Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER Waterschap Brabantse Delta:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:"

Transcriptie

1 PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de beste dan de grootste" Crisis- en herstelwet draagt bij aan duurzame groei

2 KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor vast, mobiel en internet Nu ook met Zakelijk Office 365 Als eerste één oplossing op elk vlak: KPN ÉÉN. Of uw organisatie nu groot of klein is, met KPN ÉÉN valt alles op zijn plek. Want daarmee heeft u internet, vast en mobiel bellen in één. En met Zakelijk Office 365 één online omgeving om eenvoudig documenten te delen en te vergaderen op afstand. Met één contract, één factuur en één vaste prijs per medewerker. De oplossing die flexibel met uw organisatie meegroeit of krimpt. Kortom: KPN ÉÉN. Axoft Network Services BV Axoft Network Services BV Wagenmakerstraat BD Ridderkerk (0180)

3 VOORWOORD Volle kracht vooruit Met de Havenstrategie 2030 is de koers voor Port of Moerdijk voor de komende jaren bepaald. Port of Moerdijk is in 2030 hét knooppunt voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta. Bij deze ambities hoort ook een website die klaar is voor de toekomst. Met trots meld ik u dan ook dat wij op 3 december onze volledig vernieuwde website hebben gelanceerd: Het Havenschap is met deze website klaar om de ambities waar te maken en kan hiermee de komende jaren met volle kracht vooruit. Volle kracht vooruit is ook het thema van onze nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 9 januari Dan staan we met al onze belangrijke relaties stil bij de uitdagingen waar we voor staan. En dat zijn er nog al wat. Het Uitvoeringsprogramma, waar hard aan wordt gewerkt, geeft een gedetailleerd overzicht van alle projecten die voortvloeien uit de Havenstrategie. En het beschrijft welke instantie voor welk project verantwoordelijk is en welke investering nodig is. Niet alles kan tegelijk worden uitgevoerd, en daarom brengen we ook een prioritering aan. In het eerste kwartaal van 2015 stellen de provincie, gemeente en het Havenschap het Uitvoeringsprogramma vast. Het Waterschap Brabantse Delta is een voorbeeld van een partij die genoemd wordt in het uitvoeringsprogramma als (mede)verantwoordelijke bij een aantal projecten. Voor velen van u is dit wellicht een relatief onbekende partij. Daarom vertellen Theo Schots en Levien van Dixhoorn van het Waterschap u in deze editie van Port of Moerdijk Business meer over de rol van het Waterschap op en rond het haven- en industrieterrein Moerdijk en de toekomstopgaven. Onder andere het bedrijfsleven heeft aangegeven om prioriteit toe te kennen aan het onderzoek naar de governancestructuur van het Havenschap. Hier is de afgelopen weken veel tijd en energie in gestoken. Deze maand nog nemen de colleges van gemeente en provincie hierover een besluit. Daarna volgt besluitvorming in Provinciale Staten en de gemeenteraad van Moerdijk. Ook het verbeteren van het vervoer per spoor heeft hoge prioriteit. Het Havenschap en de provincie hebben begin december gezamenlijk een subsidieaanvraag verzonden om in aanmerking te komen voor Europese subsidie. Deze subsidie zal gebruikt worden voor een onderzoek naar de capaciteitsproblemen en de ontwikkeling van een Rail Service Centre op het haven- en industrieterrein. Verder bereikte ons het goede nieuws dat minister Schultz Van Haegen haven- en industrieterrein Moerdijk heeft opgenomen in de tiende tranche van de Crisis- en herstelwet. Wat dat betekent leest u verderop in dit nummer. Ik wens u veel leesplezier met deze editie van Port of Moerdijk BUSINESS. Ferdinand van den Oever Directeur Havenschap Moerdijk PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

4 PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Inhoud 3 Voorwoord Ferdinand van den Oever Volle kracht vooruit Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de beste dan de grootste" Crisis- en herstelwet draagt bij aan duurzame groei Port of Moerdijk BUSINESS Jaargang 3 Nummer 4 December 2014 EEN UITGAVE VAN Havenschap Moerdijk Plaza SL Moerdijk T: (0168) UITGEVER Havenschap Moerdijk Linda de Groot Afdeling Communicatie PR 6 Afvalwater als grondstof Het Waterschap Brabantse Delta zorgt voor sterke, veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, regelt de hoogte van het water en beschermt de natuur. Het waterschap is op velerlei manieren betrokken bij het Havenschap Moerdijk. 11 Column Yves de Boer Logistiek Park Moerdijk van landelijk belang REDACTIE Linda de Groot Bianca van Helden Bas den Otter COLUMNS Yves de Boer Arie Verhoeven Jan Willemsen Peter de Graaf FOTOGRAFIE Waterschap Brabantse Delta/ Maikel Samuels, Henk van Veen, DB Beeldbank VORMGEVING HJ Media Groep Ridderkerk Albert van Helden T: (0180) ADVERTENTIES ADVERTORIALS HJ Media Groep Bart van Rijnsbergen T: OPLAGE In controlled circulation via Havenschap Moerdijk en bij Drechtsteden BUSINESS en Rijnmond BUSINESS VERANTWOORDELIJKHEID Aan artikelen en rubrieken wordt de grootst mogelijke aandacht besteed, maar de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen. Daarom kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventuele onvoorziene gevolgen veroorzaakt door fouten in gegevens die door derden zijn aangeleverd. 12 Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Gedurende de afgelopen tien jaar is de aandacht voor het binnenklimaat en de luchtkwaliteit in gebouwen sterk toegenomen. Dit komt onder meer door onderzoeken waaruit blijkt dat een goed binnenklimaat de productiviteit van medewerkers aanzienlijk verhoogt. 15 Column Arie Verhoeven Smart Industry 16 De groei-ambitie van letselschade.com: Wij zijn liever de beste dan de grootste Bij Groot Expertisebureau is het roer omgegooid. De nieuwe naam van het Papendrechtse bureau is Letselschade.com. Een naam die de lading veel beter dekt. Het auteursrecht op de in dit magazine verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. 4 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

5 18 Crisis- en herstelwet draagt bij aan duurzame groei Het Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant werken aan een duurzame groei van Moerdijk. Om dat mogelijk te maken, hebben deze drie partijen gezamenlijk het haven- en industrieterrein Moerdijk aangemeld als ontwikkelingsgebied binnen de Crisis- en herstelwet. 19 Column Jan Willemsen De werkplek van morgen Havenschap Moerdijk vertaalt ambities in nieuwe website Op de nieuwe website presenteert het Havenschap informatie over de locatie en de mogelijkheden die Port of Moerdijk biedt als vierde zeehaven van Nederland, logistieke hotspot en duurzaam knooppunt van chemie. 21 Column Peter de Graaf exit 2014; welkom POM Business Nieuws PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

6 COVERSTORY Afvalwater als grondstof Het Waterschap Brabantse Delta zorgt voor sterke, veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, regelt de hoogte van het water en beschermt de natuur. Het waterschap is op velerlei manieren betrokken bij het Havenschap Moerdijk. Hierover praten we met Theo Schots, lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Brabantse Delta en afvalwatertechnoloog Levien van Dixhoorn. 6 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

7 COVERSTORY Partijen zoals de provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, het Havenschap Moerdijk en het waterschap Brabantse Delta zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep Duurzame Verbindingen Moerdijk. Uit hoofde van zijn functie maakt Theo Schots deel uit van deze stuurgroep. Ook het waterschap draagt op die manier bij aan een toonaangevend duurzaam haven- en industrieterrein Moerdijk, zegt Schots. Kerntaak Het transporteren en zuiveren van afvalwater vanaf het rioleringsstelsel is een kerntaak van ons op haven- en industrieterrein Moerdijk. Dit afvalwater komt uiteindelijk in de Westerschelde terecht via een 60 kilometer lange afvalwaterpersleiding die in 1972 werd aangelegd van Moerdijk naar de Westerschelde. Hierdoor werd het afvalwater niet langer geloosd in de lokale wateren maar op het open zeewater. De achterliggende gedachte hierbij was dat het afvalwater snel verdund zou worden in de Noordzee, mede door de getijdenwerking. En bovendien werd verondersteld dat de ecologische effecten in het zoute water minder groot zouden zijn dan in zoet water. Toen echter de wet verontreiniging oppervlaktewateren in 1970 in werking trad, veranderde er het één en ander. Aanleiding was de sterk toegenomen verontreiniging sinds 1900 van water, bodem en lucht door de groei van steden en industrieën. Deze wet verbood het zonder vergunning lozen van mogelijk verontreinigd afvalwater in het oppervlaktewater, vervolgt Schots. Dat deed ons besluiten om een afvalwaterzuiveringinstallatie in het Zeeuwse plaatsje Rilland-Bath te bouwen, waarmee de ongezuiverde lozing op de Westerschelde tot een einde kwam. Op deze afvalwaterzuiveringinstallatie zuivert het waterschap Brabantse Delta sindsdien het afvalwater van 35 dorpen en steden in West-Brabant. Het afvalwater wordt vervoerd met een hoeveelheid van maximaal 18,5 miljoen liter per uur en na het zuiveringsproces komt het gezuiverde water vijftien kilometer verderop terecht in de Westerschelde, nabij de Zeeuwse plaats Waarde. Bij het beginpunt heeft de afvalwaterpersleiding een diameter van 80 centimeter en bij de Westerschelde is de diameter 1.80 meter. Waterzuivering kost veel energie, maar kan ook energie opleveren. Deltawerken Afvalwatertechnoloog Levien van Dixhoorn: De bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk leveren naar verhouding een grote hoeveelheid afvalwater. Een aantal bedrijven heeft zelf zuiveringsinstallaties, maar ook dit voorgezuiverde water komt via de afvalwaterpersleiding in Bath terecht, waar het nogmaals een keer in een zuiveringsproces terecht komt. De aansluiting van haven- en industrieterrein Moerdijk op de afvalwaterpersleiding biedt met name kansen voor bedrijven die zout afvalwater PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

8 COVERSTORY lozen. Het waterschap wil in samenwerking met bedrijven onderzoeken waar het afvalwater het beste gezuiverd kan worden. Lokaal door het bedrijf of centraal door rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath. Hierin streven wij naar duurzame kosteneffectieve oplossingen. Toekomstvisie De activiteiten van het waterschap Brabantse Delta op het omvangrijke haven- Waterschap Brabantse Delta en industrieterrein Moerdijk blijven niet alleen bij het verwerken van het afvalwater. Schots: Wij verzorgen ook het onderhoud van een groot deel van de waterlopen op Moerdijk en ook het onderhoud van de rioolgemalen op het haven- en industrieterrein voeren wij uit in opdracht van het havenschap. De afvalwaterpersleiding is nu 40 jaar in gebruik. Voordat wij eventueel opnieuw fors zouden investeren om de afvalwaterpersleiding in stand te houden, wilden wij het systeem Het werkgebied ligt ten westen van de lijn Waalwijk/Baarle-Nassau en ten zuiden van het Hollandsch Diep, de Amer en de Bergsche Maas. De bodemhoogte in dit gebied varieert van -1,80 tot +30,00 meter N.A.P. Kerngegevens Werkgebied hectare 21 gemeenten mensen Mark, Vliet, Aa of Weerijs, Donge, Zuiderafwateringskanaal, Oude Maasje en Roode Vaart, de grootste wateren in het gebied. Zorgen voor droge voeten en voldoende water Aantal primaire waterkeringen: 143 kilometer (waarvan in beheer 134). Primaire waterkeringen bieden veiligheid tegen overstromingen door de zee en grote rivieren, voor ons gebied zijn dat de Amer, de Bergsche Maas, het Hollands Diep, het Schelde-Rijnkanaal en het Volkerak-Zoommeer. Aantal niet-primaire (regionale en overige) keringen: 425 kilometer. Niet-primaire keringen bieden bescherming tegen overstroming door de binnenwateren. Aantal spui- en schutsluizen: 17 Aantal poldergemalen: 227 Aantal stuwen: Aantal kilometer sloten, beken en rivieren in beheer: Zorgen voor schoon water Aantal rioolwaterzuiveringen: 17 Aantal rioolgemalen: 85 Aantal kilometer rioolpersleiding: 350 toetsen aan de eisen van deze tijd. Dit gebeurde in de studie Toekomstvisie afvalwaterpersleiding Bath. Tijdens de studie waren diverse partners betrokken waaronder het Havenschap Moerdijk en bedrijven. Het resultaat is dat wij nog voor 30 jaar de afvalwaterpersleiding in stand houden met aanvullende maatregelen in de pompstations en de leiding zelf. De leiding lag er dus nog uitstekend bij. Echter, bij uitbreiding van het haven- en industrieterrein Moerdijk is de huidige capaciteit van de afvalwaterpersleiding ontoereikend. De vraag rijst dan wat overheden en het bedrijfsleven kunnen doen om deze beperking tegen te gaan. Een oplossing zou zijn om het hemelwater en het afvalwater te scheiden: waarom zouden we schoon hemelwater transporteren en schoonmaken? De oplossing ligt zomaar niet voor de hand. Een gescheiden rioleringsstelsel verwezenlijken in een bebouwde kom of een bestaand industrieterrein vergt torenhoge investeringen. Het waterschap onderzoekt hiervoor samen met gemeenten, Havenschap Moerdijk en bedrijven waar kansen liggen voor het scheiden van schone en vuile stromen en het ontwikkelen van duurzame industrieterreinen en woonwijken. Innovatie Het waterschap Brabantse Delta staat voor meer belangrijke uitdagingen. Levien van Dixhoorn: Technologische ontwikkelingen leiden tot innovatie. Waterzuivering kost veel energie, maar kan ook energie opleveren. De waterschappen in Nederland hebben hiertoe samen het project de energiefabriek opgestart. Wij geven hier invulling aan door steeds meer energie te halen uit zuiveringsslib. Het zuiveringsbeheer van ons waterschap voorziet momenteel voor 35% in eigen energie. Onze ambitie is te komen tot 8 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

9 Carla Moonen dijkgraaf waterschap Brabantse Delta over de komende waterschapverkiezingen: energie neutrale of zelfs energie producerende rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hierin liggen ook kansen voor bedrijven op gebieden zoals fosfaatwinning en bioplastics. Voor fosfaat is Europa nu aangewezen op China en Marokko. Voor het terugwinnen van fosfaat uit zuiveringsslib werken wij met een aantal collega-waterschappen samen met Slibverwerking Noord-Brabant op Moerdijk. Dit is de grootste slibverwerker van Nederland. Zo is het ook mogelijk om in de toekomst bioplastics te produceren uit afvalwater. Dit verkeert nu nog in de ontwikkelfase en hierbij werken wij intensief samen met andere waterschappen, andere overheden, universiteiten én bedrijven. Langzamerhand worden zuiveringsinstallaties meer aangeduid als grondstoffenfabriek. Grondstof Volgens Van Dixhoorn biedt afvalwater nog meer mogelijkheden. Afvalwater bevat veel thermische energie. Neem het douchewater van huishoudens of simpelweg het rioolwater en afvalwater van bedrijven. Ik verwacht dat wij in de -nabije- toekomst hier warmte uit kunnen halen. Er loopt nu een aantal studies en proeven naar de economische haalbaarheid van al deze technologische innovaties. Die zien er veelbelovend uit voor ons, maar ook voor bedrijven. Om deze ontwikkelingen succesvol te maken is het van belang dat bedrijven participeren in demonstratieprojecten en samen met ons innovatieve ontwikkelingen verder brengen tot productieniveau. Alleen door samenwerking met partners is het mogelijk waarde te creëren uit afvalwater. Dit kan lokaal bij bedrijven of centraal op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap. Kortom, afvalwater wordt grondstof, zo stelt Van Dixhoorn met enige nadruk vast. Waterschap Brabantse Delta zuivert het afvalwater voor ruim bedrijven. Daarnaast zorgen wij voor sterke, veilige dijken en kades, regelen we de hoogte van het water en beschermen we de natuur. Op 18 maart 2015 worden er tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten verkiezingen gehouden voor de waterschappen. Dit betekent dat u met één gang naar het stembureau voor zowel de waterschapverkiezingen als de Provinciale Staten verkiezingen uw stem kunt uitbrengen. De waterschapverkiezingen zijn verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van uw waterschap Brabantse Delta en meebeslissen over de besteding van uw belastinggeld. Wat zijn waterveiligheid, schoon water en duurzame innovaties u waard? Uw stem maakt het verschil. Kijk op voor meer informatie over de waterschapverkiezingen, en een stemwijzer vanaf medio februari Waterschap Brabantse Delta Bouvignelaan AA Breda T: (076) I: PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

10 BUSINESSNIEUWS NIEUWE BEDRIJVEN OP MOERDIJK Van Dam BV Sinds eind november heeft Van Dam BV zich gevestigd op Plaza in Moerdijk. Het bedrijf ontwikkelt en produceert branden explosieveilige producten om personeel en apparatuur te beschermen. Hierbij richt het bedrijf zich voornamelijk op de sectoren olie & gas, infra & defensie en windenergie. Van Dam heeft zich succesvol internationaal ontwikkeld in het creëren van een veilige omgeving voor alle mensen die werkzaam zijn in een technische en gevaarlijke omgeving in de onen offshore. Met de nieuwe huisvesting op haven- en industrieterrein Moerdijk heeft Van Dam onder andere meer ruimte voor het testen, het vervaardigen, het ontwikkelen en innoveren van de bestaande en nieuwe brand- en explosieveilige producten. Sluyter Logistics Sluyter Logistics is een full service logistieke dienstverlener en actief op het gebied van zee- & luchtvrachtgroupage (LCL), distributievervoer, warehousing, dedicated vervoer en container transport (FCL). Het bedrijf heeft negen vestigingen en is sinds kort ook gevestigd op haven- en industrieterrein Moerdijk. Dagelijks heeft de logistieke speler ruim 200 eenheden op de weg. Sluyter Logistics wil zich ontwikkelen tot de meest toonaangevende logistieke dienstverlener in de Benelux. Het investeren in mensen, materieel en innovatieve ICT blijft het speerpunt binnen het beleid. Doelstelling is om ook op lange termijn duurzame, optimale en inventieve logistieke diensten te ontwikkelen. TEAM POLITIE HAVEN MOERDIJK COMPLEET Meer werk maken van handhaven op het haven- en industrieterrein. Dat is één van de speerpunten van het Actieprogramma Moerdijk Veilig van gemeente, provincie, Havenschap en de Veiligheidsregio. Onder andere door het politiehaventeam op sterkte brengen. Dit team is inmiddels compleet. De Moerdijkse havenpost is onderdeel van één team voor de havens van Vlissingen, Terneuzen en Moerdijk. A2B-ONLINE CONTAINER begint nieuwe short sea dienst naar BLYTH A2B-online Container BV heeft een overeenkomst gesloten met Transped Limited, de internationale logistieke dochteronderneming van de Port of Blyth, om een nieuwe tweewekelijkse short sea dienst te gaan onderhouden tussen Moerdijk en Blyth. Tegelijkertijd zal de huidige Teesport service worden verhoogd tot eveneens twee afvaarten per week. Algemeen directeur van A2B-online Container, Gerard de Groot: We kunnen nu ook het zuiden van Schotland aan gaan bieden en een tweede afvaart naar Teesport, waardoor wij de hele oostkust van het Verenigd Koninkrijk afdekken. Michael van Keulen, Operations Director van A2B-online Container vervolgt: Het betekent dat wij een vierde schip aan onze vloot zullen toevoegen. Dit geeft ons meer exibiliteit omdat we de schepen die nagenoeg identiek aan elkaar zijn op al onze havens en terminals kunnen inzetten. Kees Vierhouten, de voornaamste investeerder van A2B-online Container, concludeert: Ons succes is de manier waarop wij klanten, partners en leveranciers clusteren, gekoppeld aan de kwaliteit van ons management en medewerkers van zowel de trailer- en container divisie. Het was onze doelstelling om een ef ciënt en effectief opererend short sea bedrijf op te zetten. In alle bescheidenheid denk ik dat wij daarin geslaagd zijn en het team kennende zullen ze nieuwe kansen aangrijpen om A2Bonline verder te laten groeien. 10 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

11 COLUMN Logistiek Park Moerdijk van landelijk belang Gedeputeerde Staten hebben het inpassings- en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) vastgesteld. De verwachting is dat Provinciale Staten in februari 2015 hierover definitief besluiten. Bij een positief besluit van Provinciale Staten kan het Havenschap Moerdijk de ontwikkeling van het LPM ter hand nemen. Belang LPM Vanwege de gunstige locatie van het LPM ten opzichte van de havens van Rotterdam, Antwerpen en Moerdijk, zal dit logistiek park een zeer sterke bijdrage leveren aan de economische kracht van de regio West-Brabant en de provincie als geheel. Ook minister Schultz van Infrastructuur en Milieu haalde onlangs het belang van het LPM aan: de regio West-Brabant [is] door de aanwezigheid van de haven van Moerdijk een logistieke hotspot van Nederland. In dit geheel is de ontwikkeling van het LPM van landelijke betekenis." Governance Gedeputeerde Staten zijn van mening dat na de vaststelling van de Havenstrategie de bestuurlijke inrichting van het Havenschap Moerdijk aanpassing behoeft. Het Havenschap staat voor grote opgaven die een versterking van het verdienvermogen en de financiële slagkracht en vermindering van de risico s noodzakelijk maken. Daarom is een voorstel naar Provinciale Staten gestuurd om het Havenschap onder te brengen in een NV in combinatie met een gemeenschappelijke regeling. De huidige deelnemers blijven zo inhoudelijk en financieel nauw betrokken bij het Havenschap, maar bieden tegelijkertijd ruimte voor een verdere verzakelijking en professionalisering van de organisatie. De provincie volgt hiermee het voorbeeld van andere zeehavens in Nederland. Groeiende vraag bedrijventerreinen Voor bedrijventerreinen is tot en met 2020 ongeveer 940 hectare extra ruimte nodig in heel Brabant. Dit is een groei van 9% ten opzichte van het huidige ruimtegebruik. De groei vlakt daarna af en valt na 2030 terug. In 2040 is het ruimtegebruik weer op het niveau van De sectoren logistiek en groothandel vragen vooral in West-Brabant de komende jaren veel extra ruimte. Inzoomend op grootschalige logistiek is er nog ongeveer 50 hectare beschikbaar is in Midden- en West-Brabant, terwijl de ruimtevraag tot en met tot 185 hectare zal zijn. MER-advies De MER-commissie oordeelt dat het Milieueffectrapport voor het LPM onvolledig is en adviseert dat alsnog te herstellen. De provincie is voornemens om, zoals de MER-commissie adviseert, vóór het besluit van Provinciale Staten over het inpassingsplan de mitigerende afspraken met terreinbeheerders vast te leggen. Yves de Boer gedeputeerde Noord-Brabant en voorzitter Raad van Bestuur Havenschap Moerdijk PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

12 Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Gedurende de afgelopen tien jaar is de aandacht voor het binnenklimaat en de luchtkwaliteit in gebouwen sterk toegenomen. Dit komt onder meer door onderzoeken waaruit blijkt dat een goed binnenklimaat de productiviteit van medewerkers aanzienlijk verhoogd. Maar dit komt ook ten dele door niet goed ontworpen installaties, met bijbehorende klachten van de medewerkers. Dat komt in alle gebouwen voor: in industriehallen, maar ook in kantoren, bibliotheken, ziekenhuizen, scholen etcetera. In die wereld is de Heeboss Klimaatgroep uit Hendrik-Ido-Ambacht actief. Een comfortabel klimaat is noodzakelijk om goed te kunnen functioneren. Het gaat niet alleen om de temperatuur maar bijvoorbeeld ook om luchtvochtigheid en luchtsnelheid. Bij Heeboss weten zij er alles van. Algemeen directeur William Bosschaart: We zijn al twintig jaar actief in deze markt en wij zien steeds meer dat compleet geïntegreerde systemen veel van de eerder genoemde gebruikersklachten kunnen voorkomen. Veel van de ontwikkelingen in onze branche zijn dan ook gericht op integratie van meerdere systemen. Een belangrijke ontwikkeling waar ook de installatiebranche mee te maken heeft, is de teruggevallen vraag door de economische crisis. De installatiebranche is nauw gerelateerd aan de ontwikkelingen en situatie in de bouw. Het is echter niet zo dat Heeboss lijdzaam heeft afgewacht tot het beter gaat in de bouwwereld. Dat kan ook niet, zegt marketing manager Joeri Giljam. De markt is continu in ontwikkeling. De veranderingen zijn er door technologische ontwikkelingen in onze branche en door de milieueisen die steeds strenger worden, maar ook door de vraag van de eindgebruiker De overheidsregulering op de branche wordt steeds scherper. Alles moet groener en duurzamer, maar dat is ook goed. Onze producten worden daardoor steeds energiezuiniger. Wat drie jaar geleden als modern op de markt kwam, is nu verouderd en niet meer te verkopen. Daar spelen wij uiteraard op in. Heeboss ziet de toekomst met het nodige optimisme tegemoet, toch zijn er ook zorgelijke ontwikkelingen. Met name het binnenhalen van gekwali ceerde medewerkers is langzamerhand een probleem aan het worden. Zeker in onze branche maken de medewerkers het verschil, zegt Bosschaart. Het installeren en het plegen van goede service en onderhoud op onze producten is van groot belang. Daarnaast verzorgen wij ook beheer op afstand van installaties voor onze klanten. Ook dit is een discipline waar best veel voor komt kijken. Het is dus cruciaal dat wij over goede medewerkers beschikken. Op de arbeidsmarkt zijn die lastig te vinden, daarom investeren wij zelf steeds meer in interne en externe opleidingen. Zo volgt op dit moment een aantal medewerkers een opleiding in verband met de wettelijk verplichte aircokeuring EPBD. Hierbij wordt bij bedrijven het energieverbruik van de klimaatapparatuur in beeld gebracht. Dat is het gevolg van een nieuwe wet, verklaart Giljam. Wij bekijken niet alleen hoeveel energie de klimaatapparatuur gebruikt, maar controleren ook of dit aan de normen voldoet. Ons advies kan zijn dat bedrijven -op termijn- hun apparatuur moeten vervangen. Dat is, indien de investering binnen een vastgestelde periode wordt terugverdiend, bindend voor het betreffende bedrijf en 12 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

13 overigens ook goed voor dat bedrijf. Apparatuur gaat soms al twintig jaar mee, terwijl de verwachte levensduur tien jaar was. Hier is letterlijk veel te verdienen. Het draait tegenwoordig dus om duurzaam, groen en energiezuinigheid. Heeboss merkt dat er bij bedrijven steeds meer de behoefte ontstaat aan totale ontzorging voor wat betreft de klimaatbeheersing. Bosschaart: Wij zijn in 1992 begonnen als installatiebedrijf voor airconditioning. Daar hebben we stapsgewijs nieuwe disciplines aan toegevoegd. Zo beschikken we al een aantal jaren over een uitgebreide service en onderhoud- afdeling en vorig jaar is daar de afdeling luchttechniek bij gekomen. Verse, schone en gezuiverde lucht in kantoren wordt inderdaad steeds belangrijker. In andere branches, zoals laboratoria en de industrie is de luchtkwaliteit niet slechts belangrijk, maar is dit cruciaal voor het veilig kunnen werken van de medewerkers. Hier ligt een kans voor ons, zo leveren wij nu veel op klantspeci caties. Maatwerk dus. De speci caties worden gebruikt als input voor de fabrikanten waar wij mee samen werken en zij leveren exact wat de klant wenst. Ook met installatie, service en onderhoud onderscheiden wij ons. Dit heeft vooral met producttoepassingen te maken, maar ook met de complexheid van het gebouw en speci- eke wensen van de klant. Vanuit de leveranciers, Heeboss koopt in bij fabrieken in onder meer Italië, Duitsland, Zweden en Frankrijk, komen sowieso steeds groenere en energiezuiniger producten. Giljam: De producten worden technisch steeds complexer en functioneren nauw samen met andere apparatuur in gebouwen. Het is vaak in één gebouwenbeheerssysteem gekoppeld. Uiteindelijk is het de gebouwenbeheerder die op afstand alles in de gaten houdt. Dat doen wij overigens ook, wij kunnen indien gewenst ook inloggen bij klanten en zorgen voor beheer op afstand. Een andere belangrijke tak binnen de Heeboss Klimaatgroep is het verhuurbedrijf Recool. Met een ruim verhuurassortiment biedt het bedrijf tijdelijke oplossingen voor vrijwel iedere situatie op het gebied van klimaatbeheersing, koeling, proceskoeling, vochtbeheersing en ventilatie. De apparatuur van Recool vind je onder meer bij datacenters en ziekenhuizen. Giljam: Voorlopig zijn we druk met nieuwe ontwikkelingen. Toen wij bijvoorbeeld begonnen met de afdeling luchttechniek wisten we niet dat dit zo n vlucht zou nemen. Moderne luchtbehandelingapparatuur is voorzien van warmteterugwinning. Dat bespaart heel veel energie, tot wel 90% van de warmte uit een ruimte win je hiermee terug. Bovendien zie je bij nieuwe gebouwen of bij renovaties dat deze standaard worden voorzien van compleet geïntegreerde luchtbehandeling- en airconditioningsystemen. Nog niet zo lang geleden kwamen wij pas in actie als het gebouw klaar was. Dat is nu niet meer zo, wat dat betreft zijn we aardig opgeschoven in de keten. Tegenwoordig zitten we zelfs al aan tafel bij de bureaus die architecten adviseren. Gezien onze kennis en ervaring is dat niet zo vreemd. Wij ontzorgen adviseurs en bedrijven met onze activiteiten. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Heeboss Klimaatgroep Noordeinde LW Hendrik-Ido-Ambacht Postbus AG Hendrik-Ido-Ambacht T: (078) E: I: Joeri Giljam (l) en William Bosschaart PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

14 BUSINESSNIEUWS SIVOMATIC BV GROEN BEDRIJF VAN DE MAAND De provincie Noord-Brabant heeft Sivomatic BV in Moerdijk uitgeroepen tot Groen bedrijf van de maand september. Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en klimaat vervult Sivomatic een voortrekkersrol. Sinds 1 januari 2014 is de fabriek in Moerdijk 100% klimaatneutraal. Sivomatic is specialist in kattenbakvulling en heeft productielocaties in Moerdijk, Oostenrijk en Turkije. Het bedrijf bestaat 42 jaar en is één van de grootste aanbieders op de Europese markt. 100% Klimaatneutraal Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en klimaat wil Sivomatic voorop lopen. Sinds 1 januari 2014 is de fabriek in Moerdijk 100% klimaatneutraal. Eén van de maatregelen was een zonnepanelenproject op het dak van de fabriek. Het gaat om panelen met een vermogen van Watt piek; één van de grotere projecten in Nederland. Duurzame kattenbakvulling Een andere pijler binnen Sivomatic is een duurzaam assortiment. De meest duurzame kattenbakvulling is die waarvan je het minste nodig hebt. Sivomatic heeft in 2008 geïnvesteerd in een mijnbouwbedrijf in witte ben toniet in Turkije. Deze bentoniet is niet alleen mooi hygiënisch wit, maar heeft bovendien veruit de beste geurabsorptie van alle bentoniet-soorten in Europa. Daardoor is dit product de meest zuinige en meest milieuvriendelijke kattenbakvulling op de markt. LNG schip De ambities van Sivomatic reiken nog verder. Samen met Vekagroup, LNG Bunkering en Deen Shipping wil Sivomatic een LNG aangedreven schip bouwen voor lijnvaart naar Turkije. De brandstof LNG is veel milieuvriendelijker dan heavy fuel oil en marine gasolie waar (zee)schepen nu op varen. Eigenaar Peter Verseveldt: Het zou mooi zijn als LNG schepen in Moerdijk zouden kunnen bunkeren. Moerdijk is een moderne haven en moet ook op dit gebied voorop lopen. Niet alleen voor zeeschepen, maar ook voor de binnenvaart. Ondernemerschap en duurzaamheid: hand in hand! TMS INDUSTRIAL SERVICES BIEDT 10 ZIJ-INSTROMERS WERK ÉN OPLEIDING Bij TMS Industrial Services in Moerdijk zijn tien jongeren gestart met de driejarige opleiding Servicemonteur WTB niveau 3. Met een betaalde baan, een betaalde opleiding en een uitstekend loopbaanperspectief, doet TMS hen, in samenwerking met Werk en Vakmanschap, een uniek aanbod. Carel Jan Reuver, CEO bij TMS Industrial Services, liep al langer met de gedachte dat met de teruglopende instroom van jongeren in de techniek, het mogelijk zou moeten zijn een nieuw instroomkanaal aan te boren. Tijdens gesprekken met het Markiezaat College in Bergen op Zoom en Werk en Vakmanschap, kreeg dit idee vorm in een uniek opleidingstraject. Werving en selectie TMS Industrial Services draagt zorg voor de baan en het praktische onderwijs en de school verzorgt de theoretische leerstof. Werk en Vakmanschap neemt naast de werving en selectie tevens het werkgeverschap en de intensieve coaching en begeleiding van de kandidaten voor haar rekening. De uiteindelijke werving en selectie van de kandidaten verliep ronduit soepel. Reuver hierover: We zochten mensen die toe waren aan een switch in hun carrière, eenvoudigweg omdat ze hun werk of opleiding niet leuk vonden of juist omdat er geen werk was. Enorm gemotiveerd De opleiding bij TMS Industrial Services is zo georganiseerd dat de kandidaten iedere twee maanden kennismaken met een andere afdeling. Zo leren de kandidaten het bedrijf kennen maar kan het bedrijf ook rekenen op bedrijfsbreed commitment van de eigen werknemers. De tien kandidaten die nu gestart zijn, hebben totaal verschillende achtergronden maar hebben één ding gemeen: ze pakken deze kans met beide handen aan en zijn enorm gemotiveerd. 14 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

15 COLUMN Smart Industry De eerste industriële revolutie begon zo rond 1750 toen de stoommachine zijn intrede deed. De tweede industriële revolutie startte rond 1860 toen staal veel sterker gemaakt kon worden, elektriciteit werd uitgevonden en de verbrandingsmotor het levenslicht zag. De derde industriële revolutie begon rond 1950, toen de elektronica opkwam. Hierdoor werd het mogelijk apparatuur te bouwen dat mensen gemakkelijker aan elkaar verbind. Denk hierbij aan de computer. Nu staan we aan de vooravond van industriële revolutie 4.0, ook wel genoemd internet of things, of Smart Industry. Hiermee bedoelen we dat steeds meer apparaten, fabrieken en productieprocessen met elkaar praten via het internet. Dit maakt het mogelijk om verzamelde (real-time) data in het ene proces in te zetten ten behoeve van het andere proces. Dat dit nu in een stroomversnelling komt, wordt veroorzaakt doordat sensoren steeds kleiner, vernuftiger en goedkoper worden. Voorbeeld: Bij een bakker staat een silo met meel. Als deze silo bijna leeg is, stuurt de silo een bericht naar de leverancier vul mij a.u.b. In het verleden moest een medewerker dit organiseren. Doordat de silo dit nu automatisch doet, wordt mankracht bespaard, worden faalkansen verkleind en wordt er bespaard op voorraadkosten. Doordat het proces van de bakker bekend is in de silo, zal de voorraad in de silo niet te groot worden aangelegd. Faalkansen zijn bijna niet meer mogelijk, omdat het systeem niet kan vergeten de meelsilo te vullen. Ook controleert de silo of het aangeleverde meel voldoet aan de vooraf opgegeven criteria, zodat het bakproces goed blijft verlopen en de voedselveiligheid niet in het geding komt. Door verdergaand te automatiseren, verkleint de bakker faalkansen en bespaart hij tijd en geld. Bovenstaande kan natuurlijk sterk uitgebreid worden in de keten. Denk aan een chip in de verpakking van het brood, waarin opgeslagen wordt wanneer het brood de winkel verlaat. Of aan de voorkant van de keten waarin men vastlegt in welke lijn het meel geproduceerd is, onder welke luchtvochtigheid en bij welke temperatuur. Als later blijkt dat er iets niet goed gegaan is, kan in de keten onderzocht worden wat de oorzaak geweest is. Met deze informatie kan de organisatie leren om in de toekomst deze fouten proberen te voorkomen. Zo wordt het productieproces kwalitatief beter en draagt het systeem bij aan een lerende organisatie. Bij het verzamelen van deze Big data is het belangrijk zorgvuldig met deze data om te gaan. Machinebouw, elektrotechnische industrie, besturingstechniek en de IT-sector hebben nu al volop te maken met Smart Industry. Maar in de nabije toekomst krijgen ook de (afval)-watersector, energiesector, industriële dienstverlening en de logistieke sector hiermee te maken. Industrie 4.0 zal deze sectoren steeds meer via het internet aan elkaar verbinden. En ook binnen de consumentenmarkt zal er steeds meer data verzameld worden. Een voorbeeld hiervan is de slimme koelkast. Als u met uw machines of processen gebruik wilt gaan maken van bovengenoemde is het vaak niet noodzakelijk een vast omlijnd plan te maken voor een gehele fabriek. Begin gewoon praktisch en klein met een paar sensoren en kijk wat de mogelijkheden zijn. Op basis van deze ervaring kunt u dan doorbouwen. Belangrijk hierbij is dat partijen in de keten waarin u zich bevindt samen willen werken. Alleen dat garandeert succes! De Nederlandse overheid ondersteunt en stimuleert bovenstaande ontwikkeling om meer werkgelegenheid te creëren en te behouden in de maakindustrie en daarnaast aansluiting te behouden bij de internationale markt, zie Arie Verhoeven Directeur VMB Besturingstechniek T: (088) E: I: PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

16 LETSELSCHADE.COM De groei-ambitie van letselschade.com Wij zijn liever de beste dan de grootste Bij Groot Expertisebureau is het roer omgegooid. De nieuwe naam van het Papendrechtse bureau is Letselschade.com. Een naam die de lading veel beter dekt. Letselschade.com is één van de grootste onafhankelijke letselschadebureaus in Nederland. Wij werken uitsluitend voor slachtoffers of hun nabestaanden. Het is tijd om dit ook in de regio te gaan benadrukken. Tot nu toe hebben wij ons nooit echt gepro leerd en zijn ook nooit echt commercieel actief geweest. Daar gaan wij ons meer op focussen, zo begint directeur Berth Groot. Letselschade is de schade die iemand lijdt door lichamelijk of geestelijk letsel. Een ander kan daarvoor aansprakelijk zijn. Die schade kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout. Het kan iedereen overkomen. Slachtoffers zijn niet alleen vorderingsgerechtigde partijen. Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt door een ongeval heeft de werkgever ook een vorderingsrecht. Groot: Wij werken vanuit twee invalshoeken; niet alleen belangenbehartiging waarvoor mensen rechtstreeks contact met ons kunnen opnemen, maar wij adviseren ook partijen - denk aan advocatenkantoren bij hun onderhandelingen/procedures als het gaat over inkomensschade. Het maken van bedrijfseconomische analyses voor de schade van zelfstandig ondernemers, maar ook de schade van kinderen of bijvoorbeeld asbestslachtoffers, is een sterk punt van ons bureau. Specialistisch bureau Naast een nieuwe naam, die eind vorig jaar is ingevoerd, is ook de huisstijl op de schop genomen en is onlangs Stefan van der Leun aangetrokken als commerciële man om Letselschade.com op de kaart te zetten. Van der Leun was jarenlang werkzaam bij een lokale Rabobank. Ik ben hier nu verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten. Dat is een prachtige Stefan van der Leun (l) en Berth Groot 16 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

17 job. Wij zijn actief door heel Nederland, maar willen graag ons klantenbestand uitbreiden met bedrijven en organisaties uit de regio. Hiervoor gaan wij de komende periode behoorlijk aan de weg timmeren. Berth Groot vult aan: Meer mensen moeten ons weten te vinden. Niemand hoopt ons ooit nodig te hebben, maar het gebeurt wel, want iedereen kan slachtoffer van een ongeval worden. Groot is de grondlegger van het bureau. Het is het klassieke verhaal van een ondernemer. De geboren Zwijndrechtenaar startte in 1990 zijn kantoor op de zolderkamer van zijn huis in Sliedrecht. Ik werkte al jaren in de sector, maar ik wilde mij volledig richten op slachtoffers. Daar lag mijn werkelijke passie. Het uitgangspunt was om als klein, specialistisch bureau cliënten bij te staan. Het klein blijven lukte niet, de groei zat er al snel in, ondanks dat wij nooit echt aan acquisitie hebben gedaan. Het bureau groeide tot 40 medewerkers. De klanten kwamen bijna als vanzelf via mond-totmond reclame en dankzij doorverwijzingen van vakbonden, tussenpersonen, werkgevers etc. Groot: Wij hebben op basis van xed fee prijzen lang zaken behandeld voor enkele rechtsbijstandsverzekeraars. Omdat wij geen concessies aan de kwaliteit van onze activiteiten wilden doen, ging ons dat op een gegeven moment opbreken. We waren regelmatig langer bezig met een zaak dan dat de vergoeding rechtvaardigde. Ik heb toen de rigoureuze beslissing genomen om te stoppen met dat werk. Dat had uiteraard zijn consequenties. In de loop van de tijd zijn we uitgekomen op de huidige groep van ruim 20 medewerkers. Dat heeft een positieve invloed gehad op onze bedrijfsactiviteiten. Wij mogen ons nu tot de top van Nederland rekenen en dat hebben wij gerealiseerd met een ontzettend goed team, stuk voor stuk gekwali ceerde experts en secretaresses. Dat vergt een intensieve opleiding, maar wij gaan niet voor minder. Wij willen topkwaliteit bieden, maar dat vooral ook op een betrokken, persoonlijke en menselijke manier. Vergeten geld Een belangrijk deel van de werkzaamheden van Letselschade.com betreft het loonschadeverhaal. Bij grote bedrijven is dit fenomeen meestal bekend, echter niet bij het gros van de MKB-bedrijven. Werkgevers zijn verplicht het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Het kan zijn dat een werknemer arbeidsongeschikt is geraakt doordat hij letsel heeft opgelopen waarvoor een derde aansprakelijk is. De werkgever heeft in dat geval het recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de aansprakelijke partij. Veel werkgevers weten niet dat dit ook met terugwerkende kracht mogelijk is. Naast het doorbetaalde loon kunnen ook andere kosten verhaald worden, bijvoorbeeld kosten voor re-integratie, kosten van omscholing of het aanpassen van een werkplek. Het verhalen van loonschade vormt een belangrijk deel van het dienstenpakket van Letselschade.com. Wij willen topkwaliteit bieden, maar dat vooral ook op een betrokken, persoonlijke en menselijke manier Autoriteit Berth Groot is een autoriteit op het gebied van letselschade. Als adviseur van het NIVRE en als lid van De Letselschade Raad zit hij dicht bij het vuur. Betrouwbaarheid en een goede naam zijn essentieel. Er opereren best nog wel cowboys in het vak. In het verleden zijn daardoor nare dingen gebeurd. Gelukkig gaat het tegenwoordig veel en veel beter. Letselschade is een serieuze aangelegenheid. Dat wil Letselschade.com graag uitdragen. Stefan van der Leun: Het is belangrijk om onze nieuwe naam de nodige bekendheid mee te geven. Daarom breiden wij ons netwerk uit via onder andere het lidmaatschap bij diverse ondernemersverenigingen en Werkgevers Drechtsteden. Berth Groot tot slot en met de nodige nadruk: Met letselschade ben je altijd bezig met slachtoffers, mensen waarvan het leven door schuld van een ander op z n kop is gezet. Het commerciele moet daarom niet de overhand krijgen, wij helpen ook mensen zonder daar direct gewin van te hebben. Ook dat moeten wij blijven uitdragen. Slachtoffers moeten altijd antwoorden krijgen op de vragen die zij hebben. Iedereen moet met elke vraag kunnen aankloppen. Wij helpen hen graag. Letselschade.com De Wederik SK Papendrecht T: (078) E: I: PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

18 Crisis- en herstelwet draagt bij aan duurzame groei Het Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant werken aan een duurzame groei van Moerdijk. Om dat mogelijk te maken, hebben deze drie partijen gezamenlijk het haven- en industrieterrein Moerdijk aangemeld als ontwikkelingsgebied binnen de Crisis- en herstelwet. Deze wet schept ruimte voor allerlei vernieuwende maatregelen en projecten die bijdragen aan een duurzame economische groei. Eind november werd bekend dat minister Schultz van Haegen het haven- en industrieterrein heeft opgenomen in de tiende tranche van de Crisis- en herstelwet. In de Havenstrategie 2030 hebben Havenschap, provincie en gemeente de ambitie uitgesproken om Moerdijk te ontwikkelen tot meest duurzame haven- en industrieterrein bedrijf van Europa. Ook willen zij van Moerdijk het belangrijkste haven- en industriecomplex in de Vlaams Nederlandse Delta maken, als het gaat om duurzame logistiek, chemie en procesindustrie. Maar dat mag geen extra druk leggen op de leefbaarheid, de omgeving en de natuur. Uitgangspunt van de Havenstrategie is de balans tussen economische belangen, duurzaamheid en een veilige, leefbare regio. De Crisis- en herstelwet helpt daarbij. Groeien binnen de bestaande geluidsnormen Groeien - ruimte bieden aan extra bedrijvigheid - zónder dat er meer geluid wordt geproduceerd. Dat is één van de opdrachten waar het havenschap de komende jaren aan gaat werken. Het afgelopen jaar experimenteerde het havenschap met verhandelbare geluidsrechten. Bedrijven die stiller gaan werken, verdienen noise credits. Deze verkopen zij aan andere bedrijven, die dan meer herrie mogen maken. Onder de streep blijft de geluidsproductie op het terrein gelijk. Crisis- en Herstelwet helpt De aanwijzing van Moerdijk als ontwikkelingsgebied binnen de Crisis- en herstelwet kan het succes van dergelijke initiatieven vergroten. Het wordt mogelijk een juridisch kader te leggen onder initiatieven als deze, zegt Sjef de Wijs, beleidsmedewerker geluid bij de Provincie Noord-Brabant. Overheden krijgen daarmee nieuwe toetsingskaders in handen, die zij kunnen gebruiken bij vergunningverlening. Ze kunnen zo veel beter sturen op de geluidsproductie." Zonebeheerplan Ook het zonebeheerplan is zo n voorbeeld. Zo n plan heeft nu geen juridische geldigheid. Als het gebied de status heeft van ontwikkelingsgebied, heeft het dat straks wel. Provincie en gemeente kunnen dan heel precies bepalen waar je precies hoeveel geluid mag maken. Tot op de vierkante meter nauwkeurig. Nu geldt er één norm voor het hele gebied. Als een bedrijf aan de rand van het terrein veel 18 PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER 2014

19 COLUMN De werkplek van morgen... herrie maakt, is de maximaal toegestane geluidsproductie voor het hele gebied relatief snel opgesoupeerd. Dat betekent dat Moerdijk op slot zou gaan. Er zouden geen nieuwe bedrijven kunnen worden toegelaten, bestaande bedrijven zouden niet kunnen uitbreiden. Het uitgangspunt is immers: we gaan groeien bínnen de bestaande geluidsnormen. Met een zonebeheerplan kunnen we de beschikbare geluidsruimte maximaal en exibel benutten. Zo kunnen we groeien, terwijl de geluidsoverlast niet toeneemt. Economie en natuur hand in hand Ook nieuwe natuurprojecten kunnen baat hebben bij de Crisis- en herstelwet, zegt Roland-Jan Buijs. Buijs is als ecologisch adviseur betrokken bij Duurzame Verbindingen Moerdijk. We gaan onderzoeken of we vernieuwende proefprojecten kunnen ontwikkelen die de omliggende natuurgebieden sterker maken en daarmee extra ruimte creëren voor economische groei. Denk aan bedrijven die samen vaststellen wat hun ontwikkelbehoefte is en hoeveel uitstoot van stikstof daarmee gepaard gaat. Zij zouden vooraf kunnen investeren in natuurwaarden. Zorgen voor een uitbreiding van de kwetsbare stroomdalgraslanden, bijvoorbeeld. Dat maakt de natuur sterker en robuuster. Ze kan dan een stootje hebben, als bedrijven in de toekomst besluiten uit te breiden. Zowel natuur als economie pro teren. Binnen de Crisis- en herstelwet wordt verkend op welke manier zulke initiatieven een juridische status kunnen krijgen. Haven- en industrieterrein Moerdijk kan zo duurzaam groeien. Besluitvorming De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de tiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Haven- en industrieterrein Moerdijk is in dit voorstel één van de zes nieuwe ontwikkelingsgebieden. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd voor reactie. Daarna volgt advisering door de Raad van State. De werkplek van morgen gaat over een ICT-omgeving waarin flexibiliteit en mobiliteit vereisten zijn. Tegenwoordig praten we veel over de cloud, maar in veel gevallen blijft het nog erg zweverig. Wist u dat dit helemaal niet hoeft? Want het is er en ook u kunt, net als vele anderen, de werkplek van morgen NU gaan gebruiken! Hoe wij dit zien? Eenvoudigweg door de werkplek een andere benadering én beleving te geven dan voorheen. Je vertrouwde bureau op kantoor komt (misschien) niet te vervallen maar krijgt wel een andere invulling. Met de technieken van nu is fysieke aanwezigheid op kantoor lang niet altijd noodzakelijk en het geeft de mogelijkheid om overal en op ieder moment je werk te kunnen doen. Op kantoor, thuis of bij uw klant. Moderne en nieuwe technieken bieden dus nieuwe kansen en mogelijkheden die wij intussen massaal omarmen. De snelle acceptatie van smartphones, tablets en het nieuwe werken aan de kant van de gebruiker zijn daar de sprekende voorbeelden van. Aan de serverkant kunnen we dat realiseren middels virtualisatiesoftware, cloudoplossingen en online werkplekken. De werkplek van morgen zal zich blijvend ontwikkelen, net als de wereld er omheen. Wilt u ICT optimaal inzetten om uw business te laten groeien? Dan is het belangrijk om vandaag al na te denken hoe u de werkplek van morgen kunt toepassen zodat u bent voorbereid op de toekomst. Uiteraard denk ik graag met u mee! Jan Willemsen AENC ICT Solutions Ohmweg BB Alblasserdam T: E: I: PORT OF MOERDIJK BUSINESS NUMMER 4 DECEMBER

20 Havenschap Moerdijk vertaalt ambities in nieuwe website Met de Havenstrategie 2030 is de koers voor Port of Moerdijk voor de komende jaren bepaald. Port of Moerdijk is in 2030 hét knooppunt voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta. Een dynamisch en veilig haven- en industrieterrein met veel werkgelegenheid en ruimte voor innovatie. Bij deze ambities hoort ook een website die klaar is voor de toekomst. Daarom presenteert het Havenschap Moerdijk met trots Verbinding is cruciaal bij het realiseren van de ambities. Het Havenschap wil de verbinder zijn. Niet alleen van bedrijven op het terrein, maar ook tussen bedrijven, overheden en de omgeving. Met de website maakt het Havenschap de connectie met de wereld om zich heen. Met Connecting you als boodschap kiest het Havenschap voor een persoonlijke benadering. Op presenteert het Havenschap informatie over de locatie en de mogelijkheden die Port of Moerdijk biedt als vierde zeehaven van Nederland, logistieke hotspot en duurzaam knooppunt van chemie. Een aantal van onze ambassadeurs vertelt u waarom zij voor Port of Moerdijk gekozen hebben. En natuurlijk bevat de website alle praktische informatie over het haven- en industrieterrein. De nieuwe website, ook beschikbaar voor tablets en mobiele telefoons, is een doorlopend project. De techniek biedt allerlei mogelijkheden om de functionaliteiten in de toekomst uit te breiden. Het Havenschap Moerdijk is met deze website klaar om de ambities waar te maken. HJ Media Groep MEER DAN ALLEEN BANDEN BANDEN VELGEN SERVICE Strategie Consultancy, webdesign, huisstijl en deskundig marketingadvies, daar draait het om. Online Het bouwen van websites, intranetten, portals en webshops. Voor ons gesneden koek. PROFILE TYRECENTER DBS MOERDIJK PROFILE TYRECENTER DBS ETTEN-LEUR Offline Conceptontwikkeling, positionering en design behoren tot onze dagelijkse werkzaamheden. Database publishing Bespaart tijd, minimaliseert kosten en verkleint de kans op verkeerde informatie. ZOMERBANDEN WINTERBANDEN VELGEN UITLIJNEN BALANCEREN STIKSTOF

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: een lastige maar interessante toekomst

De arbeidsmarkt: een lastige maar interessante toekomst NR. 1 2012 BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL De arbeidsmarkt: een lastige maar interessante toekomst Uitzendbureau van het Jaar Het grote voordeel van samen optrekken zeker nu Op naar een sterke regio Ondernemers

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN NR. 2 2011 het ONDERNEMERS DRECHTSTEDEN B E L A N G Kansen voor het grijpen Prachtjaar voor de boeg Bye bye chaos, welkom overzicht In regen en zonneschijn Zonder vrije concurrentie creëer je een economie

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Inzicht in energieverbruik nog altijd beperkt

Inzicht in energieverbruik nog altijd beperkt 25 juni 2008 Groene IT de hype voorbij Gartner: duurzaamheid is serieus thema bij grote ondernemingen ING bespaart 10 miljoen kilowattuur per jaar De 45.000 pc s van ING Group gaan voortaan s avonds automatisch

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 In dit nummer o.a. Waar staat de NOM? 5 Op weg naar een biobased economy 11 Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer I N H

Nadere informatie

coverstory VluchtelingenWerk Limburg/Emplooi Een win-win situatie Nationaal Rob de Wijk Het is 5 over 12 Forum ICT De gebruiker is de zwakste schakel

coverstory VluchtelingenWerk Limburg/Emplooi Een win-win situatie Nationaal Rob de Wijk Het is 5 over 12 Forum ICT De gebruiker is de zwakste schakel Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen noord-limburg regionaal zakenmagazine

Nadere informatie

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014 Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang december 2014 editie 05 Thema: Reclame, marketing en hun media BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

Wereldwijde doorbraak uit Nederland

Wereldwijde doorbraak uit Nederland GEA nog veiliger door gasdetectie voorjaar 2014 Gas geven. In business, zorg, milieu en innovatie Dag diesel Verbod op vervuilende ontgassen van tankschepen Wereldwijde doorbraak uit Nederland Hallo LNG

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine december 2008 jaargang 12 nummer 5 www.vnsg.nl Enterprise Support Succes internationale samenwerking pagina 33 Waterland Ziekenhuis Online met specialisten

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Van sluitpost tot aanjager van de telecomrevolutie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 HAAGLANDEN In HRM zijn 3 dingen belangrijk

het ONDERNEMERS Van sluitpost tot aanjager van de telecomrevolutie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 HAAGLANDEN In HRM zijn 3 dingen belangrijk NR. 4 2010 het ONDERNEMERS HAAGLANDEN B E L A N G Van sluitpost tot aanjager van de telecomrevolutie Een nieuwe manier van omgaan met vergoedingen Rijswijk heeft één van de mooiste golfbanen In HRM zijn

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW Z O R G S E C T O R ONDERZOEK: SOCIAL MEDIA RISK MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Twitter momenteel grootste gevaar 10 VRAGEN AAN Medisch directeur Thybout Moojen SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS JUNI 2015 Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG unlocking the power of networks BTG In Business 5 Met Samsung Smart Office

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie