Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Gemeente Roermond Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Mei 2016 Projectnummer: Correspondentienummer: DH

2 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 DIENSTVERLENING DOOR DE CHAUFFEURS 2 HOOFDSTUK 2 ERVARING DUUR VAN DE REISTIJD 4 HOOFDSTUK 3 BEREIKBAARHEID EN CONTACT MET VERVOERDER 5 HOOFDSTUK 4 DIENSTVERLENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE ROERMOND EN ERVARING MET KLACHTEN Dienstverlening Leerlingenvervoer gemeente Roermond Ervaring met klachten 6 HOOFDSTUK 5 SUCCES- EN VERBETERPUNTEN VAN DE GEBRUIKERS Belangrijkste punt dat goed gaat Belangrijkste punt dat beter kan 9 BIJLAGE 1 ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN RESPONS 11

3 Inleiding In het kader van het opnieuw aanbesteden van het leerlingenvervoer wenst de gemeente Roermond inzicht te krijgen in de tevredenheid over en ervaringen met het leerlingenvervoer. Hiervoor heeft zij BMC Onderzoek de opdracht gegeven een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder de gebruikers van het leerlingenvervoer in Roermond. In mei 2016 zijn de ouders/verzorgers van alle 251 leerlingen die op dat moment gebruikmaakten van het vervoer aangeschreven met het verzoek deel te nemen aan het onderzoek. Respondenten konden de vragenlijst op papier of via internet invullen. Uiteindelijk hebben 76 van de 251 aangeschreven inwoners de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 30% wat een gebruikelijk responspercentage is voor dergelijk onderzoek. Gebruikers zijn vragen gesteld over de volgende onderwerpen: Bejegening chauffeur. Ervaren duur van de reistijd. Tijdig ophalen. Bereikbaarheid van de vervoerder. Contact met en informatievoorziening door vervoerder. Omgang met en afhandeling van klachten. Verbetersuggesties vanuit klanten voor de vervoerder. Per onderwerp konden respondenten hun antwoorden aanvullen en/of toelichten in een open schrijfvak. De respons per vervoerder is ongelijk verdeeld. In dit rapport tonen wij (waar het resultaten over een vervoerder betreft) in eerste instantie de resultaten van alle respondenten samen. Vervolgens tonen wij vereenvoudigde resultaten per vervoerder. De lezer dient hierbij wel rekening te houden dat de resultaten voor Conexxion en Klomp Groepsvervoer slechts indicatief zijn. Ook dient de lezer er rekening mee te houden dat de cijfers in de tabellen met resultaten per vervoerder niet vergelijkbaar zijn met de figuren van alle respondenten samen. Tabel 1 Respons per vervoerder Aantal respondenten Conexxion 3 Munckhof 58 Klomp Groepsvervoer 11 Onbekend (vraag niet ingevuld) 4 Totaal 76 1/17

4 Hoofdstuk 1 Dienstverlening door de chauffeurs Respondenten zijn de volgende vijf stellingen voorgelegd over de chauffeur: De chauffeur helpt mijn kind altijd met in- en uitstappen als dat nodig is. De chauffeur staat mij altijd netjes en vriendelijk te woord. De chauffeur staat mijn kind altijd netjes en vriendelijk te woord. De chauffeur ziet goed toe op het gebruik van gordels. De chauffeur rijdt correct en voorzichtig. Respondenten konden aangeven in hoeverre zij het hier mee eens of mee oneens waren. In figuur 1 tonen wij de resultaten. Figuur 1 Stellingen dienstverlening chauffeur 1 De chauffeur helpt mijn kind altijd met in- en uitstappen als dat nodig is 49% 38% 8% 6% De chauffeur staat mij altijd netjes en vriendelijk te woord 60% 38% 1% 1% De chauffeur staat mijn kind altijd netjes en vriendelijk te woord 52% 45% 1% 1% De chauffeur ziet goed toe op het gebruik van gordels 59% 34% 7% De chauffeur rijdt correct en voorzichtig 56% 37% 6% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Mee oneens Helemaal mee oneens De respondenten zijn het bijna allemaal eens met de stelling dat de chauffeur hen altijd netjes en vriendelijk te woord staat. Relatief gezien zijn respondenten het minder vaak eens met de stelling dat de chauffeur hun kind altijd helpt met het in- en uitstappen als dat nodig is. 1 De percentages zijn afgerond op hele getallen. Hierdoor kan het voorkomen dat het totaal optelt tot bijvoorbeeld 101% of 99%. 2/17

5 In onderstaande tabel tonen wij per vervoerder het percentage respondenten dat het (helemaal) eens is met de stelling. 2 Per vervoerder tonen wij ook het aantal respondenten (de N ). Tabel 2 Stellingen per vervoerder Conexxion (N=3) Munckhof (N=57) Klomp Groepsvervoer (N=11) De chauffeur helpt mijn kind altijd met in- en uitstappen als dat nodig is 67% 89% 67% De chauffeur staat mij altijd netjes en vriendelijk te woord 100% 98% 91% De chauffeur staat mijn kind altijd netjes en vriendelijk te woord 100% 96% 100% De chauffeur ziet goed toe op het gebruik van gordels 67% 94% 90% De chauffeur rijdt correct en voorzichtig 100% 90% 100% 2 De categorieën helemaal mee eens en mee eens zijn hier gecombineerd. 3/17

6 Hoofdstuk 2 Ervaring duur van de reistijd Respondenten zijn de volgende drie vragen voorgelegd over hun tevredenheid over: de reistijd van hun kind; het op tijd op school komen; op de afgesproken tijd thuis komen. Respondenten konden aangeven of zij hier zeer tevreden, tevreden, neutraal, ontevreden of zeer ontevreden over waren. Figuur 2 Tevredenheid reistijd 3 De reistijd van uw kind? 21% 58% 14% 3% 5% Het op tijd op school komen 28% 63% 6% 3% Op de afgesproken tijd thuis komen 23% 59% 14% 1% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Respondenten zijn het meest tevreden over het op tijd op school komen van hun kind, gevolgd door het op de afgesproken tijd thuis komen. Relatief iets minder tevreden zijn respondenten over de reistijd van hun kind. Tabel 3 Tevredenheid reistijd per vervoerder Conexxion (N=3) Munckhof (N=57) Klomp Groepsvervoer (N=10) De reistijd van hun kind 100% 82% 50% Het op tijd op school komen 100% 91% 89% Op de afgesproken tijd thuis komen 100% 81% 80% 3 De percentages zijn afgerond op hele getallen. Hierdoor kan het voorkomen dat het totaal optelt tot bijvoorbeeld 101% of 99%. 4/17

7 Hoofdstuk 3 Bereikbaarheid en contact met vervoerder Respondenten is een aantal vragen gesteld over de tevredenheid met de bereikbaarheid van de vervoerder en het contact met de vervoerder. Respondenten is gevraagd hoe tevreden of ontevreden zij zijn over: de tijden waarop zij kunnen bellen met de vervoerder; de telefonische wachttijd; de vriendelijkheid van de telefonist/telefoniste; de manier waarop hun vragen worden beantwoord. Respondenten konden aangeven of zij hier zeer tevreden, tevreden, neutraal, ontevreden of zeer ontevreden over waren. Figuur 3 Tevredenheid bereikbaarheid en contact 4 De tijden waarop u kunt bellen met de vervoerder 23% 59% 15% 3% 1% De telefonische wachttijd 22% 57% 15% 1% 5% De vriendelijkheid van de telefonist/telefoniste 22% 49% 21% 5% 3% De manier waarop uw vragen worden beantwoord 23% 50% 14% 11% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Respondenten zijn het meest tevreden over de tijden waarop zij kunnen bellen met de vervoerder, gevolgd door de telefonische wachttijd. Tabel 4 Tevredenheid bereikbaarheid en contact per vervoerder Conexxion (N=3) Munckhof (N=58) Klomp Groepsvervoer (N=11) De tijden waarop u kunt bellen met de vervoerder 67% 84% 64% De telefonische wachttijd 100% 81% 55% De vriendelijkheid van de telefonist/telefoniste 100% 74% 45% De manier waarop uw vragen worden beantwoord 100% 75% 45% 4 De percentages zijn afgerond op hele getallen. Hierdoor kan het voorkomen dat het totaal optelt tot bijvoorbeeld 101% of 99%. 5/17

8 Hoofdstuk 4 Dienstverlening Leerlingenvervoer gemeente Roermond en ervaring met klachten 4.1 Dienstverlening Leerlingenvervoer gemeente Roermond De gemeente Roermond heeft respondenten ook vragen gesteld over de ervaringen met de eigen afdeling Leerlingenvoervoer. Klanten zijn de volgende vier vragen voorgelegd: Hoe tevreden of ontevreden bent u over: de deskundigheid van de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente? de vriendelijkheid van de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente? de duidelijkheid van de informatie die u van de gemeente krijgt over leerlingenvervoer? de manier waarop uw vragen worden beantwoord? Respondenten konden aangeven of zij hier zeer tevreden, tevreden, neutraal, ontevreden of zeer ontevreden over waren. Figuur 4 Dienstverlening Leerlingenvervoer gemeente Roermond 5 De deskundigheid van de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente 29% 54% 17% De vriendelijkheid van de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente 33% 52% 14% De duidelijkheid van de informatie die u van de gemeente krijgt over leerlingenvervoer 30% 53% 14% 3% 1% De manier waarop uw vragen worden beantwoord 31% 56% 8% 4% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Het meest tevreden zijn respondenten over de vriendelijkheid van de medewerker leerlingenvoervoer van de gemeente, gevolgd door de deskundigheid van de medewerker. 4.2 Ervaring met klachten Aan alle respondenten is gevraagd of zij in de afgelopen 6 maanden één of meerdere klachten hebben ingediend met betrekking tot het leerlingenvervoer. Veertien respondenten hebben naar eigen zeggen een of meerdere klachten ingediend. Tien respondenten geven 5 De percentages zijn afgerond op hele getallen. Hierdoor kan het voorkomen dat het totaal optelt tot bijvoorbeeld 101% of 99%. 6/17

9 aan (onder andere) bij de vervoerder een klacht te hebben ingediend en acht respondenten (onder andere) bij de gemeente. Aan de klanten die een klacht hebben ingediend is gevraagd hoe duidelijk of onduidelijk zij de reactie op hun klacht vonden. Let wel; niet alle 14 respondenten die hebben aangegeven een klacht te hebben ingediend hebben consequent alle vervolgvragen ingevuld. Hierdoor wisselt de N per vraag. Tabel 5 Reactie op uw klacht Aantal Heel duidelijk 0 Duidelijk 5 Neutraal 2 Onduidelijk 4 Zeer onduidelijk 2 Tabel 6 Tevredenheid afhandeling klacht Aantal Zeer tevreden 0 Tevreden 2 Neutraal 2 Ontevreden 5 Zeer ontevreden 4 Tabel 7 Heeft u de indruk dat uw klacht goed is begrepen? Aantal Mijn klacht is goed begrepen 3 Mijn klacht is gedeeltelijk begrepen 2 De kern van mijn klacht is niet goed begrepen 3 7/17

10 Hoofdstuk 5 Succes- en verbeterpunten van de gebruikers Aan het eind van de vragenlijst is aan alle respondenten gevraagd het voor hen belangrijkste punt te noemen dat goed gaat met het leerlingenvervoer, gevolgd door het voor hen belangrijkste punt dat beter kan aan het leerlingenvervoer. Wij groeperen de antwoorden voor zover mogelijk naar onderwerp. 5.1 Belangrijkste punt dat goed gaat Chauffeur Aardige chauffeurs. De chauffeur is het enige positieve bij [vervoerder]. Ik kan eropaan dat de vaste chauffeur iedere dag op tijd voor de deur staat. De aanstelling van chauffeur [naam] heeft een wereld van verschil gemaakt. Vriendelijke chauffeur. Ik vind continuïteit belangrijk. Niet elke week een andere chauffeur. Zeer tevreden De vriendelijkheid en behulpzaamheid van zowel de chauffeurs als telefonistes. Zelfde vervoerder dat is fijn. Het lief zijn met de kids. Dat de chauffeur de deur opendoet voor de kinderen dat ze uit kunnen stappen Altijd dezelfde chauffeur. Het contact met chauffeur en ouders. Op tijd Chauffeur komt onze zoon altijd op tijd rond hetzelfde tijdstip afhalen bij opstapplaats. Hij komt op tijd op school. Altijd netjes op tijd en als er iets veranderd wordt dit netjes op tijd vermeld. Ze zijn altijd op tijd. Op tijd komen en dat chauffeur blijft wachten totdat kind binnen is. Bus komt op tijd. Altijd op tijd. Veiligheid, vertrouwen Een betrouwbare chauffeur die mijn kind veilig heen en terugbrengt. Hij rijdt rustig en laat zich niet opjagen. Dat hij veilig naar school kan gaan en heb hier vertrouwen in. Professionaliteit m.b.t. veiligheid van mijn kind. Hij komt veilig aan op school. De regels en de discipline, zodat er niks fout kan gaan tijdens het reizen. Het vertrouwen in zijn geheel. De veiligheid gaat goed. Ze komt iedere dag op school. Het veilig vervoeren van onze dochter. 8/17

11 Communicatie Communicatie. Het contact met de chauffeur (duidelijke afspraken). Goed bereikbaar. Er wordt tijdig contact opgenomen als er iets verandert of door een onverwachte voorziening waardoor de chauffeur misschien iets later is. Het individueel vervoerd kunnen worden Dat hij alleen vervoerd wordt. Dat mijn kind individueel vervoerd kan worden. In groepjes waren er altijd problemen. Alles in het algemeen (geen bijzonderheden) Ja, ik ben eerlijk zodanig tevreden met alles, kan geen uitzonderlijk punt benoemen. Het vervoer gaat goed zoon heeft geen problemen in de bus. Tevreden over de benoemde punten. Alles is goed. Wij zijn tevreden. Ons kind gaat graag en heeft geen klachten. Wij hebben geen klachten over het vervoer, maar wij zijn juist zeer tevreden. Ophalen en thuisbrengen Wij zijn tevreden over het ophalen en thuisbrengen van deze leerlingen vervoer. Hij wordt altijd netjes thuis opgehaald en teruggebracht Dat mijn kind thuis aan de doorgaande weg (Rijksweg) wordt opgehaald en thuisgebracht. Meerdere punten Nieuwe bussen, vriendelijk chauffeurs, bussen zijn altijd schoon. Contact met de chauffeur. En het op tijd ophalen/thuis brengen. Nieuw vervoer. Nette chauffeur. Schone bus. Op tijd en vriendelijke chauffeurs. 5.2 Belangrijkste punt dat beter kan Chauffeur (wisselingen van) Niet zo vaak wisselen van vervoerder dat is voor de kinderen verwarrend. Minder wisselen van chauffeur. Er is vaak een wisseling van chauffeurs. Voor sommige kinderen kan/is dat verwarrend en onprettig (zijn). En wat ik eerder voor mezelf al had aangegeven zijn de reistijden door verschillende chauffeurs vaak (aanzienlijk) verschillend. Eén dezelfde chauffeur op advies. Want telkens een vreemd iemand weet de route dan niet goed komt te laat en is voor de kinderen ook niet goed. Contact met chauffeur. Op tijd/reistijd De laatste tijd, omdat ze hebben veel kinderen, komt busje laat, rond uur. Vroeger met andere busje kwam ze ongeveer. De reistijd is te lang. 9/17

12 Reistijd. Veiligheid, vertrouwen Een begeleider in de bus. Meer toezicht tijdens de rit in verband met pesterijen etc. Er zijn constant conflicten tussen de kinderen. Wat langzamer rijden. (Kind is weleens duizelig). Zonder leidster veel geruzie tussen de kinderen, waardoor de chauffeur meerdere keren moet stoppen om alles in controle te houden. Communicatie Communicatie tussen [vervoerder] en autoverhuur(bedrijf). Communicatie chauffeur met ouders. Korte lijnen dus niet via kantoor. Communicatie en informatie naar ouders zowel van de gemeente Roermond als Munckhof. Communicatie, bereikbaarheid en de ouders serieus nemen. Communicatie. Als er vertraging is met de bus willen wij graag eerder laten weten a.u.b. We hebben nu een fijne vaste chauffeur en dat wil ik graag zo houden! Maar ieder jaar aan het einde van de zomervakantie weet ik nog niks! De laatste 2 jaar zag ik op de 1e schooldag pas wie ons kind zou vervoeren. Dit ervaar ik als zéér onprettig. Door gemeente en vervoerder wordt op mijn telefoontjes gereageerd met "weten we nog niet", terwijl in brieven wordt gezegd dat we bv halverwege vakantie meer horen en de chauffeur zich komt voorstellen! Communicatie telefoniste tot vervoerder met betrekking tot het doorgeven van informatie en afspraken. Dus communicatie onderling bij [vervoerder] kan zeker beter!!! De gemeente moet eerder informatie geven over de vervoerder van het komende schooljaar en wie de vaste chauffeur wordt. Ik zou graag meer info en uitleg willen hebben over het jaarlijkse aanvragen van het leerlingenvervoer. Nu moet ik er via school achter komen en daardoor was ik vorig jaar bijna te laat. Ook zou ik vanuit de gemeente automatisch een brief willen krijgen dat het weer tijd is voor een eventuele nieuwe aanvraag en hoe je die in kunt dienen. Dat zou het voor mij als moeder een stuk makkelijker en minder stressvol maken. Meerdere punten/ overig De reistijd en beter contact met het kantoor. Duidelijkere communicatie. Regelmaat qua chauffeurs. Dit wisselt veel te veel. Claxonneren bij aankomst voor de deur. Altijd dezelfde route rijden. Kind van 4 jaar eerste thuis; kinderen van jaar het laatste en niet andersom! Thuis ophalen i.p.v. gezamenlijk punt. Niks hoeft beter Ik hoop dat het zo blijft en dat mijn kind thuis kan worden opgehaald en thuisgebracht. Er hoeft verder niks verbeterd. Er is niets waar wij ontevreden over zijn Kan me er geen bedenken. Vind t goed gaan Ga zo door! 10/17

13 Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording en respons In mei 2016 zijn de ouders/verzorgers van alle 251 leerlingen die op dat moment gebruikmaakten van het vervoer aangeschreven met het verzoek deel te nemen aan het onderzoek. Respondenten konden de vragenlijst op papier of internet invullen. Uiteindelijk hebben 76 van de 251 aangeschreven inwoners de vragenlijst ingevuld. 60 hiervan op papier en 16 via internet. Dit is een respons van 30% wat een gebruikelijk responspercentage is voor dergelijk onderzoek. De respons per vervoerder is ongelijk verdeeld. In dit rapport tonen wij (waar het resultaten over een vervoerder betreft) in eerste instantie de resultaten van alle respondenten samen. Vervolgens tonen wij vereenvoudigde resultaten per vervoerder. De lezer dient hierbij wel rekening te houden dat de resultaten voor Conexxion en Klomp Groepsvervoer slechts indicatief zijn. Tabel 8 Respons per vervoerder Aantal respondenten Conexxion 3 Munckhof 58 Klomp Groepsvervoer 11 Onbekend (vraag niet ingevuld) 4 Totaal 76 11/17

14 Aan respondenten is gevraagd in welke plaats hun kind naar school gaat, gevolgd door de vraag naar welk school hun kind gaat. Wij tonen de resultaten van de twee vragen in de volgende tabel. Tabel 9 In welke plaats gaat uw kind naar school? Naar welke school gaat uw kind? 6 Aantal School Eindhoven 1 De Taalbrug (1) Heel 3 Maaskei (3) Heeze 4 De Berkenschutse (4) Helmond 3 Salah Eddin El Ayyoubi (3) Horn 10 Lataste School (10) Houthem 2 Adelante (2) Maastricht 1 Maasgouw school (1) Adelante (1) De Balans (14) KEC de Donderberg (5) Roermond 42 Herman Broerenschool (13) Mgr. Hanssenschool (6) Zonnewijzer (1) De Wijnberg (1) Swalmen 1 Herman Broerenschool (1) Valkenburg 1 Adelante (1) Venlo 7 Al Andalous (6) Mytylschool Ulingshof (1) 6 Ook hier geldt dat niet alle respondenten alle vragen hebben ingevuld. De aantallen kunnen dus licht afwijken van elkaar. 12/17

15 TELEFOON WEBSITE 13/17

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage

Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapport in opdracht van Gemeente Hilversum

Nadere informatie

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010 NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 28 januari 2011 registratienummer: I/1101316 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. P. Aipassa paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden Klanttevredenheidsonderzoek Ricardo Poppeliers Dammis van t Zelfde RegioTaxi Haaglanden Inhoud presentatie Uitgangspunten onderzoek Opzet van het onderzoek Resultaten Conclusies Uitgangspunten Uitvraag

Nadere informatie

Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders

Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Introductie In deze brochure vindt u informatie over hoe het leerlingenvervoer

Nadere informatie

- Wanneer u de enquête heeft ingevuld kunt u deze terugsturen naar de gemeente in de bijgevoegde portvrije envelop.

- Wanneer u de enquête heeft ingevuld kunt u deze terugsturen naar de gemeente in de bijgevoegde portvrije envelop. Enquête klantgerichtheid leerlingenvervoer 2008-2009 Hieronder treft u de enquête aan met vragen over uw tevredenheid wat betreft een aantal aspecten van de uitvoering van het leerlingenvervoer dit jaar

Nadere informatie

Enquête leerlingenvervoer. gemeente Sliedrecht

Enquête leerlingenvervoer. gemeente Sliedrecht Enquête leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht maart 2012 Uitslag enquête leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht Op 13 februari 2012 heeft de gemeente Sliedrecht aan 136 ouders/verzorgers een enquêteformulier

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. onderwerp. dienst. Inwonerszaken. Uw kind veilig. op school

Leerlingenvervoer. onderwerp. dienst. Inwonerszaken. Uw kind veilig. op school onderwerp Inwonerszaken dienst Leerlingenvervoer op school Uw kind veilig Leerlingenvervoer gemeente Arnhem De meeste kinderen lopen of fietsen naar hun school. Ouders/verzorgers moeten er in beginsel

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 3 juli 2014 Andrew Britt, Simon Wajer, Annelieke van den Heuvel Projectnr. 107573 Correspondentienummer: DH-0307-3934

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer!

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! Schooljaar 2015-2016 Leerlingenvervoer in Almere Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! 2 Leerlingenvervoer in Almere Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010 Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010 Inhoudsopgave 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Het leerlingenvervoer in Amsterdam Elke dag gaan duizenden Amsterdamse

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Handboekje Leerlingenvervoer Midden-Brabant. Prettig Onderweg

Handboekje Leerlingenvervoer Midden-Brabant. Prettig Onderweg Handboekje Leerlingenvervoer Midden-Brabant Prettig Onderweg 2 Prettig onderweg Kinderen hebben recht op passend onderwijs. Het vervoer naar een speciale school moet prettig verlopen voor iedereen: veilige

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Bijlage B: Opmerkingen klanten

Bijlage B: Opmerkingen klanten Bijlage B: Opmerkingen klanten Vraag 9: Wat was uw algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit? Indien onvoldoende of slecht, waarom? Zetten mij soms niet vast Zat niet vast, wild rijden, bumperkleven

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek WWB, minimabeleid & schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom December 2014 Andrew Britt Simon Wajer Annelieke van den Heuvel Projectnummer 107573 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Leerlingenvervoer Gemeente Raalte. Spelregels en wetenswaardigheden om het vervoer van leerlingen zo goed mogelijk te doen verlopen.

Leerlingenvervoer Gemeente Raalte. Spelregels en wetenswaardigheden om het vervoer van leerlingen zo goed mogelijk te doen verlopen. Leerlingenvervoer Gemeente Raalte Spelregels en wetenswaardigheden om het vervoer van leerlingen zo goed mogelijk te doen verlopen. Schooljaar 2012-2013 Het leerlingenvervoer van de gemeente Raalte wordt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: Pagina: 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 3 3. Gemeenten 4 3.1 Afhandeling aanvraag Regiotaxipas 4 3.2 Informatie over Regiotaxi

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Informatiebrochure Leerlingenvervoer

Informatiebrochure Leerlingenvervoer Informatiebrochure Leerlingenvervoer Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. Inhoudsopgave Inleiding 4 Contact 5 Gedragsregels chauffeurs 6 Gedragsregels ouders/verzorgers 7 Gedragsregels leerlingen 8

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Stand van zaken leerlingenvervoer

Stand van zaken leerlingenvervoer Stand van zaken leerlingenvervoer 1. Inleiding Er zijn het afgelopen jaar twee aanbestedingen geweest voor het leerlingenvervoer van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. De eerste aanbesteding is na een

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 resultaten & conclusies Orthopedagogische Praktijk Ermelo 23 december 2015 Jenneke Zomer 1. Inleiding In dit verslag zijn de resultaten te vinden van het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Tevredenheid kinderen en ouders

Tevredenheid kinderen en ouders Tevredenheid kinderen en ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Handboekje cliëntenvervoer. Afspraken en wetenswaardigheden om het vervoer van cliënten goed te laten verlopen

Handboekje cliëntenvervoer. Afspraken en wetenswaardigheden om het vervoer van cliënten goed te laten verlopen Handboekje cliëntenvervoer Afspraken en wetenswaardigheden om het vervoer van cliënten goed te laten verlopen Waarom dit handboekje? Met dit handboekje willen wij u informeren over de spelregels en voorwaarden

Nadere informatie

de spelregels leerlingenvervoer

de spelregels leerlingenvervoer de spelregels leerlingenvervoer 1 Sommige kinderen komen in aanmerking voor leerlingenvervoer. De gemeente Heerlen heeft dit op verschillende manieren georganiseerd. INLEIDING Er zijn 5 mogelijkheden voor

Nadere informatie

7. Van huis naar school. Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen.

7. Van huis naar school. Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen. 7. Van huis naar school Leeftijdsgroep Kerndoel Ongeveer 12-16 jaar Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen. En aan kerndoel 3: De

Nadere informatie

ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014

ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014 ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014 Evaluatie leerlingen en ouders/verzorgers Rsg Simon Vestdijk 1.0 Inleiding - Ipads op rsg Simon Vestdijk Sinds dit schooljaar, 2013-2014,

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Leerlingenvervoer in Helmond

Leerlingenvervoer in Helmond Leerlingenvervoer in Helmond Evaluatie door ouders en scholen 2009 Leerlingenvervoer in Helmond Evaluatie door ouders en scholen 2009 Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Leerlingenvervoer in Helmond,

Nadere informatie

Klanttevredenheidonderzoek Alescon. 28 mei 2013

Klanttevredenheidonderzoek Alescon. 28 mei 2013 Klanttevredenheidonderzoek Alescon 28 mei 2013 1 Respons Klant van: verstuurd vragenlijst ingevuld wel mail reactie; geen vragenlijst niet gereageerd respons Assemblage 69 24 1 44 35% Businesspost 64 16

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

12 november 2014. Overzicht NVN-richtnormen bij zittend ziekenvervoer en criteria van de vier grootste concerns. 1 van 10

12 november 2014. Overzicht NVN-richtnormen bij zittend ziekenvervoer en criteria van de vier grootste concerns. 1 van 10 Overzicht NVN-richtnormen bij zittend ziekenvervoer en criteria van de vier grootste concerns Het overzicht start met algemene informatie over de vier grote concerns van zorgverzekeraars; welke labels

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug

KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Najaar 2013 Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Najaar 2013 Datum 10 december 2013 Kenmerk UTA217/Bxj/1595 Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

Wat zijn de spelregels voor Connexxion Taxi Services en de chauffeurs/taxibedrijven?

Wat zijn de spelregels voor Connexxion Taxi Services en de chauffeurs/taxibedrijven? Waarom dit handboekje? Met dit handboekje willen wij u informeren over de spelregels en voorwaarden van het collectieve vervoer van cliënten. SDW heeft de organisatie van het collectieve cliëntenvervoer

Nadere informatie

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners

PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK. Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners PILOT: KROONRING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK Een onderzoek naar de ervaring van bewoners CREM rapport nr. F38 mei 2012

Nadere informatie

LEERLINGENVERVOER IN BEWEGING

LEERLINGENVERVOER IN BEWEGING LEERLINGENVERVOER IN BEWEGING OP ZOEK NAAR VERBETERINGEN IN HET LEERLINGENVERVOER UTRECHT 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Doelstelling 3 Opzet enquête 4 Uitkomsten enquête 5 Klachten top 5

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Weten bewoners van Alblasserdam wat ze moeten doen als de sirene op een ongebruikelijk

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo 2010

Klanttevredenheid Wmo 2010 Klanttevredenheid Wmo 2010 Afdeling Samenleving november 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene ontwikkelingen... 4 3. Tevredenheid gebruikers hulpmiddelen... 6 4. Tevredenheid klanten Servicetaxi Diemen...

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Evaluatie OV-Taxi Noord-Holland

Evaluatie OV-Taxi Noord-Holland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Evaluatie OV-Taxi Noord-Holland Uitkomsten consultatie

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE

LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE Voor ouders en/of verzorgers van kinderen die gebruik (gaan) maken van het leerlingenvervoer in Eindhoven en Waalre. LEERLINGEN VERVOER DE REGELS OP EEN RIJTJE Leerlingenvervoer gemeente Eindhoven en waalre

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

13.0058142\jwi/ohv Geen Aanbiedingsbrief klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer

13.0058142\jwi/ohv Geen Aanbiedingsbrief klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer g emeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Zo t3 /ljz6o Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling Conlactpersoon Hans Blok Doorkiesnummer

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011 Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011 Inhoudsopgave 3 Het leerlingenvervoer in Amsterdam DMO Team Leerlingenvervoer 4 Voor wie? Voorwaarden en beleid

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Deel 2 - bijlagen Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing

Nadere informatie

2015 leerlingen 4/5/6

2015 leerlingen 4/5/6 2015 leerlingen 4/5/6 Uitslagen Vragenlijst Vrije School Kennemerland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Schakel(en) tussen klanten

Schakel(en) tussen klanten Schakel(en) tussen klanten Onderzoek naar klanttevredenheid dienstverlening Agentschap SZW EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds Het Agentschap SZW voert Europese en nationale subsidieregelingen uit op

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderdagverblijven rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie