het magazine van Per Saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo strijdt door Ook een pgb bij de zorgverzekeraar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het magazine van Per Saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo strijdt door Ook een pgb bij de zorgverzekeraar"

Transcriptie

1 nr 04 - oktober 2013 het magazine van Per Saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Zo kunnen we Joey een zinvol bestaan geven Aline Saers blikt terug op de eerste helft van 2013 "Keihard knokken voor eigen regie!" Staatssecretaris Van Rijn: Positief over het pgb, weinig concrete antwoorden Per Saldo strijdt door Ook een pgb bij de zorgverzekeraar Help, ik sta voor een herindicatie! Wat u vooraf kunt doen Proef met trekkingsrecht bewijst zijn waarde, zie pagina 18

2 advertenties Automatic toilet Zorg Systeem voor bedlegerige personen. Om het simpel te zeggen, het is een speciaal ontworpen WC met bidet voor mensen met een beperkte mobiliteit, zoals ouderen, patiënten, en patiënten die niet zelfstandig van bed af kunnen. De exclusieve nieuwe technologie biedt revolutionaire oplossing voor thuiszorg. Wanneer het toilet zorg systeem urine en/of ontlasting detecteert met zijn geavanceerde ingebouwde sensoren, zal deze automatisch de uitwerpselen wegspoelen, reinigt en droogt het lichaam van de gebruiker, en zorgt voor hygiëne en comfort voor de gebruiker. Van der Hoek Bidet B.V t Woud 35 G, 3232 LN Brielle PGB-INZICHT Administratie Advies Beheer Pgb-gelden Hulp bij Intensieve Controle vanaf 30,50 per maand * kijk op of bel nú voor een afspraak: Ga naar onze website voor meer informatie over onze diensten en de kosten* 3

3 het voorwoord Drukke tijden Was u er 21 september bij op onze Ledendag? Ondanks de drukke zaterdag met 50+ beurs en demonstraties in Amsterdam en Den Haag hadden we toch een volle zaal. Algemene teneur was bezorgdheid. Over het fraudeonderzoek, over de maatregelen die komen gaan. Goed dat u naar de Ledendag kwam om uw zorgen met de staatssecretaris te delen. Ik merkte dat het hem tot nadenken stemde. Een verslag van de dag kunt u lezen op pagina 26. Met de staatssecretaris hebben we het vooral gehad over de hervormingen van de langdurige zorg, maar er zijn ook allerlei andere maatregelen genomen waar we nu en volgend jaar al mee te maken hebben. Op pagina 16 staan alle maatregelen voor 2014 nog eens op een rij. Met alle nieuwe en nog te nemen maatregelen zijn we heel druk geweest in de eerste helft van dit jaar. Op pagina 14 geef ik u een blik achter de Haagse schermen en kunt u lezen wat we bij Per Saldo allemaal hebben gedaan om de eigen regie van budgethouders te bewaken. Ik vertel bijvoorbeeld over hoe we hebben geknokt om de 10-uursmaatregel voor iedereen van tafel te krijgen. Hoe we hebben gestreden tegen de verlaging van de zzp-pgb-tarieven en hoe we, trouwens nog steeds natuurlijk, er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de budgethouders ook na 1 januari 2015 goede zorg en de eigen regie houden. Eén van de maatregelen waar we volgend jaar mee te maken gaan krijgen, zijn de trekkingsrechten. Het pgb wordt nu nog gewoon op uw eigen rekening gestort, maar volgend jaar moet dat anders gaan. Per Saldo is nauw betrokken bij een proef met trekkingsrechten. Het valt voor veel mensen die meedoen aan de pilot niet altijd mee. Er gaat nog wel eens iets mis. Zorgverleners die te laat worden uitbetaald, een digitaal systeem dat tekortschiet waardoor er veel ongewenst papierwerk aan te pas komt. Of de streefdatum van 1 januari 2014 wordt gehaald, is nog maar de vraag. In het artikel op pagina 18 kunt u lezen hoe het systeem er straks uit moet gaan zien. Als laatste wil ik u wijzen op het artikel Zorg op maat met een pgb van de zorgverzekeraar op pagina 20. Het is mij een doorn in het oog dat er geen keuze is voor een pgb bij de zorgverzekeraars, zeker nu er allerlei zorg naar hen wordt overgeheveld. We hebben dat al dikwijls onder de aandacht gebracht van het ministerie, politici en de overkoepelende organisatie voor zorgverzekeraars ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Hieruit blijkt dat niemand zorgverzekeraars enig strobreed in de weg legt om een pgb in te gaan voeren. Zij kunnen zelf besluiten dat te gaan doen. Maar zoals u in het artikel kunt lezen, wachten zorgverzekeraars op een brief van de staatssecretaris waarin hij gaat vertellen of hij wel of niet wettelijk gaat regelen dat er een pgb moet komen. Die brief komt medio oktober, als deze EigenWijs al bij de drukker ligt. Het nieuws daarover kunt u lezen op www. pgb.nl. Daar kunt u trouwens al het nieuws van belang voor budgethouders lezen. Het wordt een druk najaar, want alle plannen moeten dan door het parlement worden geloodst. Wij blijven er bovenop zitten! het verhaal Aline Saers blikt terug op de eerste helft van 2013 de column 10 Mijn Wijs Een kijkje achter de Haagse schermen: hoe werkt Per Saldo om de eigen regie van de leden te bewaken en te bevorderen. Met een overzicht van de veranderingen in Proef met trekkingsrecht bewijst zijn waarde Per Saldo is nauw betrokken bij het ontwikkelen van een goed lopend systeem voor het trekkingsrecht. Hoe loopt de proef en hoe gaat het trekkingsrecht precies in zijn werk? Pgb bij de zorgverzekeraar Een interview met Nely. Zij heeft een pgb van haar zorgverzekeraar voor haar zoon Yoran (20), die een ernstige vorm van epilepsie heeft. Hoe loopt dat? En wat antwoorden drie grote zorgverzekeraars op de vraag waarom zij tot nu toe geen pgb hebben ingevoerd? Staatssecretaris op de ALV Van Rijn beantwoordt vragen van ongeruste budgethouders. Plus een fotoverslag van de ALV op 21 september Help ik sta voor een herindicatie! Praktische tips voor wat u vooraf kunt doen en een verhaal van een cursiste, die haar ervaringen vertelt met de cursus van Per Saldo. Marja Morskieft met een medicijn voor boos Nederland. 19 Pauline Pauline schrijft een brief aan premier Rutte: Zorgt het nieuwe stelsel voor de langdurige zorg er straks voor dat ik dateable blijf? 23 De zin van bezwaar De regering is bezig sterk te korten op de gefinancierde rechtsbijstand. Gelukkig blijft rechtshulp voor plusleden van Per Saldo beschikbaar. 6 zin in een pgb 25 Joey zou in een instelling snel afzakken naar een geïsoleerd bestaan. Voor zijn pleegmoeder staat vast dat Joey zich door het pgb kan ontwikkelen en een blij mens is. vraag het per saldo 24 Met vragen over het huisbezoek van het zorgkantoor, het zorgplan en de herindicatie. de opening 6-10 Nieuws wat doet per saldo voor u Cursussen en ledenbijeenkomsten, voor beginners en gevorderden, voor budgethouders, zorgverleners en wooninitiatieven Per Saldo Winkel Leden van Per Saldo profiteren dit keer van aanbiedingen voor kinderen met het oog op de decembermaand: xylofoon, stoepkrijt, 4 op een rij, reuze mikado, stapeltoren van hout en meer. Met veel landelijk nieuws, praktische tips en nieuws van Per Saldo. 6 Pgb-ambassadeurs Dit keer het verhaal van de pgb-ambassadeur in Beuningen. Ook ú kunt iets doen: neem contact op met de pgb-ambassadeur bij u in de buurt! 7 Duim omhoog Voor zorgkantoor Groningen: een goed voorbeeld van hoe alle huisbezoeken zouden moeten gaan. 20 Colofon EigenWijs is een uitgave van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoons-gebonden budget, in samenwerking met Mybusinessmedia. Leden, abonnees en donateurs van Per Saldo ontvangen het magazine 5 keer per jaar als onderdeel van hun lidmaatschap. Aline Saers, directeur Per Saldo De opzegtermijn voor lidmaatschap of abonnement is een maand voor de vervaldatum. Opzeggingen die daarna worden ontvangen kunnen pas per de vervaldatum van het daaropvolgende jaar verwerkt worden. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van Per Saldo of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Vooruitbetaalde contributie wordt niet gerestitueerd bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap Postbus DD Utrecht T ( 0,20 p/m) Ledenservice (030) (ma-do uur) I E Redactie EigenWijs T (030) E Hoofdredacteur Stans Damen Eindredacteur Martha Vlastuin Met medewerking van Mireille Günther, Marlies Kamperman, Pauline Gransier, Ellen Jooren, Gerrit Jan Pulles, Hans van der Knijff, Marja Morskieft, Frans van der Pas, Marjan Schuring en Matthijs Vermaat Fotografie Peter Damen Vormgeving BuroDaan grafische vormgeving, Markelo MYbusinessmedia Postbus AP Rotterdam Adj. Uitgever Marjan Leenders Advertenties Demani Sales Elli Doornink T (0316) Tarieven Druk Senefelder Misset, Doetinchem Oplage EigenWijs: EigenWijs is voor mensen met een visuele beperking ook verkrijgbaar in gesproken vorm. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de ledenadministratie van Per Saldo. Dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door de inkomsten van adverteerders. Per Saldo draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties. Wij verzoeken u eventueel negatieve ervaringen te melden via de servicelijn van Per Saldo. U kunt er ook voor kiezen EigenWijs alleen digitaal te ontvangen. Kijk op www. pgb.nl/magazine-/ja-ik-wil--voortaan-digitaallezen. Per Saldo, Utrecht, oktober Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins, zonder voorafgaande toestemming van Per Saldo.

4 de opening de opening Is het pgb voor u ook zo belangrijk? En wilt u ons uw verhaal vertellen en op de foto voor onze cover? Stuur dan een en wie weet prijkt u dan binnenkort zelf op onze cover! Een goed pgb-beleid in elke gemeente? 06 Daarom is het pgb voor mij belangrijk Naam: Joey (25) Budgethouder sinds: 2005 Pgb sinds/voor: 2003/2004 voor verblijf (zzp-5), persoonlijke verzorging, individuele begeleiding (toezicht) Joey kwam 21 jaar geleden bij zijn pleegouders, Theo en Marijke, wonen. Marijke vertelt dat zij ontzettend blij zijn met het pgb. Vooral omdat ze Joey daarmee een zinvol bestaan kan geven. Hij heeft een verstandelijke beperking, kan niet praten en is blind. Op een gewone dagbesteding komt hij vanwege zijn complexe beperkingen niet aan zijn trekken. Joey heeft heel veel individuele begeleiding nodig, waar de reguliere dagbesteding geen tijd en ruimte voor heeft. Samen met zijn pleegouders en vier begeleiders doet Joey van alles. Sjouwen is één van zijn zijn favoriete bezigheden. Lees verder op pagina 39, in de rubriek Zin in een pgb. Neem contact op met de pgb-ambassadeur bij u in de buurt! Gesteund door Per Saldo zijn er meer dan 100 pgb-ambassadeurs actief in hun eigen gemeente. Omdat veel gemeenten samenwerkingsverbanden aangaan met buurgemeenten, beperken hun activiteiten zich vaak niet tot hun eigen woonplaats. De pgb-ambassadeurs strijden voor een goed pgb-beleid, dat vóór 2015 in elke gemeente klip en klaar geregeld moet zijn. Alle ambassadeurs zijn vrijwilligers. Zij kunnen het niet alleen en komen graag met u, plaatsgenoten met een pgb, in contact. De oproep die Marion hieronder doet, staat niet op zichzelf. Alle ambassadeurs roepen u op in actie te komen! U weet zelf hoe belangrijk dat is. Ook ú kunt iets doen! U kunt actief een bijdrage leveren aan een goed pgb-beleid in úw gemeente. Door contact op te nemen met de pgb-ambassadeur bij u in de buurt. Uw verhaal kan het verschil maken! Ga naar Zoek op uw woonplaats. Aan het rode wiebertje op de kaart ziet u welke ambassadeur het dichtst bij u in de buurt actief is en hoe u in contact kunt komen. Door uzelf te melden op deze applicatie, kunt u ook in contact komen met andere budgethouders bij u in de buurt. Om samen een vuist te maken in uw eigen regio! Pgb-ambassadeur in Beuningen Mijn naam is Marion Sanders. Ik heb een pgb voor mijn 17-jarige zoon Thom, die Asperger en ADD heeft. Voor hem is het erg belangrijk een zorgverlener te hebben met wie het klikt en waar hij meerdere keren per week terecht kan. Als pgbambassadeur wil ik er voor alle budgethouders zijn, voor iedereen van 0 99 met welke beperking dan ook. Ik geef u graag een indruk van wat ik als pgb-ambassadeur al heb gedaan, wat ik nog wil gaan doen en waarom ik uw hulp daar hard bij nodig heb. Gesteund door de informatie die wij ambassadeurs in workshops van Per Saldo kregen, ben ik maar gewoon aan de slag gegaan. Het bleek dat Nijmegen samen met de randgemeenten, waar Beuningen er één van is, bezig was om een plan te schrijven voor de transitie van Awbz naar Wmo in onze omgeving. Ik heb toen allereerst contact gezocht met een beleidsmedewerkster van de gemeente Nijmegen om kennis te maken en aandacht te vragen voor het pgb. Op een gegeven moment werd het plan besproken in de gemeenteraadsvergadering van Beuningen. Daar moet je als pgb-ambassadeur natuurlijk bij zijn. Dat was een vruchtbare avond, waar ik veel contacten heb gelegd: met politieke partijen, beleidsmedewerkers. Gelukkig ken ik veel mensen in onze gemeente: ik heb vrijwilligerswerk gedaan, dat scheelt denk ik wel. De contactpersonen die ik nu heb, zijn erg nuttig. Zo weet ik precies wanneer er punten worden besproken waar ik bij moet zijn. Bijeenkomsten waar het pgb ter sprake komt, of juist niet omdat er niet aan gedacht wordt. Mijn activiteiten zijn niet onopgemerkt gebleven. De wethouder nodigde me uit. Hij wilde weten hoe ik ten opzichte van de plannen stond die tot nu toe zijn gemaakt. Je komt echt niet vanzelf binnen, je moet er erg je best voor doen, maar dat is me aardig gelukt in Beuningen. Ik heb het idee dat ik als een serieuze gesprekspartner wordt gezien. Speerpunt is nu de gemeenteraadsverkiezingen komend voorjaar. Samen met de cliëntenraad ga ik invloed op de programma s uitoefenen. En ik zoek de publiciteit. Via de lokale omroep bijvoorbeeld, die het verkiezingsdebat uitzendt. Daar moet het pgb een issue zijn. Graag contact met plaatsgenoten! Ik vind het jammer dat ik tot nu toe moeilijk in contact kom met budgethouders in Beuningen. Er moeten er toch best een aantal zijn en mensen hebben over me kunnen lezen in de Gelderlander, de website van Beuningen Nieuws en in de Maas en Waler. De mensen die ik al wel sprak, hebben veel indruk op mij gemaakt. Met hun verhalen wil ik de gemeente nog meer overtuigen van de noodzaak van het pgb. Ik vind het belangrijk om voor alle budgethouders te strijden. Stuurt u een naar met uw verhaal waarmee u laat zien waarom het pgb zo belangrijk voor u is. < Per Saldo traint en ondersteunt ruim 100 vrijwilligers, verspreid over het hele land. Zij zijn ondertussen een serieuze gesprekspartner geworden voor Wmo-raden, gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders. Zij zijn de lokale pgb-ambassadeurs. Dit project wordt medegefinancierd door: NSGK, Revalidatiefonds, Skanfonds en VSB fonds. Een duim omhoog voor het zorgkantoor Groningen Veel budgethouders zijn zenuwachtig vanwege het huisbezoek van het zorgkantoor. Nanda, moeder van drie zorgkinderen, maakte zich er ook erg druk over. Achteraf gezien heeft ze vrijwel niets dan lof voor de medewerkers die zij sprak. Bij haar ging het zo. We konden op het zorgkantoor komen, in plaats van een huisbezoek. De kinderen hoefden niet mee, voor hen een grote opluchting. We werden door twee medewerkers op een vriendelijke manier ontvangen, beslist niet alsof we een verhoor zouden moeten ondergaan. We konden zoveel koffie en thee vragen als we wilden. Eerst namen ze de oudste door en daarna onze jongste twee. Het enige dat we niet begrepen, was dat beiden vorig jaar dezelfde overeenkomst en factuur voor een vakantieweek hadden en de ene werd goedgekeurd en de andere alsnog moest worden aangepast. Hoe dan ook, wij waren opgelucht. Dat kwam vooral omdat we aardige medewerkers troffen, dat maakt denk ik heel veel uit. We kregen nog een tip mee over een zorgaanbieder, die steeds verkeerde facturen stuurt: Eis een nieuwe en als ze dat niet doen, bel ons. Bij het afscheid werd zelfs nog gezegd hoeveel respect ze hadden voor ons ouders van een gezin met drie zorgkinderen. Na tweeëneenhalf uur stonden we weer buiten. De wijze waarop deze medewerkers te werk gaan, is een uitstekend voorbeeld van hoe alle huisbezoeken zouden moeten gaan. Daarom een duim omhoog voor Zorgkantoor Menzis in Groningen! Wilt u ook een duim uitdelen aan een instantie? Omhoog, omdat u onverwacht aangenaam verrast werd? Of omlaag, omdat u echt verschrikkelijk werd behandeld? dan in het kort uw verhaal 07

5 de opening de opening Landelijk Nieuws op Prinsjesdag Op Prinsjesdag heeft het kabinet uitgelegd hoe ze 2,5 miljard euro extra wil bezuinigen, bovenop de al bekende maatregelen die 3,5 miljard aan bezuinigingen op moeten gaan leveren. Op de Awbz en Wmo wordt niet extra bezuinigd, ook niet op het pgb. Wel gaan we meer betalen voor medische zorg. Het zijn de ziekenhuizen en de medische zorg die extra gaan inleveren en we gaan extra betalen voor een borrel en de benzine. Ook stijgt het eigen risico in de zorgverzekeringswet met een tientje naar 360. Door de stapeling van alle maatregelen zal de koopkracht van mensen met een beperking en chronische ziekte erop achteruit gaan, hoe dat voor ieder persoonlijk zal uitpakken is moeilijk te overzien. Lees meer over Prinsjesdag op > Nieuws over het pgb > Nieuws bij het nieuwsbericht Geen extra bezuinigingen op pgb in 2014 van 18 september. Het eerste pgbdebat in de Tweede Kamer is gepland op 21 november < Nieuws van Per Saldo Advertenties in EigenWijs Dit magazine zou niet gemaakt kunnen worden zonder de inkomsten van advertenties, die worden geworven door een advertentiebureau. Sommige lezers gaan ervanuit dat zorgaanbieders door Per Saldo zijn gecheckt. Helaas hebben we daar geen mogelijkheid voor. Heeft u een negatieve ervaring met een adverteerder, dan horen we dat wel graag. Dat kan voor ons aanleiding zijn om een adverteerder te weren!< Landelijk Landelijk Meldactie Zorg naar gemeenten Veel mensen krijgen nu nog zorg en ondersteuning via de Awbz. Zoals hulp bij wassen en aankleden, dagbesteding en individuele begeleiding. Dat gaat de komende jaren veranderen. Vanaf 2015 moeten veel zorgvragers voor deze ondersteuning naar hun gemeente. U als budgethouder weet als geen ander welke zorg u nodig hebt en hoe u die wilt ontvangen. En u weet het beste wat u wel en niet van mantelzorgers mag verwachten. Daarom startten tien organisaties van ouderen, gehandicapten, mantelzorgers en patiënten, waaronder Per Saldo, de landelijke meldactie Zorg naar gemeenten. Het actieformulier kon tot 4 oktober worden ingevuld. De uitkomst van de meldactie zal worden ingezet door lokale belangenbehartigers, Wmo-raden en gemeenten om daarmee gemeenten te helpen, door ze te vertellen hoe u, als de zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten, de zorg graag wilt ontvangen. Als gemeenten begrijpen wat u nodig hebt, kunnen ze dat goed gaan regelen. De resultaten publiceert Per Saldo op < Landelijk Week Chronische Zieken Een jaarlijks terugkerend evenement, dat in 2013 wordt gehouden van 8 tot 15 november. Het thema is Mantelzorg en vrijwilligerswerk. In deze week worden initiatieven en best practices gepromoot op het terrein van zorg en participatie van chronisch zieken, mantelzorgers en zorgvrijwilligers. De Stichting Week Chronisch Zieken wil hiermee de aandacht van de media vragen. Zij wil de bindende factor zijn tussen initiatieven, activiteiten en organisaties en wil de inzichten die daaruit voortkomen omzetten in beleid. Kijk op voor meer informatie over de activiteiten bij u in de buurt. U kunt zoeken op activiteiten voor bepaalde ziektebeelden. Er is bijvoorbeeld een training voor mantelzorgers over hoe om te gaan met mensen met dementie en tijdens het openingssymposium op 11 november staat mantelzorg centraal. < Inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen tegemoetkomingen Het kabinet schaft in 2014 de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) af. Hierdoor verdwijnen de jaarlijkse toelagen van 154 tot 514 netto per jaar. De korting op de eigen bijdrage blijft nog wel in Daarnaast wordt ook de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten afgeschaft. En tot slot verdwijnt de bestaande korting op de eigen bijdragen in de Awbz en Wmo in Die gaan daardoor fors omhoog. Al deze maatregelen hebben zeer grote inkomenseffecten, blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad). Het inkomensverlies voor inkomens onder modaal varieert van ruim 400 tot meer dan netto per jaar. De CG-Raad roept de Kamer en kabinet op om het dreigende koopkrachtverlies voor chronisch zieken en gehandicapten te voorkomen. Per Saldo ondersteunt deze oproep. Lees hierover meer op op > Nieuws over het pgb > Nieuws bij het nieuwsbericht Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen tegemoetkomingen van 9 september. < Landelijk Hoe ziet de nieuwe Jeugdwet eruit? Niet alleen begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging wordt naar de gemeenten overgeheveld, ook alle zorg voor de jeugd tot 18 jaar, behalve de verpleging en intensieve kindzorg. Dit alles wordt geregeld in de nieuwe Jeugdwet. Op > Nieuw: Wat verandert de komende jaren > Nieuwe Jeugdwet is te lezen hoe de Jeugdwet eruit gaat zien en voor wie deze gaat gelden. De nieuwe Jeugdwet gaat regelen dat de gemeenten vanaf 2015 de zorg over gaan nemen die nu vanuit de Awbz wordt georganiseerd plús de hele jeugdggz, die nu door de zorgverzekeraars wordt betaald. Gemeenten moeten dit met een budget doen dat 4 procent lager ligt dan wat er nu aan wordt uitgegeven; een bezuiniging van 150 miljoen euro. Daar bovenop komt de bezuiniging voor Begeleiding en Persoonlijke Verzorging. De wet moet nog worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. < Landelijk Passende onderwijsplek Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Niet elke gewone school hoeft alle kinderen op te vangen. Scholen werken in samenwerkingsverbanden zodat wanneer een school geen passend onderwijs kan geven, er een andere school gezocht wordt binnen het samenwerkingsverband. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden. Leraren en schoolleiders krijgen in het nieuwe stelsel een centrale rol. Zij staan dichtbij de leerlingen en weten welke behoeften ze hebben, staat op nl/onderwerpen/ passend-onderwijs/plannenpassend-onderwijs. Op leest u informatie die belangrijk is voor ouders. < Landelijk VN-verdrag Op 13 december 2006 werd het Verdrag voor rechten van mensen met een beperking door de VN vastgesteld. Een historische dag voor de 650 miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte over de hele wereld. Inmiddels zijn er 127 landen die het verdrag hebben geratificeerd (aangenomen) en die bezig zijn met het realiseren van de afspraken die erin staan. In Nederland is het nog niet zover. Kabinet Rutte II wil het VN-verdrag uiterlijk juli 2015 geratificeerd hebben. Kijk voor nieuws hierover op vrijwel alle kinderen een ingrijpende verandering, en zeker voor kinderen met autisme. Opeens < staat het leven compleet op zijn Landelijk Schoolgids voor afwegingen jongeren bij de keuze voor een middelbare met school autisme Ginette Wieken is moeder van twee omgaan kinderen met plagen en met pestenautisme. Als huiswerk plannen docente Engels begeleidt zij leerlingen de beste strategieën op de reguliere voor feestjes en middelbare uitstapjes de voor- en nadelen van Twitter en Facebook nadenken over de toekomst: opleiding, werk, op kamers school. Al haar opgedane ervaring gedurende vele jaren heeft zij nu samengevat in een praktisch boek, om de middelbareschooltijd voor jongeren met autisme zo goed mogelijk te laten verlopen. Het boek bestaat uit twee delen: één voor ouders en Schoolgids autisme één voor de jongeren zelf. Ginette Wieken isbn Onderwerpen die aanbod 219 pag. 18,95 Schoolgids autisme is verkrijgbaar in de komen zijn onder andere: boekhandel en via afwegingen schoolkeus, voorbereiding 1e schooldag, omgaan met medeleerlingen en docenten, huiswerk plannen en de beste strategie voor feestjes en uitstapjes. < Pgb praktisch De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor kop: je hebt plotseling tien docenten in plaats van een meester of juf, je moet huiswerk maken en je zien te handhaven in een nieuwe omgeving. De Schoolgids autisme is een praktisch boek vol concrete tips om de middelbareschooltijd voor jongeren met autisme zo goed mogelijk te laten verlopen. Het bestaat uit twee delen: een voor ouders, en een voor de jongeren zelf. Tal van onderwerpen komen aan bod: je voorbereiden op de eerste schooldag omgaan met medeleerlingen en docenten hulp van een maatje in de klas Ginette Wieken is begeleider van leerlingen met autisme en docente Engels op een reguliere middelbare school. Ze heeft een zoon en een dochter met autisme en was jarenlang columniste voor Balans Magazine. Eerder verscheen van haar De dinoman en het muziekmeisje. Letselschade telt niet mee bij eigen bijdrage Awbz Goed nieuws voor mensen met een eenmalige uitkering voor letselschade. Dit bedrag wordt toch niet meegeteld bij de bepaling van de hoogte van het vermogen, waarop de eigen bijdrage Awbz én Wmo mede wordt vastgesteld. Voor mensen die een vergoeding hebben ontvangen voor letselschade, komt een aparte regeling. Het gaat om uitkeringen die vóór 11 oktober 2010 zijn uitgekeerd. De regeling geldt tot Het letselschadedeel van hun vermogen telt niet mee bij de vaststelling van de eigen bijdrage Awbz en Wmo, waardoor zij minder eigen bijdrage betalen. De regeling zal met terugwerkende kracht worden uitgevoerd, met gevolg dat u, als u tot deze groep behoort, over 2013 een bedrag terugkrijgt. Voor uw vragen kunt u in eerste instantie terecht bij het CAK, < 08 09

6 advertenties de column marja morskieft mijn wijs Let op: minder zzp-budget vanaf 1 januari 2014 Wil je iets doen aan je Weerbaarheid, Motoriek of meer Bewegen? Dat kan middels de krijgskunst aikido. Aikido kent geen wedstrijden of competitie! Per januari 2013 is een speciale groep opgestart bij ons in Woerden. Het gaat om jongens en meisjes van 11 t/m 16 jaar met die niet goed met de reguliere sporten kunnen meekomen. Een speciale doelgroep met van alles door elkaar: leerproblemen, motorische Voor budgethouders met een zzp is het belangrijk hun plan voor 2014 bij te stellen. U zult per 1 januari 10% minder budget krij- Een medicijn voor boos Nederland gen, als gevolg van de geleidelijke afbouw van de zzp-tarieven Dit irriteert mijn hele dag! riep de man over zijn schouder. Hij u zorgovereenkomsten openbreken om bijvoorbeeld minder uren haalde me in op een piepende en krassende fiets en riep het me min of meer verontschuldigend toe. Ik was geschrokken van de onverwachte uitval, nog onwetend van het feit dat niet ik maar de lawaaifiets van de man zelf zijn dag verpestte. Knersend kwam hij achter me tot stilstand en legde het me uit. Hij ergerde zich aan de overlast die hij veroorzaakte, kreeg zelf oorpijn van het geknars. Gezegend zijn de mensen die enkel een fiets met krijsende remmen als irritatieobject bezitten, verzuchtte ik. Mensen die zich niet boos maken over van alles en nog wat, of mensen die zijn er namelijk ook - die zich gék ergeren aan het gegil, gebrul en gegrom van hun ernstig verstandelijk gehandicapte buren. Medeburgers die zich gehoorgeterroriseerd voelen. Dat las ik dit voorjaar in de Volkskrant. Ik kan het me nog voorstellen ook: niettalige kinderen kunnen een flink volume produceren. Om angst, woede, maar ook plezier te uiten. Zoals de jongen die huizenhoog schommelt in de tuin van een instelling hier vlakbij en daarbij een angstaanjagend gebrul laat horen. Van plezier, dat zie je zo. De kick van een bungeejumper. Maar je moet er maar tegen kunnen. En andere burgers ergeren zich dan weer wezenloos aan deze klagers. Met de uitspraken accepteer het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking zoals ze zijn, ze kunnen heel goed een buurtsuper draaiend houden en ZE voelen zich het meest thuis in de bossen waar ze niemand schrik aan kunnen jagen irriteren ze mij dan weer mateloos. Het bontst maakte het redactioneel com- mentaar in de Volkskrant het: Al sinds mensenheugenis worstelt de samenleving met de vraag hoe ze met geestelijk gehandicapten om moet gaan. Enfin, genoeg om mijn dag te verzieken. Irritatie is een hinderlijke humeurbederver, waar je snel van af wil. Maar hoe doe je dat? Daar heb ik wat op gevonden. Ik ga naar buiten en rij op mijn geluidloze scootmobiel door de straat, keihard de liedjes zingend van een wondermooie cd: Niemand naar de huidig vastgestelde bedragen. Hoe vangt u dat op? Moet in te kopen of om salarissen/uurtarieven te verlagen, dan is het nu budgethouders die budgetgarantie kregen tussen 2007 en Zij De lessen worden gegeven op men. Op De Speeldoos, de eerste cd, zijn gedichten van mensen met een beperking omgezet in meeslepende, hartverwarmende Nederlandstalige liedjes. Daar is een vervolg op gekomen, de Tweede Speeldoos. Dat kleurt mijn hele dag! Een aanrader. 10 Eschrand Autizorg Esweg RA Daarle Aanmelden kan via website bij Proefles. echt de bedoeling is dat de zorgkantoren starten met het selecteren Aangepaste Aikido Groep! van personen uit de risicoprofielen. Er wordt geselecteerd op grond Tel: of van een breed, landelijk vastgesteld profiel. Bijvoorbeeld omdat er door de budgethouder niet voldoende informatie is verstrekt, omdat niet helemaal duidelijk is welke zorg er wordt gegeven, omdat de verantwoording vragen oproept, bijvoorbeeld als dit door een bemiddelingsbureau is gebeurd of als er extreem hoge uurtarieven worden uitbetaald. Ook kunt u bezoek verwachten als het toegekende budget Aangepaste rijopleidingen aikido adv.indd 2 Thuisbegeleiding, weekend- en vakantieopvang voor kinderen en jongeren met ADHD, autisme of een verstandelijke beperking :12:21 o.a. met het unieke Space Drive systeem De Meetpoint Group werkt tijdens de thuisbegeleiding en weekend- en vakantieopvang aan de volgende doelen: groter is dan en 90% van het verantwoorde bedrag aan één Zelfvertrouwen vergroten Zelfstandig functioneren bevorderen Vriendschappen opbouwen en onderhouden Correcte omgang met conflicten zorgverlener is uitbetaald of als u het exacte bedrag van het toege- kende budget of het exacte bedrag van het toegekende budget minus het verantwoordvrije bedrag heeft verantwoord. Toch hoort Per Saldo ook andere verhalen en krijgen budgethouders een huisbezoek terwijl ze niet passen in de risicoprofielen. Als u denkt dat u willekeurig bent Meetpoint for kids biedt opvang door heel Nederland. Wij maken gebruik van accommodaties van Centerparcs, Duinrell en Libéma. Wij werken met een gestructureerd programma, in groepen van 4 tot 5 kinderen met 2 begeleiders. Nieuws van Per Saldo Thuisbegeleiding Meetpoint for care biedt kind en gezin ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie. In overleg met ouders wordt een persoonlijk plan opgesteld met doelen waaraan tijdens de thuisbegeleiding gewerkt wordt. Al heel lang krijgt Per Saldo signalen van budgethouders die zeggen: Ik vermoeiend voor me. Ik kan geen hele dag weg vanwege mijn gezin. Na een zoektocht naar de juiste mogelijkheden, denkt Per Saldo nu de manier voor een cursus online te hebben gevonden. De vereniging is gestart met een proef en heeft haar eerste online cursus gemaakt: Pgb iets voor mij, en dan? Hoe schrijf ik een overtuigend budgetplan? Op de oproep in september om de cursus uit te gaan proberen, werd massaal B&S biedt een compleet pakket aan diensten en producten op het gebied van mobiliteit bij lichamelijke beperkingen. Van wandelstok tot complete auto-aanpassing, u vindt er alles over op onze nieuwe website: maar wel plezierig voor de makers, die op goede feedback rekenen om de cursus in 2014 als volwaardige cursus aan te kunnen bieden. < Woonbegeleiding op 24-uurs locatie (beschermde woonvorm) regio Eindhoven Meetpoint Group Van Dijklaan 17-B 5581 WG Waalre Tel Voor jongeren en volwassen in de leeftijdscategorie van 17 tot en met 45 jaar met een DSM 4 classificatie. Naast deze doelgroep biedt Meetpoint ook ambulante hulpverlening aan kinderen en jongeren. De Meetpoint Group is een AWBZ-erkende zorginstelling voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 21 jaar met ASS, ADHD/ ADD, ODD, GTS of een verstandelijke beperking. gereageerd. De aanmelding moest zelfs vervroegd gesloten worden. Dat is jammer voor u, omdat u misschien ook mee had willen doen, Leren (samen) spelen Nastreven van normen & waarden Zelfacceptatie stimuleren Duidelijkheid en structuur in het gezin aanbieden Leren communiceren Weekend- en vakantieopvang geselecteerd, laat het ons weten via < kan niet naar Utrecht komen omdat ik minder mobiel ben. Het is te Theater Kleinkunst. Zij vertelden over hun leven, angsten en dro- Neem voor vragen contact met ons op. Huisbezoek zorgkantoor nige popliedjes zijn gemaakt door Torre Florim (leadzanger van verhalen van acteurs met Downsyndroom en/of autisme, van * Huiswerkbegeleiding * Dagbesteding ter vervanging van "normaal"onderwijs hier staat ervarend leren en samenwerken voorop! * Kleinschalig wonen te Woerden. Het werktempo ligt hierover duidelijkheid. Voor vragen hierover belt u in eerste instanbij deze doelgroep iets lager tie met uw zorgkantoor. Houdt u vragen, bel dan Per Saldo. < dan tijdens de reguliere lessen. Naast aikido is er aandacht Pgb praktisch voor sociale vaardigheden, samenwerken, respect en uiteraard ook plezier. In de ALV van 21 september liepen de emoties bij dit onderwerp meer Eens proberen? dere malen hoog op. Mensen voelen zich potentiële criminelen, die het wel alsof mensen willekeurig zijn geselecteerd, terwijl het toch * Naschoolse begeleiding met aansluitend kortdurend verblijf * Kortdurend verblijf tijdens weekenden en vakantie`s * Ambulante begeleiding vrijdag van tot uur behouden hun budgetgarantie. Uw toekenningsbeschikking geeft u door het zorgkantoor verhoord moeten worden. Uit de verhalen leek Mogelijkheden die Eschrand Autizorg biedt aan mensen met ASS en aanverwante stoornissen zijn: Eerste online cursus van Per Saldo de Staat) en Roos Rebergen (van Roosbeef) aan de hand van de achterstand, autisme, verstandelijke beperking tijd om daar actie op te ondernemen. De verlaging geldt niet voor is te klein, niemand is te groot, maar toch vinden sommigen dat wel. En: Scheld me kwijt, mijn onhandigheid. Deze eigenzin- Pgb praktisch Voor meer informatie kunt u onze folder aanvragen via of neem bij vragen contact met ons op via telefoonnummer telefoon: 0031 (0)

7 eigen zorgwijzer rubrieken eigen zorgwijzer huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging verpleging gezinsbegeleiding ondersteunende begeleiding logeeropvang ambulante begeleiding bemiddeling huisvesting vervoer vakanties coaching begeleiding ICT Voor adverteren kunt u bellen met Arzu Erguc of per logo 100 mm standaard Contactgegevens: Jacqueline van der Bend M E I Zorgstudenten bieden begeleiding aan kinderen en jong volwassenen met een beperking. Zorgstudenten volgen een studie op het gebied van zorg, pedagogiek, psychologie en onderwijs Landelijke zorgmanagement Belder RK Roosendaal T E I Particulieren en instellingen. Ondersteunende begeleiding. Nachtzorg, 24 uurszorg Professioneel geregeld voor jou! logo 80 mm briefpapier d complimentsca logo 60 mm enveloppen logo 40 mm visitek aartje Hanzeplein 1, ingang GZ Groningen T ( 0,10 p/m) E I Thuiszorg waar Groningen trots op is! Verpleging & verzorging, gespecialiseerde kindzorg, begeleiding, palliatieve zorg PGB Zorg Buro Voorwaarts Coornhertstraat XK Oss T E I Weekend- en Vakantie opvang / Creatieve activiteiten / Begeleiding / Ambulante hulp / Vervoer met begeleiding, in de regio Zuidoost- en Noordoost-Brabant. Stichting RAZ T E I Thuiszorg, zorghotelservice, huishoudelijke verzorging, personenalarmering, maaltijdservice, woonsupport, verpleging Florein Zorg Koningin Julianalaan 372c 2274 JV Voorburg (Zuid-Holland) T E I Uitje? PGB? Bel nu! Therapeutische AWBZ zorginstelling de Oase Follega (Friesland) M E I Woensdagmiddag/weekend en vakantieopvang Kinderen met oa ASS/PDD-NOS/ ADHD 5 t/m 18 jaar Gediplomeerde begeleiding! Intake en proef dagdeel gratis! Stichting Xmotion Fokkerstraat EN Reeuwijk T E I Voor mensen met ADHD en/ of Autisme. Zorggebied randstad; Ambulante begeleiding, Logeeropvang 8-30 jaar/ Dagopvang met skien, duiken, paardrijden, klimmen etc jaar/ Zorggebied landelijk; vakanties 8-35 jaar. logo 100 mm zorgmanagement Belder RK Roosendaal T E I Particulieren en instellingen. Ondersteunende begeleiding. Nachtzorg, 24 uurszorg Professioneel geregeld voor jou! logo 80 mm briefpapier d complimentsca logo 60 mm enveloppen logo 40 mm visitek aartje ZieZeZo James Wattstraat DC Alkmaar T E I Gespecialiseerde kinder thuiszorg in Noord Holland contactpersoon: P. Dolfing PGB-INZICHT Stichting Autitude Levensloop Spinderweg HR Ede T E I Autitude biedt (levensloop) begeleiding aan mensen met autisme vanaf 16 jaar. Uw uitzendorganisatie in het noorden! Met vestiging in: T (Friesland) T (Groningen) E I Uw zorgvraag is onze uitdaging! Gekwalificeerd en ervaren personeel voor begeleiding, verpleging en verzorging Informeer naar het PGB 12 Dennenweg WE ENSCHEDE T E vanaf I Particuliere Zorgresidentie T E I Uw individuele woonwensen en levensgeluk staan voorop! Poelruitstraat 8 Administratie 5143 AK Waalwijk Advies M Beheer Pgb-gelden E Hulp bij Intensieve Controle I 30,50 per maand * Dagbesteding in gezinssfeer kijk op (zaterdag t/m donderdag) Uw veilige en betrouwbare of bel nú voor een afspraak: op maat voor B egeleiding keuze voor administratie, advies kinderen, jongeren en volwasga naar onze website voor meer informatie over onze diensten en de kosten* en pgb-beheer. Neem nú contact sen (zowel op locatie als in met ons op voor een afspraak. mijn atelier) Pgb-Inzicht werkt landelijk. Creatieve programma s Even met Flakkvak Winterstraat CH Dirksland T E I vpweb.nl De Verborgen Kracht Spanjaardsdijk RS te Lettele en Koerkampsweg 2 Lettele T E I logeeropvang, ouderbegeleiding en ambulante begeleiding kinderen met psychiatische problematiek Sociaal Maatschappelijk Steunpunt Maatman Zorggroep T E I T (0800) 0830 E I Zorggebied: Limburg en regio Eindhoven Mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen Zorg, wonen, welzijn, logeren, werken, leren en dagbesteding. Via een PGB of in natura. TAR begeleiding coaching. begeleiding. coaching. advies. training 214 adviesvenestraat training 9402 gs Assen Venestraat 214 T: T: GS Assen E: T I; E Ondersteuning in drenthe en Groningen aan mensen met autisme, ad(h)d,nld I met of zonder lichte beperking. vanaf 12 jaar. Ondersteuning in Drenthe en Groningen aan mensen met autisme, ad(h)d,nld met of zonder lichte beperking. vanaf 12 jaar. LEUK EN STOER Moerstraatseweg 42C, 4727 SN, Moerstraten (Roosendaal) T E I Individuele en groepsbegeleiding, weekend- en vakantieopvang voor kinderen (7 t/m 16jr) met autisme en normale begaafdheid Advies Advies en Coaching voor voor en Coaching een duurzame oplossing! een duurzame oplossing! WelpartWelpart B.V. B.V. Stationsstraat 2b Stationsstraat 2b 1211 EM1211 Hilversum EM Hilversum T 035 T E E I I Hulp bij Hulp aanvragen zorg en zorg en bij aanvragen voorzieningen. Contra- Contravoorzieningen. expertise bezwaarbezwaar en beroep. expertise en beroep. Coaching & Begeleiding. Coaching & Begeleiding. Vraag naar onsnaar aanbod! Vraag ons aanbod! t Boerehiem Aangepaste vakantieappartementen op zorgboerderij Fam. Tolsma, Kanaalwei sud 12, 9245 HD Nij Beets T E I Tilliften en hoog/laagbed aanwezig. Heel geschikt voor gezinnen met kinderen. Het hele jaar geopend. Op de boerderij is altijd wel wat te beleven. De Fochtel Zuideinde 56 T E I Pgb- advies,bemiddeling en administratie Postbus AD Purmerend T ( 0,10 p/m) E I Thuiszorgorganisatie met vestigingen in Amsterdam, Purmerend, Grou (Friesland), Den Haag en Groningen You Got Power Durgerdammerdijk CA Amsterdam T Anneke Siesling: Richard van Altena: E HB Professional Organizing Nedereindseweg AC Nieuwegein De Merelaar Altenastraat RZ Hoek T I Beleef de seizoenen Vakantiewoning 8 p. in polders zeeuws-vlaanderen particulier Van Harenstraat EV Rotterdam T E I I E In de YOU GOT POWER training en begeleiding is bewegen het middel om de kinderen te bereiken. Het is een toegankelijke en plezierige manier, die veel kinderen en jongeren zal aanspreken. Camping 't Reestdal De haar 5, 7707 PK Balkbrug T E I Vakantie voor het hele gezin, mede gericht op kinderen met Autisme of ADHD. Motto: gewoon jezelf zijn, ook tijdens de vakantie! Inzet PGB in overleg. T E I Groepsaccommodatie in de Ardennen Medendorf 11 B 4760 Büllingen T E I Aangepaste groepsaccommodatie voor 20 pers. in de Belgische Ardennen De Wolfskuil Wolfskuil AP Ommen T E I Vakantie voor iedereen! Actief genieten in Ommen. Groepen van 10 tot 60 personen. Leer-werk boerderij, begeleid wonen en dagopvang voor ouderen. Contactpersoon: Petra van Rozen Zelfstandigthuis.nl Bristolroodstraat NV Zaandam T (8-20 uur) E I De webshop voor alle hulpmiddelen. Bekijk ons uitgebreide assortiment. 13

8 het verhaal 2014 Aline Saers blikt terug op de eerste helft van 2013 Het nare is dat we worden gezien als kostenpost en niet als mensen die ook wat hebben toe te voegen aan deze maatschappij Het jaar is nog niet voorbij en het is nu al duidelijk dat 2013 wederom als een roerig jaar de geschiedenisboeken ingaat. Aline Saers, directeur van Per Saldo, blikt terug op de eerste helft van dit jaar en geeft een kijkje achter de Haagse schermen. Hoe heeft de vereniging gewerkt om de eigen regie van de leden te bewaken en te bevorderen. per week nodig hadden, konden als de zorg in natura de zorg niet kon leveren, toch een budget krijgen. Later viel het kabinet en kwam door het Lente-akkoord het pgb terug, alleen niet voor de mensen die alleen in het Lente-akkoord. Toen was berekend dat er op het pgb 550 miljoen bezuinigd moest worden. Maar we waren nu in 2013 en de instroom in het pgb was lager uitgevallen dan in 2012 werd gedacht. Dat bedrag kregen we op 40 miljoen euro. Dus toen moest er nog 25 miljoen worden gevonden. Dat werd gevonden door het tarief aan te passen voor naasten, die worden ingehuurd door budget- Auteur: Stans Damen Beeld: Peter Damen begeleiding nodig hadden voor minder dan tien uur. Het bedrag om ook deze groep Dus na opnieuw rekenen, werd het te bezuinigen bedrag bijgesteld naar 350 houders. VWS stelde voor om rond de 20 euro te gaan zitten. Daar zijn we mee Eén weekje vakantie heeft ze gehad, naar en het vorige kabinet schafte daarom het stratie op het Plein in juni 2011 kwam er weer toe te laten tot het pgb kon niet miljoen. Maar in dat bedrag hadden die akkoord gegaan omdat uit de cijfers van Sicilië. Het is misschien wel het drukste hele pgb af voor mensen die een indicatie de Vergoedings-regeling Persoonlijke Zorg worden gevonden door GroenLinks, D66, cijferaars niet alles in meegenomen, bij- de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat het jaar ooit, sinds het bestaan van het pgb. hadden zonder verblijf. Na onze demon- (VPZ). Mensen die meer dan tien uur zorg ChristenUnie, CDA en VVD. voorbeeld dat veel minder mensen een gemiddelde uurtarief dat budgethouders Een lachende Aline: Gelukkig heb ik een Het huidige kabinet heeft indicatie Kortdurend Verblijf krijgen. Daar aan naasten betalen 22 euro is, je moet slecht geheugen voor negatieve dingen, deze drempel van tien uur zijn wij het ook niet mee eens, maar goed wat in deze lastige tijden. Per Saldo is want eigenlijk is er elk jaar wel wat met gehandhaafd, omdat het het gebeurt, dus die cijfers moeten dan niet de baas, want anders had het er wel het pgb. Ik hoop heel erg dat met het denkt dat deze mensen wel de juiste weergave zijn. Na heel wat anders uit gezien. Het nare vind ik, dat nieuwe stelsel dat er nu gaat komen, de het in hun eigen netwerk praten raakten ze daar van overtuigd en we worden gezien als kostenpost en toegang tot zorg goed wordt geregeld, gaan en kunnen oplossen. werd het te bezuinigen bedrag vastge- niet als mensen die ook wat hebben toe eigen regie belangrijk wordt gevonden en Het is immers maar voor steld op 125 miljoen. Dat is toch een stuk te voegen aan deze maatschappij, ook al dat er rust komt voor budgethouders. In 10 uur. Dat is natuurlijk een minder. hebben we ondersteuning nodig om mee elk geval ziet dit kabinet de waarde in van het pgb, dat is een heel belangrijke eerste stap. Het wil het pgb verankeren in zowel de Awbz als de Wmo. Maar we moeten er heel goed bij blijven zodat niet alles aparte gedachte. Zeker als je bedenkt dat 1 dagdeel Begeleiding Groep maar voor 1 uur wordt geteld en Kortdurend Verblijf helemaal Zoeken naar andere oplossingen Aline: Hoe lastig het is bij Financiën iets te bewijzen, werd duidelijk toen wij aangaven dat door het solide maken van het te kunnen doen. Zorgzwaartepakketten wat we hebben opgebouwd, verslechtert. niet eens mee wordt geteld. pgb, dus dat mensen eerst een gesprek Datzelfde is volgens Aline ook te zien bij Daarom zijn we heel veel in Den Haag; We hebben net zolang krijgen waarin ze aangeven waarom ze hoe er wordt omgegaan met mensen met praten met de staatssecretaris, ambtena- gelobbyd totdat het kiezen voor een pgb, de instroom lager een indicatie in een zorgzwaartepakket ren, de politieke partijen. bespreekbaar werd om zou worden dan daarvoor. Maar Financiën (zzp) en met een pgb thuis willen wonen. 10-uursmaatregel Dit voorjaar was Aline ook bijna dagelijks anders met deze drempel om te gaan. VWS wilde er over praten, míts de bezuiniging maar gehaald werd. wilde daar bewijzen voor zien en die zijn er nog niet. Ook zijn door het ministerie allerlei vreemde varianten op tafel gelegd om Je ziet dat Nederland niets extra s wil geven aan mensen die thuis willen wonen. Het kabinet heeft besloten dat deze tarieven gelijk worden getrokken in Den Haag te vinden. Om het kabinet En niet alleen het ministe- voor deze groep budgethouders de eigen met de tarieven die instellingen krijgen. ervan te overtuigen dat onder andere de rie van VWS moest daarvan regie zoveel mogelijk overeind te hou- Een aantal zzp-pgb s was hoger dan de 10-uursmaatregel van tafel moet. Deels overtuigd zijn, maar ook den. Bijvoorbeeld dat alle contracten met natura-tarieven dus dat is best logisch. is die strijd gewonnen. Mensen die al Financiën en deze mensen zelfstandige begeleiders zouden worden Het kan verkeerde prikkels geven als die een pgb hebben met een indicatie voor zijn een stuk lastiger te overgenomen door het zorgkantoor, of bedragen verschillen; bijvoorbeeld dat alléén begeleiding (dus géén verzorging overtuigen want ambte- door een aanbieder. Maar dat werd inge- natura-organisaties zusterorganisaties en/of verpleging) voor minder dan 10 naren van Financiën kijken wikkeld en was eigenlijk onuitvoerbaar, kunnen optuigen die door pgb s worden uur per week, behouden het pgb in puur naar de cijfers. juridisch ook. Dus toen kwamen we al gefinancierd. Maar er moet dan wel goed Nieuwkomers daarentegen, kunnen geen Toen zijn wij nog eens heel heel snel uit op niet indexeren. Dat was worden gekeken welke kostencomponen- pgb meer aanvragen. Waarom heeft het goed naar de cijfers gaan 60 miljoen euro. Uiteindelijk kregen we ten worden meegeteld. We hebben in Den kabinet deze keuze gemaakt? Aline: Het kijken. De drempel van 10 ze ook zo ver dat ze een stukje wilde Haag geknokt om zoveel mogelijk kosten pgb groeide harder dan de zorg in natura uur is tot stand gekomen wegschrijven op het opsporen van fraude. die wij als budgethouders hebben, mee >> 14 15

9 het verhaal 2014 te laten tellen. Voor het pgb tellen kosten niet te veel over zeggen, maar zoals het Waarom wil het kabinet de hele ggz naar voor het gebouw en eten niet mee, maar pgb er nu in zit, ben ik tevreden. Onze de gemeenten doen en ook de hogere voor de instellingen wel. Dat lijkt ook punten van het solide pgb zitten er goed zzp-ggz-c? Het gaat om mensen met logisch. Maar is het toch niet helemaal. in: veranker het solide pgb, kies bewust een psychiatrische beperking die continu De veranderingen op een rij voor 2014 Deze budgethouders hebben bijvoorbeeld vaak dagbesteding en de tarieven voor het verlichten en verwarmen van het en weloverwogen, maak een persoonlijk plan, het toegangsgesprek is persoonlijk, kijk breed, rust mensen toe en ondersteun intensieve begeleiding nodig hebben. Dat betekent dat ze altijd mensen in hun nabijheid nodig hebben. Dat kunnen gebouw zitten toch echt ook in de tarie- ze. gemeenten helemaal niet aan, ze hebben De 10-uursmaatregel voor het pgb gaat niet door voor bestaande budgethouders Afbouw tarieven pgb-zzp Voor de budgethouders met een zzp die vóór 1 januari 2013 een ven doorberekend, dus is het niet eerlijk dat deze kosten niet in de tarieven zzp voor budgethouders zitten. Helaas heb- Wanneer gaat gemeente zorg geven geen idee hoe complex de zorg voor deze mensen is, dus daar zijn we nu voor aan het strijden. Bestaande budgethouders met een indicatie voor alléén begeleiding (dus géén verzorging en/of verpleging) voor minder dan pgb hebben gekregen en die niet tot de uitzonderingsgroepen behoren (mensen die in wooninitiatief wonen en mensen met ben we deze strijd verloren. We hebben eruit gesleept wat erin zat. Er is wel een Ik ben nu tevreden, maar daarmee is nog niet gezegd dat de teksten zo in de Geen nieuwe knip 10 uur per week, behouden het pgb in Mensen die nu voor een oude budgetgarantie), wordt het tarief stapsgewijs afge- ophoging gekomen van vierduizend euro wet zullen blijven staan. Eind augustus is Ook is ten tijde van dit interview (eind het eerst een pgb willen aanvragen en een indicatie hebben bouwd naar het bedrag dat er voor zorg-in-natura is vastgesteld. voor mensen in wooninitiatieven, omdat het wetsvoorstel naar de Raad van State september) nog niet helemaal duidelijk voor alléén begeleiding voor minder dan 10 uur per week kun- Voor deze budgethouders wordt in 2014 hun pgb met 10% die weer hogere kosten hebben dan bud- gestuurd. Als het terugkomt, gaat Van welke zorg precies naar de gemeenten nen nog steeds niet kiezen voor een pgb. Per Saldo strijdt tegen verlaagd ten opzichte van het pgb-budget van 2013, tenzij het gethouders die thuis blijven wonen. Zij Rijn de adviezen, die ongetwijfeld zullen gaat. In de media circuleren berichten deze maatregel. budget al gelijk is met het budget in naturazorg. moeten bijvoorbeeld voldoen aan de voor- komen, verwerken en pas dan, en dan zal dat een deel van de persoonlijke verzor- De 10 uur wordt betaald door: 1. De tarieven van het pgb in 2014 niet te corrigeren voor de Zzp VV 3 wordt voor nieuwe instroom afgeschaft schriften van de brandweer als het gaat om de brandveiligheid van hun gebouw. het ver in de herfst zijn, gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. ging naar de zorgverzekeraars gaat. Op Prinsjesdag gaf het kabinet hier geen inflatie, dus niet te indexeren (60 miljoen) Mensen die volgens de huidige systematiek in een zorgzwaar- In deze tijden van crisis was deze strijd Het pgb zit er volgens Per Saldo nu goed duidelijkheid over. Aline: Heel vervelend, 2. Opsporen fraude (40 miljoen) tepakket VV3 zouden vallen, worden vanaf 2014 in functies en niet te winnen. De tarieven zijn afgetikt in, maar de Wmo gaat over veel meer deze onrust. Wij willen dat er geen knip 3. Invoeren tarief voor betalen van naasten (25 miljoen). klassen geïndiceerd en krijgen geen toegang meer tot verblijf; op collectieve zorg. Maar we zullen in Den dan het pgb. Aline: Het andere, voor komt in de zorg. Dat iemand voor bege- Staatssecretaris Van Rijn schreef in zijn brief: voornemens om als ze kiezen voor zorg in natura kunnen ze niet meer worden Haag deze lage zzp-pgb tarieven altijd onze leden, belangrijke punt is natuurlijk leiding of huishoudelijke hulp naar de binnen de pgb-regeling een uurtarief voor niet-professionele opgenomen in een instelling. blijven benoemen. Mochten leden niet wanneer iemand zorg kan krijgen van de gemeente moet en voor persoonlijke ver- hulp van circa 20 te introduceren voor nieuwe budgethouders voor alle AWBZ-functies. Of dit per 2014 wordt ingevoerd is nog heel onduidelijk. In zijn brief staat: De komende tijd wordt Wtcg wordt afgeschaft, maar de korting van 33 procent op de eigen bijdrage blijft in 2014 uitkomen met hun budget, hoop ik dat ze de ledenlijn bellen, want dan kunnen we meedenken voor een oplossing en hun gemeente. Dat moet ook goed in de wet komen zodat mensen die zorg nodig hebben, ook zorg gaan krijgen. En niet alleen zorging naar de zorgverzekeraar. Houd de zorg bij elkaar. Als je bijvoorbeeld alleen verpleging en verzorging hebt is het weer het exacte criterium om de tarieven te kunnen differentiëren voor nieuwe budgethouders met de betrokken partijen nader Invoering trekkingsrecht situatie in Den Haag neerleggen. dat. Ook moet goed geregeld worden hoe gemeenten de zorg gaan regelen voor handig om dit in de Zorgverzekeringswet te regelen maar dan wel met een eigen uitgewerkt. Ook schrijft Van Rijn dat er strakker de hand wordt gehouden aan het criterium dat overbelaste mantelzorgers die een indicatie krijgen om zichzelf te verlichten, niet zichzelf mogen uitbetalen. Budgethouders krijgen het geld niet meer op de rekening gestort. Het budget wordt gestort op de rekening van de SVB, die de betalingen op aanwijzing van de budgethouder uitvoert. De bedoeling is dat dit per 1 januari wordt ingevoerd, maar de vraag Zorg naar de gemeenten personen die niet willen of niet kunnen kiezen voor een pgb, zodat zij niet meer uit nood voor een pgb hoeven te kiezen. Het wordt spannend hoe het kabinet het inkoopmogelijkheid. Wat trouwens ook nog niet geregeld is, en waar we ook heel druk mee zijn, is hoe het straks moet als mensen voor Huisbezoek Zorgkantoren gaan bij een vijfde van de budgethouders op huis- is of dit gehaald wordt, zie artikel op pagina 18. Intensieve kindzorg blijft in 2014 in de Awbz In Den Haag zijn staatssecretaris Van Rijn en de ambtenaren afgelopen zomer heel druk geweest met het wetsvoorstel dat wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zal sturen en hoe de Tweede Kamer zal reageren. zorg naar de gemeenten moeten. Hoe worden mensen ondersteund straks, als ze het met minder moeten doen? De bezoek. Deze huisbezoeken zijn bedacht in het kader van het fraude-onderzoek in de zorg en ter voorkoming van verwaarlozing. Naast kinderen en jongeren houden ook de jongvolwassenen uit deze groep, die de 18-jarige leeftijd bereiken, aanspraak op de regeling voor intensieve kindzorg. Dit betekent dat iedereen regelt hoe de zorg naar de gemeenten wordt overgeheveld. Hiervoor komt er een nieuwe Wet maatschappelijke onder- Zware zzp s-ggz moeten in Awbz blijven omslag die het kabinet nu maakt, gaat heel hard en veel mensen kunnen dat niet bijbenen. Daar hebben ze hulp bij nodig Tarieven voor Begeleiding en Persoonlijke Verzorging worden met 5 procent verlaagd. met een pgb vanwege intensieve kindzorg, die vanaf 9 juli 2013 tot en met 31 december 2014 achttien jaar wordt, onder de Awbz blijft vallen. steuning (Wmo). Per Saldo is gevraagd mee te denken over hoe die nieuwe Wmo eruit moet gaan zien. Aline: Het is heel Sowieso wordt het een spannend najaar. Niet alleen zal duidelijk worden hoe de zorg overgaat naar gemeenten en zorg- en ook daar zal de staatssecretaris iets aan moeten doen. En dan heb ik het nog niet over onze lobby voor het pgb in de Met het geld dat deze tariefsverlaging opbrengt, houdt het kabinet de dagbesteding overeind. Ook de natura-aanbieders Het pgb-awbz wordt ook in 2014 netto uitbetaald bijzonder dat een staatssecretaris daarvoor kiest, al heel wat jaren heb ik dit niet verzekeraars, ook presenteert het kabinet hoe de nieuwe Awbz eruit gaat zien. Een Zorgverzekeringswet gehad. Want ook voor verpleging, en stel dat de verzorging krijgen deze tariefsverlaging voor de kiezen. De gedachte leefde om het bruto-pgb in te voeren. Het CAK zou meegemaakt. Ik ben dus deze zomer veel grote zorg van Per Saldo is de plek die ook helemaal mee overgaat, willen men- in dat geval de eigen bijdrage rechtstreeks bij de budgethouder naar Den Haag gereisd om daar te over- de zzp s-ggz-c gaan krijgen. Wij vinden sen de regie over hun leven houden. Een innen. Invoering van deze maatregel is uitgesteld. leggen. Ook hebben we tekstvoorstellen dat de zwaardere zorgzwaartepakket- spraakwaterval is Aline en ze kijkt strijd- gedaan over hoe gemeenten vanaf 2015 ten c in de Awbz moeten blijven, net als lustig. Gelukkig ook optimistisch. Wordt met het pgb zouden moeten omgaan. Het met de zzp s voor de mensen met een vervolgd! wetsvoorstel is bijna klaar en ik mag er lichamelijke en verstandelijke beperking

10 het verhaal pilot trekkingsrecht de column 50 budgethouders wijzen de weg naar een systeem dat werkt Proef met trekkingsrecht bewijst zijn waarde Het pgb wordt nu nog gewoon op uw eigen rekening gestort, maar volgend jaar moet dat anders gaan. Het kabinet heeft besloten om dan in de Awbz trekkingsrechten in te voeren. Per Saldo is nauw betrokken bij een proef met trekkingsrechten. Hoe loopt het met deze proef en hoe gaat het trekkingsrecht precies in zijn werk? Het kabinet is van plan vanaf 2014 het pgb niet meer op uw rekening storten, maar op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Met deze organisatie werkt Per Saldo sinds dit jaar intensief aan een goed trekkingsrechtensysteem. 1 juli dit jaar is gestart met een proef waaraan vijftig budgethouders meedoen. Hun ervaringen, adviezen en behoeften zijn belangrijk om te weten hoe het allemaal precies moet gaan werken. Dit blijkt een zeer nuttige proefperiode te zijn, waarin de knelpunten al doende boven komen drijven. Trekkingsrechten voert het kabinet in om fraude met het pgb aan te pakken. Per Saldo is niet tegen de invoering hiervan; de ervaring leert dat bestaande budgethouders het niet zoveel uitmaakt op welke bankrekening het geld staat, als zij hun vrijheid en eigen regie over het regelen van hun zorg maar behouden. Voorwaarde is echter wel dat er een goed werkend administratiesysteem komt, waardoor de budgethouder het gemakkelijker gaat krijgen. En wat er ook gebeurt, één ding staat vast, de budgethouders blijft de baas over zijn eigen budget! Meer gemak voor de budgethouder Het pgb brengt een aanzienlijke hoeveelheid administratieve rompslomp met zich mee. Per Saldo dringt al jaren aan Tekst: Frans van der Pas en Martha Vlastuin op administratieve verlichting en ziet bij de invoering van het trekkingsrecht haar kans schoon. De vereniging streeft naar een systeem dat leidt tot minder administratie en minder stress over of u het allemaal wel goed doet. Het systeem van de SVB wordt hier op dit moment op uitgetest. Nog lang niet alles is geregeld, maar we geven u alvast een beeld van hoe het zou kunnen gaan lopen. Trekkingsrecht: hoe het zou kunnen gaan in 12 stappen 1. Digitaal of per post stuurt u een kopie van uw indicatiebesluit naar de SVB. 2. Digitaal of per post stuurt u een kopie van uw toekenningsbeschikking van het pgb naar de SVB. 3. Digitaal of per post stuurt u een kopie van de zorgovereenkomsten met uw hulpverleners of uw hulpverlenende organisaties naar de SVB. 4. De SVB (eventueel in samenwerking met zorgkantoor) gaat op grond van deze stukken na of de zorg die u van uw zorgverleners gaat krijgen, valt onder de zogenoemde verzekerde Awbz-zorg. 5. De SVB (of zorgkantoor) fiatteert uw zorginkoop vooraf, waardoor in principe de verantwoording is gedaan. 6. Digitaal of per post stuurt u maandelijks een kopie van het overzicht gewerkte uren naar de SVB. Bij vast maandbedrag heeft u de zorgovereenkomst al gestuurd, dus is dat niet nodig. 7. De SVB controleert of de bedragen overeenkomen met de gewerkte uren, c.q. de zorg/arbeidsovereenkomsten. 8. De SVB controleert of uw budget toereikend is. U kunt zo nodig geld bijstorten als u meer geld aan zorg uitgeeft dan uw pgb toelaat. 9. De SVB controleert of naam/bankrekeningnummer kloppen en maakt het bedrag over aan de zorgverlener. 10. U kunt het proces met uw unieke inlogcodes volgen op een speciale website. 11. De SVB doet bij arbeidsovereenkomsten voor meer dan drie dagen per week de maandelijkse afdracht van premies en belasting. 12. De SVB geeft jaarlijks aan de Belastingdienst door welke bruto bedragen per zorgverlener zijn uitbetaald. Voor- en nadelen van trekkingsrecht Per Saldo is ervan overtuigd dat trekkingsrechten een grote vooruitgang zal zijn, mits, we zeggen het nog maar eens, er een systeem wordt ontwikkeld dat werkt. Zover is het nog niet. De pilot legt wat dat betreft belangrijke knelpunten bloot. Zo blijken achter sommige voordelen, storende nadelen op de loer te liggen. Minpuntjes waar nog aan gewerkt moet worden. Dat is niet erg, integendeel. Prima juist dat die nu aan het licht komen, zodat wanneer de regeling voor iedereen gaat gelden, er probleemloos gestart kan worden. U blijft de baas over uw eigen budget, u geeft de opdracht, de SVB betaalt uit. Door de controle van de SVB wordt de betaling vertraagd. M i nder kans op afgekeurde zorg achteraf. De laatste jaren is de regeling steeds omvangrijker en ingewikkelder geworden. Hoe goed u zich ook informeert, de kans dat u zonder het te beseffen fouten maakt, neemt toe. Deze fouten komen nu achteraf aan het licht, na de verantwoording, op het moment dat u het geld al hebt uitgegeven. Met het trekkingsrecht wordt dit grotendeels voorkomen. De controle van de SVB wordt als inperking van uw eigen regie ervaren. Geen verantwoording en opgave Belastingdienst, als bij foute verantwoording of belastingopgave de budgethouder verantwoordelijk is. Belastingdienst ziet uw pgb niet meer als vermogen. Omdat het pgb niet meer op uw eigen rekening staat, telt de Belastingdienst het pgb niet meer op bij uw vermogen. Probleemloos over te hevelen naar pgb-wmo. Een goed systeem houdt er rekening mee dat ook andere geldverstrekkers dan het zorgkantoor er gebruik van kunnen gaan maken. Zo wordt het de gemeenten bij de overheveling van Awbz-zorg naar de Wmo gemakkelijk gemaakt. Het kabinet is namelijk van plan om de gemeenten ook te laten werken met trekkinsgrechten; dat betekent dat de budgethouder voor de administratie bij hetzelfde loket blijft. Invoering per 1 januari te optimistisch Het valt voor veel mensen die meedoen aan de pilot niet altijd mee. Er gaat nog wel eens iets mis. Zorgverleners die te laat worden uitbetaald, een digitaal systeem dat tekortschiet waardoor er veel ongewenst papierwerk aan te pas komt. Kortom, er moet nog heel wat worden bijgespijkerd. Of de streefdatum van 1 januari 2014 wordt gehaald, is nog maar de vraag. In een brief aan de Tweede Kamer liet het kabinet doorschemeren de trekkingsrechten gefaseerd in te voeren. Dat lijkt Per Saldo een heel goed plan. Bovendien geeft onze vereniging pas groen licht als alle kinderziektes eruit zijn en denkt dat invoering per 1 januari te optimistisch is. SVB goede partner De SVB is de meest aangewezen partij voor deze taak, daar twijfelt Per Saldo niet aan. Het is een organisatie die al bekend is met budgethouders, toch wel een unieke groep zelfstandigen, die geen ondernemers zijn met winstbejag, maar die wel zelf bepalen waar zij hun geld voor zorg aan uitgeven. Dat vraagt om een bepaalde vorm van omgaan met elkaar, om een klantvriendelijke houding, waarin zakelijkheid zeker niet hoeft te ontbreken, maar waarin meedenken, advies en begrip ook centraal staan. Een contact met wederzijds respect en vertrouwen in de goede bedoelingen van elkaars handelen. In de overtuiging dat budgethouders maar naar één ding streven, en dat is zorg op maat, waardoor zij zich kunnen ontwikkelen en hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Dat snapt de SVB inmiddels als geen ander. Beste meneer Rutte, Ik ben gelukkig. Mijn leven loopt op rolletjes. Al heeft het mij bloed, zweet en tranen gekost om te komen waar ik nu ben. Ik heb een kanjer van een moeder, een broer die mij regelmatig uitdaagt en vrienden voor het leven. Met behulp van een zelfsturend team dat draait dankzij het pgb, kan ik zelfs studeren. Eindelijk kan ik mijn passie uitoefenen, film. Ik studeer nu in Leiden. Slapeloze nachten zijn er ook. Niet alleen omdat ik iemand leuk denk te vinden. Andere, zorgelijke gedachten spelen door mijn hoofd: Kan ik in 2015 nog wel studeren? Persoonlijke verzorging gaat namelijk over naar de zorgverzekeraars en/of de gemeentes. Studeren kan alleen als ik mijn zorg kan inplannen en uitbesteden zoals ik dat wil. Wat doe ik als mijn zorgteam wegvalt?, Word ik dan gedwongen om mijn familie en vrientden om hulp te vragen? Met andere woorden, gelijkwaardigheid is dan niet meer mogelijk. Dat zijn geen vragen waar een student mee hoort te zitten. Ik hoor mij druk te maken over aantekeningen, colleges, tentamens en de aanwezigheid van een schone laptop bij de tentamens. In plaats daarvan voel ik mijn toekomst, zoals het had kunnen zijn, wegglippen. Omdat er óver ons wordt gepraat en niet mét ons, de jongeren. Jongeren zijn de toekomst, jongeren met een beperking ook. Ja, meneer Rutte, u leest het goed. Jongeren met een beperking zijn OOK de toekomst. Waarom? Met onze unieke kijk op de wereld kunnen wij de samenleving creatiever en daarmee productiever maken. Het feit dat wij wat meer ondersteuning nodig hebben, maakt de samenleving tegelijkertijd vriendelijker. De wereld is groter dan de bezuinigingen. En meneer Rutte, vertelt u mij eens eerlijk, ben ik werkelijk zo undateable? Moet ik straks tegen mijn date zeggen: Kom maar bij mij thuis, want ik weet niet hoe laat de verzorging langskomt? Dat is nog eens een eerste indruk van mijn leven. Helaas is het niet de indruk die ik wil achterlaten. Nu beslis ik nog zelf wanneer ik de deur uitga en kom ik overal. Uiteindelijk heb ik maar een grote vraag aan u: Moet het mij, en vele anderen, straks opnieuw bloed, zweet en tranen kosten om ons leven te leiden zoals we dat willen? Of mag ik mijn roze bril op houden en zorgt het nieuwe stelsel voor de langdurige zorg er straks voor dat ik dateable blijf? Graag ga ik met u in gesprek hierover. Alvast bedankt voor uw aandacht. Met vriendelijke groet, Pauline Gransier pauline gransier 18 19

11 het verhaal zvw Wij zijn gespecialiseerd in Yoran Zorg op maat met een pgb van de zorgverzekeraar Waarom bieden zorgverzekeraars tot nu toe geen pgb aan? Door de overheveling van meer zorg naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) begint de tijd te dringen. Verpleging verdwijnt per 2015 uit de Awbz en wordt opgenomen in de Zvw. Mogelijk komt daar Persoonlijk Verzorging bij. Dat betekent dat uw zorgverzekeraar de kosten voor deze zorg gaat vergoeden. Budgethouders met medisch specialistische verpleging hebben hier al langer mee te maken. Zorg in natura voldoet niet voor iedereen. Wanneer gaan zorgverzekeraars over tot actie? Per Saldo vraagt het vier grote zorgverzekeraars op de man af. Drie daarvan reageren. Auteur: Martha Vlastuin Beeld: Peter Damen Goed ingewerkte, vaste verpleegkundigen, zijn voor Yoran een absolute voorwaarde. Zorg in natura kan daar niet aan voldoen. Moeder Nely heeft er daarom alles aan gedaan om een pgb van de zorgverzekeraar te krijgen. Met succes: CZ kent Yoran sinds 2012 uit coulance een pgb toe. Nely vertelt hoe ze dit heeft geregeld en hoe het werkt. Het verhaal van Yoran We ontmoeten een mooie jongen van 20: lang, blond, hip geknipt. Door zware epileptische aanvallen kan hij niet praten en is hij sinds zijn zevende rolstoelgebonden. Zijn ouders ontdekten zes jaar geleden per toeval dat Yoran een normale intelligentie heeft. Met een specifieke methode (gefaciliteerde communicatie) blijkt hij, tot ieders grote verrassing, heel goed in staat tot spreken. Hij maakt samen met een speciale therapeut zinnen met woorden, die zijn gemaakt door afzonderlijke letters op een bord aan te wijzen. Lezen blijkt Yoran zich onopgemerkt eigen te hebben gemaakt. Naar eigen zeggen door tv-kijken en andere geschreven taal, die binnen zijn blikveld viel. Voor het gezin met vijf kinderen, waarvan Yoran nummer vier is, maakt dit gegeven in de omgang met hem weinig verschil. Nely: Je hoort dat hij niet meer dan een aahh geluid kan maken. Hij kan niet praten, maar voor ons was altijd al duidelijk dat hij veel meer begrijpt dan je zou verwachten. We hebben ons trouwens nooit laten bepalen door zijn beperkingen. Ik ging bijvoorbeeld toen hij nog klein was, gewoon samen met hem en onze jongste zoon weg op de bakfiets. Zuurstof en medicijnen in de fietstas, voor het geval er onderweg een aanval zou komen. Als jij straks weg bent, gaan we nog even met de fietskar naar de winkel om een cadeautje te kopen voor een jarig meisje op zijn dagbesteding. Yoran weet al precies wat het moet zijn. Een zilverkleurig armbandje, dat heeft hij al duidelijk gemaakt. Fout handelen kan fataal zijn De neuroloog beschrijft de epilepsie van Yoran als een ernstige vorm, met aanvallen die gepaard kunnen gaan met ernstige ademstilstand. Nely vertelt wat er bij een aanval gebeurt, die in aantal variëren van één keer per tien dagen tot drie keer per dag. Bij een aanval geven we hem direct de voorgeschreven hoeveelheid medicatie en dienen hem zuurstof toe. Door een bepaalde masserende beweging te maken op zijn middenrif, stimuleren we het opgang komen van zijn ademhaling. Niet iedere aanval is hetzelfde. Je moet goed naar hem kijken en weten wat op welk moment nodig is. Een foute handeling kan fataal zijn. Mijn man en ik zijn inmiddels zelf gespecialiseerd. Dat gaat zo als je kind vanaf baby af aan al stuipen heeft, die gaandeweg overgaan in epilepsie. Daarnaast hebben we een pool aan goed opgeleide verpleegkundigen opgebouwd, die we inzetten als wij er niet zijn. Vandaar dat ik heb gestreden voor het behoud van een pgb voor verpleging. Dat had voor ons een groot probleem kunnen worden, maar gelukkig is het niet zover gekomen. Gespecialiseerd in Yoran Nely werd bij een herindicatie geconfronteerd met de nieuwe regeling. Het zorgkantoor labelde de verpleging als ziekenhuisverplaatste zorg, de zorgverzekeraar was het daar niet mee eens. Niet wetende hoe dit opgelost moest worden, werd de indicatie in de Awbz eerst nog een periode verlengd. Nely had intussen advies gevraagd aan een jurist en diende in mei 2012 bij haar zorgverzekeraar CZ een verzoek in om een pgb. In de bijlage deed ze een brief van de behandelend medisch specialist, met de diagnose, waarin hij onderstreept dat de epileptische aanvallen direct door een bekwaam iemand moeten worden behandeld. Als belangrijkste reden om daarvoor een pgb toe te kennen, noemde Nely de noodzaak van vaste verpleegkundigen, die hem kennen en juist weten te handelen. Nely: Zelfs in een ziekenhuis weten artsen die Yoran niet kennen vaak niet wat ze moe- >> 20 21

12 het verhaal zvw Pgb in Zorgverzekeringswet mág! Per Saldo vindt het onbegrijpelijk dat zorgverzekeraars niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheid het pgb aan te bieden aan hun verzekerden. De nieuwsbrief van de NZa van 8 september 2009 (1) is daar erg duidelijk over: Nuancering mogelijkheden PGB in Zvw na 1 januari 2010 Het pgb hoeft niet in de Zvw te zijn opgenomen wil een verzekeraar het kunnen toepassen. Als een zorgverzekeraar zelf besluit tot het hanteren van een pgb zonder dat dit expliciet in de Zvw is geregeld, is dit niet in strijd met de Zvw. Een pgb is evenals een voorschot immers een vorm van vergoeding. De belangenbehartigers van Per Saldo hebben de zorgverzekeraars al herhaaldelijk op deze informatie geattendeerd. ten doen. Bij hem werkt een bepaalde dosering van een bepaald medicijn. Dat medicijn kan ernstige bijwerkingen vooroorzaken. Voor artsen komt de dosering onwaarschijnlijk hoog over. Daar sta je dan, geconfronteerd met een onwetende arts die een ervaren moeder niet serieus neemt. Officiële Overeenkomst pgb Toen Nely de brief met het verzoek om een pgb had ingestuurd, was het daarna redelijk snel geregeld, vertelt ze. Het pgb werd binnen enkele maanden toegekend. Dit werd schriftelijk bevestigd in een Overeenkomst Persoonsgebonden budget voor 10 uur per week voor medisch specialistische verpleging. Het pgb werd gegeven vanwege een indicatie voor medisch specialistische zorg in de thuissituatie, uit coulance, zo vermeldt de overeenkomst, omdat ten tijde van de overheveling van Awbz naar Zvw al gebruik werd gemaakt van het pgb. De indicatie is vastgesteld op 10 uur per week, met een gebruikelijk tarief voor specialistische verpleging. Ik dien per maand declaraties in, waarna het bedrag op Yorans rekening wordt gestort. Ik betaal vervolgens de verpleegkundigen uit die er zijn als wij ouders er niet zijn. Op de dagen dat ik werk en tijdens de dagbesteding. Onszelf ermee uitbetalen voor de verpleegkundige zorg die wij hem geven? Nee, dat doen we niet. Extra administratie Enig nadeel van deze regeling is dat het wel extra administratietijd kost. CZ gaf me alleen de opdracht bepaalde informatie te geven. Een formulier kreeg ik niet, daar heb ik zelf maar een systeem voor bedacht, met het urenbriefje van de SVB Wat zeggen de zorgverzekeraars? CZ, de zorgverzekeraar van Yoran Volgens deze zorgverzekeraar is een pgb in de Zvw niet mogelijk. In bepaalde gevallen, zoals bij Yoran, betracht CZ coulance. Daar wil zij echter zeer terughoudend in zijn, omdat, zegt de woordvoerder, in onze ogen een formele vergoedingsstatus in de wet ontbreekt. Wij vinden het onze taak als zorgverzekeraar om voor onze verzekerden passende zorg te regelen, gebruik makend van een netwerk van door ons geselecteerde zorgverleners, zowel in natura als in de restitutiepolis. Op de vraag of ouders als betaalde zorgverlener kunnen optreden, zegt CZ: In algemene zin is daar geen uitspraak over te doen en zal dat per situatie bekeken moeten worden. Binnen ons contracteerbeleid kan, indien aan de formele eisen wordt voldaan, door zorgverleners een contract aangevraagd worden en - voor zover bekend - is behandeling van familieleden daarin niet expliciet uitgesloten. VGZ Deze zorgverzekeraar laat ons weten dat zij dit jaar al een onderzoek is gestart om te zien wat er nodig is om een pgb in de Zvw te regelen. Daar komt van alles bij kijken. Wat is de impact op de systemen? Wat moet er aangepast worden? Wat is er nodig? Wat zijn de kosten? Etc. etc. Aanleiding voor dit onderzoek was de medisch specialistische verpleging thuis die voor een deel al is overgegaan van Awbz naar Zvw, maar nog niet voor kinderen. Wij willen daar een adequate oplossing voor vinden. Wij dragen als zorgverzekeraar als eerste zorg voor goede, voldoende en betaalbare zorg via ons zorginkoopsysteem, in het zorg in natura-aanbod. Nadat er vanuit overheidswege beperkingen in de pgb-regelgeving waren opgelegd, spannen wij ons in om zzp ers te contracteren. Verder past het in onze visie om Persoonsgebonden Regie aan te bieden. Wij noemen dat kortweg PGR. Mochten de beide vormen van zorg in natura uiteindelijk niet voldoen, dan kijken we zorgvuldig en in overleg met de medisch adviseur of een verzekerde een persoonlijke zorgfinanciering krijgt. De restitutiepolis biedt hiervoor handvatten. Achmea Deze zorgverzekeraar laat weten dat zij niet bezig is met het ontwikkelen van beleid rondom het pgb in de Zvw. Achmea ziet in de restitutiepolis een middel om zorg op een andere manier te regelen. als uitgangspunt. Daarop geef ik de data, het aantal uren en een omschrijving van de geleverde zorg aan en voeg de factuur van de verpleegkundigen toe. Tot nu toe verloopt het goed. Soms zijn onze papieren zoek, omdat niet alle medewerkers van CZ lijken te weten dat deze niet naar het zorgkantoor moeten, maar dat lost zich na een telefoontje altijd wel weer op. Bij een herindicatie dit jaar is de overeenkomst verlengd, weliswaar niet lang, met een half jaar. Dat baart me wel zorgen. Alsof de situatie van Yoran zou veranderen. Geen geschikte instelling te vinden Nely kan zich geen betere zorg voor Yoran voorstellen. Sterker nog, een andere vorm van zorg is er gewoonweg niet, zo blijkt uit hun oriëntatie op geschikte woonvormen. Een instelling kan geen permanent toezicht geven, waarbij er continu iemand in Yorans nabijheid is, met name de nachten zijn een probleem: toezicht op afstand of met een monitor voldoet niet, dan komt hulp te laat. Wij zijn niet de enige, er zijn meer ouders met dit probleem. Daarom zijn we in een vergevorderd stadium met de oprichting van een eigen kleinschalig wooninitiatief. de column De zin van bezwaar De regering is bezig sterk te korten op de gefinancierde hebben altijd precies bijgehouden wat de resultaten van ons rechtsbijstand. Een geheugensteun: gefinancierde rechtsbijstand houdt in dat mensen met een smalle beurs, die een advo- alle zaken boeken wij succes en komt het bestuursorgaan werk zijn geweest. En wat blijkt? In ruim tachtig procent van caat nodig hebben, de kosten van deze advocaat voor het grootste deel niet zelf hoeven betalen. De advocaat krijgt voor zijn of een eerder genomen besluit. Dat zijn indrukwekkende cijfers. bijvoorbeeld gemeente, zorgkantoor of het CIZ terug op haar werkzaamheden een bescheiden vergoeding van de staat. Ze geven aan dat er anders dan Den Haag ons voorspiegelt vaak een heel goede reden is om een gegeven besluit kritisch te bekijken en daar iets tegen te doen. Dat systeem gaat dus op de schop. Als alle plannen van het kabinet doorgaan, wordt het budget voor rechtshulp aan mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen met maar Door de bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand liefst een derde deel teruggebracht. Rechtshulp wordt door wordt het voor veel mensen erg moeilijk om goed juridisch deze ongekende bezuinigingen vrijwel onbetaalbaar en advies te krijgen. Gelukkig blijft rechtshulp voor plusleden onbereikbaar voor een groot deel van de bevolking. van Per Saldo beschikbaar. Dat is niet alleen in het belang van de individuele leden, maar dient ook een groter belang. Een van de redenen die de regering heeft aangevoerd om de Want door gefundeerd bezwaar te maken tegen onjuiste bezuinigingen te rechtvaardigen, is het in Den Haag levende overheidsbesluiten houd je diezelfde overheid scherp en zorg idee dat burgers massaal oneigenlijk gebruik zouden maken je er hopelijk voor dat die in de toekomst betere besluiten van het systeem. Jaarlijks zouden door boze burgers honderden, zo niet duizenden, zinloze procedures worden gevoerd deze magere tijden goed dat Per Saldo daar verantwoorde- neemt. En dat is in het belang van ons allemaal. Het is in tegen onder meer de overheid. Vaak zonder dat zij daar een lijkheid voor blijft nemen. goede reden voor hebben, aldus Den Haag. Aan bestuursorganen zou zo het werken onmogelijk worden gemaakt. Per Saldo werkt sinds 2010 nauw samen met het gerenommeerde advocatenkantoor Van der Woude de Graaf advocaten (WDG), gespecialiseerd in gehandicaptenrecht. Twee Wij zien dat anders. Inmiddels werken wij bijna drie jaar met Per Saldo samen. In die tijd hebben wij honderden bezwaar- advocaten van dit kantoor, Matthijs Vermaat & Gerrit Jan en beroepzaken voor plusleden van Per Saldo gedaan. Wij Pulles, schrijven over zaken die op dit moment spelen. Foto: Van der Woude de Graaf Advocaten 22 23

13 Huisbezoek zorgkantoor Ik ben nerveus voor een huisbezoek van het zorgkantoor omdat we alleen naasten inhuren. Moet ik me over dat huisbezoek zorgen maken? Er worden veel vragen gesteld over het huisbezoek van het zorgkantoor. Zoals een cursiste die Per Saldo vertelde dat ze er erg zenuwachtig van werd. Ze vroeg zich af of zij als zus wel betaald mag worden uit het pgb voor de zorg aan haar broer? Deze mevrouw, en met haar wellicht velen, blijkt zich tot haar grote opluchting voor niks zorgen te hebben gemaakt. Haar broer heeft in verband met zijn verstandelijke beperking een indicatie voor begeleiding en persoonlijke verzorging. Met zijn pgb mag hij zelf zijn zorgverleners kiezen. Als de keuze op een familielid valt, in dit geval zijn zus, die met een zorgovereenkomst voor familielid werkt voor niet meer dan 40 uur per week, dan is dat volgens de regelgeving toegestaan. Blijft u nerveus en krijgt u een huisbezoek? Dan kunt u als lid Per Saldo bellen om met een pgb-consulent alles goed door te nemen. Dan zult u zien dat u zich geen zorgen hoeft te maken. Zorgkantoor vraagt om zorgplan In reactie op mijn verantwoording vraagt het zorgkantoor om een zorgplan. Binnen 14 dagen nog wel. Dat is nieuw voor mij, heb ik nog nooit hoeven doen. Wat moet ik erin zetten? Na het indienen van uw verantwoording kunt u van het zorgkantoor het verzoek krijgen om de ingekochte zorg toe te lichten. In het zorgplan geeft u een beschrijving van de zorg die gegeven wordt en tevens maakt u aan de hand van een plan van aanpak duidelijk hoe u de zorg in de toekomst vorm gaat geven. Het zorgkantoor wil weten of de zorg die u inkoopt in alle opzichten voldoet aan de regeling rond de Awbz-zorg. Is bijvoorbeeld de begeleiding die u inkoopt Awbz-zorg? Is uw vakantie met de speciale organisatie Awbz-zorg? Voldoet u aan de daarvoor gestelde criteria? Zorgkantoren zijn meer gaan controleren en kunnen nu soms vragen gaan stellen over zorg die u al jaren inkoopt en waar nooit vragen over werden gesteld, maar nu ineens wel. Zij mógen dat niet alleen doen, dat moét ook om eventueel misbruik te voorkomen en het pgb te laten gebruiken waarvoor het bestemd is. Geen formulier Zorgplan vraag het Per Saldo Als uw zorgkantoor daarom vraagt, gaat u er wellicht automatisch vanuit dat er een formulier is dat u dan moet invullen. Dat is echter niet zo, er bestaat geen formulier zorgplan. Gaat u op zoek naar hoe u het moet aanpakken, dan komt u op bijvoorbeeld de website van zorgkantoor Agis (zoek op het woord zorgplan op een aantal vragen tegen, die op uw situatie van toepassing kunnen zijn. Als voor u duidelijk is welke 24 Ellen en haar collega's zitten van maandag tot en met donderdag klaar om al uw vragen te beantwoorden. Telefonisch, of voor leden ook per . In deze rubriek beantwoordt Ellen uw meest gestelde vragen in de afgelopen twee maanden. toelichting u moet geven, dan beschrijft u die volgens de gestelde voorwaarden in een of brief. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden om een toelichting van de zorgverlener en er kan gevraagd worden om een gespecificeerde factuur. Per Saldo heeft sinds kort een voorbeeld zorgplan, dat u kunt vinden op > Dit is een persoonsgebondenbudget-pgb > awbz-zorgkantoor > formulieren en informatie om te downloaden voor leden. Vragen? Bel het zorgkantoor Voor veel mensen blijkt niet duidelijk te zijn wat de bedoeling is van het zorgkantoor, want Per Saldo wordt vaak gebeld met de vraag hoe een zorgplan gemaakt moet worden. Bijvoorbeeld als er een toelichting gegeven moet worden op zorg die al jaren uit het pgb wordt betaald en waar nooit vragen over zijn gesteld. Ons advies luidt in de meeste gevallen: bel eerst met het zorgkantoor en vraag op welke specifieke vraag zij antwoord wil krijgen, waar het zorgkantoor aan twijfelt. Pas als u dat weet kunt u er gericht mee aan de slag. Dit voorkomt dat u alle vragen die genoemd staan bij zorgplan op de website van uw zorgkantoor gaat beantwoorden, wat in veel gevallen helemaal niet nodig is en u onnodig zou belasten. Nog altijd vragen? Bel Per Saldo Houdt u vragen, ook na het telefoontje aan het zorgkantoor, belt u dan met Per Saldo. Bent u pluslid, dan kunt u ook een spreekuurafspraak maken op ons kantoor in Utrecht. Herindicaties vallen laatste tijd steeds lager uit Ik ga binnenkort een herindicatie aanvragen. Hoe kan ik me daar goed op voorbereiden? De moeder van een budgethouder maakt zich extra zorgen dit keer, omdat het steeds vaker voorkomt dat langer bestaande indicaties bij herindicatie veel lager uitvallen. Hierbij wordt dan geen motivatie gegeven en ook na navraag wordt de budgethouder niets wijzer. Per Saldo heeft hier met het CIZ over gesproken. Het CIZ heeft toegezegd dat per 1 januari alleen nog gemotiveerde indicatiebesluiten worden afgegeven. Mooi, maar dat duurt te lang, vindt Per Saldo. Het CIZ heeft ons daarom toegezegd dat als er leden zijn met een indicatiebesluit waar zij helemaal niets van begrijpen, u Per Saldo kunt benaderen, waarna wij kunnen overleggen met het CIZ. Deze moeder gaat het herindicatiegesprek nog krijgen. Haar raden we aan vooraf de zorgvraag zeer concreet op papier te zetten, zodat ze zelf goed voor ogen heeft welke zorg er precies nodig is. Leidraad daarbij zijn de slimme lijstjes van Per Saldo Aanvragen pgb: wat u vooraf moet weten en (Her)indicatie, pgb-aanvraag in 12 stappen. Daarin wordt het Zorgmomentenoverzicht genoemd, een handig hulpmiddel dat u helpt om de beperkingen medisch te objectiveren. De slimme lijstjes vind u op > Informatie om te downloaden. Joey woont vanaf zijn vierde als pleegkind in het gezin van Theo en Marijke. Zij hebben nog een pleegzoon en een eigen dochter, die nu het huis uit zijn. Er zijn inmiddels kleinkinderen. Joey heeft een verstandelijke beperking, kan niet spreken, heeft geen taalbegrip en is blind. Hij kan wel lopen en horen. Zijn grootste hobby s zijn wandelen, fietsen, sjouwen en muziek. Joey is een vrolijke knul, die aanstekelijk kan lachen. Het is erg belangrijk dat hij altijd meedoet, vertelt Marijke. We nemen hem overal mee naartoe. Dat vindt hij erg leuk. Joey heeft thuis een zekere zelfstandigheid opgebouwd, wel met iemand constant in zijn nabijheid. Hij kent de weg in huis, kan vinden wat voor hem belangrijk is. Wij praten voortdurend tegen hem. Benoemen wat hij doet en wat we gaan doen. Daar heeft hij veel van geleerd. Als we boodschappen gaan doen vragen we ga je mee? en laten hem de boodschappenkar voelen. Die steeds terugkomende alledaagse dingen heeft hij goed opgepakt, dankzij het wonen in de vertrouwde omgeving van ons gezin. Daarbinnen worden op hem afgestemde eisen gesteld. Voor mij staat vast dat Joey zich door het pgb kan ontwikkelen en een blij mens is. Moet je zien als de kleinkinderen komen, daar reageert hij heel enthousiast op. En voor ons pleegouders is het zo ook goed vol te houden. We hebben er veel plezier in dat hij bij ons woont. We hebben vier begeleiders, die we inhuren op vaste dagen en als wij weg moeten. Ook zij kunnen hem de individuele aandacht geven die in een instelling onmogelijk is. Een dagbestedingsgroep met een grote zorgbehoefte waar Joey in zat, is opgeheven. Geen zin in een pgb Joey zou in een instelling snel afzakken naar een geïsoleerd bestaan Foto: Peter Damen geld meer voor. Als hij in een instelling zou wonen of vanuit de huidige situatie naar een andere dagbesteding zou gaan, dan zou hij daar alleen op de stoel zitten en snel afzakken naar een onzekere, angstige, depressieve jongen. Want zonder goede begeleiding raakt hij snel de kluts kwijt, gaat hij zichzelf beschadigen en moet hij tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Theo en ik weten hoe het gaat, we werken beiden in de gehandicaptenzorg. Zin in een pgb Hebt u ervaring met zorg via een instelling (zorg in natura, afgekort: zin), en hebt u bewust de overstap gemaakt naar een pgb? Vertel de lezers van Eigen Wijs uw verhaal en geef u op door een te sturen of bel de Per Saldo ledenlijn. 25

14 het verhaal alv Staatssecretaris Van Rijn: Positief over het pgb, weinig concrete antwoorden Ik had een straaljager nodig gehad om op tijd te zijn. Met een kwinkslag verontschuldigde de staatssecretaris zich voor zijn late komst, veroorzaakt door een partijvergadering over de aankoop van de JSF s. Het maakte de volle zaal wachtenden niet uit. Hij was er. Helaas kregen de bezorgde budgethouders niet wat zij wensten: duidelijkheid en rust. Auteur: Martha Vlastuin Beeld: Peter Damen Van Rijn is geen onbekende van Per Saldo: De afgelopen periode is er intensief samengewerkt, met Aline Saers en haar medewerkers. Over de kortetermijnmaatregelen en de periode daarna, de toekomst van de langdurige zorg. Maar, geeft hij glimlachend toe, we zijn het niet altijd met elkaar eens. Aline weet dat altijd luid en duidelijk kenbaar te maken. Toch zijn er ook veel overeenkomsten, gezamenlijke doelstellingen. Van Rijn: Het pgb is prima inpasbaar in het beleid dat ons voor ogen staat. Wij zien en delen met u het mooie van dit instrument: meer eigen regie, zorg op maat en vernieuwing in de zorg. Dat instrument willen we behouden en niet aan zijn eigen schoonheid ten onder laten gaan. Daarom is het noodzakelijk verspilling en fraude te voorkomen, zodat het pgb er blijft voor mensen die het hard nodig hebben. Daarbij moet niet het systeem, maar de mens centraal staan. Jij moet je niet aanpassen aan de zorg, maar de zorg moet zich aanpassen aan jou. Mensen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar moet iemand in een instelling worden opgenomen, ook dan moet je wat over je eigen zorg te zeggen hebben. Van Rijn legt uit dat voor hem een participatie Strenger toezicht is noodzakelijk Grootste zorg van de staatssecretaris is de houdbaarheid van het zorgsysteem. Het is niet zo, zoals je zou verwachten, dat door de groei van het pgb de groei van zorg in natura afneemt. Daar klopt iets niet. De toegang tot een pgb was lange tijd wel erg gemakkelijk, met weinig controle. Daar hebben bijvoorbeeld veel bemiddelingsbureaus misbruik van gemaakt, wat het pgb enorm heeft beschadigd. Verbeterde toegang en strenger toezicht zijn noodzakelijk. Niet u hier in deze zaal bent debet aan de grote omvang van misbruik, maar u wordt er misschien door uw omgeving wel op aangekeken. Het moet weer zo zijn dat u mensen recht in de ogen kunt kijken, als u zegt een pgb te hebben. Door het trekkingsrecht in te voeren wordt in elk geval elke verdachtmaking van fraude voorkomen. Door de huisbezoeken van het zorgkantoor hoop ik veel misbruik op het spoor te komen. Eerlijke mensen zijn graag bereid erover te vertellen, anderen lopen tegen de lamp. Zij moeten zwaar worden aangepakt. Samen komen we vast een heel eind Van Rijn zegt zich zeer bewust te zijn van het belang van het pgb. Het moet overeind blijven en verankerd worden in de wet, een statement wat hem een luid applaus oplevert. Binnenkort stuur ik een brief met verdere plannen naar de Tweede Kamer. Over groepen die niet tussen wal en schip mogen raken. Zoals de intensieve kindzorg. Hij is zich er zeer van bewust, door Per Saldo kritisch gevolgd te worden, maar weet dat wel te waarderen. Ik zie ernaar uit de kritiek die we zullen krijgen verder vorm te geven. Samen komen we vast een heel eind. De zaal zit er helemaal klaar voor, als het vragenhalfuurtje is aangebroken. We geven u een selectie van alle vragen die er gesteld zijn. Helaas kan Van Rijn nog niet alle vragen concreet beantwoorden. Een brief die in oktober verschijnt, moet meer duidelijkheid gaan geven. De nieuwe wetgeving is nog in consultatie (nieuwe AWBZ), naar de Raad van State (nieuwe WMO) of naar de Kamer (Jeugdwet). Ook wordt er hard gewerkt aan transitieplannen. Voorlopig is er dus geen zekerheid, waardoor menig budgethouder verzuchtte: Wanneer krijgen we nu eens eindelijk rust. >> 26 27

15 het verhaal alv De staatssecretaris antwoordt Vraag: Hoe weet u wat er speelt? Kent u de problematiek van mensen met een beperking van binnenuit? Antwoord: Niet in mijn directe omgeving, wel indirect ken ik de problemen. En ik leg veel werkbezoeken af. Ik realiseer me ongelooflijk goed wat een verdriet een kind met een ernstige beperking met zich meebrengt en welke zoektocht ouders doormaken om goede zorg voor hun kind te vinden. Wat dat betekent is bijna niet in woorden over te brengen. Ook voor de mensen op mijn departement is het zinvol met de praktijk kennis te maken. Mocht Per Saldo een bijeenkomst willen organiseren met budgethouders, dan neem ik die uitnodiging graag aan. Vraag: Ik dreig mijn geweldig goede zorgverleners te verliezen, omdat ze door de onzekerheid over het pgb op zoek gaan naar een andere bron van inkomsten. Ik heb een zoon van 14 met een zware verstandelijke beperking en autisme. Antwoord: Mijn plannen zijn erop gericht ook in moeilijke tijden zoals nu, mensen die een zwaar beroep op de zorg moeten doen, uit de wind te houden. De discussie over de systeemwijziging gaat niet over mensen met een zware zorgvraag, die zorg moet overeind blijven. Dat kan alleen als we bij lichtere ondersteuningsvragen tegen mensen zeggen: kijk wat je zelf kan doen. Vraag: U heeft over zorgzwaartepakketten gezegd: Hebben is houden. Betekent dit dat bestaande budgethouders, met een zzp dat buiten de Awbz gaat vallen, hun indicatie toch behouden? Antwoord: Deze uitspraak heb ik gedaan toen het ging over mensen die zijn opgenomen in een instelling. Zij worden niet op straat gezet. 28 Vraag: Waarom gaan alle zzp s in de ggz uit de Awbz? Antwoord: In de hervormingsplannen bekijken we welke zorg in zijn algemeenheid het beste onder welke wet valt. Er zijn er drie. De Zorgverzekeringswet (Zvw) is gericht op behandeling en genezing. De Awbz, die straks de wet Langdurig intensieve zorg (Liz) gaat heten, is gericht op langjarige intensieve verzorging. De Wmo is gericht op zorgvragen die zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd kunnen worden, rekening houdend met de persoonlijke situatie. Daarom is de Jeugdwet er gekomen. De zorg voor kinderen en jongeren was erg versnipperd. Behandelen, begeleiden en verzorgen van jeugdigen komt nu in één hand, dicht bij huis, rekening houdend met de persoonlijke situatie. Aan deze indeling in drie hoofdroutes ontkomen we niet in Nederland. Maar niet alle mensen laten zich in één van deze drie hokjes stoppen. Dus bekijken we ook welke uitzonderingsgroepen er zijn. Los van alles, wat ik werkelijk belangrijk vind is dat de zorg rondom iemand goed georganiseerd is. Mensen mogen niet tussen wal en schip vallen. Uit welk potje het betaald wordt, is in wezen minder interessant. Vraag: Mensen met een beperking kunnen straks niet meer gaan wonen waar ze willen. Een gemeente ziet mij, geldverslindend gehandicapt mens, al aankomen! Antwoord: Wij willen dat gemeenten rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Er mag nooit een situatie ontstaan waarin een gemeente iemand weigert. Vraag: De herindicatie (ggz) van mijn zoon viel een stuk lager uit. Het CIZ zei dat de situatie is veranderd. Zoals het was, is het niet meer, werd letterlijk gezegd. In 2015 moet ik naar de gemeente. Bij navraag bij de gemeente werd gezegd: straks krijgt u 75 procent van de huidige indicatie. Begrijpt u dat? Antwoord: Eerlijk gezegd, nee, ik begrijp niet waar u het over hebt. Het CIZ heeft geen opdracht gekregen om indicaties nu al anders te beoordelen. Wel kan het zijn dat de indicatiesteller vindt dat uw zoon een andere zorgvraag heeft gekregen, waar een andere, in dit geval, lagere indicatie bij hoort. Daarnaast kunnen gemeenten nog niet zo op de feiten vooruitlopen. Als onze plannen zijn vastgesteld, zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor veel meer ondersteuning en zorg dan nu. Er wordt hard gewerkt aan de transitie en aan lokaal beleid de komende 1,5 jaar. Maar ik dank u voor dit signaal, ik wil dit verder uitzoeken. Vraag: Zorg van een instelling is geen optie, want die luisteren niet en geven niet de zorg waar we om vragen. Antwoord: Het zou niet zo moeten zijn dat mensen een pgb nemen omdat een instelling niet voldoet aan de zorgvraag. Zorg in natura zal zich moeten vernieuwen, rekening houdend met eigen regie en zorg op maat. Vraag: Ik moet voor de rechter verschijnen omdat het zorgbureau dat ik voor mijn zonen heb ingeschakeld, heeft gefraudeerd. Ik ben 80 jaar, ben nog nooit in aanraking geweest met justitie. Ik ben geen dief. Niet de mensen met het pgb, maar die eromheen maken er misbruik van. Antwoord: Daar ben ik het zeer mee eens. U inspireert mij ongelooflijk om ervoor te zorgen dat dit soort situaties worden tegengegaan. De staatssecretaris roept op Voordat Van Rijn vertrekt, wil hij nog iets zeggen over de waarde van Per Saldo als belangenvereniging. Wat ik zo goed vind is, dat ik voortdurend door jullie gevoed wordt. Daar hebben we wat aan. Ik hoop dat jullie zo krachtig blijven en deze signalen kunnen blijven verzamelen. Blijf ze aan ons doorgeven! De staatssecretaris ontvangt Alsof we het wisten: het trommeltje van Per Saldo, dat de staatssecretaris als presentje meekrijgt, is niet gevuld met muntendrop, maar zit vol met vragen van leden die de workshops Wmo en Jeugdwet volgden. Met een paar zoetigheden. Ledenvergadering Per Saldo Mijnheer Zeilemaker en mevrouw De Wacht: Eerherstel van de budgethouder Het ongegrond betichten van misbruik raakt elke budgethouder diep, zo bleek deze dag meerdere malen. Ingrid kocht bijvoorbeeld een andere auto, wordt er gezegd Waar doet ze het van, zeker van het pgb. Dhr. Zeilemaker roept Per Saldo op nadrukkelijk te blijven vermelden dat het niet de budgethouder is die fraudeert, maar de professionals, zoals zorgbureaus en zorgaanbieders. Er moet nu eindelijk eens een eind komen aan de verdachtmaking van individuele budgethouders. Rob Hansen: Ondersteunt budgethouders met hun administratie en merkt dat hij meer klanten krijgt dan hij aankan. Mensen vertellen hem dat ze zich onzeker voelen, ze niet meer precies weten wat wel en niet mag en bang zijn voor controles. De regeling zo ingewikkeld maken dat je er hulp bij nodig hebt, dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Maak een duidelijke regeling voor het pgb, zodat de meeste mensen het pgb zelf kunnen beheren. 29

16 het verhaal alv Mevrouw Oosterbeek: Let op uw zorgbureau, de mijne blijkt fout te zijn! Deze 80-jarige mevrouw moet in november voor de rechter verschijnen. Omdat het bureau dat zij voor haar zonen heeft ingehuurd vermoedelijk onjuiste declaraties heeft ingediend. Zij is nog nooit in aanraking geweest met justitie. Voor mevrouw Oosterbeek is dit een al anderhalf jaar durende nachtmerrie. Ze wordt bijgestaan door de heer Pulles, advocaat van Per Saldo, waar ze erg blij mee is. Maar, zo zegt ze, om je goed te laten helpen, word je wel op kosten gejaagd. Niet iedereen kan dat betalen. Daarom, pak de fraude hard aan en laat budgethouders niet de dupe worden van foute zorgbureaus. Mevrouw Spicht: ik wil eigen regie in mijn Fokuswoning Mensen die in een Fokuswoning wonen moeten gebruik maken van de zorg die Fokus biedt. Mevrouw Wijnen wil haar zorg liever zelf regelen met een pgb. Aline Saers vertelt dat dit probleem door een actieve groep Fokusbewoners al goed onder de aandacht wordt gebracht bij de staatssecretaris. Annemieke Bökkerink, Aline Saers en Gabriël Enkelaar: De bestuursleden moesten minimaal voorbereid het voorzitterschap overnemen omdat Beer Boneschansker ziek was. Ze sloegen zich er dapper doorheen! Aline Saers: voordurend op het vinkentouw in Den Haag We wachten als belangenvereniging niet af, zijn proactief. We gaan constant na of het wel goed gaat bij de beleidsmakers, of de maatregelen die bedacht worden niet ten koste gaan van mensen met een beperking. Een belangrijke taak zie ik in het in beeld brengen van de doelgroepen. De vele verhalen die u mij persoonlijk vertelt of die ik van andere medewerkers hoor, komen me goed van pas. We zijn trouwens erg blij dat we een krachtige vereniging blijven, ondanks verminderde subsidie: het ledenbestand is maar heel licht gedaald en met gelden voor projecten blijf onze begroting stabiel. Ouders van kinderen met een ggzachtergrond waren naar de ALV gekomen om de staatssecretaris te vertellen hoe goed zij de zorg voor hun kind nu geregeld hebben, met een pgb. Deze moeder, Jacqueline Veldhuizen, maakt zich ernstig zorgen over de toekomst. Workshops s Middags waren er vier workshops. Bij Trekkingsrecht puilde de zaal uit. De andere onderwerpen waren: zorgzwaartepakketten, de nieuwe Wmo en de nieuwe Jeugdwet

17 het verhaal herindicatie Wat u vooraf kunt doen Motivatie bij indicaties Help, ik sta voor een herindicatie! Steeds vaker vallen al langer bestaande indicaties bij herindicatie lager uit. Een motivatie wordt niet altijd gegeven. Ook bij navraag wordt de aanvrager vaak niets wijzer. Per Saldo heeft er met het CIZ over gesproken. Het indicatieorgaan In de zorg verandert veel. Niet raar dus als u zich zorgen maakt over uw herindicatie. Hoe zorgt u ervoor dat u een passende indicatie te krijgt. Per Saldo zet voor u op een rij wat u daarvoor kunt doen. U kunt er eventueel bij aangeven welke oplossingen u zelf al hebt bedacht en voor welke zorg u een aanvraag doet. Tip: lees het slimme lijstje van Per Saldo Zorgmomentenoverzicht op heeft genomen. Dat kan slecht uitpakken als uw heeft toegezegd per 1 januari alleen nog gemotiveerde indicatiebesluiten af te geven. Dat is mooi, maar duurt te lang > Informatie om te downloaden > Slimme lijstjes. indicatie lager uitvalt vinden wij. Leden van Per Saldo kunnen Veel budgethouders gaan huiverig de herindicatie in. Ze weten Stap 2: Krijg zicht op uw werkelijke zorgvraag (u krijgt op hun indicatiebesluit aan ons voorleg- niet meer zo zeker of ze de regeling nog wel goed kennen, of Om goed te weten wat uw zorgvraag is, raadt Per Saldo u aan Stap 3: Vraag eventueel hulp een eerder tijdstip gen, waarna wij er met het CIZ over gaan bepaalde maatregelen op hen betrekking hebben, of ze alle vragen om precies op een rij te zetten welke zorg u of uw kind op welke Het is niet ongewoon u te laten adviseren bij uw indicatieaan- minder zorg dan u praten. op het formulier goed interpreteren. Neemt u onderstaande momenten van de dag nodig heeft. Daar kunt u hulpmiddelen vraag. Er is misschien iemand in uw directe omgeving waar u nu nog hebt), maar stappen door, dan komt u goed beslagen ten ijs. bij gebruiken. terecht kunt. Natuurlijk kunt u ook bij Per Saldo aankloppen. ook als uw indicatie Op kunnen kinderen en ouders Voor leden is de advieslijn vier dagen per week van uur te hoger uitvalt Stap 1: Vijzel uw kennis op afzonderlijk een vragenlijst invullen. Daarna krijgt u een overzicht bereiken voor al hun vragen. Plusleden kunnen een spreekuur- (u krijgt meer zorg Er zijn twee begrippen waar een indicatiesteller bij het vaststellen van de zorg die het kind zegt nodig te hebben, én een overafspraak maken met een pgb-consulente. En als laatste: in de vanaf een voorliggende datum, terwijl u dat niet wist en u hier van de indicatie ernstig rekening mee houdt: zicht van de zorg die ouders zeggen dat het kind nodig heeft. cursus Herindicatie wordt u in één dag bijgepraat en kunt u uw dus geen gebruik van hebt kunnen maken). Gebruikelijke zorg Het zorgmomentenoverzicht van Per Saldo. Daarop vult u gedurende persoonlijke vragen stellen. Wilt u een vervroegde herindicatie: dan maakt het tijdstip Dit is zorg, hulp en begeleiding die huisgenoten, gezinsleden een bepaalde periode in welke zorg er nodig is. Alle zorg, waarop u de aanvraag doet niet uit en gaat uw nieuwe indicatie en ouders normaal gesproken aan elkaar geven. Voor gebruikelijke dag en nacht, doordeweeks en in het weekend. De ervaring leert Stap 4: Doe uw aanvraag op het in op de dag waarop het indicatiebesluit wordt genomen. Een zorg krijgt u geen indicatie. De regels die u hierover moet dat mensen die zich een bepaalde periode richten op het invul- juiste moment vervroegde herindicatie is meestal aan de orde als uw zorgvraag weten, zijn niet in weinig woorden samen te vatten. Tip: lees het len van het zorgmomentenoverzicht, pas dan goed beseffen Om te bepalen wanneer u het beste een herindicatie kunt aanvragen, aanmerkelijk is toegenomen. Gezien de huidige ervaring dat ook slimme lijstje van Per Saldo: Gebruikelijke zorg op > welke zorg zij werkelijk nodig hebben. moet u het volgende weten: bij een verhoogde zorgvraag de indicatie bij herindicatie lager Informatie om te downloaden > Slimme lijstjes. Daarnaast kan het zijn dat u of uw kind nu bepaalde zorg niet Wilt u een aansluitende indicatie, beginnend op de eerste dag uit kan vallen, is oriëntatie vooraf ernstig aan te raden. Mantelzorg krijgt, maar waar u in verband met bijvoorbeeld uw ontwikkeling na het beëindigen van uw huidige indicatie, dien uw aanvraag Mantelzorg is onbetaalde, niet-beroepsmatige, informele zorg of die van uw kind, wel behoefte aan gaat krijgen. dan niet eerder in dan 6 weken voor het aflopen van uw huidige Stap 5: Lees de slimme lijstjes van Per Saldo door gezinsleden, huisgenoten, buren, vrienden, uitwonende kinderen, Met dit overzicht laat u de indicatiesteller zien wat u nodig hebt. indicatie. Wanneer u vermeldt graag aansluitende indicatie, Lees de slimme lijstjes van Per Saldo op > Informatie grootouders enz. U bent niet ver- voorkomt u dat uw indicatie niet op een eerdere datum ingaat. om te downloaden > Slimme lijstjes. plicht mantelzorg in te schakelen. Geeft u Doet u dat niet, dan is het praktisch altijd zo dat de ingangsdatum valt op de datum waarop de instantie het indicatiebesluit Herindicatie, pgb-aanvraag in 12 stappen Aanvraag pgb, wat u vooraf moet weten op dat u wel mantelzorg inzet, dan zult u Cursus Herindicatie, bereid je goed voor minder zorg geïndiceerd krijgen. Miranda: Ik ga nu met zelfvertrouwen Vergoedingenlijst Onderzoek welke zorg verzekerd is. Met de herindicatie in andere woorden, voor welke zorg kunt u Mijn dochter Merelieke van 4 is vanaf haar geboorte verlamd. Zij Heel fijn dat in de cursus de actuele ontwikkelingen op een rij Het maakt dat je de systematiek en de procedure gaat snappen. überhaupt een indicatie krijgen? heeft daardoor last van zware spasticiteit in al haar ledematen en worden gezet. Heel goed ook om te horen welke opdracht de indicatiesteller Leuk op de cursus is dat je lotgenoten treft. Budgethouders met Op de vergoedingenlijst van het zorgkantoor slappe spieren in haar rug en nek. Naast haar zware lichamelijk heeft. Dan snap je waarom hij bepaalde vragen stelt, hele verschillende handicaps, maar ondertussen snappen we elkaar staan een flink aantal zorgvragen beperking heeft ze ook een ontwikkelingsachterstand. Haar vorige die je anders misschien op een andere manier zou interpreteren, helemaal op een bepaald punt. Fijn om te horen hoe anderen het beschreven, waarbij aangegeven wordt pgb werd twee jaar geleden aangevraagd toen we, naast een dagdeel die je zouden verbazen of zelfs zouden irriteren. Neem zo n vraag doen. En in mijn geval, om mensen met volwassen kinderen te ontmoeten: wat wel/niet geïndiceerde zorg is. Komt iemand in huis, ook voor twee dagdelen gebruik maakten van een over mantelzorg. Ik zou enthousiast doorgeven dat er een oma, je weet dat dat voor jouw kind ook gaat komen. De dag u er niet uit, belt u uw zorgkantoor of kinderdagcentrum. We konden van deze instelling geen zorg in natura opa, buren zijn die wel eens wat voor haar doen, incidenteel, als is trouwens supergoed verzorgd, ook de lunch. Er is genoeg ruimte bel Per Saldo. Tip: download de vergoedingenlijst krijgen, wel met een pgb. Mijn aanvraag leverde een te lage indi- het zo uitkomt. Je moet weten dat deze vraag tot doel heeft de voor vragen, de cursusleider ging daar goed op in. Voor mij is het op voor de instelling op. Toen zij het vervolgens gingen doen, werd de klasse verhoogd van totale zorgvraag vast te stellen. Als je opgeeft dat er mantelzorgers duidelijk, Per Saldo heb je nodig, als de specialist die je goed kan persoonsgebonden-budget-pgb/awbz- 2 naar 7. Hoe hebben zij dat gedaan, vraag ik me af, nu ik voor een herindicatie sta. Inmiddels zijn, kan dat de indicatie verlagen, daar moet je dus rekening mee adviseren. Ik ga nu met zelfvertrouwen de herindicatie in. zorgkantoor/formulieren-en-informatie- gewend aan deze indicatie, zou ik die graag willen houden. Vandaar dat de cursus (Her)indica- houden. Daarnaast kreeg ik heel veel praktische tips. Bijvoorbeeld om-te-downloaden-voor-leden. tie, bereid u goed voor van Per Saldo me erg aansprak. En wat heb ik er veel opgestoken. dat je het vorige indicatierapport kunt opvragen. Dat doe ik nu, Naschrift: Het indicatiegesprek is geweest en het indicatiebesluit Onderzoek of de actuele ontwikkeling Ik leerde direct al in het voorstelrondje met de medecursisten, dat de woordkeus medebepalend waardoor ik inzicht krijg in de aanvraag die de instelling destijds is binnen. Tot grote opluchting van Miranda is de indicatie opge- invloed heeft op uw herindicatie. kan zijn, waardoor het de indicatiesteller duidelijk wordt welke zorg geïndiceerd kan deed. Zorgmomentenoverzicht, CIZ-indicatiewijzer, Scoringstabel, hoogd. Terecht, want de zorg van Merelieke neemt toe met de Lees bijvoorbeeld het artikel op pagina 14. worden. Er verandert giga-veel in de Awbz, het lukt me niet om dat allemaal bij te houden. allemaal belangrijke documenten om van tevoren door te nemen. leeftijd. Met dank aan Per Saldo, mailt moeder

18 wat doet per saldo voor u Cursussen en ledenbijeenkomsten Voor beginners en gevorderden Voor budgethouders, zorgverleners en wooninitiatieven Cursusplaats Utrecht, tenzij anders vermeld Cursustijden Dagcursus: tot uur Ochtendcursus: tot Middagcursus: tot uur Avondcursus: tot Tijden ledenbijeenkomst Ochtend: 9.30 tot uur Middag: tot uur Avond: tot uur Kosten voor leden of abonnees* Cursus hele dag in Utrecht: 45,- Cursus halve dag in Utrecht 35,- Cursus op locatie hele dag 65,- Cursus op locatie halve dag 55,- Bijeenkomst voor zorgverleners** 97,50 Ledenbijeenkomsten 15,- Spreekuur 7,50 per 15 min. * prijzen voor niet-leden of niet-abonnees: kijk op ** Deze bijeenkomst duurt twee uur. Abonnees krijgen 10% korting *** Voor bijeenkomsten wooninitiatieven gelden andere tijden en prijzen, zie Aanmelden: via ga naar Cursussen en voorlichting. VOL: hebt u zich opgegeven voor een cursus of bijeenkomst die hier niet bijstaat, dan is die inmiddels VOL. Mist u iets? Wilt u graag een cursus of een ledenbijeenkomst over een bepaald onderwerp, laat het ons weten via de ledenservicelijn of Let op: veel cursussen van een halve dag worden in 2013 's middags van tot uur gegeven. Cursussen voor budgethouders Pgb in één dag, de basiscursus Aanbevolen aan beginnende budgethouders, zodat u zeker weet dat u goed van start gaat. Om met het pgb aan de slag te gaan heeft u basiskennis nodig. Daarvoor kunt u het schriftelijke informatiemateriaal raadplegen van Per Saldo. Dat vindt u op onze website, waar u als lid volledig toegang toe hebt. Of u vraagt informatie aan via de telefonische ledenservice. De cursus pgb in één dag is een snelle manier om alles wat u moet weten over het pgb onder de knie te krijgen. Deze dagcursus vindt op de volgende data plaats in Utrecht, tenzij een andere plaatsnaam staat vermeld. donderdag 7 november donderdag 28 november dinsdag 17 december Zo schrijf ik een goed budgetplan Per 1 januari moeten nieuwe budgethouders een budgetplan schrijven. Maar hoe ziet een dergelijk plan er precies uit en wat moet erin? In het budgetplan is het de bedoeling dat zorgvragers hun persoonlijke, specifieke, persoonsgebonden zorg beschrijven. Gaat het om een aanvraag voor een pgb, dan kijkt het zorgkantoor vooral of de zorg die de zorgvrager wil inkopen onder de de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt. Dit voorkomt met de verantwoording een hoop problemen achteraf. In het geval van een aanvraag voor de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg, gaat het erom dat de aanvrager laat zien dat zijn zorg zo specifiek is dat de zorg niet door een zorginstelling of organisatie kan worden geleverd. Het zorgkantoor baseert namelijk zijn oordeel op dit plan of iemand toegang krijgt tot de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg. Tijdens de cursus wordt in kleine groepjes, onder leiding van een cursusleider, op praktische wijze aan uw eigen budgetplan gewerkt. Het is de bedoeling dat u aan het einde van de cursusdag uw eigen budgetplan hebt ingevuld. donderdag 21 november Wooninitiatieven Oriëntatie bijeenkomst Het starten van een wooninitiatief dinsdag 1 oktober dinsdag12 november Verdiepingsbijeenkomst Het starten van een wooninitiatief dinsdag 22 oktober dinsdag 19 november Exploitatiebegroting van het wooninitiatief dinsdag 29 oktober dinsdag 26 november Kosten per workshop 35 voor een abonnement wooninitiatieven 25 voor deelnemer zelfde wooninitiatief, met abonnement wooninitiatieven 55 zonder abonnement wooninitiatieven Cursus (her)indicatie Bereid u goed voor, voor een indicatie die aansluit bij uw vraag Ziet u ertegenop? In de cursus (her)indicatie leert u wat de bedoeling is van het indicatiegesprek en hoe u zich erop kunt voorbereiden de antwoorden te geven die de indicatiesteller nodig heeft om tot een goede beoordeling te komen. Basiskennis van het pgb is een vereiste. Deze dagcursus vindt op de volgende data plaats in Utrecht, tenzij een andere plaatsnaam staat vermeld. dinsdag 29 oktober donderdag 14 november dinsdag 26 november donderdag 12 december Cursus Kind met een pgb Aanbevolen aan ouders voor een juiste en effectieve inzet van het pgb voor hun kind. Als ouders bent u vaak te druk om gewoon eens even stil te staan bij de vraag: Waar zet ik het pgb van mijn kind voor in, nu en later? Wat heeft mijn kind nodig, waar wil en mag ik het pgb voor inzetten? In de cursus Kind en pgb trekt u zich één dag helemaal terug om u samen met andere ouders helemaal te focussen op deze vragen. Naast de informatie van Per Saldo steekt u vast ook iets op van de andere deelnemers. Natuurlijk is er genoeg ruimte voor uw persoonlijke vragen. Basiskennis van het pgb is een absolute vereiste. Deze dagcursus vindt op de volgende data plaats in Utrecht, tenzij een andere plaatsnaam staat vermeld. Maandag 11 november Begeleiding, wat mag wel en wat mag niet? De functie begeleiding roept bij veel budgethouders of hun vertegenwoordigers vragen op. In deze cursus leert u waar u antwoorden kunt vinden op de vragen wat wel mag en wat niet. Gezien de recente ontwikkelingen gaan wij uiteraard niet voorbij aan wat er op dat moment bekend is over de overgang van begeleiding naar de gemeente. Organisaties of zorgverleners kunnen niet aan deze cursus deelnemen. Dit is een cursus van een halve dag. donderdag 31 oktober dinsdag 19 november dinsdag 10 december Ledenbijeenkomsten 2e helft 2013: 'Met het oog op de toekomst' Staatssecretaris Van Rijn heeft voor de zomer uiteengezet hoe de toekomst van de langdurige zorg eruit moet gaan zien. Eindelijk duidelijkheid, zou u denken. Toch niet helemaal. Van een aantal maatregelen blijft onduidelijk hoe het gaat uitpakken voor budgethouders. In deze ledenbijeenkomst hoort u wat de actuele stand van zaken is. Wat gaat er veranderen, wat is al definitief, wat nog niet? LEDEN: Dinsdag 29 oktober Tilburg Donderdag 31 oktober Zevenaar Dinsdag 5 november Rotterdam Donderdag 7 november Apeldoorn ZORGVERLENERS: Dinsdag 5 november Rotterdam Ledenbijeenkomsten: Kind het huis uit, hoe pak ik dat aan? Veel mensen met beperkingen zullen nooit helemaal zelfstandig kunnen wonen. Denk aan personen met verstandelijke of multicomplexe handicaps, of met psychiatrische problemen, zoals autisme. Daar komt vaak nog bij dat zij ook niet in staat zijn om zelf te bepalen waar zij willen wonen. Daar hebben zij hun omgeving hard bij nodig: hun ouders, zussen, broers of anderen die hen goed kennen. Hoe pakt u dat aan? Dinsdag 12 november Utrecht Donderdag 14 november Alkmaar Zaterdag 16 november Groningen Zaterdag 16 november Leeuwarden Dinsdag 19 november Zwolle Donderdag 21 november Eindhoven Dinsdag 26 november Heerlen Donderdag 28 november Heinkenszand cursusaanbod Familie of mantelzorger als zorgverlener: hoe werkt dat in de praktijk? Het pgb maakt het mogelijk om iemand vanuit uw directe omgeving in te huren. Bijvoorbeeld uw partner, uw kind, uw ouders of een familielid dat bij u in huis woont. Eén van de voordelen is dat u al een vertrouwensband hebt met de persoon die u komt helpen en dat uw familielid of huisgenoot flexibel inzetbaar is. Het inhuren van iemand uit uw directe omgeving heeft voor- en nadelen. In deze cursus laten we u zien hoe u goed kunt afwegen of het voor u een goede keus is een familielid in te huren. Als het antwoord ja is, waar u aan moet denken om deze samenwerking tot een succes te maken. En welke arbeidsrechtelijke gevolgen dit heeft voor uw familielid. Kortom, zowel de emotionele als zakelijke kant komt aan de orde. Deze halve dag cursus is bijzonder geschikt voor budgethouders die een familielid of huisgenoot willen gaan inhuren of al inhuren. dinsdag 3 december Bijeenkomsten voor zorgverleners Pgb in één dag Per Saldo verzorgt speciaal voor organisaties en zelfstandige dienstverleners een basiscursus over het persoonsgebonden budget (pgb): pgb in één dag. Het doel van deze cursus is u te informeren over de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget, de grote lijnen van de regeling uit te leggen en u een idee te geven hoe u uw cliënten op weg kunt helpen met zo n budget. maandag 28 oktober donderdag 19 december Wat is een goed budgetplan? Per 1 januari 2012 moeten nieuwe budgethouders een budgetplan schrijven. Maar hoe ziet een dergelijk plan er precies uit en wat moet erin? Een ochtendcursus van praktische aard. maandag 16 september dinsdag 12 november (Her)indicatie: hoe kunt u hierbij ondersteunen? We behandelen het indicatieproces, de wijze waarop de indicatie tot stand komt. Met voorbeelden, ook aan de hand van uw eigen casussen. En met mogelijke hulpmiddelen, zoals de scoringstabel. We kijken naar de wijze waarop de indicatiesteller (CIZ of BJZ) de informatie verzamelt en wat u daar zelf aan kunt bijdragen. Hebt of denkt u klanten te krijgen die u hiermee wilt ondersteunen, kom dan naar deze cursus. dinsdag 22 oktober donderdag 5 december Begeleiding: Wat mag wel, wat mag niet? U biedt ondersteuning aan iemand met een indicatie voor begeleiding in de AWBZ. Het pgb wordt besteed aan begeleiding die uw klant nodig heeft. Maar het is voor u niet altijd duidelijk welke zorg u nu wel en welke u niet mag bieden. Per Saldo helpt u op weg. Dinsdag 5 november 34 35

19 per saldo winkel Aanbieding per saldo winkel Aantrekkelijke korting voor leden! en vind Kijk op snel en eenvoudig alle voordelen! Little Tikes xylofoon Little Tikes xylofoon met handgreep, bladmuziek en stokje, dat bevestigd is aan het instrument. Kleurige toetsen met het bereik van één octaaf. Verpakt in try me box. Geschikt voor kinderen vanaf 18 maanden. Prijs 19,95 Per Saldo-leden 15,00 Drie krijthouders met stoepkrijt Set van drie stoepkrijtstaven in kunststofhouders met vlinderprint. Door de houder breekt het stoepkrijt niet tijdens het krijten. Ook te gebruiken met nieuwe stoepkrijtjes. Leeftijd: 4-plus. Prijs 4,95 Per Saldo-leden 3,50 Set van 5 verkeersborden Grote verkeersborden op voet. Erg leuk om mee te spelen en tegelijkertijd leerzaam voor kinderen! 5 stuks, elk 70 cm hoog. Het gaat om de borden: gebod tot het volgen van de rijrichting, voorrangsweg, stopbord, voorrangsbord voor kruisende wegen en zebrapadwaarschuwing. Prijs 29,95 Per Saldo-leden 22,00 Mega 4 op een rij Mega grote 4 op een rij. Het klassieke strategie- en intelligentiespel voor twee of meer spelers. Ideaal om in de tuin, binnen of op school te spelen. De gele en groene schijven worden per kleur bewaard aan de zijkanten. Het spel is gemakkelijk uit elkaar te halen. Wordt geleverd in bruine doos met fullcolour poster. Afmetingen: 119 x 56,5 x 117 cm. Prijs 209,00 Per Saldo-leden 165,00 * De prijs van de Mega 4 op een rij is inclusief de meerkosten voor het verzenden van dit grote product. Reuze Mikado Reuze Mikado met stokken met een lengte van 100 cm en een doorsnede van 12 mm. Verpakt in stevige katoenen zak met koord. Prijs 24,95 Per Saldo-leden 18,00 Verkeerslicht Een echt werkend verkeerslicht. Het verkeerslicht is maar liefst 72 cm hoog. Heeft twee kanten: voor auto's en voor voetgangers. Verpakt in full colour doos. Exclusief batterijen (4x AA) Geschikt voor kinderen vanaf drie jaar. Prijs 32,50 Per Saldo-leden 25,00 Uitbreiding assortiment Jumbo dominospel Jumbo dominospel gemaakt van houten speelstenen. Afmetingen: 10 x 20 x 2 cm. Verpakt in een luxe colourbox. Inclusief spelregels. Prijs 39,95 Per Saldo-leden 30,00 De PerSaldowinkel biedt elke twee weken mooie aanbiedingen. Maar er zijn ook veel andere producten te vinden waar u als lid korting op krijgt. Dat kan omdat we inkoopvoordelen kunnen bedingen bij leveranciers. Zo snijdt het mes aan twee kanten, want niet alleen krijgt u korting, ook levert dit extra geld op voor onze vereniging. Hierdoor worden we als vereniging minder afhankelijk van subsidies en kunnen we onze vuist groot blijven houden in Den Haag. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van het assortiment. Hebt u daar ideeën over? Mail naar Let op: Veel producten uit de winkel kunnen niet worden verantwoord vanuit het pgb. Stapeltoren van hout De stapeltoren is een tactisch denkspel en bestaat uit 54 houten blokken. Met de blokken dient een toren gebouwd te worden van 18 lagen. Het spel kan beginnen zodra de toren gebouwd is. Om de beurt pakt iedere speler een willekeurig blok (behalve van de bovenste laag) uit de toren en legt die boven op de toren. Degene die de toren uit balans brengt en om laat vallen verliest het spel en mag de toren weer op gaan bouwen. Afmetingen per blok: 15 x 5 x 3cm. Geleverd in stevige draagtas. Prijs 35,50 Per Saldo-leden 29,

20 advertenties advertenties Zelf bepalen welke zorg en ondersteuning u ontvangt? U kiest ervoor om zelf zorg in te kopen met een Persoonsgebonden budget of u beschikt over andere mogelijk heden om dit te doen. LEVIN is uw partner voor oplossingen op maat. Laan van Vredenoord DA Rijswijk Bijeenkomsten voor wooninitiatieven Sven doet veel zelf Wie zijn wij? Wij zijn een organisatie ontstaan uit Middin met korte lijnen, ingericht om naar uw wensen te luisteren en met u mee te denken. Wij bieden zorg en dienstverlening die u kunt inkopen met uw Persoonsgebonden budget en wij bieden particuliere zorg. Voor wie en waar? Wij bieden ondersteuning aan groepen en individuele onder steuning, thuis, op school, waar u maar wilt, zeven dagen per week. Wij bieden diensten en arrangementen aan voor zowel kinderen als volwassenen met lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperkingen. Wat doen wij? Wij ondersteunen u bij talrijke zaken in uw omgeving of thuis. Afhankelijk van uw vraag kan dit bijvoorbeeld persoonlijke verzorging zijn, begeleiding naar uw sportclub of ondersteuning bij een uitstapje. Wilt u weten wat LEVIN voor u kan betekenen? Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij luisteren graag naar uw wensen en vertellen u dan meer over onze dienstverlening. Levin v.o.f is een onderneming van 2012 Levin-advert1 91x134 v2.indd :44 Alle merken brommobielen (AM rijbewijs) Bel gratis Veenendaal: Amsterdam: Den Haag: Wiltonstraat 26 Keienbergweg 48 De Savornin Lohmanplein 3 Canta (gehandicaptenvoertuig) - Rijden op weg, fiets- en voetpad - Parkeren op de stoep - Aanpasbaar aan bijna elke lichamelijke beperking - Rijbewijsvrij - Nederlands product 45 Active4you biedt begeleiding aan mensen met niet aangeboren hersenletsel, een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Individuele begeleiding Dagbesteding in Maastricht Weekendopvang voor kinderen en volwassenen Dagtochten en vakantieweken Woensdagmiddagopvang en zaterdagopvang Voor meer informatie: Tel Tel Als onderdeel van Per Saldo houdt het Landelijk Steunpunt Wonen (LSW) bijeenkomsten voor startende én bestaande wooninitiatieven. Daarnaast ondersteunt het LSW bewoners, betrokkenen en oprichters van een particulier wooninitiatief op maat, ook als een wooninitiatief al langer bestaat. Bijeenkomsten van het LSW zijn: Oriëntatie op het starten van een wooninitiatief Op weg naar het realiseren van een wooninitiatief Financiering van het wooninitiatief Exploitatiebegroting van het wooninitiatief Meer informatie over het LSW en opgave op cursussen-en-voorlichting/workshops-wooninitiatieven. - Demonstratie - Service - Reparatie Bij u aan huis!! Vaste en opvouwbare scootmobielen Leer- en Ervaringstrajecten Begeleiding en opvang Op een actieve manier Individueel en Groep Effectief leren door te doen Voor meer informatie Bel (0800) 0830 Boodschappen, de was, het huis aan kant houden, z n centen verdienen. Sven doet het het liefst zelf. En dat gaat hem prima af. Z n appartement is op orde, z n collega s bij de Spar lopen met hem weg. Sven kan, ondanks zijn licht verstandelijke beperking, de wereld aan! Hoewel Soms zit hij er wel eens doorheen, ligt hij met zichzelf overhoop. Kan hij geen maat houden met alcohol. Blowt hij wel erg veel. Slaat hij het koken een tijdje over en staat de muziek bij hem thuis constant op heel hard. Soms is hij ronduit agressief en hangt hij veel rond op straat. Dat heeft hem al een berisping van de wijkagent opgeleverd, een laatste waarschuwing. Philadelphia biedt op dat soort momenten de begeleiding die hij nodig heeft. We helpen hem op gang en deinzen er daarbij niet voor terug om hem ook eens stevig aan te spreken. We pamperen niet, maar zoeken samen met Sven naar de redenen voor zijn gedrag en de mogelijkheden om daar mee om te gaan. Zo kijken wij tegen zorg aan, zo proberen wij Sven het beste uit zichzelf te laten halen. Dat doen wij in heel Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking. Of voor mensen met autistische spectrum stoornissen of een niet-aangeboren hersenletsel. Wij ondersteunen bij wonen, werken, leren, logeren, dagbesteding en welzijn. 24 Uur per dag of, als dat volstaat, maar een paar uur per week. Zorg gefinancierd vanuit een PGB of in natura. Met als uiteindelijk doel mensen zoals Sven zo zelfstandig mogelijk te laten zijn of te laten worden. Dat is onze invulling van iemand in zijn eigen kracht zetten. Active4you levert zorg op basis van Zorg in Natura en PGB. Dit geldt voor de regio s Noord-Brabant en geheel Limburg Het beste uit jezelf 39

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie