Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars"

Transcriptie

1 Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Verzekeraars 1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is mogelijk met de VRA? 3 2. Openingscherm 4 - Ingeregelde datasets 4 - Paperclipje 4 - Beschikbare rapporten 5 - Indeling 5 - Relatietype 5 - Productgroep 5 - Totalisering 5 - Maatschappijcodes 5 - Filter 7 - Verklaring diverse buttons 7 3. Een rapport opvragen Beschikbare rapporten, Indelingen en Filters 11 - Algemeen 11 - VRA-overview 11 - Schadedriehoeken 11 - Rapportsoorten schadedriehoeken 12 - Rapportindelingen behorend bij schadedriehoeken 13 - Summary Rapportage 15 - Management Rapportage 15 - Executive driehoek en grafieken 16 - Veel gebruikte filters bij schadedriehoeken 16 - Rapportsoorten schadejaarrapportage 16 - Rapportindelingen behorend bij schadejaarrapportage 17 - Rapportsoort schadeoverzicht 17 - Rapportindelingen behorend bij schadeoverzicht 18 - Veel gebruikte filters bij schadeoverzicht 18 - Rapportage agenten 19 - Rapportage collectiviteiten Na-selectiemodule Motorrijtuigenstatistiek Kwartaalvergelijking Toon aanvullende documenten 31 - Risk profile 31 - Agenten 31 - Poolinformatie 32 - Schadedriehoeken 32 - Premiereserve 32 - Collectiviteiten 32 - Buitendienst 33 - Regres 33 2

3 1. WAT IS MOGELIJK MET DE VRA? Met de VRA kunnen verzekeringstechnische analyses van de volmachtportefeuille worden gemaakt met als doel het rendement van de portefeuille te verbeteren. Met de VRA kunnen gericht alle noodzakelijke stappen genomen worden om dat doel te bereiken. Deze stappen zijn: 1. Analyse 2. Vaststellen van de oorzaken 3. Het definiëren van de maatregelen De analyses kunnen op groepsniveau worden gemaakt. Groepen zijn: - 100% tekening - Pools - Particulier - Zakelijk - Collectiviteiten - Agenten Bovendien kunnen de analyses gemaakt worden conform de trechtermethode. Dat is het steeds dieper inzoomen conform onderstaande route: - Totale portefeuille - Hoofdbranches - Subbranches - Dekking - Polis 3

4 2. OPENINGSSCHERM Hierbij volgt een uitleg van de onderdelen van het openingsscherm: Ingeregelde datasets Hier vind je de VRA s van alle volmachtkantoren. Klik op dataset actief. en maak de gewenste Periode De periode geeft aan de verwerkingsdatum van de VRA van de actieve dataset wil zeggen de VRA per 1 januari

5 Paperclipje Door op het paperclipje te klikken verschijnt een notitievenster. Hier kunnen notities gemaakt en opgeslagen worden. Beschikbare rapporten Hier kun je een keuze maken uit diverse standaardrapportages. Indeling Bij elk gekozen rapport kun je ook een indeling kiezen, zoals de totale volmachtportefeuille, pools, 100% tekening, etcetera. Relatietype Hier kun je kiezen voor particuliere of zakelijke relaties. Het relatietype is afkomstig uit het relatiescherm van het systeempakket. Onbekend wil zeggen dat het relatietype niet bekend is. Standaard is de VRA ingesteld op de totale portefeuille. Productgroep Onder productgroep kunnen maatschappijcodes geselecteerd worden waarop alleen op bepaalde branches wordt geboekt. Hierdoor kunnen beoordelingen gerichter plaatsvinden. Je kunt kiezen uit: - Alle branches - Alleen rechtsbijstand - Alleen schadebranches - Alleen verzuim (mits hiervoor een separate maatschappijcode wordt gebruikt) Totalisering Zoals de aanhef al aangeeft kun je hiermee gekozen rapporten totaliseren. Wanneer je bijvoorbeeld kiest voor rapport schadedriehoek collectiviteiten dan staat totalisering standaard op collectiviteit. Dit houdt in dat alle schadedriehoeken worden getoond van alle ingeregelde collectiviteiten. Het is ook zinnig om alle collectiviteiten te totaliseren zodat het resultaat van de gehele collectiviteitentekening wordt getoond, hetgeen weer vergeleken kan worden met het resultaat van de totale volmachtportefeuille. Door bij totalisering voor alle gegevens te kiezen worden alle schadedriehoeken getotaliseerd. 5

6 Maatschappijcodes Vaak heeft een gevolmachtigde agent om welke reden dan ook meerdere maatschappijcodes ingeregeld. Standaard worden de rapportages getoond op basis van alle maatschappijcodes. Het is ook mogelijk om bepaalde maatschappijcodes te selecteren. Dat kan door te kiezen voor maak een deelselectie Wanneer je hierop klikt verschijnt het volgende scherm: De rapportages die gekozen worden, zijn gebaseerd op de maatschappijcodes die in het rechtervak staan. Standaard staan alle maatschappijcodes in het rechtervak. Met de pijltjes toetsen kunnen maatschappijcodes naar links en rechts worden verplaatst. Met de dubbele pijltjes worden alle maatschappijcodes verplaatst; met de enkele pijltjes wordt alleen de gekozen maatschappijcode verplaatst. Plaats in het rechtervak dus alleen de maatschappijcodes die je wilt selecteren. Een voorbeeld: wanneer de specialtekening is ingeregeld onder een aparte maatschappijcode dan kan alleen deze maatschappijcode worden gekozen zodat alle rapportages alleen betrekking hebben op de specialtekening. Klik op alles om van een deelselectie weer naar alle maatschappijcodes te gaan. Klik je bij de indeling op pools dan kan bij maatschappijcodeselectie een keuze gemaakt worden uit de pools. Standaard staan alle pools ingeregeld. Op dezelfde wijze als hierboven beschreven kan een poolselectie worden gemaakt. 6

7 Kies je voor de rapportages agenten of collectiviteiten dan kan naast de maatschappijcode- of poolselectie een agenten- of collectiviteitenselectie worden gemaakt. Standaard staan alle agenten en collectiviteiten ingeregeld. De agenten- en collectiviteitenselectie vindt op dezelfde manier plaats als hierboven beschreven. Filter Onder verschillende rapportages zijn filters ingeregeld. Een filter wil zeggen dat een rapportage specifieker wordt gemaakt. Voorbeeld: bij rapportage schadeoverzicht kan gekozen worden voor het filter schadelast > Dat wil zeggen dat alleen schades worden getoond van en meer. Hiermee kan snel beoordeeld worden in hoeverre de volmachtportefeuille wordt geraakt door grote schaden. Een filter kan gekozen worden door op het driehoekje te klikken. Het samenstellen van filters wordt in deze handleiding niet behandeld. Verklaring diverse buttons 1. Preview. Met een muisklik kan een gekozen rapport worden opgeroepen. 2. PDF. Hiermee kan van een rapport een document in PDF-formaat worden gemaakt. Dit kan alleen wanneer het PDF-icoontje zichtbaar is. 3. Hiermee kan de Summary Rapportage worden opgevraagd. De Summary Rapportage kan alleen gemaakt worden vanuit de schadedriehoeken. Wanneer een Summary Rapportage beschikbaar is, is de button in de onderste balk zichtbaar. De Summery Rapportage is gekoppeld aan de schadedriehoeken maatschappijcodes, hoofdbranche, subbranche en dekking. Nadat op de S-button is geklikt, verschijnt een klein scherm. Hier kan een keuze gemaakt worden voor een schadejaar. Door op de preview-button in het kleine scherm te klikken, verschijnt de Summary Rapportage. De inhoud van de rapportage wordt verderop behandeld. 4. Hiermee kan de Management Rapportage worden opgevraagd. De Management Rapportage kan alleen gemaakt worden vanuit de schadedriehoeken. Wanneer een Management Rapportage beschikbaar is, is de button in de onderste balk zichtbaar. De Management Rapportage is gekoppeld aan de schadedriehoeken maatschappijcodes, hoofdbranche, subbranche, dekking en polis. Nadat op de MR-button is geklikt, verschijnt een klein scherm. 7

8 In het kleine scherm kan een keuze gemaakt worden tussen SRvp en CRvp. Deze ratio s kunnen per schadejaar worden bekeken. Door op de preview-button in het kleine scherm te klikken, verschijnt de Management Rapportage. De inhoud van de Management Rapportage wordt verderop behandeld. 5. Executive driehoek en grafieken. Hiervoor heeft u Excel 2007 of hoger nodig. Hiermee krijgt u in Excel een schadedriehoek met minder details. Ook zijn er diverse grafieken van de ontwikkeling van de portefeuilleresultaten. U kunt zelf het format van grafieken eventueel wijzigen en ze gebruiken voor interne rapportages, bijvoorbeeld kopiëren naar Powerpoint of Word. 6. Excel. Hiermee kunnen de gegevens van een rapport in een Excel-document worden gezet. Dit kan handig zijn om zelf sorteringen en selecties te maken. 7. Toon aanvullende documenten. Door op deze button te klikken, verschijnt een tweede scherm. In dit scherm zijn diverse aanvullende documenten beschikbaar. De documenten bestaan uit rapportages (bijvoorbeeld poolrapportages), overzichten (bijvoorbeeld van alle ingeregelde collectiviteiten) en een data warehouse op basis waarvan zelf allerlei selecties gemaakt kunnen worden. Verderop in deze handleiding wordt een toelichting op verschillende documenten gegeven. 8

9 8. C(laims). Dit is de na-selectie module. Met de na-selectiemodule kunnen de veelclaimers in beeld worden gebracht en kunnen schadeoverzichten worden opgevraagd. 9. Motorrijtuigenstatistiek. Met de motorrijtuigenstatistiek wordt ingezoomd op de motorrijtuigenportefeuille. Een belangrijk onderdeel in de motorrijtuigenstatistiek is de rapportages van alle wagenparken. 10. Kwartaalvergelijking. Met de kwartaalvergelijking kunnen vergelijkbare periodes van 3 jaar vergeleken worden. 11. GA v. totaaldocumenten. Door hierop te klikken krijg je toegang tot de VRA- MID versie. 12. Sluiten. Hiermee wordt een document of scherm afgesloten. 9

10 3. EEN RAPPORT OPVRAGEN Om een rapport op te vragen, moeten de volgende stappen doorlopen worden: 1. Kies een gevolmachtigde agent bij ingeregelde datasets; 2. Kies een rapport uit beschikbare rapporten; 3. Kies een indeling; 4. Kies een relatietype (staat standaard op totale portefeuille); 5. Kies een productgroep (staat standaard op alles = totale portefeuille); 6. Kies eventueel bij Totalisering alle gegevens wanneer alle rapporten getotaliseerd moeten worden; 7. Kies een maatschappijcode wanneer de rapportage op één of een aantal maatschappij- op poolcodes betrekking moet hebben; 8. Kies desgewenst een filter; 9. Open het rapport met de preview-knop 10

11 4. BESCHIKBARE RAPPORTEN INDELINGEN - FILTERS Algemeen De VRA is gebaseerd op het schadejaar principe. Alleen volgens dit principe kunnen de verzekeringstechnische resultaten op de juiste wijze beoordeeld worden. Immers op boekjaar worden de schadecijfers beïnvloed door betalingen en mutaties in de reserve met betrekking tot schaden uit oude jaren. VRA-overview De VRA-overview geeft direct een beeld van de totale volmachtportefeuille over de laatste vier volle schadejaren en het lopende schadejaar. Dat beeld bestaat uit: - Premieontwikkeling o Ontwikkeling geboekte premie o Ontwikkeling verdiende premie - Ontwikkeling schaderatio of combined ratio - Samenstelling portefeuille o 100% tekening o Pooltekening o Particulieren tekening o Zakelijke tekening o Hoofdbranches Schadedriehoeken De functie van de schadedriehoeken is tweeledig: - Het tonen van trendmatige informatie - Het tonen van het uitlooppatroon Trendmatige informatie De trendmatige informatie laat het verloop over 4 volledige schadejaren en lopende jaar zien. De trendmatige informatie bestaat uit: - Geboekte premie - Verdiende premie - Geboekte provisie - Geboekte tekencommissie - Verdiende provisie - Verdiende tekencommissie - Gemiddelde geboekte premie - Aantal polissen 11

12 - Betaalde schade - Stand van de schadereserve - Schadelast - Gemiddelde schadelast - Aantal schades - Schadefrequentie - CRvp - SRvp Uitlooppatroon Per schadejaar is het uitlooppatroon te volgen. Om vast te kunnen stellen of er sprake is van negatieve of positieve uitloop moet de SRvp per 31/12 van het desbetreffende schadejaar vergeleken worden met de SRvp per verwerkingsdatum van de VRA. Is de SRvp per verwerkingsdatum hoger t.o.v. de SRvp per 31/12 dan is er sprake van negatieve uitloop. Rapportsoorten schadedriehoeken Schadedriehoek totaal Toont de schadedriehoek van de totale volmachtportefeuille Schadedriehoek maatschappijcodes Toont de schadedriehoek per maatschappijcode Schadedriehoek hoofdbranche Toont de schadedriehoek per hoofdbranche 12

13 Schadedriehoek subbranche Toont de schadedriehoek per subbranche Schadedriehoek dekking Toont de schadedriehoek per dekking Schadedriehoek polis Toon de schadedriehoek per polis. Het heeft vanzelfsprekend vanwege het grote aantal schadedriehoeken geen zin om een schadedriehoek per polis te laten zien. De schadedriehoek van één specifieke polis op relatie kan als volgt worden opgevraagd: Klik op schadedriehoek polis en klik vervolgens op de rechtermuisknop. Dan verschijnt het volgende scherm: Geef een polisnummer of relatienummer in en klik op het groene vinkje. Open vervolgens de schadedriehoek polis met de preview-button. Rapportindelingen behorend bij de schadedriehoeken Bij de verschillende schadedriehoeken kan ook een rapportindeling worden gekozen. Hierbij een toelichting op de diverse rapportindelingen: Volmachtportefeuille Dit is de totale volmachtportefeuille waarbij selectie maatschappijcodes niet mogelijk is. Volmachtportefeuille op boekjaar Deze rapportindeling toont de cijfers op boekjaar en de invloed van oude jaren op de schadelast. Het is bijvoorbeeld handig om dit rapport te leggen naast de jaarlijkse resultatenrekening. 13

14 Provinciale en volmachtportefeuille Deze rapportindeling toont de provinciale plus de volmachtportefeuille. Bij dit rapport gaat het vooral om de geboekte premie. De schadecijfers zijn meestal niet volledig omdat schadeboekingen in de provinciale portefeuille veelal achterwege blijven. Het rapport wordt vaak gebruikt om te beoordelen in welke mate de provinciale tekening geconverteerd kan worden naar volmacht. Co-assurantie Naast volmacht hebben gevolmachtigde agenten soms ook polissen in co-assurantie ondergebracht. Deze rapportindeling toont dit deel van de portefeuille. Volmachtportefeuille met selectie maatschappijcodes Deze rapportindeling laat een schadedriehoek van de totale volmachtportefeuille zien waarbij het mogelijk is om specifieke maatschappijcodes te selecteren. Pools Deze rapportindeling laat een schadedriehoek zien van de pools waarbij het mogelijk is om een specifieke pool te selecteren. Volmacht 100% tekening Deze rapportindeling toont de schadedriehoek van de 100% tekening. Wanneer er ook sprake is van pooltekening is het zinnig om de resultaten van de 100% tekening te vergelijken met de resultaten van de pooltekening. Provisie en tekencommissie in euro s Bij deze rapportindeling wordt op subbrancheniveau de provisie en de tekencommissie in euro s getoond. Provisie en tekencommissie in % Bij deze rapportindeling wordt op subbrancheniveau de provisie en de tekencommissie in een percentage getoond. 14

15 Summary Rapportage De Summary Rapportage functioneert uitsluitend in combinatie met de schadehoeken maatschappijcodes, hoofdbranche, subbranche en dekking. De Summary Rapportage toont gegevens per schadejaar. Een schadejaar kan gekozen worden door op het betreffende schadejaar in het kleine venster te klikken. De Summary Rapportage toont het volgende: - Verdiende premie - CRvp - SRvp - Aantal polissen - Gemiddelde verdiende premie Management Rapportage De Management Rapportage functioneert uitsluitend in combinatie met de schadedriehoeken maatschappijcodes, hoofdbranche, subbranche, dekking en polis. De Management Rapportage is een zeer veel toegepaste rapportage. De Management Rapportage laat alle hoofdbranches, subbranches, etcetera in één overzicht zien. Bij de keuze voor schadedriehoeken wordt een schadedriehoek getoond per hoofdbranche, subbranche, etcetera. De Management Rapportage geeft meer overzicht. Voorts wordt de schaderatio als driejaarsgemiddelde getoond. Voor verdieping kan desgewenst de schadedriehoek worden gebruikt. De Management Rapportage biedt de volgende informatie: - CRvp of SRvp van de drie laatste volle schadejaren - CRvp of SRvp als driejaarsgemiddelde van de drie laatste volle schadejaren - CRvp of SRvp lopend jaar - Schadelast - Aantal schaden - Schadefrequentie - Aantal polissen - Geboekte premie van de twee laatste volle boekjaren - Groei of daling geboekte premie van de twee laatste volle boekjaren - Geboekte premie lopend boekjaar 15

16 Executive driehoek en grafieken De Executive driehoek en grafieken kunt u opvragen als u Excel 2007 of hoger heeft en is beschikbaar bij de rapporten schadedriehoek totaal en schadedriehoek hoofdbranche. De Executive driehoek bevat minder details dan een gewone schadedriehoek, waardoor de belangrijkste ontwikkelingen sneller inzichtelijk zijn. Doordat deze driehoek in Excel getoond wordt, is het ook eenvoudiger om (een deel van) deze gegevens te kopiëren in interne rapportages. Er zijn ook enkele grafieken beschikbaar om snel inzichtelijk te maken hoe de belangrijkste variabelen zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben. Veel gebruikte filters bij schadedriehoeken Door gebruik te maken van filters kan de rapportage verfijnd worden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een bepaalde hoofdbranche. Dan worden alle subbranches getoond die vallen onder de betreffende hoofdbranche. Branchespecialisten zullen dit filter vaak gebruiken. Er zijn ook een aantal na-selectiefilters opgenomen. Zo kan snel worden ingezoomd op verlieslatende hoofd- en subbranches. Onder schadedriehoek dekking zijn de filters WA, Casco en WA/Casco handig. Rapportsoorten schadejaarrapportage Anders dan de VRA-overview en de schadedriehoeken toont de schadejaarrapportage niet meerdere schadejaren in één document maar wordt gedetailleerde informatie gegeven per schadejaar. Maximaal kunnen 10 schadejaren bekeken worden. In de schadejaarrapportage is de volgende informatie beschikbaar: - Aantal polissen - Geboekte premie - Verdiende premie - Betaalde schade - Gereserveerde schade - SRvp - Schadelast - Schaden < Schaden Schaden > Aantal letselschaden 16

17 De schadejaarrapportage is beschikbaar op de volgende niveaus: - Hoofdbranche - Subbranche - Dekking - Polis Rapportindelingen behorend bij schadejaarrapportage De rapportindelingen volmachtportefeuille met selectie maatschappijcodes, pools en provinciale en volmachtportefeuille zijn reeds beschreven onder rapportindelingen behorend bij schadedriehoeken. De schadejaarrapportage polis kent de volgende aanvullende rapportindelingen: - Volgorde collectiviteiten De schadejaarrapportage wordt op volgorde van collectiviteiten weergegeven. - Volgorde polisnummer De schadejaarraportage wordt op volgorde van polisnummer weergegeven. - Volgorde relatienummer De schadejaarrapportage wordt op volgorde van relatienummer weergegeven. - Volgorde postcode De schadejaarrapportage wordt per relatienummer op volgorde van postcode weergegeven. - Lopende en geroyeerde polissen Dit overzicht laat op hoofd- en subbrancheniveau zien het aantal lopende polissen, geroyeerde polissen en nieuwe polissen - Lopende en geroyeerde polissen agenten Dit overzicht laat op hoofd- en subbrancheniveau zien het aantal lopende polissen, geroyeerde polissen en nieuwe polissen van de agentenportefeuille. Standaard zijn alle agenten getotaliseerd. Bij agentenselectie kunnen specifieke agenten worden gekozen. Rapportsoort schadeoverzicht Het schadeoverzicht behelst de volledige schadedatabase. In het schadeoverzicht zijn de volgende onderdelen opgenomen: - Dossiernummer - Polisnummer - Subbranche - Schadedatum - Dossier gesloten ja/nee 17

18 - Datum dossier gesloten - Letselschade ja/nee - Particulier of zakelijk - Schadelast - Betaalde schade - Schadereserve - Schadeoorzaak - Collectiviteit (voor zover van toepassing) - Agent (voor zover van toepassing) Rapportindelingen behorend bij schadeoverzicht De rapportindelingen volmachtportefeuille met selectie maatschappijcodes en pools zijn reeds beschreven onder rapportindelingen behorend bij schadedriehoeken. Het schadeoverzicht kent de volgende aanvullende rapportindelingen: Volgorde subbranche Dit overzicht laat de schaden zien op volgorde van: 1. Subbranche 2. Schadedatum Dit is een veel toegepast overzicht omdat de analyses veelal op hoofd- of subbrancheniveau plaatsvinden. Dan is het handig om de schaden per subbranche gerubriceerd te hebben. Volgorde subbranche en schadeoorzaak Dit overzicht laat de schaden zien op volgorde van: 1. Subbranche 2. Schadeoorzaak 3. Schadedatum Veel gebruikte filters behorend bij schadeoverzicht Het schadeoverzicht wordt vrijwel altijd toegepast in combinatie met filters. Handige filters zijn om schaden boven een bepaald bedrag te selecteren, bijvoorbeeld schaden > Met behulp van deze filters kan de invloed van grote schaden beoordeeld worden. Andere handige filters zijn alle (openstaande) letselschaden, alle (openstaande) ruitschaden en stormschaden. 18

19 Rapportage agenten Voor gevolmachtigde agenten die samenwerken met (sub) agenten is de rapportage Agenten beschikbaar. - Schadedriehoek Agenten Deze rapportage bevat van elke agent een schadedriehoek. Bij agentselectie kunnen individuele agenten worden geselecteerd. Door bij totalisering voor alle gegevens te kiezen worden de schadedriehoeken van alle agenten getotaliseerd. - Summary Rapportage Vanuit de schadedriehoek agenten kan ook een Summary Rapportage worden gegenereerd. - Management Rapportage Vanuit de schadedriehoek agenten kan ook een Management Rapportage worden gegenereerd. Deze rapportage is erg handig omdat dan in één rapportage een overzicht wordt gegeven van alle agenten. In combinatie met een na-selectie filter kunnen ook alle verlieslatende agenten geselecteerd worden. - Schadejaarrapportage Agenten De schadejaarrapportage Agenten geeft een overzicht van alle agenten per schadejaar. Maximaal zijn tien schadejaren beschikbaar. - Map Agenten De map Agenten wil zeggen dat per agent een rapport gemaakt kan worden met de volgende documenten: o Schadedriehoek o Management Rapportage hoofdbranches o Management Rapportage subbranches o Schadeoverzicht met schaden > Deze documenten staan vermeld bij indeling maar kunnen niet geselecteerd. De map agenten kan in één PDF-bestand worden opgeslagen. Om de map van een agent te kunnen maken, moet bij agentselectie eerst een agent worden geselecteerd. Rapportage collectiviteiten De rapportage Collectiviteiten bestaat uit verschillende rapportsoorten: - Schadedriehoek Collectiviteiten Deze rapportage bevat van elke collectiviteit een schadedriehoek. Bij collectiviteitselectie kunnen individuele collectiviteiten worden geselecteerd. Door bij totalisering voor alle gegevens te kiezen worden de schadedriehoeken van de geselecteerde collectiviteiten getotaliseerd. 19

20 - Summary Rapportage Vanuit de schadedriehoek collectiviteiten kan ook een Summary Rapportage worden gegenereerd. - Management Rapportage Vanuit de schadedriehoek collectiviteiten kan ook een Management Rapportage worden gegenereerd. Deze rapportage is erg handig omdat dan in één rapportage een overzicht wordt gegeven van alle collectiviteiten. In combinatie met een naselectie filter kunnen ook alle verlieslatende collectiviteiten geselecteerd worden. Bij indeling kan ook gekozen worden voor collectiviteiten hoofdbranche motorrijtuigen zodat alleen de wagenparken in beeld komen. - Schadejaarrapportage Collectiviteiten De schadejaarrapportage Agenten geeft een overzicht van alle agenten per schadejaar. Maximaal zijn tien schadejaren beschikbaar. - Map Collectiviteiten De map Collectiviteiten wil zeggen dat per collectiviteit een rapport gemaakt kan worden met de volgende documenten: o Schadedriehoek o Management Rapportage hoofdbranches o Management Rapportage subbranches o Schadeoverzicht met schaden > Deze documenten staan vermeld bij indeling maar kunnen niet geselecteerd. De map collectiviteiten kan in één PDF-bestand worden opgeslagen. Om de map van een collectiviteit te kunnen maken, moet bij collectiviteitselectie eerst een collectiviteit worden geselecteerd. 20

21 5. NA-SELECTIEMODULE Met de na-selectiemodule kunnen veelclaimers gedetecteerd worden en schadeoverzichten worden gegenereerd. Klik op en het scherm van de na-selectiemodule verschijnt: De na-selectiemodule heeft de volgende keuzemogelijkheden: - Uitgangspunt selectie De overzichten kunnen per polis (of combinatie met volgnummer) of per relatie gegenereerd worden; - Periode De periode kan ingesteld worden van 1 jaar tot maximaal 5 schadejaren (vier volle schadejaren en het lopend schadejaar); 21

22 - Branche, Oorzaakcode, Collectiviteit, Agent en Maatsch.code pool of 100% Dit zijn zogenaamde filterselecties. De aanvangswaarde < geen filter > staat gelijk aan Alles. Een filterselectie kan gemaakt worden door te klikken op Als voorbeeld nemen we de Collectiviteit. Het volgende scherm verschijnt: - Dubbelklik op een item om dit item te selecteren. De selectie wordt bevestigd met ja. Er kunnen meerdere items geselecteerd worden. Klik vervolgens op het groene vinkje. De geselecteerde collectiviteit(en) is in de naselectie nu zichtbaar. In de bovenste regel kan snel naar een collectiviteit gezocht worden. In de onderste regel kan alles selecteren gekozen worden, of kan de selectie omgedraaid worden: alles tenzij. De instelling kan gewist worden door op te klikken. - Aantal claims Het aantal claims welke zijn voorgevallen in de gekozen periode kan ingegeven worden. Veelclaimers zijn bijvoorbeeld polishouders die 2 schaden in 1 jaar claimen of 3 schaden in 2 jaar; u kunt ook een maximum aantal claims opgeven; 22

23 - Totaal claimbedrag in periode Het totaal claimbedrag betreffend de gekozen periode kan ingegeven worden. Een totaal claimbedrag van wil zeggen dat de schadelast van alle claims samen groter dan moet zijn. - Drempelbedrag claim Het is ook mogelijk een drempelbedrag in te stellen. Een drempelbedrag van 5 wil zeggen dat alleen schaden worden meegenomen met schadelast gelijk of groter dan 5 (zgn. nul-schades worden hiermee uit de rapportage gehaald); u kunt het claimbedrag ook maximeren, waardoor u bijvoorbeeld het effect van claims onder dat grensbedrag kunt zien; - Schaderatio De schaderatio kan ingesteld worden. Dit is handig om alleen verlieslatende polissen of relaties in beeld te krijgen; - Groep Hier kan gekozen voor de totale portefeuille, de particuliere tekening of de zakelijke tekening. Gegevens in het na-selectiescherm kunnen gewist worden door op te klikken. Nadat de gegevens in het na-selectiescherm zijn ingevuld, wordt het onderstaande overzicht getoond door op te klikken. 23

24 De resultaten kunnen worden gesorteerd op elke variabele, door op de naam van de betreffende variabele te klikken. Door nogmaals te klikken wordt de volgorde (oplopend of aflopend) omgekeerd. Per polisnummer of relatienummer kunnen de onderliggende schaden bekeken worden door de dubbelklikken op desbetreffende regel. Er verschijnt dan het volgende overzicht: Van de overzichten kan een PDF gemaakt worden en export naar Excel is ook mogelijk zodat zelf aanvullende selecties en sorteringen gemaakt kunnen worden. 24

25 6. DE MOTORRIJTUIGENSTATISTIEK De motorrijtuigenstatistiek is een analysemodule voor de gehele motorrijtuigenportefeuille. Het onderstaande scherm verschijnt door te klikken op de button. Casco WA Totaal De motorrijtuigenstatistiek laat een reeks van gegevens zien op de volgende niveaus: - Casco - WA - Totaal (Casco + WA + Overig) Dus de totaaltelling is niet alleen een optelling van Casco en WA. Hier is overig aan toegevoegd. Onder overig valt o.a. Schadeverzekering Inzittenden (SVI), Ongevallen Inzittenden (OI), etcetera. Gem. SRvp en CRvp 3 jaar De gemiddelde SRvp en CRvp wordt getoond over de drie laatste volle schadejaren en de laatste twee volle schadejaren en het lopende schadejaar. 25

26 Filter Dit zijn zogenaamde filterselecties. De aanvangswaarde < geen filter > staat gelijk aan Alles. Een filterselectie kan gemaakt worden door te klikken op Als voorbeeld nemen we de Collectiviteit. Het volgende scherm verschijnt: Dubbelklik op een item om dit item te selecteren. De selectie wordt bevestigd met ja. Er kunnen meerdere items geselecteerd worden. Klik vervolgens op het groene vinkje. De geselecteerde collectiviteit(en) is in de motorrijtuigenstatistiek nu zichtbaar. In de bovenste regel kan snel naar een collectiviteit gezocht worden. In de onderste regel kan alles selecteren gekozen worden, of kan de selectie omgedraaid worden: alles tenzij. De instelling kan gewist worden door op te klikken. 26

27 De volgende filters zijn beschikbaar om specifieke selecties te maken: - Collectiviteiten (wagenparken); - Leeftijdsgroepen; - BM-treden; - Groepen cataloguswaarde; - Merken. Een merk kan in het volmachtsysteem verschillende schrijfwijzen hebben zodat een merk meerdere keren voorkomt. In dat verband moeten alle items die behoren tot dat merk aangeklikt worden; - Groepen gewicht voertuig; - Keuze soort brandstof; - Groepen kilometrage; - Bouwjaar voertuig; - Subbranche. Onder subbranches wordt verstaan: personenauto, vrachtauto, bestelauto, motoren, bromfiets, kampeerauto, etc.; - Maatschappijcode pool of 100%. Hier kan kozen worden voor specifieke maatschappijcodes of pools; - Keuze regio Groepering De premie- en resultaatontwikkeling kan ook per groep worden weergegeven. Groepen die gekozen kunnen worden zijn: - Leeftijdsgroep - BM-trede - Cataloguswaarde - Gewicht - Maatschappijcode pools of 100% - Brandstof - Kilometrage - Bouwjaar - Subbranche - Regio 27

28 Als voorbeeld onderstaand de premie- en resultaatontwikkeling van de leeftijdsgroepen: Berekenen De motorrijtuigenstatistiek kent een rekentool. Gerekend kan worden met het provisiepercentage, de tekencommissie en toeslag/korting per WA, Casco en/of Overig. De rekentool ziet er als volgt uit: Het provisiepercentage, de tekencommissie en toeslag/korting kan geactiveerd worden door deze items aan te vinken. Vermeld wordt de provisie en de tekencommissie die van toepassing is conform de gekozen selecties. De toeslag/korting vermeldt niet de wagenparkkorting. Met deze knop kan premiekorting en premietoeslag worden gegeven naast de al bestaande wagenparkkorting. U kunt simulaties maken met verschillende percentages voor de WA dekkingen, de (beperkt) Casco dekkingen en de overige dekkingen. Door de percentages te wijzigen kan een herberekening van de SRvp en CRvp plaatsvinden. Herberekening vindt plaats door op What if? te klikken. De oude instellingen worden teruggehaald door op het rode kruisje te klikken. Pdf rapporten maken op groepering variabelen U kunt van uw selectie in de motorrijtuigenstatistiek eenvoudig een aantal analyses maken op de variabelen waarop u ook kunt groeperen. Klik op de knop, en geef de directory op waar u alle documenten wilt opslaan. 28

29 7. KWARTAALVERGELIJKING Met de kwartaalvergelijking kunnen vergelijkbare periodes van 3 jaar vergeleken worden. Klik op en het scherm van de kwartaalvergelijking verschijnt: Filter De filter functionaliteit kent 4 selecties, Periode, Hoofdbranche en Subbranche. Bij Periode kan één van de getoonde periodes gekozen worden. Hoofdbranche en Subbranche zijn zogenaamde filterselecties. De aanvangswaarde < geen filter > staat gelijk aan Alles. Een filterselectie kan gemaakt worden door te 29

30 klikken op verschijnt: Als voorbeeld nemen we de Hoofdbranche. Het volgende scherm Dubbelklik op een item om dit item te selecteren. De selectie wordt bevestigd met ja. Er kunnen meerdere items geselecteerd worden. Klik vervolgens op het groene vinkje. De geselecteerde hoofdbranche(s) is in de kwartaalvergelijking nu zichtbaar. In de bovenste regel kan snel naar een hoofdbranche gezocht worden. In de onderste regel kan alles selecteren gekozen worden, of kan de selectie omgedraaid worden: alles tenzij. De instelling kan gewist worden door op te klikken. Onder de info knop staat een toelichting op de werking van de kwartaalvergelijking. Van het resultaat kan een print en een PDF document gemaakt worden. 30

31 TOON AANVULLENDE DOCUMENTEN Door op de button Toon aanvullende documenten te klikken, verschijnt het volgende scherm: De aanvullende documenten bestaan uit overzichten en rapportages. Een overzicht is bijvoorbeeld een document met alle branchecodes en een rapportage is bijvoorbeeld de poolrapportage. De volgende informatie is beschikbaar: - Risk profile Het Risk profile bestaat uit specifieke portefeuille informatie zodat een beeld verkregen kan worden over het risicoprofiel van de portefeuille per subbranche. Specifieke portefeuille informatie bestaat bijvoorbeeld uit verschillende bandbreedtes verzekerde sommen, totaalverzekerd bedrag per bandbreedte, aantal polissen, etcetera. - Agenten Dit is een overzicht van alle ingeregelde subagenten 31

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Aan de slag met de online-module van het Servicenet van Noorderlinge!

Aan de slag met de online-module van het Servicenet van Noorderlinge! Aan de slag met de online-module van het Servicenet van Noorderlinge! Noorderlinge B.V. ingeschreven bij de K.v.K. te Leeuwarden onder nummer 01142319. AFM vergunning 12019504. Kifid aansluitnummer 300.013724.

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Versie GD Venlo, juni 2011 Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 TECHNISCHE ISSUES... 6 2.1 Requirements... 6 2.2 Update instructie... 8 2.3 Instructies

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding handelsplatform

Handleiding handelsplatform Lees mij zorgvuldig door! Handleiding handelsplatform Today s Brokers Trader WorkStation (TWS) 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Rekening informatie 4 1.1 Cash of Margin? 4 1.2 Multivalutarekening 4 1.3 Confirmatie/token

Nadere informatie

[HANDLEIDING MAGENTO]

[HANDLEIDING MAGENTO] Pagina 0 Inhoudsopgave: 1. Introductie van het beheerderspaneel... 2 2. Uw catalogus opzetten... 9 3. Promoties... 43 4. Bestellingen en klanten beheren... 63 5 Beheren van door de klanten ontwikkelde

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3.1 - Oktober 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014 Handleiding KIJK! in ParnasSys Februari 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Instellen van KIJK! in ParnasSys door de beheerder... 4 De KIJK! observatielijsten... 4 Leerlingen koppelen aan een leerlijnenpakket

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Vestics Handboek 04-01-2005

Vestics Handboek 04-01-2005 Vestics Handboek 04-01-2005 Contents I Table of Contents Foreword 0 P art I Technische Analyse 3 1 Backtesten... en optimaliseren 3 Enkele opmerkingen...... vooraf.....................................................................

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie