Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER Waterschap Brabantse Delta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:"

Transcriptie

1 PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de beste dan de grootste" Crisis- en herstelwet draagt bij aan duurzame groei

2 KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor vast, mobiel en internet Nu ook met Zakelijk Office 365 Als eerste één oplossing op elk vlak: KPN ÉÉN. Of uw organisatie nu groot of klein is, met KPN ÉÉN valt alles op zijn plek. Want daarmee heeft u internet, vast en mobiel bellen in één. En met Zakelijk Office 365 één online omgeving om eenvoudig documenten te delen en te vergaderen op afstand. Met één contract, één factuur en één vaste prijs per medewerker. De oplossing die flexibel met uw organisatie meegroeit of krimpt. Kortom: KPN ÉÉN. Axoft Network Services BV Axoft Network Services BV Wagenmakerstraat BD Ridderkerk (0180)

3 VOORWOORD Volle kracht vooruit Met de Havenstrategie 2030 is de koers voor Port of Moerdijk voor de komende jaren bepaald. Port of Moerdijk is in 2030 hét knooppunt voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta. Bij deze ambities hoort ook een website die klaar is voor de toekomst. Met trots meld ik u dan ook dat wij op 3 december onze volledig vernieuwde website hebben gelanceerd: Het Havenschap is met deze website klaar om de ambities waar te maken en kan hiermee de komende jaren met volle kracht vooruit. Volle kracht vooruit is ook het thema van onze nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 9 januari Dan staan we met al onze belangrijke relaties stil bij de uitdagingen waar we voor staan. En dat zijn er nog al wat. Het Uitvoeringsprogramma, waar hard aan wordt gewerkt, geeft een gedetailleerd overzicht van alle projecten die voortvloeien uit de Havenstrategie. En het beschrijft welke instantie voor welk project verantwoordelijk is en welke investering nodig is. Niet alles kan tegelijk worden uitgevoerd, en daarom brengen we ook een prioritering aan. In het eerste kwartaal van 2015 stellen de provincie, gemeente en het Havenschap het Uitvoeringsprogramma vast. Het Waterschap Brabantse Delta is een voorbeeld van een partij die genoemd wordt in het uitvoeringsprogramma als (mede)verantwoordelijke bij een aantal projecten. Voor velen van u is dit wellicht een relatief onbekende partij. Daarom vertellen Theo Schots en Levien van Dixhoorn van het Waterschap u in deze editie van Port of Moerdijk Business meer over de rol van het Waterschap op en rond het haven- en industrieterrein Moerdijk en de toekomstopgaven. Onder andere het bedrijfsleven heeft aangegeven om prioriteit toe te kennen aan het onderzoek naar de governancestructuur van het Havenschap. Hier is de afgelopen weken veel tijd en energie in gestoken. Deze maand nog nemen de colleges van gemeente en provincie hierover een besluit. Daarna volgt besluitvorming in Provinciale Staten en de gemeenteraad van Moerdijk. Ook het verbeteren van het vervoer per spoor heeft hoge prioriteit. Het Havenschap en de provincie hebben begin december gezamenlijk een subsidieaanvraag verzonden om in aanmerking te komen voor Europese subsidie. Deze subsidie zal gebruikt worden voor een onderzoek naar de capaciteitsproblemen en de ontwikkeling van een Rail Service Centre op het haven- en industrieterrein. Verder bereikte ons het goede nieuws dat minister Schultz Van Haegen haven- en industrieterrein Moerdijk heeft opgenomen in de tiende tranche van de Crisis- en herstelwet. Wat dat betekent leest u verderop in dit nummer. Ik wens u veel leesplezier met deze editie van Port of Moerdijk BUSINESS. Ferdinand van den Oever Directeur Havenschap Moerdijk PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

4 PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Inhoud 3 Voorwoord Ferdinand van den Oever Volle kracht vooruit Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de beste dan de grootste" Crisis- en herstelwet draagt bij aan duurzame groei Port of Moerdijk BUSINESS Jaargang 3 Nummer 4 December 2014 EEN UITGAVE VAN Havenschap Moerdijk Plaza SL Moerdijk T: (0168) UITGEVER Havenschap Moerdijk Linda de Groot Afdeling Communicatie PR 6 Afvalwater als grondstof Het Waterschap Brabantse Delta zorgt voor sterke, veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, regelt de hoogte van het water en beschermt de natuur. Het waterschap is op velerlei manieren betrokken bij het Havenschap Moerdijk. 11 Column Yves de Boer Logistiek Park Moerdijk van landelijk belang REDACTIE Linda de Groot Bianca van Helden Bas den Otter COLUMNS Yves de Boer Arie Verhoeven Jan Willemsen Peter de Graaf FOTOGRAFIE Waterschap Brabantse Delta/ Maikel Samuels, Henk van Veen, DB Beeldbank VORMGEVING HJ Media Groep Ridderkerk Albert van Helden T: (0180) ADVERTENTIES ADVERTORIALS HJ Media Groep Bart van Rijnsbergen T: OPLAGE In controlled circulation via Havenschap Moerdijk en bij Drechtsteden BUSINESS en Rijnmond BUSINESS VERANTWOORDELIJKHEID Aan artikelen en rubrieken wordt de grootst mogelijke aandacht besteed, maar de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen. Daarom kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventuele onvoorziene gevolgen veroorzaakt door fouten in gegevens die door derden zijn aangeleverd. 12 Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Gedurende de afgelopen tien jaar is de aandacht voor het binnenklimaat en de luchtkwaliteit in gebouwen sterk toegenomen. Dit komt onder meer door onderzoeken waaruit blijkt dat een goed binnenklimaat de productiviteit van medewerkers aanzienlijk verhoogt. 15 Column Arie Verhoeven Smart Industry 16 De groei-ambitie van letselschade.com: Wij zijn liever de beste dan de grootste Bij Groot Expertisebureau is het roer omgegooid. De nieuwe naam van het Papendrechtse bureau is Letselschade.com. Een naam die de lading veel beter dekt. Het auteursrecht op de in dit magazine verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. 4 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

5 18 Crisis- en herstelwet draagt bij aan duurzame groei Het Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant werken aan een duurzame groei van Moerdijk. Om dat mogelijk te maken, hebben deze drie partijen gezamenlijk het haven- en industrieterrein Moerdijk aangemeld als ontwikkelingsgebied binnen de Crisis- en herstelwet. 19 Column Jan Willemsen De werkplek van morgen Havenschap Moerdijk vertaalt ambities in nieuwe website Op de nieuwe website presenteert het Havenschap informatie over de locatie en de mogelijkheden die Port of Moerdijk biedt als vierde zeehaven van Nederland, logistieke hotspot en duurzaam knooppunt van chemie. 21 Column Peter de Graaf exit 2014; welkom POM Business Nieuws PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

6 COVERSTORY Afvalwater als grondstof Het Waterschap Brabantse Delta zorgt voor sterke, veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, regelt de hoogte van het water en beschermt de natuur. Het waterschap is op velerlei manieren betrokken bij het Havenschap Moerdijk. Hierover praten we met Theo Schots, lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Brabantse Delta en afvalwatertechnoloog Levien van Dixhoorn. 6 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

7 COVERSTORY Partijen zoals de provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, het Havenschap Moerdijk en het waterschap Brabantse Delta zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep Duurzame Verbindingen Moerdijk. Uit hoofde van zijn functie maakt Theo Schots deel uit van deze stuurgroep. Ook het waterschap draagt op die manier bij aan een toonaangevend duurzaam haven- en industrieterrein Moerdijk, zegt Schots. Kerntaak Het transporteren en zuiveren van afvalwater vanaf het rioleringsstelsel is een kerntaak van ons op haven- en industrieterrein Moerdijk. Dit afvalwater komt uiteindelijk in de Westerschelde terecht via een 60 kilometer lange afvalwaterpersleiding die in 1972 werd aangelegd van Moerdijk naar de Westerschelde. Hierdoor werd het afvalwater niet langer geloosd in de lokale wateren maar op het open zeewater. De achterliggende gedachte hierbij was dat het afvalwater snel verdund zou worden in de Noordzee, mede door de getijdenwerking. En bovendien werd verondersteld dat de ecologische effecten in het zoute water minder groot zouden zijn dan in zoet water. Toen echter de wet verontreiniging oppervlaktewateren in 1970 in werking trad, veranderde er het één en ander. Aanleiding was de sterk toegenomen verontreiniging sinds 1900 van water, bodem en lucht door de groei van steden en industrieën. Deze wet verbood het zonder vergunning lozen van mogelijk verontreinigd afvalwater in het oppervlaktewater, vervolgt Schots. Dat deed ons besluiten om een afvalwaterzuiveringinstallatie in het Zeeuwse plaatsje Rilland-Bath te bouwen, waarmee de ongezuiverde lozing op de Westerschelde tot een einde kwam. Op deze afvalwaterzuiveringinstallatie zuivert het waterschap Brabantse Delta sindsdien het afvalwater van 35 dorpen en steden in West-Brabant. Het afvalwater wordt vervoerd met een hoeveelheid van maximaal 18,5 miljoen liter per uur en na het zuiveringsproces komt het gezuiverde water vijftien kilometer verderop terecht in de Westerschelde, nabij de Zeeuwse plaats Waarde. Bij het beginpunt heeft de afvalwaterpersleiding een diameter van 80 centimeter en bij de Westerschelde is de diameter 1.80 meter. Waterzuivering kost veel energie, maar kan ook energie opleveren. Deltawerken Afvalwatertechnoloog Levien van Dixhoorn: De bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk leveren naar verhouding een grote hoeveelheid afvalwater. Een aantal bedrijven heeft zelf zuiveringsinstallaties, maar ook dit voorgezuiverde water komt via de afvalwaterpersleiding in Bath terecht, waar het nogmaals een keer in een zuiveringsproces terecht komt. De aansluiting van haven- en industrieterrein Moerdijk op de afvalwaterpersleiding biedt met name kansen voor bedrijven die zout afvalwater PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

8 COVERSTORY lozen. Het waterschap wil in samenwerking met bedrijven onderzoeken waar het afvalwater het beste gezuiverd kan worden. Lokaal door het bedrijf of centraal door rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath. Hierin streven wij naar duurzame kosteneffectieve oplossingen. Toekomstvisie De activiteiten van het waterschap Brabantse Delta op het omvangrijke haven- Waterschap Brabantse Delta en industrieterrein Moerdijk blijven niet alleen bij het verwerken van het afvalwater. Schots: Wij verzorgen ook het onderhoud van een groot deel van de waterlopen op Moerdijk en ook het onderhoud van de rioolgemalen op het haven- en industrieterrein voeren wij uit in opdracht van het havenschap. De afvalwaterpersleiding is nu 40 jaar in gebruik. Voordat wij eventueel opnieuw fors zouden investeren om de afvalwaterpersleiding in stand te houden, wilden wij het systeem Het werkgebied ligt ten westen van de lijn Waalwijk/Baarle-Nassau en ten zuiden van het Hollandsch Diep, de Amer en de Bergsche Maas. De bodemhoogte in dit gebied varieert van -1,80 tot +30,00 meter N.A.P. Kerngegevens Werkgebied hectare 21 gemeenten mensen Mark, Vliet, Aa of Weerijs, Donge, Zuiderafwateringskanaal, Oude Maasje en Roode Vaart, de grootste wateren in het gebied. Zorgen voor droge voeten en voldoende water Aantal primaire waterkeringen: 143 kilometer (waarvan in beheer 134). Primaire waterkeringen bieden veiligheid tegen overstromingen door de zee en grote rivieren, voor ons gebied zijn dat de Amer, de Bergsche Maas, het Hollands Diep, het Schelde-Rijnkanaal en het Volkerak-Zoommeer. Aantal niet-primaire (regionale en overige) keringen: 425 kilometer. Niet-primaire keringen bieden bescherming tegen overstroming door de binnenwateren. Aantal spui- en schutsluizen: 17 Aantal poldergemalen: 227 Aantal stuwen: Aantal kilometer sloten, beken en rivieren in beheer: Zorgen voor schoon water Aantal rioolwaterzuiveringen: 17 Aantal rioolgemalen: 85 Aantal kilometer rioolpersleiding: 350 toetsen aan de eisen van deze tijd. Dit gebeurde in de studie Toekomstvisie afvalwaterpersleiding Bath. Tijdens de studie waren diverse partners betrokken waaronder het Havenschap Moerdijk en bedrijven. Het resultaat is dat wij nog voor 30 jaar de afvalwaterpersleiding in stand houden met aanvullende maatregelen in de pompstations en de leiding zelf. De leiding lag er dus nog uitstekend bij. Echter, bij uitbreiding van het haven- en industrieterrein Moerdijk is de huidige capaciteit van de afvalwaterpersleiding ontoereikend. De vraag rijst dan wat overheden en het bedrijfsleven kunnen doen om deze beperking tegen te gaan. Een oplossing zou zijn om het hemelwater en het afvalwater te scheiden: waarom zouden we schoon hemelwater transporteren en schoonmaken? De oplossing ligt zomaar niet voor de hand. Een gescheiden rioleringsstelsel verwezenlijken in een bebouwde kom of een bestaand industrieterrein vergt torenhoge investeringen. Het waterschap onderzoekt hiervoor samen met gemeenten, Havenschap Moerdijk en bedrijven waar kansen liggen voor het scheiden van schone en vuile stromen en het ontwikkelen van duurzame industrieterreinen en woonwijken. Innovatie Het waterschap Brabantse Delta staat voor meer belangrijke uitdagingen. Levien van Dixhoorn: Technologische ontwikkelingen leiden tot innovatie. Waterzuivering kost veel energie, maar kan ook energie opleveren. De waterschappen in Nederland hebben hiertoe samen het project de energiefabriek opgestart. Wij geven hier invulling aan door steeds meer energie te halen uit zuiveringsslib. Het zuiveringsbeheer van ons waterschap voorziet momenteel voor 35% in eigen energie. Onze ambitie is te komen tot 8 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

9 Carla Moonen dijkgraaf waterschap Brabantse Delta over de komende waterschapverkiezingen: energie neutrale of zelfs energie producerende rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hierin liggen ook kansen voor bedrijven op gebieden zoals fosfaatwinning en bioplastics. Voor fosfaat is Europa nu aangewezen op China en Marokko. Voor het terugwinnen van fosfaat uit zuiveringsslib werken wij met een aantal collega-waterschappen samen met Slibverwerking Noord-Brabant op Moerdijk. Dit is de grootste slibverwerker van Nederland. Zo is het ook mogelijk om in de toekomst bioplastics te produceren uit afvalwater. Dit verkeert nu nog in de ontwikkelfase en hierbij werken wij intensief samen met andere waterschappen, andere overheden, universiteiten én bedrijven. Langzamerhand worden zuiveringsinstallaties meer aangeduid als grondstoffenfabriek. Grondstof Volgens Van Dixhoorn biedt afvalwater nog meer mogelijkheden. Afvalwater bevat veel thermische energie. Neem het douchewater van huishoudens of simpelweg het rioolwater en afvalwater van bedrijven. Ik verwacht dat wij in de -nabije- toekomst hier warmte uit kunnen halen. Er loopt nu een aantal studies en proeven naar de economische haalbaarheid van al deze technologische innovaties. Die zien er veelbelovend uit voor ons, maar ook voor bedrijven. Om deze ontwikkelingen succesvol te maken is het van belang dat bedrijven participeren in demonstratieprojecten en samen met ons innovatieve ontwikkelingen verder brengen tot productieniveau. Alleen door samenwerking met partners is het mogelijk waarde te creëren uit afvalwater. Dit kan lokaal bij bedrijven of centraal op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap. Kortom, afvalwater wordt grondstof, zo stelt Van Dixhoorn met enige nadruk vast. Waterschap Brabantse Delta zuivert het afvalwater voor ruim bedrijven. Daarnaast zorgen wij voor sterke, veilige dijken en kades, regelen we de hoogte van het water en beschermen we de natuur. Op 18 maart 2015 worden er tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten verkiezingen gehouden voor de waterschappen. Dit betekent dat u met één gang naar het stembureau voor zowel de waterschapverkiezingen als de Provinciale Staten verkiezingen uw stem kunt uitbrengen. De waterschapverkiezingen zijn verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van uw waterschap Brabantse Delta en meebeslissen over de besteding van uw belastinggeld. Wat zijn waterveiligheid, schoon water en duurzame innovaties u waard? Uw stem maakt het verschil. Kijk op voor meer informatie over de waterschapverkiezingen, en een stemwijzer vanaf medio februari Waterschap Brabantse Delta Bouvignelaan AA Breda T: (076) I: PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

10 BUSINESSNIEUWS NIEUWE BEDRIJVEN OP MOERDIJK Van Dam BV Sinds eind november heeft Van Dam BV zich gevestigd op Plaza in Moerdijk. Het bedrijf ontwikkelt en produceert branden explosieveilige producten om personeel en apparatuur te beschermen. Hierbij richt het bedrijf zich voornamelijk op de sectoren olie & gas, infra & defensie en windenergie. Van Dam heeft zich succesvol internationaal ontwikkeld in het creëren van een veilige omgeving voor alle mensen die werkzaam zijn in een technische en gevaarlijke omgeving in de onen offshore. Met de nieuwe huisvesting op haven- en industrieterrein Moerdijk heeft Van Dam onder andere meer ruimte voor het testen, het vervaardigen, het ontwikkelen en innoveren van de bestaande en nieuwe brand- en explosieveilige producten. Sluyter Logistics Sluyter Logistics is een full service logistieke dienstverlener en actief op het gebied van zee- & luchtvrachtgroupage (LCL), distributievervoer, warehousing, dedicated vervoer en container transport (FCL). Het bedrijf heeft negen vestigingen en is sinds kort ook gevestigd op haven- en industrieterrein Moerdijk. Dagelijks heeft de logistieke speler ruim 200 eenheden op de weg. Sluyter Logistics wil zich ontwikkelen tot de meest toonaangevende logistieke dienstverlener in de Benelux. Het investeren in mensen, materieel en innovatieve ICT blijft het speerpunt binnen het beleid. Doelstelling is om ook op lange termijn duurzame, optimale en inventieve logistieke diensten te ontwikkelen. TEAM POLITIE HAVEN MOERDIJK COMPLEET Meer werk maken van handhaven op het haven- en industrieterrein. Dat is één van de speerpunten van het Actieprogramma Moerdijk Veilig van gemeente, provincie, Havenschap en de Veiligheidsregio. Onder andere door het politiehaventeam op sterkte brengen. Dit team is inmiddels compleet. De Moerdijkse havenpost is onderdeel van één team voor de havens van Vlissingen, Terneuzen en Moerdijk. A2B-ONLINE CONTAINER begint nieuwe short sea dienst naar BLYTH A2B-online Container BV heeft een overeenkomst gesloten met Transped Limited, de internationale logistieke dochteronderneming van de Port of Blyth, om een nieuwe tweewekelijkse short sea dienst te gaan onderhouden tussen Moerdijk en Blyth. Tegelijkertijd zal de huidige Teesport service worden verhoogd tot eveneens twee afvaarten per week. Algemeen directeur van A2B-online Container, Gerard de Groot: We kunnen nu ook het zuiden van Schotland aan gaan bieden en een tweede afvaart naar Teesport, waardoor wij de hele oostkust van het Verenigd Koninkrijk afdekken. Michael van Keulen, Operations Director van A2B-online Container vervolgt: Het betekent dat wij een vierde schip aan onze vloot zullen toevoegen. Dit geeft ons meer exibiliteit omdat we de schepen die nagenoeg identiek aan elkaar zijn op al onze havens en terminals kunnen inzetten. Kees Vierhouten, de voornaamste investeerder van A2B-online Container, concludeert: Ons succes is de manier waarop wij klanten, partners en leveranciers clusteren, gekoppeld aan de kwaliteit van ons management en medewerkers van zowel de trailer- en container divisie. Het was onze doelstelling om een ef ciënt en effectief opererend short sea bedrijf op te zetten. In alle bescheidenheid denk ik dat wij daarin geslaagd zijn en het team kennende zullen ze nieuwe kansen aangrijpen om A2Bonline verder te laten groeien. 10 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

11 COLUMN Logistiek Park Moerdijk van landelijk belang Gedeputeerde Staten hebben het inpassings- en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) vastgesteld. De verwachting is dat Provinciale Staten in februari 2015 hierover definitief besluiten. Bij een positief besluit van Provinciale Staten kan het Havenschap Moerdijk de ontwikkeling van het LPM ter hand nemen. Belang LPM Vanwege de gunstige locatie van het LPM ten opzichte van de havens van Rotterdam, Antwerpen en Moerdijk, zal dit logistiek park een zeer sterke bijdrage leveren aan de economische kracht van de regio West-Brabant en de provincie als geheel. Ook minister Schultz van Infrastructuur en Milieu haalde onlangs het belang van het LPM aan: de regio West-Brabant [is] door de aanwezigheid van de haven van Moerdijk een logistieke hotspot van Nederland. In dit geheel is de ontwikkeling van het LPM van landelijke betekenis." Governance Gedeputeerde Staten zijn van mening dat na de vaststelling van de Havenstrategie de bestuurlijke inrichting van het Havenschap Moerdijk aanpassing behoeft. Het Havenschap staat voor grote opgaven die een versterking van het verdienvermogen en de financiële slagkracht en vermindering van de risico s noodzakelijk maken. Daarom is een voorstel naar Provinciale Staten gestuurd om het Havenschap onder te brengen in een NV in combinatie met een gemeenschappelijke regeling. De huidige deelnemers blijven zo inhoudelijk en financieel nauw betrokken bij het Havenschap, maar bieden tegelijkertijd ruimte voor een verdere verzakelijking en professionalisering van de organisatie. De provincie volgt hiermee het voorbeeld van andere zeehavens in Nederland. Groeiende vraag bedrijventerreinen Voor bedrijventerreinen is tot en met 2020 ongeveer 940 hectare extra ruimte nodig in heel Brabant. Dit is een groei van 9% ten opzichte van het huidige ruimtegebruik. De groei vlakt daarna af en valt na 2030 terug. In 2040 is het ruimtegebruik weer op het niveau van De sectoren logistiek en groothandel vragen vooral in West-Brabant de komende jaren veel extra ruimte. Inzoomend op grootschalige logistiek is er nog ongeveer 50 hectare beschikbaar is in Midden- en West-Brabant, terwijl de ruimtevraag tot en met tot 185 hectare zal zijn. MER-advies De MER-commissie oordeelt dat het Milieueffectrapport voor het LPM onvolledig is en adviseert dat alsnog te herstellen. De provincie is voornemens om, zoals de MER-commissie adviseert, vóór het besluit van Provinciale Staten over het inpassingsplan de mitigerende afspraken met terreinbeheerders vast te leggen. Yves de Boer gedeputeerde Noord-Brabant en voorzitter Raad van Bestuur Havenschap Moerdijk PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

12 Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Gedurende de afgelopen tien jaar is de aandacht voor het binnenklimaat en de luchtkwaliteit in gebouwen sterk toegenomen. Dit komt onder meer door onderzoeken waaruit blijkt dat een goed binnenklimaat de productiviteit van medewerkers aanzienlijk verhoogd. Maar dit komt ook ten dele door niet goed ontworpen installaties, met bijbehorende klachten van de medewerkers. Dat komt in alle gebouwen voor: in industriehallen, maar ook in kantoren, bibliotheken, ziekenhuizen, scholen etcetera. In die wereld is de Heeboss Klimaatgroep uit Hendrik-Ido-Ambacht actief. Een comfortabel klimaat is noodzakelijk om goed te kunnen functioneren. Het gaat niet alleen om de temperatuur maar bijvoorbeeld ook om luchtvochtigheid en luchtsnelheid. Bij Heeboss weten zij er alles van. Algemeen directeur William Bosschaart: We zijn al twintig jaar actief in deze markt en wij zien steeds meer dat compleet geïntegreerde systemen veel van de eerder genoemde gebruikersklachten kunnen voorkomen. Veel van de ontwikkelingen in onze branche zijn dan ook gericht op integratie van meerdere systemen. Een belangrijke ontwikkeling waar ook de installatiebranche mee te maken heeft, is de teruggevallen vraag door de economische crisis. De installatiebranche is nauw gerelateerd aan de ontwikkelingen en situatie in de bouw. Het is echter niet zo dat Heeboss lijdzaam heeft afgewacht tot het beter gaat in de bouwwereld. Dat kan ook niet, zegt marketing manager Joeri Giljam. De markt is continu in ontwikkeling. De veranderingen zijn er door technologische ontwikkelingen in onze branche en door de milieueisen die steeds strenger worden, maar ook door de vraag van de eindgebruiker De overheidsregulering op de branche wordt steeds scherper. Alles moet groener en duurzamer, maar dat is ook goed. Onze producten worden daardoor steeds energiezuiniger. Wat drie jaar geleden als modern op de markt kwam, is nu verouderd en niet meer te verkopen. Daar spelen wij uiteraard op in. Heeboss ziet de toekomst met het nodige optimisme tegemoet, toch zijn er ook zorgelijke ontwikkelingen. Met name het binnenhalen van gekwali ceerde medewerkers is langzamerhand een probleem aan het worden. Zeker in onze branche maken de medewerkers het verschil, zegt Bosschaart. Het installeren en het plegen van goede service en onderhoud op onze producten is van groot belang. Daarnaast verzorgen wij ook beheer op afstand van installaties voor onze klanten. Ook dit is een discipline waar best veel voor komt kijken. Het is dus cruciaal dat wij over goede medewerkers beschikken. Op de arbeidsmarkt zijn die lastig te vinden, daarom investeren wij zelf steeds meer in interne en externe opleidingen. Zo volgt op dit moment een aantal medewerkers een opleiding in verband met de wettelijk verplichte aircokeuring EPBD. Hierbij wordt bij bedrijven het energieverbruik van de klimaatapparatuur in beeld gebracht. Dat is het gevolg van een nieuwe wet, verklaart Giljam. Wij bekijken niet alleen hoeveel energie de klimaatapparatuur gebruikt, maar controleren ook of dit aan de normen voldoet. Ons advies kan zijn dat bedrijven -op termijn- hun apparatuur moeten vervangen. Dat is, indien de investering binnen een vastgestelde periode wordt terugverdiend, bindend voor het betreffende bedrijf en 12 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

13 overigens ook goed voor dat bedrijf. Apparatuur gaat soms al twintig jaar mee, terwijl de verwachte levensduur tien jaar was. Hier is letterlijk veel te verdienen. Het draait tegenwoordig dus om duurzaam, groen en energiezuinigheid. Heeboss merkt dat er bij bedrijven steeds meer de behoefte ontstaat aan totale ontzorging voor wat betreft de klimaatbeheersing. Bosschaart: Wij zijn in 1992 begonnen als installatiebedrijf voor airconditioning. Daar hebben we stapsgewijs nieuwe disciplines aan toegevoegd. Zo beschikken we al een aantal jaren over een uitgebreide service en onderhoud- afdeling en vorig jaar is daar de afdeling luchttechniek bij gekomen. Verse, schone en gezuiverde lucht in kantoren wordt inderdaad steeds belangrijker. In andere branches, zoals laboratoria en de industrie is de luchtkwaliteit niet slechts belangrijk, maar is dit cruciaal voor het veilig kunnen werken van de medewerkers. Hier ligt een kans voor ons, zo leveren wij nu veel op klantspeci caties. Maatwerk dus. De speci caties worden gebruikt als input voor de fabrikanten waar wij mee samen werken en zij leveren exact wat de klant wenst. Ook met installatie, service en onderhoud onderscheiden wij ons. Dit heeft vooral met producttoepassingen te maken, maar ook met de complexheid van het gebouw en speci- eke wensen van de klant. Vanuit de leveranciers, Heeboss koopt in bij fabrieken in onder meer Italië, Duitsland, Zweden en Frankrijk, komen sowieso steeds groenere en energiezuiniger producten. Giljam: De producten worden technisch steeds complexer en functioneren nauw samen met andere apparatuur in gebouwen. Het is vaak in één gebouwenbeheerssysteem gekoppeld. Uiteindelijk is het de gebouwenbeheerder die op afstand alles in de gaten houdt. Dat doen wij overigens ook, wij kunnen indien gewenst ook inloggen bij klanten en zorgen voor beheer op afstand. Een andere belangrijke tak binnen de Heeboss Klimaatgroep is het verhuurbedrijf Recool. Met een ruim verhuurassortiment biedt het bedrijf tijdelijke oplossingen voor vrijwel iedere situatie op het gebied van klimaatbeheersing, koeling, proceskoeling, vochtbeheersing en ventilatie. De apparatuur van Recool vind je onder meer bij datacenters en ziekenhuizen. Giljam: Voorlopig zijn we druk met nieuwe ontwikkelingen. Toen wij bijvoorbeeld begonnen met de afdeling luchttechniek wisten we niet dat dit zo n vlucht zou nemen. Moderne luchtbehandelingapparatuur is voorzien van warmteterugwinning. Dat bespaart heel veel energie, tot wel 90% van de warmte uit een ruimte win je hiermee terug. Bovendien zie je bij nieuwe gebouwen of bij renovaties dat deze standaard worden voorzien van compleet geïntegreerde luchtbehandeling- en airconditioningsystemen. Nog niet zo lang geleden kwamen wij pas in actie als het gebouw klaar was. Dat is nu niet meer zo, wat dat betreft zijn we aardig opgeschoven in de keten. Tegenwoordig zitten we zelfs al aan tafel bij de bureaus die architecten adviseren. Gezien onze kennis en ervaring is dat niet zo vreemd. Wij ontzorgen adviseurs en bedrijven met onze activiteiten. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Heeboss Klimaatgroep Noordeinde LW Hendrik-Ido-Ambacht Postbus AG Hendrik-Ido-Ambacht T: (078) E: I: Joeri Giljam (l) en William Bosschaart PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

14 BUSINESSNIEUWS SIVOMATIC BV GROEN BEDRIJF VAN DE MAAND De provincie Noord-Brabant heeft Sivomatic BV in Moerdijk uitgeroepen tot Groen bedrijf van de maand september. Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en klimaat vervult Sivomatic een voortrekkersrol. Sinds 1 januari 2014 is de fabriek in Moerdijk 100% klimaatneutraal. Sivomatic is specialist in kattenbakvulling en heeft productielocaties in Moerdijk, Oostenrijk en Turkije. Het bedrijf bestaat 42 jaar en is één van de grootste aanbieders op de Europese markt. 100% Klimaatneutraal Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en klimaat wil Sivomatic voorop lopen. Sinds 1 januari 2014 is de fabriek in Moerdijk 100% klimaatneutraal. Eén van de maatregelen was een zonnepanelenproject op het dak van de fabriek. Het gaat om panelen met een vermogen van Watt piek; één van de grotere projecten in Nederland. Duurzame kattenbakvulling Een andere pijler binnen Sivomatic is een duurzaam assortiment. De meest duurzame kattenbakvulling is die waarvan je het minste nodig hebt. Sivomatic heeft in 2008 geïnvesteerd in een mijnbouwbedrijf in witte ben toniet in Turkije. Deze bentoniet is niet alleen mooi hygiënisch wit, maar heeft bovendien veruit de beste geurabsorptie van alle bentoniet-soorten in Europa. Daardoor is dit product de meest zuinige en meest milieuvriendelijke kattenbakvulling op de markt. LNG schip De ambities van Sivomatic reiken nog verder. Samen met Vekagroup, LNG Bunkering en Deen Shipping wil Sivomatic een LNG aangedreven schip bouwen voor lijnvaart naar Turkije. De brandstof LNG is veel milieuvriendelijker dan heavy fuel oil en marine gasolie waar (zee)schepen nu op varen. Eigenaar Peter Verseveldt: Het zou mooi zijn als LNG schepen in Moerdijk zouden kunnen bunkeren. Moerdijk is een moderne haven en moet ook op dit gebied voorop lopen. Niet alleen voor zeeschepen, maar ook voor de binnenvaart. Ondernemerschap en duurzaamheid: hand in hand! TMS INDUSTRIAL SERVICES BIEDT 10 ZIJ-INSTROMERS WERK ÉN OPLEIDING Bij TMS Industrial Services in Moerdijk zijn tien jongeren gestart met de driejarige opleiding Servicemonteur WTB niveau 3. Met een betaalde baan, een betaalde opleiding en een uitstekend loopbaanperspectief, doet TMS hen, in samenwerking met Werk en Vakmanschap, een uniek aanbod. Carel Jan Reuver, CEO bij TMS Industrial Services, liep al langer met de gedachte dat met de teruglopende instroom van jongeren in de techniek, het mogelijk zou moeten zijn een nieuw instroomkanaal aan te boren. Tijdens gesprekken met het Markiezaat College in Bergen op Zoom en Werk en Vakmanschap, kreeg dit idee vorm in een uniek opleidingstraject. Werving en selectie TMS Industrial Services draagt zorg voor de baan en het praktische onderwijs en de school verzorgt de theoretische leerstof. Werk en Vakmanschap neemt naast de werving en selectie tevens het werkgeverschap en de intensieve coaching en begeleiding van de kandidaten voor haar rekening. De uiteindelijke werving en selectie van de kandidaten verliep ronduit soepel. Reuver hierover: We zochten mensen die toe waren aan een switch in hun carrière, eenvoudigweg omdat ze hun werk of opleiding niet leuk vonden of juist omdat er geen werk was. Enorm gemotiveerd De opleiding bij TMS Industrial Services is zo georganiseerd dat de kandidaten iedere twee maanden kennismaken met een andere afdeling. Zo leren de kandidaten het bedrijf kennen maar kan het bedrijf ook rekenen op bedrijfsbreed commitment van de eigen werknemers. De tien kandidaten die nu gestart zijn, hebben totaal verschillende achtergronden maar hebben één ding gemeen: ze pakken deze kans met beide handen aan en zijn enorm gemotiveerd. 14 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

15 COLUMN Smart Industry De eerste industriële revolutie begon zo rond 1750 toen de stoommachine zijn intrede deed. De tweede industriële revolutie startte rond 1860 toen staal veel sterker gemaakt kon worden, elektriciteit werd uitgevonden en de verbrandingsmotor het levenslicht zag. De derde industriële revolutie begon rond 1950, toen de elektronica opkwam. Hierdoor werd het mogelijk apparatuur te bouwen dat mensen gemakkelijker aan elkaar verbind. Denk hierbij aan de computer. Nu staan we aan de vooravond van industriële revolutie 4.0, ook wel genoemd internet of things, of Smart Industry. Hiermee bedoelen we dat steeds meer apparaten, fabrieken en productieprocessen met elkaar praten via het internet. Dit maakt het mogelijk om verzamelde (real-time) data in het ene proces in te zetten ten behoeve van het andere proces. Dat dit nu in een stroomversnelling komt, wordt veroorzaakt doordat sensoren steeds kleiner, vernuftiger en goedkoper worden. Voorbeeld: Bij een bakker staat een silo met meel. Als deze silo bijna leeg is, stuurt de silo een bericht naar de leverancier vul mij a.u.b. In het verleden moest een medewerker dit organiseren. Doordat de silo dit nu automatisch doet, wordt mankracht bespaard, worden faalkansen verkleind en wordt er bespaard op voorraadkosten. Doordat het proces van de bakker bekend is in de silo, zal de voorraad in de silo niet te groot worden aangelegd. Faalkansen zijn bijna niet meer mogelijk, omdat het systeem niet kan vergeten de meelsilo te vullen. Ook controleert de silo of het aangeleverde meel voldoet aan de vooraf opgegeven criteria, zodat het bakproces goed blijft verlopen en de voedselveiligheid niet in het geding komt. Door verdergaand te automatiseren, verkleint de bakker faalkansen en bespaart hij tijd en geld. Bovenstaande kan natuurlijk sterk uitgebreid worden in de keten. Denk aan een chip in de verpakking van het brood, waarin opgeslagen wordt wanneer het brood de winkel verlaat. Of aan de voorkant van de keten waarin men vastlegt in welke lijn het meel geproduceerd is, onder welke luchtvochtigheid en bij welke temperatuur. Als later blijkt dat er iets niet goed gegaan is, kan in de keten onderzocht worden wat de oorzaak geweest is. Met deze informatie kan de organisatie leren om in de toekomst deze fouten proberen te voorkomen. Zo wordt het productieproces kwalitatief beter en draagt het systeem bij aan een lerende organisatie. Bij het verzamelen van deze Big data is het belangrijk zorgvuldig met deze data om te gaan. Machinebouw, elektrotechnische industrie, besturingstechniek en de IT-sector hebben nu al volop te maken met Smart Industry. Maar in de nabije toekomst krijgen ook de (afval)-watersector, energiesector, industriële dienstverlening en de logistieke sector hiermee te maken. Industrie 4.0 zal deze sectoren steeds meer via het internet aan elkaar verbinden. En ook binnen de consumentenmarkt zal er steeds meer data verzameld worden. Een voorbeeld hiervan is de slimme koelkast. Als u met uw machines of processen gebruik wilt gaan maken van bovengenoemde is het vaak niet noodzakelijk een vast omlijnd plan te maken voor een gehele fabriek. Begin gewoon praktisch en klein met een paar sensoren en kijk wat de mogelijkheden zijn. Op basis van deze ervaring kunt u dan doorbouwen. Belangrijk hierbij is dat partijen in de keten waarin u zich bevindt samen willen werken. Alleen dat garandeert succes! De Nederlandse overheid ondersteunt en stimuleert bovenstaande ontwikkeling om meer werkgelegenheid te creëren en te behouden in de maakindustrie en daarnaast aansluiting te behouden bij de internationale markt, zie Arie Verhoeven Directeur VMB Besturingstechniek T: (088) E: I: PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

16 LETSELSCHADE.COM De groei-ambitie van letselschade.com Wij zijn liever de beste dan de grootste Bij Groot Expertisebureau is het roer omgegooid. De nieuwe naam van het Papendrechtse bureau is Letselschade.com. Een naam die de lading veel beter dekt. Letselschade.com is één van de grootste onafhankelijke letselschadebureaus in Nederland. Wij werken uitsluitend voor slachtoffers of hun nabestaanden. Het is tijd om dit ook in de regio te gaan benadrukken. Tot nu toe hebben wij ons nooit echt gepro leerd en zijn ook nooit echt commercieel actief geweest. Daar gaan wij ons meer op focussen, zo begint directeur Berth Groot. Letselschade is de schade die iemand lijdt door lichamelijk of geestelijk letsel. Een ander kan daarvoor aansprakelijk zijn. Die schade kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout. Het kan iedereen overkomen. Slachtoffers zijn niet alleen vorderingsgerechtigde partijen. Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt door een ongeval heeft de werkgever ook een vorderingsrecht. Groot: Wij werken vanuit twee invalshoeken; niet alleen belangenbehartiging waarvoor mensen rechtstreeks contact met ons kunnen opnemen, maar wij adviseren ook partijen - denk aan advocatenkantoren bij hun onderhandelingen/procedures als het gaat over inkomensschade. Het maken van bedrijfseconomische analyses voor de schade van zelfstandig ondernemers, maar ook de schade van kinderen of bijvoorbeeld asbestslachtoffers, is een sterk punt van ons bureau. Specialistisch bureau Naast een nieuwe naam, die eind vorig jaar is ingevoerd, is ook de huisstijl op de schop genomen en is onlangs Stefan van der Leun aangetrokken als commerciële man om Letselschade.com op de kaart te zetten. Van der Leun was jarenlang werkzaam bij een lokale Rabobank. Ik ben hier nu verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten. Dat is een prachtige Stefan van der Leun (l) en Berth Groot 16 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

17 job. Wij zijn actief door heel Nederland, maar willen graag ons klantenbestand uitbreiden met bedrijven en organisaties uit de regio. Hiervoor gaan wij de komende periode behoorlijk aan de weg timmeren. Berth Groot vult aan: Meer mensen moeten ons weten te vinden. Niemand hoopt ons ooit nodig te hebben, maar het gebeurt wel, want iedereen kan slachtoffer van een ongeval worden. Groot is de grondlegger van het bureau. Het is het klassieke verhaal van een ondernemer. De geboren Zwijndrechtenaar startte in 1990 zijn kantoor op de zolderkamer van zijn huis in Sliedrecht. Ik werkte al jaren in de sector, maar ik wilde mij volledig richten op slachtoffers. Daar lag mijn werkelijke passie. Het uitgangspunt was om als klein, specialistisch bureau cliënten bij te staan. Het klein blijven lukte niet, de groei zat er al snel in, ondanks dat wij nooit echt aan acquisitie hebben gedaan. Het bureau groeide tot 40 medewerkers. De klanten kwamen bijna als vanzelf via mond-totmond reclame en dankzij doorverwijzingen van vakbonden, tussenpersonen, werkgevers etc. Groot: Wij hebben op basis van xed fee prijzen lang zaken behandeld voor enkele rechtsbijstandsverzekeraars. Omdat wij geen concessies aan de kwaliteit van onze activiteiten wilden doen, ging ons dat op een gegeven moment opbreken. We waren regelmatig langer bezig met een zaak dan dat de vergoeding rechtvaardigde. Ik heb toen de rigoureuze beslissing genomen om te stoppen met dat werk. Dat had uiteraard zijn consequenties. In de loop van de tijd zijn we uitgekomen op de huidige groep van ruim 20 medewerkers. Dat heeft een positieve invloed gehad op onze bedrijfsactiviteiten. Wij mogen ons nu tot de top van Nederland rekenen en dat hebben wij gerealiseerd met een ontzettend goed team, stuk voor stuk gekwali ceerde experts en secretaresses. Dat vergt een intensieve opleiding, maar wij gaan niet voor minder. Wij willen topkwaliteit bieden, maar dat vooral ook op een betrokken, persoonlijke en menselijke manier. Vergeten geld Een belangrijk deel van de werkzaamheden van Letselschade.com betreft het loonschadeverhaal. Bij grote bedrijven is dit fenomeen meestal bekend, echter niet bij het gros van de MKB-bedrijven. Werkgevers zijn verplicht het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Het kan zijn dat een werknemer arbeidsongeschikt is geraakt doordat hij letsel heeft opgelopen waarvoor een derde aansprakelijk is. De werkgever heeft in dat geval het recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de aansprakelijke partij. Veel werkgevers weten niet dat dit ook met terugwerkende kracht mogelijk is. Naast het doorbetaalde loon kunnen ook andere kosten verhaald worden, bijvoorbeeld kosten voor re-integratie, kosten van omscholing of het aanpassen van een werkplek. Het verhalen van loonschade vormt een belangrijk deel van het dienstenpakket van Letselschade.com. Wij willen topkwaliteit bieden, maar dat vooral ook op een betrokken, persoonlijke en menselijke manier Autoriteit Berth Groot is een autoriteit op het gebied van letselschade. Als adviseur van het NIVRE en als lid van De Letselschade Raad zit hij dicht bij het vuur. Betrouwbaarheid en een goede naam zijn essentieel. Er opereren best nog wel cowboys in het vak. In het verleden zijn daardoor nare dingen gebeurd. Gelukkig gaat het tegenwoordig veel en veel beter. Letselschade is een serieuze aangelegenheid. Dat wil Letselschade.com graag uitdragen. Stefan van der Leun: Het is belangrijk om onze nieuwe naam de nodige bekendheid mee te geven. Daarom breiden wij ons netwerk uit via onder andere het lidmaatschap bij diverse ondernemersverenigingen en Werkgevers Drechtsteden. Berth Groot tot slot en met de nodige nadruk: Met letselschade ben je altijd bezig met slachtoffers, mensen waarvan het leven door schuld van een ander op z n kop is gezet. Het commerciele moet daarom niet de overhand krijgen, wij helpen ook mensen zonder daar direct gewin van te hebben. Ook dat moeten wij blijven uitdragen. Slachtoffers moeten altijd antwoorden krijgen op de vragen die zij hebben. Iedereen moet met elke vraag kunnen aankloppen. Wij helpen hen graag. Letselschade.com De Wederik SK Papendrecht T: (078) E: I: PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

18 Crisis- en herstelwet draagt bij aan duurzame groei Het Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant werken aan een duurzame groei van Moerdijk. Om dat mogelijk te maken, hebben deze drie partijen gezamenlijk het haven- en industrieterrein Moerdijk aangemeld als ontwikkelingsgebied binnen de Crisis- en herstelwet. Deze wet schept ruimte voor allerlei vernieuwende maatregelen en projecten die bijdragen aan een duurzame economische groei. Eind november werd bekend dat minister Schultz van Haegen het haven- en industrieterrein heeft opgenomen in de tiende tranche van de Crisis- en herstelwet. In de Havenstrategie 2030 hebben Havenschap, provincie en gemeente de ambitie uitgesproken om Moerdijk te ontwikkelen tot meest duurzame haven- en industrieterrein bedrijf van Europa. Ook willen zij van Moerdijk het belangrijkste haven- en industriecomplex in de Vlaams Nederlandse Delta maken, als het gaat om duurzame logistiek, chemie en procesindustrie. Maar dat mag geen extra druk leggen op de leefbaarheid, de omgeving en de natuur. Uitgangspunt van de Havenstrategie is de balans tussen economische belangen, duurzaamheid en een veilige, leefbare regio. De Crisis- en herstelwet helpt daarbij. Groeien binnen de bestaande geluidsnormen Groeien - ruimte bieden aan extra bedrijvigheid - zónder dat er meer geluid wordt geproduceerd. Dat is één van de opdrachten waar het havenschap de komende jaren aan gaat werken. Het afgelopen jaar experimenteerde het havenschap met verhandelbare geluidsrechten. Bedrijven die stiller gaan werken, verdienen noise credits. Deze verkopen zij aan andere bedrijven, die dan meer herrie mogen maken. Onder de streep blijft de geluidsproductie op het terrein gelijk. Crisis- en Herstelwet helpt De aanwijzing van Moerdijk als ontwikkelingsgebied binnen de Crisis- en herstelwet kan het succes van dergelijke initiatieven vergroten. Het wordt mogelijk een juridisch kader te leggen onder initiatieven als deze, zegt Sjef de Wijs, beleidsmedewerker geluid bij de Provincie Noord-Brabant. Overheden krijgen daarmee nieuwe toetsingskaders in handen, die zij kunnen gebruiken bij vergunningverlening. Ze kunnen zo veel beter sturen op de geluidsproductie." Zonebeheerplan Ook het zonebeheerplan is zo n voorbeeld. Zo n plan heeft nu geen juridische geldigheid. Als het gebied de status heeft van ontwikkelingsgebied, heeft het dat straks wel. Provincie en gemeente kunnen dan heel precies bepalen waar je precies hoeveel geluid mag maken. Tot op de vierkante meter nauwkeurig. Nu geldt er één norm voor het hele gebied. Als een bedrijf aan de rand van het terrein veel 18 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

19 COLUMN De werkplek van morgen... herrie maakt, is de maximaal toegestane geluidsproductie voor het hele gebied relatief snel opgesoupeerd. Dat betekent dat Moerdijk op slot zou gaan. Er zouden geen nieuwe bedrijven kunnen worden toegelaten, bestaande bedrijven zouden niet kunnen uitbreiden. Het uitgangspunt is immers: we gaan groeien bínnen de bestaande geluidsnormen. Met een zonebeheerplan kunnen we de beschikbare geluidsruimte maximaal en exibel benutten. Zo kunnen we groeien, terwijl de geluidsoverlast niet toeneemt. Economie en natuur hand in hand Ook nieuwe natuurprojecten kunnen baat hebben bij de Crisis- en herstelwet, zegt Roland-Jan Buijs. Buijs is als ecologisch adviseur betrokken bij Duurzame Verbindingen Moerdijk. We gaan onderzoeken of we vernieuwende proefprojecten kunnen ontwikkelen die de omliggende natuurgebieden sterker maken en daarmee extra ruimte creëren voor economische groei. Denk aan bedrijven die samen vaststellen wat hun ontwikkelbehoefte is en hoeveel uitstoot van stikstof daarmee gepaard gaat. Zij zouden vooraf kunnen investeren in natuurwaarden. Zorgen voor een uitbreiding van de kwetsbare stroomdalgraslanden, bijvoorbeeld. Dat maakt de natuur sterker en robuuster. Ze kan dan een stootje hebben, als bedrijven in de toekomst besluiten uit te breiden. Zowel natuur als economie pro teren. Binnen de Crisis- en herstelwet wordt verkend op welke manier zulke initiatieven een juridische status kunnen krijgen. Haven- en industrieterrein Moerdijk kan zo duurzaam groeien. Besluitvorming De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de tiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Haven- en industrieterrein Moerdijk is in dit voorstel één van de zes nieuwe ontwikkelingsgebieden. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd voor reactie. Daarna volgt advisering door de Raad van State. De werkplek van morgen gaat over een ICT-omgeving waarin flexibiliteit en mobiliteit vereisten zijn. Tegenwoordig praten we veel over de cloud, maar in veel gevallen blijft het nog erg zweverig. Wist u dat dit helemaal niet hoeft? Want het is er en ook u kunt, net als vele anderen, de werkplek van morgen NU gaan gebruiken! Hoe wij dit zien? Eenvoudigweg door de werkplek een andere benadering én beleving te geven dan voorheen. Je vertrouwde bureau op kantoor komt (misschien) niet te vervallen maar krijgt wel een andere invulling. Met de technieken van nu is fysieke aanwezigheid op kantoor lang niet altijd noodzakelijk en het geeft de mogelijkheid om overal en op ieder moment je werk te kunnen doen. Op kantoor, thuis of bij uw klant. Moderne en nieuwe technieken bieden dus nieuwe kansen en mogelijkheden die wij intussen massaal omarmen. De snelle acceptatie van smartphones, tablets en het nieuwe werken aan de kant van de gebruiker zijn daar de sprekende voorbeelden van. Aan de serverkant kunnen we dat realiseren middels virtualisatiesoftware, cloudoplossingen en online werkplekken. De werkplek van morgen zal zich blijvend ontwikkelen, net als de wereld er omheen. Wilt u ICT optimaal inzetten om uw business te laten groeien? Dan is het belangrijk om vandaag al na te denken hoe u de werkplek van morgen kunt toepassen zodat u bent voorbereid op de toekomst. Uiteraard denk ik graag met u mee! Jan Willemsen AENC ICT Solutions Ohmweg BB Alblasserdam T: E: I: PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

20 Havenschap Moerdijk vertaalt ambities in nieuwe website Met de Havenstrategie 2030 is de koers voor Port of Moerdijk voor de komende jaren bepaald. Port of Moerdijk is in 2030 hét knooppunt voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta. Een dynamisch en veilig haven- en industrieterrein met veel werkgelegenheid en ruimte voor innovatie. Bij deze ambities hoort ook een website die klaar is voor de toekomst. Daarom presenteert het Havenschap Moerdijk met trots Verbinding is cruciaal bij het realiseren van de ambities. Het Havenschap wil de verbinder zijn. Niet alleen van bedrijven op het terrein, maar ook tussen bedrijven, overheden en de omgeving. Met de website maakt het Havenschap de connectie met de wereld om zich heen. Met Connecting you als boodschap kiest het Havenschap voor een persoonlijke benadering. Op presenteert het Havenschap informatie over de locatie en de mogelijkheden die Port of Moerdijk biedt als vierde zeehaven van Nederland, logistieke hotspot en duurzaam knooppunt van chemie. Een aantal van onze ambassadeurs vertelt u waarom zij voor Port of Moerdijk gekozen hebben. En natuurlijk bevat de website alle praktische informatie over het haven- en industrieterrein. De nieuwe website, ook beschikbaar voor tablets en mobiele telefoons, is een doorlopend project. De techniek biedt allerlei mogelijkheden om de functionaliteiten in de toekomst uit te breiden. Het Havenschap Moerdijk is met deze website klaar om de ambities waar te maken. HJ Media Groep MEER DAN ALLEEN BANDEN BANDEN VELGEN SERVICE Strategie Consultancy, webdesign, huisstijl en deskundig marketingadvies, daar draait het om. Online Het bouwen van websites, intranetten, portals en webshops. Voor ons gesneden koek. PROFILE TYRECENTER DBS MOERDIJK PROFILE TYRECENTER DBS ETTEN-LEUR Offline Conceptontwikkeling, positionering en design behoren tot onze dagelijkse werkzaamheden. Database publishing Bespaart tijd, minimaliseert kosten en verkleint de kans op verkeerde informatie. ZOMERBANDEN WINTERBANDEN VELGEN UITLIJNEN BALANCEREN STIKSTOF

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar De transportsector stapt over op LNG... De brandstof van de toekomst Liquefied

Nadere informatie

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012 Axoft Network Services werkt nog intensiever samen met KPN Apollo Hotel Papendrecht Vernieuwd en verbeterd Van Lonkhuizen & Van Oosten

Nadere informatie

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN Exact Online CASE STUDY ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ZAKELIJKE DIENSTVERLENING GROEI REALISEREN DOOR TE INVESTEREN IN LEUKE

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

Milieumonitoringrapportage 2014 Haven- en industrieterrein Moerdijk

Milieumonitoringrapportage 2014 Haven- en industrieterrein Moerdijk Milieumonitoringrapportage 2014 Haven- en industrieterrein Moerdijk Resultaten in vogelvlucht Gebaseerd op de Milieumonitoringrapportage Haven- en industrieterrein Moerdijk 2014 9 december 2015 Wat u vooraf

Nadere informatie

koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder

koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder Dijksma Koudetechniek is specialist in het creëren van een optimaal bewaarklimaat voor producten in onder meer de agrarische sector

Nadere informatie

onafhankelijke letselschade experts Betrouwbaar, betrokken, onafhankelijk, deskundig. Daar kunt u op rekenen.

onafhankelijke letselschade experts Betrouwbaar, betrokken, onafhankelijk, deskundig. Daar kunt u op rekenen. onafhankelijke letselschade experts Betrouwbaar, betrokken, onafhankelijk, deskundig. Daar kunt u op rekenen. voor slachtoffers en nabestaanden Letselschade.com (in 1990 opgericht door Berth Groot) is

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Persoonlijke Uitnodiging. Lo g i s t ieke relatie dag 1 5 september 1 1. 00 16.00

Persoonlijke Uitnodiging. Lo g i s t ieke relatie dag 1 5 september 1 1. 00 16.00 Persoonlijke Uitnodiging Lo g i s t ieke relatie dag 1 5 september 1 1. 00 16.00 Programma Naast een doorlopende programma waar bedrijven u graag te woord staan om u van informatie te voorzien, zijn er

Nadere informatie

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT DE LNG SPECIALIST LNG LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST SOLUTIONS

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT DE LNG SPECIALIST LNG LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST SOLUTIONS DE LNG SPECIALIST LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST LNG SOLUTIONS DE TRANSPORTSECTOR STAPT OVER OP LNG... DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions 2E Interconnection ontwikkelt, produceert en levert alle soorten en maten kabels: zowel standaard kabels als speciaalkabels, van prototypen tot

Nadere informatie

Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag

Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag De digitale revolutie vindt nu ook zijn weg in huis Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag De laatste paar jaar volgen de technologische ontwikkelingen zich in een snel tempo op. Wat

Nadere informatie

Samen werken aan onze dijken. Project Verbetering Regionale Keringen

Samen werken aan onze dijken. Project Verbetering Regionale Keringen Samen werken aan onze dijken Project Verbetering Regionale Keringen Waarom verbeteren we onze dijken? Waterschap Brabantse Delta is gestart met een groot waterveiligheidsproject in West-Brabant. Waterveiligheid

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

Iv-Water. Ingenieursbureau met Passie voor Techniek

Iv-Water. Ingenieursbureau met Passie voor Techniek Iv-Water Ingenieursbureau met Passie voor Techniek Passie voor Techniek Advies gebaseerd op inhoudelijke kennis Iv-Water Water is van essentieel belang voor al het leven op aarde, maar het kan ook een

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - MIDDENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per

Nadere informatie

Optiek Verkerk kiest voor

Optiek Verkerk kiest voor Optiek Verkerk kiest voor APOLLO OPTICS WWW.APOLLO-OPTICS.NL Optiek Verkerk blij met Apollo CS Opticiens oefenen liever hun ambacht uit dan dat ze zich moeten bezighouden met automatisering en marketing.

Nadere informatie

Twee bedrijven, één team!

Twee bedrijven, één team! cableassembly Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions Eén of miljoenen Klanten Twee bedrijven, één team. Zo zou je 2E Interconnection en Connecting solutions is voor ons een begrip dat

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE In kort bestek Rafael Lazaroms INHOUDSOPGAVE 1. Wat houdt het in? 2. Motieven, doelstellingen en ambities 3. Organisatiestructuur GELOOFWAARDIGE BOODSCHAP Waterschappen hebben

Nadere informatie

Vrijwel allen hier aanwezig hebben daar een bijdrage groot of klein aan geleverd. Daarom aan iedereen: Veel dank!

Vrijwel allen hier aanwezig hebben daar een bijdrage groot of klein aan geleverd. Daarom aan iedereen: Veel dank! - LET OP: ALLEEN HET GESPROKEN WOORD GELDT - Openingswoord Locoburgemeester Gehrels bij de ondertekening verzelfstandiging Haven Amsterdam op donderdag 21 maart 2013 Dames en heren, Excellentie, Het is

Nadere informatie

Scheepsbouw in de Delta Sterk in Techniek en Logistiek. Sjef van Dooremalen 12 maart 2012

Scheepsbouw in de Delta Sterk in Techniek en Logistiek. Sjef van Dooremalen 12 maart 2012 Scheepsbouw in de Delta Sterk in Techniek en Logistiek Sjef van Dooremalen 12 maart 2012 1 Inhoud 1. Sterk in de Cluster 2. Belangrijk in de Delta 3. Voorop in kennis en innovatie 4. Logistiek en Techniek

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk

Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli 2016 Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk PROGRAMMA 1. Welkom Carel Jan Reuver en Geert Weijers, voorzitters BZW/BIM 2. Opening Ferdinand van den Oever

Nadere informatie

Wij stellen u voor...

Wij stellen u voor... Wij stellen u voor... Missie en visie Missie Het leveren van een full service logistieke dienstverlening, waarbij meerwaarde wordt toegevoegd door ontzorging en procesverbetering. Hierbij staat een sterke

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard IEDEREEN HEEFT RECHT OP WERK Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Lingewaard startte ruim een jaar geleden een onconventionele

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

De nieuwe airco s van AGPO Ferroli. Een koud kunstje

De nieuwe airco s van AGPO Ferroli. Een koud kunstje De nieuwe airco s van AGPO Ferroli Een koud kunstje Airco s van AGPO Ferroli Heerlijk, die zomers. Ze worden steeds warmer. Maar in uw huis is die zomerse warmte vaak niet gewenst. AGPO Ferroli heeft voor

Nadere informatie

JAAR. 75 jaar transport op maat

JAAR. 75 jaar transport op maat 75 JAAR 75 jaar transport op maat Wel de lusten maar niet de lasten! Select2Connect de beste manier van SAMENwerken 24/7 bereikbaar Deskundigheid Afspraak = Afspraak Kwaliteit Flexibiliteit Snelle levering

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0 WERKEN 3.0 Het Nieuwe Werken Aangeboden door HKA Voordelen van werken 3.0 Werken van 09:00 tot 17:00 doen de meeste mensen al niet meer. We leven wereldwijd in een 24 uur economie die continu verandert.

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland omvat de provincie Zeeland en het westen van de provincie Noord-Brabant. Als veelbelovende regio met ongeveer 100.000 bedrijven

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel

Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel Bijlage 1 Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel Door Sunburst B.V. Ing. Joost de Roij en Ing. Joost Vermeer januari 2014 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 1. Van inspanningsverplichting

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN AKKOORDEN EN GREEN DEALS Rafaël Lazaroms Coördinator Energie en duurzaamheid Unie van Waterschappen 1. Duurzaamheid en taken waterschappen 2. Duurzame ambities in akkoorden

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

DEAL! Drechtsteden. Samen optrekken. DRV Accountants & Adviseurs 'Het kan altijd beter' Rabobank Drechtsteden Drechtsteden volop in ontwikkeling

DEAL! Drechtsteden. Samen optrekken. DRV Accountants & Adviseurs 'Het kan altijd beter' Rabobank Drechtsteden Drechtsteden volop in ontwikkeling DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 12 NUMMER 9 NOVEMBER 2014 DEAL! Drechtsteden Samen optrekken DRV Accountants & Adviseurs 'Het kan altijd beter' Rabobank Drechtsteden Drechtsteden volop in

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. De organisatie is in 2008 in Nederland opgericht.

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Offshorehaven bij uitstek De internationale zeehaven van Den Helder biedt een zee aan ruimte en mogelijkheden. Het is de thuisbasis voor een groeiend aantal

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009 Resultaten ICT Barometer Green ICT Jaargang 9 14 juli 2009 DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het

Nadere informatie

Marktleider in klimaatbeheersing

Marktleider in klimaatbeheersing Marktleider in klimaatbeheersing klimaattechniek www.mark.nl www.markbelgium.be LUCHTVERWARMING Hoogrendement gasgestookte luchtverwarming, geproduceerd volgens de laatste stand der techniek. 3 Van oudsher

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen Voor iedere medewerker het ideale communicatiepakket Het toenemend aantal communicatiemogelijkheden en de steeds grotere keuze aan devices,

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

16,7 miljoen mensen werken elke dag aan een oplossing voor het fosfaatprobleem. En toch houden we de kosten laag.

16,7 miljoen mensen werken elke dag aan een oplossing voor het fosfaatprobleem. En toch houden we de kosten laag. 16,7 miljoen mensen werken elke dag aan een oplossing voor het fosfaatprobleem. En toch houden we de kosten laag. WIJ HALEN MEER UIT SLIB SNB laat jaarlijks zo n half miljard kilo zuiveringsslib van waterzuiveringsinstallaties

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

IT security in de mobiele MKB-wereld

IT security in de mobiele MKB-wereld IT security in de mobiele MKB-wereld Onderzoek onder o.a. Nederlandse MKB-bedrijven 14 maart 2013 Martijn van Lom General Manager Kaspersky Lab Benelux and Nordic PAGE 1 Onderzoek onder MKB-bedrijven in

Nadere informatie

Axoft, dé IT- en telecomdienstverlener van Zuid-Holland Zuid

Axoft, dé IT- en telecomdienstverlener van Zuid-Holland Zuid DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 13 NUMMER 7 SEPTEMBER 2015 Axoft, dé IT- en telecomdienstverlener van Zuid-Holland Zuid 18 Ten Raede Groep ook uw payroll- en HRM-partner 24 "Zoek elkaar op;

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

IIIIIHI i. ái 'Brobontse Delta BY

IIIIIHI i. ái 'Brobontse Delta BY Waterschap ái 'Brobontse Delta H i BY22286975 Sloten, oevers en dijken op orde Oplossen Keurovertredingen - informatie voor agrariërs, particulieren en bedrijven ^ WaîPisctiiip 'Brabantse Delta W 7 O Ũ

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving BOUWNETWERK Kiezen en uitblinken Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving Kiezen en uitblinken Aan mevrouw Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu,

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Inhoud U doet graag zaken zonder zorgen. 4 Daarom kiest u voor de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. 4 Een uitgebreide

Nadere informatie

Workshop Leertuin Maritieme Economie. 23 november 2016

Workshop Leertuin Maritieme Economie. 23 november 2016 Workshop Leertuin Maritieme Economie 23 november 2016 Facts en figures (Maritime Delta regio) Potentieel AV 2025 Maritieme maakindustrie 4.690 fte (bron: ETM regio AV) Facts en figures (Maritime Delta

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Continuous effort is our standard Burdock lost kennis- en capaciteitsvraagstukken op bij opdrachtgevers in de civiele techniek, infrastructuur,

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie