Updatedocument. Versie K Uitgever : BouwInfosys B.V. Datum : Juli 2015 Versie : 1.0. Dit is een uitgave van BouwInfosys B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Updatedocument. Versie K Uitgever : BouwInfosys B.V. Datum : Juli 2015 Versie : 1.0. Dit is een uitgave van BouwInfosys B.V."

Transcriptie

1 Uitgever : BouwInfosys B.V. Datum : Juli 2015 Versie : 1.0 Dit is een uitgave van BouwInfosys B.V., juli 2015 BouwInfosys B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerde interpretatie of gebruik dat niet in overeenstemming is met de inhoud van dit updatedocument. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

2 Voorwoord Deze instructie is bedoeld voor het installeren van de update versie K van Bouw-, Infra- of InstallOffice. Verder in dit document wordt het pakket aangeduid met de verzamelnaam BGIOffice. In de schermafdrukken is als voorbeeld BouwOffice gebruikt. Lees eerst dit installatiedocument voordat u begint met updaten/ installeren. Volg de instructies op die erin staan. Voor de daadwerkelijke installatie moeten in de huidige, door u gebruikte versie, eventueel voorbereidende acties gedaan worden. Deze staan in de Release Notes vermeld. Lees deze dus altijd eerst en voer de aangegeven acties uit! De modulen die u dagelijks gebruikt mag u niet overslaan. Laat u zich, indien gewenst, informeren door uw consultant. Er wordt van uit gegaan dat de verschillende procedures bekend zijn. Dit updatedocument is geen handleiding van het pakket. De programmatuur is geschikt voor de volgende Microsoft besturingssystemen: - Windows Vista (SP2) - Windows 7 (SP1) - Windows 8 (géén RT) - Windows Small Business Server Windows Server Windows Small Business Server 2008 (R2) - Windows Server 2008 (R2) - Windows Small Business Server Windows Server Windows Server 2012 Oudere besturingssystemen zoals Windows NT, Windows 95, Windows 98 en Windows ME worden door Microsoft niet meer ondersteund en zijn door ons daarom niet meegenomen in de ontwikkeling van deze BGIOffice-versie. Windows XP wordt vanaf voorjaar 2014 niet meer ondersteund door Microsoft, dus onze nieuwe versies worden niet meer getest op dat besturingssysteem BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 2 van 18

3 In BGI-Office versie K worden de volgende Microsoft Office-versies ondersteund: - Microsoft Office Microsoft Office Microsoft Office Microsoft Office 2013 Oudere versies van Microsoft Office (bijv. Office 97 en 2000) worden door Microsoft niet meer ondersteund en zijn daarom door ons ook niet meegenomen in de ontwikkeling van deze BGIOffice-versie. Afdeling Ontwikkeling BouwInfosys B.V BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 3 van 18

4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding Voorbereiding Systeemcheck voor betrokken servers en werkstations Gebruikers uitloggen en tijdelijk niet inloggen Backup maken Installatie op de server Inloggen op de server UpdateConversie Serversetup Clientsetup op de server Installatie op de werkstations Inloggen op het werkstation Clientsetup op het werkstation Clientsetup op de Terminal Server Bijzonderheden Licentie Factuurlayouts InstallCalc-logo BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 4 van 18

5 1. Inleiding In dit document wordt toegelicht, hoe de update van BGIOffice van versie 15.00x naar versie kan worden uitgevoerd. Als u de update uitvoert van versie naar versie , dan heeft u naast dit document tevens het document Bijlage update V14 V15 nodig. De veelgestelde vragen over het uitvoeren van deze update kunt u vinden op de productsite voor BGIOffice en BGICompact. De productsite kunt u raadplegen vanuit de applicatie, menu Help optie Productsite. In het menu Ontwikkelingen van de productsite vindt u aanvullende informatie over de verschillende versies. In het menu Downloads staan dit updatedocument en de releasenotes. In het geval van problemen tijdens het uitvoeren van de update kunt u daar eventueel de oorzaak van uw probleem terugvinden. Als u als gebruiker Supervisor inlogt in de module Beheer en u opent van daaruit de productsite ( Help productsite ), dan treft u in het menu Downloads ook de installer van de betreffende versie aan. Gebruikers die vanuit één van de overige modules de productsite openen, kunnen de installer niet downloaden. LET OP (1): Indien u gebruik maakt van de barcodescanner Unitech HT680/HT682 en/of van het inkoopregister/whitevision (dit is iets anders dan het inkoopboek), dan zijn er mogelijk nog bestanden (\BGIOffice\Appl\BIS_Server.exe & \BGIOffice\Appl\BGI_Scanner.exe) van BGIOffice actief als Windows services (resp. BGI_Bissrv en BGI_Scansrv). Deze Windows services dienen voorafgaand aan de update te worden gestopt en na de update weer te worden gestart. Uw systeembeheerder kan u daarbij assisteren. Zie paragraaf 1.3 voor een beknopte uitleg over hoe u kunt controleren, of er nog bestanden van BGIOffice in gebruik zijn. Indien de installatie van de update wordt gestart, terwijl de Windows services nog actief zijn, dan zal onderstaande melding naar voren komen: Tijdens de installatie moeten bestanden of services worden bijgewerkt die niet kunnen worden bijgewerkt als het systeem actief is. Als u wilt doorgaan, dient u de computer opnieuw op te starten om de installatie te voltooien. Het advies luidt, om in dat geval de installatie af te breken, de Windows services te stoppen en de installatie vervolgens opnieuw te starten. Na de installatie dienen de Windows services weer te worden gestart BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 5 van 18

6 2. Voorbereiding 2.1 Systeemcheck voor betrokken servers en werkstations Vanaf versie levert BouwInfosys een systeemcheck bij de setup. Met deze systeemcheck kunnen server en werkstations worden gecontroleerd op de benodigde systeemonderdelen. Na het installeren (met de installer BISsystemCheck.msi ) van de systeemcheck staat een snelkoppeling naar de systeemcheck in het Start-menu (onder Alle programma s ) en op het bureaublad: De systeemcheck controleert of van de volgende onderdelen de juiste versie geinstalleerd is op het betreffende systeem: - MS Windows (XP, Vista, 7, 2003, 2008 of 2011) - MSI Installer (minimaal versie 4.5) - MS.Net Framework (minimaal versie 3.51/3.5 SP1) - MS Windows Script Host (minimaal versie 5.6) - MS C++ Runtimer (minimaal versie 2005 SP1) Let op: De C++ Runtimer 2005 en 2008 wordt, indien nodig, automatisch door de Clientsetup geïnstalleerd als deze nog niet aanwezig blijkt te zijn op het betreffende systeem. Daarom geeft de systeemcheck, in het geval van ontbreken van dat onderdeel, toch aan dat het systeem aan alle vereisten voldoet. Als zich tijdens de installatie van de Clientsetup onverhoopt problemen voordoen voor de installatie van C++ Runtimer, dan dient deze C++ Runtimer door de systeembeheerder te worden geïnstalleerd: BouwInfosys wil het vereenvoudigen door de C++ Runtimer automatisch te laten installeren, maar het blijft een systeemonderdeel waarvoor de systeembeheerder verantwoordelijk is BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 6 van 18

7 In het geval dat van één van de overige onderdelen niet de juiste versie is geïnstalleerd op het betreffende systeem, zal de systeemcheck aangeven dat het systeem niet voldoet aan de vereisten voor de installatie van BGIOffice. In de melding die dan verschijnt, is een link opgenomen die verwijst naar de actuele systeemvereisten. Uw systeembeheerder kan er vervolgens voor zorgen, dat de benodigde onderdelen alsnog op het systeem worden geïnstalleerd, zodat vervolgens BGIOffice kan worden geïnstalleerd. De systeemcheck geeft per onderdeel met een vink aan of de juiste versie aanwezig is: In het geval dat een systeem niet voldoet aan de vereisten voor de installatie van BGIOffice, zal de vink bij één of meer onderdelen ontbreken. 2.2 Gebruikers uitloggen en tijdelijk niet inloggen Het is tijdens het uitvoeren van de update van belang, dat er geen gebruikers zijn ingelogd in BGIOffice en KPD applicaties als BouwCalc, PlanCalc en GwwCalc. Tevens is van belang, dat MS Word, MS Excel en MS Outlook afgesloten zijn op alle werkstations. Op de server kan in de open files onder share- en opslagbeheer (Server Manager/Serverbeheer) worden gecontroleerd of er nog bestanden van BGI-Office in gebruik zijn. Er mogen geen bestanden van BGI-Office in gebruik zijn tjidens het installeren van de update. Als er ook gebruikers zijn, die lokaal op de server werken (in het geval dat de server tegelijk ook dient als werkstation), dient op de server ook in Taakbeheer te worden gecontroleerd of er bestanden van BGI- Office in gebruik zijn. De open files onder share- en opslagbeheer tonen enkel bestanden, die vanaf een ander systeem geopend zijn. Uw systeembeheerder kan u assisteren bij deze controle(s) BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 7 van 18

8 2.3 Backup maken Voor de veiligheid dient vooraf een backup gemaakt te worden. Het allerbelangrijkste is de backup van de database- en logfile, maar het dringende advies luidt om een backup/kopie te maken van de gehele BGIOffice-map op de server. Voor het maken van de backup/kopie is noodzakelijk, dat alle gebruikers uitgelogd (uit BGIOffice/BouwCalc) zijn en dat de Sybase service tijdelijk gestopt wordt. De systeembeheerder weet, hoe de Sybase service gestopt kan worden. Om database-beschadigingen te voorkomen is van belang, dat er geen gebruikers ingelogd zijn in BGIOffice/BouwCalc, op het moment dat de Sybase service gestopt wordt BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 8 van 18

9 3. Installatie op de server 3.1 Inloggen op de server Voor het uitvoeren van de update is noodzakelijk, dat als beheerder wordt aangemeld op de server. Als via een extern bureaublad wordt ingelogd op de server, dan dient de extern bureaublad-sessie gestart te worden met het commando mstsc.exe /admin : 3.2 UpdateConversie De UpdateConversie dient te worden uitgevoerd, vóórdat de serversetup wordt uitgevoerd. De UpdateConversie kan worden geïnstalleerd door het bestand UpdateConversie.msi uit te voeren/te installeren. Na de installatie van UpdateConversie staat in het Start-menu een snelkoppeling onder Alle programma s. Met deze snelkoppeling kan de UpdateConversie worden opgestart. De UpdateConversie kan enkel worden uitgevoerd door gebruiker Supervisor BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 9 van 18

10 Selecteer in het updateconversiescherm Aanmelden voor Bgi-Office Update de juiste ODBC-koppeling (meestal XO_Bedrijf11) en voer gebruikersnaam Supervisor en het bijbehorende wachtwoord in. Indien de backup is gemaakt, kunt u op [OK] drukken om de updateconversie te starten. 3.3 Serversetup Na het uitvoeren van de UpdateConversie kan de serversetup worden uitgevoerd op de server, door met de rechtermuisknop te klikken op het bestand BGIOffice.exe ( BGICompact.exe in het geval van BGIOfficeCompact). Vervolgens moet worden gekozen voor Uitvoeren als administrator / Run as administrator (oudere Windows-versies: Uitvoeren als / Run as Huidige gebruiker/current user Optie Mijn computer en gegevens beschermen tegen ongeoorloofde activiteiten van computerprogramma s / Run this program with restricted access UITvinken). Nieuwere Windows-versies: Oudere Windows-versies: 2015 BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 10 van 18

11 In het vierde scherm van de installer dient de bestemmingsmap te worden opgegeven. In het geval van een update van een bestaande (15.00X-)installatie dient hier de map te worden opgegeven, waarin de software momenteel is geïnstalleerd. In de standaardconfiguratie wordt die map automatisch door de installer voorgesteld: In het vijfde scherm van de installer dient de naam van de Sybase 11-service te worden opgegeven. Normaalgesproken is XOFFICE_SQLANY11 de naam van de 2015 BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 11 van 18

12 Sybase 11-service. Daarom wordt deze naam default voorgesteld. In de standaardconfiguratie is het niet verplicht HOST en Poortnummer op te geven: Zodra de serversetup volledig is voltooid, verschijnt een melding dat de installatie succesvol is uitgevoerd. 3.4 Clientsetup op de server Na het uitvoeren van de serversetup kan de Clientsetup worden geïnstalleerd op de server, door (via het UNC-pad/Netwerkomgeving, zie onderstaande schermafbeelding) te bladeren naar de map \BGIOffice\Setup en vervolgens met de rechtermuisknop te klikken op het bestand ClientBGIOffice.exe ( ClientBGI- Compact.exe in het geval van BGIOfficeCompact). Vervolgens moet worden gekozen voor Uitvoeren als administrator (oudere Windows-versies: Uitvoeren als Huidige gebruiker Optie Mijn computer en gegevens beschermen tegen ongeoorloofde activiteiten van computerprogramma s UITvinken). Voorbeeld UNC-pad (\\SRV06V\Bouwinfosys\BouwOffice\Setup): 2015 BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 12 van 18

13 Let op: De C++ Runtimer 2005 en/of C++ Runtimer 2008 wordt, indien nodig, automatisch door de Clientsetup geïnstalleerd als deze nog niet aanwezig blijkt te zijn op het betreffende systeem. Daarom geeft de systeemcheck, in het geval van ontbreken van dat onderdeel, toch aan dat het systeem aan alle vereisten voldoet. Als zich tijdens de installatie van de Clientsetup onverhoopt problemen voordoen voor de installatie van C++ Runtimer, dan dient deze C++ Runtimer door de systeembeheerder te worden geïnstalleerd: BouwInfosys wil het vereenvoudigen door de C++ Runtimer automatisch te laten installeren, maar het blijft een systeemonderdeel waarvoor de systeembeheerder verantwoordelijk is. In het derde scherm van de installer dient de locatie van de BGIOfficeinstallatie te worden aangewezen:. In het geval van een nieuwe installatie wordt hier automatisch de hoofdmap ingevuld, vanuit welke de Clientsetup is gestart. In het geval van een update wordt hier automatisch de map ingevuld, die tijdens het uitvoeren van de vorige Clientsetup is gekozen. Zodra de Clientsetup volledig is voltooid, verschijnt een melding dat de installatie succesvol is uitgevoerd BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 13 van 18

14 4. Installatie op de werkstations 4.1 Inloggen op het werkstation Voor het uitvoeren van de Clientsetup is noodzakelijk, dat als beheerder wordt aangemeld op het werkstation. Als via een extern bureaublad wordt ingelogd op het werkstation (bijvoorbeeld in het geval van een Terminal Server), dan dient de extern bureaublad-sessie gestart te worden met het commando mstsc.exe /admin : 4.2 Clientsetup op het werkstation De Clientsetup kan worden geïnstalleerd op het werkstation, door (via het UNCpad/Netwerkomgeving, zie onderstaande schermafbeelding) te bladeren naar de map \BGIOffice\Setup en vervolgens met de rechtermuisknop te klikken op het bestand ClientBGIOffice.exe ( ClientBGICompact.exe in het geval van BGIOfficeCompact). Vervolgens moet worden gekozen voor Uitvoeren als administrator (oudere Windows-versies: Uitvoeren als Huidige gebruiker Optie Mijn computer en gegevens beschermen tegen ongeoorloofde activiteiten van computerprogramma s UITvinken). Voorbeeld UNC-pad (\\srv06v\bouwinfosys\bouwoffice\setup): 2015 BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 14 van 18

15 Let op: De C++ Runtimer 2005 en/of C++ Runtimer 2008 wordt, indien nodig, automatisch door de Clientsetup geïnstalleerd als deze nog niet aanwezig blijkt te zijn op het betreffende systeem. Daarom geeft de systeemcheck, in het geval van ontbreken van dat onderdeel, toch aan dat het systeem aan alle vereisten voldoet. Als zich tijdens de installatie van de Clientsetup onverhoopt problemen voordoen voor de installatie van C++ Runtimer, dan dient deze C++ Runtimer door de systeembeheerder te worden geïnstalleerd: BouwInfosys wil het vereenvoudigen door de C++ Runtimer automatisch te laten installeren, maar het blijft een systeemonderdeel waarvoor de systeembeheerder verantwoordelijk is. In het derde scherm van de installer dient de locatie van de BGIOfficeinstallatie te worden aangewezen: In het geval van een nieuwe installatie wordt hier automatisch de hoofdmap ingevuld, vanuit welke de Clientsetup is gestart. In het geval van een update wordt hier automatisch de map ingevuld, die tijdens het uitvoeren van de vorige Clientsetup is gekozen. Zodra de Clientsetup volledig is voltooid, verschijnt een melding dat de installatie succesvol is uitgevoerd. 4.3 Clientsetup op de Terminal Server Het uitvoeren van de Clientsetup op een Terminal Server vereist enkele extra stappen ten opzichte van de installatie van de Clientsetup op een werkstation. De installatie moet namelijk worden uitgevoerd in Install mode BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 15 van 18

16 Het installeren van applicaties in install mode kan worden gedaan via het Configuratiescherm ( Start Configuratiescherm/Control Panel ). Waar de betreffende optie precies zit en hoe deze precies heet, hangt af van de Windowsversie van de Terminal Server. Zo kent Windows Server 2008 bijvoorbeeld de optie Install Application On Remote Desktop Server in het configuratiescherm. Na het aanwijzen van de installer ( ClientBGIOffice.exe ClientBGI- Compact.exe in het geval van BGIOfficeCompact) kan de installatieprocedure van de installatie op en werkstation (paragraaf 4.2) worden aangehouden. Let op: De C++ Runtimer 2005 en/of C++ Runtimer 2008 wordt, indien nodig, automatisch door de Clientsetup geïnstalleerd als deze nog niet aanwezig blijkt te zijn op het betreffende systeem. Daarom geeft de systeemcheck, in het geval van ontbreken van dat onderdeel, toch aan dat het systeem aan alle vereisten voldoet. Als zich tijdens de installatie van de Clientsetup onverhoopt problemen voordoen voor de installatie van C++ Runtimer, dan dient deze C++ Runtimer door de systeembeheerder te worden geïnstalleerd: BouwInfosys wil het vereenvoudigen door de C++ Runtimer automatisch te laten installeren, maar het blijft een systeemonderdeel waarvoor de systeembeheerder verantwoordelijk is. Als de Configuratiescherm-methode wordt toegepast, bestaat in bepaalde gevallen toch een kleine kans, dat niet alle registraties correct worden doorgevoerd voor alle gebruikers. De kans op fouten wordt kleiner, door de Terminal Server handmatig in install mode te brengen. De stappen zijn dan als volgt: 1. Laat alle gebruikers de Terminal Server verlaten/uitloggen en controleer of alle gebruikers daadwerkelijk zijn uitgelogd. 2. Start een Command Prompt via één van onderstaande wegen: a. Kies voor Start Programma s Bureau-accessoires Command Prompt b. Kies voor Start Uitvoeren en geef het commando cmd in, gevolgd door [Enter]/[OK] 3. (Optioneel) Blokkeer het inloggen op de Terminal Server door ingave van het volgende commando in de Command Prompt, gevolgd door [Enter]: Change logon /disable 4. Breng de Terminal Server in install mode door ingave van het volgende commando in de Command Prompt, gevolgd door [Enter]: Change user /install 5. Installeer de Clientsetup op de Terminal Server volgens de beschrijving van de installatie op een werkstation (paragraaf 4.2) BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 16 van 18

17 6. (BELANGRIJK) Haal de Terminal Server weer uit de install mode/breng de Terminal Server in execute mode door ingave van het volgende commando in de Command Prompt, gevolgd door [Enter]: Change user /execute 7. (BELANGRIJK) Als de optionele stap 3 is uitgevoerd, moet het inloggen op de Terminal Server weer worden gedeblokkeerd door ingave van het volgende commando in de Command Prompt, gevolgd door [Enter]: Change logon /enable 8. Verlaat/sluit de Command Prompt door ingave van het volgende commando in de Command Prompt, gevolgd door [Enter]: exit BGIOffice is nu geïnstalleerd en de Terminal Server is weer klaar voor gebruik BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 17 van 18

18 5 Bijzonderheden In dit hoofdstuk worden de evt. bijzonderheden vermeld, die op de update van toepassing zijn. 5.1 Licentie Na het uitvoeren van de update is een nieuwe licentie benodigd, welke gebaseerd is op de nieuwe versie. Deze licentie wordt automatisch aangevraagd bij BouwInfosys B.V. en weggeschreven in de database, op het moment dat voor de eerste keer wordt ingelogd na uitvoeren van de update. BGIOffice toont dan een melding met de resultaten van de automatische licentieaanvraag. 5.2 Factuurlayouts In versie K zijn wijzigingen aangebracht in de standaard factuurlayouts, om ervoor te zorgen, dat de B.T.W.-gegevens correct worden getoond. Deze wijzigingen moeten in de meeste gevallen ook in de maatwerkfactuurlayouts worden doorgevoerd. Een consultant of de Servicedesk van Bouwinfosys kan deze wijzigingen in de maatwerkfactuurlayouts aanbrengen. Graag hier voor contact opnemen met de Servicedesk. De genoemde wijzigingen hoeven enkel te worden aangebracht, als een update wordt uitgevoerd van een lagere versie dan K naar versie K of hoger. 5.3 InstallCalc-logo Tijdens de update kan het logo voor de InstallCalc-rapportages worden overschreven. Het oorspronkelijke logo-bestand (met bestandsnaam logo.bmp ) moet daarom na het uitvoeren van de update worden teruggeplaatst in de map \BGIOffice\Artikelserver\Appl BouwInfosys B.V. Alle rechten voorbehouden Pagina 18 van 18

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

Handleiding Hosted ICT via RDP koppeling

Handleiding Hosted ICT via RDP koppeling Handleiding Hosted ICT via RDP koppeling Handleiding Hosted ICT In deze handleiding worden de stappen beschreven om in te kunnen loggen op de Hosted ICT omgeving van HostedXL. Voordat u kunt starten met

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Installatie Handleiding Extra Werkstation

Installatie Handleiding Extra Werkstation Installatie Handleiding Extra Werkstation CA3000 Versie 2.9 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Installatieprocedure

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

ITware maakt een directe verbinding met de database van uw webwinkel. Hiervoor Is een MySQL ODBC connector nodig, specifiek versie 5.1.11 32 bit.

ITware maakt een directe verbinding met de database van uw webwinkel. Hiervoor Is een MySQL ODBC connector nodig, specifiek versie 5.1.11 32 bit. Handleiding: Installeren ITware en ODBC driver ITware wordt ondersteund op de volgende besturingssystemen: - Windows Vista - Windows 7 (32 en 64 bit) - Windows 8 (32 en 64 bit) - Windows server 2003 -

Nadere informatie

Instructie: Thuiswerken / remote werken

Instructie: Thuiswerken / remote werken Instructie: Thuiswerken / remote werken Om vanaf thuis te kunnen werken zijn er wat extra stappen noodzakelijk. Zo dien je bijvoorbeeld naar een bepaalde internet pagina te gaan en éénmalig op iedere pc

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.2 MU Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Installatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Handleiding Installatie Civiel 8

Handleiding Installatie Civiel 8 Handleiding Installatie Civiel 8 Met behulp van het stappenplan (pagina 2-5) kunt u de upgrade van Civiel 7 naar Civiel 8 correct uitvoeren. U dient drie verschillende bestanden te installeren: 1. Civiel

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

0.1 Installatiehandleiding. Klic-viewer. Datum 6 september 2013. Versie 3.5 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard"

0.1 Installatiehandleiding. Klic-viewer. Datum 6 september 2013. Versie 3.5 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: Standaard 0.1 Installatiehandleiding Klic-viewer Datum 6 september 2013 Versie 3.5 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 3.2 08/01/2013 Geheel Nieuw

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Handleiding Update PM-Record 8 naar 9

Handleiding Update PM-Record 8 naar 9 Handleiding Update PM-Record 8 naar 9 Pro Management biedt de nieuwe versie van een totaaloplossing aan Voor alle kantoorprocessen, behalve de boekhouding en salarisverwerkingen, beschikt u over een geïntegreerde

Nadere informatie

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Voor inloggen vanuit huis, GLT en NAM Geschreven door: Business Information Datum: 4-5-2011 ENOVIA: 01335559-0001 rev D ENOVIA nummer: 01335559-0001

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding AAN DE SLAG MET INTRAMED November 2017 INSTALLATIEHANDLEIDING 2 Hulp nodig? Ondanks dat we met zorg deze handleiding hebben samengesteld, is het mogelijk dat je vragen hebt over

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Installatie van Sprinter2000 Installatie van Sprinter2000 1. Vóór de installatie Voordat we met de installatie kunnen

Nadere informatie

Exact Globe voorbereidingen

Exact Globe voorbereidingen Bedrijfsadministratie voor de horeca deel 2, Computerboekhouden ISBN 978-90-74625-49-4 Exact Globe voorbereidingen In dit document wordt het volgende beschreven: 1. De software waarop de methode is gebaseerd.

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

Installatiehandleiding My Conferencing Outlook Add-In

Installatiehandleiding My Conferencing Outlook Add-In Installatiehandleiding My Conferencing Outlook Add-In V2.0 mei 2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP DE INSTALLATIE... 3 2. WAT IS MY CONFERENCING OUTLOOK ADD-IN?... 3 3. EISEN EN BEPERKINGEN... 3 4. WAT

Nadere informatie

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Documentatie Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.5 Datum: 16 april 2009 1. INLEIDING 3 2. ÉÉNMALIGE INSTALLATIE CITRIX WEB CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 9 3.1 Starten RAVE 10

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Installatie van een update Versie 7.0

Installatie van een update Versie 7.0 Versie 7.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 5 2. NOTEER BELANGRIJKE GEGEVENS... 6 3. MAAK EEN BACKUP VAN ALLE BESTANDENSETS... 6 4. DOWNLOAD HET INSTALLATIEPROGRAMMA... 7 5. INSTALLEER DE NIEUWE UPDATE OP

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Server v5.2.x Versie 5.2.x uitgave februari 2012 HLB25V1.0 Pagina 1 van 14 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy-Car

Installatiehandleiding Easy-Car Installatiehandleiding Easy-Car 1. Na het downloaden van het Easy-Car Setup programma voert u deze Setup uit (uitvoeren = dubbelklikken op de icoon). 2. Indien blijkt dat de versie van Microsoft.NET Framework

Nadere informatie

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network)

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Versie: 20 april 2009 (Wouter Marra) Vragen en opmerkingen: fadbalie@geo.uu.nl, tel: 2098 Door gebruik te maken van een VPN verbinding kunt

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18.0 en 18.1

Nadere informatie

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Fidura Enterprise Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 3 3. INSTALLATIE VAN DE SERVER... 3 3.1 INLEIDING... 3 3.2 GEGEVENS

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Installatie van een update Versie 8

Installatie van een update Versie 8 Installatie van een update Versie 8 Copyright 2011 Order-Direct Business Software BV, Bolderweg 1, 1332 AX Almere. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. NOTEER BELANGRIJKE GEGEVENS...

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.1 3 JAN 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Voorbereiding... 5 2.1 Downloads... 5 2.2 Server... 5 2.3 Client... 5 3. Installatie... 6

Nadere informatie

Installatie nieuwe versie GERACC.net versie xxx of hoger

Installatie nieuwe versie GERACC.net versie xxx of hoger Installatie nieuwe versie GERACC.net versie 1.0.5702.xxx of hoger Inhoudstafel A. Technical Pre-requirements... 3 B. Belangrijke aandachtspunten... 3 C. Voorbereiding... 4 D. Versie downloaden van de GERACC

Nadere informatie

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL)

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Inhoudsopgave 01 INSTALLATIE IBIS-TRAD DATABASES (MS-SQL) 1 01.01 Stap 1: Installeren IBIS-TRAD databases (MS-SQL) 2 01.02 Stap 2: Rechten verlenen

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.6 Datum 2 juli 2009 1. INLEIDING 3 2. INSTALLATIE CITRIX CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 7 3.1 Starten RAVE 8 3.2 Taakbalk verbergen 9 3.3 Afsluiten

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Problemen 2Work Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Object width is niet ingesteld Installeer/Herinstalleer de Extra Windows Bibliotheken. Deze kan van onze website onder Downloads afgehaald

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Juni 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)...

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)... Inhoud 1. INLEIDING... 2 Controleer de huidige Queen versie... 2 2. UPDATE QUEEN... 2 2.1. Maak eerst een Backup... 2 2.2. Download de software en pak de nieuwe software uit... 2 3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN

Nadere informatie

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden.

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden. FAQ 1. Inleiding TwPoll is een proces dat continu loopt. Bij veel bedrijven wordt dan ook de polling op een server geplaatst. Wanneer een server om een of andere rede uit valt zal de polling niet automatisch

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi en Vecht

MEE Utrecht, Gooi en Vecht Inhoudsopgave. MEE Utrecht, Gooi en Vecht toegang gekregen worden tot de eigen mailbox én de public folders. bericht dan kan gekozen worden voor de optie Outiook Web Access (Webmail). Via deze optie kan

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

installatiehandleiding

installatiehandleiding installatiehandleiding De Installatieprocedure Zorg ervoor dat u, alvorens u de installatie start, de navolgende gegevens bij de hand heeft (deze heeft u nodig tijdens het installeren): uw FTP-adres (host),

Nadere informatie

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Telefoon 085-7600500 Email support@infine.nl Website www.infine.nl Infine Jaarrekening v.3.9.1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie Infine Office

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 521121 info@modelit.nl www.modelit.nl Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Datum 27 April 2007 Modelit KvK Rivierenland

Nadere informatie

Knowledge Article. Vertrouwelijk: Nee

Knowledge Article. Vertrouwelijk: Nee Knowledge Article REQUEST NO. 00156 Nederlandse versie: Gerard Baegen Afdeling: Engineering Vertrouwelijk: Nee Datum 23/10/2014 Product: CITO Onderdeelnummer:: Versie: 6.4 NL KEL Number: N/A Titel: CITO

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie

Server Online Aan de slag met Server Online

Server Online Aan de slag met Server Online Server Online Aan de slag met Server Online Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 2 Server Online Windows voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2 Verbinding maken met

Nadere informatie

Plato gebruikershandleiding

Plato gebruikershandleiding Plato gebruikershandleiding Deze handleiding is voor zowel nieuwe installaties van Plato als voor installaties die niet meer werken. Deze handleiding bestaat uit meerdere instructies voor zowel Microsoft

Nadere informatie

RAVE INLOGGEN MET HET TOKEN

RAVE INLOGGEN MET HET TOKEN RAVE INLOGGEN MET HET TOKEN Versie 2.0 22 juli 2013 1. VOORAF In dit document wordt uitgelegd hoe je met je token kunt inloggen op de Remote Access Voorziening Etam Groep, en hoe je met een aantal veelvoorkomende

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Vanaf versie 1.1.168_01 is de update functie beschikbaar in GroenVision. De update functie is alleen beschikbaar voor Windows besturingssystemen.

Vanaf versie 1.1.168_01 is de update functie beschikbaar in GroenVision. De update functie is alleen beschikbaar voor Windows besturingssystemen. Inleiding Vanaf versie 1.1.168_01 is de update functie beschikbaar in GroenVision. De update functie is alleen beschikbaar voor Windows besturingssystemen. Om de update uit te kunnen voeren moet er aan

Nadere informatie

Installatiehandleiding Software KOA

Installatiehandleiding Software KOA Installatiehandleiding Software KOA 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Software voorwaarden controleren... 3 2.1 Controle tool...3 2.2 Download pakketten...3 3 Applicatie FloraHolland KOA installeren...

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows XP Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows XP... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie