Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015"

Transcriptie

1 Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015 Geachte coach, trainer, speler/speelster en ouder/verzorger, Naar aanleiding van een lopende discussie binnen onze vereniging willen we vanuit het Bestuur van CMHC graag aandacht vestigen op enkele afspraken die binnen onze vereniging van kracht zijn t.a.v. persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat hierbij met name om persoonlijke beschermingsmiddelen als de mondbeschermer (bitje), de scheenbeschermers en de hockeyhandschoen. 1 De mondbeschermer Vanaf 1 juni 2015 wordt door de KNHB mondbescherming verplicht gesteld bij het spelen van hockey. Dit geldt voor alle categorieën spelers (junioren/senioren) tijdens door de bond georganiseerde wedstrijden. Tevens adviseert de KNHB de hockeybond - om ook bij alle hockeyactiviteiten buiten georganiseerd wedstrijdverband de mondbeschermer te dragen. Alhoewel deze regel niet eerder aan het papier is toevertrouwd, of op onze website aangetroffen wordt, geldt binnen CMHC al langere tijd dat de mondbescherming van jong tot oud tijdens de wedstrijd én tijdens de trainingen wordt gedragen. CMHC gaat hiermee verder dan de hockeybond voorschrijft. De mondbeschermer dient door iedereen die hockey speelt, gedragen te worden. Binnenkort zal deze regel in de Gedragscode CMHC én het Reglement Materialen te lezen zijn. Een goede mondbeschermer is: - voldoende stevig om bescherming te bieden - goed vast te zetten in de mond - gemakkelijk in- en uitneembaar - prettig bij ademhaling en spreken - smaak- en reukloos - goed te reinigen Er zijn verschillende soorten mondbeschermers die gebruikt worden bij hockey. De meest voorkomende zijn: - de confectiebeschermer: een kant-en-klare mondbeschermer waarvan de confectievorm niet individueel is aan te passen. De verschillende fabrikanten leveren diverse maten, die over het algemeen verkrijgbaar zijn in sportzaken. - de thermoplastische semi-individuele mondbeschermer: een beschermer die is vervaardigd van materiaal dat bij verwarming vervormt en bij afkoeling weer een stugge vorm aanneemt. Na verwarming kan de beschermer op het individu aangepast worden. - de individueel vervaardigde mondbeschermer: een beschermer die de tandarts individueel op maat vervaardigt op basis van een gipsmodel op de bovenkaak en in samenwerking met een tandtechnisch laboratorium. In principe wordt binnen CMHC jaarlijks een hapdag georganiseerd. 2 De scheenbeschermers Het dragen van scheenbeschermers wordt door de hockeybond al langere tijd verplicht gesteld. Gelukkig maar! Zonder deze bescherming zou het blessureleed niet te overzien zijn. Binnen onze vereniging is deze bondsverplichting uiteraard ook van kracht. Scheenbeschermers worden altijd tijdens het spelen van hockey gedragen. Een goede scheenbeschermer is schokabsorberend en dekt het hele onderbeen en de bovenkant van de enkel af. Aandachtspunten bij de aanschaf van scheenbeschermers zijn: - Vraag advies bij de sportzaak - Controleer de maat door de beschermer te passen - Koop geen beschermers op de groei 1

2 - Scheenbeschermers moeten makkelijk uit en aan te trekken en vast te maken zijn 3 De hockeyhandschoen Bij zaal- en veldhockey kan een hockeyhandschoen gedragen worden ter bescherming van de buitenzijde van de linkerhand. Een handschoen is toegestaan, mits deze de natuurlijke grootte van de hand niet aanmerkelijk vergroot. In het veld wordt de handschoen niet vaak gezien. Bij zaalhockey ligt dit anders. De speler/speelster kan de bal afstoppen door de stick horizontaal op de grond te houden. De linkerhand rust dan op de vloer. Bescherming van deze hand is dan zeer gewenst. Vanuit de vereniging wordt dan ook ten zeerste aangeraden een handschoen tijdens zaalhockey (wedstrijd & training) te dragen. Een goede hockeyhandschoen biedt bescherming aan de buitenkant van de hand (incl. vingers), heeft een goede pasvorm en geeft volgende bewegingsvrijheid om de stick te hanteren. 4 Teaminventaris Naast de persoonlijke uitrusting wordt vanuit de vereniging een zogenaamde teaminventaris in bruikleen gegeven. Het Reglement Materialen (nog in concept) schrijft voor welke materialen via de materiaalcommissie worden verstrekt. Tevens wordt hier beschreven op welke wijze het team met deze materialen dient om te gaan. Onder teaminventaris vallen onder andere de keeperuitrusting en de cornermaskers. De keeperuitrusting en het aantal cornermaskers is afgestemd op de categorie en het niveau waarop het team speelt. Voor de keeper is de tock noodzakelijk (man & vrouw). Deze kan desgewenst met de keeperuitrusting door de materiaalcommissie worden verstrekt. Bij vaste keepers zal de tock veelal tot zijn/haar persoonlijke uitrusting behoren. 5 Verantwoordelijkheid De nadruk ligt op veiligheid. Iedereen die bij het hockeyspel is betrokken moet zich dusdanig gedragen dat zijn eigen veiligheid en die van een ander is gewaarborgd. Regelgeving op dit gebied moet worden gevolgd. Spelers moeten er zich van vergewissen dat hun materiaal geen gevaar voor hunzelf of hun tegenstanders oplevert. De club, coaches, trainers noch de scheidsrechters zijn verantwoordelijk of aansprakelijk bij het niet volgen van de reglementen. Het controleren van de uitrusting voor een wedstrijd bestaat slechts uit het vluchtig constateren dat het materiaal in overeenstemming is met de reglementen. De speler/speelster, of indien minderjarig de ouder/verzorger, is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. In geval van (jongste) jeugd hebben coach, trainer en scheidsrechter een rol bij de controle op het dragen van de voorgeschreven beschermingsmiddelen. Op het moment dat geconstateerd wordt dat gestelde beschermingsmiddelen niet worden gedragen, is ongeacht de leeftijd de betrokken speler/speelster verplicht te stoppen met het hockeyspel. Onder eigen verantwoordelijkheid doorspelen is niet toegestaan. Uiteraard krijgt betrokken speler/speelster de gelegenheid om de middelen aan/in te doen, of zelfs thuis op te (laten) halen. Binnenkort wordt zelfs de mogelijkheid geboden om bij de bar een mondbeschermer aan te schaffen. 2

3 6 Verzekeringen Als beoefenaar van de hockeysport moet je bewust zijn van de risico s. Deze risico s zijn er zowel voor jou als voor je medespeler en tegenstander. Helaas komen ongelukken in de hockeysport regelmatig voor. Het risico op ongevallen is onlosmakelijk verbonden aan de hockeysport. In sportsituaties gelden er minder zware zorgvuldigheidsnormen tussen de deelnemers dan in het normale verkeer. Een schadeveroorzakende handeling is in de hockeysport minder snel onrechtmatig dan wanneer de schade wordt toegebracht buiten de sportsituatie. Bij een sportsituatie is er meer ruimte voor een beroep op eigen schuld. Als deelnemer aan een wedstrijd weet je immers dat er meer kans is dat er letsel ontstaat dan in het normale verkeer. De schadeveroorzaker hoeft niet in alle gevallen alle schade die het slachtoffer lijdt te vergoeden. Het kan zelfs zo zijn dat het slachtoffer onder bepaalde omstandigheden een deel of zelfs de gehele schade zelf moet dragen. Net als iedere hockeyvereniging heeft CMHC voor al haar leden een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering via de KNHB afgesloten. De ongevallenverzekering geeft een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval tijdens een activiteit van de vereniging. De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking aan de verzekerde vereniging, bestuur, leden en vrijwilligers als zij aansprakelijk worden gesteld voor schade (letsel of materieel) door hen toegebracht aan derden tijdens activiteiten voor de vereniging. Vanaf 1 januari 2014 lopen deze verzekeringen bij Interpolis. Het melden van een schade kan eenvoudig door op de website van de KNHB een formulier (http://www.knhb.nl/clubs/verenigings- +ondersteuning/verzekeringen/schade+melden/cdu1596_schade+melden.aspx) in te vullen. Via deze website wordt het formulier naar Interpolis gestuurd. Interpolis zorgt vervolgens voor een afhandeling van de schade. De verzekering geldt als aanvulling op de eigen verzekering en komt pas dan tot uitkering, wanneer de schade niet meer door de eigen verzekering wordt gedekt. Hieronder volgt een beknopte toelichting van deze verzekeringen. 6.1 Ongevallenverzekering Alle leden en vrijwilligers van onze vereniging zijn verzekerd voor een ongeval dat hen kan overkomen tijdens de uitoefening van de sport of het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging. Onder "uitoefening van de sport" wordt begrepen: de deelname aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, inclusief het rechtstreeks reizen van en naar deze activiteiten. De verzekering dekt tot een bepaald maximum medische behandeling, invaliditeit en overlijden. De ongevallenverzekering is niet gelijk aan een ziektekostenverzekering. Er is slechts een bescheiden dekking bij schade aan het gebit. In geval van blessures etc. dient eerst een beroep te worden gedaan op de eigen ziektekostenverzekering. Hieronder volgt een korte beschrijving van de polis die via de KNHB bij Interpolis is afgesloten 1. Polisnummer: Verzekeringnemer: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Voor wie Alle personen die voor de vereniging activiteiten verrichten vallen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering, zoals: - de vereniging als zodanig; - bestuursleden; - leden; - personeel (trainer, onderhoudsman, etc.); - vrijwilligers die activiteiten verrichten voor de vereniging 1 Bron: KNHB en Interpolis 3

4 Wat is verzekerd? Bij overlijden - van één van de verzekerden van 13 jaar tot 70 jaar ,00 - van één van de verzekerden tot en met 12 jaar 5.000,00 - van één van de verzekerden 70 jaar en ouder 2.500,00 Bij blijvende invaliditeit - van één van de verzekerden tot 70 jaar ,00 - van één van de verzekerden van 70 jaar en ouder 5.000,00 - De blijvende invaliditeit drukken wij uit in een invaliditeitspercentage. De uitkering berekenen wij door het verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit te vermenigvuldigen met het invaliditeitspercentage. Kosten van tandheelkundige behandeling - per element (tot een bedrag van) 2.500,00 - tandheelkundige kosten met maximum per gebeurtenis 7.500,00. De behandeling van de tandarts moet binnen 1 jaar zijn gestart. Vergoeding van de kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, kunnen tot 2 jaar na datum ongeval worden ingediend. Duurt de behandeling langer of moet deze worden uitgesteld dan vindt vergoeding plaats op basis van een door de tandarts opgesteld behandelplan. Ook dit behandelplan dient binnen 2 jaar te worden ingediend. Recht op vergoeding van de kosten van tandheelkundige hulp bestaat alleen: - als de kosten binnen twee jaar na het ongeval worden gemaakt of als door een tandarts binnen twee jaar na het ongeval een behandelplan is vastgesteld. - voor zover deze niet krachtens enige wettelijke of andere (vrijwillige) verzekering worden vergoed. Eigen risico - Niet van toepassing Maximale uitkering per evenement - Er geldt een maximale uitkering per evenement van ,--. Meldingstermijn - Binnen drie maanden na datum ongeval Wat is niet gedekt? - Kosten van geneeskundige behandeling - Zaakschade Schade melden Via kunt u met een online formulier de schade online melden. Een speciaal team van schadebehandelaars met kennis van de hockeysport en haar risico s, behandelt de schade professioneel en snel. Hebt u vragen over een situatie en twijfelt u over de vraag of een schade wel of niet gedekt is. Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer vervolgens keuze 3 (bedrijfsverzekeringen) en dan keuze 5 (aansprakelijkheid- en ongevallenverzekeringen). Houd hierbij altijd het polisnummer bij de hand. Voor snelle behandeling door het speciale team raden wij u aan de schade online te melden. Enkele veel gestelde vragen 1 : 1. Zijn de inzittenden van een auto ook verzekerd? Ja, voor zover de inzittenden onder de groep verzekerden kan worden begrepen, zijn zij volgens de voorwaarden verzekerd. Dat is ongeacht het aantal inzittenden en voor zover geen andere wettelijke bepalingen worden overtreden. Het gaat hier om autoritten die te maken hebben met een hockeyactiviteit. 2. Dekt de ziektekostenverzekering niet hetzelfde als de ongevallenverzekering? Nee, er is slechts in geringe mate overlap. De ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De ziektekostenverzekering dekt de kosten van de medische behandeling. 3. Wanneer komt de ongevallenverzekering van pas? In alle gevallen dat een (bestuurs)lid of vrijwilliger activiteiten ontplooit voor de vereniging. Dit kan dus sportuitoefening zijn, maar ook het bijwonen van (bestuurs)vergaderingen of werkzaamheden aan het clubhuis, of het ophalen van oud papier tbv de vereniging. 4

5 6.2 Aansprakelijkheidsverzekering Een aansprakelijkheidsverzekering dekt schade voor situaties waarbij een lid van de vereniging letsel oploopt als gevolg van bijvoorbeeld slecht onderhouden hockeyvelden. Of een lid krijgt een voedselvergiftiging door onvoldoende toezicht in het clubhuis. Ook kan een lid letsel oplopen door foute aanwijzingen van de in dienst zijnde trainer. Zo zijn er veel risicovolle situaties denkbaar, die tot aansprakelijkheid kunnen leiden. Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt onze vereniging en de leden tegen de financiële gevolgen van een aansprakelijkheidsstelling wegens aan andere personen toegebrachte schades. Hieronder volgt een korte beschrijving van de polis die via de KNHB bij Interpolis is afgesloten 1. Polisnummer: Verzekeringnemer: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Wie zijn er verzekerd? - De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond - De bij de KNHB aangesloten verenigingen en organisatiecomités - De (aspirant)leden en de vrijwilligers van de hockeyverenigingen die bij de KNHB zijn aangesloten - De bestuursleden van de KNHB - De ondergeschikten van de KNHB - Personen, werkgroepen en commissies die door het regionale bestuur of de regiovergadering van de KNHB zijn benoemd of ingesteld - Personen die zich, al dan niet tegen betaling, inzetten voor de behartiging van de belangen van de KNHB of de bij de KNHB aangesloten verenigingen en organisatiecomités - Scheidsrechters, juryleden, tijdwaarnemers Wat schade is verzekerd? - Schade aan zaken van een ander waarvoor een verzekerde aansprakelijk is - Schade aan een ander waarvoor een verzekerde aansprakelijk is: o Verwonding o Ziekte o Overlijden - Trainingen voor en deelname aan wedstrijden, competities, circuits en kampioenschappen in het buitenland Wat is niet verzekerd - Diefstal of vermissing van zaken - Het organiseren van trainingen, wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen en dergelijke in het buitenland - Het gebruik, het verstrekken of toedienen van doping Risico s hockeysport Als beoefenaar van de hockeysport moet je bewust zijn van de risico s. Deze risico s zijn er zowel voor jou als voor je medespeler en tegenstander. Helaas komen ongelukken in hockeysport met enige regelmaat voor. Het risico op ongevallen is onlosmakelijk verbonden aan de hockeysport. Interpolis verzekert ook de aansprakelijkheid van de leden bij het beoefenen van de hockeysport. In sportsituaties gelden er minder zware zorgvuldigheidsnormen tussen de deelnemers dan in het normale verkeer. Een schadeveroorzakende handeling is in de hockeysport minder snel onrechtmatig dan wanneer de schade wordt toegebracht buiten de sportsituatie. Bij een sportsituatie is er meer ruimte voor een beroep op eigen schuld. Als deelnemer aan een wedstrijd weet je immers dat er meer kans is dat er letsel ontstaat dan in het normale verkeer. De schadeveroorzaker hoeft niet in alle gevallen alle schade die het slachtoffer lijdt te vergoeden. Het kan zelfs zo zijn dat het slachtoffer onder bepaalde omstandigheden een deel of zelfs de gehele schade zelf moet dragen. Het is zeker niet zo dat voor alle sportongevallen waarbij meerdere hockeyers betrokken zijn zonder meer dekking is op de aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB. De mate van aansprakelijkheid zal Interpolis vaststellen. Daarbij houden we rekening met de mindere zware zorgvuldigheidsnormen tussen de deelnemers en de eigen schuld van het slachtoffer. Voor welk bedrag ben je verzekerd? De verzekering vergoedt maximaal 5 miljoen per aanspraak. Eigen risico - 500,- voor schade aan zaken ,- voor letselschade ,- voor schade ontstaan in de USA en/of Canada. Schade melden 5

6 Via kunt u met een online formulier de schade online melden. Een speciaal team van schadebehandelaars met kennis van de hockeysport en haar risico s, behandelt de schade professioneel en snel. Twijfelt u over de vraag of een schade wel of niet gedekt is! Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer vervolgens keuze 3 (bedrijfsverzekeringen) en dan keuze 5 (aansprakelijkheid- en ongevallenverzekeringen). Houd hierbij altijd het polisnummer bij de hand. Voor snelle behandeling door het speciale team raden wij u aan de schade online te melden. Enkele veel gestelde vragen 1 : 1. Is aansprakelijkheid voortvloeiende uit verkoop of verstrekken van voedsel meeverzekerd? Ja, het pakket van Interpolis dekt de aansprakelijkheid voor schade aan derden, zoals letsel door voedselvergiftiging. 2. Hoe is de aansprakelijkheid geregeld voor inzittenden van auto's? Dit valt onder de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. Daarbij kan de aanrijdende partij aansprakelijk zijn. Is echter de bestuurder schuldig aan de schade en/of letsel van de passagiers, dan is de bestuurder aansprakelijk. 3. Is de vereniging aansprakelijk als onbevoegden het terrein betreden door de afsluiting met geweld te verbreken en de onbevoegden iets overkomt? Of de vereniging aansprakelijk is, zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Als de vereniging alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, dan zal zij waarschijnlijk niet aansprakelijk zijn. Wanneer de aanspraak onterecht is, dan verleent Interpolis bijstand. De schade die de onbevoegden hebben veroorzaakt, kan de vereniging proberen te verhalen op de veroorzaker(s), eventueel door gebruik te maken van een rechtsbijstandverzekering. 4. Is de vereniging aansprakelijk als de sportvelden gehuurd worden van de gemeente? Een eenduidig antwoord kan hierop niet worden gegeven. Het heeft bijvoorbeeld te maken met de opgenomen rechten en plichten in het huurcontract. Wie wanneer aansprakelijk is, is bovendien vaak afhankelijk van de situatie op het moment van het toebrengen van schade. 5. Kan een werkgever de schade verhalen op een hockeyvereniging wanneer zijn werknemer tijdens sportbeoefening een blessure oploopt en daardoor (tijdelijk) arbeidsongeschikt is? Dat recht heeft hij voor zijn netto doorbetalingsverplichting (=70%). De werkgever dient de aansprakelijkheid van de vereniging uiteraard aan te tonen. Loopt de werknemer de blessure op tijdens een gebruikelijke sportbeoefening, dan is de hockeyvereniging meestal niet aansprakelijk. De werkgever heeft dan geen recht op een vergoeding. Is de blessure echter het gevolg van bijvoorbeeld het gebruik van ondeugdelijk materiaal van de vereniging, dan is de vereniging wel aansprakelijk en kan verhaald worden. 6. Zijn de eigendommen van leden verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging? Dat hangt af van de vraag of de vereniging aansprakelijk gesteld kan worden. Dat is mogelijk wanneer de vereniging bijvoorbeeld nalatig is geweest. De eisende partij moet dat kunnen aantonen. 6

7 7 Samenvattend Speler/speelster is tijdens het spelen van hockey altijd verplicht een mondbeschermer en scheenbeschermers te dragen. Speler/speelster wordt sterk geadviseerd een hockeyhandschoen te dragen tijdens het spelen van zaalhockey. De keeper/keepster draagt een goed passende keeperuitrusting. Deze is door de materiaalcommissie in bruikleen gegeven. De tock is noodzakelijk, kan zelf aangeschaft worden (vaste keeper), of door de vereniging in bruikleen worden gegeven. Speler/speelster is zelf verantwoordelijk voor het dragen van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij het niet dragen van de voorgeschreven beschermingsmiddelen kan de vereniging, de coach, trainer of scheidsrechter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschade i.g.v. een ongeval. CMHC heeft via de KNHB een collectieve ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Mochten er naar aanleiding van deze notitie nog vragen zijn, schroom dan niet deze via te stellen. Vragen over verzekeringen kunnen gesteld worden via 7

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven De Vrijwilligersverzekering Gemeente Eindhoven ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING... 9 VRAGEN... 10 SCHADE... 10 Algemeen Definitie

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland

Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland 2 Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Soorten verzekeringen bij Gehandicaptensport Nederland 6 3. Veel gestelde vragen over

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 2 datum: 20 maart 2009 bestand:

Nadere informatie

Dit aanbod bestaat uit de onderstaande drie collectieve verzekeringen: 1. Aansprakelijkheid. 2. Ongevallen. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid.

Dit aanbod bestaat uit de onderstaande drie collectieve verzekeringen: 1. Aansprakelijkheid. 2. Ongevallen. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid. KNSB VERZEKERINGEN 2015-2016 Inleiding De KNSB heeft ervoor gekozen om voor haar individuele leden, vereniging/stichtingen, en gewesten kwalitatief hoogwaardig en voordelige verzekeringen aan te bieden.

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking Gemeente Tytsjerksteradiel ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN...

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel De Vrijwilligersverzekering Gemeente Tytsjerksteradiel Algemeen...3 Pakket 1 De Vrijwilliger...4 Pakket 2 De Organisatie...7 Pakket 3 Rechtsbijstandverzekering...12 Vragen...13 Schade...14 Algemeen Definitie

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

Versie 4 januari 2013

Versie 4 januari 2013 Versie 4 januari 2013 STRAND - Wie is hoofdelijk aansprakelijk bij ongevallen veroorzaakt door brigadeleden? Kan dit ook de betreffende dagcommandant of meest ervaren brigadelid zijn? - Zijn personen die

Nadere informatie

Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl )

Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl ) Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl ) Onze Vrijwilligerspolis (Nieuwe Stijl) kent de volgende dekkingen: A. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers B. Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 3 datum: 20 april 2017 bestand:

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN... 5 ONGEVALLEN INZITTENDENVERZEKERING...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering Hoe moet ik mij aanmelden voor de verzekering? Aanmelding voor de verzekering is niet nodig.

Nadere informatie

Verzekeren? Verzekeringen

Verzekeren? Verzekeringen Verzekeren? Verzekeringen Risico afdekken Welke risico s lopen vrijwilligers en organisa6e? Pas als u weet welke risico s er zijn, kunt u beoordelen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten. Soms

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De voordelen

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER MEEÙS Assurantiën BV Verzekeringnemer Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER Laan van N.O.I. 123 Postbus 93424 2509 AK Den Haag T +31(0)70 302 89 10 F +31(0)70 361 50 81 I www.meeus.com ABN-AMRO

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering De VNG Vrijwilligersverzekering Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van Tegenprestatie vrijwilligerswerk doet. 1 Praktische informatie

Nadere informatie

Dekkingsgebied Europa. Voor zakenreizen en voor de Nederlandse afvaardiging voor sportevenementen in het buitenland is er Werelddekking.

Dekkingsgebied Europa. Voor zakenreizen en voor de Nederlandse afvaardiging voor sportevenementen in het buitenland is er Werelddekking. POLISINFORMATIE COLLECTIEF PAKKET KNGU POLISINFORMATIE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Wie zijn verzekerd 1 De KNGU 2 De lokale verenigingen gelieerd aan de KNGU 3 Buitenlandse deelnemers inclusief trainers

Nadere informatie

Juli DEZE EDITIE ONDER MEER: MHCK Nieuwe Koers: MHCK 2.0 Nieuwe spelregels per 1 augustus Push van de maand Lindy Fossen

Juli DEZE EDITIE ONDER MEER: MHCK Nieuwe Koers: MHCK 2.0 Nieuwe spelregels per 1 augustus Push van de maand Lindy Fossen Nieuwsbrief Juli 2015 1 DEZE EDITIE ONDER MEER: MHCK Nieuwe Koers: MHCK 2.0 Nieuwe spelregels per 1 augustus Push van de maand Lindy Fossen INHOUD Forward Voorwoord 2 Nieuwe koers: MHCK 2.0 3 Push van

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis 1. Collectieve Ongevallenverzekering Vrijwilligers Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onder een vrijwilliger wordt mede verstaan

Nadere informatie

Fotografie: Daan Stots

Fotografie: Daan Stots The Stig kan trots op zijn: we hebben de eerste race van de Westfield Racing Cup gewonnen. Een droomdebuut dus. Ook voor de klasse, want die heeft in twee dagen bewezen een aanwinst te zijn voor de Nederlandse

Nadere informatie

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s?

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s? Organisaties Bij speeltuinverenigingen Vrijwilligers Gebruikers (Jeugd) Verdienen zij iets extra s? voor de speeltuin onbetaald werkt Vaak is speeltuin aansprakelijk voor schade die vrijwilliger veroorzaakt

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Ongevallenverzekering Collectief Voor bedrijven, scholen, verenigingen en stichtingen www.interpolis.nl 7899 032006 Philip de Bruin, Bloemenzaak Belle Fleur Een mooi gebaar voor werknemers Ongeveer acht

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers PROLONGATIE 2009 Polisnummer 525422 Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Einddatum verzekering:

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Premievervaldatum: 1 maart 2013 Looptijd: 60 maanden Contractsvervaldatum:

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers POLIS 525422 Verzekerde : Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering : 1 maart 2003 Opzegtermijn : 3 maanden Einddatum verzekering : 1 maart 2009 Looptijd

Nadere informatie

Schadeverzekering In-/Opzittenden

Schadeverzekering In-/Opzittenden Schadeverzekering In-/Opzittenden Bijzondere Voorwaarden SVI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

De V ROngevallenverzekering

De V ROngevallenverzekering De V ROngevallenverzekering A G E N? Even Apeldoorn bellen: (055) 579 8000 Even Apeldoorn bellen: (055) 579 8000 Onze adviseurs zijn u graag van dienst op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur (dus ook s avonds)

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Pleziervaartuigenverzekering Het plezier van vrijuit varen De rust van water of juist de wind in de zeilen. Varen geeft u het gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure 2011 Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af?

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af? 1. Wat biedt het Proteq Protectieplan? 2. Welke dekking moet ik kiezen? 3. Wat biedt de Rechtsbijstandverzekering? 4. Waar moet ik op letten als ik kies voor de Rechtsbijstandverzekering? 5. Wat biedt

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd Albert Meijer Accountmanager Overheid Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers

Nadere informatie

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141

Voorwaarden. Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden. Uw rechten & plichten. Nummer: ACV-RV-01-141 Voorwaarden Ongevallenverzekering motorrijtuigen Schade inzittenden Uw rechten & plichten Nummer: ACV-RV-01-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Collectieve verzekering. Voor vrijwilligers en mantelzorgers

Collectieve verzekering. Voor vrijwilligers en mantelzorgers Collectieve verzekering Voor vrijwilligers en mantelzorgers Inleiding Hoe zou Nederland, en dus ook Noordoostpolder, eruitzien zonder vrijwilligers Wat is een vrijwilliger eigenlijk? Een vrijwilliger is

Nadere informatie

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers 1/5 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Verkeerschadeverzekering voor Werknemers. Ook de Algemene voorwaarden Bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties. Albert Meijer, Accountmanager Overheid

Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties. Albert Meijer, Accountmanager Overheid Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties Albert Meijer, Accountmanager Overheid De VNG Vrijwilligersverzekering Gerechtshof (12 april 2017): Gemeente is eigenaar civielrechtelijk aansprakelijk (r.o.

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)

SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) Verzekeringsadviseur Relatienummer: Kenmerk relatie Branchecode / polisnummer: Nummer inschrijvingsbewijs:

Nadere informatie

Verzekeringsoverzicht scholen, ouders en leerlingen Quadraam

Verzekeringsoverzicht scholen, ouders en leerlingen Quadraam Verzekeringsoverzicht scholen, ouders en leerlingen Quadraam Aansprakelijkheidsverzekering Deze verzekering heeft betrekking op het schoolbestuur als exploitant van scholen met alle bijkomende en bijbehorende

Nadere informatie

Verzekeringen binnen IJZ&PC

Verzekeringen binnen IJZ&PC Inhoudsopgave Verzekeringen binnen IJZ&PC 1.0 Inleiding 2 2.0 Ongevallenverzekeringen 3 2.1 Ongevallenverzekering voor leden via de KNZB 3 2.1.1 Dekking 3 2.1.2 Verzekerden 3 2.1.3 Dekkingsgebied 4 2.1.4

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland KOPIE De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland KOPIE De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis Vrijwilligerspolis Tussenpersoon Vrijwilligersnet Nederland Postbus 169 5580 AD WAALRE Waalre, 23 december 2016 Vrijwilligerspolis Wijzigingsreden: Afgifte nieuwe polis. Ingangsdatum:

Nadere informatie

POLISnr. 525422. Prolongatieaanhangsel 2016. Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL

POLISnr. 525422. Prolongatieaanhangsel 2016. Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Prolongatieaanhangsel 2016 Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Premievervaldatum: 1 januari 2017

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)

Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) Postbus 100 3000 AC Rotterdam Telefoon (010) 401 72 00 Fax (010) 412 54 90 N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 K.v.K. Rotterdam 24006247 Schadeformulier

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

Handleiding Trimhockey in Nederland

Handleiding Trimhockey in Nederland Handleiding Trimhockey in Nederland Colofon Uitgave: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Postbus 2654 3430 GB Nieuwegein Samenstelling: Bewerking en eindredactie: Marij van Tienen Ed Oudesluijs Maayke

Nadere informatie

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding Hockeyclub Capelle (HCC) is een hockeyvereniging die is opgericht als familievereniging. Om het familiegevoel in stand te houden is een gedragscode geformuleerd onder de naam Hockeyclub Capelle: sportief

Nadere informatie

Collectieve verzekering voor leden RKVV HAELEN

Collectieve verzekering voor leden RKVV HAELEN Collectieve verzekering voor leden RKVV HAELEN RKVV Haelen Tel 0475 593763 (kantine) Web www.rkvvhaelen.nl E-mail: info@rkvvhaelen.nl Postbus 4033; 6080 AA HAELEN Bezoekadres: Roggelseweg 48 6081 NP Haelen

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. Gehandicaptensport Nederland

VERZEKERINGEN. Gehandicaptensport Nederland VERZEKERINGEN Gehandicaptensport Nederland Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Soorten verzekeringen bij Gehandicaptensport Nederland 5 3. Veel gestelde vragen over verzekeringen 7 4. Praktijkvoorbeelden met

Nadere informatie

Studentenpakket. Wij zien meer dan een scherpe premie. + snelle schadeafhandeling + afgestemd op jouw situatie + overzichtelijke polis

Studentenpakket. Wij zien meer dan een scherpe premie. + snelle schadeafhandeling + afgestemd op jouw situatie + overzichtelijke polis Verzekeringspakket voor studenten Studentenpakket Wij zien meer dan een scherpe premie + snelle schadeafhandeling + afgestemd op jouw situatie + overzichtelijke polis VERZEKERINGEN Verzekerd van het beste.

Nadere informatie

Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07)

Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07) Clausule 6801 Amlin BAV waarnemers (2015-07) Activiteiten Binnen het raam van de voorwaarden zijn verzekerd de gevolgen van aansprakelijkheid voortvloeiende uit reguliere werkzaamheden volgens algemeen

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van de Ongevallen inzittendenverzekering. U vindt hier wanneer inzittenden van een motorrijtuig of

Nadere informatie

Verkeersverzekering SVI Plus

Verkeersverzekering SVI Plus Verkeersverzekering SVI Plus Geruststellende extra zekerheid voor al uw reizende medewerkers Citaat Je staat er niet vaak bij stil, maar elke dag zijn vaak tientallen medewerkers en vrijwilligers voor

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 Defensiepolis Pakketvergelijker Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 INBOEDELVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN OPSTALVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN BP DP Dekking tegen

Nadere informatie

De Collectieve Evenementenverzekering voor Gemeenten

De Collectieve Evenementenverzekering voor Gemeenten De Collectieve Evenementenverzekering voor Gemeenten Uw evenementen en bezoekers goed verzekerd Waarom een collectieve evenementenverzekering? Er worden eigendommen gestolen, een bezoeker valt en breekt

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Een goede basis voor uw bedrijfsauto. 3 Daarom kiest u voor onze Bedrijfsautoverzekering! 4 Even

Nadere informatie

informatie voor jou...

informatie voor jou... informatie voor jou... hockey vereniging de westerduiven met elkaar! Welkom bij hockeyvereniging Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten

Informatiebrochure. Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Informatiebrochure Speciaal voor: Vrijwilligers Organisaties Gemeenten Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld? Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen,

Nadere informatie

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers Waarom hebt u een a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers nodig? Een belangrijke uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

Ongevallenverzekering motorrijtuigen

Ongevallenverzekering motorrijtuigen Ongevallenverzekering motorrijtuigen Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27685 17.01 1. Ongevallen inzittenden

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden Dit zijn de polisvoorwaarden van de Schadeverzekering Inzittenden. U vindt hier wanneer u en verzekerden recht hebben op een uitkering

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Schadeverzekering

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum :

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract De ondergetekenden, 1. Pauropus BV te..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van trajectbegeleider,

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen? Als u met ons contact opneemt, zorgen wij voor de afhandeling richting de verzekeraar. Simpel en snel.

Hoe kan ik mijn verzekering wijzigen? Als u met ons contact opneemt, zorgen wij voor de afhandeling richting de verzekeraar. Simpel en snel. Veelgestelde vragen Ik wil graag mijn verzekeringen onderbrengen bij de Onderlinge. Worden mijn elders lopende verzekeringen automatisch opgezegd? Wij regelen wij dit graag voor u.. Neem even contact met

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2154-hb/ng-12/16 Op de verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden van toepassing, alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden 2154-551-03/15.

Nadere informatie

Niet verzekerd 10. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...4

Niet verzekerd 10. Wanneer is het ongeval niet verzekerd?...4 Schade Op-/inzittendenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Schade Op-/ inzittenden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Schade op-/inzittenden 1. Wie zijn de

Nadere informatie

Vergelijking verzekeringen voor avontuurlijke reizen in het buitenland Special ISIS - Globetrotter - Lang op Reis

Vergelijking verzekeringen voor avontuurlijke reizen in het buitenland Special ISIS - Globetrotter - Lang op Reis Vergelijking verzekeringen voor avontuurlijke reizen in het buitenland Special ISIS - Globetrotter - Lang op Reis Een lange reis maken is natuurlijk een prachtige ervaring. Maar hoe zorg je dat je goed

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Onderwerpen - Historische achtergrond vrijwilligersverzekering - Omschrijving begrip vrijwilliger - Toelichting dekkingsrubrieken - Praktijkvoorbeelden - Vragen

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

Aansprakelijkheid & Verzekeringen

Aansprakelijkheid & Verzekeringen VO-Signaal Geen voorzijde Aansprakelijkheid wel & Verzekeringen VO op VO-Signaal pagina 1 3 Aansprakelijkheid & Verzekeringen Met VO-Signaal wil Arbo-VO scholen ondersteunen bij de invulling van goed werkgeverschap.

Nadere informatie