbus 2012, 2240 CA Wassenaar. Algemeen bestuur: Voorzitter E. Witlox e-mail: ejpwitlox@ziggo.nl Penningmeester E. Zandbergen e-mail: eric.zandbergen@wxs.nl

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Schoolgids Bijlage 2012-2013

Schoolgids Bijlage 2012-2013 Algemeen toegankelijke basisschool De Springplank Schoolgids Bijlage 2012-2013 1. Groepsverdeling en andere taken School Algemeen Toegankelijke Basisschool De Springplank Prinsenhof 4B 2263 EV Leidschendam

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Besteouders/verzorgers, HierbijontvangtudeschoolgidsvanbsCleijnHasseltvoorschooljaar201572016.Dezeschoolgidsis bedoeldomuteinformerenoverdegangvanzakenopcleijnhasselt.ookwordtdegidsgebruiktdoor

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20.

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20. Beste ouders / verzorgers, Schooljaar 2015 2016 Dit is de eerste bladzijde van de informatiekalender van basisschool De Violier. Hierin vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar. De activiteiten

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten.

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten. De Scheepsbel Schooljaar 2015/2016, nummer 1, september 2015 Belangrijke data 30 september Playbackshow (alleen voor de kinderen) 2 oktober Weeksluiting groep 8 7 oktober Start Kinderboekenweek 14 oktober

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje.

Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje. Beste ouders en verzorgers, Deze kalender heeft een nieuw jasje gekregen; een specifiek Regenboogjasje. Een jasje dat past bij ons nieuwe beleid voor de komende 4 jaren. Zie hier voor de schoolgids, of

Nadere informatie

Kalender Schooljaar 14-15

Kalender Schooljaar 14-15 Kalender Schooljaar 14-15 Openbare Basisschool Bibit 013-5711055 manja.voogd@opmaat-scholen.nl Postbanknummer Ouderraad: 599942 Reknr School:11.83.88.002 Voor de ouderbijdrage Voor de overblijfbijdrage

Nadere informatie

Opening Merian heet iedereen welkom. Oudergeleding: Inbreng extra vergaderpunten: -

Opening Merian heet iedereen welkom. Oudergeleding: Inbreng extra vergaderpunten: - Notulen MR-vergadering 28 mei 2013 Aanwezig Oudergeleding: Daniella Duszka en Fatima Allaoui. Personeelsgeleding: Merian Schakel,, John vd Poel en Henny Veraart Namens de directie: Jos de Leeuw Afwezig:

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Belangrijke data schooljaar 2011 2012: Maandag 14 mei Kijkavond groep 1 t/m 7. Tijd 19.00 19.45 Maandag 14 mei t/m Vrijdag 25 mei Cito entreetoets

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

De schooltijden zijn van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur. Woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur.

De schooltijden zijn van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur. Woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur. Beste ouders, Hierbij ontvangt u van ons de jaarkalender voor het schooljaar 2015 2016. Op deze jaarkalender staan vrijwel alle activiteiten van het schooljaar vermeld, zodat u daar rekening mee kunt houden.

Nadere informatie

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020

De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 De Toermalijn Katholieke School voor Basisonderwijs Jade 49 3893 EB ZEEWOLDE Tel. 036-5226020 Website: www.toermalijn.net E-mail: info@toermalijn.net Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2015-2016,

Nadere informatie

Jaarafhankelijk deel van de schoolgids 2015-2016

Jaarafhankelijk deel van de schoolgids 2015-2016 Hoofdlocatie Beethovensingel 17-21 1817 HJ Alkmaar tel. 072-5116934 Beethovensingel 7 1817 HJ Alkmaar tel. 072-5118174 Judith Leysterstraat 4-1816 JZ Alkmaar - tel. 072-5111794 email: info@obsnicolaasbeets.nl

Nadere informatie

DE LEERKRACHTEN...2 DE LEERLINGEN...4

DE LEERKRACHTEN...2 DE LEERLINGEN...4 Inhoud DE LEERKRACHTEN...2 DE LEERLINGEN...4 REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN...5 Schooltijden...5 Benutting van de verplichte onderwijstijd....5 De verdeling van de tijd over de vak- en vormings-gebieden..6

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

BIJLAGE Schoolgids 2014 2015. Tel: 4904415. Bankrekening ING. 1173178. Email: info@obsdeweidevogel.nl

BIJLAGE Schoolgids 2014 2015. Tel: 4904415. Bankrekening ING. 1173178. Email: info@obsdeweidevogel.nl Obs De Weidevogel Dorpsweg Ransdorp 31 1028 BK Amsterdam BIJLAGE Schoolgids 2014 2015 Tel: 4904415 Bankrekening ING. 1173178 Email: info@obsdeweidevogel.nl Website: http://www.obsdeweidevogel.nl http://www.facebook.com/obsdeweidevogel

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl

De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Nieuwsbrief De Woordhof Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl - info@woordhof.nl Groepenverdeling 2015-2016 Schooljaar 2014 2015 1 juli 2015 I n h o u d : Blz. 1: Groepenverdeling

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. Koffie-uurtjes

Medezeggenschapsraad. Koffie-uurtjes Oudervereniging Voorzitter: Inez van Esch Tel: 06-11344405 Secretaris: Angelique Schets Tel: 073-5514003 Penningmeester: Sanne Jennen Tel: 073-8509567 Vrijwillige ouderbijdrage De oudervereniging vraagt

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015. daltonbasisschool. waterland

Jaarkalender 2014-2015. daltonbasisschool. waterland Jaarkalender 2014-2015 daltonbasisschool Beste ouders, Hierbij ontvangt u van ons de jaarkalender voor het schooljaar 2014 2015. Op deze jaarkalender staan vrijwel alle activiteiten van het schooljaar

Nadere informatie

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam Schoolgids supplement schooljaar 2015-2016 Veel informatie vindt u op: www.wilgenstam.nl Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Telefoon: 010 4 18 56 80 Mail: directie@wilgenstam.nl Wilgenlei 149 3052 CG

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 5 Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 5! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Schoolgids. Schooladres: E-mail: Twitter: Telefoon: (0315) 64 10 01 Internet: www.obsdewoelwaters.nl Facebook: obs.dewoelwaters

Schoolgids. Schooladres: E-mail: Twitter: Telefoon: (0315) 64 10 01 Internet: www.obsdewoelwaters.nl Facebook: obs.dewoelwaters Schooladres: E-mail: Twitter: Middelgraaf 46 7071 WT ULFT info@obsdewoelwaters.nl @obsdewoelwaters Telefoon: (0315) 64 10 01 Internet: www.obsdewoelwaters.nl Facebook: obs.dewoelwaters Schoolgids 2015-2016

Nadere informatie

Pr. Frisolaan 12a, 7242 GZ, Lochem, 0573-408420. Schoolgids deel 2 Het jaarlijks veranderlijk deel

Pr. Frisolaan 12a, 7242 GZ, Lochem, 0573-408420. Schoolgids deel 2 Het jaarlijks veranderlijk deel Pr. Frisolaan 12a, 7242 GZ, Lochem, 0573-408420 Schoolgids deel 2 Het jaarlijks veranderlijk deel schooljaar 2015-2016 Inhoud O.B.S. de Toermalijn Schoolgids deel 2 Voorwoord... 4 Schooltijden... 4 Gymrooster...

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Informatie over het onderwijs en de school We willen u graag betrekken bij ons werk met uw kind(eren). Dat doen wij als volgt:

Informatie over het onderwijs en de school We willen u graag betrekken bij ons werk met uw kind(eren). Dat doen wij als volgt: 7. De ouders Wij vinden het belangrijk dat u met de school meeleeft en meedenkt, omdat dit goed is voor ons onderwijs. Voor een goede sfeer in de school zijn we ook afhankelijk van uw betrokkenheid. Informatie

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943 KALENDER 0-0 0-JARIG JUBILEUM - 0 Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad PX Rozenburg T 0- Dependance OBS De Phoenix Gruttostraat TC Rozenburg T 0- E info@obs-dephoenix.nl I www.obs-dephoenix.nl AUGUSTUS

Nadere informatie

Kalender bs. Klinkers 2012-2013

Kalender bs. Klinkers 2012-2013 Kalender bs. Klinkers 2012-2013 augustus 2012 In de eerste week van het schooljaar worden er MR-verkiezingen gehouden. Maandelijks houdt de MR een vergaring op school. Dit is ook de avond dat de ouderraad

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden. Overblijven

Nieuwe schooltijden. Overblijven Informatie 2015/2016 Inhoud Nieuwe schooltijden Overblijven Ouderbijdrage Vakanties / vrije dagen Activiteiten Telefoonnummers Ziekmelden Op tijd / te laat Eerder weg onder schooltijd Lekker Fit Gym- en

Nadere informatie

Medewerkers van de school. Directeur Marjon van Twuijver maandag/dinsdag (wisselend) en donderdag Leerkrachten Jennifer Koning maandag en dinsdag

Medewerkers van de school. Directeur Marjon van Twuijver maandag/dinsdag (wisselend) en donderdag Leerkrachten Jennifer Koning maandag en dinsdag Beste ouders/verzorgers van de Bello. Hierbij ontvangt u de jaarlijkse praktische informatie over de Bello. Hier leest u ook de verantwoording over de inrichting van ons onderwijs. Via digiduif kunt u

Nadere informatie

Schoolgids - OBS De Wizzert

Schoolgids - OBS De Wizzert Nieuwzzbrief Bij het begin van de nieuwe maand verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verstrekt. Hierin staat wat er de komende periode allemaal op De Wizzert staat te gebeuren. Ook is onze

Nadere informatie

Ik ben verantwoordelijk. Ik toon respect. Ik zorg voor veiligheid

Ik ben verantwoordelijk. Ik toon respect. Ik zorg voor veiligheid Ik ben verantwoordelijk Ik toon respect Ik zorg voor veiligheid Basisschool De Fontein Heilooërdijk 136 1814 LS Alkmaar 072-5115900 info@fontein.org www.fontein.org Telefoon: 072 511 59 00 Heilooërdijk

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER 2014-2015

SCHOOLKALENDER 2014-2015 SCHOOLKALENDER 2014-2015 De schoolgids van basisschool Walburgis staat op onze website. U kunt hier alles opzoeken. Ook liggen er op school een aantal inkijkexemplaren als u niet over een computer beschikt.

Nadere informatie

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Beste ouder(s) en verzorger(s), Hofbode 2-10 september 2013 Beste ouder(s) en verzorger(s), Welkom aan de start van dit nieuwe schooljaar 2013-2014 op De Kinderhof. We hopen dat u, net als wij, genoten heeft van een fijne vakantie. Wij

Nadere informatie

Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015

Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015 Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015 Flevoparkschool Soembawastraat 61 1095VX Amsterdam Postbus 92105 1090AC Amsterdam t 0206942591 e directie@flevoparkschool.nl www.flevoparkschool.nl Bestuur:

Nadere informatie

http://www.bd.nl/regio/regio-oss-en-uden/uden/sinterklaas-helpen-in-uden-1.4653382

http://www.bd.nl/regio/regio-oss-en-uden/uden/sinterklaas-helpen-in-uden-1.4653382 Inhoud Beste ouders, De kerstviering is zojuist voorbij. We kijken terug op een warm en gezellig kerstfeest op school. Gisteren hebben we genoten van de kerstmusical van groep 6 en ook van het gezellige

Nadere informatie

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids!

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Vlak voor de zomervakantie heeft u van ons een verkorte versie ontvangen van de Schoolgids. Met een aantal kleine aanpassingen sturen we

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Ouderraad basisschool Laurentiushof

Inhoudsopgave. 2 Ouderraad basisschool Laurentiushof Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat doet de ouderraad... 4 Taak van de ouderraadsleden... 5 Ouderbijdrage... 7 Organisatie van de ouderraad... 8 Vergaderdata ouderraad... 12 2 Ouderraad basisschool Laurentiushof

Nadere informatie

De Muldersteeg. Informatiekalender 2015-2016

De Muldersteeg. Informatiekalender 2015-2016 De Muldersteeg Informatiekalender 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de informatiekalender voor het schooljaar 2015-2016 In deze kalender vindt u veel informatie. Het betreft algemene en

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie