HOE VERKOOP IK MIJN BEDRIJF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE VERKOOP IK MIJN BEDRIJF"

Transcriptie

1 HOE VERKOOP IK MIJN BEDRIJF Exit-strategieën voor de professionele ondernemer? Koen van Santvoord Wietze Willem Mulder met medewerking van Peter Rikhof

2 COLOFON 2013 C365 Business Media Uitgeverij: C365 Business Media, Muiderberg, Eerste druk Ontwerp: Marjolein Rams, Annelies Frölke Auteurs: Koen van Santvoord, Wietze Willem Mulder Eindredactie: Peter Rikhof Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave. ISBN: / NUR Bedrijfskunde

3 DANKWOORD Voor dit boek hebben we gesproken met diverse ondernemers, fusie- en overnameadviseurs en vakspecialisten. Zonder hun vakkennis en praktijkervaring hadden we dit boek niet kunnen schrijven. Wij zijn allen bijzonder erkentelijk voor hun belangeloze medewerking. Joyce van den Bergh Oud-eigenaar Run2Day Alexander den Boer Directeur Van Oers Corporate Finance Jeroen Brabers Specialist Bedrijfsovernames ABN AMRO Henk Brat Partner Lexsigma Advocaten Durk Jan de Bruin Oud-eigenaar mijnwinkel.nl Maurice Buijs Oud-eigenaar Actiepagina.nl Bernd Damme Oud-eigenaar Eye-wear.nl Henry Dullink Oud-eigenaar Run2Day Pauline Grünberg Oud-eigenaar Handed By Ed Hakbijl Oud-eigenaar Hakbijl Glas Peter den Hertog Voorzitter Nederlands Instituut voor Register Valuators Peter Hoiting Partner Sman Register Valuators Herbert Jansen Eigenaar Hedon Electronic Developments Betty Merlijn Oud-eigenaar Medical Repairs Rolf Metz Directeur Ecart Invest Hans Minnaar Voorzitter Dutch Corporate Finance Association Walt Mossou Partner Lexcore Advocaten en Belastingadviseurs Ferry Nahon Partner Marktlink Fusies & Overnames Gerben Remmerde Partner Van der Wurff & Partners Guido Rooijackers Partner Sman Register Valuators Laura Schagen Partner BuyInside Eelco Smit Ondernemerscoach Smit Coaching Lex van Teeffelen Bijzonder lector Bedrijfsoverdracht en Innovatie Ton van der Veldt Oud-eigenaar AFAS Software Anton Verbunt Voorzitter Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars Jan Vis Partner BrightOrangeTalanton Harry Westerman Oud-eigenaar Reymerink Aldebert Wiersinga Partner Value Creation and Company

4 INHOUD HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 HOOFDSTUK 5 HOOFDSTUK 6 Voorwoord Overnamemarkt Overnamemarkt Type transacties Voor u begint De praktijk: Alexander den Boer Waarom en hoe verkopen? Motieven Wijze van verkoop Tijdsbestek Doelstellingen De praktijk: Bernd Damme Adviseurs Stel uw team samen Welke adviseurs heeft u nodig? Kosten De praktijk: Pauline Grünberg Verkoopklaar maken Het duizend-dagen-plan Waardecreatie Financiële rapportages De praktijk: Aldebert Wiersinga Fiscale zaken Aandelen versus activa/passiva Aanpassen juridische structuur Belastingdruk verlagen Vastgoed De praktijk: Herbert Jansen Waardebepaling Realiteitsbesef Verplaats u in de koper Accountingbenadering

5 HOOFDSTUK 7 HOOFDSTUK 8 HOOFDSTUK 9 HOOFDSTUK 10 Economische benadering Financierbaarheid De praktijk: Betty Merlijn Zoeken & vinden Informatiememorandum Zoeken naar kopers Beoordelen van kopers De eerste afspraak De praktijk: Harry Westerman Onderhandelingen Intentieverklaring Voorbereidingen Onderhandelingsproces Dealstructuur Garanties en vrijwaringen De praktijk: Henry Dullink Due diligence/contracten Due diligence Contracten De praktijk: Durk Jan de Bruin Na de deal Bij de notaris Bekendmaking Uw leven na de verkoop De praktijk: Maurice Buijs Bronnen Notities Over de auteurs

6 VOORWOORD 9 Beste ondernemer, De afgelopen jaren hebben veel ondernemers het voornemen om hun bedrijf te verkopen even in de ijskast gezet. Inmiddels is er een nieuw evenwicht ontstaan in de MKB-overnamemarkt. De gemiddelde transactieprijzen zijn gedaald en er zijn nieuwe financiële partijen op de markt gekomen. We spreken ook niet meer van een tijdelijke crisis, maar van een nieuwe realiteit. Dit handboek Hoe verkoop ik mijn bedrijf? is geschreven voor alle ondernemers die de komende jaren van plan zijn hun bedrijf te verkopen. Naast de oudere babyboomgeneratie zijn dat steeds vaker succesvolle dertigers en veertigers die niet wachten tot hun pensioen, maar heel bewust naar een exit toewerken. Gezien de onzekere vooruitzichten zal een bedrijfsverkoop de komende jaren geen sinecure zijn. Maar het minste wat u kunt doen is uzelf en uw onderneming goed voorbereiden. Dat is wat ons betreft ook gelijk de belangrijkste boodschap van dit boek. Naast geduld, doorzettingsvermogen en de bereidheid om af en toe wat water bij de wijn doen, bleek bij alle succesvolle bedrijfsoverdrachten die we voor dit boek hebben geanalyseerd, een doordachte en planmatige voorbereiding de basis te zijn. Bereid u in ieder geval voor op een intensief traject van al gauw anderhalf à twee jaar, met de nodige ups en downs en zonder de garantie dat het tot een deal komt. Maar als het lukt en de handtekeningen zijn gezet, is de voldoening groot en kunt u beginnen aan een nieuw hoofdstuk in uw leven. Veel succes! Koen van Santvoord, Wietze Willem Mulder s-hertogenbosch, Zwolle

7 1. OVERNAME- MARKT De prijs van een bedrijf wordt nog altijd door twee personen bepaald: koper en verkoper Alexander den Boer fusie- en overnameadviseur Van Oers Corporate Finance

8 12 HOE VERKOOP IK MIJN BEDRIJF? Inhoud 1.1 Overnamemarkt Marktwerking Knelpunten 1.2 Type transacties Management buy-in Management buy-out Strategische overname 1.3 Voor u begint De praktijk: Alexander den Boer, directeur Van Oers Corperate Finance 22

9 HOOFDSTUK 1 OVERNAMEMARKT 13 U wilt uw bedrijf verkopen. Dan bent u niet de enige ondernemer (m/v) die met deze gedachte speelt. Allereerst hebben ruim honderdduizend ondernemers van de babyboomgeneratie de pensioengerechtigde leeftijd in het vizier. Na tientallen jaren noeste arbeid nadert deze groep ondernemers onvermijdelijk de eindstreep. Daarnaast is er de afgelopen tien jaar ook een nieuwe generatie ondernemers opgestaan. Deze entrepreneurs zien het niet zitten om tot aan hun pensioen hetzelfde kunstje te doen binnen hetzelfde bedrijf. Ze hopen hun bedrijf binnen vijf tot tien jaar uit te bouwen tot een succes. En wanneer de pionier- en opbouwfase voorbij is, werken ze toe naar een exit. Niet toevallig vinden we deze ondernemers vaak in de dynamische internet- en technologiewereld. Het starten van een nieuw bedrijf in deze branche vraagt niet om een grote kapitaalinjectie, maar vaak is slechts een computer, een internetverbinding en een techneut voldoende. Voor beide categorieën ondernemers ziet het proces van een bedrijfsverkoop er grotendeels hetzelfde uit, wat de reden van de overdracht ook is. In dit hoofdstuk geven we u eerst inzicht in de overnamemarkt voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarna beschrijven we uitgebreid de diverse typen transacties, de soorten kopers en de voor- en nadelen die ze meebrengen. In het vervolg van dit boek zeggen we bewust hij, want ongeveer 70% van de verkopende ondernemers is nog altijd man. 1.1 Overnamemarkt Een eenduidig cijfer over het aantal overdrachten in het MKB is er niet. Er wordt weinig onderzoek naar gedaan en betrouwbare statistische gegevens ontbreken omdat de meeste overdrachten en transacties vanwege het vertrouwelijke karakter niet openbaar worden gemaakt. In de presentatie Bedrijfsoverdracht in Nederland voor Nyenrode Business Universiteit uit 2010 raamt hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht Roberto Flören dat er ongeveer bedrijven per jaar van eigenaar wisselen. In het boek Meer kans van slagen bij bedrijfsoverdrachten uit 2012 stelt

10 14 HOE VERKOOP IK MIJN BEDRIJF? Bedrijf beëindigen De meeste ondernemers die het bedrijf hebben beëindigd, overwogen niet om het bedrijf te verkopen. Dit is de top-5 van redenen: 1. De activiteiten waren persoonsafhankelijk 2. Voor iemand anders waren bedrijfsactiviteiten niet rendabel 3. Verkoop van het bedrijf zou niets/weinig hebben opgeleverd 4. Het bedrijf had weinig of geen klanten of opdrachtgevers 5. Er was geen kandidaat voor overname van het bedrijf BRON: BEDRIJFSBEËINDIGING IN HET KLEINBEDRIJF, EIM auteur Lex van Teeffelen die zich als bijzonder lector Bedrijfsoverdracht en Innovatie al jaren hard maakt voor meer informatievoorziening en ondersteuning door de overheid bij bedrijfsoverdracht dat circa bedrijven overgedragen worden. Kortom, afhankelijk van het economische klimaat zal het aantal bedrijfsoverdrachten in Nederland tussen de en bedrijven per jaar liggen. Marktwerking Het kopen en verkopen van bedrijven is een levendige markt, alleen speelt deze zich grotendeels achter de schermen af. De meeste verkopers schreeuwen niet van de daken dat hun bedrijf te koop is, omdat die bekendmaking in veel gevallen leidt tot onzekerheid en onrust bij personeel, klanten en leveranciers. Discretie is het devies. Allereerst wordt een substantieel aantal bedrijven onderhands verkocht. Dit zijn familiebedrijven die binnen de familie worden overgedragen of bedrijven waarbij de verkoper en de koper rechtstreeks met elkaar zaken doen. Daarnaast is er een informeel circuit waar accountants, intermediairs en banken een belangrijke rol spelen. De meeste bedrijven vinden via deze informele netwerken hun weg naar een koper. Tot slot is er een deel van de overnamemarkt voor MKB bedrijven dat wat meer zichtbaar is. Deze markt wordt gemaakt door honderden intermediairs: vaak gespecialiseerde fusie- en overnameadviseurs die bemiddelen en begeleiden bij het kopen en verkopen van bedrijven. Ook deze intermediairs zullen in eerste instantie kijken in het informele circuit. Pas als dat geen resultaat oplevert, gaan ze actief met een bedrijf de markt op. Bijvoorbeeld door een anoniem profiel te plaatsen op internet of een advertentie in een krant of vakblad. Knelpunten Toch is er op de overnamemarkt sprake van een slechte match tussen vraag en aanbod. Dit komt met name doordat de markt voor MKB-bedrijven niet erg transparant is. Het

11 HOOFDSTUK 1 OVERNAMEMARKT 15 vertrouwelijke karakter van de transacties veroorzaakt voor een deel deze ondoorzichtigheid, waardoor goede en volledige informatie over bedrijfsoverdrachten vaak ontbreekt. Bovendien is de markt sterk versnipperd, omdat deze gemaakt wordt door een groot aantal kleine partijen (intermediairs, accountants, corporate finance-kantoren) van wisselende kwaliteit, die er individueel ook een zeker belang bij hebben dat de markt ondoorzichtig is. Zo kunnen zij optimaal profiteren van het gebrek aan kennis en goede informatie bij zowel de kopende als verkopende partij. Accountants hebben er bijvoorbeeld baat bij dat ze een koper vinden uit hun eigen netwerk, die na de overname klant blijft of klant wordt. Bij verkoop aan een onbekende derde loopt de accountant het risico dat de koper een andere accountant meeneemt en dat hij daardoor een klant het verkochte bedrijf verliest. 1.2 Type transacties Het is één van de eerste vragen die bij u opkomt wanneer u nadenkt over een eventuele bedrijfsverkoop: wie zou mijn bedrijf kunnen kopen? Aan de hand van de drie type transacties beschrijven we de diverse soorten kopers voor uw bedrijf, met allemaal hun eigen voor- en nadelen. Management buy-in Bij een management buy-in (MBI) neemt een onbekende particulier van buiten uw bedrijf het stokje over. Hoewel een management buy-in door veel verkopers tot enkele jaren geleden als een soort laatste strohalm werd gezien, wint deze transactievorm de laatste tijd aan populariteit. Uiteraard heeft een groter bedrijf, dat de hoofdprijs voor uw bedrijf op tafel legt, de voorkeur. Maar als deze koper niet voorhanden is, verschuift de aandacht tegenwoordig al vrij snel naar een MBI er. In het huidige klimaat moet elke verkoper zijn knopen tellen, het alternatief is dat u met uw bedrijf blijft zitten. De klassieke MBI-kandidaat is vaak een (voormalig) manager van een beursgenoteerd of grootbedrijf. Hij is klaar

12 16 HOE VERKOOP IK MIJN BEDRIJF? Personeel als koper Het personeel kan de koper van uw bedrijf zijn. Via een personeelsaandelenplan kunt u uw aandelen verkopen aan (een gedeelte van) het personeel. Voor een volledige verkoop van uw bedrijf is deze optie niet reëel, want uw personeel zal de volledige overnamesom niet kunnen betalen. Deze regeling wordt meestal gebruikt om het personeel meer betrokkenheid bij het bedrijf te geven. met de vele vergaderingen, de stroperige besluitvorming en het gebrek aan ondernemerschap binnen een grote organisatie en wil zelf aan het roer staan. Maar voor zichzelf beginnen door een bedrijf vanaf scratch op te zetten, ziet hij niet zitten. Een bedrijf kopen is voor hem een ideale vliegende start. Deze managers hebben vaak in de vorm van een gouden handdruk of een extra hypotheek op hun huis de nodige middelen om een bedrijf (gedeeltelijk) over te nemen. De laatste jaren ontstaat er een nieuwe groep binnen de MBI ers: oud-ondernemers die hun bedrijf succesvol verkocht hebben. Vaak zijn dit relatief jonge ondernemers die na enkele goede jaren hun onderneming in de etalage zetten, zoals tijdens de internethausse. Maar na een rustperiode speelt het ondernemersbloed weer op en koopt hij zich in bij een bedrijf, om de spanning van het ondernemerschap weer te voelen. Deze categorie zit dicht tegen een investeerder aan, met als belangrijkste verschil dat deze ex-ondernemer actief en operationeel betrokken is bij het bedrijf waarin hij zich inkoopt. Als u het gevoel heeft dat u nog niet klaar bent met uw bedrijf, maar wel wat hulp kunt gebruiken, denk dan eens aan een gedeeltelijke verkoop van uw bedrijf aan een partner. Ondernemen in u eentje kan een eenzaam bestaan zijn. Bovendien is het verkopen van uw bedrijf niet een spelletje van alles of niets. Sterker nog, tegenwoordig is het lastig om uw bedrijf in één klap te verkopen aan een MBI er, omdat deze simpelweg niet de financiële middelen heeft (of krijgt van financiers) voor een volledige overname. > MBI er VOORDELEN + Identiteit, cultuur en bedrijfsnaam blijft behouden + Frisse wind door bedrijf + Makkelijker concurrentiegevoelige informatie prijsgeven NADELEN - Voor financiering afhankelijk van bank, investeerder en/of verkoper - Inwerkperiode, vooral bij branchevreemde MBI ers - Soms weinig ervaring met ondernemen in MKB

13 HOOFDSTUK 1 OVERNAMEMARKT 17 Leverancier/klant als koper Een (toe-)leverancier of klant kan de koper van uw bedrijf zijn. Een leverancier wil bijvoorbeeld een stuk opschuiven in de keten om een compleet eindproduct aan de klant te bieden. Of een klant koopt een onderneming om niet meer afhankelijk te zijn van dit bedrijf als leverancier. Een bedrijfsverkoop aan uw leverancier of klant valt onder een strategische overname. Management buy-out Bij een management buy-out (MBO) draagt u uw bedrijf over aan een of meerdere werknemers binnen uw onderneming. Vaak gaat het om de tweede man, een manager die de leiding heeft over een divisie van de onderneming of het huidige managementteam (het tweede echelon). Wanneer er meerdere aandeelhouders binnen een bedrijf zijn, dan kan een van de andere aandeelhouders de koper zijn (van uw aandelen). Soms noodgedwongen, vanwege een conflictsituatie tussen aandeelhouders. Vaak worden er in de aandeelhoudersovereenkomst allerlei bepalingen opgenomen over hoe te handelen tijdens dit soort situaties. Lange tijd leek een MBO alleen voorbehouden aan grote bedrijven. Daarbij werd dan een verlieslijdend onderdeel of een onderdeel dat niet meer tot de kernactiviteiten behoort, afgestoten en verkocht aan het zittende management. Maar tegenwoordig is een management buy-out ook voor MKBbedrijven steeds vaker een reële optie. Een speciale vorm van een management buy-out is de overdracht van het bedrijf binnen de familie. De zoon, dochter, neef, nicht of ander familielid is vaak al werkzaam binnen het bedrijf of doet ervaring op bij een andere onderneming om later terug te keren als opvolger. Hoewel het vroeger vanzelfsprekend was dat (één van de) kinderen het familiebedrijf overnam, is er tegenwoordig steeds minder interesse voor familieopvolging. De nieuwe generatie ondernemers start liever zelf een bedrijf dan in de voetstappen van de oude heer te treden. Bedrijfsoverdracht binnen de familie is waarschijnlijk de meest complexe vorm van een bedrijfsverkoop. Omdat zakelijke en persoonlijke relaties door elkaar heen lopen en de hele familie er in feite bij betrokken wordt, is er vaak sprake van een emotioneel mijnenveld. Uiteindelijk gaat het er om dat er een transactie komt die goed is voor de hele familie, waar de overdrager, de overnemer(s) en de overige familieleden zich nu en in de toekomst goed bij voelen. Als de bedrijfsoverdracht om wat voor reden dan ook strandt, kan dat tot onherstelbare schade leiden binnen de familie.

14 18 HOE VERKOOP IK MIJN BEDRIJF? Buitenlandse koper Een koper hoeft natuurlijk niet uit Nederland te komen. De overnamemarkt is een internationale markt waar grenzen niet bestaan. Een buitenlandse koper vaak een branchegenoot wil door een overname meestal voet aan de grond krijgen in een ander land. Mocht uw potentiële koper uit het buitenland komen, houd dan wel rekening met een verschil in taal, cultuur en hiërarchie. > Werknemer VOORDELEN + Relatie tussen koper en verkoper + Werknemer kent bedrijf, klanten en leveranciers + Vaak snellere bedrijfsoverdracht > Familielid VOORDELEN + Continuïteit van bedrijf gewaarborgd + Relatie tussen koper en verkoper + Voorbereiding opvolging kan vroeg beginnen NADELEN - Goede werknemer niet altijd goede ondernemer - Beperkte financiële (eigen) middelen - Ontevreden werknemer na mislukte overdracht NADELEN - Geen objectieve beoordeling van kwaliteiten opvolger - Doorgaans lagere verkoopprijs - Onrust binnen familie na mislukte overdracht Strategische overname Bij een strategische overname verkoopt u uw bedrijf aan een ander bedrijf. Dat kan een directe concurrent zijn, een strategische partij of een financiële partij. Iedere ondernemer kijkt met een schuin oog naar de concurrentie. Voor een concurrent is uw bedrijf wellicht een interessante overnameprooi. Deze koper wil zijn eigen marktpositie versterken door synergievoordelen, omdat de andere onderneming een nieuwe technologie heeft ontwikkeld, om klanten een breder assortiment te bieden of om een hogere korting te bedingen bij een groter inkoopvolume. Toch hebben sommige ondernemers absoluut geen zin om hun bedrijf te verkopen aan de man of vrouw die hen jarenlang heeft dwarsgezeten. Een nieuwe markt heeft hoge toetredingsdrempels voor een bestaand bedrijf. Een slimme manier om toch toegang tot die markt te verkrijgen, is het kopen van een bedrijf in die branche. De kopende onderneming hoeft dan niet te vechten voor klanten, omzet en een stukje marktaandeel,

15 HOOFDSTUK 1 OVERNAMEMARKT 19 Uitponden Als uw bedrijf niet te verkopen is of weinig tot geen waarde heeft, overweeg dan om uw bedrijf in stukjes te haken. Op deze manier kunt u individuele onderdelen verkopen (uitponden), maar ook andere zaken als zware machines, het intellectueel eigendom of het onroerend goed. Het liquideren van uw onderneming is meestal een laatste redmiddel om de waarde nog enigszins uit uw bedrijf te halen. maar koopt een al rijdende trein. Een branchevreemd bedrijf zal in tegenstelling tot een concurrent niet zo snel het gekochte bedrijf integreren in de eigen onderneming, omdat de koper nog weinig van de markt weet. Bovendien is uw bedrijf op uw eigen manier al (langere tijd) succesvol in de vertrouwde branche, dus wie weet beter hoe het reilt en zeilt in de markt? Een investeerder is altijd geïnteresseerd in bedrijven met veel groeipotentie. Voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf is deze koper vaak een investeringsmaatschappij. Deze investeerder participeert met het geld van informal investors, grote particuliere beleggers en beleggingsfondsen in bedrijven. Een investeringsmaatschappij zal niet snel het bedrijf zelf gaan leiden. Daarom gaan dit soort deals vaak in combinatie met een overname in de vorm van een management buy-in/buy-out of de investeringsmaatschappij komt zelf met een MBI er/mbo er op de proppen. Deze ondernemer is dan de vent die de tent runt, de investeerder ondersteunt hem op de achtergrond. > Strategische koper VOORDELEN + Hogere verkoopprijs door verwachte synergievoordelen + Korte tot geen inwerkperiode door bekendheid met branche + Grote kans op cash NADELEN - Identiteit, cultuur en bedrijfsnaam verdwijnt door integratie - Concurrentiegevoelige informatie prijsgeven - Soms geen serieuze koper, maar slechts kijker-in-de-keuken > Financiële koper VOORDELEN + Voldoende liquide middelen + Geen inwerkperiode + Grote kans op cash NADELEN - Zien bedrijf als cashcow - Willen dat de ondernemer aanblijft

16 20 HOE VERKOOP IK MIJN BEDRIJF? Voorbereiding Een goede voorbereiding op een bedrijfsoverdracht vergroot de overlevingskans van de onderneming. Het bedrijf bestaat 15 jaar na de overdracht nog steeds met een voorbereidingstijd van: < 2 jaar 25% 2-10 jaar 50% >10 jaar 85% BRON: BEDRIJFSOVERDRACHT IN NEDERLAND, ROBERTO FLÖREN 1.3 Voor u begint Het verkopen van uw bedrijf is een spannend, intensief en vaak ook emotioneel proces. Sterker nog, het wordt waarschijnlijk de grootste deal van uw leven. Bovendien is een overdracht niet in een paar maanden beklonken: vanaf het eerste moment dat een ondernemer aan een bedrijfsverkoop denkt tot aan het ontkurken van de champagne kan wel een periode van enkele jaren zitten. Begin dus op tijd. Voordat u daadwerkelijk uw bedrijf in de etalage zet, is een goede voorbereiding cruciaal. Alle succesvolle bedrijfsoverdrachten hebben namelijk één overeenkomst; de verkopende ondernemer bereidde zich grondig voor door het planmatig opstellen van zijn exit-plan. Het zorgvuldig prepareren van uw bedrijfsverkoop verhoogt de slagingskans aanmerkelijk. Ten eerste omdat u uw bedrijf niet in één dag verkoopt. Ten tweede omdat u dan in de driver s seat zit tijdens het verkoopproces. En ten derde omdat een goede voorbereiding de overlevingskans van uw bedrijf vergroot. Zo n exit-plan bestaat allereerst uit het formuleren van uw verkoopmotieven en de belangrijkste doelstellingen van uw bedrijfsverkoop (zie hoofdstuk 2), vervolgens het uitvoeren van uw exit-plan (zie hoofdstuk 4) en het inventariseren van uw exit-mogelijkheden (zie hoofdstuk 7). U heeft in dit inleidende hoofdstuk een globaal overzicht gekregen van de markt voor bedrijfsovernames en -overdrachten. We hebben vooral de potentiële kopers die voor uw bedrijf in de markt zijn alvast beschreven. Maar it takes two to tango, dus laten we vooral de allerbelangrijkste persoon in dit verhaal niet vergeten: dat bent u namelijk zelf! Zoals gezegd, bereid u voor op een heftige en enerverende periode. Uw familie en vrienden kunnen u steunen en uw adviseurs kunnen u met raad en daad terzijde staan, maar u zult het zelf moeten doen. Uw drive en doorzettingsvermogen zijn uiteindelijk bepalend voor het al dan niet succesvol verkopen van uw bedrijf.

17 HOOFDSTUK 1 OVERNAMEMARKT 21

18 22 PRAKTIJKCASE ALEXANDER DEN BOER VAN OERS CORPORATE FINANCE Als fusie- en overnameadviseur heeft Alexander den Boer de laatste tijd wat meer creativiteit nodig om een deal te maken. Een rechttoe rechtaan bedrijfsverkoop is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer. De grootste uitdaging is momenteel om de verkoop van een bedrijf rond te krijgen. Alexander den Boer (40) is directeur van Van Oers Corporate Finance. Dit Bredase bedrijf begeleidt jaarlijks ongeveer een twintigtal aan- en verkooptransacties in het midden- en kleinbedrijf. Ik merk ook dat eigenaren zelf twijfelen of ze hun onderneming momenteel wel moeten verkopen, vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten. Sommige ondernemers wachten al enkele jaren met de verkoop van hun bedrijf, in de hoop op betere tijden, constateert Den Boer. Hij denkt dat het onder andere een psychologisch aspect is bij de verkoper. Een ondernemer hoorde een aantal jaar geleden dat hij vijf- tot zesmaal de EBITDA voor zijn bedrijf kon krijgen, aldus Den Boer. Zowel die factor als de EBITDA staat bij veel bedrijven onder druk. Stel, dat het oude prijskaartje toen vijf miljoen euro was. Nou, dat is vandaag de dag zeker geen vanzelfsprekendheid meer. Maar dat genoemde bedrag zoemt nog wel rond in zijn hoofd. Creatieve deal Uiteraard lopen bij veel ondernemingen de resultaten terug door de wereldwijde crisis, maar de prijs van een bedrijf wordt nog altijd door twee personen bepaald: verkoper en koper. Opvallend genoeg zijn het niet alleen de strategische of financiële kopers die meer en meer op de overnamemarkt verschijnen, maar juist de MBI-kandidaten. Volgens de fusie- en overnameadviseur is de tijd dat deze categorie als laatste strohalm werd gezien, allang voorbij. Maar een MBI er heeft niet de diepste zakken van alle kopers op de overnamemarkt en een bank ziet vaak een verhoogd risico in deze groep. Hoe financiert een MBI er dan tegenwoordig een overname? Een aantal jaren geleden kon je een serieuze overname van enkele miljoenen bij wijze van spreken

19 HOOFDSTUK 1 OVERNAMEMARKT 23 De prijs van een bedrijf wordt nog altijd door twee personen bepaald: koper en verkoper financieren met een overwaarde van euro op je woonhuis. Den Boer: Dat zegt veel over het financieringsklimaat van toen, maar inmiddels is dat landschap dusdanig veranderd. Om de transactie toch rond te krijgen, richt je de deal wat creatiever in. Zakelijk huwelijk Onderdeel van zo n creatieve deal is een meefinancierende verkoper. Stel, de prijs van bedrijf A is 100. Koper en verkoper richten een bv op die de overnamesom betaalt. De koper brengt 20 in, de verkoper laat 30 achter en de bank financiert 50. De logische aandelenverdeling lijkt dan 40% voor de koper en 60% voor de verkoper. Maar je wilt het stokje overdragen, dus in zo n deal is het niet raar dat koper een aandelenbelang van bijvoorbeeld 60% krijgt en de verkoper een minderheidsbelang van 40%. Bij deze gedeeltelijke bedrijfsverkoop komt vaak een achtergestelde lening om de hoek kijken als financiële bijdrage van de verkoper. Den Boer waarschuwt bij dit soort constructies voor conflictsituaties. Koper en verkoper gaan namelijk een zakelijk huwelijk aan. En in ieder huwelijk kan gedonder voorkomen. Maak goede afspraken over de rolverdeling en zeggenschap van beiden bij een gedeeltelijke overname. Bij een earnout bestaan er denkbaar tegenstrijdige belangen: verkoper wil bijvoorbeeld winstmaximalisatie, terwijl de koper vaak wil investeren. Wat gebeurt er dan als de nieuwe kapitein op het schip een grote machine aanschaft of een extra verkoopmedewerker aanneemt, terwijl dat niet direct de beoogde opbrengsten genereert? Ook operationeel krijgt de verkopende ondernemer een andere rol. Vaak vervult de oude eigenaar de rol van een adviserende commissaris, want de nieuwe vent leidt de tent. In feite staat de verkoper nu langs de zijlijn, iets wat hij niet gewend is. Den Boer: Als je 30 jaar lang rechtsaf gaat en de koper gaat linksaf, dan vind je dat de eerste keer niet erg. De tweede maal denk je: ik zou dat zelf niet doen, de derde keer gaat het irriteren. Maar accepteer het. Dwing wel af dat voor bepaalde besluiten jouw stem doorslaggevend kan zijn. Bescherm je eigen belang als verkoper, want je hebt het roer niet meer in handen.

20 24 HOE VERKOOP IK MIJN BEDRIJF? OM TE ONTHOUDEN OVERNAMEMARKT Afhankelijk van het economische klimaat ligt het aantal bedrijfsoverdrachten tussen de en per jaar. Bedrijfsoverdrachten gebeuren vaak via onderhandse verkoop (familieoverdrachten of verkoop aan werknemer), via het informele circuit van bijvoorbeeld accountants of via fusie- en overnameadviseurs. De MKB-overnamemarkt is niet erg transparant door het vertrouwelijke karakter van de transacties, waardoor goede en volledige informatie over bedrijfsoverdrachten vaak ontbreekt. Er zijn drie soorten transacties bij een bedrijfsoverdracht: een management buy-in, een management buy-out of een strategische overname. Bij een management buy-in neemt een onbekende particulier (MBI er) van buiten het bedrijf de onderneming over. Bij een management buy-out neemt een bekende particulier (werknemer) of meerdere particulieren (managementteam) van binnen het bedrijf de onderneming over. Bij een strategische overname neemt een ander bedrijf de onderneming over, zoals een concurrent, branchevreemd bedrijf of investeerder.

21 2. WAAROM EN HOE VERKOPEN? Een ton meer was voor mij minder belangrijk dan het spoedig verkopen van Eye-wear.nl Bernd Damme oud-eigenaar Eye-wear.nl

22 26 HOE VERKOOP IK MIJN BEDRIJF? Inhoud 2.1 Motieven Persoonlijke redenen Zakelijke redenen 2.2 Wijze van verkoop Betrokkenheid 2.3 Tijdsbestek Timing 2.4 Doelstellingen Exit-plan De praktijk: Bernd Damme, oud-eigenaar Eye-wear.nl 38

23 HOOFDSTUK 2 WAAROM EN HOE VERKOPEN? 27 Op een zondagmiddag schiet het ineens door uw hoofd: u wilt uw bedrijf verkopen. Maar waar komt dat gevoel vandaan en wanneer wil ik mijn onderneming overdragen? Wil ik mijn bedrijf in een keer verkopen of wil ik zelf ook nog een tijdje betrokken blijven? Aan wie zou ik mijn bedrijf kunnen verkopen? En wat ga ik na de bedrijfsverkoop doen? Allemaal vragen waar u als ondernemer toch een keer over na moet denken. Het startpunt van een succesvolle bedrijfsverkoop is het uitstippelen van een exit-plan. Dat klinkt wellicht wat zwaar, maar u zult merken dat een planmatige aanpak essentieel is tijdens het gehele verkoopproces. Uw exit-plan bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte gaat over uzelf. Waarom wilt u uw bedrijf verkopen, op welke manier wilt u afscheid nemen, binnen welke termijn treedt u terug en wat wilt u bereiken met de overdracht. Het antwoord op deze vragen geeft u houvast tijdens het verkoopproces. Bovendien bereidt u zich daarmee emotioneel ook al een beetje voor op de verkoop. Het tweede gedeelte van uw exit-plan richt zich op uw onderneming. Hoe werkt u naar uw exit toe, op welke manier verhoogt u de waarde van uw bedrijf en wat moet u doen binnen uw onderneming om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden? Deze vragen behandelen we in hoofdstuk 4 en 5, waarin u uw onderneming zakelijk verkoopklaar maakt. Het opstellen van een exit-plan hoeft niet allemaal op diezelfde zondagmiddag. Vooral het eerste gedeelte is een emotionele reis die wat soul searching vergt, waarbij u wat gedachtes over uw toekomst op een rijtje zet en gesprekken met uw partner en/of familie voert om uiteindelijk op de juiste bestemming te komen. In dit hoofdstuk geven we u een overzicht van de vier ingrediënten voor het eerste deel van uw exit-plan: waarom wilt u verkopen, hoe gaat u dat doen, binnen welke termijn en wat zijn daarbij uw belangrijkste doelstellingen?

Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers. Peter Rikhof Koen van Santvoord

Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers. Peter Rikhof Koen van Santvoord Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers Peter Rikhof Koen van Santvoord hoe koop ik een bedrijf? Peter Rikhof Koen van Santvoord colofon 2007 Peter Rikhof, Koen van Santvoord Uitgeverij:

Nadere informatie

hoe vind ik een inves - teerder?

hoe vind ik een inves - teerder? hoe vind ik een inves - teerder? Peter Rikhof Wietze Willem Mulder colofon 2011 C365 Business Media Uitgeverij: C365 Business Media, Muiderberg, www.c365.nl Tweede druk, aangepaste versie Ontwerp: Marjolein

Nadere informatie

hoe vind ik een investeerder?

hoe vind ik een investeerder? hoe vind ik een investeerder? hoe vind ik een inves - teerder? Peter Rikhof Wietze Willem Mulder colofon 2011 C365 Business Media Uitgeverij: C365 Business Media, Muiderberg, www.c365.nl Tweede druk,

Nadere informatie

Informal investors. groei, durfkapitaal & bedrijfsovername. voor professionele ondernemers

Informal investors. groei, durfkapitaal & bedrijfsovername. voor professionele ondernemers groei, durfkapitaal & bedrijfsovername Investeerder Wout van der Wijk (l) en ondernemer Jeroen van den Brink (r) Seatme.nl. + Internet 3.0 Een nieuwe hype? Waardecreatie De snelle groei van Sabon Bedrijfswaardering

Nadere informatie

FINANCIERING Crowdfunding wordt volwassen Robert De Boeck Al ruim twintig jaar succesvol investeerder in Nederlandse MKB-bedrijven

FINANCIERING Crowdfunding wordt volwassen Robert De Boeck Al ruim twintig jaar succesvol investeerder in Nederlandse MKB-bedrijven groei, financiering i & bedrijfsovername Top 50 Advocaten kantoren + OUTLOOK 2015 Het wordt een mooi overnamejaar INTERNATIONAAL Airborne scoort met luchtvaart-innovaties FINANCIERING Crowdfunding wordt

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

ONDERNEMEND NETWERKEN

ONDERNEMEND NETWERKEN ONDERNEMEND NETWERKEN - NR.03 - JUNI / JULI 2015 NA WERKTIJD: Financiële planning gaat mis als hebzucht het wint van realiteit Paul Stijns + Straks lekker leven begint door er nu al over na te denken Marcel

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

VIJF MANIEREN OM DIT BOEK TE GEBRUIKEN

VIJF MANIEREN OM DIT BOEK TE GEBRUIKEN VIJF MANIEREN OM DIT BOEK TE GEBRUIKEN 1 Dé zelfstandige bestaat niet, daarom beschrijft hoofdstuk 1 vijf prototypen. Kijk welk type bij je past (dat kunnen er meer zijn, want de typen overlappen deels)

Nadere informatie

Een adviseur moet ook nee durven te zeggen

Een adviseur moet ook nee durven te zeggen Een adviseur moet ook nee durven te zeggen hoewel steeds meer signalen op groen staan, is de MKB-overnamemarkt nog steeds afwachtend. Bovendien lijkt de concurrentie onder adviseurs eerder toe dan af te

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Maart 2015

NIEUWSBRIEF Maart 2015 Geachte relatie, Wat zijn interessante nieuwe gezichtspunten voor ondernemers met betrekking tot een aantal maatschappelijke ontwikkelingen? In deze nieuwsbrief bespreken we er een aantal. Crowdfunding

Nadere informatie

Wij remden zélf de groei JOS, GERARD EN WINFRIED DE SMIT: M2 tandartsen op inspiratie-safari X-ray uw familiebedrijf! Acht vragen over Pre-packen

Wij remden zélf de groei JOS, GERARD EN WINFRIED DE SMIT: M2 tandartsen op inspiratie-safari X-ray uw familiebedrijf! Acht vragen over Pre-packen #02 JUNI 2015 MAGAZINE VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND M2 tandartsen op inspiratie-safari X-ray uw familiebedrijf! Acht vragen over Pre-packen VERRIJKT MET LAYAR JOS, GERARD EN WINFRIED DE SMIT: Wij remden

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkboek voor jonge beleggers Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam Werkboek voor jonge beleggers 1200 Praagse miniatuur (kleine afbeelding in een boek) van een werkplaats voor manuscripten (geschreven boeken) waar de

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015 Inhoud Gebruiksaanwijzing... 3 De Juiste Business... 4 Vragen, Juiste Business!?... 5 Een paar wijsheden om je te stimuleren... 5 Hoe ziet je begroting eruit?... 6 To Do: maak een begroting!... 6 Wat zijn

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03. vier kant boi. In de functionele toepassing krijgen producten betekenis

Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03. vier kant boi. In de functionele toepassing krijgen producten betekenis Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03 vier kant boi In de functionele toepassing krijgen producten betekenis Bol viert 60-jarig bestaan Deze editie van Vierkant Bol valt in uw brievenbus, op

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

ZWAARWEERONDERNEMEN (werkwoord: het managen van een turnaround) 1 jezelf opnieuw uitvinden; kansen pakken; creatief zijn onder druk: ondernemerschap

ZWAARWEERONDERNEMEN (werkwoord: het managen van een turnaround) 1 jezelf opnieuw uitvinden; kansen pakken; creatief zijn onder druk: ondernemerschap ZWAARWEERONDERNEMEN (werkwoord: het managen van een turnaround) 1 jezelf opnieuw uitvinden; kansen pakken; creatief zijn onder druk: ondernemerschap tonen in een zwaarweersituatie 2 beginnen te doen; versneld

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

Het agency risk dilemma.

Het agency risk dilemma. Het agency risk dilemma. Een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen op de organisatie structuur. Begeleider: Dr. F.J. Gosselink P. van Noordenne Mee-lezer: Dr. N.A.F.M.Schreiner 265304 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie