Verzuimmanagement & Reïntegratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzuimmanagement & Reïntegratie"

Transcriptie

1 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect

2 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers gezond en tevreden en krijg ik mijn ziekteverzuim omlaag? Hoe voorkom ik WAO-instroom? Vragen die binnen veel organisaties leven. Bijvoorbeeld omdat verzuim veel geld kost en collega s extra worden belast. Gelukkig is verzuimreductie in de meeste organisaties echt mogelijk. Door effectieve preventie én door snel en gericht ingrijpen bij een ziekmelding. In deze brochure leest u hoe u samen met ArboNed resultaat boekt bij de aanpak van verzuim. Met behulp van verzuimmanagement gebaseerd op drie pijlers: informatie, actie en betrokkenheid. Ondersteund door de bijpassende abonnementen voor verzuimbegeleiding van ArboNed.

3 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 4 De dienstverlening van ArboNed: informatie, actie en betrokkenheid Informatie Welk effect heeft uw verzuimbeleid op de verzuimcijfers? Hoe zit het met frequent verzuim binnen uw organisatie? Voor goed verzuimmanagement wilt u een antwoord op dit soort vragen. Want goed verzuimmanagement begint met goede informatie. Hierover beschikt u met Verzuim Online van ArboNed. Via internet heeft u ieder moment van de dag volledig inzicht in uw actuele verzuimgegevens. Ook bij de begeleiding van de individuele verzuimende medewerker is goede informatie cruciaal. Vooral voor een juiste diagnose in een vroeg stadium, waarmee we snel en effectief kunnen ingrijpen. We bellen uw medewerker al in de eerste week na de ziekmelding voor meer informatie. Een gesprek dat we altijd telefonisch aan u terugkoppelen. Daarbij vragen we u ook om aanvullende informatie. ArboNed kiest dus voor persoonlijk contact. Dat werkt! Verzuim Online Verzuim Online biedt u via internet altijd een actueel en volledig inzicht in de verzuimgegevens van uw organisatie. De gegevens zijn goed beveiligd, waardoor de privacy van uw medewerkers is gewaarborgd. U bepaalt bovendien zelf welke mensen binnen uw organisatie naar welke gegevens mogen kijken. Zo kunt u leidinggevenden bijvoorbeeld direct toegang geven tot de verzuiminformatie van hun eigen afdeling. ArboNed werkt samen met gespecialiseerde reïntegratiebedrijven en heeft hiermee goede afspraken, waardoor wij altijd kwaliteit en inkoopvoordeel kunnen garanderen. Ook bij frequent kort verzuim is actie gewenst. Het is immers eveneens een bedreiging voor de continuïteit van uw organisatie. Daarom trekken we bij de vierde ziekmelding van een werknemer binnen een jaar standaard aan de bel. We bespreken dan samen met u een eventuele vervolgactie. Zoals een oproep voor het spreekuur. Betrokkenheid Samen met u en uw medewerker doen we er alles aan om uw medewerker weer snel aan het werk te krijgen. Daarbij heeft u zelf de touwtjes in handen: ArboNed adviseert, u beslist. Via ArboNed krijgt u uiteraard alle relevante informatie voor een goede beslissing. Ook uw medewerker heeft een duidelijke verantwoordelijkheid. ArboNed ondersteunt hem daarbij. Bijvoorbeeld via een eigen internetsite (www.arboned.nl/werknemer) met informatie over preventie en hoe te handelen bij verzuim. We bieden voor werknemers specifieke internettools aan gericht op preventie, zoals Conditie- Planner en WerkCoach. Betrokkenheid van onze kant houdt ook in dat we ons daadwerkelijk verdiepen in onze klanten. We weten wat voor soort werk er gedaan wordt, welke problemen er spelen in het bedrijf, welke arbo-risico's er in uw branche spelen en vooral hoe wij daar het best op aan kunnen sluiten. Met ArboNed kiest u voor: > Eén loket. ArboNed biedt u een integrale aanpak op het gebied van preventie, verzuimmanagement en reïntegratie. > Inzicht. ArboNed maakt uw verzuimcijfers en de kosten van reïntegratie transparant. Daarnaast geven we u inzicht in de stappen die we ondernemen en in de adviezen die we geven. U weet dus altijd waar u aan toe bent. > Branchegerichte aanpak. Door onze branchegerichte aanpak kunnen we direct inspelen op de specifieke verzuimproblematiek van uw branche. > Pro-actief meedenken. Doordat ArboNed duidelijke informatie verschaft en tijdig en gericht adviseert over welke acties u kunt ondernemen, bent u in staat uw eigen verzuimbeleid (mede) vorm te geven. Hierbij kiezen wij altijd voor persoonlijk contact en overleg met u. Actie Bij het voorkomen van langdurig verzuim telt iedere dag. Hoe langer u wacht met ingrijpen, hoe groter de kans dat uw medewerker langdurig of blijvend uitvalt. Daarom wil ArboNed samen met u snel tot actie komen. Daarbij hoort ook het snel en gericht inzetten van interventies. Met ArboNed kiest u er voor om er samen voor te zorgen dat uw werknemer zo snel mogelijk en op een verantwoorde manier weer aan het werk gaat. PAGINA 2 PAGINA 3

4 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 6 Snel en verantwoord terug naar het werk Bij iedere stap is (gedeeltelijke) terugkeer naar het werk mogelijk. Slechts een klein deel van alle werknemers doorloopt alle stappen! DAG 1 WEEK 1 VANAF WEEK 2 EN UITERLIJK WEEK 6 VANAF WEEK 3 EN UITERLIJK WEEK ZIEKMELDEN U meldt uw medewerker ziek bij ArboNed, binnen 24 uur nadat uw medewerker zich ziek heeft gemeld. i INFORMATIE INWINNEN WERKNEMER ArboNed informeert telefonisch bij uw medewerker naar de klachten en maakt afspraken over werkhervatting of vervolgactiviteiten. On line ziekmelden... snel en simpel Bij ArboNed kunt u simpel on line ziek- en hersteldmelden, zonder gedoe met faxen of ander papierwerk. Met een persoonlijk account via MeldNed of via een speciaal formulier op Helemaal gratis en snel geregeld. Dat scheelt iedereen tijd en geld. Grotere organisaties kunnen via EDI ziekmelden vanuit hun eigen personeelssysteem. En voor wie toch liever faxt hebben we een centraal faxnummer ( 0,45 per fax). 1 INFORMATIE INWINNEN WERKGEVER ArboNed koppelt de acties zoals besproken met uw medewerker telefonisch aan u terug. SPREEKUUR Indien noodzakelijk wordt uw medewerker uitgenodigd voor een spreekuur. Preautorisatie: zeg ja tegen snelle reïntegratie PROBLEEMANALYSE EN ADVIES ArboNed stelt op basis van de verkregen informatie de probleemanalyse op en koppelt deze aan u terug. Daarbij ontvangt u een gericht advies voor de aanpak van reïntegratie. U versnelt reïntegratie aanzienlijk wanneer u ons al bij de contractafsluiting machtigt interventies uit te voeren. Met een zogeheten preautorisatie kan ArboNed direct een interventie (tot 4.250, ) inzetten als het nodig is. In de praktijk blijkt namelijk dat tussen het advies van de bedrijfsarts en de toestemming van de werkgever gemiddeld twee kostbare weken zitten. Natuurlijk hebben we wel altijd telefonisch contact met u voordat we een interventie inzetten. Iedere oorzaak een eigen oplossing Arbeidsdeskundig advies Als uw medewerker om medische redenen zijn eigen functie niet meer kan uitoefenen, kan arbeidsdeskundig advies over het te volgen reïntegratietraject uitkomst bieden. De arbeidsdeskundige kan u en uw medewerker onder meer adviseren over aanpassing van het werk, scholing, herplaatsing, detachering of een begeleidingstraject. De arbeidsdeskundige kan tevens de uitvoering van externe begeleidingstrajecten op zich nemen. Lichamelijke klachten Klachten aan rug, nek en schouders zijn een belangrijke oorzaak van verzuim. Actieve begeleiding draagt bij aan een snelle terugkeer naar het werk. Onze trainingen zijn gericht op de werksituatie. Uw medewerker wordt actief begeleid en leert toekomstige problemen te herkennen én te voorkomen. Psychische klachten Bij psychische klachten kunnen bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArboNed de eerste hulp bieden. Ook kunnen zij de opvang van medewerkers na schokkende ervaringen verzorgen. Voor ernstige psychische klachten als burnout of een depressie biedt ArboNed gerichte trainingen door psychologen. KEUZE VERVOLGACTIES U bepaalt samen met uw werknemer en ArboNed welke vervolgacties u wilt nemen. i PLAN VAN AANPAK Samen met uw werknemer stelt u naar aanleiding van de probleemanalyse en het advies van ArboNed een Plan van Aanpak op voor reïntegratie. Het is uiteraard mogelijk dat een interventie al is gestart. UITVOEREN PLAN VAN AANPAK U en uw medewerker starten met het uitvoeren van het Plan van Aanpak. Bijvoorbeeld het vervolgen van een al ingezette interventie. 6 De Reïntegratiecentrale voor snelle 6 en soepele interventie De Reïntegratiecentrale regelt het gehele interventietraject voor u: van advies over de beste interventie tot de financiële afhandeling. De Reïntegratiecentrale stuurt de dienstverlening van de reïntegratieproviders aan, bewaakt de voortgang van het reïntegratietraject en zorgt voor tijdige terugkoppeling. U kunt profiteren van de afspraken die ArboNed heeft met hoogwaardige reïntegratiedienstverleners. Zowel op het gebied van prijs als op het gebied van kwaliteit. De Reïntegratiecentrale zorgt ervoor dat u tijdig de juiste stappen onderneemt voor een snelle en effectieve reïntegratie. Lichamelijke én psychische klachten Soms is er een verband tussen lichamelijke en psychische klachten. Daarom biedt ArboNed ook multidisciplinaire programma s, waarbij klachten vanuit zowel de psychische als de lichamelijke context worden bekeken en aangepakt. Conflictbemiddeling Spanningen op de werkvloer kunnen hoog oplopen. Soms is verzuim het gevolg. Vaak biedt psychosociale hulpverlening van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers uitkomst. Maar ArboNed voorziet ook in mediation, een specialistische vorm van conflictbemiddeling. Zodat een conflict niet blijft slepen en het arbeidsklimaat snel verbetert. EVALUEREN VOORTGANG Samen met uw werknemer evalueert u de voortgang van het Plan van Aanpak. ArboNed adviseert u over de frequentie van deze evaluatiemomenten. Ook ArboNed evalueert periodiek de voortgang van de reïntegratie met uw werknemer en koppelt dit aan u en uw werknemer terug. WEER AAN HET WERK Zodra dat mogelijk is, keert uw medewerker terug naar het werk. Wachtlijstbemiddeling Uw medewerker hoeft niet onnodig lang te wachten op een behandeling in de reguliere zorg. ArboNed biedt toegang tot een netwerk van klinieken waar uw medewerker terecht kan voor een groot aantal dagbehandelingen (waaronder operaties). Arbeidsbemiddeling Uiteindelijk kan reïntegratie ook betekenen: weer aan het werk, maar wel in een andere baan. ArboNed kan dan zorgen voor arbeidsbemiddeling. De bedrijfsarts van ArboNed kan aangeven of de gewenste functie past bij de medische mogelijkheden van uw medewerker. PAGINA 4 PAGINA 5

5 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 8 Onze abonnementen ArboNed biedt twee complete abonnementen voor verzuimmanagement: het abonnement Verzuimmanagement en het abonnement Verzuimmanagement Plus. U kunt ook kiezen voor onze basisabonnementen: het Verrichtingenabonnement of het Verrichtingenabonnement Plus. Kies voor gemak kies ArboNed ArboNed probeert het u gemakkelijker te maken, door u zo min mogelijk met administratieve handelingen te belasten. Daarom hebben we de Reïntegratiecentrale ingevoerd en bieden we verschillende efficiënte manieren van zieken hersteldmelden. Bovendien krijgt u maar één keer per jaar een factuur voor wijzigingen in het aantal medewerkers. Ook dat scheelt u administratieve handelingen en dus tijd. ArboNed denkt aan uw portemonnee U bespaart veel kosten met effectieve reïntegratie. Toch kost een interventie ook veel geld. ArboNed denkt aan uw portemonnee. De Reïntegratiecentrale onderzoekt voor u financieringsmogelijkheden, zoals subsidies of vergoedingsmogelijkheden via uw verzekeraar. Ook kunnen onze arbeidsdeskundigen u uitgebreid adviseren over de mogelijkheden van wet- en regelgeving voor de financiering van reïntegratie. En wanneer een medewerker door schuld van een derde verzuimt, kunnen onze juristen op basis van no cure no pay loon- en letselschade verhalen. Verzuimmanagement en verzuimverzekering in één Een nieuwe, grote stap naar meer gemak is de samenwerking in 2004 met een aantal bekende verzekeraars: De Amersfoortse, AMEV, Nationale- Nederlanden, OHRA, Stad Rotterdam Verzekeringen en Woudsend. Dit betekent één loket voor de complete afhandeling van ziekteverzuim. Als een medewerker ziek wordt, zet u met één handeling (de ziekmelding) alles in werking: effectieve verzuimbegeleiding én de afhandeling van de claim bij de verzekeraar. U ontvangt slechts één factuur voor uw verzuimverzekering en uw abonnement verzuimmanagement. Ook de verlenging van het contract met ArboNed en van uw verzuimverzekering is in één keer geregeld. Bovendien profiteert u van financieel voordeel wanneer u een alles-in-één-pakket afneemt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Abonnement Verzuimmanagement > zeer compleet > maximaal gemak > vast tarief per medewerker Met het abonnement Verzuimmanagement heeft u alles in huis voor verzuimreductie en snelle reïntegratie van uw medewerkers. Terwijl u ook controle houdt over de kosten. Want voor het abonnement Verzuimmanagement betaalt u jaarlijks een vast tarief per medewerker. De kosten voor eventuele reïntegratie-interventies betaalt u afzonderlijk, dus alleen als het nodig is. Uiteraard is het mogelijk om diensten af te nemen die niet standaard of tot een bepaald maximum in uw abonnement zijn opgenomen. Deze worden achteraf gefactureerd. Verrichtingenabonnement > basispakket > lager vast tarief Het Verrichtingenabonnement is een basispakket aan voorzieningen. Wordt een medewerker ziek, dan betaalt u per verrichting. Het Verrichtingenabonnement kent dus een hoger risico dan het abonnement Verzuimmanagement en is daarom meestal minder geschikt voor kleinere bedrijven. Wanneer u een laag en stabiel ziekteverzuim heeft, kunt u dit abonnement wel overwegen. Een aantal verrichtingen neemt u verplicht af bij verzuim, zoals de telefonische informatieinwinning en het spreekuur. Hierdoor signaleert ArboNed tijdig dreigend langdurig verzuim en kan snel worden ingegrepen. Poortwachter De dienstverlening van ArboNed voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. ArboNed zorgt ervoor dat u en uw medewerker op het juiste moment de noodzakelijke acties kunnen ondernemen. Abonnement Verzuimmanagement Plus en Verrichtingenabonnement Plus Heeft u behoefte aan snel extra actie of meer verzuimgegevens, of heeft uw verzekeraar extra eisen? Met het abonnement Verzuimmanagement Plus of het Verrichtingenabonnement Plus voldoet u aan deze eisen van vrijwel alle grote verzekeraars. Zo wordt uw verzuimende medewerker altijd uiterlijk op de derde werkdag na ontvangst van de ziekmelding gebeld. Ook ontvangt u naast de verzuimrapportages op bedrijfsniveau verzuimrapportages op persoonsniveau. Uiteraard is het mogelijk om diensten af te nemen die niet standaard of tot een bepaald maximum in uw abonnement zijn opgenomen. Deze worden achteraf gefactureerd. Maatwerkabonnement Voor organisaties vanaf 35 medewerkers is ook een maatwerkabonnement mogelijk op offertebasis. Uw abonnement en preventie Goede preventie beperkt het ziekteverzuim en daar is iedereen bij gebaat. Daarom kunt u bij de abonnementen Verzuimmanagement en Verzuimmanagement Plus met een aantrekkelijke korting zie de voorwaarden in de tarieflijst gebruikmaken van een aantal dagdelen arboadvies. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie of voor een werkplekonderzoek. Bij alle abonnementen kunt u ook direct een Preventiescan aanvragen. Hiermee weet u binnen één dagdeel waar u op het gebied van verzuimrisico s staat. PAGINA 6 PAGINA 7

6 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 10 U kunt afhankelijk van uw bedrijfsgrootte en uw wensen kiezen uit de volgende abonnementen: Deze diensten kunt u altijd van ArboNed verwachten: > Registratie en verwerking van ziek- en betermeldingen, zoals door u doorgegeven aan ArboNed via MeldNed, EDI, webformulier of fax ( 0,45 per fax). > Gratis toegang tot basis Verzuim Online. > Toegang tot het open (arbeidsomstandigheden) spreekuur. > Terugkoppeling over uitgevoerde acties door ArboNed. > Signaleren van vangnetgevallen mits bekend bij ArboNed en na toestemming werknemer. U meldt deze gevallen vervolgens zelf aan het UWV. > Attenderen op het verhaalsrecht loon- en letselschade. > Melden beroepsziekten aan werkgever (na toestemming werknemer) en geanonimiseerde melding aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. > Doorgeven ziekmelding (in de 13e week) en de daarop volgende betermelding aan het UWV. > Toezending bedrijfsgerichte stukken aan medezeggenschapsorgaan. > Rechtstreeks leveren van verzuimgegevens en contractafspraken aan de verzuimverzekeraar, indien daarover afspraken bestaan tussen ArboNed en uw verzekeraar (u blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van ziek- en hersteldmeldingen aan uw verzekeraar). > Advies en begeleiding bij interventies door de Reïntegratiecentrale. > Mogelijkheid tot preautorisatie voor interventies. Daarmee bespoedigt u een eventuele verzuiminterventie met twee weken. Door deze tijdswinst kunt u behoorlijk op uw verzuimkosten besparen. > Verzorgen van WAO-aanvraag (u machtigt ArboNed deze actie uit te voeren, de kosten hiervan worden apart in rekening gebracht). > U wordt op de hoogte gehouden van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van arbo via ons relatiemagazine NedNieuws. Verzuimmanagement Plus voor bedrijven tot 15 werknemers Verzuimmanagement voor bedrijven tot 15 werknemers Verzuimmanagement voor bedrijven van 15 tot 35 werknemers Verzuimmanagement Plus voor bedrijven van 15 tot 35 werknemers Verzuimmanagement voor bedrijven vanaf 35 werknemers Verzuimmanagement Plus voor bedrijven vanaf 35 werknemers Verrichtingenabonnement Verrichtingenabonnement Plus * * * * * * * ACTIVITEIT Informatie-inwinning Telefonische informatie inwinning uiterlijk op de vijfde werkdag na de ziekmelding. Telefonische informatie inwinning uiterlijk op de derde werkdag na de ziekmelding. Huisbezoeken gemaximeerd tot 2 stuks, altijd in overleg met of op verzoek van werkgever. ArboNed signaleert de vierde ziekmelding (binnen een jaar aan werkgever. Extra huisbezoeken worden apart in rekening gebracht. Huisbezoeken tot maximaal 10% van het aantal werknemers, altijd in overleg met of op verzoek van werkgever. ArboNed signaleert de vierde ziekmelding (binnen een jaar) aan werkgever. Extra huisbezoeken worden apart in rekening gebracht. Spreekuren (Evaluatie) spreekuren; eerste spreekuur uiterlijk in de derde week. Spreekuur voor opstellen probleemanalyse en advies. Beleid Overleg met uw organisatie en/of medezeggenschapsorgaan over arbobeleid en verzuim-begeleiding. Aantal uren per organisatie per jaar, incl. reistijd, voorbereiding en rapportage: medewerkers: 4 uur; medewerkers: 6 uur; medewerkers: 10 uur; grotere organisaties per 250 medewerkers 10 uur. Verzuimrapportages Verzuimrapportage op bedrijfsniveau; 1 rapportage per jaar. Extra benodigde verzuimrapportages worden separaat gefactureerd. Verzuimrapportage op bedrijfsniveau; 4 rapportages per jaar. Extra benodigde verzuimrapportages worden separaat gefactureerd. Periodieke verzuimrapportage op persoonsniveau: 1 rapportage per jaar. Periodieke verzuimrapportage op persoonsniveau: 4 rapportages per jaar. * U machtigt ArboNed om deze acties uit te voeren. Op die manier wordt dreigend langdurig verzuim tijdig onderkend en voldoet u aan wet- en regelgeving omtrent adequate verzuimbegeleiding. Vanzelfsprekend koppelen wij bij u terug welke acties wij ondernomen hebben. Deze activiteiten worden apart in rekening gebracht. PAGINA 8 Eindredactie Miriam den Ouden, ArboNed Tekstproductie JCM Tekstproducties Vormgeving G2K designers Amsterdam/Groningen Druk Jonroo Costra bv

7 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 12 Diensten ArboNed Preventie > Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) > Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) > Werkplekonderzoek > Preventiescan > BHV (bedrijfshulpverlening) > Trainingen en workshops met verschillende thema s, o.a. bedrijfshulpverlening, RSI, stress, functioneringsgesprekken, conflicthantering, timemanagement > WerkCoach en ConditiePlanner (on line diensten voor werknemers) Verzuimmanagement > Abonnement Verzuimmanagement en Verzuimmanagement Plus > Verrichtingenabonnement en Verrichtingenabonnement Plus > Maatwerkabonnement > Training Verzuimmanagement Reïntegratie > Arbeidsdeskundig advies > Interventies bij lichamelijke klachten > Interventies bij psychische klachten > Conflictbemiddeling > Arbeidsbemiddeling > Wachtlijstbemiddeling > Verhaal loon- en letselschade Kijk voor een volledig overzicht van onze dienstverlening op Dit is ArboNed ArboNed helpt organisaties om hun medewerkers te motiveren en verantwoord te laten werken. Circa organisaties kozen al voor ArboNed. Samen met deze opdrachtgevers houden we grip op het verzuim van ruim 1,1 miljoen medewerkers. ArboNed werkt met klantteams: kleine, vaste teams van professionals. Zij kennen uw bedrijf en u weet met wie u werkt. U vindt altijd wel één van onze vestigingen of spreekuurlocaties bij u in de buurt. Kijk op voor een overzicht van alle locaties. Voor meer informatie: T: (030) E: ArboNed: voor verzuimmanagement, preventie en reïntegratie ArboNed N.V. Postbus AB UTRECHT ArboNed ondersteunt bij verzuimmanagement en biedt een breed pakket aan reïntegratiediensten. Ook voor een groot aantal preventieve diensten kunt u bij ArboNed terecht. Van de uitvoering van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, tot advies over het opstellen van een BHV-beleid en arbeidsen organisatie-advies. ArboNed kent de specifieke problemen binnen branches en past haar dienstverlening daar op aan. Samen met een groot aantal branche-organisaties realiseert ArboNed een branchegerichte aanpak van verzuim. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden ArboNed NV (GV 4673, KvK Utrecht) van toepassing. Op verzoek sturen wij u deze toe. U vindt onze Algemene Voorwaarden ook op

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken In uw huisartspraktijk staat u samen met medewerkers klaar om patiënten de beste zorg te bieden. Maar ook uw

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed In het kader van ReaDirect Plus Arbopakket per 1 januari 2015 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar) een LoonDoorbetalingsverzekering

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 De Amersfoortse biedt u inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert. Deze verzekeringen kunt u aanvullen met uitbreidingsmodules

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn In het kader van ReaDirect KMUV pakketten All-in & Basis per 1 januari 2016 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar)

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Beperk schade bij verzuim. Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim

Beperk schade bij verzuim. Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim Beperk schade bij verzuim Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim 2 Houd uw organisatie gezond Als werkgever kunt u te maken krijgen met ziekteverzuim en dat heeft vervelende consequenties. U mist niet alleen

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2014 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. We zijn altijd dichtbij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij

Nadere informatie

Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf

Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf Voorkom dat u uw beste werknemer moet missen U maakt dankbaar gebruik van de kennis en kunde van uw werknemers. Maar wat als u een van uw beste mensen uitvalt? U mist dan niet alleen ervaring, maar er

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

Arbo- dienstverlening

Arbo- dienstverlening Arbodienstverlening Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor een

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

Een van uw medewerkers wordt ziek?

Een van uw medewerkers wordt ziek? Een van uw medewerkers wordt ziek? Samen zoeken we naar de beste oplossing! arboconvenant meubelindustrie voor betere werkomstandigheden Het Verzuimsteunpunt Meubelindustrie brengt partijen bij elkaar

Nadere informatie

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker afkomen.

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers Delta Lloyd Zorg voor werkgevers WerkgeversZorgPakket Hebt u een collectiviteit zorgcontract met meer dan 25 premiebetalende verzekerden? Dan kunt u een verzekering afsluiten die zorg betaalt om verzuim

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2015 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend samen met onafhankelijke

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim Integrale aanpak van preventie en verzuim Verzuimbegeleiding afgestemd op uw wensen Met een landelijk dekkend netwerk van adviseurs ondersteunen wij u en uw werknemers bij het realiseren van goede arbeids

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 2, december 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf

Voor Generali richtte ArboNed de Re-integratieDesk in. Samen pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico s in uw bedrijf Voorkom dat u uw beste werknemer moet missen U maakt dankbaar gebruik van de kennis en kunde van uw werknemers. Maar wat als u een van uw beste mensen uitvalt? U mist dan niet alleen ervaring, maar er

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie Arbozorg en verzuimbegeleiding Abonnement versie 2016.1 ARBOZORG EN VERZUIMBEGELEIDING Abonnement - versie 2016.1 DIENSTVERLENINGSPLAN ABONNEMENT, versie 2016.1 BLAD 1/3 Verzekerde gaat door acceptatie

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 1, november 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus Themablad ziekteverzuim Ziekteverzuim Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/zekerzakelijkplus Ziekteverzuim Univé heeft in nauwe samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde arbodiensten

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers Delta Lloyd Zorg voor werkgevers WerkgeversZorgPakket Hebt u een collectief zorgcontract? Dan kunt u een verzekering afsluiten die zorg betaalt om verzuim te voorkomen of korter te laten duren. Dit noemen

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer

Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer Inhoud Een goede basis tegen de kosten van verzuim. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies de Verzuimverzekering die bij

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES Productinformatie De Amersfoortse biedt u drie inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert.

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

De Cordares Verzuimverzekering

De Cordares Verzuimverzekering De Cordares Verzuimverzekering en WGA Eigen Risico Voor leden van Bouwend Nederland Zekerheid dat uw bedrijf gewoon doorgaat Wat moet u doen als één van uw werknemers ziek of arbeidsongeschikt wordt? En

Nadere informatie

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Herkent u dit? U weet al best veel van verzuimbegeleiding van uw werknemers en wat daarin uw rol is. U heeft iemand of een afdeling in uw bedrijf die

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd. Module All-In Werk & Gezondheid Arbo, WGA-ERD & ZW-ERD. 113,50 euro per medewerker per jaar ex btw.

Richting Delta Lloyd. Module All-In Werk & Gezondheid Arbo, WGA-ERD & ZW-ERD. 113,50 euro per medewerker per jaar ex btw. Richting Delta Lloyd Module All-In Werk & Gezondheid Arbo, WGA-ERD & ZW-ERD 113,50 euro per medewerker per jaar ex btw. Inhoudsopgave: Arbodienstverlening WGA dienstverlening Ziektewet dienstverlening

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Welk Casemanagement past bij uw onderneming

Welk Casemanagement past bij uw onderneming Welk Casemanagement past bij uw onderneming Heeft u interesse? Neemt u dan gerust contact met ons op: 015-2516249 en mail naar info@ Confectie of maatwerk? Verzekeren van verzuimschade? Ik wil volledig

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u. Verzuimverzekering

U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u. Verzuimverzekering U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u Verzuimverzekering Wat leest u in deze brochure? 01 U zorgt voor uw medewerkers, wij voor u 3 02 Altijd een Verzuimverzekering die bij u past 4 03 Verzekerd in onverwachte

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Stappenplan en checklist arbodienstverlening

Stappenplan en checklist arbodienstverlening Deze checklist helpt bij het afsluiten of beoordelen van een contract met een arbodienst aan de hand van een viertal stappen. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Wat verwacht u als opdrachtgever van de arbodienst

Nadere informatie

VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs. Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim

VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs. Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim VerzuimDeskVolmachten Full-service arbodienstverlening voor 93,25 per werknemer per jaar. Als werkgever krijgt u

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Met Grip op Verzuim verzekert u de risico s van verzuim Wanneer uw werknemers ziek worden, heeft u een aantal

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Wat is een individuele re-integratieovereenkomst?

Nadere informatie

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD!

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing BEDRIJFSZORGPAKKET Belangrijk aandachtspunt Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijven voor werkgevers een belangrijk aandachtspunt.

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening VERZUIMVERZEKERING Informatie voor de werkgever Verzuimverzekering met arbodienstverlening Persoonlijke begeleiding, preventie en gegarandeerd re-integratiebudget De complete verzuimoplossing Financiële

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Handreiking verzuimpreventie CGK

Handreiking verzuimpreventie CGK Handreiking verzuimpreventie CGK Steunpunt Kerkenwerk Januari 2015 Titel Handreiking verzuimpreventie CGK Januari 2015 1 Inleiding Steunpunt Kerkenwerk coördineert het ziekteverzuimproces van predikanten.

Nadere informatie

WIA Re-integratiebegeleiding

WIA Re-integratiebegeleiding WIA Re-integratiebegeleiding Hulp als uw medewerker langdurig ziek is Zilveren Kruis helpt u dat uw medewerker weer snel aan het werk kan. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten, welke maatregelen

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn personeel

CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

Medewerkers gezond aan het werk houden

Medewerkers gezond aan het werk houden Medewerkers gezond aan het werk houden CZ Interventie Expert 2016 Uw medewerkers krijgen de beste interventies op maat Medewerkers gezond aan het werk houden Medewerkers kunnen door gezondheidsklachten

Nadere informatie

Arbozorg, meer dan alleen arbo!

Arbozorg, meer dan alleen arbo! Telefoon: Fax-voice: E-mail: 030-711 57 13 084-877 71 36 info@svservicecenter.nl Arbozorg, meer dan alleen arbo! SVS is meer dan een arbodienst. Naast arbo en verzuimbegeleiding verzorgen zij ook mijn

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie