1. Woordje vooraf. Beste ouders en verzorgers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Woordje vooraf. Beste ouders en verzorgers,"

Transcriptie

1 1. Woordje vooraf Beste ouders en verzorgers, Dit is de bijlage (jaargids) van onze schoolgids van het schooljaar De jaargids wordt apart uitgegeven omdat hierin de jaarlijkse aanpassingen zijn opgenomen. In dit document vindt u de informatie die van belang is voor de dagelijkse gang van zaken. Wij hopen dat u de jaargids aandachtig door zult lezen en deze een vaste plaats geeft, zodat u deze nog eens kunt bekijken. Deze jaargids en de volledige schoolgids zijn ook te vinden op onze website Wij wensen u en uw kinderen een prettig en leerzaam schooljaar toe! Met vriendelijke groet, mede namens het team Mirjam van Ree, directeur. Team basisschool de Springplank 1

2 2. Inhoudsopgave 1. Woordje vooraf Inhoudsopgave Schoolgrootte, groepenverdeling Schooltijden, regels voor begin en einde schooltijd Vakantietijden en vrije dagen schooljaar Gymonderwijs en gymrooster, zwemonderwijs en zwemrooster Schoolregels Data ophalen oud papier Buitenschoolse opvang en overblijven Ouderbijdrage Resultaten van ons onderwijs Informatiebijeenkomsten voor ouders van nieuwe kinderen Regels bij schoolverzuim Leerplichtwet en verlof Externe hulp buiten school Klachtenregeling/ Machtsmisbruik Inspraak en samenwerking Adressenlijsten Plattegrond.13 2

3 3. Schoolgrootte, groepenverdeling Schoolgrootte Onze school telt bij aanvang 268 leerlingen en is verdeeld over 10 groepen. Groepenverdeling schooljaar /2a Rick van Summeren maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag wordt groep 2a gecombineerd met 2b en 2c. 1/2b Kim Sonderen-van Nistelrooij José Peters maandag, dinsdag woensdag, donderdag, vrijdag 1/2c Yvonne Bakkum Annelies Hudson maandag, dinsdag woensdag, donderdag, vrijdag 3 Ria Kuypers Simone van der Steen maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag 3/ 4 Judith Heesakkers Janneke Tielen maandag, dinsdag woensdag, donderdag, vrijdag 4 Ria van Orsouw maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 5 Hanneke van de Broek maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 6 Wim Mank Dana van Hees maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag 6/7 Joan Haegens maandag dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 8 Bernadet de Fost Robin Hakkenbroek maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag donderdag, vrijdag Compensatieverlof van diverse leerkrachten wordt intern door collega s ingevuld. Vakdocent gym Jeanne van der Leest Conciërge Cengiz Akmanlar Administratief medewerkster Conny Helvoirt Intern begeleider onderbouw Hilde Goesten Intern begeleider bovenbouw Wilma Geurts Onderbouwcoördinator Kim Sonderen Bovenbouwcoördinator Janneke Tielen Directeur Mirjam van Ree 3

4 4. Schooltijden, regels voor begin en einde schooltijd Schooltijden De schooltijden voor groep 1 t/m 8 zijn: Ochtend uur uur Middag uur uur Woensdag uur uur Pauze uur uur uur uur De kinderen van groep 1 zijn elke vrijdag vrij! De kinderen van groep 2 t/m 4 zijn elke vrijdagmiddag vrij! Continurooster Iedere vrijdag vóór een vakantie, hebben we op school continurooster ingelast. Dit houdt in dat groep 1 t/m 4 op die dag van 8.45 uur tot uur op school is. De groepen 5 t/m 8 zijn op school van 8.45 uur t/m uur. Kinderen van groep 1 zijn dan ook op school i.v.m. vieringen e.d. Op 5 december 2014 Sinterklaas en op Witte Donderdag en Goede Vrijdag 2 en 3 april 2015, hebben we ook een continurooster! Binnenkomst Iedere ochtend 8.35 uur en iedere middag uur gaan de deuren open voor ouders en kinderen. De leerkrachten zijn dan in het lokaal aanwezig om de kinderen en ouders te ontvangen. Om 8.40 uur en om uur gaat de bel en gaan de kinderen die nog buiten zijn, naar binnen. Ouders worden verzocht naar huis te gaan. We verwachten dat de kinderen op tijd op school zijn, zodat de leerkrachten om 8.45 uur en uur kunnen starten met de lessen. Voor en na schooltijd kunnen de leerkrachten ouders te woord staan indien gewenst. Wanneer u werkjes of schriftjes van uw kind wilt bekijken dan kan dat uiteraard ook na schooltijd. Ouders die hun kind op komen halen vragen wij om buiten op het schoolplein te wachten achter het zebrapad. 4

5 5. Vakantietijden en vrije dagen schooljaar Vakantietijden schooljaar Eerste schooldag : Herfstvakantie : Kerstvakantie : Voorjaarsvakantie : Pasen : Meivakantie : Hemelvaart : e Pinksterdag : Zomervakantie : Studiedagen: Maandag Springplank Woensdag KC Raam Vrijdagmiddag Woensdag Kiem Dinsdag Springplank Continurooster voor groep 1 t/m 8 Groep 1 t/m 4 is aanwezig tot uur. Groep 5,6,7,8 aanwezig van 8.45 uur t/m uur: Vrijdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Gymonderwijs en gymrooster, zwemonderwijs en zwemrooster kind in groep 4 nog geen diploma A heeft behaald, is het verstandig om naast het schoolzwemmen ook bij een zwemvereniging lessen te nemen, zodat uw kind na 2 jaar toch het doel (diploma A) kan bereiken. Zwemrooster Elke dinsdag is er voor de kinderen van groep 4 zwemles in het overdekte zwembad De Drie Essen. - De kinderen worden met de bus gehaald en weer teruggebracht; - Kinderen van groep 5 die nog geen zwemdiploma A hebben, mogen nog een jaar mee zwemmen; - De zwemkleding gaat direct na school weer mee naar huis. Gymrooster Maandag (spelles) uur uur : Kleuters uur uur : Groep uur uur : Groep uur uur : Groep uur uur : Groep 6/7 Dinsdag (spelles) uur uur : Groep 1a + 2c uur uur : Groep 1b + 1c uur uur : Groep 2a + 2b uur uur : Groep (4) uur uur : Groep uur uur : Groep 8 groep 4 zwemmen Gymonderwijs Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs in onze gymzaal. Op dinsdagmorgen gaat de vakleerkracht gym voor motorische training beurtelings met de kleuters en groep 3, naar de gymzaal. Die dragen dan goed sluitende gymschoentjes, het liefst met klittenband. Uit hygiënische overwegingen is het gebruikelijk dat de kinderen van groep 3 t/m 8 douchen na afloop van de gymles. Mocht dit om medische redenen niet gewenst zijn, dan kunt u dit aan de leerkracht laten weten. Omwille van de veiligheid mogen de kinderen tijdens de gymles geen sieraden (horloges, kettinkjes, armbanden e.d.) om hebben. Zwemonderwijs Om het leerproces van het zwemonderwijs te versnellen is het belangrijk dat kinderen watervrij zijn als ze met het schoolzwemmen beginnen; uw kind zou onder de douche moeten durven staan, hij/zij zou bellen moeten durven blazen in het water en met het gezicht onder water durven gaan en/of even helemaal onder water durven zijn. Als uw Woensdag (spelles) uur uur : Kleuters uur uur : Groep uur uur : Groep Donderdag (toestelles) uur uur : Kleuters uur uur : Groep 6/ uur uur : Groep uur uur : Groep uur uur : Groep 3/ uur uur : Groep 4 Vrijdag (toestelles) uur uur : Kleuters uur uur : Kleuters uur uur : Kleuters uur uur : Groep uur uur : Groep uur uur : Groep uur uur : Groep 8 5

6 7. Schoolregels We hanteren de volgende drie gedragsregels op school. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. Voor groot en klein zullen we aardig zijn. Binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet. 8. Data ophalen oud papier Werkgroep oud papier Iedere maand wordt in de wijk Raam het oud papier opgehaald. Op maandag wordt het oud papier opgehaald in de straten: Hofstukken, Vaarzenhof, Jonkerveld, Keizershof. (vanaf uur) Op dinsdag wordt het oud papier opgehaald in de straten: Meerhoek, Bosveld, Raam, Millsebaan. (vanaf uur) Dagen Maand Jaar 15 en 16 september en 14 oktober en 18 november en 16 december en 20 januari en 24 februari en 17 maart en 21 april en 19 mei en 16 juni en 14 juli Buitenschoolse opvang en overblijven Buitenschoolse opvang Op maandag, dinsdag en donderdag, na schooltijd, wordt een leeg groepslokaal gebruikt voor buitenschoolse opvang door Kinderopvang Kiobra Uden e.o. Voor de kosten hiervan kunt u contact opnemen met Kiobra (Kinderopvang Uden e.o.). Overblijven Tijdens de middagpauze kunnen kinderen in de aula overblijven. Een aantal ouders coördineert het overblijven in overleg met de schoolleiding en onder verantwoording van het schoolbestuur. Zij doet dit aan de hand van een reglement, dat als bijlage in de schoolgids is opgenomen. De kosten voor het overblijven zijn 1,50 per keer. Eén keer per maand is er op maandag (tegelijk met de ophaaldatum voor oud papier) gelegenheid om tussen u en u op school een zgn. strippenkaart hiervoor te kopen. Een strippenkaart voor 10 strippen kost 15, Ouderbijdrage Het onderwijs voor leerplichtige kinderen in Nederland wordt gefinancierd door de overheid. De school vraagt u dus geen geldelijke bijdrage. Wel vraagt de oudervereniging een bijdrage van u om diverse activiteiten te kunnen bekostigen. Elk jaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging. Hiertoe ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een acceptgirokaart thuis. Het afgelopen schooljaar was er een bijdragepercentage van bijna 100%, waaruit blijkt dat ouders het belang van de ouderbijdrage inzien. De ouderbijdrage voor een gezin met 1 kind bedraagt 17,50, voor een gezin met twee kinderen 35,00 en voor een gezin met 3 of meer kinderen 47,50. Voor kinderen die na 1 januari instromen geldt een aangepast bedrag. Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn om deze kosten te betalen, dan kunt u zich tot de gemeente Uden wenden. Via de website kunt u bekijken voor welke regeling u in aanmerking komt. U kunt ook kijken op werk en inkomen/ regelingen of contact opnemen met stichting leergeld: Op onze website vindt u bovenstaande stichting onder het kopje informatie. 6

7 11. Resultaten van ons onderwijs Opbrengsten Het controleren van de kwaliteit is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Zo wil de overheid ook graag de kwaliteit van scholen meten. Hierbij worden voornamelijk de leerprestaties van de kinderen bekekenen vergeleken met andere scholen. Hiervoor gebruikt men gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Evenals de meeste scholen in ons land gebruiken wij ook toetsen uit het Cito LVS. Hiervan zijn alle scores landelijk genormeerd en daardoor vergelijkbaar. Daarnaast worden alle scholen in Nederland aan de hand van de leerling-populatie ingedeeld in categorieën. De inspectierapporten kunt u lezen op de website van OC&W. Uitslagen Cito-eindtoets Jaar Landelijk Springplank Gemiddelde ,6 534, ,7 532, ,9 535, ,1 535,7 Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs VWO Havo/ VWO Havo Havo/ vmbo-t vmbo Vmbo-t Vmbolager Totaal ,2% 31.0% 6,9% 27,6% 17,2% 100% ,1% %18,2 12,1% 6,1% 27,3% 30,3% 100% % 12% 12% 24% 40% 100% ,3 % 10,3 % 10,3 % 34,5% 34,5% 100% Natuurlijk willen we graag goede leerprestaties zien bij de kinderen, maar wel steeds gezien binnen de mogelijkheden van ieder individueel kind. Het meest belangrijke is dat we in staat zijn om kinderen plezier te laten beleven aan het samen ontwikkelen en samen leren op onze school, want pas dan zullen kinderen zich optimaal ontwikkelen. juistheid van het door de basisschool uitgebrachte advies, de resultaten, de werkhouding, de mate van zelfstandigheid en het wel of niet beschikken over de juiste studievaardigheden. De ervaringen met de kinderen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs worden de eerste twee jaar teruggekoppeld naar de basisschool. In de loop van het eerste jaar worden de leerkrachten van groep 8 uitgenodigd op het Udens College om de stand van zaken te bespreken. Aan de orde komen o.a. de 7

8 12. Informatiebijeenkomsten voor ouders van nieuwe kinderen Afwisselend op een aantal werkdagen houden wij in de loop van dit schooljaar een aantal informatiebijeenkomsten. De data hiervan zijn: Dinsdag uur Donderdag uur Dinsdag uur Donderdag uur Dinsdag uur Donderdag uur De directeur ontvangt belangstellende ouders die zich hiervoor hebben aangemeld. Er wordt uitleg gegeven over de werkwijze van de school en onze schoolgids wordt uitgereikt. Er is dan gelegenheid voor het stellen van vragen en we maken een rondgang door de school, zodat men een goede indruk kan krijgen. 13. Regels bij schoolverzuim Als uw kind om enige reden afwezig is, wil de school hiervan tijdig (liefst voor 8.45 uur) op de hoogte worden gebracht. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Indien wij na het doornemen van de absentielijst een kind missen zonder dat deze is afgemeld, nemen wij zo snel mogelijk contact op met de ouders. 14. Leerplichtwet en verlof Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Dit betekent dat u uw kind dan nog een dagje zonder toestemming thuis kunt houden. Wel graag even doorgeven aan de leerkracht. Kinderen zijn vanaf 5 jaar volledig leerplichtig. In de leerplichtwet wordt bepaald wanneer uw kind verplicht naar school moet, maar ook om welke reden uw kind daarvan kan/mag worden vrijgesteld. In alle gevallen beslist de directeur of er recht bestaat op verlof. De directeur mag dit verlof niet puur naar eigen inzicht verlenen, maar dient zich strikt te houden aan de wettelijke voorschriften. Een folder met de juiste informatie kunt u op het gemeentehuis krijgen. U kunt ook altijd terecht bij de leerplichtambtenaar. Verlof kunt u aanvragen via een standaardformulier verkrijgbaar bij de directeur. U dient uw aanvraag uiterlijk acht weken van tevoren in te dienen! Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, zijn wij verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar van Uden is: Deth van Wanrooij, telefoon Externe hulp buiten de school Op onze school worden wat betreft hulp van buitenaf de volgende afspraken gehanteerd: Afspraken voor tandarts, artsbezoek, ziekenhuisbezoek en andere eenmalige afspraken worden zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland. Er mag geen remedial teaching of andere behandeling onder schooltijd worden afgesproken. Logopedie en fysiotherapie zijn (medische) uitzonderingen. Bij voorkeur worden deze behandelingen ook buiten schooltijd gepland. Wanneer hulp wordt geïndiceerd door Giralis (bv. dyslexiebehandeling),wsns of (School) Maatschappelijk Werk (bv. weerbaarheidtraining.) kan dit onder schooltijd plaatsvinden in overleg met IB-er en betrokken leerkracht. Voorwaarde is vergoeding door de zorgverzekering. 16. Klachtenregeling / machtsmisbruik In het kader van de kwaliteitswet zijn scholen verplicht een klachtenregeling te hebben voor alle mogelijke klachten die op een school kunnen voorkomen: machtsmisbruik waaronder seksuele intimidatie, discriminatie, agressie. Tevens kunt u met onderwijskundige zaken terecht bij de leerkrachten of directie. Contactpersonen van onze school: Bernadet de Fost (leerkracht) Tel Joan Haegens (leerkracht) Tel Externe vertrouwenspersoon Mw. Marijk van Lieshout Arbo Unie Nijmegen, tel KIEM is aangesloten bij de Stichting KOMM, regio Noordoost Brabant Onafhankelijke Klachtencommissie contactpersoon is mw. G. van Rangelrooij Postbus ZG Rossum tel

9 17. Inspraak en samenwerking Ouders / verzorgers nemen een bijzondere plaats in. Het zijn de eigen kinderen immers die op de Springplank zitten. Om het samenwerken van school en ouders te regelen, zijn er binnen school commissies actief van ouders en leerkrachten Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan tussen het bestuur, de teamleden en de ouders. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school aangaan. Aan bod komen zowel plannen op bestuurlijk niveau, maar ook praktische en onderwijsinhoudelijke zaken komen aan de orde. De MR heeft zowel adviserende als instemmende bevoegdheden. De MR waakt over het gevoerde en nog te voeren beleid op school. De leden van de raad hebben zitting voor een periode van 3 jaar. De MR van de Springplank bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. De vergaderingen zijn openbaar en vinden eenmaal in de 6 weken plaats. De agenda en notulen van deze vergaderingen worden altijd op onze website gepubliceerd. Ook als ouder kunt u altijd met een duidelijke vraagstelling omtrent de school bij de MR terecht. U kunt uw vraag kenbaar maken aan een lid van de oudergeleding. Uw probleem wordt dan in een vergadering besproken en de resultaten worden naar u teruggekoppeld. De MR is er ook voor U! Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De functie van een GMR is te vergelijken met die van een MR met dat verschil dat de GMR bovenschoolse zaken (op bestuurlijk niveau) controleert. De leden van de GMR vertegenwoordigen niet hun eigen school, maar alle ouders/leerkrachten van de Stichting De Oudervereniging (OR) De oudervereniging van de bestaat uit ouders en 2 leerkrachten van de Springplank. De ouderraad is mede verantwoordelijk voor de organisatie van vele activiteiten zoals ophalen van oud papier, werkgroep verkeer, luizen, buitenschoolse activiteiten, koken en de avondvierdaagse. In samenspraak met een afvaardiging van het team worden de activiteiten vormgegeven en met de hulp van vele ouders. Tevens zorgt de ouderraad voor een financiële ondersteuning van de jaarlijkse activiteiten en financiert daarnaast ook terugkomende items bijvoorbeeld: Sinterklaas, Kerst, Pasen etc. De gelden voor deze financiering worden verkregen uit de ouderbijdrage en uit de inzameling van oud papier. Met vragen en suggesties aan de ouderraad kunt u terecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering of bij één van de leden van de ouderraad. De ouderraad stelt uw inbreng zeer op prijs. 18. Beschadigingen en vernielingen De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen kleding, horloge, tas, bril, gymkleding, enz.. We vinden dat kinderen moeten leren om zuinig en netjes met hun eigen en andermans spullen om te gaan. Dit valt voor kinderen niet altijd mee. Daarom verzoeken wij u ook om er op toe te zien, dat er geen overbodige spullen (bv. speelgoed of telefoons) mee naar school gebracht worden. Wanneer uw kind om een bepaalde reden toch een mobiele telefoon mee naar school moet nemen, dan graag contact opnemen hierover met de leerkracht. Het telefoontje zal onder lestijd dan bewaard worden door de leerkracht. Bij opzettelijke beschadiging of vernieling van andermans spullen, moet degene die het veroorzaakt heeft deze spullen vergoeden. Ook wanneer er schooleigendommen; zoals liniaal, vulpen, boeken e.d. opzettelijk vernield of beschadigd worden, moet hiervan de kostprijs vergoed worden. Het kan voorkomen dat er tijdens het spel of door een ongelukje eigendommen door andere kinderen beschadigd worden (bv. brillen). Hiervoor is de school niet verzekerd u kunt in deze situatie een beroep doen op de eigen W.A.-verzekering of die van het kind welke de schade toegebracht heeft. 19. Verzekeringen Het schoolbestuur heeft een zg. aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierbij zijn meeverzekerd de personeelsleden, de leerlingen van de school en ook de vrijwillige medewerkers, zoals overblijf-, lees- en hulpouders. Uitgangspunt bij e.e.a. is dat de aansprakelijkheid ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de school. Dat kan natuurlijk zijn op school, maar ook buiten de school, bijv. bij excursies en schoolreisjes. Wat voor aansprakelijkheid kan er ontstaan? Denk daarbij bijv. aan letselschade aan personen, of zaakschade aan goederen (zaken) van personen. Wat is niet verzekerd? Dat is de bekende stoei- en vechtpartij tussen leerlingen onderling. Wanneer die leerlingen thuiskomen met gescheurde kleren, kapotte bril, etc. dan is er geen dekking onder deze WA-Polis. Immers, de aansprakelijkheid ontbreekt, omdat beide leerlingen meededen aan die vechtpartij en zoals de wetgever dat zo mooi zegt: ieder voor zijn eigen schade opdraait. 9

10 20. Adressenlijsten Schoolbestuur Stichting Kiem Onderwijs en opvang Algemeen directeur: F. v.d. Hoogen Meerloseweg XH Uden Tel.: Schoolteam Directie Mirjam van Ree directeur Tel Kim Sonderen-van Nistelrooij onderbouwcoördinator Janneke Tielen bovenbouwcoördinator Interne begeleiding Wilma Geurts (intern begeleider) Hilde Goesten (intern begeleider) Onderwijs ondersteunend personeel Cengiz Akmanlar, conciërge Conny van Helvoirt, administratief medewerkster Leerkrachten Rick van Summeren José Peters Yvonne Bakkum-Cobben Annelies Hudson-Peeters Ria Kuypers-Jacobs Simone v.d. Steen Judith Heesakkers Ria van Orsouw Hanneke van de Broek Wim Mank Dana van Hees Joan Haegens Bernadet de Fost Elle Verstegen Jeanne v.d. Leest-v.d. Elsen (vakleerkracht bewegingsonderwijs) 10

11 Medezeggenschapsraad Susanne Luijcx Tel Rieneke van Hees Bregje Geurts van Kessel Personeelsgeleding: Rick van Summeren Simone v.d. Steen Ria Kuypers-Jacobs (voorzitter) Ouderraad Dagelijks bestuur Mark Bergmans (voorzitter) Tel Anouk van den Bungelaar (penningmeester) Tel Kim van de Berg (secretaris) Teel: Leden Carla Claessen Juliëtte Eijndhoven Janny Maas Dennis Koopmans Personeelsgeleding: Wim Mank Elle Verstegen Contactpersonen diverse werkgroepen Buitenschoolse activiteiten (BSA) Tinie Bekkers Astrid van Berlo Verkeer Esther Duivenvoorden Tel contactpersoon school: Wim Mank Oud papier Contactpers. 1 Danny van den Bungelaar jonkerveld Contactpers. 2 Mark Bergmans Jonkerveld Coördinator school: Annelies Hudson Sport Coördinator: Jeanne v.d. Leest-v.d. Elsen Avondvierdaagse Carla Claessen Hoofdluis Astrid van Berlo Koken Bernadet de Fost Susanne Luijcx Overblijven Tinie Bekkers Susanne Welten Klachtenmelding over sexuele intimidatie sexueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs: Tel (lokaal tarief) Algemeen Meldpunt Kindermishandeling Kasteel Traverse NR Helmond Buitenschoolse opvang Kiobra Jagersveld 12, 5405 BW, Uden Postbus 661, 5400 AR, Uden Tel Peuterspeelzaal de Harlekijn Bosveld 118 C 5403 AG Uden Gemeente Uden Markt 145 Postbus AB Uden Leerplichtambtenaar: Deth van Wanrooij Jeugd Tandverzorging Stationsstraat 3 Uden Aanmelding:

12 Inspectie van het onderwijs vragen over onderwijs: (gratis) meldpunt vertrouweninspecteur (lokaal tarief) Bureau Jeugdzorg Aldetiendstraat 21b 5402 ZC Uden W.S.N.S. (samenwerkingsverband Uden) Secretariaat Postbus AA Uden PCL Uden Meerloseweg XH Uden Parochiële werkgroepen Gezinsvieringen Tinie Bekkers Tel Corina Driessen Tel Werkgroep eerste Heilige Communie Nog geen aanmelding Parochie St. Petrus Pastor Th.H.M.C.M. van Osch Diaken P.A.C. Raaijmakers Pastorie Kerkstraat 26, 5401 BE Uden Tel Schoolarts/schoolpsycholoog (GGD) Schoolarts: Angela Kuiper Schoolpsycholoog: bereikbaar via GGD Teamassistente: Mevr. Marga van Vugt Tel.: GGD Afdeling Infectieziekten Tel.: Logopedist (GGD) Logopediste: Marianne Lammers Tel Onderwijsbegeleidingsdienst GIRALIS Amerikastraat 3, 5232 BE s Hertogenbosch Tel Riagg Populier 1, 5467 EB Veghel Tel School Maatschappelijk Werk Rianne Hermans De Misse HT Uden Tel Afspraken op school lopen via Intern Begeleidsters Bezoekerscentrum Slabroek/Maashorst Erenakkerstraat 5, 5388 SZ Nistelrode Tel Bezoekerscentrum Slabroek de Hooge Vorssel Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch Tel: Openbare bibliotheek Mondriaanplein 16, 5401 HX Uden Tel Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit Stefan Grubben Vondelstraat 9, 5462 CS Veghel Tel Praktijk voor studie- en beroepskeuze Paul Wijnen Zuid-Carolinaweg 6, 5453 JH Langenboom Tel Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD) GGD Hart voor Brabant Sociaalverpleegkundige Habiba El Yachouti Raadhuisplein 4, 5341 GM Oss Tel.:

13 19. Plattegrond 13

14 14

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Groep 6B. Groep 4B. Meester Jos Mulleman Juf Anita Kock Juf Maaike Wagenmans. Juf Monique Liebrand. Groep 3A. Ingang

Groep 6B. Groep 4B. Meester Jos Mulleman Juf Anita Kock Juf Maaike Wagenmans. Juf Monique Liebrand. Groep 3A. Ingang Ingang Lerarenwerkkamer Groep 5A Meester Freek Moorman Juf Diana Berendsen Groep 4A Juf Claudia Erinkveld Juf Silke Haferkamp Groep 4B Juf Monique Liebrand Groep 6B Meester Jos Mulleman Juf Anita Kock

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie