Strikt Persoonlijk en Vertrouwelijk Aan de heer A. Maatman Leidenlaan EZ Maastricht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strikt Persoonlijk en Vertrouwelijk Aan de heer A. Maatman Leidenlaan EZ Maastricht"

Transcriptie

1 Strikt Persoonlijk en Vertrouwelijk Aan de heer A. Maatman Leidenlaan EZ Maastricht

2

3 Rapport Zekerheidsanalyse Strikt Persoonlijk en Vertrouwelijk Aan de heer A. Maatman Leidenlaan EZ Maastricht Maastricht, 1 juni 2017 Geachte heer Maatman, Betreft: Rapport Zekerheidsanalyse U heeft of krijgt op korte termijn te maken met arbeidsmobiliteit. Zowel bij gedwongen mobiliteit als bij een vrijwillige keuze zal arbeidsmobiliteit gevolgen hebben voor uw financiële situatie. In het beste geval vindt u direct een nieuwe baan en behoudt u uw inkomen of gaat u er zelfs op vooruit. U kunt echter ook te maken krijgen met een lager salaris of - in het ergste geval - krijgt u te maken met werkloosheid. Dit laatste heeft de grootste financiële gevolgen. Niet alleen voor uw inkomen, maar zeker ook voor uw pensioen en eventueel uw vermogen. Op verzoek van uw werkgever heeft PROambt uw financiële situatie in geval van werkloosheid in kaart gebracht. Uw werkgever wil u daarmee vooraf en transparant informeren over de eventuele financiële gevolgen. Zo kunt u gemotiveerd en bewust de volgende stap in uw loopbaan maken. PROambt Mobiliteit helpt u hier graag bij! Duco van den As Specialist rechtspositie en ABP KeuzePensioen 1 KVK IBAN NL27INGB BICINGBNL2A BTW NL B01 Algemene Voorwaarden zie

4

5 Rapport Zekerheidsanalyse De heer A. Maatman 2 januari 1963 Dit rapport wordt u aangeboden door de Gemeente ABC. Inhoudsopgave Overzicht inkomenszekerheid en pensioen Financiële consequenties bij werkloosheid Ontwikkeling financiële consequenties per maand Bijlagen Uitgangspunten Veelgestelde vragen 7 8 Let op! Dit persoonlijk 'Rapport Zekerheidsanalyse' is opgesteld door Duco van den As op 1 juni De berekeningen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en zijn gebaseerd op de persoonlijke gegevens en de aan ons ter beschikking gestelde ABP KeuzePensioen gegevens. Op bladzijde 7 hebben wij de door u aangeleverde basisinformatie samengevat. Wilt u deze informatie zorgvuldig controleren? Mocht u een onjuistheid aantreffen, dan vragen wij u ons daarover een bericht te sturen naar: Auteursrechten voorbehouden 2 Later is NU Rapport Zekerheidsanalyse Helpdesk:

6 Overzicht inkomenszekerheid en pensioen Rapport Zekerheidsanalyse Werkloosheidsuitkering Na aanzeggen van het ontslag faciliteert de werkgever een re-integratiefase van 12 tot 27 maanden (afhankelijk van de CAO), waarin actief gezocht wordt naar een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie. Gedurende de re-integratiefase blijft het inkomen en de pensioenopbouw volledig behouden. Vanaf de ontslagdatum heeft een ambtenaar recht op een WW-uitkering conform de WerkloosheidsWet. Deze uitkering bedraagt 70% van het WW-dagloon. Een aanvullende uitkering conform de CAO vult het WW-bedrag aan. Een aansluitende uitkering biedt - na afloop van de WWuitkeringsduur - een voortgezette werkloosheidsuitkering. Indien na afloop van de aansluitende uitkering geen recht bestaat op een AOW-uitkering is er mogelijk recht op een bijstandsuitkering conform de Participatiewet. Hierbij wordt rekening gehouden met de vermogenstoets: zolang er eigen vermogen (spaargeld, huis etc.) is, is er geen recht op een bijstandsuitkering. Indien de ambtenaar werkloos wordt op of na zijn 50ste verjaardag, is er (mogelijk) recht op een IOAW-uitkering (Wet Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers). Deze uitkering vult het gezinsinkomen aan tot bijstandsniveau, waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen van andere gezinsleden. Tevens is er een sollicitatieplicht, waarbij alle werk als 'passend' wordt beschouwd. Indien de ambtenaar werkloos wordt op of na zijn 60ste verjaardag, is er (mogelijk) recht op een IOW-uitkering (Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen). Het vermogenn en inkomen van de partner wordt buiten beschouwing gelaten. 3 Later is NU Rapport Zekerheidsanalyse Helpdesk:

7 Conclusies Rapport Zekerheidsanalyse Per 1 december 2018 wordt de heer A. Maatman (mogelijk) ontslagen wegens een reorganisatie. Tot die datum zal hij door zijn huidige werkgever worden begeleid ''Van Werk Naar Werk''. Sinds 1 april 2017 bevindt de heer A. Maatman zich conform de CAO formeel in de re-integratiefase. Gedurende deze fase tot uiterlijk 1 december 2018 blijft het maandelijkse inkomen gegarandeerd en wordt de pensioenopbouw ongewijzigd voortgezet. Na zijn ontslag zal hij een wettelijke werkloosheidsuitkering ontvangen van bruto per maand tot uiterlijk 1 augustus De eerste twee maanden bedraagt de WW-uitkering bruto per maand (75%). In aanvulling op deze wettelijke werkloosheidsuitkering ontvangt hij tevens een bovenwettelijke uitkering van 0 bruto per maand tot uiterlijk 1 augustus De eerste twaalf maanden bedraagt de aanvullende uitkering 302 bruto per maand. Gedurende de wettelijke werkloosheidsuitkering daalt het besteedbaar inkomen tot netto per maand (85 %). Na afloop van de wettelijke werkloosheidsuitkering en aanvullende uitkering ontvangt hij een aansluitende uitkering van bruto per maand tot uiterlijk 1 augustus De einddatum van de werkloosheidsuitkering sluit aan op zijn AOW-datum. Daarom wordt hij niet geconfronteerd met de Participatiewet (bijstand) of een gerelateerde uitkering. 4 Later is NU Rapport Zekerheidsanalyse Helpdesk:

8 Financiële consequenties werkloosheid Rapport Zekerheidsanalyse Inkomens-, pensioen- en vermogensschade bij voortdurende werkloosheid Doordat een WW-uitkering inclusief de bovenwettelijke uitkering altijd lager is dan 100% van het laatst verdiende bruto salaris zal per definitie inkomensschade ontstaan. Tijdens de werkloosheidsuitkering en in geval van een bijstanduitkering is er geen of slechts gedeeltelijke pensioenopbouw. Ook komt op enig moment het voorwaardelijke pensioen te vervallen. Beide ontwikkelingen leiden tot pensioensschade. In de periode tussen het einde van de werkloosheidsuitkering en het begin van de AOW-uitkering bestaat (mogelijk) recht op bijstand conform de Participatiewet. Dit kan vermogensschade tot gevolg hebben (verkoop eigen huis en/of inzet spaargeld). Conclusies Vanaf 1 december 2018 ontvangt de heer A. Maatman een wettelijke werkloosheidsuitkering tot uiterlijk 1 augustus Deze werkloosheidsuitkering is gemaximeerd op 70% van zijn huidige salaris. De werkloosheidsuitkering sluit niet aan op de AOW-datum (2 april 2030) van de heer A. Maatman. Mogelijk komt hij in aanmerking voor bijstand conform de Participatiewet. Indien de heer A. Maatman vanaf 1 december 2018 tot zijn AOW-datum nooit meer werk vindt, bedraagt zijn totale inkomensschade Omdat de heer A. Maatman langer dan 18 maanden een werkloosheidsuitkering ontvangt, zal zijn voorwaardelijke pensioen van 121 bruto per maand komen te vervallen. Deze pensioenschade bedraagt Gedurende zijn werkloosheidsuitkering bedraagt de pensioenopbouw slechts 37,5% van de normale pensioenopbouw. Hierdoor ontstaat een pensioenverlies van 110 bruto per maand levenslang. De totale waarde hiervan is Vanaf de einddatum van de werkloosheidsuitkering tot de AOW-datum bouwt de heer A. Maatman geen pensioen op. De waarde van deze pensioenschade bedraagt 208 bruto per maand levenslang. De totale waarde hiervan is De totale pensioenschade als gevolg van zijn werkloosheid bedraagt derhalve Omdat de einddatum van de werkloosheidsuitkering niet aansluit op de AOW-datum loopt het persoonlijk vermogen van de heer A. Maatman mogelijk risico's door het sterk gedaalde inkomen. De totale vermogensschade van de heer A. Maatman bedraagt tot de AOW-datum bruto Mogelijk heeft betrokkene recht op een IOW of IOAW uitkering. Gezien de enorme financiële consequenties heeft de heer A. Maatman een groot persoonlijk belang om zijn schade te voorkomen. De meest effectieve manier om deze financiële nadelen te voorkomen is het snel vinden van nieuw werk. 5 Later is NU Rapport Zekerheidsanalyse Helpdesk:

9 Ontwikkeling financiële consequenties per maand Rapport Zekerheidsanalyse Ontwikkeling van inkomens-, pensioen- en vermogensschade De maandelijks groeiende financiële schade van de heer A. Maatman is hierboven weergegeven in cumulatieve bedragen bruto per maand. Gedurende de gehele re-integratiefase tot en met 1 december 2018 is deze schade per definitie nihil. Vanaf de ontslagdatum - zijn leeftijd is dan 55 jaar en 10 maanden - ontvangt hij een wettelijke werkloosheidsuitkering en groeit zijn inkomensschade en pensioenschade iedere maand verder. Na verloop van 18 maanden werkloosheid met een WW-uitkering komt het voorwaardelijk pensioen te vervallen. In de grafiek is dat duidelijk zichtbaar door de sprongsgewijze toename van de totale pensioenschade, bij de leeftijd van 57 jaar en 4 maanden. Na afloop van de werkloosheidsuitkering vanuit de wet en CAO ontstaat mogelijk recht op een bijstandsuitkering conform de Participatiewet. Conclusies Indien de heer A. Maatman tot zijn AOW-datum 2 april 2030 geen nieuwe betaalde functie vindt en werkloos blijft ontstaat het navolgende financiële beeld. Gedurende de gehele duur van zijn werkloosheidsuitkering ontstaat maandelijks gemiddeld 836 bruto inkomensschade, omdat de wettelijke uitkering inclusief een bovenwettelijke uitkering conform de CAO altijd lager zal zijn dan zijn huidige inkomen uit arbeid. Ook zal tijdens de looptijd van de werkloosheidsuitkering de pensioenopbouw slechts gedeeltelijk (37,5%) worden voortgezet tot maximaal de AOW leeftijd. Daardoor ontstaat maandelijks forse bruto pensioenschade als gevolg van deze verminderde pensioenopbouw. Omdat de duur van de werkloosheidsuitkering langer is dan 18 maanden, komt op 1 juni 2020 (18 maanden na ontslagdatum) zijn voorwaardelijk pensioen volledig te vervallen. Deze pensioenschade bedraagt bruto. 6 Later is NU Rapport Zekerheidsanalyse Helpdesk:

10 Gegevens ambtenaar Bijlage: Basisinformatie Werkgever Gemeente ABC Sector/CAO: Gemeenten Leidenlaan EZ Maastricht Voltijd ABP maandsalaris: incl. eju & vakantietoeslag Deeltijdfactor: 1 Toelagen: 1 EJU: 6 % Ambtenaar de heer A. Maatman Geboren op: 2 januari 1963 AOW-datum: 2 april 2030 Leidenlaan EZ Maastricht Tel: Contactpersoon werkgever de heer H.R. Manager Tel: Partner mevrouw H. Maatvrouw Geboren op: 21 november 1966 Heeft eigen inkomen/pensioen Gegevens ABP KeuzePensioen (in bruto bedragen per jaar) UPO 2014 UPO 2016 ABP KeuzePensioen Ex-partner (indien van toepassing) Voorwaardelijk pensioen FPU Opbouw / VPL Gegevens werkloosheid volgens opgave van de heer A. Maatman Start loopbaan: 1 januari 1985 Start Re-integratiefase: 1 april 2017 Datum ontslag: 1 december 2018 Einddatum WW-uitkering: 1 augustus 2021 Einddatum nawettelijke uitkering: 1 augustus 2023 Disclaimer Het Rapport Zekerheidsanalyse en alle onderliggende berekeningen zijn gebaseerd op gegevens die ons door de heer A. Maatman zijn aangeleverd. Aan de gegevens in dit rapport kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Wij adviseren hem om de bovenstaande gegevens te controleren en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk aan PROambt door te geven door een te sturen naar De netto bedragen in deze rapportage zijn gebaseerd op de Nederlandse fiscaliteit. Indien de heer A. Maatman geen Nederlands belastingplichtige is, dan adviseren wij om contact op te nemen met een gespecialiseerd fiscaal adviesbureau. Alle cijfers in deze rapportage zijn gebaseerd op het meest recente Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en het pensioengevend jaarsalaris conform een recente loonstrook en zijn berekend naar de datum van 1 januari Derhalve is geen rekening gehouden met salarisstijgingen daarna. 7 Later is NU Rapport Zekerheidsanalyse Helpdesk:

11 Wie is PROambt Mobiliteit? Bijlage: Veelgestelde vragen PROambt is gespecialiseerd in duurzame arbeidsmobiliteit in de sector Overheid en Onderwijs. Door haar grote kennis van de rechtspositie, zorgt zij ervoor dat de inkomens- en pensioenschade van de medewerkers beperkt blijft. Het geven van financieel inzicht draagt bij aan het maken van een weloverwogen, duurzame stap in elke loopbaan. De medewerkers van PROambt hebben een passie voor arbeidsmobiliteit. Zij zijn betrokken en transparant en zullen er alles aan doen om u te helpen bij het zoeken van een nieuwe uitdaging. De mens staat centraal in alle mobiliteitsoplossingen. Ieder mens is uniek, dit betekent ook dat ieder traject uniek is! 1. Heb ik recht heb op een bovenwettelijke uitkering? Naast de wettelijke werkloosheidsuitkering kunnen werknemers uit de sector Overheid & Onderwijs recht hebben op een bovenwettelijke uitkering (aanvullend en aansluitend). De bovenwettelijke uitkering is een compensatie voor het verdwijnen van de wachtgeldregeling. Deze wachtgeldregeling was in hoogte en duur een gunstigere regeling voor medewerkers uit de sector Overheid en Onderwijs. Om in aanmerking te komen voor een hogere uitkering moet u sowieso recht hebben op een werkloosheidsuitkering. De hoogte van de uitkering verschilt per CAO en is eveneens afhankelijk van leeftijd, diensttijd en ontslaggrond. U kunt de bovenwettelijke uitkering aanvragen bij Wwplus (hyperlink 2. Wat gebeurt er met mijn uitkering als ik een nieuwe baan accepteer? Als u een nieuwe baan vindt, heeft dat gevolgen voor de hoogte van uw werkloosheidsuitkering, bijvoorbeeld inkomstenaftrek. Bij inkomstenaftrek wordt de hoogte van uw WW-uitkering vastgesteld door het verrekenen van uw inkomsten. Is uw inkomen uit werk minder dan 87,5% van uw WW-maandloon, dan trekt UWV uw inkomen af van uw uitkering. Een deel van uw inkomen (30%) wordt daarbij vrijgelaten. U krijgt dan een gedeeltelijke uitkering naast uw loon. Gaat u minder uren werken dan de uren waarop uw uitkering is gebaseerd, dan gelden voor de uren die u werkloos blijft de bestaande verplichtingen. Uw WW-uitkering stopt als uw inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van uw WW-maandloon. Wilt u berekenen wat een nieuwe baan betekent voor uw inkomsten? Maak dan gebruik van de rekenhulp op Garantiedagloon UWV Verdient u in uw nieuwe baan minder dan in uw oude baan? Dan ontvangt u meestal ook een lagere WW-uitkering. Dat komt omdat u nu een lager dagloon hebt. Alleen onder bepaalde voorwaarden krijgt u van UWV toch een WW-uitkering die net zo hoog is als uw eerdere uitkering. Uw uitkering wordt dan berekend op basis van uw oude (hogere) dagloon, het garantiedagloon. Kijk voor meer informatie op Loonsuppletie Vindt u een nieuwe baan met een lager salaris dan uw oude salaris, dan kan het zijn dat u recht hebt op loonsuppletie. Loonsuppletie is een aanvulling op uw salaris, die u kunt aanvragen bij WWplus. Om loonsuppletie te kunnen krijgen, gelden twee voorwaarden: uw nieuwe dagloon is lager dan uw oude dagloon én; u hebt recht op een aanvullende uitkering of een aansluitende uitkering (of u zou dit recht hebben gehad als u aansluitend op uw vorige baan geen nieuwe baan had aanvaard). Tijdens de eerste helft van uw werkloosheidsuitkering kunt u een aanvulling krijgen tot maximaal 100% van uw WOPO-dagloon (ongemaximeerd). Tijdens de tweede helft is dat maximaal 90% van uw WOPO-dagloon (ongemaximeerd). De loonsuppletie wordt per maand achteraf betaald. Op de betaling van de loonsuppletie zijn de bepalingen uit de WW over de betaling, terugvordering en verrekening van de uitkering van toepassing. Voor meer informatie over het aanvragen van loonsuppletie kunt u contact opnemen met de helpdesk van WWplus. 3. Wat gebeurt er met mijn uitkering als ik een nieuwe baan accepteer, de nieuwe werkgever de arbeidsovereenkomst weer beëindigt en ik opnieuw werkloos word? Uw nieuwe baan stopt binnen 26 weken In dat geval herleeft uw recht op een werkloosheidsuitkering. De duur ervan wordt verlengd met het aantal weken dat u hebt gewerkt en geen uitkering hebt ontvangen. Bent u maar gedeeltelijk aan het werk of werkt u wisselende uren? Dan blijft de totale duur van uw recht op een uitkering hetzelfde. Uw nieuwe baan stopt na 26 weken Dan hebt u waarschijnlijk recht op een nieuwe WW-uitkering. U kunt deze aanvragen bij UWV. 8 Later is NU Rapport Zekerheidsanalyse Helpdesk:

Strikt Persoonlijk en Vertrouwelijk

Strikt Persoonlijk en Vertrouwelijk Strikt Persoonlijk en Vertrouwelijk Rapport Verlofregeling Geachte heer Van den As, Uw werkgever1 stelt u in de gelegenheid om per 1 maart 2017 minder te gaan werken met behoud van adequate pensioenopbouw.

Nadere informatie

Strikt Persoonlijk en Vertrouwelijk Aan de heer J. Maatman Leidenlaan EZ Maastricht

Strikt Persoonlijk en Vertrouwelijk Aan de heer J. Maatman Leidenlaan EZ Maastricht Strikt Persoonlijk en Vertrouwelijk Aan de heer J. Maatman Leidenlaan 14 6229 EZ Maastricht Strikt Persoonlijk en Vertrouwelijk Aan de heer J. Maatman Leidenlaan 14 6229 EZ Maastricht Maastricht, 31 januari

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Rapport van Werk naar Minder Werk

Rapport van Werk naar Minder Werk PROambt Advies b.v. Helpdesk PROambt Frontoffice@PROambt.nl Rapport van Werk naar Minder Werk Strikt Persoonlijk en Vertrouwelijk Aan Gemeente Groenstad T.a.v. mevrouw H.R. Management Postbus 123 4455

Nadere informatie

PLUS-regeling 2016-2017

PLUS-regeling 2016-2017 PLUS-regeling 2016-2017 1 Wie/wat is PROambt? Advies werkgever en werknemer Scenario Analyses Specialist rechtspositie en analyses Overheid en Onderwijs én APPA Pensioenvergelijkingen Voorlichtingen /

Nadere informatie

Alles blijft Alles gaat voorbij Alles blijft voorbijgaan (Jules Deelder)

Alles blijft Alles gaat voorbij Alles blijft voorbijgaan (Jules Deelder) Alles blijft Alles gaat voorbij Alles blijft voorbijgaan (Jules Deelder) Workshop: Pensioenactualiteiten, seniorenbeleid en kostenbesparing 16 november 2014 1 Deze middag Introductie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

versie 23 01-01-2013 Arbeidsmobiliteit en ABP pensioen

versie 23 01-01-2013 Arbeidsmobiliteit en ABP pensioen Arbeidsmobiliteit en ABP pensioen Programma Pensioenopbouw en ABP KeuzePensioen NabestaandenPensioen Bij uw overlijden vóór 65 jaar Bij uw overlijden vanaf 65 jaar Ontslag(uitkering) en de gevolgen voor

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8 Nummer Directie Dienst BD2012-001987 directie middelen en control College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 8 mei 2012 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst van

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

8 juni De WW-uitkering en de bovenwettelijke WW-uitkering. Femke van Herk & Sanne Timmermans. Wie zijn wij? Opzet

8 juni De WW-uitkering en de bovenwettelijke WW-uitkering. Femke van Herk & Sanne Timmermans. Wie zijn wij? Opzet De WW-uitkering en de bovenwettelijke WW-uitkering Femke van Herk & Sanne Timmermans 8 juni 2017 Wie zijn wij? Opzet WW uitkering - systeem, financiering, duur - verwijtbaar werkloos Bovenwettelijke WW

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering

Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Stichting Pensioenfonds ABP Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Werknemers vallen onder de WW, hieronder een overzicht van wie daar allemaal onder vallen:

Werknemers vallen onder de WW, hieronder een overzicht van wie daar allemaal onder vallen: H11 Werkloosheidswet Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid Samengevat uit hoofdstukken van 24boost.nl 19-05-2017 Sharon. D 11.1 Algemeen De werkloosheidswet(ww) is een werknemersverzekering.

Nadere informatie

ABP Pensioen en MijnABP

ABP Pensioen en MijnABP ABP Pensioen en MijnABP 1 De bomen en het bos Allerlei keuzes rondom pensioen Veranderingen in persoonlijke situatie. Ons doel: Complexe pensioenmaterie op eenvoudige manier aan u presenteren. 2 2 Inhoud

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Alles blijft Alles gaat voorbij Alles blijft voorbijgaan (Jules Deelder)

Alles blijft Alles gaat voorbij Alles blijft voorbijgaan (Jules Deelder) Alles blijft Alles gaat voorbij Alles blijft voorbijgaan (Jules Deelder) Workshop: Pensioenactualiteiten, seniorenbeleid en kostenbesparing Datum: 21 mei 2015 Door: Albert Noordkamp en Bianca Jaggan 1

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 Participatiefonds UWV WWplus Pensioenfonds ABP

Nadere informatie

1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2

1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2 van ABC Janssen Deze Inkomensvooruitblik is samengesteld op basis van uw gegevens bij uw pensioenfonds en Loyalis. Daardoor is de Inkomensvooruitblik een persoonlijk overzicht van uw toekomstig inkomen.

Nadere informatie

Contact: HR Services ( optie 2 /

Contact: HR Services ( optie 2 / Veelgestelde vragen over deelname aan het generatiepact en ABP Keuzepensioen 10 oktober 2016 In dit overzicht vind je antwoorden op vragen over pensioenopbouw bij deelname aan het generatiepact van de

Nadere informatie

Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden

Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden Hoofdstuk D Rekenvoorbeelden Versie 1.0 116 1 DEELNEMER A schaalsalaris 2.042,00 B deeltijdfactor 1,00 C maandinkomen incl. VT 2.205,36 C = ( A * B ) * 1,08 F AKP / OPNP *

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

En ze leefden nog lang en gelukkig? Risico s jongeren, keuzes ouderen

En ze leefden nog lang en gelukkig? Risico s jongeren, keuzes ouderen En ze leefden nog lang en gelukkig? Risico s jongeren, keuzes ouderen versie 4; 01-01-2014 Waarom is het van belang dat het personeel geïnformeerd wordt over het pensioen? Jonge mensen Ouderen 2 versie

Nadere informatie

BWNU juli

BWNU juli BWNU 2017 1 juli 2017 1 Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) 2017 Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. werkgever: het College van Bestuur (openbare

Nadere informatie

Uitleg over uw pensioenoverzicht

Uitleg over uw pensioenoverzicht Toelichting bij uw Uniform pensioenoverzicht 2014 Uitkeringsovereenkomst Uitleg over uw pensioenoverzicht U ziet in uw pensioenoverzicht hoeveel pensioen u later van ons kunt krijgen. Het is belangrijk

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM

P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Onderwerp Uw verzekeringsoverzicht en UPO 2015 Ons kenmerk NVS/P123456 Datum augustus 2015 Beste heer A, U bent bij NV schade verzekerd van

Nadere informatie

Pensioen; voor jong en oud! Voor een goed pensioen moet je zelf iets doen!

Pensioen; voor jong en oud! Voor een goed pensioen moet je zelf iets doen! Pensioen; voor jong en oud! Voor een goed pensioen moet je zelf iets doen! Moet ik iets doen voor een goed pensioen? Pensioen is voor toch voor later? Tot wanneer moet ik eigenlijk werken? Heb ik dan genoeg

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

uw kenmerk Lbr. 101086

uw kenmerk Lbr. 101086 LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelij k Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatlecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk betreft ons kenmerk Aanvulling: Wijzigingen CAR

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen?

Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen? Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen? Wanneer moet u dit lezen? Bent u op 1 januari 2010 58 jaar of ouder? En wordt u in 2010 werkloos? Dan is deze informatie belangrijk voor u!. Wat is er aan

Nadere informatie

IOAW-uitkering voor werkloze werknemers

IOAW-uitkering voor werkloze werknemers IOAW-uitkering voor werkloze werknemers Voor wie? Werkloze werknemers van 50 jaar en ouder Waarom? Als u te weinig inkomen hebt en ook geen WW-uitkering (meer) ontvangt Werkplein De IOAW-uitkering is voor

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werknemers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werknemers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werknemers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid Ontslag is een vervelende situatie, want uw toekomst is ineens onzeker.

Nadere informatie

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa Bijlage: Vergelijking WIA en Appa 1. Inleiding In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de sregeling op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ) en de verlengde uitkering

Nadere informatie

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet...

Inhoud. Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... Inhoud Wet werk en bijstand... 2 IOAW en IOAZ... 4 AOW... 5 Anw... 7 Wajong... 8 Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)... 9 Toeslagenwet... 9 1 Wet werk en bijstand Per 1 juli 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen.

Nadere informatie

Financiële Planning bij ontslag

Financiële Planning bij ontslag Financiële Planning bij ontslag Ledenevent PGGM mei 2015 drs Harry Mijland FFP Even voorstellen Wie zijn wij? Wat doen wij? - Mensen helpen met hun financiële planning, zoals bij ontslag, stoppen met werken,

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld

ARBEIDS- ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld ONGESCHIKTHEID Alles goed geregeld Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u pensioen opbouwen zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook voorziet de pensioenregeling in een. We leggen u uit wat

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Financiële oplossingen bij stoppen met werken

Financiële oplossingen bij stoppen met werken Financiële oplossingen bij stoppen met werken voor werkgevers en werknemers die zijn aangesloten bij PFZW EIGEN INKOMEN VERGOEDING VAN DE WERKGEVER PFZW-pensioen Welke financiële oplossingen kunnen werkgevers

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers Informatie voor werkgevers Werk en Perspectief op de toekomst Werk en perspectief op de toekomst In uw organisatie is er geen plaats meer voor een of meer werknemers. Er is dan grote behoefte aan duidelijkheid.

Nadere informatie

Generatiepact Deventer

Generatiepact Deventer Generatiepact Deventer Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Deventer. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering

Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Stichting Pensioenfonds ABP Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen

Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vragen/antwoorden m.b.t. tijdelijke aanpassing uitstroombevorderende maatregelen Vraag 1 Vraag a: In de brief van van 8 juni wordt aangegeven dat besluiten inzake toepassing van de maatregelen voor 1 december

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu?

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? Versie: april 2013 AGENDA - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? De WW eisen 1: Belangrijkste eis: DOE ER ALLES AAN OM UIT DE WW TE BLIJVEN Referte eis: De WW eisen

Nadere informatie

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 1 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 Deze regeling bevat aanvullende voorzieningen bij onvrijwillige werkloosheid voor werknemers van de SVB Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem

Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem CVDR Officiële uitgave van Haarlem. Nr. CVDR416391_1 25 oktober 2016 Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem Het college van gemeente Haarlem; overwegende dat het college sanctiebeleid

Nadere informatie

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008)

WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) WIA-inkomensvoorzieningen Defensie (stand van zaken per januari 2008) INLEIDING Op 28 november 2006 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen werkgevers en werknemers bij Defensie over de bovenwettelijke

Nadere informatie

Voor ontslaguitkeringen zijn de onderdelen: Recht, Duur en Hoogte het meest van belang.

Voor ontslaguitkeringen zijn de onderdelen: Recht, Duur en Hoogte het meest van belang. WAT ZIJN DE VERSCHILLEN IN WOVO NIEUW EN OUD EN OVERGANGSRECHT De afgelopen week hebben wij, zowel per mail als telefonisch, verschillende vragen gekregen over de gewijzigde WOVO regeling (ontslagregeling

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Beleidsregels Deeltijd ondernemen in de bijstand Orionis Walcheren 2015

Beleidsregels Deeltijd ondernemen in de bijstand Orionis Walcheren 2015 Beleidsregels Deeltijd ondernemen in de bijstand Orionis Walcheren 2015 Algemeen Het uitgangspunt van deze beleidsregels is mensen in de bijstand de mogelijkheid bieden om gedeeltelijk in hun levensonderhoud

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Voor ontslaguitkeringen zijn de onderdelen: Recht, Duur en Hoogte het meest van belang.

Voor ontslaguitkeringen zijn de onderdelen: Recht, Duur en Hoogte het meest van belang. WAT ZIJN DE VERSCHILLEN IN WOPO NIEUW EN OUD EN OVERGANGSRECHT De afgelopen week hebben wij, zowel per mail als telefonisch, verschillende vragen gekregen over de gewijzigde WOPO regeling (ontslagregeling

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie