NRC Carrière Monitor. Arbeidsmarktpositie 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NRC Carrière Monitor. Arbeidsmarktpositie 2014/2015"

Transcriptie

1 NRC Carrière Monitor Arbeidsmarktpositie 2014/

2 Disclaimer Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Dit rapport, evenals de analyses die er aan ten grondslag liggen, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Het auteursrecht op dit rapport berust bij Intelligence Group en NRC Carrière. Deze uitgave is enkel voor eigen gebruik en mag niet verveelvoudigd worden. Voor publicatie van (gedeelten van) dit rapport in de nieuwsmedia, vakliteratuur of andere uitgaven is expliciete toestemming van Intelligence Group of NRC Carrière nodig. Bovendien dient de opdrachtgever bij publicatie NRC Carrière Monitor altijd als bron te vermelden. 2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING PERSOONSGEGEVENS HUIDIGE ARBEIDSMARKTKANS HUIDIGE ARBEIDSMARKTPOSITIE ARBEIDSMARKTKANSEN VERGROTEN ARBEIDSMARKTGEDRAG OPTIMALISEREN AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN OVER DE INITIATIEFNEMERS DE NRC CARRIÈRE MONITOR WORDT UITGEVOERD DOOR ONDERZOEKSBUREAU INTELLIGENCE GROUP. UW PRIVACY WORDT STRIKT GEWAARBORGD. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN ALLEEN GEBRUIKT VOOR DE INVULLING VAN DIT RAPPORT EN NIET VOOR ANDERE DOELEINDEN. 3

4 Hoe aantrekkelijk bent u voor uw huidige of eventueel een nieuwe werkgever? Inzetbaarheid is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in de relatie tussen werkgevers en werknemers. Zeker met de invoering van nieuwe wetgeving op arbeid en ontslag in Arbeidsrelaties worden flexibeler, het ontslagrecht wordt versoepeld en zowel werknemers als werkgevers krijgen meer verantwoordelijkheid in de van werk-naar-werktrajecten. Het op peil houden of verbeteren van uw positie op de arbeidsmarkt, uw employability, is daarmee van het grootste belang. INLEIDING HOE IS HET MET UW INZETBAARHEID OP DE ARBEIDSMARKT? Hoe het met uw employability is gesteld, wordt in dit rapport vastgesteld. Op basis van een objectieve vaststelling van uw arbeidsmarktkansen en uw arbeidsmarktgedrag, is uw arbeidsmarktpositie bepaald. Het rapport geeft antwoord op de vragen: Hoe aantrekkelijk bent u op de arbeidsmarkt? En in welke mate bent u in staat om de voor u geschikte kansen en vacatures te vinden? WAT HEEFT U AAN DEZE NRC CARRIEREMONITOR? Deze NRC Carrière Monitor is geen huis-tuin-en-keuken vragenlijst. De uitgerekende arbeidsmarktkans en arbeidsmarktpositie zijn stevig wetenschappelijk onderbouwde scores die u inzicht geven in uw positie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze scan geeft aan waar u op dit moment staat op de arbeidsmarkt. En belangrijker nog, de scan geeft inzichten, tips en adviezen over de manieren hoe en waar u uw kansen en arbeidsmarktpositie kunt verbeteren. HOE VERANDERT MIJN INZETBAARHEID ALS Deze NRC Carrière Monitor is geen statisch document. Hij geeft bijvoorbeeld weer wat er gaat gebeuren als u het komende jaar niets doet aan uw inzetbaarheid of als u werkloos wordt. Verder is onderzocht in welke mate uw kansen verbeteren als u flexibeler wordt, een opleiding gaat volgen of uw netwerk beter gaat gebruiken. Uw score wordt ook vergeleken met het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking. Op deze manier krijgt u een indruk of u beter of slechter scoort dan gemiddeld. 4

5 test GEBOORTEJAAR: 1975 HOOGST VOLTOOIDE OPLEIDING: HBO HUIDIGE OPLEIDING: BEROEPSGROEP: Boekhouder FUNCTIEGEBEID: Administratief/secretarieel BRANCHE: Zakelijke dienstverlening WERKERVARING: 15 jaar ERVARINGSNIVEAU: Senior ARBEIDSMARKTSTATUS: Ik heb een vast contract WOONACHTIG IN PROVINCIE: Zuid-Holland PERSOONSGEGEVENS NAAM: 5

6 Uw kans wordt onder andere bepaald door het aantal vacatures dat voor uw beroep beschikbaar is in uw regio, rekening houdend met uw opleidings- en ervaringsniveau. Ook wordt gekeken naar het aantal mensen met vergelijkbare profielen op de arbeidsmarkt die nu actief op zoek zijn naar een baan. De verhouding tussen het aantal vacatures en het aantal collega s dat actief op zoek is naar een (andere) baan, gecombineerd met uw persoonlijke arbeidsmarktkenmerken, bepalen uw arbeidsmarktkans. Vanzelfsprekend is dit een gemiddelde score, waarbij niet wordt genuanceerd voor overige persoonlijke kenmerken, zoals representativiteit, relevante werkervaring of een arbeidshandicap. Naast uw huidige arbeidsmarktkans wordt uw kans op de arbeidsmarkt over 12 maanden berekend. We noemen dat uw arbeidsmarktperspectief. We nemen aan dat er in uw profiel niets veranderd is én er dat u 12 maanden (langer) werkloos zou kunnen zijn. Naast uw eigen arbeidsmarktperspectief voor het komende jaar wordt ook het gemiddelde arbeidsmarktperspectief van de Nederlandse beroepsbevolking weergegeven. Door uw arbeidsmarktperspectief te vergelijken met dat van de gemiddelde Nederlandse beroepsbevolking krijgt u een eerste beeld van uw arbeidsmarktpositie. HUIDIGE ARBEIDSMARKTKANS IN DIT DEEL VINDT U UW HUIDIGE ARBEIDSMARKTKANS In de volgende hoofdstukken wordt daar verder op ingegaan. 6

7

8 De arbeidsmarktkans is een score tussen de 1 en 99, die uw kans op de arbeidsmarkt uitdrukt. De score is afhankelijk van uw leeftijd, opleiding, functie en regio. Hoe hoger de score, des te makkelijker wordt het om een baan te vinden. Als de score hoger is dan 70, dan zijn er meer vacatures dan personen die actief op zoek zijn naar een baan. U vindt dan betrekkelijk eenvoudig een nieuwe baan. Alle scores kleiner dan 70 impliceren dat het moeilijker is om een baan te vinden. Uw arbeidsmarktkans wordt ook omschreven met behulp van een kwalificatie. Deze varieert van heel slecht, slecht, matig tot redelijk, goed en heel goed. Zoekduur: het aantal maanden dat u gemiddeld zult moeten zoeken naar een baan. Het aantal maanden is berekend vanaf de situatie van vandaag. Mocht u momenteel al 3 maanden werkloos zijn, dan is het cijfer een indicatie van het gemiddelde aantal maanden dat u na vandaag nog moet zoeken naar een baan. HUIDIGE ARBEIDSMARKTKANS IN DE EMPLOYABILITY JAAROPGAVE STAAN DE VOLGENDE GEGEVENS: Arbeidsmarktperspectief: het arbeidsmarktperspectief geeft aan hoe de arbeidsmarkt voor uw beroepsgroep, uitgaande van de huidige situatie, zich de komende 3 tot 12 maanden zich zal ontwikkelen. Een positief perspectief betekent dat de relevante arbeidsmarkt zal verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Bij een negatief perspectief geldt het omgekeerde. De toe- of afname van uw arbeidsmarktkans gebeurt overwegend met kleine stapjes, zoals u ziet in de laatste twee kolommen. Daarin staat uw te verwachte arbeidsmarktkans voor over 12 maanden en de verwachte zoekduur naar een baan. Er is ook uitgerekend wat uw arbeidsmarktkans is als u vanaf dit moment 12 maanden werkloos zou worden. Zoals u ziet is de impact op uw arbeidsmarktkans en zoekduur (in vergelijking met uw huidige situatie) aanzienlijk. Niets verkleint uw kansen op de arbeidsmarkt zo snel als (langdurig) werkloos zijn. 8

9 januari 2016 januari 2015 Zoekduur in maanden Kans* Huidige arbeidsmarktkans Omschrijving kans (bij ongewijzigde situatie) 60 6 Redelijk Arbeidsmarktperspectief 61 6 Redelijk Verbetert enigszins Vandaag werkloos worden of werkloos zijn Nederlands gemiddelde Zoekduur in maanden Kans* Omschrijving NL gemiddelde Redelijk Redelijk Perspectief NL arbeidsmarkt Zeer positief N.v.t. HUIDIGE ARBEIDSMARKTKANS EMPLOYABILITY JAAROPGAVE * Uw arbeidsmarktkans is uitgedrukt in een score van 1 tot 99. De kwalificatie bij de verschillende scores is als volgt: Uw score Lager dan tot tot tot tot en hoger Kwalificatie Zeer slecht Slecht Matig Redelijk Goed Zeer goed 9

10 In totaal worden vier kwadranten onderscheiden. Vanzelfsprekend zijn de grenzen niet altijd zo hard en zijn er nuances, al naar gelang uw positie in het kwadrant. Grofweg komt het neer op: SEGMENT 1 : KANSARM [LINKSONDER] In dit kwadrant zijn er meer mensen actief op zoek naar een baan dan dat er vacatures zijn. Dat betekent dat er meer concurrentie is en daarmee een kleinere arbeidsmarktkans. Hoe groter de concurrentie, hoe kleiner de kans. Tevens is uw arbeidsmarktgedrag niet sterk genoeg om de vacatures die er zijn te vinden en u op een succesvolle manier te presenteren op de arbeidsmarkt. SEGMENT 2: OP ZOEK NAAR ONDERSCHEIDEND VERMOGEN [RECHTSONDER] In dit kwadrant zit de groep die grip heeft op zijn of haar arbeidsmarkt. U kent de arbeidsmarkt, weet uzelf op de juiste manier neer te zetten en snapt ook dat u flexibel moet zijn om uw kansen op de arbeidsmarkt te pakken. Alleen uw arbeidsmarktkans is nog laag omdat er naar uw skills (opleiding/functie) minder vraag is. Het is belangrijk om extra opleidingen en cursussen te volgen die u op korte termijn aantrekkelijk maken, waarbij de actuele vraag van werkgevers het uitgangspunt is. HUIDIGE ARBEIDSMARKTPOSITIE Uw arbeidsmarktpositie is afhankelijk van uw arbeidsmarktkans en van uw arbeidsmarktgedrag. Uw arbeidsmarktkans geeft een objectief beeld van uw concurrentiepositie op de Nederlandse arbeidsmarkt op basis van onafhankelijk onderzoek. Uw arbeidsmarktgedrag geeft de mate aan waarin u in staat bent uw arbeidsmarktkans te verzilveren door de juiste en meest effectieve activiteiten te ontplooien. Dat wordt hierna grafisch weergegeven. SEGMENT 3: PROFILEER JE OP DE ARBEIDSMARKT [LINKSBOVEN] U bent gewild, alleen weet u het waarschijnlijk zelf niet. Uw arbeidsmarktgedrag is niet meer van deze tijd. Misschien is dat ook helemaal niet nodig omdat u prima zit waar u zit tegelijkertijd is niets vandaag de dag zeker. Zit u in dit kwadrant en bent u op zoek naar een nieuwe baan, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Wel is het belangrijk dat uw arbeidsmarktgedrag en instelling passen bij deze tijd. Hier zult u dus aan moeten werken. SEGMENT 4: KANSRIJK [RECHTSBOVEN] Er is meer vraag naar dan aanbod van mensen met uw profiel. Uit de test blijkt dat u dat weet en dat u goed op de hoogte bent van het functioneren van de huidige arbeidsmarkt. 10

11 HUIDIGE ARBEIDSMARKTPOSITIE U ziet hieronder uw eigen positie, met en zonder kansvergroters (daarover later meer). Binnen 12 maanden kunt u nagenoeg alle arbeidsmarktposities halen, en in elk arbeidsmarktkwadrant komen. Van linksonder naar rechtsboven. Uw arbeidsmarktgedrag (de horizontale as) kan binnen twee maanden actueel en courant zijn. Maar uw arbeidsmarktkansen (de verticale as), met de juiste kansvergroters en opleidingen, kunnen ook binnen 9 tot 12 maanden sterk verbeteren. 11

12 Uw arbeidsmarktpositie kunt u verbeteren door uw kansen te vergroten en uw gedrag te optimaliseren. Dat zijn de twee belangrijkste knoppen om aan te draaien. Vergroten arbeidsmarktkans Vergroten van arbeidsmarktgedrag De belangrijkste manier om uw arbeidsmarktkans duurzaam te vergroten is het volgen van opleidingen, het behalen van relevante en veel gevraagde certificaten en het opdoen van essentiële (werk)ervaring. Met welke opleidingen en certificaten u uw arbeidsmarktkans kunt vergroten, gaan we over enkele weken uitvragen in het opleidingsblok binnen de NRC Carrière Monitor. Als u niet zolang kunt wachten, dan kunt u ook een e-learning of webinar van kopen en/of bekijken. Andere manieren om uw kans op de arbeidsmarkt te vergroten zijn bijvoorbeeld verhuizen, meer reistijd accepteren en het doen van salarisconcessies. ARBEIDSMARKTKANSEN VERGROTEN HOE VERBETERT U UW POSITIE OP DE ARBEIDSMARKT? 12

13 ARBEIDSMARKTKANSEN VERGROTEN ZOU EEN OPLEIDING MIJN ARBEIDSMARKTKANS VERGROTEN? 13 16

14 Uw score Reistijd (in minuten) Verhuisbereidheid Verhuisbereidheid onder voorwaarden Salarisconcessies (in combinatie met huidige salaris) Kansvergroter 45-1 Nee -3 Ja +33 Bereid tot beperkte salarisconcessie +6 (Om)scholingsbereidheid (aantal dagen) Meer en/of minder uren bereid te werken Ja +1 Nee Onregelmatig werken Netwerkgesprekken per jaar TOTAAL EFFECT POSITIEF ARBEIDSMARKTKANSEN VERGROTEN Hieronder staan de door u ingevulde kansvergroters inclusief het effect dat zij hebben op uw kans. Het effect is het aantal procentpunten waarmee uw kans wordt vergroot (NB: uw kans kan nooit hoger worden dan 99). Het totaal effect is overigens niet gelijk aan de som van de afzonderlijke kansvergroters, aangezien er samenhang is tussen de verschillende aspecten. U kunt goed zien op welke punten u goed scoort (of juist niet) en hoe u door bijvoorbeeld meer reistijd te accepteren, uw kansen op een baan vergroot. 14

15 Reisbereidheid vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt. Hoe langer u bereid bent te reizen (tot een maximum van 2 uur enkele reis), des te groter wordt uw kans. Er zullen namelijk meer werkgevers met relevante vacatures in uw arbeidsmarktcirkel komen. Verhuisbereidheid vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt. Verhuizen is misschien niet het eerste waaraan u denk, maar het blijkt dat als u daadwerkelijk bereid bent om te verhuizen, uw arbeidsmarktkansen sterk toenemen. In diverse regio s in Nederland is de arbeidsmarkt kansrijk en daarom het overwegen waard. Bereid zijn om salarisconcessies te maken zal gemiddeld genomen uw kans vergroten. Als uw salaris al ver boven of onder de norm ligt, is het effect niet per definitie positief. Het is namelijk niet logisch dat als u al flink onder de norm zit, om nog meer concessies te doen. Aan de andere kant geldt: niet bereid zijn om concessies te doen, terwijl je salaris daar wel ruimte voor laat, werkt negatief. Over enkele maanden gaat de NRC Carrière Monitor geheel over salaris en arbeidsvoorwaarden. Dan krijgt u gedetailleerd inzicht in uw kansen op gebied van salaris en arbeidsvoorwaarden. (Om)scholingsbereid heeft een van de grootste duurzame effecten op uw arbeidsmarktkans. Vanzelfsprekend is het wel belangrijk om de juiste opleidingen daarvoor te kiezen. Wanneer u jaarlijks minder dan 40 uur (vijf dagen) investeert in opleidingen, trainingen, cursussen e.d. zal uw arbeidsmarktwaarde vanzelf dalen. Flexibiliteit is een kwaliteit die steeds vaker gevraagd wordt door werkgevers. Het kunnen op- en afschalen van arbeidscapaciteit vergroot de concurrentiepositie van werkgevers. Wanneer u als werknemer bereid bent om mee te bewegen, bijvoorbeeld door op bepaalde momenten meer of juist minder te werken c.q. onregelmatig te willen werken vergroot u uw aantrekkelijkheid voor werkgevers. ARBEIDSMARKTKANSEN VERGROTEN MET BEHULP VAN DEZE KANSVERGROTERS KUNT U KIJKEN HOE U UW KANS KUNT VERGROTEN Netwerken laat zien dat u op de hoogte bent van zaken die spelen, sociale kwaliteiten hebt en terug kunt vallen op een vangnet. Tegelijkertijd kan een groot netwerk, zeker vanuit een commercieel oogpunt, uw arbeidsmarktwaarde vergroten. 15

16 Er zijn verschillende elementen die bepalen of uw arbeidsmarktgedrag u in staat stelt om uw arbeidsmarktkansen te verzilveren. Uw arbeidsmarktgedrag gaat over zoek-, oriëntatie- en sollicitatiegedrag. Is dit actueel? Effectief? Ook spelen onderwerpen als vitaliteit, gezondheid, motivatie, taalbeheersing en flexibiliteit een belangrijke rol. Onderwerpen die u regie geven over uw employability, loopbaan en arbeidstoekomst. Om met de woorden van Einstein te spreken: Je moet de regels van het spel leren. En dan moet je het spel beter spelen dan rest. IN DIT DEEL STAAN WE STIL BIJ VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN OM UW ARBEIDSMARKTGEDRAG TE OPTIMALISEREN Effectief zoekgedrag Online vindbaarheid Actueel CV Arbeidsmarktfeeling Loopbaanbewustzijn Mobiliteit Plan B ARBEIDSMARKTGEDRAG OPTIMALISEREN HOE GEEFT U SUCCESVOL INVULLING AAN UW ARBEIDSMARKTKANSEN? 16

17 Uw score Effectief zoekgedrag 40% Norm Minimaal 80% Verbeterpotentieel groot Op basis van de door u gekozen oriëntatiebronnen, is gekeken of deze overeenkomen met de meest effectieve oriëntatiekanalen binnen uw functieen ervaringsniveau. Dit zijn bronnen met veel relevante vacatures en de bronnen waarmee anderen de laatste 12 maanden een baan hebben weten te vinden. De maximale score die u kunt halen is 100%. Hiervoor moet u minimaal de volgende vijf oriëntatiebronnen gebruiken: Bekenden/netwerk Vacaturesites Werving- en selectiebureau Open sollicitatie Uitzendbureau Veel mensen overschatten de mate waarin zij in staat zijn om alle voor hen relevante vacatures te vinden. U gaf zelf aan gemiddeld in staat te zijn om zelf een baan te vinden. Uit de praktijk blijkt dat we gemiddeld slechts 1/3 van de voor ons relevante vacatures weten te vinden. Daar valt dus veel winst te behalen. Op kunt u meer inzicht krijgen in bronnen en titels die u hiervoor het beste kunt gebruiken. Ook zijn hier aanvullende gratis testen te maken. BENT U ONLINE VINDBAAR? Uw score Online vindbaarheid 36% Norm Minimaal 75% Verbeterpotentieel groot Zichtbaar zijn op online netwerken is steeds belangrijker: om gevonden te worden of als een werkgever meer achtergrondinformatie van u wilt zien. In Nederland is LinkedIn daarin belangrijk, maar steeds vaker ook de CV databases van vacaturesites zoals die van NRC Carrière, uitzendbureaus, detacheringsbureaus en wervings- en selectiebureaus. Ook is het zeer aan te raden om uw CV regelmatig te uploaden en te verversen bij werkgevers. ARBEIDSMARKTGEDRAG OPTIMALISEREN GEBRUIKT U DE JUISTE ORIËNTATIEBRONNEN? 17

18 Uw antwoord Actualiseren CV Laatste 12 maanden Norm Verbeterpotentieel 2x per jaar gemiddeld Een van de belangrijkste graadmeters die aangeeft of u in staat bent om uw kansen te verzilveren is de actualiteit van uw CV. Niet alleen omdat u dan snel kunt schakelen op het moment dat een kans zich voordoet, maar nog meer omdat het symbool staat voor een bewuste houding op de arbeidsmarkt. Een actueel CV betekent niet direct dat u op zoek bent naar een nieuwe baan. Het impliceert minimaal dat u openstaat voor kansen, bewust nadenkt over uw profiel en alle mogelijkheden hebt om te werken aan uw vervolgstap en inzetbaarheid. Elk half jaar zou u uw CV moeten actualiseren, en aanvullen met bijvoorbeeld met een opleiding die u op dat moment volgt of succesvol hebt afgerond. HEEFT U NOG FEELING MET DE ARBEIDSMARKT? Uw antwoord Norm Verbeterpotentieel Gesolliciteerd Langer dan 3 jaar gelden 2x per jaar heel groot Georiënteerd Ja, maar niet uitgebreid Ja (maar niet uitgebreid) gemiddeld Wanneer is het de laatste keer geweest dat u heeft gesolliciteerd? Of gewoon een oriëntatie- of kennismakingsgesprek hebt gehad met een andere werkgever? Oefening baart kunst, en dat geldt zeker voor het voeren van gesprekken. Op het moment dat u regelmatig een gesprek hebt bij een werkgever, headhunter, recruiter of P&O er, houdt en krijgt u meer grip en vaardigheid in het overbrengen van wie u bent, wat u wilt, wat u kunt en waar u goed in bent. Succesvolle sollicitanten en personen op de arbeidsmarkt voeren regelmatig gesprekken ook als ze niet op zoek zijn naar een baanalleen al om te weten wat ze waard zijn, waar de mogelijkheden liggen en om vaardig te blijven. ARBEIDSMARKTGEDRAG OPTIMALISEREN IS UW CV ACTUEEL? 18

19 Uw antwoord Loopbaangesprekken gevoerd Laatste 12 maanden Norm Verbeterpotentieel 1x per jaar gemiddeld In navolging op feeling met de arbeidsmarkt waar het gerichter gaat om banen en werkgevers, is het voeren van loopbaan- en carrièregesprekken essentieel om grip te hebben op uw positie op de arbeidsmarkt en waar u heen gaat c.q. heen wilt. Dit soort gesprekken voert u bijvoorbeeld met loopbaancoaches, HR-professionals, uw manager, recruiters en vakgenoten. Vragen die hierin aan bod komen, zijn: Hoe ontwikkelt mijn vak zich? Wat vind ik leuk om te doen? Waar ligt mijn kracht? Waarin wil ik me ontwikkelen? Hoe blijf ik goed in wat ik doe? Waar liggen kansen binnen en buiten de organisatie? Welke opleiding zou mij beter maken? HEEFT U EEN PLAN B? Uw antwoord Heeft u een plan B Ja, ik weet wat ik ga doen als ik mijn baan verlies Norm Verbeterpotentieel Ja gemiddeld Weet u al wat u gaat doen als u morgen - van de één op de andere dag uw baan verliest? Uw organisatie failliet gaat? U ontslagen wordt? Het is essentieel dat u nadenkt over wat u wilt gaan doen, wie u gaat bellen en wat u niet meer wilt gaan doen. Het hebben van een plan B geeft zekerheid en regie op uw eigen toekomst. Het zorgt ervoor dat u niet bij de pakken gaat neerzitten en - indien een tegenslag zich voordoet - u snel kunt schakelen. Blijf bij zo n tegenslag niet hangen in een lange rouwperiode, maar kijk snel vooruit. Dat vergroot uw arbeidsmarktkansen aanzienlijk. ARBEIDSMARKTGEDRAG OPTIMALISEREN BENT U BEWUST BEZIG MET UW LOOPBAAN? 19

20 De NRC Carrière Monitor is een speciaal dashboard waarin u meerdere scans kunt maken en die u jaarlijks kunt updaten zodat u grip houdt op uw ontwikkeling en uw employability. In totaal staan er zeven scans op het programma: Arbeidsmarktpositie 2014/2015 Benchmark arbeidsmarktpositie Salaris en arbeidsvoorwaarden scan Arbeidsvoorwaarden benchmark Kansvergrotende opleidingen Trending topics Employability Jaaropgave 2015 deze vragenlijst januari 2015 vanaf 1 februari mei 2015 vanaf 1 april 2015 continu vanaf 1 september 2015 DOELSTELLINGEN VAN DE NRC CARRIÈRE MONITOR Met de NRC Carrière Monitor beogen we werknemers en werkzoekenden het volgende te bieden: Sterk staan in uw beoordelings- en functioneringsgesprek Uw employability vergroten U grip geven op uw huidige arbeidsmarktsituatie U stimuleren om regie in uw loopbaan te nemen Gericht kunnen helpen om vacatures te vinden Sterk staan in uw (salaris)onderhandelingen U opleidingen en cursussen aanreiken die uw waarde op de arbeidsmarkt vergroten En veel meer. AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN NRC CARRIÈRE MONITOR HOE VIND IK EEN BAAN? NRC Carrière en Intelligence Group bieden gezamenlijk en afzonderlijk verschillende mogelijkheden aan om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zoals webinars, bootcamps, e-learning en aanvullende testen. Websites waar u veel aanvullende informatie kunt vinden zijn:

21 Intelligence Group levert een bijdrage aan het verkleinen van de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en helpt werknemers hun positie op de markt te verbeteren en werkgevers om beter en gerichter het juiste talent aan te trekken. NRC CARRIERE & INTELLIGENCE GROUP NRC Carrière is het carrièreplatform voor hoogopgeleid Nederland. NRC Carrière heeft als doel werkgevers en hoogopgeleide werknemers te verbinden door relevante content en vacatures te bieden. 21

Disclaimer Copyright 2015

Disclaimer Copyright 2015 Jan de Werker 4/9/2015 Disclaimer Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Dit rapport en de analyses die er aan ten grondslag liggen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het auteursrecht

Nadere informatie

Jan de Werker 5/9/2015. Aangeboden door: Huis & Hypotheek De Hypotheekshop Uw Adviseur

Jan de Werker 5/9/2015. Aangeboden door: Huis & Hypotheek De Hypotheekshop Uw Adviseur Jan de Werker 5/9/2015 Aangeboden door: Huis & Hypotheek De Hypotheekshop Uw Adviseur Disclaimer Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Dit rapport en de analyses die er aan ten grondslag liggen zijn

Nadere informatie

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten

NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten NRC Carrière Monitor Scan 2: belonings- en verdiencomponenten Jan de Werker 19 september 2015 Disclaimer Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Dit rapport, evenals de analyses die er aan ten grondslag

Nadere informatie

uw arbeidsmarktwaarde in beeld. Chris de Goede

uw arbeidsmarktwaarde in beeld. Chris de Goede uw arbeidsmarktwaarde in beeld. Chris de Goede 10-05-2017 introductie Het resultaat van deze scan is een indicatie van uw arbeidsmarktwaarde. Dit rapport geeft inzicht in uw mogelijkheden op de actuele

Nadere informatie

OVER INTELLIGENCE GROUP

OVER INTELLIGENCE GROUP OVER INTELLIGENCE GROUP Intelligence Group is een arbeidsmarktonderzoeksbureau, opgericht in 2003. In de eerste tien jaar van haar bestaan heeft IG! zich vooral gericht op onderzoek ten behoeve van recruiters.

Nadere informatie

Gezocht: de ideale manier om het juiste personeel te vinden

Gezocht: de ideale manier om het juiste personeel te vinden Gezocht: de ideale manier om het juiste personeel te vinden VACATURES Gezocht: een gedegen onderzoek naar werkzoekend Nederland Gevonden: het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA) Sinds 2008 is NOA een

Nadere informatie

Gezocht: de ideale manier om het juiste personeel te vinden

Gezocht: de ideale manier om het juiste personeel te vinden Gezocht: de ideale manier om het juiste personeel te vinden VACATURES Gezocht: een gedegen onderzoek naar werkzoekend Nederland Gevonden: het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA) Sinds 2008 is NOA een

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van vandaag, morgen en de toekomst

De arbeidsmarkt van vandaag, morgen en de toekomst De arbeidsmarkt van vandaag, morgen en de toekomst Maaike Kooter Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties Kennismaken Maaike Kooter Arbeidsmarkt Training Marketing Employability Hoe arbeidsmarktfit ben

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1

Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 2015 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1 Kansen en knelpunten op de HR arbeidsmarkt Michiel van Asbeck Geert-Jan Waasdorp Ronald Hoek 7-4-2015 Inleiding RaymakersvdBruggen wordt steeds meer het platform waar

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Talent Analytics Organisatie X. Voorbeeld: Callcenter medewerkers

Talent Analytics Organisatie X. Voorbeeld: Callcenter medewerkers Talent Analytics Organisatie X Voorbeeld: Callcenter medewerkers Inhoudsopgave Inleiding 2 Wervingshaalbaarheid & achtergrondkenmerken 3 Bewegen en bereiken 8 Bijlagen Onderzoeksopzet en verklaring van

Nadere informatie

Van zelforiëntatie naar arbeidsmarktoriëntatie

Van zelforiëntatie naar arbeidsmarktoriëntatie Van zelforiëntatie naar arbeidsmarktoriëntatie Onze visie en dienstverlening op het gebied van employability www.hoevindikeenbaan.com Van zelforiëntatie naar arbeidsmarktoriëntatie 088-730 2800 maaike@intelligence-group.nl

Nadere informatie

Van zelforiëntatie naar arbeidsmarktoriëntatie

Van zelforiëntatie naar arbeidsmarktoriëntatie Van zelforiëntatie naar arbeidsmarktoriëntatie Onze visie en dienstverlening op het gebied van employability www.hoevindikeenbaan.com 088-730 2800 maaike@intelligence-group.nl www.hoevindikeenbaan.com

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Naam: Datum: Functie: ISCO beroep: Chris de Goede Systeembeheerder Naam, b.v. systeembeheerder

Naam: Datum: Functie: ISCO beroep: Chris de Goede Systeembeheerder Naam, b.v. systeembeheerder Naam: Datum: Functie: ISCO beroep: Chris de Goede 20-07-2016 Systeembeheerder Naam, b.v. systeembeheerder Uw arbeidsmarktwaarde Onze inschatting is dat, kijkend naar de door u aangegeven functie, uw wensen

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Talent Analytics Callcenter medewerkers

Talent Analytics Callcenter medewerkers Talent Analytics Callcenter medewerkers Inhoudsopgave Inleiding 2 Wervingshaalbaarheid & achtergrondkenmerken 3 Bewegen en bereiken 8 Bijlagen Onderzoeksopzet en verklaring van vaktermen Contact en toelichting

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting 5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting E-book geschreven door Sollicitatiedokter.nl Inhoudsopgave 1. Behandel solliciteren als een baan... pagina 1 2. Wees

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Werkinstructie perspectiefverklaring (PV), ten behoeve van hypotheekverstrekking aan flexwerkers (HappyNurse)

Werkinstructie perspectiefverklaring (PV), ten behoeve van hypotheekverstrekking aan flexwerkers (HappyNurse) Werkinstructie perspectiefverklaring (PV), ten behoeve van hypotheekverstrekking aan flexwerkers (HappyNurse) In deze werkinstructie wordt beschreven (schematisch en stap voor stap) hoe de vestiging omgaat

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Oriënteren en Profileren Het Loopbaanplein van FCB helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten.

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Programma van Eisen Uitzendondernemingen

Programma van Eisen Uitzendondernemingen Programma van Eisen Uitzendondernemingen Eisen waar uitzendondernemingen die de perspectiefverklaring willen afgeven aan moeten voldoen Versie: 17.01 19 juni 2017 Vastgesteld door het bestuur d.d.: 5 juli

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

Rotterdamse schoolverlaters op achterstand

Rotterdamse schoolverlaters op achterstand Relatief zwakke perspectieven voor lager opgeleiden Rotterdamse schoolverlaters op achterstand Arjen Edzes, Marten Middeldorp en Jouke van Dijk - Rijksuniversiteit Groningen. Schoolverlaters in Rotterdam

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Talent Analytics Callcentermedewerkers

Talent Analytics Callcentermedewerkers Talent Analytics Callcentermedewerkers Inhoudsopgave Inleiding 2 Wervingshaalbaarheid & achtergrondkenmerken 3 Bewegen en bereiken 8 Bijlagen Onderzoeksopzet en verklaring van vaktermen Contact en toelichting

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging OUTPLACEMENT Wij brengen talent in beweging Welkom! Lee Hecht Harrison begeleidt als wereldmarktleider meer dan 250.000 mensen en doet dit met de hoogste slagingspercentages. Talentontwikkeling en outplacement;

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt. Workshop 45 plus. 30 september 2015

Ontwikkelingen arbeidsmarkt. Workshop 45 plus. 30 september 2015 Ontwikkelingen arbeidsmarkt Workshop 45 plus 30 september 2015 Maar er is een klein probleem: het telefoontje Komt nooit En we wachten maar af En wachten En wachten En de wereld gaat zijn eigen weg Zo

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

RECRUITMENT. De stand van het werven. Door Geert-Jan Waasdorp

RECRUITMENT. De stand van het werven. Door Geert-Jan Waasdorp De stand van het werven Door Geert-Jan Waasdorp 28 AAN DE SLAG 1-2014 LinkedIn is het favoriete medium van recruiters. Toch is het niet per definitie de beste tool om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar wat

Nadere informatie

Competency Check. Datum:

Competency Check. Datum: Competency Check Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Mobiliteit Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Opzet Verschillende vormen van mobiliteit Sectoren Betrokken partijen: Werknemers Werkgevers O&O fondsen En verder Hoe te organiseren

Nadere informatie

Welkom. Welkom Welkom. werkgeversnetwerk SAM - -

Welkom. Welkom Welkom. werkgeversnetwerk SAM -  - Welkom Welkom Welkom Hoe krijg ik mijn medewerker regisseur van zijn, haar loopbaan? Inspiratieworkshop Het voeren van het goede loopbaangesprek vanuit Duurzame Inzetbaarheid Annemiek Wienk Programma Waarom

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Netwerken, zo doe je dat

Netwerken, zo doe je dat Netwerken, zo doe je dat Wanneer je bij het zoeken van een baan niet netwerkt, loop je 70% van de vacatures en mogelijke vacatures op de arbeidsmarkt mis. Deze vacatures worden via via vervuld en verschijnen

Nadere informatie

Intro: welke inspiratie kom je halen? Workshop door: Ruud Verhoeven en Feija Doornenbal (Altra)

Intro: welke inspiratie kom je halen? Workshop door: Ruud Verhoeven en Feija Doornenbal (Altra) Intro: welke inspiratie kom je halen? Workshop door: Ruud Verhoeven en Feija Doornenbal (Altra) 1 Mars geeft je energie en NIVEA is verzorgend. Grote merken willen graag dat jij ze onthoudt op hun manier.

Nadere informatie

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 20 april 2012 Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie Aan: Vaste commissie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal Waarom is employer branding belangrijk? Het speelveld van de HRmanager verandert. In de toekomst wordt het meer dan

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werknemers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor wergevers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Voor je ligt informatie over de ontwikkelcarrousel met workshops die het Expertisecentrum (voorheen Loopbaancentrum)

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel Daling personeel Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed Conclusie Bronnen Daling personeel Het aantal medewerkers dat werkzaam is in de sector / branche zal gemiddeld genomen hoger opgeleid zijn,

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

Rapport Mobiliteits Indicator

Rapport Mobiliteits Indicator Rapport Mobiliteits Indicator Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 02/02/2015 Inleiding Met deze mobiliteitsvragenlijst wordt uw actuele arbeidsmarktmobiliteit gemeten. Onder actuele

Nadere informatie

Werving & Selectie Wanneer u op zoek bent naar een vaste baan die past bij uw profiel.

Werving & Selectie Wanneer u op zoek bent naar een vaste baan die past bij uw profiel. Werving & Selectie Wanneer u op zoek bent naar een vaste baan die past bij uw profiel. Detachering Voor het opdoen van werkervaring in uw specialisme en om een beeld te vormen van de diverse werkvelden.

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Onderzoek Oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze September 2012

Onderzoek Oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze September 2012 Waarom dit onderzoek? Het jaarlijkse onderzoek oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze richt zich op de wijze waarop scholieren zich oriënteren op een toekomstige studie of beroep. Ook wordt er onderzocht

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit - 1 - 1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit Bescheidenheid siert de mens... maar niet de sollicitant. Een cv onthult én verhult! Het onthult omdat je jezelf voorstelt en het verhult

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf)

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf) De arbeidsmarkt De werkgeversmarkt Werkgevers proberen in hun marktkraam zoveel mogelijk zaken uit te stallen die werkzoekenden ervan moeten overtuigen dat de baan, waar zij een vacature voor hebben, de

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Inleiding In de periode van 17 januari tot 17 februari 2012 is het Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid gehouden. De vragenlijst

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Versie 1: 03 juli 2015 Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners is per 1 juli

Nadere informatie

AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING

AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT pagina 1 Avantiro beweegt mensen DOE DE DINGEN ZONDER TE FORCEREN, AAN EEN APPELBOOM GROEIEN NIMMER PEREN. Dit ogenschijnlijk

Nadere informatie

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP!

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! TUTORIAL ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! Op het Entrepreneur Platform is alle kennis en hulp aanwezig om je ondernemerschap verder te kunnen ontwikkelen. Naast de digitale coach Hugo (die jou online kan

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit Voorjaar 2016 Al 10 jaar welkom Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit INHOUD DATUM P. Al 10 jaar welkom 3 Arbeidsmarktcommunicatie Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie 4+5 februari

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Vind een nieuwe baan met LinkedIn

Vind een nieuwe baan met LinkedIn Vind een nieuwe baan met LinkedIn Vergroot jouw kans op een (nieuwe) baan en positioneer jezelf als een expert in jouw vakgebied met onze LinkedIn tips! Het is niet toegestaan de inhoud van dit document

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Leergang Arbeidsmarktperspectief door arbeidsmarktkennis. Voorjaar 2015

Leergang Arbeidsmarktperspectief door arbeidsmarktkennis. Voorjaar 2015 Leergang Arbeidsmarktperspectief door arbeidsmarktkennis Voorjaar 2015 Goede kennis van de arbeidsmarkt wordt steeds belangrijker. Tijdens de Leergang Arbeidsmarktperspectief door arbeidsmarktkennis voorzien

Nadere informatie

Advies Coaching Training

Advies Coaching Training Advies Coaching Training Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC Employability Scan & PAP Employability heeft veel definities met als kern dat iemand zijn brood kan verdienen. Nu en in de toekomst. Voor

Nadere informatie