Titel presentatie. Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel presentatie. Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen"

Transcriptie

1 Titel presentatie Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen

2 Titel presentatie Aanleiding, achtergrond Jaarlijks naar schatting meer dan 1900 doden en gevallen van vermijdbaar letsel als gevolg van een medisch handelen (NIVEL 2010). Onderzoek wijst uit dat kwaliteit van de opvang van de slachtoffers niet steeds op het gewenste niveau is (zie o.a. Stichting de Ombudsman 2008, Van Dijk & Van Mierlo 2009, Commissie Lemstra 2010) Er is in termen van normontwikkeling veel gebeurd (GOMA, WCZ, AVZ, etc.). Er is nu behoefte aan een operational strategy. Verzoek tot onderzoek vanuit Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Slachtofferhulp Nederland (SHN).

3 Titel presentatie Aanleiding, achtergrond Gefinancierd door Drie domeinen: (i) opvang en bejegening door het ziekenhuis, (ii) schadevergoeding en (iii) psycho-sociale opvang.

4 Titel presentatie Onderzoeksopzet Literatuurstudie Interviews velddeskundigen (klachtenfunctionarissen, artsen, psychologen, claimbehandelaars, etc.) Interviews patiënten (45 personen) Scenariovorming opvang (opties tot verbetering) Bespreken in expertmeeting Doen van aanbevelingen

5 Titel presentatie 1 ste domein: opvang en bejegening Patiënten/naasten zijn primair uit op Informatie en goede communicatie; Erkenning van de fout (als daarvan sprake is) en excuses; Duidelijkheid over de gevolgen; Dat herhaling wordt voorkomen; Vergoeding van eventuele financiële schade.

6 Titel presentatie 1 ste domein: opvang en bejegening Beletselen om aan die behoeften tegemoet te komen: Open communiceren na een incident is moeilijk het is meer dan alleen een slecht nieuws gesprek; open disclosure is een proces. Het is voor zorgverleners psychologisch moeilijk over (mogelijke) fouten te praten. De cultuur binnen ziekenhuizen kan aan openheid in de weg staan; Aanbevelingen 1 t/m 7 willen die beletselen wegnemen.

7 Titel presentatie 1 ste domein: opvang en bejegening De instelling van reactief naar proactief. De instelling neemt de regie en houdt de patiënt op de radar. Dus op instellingsniveau: vaste contactpersoon voor patiënt, regisseur van proces, vertrouwenspersoon voor de patiënt en coach voor arts. Plus: nadere opties: Toegang tot een retrospectieve second opinion; Betrokkenheid van een medicus als externe bemiddelaar; Betrokkenheid van een niet-medicus als externe bemiddelaar; Toegang tot een interne formele klachtenbeoordelingsprocedure; Toegang tot bijstand door een externe derde.

8 Titel presentatie 1 ste domein: opvang en bejegening Maatwerk is wezenlijk; iedere situatie is anders. Dus: flexibele structuur. Open disclosure moet worden afgestemd op omstandigheden van het geval. Voorkoming van nodeloos verscherpte verhoudingen. Dus: niet te snel een externe derde maar wel twee bemiddelingsmodaliteiten.

9 Titel presentatie 2 de domein: schadevergoeding Sterke samenhang tussen 1 ste en 2 de domein. Ja, het was meer mijn gekrenkte eigenwaarde. Van, ik heb verdomme gelijk, hij heeft iets fout gedaan en ik vind dat hij fout heeft gedaan, er is mij onrecht aangedaan. Dat was mijn inzet en dat wilde ik recht gezet krijgen en dat erkend krijgen.

10 Titel presentatie 2 de domein: schadevergoeding Procedure bezwarend in termen van duur, kosten en sfeer. Ja, en zo n claim is ook zwaar hoor. Mijn god, mijn god. Dan komt er weer zo n rapport binnen, ik heb er net ook weer een binnen gekregen. Dat ligt daar nog. Ik heb zoiets van, oh nee, nog niet. Even niet lezen [ ] Iedere keer komt er zo n rapport binnen en dan moet je dat lezen en dan komt heel die toestand weer terug.

11 Titel presentatie 2 de domein: schadevergoeding Procedure bezwarend in termen van duur, kosten en sfeer. Of het met de postduif moet. Echt, ik vind het schandalig, ik vind het echt schandalig. Dat het zo moet, dat het zo gaat. Het kan wel anders, maar het gaat zo. Het kan makkelijk een beetje tempo achter gezet worden. Het moet allemaal maanden duren. Het is dik anderhalf jaar geleden en wat zijn we opgeschoten? Nog helemaal niks. Maar ze denken zeker van, ze geven het wel op.

12 Titel presentatie 2 de domein: schadevergoeding Doelstelling aanbevelingen: te komen tot een procedure die zo snel mogelijk, tegen zo laag mogelijke kosten, zo min mogelijk polariserend en juridiserend tot een uitkomst voert.

13 Titel presentatie 2 de domein: schadevergoeding De aanbevelingen (8 t/m 10): Ziekenhuizen moeten schades tot een hoger bedrag dan nu gebruikelijk is zelf afwikkelen. Geschillenbeslechting over vorderingen tot schadevergoeding moet plaatsvinden door een college waarin de vereiste medische deskundigheid is geïntegreerd. Voor vorderingen tot ,- moet een geschilleninstantie komen. Gepoogd moet worden het geschil zo voortvarend mogelijk door middel van een passende vorm van conflictoplossing op te lossen.

14 Titel presentatie 3 de domein: psychsociale opvang Zelfs als de instelling na het incident alles doet wat van haar verlangd mag worden, kan de patiënt behoefte hebben aan nadere hulp op het juridische, het psychologische en het praktische vlak. Nou, ik ben op een gegeven moment wel zelfstandig naar mijn huisarts gegaan. Die heeft mij doorverwezen naar een psycholoog. Hoe lang bent u destijds onder behandeling geweest? Daar ben ik drie maanden in behandeling geweest.

15 Titel presentatie 3 de domein: psychsociale opvang Aanbeveling: Thans functioneren onder de vleugels van Slachtofferhulp Nederland zogenaamde case-managers die dit type hulp verlenen in geval van geweldsmisdrijven. Door middel van een pilot zou onderzocht moeten worden of een vergelijkbare figuur inzetbaar is bij medische incidenten.

16 Wat willen patiënten Roland Friele NIVEL Tilburg University / Tranzo

17 Wat willen patiënten bij incidenten bij klachten Gehoord worden en een reactie krijgen Memorie van toelichting bij de Wkcz (1995): een recht op een luisterend oor

18 Wat willen patiënten. bij klachten? Klachten los je op door contact met elkaar, of je ziet elkaar nooit meer 88% van patiënten vindt dat artsen zelfs moeten vragen of er klachten zijn, 62% van artsen vindt dit ook

19 Wat willen patiënten. bij klachten? De Wkcz bracht: Zorgvuldige procedure Formele procedure Partijen staan tegenover elkaar Bij gegrond verklaarde klachten: 75% is tevreden met reactie commissie 20% is tevreden met reactie arts

20 Wat willen patiënten. bij klachten? De Wkcz bracht ook: Toename informele klachtbehandeling formeel : informeel = 1 : 12,5 Informeel behandelde klachten worden vaker op de werkvloer besproken en geven meer tevredenheid bij patiënten

21 Wat willen patiënten. bij klachten? Het antwoord op de vraag is eenvoudig, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Er ligt nu een nieuw wetsvoorstel: Versterken informele klachtbehandeling Afschaffen vereiste klachtencommissies Instellen geschillencommissie Er ligt een voorstel voor open disclosure Gaan die voorstellen ons verder helpen?

22 Wat willen patiënten. bij klachten? Versterken informele klachtbehandeling Prima idee ü Zorg wel voor minimale kwaliteit ü Verbeter de toegankelijkheid: 60% kans om niet verbonden te worden met iemand die je verder kan helpen

23 Wat willen patiënten. bij klachten? Afschaffen vereiste klachtencommissie Slecht idee ü Ze hebben gewekt: borgen informeel traject ü Afschaffen maakt toezicht door IGZ vrijwel onmogelijk ü Er is geen beter alternatief

24 Wat willen patiënten. bij klachten? Instellen geschillencommissies Goed idee voor < 10% van de klachten ü Prima als alternatief voor civiele procedures, na claimbehandeling ü Meeste klachten gaan niet over geld ü Bindend advies: bied uw excuses aan?

25 Wat willen patiënten. bij klachten? open disclosure Prima idee ü Artsen kunnen hulp gebruiken ü Hoe eerder hoe liever ü Hoort bij rol als hulpverlener ü Wgbo geldt ook bij complicaties ü Dagelijkse patiëntenbespreking

26 Wat willen patiënten. bij klachten? Versterken informele klachtbehandeling J Verbeter de toegankelijkheid Afschaffen vereiste klachtencommissie L Er is geen beter alternatief Instellen geschillencommissie 10% J 90% L Is goed alternatief voor civiele procedure Open disclosure J Altijd?

27 Wat willen patiënten. bij klachten? Investeer minstens net zoveel in de voorkant (toegankelijheid, openheid, informele traject) als in de achterkant (claims en geschillen) Open Disclosure staat op de agenda. Dat wordt niet vanzelf praktijk.

28 Literatuur: Friele, R.D., Sluijs, E.M. Patient expectations of fair complaint handling in hospitals: empirical data. BMC Health Services Research, vol. 6, 2006, nr. 106 Friele, R.D., Sluijs, E.M., Legemaate, J. Complaints handling in hospitals: an empirical study of discrepancies between patients' expectations and their experiences. BMC Health Services Research, vol. 8, 2008, nr. 199 Hout, E., Friele, R.D., Legemaate, J. De burger als klager in het tuchtrecht voor de gezondheidszorg: weinig klachten, mogelijk door geringe kennis van tuchtrechtsysteem. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, vol. 153, 2009, nr. A 548 Friele, R.D., Kruikemeier, S., Rademakers, J., Coppen, R., Comparing the outcome of two different procedures to handle complaints from a patient's perspective. Journal of Forensic and Legal Medicine. doi: /j.jflm Roland Friele

29 Symposium: Opvang en Schadeafwikkeling bij Onbedoelde Gevolgen van Medisch Handelen Amsterdam Centre for Comprehensive Law (ACCL), Vrije Universiteit Amsterdam 9 April 2013, Amsterdam Australische ervaring met Open Disclosure Professor Rick Iedema Director, Centre for Health Communication University of Technology Sydney Australia

30 Open disclosure in Australie 1999/2000 ondergang HIH (medical indemnity insurer) 2003: Open Disclosure Standaard (+limiet op uitbetalingen) : ACSQHC nationale OD pilot project : Pilot evaluatie (Centre for Health Communication, CHC ) State ministers onderschrijven pilot bevindingen & recommendaties : 100 patient stories project ACSQHC Open Disclosure Framework 2014 integratie OD Framework in National Q&S Standards (accreditatie)

31 Incident notificatie & onderzoek Australian Improved Incident Monitoring System (AIIMS) Incident onderzoek root cause analysis voor Severity Assessment Coding incidenten 1-2 (dood, permanente schade); SAC 3-4 (niet-permanente schade): formeel onderzoek niet verplicht qualified privilege (gekwalificeerde voorrecht) no blame Manieren waarop incidenten aan het licht komen: treating clinicians, GP, ward nurse/dr, medical chart review, complaint

32 Klachten Hospital complaints officer (ziekenhuis klachten functionaris) Communicatie tussen patient en zorgverlener State-niveau: klachten commissie Per state: 10,000 complaints/year (30/day) 1/3 followed up (+/ per state); Klein aantal: persoonlijke bemiddeling Nationale klachten registratie: AHPRA Hoe werkt het in de praktijk? Veel correspondentie (100s paginas) Klachten taktieken: e.g. vraag voor kopietjes van medisch dossier voordat je je klacht indient bij het ziekenhuis Patienten niet tevreden met klacht afhandeling (100 patient stories study)

33 The 100 Patient Stories Project Project geld: ACSQHC Data collectie o 50% face-to-face (in interviewees home); remainder: o paginas phone transcripten Analyse o Nvivo (managing data) o thematische analyse door 3 onafhankelijke analysten o cross-checking van belangrijkste themas door 2 andere onafhankelijke Waar hebben we met patienten/familie leden gepraat?

34 100 patient stories project Interview sample: 50 dood, permanente schade 12 minder/non-permanente schade 9 zorgverlener veroorzaakte ziekte 27 constant of langdurig lijden Bevindingen: 42% kregen excuus; van deze 42%, 48% vond het excuus acceptabel nog veel depressie, kwaadheid 10 principes voor patient-vriendelijke disclosure communicatie Iedema, R., et al. (2011). "Patients' and family members' views on how clinicians enact and how they should enact Open Disclosure the 100 Patient Stories qualitative study." British Medical Journal 343.

35 I wanted an improvement in the health service I had started my conversation very clearly in saying I m not here to pursue legal action, I m not here to give you a hard time, I m here to help you improve service, this is what happened to me. And we discussed a few things and it was really constructive conversation. (intw 79) From my point of view it wasn t about compensation, what I wanted to do was to see an improvement in the health service. I said to the solicitor look I m not about suing these people but I do want them to take some notice of me. (intw 90) I m not interested in going through a witch hunt I was interested in as to how I could avoid this situation arising for other people in the future. That was my motivation to talk to you people, and talk to other people in the education process for doctors (intw 101)

36 Veel patient ontevredenheid na incidenten Zorgverleners hebben kennis, geld, bewijs; ontkennen verantwoordelijkheid, zelfs als het duidelijk is dat er van verantwoordelijkheid sprake is; zijn weinig bereid om ex gratia betalingen te maken, of mogen die niet maken van hun verzekeraar; worden verdedigd door hun verzekeraars, en kunnen alleen door rechtuitspraak worden gedwongen een (verzekerde) uitbetaling te maken.

37 Eiser advocaat: David (patient) en Goliath (zorg) Medical defence organisaties weten dat patienten het vroeger of later wel opgeven vanwege: Financiele stress kosten van rapporten, dokumenten mogelijke verantwoordelijkheid voor rechtzaak betalingen Rechtzaak stress tijd dat het allemaal duurt hoor en wederhoor (adversarial)

38 Medische nalatigheid geschillen Wet (NSW Civil Liability Act) vereist minimum 15% whole body injury voordat tort law zaak kan beginnen Grote uitbetalingen worden bepaald op onkosten en financieel verlies Maar pijn & lijden limiet in NSW $535,000 Bewijslast: patient

39 Apology Laws

40 Nog meer complexe situaties Patienten die de komplexiteit van zorg niet willen begrijpen of accepteren ( een fout is niet altijd simpelweg een fout ) voor wie de fout niet de serieuze clinicische-technische fout is maar het onbehoorlijke gedrag en onder-ontwikkelde kommunikatie vermogen van de clinici: het belang van low-level incidents Clinici die de komplexiteit van hun eigen werk niet inzien noch dat regelmatig bepraten, en die dus niet of moeilijk kunnen uitleggen aan patienten wat er is gebeurd / misgegaan die niet overeen kunnen met patient-consumenten die zich het recht aangemeten beslissingen te ondervragen en het beste te verwachten ( deliberatieve samenleving )

41 Wat betekent open disclosure voor de patient? Hangt van de schade af is er serieuze schade, dan is materiele hulp zowel als kommunikatieve ondersteun nodig Open Disclosure and Apology kunnen als smokescreens fungeren vriendelijk zijn om maar van de zaak af te komen maar wie kijkt nu naar de mogelijke toekomstige onkosten voor de patient? Australie wil naar gekwalificeerd voorrecht voor de disclosure conversatie gekwalificeerde voorrecht (geheim maken) van dokumenten kan gebruikt worden om patient informatie te weigeren

42 Nieuw! National Disability + Injury Insurance Scheme NDIS/NIIS: voordeel: meer patienten kunnen schadevergoeding krijgen zonder naar een advokaat te gaan en moeten te bewijzen dat er 15% letsel is vanwege een fout nadeel: betekent dit nationale fonds dat zorgverleners nu niet meer voor fouten hoeven te betalen, terwijl die betaling de enige manier is die we hebben om verbetering af te dringen? Vragen: Zou NIIS inderdaad nodig zijn als zorgleners als model justitiabelen optraden? Wat kunnen we doen om er voor te zorgen dat zorgverleners aan praktijk verbetering (blijven) doen? Wie bepaald of iets een schadebetaling waard is en hoeveel? Zullen schadebetaling trends van individuele zorgverleners in kaart worden gebracht?

43 Het VU rapport Prominente rol voor klachten functionarissen Australie: safety coordinator, clinical governance director (institutionele rol) Van klachten commissie naar klachten functionaris? Na/voordeel hangt van schade, patient, cultuur af? Disclosure in opleiding Ziekenhuizen moeten grotere schadeafwikkelingen kunnen doen Zolang directe betalingen maar niet betekenen dat latere betalingen niet mogelijk zijn

44 Nederlandse situatie gezien door Australische ogen Focus op struktuur: een belangrijk deel [van de oplossing] ligt op instellingsniveau (pag 133) Rol klachten functionaris - mediator Geschillenraad ~ halfway house tussen zorgverlener en staat Patientvriendelijkheid (pag 169) Questions: Aanname dat arts (but what about the nurse?) discloses him/ herself: OD as team sport Relatie OD en incident onderzoek mechanisme?

45 Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen Prof. Dr. W.H. van Harten Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Dinsdag 9 april 2013

46 Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen: Conclusies Nederlandse ziekenhuizen presteren relatief goed qua veiligheid. Methodologische kanttekeningen.. Meeste aanbevelingen sluiten goed aan bij VMS, GOMA, etc. Oppassen voor bureaucratie. Met name onderdeel over psychosociale opvang en mogelijke rol SHN beter /pagina 46/ Opvang & schade medisch handelen

47 ADVERSE EVENTS IN DUTCH HOSPITALS International data: deaths?? Report Wagner 2007: o 5,7% adverse events, of which 40% might be preventable. o total in hospital mortality : per year; 1734 might be preventable(4,3%) Prof. Dr. W.H. van Harten 18 April

48 Veiligheid Ziekenhuiszorg Success zorg & wetenschap kwetsbaarheid patient neemt toe (ouder, co-morbiditeit) Professionele verdieping en specialisatie coordinatie/overdrachten Biomedische technologie complexiteit neemt toe. Kennis explosie; beschikbaarheid juiste informatie Prof. Dr. W.H. van Harten 18 April

49 Patiëntveiligheid en Claims Opvang Bejegening Cultuur Adverse Events 3-17% 17% Claims negligent < 35% Adverse Events (+ disability) Praktijk 0,13-0,5% Theorie 1-5% 83% Overige redenen

50 Patiëntveiligheid en Claims Relatie Adverse Events Claims Fors reservoir aan adverse events Klein percentage wordt claim. Beïnvloedbaarheid claims vooral via openheid, bejegening etc. In VS komt het merendeel van de uitgekeerde bedragen bij groep zonder evidente AE of schade.

51 Opzet onderzoek Systematisch literatuuronderzoek vs sneeuwbalmethode Selectie focusgroepen ( vb 1 ziekenhuisbestuurder) Focusgroep psychosociale opvang??? Evidence en opinie lopen erg door elkaar.

52 Opzet onderzoek Onderzoeksopzet gaat voorbij aan: Ontbreken van inzicht in de exacte aard van mogelijke schade of nadelige gevolgen; Terminologie niet altijd consistent; Vb pag 11: een adverse event is meestal een medische fout Geen nuancering voor subgroepen Passage over appropriateness en kosteneffectiviteit van de te onderzoeken maatregelen ontbreekt /pagina 52/ Opvang & schade medisch handelen

53 Buitenlands mn Open Disclosure Voorbeeld met name NSW regeling Openheid en tijdige communicatie Fout toegeven Spijt betuigen Redelijke verwachtingen bevestigen Steun voor de betrokken staf Vertrouwelijkheid garanderen /pagina 53/ Opvang & schade medisch handelen Maar ook 19 regelementen

54 VMS: Frictie praktijk: VIM & Open disclosure veilig melden leren van (bijna) incidenten Meldingsbereidheid stimuleren Bescherming van de melder en de afscherming van informatie Open cultuur: fouten bespreekbaar maken! /pagina 54/ Opvang & schade medisch Open disclosure: handelen

55 Pijlers UIMCC VMS / NTA 8009:2011 Incidenten melden Onderzoek oorzaken Communicatie Verontschuldigingen en herstellen Verbeteringen doorvoeren /pagina 55/ Opvang & schade medisch handelen

56 Angst voor aansprakelijkheid Een belangrijke barrière voor openheid over (potentiële) medische fouten in zijn algemeenheid en de implementatie van Disclosure-and-Offer Programs in het bijzonder is de angst voor aansprakelijkheid NVZ: Veilig melden wettelijk verankeren! /pagina 56/ Opvang & schade medisch handelen

57 VMS Veiligheidsmanagementsysteem Openheid over fouten is een vereiste om tot een verbetering van de patiëntveiligheid te komen; Informatie-uitwisseling over fouten maakt het mogelijk van fouten te leren en herhaling van soortgelijke fouten in de toekomst te voorkomen VIM!; Scholing, training en ondersteuning Het realiseren van een open cultuur in de instelling waarin fouten in alle openheid besproken kunnen worden /pagina 57/ Opvang & schade medisch handelen

58 WCZ Klachten- en geschillenregeling NVZ reactie wetsvoorstel WCZ: Vasthouden aan onafhankelijke klachtencommissie op instellingsniveau! geschilleninstantie NIET rechtstreeks schadeclaims in behandeling nemen maar eerst klachtenprocedure zorgaanbieder doorlopen! behandeling van verschillende klachten (soort klacht versus soort claim) onderbrengen passende niveaus geschilleninstantie! /pagina 58/ Opvang & schade medisch handelen

59 Aanbeveling 1. Opvang en bejegening Positieve aanbevelingen: 1. Ondersteuning en begeleiding zorgverlener vanuit de instelling 2. Ontwikkeling verplichte opleiding voor (aankomend) klachtenfunctionarissen Kanttekeningen: 1.VMS Veiligheidsmanagementsysteem: - aansluiten bij revisie NTA geen nieuwe definities voor ernstige incidenten maar aansluiten bij bestaande terminologie 2.GOMA: geen nieuwe regels maar integrale benadering: 1. aansluiten bij normen voor zorgaanbieder 2. aansluiten bij afhandeling door verzekeraars 3.Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg (2005): - aanbevelingen rapport opnemen in herziene Klachtenrichtlijn - ook mediation! /pagina 59/ Opvang & schade medisch handelen

60 Aanbeveling. Herstel en schadeafwikkeling Ziekenhuizen moeten schades tot een hoger bedrag dan nu gebruikelijk is zelf afwikkelen: -Expertise extern inhuren? -Kosteneffectiviteit? Geschillenbeslechting: -Integratie vereiste medische deskundigheid -Geschilleninstantie: vorderingen tot ,- -Civiele rechter: ook medisch deskundigen /pagina 60/ Opvang & schade medisch handelen

61 Aanbeveling. Psychosociale opvang Pilotvoorstel: onderzoek rol casemanagers onder de vleugels van Slachtofferhulp Nederland Onvoldoende onderbouwd, term slachtoffer NVZ: Degelijk onderzoek naar psychosociale problemetiek na onbedoelde schade /pagina 61/ Opvang & schade medisch handelen

62 Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen: Conclusies Nederlandse ziekenhuizen presteren relatief goed qua veiligheid. Methodologische kanttekeningen.. Meeste aanbevelingen sluiten goed aan bij VMS, GOMA, etc. Oppassen voor bureaucratie. /pagina Met 62/ name onderdeel Opvang & schade medisch handelen over psychosociale opvang en mogelijke rol SHN beter

63 Gerda de Groot

64 Klachtenfunc,onaris 1994 VKIG Disclosure coach 2014

65 Aanspreekpunt Openheid Informa,e Regie Proac,ef

66 Professionaliteit Cultuur Medewerkers Raad van Bestuur

67 Voortvarendheid

68 Vertrouwen Pa,ent Arts/Medewerker

69 Begrip Annie van t Zand

70 Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen.

71 Gerda de Groot Adviezen 11 en 12

72 De patiënt als bondgenoot Ook of vooral als het misgaat! 9 april 2013 Mw drs A.M. (Alice) Hamersma Sr beleidsmedewerker NPCF

73 Patiënt centraal

74 2 Impact medisch incident emotioneel financieel fysiek

75 Wat merkt de patiënt? 75 75

76 klachten claims calamiteiten VIM/MIP incidenten complicaties risico s fouten tegenvallers basisoorzaken meevallers

77 NPCF Meldactie vertrouwen (2013) Ruim 4000 meldingen van patiënten (die in 2012 in het ziekenhuis zijn geweest) Bij circa 1/3 is iets (bijna) mis gegaan Bij 35% was sprake van tijdelijk of zelfs permanent letsel 6 op de 10 heeft minder vertrouwen door de recente publiciteit

78 Opvang? geen adequate opvang na incident geen gesprek geen excuus Geen andere actie Bron: NPCF meldactie

79 Wat patiënten willen?

80 Serieus nemen & luisteren

81 - Ervaring patiënt de klachten zijn te klein om er een officiële klacht van te maken maar door de hulpverleners en personeel wordt je niet serieus genomen.

82 Uitleg wat er is gebeurd

83 + Ervaring patiënt De openheid en eerlijkheid van de behandelend arts en de maatregelen die aansluitend genomen werden hebben onze tevredenheid kunnen wegdragen.

84 Zo nodig excuses

85 - Ervaring patiënt Alles wat ik wilde, was maar één woordje: sorry. Alles wat ik kreeg, was een ellenlange weg om dit voor elkaar te krijgen.

86 2 Herhaling voorkomen

87 - Ervaring patiënt Bevestigingsbrief van Raad van Bestuur gekregen en verder niets meer gehoord..

88 2 Duidelijke klachtwegen IGZ Tuchtzaak Civiele procedure Straf Let op! drempels

89 Kwestie van samenwerken 1st gesprek zorgverlener Mediarecht Begeleiding Opvang Bemiddeling KlachtenCie Strafrecht GeschillenCie IGZ Aansprakelijk Tuchtrecht Civielrecht

90 Wat NPCF wil? Meer openheid en beter bereikbare opvang en nazorg na incidenten Adequate afhandeling, afgestemd op behoefte, dicht bij de bron Zo nodig ondersteuning en begeleiding Erkenning van ieders verantwoordelijkheden Betere borging rechtspositie

91 Patiënt als bondgenoot, ook als het misgaat

92 Adequate opvang en schadeafwikkeling is in ieders belang!

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Mediation 2.0. Barbara Baarsma en Maurits Barendrecht 1 SEO Economisch Onderzoek/HiiL Tisco (Universiteit van Tilburg)

Mediation 2.0. Barbara Baarsma en Maurits Barendrecht 1 SEO Economisch Onderzoek/HiiL Tisco (Universiteit van Tilburg) Mediation 2.0 Barbara Baarsma en Maurits Barendrecht 1 SEO Economisch Onderzoek/HiiL Tisco (Universiteit van Tilburg) Mediation als dienst verleend aan twee partijen in een conflict zal vanwege fundamentele

Nadere informatie

Sterke verhalen uit het ziekenhuis. Leren van patiëntenervaringen voor goede zorg. Redactie: Stans van Egmond, Marjolijn Heerings en Geert Munnichs

Sterke verhalen uit het ziekenhuis. Leren van patiëntenervaringen voor goede zorg. Redactie: Stans van Egmond, Marjolijn Heerings en Geert Munnichs Sterke verhalen uit het ziekenhuis Leren van patiëntenervaringen voor goede zorg Redactie: Stans van Egmond, Marjolijn Heerings en Geert Munnichs Het stimuleert de publieke en politieke meningsvorming

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten

Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten Mediation naast strafrecht in het arrondissement Amsterdam: Een beschrijving van het proces en een verkenning van de effecten Suzan Verberk Amsterdam, oktober 2011 Auteur: Dr. S (Suzan) Verberk Met medewerking

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een uitgave van NVO & NIP Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een toelichting op de NIP / NVO beroepscodes voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg Inhoud INLEIDING 02 LEESWIJZER 04 01 BEROEPSETHIEK

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Een goed gesprek. Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer

Een goed gesprek. Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer Een goed gesprek Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 7 2.

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Symposium: Sturen op kosten in de zorg. Patiënt, professional, politiek?

Symposium: Sturen op kosten in de zorg. Patiënt, professional, politiek? Symposium: Sturen op kosten in de zorg Patiënt, professional, politiek? Symposium: Sturen op kosten in de zorg Patiënt, professional, politiek? 6 september 2013 4 NFU & RVZ Inhoud 1 Inleiding 6 2 Patiënt

Nadere informatie

Financierbaarheid van de zorg

Financierbaarheid van de zorg BV brengt mensen samen 1 Inhoud Inleiding Doorgeschoten afhankelijkheid, in een levenslange wieg...2 dr. J.Th.M. (Hans) van der Schoot Volume, kosten, kwaliteit en Slotervaartjes...4 drs. W.J. (Wouter)

Nadere informatie