Rolgerichte competentieontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rolgerichte competentieontwikkeling"

Transcriptie

1 lectoraat leren in veranderende organisaties Rolgerichte competentieontwikkeling Rollenportfolio s in beroepsonderwijs, industrie en dienstverlening Dr. Gertjan Schuiling (red.) onderzoek

2 Rolgerichte competentieontwikkeling Rollenportfolio s in beroepsonderwijs, industrie en dienstverlening Lectoraat Leren in Veranderende Organisaties Faculteit Educatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen December 2011

3 COLOFON Titel Rolgerichte competentieontwikkeling Redactiecommissie/Expertisegroep Gertjan Schuiling Marlo Kengen Isaäk Mol Lidy Okkerman Monica van Winkel Hennie Komduur Marion de Jonge Leon Noij Vormgeving Bureau Ketel, Nijmegen Uitgever HAN Press ISBN:

4 INHOUD Erkenningen 5 Voorwoord 7 Introductie 9 DEEL 1: GROEIEN VIA ROLLEN 19 Ten geleide 19 Marlo Kengen 1 Het nieuwe schaakspel van rollen 23 Gertjan Schuiling 2 Vier groeistrategieën via rollen 45 Gertjan Schuiling en Isaäk Mol 3 Rock n rollen. Wat de kunst ons leert over het rolbegrip 55 Isaäk Mol 4 Portfolioverbreding van adviseurs: adviseren en onderzoeken 63 Gertjan Schuiling en Kilian Bennebroek Gravenhorst 5 Portfolioverbreding van hbo-docenten: doceren en onderzoeken 79 Lecturers acquisition of research competence in Dutch Universities of Applied Sciences: Theoretical perspectives and a research agenda Monica van Winkel, Rob Poell, Roeland van der Rijst en Jan Jurriëns DEEL 2: FUNCTIES ONTWERPEN ALS ROLLENPORTFOLIO S 95 Ten geleide 95 Isaäk Mol 6 Portfolioverbreding en -verrijking van docenten 99 Leraren opleiden bij ILS-HAN Hennie Komduur en Gertjan Schuiling

5 INHOUD 7 Portfolioverrijking van operators 109 Zelfsturing als de kern van het nieuwe werken bij DSM Gertjan Schuiling en Bastiaan van Wieringen 8 Portfolioverbreding van docenten 119 Een functieontwerp voor rolgerichte professionalisering bij ROC Nijmegen Leon Noij en Wendy Koster 9 Portfolioverrijking van onderzoekers 123 Het ontwikkelen van kerncompetenties bij DSM Jos Put en Gertjan Schuiling 10 Portfolioverbreding van alle functies 131 Rollen als basis voor professionalisering en herontwerp bij het UWV WERKbedrijf Marion de Jonge DEEL 3: ROLGERICHT COMPETENTIES ONTWIKKELEN 143 Ten geleide 143 Lidy Okkerman 11 Krachtig Meesterschap door rolgericht professionaliseren 147 Marlo Kengen 12 Leren in zelfsturende teams de HRD-taken van operator en manager 151 Marlo Kengen en Petra Jagtman 13 Wederzijds leren in hiërarchische relaties 159 Ella Thierry en Gertjan Schuiling 14 Werkplekleren en competentieontwikkeling. De bijdrage van Knud Illeris 169 Gertjan Schuiling 15 Competentieontwikkeling als cocreatie van onderwijs en bedrijfsleven 179 Gertjan Schuiling, Ruud Klarus en Wim Heine 16 De toekomst van Human Resource Management Gertjan Schuiling, Wim Heine, Henk van de Bogaart en Marjo Keuzenkamp 197 Over de auteurs 211

6 ERKENNINGEN Enkele hoofdstukken in dit boek zijn eerder gepubliceerd in tijdschriften. Meestal hebben we tekst en titel iets gewijzigd of het artikel iets ingekort om het beter te laten passen in dit boek. Het gaat om de volgende publicaties. Hoofdstuk 1: Schuiling, G.J. (2008) Het nieuwe schaakspel van rollen. Implicaties voor functieontwerp, loopbaanontwikkeling en opleiding. M&O, nr. 2, pp Hoofdstuk 2: Schuiling, G.J. & Mol, I. (2011). De loopbaan in de baan. Opleiding & Ontwikkeling, nr. 1, Hoofdstuk 4: Bennebroek, K. & Schuiling, G.J. (2009) Groeien naar een nieuwe professionele rol. Transities tussen onderzoeken en adviseren. Gerhard Smid, Ruimte maken voor onderzoekende professionaliteit. Onderzoekend handelen, handelend onderzoeken. Assen: Van Gorcum, p Hoofdstuk 7: Schuiling, G.J. & Wieringen, B. van (2011) Het nieuwe werken komt uit de industrie. De casus DSM. Tijdschrift voor HRM, 14, 1, Hoofdstuk 12: Kengen, M. & Jagtman, P. (2010). Leren in zelfsturende teams. Opleiding & Ontwikkeling, nr. 6, Hoofdstuk 13: Thierry, E. & Schuiling, G.J. (2010) Leerprocessen in de hiërarchie. Opleiding & Ontwikkeling, nr. 3, p Hoofdstuk 14: Schuiling, G.J. (2011) Werkplekleren en competentieontwikkeling. De bijdrage van Knud Illeris (2). Opleiding & Ontwikkeling, nr. 6, p Hoofdstuk 15: Schuiling, G.J., Klarus, R. & Heine, W. (2010) Versterken van pull in de HR-supply chain. M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, 64 (4), Hoofdstuk 16: Schuiling, G.J., Heine, W., Keuzenkamp, M. & Bogaart, H. van de (2008) De toekomst van Human Resource Management. Tijdschrift voor HRM, nr. 1, pp De hoofdstukken 3, 5, 6, 8, 9, 10 en 11 zijn nieuw geschreven voor deze bundel. Hoofdstuk 5 is voor dit boek geschreven en is tevens de eerste versie van hoofdstuk 1 van 5

7 het proefschrift van Monica van Winkel. De supervisor van dit promotieonderzoek is Rob F. Poell, hoogleraar Human Resource Development bij het departement Human Resource Studies, Universiteit van Tilburg. De dagelijkse supervisie is in handen van Roeland M. van der Rijst, universitair docent ICLON-Leiden University Graduate School of Teaching, en Jan A. Jurriëns, lector Innovatie aan de HAN University of Applied Sciences. Monica voegt daaraan toe: De literatuurreviews en de inspirerende discussies in het lectoraat Leren in Veranderende Organisaties droegen significant bij aan mijn expliciete en impliciete kennis van roltransities. Ik bedank ook Martha van Biene, lector aan de HAN, en Floor Basten, initiator van de campus OrléoN, voor hun constructieve steun en nuttige suggesties. Ik dank mijn collega Hans Bennink voor zijn adviezen over de toepassing van de principes van foundational inquiry bij het opbouwen van dit conceptueel kader Tot slot bedank ik de respondenten uit de eerste exploratieve studie en vele vakgenoten en collegaonderzoekers van binnen en buiten de HAN voor de waardevolle gesprekken over mijn onderzoeksthema. 6

8 VOORWOORD Voor u ligt de opbrengst van vier jaar lectoraat Leren in Veranderende Organisaties onder leiding van Gertjan Schuiling. In de uitnodiging van zijn lectorale rede in december 2007 stond: Mensen vervullen in organisaties in toenemende mate meerdere rollen. Naast hun gewone werk doen zij projecten om veranderingen te bedenken en te realiseren. Medewerkers krijgen sneller een deeltaak in het leidinggeven aan projecten of processen. Bovendien worden zij vaker uitgenodigd mee te denken over de strategie en de operationele vertaling ervan. Kortom, medewerkers hebben een portfolio van rollen. Gertjan Schuiling bespreekt in zijn rede de kansen die deze ontwikkeling biedt voor rolgericht leren en organiseren. Hij biedt een processenmodel als kapstok bij het samenstellen van rollenportfolio s (in plaats van functies) en voor het ontwerpen van een rolcurriculum (in plaats van een functiecurriculum). Aan deze opdracht heeft Gertjan de afgelopen jaren met de leden van zijn expertisegroep met veel enthousiasme gewerkt. De samenstelling van zijn expertisegroep, bestaande uit medewerkers uit arbeidsorganisaties én medewerkers van Opleidingskunde, Faculteit Economie en Management, HAN Masterprogramma s en van het management van het Instituut voor Leraar en School van de HAN, heeft ervoor gezorgd dat het thema interdisciplinair is aangepakt. Dat heeft geleid tot een verdieping van de discussie, zoals u in deze bundel kunt lezen. Een van de leden van de expertisegroep promoveert op de ontwikkeling van de hbo-docent in onderzoeksrollen, in combinatie met onderwijsrollen. Deze bundel is ook de neerslag van het afscheidssymposium dat voor Gertjan in mei 2011 werd georganiseerd. Ik heb daar belicht dat Gertjan zelf vele rollen heeft opgepakt om zijn lectoraat tot een succes te maken: die van onderzoeker, initiator, adviseur, begeleider en bovenal enthousiasmerend lector. Dat succes is goed te zien in de hoofdstukken in deze bundel. Aan de ene kant leest u over de theorie voor de beroepspraktijk en de vernieuwing van het beroep. Aan de andere kant ziet u hoe in de bijdragen uit de beroepspraktijk het rollenmodel bijdraagt aan de organisatieverbetering. Ik wens u aangename uren bij het lezen van deze bundel. Gertjan wil ik hartelijk danken voor zijn waardevolle bijdrage aan het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren bij de Faculteit Educatie aan de HAN. Ik denk dat we daar in de samenwerking met het werkveld goed gebruik van zullen gaan maken. Titia Bredée Directeur Faculteit Educatie 7

9 8

10 INTRODUCTIE Wat een genoegen om van de HAN een boek te mogen maken terwijl we net besloten hadden afscheid van elkaar te nemen. De samenwerking van de onderzoeksgroep Rollenportfolio van het lectoraat Leren in Veranderende Organisaties kon daardoor doelgericht worden voortgezet. De leden van de groep hebben de afgelopen vier jaar met zeer diverse partijen in beroepsonderwijs, industrie en dienstverlening samengewerkt, waarbij we ons uiteraard telkens aanpasten aan de vraagstukken, doelen en taal die daar gelden. Dit gaf veel diversiteit in aanpak, concepten, terminologie en formats. Toen we voor dit boek alle inzichten en ervaringen bundelden bleek er meer conceptuele stevigheid dan waar we ons onderweg bewust van waren. Dus met plezier leggen we dit boek voor aan een groter publiek. In deze introductie geven we een overzicht van het boek, presenteren we de leden van de onderzoeksgroep, en bespreken we kort enkele karakteristieken, zoals het streven naar een hoog participatieniveau van medewerkers, het belang van responsiviteit, het multidisciplinaire karakter van dit onderzoek en de relatie tussen talenten, rollen en competentie. Tot slot geven we een antwoord op een vraag die ons vaak wordt gesteld: waarom teruggrijpen op dat oude rolbegrip, wat is voor jullie daar nu de kern van? We beginnen met de kerngedachte. Kernidee Onze claim is dat het idee van de rollenportfolio bruikbaar is voor competentieontwikkeling juist daar waar de gaten vallen. Om drie belangrijke gaten te noemen: het gat tussen besturing en uitvoering, het gat tussen repeterend werk en innovatie en het gat tussen beroepsopleiding en beroepspraktijk. Bij elk van deze gaten kunnen we met de rollenportfolio focussen op wat het voor individuen in hun concrete werksituaties betekent waarom zij het gat in stand houden en welke nieuwe rollen zij oppakken of kunnen oppakken om de gaten te vullen of te overbruggen. Het aanpassingsvermogen van organisaties in tijden van grote veranderingen berust uiteindelijk toch op hoe mensen individueel en als groep kansen en bedreigingen waarnemen en daar hun zinnen op zetten. Laten we een van de drie gaten bij de kop pakken: het gat tussen besturing en uitvoering (figuur 1). Het gat duidt aan dat primaire processen en besturende processen niet op elkaar zijn afgestemd en dat mensen die in die processen werken van elkaar zijn vervreemd. Daardoor worden kansen en bedreigingen in de omgeving onvoldoende waargenomen en beantwoord. Of worden zelfs fouten gemaakt. Een actueel voorbeeld is het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam dat met de uitbraak met de multiresistente klebsiella oxa-48 bacterie ernstig blijkt te hebben gefaald. De analyse van de Inspectie voor 9

11 de Gezondheidszorg luidt: Het is een combinatie van factoren geweest. Een Raad van Bestuur, althans een bestuurder, heeft de zaak onderschat, is door zijn medewerkers niet goed geïnformeerd, medewerkers die het niet nodig vonden of bang waren hem goed te informeren, die zelf ook niet samenwerkten. Zo kon ieder zijn eigen gang gaan. Daarmee stonden mensenlevens op het spel. Absoluut. (NOS Journaal uur van 2 november 2010). De intimidatie bij het COA is een ander recent voorbeeld. Het gaat om rolrelaties en hoe personen daarin positie kiezen. Intimidatie is een interactiepatroon in een strategische context. Het zijn twee voorbeelden uit duizenden, de voorbeelden uit de industrie, uit het onderwijs en uit de zorg zijn de afgelopen tien jaar duidelijk in het nieuws gekomen. Het gat tussen besturing en uitvoering lijkt overal voor te komen. Het is alsof we het rollenspel in de hiërarchie verleerd zijn of dit nieuw moeten leren ontwerpen. Dat vergt mondige medewerkers en responsieve bestuurders. Daarmee is de vraag actueel hoe de rollen van medewerkers en bestuurders gedefinieerd dienen te zijn om wel tot een effectieve samenwerking te komen en welke competentieontwikkeling nodig is om deze rollen goed te vervullen. Eigenaren Besturende processen Ondersteunende processen Primaire processen Leveranciers Burgers/klanten Figuur 1: Het gat tussen besturing en uitvoering 10

12 Overzicht Het eerste deel (Groeien via rollen) van dit boek formuleert de kernbegrippen en onderzoeksthema s van de portfoliobenadering. Het is conceptueel van aard, maar bevat ook concrete voorbeelden. Het tweede deel (Functies ontwerpen als rollenportfolio s) van dit boek is meer instrumenteel en biedt informatie over vijf toepassingen van het concept van de rollenportfolio. Dit zijn: 1 ILS-HAN, de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2 Productie Delft van DSM Sinochem Pharmaceuticals; 3 ROC Nijmegen; 4 DSM R&D wereldwijd; 5 UWV WERKbedrijf. Het accent bij het toepassen lag de afgelopen jaren op de ontwerpkant van de rollenportfolio. Het derde deel (Rolgericht competenties ontwikkelen) van dit boek bevat het thema voor de komende jaren: rolgerichte competentieontwikkeling. Elk deel wordt ingeleid met een uitvoerig en persoonlijk Ten geleide. De onderzoeksgroep Het lectoraat Leren in Veranderende Organisaties kende drie jaar een actieve onderzoeksgroep. De foto s geven aan wie daar deel van uitmaakten. Monica van Winkel, hoofddocent Faculteit Economie en Management HAN Marlo Kengen, docent en onderzoeker Opleidingskunde HAN 11

13 Leon Noij, docent en onderzoeker Opleidingskunde HAN Lidy Okkerman, mastercoördinator HAN Hennie Komduur, Instituutsdirecteur ILS-HAN Marion de Jonge, intern adviseur UWV WERKbedrijf Isaäk Mol, zelfstandig adviseur/trainer Gertjan Schuiling, oud-lector HAN, adviseur en vennoot Thierry & Schuiling Foto s: Leden van de onderzoeksgroep van het lectoraat Leren in Veranderende Organisaties 12

14 Participatie en responsiviteit Het inzicht bij de start van het lectoraat is ontleend aan het promotieonderzoek van de lector (Schuiling, 2001). In dit onderzoek is getoetst of organisatieontwikkeling haar belofte waarmaakt zowel bij te dragen aan een meer effectieve organisatie als aan de persoonlijke ontwikkeling van de mensen die participeren in het ontwikkelen van de organisatie. Dit blijkt het geval te zijn, mits de participatie op een hoog niveau plaatsvindt. Als mensen zich beperken tot doen wat van hen gevraagd wordt (conformeren), of wel meedenken over verbeteringen maar dan binnen het bestaande systeem ( bijdragen ) of zelfs als zij het systeem ter discussie stellen ( uitdagen ), dan blijft het effect van participatie beperkt. Pas als medewerkers en managers zich verbinden aan een wijziging van het organisatiesysteem, inclusief zijn machtsverdeling ( samenwerken omwille van het verschil ) zijn grote sprongen in organisatie-effectiviteit en in individuele competentie waarneembaar. De ontdekking van dit onderzoek is dat responsiviteit bemiddelt tussen participatieniveau en de twee gewenste uitkomsten (zie figuur 2). Responsiviteit is daarbij gedefinieerd als de response van een deel van het organisatiesysteem op wat andere delen van het systeem nodig hebben en te bieden hebben. Daarbij kan het gaan om functies, bijvoorbeeld of productie en verkoop ten opzichte van elkaar responsief zijn. Het kan ook gaan om niveaus, bijvoorbeeld of directie en werkvloer response geven op elkaars behoeften en kwaliteiten. De bevinding van het onderzoek is dat de samenwerking van managers en medewerkers alleen leidt tot persoonlijke groei en systeemverandering als men responsief is voor elkaars ervaringen en gezichtspunten. Organisatie - effectiviteit Hoog participatieniveau Responsiviteit IndIviduele competentie Organisatieleren Figuur 2: Een hoog niveau van participatie van medewerkers leidt tot groei van organisatie en mensen als medewerkers en managers response geven op elkaars inbreng Het is een uiting van hoog participatieniveau als medewerkers participeren in de besturende processen van de organisatie. De daarvoor benodigde responsiviteit vergt gedrags- 13

15 verandering aan beide kanten, bij medewerkers en bij managers. Bij het construeren van rollenportfolio s dienen dus rollen opgenomen te worden die een hoog participatieniveau mogelijk maken. We spreken dan van portfolioverrijking (zie hoofdstuk 1). Het ontwikkelen van een rollenboek biedt daartoe zelf al de gelegenheid, dus dient de participatie in het construeren van de rollen van hoog niveau te zijn. Deze dubbele opgave is geen sinecure. Als er geen brandende noodzaak is voor aanpassing van het organisatiesysteem inclusief zijn machtsverdeling zal iedereen liever het bestaande systeem in standhouden. Het samenstellen van rollenportfolio s dient dan ter verfijning van het bestaande systeem. Multidisciplinair Het onderzoek naar leren in veranderende organisaties hebben we van meet af aan gezien als multidisciplinair. Omdat de rol de verbinding vormt tussen individu en organisatie heb je zowel psychologie als sociologie nodig. Omdat het bij de rollenportfolio gaat om individueel leren en om organisatieleren in de context van goed gedefinieerde rollen heb je organisatieontwerp, organisatieontwikkeling en human resource management nodig. In het begin hebben we ons bekreund om de omvang van deze opgave en probeerden we schema s te maken om enig overzicht te krijgen. Op een gegeven moment zijn we maar gewoon aan het werk gegaan. We hebben theorieën uit de vijf invalshoeken bestudeert en verwerkt. Elke bijeenkomst (het eerste jaar om de week) hadden twee leden een review voorbereid over een boek of artikel. Hij of zij gaf een korte samenvatting met enkele waarderende en kritische kanttekeningen en dan begon er een discussie waarin de nieuwe begrippen werden verwerkt in het grotere veld van theorieën, zoals weergegeven in figuur 3. In deze besprekingen ontwikkelden we een gezamenlijk referentiekader. HRM/HRD Organisatieontwerp Rolgerichte competentieontwikkeling Organisatieontwikkeling Figuur 3: De rollenportfolio vergt een multidisciplinaire aanpak 14

16 Competentieontwikkeling: vanuit talenten via rollen De samenhang tussen organisatieontwikkeling en persoonlijke groei, tussen mesoniveau en microniveau, denken we met het rolbegrip beter te pakken te krijgen. In de volgende paragraaf gaan we daar conceptueel op in. Eerst geven we de samenhang weer met een metafoor. Het is een metafoor uit de wereld van de tuinbouw (een sector die alleen nog als vrijetijdsbesteding lijkt te bestaan). Een mens is als een tuin met allemaal zaadjes, sommige komen uit, andere niet. Als een talent uitkomt, zijn er tal van omstandigheden die bepalen of het tot volle wasdom komt of niet. De rollen die voor iemand beschikbaar komen zijn daar een belangrijke factor in. Zij zijn als het ware het rijshout waarlangs het talent omhoog kan groeien (zie figuur 4). Mensen hebben rollen als rijshout nodig omdat zij niet in isolement kunnen groeien. Zij hebben voorbeelden om zich heen nodig, en verwachtingen en verantwoordelijkheden. Figuur 4: Zoals sommige zaden rijshout nodig hebben om tot wasdom te komen, zo hebben menselijke talenten rollen en rolrelaties nodig om uit te groeien tot een competentie 15

17 Een talent kan ondergronds gaan en later weer opbloeien. Het is daarom raadzaam bij het oppakken en verdelen van rollen niet alleen te kijken naar volgroeide competenties, maar ook naar talentontwikkeling. Het geeft enorme voldoening als een ondergronds talent weer opbloeit. Waarom terug naar het oude rolbegrip De socioloog Turner (2002: 170) wijst erop dat terwijl het rolbegrip in de vorige eeuw van de jaren dertig tot de jaren zeventig het werkpaard was van de analyses op microniveau, de expliciete theorievorming de afgelopen 30 jaar dramatisch is afgenomen. Voor hem is deze observatie een opstap om er stevig tegen aan te gaan en hij formuleert boeiende stellingen over de relaties tussen rollen, behoeften, identiteit en emoties in interpersoonlijke relaties. Face to face heet zijn boek, welhaast een provocatie in het tijdperk van de zegetocht van de virtuele media. Mensen zijn van nature sociaal, zo stelt hij, maar met mate. Mensen moeten er echt voor werken om het face-to-face contact in goede banen te leiden. Gesynchroniseerd face-to-face contact is niet zo natuurlijk als we vaak denken, in de meeste gevallen kost het een aanzienlijke inspanning. Dat kunnen we ook in organisaties waarnemen: alleen als mensen moeite doen om in elkaars bereik te komen en te blijven loopt de afstemming van strategie en uitvoering lekker. De psycholoog Ashforth (2001) heeft ook het rolbegrip weer opgepakt en vestigt vooral de aandacht op de microtransities die mensen de hele dag voltrekken als zij overstappen van de ene rol in de andere. Ook hij onderzoekt de relaties tussen rollen en identiteit. Hij stelt zich anders dan Turner in de traditie van Kurt Lewin door transities op te vatten naar het model van unfreezing-moving-refreezing. In meerdere hoofdstukken in dit boek zijn de opvattingen van Ashforth terug te vinden. Het werk van Turner hebben we pas recent ontdekt. Het antwoord op de vraag waarom we het oude rolbegrip oppakken is om microanalyses mogelijk te maken van hoe veranderende organisaties ingrijpen in het leven en werk van mensen en hoe mensen op hun beurt hun lot in eigen handen nemen als zij antwoorden op deze veranderingen ontwikkelen. Dit zoeken naar antwoorden gebeurt in interpersoonlijke contacten, in hoe mensen naar elkaar toe hun rol maken en verifiëren. En aangezien een organisatie een doelgericht samenwerkingsverband is van mensen en middelen, werkt een rol alleen als zij een bijdrage levert aan het realiseren van de doelen van het samenwerkingsverband. Vandaar dat in dit boek verantwoordelijkheid als de kern van het rolbegrip gezien wordt. Een rol in een organisatie spelen wil zeggen verantwoordelijk zijn voor een stuk werk in een doelgericht samenwerkingsverband. En een rollenportfolio betekent dat een individu verantwoordelijk is voor meerdere stukken werk in meerdere samenwer- 16

18 kingsverbanden, of meerdere onderdelen van een samenwerkingsverband. Dat mag formeel en ouderwets klinken, en de stevige nadruk op de ontwerpkant in deel 2 van dit boek zal die indruk bevestigen. Maar ons uitgangspunt is wel degelijk dat ook de formele positierollen in organisaties alleen werken en zich ontwikkelen via initiatieven van mensen, die zich ondermeer via interpersoonlijke relaties voltrekken. Daarom is het begrip responsiviteit zo belangrijk: antwoord geven op de behoeften en kwaliteiten van anderen heeft alles met verantwoordelijkheid te maken. Responsiviteit betekent dat mensen aanspreekbaar zijn, dat is precies ook de essentie van verantwoordelijkheid. Thierry (1965) wees erop dat verantwoordelijkheid betekent het gehouden zijn het juiste antwoord te geven op een appèl, dat uitgaat van een opdracht, gebeurtenis of situatie. Iemand die zich ver-antwoordelijk weet, moet het juiste antwoord geven op het zich aangesproken voelen. Als iemand dat niet wil, kan hem geen verantwoordelijkheid worden toevertrouwd. Over wat het juiste antwoord is zullen de meningen uiteenlopen. Daarom is verantwoording geven ook het aangaan van de dialoog en het hanteren van conflicterende perspectieven (Schuiling, 2003). En precies dat is wat je leert als je een portfolio hebt van rollen die conflicterende perspectieven bevatten. Men moet dan in zichzelf het conflict hanteren en verwerken. Dat leidt tot persoonlijke groei en tot een waardevolle bijdrage aan de samenwerkingsverbanden waar men deel van wenst uit te maken. Gertjan Schuiling Oud-lector Leren in Veranderende Organisaties Faculteit Educatie HAN Literatuur Ashforth, B.E. (2001). Role Transitions in Organizational Life. An Identity-Based Perspective. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Schuiling, G.J. (2003). Luisteren als opgave bij participatie; De ondernemingsraad als pleitbezorger van een responsieve onderneming. Strategie en beleid katern. Alphen aan den Rijn : Kluwer, p Schuiling, G.J. (2001). Persoonlijke ontwikkeling door organisatieontwikkeling. Werkzame ingrediënten van organisatieverandering (dissertatie). Deventer : Kluwer. Thierry, H. (1965). Organisatie en leiding. Leiden: Stenfert Kroese. Turner, J.H. (2002). Face to Face. Toward a Sociological Theory of Interpersonal Behavior. Stanford: Stanford University Press. 17

19 18

20 DEEL 1 GROEIEN VIA ROLLEN Ten geleide marlo kengen Een feest der herkenning. Zo heb ik mijn eerste kennismaking met het concept rollen ervaren. Ja: ook ik vervul in mijn werk veel verschillende rollen naast elkaar, in plaats van na elkaar. En ja: het combineren van die rollen is soms complex. Als docent en onderzoeker heb ik bijvoorbeeld te maken met verschillende tijdspannes en prioriteiten. Ja: schakelen tussen rollen is een kunst. Een vraag van een student zal ik in de rol van assessor misschien anders moeten beantwoorden dan in mijn rol van docent, of in mijn rol als studieloopbaanbegeleider. Het eerste deel van dit boek behandelt de centrale begrippen van het lectoraat. Het eerste hoofdstuk legt daarvoor een solide basis. Hierin wordt het centrale begrip van dit lectoraat gepresenteerd: het rollenportfolio als manier om zichtbaar te maken dat iemand binnen een baan meerdere soorten werk naast elkaar doet. Ook wordt de aandacht gevestigd op ingewikkelde en soms conflicterende rolrelaties die de verschillende soorten werk met zich meebrengen. Dit hoofdstuk, eerder gepubliceerd in Management & Organisatie, vormde achteraf gezien ook een belangrijke basis voor de expertisegroep van dit lectoraat. Het was steeds een basis om op terug te vallen in discussies en een basis voor plannen rond onderzoek en projecten. In dit eerste deel van het boek wordt duidelijk dat succesvol werken met rollen en rollenportfolio s vraagt om een verbinding van verschillende disciplines. Dat blijkt niet altijd vanzelfsprekend. Dat blijkt al uit de verschillende (academische) brillen waarmee men naar rollen kan kijken. In de sociale wetenschappen wordt vooral beschouwd hoe rollen ingevuld kunnen worden en hoe mensen van de ene rol naar de ander bewegen. In de organisatiekunde bekijkt men vooral de inrichting van systemen waarin een efficiënt en effectief samenspel van werkrollen kan ontstaan. Binnen Human Resource Management blijkt het rolbegrip niet prominent aanwezig. Dit lectoraat had de ambitie om deze verschillende disciplines te verbinden. Gertjan Schuiling stelt dat alle perspectieven nodig zijn voor leren in veranderende organisaties. Het eerste hoofdstuk Het nieuwe schaakspel van rollen presenteert het begrippenkader voor het rollenportfolio. Vervolgens gaat Gertjan Schuiling in op wat dit fenomeen betekent voor medewerkers en organisatie. Hij maakt duidelijk dat rollenportfolio s verder gaan dan bijvoorbeeld taakverbreding of -verrijking. Bij deze begrippen gaat het om aanvullende taken binnen hetzelfde werkproces. Bij rollenportfolio s gaan mensen aanvullende taken vervullen in andere werkprocessen. Gertjan Schuiling presenteert hiertoe een model met drie groepen processen: primaire, besturende en ondersteunende processen. Verder stipt hij in dit hoofdstuk een stappenplan aan waarmee een organisatie systematisch rollen in kaart kan brengen. In deel twee van dit boek vindt u uitgewerkte praktijkvoor- 19

21 Ten geleide beelden hiervan. Het artikel eindigt met een drietal proposities. Een van die proposities is de volgende: Het begrip rollenportfolio toont beter dan het functiegebouw de dynamiek van loopbaantrajecten, geeft mensen reële erkenning voor hun diversiteit aan bijdragen, en zet de vraag op de agenda naar de samenstelling en besturing van de rollenportfolio. Deze propositie wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 2, 4 en 5. In Vier groeistrategieën voor individu en organisatie stellen Gertjan Schuiling en Isaäk Mol dat ook mensen die lange tijd dezelfde functie vervullen loopbaanstappen zetten. Die blijken doorgaans echter niet uit de functiebeschrijving. Ze worden wel zichtbaar in rolbeschrijvingen en rollenportfolio s. In dit artikel laten zij zien hoe een loopbaanbeleid op basis van rollenportfolio s de doorgroei van medewerkers stimuleert en problemen van organisatieontwikkeling kan helpen oplossen. Daartoe presenteren zij vier soorten rollen waarmee medewerkers een loopbaan binnen de baan kunnen hebben. Schuiling en Mol stellen dat er op die manier meer ruimte is om over persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden te praten én dat dit soort gesprekken creativiteit en tempo van organisatieontwikkeling ten goede zullen komen. In die combinatie zien we de eerder genoemde ambitie terug om verschillende disciplines te verbinden. In hoofdstuk 3 Rock n rollen wat de kunst ons leert over het rolbegrip verkent Isaäk Mol de parallellen tussen rollen in de kunsten en rollen in arbeidsorganisaties. Hij geeft aansprekende voorbeelden uit de wereld van het toneel, muziek, dans, film en tv. In alle voorbeelden wordt een vergelijkbare paradox zichtbaar: excellente kunst ontstaat als ieder individu de eigen rol in het proces zo goed mogelijk invult en binnen de eigen rol blijft. De actrice speelt, de lichtman belicht. Tegelijkertijd moet iedereen de wil hebben gezamenlijk iets bijzonders te maken. Niet het individuele, maar het collectieve is dan leidend. Om dit gemeenschappelijk scènegevoel verder te ontwikkelen is het volgens Mol van belang dat er schuring is en dat emoties actief worden toegelaten. Vanuit de voorbeelden trekt hij ten slotte drie lessen voor rollen in arbeidsorganisaties. Hoofdstuk 4 en 5 bespreken roltransities en beschouwen verschillende combinaties van rollen. Dit sluit aan bij de eerder genoemde propositie over de samenstelling en besturing van rollenportfolio s (hoofdstuk 1). Killian Bennebroek Gravenhorst en Gertjan Schuiling gaan in Portfolioverbreding van adviseurs: adviseren en onderzoeken in op de rollen van onderzoeker en adviseur. Zij doen dit aan de hand van persoonlijke ervaringen en een systematische analyse. De rollen van adviseur en onderzoeker hebben veel raakvlakken; toch blijken ze niet zomaar met elkaar te vermengen. Er is volgens de auteurs sprake van een zogenaamde macrotransitie: een transitie die zeldzaam of permanent is. Ook gaan Bennebroek Gravenhorst en Schuiling in op de combinatie van deze rollen. Wat doe je als je beide rollen beheerst: Ga je door met de nieuwe? Ga je weer terug naar de oude? Wissel je beide af in tijd? Creëer je een syntheserol waarin je beide rollen integreert? 20

2 VIER GROEISTRATEGIEËN VIA ROLLEN

2 VIER GROEISTRATEGIEËN VIA ROLLEN 2 VIER GROEISTRATEGIEËN VIA ROLLEN gertjan schuiling & isaäk mol Inleiding Als we spreken over een loopbaan denken we automatisch aan het verwerven van een nieuwe functie. Maar is het zo dat mensen die

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Een rol van betekenis

Een rol van betekenis Een rol van betekenis Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het primaire proces in het mbo Eva Voncken Flora Breemer Colofon Een rol van betekenis; Deelnemerbetrokkenheid bij de innovatie van het

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Veranderingen in het denken over cultuurverandering

Veranderingen in het denken over cultuurverandering Veranderingen in het denken over cultuurverandering Het denken over organisatiecultuur is de afgelopen honderd jaar ingrijpend gewijzigd. In de vorige eeuw ging het vooral om het diagnosticeren en veranderen

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument

Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument in organisaties Ine Gremmen en Yvonne Benschop Willen vrouwennetwerken in organisaties een rol vervullen als diversiteitsinstrument, dan dient er samenwerking

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK Foto: Theo van Pelt PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK C. KLINGEMAN, C. NIJHUIS, J. DE LANGE Connie Klingeman Carolien Nijhuis Jacomine de Lange PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK EEN METHODE TER VERBETERING VAN DE COMMUNICATIE

Nadere informatie

Samen leren van zelfsturing: een ambacht op zich.

Samen leren van zelfsturing: een ambacht op zich. Samen leren van zelfsturing: een ambacht op zich. Gertjan Schuiling Frans Verhaaren. 1. Opkomst van Het Nieuwe Werken Sinds enkele jaren wordt geschermd met de concepten de nieuwe werknemer en het nieuwe

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie