Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015"

Transcriptie

1 Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015 Geachte coach, trainer, speler/speelster en ouder/verzorger, Naar aanleiding van een lopende discussie binnen onze vereniging willen we vanuit het Bestuur van CMHC graag aandacht vestigen op enkele afspraken die binnen onze vereniging van kracht zijn t.a.v. persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat hierbij met name om persoonlijke beschermingsmiddelen als de mondbeschermer (bitje), de scheenbeschermers en de hockeyhandschoen. 1 De mondbeschermer Vanaf 1 juni 2015 wordt door de KNHB mondbescherming verplicht gesteld bij het spelen van hockey. Dit geldt voor alle categorieën spelers (junioren/senioren) tijdens door de bond georganiseerde wedstrijden. Tevens adviseert de KNHB de hockeybond - om ook bij alle hockeyactiviteiten buiten georganiseerd wedstrijdverband de mondbeschermer te dragen. Alhoewel deze regel niet eerder aan het papier is toevertrouwd, of op onze website aangetroffen wordt, geldt binnen CMHC al langere tijd dat de mondbescherming van jong tot oud tijdens de wedstrijd én tijdens de trainingen wordt gedragen. CMHC gaat hiermee verder dan de hockeybond voorschrijft. De mondbeschermer dient door iedereen die hockey speelt, gedragen te worden. Binnenkort zal deze regel in de Gedragscode CMHC én het Reglement Materialen te lezen zijn. Een goede mondbeschermer is: - voldoende stevig om bescherming te bieden - goed vast te zetten in de mond - gemakkelijk in- en uitneembaar - prettig bij ademhaling en spreken - smaak- en reukloos - goed te reinigen Er zijn verschillende soorten mondbeschermers die gebruikt worden bij hockey. De meest voorkomende zijn: - de confectiebeschermer: een kant-en-klare mondbeschermer waarvan de confectievorm niet individueel is aan te passen. De verschillende fabrikanten leveren diverse maten, die over het algemeen verkrijgbaar zijn in sportzaken. - de thermoplastische semi-individuele mondbeschermer: een beschermer die is vervaardigd van materiaal dat bij verwarming vervormt en bij afkoeling weer een stugge vorm aanneemt. Na verwarming kan de beschermer op het individu aangepast worden. - de individueel vervaardigde mondbeschermer: een beschermer die de tandarts individueel op maat vervaardigt op basis van een gipsmodel op de bovenkaak en in samenwerking met een tandtechnisch laboratorium. In principe wordt binnen CMHC jaarlijks een hapdag georganiseerd. 2 De scheenbeschermers Het dragen van scheenbeschermers wordt door de hockeybond al langere tijd verplicht gesteld. Gelukkig maar! Zonder deze bescherming zou het blessureleed niet te overzien zijn. Binnen onze vereniging is deze bondsverplichting uiteraard ook van kracht. Scheenbeschermers worden altijd tijdens het spelen van hockey gedragen. Een goede scheenbeschermer is schokabsorberend en dekt het hele onderbeen en de bovenkant van de enkel af. Aandachtspunten bij de aanschaf van scheenbeschermers zijn: - Vraag advies bij de sportzaak - Controleer de maat door de beschermer te passen - Koop geen beschermers op de groei 1

2 - Scheenbeschermers moeten makkelijk uit en aan te trekken en vast te maken zijn 3 De hockeyhandschoen Bij zaal- en veldhockey kan een hockeyhandschoen gedragen worden ter bescherming van de buitenzijde van de linkerhand. Een handschoen is toegestaan, mits deze de natuurlijke grootte van de hand niet aanmerkelijk vergroot. In het veld wordt de handschoen niet vaak gezien. Bij zaalhockey ligt dit anders. De speler/speelster kan de bal afstoppen door de stick horizontaal op de grond te houden. De linkerhand rust dan op de vloer. Bescherming van deze hand is dan zeer gewenst. Vanuit de vereniging wordt dan ook ten zeerste aangeraden een handschoen tijdens zaalhockey (wedstrijd & training) te dragen. Een goede hockeyhandschoen biedt bescherming aan de buitenkant van de hand (incl. vingers), heeft een goede pasvorm en geeft volgende bewegingsvrijheid om de stick te hanteren. 4 Teaminventaris Naast de persoonlijke uitrusting wordt vanuit de vereniging een zogenaamde teaminventaris in bruikleen gegeven. Het Reglement Materialen (nog in concept) schrijft voor welke materialen via de materiaalcommissie worden verstrekt. Tevens wordt hier beschreven op welke wijze het team met deze materialen dient om te gaan. Onder teaminventaris vallen onder andere de keeperuitrusting en de cornermaskers. De keeperuitrusting en het aantal cornermaskers is afgestemd op de categorie en het niveau waarop het team speelt. Voor de keeper is de tock noodzakelijk (man & vrouw). Deze kan desgewenst met de keeperuitrusting door de materiaalcommissie worden verstrekt. Bij vaste keepers zal de tock veelal tot zijn/haar persoonlijke uitrusting behoren. 5 Verantwoordelijkheid De nadruk ligt op veiligheid. Iedereen die bij het hockeyspel is betrokken moet zich dusdanig gedragen dat zijn eigen veiligheid en die van een ander is gewaarborgd. Regelgeving op dit gebied moet worden gevolgd. Spelers moeten er zich van vergewissen dat hun materiaal geen gevaar voor hunzelf of hun tegenstanders oplevert. De club, coaches, trainers noch de scheidsrechters zijn verantwoordelijk of aansprakelijk bij het niet volgen van de reglementen. Het controleren van de uitrusting voor een wedstrijd bestaat slechts uit het vluchtig constateren dat het materiaal in overeenstemming is met de reglementen. De speler/speelster, of indien minderjarig de ouder/verzorger, is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. In geval van (jongste) jeugd hebben coach, trainer en scheidsrechter een rol bij de controle op het dragen van de voorgeschreven beschermingsmiddelen. Op het moment dat geconstateerd wordt dat gestelde beschermingsmiddelen niet worden gedragen, is ongeacht de leeftijd de betrokken speler/speelster verplicht te stoppen met het hockeyspel. Onder eigen verantwoordelijkheid doorspelen is niet toegestaan. Uiteraard krijgt betrokken speler/speelster de gelegenheid om de middelen aan/in te doen, of zelfs thuis op te (laten) halen. Binnenkort wordt zelfs de mogelijkheid geboden om bij de bar een mondbeschermer aan te schaffen. 2

3 6 Verzekeringen Als beoefenaar van de hockeysport moet je bewust zijn van de risico s. Deze risico s zijn er zowel voor jou als voor je medespeler en tegenstander. Helaas komen ongelukken in de hockeysport regelmatig voor. Het risico op ongevallen is onlosmakelijk verbonden aan de hockeysport. In sportsituaties gelden er minder zware zorgvuldigheidsnormen tussen de deelnemers dan in het normale verkeer. Een schadeveroorzakende handeling is in de hockeysport minder snel onrechtmatig dan wanneer de schade wordt toegebracht buiten de sportsituatie. Bij een sportsituatie is er meer ruimte voor een beroep op eigen schuld. Als deelnemer aan een wedstrijd weet je immers dat er meer kans is dat er letsel ontstaat dan in het normale verkeer. De schadeveroorzaker hoeft niet in alle gevallen alle schade die het slachtoffer lijdt te vergoeden. Het kan zelfs zo zijn dat het slachtoffer onder bepaalde omstandigheden een deel of zelfs de gehele schade zelf moet dragen. Net als iedere hockeyvereniging heeft CMHC voor al haar leden een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering via de KNHB afgesloten. De ongevallenverzekering geeft een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval tijdens een activiteit van de vereniging. De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking aan de verzekerde vereniging, bestuur, leden en vrijwilligers als zij aansprakelijk worden gesteld voor schade (letsel of materieel) door hen toegebracht aan derden tijdens activiteiten voor de vereniging. Vanaf 1 januari 2014 lopen deze verzekeringen bij Interpolis. Het melden van een schade kan eenvoudig door op de website van de KNHB een formulier (http://www.knhb.nl/clubs/verenigings- +ondersteuning/verzekeringen/schade+melden/cdu1596_schade+melden.aspx) in te vullen. Via deze website wordt het formulier naar Interpolis gestuurd. Interpolis zorgt vervolgens voor een afhandeling van de schade. De verzekering geldt als aanvulling op de eigen verzekering en komt pas dan tot uitkering, wanneer de schade niet meer door de eigen verzekering wordt gedekt. Hieronder volgt een beknopte toelichting van deze verzekeringen. 6.1 Ongevallenverzekering Alle leden en vrijwilligers van onze vereniging zijn verzekerd voor een ongeval dat hen kan overkomen tijdens de uitoefening van de sport of het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging. Onder "uitoefening van de sport" wordt begrepen: de deelname aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, inclusief het rechtstreeks reizen van en naar deze activiteiten. De verzekering dekt tot een bepaald maximum medische behandeling, invaliditeit en overlijden. De ongevallenverzekering is niet gelijk aan een ziektekostenverzekering. Er is slechts een bescheiden dekking bij schade aan het gebit. In geval van blessures etc. dient eerst een beroep te worden gedaan op de eigen ziektekostenverzekering. Hieronder volgt een korte beschrijving van de polis die via de KNHB bij Interpolis is afgesloten 1. Polisnummer: Verzekeringnemer: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Voor wie Alle personen die voor de vereniging activiteiten verrichten vallen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering, zoals: - de vereniging als zodanig; - bestuursleden; - leden; - personeel (trainer, onderhoudsman, etc.); - vrijwilligers die activiteiten verrichten voor de vereniging 1 Bron: KNHB en Interpolis 3

4 Wat is verzekerd? Bij overlijden - van één van de verzekerden van 13 jaar tot 70 jaar ,00 - van één van de verzekerden tot en met 12 jaar 5.000,00 - van één van de verzekerden 70 jaar en ouder 2.500,00 Bij blijvende invaliditeit - van één van de verzekerden tot 70 jaar ,00 - van één van de verzekerden van 70 jaar en ouder 5.000,00 - De blijvende invaliditeit drukken wij uit in een invaliditeitspercentage. De uitkering berekenen wij door het verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit te vermenigvuldigen met het invaliditeitspercentage. Kosten van tandheelkundige behandeling - per element (tot een bedrag van) 2.500,00 - tandheelkundige kosten met maximum per gebeurtenis 7.500,00. De behandeling van de tandarts moet binnen 1 jaar zijn gestart. Vergoeding van de kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, kunnen tot 2 jaar na datum ongeval worden ingediend. Duurt de behandeling langer of moet deze worden uitgesteld dan vindt vergoeding plaats op basis van een door de tandarts opgesteld behandelplan. Ook dit behandelplan dient binnen 2 jaar te worden ingediend. Recht op vergoeding van de kosten van tandheelkundige hulp bestaat alleen: - als de kosten binnen twee jaar na het ongeval worden gemaakt of als door een tandarts binnen twee jaar na het ongeval een behandelplan is vastgesteld. - voor zover deze niet krachtens enige wettelijke of andere (vrijwillige) verzekering worden vergoed. Eigen risico - Niet van toepassing Maximale uitkering per evenement - Er geldt een maximale uitkering per evenement van ,--. Meldingstermijn - Binnen drie maanden na datum ongeval Wat is niet gedekt? - Kosten van geneeskundige behandeling - Zaakschade Schade melden Via kunt u met een online formulier de schade online melden. Een speciaal team van schadebehandelaars met kennis van de hockeysport en haar risico s, behandelt de schade professioneel en snel. Hebt u vragen over een situatie en twijfelt u over de vraag of een schade wel of niet gedekt is. Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer vervolgens keuze 3 (bedrijfsverzekeringen) en dan keuze 5 (aansprakelijkheid- en ongevallenverzekeringen). Houd hierbij altijd het polisnummer bij de hand. Voor snelle behandeling door het speciale team raden wij u aan de schade online te melden. Enkele veel gestelde vragen 1 : 1. Zijn de inzittenden van een auto ook verzekerd? Ja, voor zover de inzittenden onder de groep verzekerden kan worden begrepen, zijn zij volgens de voorwaarden verzekerd. Dat is ongeacht het aantal inzittenden en voor zover geen andere wettelijke bepalingen worden overtreden. Het gaat hier om autoritten die te maken hebben met een hockeyactiviteit. 2. Dekt de ziektekostenverzekering niet hetzelfde als de ongevallenverzekering? Nee, er is slechts in geringe mate overlap. De ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De ziektekostenverzekering dekt de kosten van de medische behandeling. 3. Wanneer komt de ongevallenverzekering van pas? In alle gevallen dat een (bestuurs)lid of vrijwilliger activiteiten ontplooit voor de vereniging. Dit kan dus sportuitoefening zijn, maar ook het bijwonen van (bestuurs)vergaderingen of werkzaamheden aan het clubhuis, of het ophalen van oud papier tbv de vereniging. 4

5 6.2 Aansprakelijkheidsverzekering Een aansprakelijkheidsverzekering dekt schade voor situaties waarbij een lid van de vereniging letsel oploopt als gevolg van bijvoorbeeld slecht onderhouden hockeyvelden. Of een lid krijgt een voedselvergiftiging door onvoldoende toezicht in het clubhuis. Ook kan een lid letsel oplopen door foute aanwijzingen van de in dienst zijnde trainer. Zo zijn er veel risicovolle situaties denkbaar, die tot aansprakelijkheid kunnen leiden. Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt onze vereniging en de leden tegen de financiële gevolgen van een aansprakelijkheidsstelling wegens aan andere personen toegebrachte schades. Hieronder volgt een korte beschrijving van de polis die via de KNHB bij Interpolis is afgesloten 1. Polisnummer: Verzekeringnemer: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Wie zijn er verzekerd? - De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond - De bij de KNHB aangesloten verenigingen en organisatiecomités - De (aspirant)leden en de vrijwilligers van de hockeyverenigingen die bij de KNHB zijn aangesloten - De bestuursleden van de KNHB - De ondergeschikten van de KNHB - Personen, werkgroepen en commissies die door het regionale bestuur of de regiovergadering van de KNHB zijn benoemd of ingesteld - Personen die zich, al dan niet tegen betaling, inzetten voor de behartiging van de belangen van de KNHB of de bij de KNHB aangesloten verenigingen en organisatiecomités - Scheidsrechters, juryleden, tijdwaarnemers Wat schade is verzekerd? - Schade aan zaken van een ander waarvoor een verzekerde aansprakelijk is - Schade aan een ander waarvoor een verzekerde aansprakelijk is: o Verwonding o Ziekte o Overlijden - Trainingen voor en deelname aan wedstrijden, competities, circuits en kampioenschappen in het buitenland Wat is niet verzekerd - Diefstal of vermissing van zaken - Het organiseren van trainingen, wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen en dergelijke in het buitenland - Het gebruik, het verstrekken of toedienen van doping Risico s hockeysport Als beoefenaar van de hockeysport moet je bewust zijn van de risico s. Deze risico s zijn er zowel voor jou als voor je medespeler en tegenstander. Helaas komen ongelukken in hockeysport met enige regelmaat voor. Het risico op ongevallen is onlosmakelijk verbonden aan de hockeysport. Interpolis verzekert ook de aansprakelijkheid van de leden bij het beoefenen van de hockeysport. In sportsituaties gelden er minder zware zorgvuldigheidsnormen tussen de deelnemers dan in het normale verkeer. Een schadeveroorzakende handeling is in de hockeysport minder snel onrechtmatig dan wanneer de schade wordt toegebracht buiten de sportsituatie. Bij een sportsituatie is er meer ruimte voor een beroep op eigen schuld. Als deelnemer aan een wedstrijd weet je immers dat er meer kans is dat er letsel ontstaat dan in het normale verkeer. De schadeveroorzaker hoeft niet in alle gevallen alle schade die het slachtoffer lijdt te vergoeden. Het kan zelfs zo zijn dat het slachtoffer onder bepaalde omstandigheden een deel of zelfs de gehele schade zelf moet dragen. Het is zeker niet zo dat voor alle sportongevallen waarbij meerdere hockeyers betrokken zijn zonder meer dekking is op de aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB. De mate van aansprakelijkheid zal Interpolis vaststellen. Daarbij houden we rekening met de mindere zware zorgvuldigheidsnormen tussen de deelnemers en de eigen schuld van het slachtoffer. Voor welk bedrag ben je verzekerd? De verzekering vergoedt maximaal 5 miljoen per aanspraak. Eigen risico - 500,- voor schade aan zaken ,- voor letselschade ,- voor schade ontstaan in de USA en/of Canada. Schade melden 5

6 Via kunt u met een online formulier de schade online melden. Een speciaal team van schadebehandelaars met kennis van de hockeysport en haar risico s, behandelt de schade professioneel en snel. Twijfelt u over de vraag of een schade wel of niet gedekt is! Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer vervolgens keuze 3 (bedrijfsverzekeringen) en dan keuze 5 (aansprakelijkheid- en ongevallenverzekeringen). Houd hierbij altijd het polisnummer bij de hand. Voor snelle behandeling door het speciale team raden wij u aan de schade online te melden. Enkele veel gestelde vragen 1 : 1. Is aansprakelijkheid voortvloeiende uit verkoop of verstrekken van voedsel meeverzekerd? Ja, het pakket van Interpolis dekt de aansprakelijkheid voor schade aan derden, zoals letsel door voedselvergiftiging. 2. Hoe is de aansprakelijkheid geregeld voor inzittenden van auto's? Dit valt onder de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. Daarbij kan de aanrijdende partij aansprakelijk zijn. Is echter de bestuurder schuldig aan de schade en/of letsel van de passagiers, dan is de bestuurder aansprakelijk. 3. Is de vereniging aansprakelijk als onbevoegden het terrein betreden door de afsluiting met geweld te verbreken en de onbevoegden iets overkomt? Of de vereniging aansprakelijk is, zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Als de vereniging alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, dan zal zij waarschijnlijk niet aansprakelijk zijn. Wanneer de aanspraak onterecht is, dan verleent Interpolis bijstand. De schade die de onbevoegden hebben veroorzaakt, kan de vereniging proberen te verhalen op de veroorzaker(s), eventueel door gebruik te maken van een rechtsbijstandverzekering. 4. Is de vereniging aansprakelijk als de sportvelden gehuurd worden van de gemeente? Een eenduidig antwoord kan hierop niet worden gegeven. Het heeft bijvoorbeeld te maken met de opgenomen rechten en plichten in het huurcontract. Wie wanneer aansprakelijk is, is bovendien vaak afhankelijk van de situatie op het moment van het toebrengen van schade. 5. Kan een werkgever de schade verhalen op een hockeyvereniging wanneer zijn werknemer tijdens sportbeoefening een blessure oploopt en daardoor (tijdelijk) arbeidsongeschikt is? Dat recht heeft hij voor zijn netto doorbetalingsverplichting (=70%). De werkgever dient de aansprakelijkheid van de vereniging uiteraard aan te tonen. Loopt de werknemer de blessure op tijdens een gebruikelijke sportbeoefening, dan is de hockeyvereniging meestal niet aansprakelijk. De werkgever heeft dan geen recht op een vergoeding. Is de blessure echter het gevolg van bijvoorbeeld het gebruik van ondeugdelijk materiaal van de vereniging, dan is de vereniging wel aansprakelijk en kan verhaald worden. 6. Zijn de eigendommen van leden verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging? Dat hangt af van de vraag of de vereniging aansprakelijk gesteld kan worden. Dat is mogelijk wanneer de vereniging bijvoorbeeld nalatig is geweest. De eisende partij moet dat kunnen aantonen. 6

7 7 Samenvattend Speler/speelster is tijdens het spelen van hockey altijd verplicht een mondbeschermer en scheenbeschermers te dragen. Speler/speelster wordt sterk geadviseerd een hockeyhandschoen te dragen tijdens het spelen van zaalhockey. De keeper/keepster draagt een goed passende keeperuitrusting. Deze is door de materiaalcommissie in bruikleen gegeven. De tock is noodzakelijk, kan zelf aangeschaft worden (vaste keeper), of door de vereniging in bruikleen worden gegeven. Speler/speelster is zelf verantwoordelijk voor het dragen van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij het niet dragen van de voorgeschreven beschermingsmiddelen kan de vereniging, de coach, trainer of scheidsrechter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschade i.g.v. een ongeval. CMHC heeft via de KNHB een collectieve ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Mochten er naar aanleiding van deze notitie nog vragen zijn, schroom dan niet deze via te stellen. Vragen over verzekeringen kunnen gesteld worden via 7

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Schadeverzekering

Nadere informatie

Privé Pakket Online Klassieke auto

Privé Pakket Online Klassieke auto Versie 2.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Klassieke Auto vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing.

Nadere informatie

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Hoeksche Waard Totaalpakket Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 - U wordt ontslagen. Zomaar. Van de een op de andere dag. - Uw nieuwe badkamer is geïnstalleerd.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald;

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald; Volvo Car Insurance Volvo car insurance: Een bewuste keuze Volvo-rijders maken doorgaans bewuste keuzes, staan midden in hun directe leefomgeving en volgen niet noodzakelijk de massa. Waarbij de blik een

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3020 S 42503 b mei 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 4 1.1 Wie zijn verzekerd? 4 1.2 Als uzelf 4 1.3 Als uzelf en uw partner 4 1.4 Als uzelf

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET

REAAL GOED GEREGELD PAKKET REAAL GOED GEREGELD PAKKET Uw Motorverzekering In de voorwaarden van de Reaal Motorverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent verzekerd

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering WA-dekking Versie 0302

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering WA-dekking Versie 0302 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 U heeft bij ons een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Deze verzekering helpt u als u te maken krijgt met een juridisch conflict dat u

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Studenten informatie pakket

Studenten informatie pakket Studenten informatie pakket In de jaren dat u in Nederland aan het studeren bent, wordt u niet alleen met studieboeken geconfronteerd, maar ook met allerhande regelgeving. Een van de zaken die goed geregeld

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS In de voorwaarden van de REAAL Bromfietsverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie