Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop"

Transcriptie

1

2

3 Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen - GOC Hermien Mijnen - GOC Jos Teunen GOC José van Overbeek - GOC GOC 2011

4 4

5 3 4 6 Over Inhoud Voorwoord Afkijken mag Leeswijzer Inleiding Lerende bedrijven Hoofdstuk 1 22 Lerende medewerker Hoofdstuk 2 Wat is leren Leren op de werkplek Leerstijlen en leervoorkeuren De eigen mindset telt Doen en niet doen als lerende 30 Begeleiden van leren Hoofdstuk 3 Waarom begeleiden Leervoorkeuren herkennen Helpen met reflecteren en transfer Beoordelen op de werkplek Doen en niet doen als begeleider Waarom opleiden Wat levert het op Motivatie Kwaliteit van leren vergroten Transfer van bedrijfsopleidingen EVC als strategisch personeelsintrument Doen en niet doen als bedrijf Thema s 36 Literatuur 56 Competenties Motivatie Formeel en informeel leren Breinkennis en talentontwikkeling Generatie leren De stagiair van nu 5

6 6

7 Kwaliteit blijven leveren in een markt waarin enorm veel concurrentie is, vraagt om permanent bijblijven. Of u nu werknemer of werkgever bent, u blijft aan het leren. GOC heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de trends in leren en hoe de kwaliteit ervan zo hoog mogelijk kan zijn. Samen met vertegenwoordigers uit de creatieve industrie is dat vertaald naar bruikbare aanpakken voor in de praktijk. Voor u ligt de publicatie Afkijken mag waarin GOC voor u de nieuwste inzichten over leren op een rijtje zet en u handreikingen biedt om hiermee aan de slag te gaan. Het mogen afkijken, het delen met anderen, is een van deze trends. Leren en ontwikkelen doet u vooral ook samen met uw collega s. Wat zijn dan die nieuwe inzichten en aanbevelingen? We noemen de belangrijkste: De intrinsieke (eigen) motivatie om te leren wordt steeds belangrijker. Het individu komt meer centraal te staan, zowel in de bedrijfsorganisatie als de samenleving. Als bedrijf is dit een factor om rekening mee te houden. Dit kan door bijvoorbeeld de medewerker meer autonomie aan te bieden, door mensen mee te laten denken over de bedrijfsdoelstellingen op lange- en middellange termijn. De nieuwe generatie komt er aan. In de tijd van internetgebruik en de opkomst van de sociale media loopt de huidige generatie voor op de oudere generatie. Sociale media hebben een grote invloed op de creatieve industrie. Benut deze kennis van de jonge generatie, die opgegroeid is met deze mogelijkheden, voor de ontwikkeling van het bedrijf. De oude generatie blijft nog even. Leren is voor zowel de oudere als de jongere generatie belangrijk. Het loont de moeite om de verschillen in de generaties te gebruiken bij het ontwikkelen van opleidingsbeleid. Investeer in begeleiding op de werkplek. Zorg als bedrijf voor ruimte en mogelijkheden in het bedrijf zodat werknemers kunnen leren en het geleerde kunnen toepassen. Begeleiding speelt daarin een cruciale rol. Het verhoogt de effectiviteit van een cursus of training en van het leren op de werkplek. Investeer daarom in opleidingen op het gebied van beoordelen en coachen. Laat een aantal regels los en geef werknemers een kans om hun talenten te ontplooien. Dit vertaalt zich terug in grotere betrokkenheid en kwaliteit van de dienstverlening. Leren begint altijd bij nieuwsgierigheid en de wens het nog beter te doen. Wie niets zoekt, zal ook niets vinden. Laat u dus inspireren door de vele mogelijkheden om de kwaliteit van het leren in uw organisatie te verbeteren. José van Overbeek Jos Teunen 7

8 8

9 In afkijken mag delen we onze kennis over leren in de praktijk. De kennis in dit boekje is verdeeld over drie hoofdstukken en zes thema s. De hoofdstukken geven inzicht in de relatie tussen enerzijds leren en de trends op dit gebied en anderzijds de drie lerende partijen: het bedrijf, de medewerker en de begeleider. De wetenschappelijke onderbouwing, die de basis vormt voor de hoofdstukken, lichten we op overzichtelijke wijze toe in de zes thema s. Om de kennis in uw organisatie toe te passen, heeft GOC een apart werkboek gemaakt, waarin voor ieder hoofdstuk een aantal opdrachten en testen is opgenomen. Deze kunt u direct voor uzelf of uw organisatie gebruiken. Dit werkboek en de individuele testen hieruit kunt u downloaden van onze website. Wilt u na het lezen van deze uitgave nog meer leren over dit onderwerp? Op vertellen wij u graag welke websites wij u aanbevelen. Tot slot heeft GOC de beschikking over een groot aantal instrumenten en overzichten, die eveneens te bereiken zijn via eerdergenoemde website. In deze uitgave treft u de volgende iconen aan: Aan de slag! Uit de praktijk Aan de slag Goed om te weten Goed te weten! Dit kader bevat vragen waarmee u zich op het hoofdstuk kunt voorbereiden om de kennis toe te passen. U vindt ook verwijzingen naar het werkboek. Kortom: voor de lezer die de kennis meteen wil toepassen. De tekst in dit kader biedt aanvullende, vaak theoretische, informatie. Voor de lezer die net iets meer wil weten. Aan de slag Goed om te weten Uit de praktijk! Uit de praktijk Aan de slag Goed om te weten In dit kader geven bedrijven u hun visie op het onderwerp. Voor de lezer die op zoek is naar voorbeelden uit de praktijk. 9

10 10

11 Ieder mens leert tijdens zijn hele leven. Om mee te draaien in de kenniseconomie en de samenleving is het belangrijk dat mensen goed zijn opgeleid en vaardigheden op peil houden. Blijven leren De kranten staan bol van voorbeelden die dit onderstrepen. Om er een paar te noemen: de vergrijzing en de pensionering van de babyboomers. Ook bij scholen is er volop beweging. Wat moet er wel en niet op het lesrooster en hoe bereiden we jongeren voor op een loopbaan waarin veranderingen de regel en een job voor het leven de uitzondering is? Leren is de sleutel tot ontwikkeling en innovatie. Het gaat er dus niet om of we moeten blijven leren, maar hoe we dat goed aan kunnen pakken. GOC heeft onderzoek gedaan naar de factoren, die bepalend zijn voor de kwaliteit van leren in bedrijven. De resultaten delen we in deze uitgave met u, want meer kennis over leren en het toepassen van deze kennis leidt tot vergroting van de kwaliteit van leren in de praktijk. Om u daarbij te helpen, zetten we de nieuwste inzichten op een rijtje. Daarnaast laten we een aantal bedrijven, die hebben meegewerkt aan het onderzoek, aan het woord. Zij informeren u over de trends in het leren en ontwikkelen. Dit boekje is er niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de lerende zelf en voor begeleiders, in de rol van extern adviseur of praktijkopleider in het bedrijf. Doelstellingen Lissabon (OCW, 2007) In 2000 werd tijdens de Europese Raad in Lissabon afgesproken, dat er in 2010 een concurrerende en sociaal hechte Europese kennis samenleving moet bestaan. De lidstaten stelden samen doelstellingen vast, die door ieder land op eigen wijze mogen worden gerealiseerd. De doelen zijn onder andere: minder voortijdige schoolverlaters, meer afgestudeerden in Bètatechnische vakken, meer hoger opgeleiden. Maar er werd ook bepaald dat in ,5 procent van de jarigen deel moet nemen aan onderwijs- en trainingsactiviteiten. De Nederlandse doelstelling is zelfs 20 procent. Het ministerie van OCW besloot om in nauwe samenwerking met andere departementen en relevante partijen nieuwe impulsen voor een leven lang leren te ontwikkelen. Uit de praktijk Aan de slag Goed om te weten 11

12 12

13 Leren in de praktijk staat overal op de agenda, ook binnen bedrijven. Door de technologische ontwikkelingen, enorme informatieversnelling en door de moderne communicatiemiddelen zoals internet, hebben bedrijven een permanente behoefte om bij te blijven. Hoofdstuk 1 Soms organiseert een bedrijf het leren in een klassieke schoolse opleiding. Maar steeds vaker wordt het leren georganiseerd rondom en tijdens het werk. Ook worden medewerkers begeleider van een collega of van een leerling. In dit deel gaan we in op de laatste trends op het gebied van leren in een bedrijf, waarom opleiden zo belangrijk is en hoe er voor gezorgd kan worden dat wat er geleerd wordt beter rendeert. Waarom opleiden Opleiden in het bedrijf heeft een lange traditie. Van oudsher werden vakmensen in het bedrijf opgeleid. Tegenwoordig gebeurt dat vooral via het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, maar nog steeds hebben veel bedrijven wel leerlingen in dienst, die op de werkplek worden begeleid. Naast de leerlingen is opleiden ook voor alle andere medewerkers van groot belang. Want, opleiden heeft een bewezen positief effect op: - De concurrentiepositie van een bedrijf. - De mate waarin een bedrijf in staat is om te anticiperen op de markt met nieuwe innovatieve diensten. - De aantrekkelijkheid van een bedrijf als werkgever. - Flexibiliteit van medewerkers, regelmatig taakverbreding en nieuwe dingen doen, houdt mensen gemotiveerd voor het werk. Toch lijkt het soms lastig om mensen aan het leren te krijgen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Motivatie Stel uzelf voor het lezen van dit hoofdstuk de volgende vragen: 1. Hoe ziet de personeels samenstelling er uit? M/v maar ook boven en onder de 40 jaar. 2. Welke vaardigheden waren 10 jaar geleden belangrijk? Welke nu? Is er verschil? 3. Werken er leerlingen in het bedrijf? 4. Is er verschil te zien in de opleiding van deze leerlingen vergeleken met vijf jaar geleden? 5. Waar wordt opgeleid: in het bedrijf, bij een training/cursus of anders? Hoe zag dat er vijf jaar geleden uit? In de volgende thema s vindt u de theorie over dit hoofdstuk: Organisatieleer en motivatie. Competentiegericht leren. Formeel en informeel leren. Breinkennis en talentontwikkeling. Generatieleren. om te leren blijkt de meest belangrijke oorzaak. Opleidingsdeskundige Joseph Kessels zei het al: je kunt niet slim worden tegen je zin. Als de motivatie ontbreekt, is het bijna onmogelijk om te leren. Bedrijven in de creatieve industrie geven aan dat het belangrijk is dat de verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen bij de Uit de praktijk Aan de slag Goed om te weten te weten praktijk Goed om slag de Aan 13

14 medewerker zelf ligt. Daarnaast is het noodzakelijk dat het geleerde direct toepasbaar is op de werkplek. Want is het geleerde niet toe te passen, dan vervliegt het weer snel. Meestal zijn er verschillende generaties binnen een bedrijf. Bij elke generatie hoort een ander leerpatroon, een en hetzelfde traject kan dus wel eens totaal verschillend uitpakken. Zo laten bedrijven vaak kansen liggen. Door generatieverschillen bewust te benutten of door de inzet van nieuwe kennis (bijvoorbeeld uit hersenonderzoek over hoe jongeren of ouderen het beste leren) kan er meer resultaat worden behaald op leergebied. Uiteindelijk komt dit ten goede van de bedrijfsresultaten. Bezint eer ge begint! Voor bedrijven is het belangrijk dat ze zich voor de start van een leertraject realiseren wat het (bedrijfs)doel is en hoe zich dat terugvertaalt op de werkplek in gedrag. Ook de lerende zelf en de begeleider doen er goed aan van te voren hun doelen scherp te stellen. Wat levert het op Het doel van scholing kan vooral zijn gericht op de uitvoering van bestaande taken en werkzaamheden, maar ook op nieuwe inzichten en vaardigheden om mee te kunnen groeien met de markt. Het bieden van faciliteiten voor opleidingen loont ook om mensen flexibel te houden. Een groot bedrijf met een HRM afdeling lukt het vaak wel om gericht te investeren in opleiden. Bij kleinere bedrijven is er over het algemeen minder tijd en geld voor opleidingen beschikbaar. Echter de wereld verandert snel, zeker in de creatieve industrie. Toegevoegde waarde leveren wordt steeds belangrijker. Deze toegevoegde waarde kunt u alleen leveren als u investeert in uw mensen door opleiding en ontwikkeling. We onderscheiden verschillende soorten opleidingen binnen bedrijven: - Taalopleidingen. - Vakopleidingen in de vorm van BBL trajecten of functionele bijscholingen. - Managementopleidingen. - Trainingen om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, zoals timemanagement of communicatie vaardigheden. Om de effectiviteit van een opleiding of training te vergroten, moeten de condities van te voren duidelijk zijn. Er zijn een aantal methodieken die daarvoor BBL - Beroepsbegeleidende leerweg Leerlingen zijn primair werknemer van een bedrijf, dat hun opleiding verzorgt. Gemiddeld een dag per week gaan zij naar school om aanvullend onderwijs te volgen. Uit de praktijk Aan de slag Goed om te weten 14

15 gebruikt kunnen worden. Zo is er de Monitor Rendement Bedrijfsopleidingen en zijn er de evaluatieniveaus van Kirkpatrick. Met dit soort meetinstrumenten is in bepaalde gevallen een direct rendement van opleiden te meten. Zo leidt het leren werken met een bepaalde machine in de praktijk direct tot rendement, omdat er minder fouten worden gemaakt, er sneller wordt gewerkt enzovoort. Het gebruik van dit soort meet instrumenten leert ons ook dat de aansluiting tussen leren en toepassen zeer nauw luistert. Als iemand perfect leert werken met een bepaalde machine, maar in het bedrijf wordt met een ander type of volgens een andere procedure gewerkt, dan is er ook geen rendement van het leren te meten. Dat geldt niet alleen voor de technische randvoorwaarden. Ook in een bedrijf waarin het geleerde niet mag worden toegepast (past niet bij jouw functie, doen we volgend jaar pas ) of er geen belang aan wordt gehecht (op de oude manier ging het ook goed ) is het rendement van opleiden laag. Een positief leerklimaat is de eerste voorwaarde voor rendement van leren. Als er een cultuur is waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is, stijgt het rendement van leren. Hieronder de belangrijkste condities voor een hoger rendement van bedrijfsopleidingen: Er is goed in kaart gebracht wat er geleerd moet worden en wie wat moet weten. De keuze voor training intern, extern of beiden is bepaald. De begeleiding is helder, eenduidig en gericht op toepassingen. De evaluatiemethode en/of de toepassingen zijn duidelijk. Fouten maken mag! Het bedrijf onderkent het belang van opleiden (leerklimaat). De communicatie is helder over de te behalen resultaten en deze zijn gekoppeld aan functionerings- en beoordelings gesprekken. Bekend is wie de coördinatie doet. Begeleiden en coachen van medewerkers op de werkplek wordt gemotiveerd. Motiveren van medewerkers om resultaat te behalen, is geregeld door het geleerde toe te passen. En niet te vergeten: successen vieren wanneer resultaten zijn behaald. Werken met evaluaties geeft informatie over wat u de volgende keer anders zou kunnen doen. Het beste is een checklist te gebruiken voordat u een opleiding inkoopt of uitvoert. Dit kan eenzelfde lijst zijn als de lijst die u gebruikt om te evalueren. Het zorgt ervoor dat u als bedrijf de vinger aan de pols houdt. Zo heeft u scherp wat u verwacht aan resultaten en kunt u bewaken dat de gevolgde opleidingen gekoppeld blijven aan de bedrijfsdoelstellingen. Daarbij geeft het vantevoren aandacht geven aan de condities een realistischer beeld van wat u zelf kunt doen om de opleiding tot een succes te maken. Het geeft u een beeld van het aantal begeleidingsuren en wat de investering is wanneer u medewerkers wilt opleiden voor coach op de werkplek. Een aanrader is het onderzoeken van uw eigen leergeschiedenis als organisatie: wat hebben we eerder gedaan, wat werkte voor ons en welke elementen kunnen we hiervan gebruiken bij een volgend traject. Door dit systematisch toe te passen, wordt de kans op succesvolle implementatie vergroot. 15

16 Motivatie: de sleutel tot succes Je kunt niet slim worden tegen je zin. Deze uitspraak van opleidingsdeskundige Joseph Kessels geeft in een notendop het belang van motivatie aan bij leren en ontwikkelen. Een bedrijf dat echt werk wil maken van leren geeft veel aandacht aan het motiveren van werknemers. Motivatie is te definiëren als de wil om proactief een oplossing te zoeken voor problemen in het werk of daar buiten en door te zetten tot er een antwoord is gevonden. Afbeelding 1 Sturing Sturing van bovenaf is meestal gekoppeld aan een statische werkomgeving. Dat is een werkomgeving waarin niet al te veel verandert zoals bijvoorbeeld werken aan de lopende band. In het geval van dergelijke top-down sturing is vaak sprake van weinig vakmanschap bij medewerkers. Na een inwerkperiode is het meestal al mogelijk om de werkzaamheden te verrichten. In een omgeving waarin veel verandert en waar het vakmanschap belangrijker is, is de mate van zelfsturing veel groter. Tussen motivatie en de mate waarin mensen zelfsturend zijn, zit een relatie. Mensen die zelf kunnen bepalen hoe ze hun werk organiseren, blijken ook meer gemotiveerd aan het werk te zijn. Omgeving Vakmanschap Sturing Zelfsturing Statisch Gemiddeld Dynamisch Beperkt Gemiddeld Professional Het management kan deze wetenschap benutten. In een bedrijf waar mensen een hoge mate van vakmanschap bezitten, zijn resultaatafspraken te maken. Door medewerkers vooral te faciliteren en te stimuleren dat het initiatief vanuit de medewerkers komt, wordt de drive die mensen toch al hebben benut. Taak gerichte sturing Resultaat gerichte sturing Het spreekt vanzelf dat de omgeving waarin het werk wordt verricht van grote invloed is op de motivatie van een medewerker om zelf oplossingen te zoeken. In boven staand schema wordt het verband tussen de omgeving en het vakmanschap gerelateerd aan de mate waarin mensen zelfsturend zijn. In dit model zijn 2 situaties onder scheiden: met sturing van bovenaf vanuit een manager en zelfsturing vanuit de medewerker. In organisaties daarentegen waarbij er een hoge mate van taakgerichte sturing is en het vakmanschap beperkt is, (denk daarbij bijvoorbeeld aan het invoeren van gegevens in een pc), kan het management de motivatie verhogen door positieve aandacht (complimenten geven), maar ook door een beloning in het vooruitzicht te stellen (Pink 2010). De regel is dat in complexe, snel veranderende omgevingen het geven van autonomie en eigen verantwoordelijkheid het meest effectief is om de motivatie te vergroten (Pink 2010). 16

17 Kwaliteit van leren vergroten In een organisatie zijn leerlingen werkzaam die het vak nog moeten leren en medewerkers die het vak al beheersen. Bij deze laatste groep gaat het vooral om het verdiepen en verbreden van hun vaardigheden. Leerlingen volgen vaak ook nog een opleiding om de theoretische kennis onder de knie te krijgen. De werkplek is dan een praktijkleerplaats, waarbij van het bedrijf een actieve rol bij de ondersteuning van het leren wordt gevraagd: - Wil een leerling rendement hebben van zijn opleiding, dan is goede begeleiding op de werkplek noodzakelijk. Dat betekent dat een leerling altijd tijd kost. Hij heeft een goed vakvoorbeeld nodig, maar ook iemand die hem kan uitleggen wat hij nu geleerd heeft, waar hij dingen anders kan doen en wat hij op school kan vragen. - Het mbo onderwijs is competentiegericht ingericht. Dat wil zeggen dat competenties, het geheel van kennis, vaardigheden, houding en gedrag, worden aangeleerd. Een deel van de compe tenties gaat over werkgedrag. Dit is de verantwoorde lijkheid van het leerbedrijf. Vaak wordt van het leerbedrijf ook een bijdrage verwacht in de toetsing en beoordeling van de competenties. Hierdoor worden ook aan de praktijkopleider specifieke eisen gesteld. - Actief leren werkt het beste. Voor leerlingen is dit ervaring opdoen in het bedrijf en een bijdrage leveren aan het productieproces. Voor medewerkers die al werkzaam zijn in een bedrijf geldt grotendeels hetzelfde: ook zij moeten worden Afbeelding 2 Actief leren levert effect op Effect van een activerende en traditionele instructie gericht op het begrijpen van de begrippen kracht, acceleratie en snelheid. Bron: Laws et al. (1999) Kracht Acceleratie Snelheid Na nieuwe methode Na traditionele methode Voor instructie begeleid, de kans krijgen om actief met het geleerde bezig te zijn en ook voor hen geldt dat positieve voorbeelden stimuleren. Bij deze groep spelen nog andere aspecten een rol, die de kwaliteit van leren vergroot. Zo is de leeftijd van belang en de afstemming van het aanbod van bedrijfsopleidingen op de behoeften van de medewerker. Het herkennen van talenten bij medewerkers en daar als manager op sturen is van grote waarde. Niet alleen voor het bedrijf maar ook om de motivatie van de medewerker te vergroten. Vooraf rekening houden met toepassing naar de werkplek toe helpt. Aandacht voor de toepasbaarheid zorgt er ook voor dat het bedrijf als geheel profiteert van opleidingsactiviteiten. 17

18 Transfer van bedrijfsopleidingen Met transfer wordt bedoeld de mate waarin het geleerde toegepast kan worden in het dagelijkse werk. Veel formele opleidingen kennen een lage transferwaarde. De kennis die is opgedaan tijdens een training kan nauwelijks worden gebruikt bij de uitoefening van het eigen werk. Om een inschatting te kunnen maken van de situatie in uw bedrijf, is het goed om vooraf te kijken wat er eigenlijk geleerd moet worden. Gaat het bijvoorbeeld om een bepaald werkproces dat zeer exclusief is voor uw bedrijf en dagelijks wordt gebruikt, dan zal de transferwaarde hoog zijn. Deze kennis is vaak niet toepasbaar in een ander bedrijf. Naarmate het geleerde meer algemeen is, gaat de transferwaarde naar beneden en de toepasbaar heid in De motivatie van de deelnemer is een belangrijke factor en een hoge motivatie vergoot de transferwaarde (het toepassen van het geleerde op de werkplek). Uit de praktijk Gerichte ondersteuning en het herinrichten van de organisatie doordat er nieuwe kennis en vaardigheden zijn aangeleerd, is bijna voorwaardelijk om niet terug te vallen in de oude routines. meerdere situaties omhoog. Denk bijvoorbeeld aan een managementopleiding. Elk bedrijf wil er zeker van zijn dat hetgeen geleerd wordt, ook toepasbaar is in het werk. Ondersteuning op de werkplek kan de transferwaarde verhogen, zoals: - Instrumentele ondersteuning: met een computerprogramma of een machine die gebruikt wordt. - Informationele ondersteuning: door checklisten aan te bieden die horen bij het nieuw geleerde of een website in te richten waar informatie en hulp gevraagd kan worden. - Emotionele ondersteuning: hierbij gaat het vooral om het steunen van een werknemer bij het opdoen van nieuwe ervaringen. - Waardering door de leidinggevende. Vooral informationele en instrumentele ondersteuning helpen bij het toepassen van het geleerde op de werkplek. Een goede voorlichting en het ter beschikking stellen van de juiste instrumenten door het bedrijf leveren een positieve bijdrage aan het leren van de werknemers. Grote betrokkenheid van de leidinggevende is natuurlijk ook belangrijk, maar dan moet dit wel aansluiten bij de cultuur in de organisatie Aan de slag en de individuele Goed om behoefte van te weten medewerkers. Als daar geen rekening mee wordt gehouden, kan deze ondersteuning soms zelfs averechts werken en beter achterwege blijven (Teunen 2010). 18

19 EVC als strategisch personeelsinstrument De werkplek fungeert als een krachtige omgeving voor leren. Vaak leren mensen meer van het doen van het werk, dan van een formele opleiding of cursus. Om te meten wat medewerkers al weten, kan een bedrijf er voor kiezen EVC in te zetten. Met deze informatie is het mogelijk een opleiding te verkorten en het zorgt voor betere doorstroommogelijkheden. EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Deze competenties kunnen zijn opgedaan op de werkplek, bij vrijwilligerswerk, een opleiding of een combinatie van deze drie. Bij een EVC procedure worden de verworven competenties gemeten met behulp van een landelijk erkende standaard. Bij positief resultaat komt men in aanmerking voor een ervaringscertificaat. Met dit certificaat krijgt de werkgever en de werknemer een duidelijk beeld wat de medewerker kan. Doen en niet doen als bedrijf Het verhogen van de kwaliteit van opleiden is in dit hoofdstuk aan bod gekomen. Wij geven u nog een aantal aanbevelingen afkomstig uit eigen onderzoek en uit de praktijk. Doen: Zorg dat alle medewerkers blijven leren om de concurrent bij te houden en flexibel te blijven in alle leeftijdsfasen. Stel projectteams samen waarin meerdere generaties met elkaar samenwerken. Geef regelmatig complimenten aan medewerkers en voer coachingsgesprekken. Geef ruimte aan vakspecialisten om eigen werk en ontwikkeling in te richten. Gebruik sociale media en innovatieve technieken. Zet hierbij jongeren in. Niet te veel sturen vanuit het management, laat mensen hun eigen oplossingen vinden. Formele opleidingsmogelijkheden bieden, is van belang voor de toekomst van werknemers. Het vergroot de mobiliteit. Uit de praktijk Laat mensen meedenken over hun ontwikkeling. Jong en oud verdient respect: geef jong de ruimte en respecteer successen uit het verleden. Zet sociale media in in het kader van kennisdeling. Zorg voor een zekere mate van zelfregulatie bij werknemers. Kies bewust voor een gemêleerd personeelsbestand (jong en oud door elkaar). Aan de 19

20 Aan de slag praktijk Goed om te weten Zorg dat medewerkers actief bezig zijn met leren. Regel goede begeleiding op de werkplek. Vergroot de transfermogelijkheden door de werkplek zo in te richten dat het geleerde direct in de praktijk kan worden gebracht. Geef als leidinggevende het goede voorbeeld. Zorg voor een brede inzetbaarheid. Laat mensen uit de organisatie meedenken. Niet doen: Laat ouderen niet leren of geen cursus volgen. Kies uitsluitend voor traditionele, schoolse opleidingen. Kies voor de veilige weg van de ervaring. Bepaal als leidinggevende wat er geleerd moet gaan worden, zonder medewerkers de ruimte voor eigen inbreng te geven. Geef teveel sturing. Geef medewerkers geen inzicht in strategische bedrijfsissues. Denk top-down. Verplicht mensen tot leren. Geef geen aandacht of toon geen interesse. Vermijd te smalle functies. In het werkboek treft u een aantal oefeningen en testen aan. U kunt ze gebruiken om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van de medewerkers en het leren in uw bedrijf. Quickscan competentiemanagement: om een eerste indruk te krijgen over het nut en de noodzaak van competentiemanagement in uw bedrijf. ROI niveaus Kirkpatrick: met behulp van de niveaus van Kirkpatrick kunt u opleidingsdoelen en transferdoelen formuleren. Evaluatieformulier trainingen: voorbeeld vooraf van een goede evaluatie. 20

21 Aantekeningen 21

22 22

23 Leren is een actief proces van inspannen en doen. Leren gaat met vallen en opstaan. Dat geldt voor het leren van een nieuwe vaardigheid, maar ook voor het opnemen van leerstof. Alleen passief lezen of luisteren is niet voldoende om echt iets nieuws te leren. Hoofdstuk 2 Hoe belangrijk de docent ook is, de student moet het uiteindelijk echt zelf doen. De resultaten van leren zijn rechtstreeks afhankelijk van de (leer)activiteit van de lerende zelf. Hoe u vroeger leerde, kan u veel vertellen over de mogelijkheden die u nu heeft om in uw eigen bedrijf te leren. Zelfs de manier waarop u dit boek leest: van voor naar achter of alleen de oefeningen of de theorie, kan u inzicht geven in uw voorkeur bij het leren. We laten zien dat deze kennis u helpt om beter te gaan leren. Dit deel gaat over de lerende medewerker en wat hem helpt bij het leren in bedrijven. We geven eerst een definitie van leren en gaan vervolgens in op het leren op de werkplek. Ook een uitleg van leerstijlen en leervoorkeuren vindt u in dit deel terug. Wat is leren Leren begint met ik weet het niet of ik kan het niet. Als de stap gezet wordt om te zoeken naar een oplossing, gaan mensen leren. Onze taal gebruikt leren in twee betekenissen. Het woord leren wordt gebruikt voor het leren van uzelf en voor het doceren/leren van anderen. Dit maakt het soms verwarrend. Het lijkt wel of we iemand anders iets kunnen leren. Maar meestal bedoelen we dat we iemand iets uitleggen, iets vertellen of voordoen, waardoor de ander Stel uzelf voor het lezen van dit hoofdstuk de volgende vragen: 1. Hoe wordt er geleerd in uw bedrijf? Trainingen? Op de werkplek? 2. Wat is uw voorkeursstijl om te leren? 3. Ziet u overeenkomsten tussen hoe u nu leert en hoe u vroeger op school leerde? 4. Wat kan een leidinggevende doen om het leren bij u te stimuleren? 5. Heeft het leren van u een relatie met de ontwikkeling van het bedrijf? In de volgende thema s vindt u de theorie over dit hoofdstuk: Generatieleren. Praktijkleren. Toepassen van breinleren en talentontwikkeling. Formeel en informeel leren Ȧan de slag Uit de praktijk Goed om te weten wellicht iets leert. Een garantie daarvoor is er echter niet, het is de lerende die iets kan en wil gaan leren. Leren is daarom gelijk te stellen aan ontwikkelen of veranderen. Leren zorgt er voor dat het gedrag verandert. Dit gebeurt in allerlei mogelijke situaties, het kan op school maar ook thuis of op het werk zijn. In afbeelding 3 te weten praktijk Goed om slag de Aan 23

24 is te zien op welke manieren iemand allemaal kan leren. Het kan leren door theorie zijn, leren door oefenen, leren door ontmoeting en leren door reflectie. Actief bezig zijn met leren, vraagt deelnemen aan cursussen, veel oefenen en contact met anderen. Bij reflectie kijkt de lerende samen met een begeleider naar de betekenis van alle ondernomen acties. Door wat afstand te nemen, ontstaat een beter zicht op wat u doet, waarom u het op deze manier doet en wat dit betekent voor een volgende keer. Het is niet voor niets dat het moderne onderwijs veel meer aandacht geeft aan alle vormen van leren dan alleen aan kennisoverdracht. Door zowel de theorie te verkennen, veel te oefenen, er met mensen over te praten en te reflecteren en dit regelmatig te doen, is iemand actief bezig met leren. Het geleerde blijft niet alleen beter hangen in het geheugen, het wordt echt iets van uzelf. Afbeelding 3: Manieren om te leren Leren door theorie (cursus/reader) Leren door oefenen (cursus/portfolio/op werkplek) Leren door ontmoeting (cursus, e-learning, nieuwsgroepen) Leren door reflectie (intervisie/procesbegeleiding/discussie) Vertrouwde context Leren = Actie Leren: gewoon doen Vertrouwde context Leren op de werkplek Studenten in het beroepsonderwijs komen als stagiair leren in het bedrijf. Ze krijgen opdrachten, begeleiding en beoordelingen. Zij leren actief en worden gedwongen na te denken over wat ze meemaken en nieuw gedrag aan te leren. Ook wie al langer op dezelfde werkplek zit, blijft leren. Er zijn altijd dingen die veranderen of beter kunnen. Maar op de werkplek wordt niet altijd gedacht vanuit dit weten of kunnen we beter doen. Er wordt niet altijd gezocht naar de beste oplossing die werkt. Veel vaker wordt de eerste de beste oplossing voor een probleem gekozen. Er moet immers geld verdiend worden. Leren kan daarom ook afleren betekenen. In een situatie waarin het al snel goed genoeg is en een cultuur is van zo doen we dat hier nu eenmaal niet, wordt weinig geleerd. 24

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Een rol van betekenis

Een rol van betekenis Een rol van betekenis Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het primaire proces in het mbo Eva Voncken Flora Breemer Colofon Een rol van betekenis; Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo Over leerloopbanen en loopbaanleren Loopbaancompetenties in het (v)mbo F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker Februari 2006 Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: Samenwerkende brancheorganisaties beroepsonderwijs

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie