Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars"

Transcriptie

1 Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars 1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is mogelijk met de VRA? 3 2. Openingscherm 4 - Ingeregelde datasets 4 - Paperclipje 4 - Beschikbare rapporten 5 - Indeling 5 - Relatietype 5 - Productgroep 5 - Totalisering 5 - Maatschappijcodes 5 - Filter 7 - Verklaring diverse buttons 7 3. Een rapport opvragen Beschikbare rapporten, Indelingen en Filters 11 - Algemeen 11 - VRA-overview 11 - Schadedriehoeken 11 - Rapportsoorten schadedriehoeken 12 - Rapportindelingen behorend bij schadedriehoeken 13 - Summary Rapportage 15 - Management Rapportage 15 - Executive driehoek en grafieken 16 - Veel gebruikte filters bij schadedriehoeken 16 - Rapportsoorten schadejaarrapportage 16 - Rapportindelingen behorend bij schadejaarrapportage 17 - Rapportsoort schadeoverzicht 17 - Rapportindelingen behorend bij schadeoverzicht 18 - Veel gebruikte filters bij schadeoverzicht 18 - Rapportage agenten 19 - Rapportage collectiviteiten Na-selectiemodule Motorrijtuigenstatistiek Kwartaalvergelijking Toon aanvullende documenten 31 - Risk profile 31 - Agenten 31 - Poolinformatie 32 - Schadedriehoeken 32 - Premiereserve 32 - Collectiviteiten 32 - Buitendienst 33 - Regres 33 2

3 1. WAT IS MOGELIJK MET DE VRA? Met de VRA kunnen verzekeringstechnische analyses van de volmachtportefeuille worden gemaakt met als doel het rendement van de portefeuille te verbeteren. Met de VRA kunnen gericht alle noodzakelijke stappen genomen worden om dat doel te bereiken. Deze stappen zijn: 1. Analyse 2. Vaststellen van de oorzaken 3. Het definiëren van de maatregelen De analyses kunnen op groepsniveau worden gemaakt. Groepen zijn: - 100% tekening - Pools - Particulier - Zakelijk - Collectiviteiten - Agenten Bovendien kunnen de analyses gemaakt worden conform de trechtermethode. Dat is het steeds dieper inzoomen conform onderstaande route: - Totale portefeuille - Hoofdbranches - Subbranches - Dekking - Polis 3

4 2. OPENINGSSCHERM Hierbij volgt een uitleg van de onderdelen van het openingsscherm: Ingeregelde datasets Hier vind je de VRA s van alle volmachtkantoren. Klik op dataset actief. en maak de gewenste Periode De periode geeft aan de verwerkingsdatum van de VRA van de actieve dataset wil zeggen de VRA per 1 januari

5 Paperclipje Door op het paperclipje te klikken verschijnt een notitievenster. Hier kunnen notities gemaakt en opgeslagen worden. Beschikbare rapporten Hier kun je een keuze maken uit diverse standaardrapportages. Indeling Bij elk gekozen rapport kun je ook een indeling kiezen, zoals de totale volmachtportefeuille, pools, 100% tekening, etcetera. Relatietype Hier kun je kiezen voor particuliere of zakelijke relaties. Het relatietype is afkomstig uit het relatiescherm van het systeempakket. Onbekend wil zeggen dat het relatietype niet bekend is. Standaard is de VRA ingesteld op de totale portefeuille. Productgroep Onder productgroep kunnen maatschappijcodes geselecteerd worden waarop alleen op bepaalde branches wordt geboekt. Hierdoor kunnen beoordelingen gerichter plaatsvinden. Je kunt kiezen uit: - Alle branches - Alleen rechtsbijstand - Alleen schadebranches - Alleen verzuim (mits hiervoor een separate maatschappijcode wordt gebruikt) Totalisering Zoals de aanhef al aangeeft kun je hiermee gekozen rapporten totaliseren. Wanneer je bijvoorbeeld kiest voor rapport schadedriehoek collectiviteiten dan staat totalisering standaard op collectiviteit. Dit houdt in dat alle schadedriehoeken worden getoond van alle ingeregelde collectiviteiten. Het is ook zinnig om alle collectiviteiten te totaliseren zodat het resultaat van de gehele collectiviteitentekening wordt getoond, hetgeen weer vergeleken kan worden met het resultaat van de totale volmachtportefeuille. Door bij totalisering voor alle gegevens te kiezen worden alle schadedriehoeken getotaliseerd. 5

6 Maatschappijcodes Vaak heeft een gevolmachtigde agent om welke reden dan ook meerdere maatschappijcodes ingeregeld. Standaard worden de rapportages getoond op basis van alle maatschappijcodes. Het is ook mogelijk om bepaalde maatschappijcodes te selecteren. Dat kan door te kiezen voor maak een deelselectie Wanneer je hierop klikt verschijnt het volgende scherm: De rapportages die gekozen worden, zijn gebaseerd op de maatschappijcodes die in het rechtervak staan. Standaard staan alle maatschappijcodes in het rechtervak. Met de pijltjes toetsen kunnen maatschappijcodes naar links en rechts worden verplaatst. Met de dubbele pijltjes worden alle maatschappijcodes verplaatst; met de enkele pijltjes wordt alleen de gekozen maatschappijcode verplaatst. Plaats in het rechtervak dus alleen de maatschappijcodes die je wilt selecteren. Een voorbeeld: wanneer de specialtekening is ingeregeld onder een aparte maatschappijcode dan kan alleen deze maatschappijcode worden gekozen zodat alle rapportages alleen betrekking hebben op de specialtekening. Klik op alles om van een deelselectie weer naar alle maatschappijcodes te gaan. Klik je bij de indeling op pools dan kan bij maatschappijcodeselectie een keuze gemaakt worden uit de pools. Standaard staan alle pools ingeregeld. Op dezelfde wijze als hierboven beschreven kan een poolselectie worden gemaakt. 6

7 Kies je voor de rapportages agenten of collectiviteiten dan kan naast de maatschappijcode- of poolselectie een agenten- of collectiviteitenselectie worden gemaakt. Standaard staan alle agenten en collectiviteiten ingeregeld. De agenten- en collectiviteitenselectie vindt op dezelfde manier plaats als hierboven beschreven. Filter Onder verschillende rapportages zijn filters ingeregeld. Een filter wil zeggen dat een rapportage specifieker wordt gemaakt. Voorbeeld: bij rapportage schadeoverzicht kan gekozen worden voor het filter schadelast > Dat wil zeggen dat alleen schades worden getoond van en meer. Hiermee kan snel beoordeeld worden in hoeverre de volmachtportefeuille wordt geraakt door grote schaden. Een filter kan gekozen worden door op het driehoekje te klikken. Het samenstellen van filters wordt in deze handleiding niet behandeld. Verklaring diverse buttons 1. Preview. Met een muisklik kan een gekozen rapport worden opgeroepen. 2. PDF. Hiermee kan van een rapport een document in PDF-formaat worden gemaakt. Dit kan alleen wanneer het PDF-icoontje zichtbaar is. 3. Hiermee kan de Summary Rapportage worden opgevraagd. De Summary Rapportage kan alleen gemaakt worden vanuit de schadedriehoeken. Wanneer een Summary Rapportage beschikbaar is, is de button in de onderste balk zichtbaar. De Summery Rapportage is gekoppeld aan de schadedriehoeken maatschappijcodes, hoofdbranche, subbranche en dekking. Nadat op de S-button is geklikt, verschijnt een klein scherm. Hier kan een keuze gemaakt worden voor een schadejaar. Door op de preview-button in het kleine scherm te klikken, verschijnt de Summary Rapportage. De inhoud van de rapportage wordt verderop behandeld. 4. Hiermee kan de Management Rapportage worden opgevraagd. De Management Rapportage kan alleen gemaakt worden vanuit de schadedriehoeken. Wanneer een Management Rapportage beschikbaar is, is de button in de onderste balk zichtbaar. De Management Rapportage is gekoppeld aan de schadedriehoeken maatschappijcodes, hoofdbranche, subbranche, dekking en polis. Nadat op de MR-button is geklikt, verschijnt een klein scherm. 7

8 In het kleine scherm kan een keuze gemaakt worden tussen SRvp en CRvp. Deze ratio s kunnen per schadejaar worden bekeken. Door op de preview-button in het kleine scherm te klikken, verschijnt de Management Rapportage. De inhoud van de Management Rapportage wordt verderop behandeld. 5. Executive driehoek en grafieken. Hiervoor heeft u Excel 2007 of hoger nodig. Hiermee krijgt u in Excel een schadedriehoek met minder details. Ook zijn er diverse grafieken van de ontwikkeling van de portefeuilleresultaten. U kunt zelf het format van grafieken eventueel wijzigen en ze gebruiken voor interne rapportages, bijvoorbeeld kopiëren naar Powerpoint of Word. 6. Excel. Hiermee kunnen de gegevens van een rapport in een Excel-document worden gezet. Dit kan handig zijn om zelf sorteringen en selecties te maken. 7. Toon aanvullende documenten. Door op deze button te klikken, verschijnt een tweede scherm. In dit scherm zijn diverse aanvullende documenten beschikbaar. De documenten bestaan uit rapportages (bijvoorbeeld poolrapportages), overzichten (bijvoorbeeld van alle ingeregelde collectiviteiten) en een data warehouse op basis waarvan zelf allerlei selecties gemaakt kunnen worden. Verderop in deze handleiding wordt een toelichting op verschillende documenten gegeven. 8

9 8. C(laims). Dit is de na-selectie module. Met de na-selectiemodule kunnen de veelclaimers in beeld worden gebracht en kunnen schadeoverzichten worden opgevraagd. 9. Motorrijtuigenstatistiek. Met de motorrijtuigenstatistiek wordt ingezoomd op de motorrijtuigenportefeuille. Een belangrijk onderdeel in de motorrijtuigenstatistiek is de rapportages van alle wagenparken. 10. Kwartaalvergelijking. Met de kwartaalvergelijking kunnen vergelijkbare periodes van 3 jaar vergeleken worden. 11. GA v. totaaldocumenten. Door hierop te klikken krijg je toegang tot de VRA- MID versie. 12. Sluiten. Hiermee wordt een document of scherm afgesloten. 9

10 3. EEN RAPPORT OPVRAGEN Om een rapport op te vragen, moeten de volgende stappen doorlopen worden: 1. Kies een gevolmachtigde agent bij ingeregelde datasets; 2. Kies een rapport uit beschikbare rapporten; 3. Kies een indeling; 4. Kies een relatietype (staat standaard op totale portefeuille); 5. Kies een productgroep (staat standaard op alles = totale portefeuille); 6. Kies eventueel bij Totalisering alle gegevens wanneer alle rapporten getotaliseerd moeten worden; 7. Kies een maatschappijcode wanneer de rapportage op één of een aantal maatschappij- op poolcodes betrekking moet hebben; 8. Kies desgewenst een filter; 9. Open het rapport met de preview-knop 10

11 4. BESCHIKBARE RAPPORTEN INDELINGEN - FILTERS Algemeen De VRA is gebaseerd op het schadejaar principe. Alleen volgens dit principe kunnen de verzekeringstechnische resultaten op de juiste wijze beoordeeld worden. Immers op boekjaar worden de schadecijfers beïnvloed door betalingen en mutaties in de reserve met betrekking tot schaden uit oude jaren. VRA-overview De VRA-overview geeft direct een beeld van de totale volmachtportefeuille over de laatste vier volle schadejaren en het lopende schadejaar. Dat beeld bestaat uit: - Premieontwikkeling o Ontwikkeling geboekte premie o Ontwikkeling verdiende premie - Ontwikkeling schaderatio of combined ratio - Samenstelling portefeuille o 100% tekening o Pooltekening o Particulieren tekening o Zakelijke tekening o Hoofdbranches Schadedriehoeken De functie van de schadedriehoeken is tweeledig: - Het tonen van trendmatige informatie - Het tonen van het uitlooppatroon Trendmatige informatie De trendmatige informatie laat het verloop over 4 volledige schadejaren en lopende jaar zien. De trendmatige informatie bestaat uit: - Geboekte premie - Verdiende premie - Geboekte provisie - Geboekte tekencommissie - Verdiende provisie - Verdiende tekencommissie - Gemiddelde geboekte premie - Aantal polissen 11

12 - Betaalde schade - Stand van de schadereserve - Schadelast - Gemiddelde schadelast - Aantal schades - Schadefrequentie - CRvp - SRvp Uitlooppatroon Per schadejaar is het uitlooppatroon te volgen. Om vast te kunnen stellen of er sprake is van negatieve of positieve uitloop moet de SRvp per 31/12 van het desbetreffende schadejaar vergeleken worden met de SRvp per verwerkingsdatum van de VRA. Is de SRvp per verwerkingsdatum hoger t.o.v. de SRvp per 31/12 dan is er sprake van negatieve uitloop. Rapportsoorten schadedriehoeken Schadedriehoek totaal Toont de schadedriehoek van de totale volmachtportefeuille Schadedriehoek maatschappijcodes Toont de schadedriehoek per maatschappijcode Schadedriehoek hoofdbranche Toont de schadedriehoek per hoofdbranche 12

13 Schadedriehoek subbranche Toont de schadedriehoek per subbranche Schadedriehoek dekking Toont de schadedriehoek per dekking Schadedriehoek polis Toon de schadedriehoek per polis. Het heeft vanzelfsprekend vanwege het grote aantal schadedriehoeken geen zin om een schadedriehoek per polis te laten zien. De schadedriehoek van één specifieke polis op relatie kan als volgt worden opgevraagd: Klik op schadedriehoek polis en klik vervolgens op de rechtermuisknop. Dan verschijnt het volgende scherm: Geef een polisnummer of relatienummer in en klik op het groene vinkje. Open vervolgens de schadedriehoek polis met de preview-button. Rapportindelingen behorend bij de schadedriehoeken Bij de verschillende schadedriehoeken kan ook een rapportindeling worden gekozen. Hierbij een toelichting op de diverse rapportindelingen: Volmachtportefeuille Dit is de totale volmachtportefeuille waarbij selectie maatschappijcodes niet mogelijk is. Volmachtportefeuille op boekjaar Deze rapportindeling toont de cijfers op boekjaar en de invloed van oude jaren op de schadelast. Het is bijvoorbeeld handig om dit rapport te leggen naast de jaarlijkse resultatenrekening. 13

14 Provinciale en volmachtportefeuille Deze rapportindeling toont de provinciale plus de volmachtportefeuille. Bij dit rapport gaat het vooral om de geboekte premie. De schadecijfers zijn meestal niet volledig omdat schadeboekingen in de provinciale portefeuille veelal achterwege blijven. Het rapport wordt vaak gebruikt om te beoordelen in welke mate de provinciale tekening geconverteerd kan worden naar volmacht. Co-assurantie Naast volmacht hebben gevolmachtigde agenten soms ook polissen in co-assurantie ondergebracht. Deze rapportindeling toont dit deel van de portefeuille. Volmachtportefeuille met selectie maatschappijcodes Deze rapportindeling laat een schadedriehoek van de totale volmachtportefeuille zien waarbij het mogelijk is om specifieke maatschappijcodes te selecteren. Pools Deze rapportindeling laat een schadedriehoek zien van de pools waarbij het mogelijk is om een specifieke pool te selecteren. Volmacht 100% tekening Deze rapportindeling toont de schadedriehoek van de 100% tekening. Wanneer er ook sprake is van pooltekening is het zinnig om de resultaten van de 100% tekening te vergelijken met de resultaten van de pooltekening. Provisie en tekencommissie in euro s Bij deze rapportindeling wordt op subbrancheniveau de provisie en de tekencommissie in euro s getoond. Provisie en tekencommissie in % Bij deze rapportindeling wordt op subbrancheniveau de provisie en de tekencommissie in een percentage getoond. 14

15 Summary Rapportage De Summary Rapportage functioneert uitsluitend in combinatie met de schadehoeken maatschappijcodes, hoofdbranche, subbranche en dekking. De Summary Rapportage toont gegevens per schadejaar. Een schadejaar kan gekozen worden door op het betreffende schadejaar in het kleine venster te klikken. De Summary Rapportage toont het volgende: - Verdiende premie - CRvp - SRvp - Aantal polissen - Gemiddelde verdiende premie Management Rapportage De Management Rapportage functioneert uitsluitend in combinatie met de schadedriehoeken maatschappijcodes, hoofdbranche, subbranche, dekking en polis. De Management Rapportage is een zeer veel toegepaste rapportage. De Management Rapportage laat alle hoofdbranches, subbranches, etcetera in één overzicht zien. Bij de keuze voor schadedriehoeken wordt een schadedriehoek getoond per hoofdbranche, subbranche, etcetera. De Management Rapportage geeft meer overzicht. Voorts wordt de schaderatio als driejaarsgemiddelde getoond. Voor verdieping kan desgewenst de schadedriehoek worden gebruikt. De Management Rapportage biedt de volgende informatie: - CRvp of SRvp van de drie laatste volle schadejaren - CRvp of SRvp als driejaarsgemiddelde van de drie laatste volle schadejaren - CRvp of SRvp lopend jaar - Schadelast - Aantal schaden - Schadefrequentie - Aantal polissen - Geboekte premie van de twee laatste volle boekjaren - Groei of daling geboekte premie van de twee laatste volle boekjaren - Geboekte premie lopend boekjaar 15

16 Executive driehoek en grafieken De Executive driehoek en grafieken kunt u opvragen als u Excel 2007 of hoger heeft en is beschikbaar bij de rapporten schadedriehoek totaal en schadedriehoek hoofdbranche. De Executive driehoek bevat minder details dan een gewone schadedriehoek, waardoor de belangrijkste ontwikkelingen sneller inzichtelijk zijn. Doordat deze driehoek in Excel getoond wordt, is het ook eenvoudiger om (een deel van) deze gegevens te kopiëren in interne rapportages. Er zijn ook enkele grafieken beschikbaar om snel inzichtelijk te maken hoe de belangrijkste variabelen zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben. Veel gebruikte filters bij schadedriehoeken Door gebruik te maken van filters kan de rapportage verfijnd worden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een bepaalde hoofdbranche. Dan worden alle subbranches getoond die vallen onder de betreffende hoofdbranche. Branchespecialisten zullen dit filter vaak gebruiken. Er zijn ook een aantal na-selectiefilters opgenomen. Zo kan snel worden ingezoomd op verlieslatende hoofd- en subbranches. Onder schadedriehoek dekking zijn de filters WA, Casco en WA/Casco handig. Rapportsoorten schadejaarrapportage Anders dan de VRA-overview en de schadedriehoeken toont de schadejaarrapportage niet meerdere schadejaren in één document maar wordt gedetailleerde informatie gegeven per schadejaar. Maximaal kunnen 10 schadejaren bekeken worden. In de schadejaarrapportage is de volgende informatie beschikbaar: - Aantal polissen - Geboekte premie - Verdiende premie - Betaalde schade - Gereserveerde schade - SRvp - Schadelast - Schaden < Schaden Schaden > Aantal letselschaden 16

17 De schadejaarrapportage is beschikbaar op de volgende niveaus: - Hoofdbranche - Subbranche - Dekking - Polis Rapportindelingen behorend bij schadejaarrapportage De rapportindelingen volmachtportefeuille met selectie maatschappijcodes, pools en provinciale en volmachtportefeuille zijn reeds beschreven onder rapportindelingen behorend bij schadedriehoeken. De schadejaarrapportage polis kent de volgende aanvullende rapportindelingen: - Volgorde collectiviteiten De schadejaarrapportage wordt op volgorde van collectiviteiten weergegeven. - Volgorde polisnummer De schadejaarraportage wordt op volgorde van polisnummer weergegeven. - Volgorde relatienummer De schadejaarrapportage wordt op volgorde van relatienummer weergegeven. - Volgorde postcode De schadejaarrapportage wordt per relatienummer op volgorde van postcode weergegeven. - Lopende en geroyeerde polissen Dit overzicht laat op hoofd- en subbrancheniveau zien het aantal lopende polissen, geroyeerde polissen en nieuwe polissen - Lopende en geroyeerde polissen agenten Dit overzicht laat op hoofd- en subbrancheniveau zien het aantal lopende polissen, geroyeerde polissen en nieuwe polissen van de agentenportefeuille. Standaard zijn alle agenten getotaliseerd. Bij agentenselectie kunnen specifieke agenten worden gekozen. Rapportsoort schadeoverzicht Het schadeoverzicht behelst de volledige schadedatabase. In het schadeoverzicht zijn de volgende onderdelen opgenomen: - Dossiernummer - Polisnummer - Subbranche - Schadedatum - Dossier gesloten ja/nee 17

18 - Datum dossier gesloten - Letselschade ja/nee - Particulier of zakelijk - Schadelast - Betaalde schade - Schadereserve - Schadeoorzaak - Collectiviteit (voor zover van toepassing) - Agent (voor zover van toepassing) Rapportindelingen behorend bij schadeoverzicht De rapportindelingen volmachtportefeuille met selectie maatschappijcodes en pools zijn reeds beschreven onder rapportindelingen behorend bij schadedriehoeken. Het schadeoverzicht kent de volgende aanvullende rapportindelingen: Volgorde subbranche Dit overzicht laat de schaden zien op volgorde van: 1. Subbranche 2. Schadedatum Dit is een veel toegepast overzicht omdat de analyses veelal op hoofd- of subbrancheniveau plaatsvinden. Dan is het handig om de schaden per subbranche gerubriceerd te hebben. Volgorde subbranche en schadeoorzaak Dit overzicht laat de schaden zien op volgorde van: 1. Subbranche 2. Schadeoorzaak 3. Schadedatum Veel gebruikte filters behorend bij schadeoverzicht Het schadeoverzicht wordt vrijwel altijd toegepast in combinatie met filters. Handige filters zijn om schaden boven een bepaald bedrag te selecteren, bijvoorbeeld schaden > Met behulp van deze filters kan de invloed van grote schaden beoordeeld worden. Andere handige filters zijn alle (openstaande) letselschaden, alle (openstaande) ruitschaden en stormschaden. 18

19 Rapportage agenten Voor gevolmachtigde agenten die samenwerken met (sub) agenten is de rapportage Agenten beschikbaar. - Schadedriehoek Agenten Deze rapportage bevat van elke agent een schadedriehoek. Bij agentselectie kunnen individuele agenten worden geselecteerd. Door bij totalisering voor alle gegevens te kiezen worden de schadedriehoeken van alle agenten getotaliseerd. - Summary Rapportage Vanuit de schadedriehoek agenten kan ook een Summary Rapportage worden gegenereerd. - Management Rapportage Vanuit de schadedriehoek agenten kan ook een Management Rapportage worden gegenereerd. Deze rapportage is erg handig omdat dan in één rapportage een overzicht wordt gegeven van alle agenten. In combinatie met een na-selectie filter kunnen ook alle verlieslatende agenten geselecteerd worden. - Schadejaarrapportage Agenten De schadejaarrapportage Agenten geeft een overzicht van alle agenten per schadejaar. Maximaal zijn tien schadejaren beschikbaar. - Map Agenten De map Agenten wil zeggen dat per agent een rapport gemaakt kan worden met de volgende documenten: o Schadedriehoek o Management Rapportage hoofdbranches o Management Rapportage subbranches o Schadeoverzicht met schaden > Deze documenten staan vermeld bij indeling maar kunnen niet geselecteerd. De map agenten kan in één PDF-bestand worden opgeslagen. Om de map van een agent te kunnen maken, moet bij agentselectie eerst een agent worden geselecteerd. Rapportage collectiviteiten De rapportage Collectiviteiten bestaat uit verschillende rapportsoorten: - Schadedriehoek Collectiviteiten Deze rapportage bevat van elke collectiviteit een schadedriehoek. Bij collectiviteitselectie kunnen individuele collectiviteiten worden geselecteerd. Door bij totalisering voor alle gegevens te kiezen worden de schadedriehoeken van de geselecteerde collectiviteiten getotaliseerd. 19

20 - Summary Rapportage Vanuit de schadedriehoek collectiviteiten kan ook een Summary Rapportage worden gegenereerd. - Management Rapportage Vanuit de schadedriehoek collectiviteiten kan ook een Management Rapportage worden gegenereerd. Deze rapportage is erg handig omdat dan in één rapportage een overzicht wordt gegeven van alle collectiviteiten. In combinatie met een naselectie filter kunnen ook alle verlieslatende collectiviteiten geselecteerd worden. Bij indeling kan ook gekozen worden voor collectiviteiten hoofdbranche motorrijtuigen zodat alleen de wagenparken in beeld komen. - Schadejaarrapportage Collectiviteiten De schadejaarrapportage Agenten geeft een overzicht van alle agenten per schadejaar. Maximaal zijn tien schadejaren beschikbaar. - Map Collectiviteiten De map Collectiviteiten wil zeggen dat per collectiviteit een rapport gemaakt kan worden met de volgende documenten: o Schadedriehoek o Management Rapportage hoofdbranches o Management Rapportage subbranches o Schadeoverzicht met schaden > Deze documenten staan vermeld bij indeling maar kunnen niet geselecteerd. De map collectiviteiten kan in één PDF-bestand worden opgeslagen. Om de map van een collectiviteit te kunnen maken, moet bij collectiviteitselectie eerst een collectiviteit worden geselecteerd. 20

21 5. NA-SELECTIEMODULE Met de na-selectiemodule kunnen veelclaimers gedetecteerd worden en schadeoverzichten worden gegenereerd. Klik op en het scherm van de na-selectiemodule verschijnt: De na-selectiemodule heeft de volgende keuzemogelijkheden: - Uitgangspunt selectie De overzichten kunnen per polis (of combinatie met volgnummer) of per relatie gegenereerd worden; - Periode De periode kan ingesteld worden van 1 jaar tot maximaal 5 schadejaren (vier volle schadejaren en het lopend schadejaar); 21

22 - Branche, Oorzaakcode, Collectiviteit, Agent en Maatsch.code pool of 100% Dit zijn zogenaamde filterselecties. De aanvangswaarde < geen filter > staat gelijk aan Alles. Een filterselectie kan gemaakt worden door te klikken op Als voorbeeld nemen we de Collectiviteit. Het volgende scherm verschijnt: - Dubbelklik op een item om dit item te selecteren. De selectie wordt bevestigd met ja. Er kunnen meerdere items geselecteerd worden. Klik vervolgens op het groene vinkje. De geselecteerde collectiviteit(en) is in de naselectie nu zichtbaar. In de bovenste regel kan snel naar een collectiviteit gezocht worden. In de onderste regel kan alles selecteren gekozen worden, of kan de selectie omgedraaid worden: alles tenzij. De instelling kan gewist worden door op te klikken. - Aantal claims Het aantal claims welke zijn voorgevallen in de gekozen periode kan ingegeven worden. Veelclaimers zijn bijvoorbeeld polishouders die 2 schaden in 1 jaar claimen of 3 schaden in 2 jaar; u kunt ook een maximum aantal claims opgeven; 22

23 - Totaal claimbedrag in periode Het totaal claimbedrag betreffend de gekozen periode kan ingegeven worden. Een totaal claimbedrag van wil zeggen dat de schadelast van alle claims samen groter dan moet zijn. - Drempelbedrag claim Het is ook mogelijk een drempelbedrag in te stellen. Een drempelbedrag van 5 wil zeggen dat alleen schaden worden meegenomen met schadelast gelijk of groter dan 5 (zgn. nul-schades worden hiermee uit de rapportage gehaald); u kunt het claimbedrag ook maximeren, waardoor u bijvoorbeeld het effect van claims onder dat grensbedrag kunt zien; - Schaderatio De schaderatio kan ingesteld worden. Dit is handig om alleen verlieslatende polissen of relaties in beeld te krijgen; - Groep Hier kan gekozen voor de totale portefeuille, de particuliere tekening of de zakelijke tekening. Gegevens in het na-selectiescherm kunnen gewist worden door op te klikken. Nadat de gegevens in het na-selectiescherm zijn ingevuld, wordt het onderstaande overzicht getoond door op te klikken. 23

24 De resultaten kunnen worden gesorteerd op elke variabele, door op de naam van de betreffende variabele te klikken. Door nogmaals te klikken wordt de volgorde (oplopend of aflopend) omgekeerd. Per polisnummer of relatienummer kunnen de onderliggende schaden bekeken worden door de dubbelklikken op desbetreffende regel. Er verschijnt dan het volgende overzicht: Van de overzichten kan een PDF gemaakt worden en export naar Excel is ook mogelijk zodat zelf aanvullende selecties en sorteringen gemaakt kunnen worden. 24

25 6. DE MOTORRIJTUIGENSTATISTIEK De motorrijtuigenstatistiek is een analysemodule voor de gehele motorrijtuigenportefeuille. Het onderstaande scherm verschijnt door te klikken op de button. Casco WA Totaal De motorrijtuigenstatistiek laat een reeks van gegevens zien op de volgende niveaus: - Casco - WA - Totaal (Casco + WA + Overig) Dus de totaaltelling is niet alleen een optelling van Casco en WA. Hier is overig aan toegevoegd. Onder overig valt o.a. Schadeverzekering Inzittenden (SVI), Ongevallen Inzittenden (OI), etcetera. Gem. SRvp en CRvp 3 jaar De gemiddelde SRvp en CRvp wordt getoond over de drie laatste volle schadejaren en de laatste twee volle schadejaren en het lopende schadejaar. 25

26 Filter Dit zijn zogenaamde filterselecties. De aanvangswaarde < geen filter > staat gelijk aan Alles. Een filterselectie kan gemaakt worden door te klikken op Als voorbeeld nemen we de Collectiviteit. Het volgende scherm verschijnt: Dubbelklik op een item om dit item te selecteren. De selectie wordt bevestigd met ja. Er kunnen meerdere items geselecteerd worden. Klik vervolgens op het groene vinkje. De geselecteerde collectiviteit(en) is in de motorrijtuigenstatistiek nu zichtbaar. In de bovenste regel kan snel naar een collectiviteit gezocht worden. In de onderste regel kan alles selecteren gekozen worden, of kan de selectie omgedraaid worden: alles tenzij. De instelling kan gewist worden door op te klikken. 26

27 De volgende filters zijn beschikbaar om specifieke selecties te maken: - Collectiviteiten (wagenparken); - Leeftijdsgroepen; - BM-treden; - Groepen cataloguswaarde; - Merken. Een merk kan in het volmachtsysteem verschillende schrijfwijzen hebben zodat een merk meerdere keren voorkomt. In dat verband moeten alle items die behoren tot dat merk aangeklikt worden; - Groepen gewicht voertuig; - Keuze soort brandstof; - Groepen kilometrage; - Bouwjaar voertuig; - Subbranche. Onder subbranches wordt verstaan: personenauto, vrachtauto, bestelauto, motoren, bromfiets, kampeerauto, etc.; - Maatschappijcode pool of 100%. Hier kan kozen worden voor specifieke maatschappijcodes of pools; - Keuze regio Groepering De premie- en resultaatontwikkeling kan ook per groep worden weergegeven. Groepen die gekozen kunnen worden zijn: - Leeftijdsgroep - BM-trede - Cataloguswaarde - Gewicht - Maatschappijcode pools of 100% - Brandstof - Kilometrage - Bouwjaar - Subbranche - Regio 27

28 Als voorbeeld onderstaand de premie- en resultaatontwikkeling van de leeftijdsgroepen: Berekenen De motorrijtuigenstatistiek kent een rekentool. Gerekend kan worden met het provisiepercentage, de tekencommissie en toeslag/korting per WA, Casco en/of Overig. De rekentool ziet er als volgt uit: Het provisiepercentage, de tekencommissie en toeslag/korting kan geactiveerd worden door deze items aan te vinken. Vermeld wordt de provisie en de tekencommissie die van toepassing is conform de gekozen selecties. De toeslag/korting vermeldt niet de wagenparkkorting. Met deze knop kan premiekorting en premietoeslag worden gegeven naast de al bestaande wagenparkkorting. U kunt simulaties maken met verschillende percentages voor de WA dekkingen, de (beperkt) Casco dekkingen en de overige dekkingen. Door de percentages te wijzigen kan een herberekening van de SRvp en CRvp plaatsvinden. Herberekening vindt plaats door op What if? te klikken. De oude instellingen worden teruggehaald door op het rode kruisje te klikken. Pdf rapporten maken op groepering variabelen U kunt van uw selectie in de motorrijtuigenstatistiek eenvoudig een aantal analyses maken op de variabelen waarop u ook kunt groeperen. Klik op de knop, en geef de directory op waar u alle documenten wilt opslaan. 28

29 7. KWARTAALVERGELIJKING Met de kwartaalvergelijking kunnen vergelijkbare periodes van 3 jaar vergeleken worden. Klik op en het scherm van de kwartaalvergelijking verschijnt: Filter De filter functionaliteit kent 4 selecties, Periode, Hoofdbranche en Subbranche. Bij Periode kan één van de getoonde periodes gekozen worden. Hoofdbranche en Subbranche zijn zogenaamde filterselecties. De aanvangswaarde < geen filter > staat gelijk aan Alles. Een filterselectie kan gemaakt worden door te 29

30 klikken op verschijnt: Als voorbeeld nemen we de Hoofdbranche. Het volgende scherm Dubbelklik op een item om dit item te selecteren. De selectie wordt bevestigd met ja. Er kunnen meerdere items geselecteerd worden. Klik vervolgens op het groene vinkje. De geselecteerde hoofdbranche(s) is in de kwartaalvergelijking nu zichtbaar. In de bovenste regel kan snel naar een hoofdbranche gezocht worden. In de onderste regel kan alles selecteren gekozen worden, of kan de selectie omgedraaid worden: alles tenzij. De instelling kan gewist worden door op te klikken. Onder de info knop staat een toelichting op de werking van de kwartaalvergelijking. Van het resultaat kan een print en een PDF document gemaakt worden. 30

31 TOON AANVULLENDE DOCUMENTEN Door op de button Toon aanvullende documenten te klikken, verschijnt het volgende scherm: De aanvullende documenten bestaan uit overzichten en rapportages. Een overzicht is bijvoorbeeld een document met alle branchecodes en een rapportage is bijvoorbeeld de poolrapportage. De volgende informatie is beschikbaar: - Risk profile Het Risk profile bestaat uit specifieke portefeuille informatie zodat een beeld verkregen kan worden over het risicoprofiel van de portefeuille per subbranche. Specifieke portefeuille informatie bestaat bijvoorbeeld uit verschillende bandbreedtes verzekerde sommen, totaalverzekerd bedrag per bandbreedte, aantal polissen, etcetera. - Agenten Dit is een overzicht van alle ingeregelde subagenten 31

Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars

Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is mogelijk met de VRA? 3 2. Openingscherm 4 - Ingeregelde datasets 4 - Paperclipje 5 - Beschikbare rapporten 5

Nadere informatie

Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten

Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is mogelijk met de VRA? 4 2. Openingsscherm 5 - Ingeregelde datasets 5 - Periode 5 - Beschikbare rapporten

Nadere informatie

Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten

Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is mogelijk met de VRA? 3 2. Openingscherm 4 - Ingeregelde datasets 4 - Beschikbare rapporten 5 - Indeling

Nadere informatie

Release notes 5.2.4. Inhoud

Release notes 5.2.4. Inhoud Release notes 5.2.4 Deze release heeft vooral wijzigingen aan het legionella dossier. De wijzigingen hebben betrekking op vereenvoudiging in registratie en beheer van activiteiten 1. Release datum 1 november

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Managementrapportages

Central Station. Handleiding Managementrapportages Central Station Handleiding Managementrapportages Versie: 2, september 2011 Central Station Handleiding Managementrapportages Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Doel van deze

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Overzichten genereren in het FMIS

Overzichten genereren in het FMIS Overzichten genereren in het FMIS 1. Algemeen Het FMIS is een database-applicatie waarin een gigantische set aan gegevens zit. Deze gegevens worden beheerd door gebruik te maken van de verschillende modules:

Nadere informatie

Handleiding rapportage tool

Handleiding rapportage tool Handleiding rapportage tool Skillsmanager biedt de mogelijkheid om snel overzichtelijke rapportages te maken. Daarin kunt u uw medewerkers vergelijken, team analyses uitvoeren of opleidingsadvies van uw

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Handleiding. FrontOffice. Versie 4.0

Handleiding. FrontOffice. Versie 4.0 Handleiding FrontOffice Inhoud HOOFDSTUK 1 / Belangrijke informatie vooraf Juiste invoer gegevens Opslaan van ingevoerde gegevens Juiste kenteken en meldcode noodzakelijk Geen voorlopige dekking Mogelijke

Nadere informatie

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen g e b r u i k e r s jan. 2015 Het afpunten van een rekening kan enkel indien de rekening doorgeboekt werd. Kies in het menu Rekeningen het menu-item Afpunten. 1 Manueel afpunten van uittreksels Om een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Handleiding Esis Trendanalyses leerlingen. februari versie 0, uitsluitend voor intern gebruik. handleiding trendanalyses februari

Handleiding Esis Trendanalyses leerlingen. februari versie 0, uitsluitend voor intern gebruik. handleiding trendanalyses februari Handleiding Esis Trendanalyses leerlingen februari 2014 versie 0, uitsluitend voor intern gebruik handleiding trendanalyses februari 2014 1 Inhoud Werken met de trendanalyses binnen Esis-B... 3 Samenstellen

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Ziekte dagen en uren viewer

Ziekte dagen en uren viewer Ziekte dagen en uren viewer I Ziekte dagen en uren viewer Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Ziekte dagen en uren viewer 2... 2 1.1 Installatie... 2 1.2 Gebruik... 8 1.3 Gegevens en berekening Ziekte dagen en uren

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor

Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Handleiding draaien en gebruiken Achmea dyslexie monitor Versie 1.0 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I-Wise web portaal De weg naar informatie Gebruikershandleiding Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Werkwijze schermen... 4 3. Beheer... 6 4. Filters... 9 5. Bestuurder gegevens wijzigen... 11 6. Kilometer verwerking...

Nadere informatie

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen.

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen. ID WI1.08.07 Omschrijving Orderintake online order entry Proces P 1.08 Trefwoorden Aslas; Online Order Entry Beschreven door Laurens van Oostenbrugge Datum 22-05-2012 Activiteit Transport Versie TranspasOnline

Nadere informatie

Count-e Statistieken. Statistieken

Count-e Statistieken. Statistieken Count-e Statistieken 1. Voorbereiding... 2 1.1. Statistiek definities... 3 2. Afdrukken Statistieken... 5 3. Functies gebruiken... 6 3.1. Veldinhoud selecteren... 6 3.2. Celinhoud tonen... 6 3.3. Velden

Nadere informatie

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties.

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Account Insight Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Graag ontzorgen wij u van de technische barrières die u belemmeren de toegevoegde waarde van data-analyse

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

online dossierinformatie

online dossierinformatie UWINCASSO.NL Online Dossierinformatie... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Inloggen juiste database... 3 1.3 Functioneel... 3 1.4 Inlogscherm... 4 1.5 Zoekscherm opdrachtgevers... 4 1.6 Zoekscherm mappen van geselecteerde

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

1. Vooraf. 2. Waarom Ultimview? 3. Wat is Ultimview. 4. Toegang tot Ultimview

1. Vooraf. 2. Waarom Ultimview? 3. Wat is Ultimview. 4. Toegang tot Ultimview Introductie 1. Vooraf Zoals we in eerdere nieuwsbrieven met u gecommuniceerd hebben, worden de bovenschoolse overzichten uitgefaseerd. De informatie uit deze overzichten is nu beschikbaar in Ultimview.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Handleiding BRIO - BRIOplus. S&R Scheduling. Pagina 1 van 8

Handleiding BRIO - BRIOplus. S&R Scheduling. Pagina 1 van 8 Handleiding BRIO - BRIOplus S&R Scheduling Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Een nieuw tabblad Planning... 3 2. Berekende velden gebruiken... 5 3. Het resultaat via e-mail... 8 Pagina 2 van 8 Management

Nadere informatie

6 Wijzigingen in de Info-programma's

6 Wijzigingen in de Info-programma's 6 Wijzigingen in de Info-programma's 6.1 Info Balans Er is een nieuw info-programma (menu: 'Info Balans') beschikbaar waarmee u direct de balansen op het scherm kunt tonen. Het betreft de: Kolommenbalans;

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Procedure Maken van een informatieprofiel

Procedure Maken van een informatieprofiel Procedure Maken van een informatieprofiel Aanmaken informatieprofiel (Dit gedeelte is alleen voor degene die toegang hebben tot de ontwerpmodule) Applicatiebeheer profielen informatieprofielen Kies voor

Nadere informatie

Massabalans Autodemontagebedrijven

Massabalans Autodemontagebedrijven Massabalans Autodemontagebedrijven Een handleiding voor het importeren van de meldgegevens uit AMICE, het meldsysteem van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Versie 1.4 Februari 2016 Inleiding Dit

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN ILDVR SYSTEEM. 1. Indien anders wordt aangegeven, worden alle onderstaande functies uitgevoerd met de linker muisknop.

HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN ILDVR SYSTEEM. 1. Indien anders wordt aangegeven, worden alle onderstaande functies uitgevoerd met de linker muisknop. HOE EEN CD TE BRANDEN MET EEN ILDVR SYSTEEM 1. Indien anders wordt aangegeven, worden alle onderstaande functies uitgevoerd met de linker muisknop. 2. Selecteer de zoekfunctie (zie onderstaand). -1- 3.

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

BEWAKEN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

BEWAKEN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op BEWAKEN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 31-08-2017 Table of Contents Introductie... 3 Wat is bewaken?... 4 Dashboard... 5 Controle op bandbreedte/leverbetrouwbaarheid (verschil legitimatie

Nadere informatie

Bereken Sluit Beheer

Bereken Sluit Beheer Handleiding Voor u ligt een korte handleiding voor het platform Bereken Sluit Beheer Bereken Sluit Beheer is een nieuwe service van BLG Wonen in samenwerking met BSB Volmachten. Met deze software kunt

Nadere informatie

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Zorgverlenersrapportages Plaats: Utrecht Datum: 3-7-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bardiensten Invullen Bardienst...5 Bardiensten Mijn Bardiensten...6 Bardiensten Mijn Gegevens...7 Bardiensten Mijn Verhinderingen...8

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

I-WISE. Naam van de bedrijf Datum laatste wijziging. Wijziging persoonlijke instellingen

I-WISE. Naam van de bedrijf Datum laatste wijziging. Wijziging persoonlijke instellingen Inleiding In I-Wise kun je alle gegevens raadplegen van alle reserveringen, overeenkomsten, termijnfacturen etc. Alles wordt direct opgeslagen en is online zichtbaar voor je. Op elk moment van de dag heb

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Overzichten. Naam handleiding: Overzichten Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Overzichten 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Overzichten algemeen gebruik... 3 Groeperen... 4 Filteropties... 6 Sorteren... 7 Exporteren naar bijv.

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Versie 0.1 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding In de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) worden de patiënt en prothesekenmerken van heup- en knie-implantaten

Nadere informatie

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Eigenaar (Gebruiker ) Huis 1 (Object) Huis 2 (Object) Reservering voor n Object, met n gekoppelde Reserveringsoort Reserveringsoort(en) bevat voorwaarden voor de

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

U bent altijd in control

U bent altijd in control U bent altijd in control Het is bekend dat matige prestaties altijd aanwezig zijn en schuil gaan achter een kleiner aantal goede prestaties. Uw bedrijf is een combinatie van productieve en onproductieve

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBMODULES ASSURANTIETUSSENPERSOON

HANDLEIDING WEBMODULES ASSURANTIETUSSENPERSOON HANDLEIDING WEBMODULES ASSURANTIETUSSENPERSOON Inhoudsopgave 1. Functionaliteiten: pagina 2 2. Systeem opstarten: pagina 3 3. Inloggen: pagina 4 4. Offerte/polis aanvragen: pagina 5 5. Zoeken naar offerte:

Nadere informatie

HANDLEIDING EXAMENRESULTATEN INTERACTIEF

HANDLEIDING EXAMENRESULTATEN INTERACTIEF HANDLEIDING EXAMENRESULTATEN INTERACTIEF versie 1.2, september 2015 Copyright 2015 VO-raad Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

De belangrijkste onderdelen van het scherm zijn in onderstaande afbeelding aangegeven. Hieronder vindt u de uitleg ervan.

De belangrijkste onderdelen van het scherm zijn in onderstaande afbeelding aangegeven. Hieronder vindt u de uitleg ervan. Help Inhoud Introductie Onderdelen van het scherm Werken met de kaart De knoppenbalken Overzichtskaart Kaartlagen De legenda De kaartschaal Informatie opvragen Gericht zoeken naar een adres Afdrukken Introductie

Nadere informatie

HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0

HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0 HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0 2 FILE2SHARE Verkenner handleiding versie 5.0 FILE2SHARE Repro 6.1 Plaatsen van documenten in de FILE2SHARE Repro map Voordat u een printopdracht kunt plaatsen moet u

Nadere informatie

Handleiding BSBportaal.nl. September 2015

Handleiding BSBportaal.nl. September 2015 Handleiding BSBportaal.nl September 2015 Voorwoord Voor u ligt een beknopte handleiding voor het platform Bereken Sluit Beheer Bereken Sluit Beheer is een nieuwe service van BSB Volmachten. Met deze software

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST

Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST Hoorn, december 2010 HANDLEIDING KWALITEITSVRAGENLIJST INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. MINIMALE VEREISTEN... 3 1.1 Software vereisten... 3 1.2 Inloggegevens... 3 2. DE VRAGENLIJSTEN... 4 2.1 Voorbereiding... 4 2.2

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

Algemene handleiding. EgisOnline

Algemene handleiding. EgisOnline Algemene handleiding EgisOnline Versie 2.01 / 16-08-2010 EurotaxGlass s Pagina 1 van 18 Versie 2.01 Inhoud Voorwoord... 3 Werken met Adobe Reader... 3 Inloggen Eurotax versie... 3 Onthoud gebruikersnaam

Nadere informatie

Handleiding exchange. Schadegarant dealer en/of merkerkend reparateur. Versie 1.2

Handleiding exchange. Schadegarant dealer en/of merkerkend reparateur. Versie 1.2 Handleiding exchange Schadegarant dealer en/of merkerkend reparateur Versie 1.2 September 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Proces Inloggen Dossieroverzicht -Dossiers zoeken en filteren

Nadere informatie

KORTE UITLEG VAN HET SYSTEEM

KORTE UITLEG VAN HET SYSTEEM KORTE UITLEG VAN HET SYSTEEM Hoe reserveren gasten Gasten kunnen een tafel in een restaurant reserveren via de Reserve a Table reserveringsmodule die op de (mobiele) website van uw restaurant geplaatst

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Beste relatie, De Friesland Zorgverzekeraar. Ik wil inloggen in Mijn De Friesland Zakelijk. Hoe doe ik dit?

Beste relatie, De Friesland Zorgverzekeraar. Ik wil inloggen in Mijn De Friesland Zakelijk. Hoe doe ik dit? 1 Beste relatie, Dit is een handleiding om in te kunnen loggen op uw beveiligde omgeving Mijn De Friesland Zakelijk. Alle gegevens die u ziet in deze handleiding zijn fictief en uit onze testomgeving gehaald.

Nadere informatie

Agenda. Hier wordt getoond de persoonlijke agenda.

Agenda. Hier wordt getoond de persoonlijke agenda. De digitale agenda bestaat uit een aantal onderdelen die gezamenlijk de digitale agenda vormen. Het bestaat uit: a. de maandkalender b. de afspraakkaart c. het agendablad met de dagagenda d. het agendablad

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk functioneel beheer Peridos Versie: 2.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de

Nadere informatie

Toelichting begrippen Berekenen/aanvragen...3

Toelichting begrippen Berekenen/aanvragen...3 Inhoud Toelichting begrippen... 3 Berekenen/aanvragen...3 1. Hoe vraag ik een losse verzekering aan zonder deze in een pakket onder te brengen?... 3 2. Hoe kan ik een losse autoverzekering berekenen en/of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Trendanalyse & Benchmark Unit4 Personeel & Salaris Versie 3.1

Gebruikershandleiding Trendanalyse & Benchmark Unit4 Personeel & Salaris Versie 3.1 INLEIDING De Trendanalyse & Benchmark Unit4 Personeel & Salaris geeft u inzicht! Met een druk op de knop worden de gegevens uit uw loonadministraties(s) weergegeven in overzichtelijke en dynamische dashboards.

Nadere informatie

Handleiding Mijn Bosveld

Handleiding Mijn Bosveld Handleiding Mijn Bosveld Versie 2.0 2013 Bosveld is ook gevestigd in Apeldoorn en Capelle aan den IJssel Inhoud Algemeen... 3 1. Het inlogscherm... 3 2. Zoekscherm opdrachtgevers... 3 3. Zoekscherm mappen

Nadere informatie

Snelstart BankingTools. C@shflow v4

Snelstart BankingTools. C@shflow v4 Snelstart BankingTools C@shflow v4 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie