Lydia Lijkendijk. Het verhaal achter baanbrekend HRM-beleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lydia Lijkendijk. Het verhaal achter baanbrekend HRM-beleid"

Transcriptie

1 Lydia Lijkendijk Het verhaal achter baanbrekend HRM-beleid

2 Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle: Dat Zwolle de beste werkgever is in de non profit en dat we als enige gemeente het Investors in People certificaat hebben, daar ben ik trots op. Het is fijn om met een professionele organisatie te werken als college. Natuurlijk gaat er ook in Zwolle wel eens iets niet goed, maar dat komt zelden door de ambtelijke organisatie. Er is hier weinig gedoe tussen ambtenaren en college of raad, de ondersteuning en samenwerking verlopen soepel. Het is wel een uitdaging om scherp te zijn en met elkaar in debat te blijven. Investeren in mensen, dat doen we in Zwolle. Dat is een kwestie van de lange adem; je moet volhouden om de vruchten te kunnen plukken. Als je middenin een veranderingsproces ten goede zit, heb je dat zelf niet zo in de gaten. De organisatie groeit en je groeit mee. Pas door de reacties van anderen krijg je door dat het helemaal niet zo gewoon is hoe het er in Zwolle aan toegaat. Ik vind het belangrijk om te blijven investeren in mensen, om vol te houden dat we het beste uit mensen willen halen, ook in economisch mindere tijden. De parels die we hebben, de hele HRM-kant, moeten we koesteren. De reorganisatie die we in Zwolle hebben gehad, is een duurzame reorganisatie gebleken. We zullen ons bij de komende bezuinigingen de vraag stellen hoe we efficiënter kunnen werken, maar de basis blijft overeind: de burger centraal stellen. De gemeente Zwolle onderscheidt zich door de houding die we hebben tegenover burgers. We willen klantgericht zijn en gaan op zoek naar de echte vraag. Ik vind het belangrijk dat een organisatie niet met zichzelf bezig is, maar met de stad en de klant en daar ook nog plezier in heeft. Bij de gemeente Zwolle gaat 96% van de mensen fluitend naar het werk. Het is hier s ochtends een enorm kabaal op straat. Daar wil ik wel mee pochen! Dat plezier van Zwolle, dat kunnen lezers van dit boek van ons leren. Dat plezier, dat gun ik hen ook.

3 Tips voor het lezen op een ipad of andere tablet Deze pdf is voorzien van een aantal interactieve elementen waarmee navigatie binnen het document mogelijk is. De opmaak van dit document is staand en niet adaptive. Met andere woorden; deze pdf leest het best als u uw tablet in staande positie houdt. Swipen kan natuurlijk altijd, maar u vind ook een tweetal buttons links- of rechts bovenaan waarmee snel naar de of het begin van een hoofdstuk gesprongen kan worden. Welke App is geschikt? Voor ipad/ios gebruikers wordt GoodReader aanbevolen, deze app ondersteunt de interactieve functies van deze pdf volledig. Deze app is niet gratis. Natuurlijk kunt u ook met andere PDF readers werken, da kans bestaat alleen dat een aantal functie niet werken en dat navigeren alleen via swipen of een scroll-bar binnen de app moeten gebeuren. Voor Android gebruikers wordt PerfectViewer aanbevolen. Deze app is gratis en ondersteunt afhankelijk van de Android versie die gebruikt wordt ook de interactieve element. Natuurlijk kunt u ook met andere PDF readers werken, da kans bestaat alleen dat een aantal functie niet werken en dat navigeren alleen via swipen of een scroll-bar binnen de app moeten gebeuren.

4 4 Dankwoord Zwolle aan Zee is tot stand gekomen dankzij de onvermoeibare inspanningen van veel verschillende mensen. Sommigen van hen verdienen een woord van dank. Dank aan de geïnterviewden voor hun tijd, hun mening, hun filosofieën. Dank aan de fotografen voor de energie en creativiteit die zij hebben gestoken in het portretteren van de geïnterviewden. Dank aan de meeleesgroep voor het ongezouten commentaar en de opbouwende kritiek. Dank aan de meedenkers: het HRM-team, Huub Tuin, Carlo Spijk. Dank aan de directie van de gemeente Zwolle die geloofde in dit boek en de verwezenlijking ervan mogelijk heeft gemaakt. Colofon Uitgave: Gemeente Zwolle Opdrachtgever: Bianca Meekers, HRM-team Meeleesgroep: Henk Achtereekte, Loes Contermans-Gerritse, Oenze Dijkstra, Karina Koopman, Marianne Kragting en Marcella Rijkschroeff-Gordon Fotografie: Rob Bergman, Jacob de Boer, Matthijs Brul, Ferdinand de Groot, Noortje Schuddebeurs, Marjolein Storms, Lida Stronkhorst en Thea Wetsteijn. Verder: Gerard Bronda (foto Christien Bronda), Titia Hajonides (foto Eelco van der Meulen), Ton Toemen (foto Mirjam Baars), Kees Rutten (foto Adjiedj Bakas), Avi Goodall (foto Adjiedj Bakas backcover) en Marco Slot (coverfotografie, portretten Arne Poirot, Lydia Lijkendijk, Loes Contermans en Henk Achtereekte) Procesbegeleiding fotografie: Juanita Lutter Art director, omslagontwerp: Maria Mercedes Franken-Rios Ontwerp en opmaak: Hans Dienaar bno Tekst: Lydia Lijkendijk, 2009 Oplage eerste druk: 2000, februari 2010 ISBN: Copyright Gemeente Zwolle Postbus GA Zwolle Zwolle aan Zee

5 5 Voorwoord pag 7 Inleiding pag 8 Het begin 1 De start pag 11 Eigenaarschap en Leiderschap 2 Eigenaarschap pag 31 3 Leiderschapsontwikkeling pag 51 Vinden en Verbinden 4 Leren en ontwikkelen pag 81 5 Innovatie pag Arbeidsmarktcommunicatie pag 129 Zwolse organisatieprogramma s 7 De burger centraal pag Samen maken we de stad pag 167 Leren en Reflecteren 9 Interne feedback pag Externe feedback pag 201 Vooruitzien 11 De toekomst pag Reflectie pag 251 Op kunt u extra hoofdstukken downloaden over Integriteit, Duurzame Inzetbaarheid, Kostenbewust & lenig en Investors in People. Zwolle aan Zee

6 6 Marcella Rijkschroeff-Gordon, hoofd HRM van de gemeente Zwolle: Je drinkt Coca-Cola, je loopt op Nike, en je werkt bij Zwolle. Dat is de kracht van ons beeldmerk.

7 Voorwoord voor de lezer 7 Aan de oneindige rij boeken die geschreven zijn over organisatieverandering, voegen wij nog een exemplaar toe: Zwolle aan Zee. Wij zadelen u niet op met ellenlange theoretische verhandelingen. In plaats daarvan geven we een kijkje in onze keuken. Bij de gemeente Zwolle is in de afgelopen decennia veel veranderd. Al die veranderingen hebben geleid tot het behalen van het Investors in People-certificaat in 2007, het bereiken van het beste werkgeverschap in de non-profit in 2008 en het worden van beste gemeentelijke werkgever We willen graag met u delen hoe dat zo gekomen is. Niet om te vertellen hoe goed we het allemaal doen, maar om inzicht te geven in ons leerproces. Zodat u en uw organisatie daar wat aan hebben. Wat Zwolle bereikt heeft op HRM-gebied, ligt ook voor veel andere organisaties binnen bereik. Onze successen willen we niet voor onszelf houden, die gunnen we iedereen. We nemen in dit boek geen blad voor de mond. Per onderwerp komen interne en externe betrokkenen bij de gemeente Zwolle aan het woord. Zij geven hun mening en daar kunt u als lezer, denken wij, uw voordeel mee doen. Elk hoofdstuk heeft een inleiding zodat u het onderwerp kunt plaatsen, een theoretisch kader voor wie verdieping zoekt en een overzichtelijk aantal praktische tips: de zeven van Zwolle. Bovendien heeft het schrijven van Zwolle aan Zee geleid tot reflectie waar we zélf weer van kunnen leren. De mensen die geïnterviewd zijn, hebben openhartig hun mening gegeven. Ze vertellen wat zij zien als de succesfactoren van Zwolle én wat volgens hen de verbeterpunten zijn. Daarmee willen we aan de slag. In het laatste hoofdstuk kunt u lezen wat naar aanleiding van al deze verschillende meningen de aanbevelingen zijn van HRM-goeroe Rob Vinke voor onze organisatie. Zwolle aan Zee gaat niet over academische voorbeelden, maar over de praktijk. U kunt met de ervaringen uit Zwolle zo van start. Daarvoor hoeft u geen zware hoofdstukken van a tot z door te worstelen, maar kunt u uit elk hoofdstuk halen wat van uw gading is. En als u meer van uw gading wilt hebben: op de site kunt u terecht voor extra hoofdstukken die wat minder HRM-getint zijn, maar wel even praktisch en boeiend. Tot slot vraagt u zich waarschijnlijk af waarom dit boek Zwolle aan Zee heet. Want zoals u weet ligt Zwolle helemaal niet aan zee. En dat is precies waar het om gaat. Volgens gangbare onderzoeken heeft Zwolle álles. Behalve zee. En laat dat nu net iets zijn waardoor we ons niet laten beperken. Is er geen zee, dan dénken we zee. Juist wie zich niet laat leiden door beperkingen maar door mogelijkheden, bereikt de stip aan de horizon. Daarom bouwen we in Zwolle gewoon zandkastelen; de zee komt dan later vanzelf. Lydia Lijkendijk februari 2010 Zwolle aan Zee

8 8 Inleiding Oenze Dijkstra blikt terug Omzien in verwondering Er heeft sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een ware wervelstorm gewoed in Zwolle. Sinds zijn aantreden als secretaris zat Oenze Dijkstra daar met zijn neus bovenop. Af en toe zette hij een extra deurtje open zodat het nog meer ging tochten. Nu de wind is gaan liggen, blikt hij terug. In december 1997 werd ik benoemd tot gemeentesecretaris van Zwolle, daarvoor was ik directeur Welzijn. Ik begon in een woelige periode. Het had bijvoorbeeld heel wat voeten in de aarde om een nieuwe directeur Welzijn te benoemen waar iedereen mee kon leven, maar uiteindelijk kwam die toch. De dienst Stadsbeheer draaide in die tijd niet goed. De directeur ervan vertrok en de directeur Dienstverlening werd projectleider van het in aanbouw zijnde stadskantoor. Beiden werden vervangen door interim-directeuren. De directeur van de Bestuursdienst ging met de VUT en werd ook vervangen door een van de interimmers. In 2000 werd hij opgevolgd door Sietse Haven 1. Het GMT 2 bestond toen uit twee interimmers, de directeur Welzijn en ikzelf. Dat team stond aan het roer ten tijde van Operatie Blik Opener 3. De gemeente Zwolle maakte gaandeweg dit alles een bestuurlijke revolutie mee. Wethouders die er járen hadden gezeten, maakten in 1998 plaats voor een nieuw college. Een heel toegankelijk, presentabel college, dat dingen leuk vond, collectief de stad in ging, manifestaties bezocht. Het waren frisse mensen die veel ruimte aan de organisatie wilden geven. Die collegewisseling was fundamenteel; de luiken gingen meer open. Onderwerpen werden bespreekbaar. 1 De huidige directeur Strategie van de gemeente Zwolle. 2 Gemeentelijk Managementteam. 3 Gemeentebreed cultuurtraject dat de aanloop was naar de reorganisatie van 2002, zie verder hoofdstuk 1. Zwolle aan Zee

9 Uit het lood Ik wist ongeveer hoe ik met de organisatie verder wilde, ik vond dat we oubollig in elkaar zaten en stak overal mijn licht op. Ik had geen blauwdruk in mijn hoofd, maar wilde toe naar een concern-directiemodel met een Concernstaf en eenheden. Ik had al een notitie geschreven over wat er niet deugde, zoals die moloch van een Bestuursdienst met 180 medewerkers. We moesten af van die kokers, met allemaal van die zware directeuren waar je niet doorheen kon banjeren. In het GMT praatten we ook over de richting die we in wilden slaan: een beetje meer van dit en een beetje minder van dat. Voor een reorganisatie was het nog te vroeg, ook omdat het college niet wilde, maar Operatie Blik Opener kon de weg bereiden daarvoor: we wilden iets achter ons laten en we wilden iets anders worden. Daar stuurde Operatie Blik Opener op, dat gaf veel energie. Alle onderdelen kregen faciliteiten om hun eigen accenten binnen de nieuwe koers te bepalen. 9 Als iets een chaos is, dan moet er iemand doordrammen Het was een spannende periode. We zaten met de organisatie in een transitie van een heel zwaar dienstenmodel dat helemaal uit het lood lag naar een nieuw model waarvan we nog niet wisten hoe het eruit zou komen te zien. Operatie Blik Opener stuurde op koers en waarden en probeerde mensen aan de praat te krijgen. Niet elk gesprek was even leuk. Dit speelde allemaal van 1998 tot Het was niet alleen spannend, maar ook superchaotisch. Zelf liep ik op mijn tenen, ik verkeerde in een permanente staat van overspannenheid als ik terugkijk. Dan vlogen er ook nog van die politieke affaires doorheen zoals de bouw van een nieuwe parkeergarage met een miljoenenoverschrijding, de aanleg van een woonschepenhaven waarbij we tonnen en tonnen over de begroting gingen, een viaduct bij een tuinder dat we te smal hadden aangelegd omdat we het beter wisten dan de tuinder. Dus ons imago in de stad was ook niet super. Intern liep er een groot project dat de vervanging van pc s regelde, het stadskantoor werd ontwikkeld, Stadsbeheer was in ontbinding, er was onrust. En dan probeert zo n jongetje de organisatie een andere koers te laten varen, terwijl we de stip op de horizon nog niet te pakken hadden... Het was God zegene de greep. Dictator In 2000 werd Henk Jan Meijer burgemeester. Met hem kon ik de dingen goed doorpraten. De juiste mensen, daar staat of valt zo n traject mee. Ik was niet bang om afscheid te nemen van mensen die de nieuwe koers niet zagen zitten en ook niet bang om onderdelen af te breken. Het was een kwestie van vasthouden aan de koers. Stel dat ik na vier of vijf jaar weg was gegaan, dan had ik een puinhoop achtergelaten. Ik was wel een beetje een dictator. Veel erger dan nu. Als iets een chaos is, dan moet er iemand doordrammen. En eigenlijk houd ik ook wel van crisismanagement, maar dit was een permanente crisis. Van crisis A naar B naar C, hou toch op! En het was nóg veel erger dan dat. Op een gegeven moment adviseerden de interimmers dat ik de enige vaste directeur eruit moest gooien. Wat een last heb ik van die mannen gehad! Vanaf de start van de reorganisatie, 1 januari 2002, konden we gaan bouwen. Het hoofd HRM, Inleiding

10 10 Henk Achtereekte, was medio 2001 binnengekomen. Hij was een goede adviseur en zette in op de mensen, hij benadrukte het HRM-spoor. Voordat we echter vooruitgang boekten, gingen we door diepe dalen. Ik herinner me ook een negatief accountantsrapport waarbij de accountant zei: Het is hier net geen zootje. Daar gingen we wel meteen mee aan de slag, want daar zijn we wel goed in: als er iets écht fout is, trekken we ons dat aan en gaan we verbeterplannen maken. Maar echt beter werd het pas vanaf 2004 ongeveer, veranderingen hebben tijd nodig om te renderen. Ook was er een heel nieuw team eenheidsmanagers aangetreden. Maar dat ging ook nog met horten en stoten, de sfeer was niet meteen super. Dat wat we nu hebben is het Walhalla; er zijn nooit zware conflicten of mensen die niet met elkaar door één deur kunnen. Waarom? Omdat we managers hebben die goed berekend zijn op hun taak en die de directie boven zich kunnen velen omdat die iets toevoegt. Het loont Nu, in 2009, zijn we een goede gemeente geworden. De uitslagen van het Medewerker Tevredenheids Onderzoek van dit jaar zijn fenomenaal 4. Ga er maar vanuit dat de perfecte organisatie niet bestaat, want organisaties bestaan uit mensen en die maken fouten. Je mag blij zijn als je het redelijk doet. Daar slagen wij in. De stad doet het goed, de inwoners zijn tevreden en wat de interne organisatie betreft doen wij het op alle fronten hartstikke goed. Dat het goed gaat, blijkt ook weer uit het onderzoek Gemeente van het jaar , waarbij Zwolle eindigt als provinciewinnaar en nationaal op de tweede plaats komt. Als ik terugkijk op de organisatieontwikkeling, dan constateer ik dus dat het loont. We geloven dat leiding ertoe doet en we investeren in leiderschap en in onze medewerkers. Dat heeft geleid tot een hoog moreel. Het aantal mensen dat plezier in het werk heeft, neemt nog steeds toe en medewerkers zijn nóg positiever over Zwolle dan ze al waren. Daar ben ik trots op. En nu? Nu willen we de beste werkgever van Europa worden. Maar dat mag er niet in. 4 Zie hoofdstuk 9. 5 Uitgevoerd door onderzoeksbureau Q&A, in samenwerking met o.a. De Telegraaf. Zwolle aan Zee

11 1 De Start 11 Begin bij het begin Aan het einde van de vorige eeuw kende heel Nederland Zwolle als de plek waar je over moest stappen als je door het land spoorde. Treinstellen werden er vast- of losgekoppeld en dat was misschien wel het spannendste dat er gebeurde in de stad. Het was een beetje saai in Zwolle, zeggen mensen die het kunnen weten omdat ze erbij waren. De ambtelijke organisatie sloot hier naadloos bij aan; het was geen bruisende werkomgeving. Er bruiste wel van alles, maar dat had meer te maken met de heksenketel vol veranderingen die regelmatig over de organisatie werd uitgestort. Langzaam kwam er een kentering. De stad kreeg meer zelfbewustzijn en smoel; de organisatie maakte een draai van honderdtachtig graden. Het waren bewegingen die elkaar versterkten. Zwolle kwam op de kaart als stad waar het goed ging op het gebied van economie, werkgelegenheid, onderwijs, wonen, cultuur en natuurlijke ligging. In vergelijkende warenonderzoeken begon Zwolle goed te scoren en eindigde altijd wel ergens in de bovenste regionen. Tegelijkertijd werd de gemeentelijke organisatie heel grondig afgebroken en vanaf de bodem weer opgebouwd. Ook de ambtenaren werden opgeschud met frisse ideeën en een nieuwe manier van werken, waarbij het HRM-beleid, dus feitelijk de medewerker, centraal stond. Die nieuwe manier van organiseren, van werken, heeft Zwolle geen windeieren gelegd. De organisatie gedijt goed. Dat vinden niet alleen de mensen die er werken, maar ook de klanten, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Het is niet Zwols om daar hoog van op te geven. We doen het wel goed en we zijn er ook wel trots op, maar we willen onszelf daar niet over op de borst slaan. Wat we wel willen, is kennis delen. Want in Zwolle hebben we geen budgetten die tot in de hemel reiken, we eten niet met gouden lepels en hebben ook geen geheime wapens. Maar Zwolle laat zien dat je ook met houtje-touwtje - middelen succes kunt hebben als organisatie, dankzij de inzet van mensen en een grondige aanpak van het HRM-beleid. De Start

12 12 Zwolle is van ver gekomen en heeft een lange weg afgelegd. En er valt nog veel te verbeteren, want klaar ben je nooit. Maar er is ook veel bereikt. De resultaten van onze inspanningen én de manier waarop we die resultaten hebben bereikt, willen we graag delen met anderen. Op dit moment komen er honderden mensen per jaar in Zwolle langs om te kijken hoe de zaken hier geregeld zijn. Die mensen ontvangen we graag. Daarnaast delen we onze manier van werken ook in dit boek. Niet om te vertellen hoe goed Zwolle is, wel om de lezer te inspireren en te laten leren van de weg die wij al hebben afgelegd. Maar waar moet je beginnen als je al je kennis in een boek wilt stoppen? Wij hadden gedacht: bij het begin. Scherp voor ogen De reorganisatie van de gemeente Zwolle is heel breed en diep aangepakt, zegt gemeentesecretaris 6 Oenze Dijkstra. We zijn op alle fronten aan de slag gegaan. En allesbepalend is de wijze waarop we dat gedaan hebben. We wilden graag een goede gemeente worden. Dijkstra werd midden jaren negentig getriggerd door het fenomeen van de excellente gemeente. De Bertelsmann Stichting reikte prijzen uit aan goed presterende overheden, zoals de gemeenten Christchurch, Braintree en Phoenix, zegt hij. Die gemeenten scoorden goed, omdat ze hun handelen in het teken van de klant hadden gesteld. De klant was de maatstaf waarnaar zij hun organisatie inrichtten. In Nederland liep Tilburg daarbij voorop. Deze inzichten leidden tot een cultuurtraject binnen de gemeente Zwolle: Operatie Blik Opener. Dat traject begon in 1998 en liep door tot Dijkstra: Ik had een bepaalde perceptie van het presteren van de organisatie die ik ben gaan delen met de medewerkers. Ik ben gaan vertellen in welke richting ik de oplossing zocht. Door op zeepkisten te staan, door te luisteren, preken, weer te luisteren. Zo probeerde ik een weg te vinden om tot verbetering te komen. We hadden scherp voor ogen wat we wilden worden, namelijk een organisatie die betrouwbaar is, goede producten levert, klantgericht is, het bestuur perfect ondersteunt en de FRIES-waarden 7 aanhangt. Toen hebben we de organisatie ingericht op grond van de logica van de burger: de burger als wijkbewoner, klant en stedeling. Dat leidde tot het creëren van de eenheden Wijkzaken, Publiekszaken en Ontwikkeling. Het zit ons mee Dijkstra denkt dat Zwolle anno 2009 de beste werkgever in de non-profit is omdat de medewerkers een doorslaggevende stem hadden in het onderzoek dat leidde tot de titel. Er is gekeken naar arbeidsvoorwaarden en naar medewerkertevredenheid. Onze arbeidsvoorwaarden zijn niet super spectaculair, we lopen keurig in de pas. Maar de tevredenheid van de medewerkers, daar scoren we op. Mensen krijgen daadwerkelijk aandacht, de Jaarplancyclus 8 leidt tot ontwikkeling van mensen. We leiden mensen op, er is speelsheid in de organisatie, we doen leuke dingen. De beste werkgever zijn vindt Dijkstra niet het belangrijkste. De beste gemeente zijn, wel. 6 Sinds december Flexibel, Resultaatgericht, Innovatief, Externe oriëntatie, Samenwerking. Verderop in dit hoofdstuk wordt iets dieper op FRIES ingegaan. 8 Zie hoofdstuk 2. Zwolle aan Zee

13 Ik mag graag vooroplopen. Het succes zit in de mix van top-down en bottom-up. We hebben aandacht voor wat de medewerkers bindt en boeit. En we zijn niet flodderig, we zijn degelijk. We hebben oog voor nuances. Dat betekent wel dat de besluitvorming wat stroperig is, maar dat hindert niet. Al met al geeft het een goed gevoel. In den lande, bij symposia en congressen, hoort Dijkstra terug dat Zwolle het goed voor elkaar heeft. Daar staan we om bekend. De stad en de organisatie doen het goed. Het is wel zo dat wij een stad zijn met relatief weinig zware problemen. We hebben een goede ligging, we hebben geen sterke concurrenten om ons heen, we hebben grond, goede onderwijsvoorzieningen, een arbeidzame bevolking, een relatief kleine allochtonenpopulatie, geen zware industrie. Dat klopt, het zit ons mee. 13 Sneller, slimmer, beter Nog beter worden en blijven doorontwikkelen, dat is het credo voor de toekomst. Dijkstra: We willen sneller, slimmer en beter worden. We moeten nu ook scherper op het geld letten. Daar heeft de overheid een voorbeeldfunctie in te vervullen. We gaan voor perfecte dienstverlening: geen verkokering, meer digitalisering, samenwerking met andere partijen als de Belastingdienst, het UWV, de provincie en het waterschap. En zorgen voor de kleinere gemeenten in onze buurt, er komt zo veel op gemeenten af dat wij daar onze rol in moeten pakken Reorganisatie die leidde tot het sectorenmodel Reorganisatie die leidde tot het ontstaan van Stadsbeheer, Dienstverlening, Bestuursdienst en Welzijn. Start Operatie Blik Opener Reorganisatie en invoering concern-directiemodel per 1 januari. Start HRM-programma Nationale EVC-prijs IiP 2007, Beste gemeentelijke werkgever. Beste overall werkgever in de non-profit Beste gemeentelijke werkgever. Figuur 1.1 Mijlpalen in de tijd. De Start

14 14 Werken in een dichte zeecontainer En opeens ging de deur open Tot de start van Operatie Blik Opener in 1998 was gemeente Zwolle een weinig flamboyante organisatie. Formeel en stoffig zijn predikaten die meer van toepassing waren op de staat van de gemeente destijds. Maar toen er flink aan de stam geschud werd, begonnen er vruchten uit de boom te vallen. Sinds mensenheugenis werkt Arthur ten Have bij de gemeente Zwolle. Ik ben in 1980 bij deze gemeente begonnen. Maar tussendoor ben ik even weg geweest; van 1983 tot 1986 werkte ik bij de provincie Friesland. Hij was te veel tijd kwijt aan reizen, verklaart hij zijn terugkeer. Ik zag mijn kleine kinderen te weinig. En ik vind Zwolle een geweldige stad om te wonen. Dus toen er zich iets leuks voordeed, solliciteerde hij en werd medewerker Algemene Zaken. Na de reorganisatie van 1989 belandde Ten Have op de afdeling Beleidscoördinatie. Hé, Harry Toen ik hier in Zwolle kwam, vond ik het een hele introverte stad, herinnert Ten Have zich. Het was echt een protestants dorp, de bewoners waren naar binnen gericht. Dat merkte je ook in het ambtelijk apparaat. Ik vond het boeiend om bij een gemeente te komen werken, maar ik moest in het begin wel heel erg wennen. Het was erg benauwend en formeel georganiseerd. Iedereen riep elkaar bij de achternaam. De leidinggevenden kregen daar meneer of mevrouw bij. Je directe collega s hadden alleen een achternaam. Ten Have vond het een bizarre manier van doen. Ik heb niet zo veel in deze gemeente bereikt, maar voor een deel is op mijn conto te schrijven dat we voornamen zijn gaan gebruiken, lacht hij. Inmiddels is dat er redelijk goed ingeslopen. Toen ik hier kwam werken, was Harry Been gemeentesecretaris. Ik had met hem gevoetbald in Nijmegen. Dus toen ik rondgeleid werd, zei ik: Hé, Harry, wat doe jij hier? Degene die mij rondleidde, fluisterde: Dat is de secretaris. En dat zou best, maar voor mij was het gewoon Harry. Zwolle aan Zee

15 Met Operatie Blik Opener kwam de kentering. Ik wil daar niet alles aan ophangen, maar het heeft ons wel als organisatie naar buiten leren kijken en vooral: over de grenzen van afdelingen heen. Dat was héél hard nodig, om elkaar te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan. Wij kregen bijvoorbeeld op het stadhuis adviezen van Openbare Werken, maar hadden daar geen overleg over. En als wij er wat mee gingen doen, hoorden zij daar nooit meer iets van. Het was secretarie versus de rest. En de verhouding tussen raad en college enerzijds en de ambtenaren anderzijds was ook veel afstandelijker. Vooral de raad was héél ver weg. 15 Je hebt een gemeente secretaris nodig die de kar wil trekken Naar buiten kijken Operatie Blik Opener was noodzakelijk, vond Arthur ten Have. Het was de hoogste tijd om het stof eraf te halen. De werkwijze moest opener worden, mensen moesten leren door een andere bril te kijken. De reorganisatie was het vervolg hierop. Dat werd gevoed door buiten ; landelijk zag je dat veel gemeenten zich aan het ontwikkelen waren. Je hebt een gemeentesecretaris nodig die de kar wil trekken. Als die dat niet wil, kom je nergens. Maar die hadden wij. De signalen van buiten hadden hem ook beïnvloed, hij wilde wel iets doen aan het imago dat we hadden van saaie ambtenarenstad. Want dat wilden we niet zijn! Niet alleen de externe beeldvorming van Zwolle droeg bij aan de noodzaak van Operatie Blik Opener, maar ook de werkwijze die de gemeente er tot dan toe op na hield: Heel erg verkokerd, niet over elkaars producten nadenken, geen integraliteit, weet Ten Have. Het leuke aan Operatie Blik Opener was dat niemand zich eraan mocht onttrekken, zegt hij. Alle afdelingen hebben wat gedaan. Wij zaten op het stadhuis dicht bij het vuur, dus werden we ingezet voor de begeleiding van trajecten bij andere afdelingen, om daar de vaart in het proces te houden. Ik deed trajecten bij de afdeling Ruimtelijke Plannen en bij de Plantsoenendienst. Vooral dat laatste was erg leuk, want we kwamen daar aan met verhalen over Operatie Blik Opener en hoe nodig dat was, maar we kregen als reactie: Allemoal stadhuus-gelul. Dat was mooi. Maar het aardige van het traject was dat mensen niet konden volstaan met zeuren, maar dat ze werden gedwongen om in gesprek te gaan met anderen met wie ze in hun werk te maken hadden. Alle eenheden móesten naar buiten kijken. Alle afdelingen moesten een plan van aanpak maken, een doel benoemen en de voortgang rapporteren. Dat traject was per afdeling verschillend. Ten Have: En de afdelingen moesten zelf aan de bak. Ze hadden veel vrijheid. Het ging er meer om dat er iets gebeurde dan dat ze een blauwdruk meekregen van hoe de opbrengsten eruit moesten zien. Een belangrijke invalshoek was: Weet wat je klant wil. De Plantsoenendienst heeft met bewoners gepraat en intern met de ontwerpers van het groen. Als ontwerpers een plantsoen ontwierpen met een boom in het midden, leidde dat tot geklaag bij de groenjongens, want die konden daar niet met de grasmaaier omheen. Dankzij Operatie Blik Opener gingen ze daar voortaan met elkaar over in gesprek. De Start

16 16 Meer dan harkjes verzetten De medewerkers stonden niet allemaal onverdeeld positief tegenover Operatie Blik Opener. De grootste categorie was sceptisch, maar vond het leuk toen het eenmaal draaide. Vooral het idee dat je over je grenzen heen mocht kijken en mocht zeggen wat je ervan vond, terwijl er gehoor voor was bij anderen, vond weerklank. Een tweede categorie haakte af. Die collega s vonden het niks en bleven het niks vinden. De laatste categorie was zo enthousiast dat medewerkers uit zichzelf zaken op gingen pakken. Het leukste aan Operatie Blik Opener was dat het organisatiebreed werd doorgevoerd, zegt Ten Have. Iedereen was in beweging. Het maakte niet uit waarheen, maar iedereen bewoog, overal gebeurde wat. En de resultaten verschilden per afdeling. De reorganisatie van 1989 ging vooral over structuur, terwijl het hier ging om opener en frisser worden. Daar moesten we iets anders voor doen dan harkjes verzetten in een organogram. Het heeft geen zin om te reorganiseren als je niks tussen de oren doet. Operatie Blik Opener was een keerpunt voor de gemeente Zwolle, vindt Arthur ten Have. Na die tijd zijn wij nooit meer teruggevallen in navelstaarderij en introversie. Dat kon je al vlot Reorganiseren is meer dan harkjes verzetten in een organogram merken en dat merk je nog steeds. Ik wil het niet erger maken dan het was, maar vóór Operatie Blik Opener zaten we met z n allen in een dichte zeecontainer. En opeens ging de deur open. Zo voelde dat. Het kan zijn dat het in mijn herinnering veel groter is dan het eigenlijk was, maar ik herinner het me wel zo 9. Ogen open Positief aan Operatie Blik Opener was vooral dat de luiken opengingen, zegt Ten Have. Mensen werden zich veel meer bewust van integrale advisering. Je kon meepraten over andermans product en andersom, mensen werden zich meer bewust van de buitenwereld. We leerden elkaar eindelijk eens kennen. De organisatie was helemaal niet zo groot, maar je wist niet wie je collega s waren. Heel positief vond ik ook dat het effect had van hoog tot laag. Plantsoenmedewerkers denken altijd: Laat ons maar schoffelen, dan gaat het goed en verder hebben we nergens wat mee te maken. Maar met schoffelen alleen ben je er niet. Want je schoffelt voor de klant. Negatieve dingen ziet Ten Have niet als gevolg van Operatie Blik Opener. Het heeft veel capaciteit gekost en veel geld. Dat is een nadeel, want burgers, de raad en B&W gaan daarover klagen. Aan de andere kant is het de enige manier om het goed te doen. En er zijn mensen afgehaakt. Dat kun je als negatief benoemen, maar ik vraag me af of het werkelijk erg is. Van sommige mensen moet je soms afscheid nemen. Sinds Operatie Blik Opener staat de organisatie meer open voor veranderingen. Voorheen stond iedereen op de rem en moest er van hogerhand dan maar ingegrepen worden. Nu 9 Vergelijk het boek Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt van Douwe Draaisma. De filosoof Draaisma onthult in dit boek de geheimen van het geheugen. Zwolle aan Zee

17 merk je dat mensen veel meer geneigd zijn om het positieve van veranderingen in te zien. Mij persoonlijk heeft het altijd nieuwe kansen gebracht. En de gemeente als geheel is dankzij Operatie Blik Opener gekomen waar zij nu staat. De ogen zijn ons echt open gegaan. Arthur ten Have hoopt dat we dat vast kunnen houden. We moeten acht miljoen bezuinigen. Dat moeten we niet bagatelliseren. Maar ik denk wel dat we in staat zijn om een goede poging te doen om onze bereikte resultaten vast te houden. Als we nu nog in 2001 hadden gestaan, hadden we het heel moeilijk gekregen. 17 Met schoffelen alleen ben je er niet, want je schoffelt voor de klant Onbegrensde mogelijkheden In Zwolle zijn de mogelijkheden voor mensen met ideeën bijna onbegrensd. Ten Have: Dat is hartstikke leuk. Wat mij het meeste opvalt is dat als iemand wat wil, dat het ook kan. Er zijn mogelijkheden te over. Dat zie ik om me heen, maar ik merk het ook aan mezelf, want ik steek mijn vinger op als ik een poosje in hetzelfde stramien heb gezeten en weer eens wat anders wil. En de mogelijkheden die zich dan voordoen, bevinden zich niet alleen intern, dat vind ik het mooie. Via de gemeente doe je connecties op die je kunt gebruiken om je werk interessanter te maken. Niemand houdt dat tegen, sterker nog, iedereen vindt dat leuk voor je en je wordt gestimuleerd om naar buiten te gaan. Dat naar buiten gaan, is belangrijk, benadrukt Ten Have. Als organisatie hebben we geleerd om in gesprek te komen met de stad. Dat lukt nog niet op alle fronten even goed, er kunnen echt nog verbeterslagen gemaakt worden, maar we zijn een stuk verder dan een paar jaar geleden. Of deze verdienste helemaal gekoppeld moet worden aan de reorganisatie, kan ik niet precies zeggen. Maar het werd wel gestimuleerd om de ramen open te zetten. Alleen al de naam Operatie Blik Opener stond voor een open blik naar buiten. Ook zonder Operatie Blik Opener waren we vast niet meer zo introvert geweest als twintig jaar geleden, maar het was wel een handig vliegwiel. Aan de top blijven Met Zwolle gaat het heel goed, vindt Ten Have, maar toch laat de gemeente kansen liggen. Wij hebben, vind ik, nog steeds het idee dat we alles altijd alleen moeten oplossen. We kunnen veel meer samen doen met de provincie, het rijk en Europa en maken veel te weinig gebruik van de mogelijkheden die elders zijn of waren. We laten kansen liggen om projecten te realiseren samen met anderen. Dus die blik naar buiten is nog steeds nodig, en vooral naar buiten de stad. Naar Europa kijken we nooit. Is het wellicht tijd voor Operatie Blik Opener 2? Aan de top komen is één. Maar aan de top blijven is moeilijk hoor! Dus volgens mij is het wel tijd om weer iets te doen. Over wát Zwolle dan moet doen, heeft Arthur ten Have wel ideeën. Wij moeten de komende jaren fors bezuinigen. Je hebt eigenlijk Operatie Blik Opener 2 nodig om aan te tonen dat we zó sterk gegroeid zijn dat we met elkaar ook dit soort operaties aankunnen. Dat is lastig, want het ontwikkelen van een stad en geld uitgeven is makkelijker dan geld besparen. Maar ik vind wel dat we dit De Start

18 18 zouden moeten kunnen met z n allen. Er open in gaan en niet naar anderen kijken, maar naar je eigen beleidsterrein. Want het is makkelijk om naar een ander te wijzen als er bezuinigd moet worden. Kom langs Andere gemeenten en organisaties kunnen bij noodzakelijke veranderingen baat hebben bij een eigen versie van de Zwolse Operatie Blik Opener. Ten Have: Doordat wij het gewoon een keer opschrijven en aan anderen melden, hebben zij er al wat aan. Maar volgens mij is het belangrijker dat er contact is tussen gemeenten en organisaties. Als je iets wilt veranderen, moet je mensen spreken die dat in de praktijk meegemaakt en toegepast hebben. Als een organisatie met veranderen aan de slag wil, moet er een visie zijn. Niet alleen mooie woorden, maar vooral ook doen. En met elkaar in gesprek gaan, zoals wij gedaan hebben, is gewoon leuk. Het blijft overigens een aandachtspunt: praten over wat er niet goed loopt en wat er beter kan. En verder geldt: laat gemeenten die iets willen veranderen, langskomen bij ons om te kijken hoe het werkt. THEORIE Het organisatiemodel In 2002 heeft de gemeente Zwolle een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Ten grondslag aan deze organisatiestructuur ligt de bestuurlijke doelstelling om te komen tot een doorzichtige, extern gerichte wijze van besturen. Daaraan gekoppeld is de ambitie van de gemeente Zwolle om een organisatie te zijn die midden in de Zwolse samenleving staat en die open en transparant is. Dat krijgt vorm door samen te werken met partners aan de ontwikkeling van de stad. Een andere ambitie is dat producten die de gemeente levert, gebaseerd moeten zijn op de vraag vanuit de samenleving. Deze ambities zijn uitgewerkt in de centrale FRIES-waarden (zie kader). De burger is dus het vertrekpunt geweest voor het inrichten van de ambtelijke organisatie na de reorganisatie. Daarbij werd het sectorenmodel getransformeerd tot een model met acht eenheden: Ontwikkeling, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Publiekzaken en Wijkzaken (de burgergerichte eenheden) en Concernstaf, Advies & Faciliteiten, Expertisecentrum en Brandweer (de ondersteunende eenheden). Bij het vormgeven aan de nieuwe organisatie speelden de volgende bedrijfskundige inrichtingsprincipes: Eenheid van leiding door een lijnorganisatie met zo min mogelijk managementlagen. Scheiding tussen beleid en uitvoering en in aanvulling hierop de invulling van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Projectmatig werken, waarbij een tijdelijke hulpstructuur de lijnstructuur doorkruist. In de Beleidscyclus volgens welke de gemeente opereert, legt het college jaarlijks op diverse momenten verantwoording af aan de raad. Het college is politiek verantwoordelijk voor de prestaties van het ambtelijk apparaat. De directie, als opdrachtnemer, voert de opdrachten uit van het bestuur, de opdrachtgever. Die opdrachten zijn vastgelegd in een contract. Ook de directie en eenheidsmanagers leggen hun afspraken jaarlijks vast in een contract, met de Zwolle aan Zee

19 eenheidsmanagers in de rol van opdrachtnemer. De resultaatgerichte afspraken 10 die medewerkers met hun leidinggevende maken, zijn daar weer van afgeleid. Zo is de cirkel rond. 19 Na veel dooi ging het blijvend vriezen FRIES was het theoretische kader dat nodig was om medewerkers zover te krijgen dat ze enthousiast werden voor de reorganisatie, denkt Arthur ten Have. De FRIES-waarden waren belangrijk in het verhaal dat aan Operatie Blik Opener ten grondslag lag. Verder paste het mooi bij Oenze Dijkstra als diep-fries, zegt hij. We hadden iemand nodig die op de zeepkist kon staan. Dat was hij. De FRIES-waarden zijn universeel geldig, zegt Ten Have, en ook breed toepasbaar. Andere gemeenten komen vast niet op verrassender waarden dan wij. Maar die waarden moeten wel met een pakkende kreet op je eigen organisatie slaan. Die pakkende kreet, FRIES, ontstond pas later, want aanvankelijk stonden de waarden in een andere volgorde. De nieuwe koers van de gemeente bestond uit: Minder: interne oriëntatie op wat het stadhuis wil eenzijdig accent op beheersing eenzijdig sturen op input en het proces solisme en verkokering conformisme, stroperigheid en lange stukken Meer: externe oriëntatie (de wensen en behoeften van de omgeving), thuis zijn in de diverse externe netwerken accent op innovatie, flexibiliteit en slagvaardigheid sturen maar ook afrekenen op output (effecten, prestaties, resultaatgerichtheid) teamwerk, collegiale samenwerking en zorg voor integrale producten en diensten openheid en vertrouwen in elkaar (in- en extern), open en transparante processen en korte en heldere stukken; flexibiliteit Figuur 1.2 De FRIES-waarden in rudimentaire vorm. Hussel de blauwe termen door elkaar en FRIES ontstaat. 10 Zie hoofdstuk 2. De Start

20 20 Operatie Blik Opener Collectief coachingstraject gaf medewerkers zelfvertrouwen Gerdien Bathoorn, organisatieadviseur en mevrouw Operatie Blik Opener, werkt al jaren niet meer bij de gemeente Zwolle. Toch staat haar nog helder voor de geest wat er gebeurde rondom Operatie Blik Opener. Wat de noodzaak ervoor was en wat de resultaten ervan waren. De ene na de andere anekdote schudt zij uit haar mouw, sommige erg om te lachen, maar niet allemaal geschikt voor publicatie. Bij de provincie Utrecht doe ik nu hetzelfde als wat ik in Zwolle deed, zegt Gerdien Bathoorn. Ik ben daar senior adviseur en houd me bezig met organisatieadvies. Van oorsprong is zij HRM-er. Ik kom uit de organisatie-hoek. Veranderingen hebben mijn belangstelling. In 1992 kwam Bathoorn werken bij de gemeente Zwolle. Ik trof een vriendelijke organisatie aan, waarin iedereen z n eigen taak deed. Dat gebeurde goed en degelijk, maar er zat niet veel schwung in. Het was formeel. De sfeer was: Zo doen wij dat hier en zo blijven wij dat doen. Samen met een collega deed ik allerlei organisatietrajecten, onderzoeken en kleine reorganisaties. Zo stelden we een koopavond bij de balies van Burgerzaken voor, maar dat had heel wat voeten in de aarde. Want de mannen van de medewerksters daar konden niet koken en wie moest er dan voor hun eten zorgen? Rust en geen gedoe, dat wilden de mensen. Een brug te ver Toen Operatie Blik Opener begon, had Zwolle net een hele grote reorganisatie ondergaan. De reorganisatie van 1989 was gevolgd door een reorganisatie in Daarvóór waren er sectoren met afdelingen die georganiseerd waren naar vakdiscipline. Het ging om GSR (Groen, sport en recreatie), Stadsontwikkeling, Economische Zaken, de dienst Milieu en reiniging, Welzijn en de Bestuursdienst (inclusief Burgerzaken). De sectoren functioneerden goed, maar de samenwerking tussen de sectoren en soms ook tussen afdelingen binnen de sectoren was Zwolle aan Zee

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november 2012 1 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam

Nadere informatie

inhoud bpmconsult.com

inhoud bpmconsult.com inhoud Voorwoord 5 Samen werken meer waarde 6 Huub Breukers, Dymphy Kees en Alice Gorissen over het Onderwijsnetwerk Zuid Pas echt actueel 10 Een column van Teun Hardjono De organisatie moet zichzelf veranderen

Nadere informatie

Gezinsmanagement bij BJAA: de volgende generatie. in beeld extra

Gezinsmanagement bij BJAA: de volgende generatie. in beeld extra Gezinsmanagement bij BJAA: de volgende generatie Over de doorontwikkeling van gezinsmanagement naar generiek gezinsgericht werken, wijkgericht werken en uitvoerdersoverleg met in plaats van over gezinnen.

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 1 OK-Vaknieuws vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 focus Lean, een zaak voor de top! Inhoud: Enthousiast bezuinigen kan! (dubbelinterview met Dick Bakhuizen (gemeentesecretaris)

Nadere informatie

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag?

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Lerarenreeks 1 Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Hoe leraren nieuwsgierigheid kunnen benutten voor onderzoek en beweging op school Suzanne Verdonschot Mara Spruyt Marieke Dresen Ruud

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Mens en model. 1. Introductie

Mens en model. 1. Introductie Mens en model Het werken met modellen is rationeel. Oorzaak en gevolg wordt keurig met elkaar in verband gebracht. Het werken met modellen is ook een teken van vertrouwen. Vertrouwen in de ratio, vertrouwen

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie