-stra. Nummer 10 december zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel"

Transcriptie

1 -stra Nummer 10 december 2013 zorg nieuws Niet Aangeboren Hersenletsel

2 Geachte lezer, Geachte lezer, 2 Het jaar 2013 is bijna ten einde. U wachten de Kerstdagen en de jaarwisseling. In onze zorgsector is weer veel gebeurd. Er is vooral veel gesproken, veel gespeculeerd en uiteindelijk heeft de staatssecretaris een conceptbrief HLZ opgesteld waarin hij de visie op langdurige zorg beschrijft. Vanaf 2015 wordt de volledige begeleiding en de jeugdzorg overgeheveld naar de WMO. De gemeente wordt volledig verantwoordelijk voor de verdeling van alle middelen en de staatssecretaris denkt dat zo de hoognodige bezuinigingen door de gemeente beter gerealiseerd kunnen worden. Vanaf 2015 gaat de persoonlijke verzorging en verpleging wijkverpleging heten en wordt deze zorg helemaal uitgevoerd door de zorgverzekeraar en verdwijnt daarmee dus uit de AWBZ. Het komende jaar verandert er dus nog niet heel veel, maar zal de opmars naar 2015 wel degelijk merkbaar zijn. Er zal steeds meer en steeds vaker een beroep gedaan worden op uw eigen mogelijkheden; wat kan de mantelzorger, wat kan er in uw eigen netwerk opgevangen worden en wat moet gedaan worden door professionele dienstverleners. Om de zorg betaalbaar te houden nu en in de toekomst zet onze organisatie ook de nodige stappen. We starten met intensiever contact tussen de cliënt en met onze zorgcoördinatoren waardoor extra zorgmomenten uitgesteld worden. U kunt ook gebruik gaan maken van de uitgebreide personenalarmering. Daarmee kunt u overal gaan en staan terwijl er bij calamiteiten een telefonische achterwacht is. De zorg die u nodig heeft wordt uitgevoerd de door kleine teams die samen met de wijkverpleegkundige verantwoordelijk zijn voor de zorg in een wijk of gemeente. Hulp is dus altijd dichtbij ook als u plotseling een beroep moet doen op een verpleegkundige. Uw wijkverpleegkundige zal ook samen met u telkens bekijken wat kunt weer zelf, wat kunnen huisgenoten, mantelzorgers of vrijwilligers en wat moet door de professionals gedaan worden. Wij zullen ons in ieder geval weer tot het uiterste inspannen om u zo lang mogelijk uw zelfstandigheid te laten behouden en we danken u ook dit jaar weer voor het vertrouwen dat u heeft in onze medewerkers en daarmee in onze organisatie. Namens alle medewerkers wensen wij u goede feestdagen en een goed Gerard Mulders

3 Inhoud Niet Aangeboren Hersenletsel Wat is het precies en hoe onstaat het. Verdwijnt Marlies tussen een kier in de dakpannen? Ambulante zorg wordt geschrapt uit de AWBZ. 3 NAH zorg Specifieke zorg en behandeling voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel vanuit de thuissituatie. Deelnemen, geven en zijn De huidige maatschappij gaat te snel voor hersenletselpatiënten. Diana is verlamd na een beroerte Langzaam vecht zij aan haar herstel Colofon Redactie: Tera Stuut. Eindredactie: Monique Böhm. Aan dit nummer werkten mee: Astrid van Sloten, Gerard Mulders, Marianne van Doorn, Anit Guelen, Monique van Eijken, Hayat el Arbaji, Irene Kusters, Nel de Ruiter, Jeroen Mol, Anja Bemelen. Vormgeving, druk en distributie: Weevers Grafimedia,

4 Niet Aangeboren Hersenletsel Bijna heel je leven kun je plannen. NAH niet! Dat overkomt je! 24 Maar wat is nu precies NAH en hoe ontstaat het? Niet Aangeboren Hersenletsel zegt eigenlijk al genoeg. Het gebeurt na de geboorte. Er zijn twee oorzaken: traumatische oorzaak niet-traumatische oorzaak Een traumatische oorzaak kun je het beste vertalen in een ongeluk van buitenaf. Dus om een aantal voorbeelden te noemen: o Verkeersongelukken; o Vallen; o Geweld (slaan, steken etc.); o Ongevallen op werk/school. Niet-traumatische oorzaken zijn: o Herseninfarcten (bloedpropjes in de hersenen); o Kanker (soms ook door het bestralen tegen die kanker); o Zuurstoftekort (bijna-verdrinking, hartstilstand, ongelukken/complicaties bij operaties); o Vergiftiging door rook (brandend huis), drank, drugs; o Multiple-sclerose, ziekte van Parkinson, ziekte van Alzheimer, Creutzfeld-Jacob. De hersenen Wat hersenen doen kunnen we redelijk uitleggen. Maar hoe ze het precies doen is nog steeds een bron van onderzoek. Niet raar als je weet dat het uit 100 miljard cellen (neuronen) bestaat die onderling met elkaar samenwerken. Zie het als een wegennet: als je van A naar C wilt moet je via B. Maar als er bij B een ongeluk gebeurd is, zul je om moeten rijden. Soms kan dat door eerst naar D te rijden en dan weer terug naar C. Hersencellen die eenmaal beschadigd zijn, herstellen zich niet. Dus een omleiding is altijd nodig. Die omleiding is meteen ook het probleem. Het kost meer moeite en het is niet zeker of je het beoogde doel zult kunnen bereiken. Zo zul je van alles helemaal opnieuw moeten leren. Afhankelijk van welke functies zijn uitgevallen, kan dat van alles zijn. Andere hersencellen zullen dat moeten overnemen en moeten worden getraind. Het is een bekend feit dat als je als volwassen mens een andere taal wilt leren, dat veel meer moeite kost dan wanneer je dat als kind doet. Mensen met NAH die opnieuw weer moeten leren praten, hebben het dubbel zo moeilijk. Daar is veel doorzettingsvermogen voor nodig, maar óók begrip van je omgeving.

5 NAH-INFO Costerweg AA Wageningen Tel Begrip van je omgeving Wanneer er iets ergs gebeurt, is de omgeving altijd bereid zijn medeleven te tonen. Je vriend, je vriendin, echtgenoot, echtgenote, ouders, buren, kennissen. Ze zijn geschrokken. Er is veel medelijden en als het meezit medeleven. Bedolven onder kaarten kom je langzaam tot het besef dat je dingen niet meer kunt. Het kan lang gaan duren voordat je weer op aanvaardbaar niveau zal gaan functioneren. Veel mensen kunnen daar niet tegen, weten daar niet mee om te gaan. Vrijwel altijd vindt er een heftige splitsing plaats. Je gaat ervaren wat echte vriendschap is. De werkelijkheid blijkt hard te zijn. Waren het wel echte vrienden? En wat we ook heel vaak horen is dat mensen waarvan je het niet verwacht had ineens wel voor je klaar staan. Het kan dus ook andersom. De realiteit Een beperking wordt al snel als gek ervaren. Klassiek is het voorbeeld van de rolstoeler die niet zelf aangesproken wordt maar de begeleider. Helemaal wanneer blijkt wanneer je niet vlot uit je woorden kunt komen. Vraag is dan wie de grootste beperking heeft. Jij of... Het is naar dat soort dingen mee te maken, maar zielig ben je pas wanneer je dat zelf ook vindt. De behandeling Trainen, vooral hard trainen, daar komt het op neer. Daar zijn goede trainers voor nodig. Die zijn er. Lichamelijke trainingen en geestelijke training gaan hand in hand. Er is veel doorzettingsvermogen voor nodig. Soms denk je: Waar ben ik in hemelsnaam mee bezig? Toch is het meer dan de moeite waard. Bedenk dat je niet de enige bent en dat o.a. de Stichting NAH er is om samen te zoeken naar oplossingen De omgeving (Schoon) ouders, echtgenoot, echtgenote, vriend, vriendin, kennissen. Iedereen die het NAH-slachtoffer nastaan hebben de tragedie meegemaakt. Zomaar van het ene op het andere moment zien ze dat hun geliefde totaal veranderd is. Hun eerste hoop is gericht of hij/zij zal overleven. Een hoop die gepaard gaat met veel angst. Onzekerheid is troef. Wanneer de rook om het NAHslachtoffer heen opgetrokken is, zal de partner moeten wennen aan het feit dat zijn/haar geliefde hem/haar meer dan ooit nodig hebt. Zelfs vaak afhankelijk van hem/haar zal zijn. Dat op zich is voor beiden erg zwaar. Tot voor kort een stoere vrouw, man, meisje of jongen en dan ineens is dat alles weg. Het leven van de partner staat ook op de kop. Het passief meemaken vraagt veel energie. Indirecte vorm van hulp die de partner moet geven, maar ook geestelijke hulp. De partner ziet hoe de omgeving op zijn/haar geliefde reageert. Hoe ineens vrienden geen vrienden meer blijken te zijn, belangstelling van collega s langzaam wegebt. Je veranderende financiële situatie. Verzekeringen die niet willen betalen. Gemeentes die traag vergunningen voor het aanpassen van je huis afgeven. Het komt allemaal op je bordje. Om dit soort redenen probeert de Stichting NAH er te zijn. De NAH Stichting is in 2007 opgericht door NAHgetroffenen en direct betrokkenen. Bezoekers gaven aan behoefte te hebben aan advies en luisterende oren bij de verwerking van hun problemen rondom hun acceptatieproces. Zowel de getroffenen als de directe omstanders hebben het idee dat er veel onbegrip is door de maatschappij voor hun opgelegde beperkingen. Zij worden steeds vaker geconfronteerd met vriendschappen en (werk/school/familie) relaties die stuklopen op hetzelfde onbegrip of onwetendheid over de gevolgen die niet aangeboren hersenletsel met zich mee kan brengen. Wij zijn van mening dat door goede voorlichting het contact tussen beide sterker kan worden. Wij willen ons inzetten om samen met u te werken aan een volledige acceptatie binnen onze maatschappij. Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft.

6 Verdwijnt Marlies tussen een kier in de dakpannen? De ambulante zorg wordt geschrapt uit de AWBZ. Gemeenten moeten zich vanaf 2015 over 6 ambulante zorg ontfermen. Voor mensen met hersenletsel is deze vorm van zorg, die aansluit op de revalidatie in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, van essentieel belang bij het weer oppakken van het leven als ze thuis komen. Mijn oproep aan gemeenten is om de aansluiting van zorgverleners, die nu als dakpannen over elkaar heen liggen, in tact te houden. De Hersenstichting schat dat jaarlijks mensen hersenletsel krijgen. Dat kan het gevolg zijn van een beroerte, ongeluk, enzovoort. Deze zorg, die volgt na revalidatie, is belangrijk. De primaire behandeling in de curatieve en revalidatie fase is dik voor elkaar. Daar is hard aan gewerkt de laatste tien à vijftien jaar. Ook de aansluiting van zorg die daarop volgt, als mensen in de chronische fase komen, wordt steeds beter. Daarin speelt ambulante zorg een grote rol. Marlies Neem Marlies (24), die een ernstig ongeluk krijgt op haar scooter en na een intensieve revalidatie weer naar huis mag. Thuis loopt niets meer zoals het daarvoor liep. Door concentratieproblemen lopen administratie en huishouden in het honderd en in haar oude baan gaat het ook niet meer. Marlies ontploft regelmatig waardoor haar relatie al snel onder druk staat. De ambulant begeleider die elke week bij Marlies komt herkent deze signalen direct. Ze helpt om structuur aan te brengen in het dagelijks leven en zorgt voor een behandelaar die Marlies helpt bij het omgaan met haar emoties. Ze helpt de vriend van Marlies bij het verkrijgen van inzicht in hersenletsel en denkt mee over werk dat Marlies wél aan kan. Maatschappelijke integratie We realiseren ons meer en meer dat er eigenlijk sprake is van drie, in plaats van twee fasen. Na de curatieve fase volgt namelijk de fase van de maatschappelijke integratie en daarna is pas sprake van de chronische fase. Wat is het geval? Je bent primair behandeld in het ziekenhuis. Aansluitend revalideer je klinisch en aansluitend poliklinisch in het revalidatiecentrum. Al met al ben je bijvoorbeeld met negen maanden klaar. Er zijn geen revalidatiedoelen meer heet dat in jargon. Je wordt dan geacht op eigen kracht, samen met je partner en je nabije omgeving, je leven weer op te pakken. Gelukkig kan je daar hulp bij krijgen. Alle organisaties in de gehandicaptenzorg hebben ambulant begeleiders in dienst. Ervaren en deskundige duizendpoten. Verstand van verliesverwerking, verbeteren zelfregie, schuldhulpverlening én van arbeidsintegratie. Ervaren in de begeleiding van het cliëntsysteem én in het helpen aanvragen van een woningaanpassing. Kortom, dé mensen die je helpen bij je maatschappelijke integratie. Moet je daar naar zoeken? Nee, veelal niet, want de ketens in de zorg sluiten steeds beter op elkaar aan. De ambulant begeleider neemt deel aan de ontslagbespreking in het revalidatiecentrum. De patiënt van het revalidatiecentrum wordt naadloos cliënt van de ambulant begeleider. Kieren tussen de dakpannen Eén zorg(je)! Komen er geen kieren tussen de dakpannen nu de ambulante begeleiding wordt geschrapt uit de AWBZ? Dit mag niet én hoeft niet te gebeuren! Stel je voor wat er met Marlies gebeurd zou zijn als ze niet begeleid was in deze eerste fase na haar revalidatie. Waarschijnlijk was haar relatie spaak gelopen, was ze ontslagen met een gevoel van falen en was ze misschien nauwelijks de deur meer uitgekomen. Zie dan vanuit een diepe put maar weer eens omhoog te klimmen. Als de ruim 400 gemeenten, net als nu de ruim twintig zorgkantoren, maar inzien dat de dakpannen over elkaar heen moeten blijven liggen, dan is de kans groter dat mensen als Marlies na hun revalidatie gemakkelijker hun leven weer kunnen oppakken. De cliënt van nu heeft tenslotte dezelfde problemen als de burger met participatieproblemen na 1 januari Ik wil dat nog maar eens benadrukken richting gemeenten, die zich vanuit de Wmo vanaf die datum officieel over ambulante zorg moeten ontfermen. We willen toch allemaal dat mensen met hersenletsel het beste uit zichzelf halen, weer meedoen en klimmen op de participatieladder? Houd het dak heel! Jan van Kampen Voorzitter RvB InteraktContour

7 Eerste Better Life avond 7 Op 18 september was het dan zover. Die dag hebben we de allereerste Better Life avond georganiseerd. Om half 8 werd een groot deel van alle medewerkers van Better Life ontvangen in de Boerderij in Huizen. De opkomst was groot met meer dan 80 medewerkers. De avond had het thema: omgaan met agressie en geweld en wat te doen met de meldcode daarvan. Aan dit thema wordt veel belang gehecht door de Inspectie van de Gezondheidszorg. Dit is een speerpunt en wordt landelijk aangestuurd. Directeur Gerard Mulders heeft de avond geopend Het Pleegtheater (gevormd door acteurs met allen een achtergrond in de zorg) heeft verschillende interactieve sketches verzorgd. Hierdoor werden de situaties vanuit de praktijk duidelijk. een eigen bijdrage aan de oplossing van het probleem bijdragen. Daarna was er tijd voor een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. De medewerkers hebben deze avond positief ervaren en dat is voor Better Life de reden om dit jaarlijks terug te laten komen met steeds een ander thema. Astrid van Sloten Zorgmanager In de pauze van het Pleegtheater heeft Van Eik training & advies het woord genomen en de theorie achter de agressie uitgelegd. Alle medewerkers van Better Life die dat willen, krijgen om niet dit thema als scholing aangeboden. Na de pauze werd er een tweede thema voorgespeeld met veel interactie vanuit de zaal. De acteurs van het Pleegtheater zaten goed in hun rol en de zaal kon

8 Via Better Life Thuiszorg personenalarmering aanvragen 8 Better Life Thuiszorg heeft zich het afgelopen jaar georiënteerd op de mogelijkheden van personenalarmering. Steeds vaker komt er van cliënten de vraag wat hiervoor de mogelijkheden zijn. In onze zoektocht naar de juiste apparatuur en de meest uitgebreide mogelijkheden zijn wij uiteindelijk terechtgekomen bij LiveSafe. Hieronder kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn. LiveSafe: een veilig gevoel, ook als u op pad bent! Stel, u bent aan het wandelen in het bos of het park en u wordt niet lekker of u valt. Of u struikelt in huis en ligt gewond in de woonkamer. Zou het niet fantastisch zijn dat u dan kunt rekenen op professionele hulp? De LiveSafe-tracker Orange Dankzij de mobiele alarmering van LiveSafe is dat nu mogelijk. U hoeft gelukkig alleen maar op de alarmknop van uw LiveSafe-tracker te drukken en binnen enkele seconden heeft u spraakcontact met een medewerker van de alarmcentrale. Wanneer u valt en niet meer in staat bent zelf alarm te maken, maakt de mobiele alarmering automatisch contact met de alarmcentrale via het zogenaamde valalarm. Hoe werkt het Nadat u alarm heeft gemaakt, heeft u verbinding met de alarmcentrale. De medewerker van de alarmcentrale ziet direct wie u bent en waar u bent, tot op twee meter nauwkeurig. Ook heeft de alarmcentrale inzage in uw persoonlijk dossier. Afhankelijk van uw situatie schakelt de alarmcentrale direct de benodigde hulp in. De hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het sturen van een ambulance. In een minder urgent geval kan de alarmcentrale een van uw naasten bellen of uw thuiszorgorganisatie, net wat in uw situatie nodig is. Persoonlijk dossier Zodra u uw mobiele alarmering heeft ontvangen, kunt u uw eigen persoonlijk dossier gaan invullen op de computer, via uw eigen portaal. Bent u niet zo handig met computers, dan kunt u dat natuurlijk ook overlaten aan iemand anders. U beheert zelf uw persoonlijk dossier met uw eigen gegevens. Dit digitale dossier is streng beveiligd opgeslagen. Alleen in geval van nood verschijnt uw dossier in beeld bij de alarmcentrale. Zodra de alarmmelding is afgelopen, zijn uw gegevens niet meer zichtbaar.

9 39 Het LiveSafe-portaal met persoonlijk dossier In uw persoonlijk dossier vult u alle gegevens in die in geval van nood van belang zijn. Denk hierbij aan medische gegevens, medicijngebruik en uw huisarts/specialist. Ook de gegevens van contactpersonen (familie, buren, thuiszorgorganisatie) die gebeld moeten worden in geval van nood kunt u aangeven. Zo heeft de alarmcentrale in geval van nood alle belangrijke gegevens voorhanden om adequaat en volgens uw wens te kunnen handelen. Als er hulpdiensten gealarmeerd moeten worden, zijn deze al door de alarmcentrale geïnformeerd over de gegevens die van belang zijn. Zo kunnen de hulpdiensten direct gericht hulp bieden. Zo wordt kostbare tijd bespaard wanneer elke seconde telt! Pech onderweg Maakt u gebruik van een scootmobiel of een elektrische rolstoel, dan kunt u ook die gegevens invullen. Mocht u een keer met pech staan, dan hoeft u alleen maar alarm te maken. De alarmcentrale zorgt er vervolgens voor dat de reparatiedienst van uw scootmobiel wordt gebeld om u te komen helpen. Gebiedsafbakening (Geo-fence) bij dwalen Voor de LiveSafe-tracker kunt u een gebied aangeven waarbuiten een melding wordt gemaakt. Stel dat uw partner dementerend is en nog wel alleen binnen een bepaald gebied om uw woning gaat wandelen. U krijgt een melding als uw partner buiten het aangegeven gebied komt. Dit systeem geeft de direct betrokkenen vaak een stukje rust, wetende dat indien degene die de tracker bij zich heeft in de war raakt en niet naar huis loopt, u hiervan op de hoogte brengt. U ziet op uw pc of uw smartphone waar diegene zich bevindt en u kunt direct actie ondernemen. >>

10 Via Better Life Thuiszorg personenalarmering aanvragen 10 Mogelijkheden in het kort In geval van nood is altijd uw positie bekend, waar ook ter wereld (via GPS). Wereldwijde professionele hulp als u in nood bent. SOS-alarm met directe verbinding naar alarmcentrale. Eenvoudige bediening. U kunt gratis bellen naar de LiveSafe-tracker. Valalarm kan geactiveerd worden. Gebiedsafbakening (Geofence) kan geactiveerd worden. Geschikt voor dwaaldetectie. Persoonlijke klantenkaart. Toegang tot uw eigen portaal. Nu met korting voor cliënten van Better Life Thuiszorg Cliënten van Better Life Thuiszorg krijgen 10% korting op de eenmalige aanschafkosten van de LiveSafe Orange ( 116,95 i.p.v. 129,95). Op de maandelijkse abonnementkosten voor de alarmcentrale krijgt u 10% korting ( 22,45 i.p.v. 24,95 per maand).

11 NAH Zorg, specifieke zorg en behandeling voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel vanuit de thuissituatie 11 NAH Zorg is een door de overheid erkende zorginstelling die zich sinds september 2001 richt op de rehabilitatie van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Door die erkenning wordt een belangrijk deel van de activiteiten gefinancierd door de overheid en zorgverzekeraars beschikbaar gestelde (AWBZ-)gelden. Kenmerkend voor NAH Zorg is het geïntegreerde en integrale karakter van de ondersteuning. Geïntegreerde ondersteuning betekent dat de zorg zich niet alleen richt op de primaire, maar ook op de secondaire slachtoffers, zoals partners, kinderen en ouders. Integraal wil zeggen dat de ondersteuning vanuit verschillende deskundigheidsgebieden wordt aangeboden en zowel gericht is op het aspect care als op cure. De ondersteuning moet uiteindelijk leiden tot ontzorging en een optimale benutting van de bij de cliënt aanwezige restcompetentie. NAH Zorg beschikt over een nationaal netwerk van deskundigen. Het gaat daarbij om professionals, zoals juristen, medici, (trauma-) psychologen, verzekeringsexperts, arbeidsdeskundigen en ook om ervaringsdeskundigen. Ook is er al jaren een succesvolle samenwerking met letselschade advocaten en WA-assuradeurs in de vorm van Rehabilitatiemanagement; menselijk maatwerk als particuliere zorg. De professionals en de ervaringsdeskundigen worden ingezet om verschillende onderdelen van het zorgplan uit te voeren. Dit zorgplan is in nauwe samenwerking met de cliënt en diens persoonlijke NAH Zorgcoach opgesteld. Afhankelijk van de wensen van de cliënt kan die zorg gericht zijn op medische, juridische en/of financiële ondersteuning, maar ook op traumaverwerking, rehabilitatie, re-integratie en resocialisatie. NAH Zorg is onafhankelijk en voert alleen in opdracht van haar cliënten activiteiten uit. Bij de uitvoering van het zorgplan blijft de zorgcoach steeds op de achtergrond aanwezig. De cliënt bepaalt zelf wat er gebeurt. Er zijn ook NAH Hotels. Hier kunnen mensen met NAH samen met lotgenoten op adem komen onder gespecialiseerde 24-uurs begeleiding. In de hotels worden dagactiviteiten aangeboden, afgestemd op de wensen en de mogelijkheden van de deelnemers. Ook worden er voor cliënten individuele, therapeutische sessies voor persoonlijke verdieping georganiseerd. Met behulp van de leden van de NAH Zorg-klankbordgroep, die hun ervaringen met de verschillende vormen van zorgverlening uitwisselen en evalueren, slaagt NAH Zorg erin het zorgaanbod steeds beter af te stemmen op de vraag. Voorlichting is belangrijk bij het voorkomen van verkeersongevallen en daarmee ook van hersenletsel. Het aantal ongevallen waarbij jeugdige bromfietsgebruikers zijn betrokken is de afgelopen jaren met ruim 60% gestegen. Daarom is NAH Zorg ook actief bij voorlichting op scholen. Dit gebeurt op basis van het uit Denemarken afkomstige concept van de Traffic Informer. Dit concept gaat uit van een contact tussen een verkeersslachtoffer(nah-er) als gastspreker en een schoolklas. NAH Zorg is als belangenorganisatie lid van een aantal andere organisaties, zoals de Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland (SHON), de Europese Federatie voor verkeersslachtoffers (FEVR), het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Friesland (ROF) en de Federatie Slachtoffer Organisaties (FSO). In die samenwerking zoals met De Letselschade Raad en het Europees Parlement vindt NAH Zorg een breder platform, waarop zij stem kan geven aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Wilt u nader kennismaken met NAH Zorg ondersteuners in uw regio? Bel of mail dan naar ons Cliëntservicebureau:

12 Deelnemen, geven en zijn De huidige maatschappij gaat te snel voor hersenletselpatiënten. Mee blijven hollen kost hen teveel 12 energie. Dr. Tineke Abma deed in opdracht van de Hersenstichting onderzoek naar de ervaringen van deze patiënten tijdens hun zoektocht naar een zinvolle deelname aan de samenleving. Het blijkt dat participatie voor deze mensen niet betekent dát ze werk of sociale relaties hebben. Ze willen vooral een betekenisvolle rol vervullen, ook al is die klein. In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. De gevolgen kunnen per persoon verschillen, zoals moeilijk of niet kunnen lopen, problemen met praten, vermoeidheid, emotionele uitbarstingen, overgevoeligheid voor lawaai, stemmingswisselingen en angst. Zoektocht naar jezelf Na het letsel start er voor de patiënt en zijn omgeving een zoektocht, zo blijkt uit Abma s onderzoek. Ze moeten langzaam leren en ontdekken wat nog wel lukt. Kirsten (31) vergelijkt het met de puberteit. Na een herseninfarct moet ze weer opnieuw haar grenzen verkennen en dat gaat gepaard met nukkige buien, zoals vroeger. Helene (44) is nog zoekend naar haar mogelijkheden en verwoordt dat als volgt: Ik kan wel een heleboel willen maar ik ben niet in staat om dat te doen, nog niet, ik moet eerst mijn routine weer opbouwen. De onzichtbaarheid van de meeste beperkingen veroorzaakt ook miskenning. De omgeving denkt vaak: wat je niet ziet bestaat niet. Opmerkingen zoals Wees blij dat je nog leeft of Je bent nu toch genezen, dan moet je niet meer klagen, geven een groot gevoel van eenzaamheid. Geven De respondenten van Abma s onderzoek wilden graag meedoen en bijdragen aan een groter maatschappelijk geheel. Juist het geven verschaft hen kracht. Als iemand zin ontleent aan een enkele rol, kan hij dit toch als volledig participeren ervaren. Het gaat betrokkenen dus vooral om de kwaliteit van leven. Verder blijkt uit het onderzoek dat de zorg voor deze categorie chronische patiënten nog veel beter kan. Vooral mensen bij wie er in eerste instantie schijnbaar weinig aan de hand is, ontvangen onvoldoende nabehandeling. Zij worden door de huisarts of Eerste Hulp naar huis gestuurd met het advies even rustig aan te doen, maar merken gaandeweg dat er meer aan de hand is, zonder te weten wat het is en waar zij ondersteuning kunnen krijgen. Veel professionals lijken ook onvoldoende te weten wat er aan aanbod is, zo ondervinden patiënten. Met de uitkomsten van dit onderzoek heeft de Hersenstichting, in overleg met de diverse betrokken partijen, een actieplan opgesteld om mensen met hersenletsel meer uitzicht te bieden op een betere kwaliteit van leven. De volledige samenvatting van het onderzoek kunt u downloaden van de website van Hersenstichting Nederland:

13 Diana (46) is verlamd na een beroerte Ik wil weer goed kunnen lopen! Werken als huishoudelijke hulp in de thuiszorg zal Diana Cornet nooit meer kunnen doen. Aan haar linkerkant is ze zo goed als verlamd; ze is afhankelijk van 13 rolstoel, scootmobiel en stok. Ook zichzelf verzorgen gaat niet meer als voorheen. Toch is Diana heel vrolijk. Ik wil niet bij de pakken neerzitten, want ik heb ook een gezin. Foto: Ilco Kemmere In november 2012 begon Diana vrolijk aan haar dag. Ze had allerlei plannen, maar wilde éérst de kattenbak nog verschonen. Ineens viel het kattengrind uit haar handen. Ik zakte door mijn benen, vertelt Diana. Ik dacht dat ik iets gebroken had, want ik kon niet staan. Bijna vijf uur had ze nodig om de telefoon te bereiken. Een afstand van nog geen vijf meter. Ik sprak mijn kat toe om mij te helpen, moest lachen om mijn eigen zottigheid. Tegen half twee bereikte Diana eindelijk haar man Jan. Diana was nauwelijks verstaanbaar; voor Jan voldoende aanleiding om het ziekenhuis te bellen. Pijnlijk Direct na het herseninfarct was Diana s linkerzijde helemaal verlamd. Diana vertelt: Dat ik niet meer m n eigen billen kon afvegen op het toilet vond ik nog het allerergste. Ik voelde me echt een baby! Toen ik uit het ziekenhuis kwam kon ik alleen voortbewegen in een rolstoel. Mijn linkerarm viel vaak van de leuning, en dat deed pijn. Ik moest hem steeds met mijn rechterarm weer terugleggen. En mijn linkervoet was zo stuurloos dat ik niet fatsoenlijk kon lopen. Diana was vastbesloten om zo snel mogelijk weer uit de rolstoel te komen. In het Rijnlands Revalidatiecentrum leerde ze zich met één hand aankleden, douchen en naar het toilet gaan. Diana: Toen ik mijn bh weer zonder hulp van anderen kon aantrekken, voelde dat als een geweldige overwinning! Weer thuis Tegenwoordig is Diana weer thuis. Ze kan met de stok kleine afstanden lopen maar buitenshuis blijft ze aangewezen op rolstoel en scootmobiel. Tweemaal per week heeft ze fysio- en ergotherapie. De meeste moeite heb ik met traplopen. Ik kan wel de trap op, al gaat dat langzaam, maar nog niet de trap af. Dat oefen ik nu met de ergotherapeut. Met mijn linkervoet gaat het iets beter ook al lijkt het net een spastische voet. Door een brace en een orthopedische schoen wordt hij steeds meer rechtgezet. Misschien kan ik mijn voet over een paar maanden op en neer bewegen. De therapeuten verwachten echter dat mijn linkerkant niet meer zal herstellen. Ook mijn arm hangt er een beetje bij en dat is pijnlijk. Ik heb daar behoorlijk last van, maar de nieuwe therapieoefeningen helpen wel. Met één hand Ondanks haar pijn, de rolstoel en intensieve therapie lacht Diana veel en is ze positief ingesteld. Dat vindt ze ook voor haar gezin belangrijk. Vooral mijn kinderen Nick en Angela zijn erg geschrokken van wat er is gebeurd. Samen met Jan moeten ze nu meer in het huishouden doen en hun eigen spullen opruimen. Met één hand heb ik geleerd om van alles in huis te doen zoals koken, afdrogen, de wc schoonmaken en strijken. Ik blijf hoop houden dat ik over een tijd alles weer in huis kan doen, redelijk normaal kan lopen en buiten kan wandelen. Daar ga ik voor! Tekst: Anja Bemelen Uit: Hersen Magazine jaargang 11, nr.2, juni 2013

14 Langer Thuis Langer zelfstandig Mobiel blijven in uw eigen omgeving! Langer thuis wonen, dat is wat de meeste mensen willen. Op een manier zoals u dat zelf graag wilt. Ook als u zich onveilig voelt, een hersenletsel hebt opgelopen of minder goed ter been bent. Hoe kunt u zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel thuis te blijven functioneren? Vaak wordt er gedacht aan aanpassingen aan de woning door middel van een traplift of aangepaste badkamer. Maar ook voor de kleinere dagelijkse bezigheden zijn handige hulpmiddelen te vinden. Te denken aan keukenhulpmiddelen, zoals een potopener of een gehoekte kaasschaaf of huishoudelijke hulpmiddelen waaronder een helping hand of drempelhulp. Producten als een sta-op stoel of binnenhuis rollator zorgen ervoor dat men, op een veilige manier, mobiel blijft binnen de eigen woonomgeving. Thuiszorgwinkels en Uitleenpunten Vegro Verpleegartikelen verzorgt de uitleen, verhuur en verkoop van deze hulpmiddelen. Een lidmaatschap is niet nodig, alleen een geldig legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringspas. Kijk voor een Thuiszorgwinkel bij u in de buurt op of bel (gratis). Onder het motto never ever give up zet de Edwin van der Sar Foundation zich in voor mensen met een hersenbeschadiging. Samen met Vegro stimuleert de Foundation deze doelgroep om zelfstandig te kunnen bewegen. Kijk voor meer informatie op a Dé Specialist in Hulpmiddelen (gratis)

15 Na een ongeluk 21 jaar geleden, nu nog steeds klachten. Na geruime tijd in Amsterdam te hebben gewoond kwamen Ellen en Han van Beeren (63 en 65 jaar) via Weesp uiteindelijk terecht in Almere. De woning is werkelijk prachtig en sfeervol met veel kunst en aparte meubelen. In zijn vrije tijd beeldhouwde Han en de creaties in huis bevestigen dat hij hier echt goed in was. Het echtpaar heeft zorg van Better Life. 15 Beiden in de lappenmand Een ongeluk op de weg veroorzaakte bij Ellen een zenuwbaanbeschadiging in de hersenbaan en een whiplash. 21 Jaar geleden werd ze afgekeurd en kreeg ze zorg aan huis: Inmiddels ben ik wel een stuk beter, maar er zijn nog steeds gevolgen zoals tranende ogen en verder ben ik snel moe. Eigenlijk wil ik hier niet aan toegeven en iedere maandag als de huishoudelijke hulp komt, help ik wel mee. Later ondervind ik daar wel de gevolgen van. Ik weet dat het onverstandig is, maar ik kan niet anders. Ellen heeft een vast schema. Op zondag doet ze zelf de slaapkamer en op maandag maakt ze dan samen met Jacqueline, haar huishoudelijke hulp, het bed op. Natuurlijk wordt er ook een kopje koffie gedronken en wederzijds ervaringen uitgewisseld van de voorafgaande week. Jacqueline doet het zware werk en Ellen doet dan in de loop van de week de andere klussen. Naast huishoudelijke hulp komt er ook drie keer per week AWBZ-zorg via Better Life. Han onderging een eerste hartoperatie in 1995 en een tweede in Hij lag toen drie maanden in het AMC vanwege endocarditis en een bacterie op de hartklep. Ten gevolge van een herseninfarct in 2011 verbleef hij drie maanden in de Trappenberg te Huizen. Hij heeft verlammingen aan de linkerzijde van zijn lichaam. Beeldhouwen zit er niet meer in omdat hij met zijn linkerhand de beitel niet kan vasthouden. Nu is hij druk met het maken van mozaïeken want zijn creatieve geest moet een uitlaatklep hebben. Ellen: Soms is hij wel eens boos dat hij bepaalde dingen niet kan, maar dat zakt gelukkig snel weer weg. Zelf moet ik proberen hem niet teveel dingen uit handen te nemen. Hij kan best veel zelf doen, ook al duurt dat wat langer. Ontspanning vindt ze met een filmpje voor de TV of een puzzel. Wat heel bijzonder is: dit jaar haalde zij haar rijbewijs. Toen Han in het ziekenhuis lag, stond de auto drie maanden voor de deur en Ellen ging met het openbaar vervoer naar het AMC. Dat was zeer omslachtig en tijdrovend. Ellen: De overbuurman is rijinstructeur en bood tegen een gereduceerde prijs lessen aan. Het schakelen ging moeizaam en daarom heb ik rijexamen gedaan in een automaat. Het is fijn dat ik mijn rijbewijs heb want ik kan nu zelf overal naartoe.

16 Toe aan een nieuwe uitdaging! Lijkt het je leuk om bij een ambitieuze thuiszorgorganisatie te werken. Ben je in het bezit van een zorgdiploma op niveau 2, 3 of 4, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor in de zorg m/v met als werkgebied Hilversum, Bussum, Huizen en Almere. In Bussum zijn wij gestart met een wijkteam. De werkzaamheden kunnen zowel als ZZP er of in loondienst worden uitgevoerd. Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Kijk op onze site of bel voor verdere inlichtingen naar Astrid van Sloten, zorgmanager, Geïnteresseerd? Je kunt je sollicitatie opsturen of mailen naar: Better Life Thuiszorg B.V Oranje Weeshuisstraat VP Huizen

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Weer thuis na opname in het ziekenhuis

Weer thuis na opname in het ziekenhuis Weer thuis na opname in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. Weer thuis na opname in het ziekenhuis 3 - Checklist 3 Wat kunt u thuis zelf regelen 4 - Gebruikelijke zorg 5 - Overige voorzieningen

Nadere informatie

Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners

Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners Afdeling revalidatie mca.nl Inhoudsopgave Wat is chronische pijn en vermoeidheid? 3 Chronische pijn en vermoeidheid bij tieners 4 Rustig aan of toch

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

NAH-PrikkelS voor goede NAH-zorg

NAH-PrikkelS voor goede NAH-zorg ... NAH-PrikkelS voor goede NAH-zorg Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan u zomaar overkomen. Door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een hersenbloeding, een val of een klap op je hoofd. Daarna is alles

Nadere informatie

Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel Informatie voor (para)medici Zelf en samen redzaam Als betrokken professional kent u uw patiënt. U stelt of kent de diagnose en ziet welke behandeling

Nadere informatie

Blijven genieten van het leven

Blijven genieten van het leven Afhankelijk van uw woonplaats kunt u bij TSN terecht voor de volgende diensten en producten: Hulp bij het Huishouden Verpleging & Verzorging Nachtzorg op route Technologisch team Specifieke medisch technische

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger (020) 333 53 53 info@mantelzorgenmeer.nl www.mantelzorgenmeer.nl Mantelzorgboek Er zijn momenten dat de mantelzorger

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

In Balans.met je zelf en binnen je gezin

In Balans.met je zelf en binnen je gezin In Balans.met je zelf en binnen je gezin PROGRAMMA De organisatie Hersenen - Hersenletsel Hersenletsel en gevolgen Moeilijkste hersenfuncties Waar iedereen last van heeft en waarom In balans in het gezin

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

Altijd moe... Jochem Verdonk

Altijd moe... Jochem Verdonk Altijd moe... Jochem Verdonk Onderwerpen Wat is ME/CVS? Soorten vermoeidheid Gevolgen vermoeidheid Omgaan met vermoeidheid Leven met vermoeidheid Tips Wat is ME/CVS? ME: Myalgische Encefalomyelitis myalgisch:

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Ondersteuning bij leven met een beperking

Ondersteuning bij leven met een beperking Ondersteuning bij leven met een beperking Niet-aangeboren hersenletsel MEE Niet-aangeboren hersenletsel Raad en daad als het om mensen met NAH gaat Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) overkomt je. Door

Nadere informatie

Professionals in NAH BEGELEIDING OP HET WERK NA ONTSTAAN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL. NAH Werktraject

Professionals in NAH BEGELEIDING OP HET WERK NA ONTSTAAN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL. NAH Werktraject Professionals in NAH BEGELEIDING OP HET WERK NA ONTSTAAN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL NAH Werktraject En dan... weer aan de slag? Als een donderslag bij heldere hemel, zo is het hersenletsel u overvallen.

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht \ Thuiszorg Zorg en hulp bij u thuis BrabantZorg, met aandacht 2 Alle aandacht en zorg bij u thuis \ Thuiszorg Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is voor mensen die een zware operatie

Nadere informatie

Omdat wij u het goede wensen

Omdat wij u het goede wensen Omdat wij u het goede wensen Zo goed mogelijk weer (leren) functioneren. Dat is waar Reactiveringscentrum Klimop voor staat. Na een ingrijpende ziekte, een (heup)operatie of een beroerte krijgt u in Reactiveringscentrum

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek Samen uw zorg tijdig plannen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Een naaste die met u meedenkt...3 1.2 Gespreksonderwerpen...3 2. Belangrijke vragen...3 2.1 Lichamelijke veranderingen...3

Nadere informatie

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven.

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven. Ergotherapie Ergotherapie Thuis Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan Evean. Midden in het leven. Ergotherapie afgestemd op uw wensen en mogelijkheden Moeite met opstaan of aankleden, minder

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

3. Rouw en verliesverwerking

3. Rouw en verliesverwerking 3. Rouw en verliesverwerking 29 Voor de trainer De belangrijkste begrippen van dit gedeelte zijn: Grote verschillen tussen verschillende getroffenen Breuk in de levenslijn Rouw/Verliesverwerking/chronische

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

BREIN IN WERKING WOON-TRAINCENTRUM VOOR MENSEN MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

BREIN IN WERKING WOON-TRAINCENTRUM VOOR MENSEN MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL IK HEB POSITIEVE SUPPORT NODIG. IN KLEINE STAPPEN WERKEN EN SUCCES BEHALEN, WERKT HEEL GOED VOOR MIJ. BREIN IN WERKING WOON-TRAINCENTRUM VOOR MENSEN MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL SAMENWERKING Brein

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

Kort lontje. > Agressie. hersenz special. > agressie

Kort lontje. > Agressie. hersenz special. > agressie hersenz special Kort lontje > Agressie > oorzaken > gevolgen van een kort lontje > het korte lontje VAN marcel > Ingeborg harberts, behandelaar bij Hersenz > tips: stop denken doen / bedenk alternatieven

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren Libra R&A locatie Leijpark Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie klinische opname kinderen/jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen/jongeren (of hun ouders/verzorgers) die met de diagnose

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Archipel Zorg aan Huis

Archipel Zorg aan Huis Archipel Zorg aan Huis Zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen het gevoel van samen Welkom bij Archipel Zorg aan Huis Natuurlijk is het fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis

Nadere informatie

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD kijk. Informatie over: COPD Naar mogelijkheden. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met COPD. Laurens helpt u daarbij. In deze folder leest u meer over ons aanbod. meer dan zorg COPD is een verzamelnaam

Nadere informatie

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past WAT IS NAH? NAH is de afkorting van Niet-Aangeboren Hersenletsel. Iedereen, jong of oud, kan hersenletsel oplopen door ziekte of ongeval, bijvoorbeeld door

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl Transferpunt Aanvraag van nazorg www.nwz.nl Inhoud Wat is het transferpunt? 3 Welke hulp en zorg kunt u zelf regelen? 4 Welke zorg kan het transferpunt voor u aanvragen? 5 Meer weten? 7 Uw vragen 9 Notities

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

De onzichtbare gevolgen van een CVA (beroerte) 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

De onzichtbare gevolgen van een CVA (beroerte) 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging De onzichtbare gevolgen... De onzichtbare gevolgen... De onzichtbare gevolgen van een CVA (beroerte) 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging De onzichtbare gevolgen Cerebro Vasculair Accident

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Specialistische begeleiding voor burgers met niet-aangeboren hersenletsel

Specialistische begeleiding voor burgers met niet-aangeboren hersenletsel Specialistische begeleiding voor burgers met niet-aangeboren hersenletsel Informatie voor gemeenten Zelf en samen redzaam Als gemeente wilt u de zorg en ondersteuning van uw burgers zo goed mogelijk organiseren.

Nadere informatie

Dagbehandeling Somatiek

Dagbehandeling Somatiek Dagbehandeling Somatiek Dagbehandeling Somatiek Een langdurige ziekte of handicap kan uw leven behoorlijk op zijn kop zetten. Maar met wat extra zorg kunt u vaak gewoon thuis blijven wonen en aan het dagelijks

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Omgaan met kanker. Moeheid

Omgaan met kanker. Moeheid Omgaan met kanker Moeheid Vermoeidheid is een veelvoorkomende bijwerking van kanker of de behandeling ervan. Ruim 60% van alle mensen zegt last van vermoeidheid te hebben, zelfs dagelijks. De vermoeidheid

Nadere informatie

NAZORG. Hulp thuis na opname in het ziekenhuis

NAZORG. Hulp thuis na opname in het ziekenhuis NAZORG Hulp thuis na opname in het ziekenhuis Hulp thuis na opname in het ziekenhuis Als u opgenomen wordt in het ziekenhuis, kan deze opname onverwacht (bijvoorbeeld bij een spoedgeval) of gepland zijn.

Nadere informatie

Cliëntgroep 1. Cliëntgroep 1. Cliëntportretten. Cliëntportretten 16,5 % 16,5 % 4 % 4 % 11 % 11 % 31,5 % 31,5 % 9 % 9 % 16,5 % 16,5 % 2 % 2 % 9,5 %

Cliëntgroep 1. Cliëntgroep 1. Cliëntportretten. Cliëntportretten 16,5 % 16,5 % 4 % 4 % 11 % 11 % 31,5 % 31,5 % 9 % 9 % 16,5 % 16,5 % 2 % 2 % 9,5 % Cliëntgroep 1 Cliëntgroep 1 4 % 16, 11, 4 % 16, 11, 31, 34, 31, 34, 1 16, 1 16, 9, 9, Somatische aandoening (65+) Mevrouw Jansen is 81 en heeft vorig jaar een hersenbloeding gehad. Ze is hierdoor aan de

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf H.313196.0713 Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf Inleiding Na uw ziekenhuisverblijf kan het zijn dat u nog verzorging nodig heeft. Als dit zo is bespreekt de arts of verpleegkundige dit

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis

Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Presentatie Tranzo Zorgsalon 29 november 2012 Christine Kliphuis Geachte dames en heren, Zelfredzaamheid is een mooi en positief begrip. Immers, elk kind wil dingen zelf leren doen, jezelf kunnen redden

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Verzorging & Verpleging

Verzorging & Verpleging Verzorging & Verpleging Thuiszorg Groot Rijnland Verzorging en verpleging Heeft u hulp nodig bij uw lichamelijke verzorging? Wij zorgen ervoor dat u op een prettige manier zelfstandig kunt blijven wonen.

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging Het pakket Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging is wonen in een verpleeghuis

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling. beroerte

Poliklinische revalidatiebehandeling. beroerte Poliklinische revalidatiebehandeling na een beroerte POLIKLINISCHE REVALIDATIEBEHANDELING NA EEN BEROERTE Wat is een beroerte Bij een beroerte of CVA (de medische term) is de bloedtoevoer in de hersenen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek U bent door een specialist van het ziekenhuis verwezen

Nadere informatie

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis Reva li da tie met vertrouwen naar huis Alles is revalidatie Trainen in een gastvrije omgeving met uitstekende faciliteiten Waarom revalidatie Revalideren is leren om weer zo zelfstandig mogelijk te leven.

Nadere informatie

Afhankelijk gedrag. Andere factoren zijn wel te beïnvloeden, met andere woorden: daar kun je mogelijk wel iets aan doen:

Afhankelijk gedrag. Andere factoren zijn wel te beïnvloeden, met andere woorden: daar kun je mogelijk wel iets aan doen: Afhankelijk gedrag Samenvatting Hieronder hebben we de inhoud van de aflevering Afhankelijk gedrag samengevat. Gemakkelijk om er nog eens bij te pakken. Wat is afhankelijk gedrag? Mensen met dementie die

Nadere informatie

herstel. In een aangename omgeving. Informatie over: Een knie- en heupoperatie

herstel. In een aangename omgeving. Informatie over: Een knie- en heupoperatie herstel. Informatie over: Een knie- en heupoperatie In een aangename omgeving. Herstellen na een knie- of heupoperatie kan samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod van Laurens. meer

Nadere informatie

5Ondersteunen bij het verplaatsen

5Ondersteunen bij het verplaatsen Thema 5Ondersteunen bij het verplaatsen zonder hulpmiddelen 5.1 Inleiding Als zorghulp assisteer je een cliënt bij zijn dagelijkse bezigheden. Daarbij hoort ook dat je de cliënt helpt bij het verplaatsen.

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Betrokken begeleiding voor. Hersenletsel en hun omgeving.

Betrokken begeleiding voor. Hersenletsel en hun omgeving. Betrokken begeleiding voor mensen met NieT Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. Er komen steeds minder vrienden langs, tja, ik ben ook altijd moe. Alles is ineens anders... Als een donderslag bij heldere

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving.

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Woon je zelfstandig of binnen je gezin en heb je daarbij ondersteuning nodig? Dan kun je gebruik maken van de ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Omdat wij u het goede wensen

Omdat wij u het goede wensen Omdat wij u het goede wensen Zo goed mogelijk weer (leren) functioneren. Dat is waar Reactiveringscentrum Klimop voor staat. Na een ingrijpende ziekte, een (heup)operatie of een beroerte krijgt u in Reactiveringscentrum

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie