Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen"

Transcriptie

1 Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010

2

3 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal

4 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen trots op kan zijn. Een instelling waar onze waarden respect, engagement en teamgeest uitgedragen worden door alle personeelsleden. Een instelling waar onze medewerkers aangemoedigd worden verantwoordelijk, flexibel en creatief te zijn. Een instelling waar een samenhorigheidsgevoel heerst tussen de verschillende uitbetalingsbureaus en het hoofdbestuur. Een instelling waar iedereen zich goed voelt. Bij de HVW streven we allemaal naar één gezamenlijk doel: een professionele dienstverlening verstrekken aan onze klanten. Onze klanten, namelijk de burgers die contact opnemen met de HVW om inlichtingen in te winnen, om een werkloosheidsdossier samen te stellen, om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen, enz., zijn de bestaansreden van onze instelling. Wij voelen dat we vooruitgang boeken en dat we kwaliteitsvol werk leveren maar we willen niet enkel op ons gevoel afgaan. Wij willen weten wat onze klanten echt van onze dienstverlening vinden en onze vooruitgang meten. Daarom hebben we in 2010 voor de allereerste keer een tevredenheidsenquête gehouden bij onze klanten. De resultaten van deze enquête bezorgden ons waardevolle informatie die we zeker gebruiken om onze werking verder te verbeteren. Omdat de tevredenheid van onze klanten essentieel is zullen we vanaf nu om de twee jaar een nieuwe enquête houden. Ook de tevredenheid van onze medewerkers is van groot belang. In 2010 hielden we, reeds voor de derde keer, een tevredenheidsenquête bij alle medewerkers van de HVW. De resultaten tonen aan dat de tevredenheid bij onze personeelsleden voortdurend toeneemt. En dat is geen toeval! Ik ben ervan overtuigd dat we onze opdracht behoorlijk en steeds beter vervullen! Elke dag zijn we bij de HVW druk in de weer met projecten en acties om de werking van onze instelling te optimaliseren. Ik nodig u uit om in dit prachtige jaarverslag iets meer te lezen over onze verschillende projecten en realisaties van Al deze activiteiten zijn uiteraard het resultaat van teamwerk: onze uitbetalingsbureaus verrichten dagelijks wonderen terwijl het hoofdbestuur een kwaliteitsvolle ondersteuning biedt. Samen met de directieleden wens ik de medewerkers van onze instelling te bedanken voor hun inzet voor de HVW. Veel leesplezier! Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal

5 4 Xavier Verboven Voorzitter van het beheerscomité

6 5 Een jaarverslag is het uitgelezen moment om terug te blikken op het voorbije jaar. Voor het jaarverslag van 2010 heeft de HVW uitdrukkelijk gekozen om de nadruk te leggen op onze projecten. De HVW heeft namelijk veel projecten lopen, allen met de bedoeling om de modernisering van de instelling in goede banen te leiden. Er zijn projecten met betrekking tot de werkprestaties, welzijn op het werk, informatisering van de werkloosheidsprocedures en verbeteren van de dienstverlening. Er wordt hard gewerkt aan de renovatie van de gebouwen en men steekt veel energie in het verbeteren van het beheer van de organisatie. Een aantal van deze projecten zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst zoals de elektronische behandeling van de uitkeringsaanvragen (project e-future), het gebouwenproject van het hoofdbestuur te Brussel en de verbetering van het onthaal van de klanten aan de loketten. Als voorzitter van het Beheerscomité wens ik ook te benadrukken dat ik er verder op zal toezien dat de HVW alles in het werk stelt om haar vooropgestelde engagementen te verwezenlijken. Uiteraard zal ik er zeker op letten dat de instelling de nodige middelen krijgt om haar doelstellingen te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat de HVW over voldoende teamgeest en engagement beschikt om haar ambities waar te maken. De directie en medewerkers genieten dan ook mijn volle steun. Ik nodig jullie van harte uit om al deze aspecten te ontdekken in dit jaarverslag. Xavier Verboven Voorzitter van het beheerscomité

7 6 Inhoudstafel Inleiding De HVW in een oogopslag flappen Onze structuur Onze uitbetalingsbureaus Onze waarden Ons personeelsplan 2010 Onze klanten 1 Optimaliseren van de werkprestaties Veranderingsmanagement Competentiebeheer Ontwikkelcirkels Opleidingen Procedurebeschrijvingen Arno HR Welzijn op het werk Tevredenheidsenquête bij ons personeel Arbeidsreglement Oog voor diversiteit Xtremis: tijdsregistratie met de vingerafdruk Exitgesprekken Informatiseren van de werkloosheidsprocedures E-future Online werkloosheidsdossier raadplegen Elektronische C2 s InsoverWeb E-pay

8 7 4 Verbeteren van de dienstverlening naar de klanten toe Aanpassing loketten Ticketsysteem Tevredenheidsenquête bij onze klanten Klachten? Wij helpen u verder! Verbeteren van de gebouwen Renovatie van het uitbetalingsbureau Doornik Nieuw kantoor voor het uitbetalingsbureau Oostende Renovatie van het uitbetalingsbureau Brussel Renovatie van het uitbetalingsbureau Bergen Opfriswerken aan gebouwen Beheer van de organisatie Schuldbeheer Verdeling van de werklast in de uitbetalingsbureaus Analytische boekhouding Modernisering algemeen boekhoudplan EBM: budgettair beheer Modernisering van de boekhouding in de uitbetalingsbureaus Meten is weten: business intelligence FED20: HR-meetinstrument

9 hvw in een oogopslag Onze structuur Interne audit Preventiedienst Administrateur-generaal Adjunct administrateur-generaal Sociale dienst Vertrouwenspersonen Afdeling ORG Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en optimalisatie van de werkmethoden en de toepassing van de wetgeving in de uitbetalingsbureaus. Bestaat uit de dienst boekhouding en de dienst patrimonium. Afdeling FIN Regionale coördinatoren Afdeling HRM Richt zich op de motivering en de ontwikkeling van de competenties van onze medewerkers. Uitbetalingsbureaus Ondersteunt de algemene directie met planning, strategie en algemene organisatie van de instelling. Afdeling SGS Afdeling ICT Verzekert de informatiestromen binnen de instelling maar ook met de sociaal verzekerde en met de partnerinstellingen.

10 onze uitbetalingsbureaus De 34 uitbetalingsbureaus van de HVW zijn verspreid over heel België. Onze klanten richten zich tot de uitbetalingsbureaus om hun uitkeringsaanvraag samen te stellen. OOSTENDE BRUGGE SINT-NIKLAAS ANTWERPEN TURNHOUT MOL NEERPELT ROESELARE KORTRIJK OUDENAARDE GENT ZOTTEGEM AALST MECHELEN BRUSSEL/BRUXELLES LEUVEN DIEST HASSELT TONGEREN MOUSCRON TOURNAI MONS HALLE WAVRE NIVELLES NAMUR CHARLEROI LA LOUVIèRE HUY LIèGE VERVIERS EUPEN COUVIN ARLON

11 Onze waarden: teamgeest a a Delen van onze kennis, ideeën en ervaringen met onze collega s; Bevorderen van de samenwerking tussen teams, diensten en afdelingen en ons inzetten voor de organisatie; a Stimuleren van de medewerkers om deel te nemen aan werkgroepen en om eventuele kloven tussen afdelingen te overbruggen; De anderen steunen, interesse tonen voor hun noden en hun helpen moeilijkheden te overwinnen; Vermijden en oplossen van conflicten tussen collega s; a Onderhouden van constructieve contacten met onze gebruikers om zo de informatie-uitwisseling veilig te stellen.

12 Onze waarden: respect a Aannemen van een open houding en blijk geven van een open geest ten opzichte van de anderen, hun ideeën en opinies; Rekening houden met de gevoeligheden van iedere medewerker, ongeacht zijn rol en positie binnen de organisatie; Betrekken van iedere medewerker bij de beslissingen die hem aanbelangen; Eerlijk en correct behandelen van de anderen; Correct toepassen van de binnen de organisatie geldende regels en procedures; a Behandelen van de informatie met de nodige discretie.

13 Onze waarden: engagement a Op ons nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor de verwezenlijking van de vastgelegde doelstellingen; Leveren van inspanningen met het oog op de voldoening die goed geleverd werk biedt en op de mogelijkheden tot verbetering; Investeren in de nodige tijd en energie om kwalitatief hoogstaand werk te garanderen; Vinden van de juiste middelen en elk initiatief nemen dat kan bijdragen tot het behalen van de resultaten; Ons aanpassen aan veranderingen, ons soepel opstellen ten opzichte van veranderende omstandigheden en situaties; a Ons voortdurend verrijken met nieuwe ideeën, competenties en kennis.

14 Ons personeelsplan 2010 (Personeelstotaal = 663) Verdeling per niveau Mandatarissen 4 Arbeiders 31 Niveau D 71 Niveau A 59 Niveau B 56 Niveau C 442 Verdeling per statuut Verdeling volgens standplaats Mandatarissen 4 Arbeiders 31 Contractuelen 174 Hoofdbestuur en versterkingsploeg 169 Uitbetalingsbureaus 494 Statutairen 454

15 Onze klanten (Klantentotaal = ) Verdeling per leeftijdscategorie < 21 (= 4.246) 3,25% > 55 (= ) 29,84% (= ) 9,61% (= ) 8,42% (= ) 8,29% (= ) 13,46% (= ) 10,88% (= ) 8,18% (= ) 8,07% Verdeling per beroep Verdeling per gezinssituatie Gehandicapte (=181) 0,14% Mijnwerker (=27) 0,02% Havenarbeider (=13) 0,01% Bediende (=70.564) 53,97% Arbeider (=59.969) 45,86% Gezinshoofd (=22.348) 17,09% Andere (=132) 0,10% Bruggepensioneerd niet gezinshoofd (=13.696) 10,47% Bruggepensioneerd gezinshoofd (=3.474) 2,66% Samenwonende (=62.959) 48,15% Alleenstaande (=28.144) 21,52%

16 8 Veranderingsmanagement 1Optimaliseren van de werkprestaties Onze instelling zit in een periode van grote veranderingen. Er is een verandering van structuur, van organisatie, van mentaliteit maar er zijn ook enorm veel technische veranderingen. Deze grote technische veranderingen concretiseren zich in 2011 in geïnformatiseerde werkmethoden. We bereiden onze medewerkers voor op deze ambitieuze maar noodzakelijke projecten om ze tot een goed einde te brengen. In 2010 volgden de regionale coördinatoren en verantwoordelijken van de uitbetalingsbureaus een opleiding over veranderingsmanagement. Tijdens deze opleidingssessies leerden ze om cultuurverandering op managementvlak gemakkelijker ingang te laten vinden. Als de medewerkers voorbereid zijn op de komende veranderingen dan nemen hun motivatie en verantwoordelijkheidszin toe. De deelnemers aan deze opleidingen reageerden positief. De lessen werden onmiddellijk in de praktijk omgezet met de eerste positieve resultaten als gevolg.

17 interview 9 Wat vond je van de opleiding veranderingsmanagement? Eric Henau

18 interview 10 We waren al vertrouwd geraakt met de term veranderingsmanagement dankzij onze regionale coördinatoren. We wisten dus al ongeveer wat veranderingsmanagement betekende toen we de uitnodiging kregen voor een cursus veranderingsmanagement voor de verantwoordelijken van de uitbetalingsbureaus. De lessen waren een combinatie van spel, samenwerking en praktijk. Tijdens de cursus kregen we van elkaar heel wat praktische tips rond het motiveren van ons eigen personeel. We waren het er roerend over eens dat we ons eigen uitbetalingsbureau best aangenaam kunnen maken zonder dat het daarom een café chantant hoeft te worden. De jongere chefs hebben iets opgestoken van de ervaren rotten en de oudere chefs waren nooit te oud om iets bij te leren van de jonge snaken. Eric Henau Verantwoordelijke uitbetalingsbureau Zottegem

19 Uitbetalingsbureau Gent 11

20 12 Competentiebeheer De competenties van onze medewerkers zijn bepalend voor de individuele prestaties maar dragen ook en vooral bij tot de verwezenlijking van de opdracht en de visie van onze instelling. Daarom verbinden we ons ertoe om een competentiebeheer uit te werken. Onze medewerkers

21 interview 13 Hoe werkten jullie het competentiebeheer in 2010 uit? Dimphna Baligant

22 interview 14 Sinds 2010 baseren we al onze aanwervingsprocedures en selecties op het generieke competentieprofiel. In 2011 zal ook het technische competentieprofiel in deze procedures geïntegreerd worden. We herwerkten alle functiebeschrijvingen van onze medewerkers in de uitbetalingsbureaus om zo de eerste generieke en technische competentieprofielen aan te maken. We hopen deze competenties eind 2011 in de praktijk te brengen en ze te integreren in de ontwikkelcirkels. Om het competentiebeheer tot een goed einde te brengen hebben 8 medewerkers reeds een gevorderde opleiding over dit onderwerp gevolgd. Dimphna Baligant Attaché HRM

23 Ontwikkelcirkels 15 De ontwikkelcirkels zijn gebaseerd op communicatie en ze bestaan uit een aantal gesprekken tussen de medewerker of het team en de functionele chef. De gesprekken en de afspraken die ze daarin maken, helpen de medewerker, het team en de functionele chef om hun prestaties te verbeteren, hun competenties te ontwikkelen en hun doelstellingen en die van de federale overheid te bereiken. Eind oktober 2010 eindigde de tweede cyclus van de ontwikkelcirkels. Met uitzondering van afwezigheden door langdurige ziekte, loopbaanonderbreking of andere redenen, heeft 93% van de personeelsleden zijn tweede ontwikkelcirkel beëindigd aan de hand van een evaluatiegesprek. Dit is een forse stijging vergeleken met de eerste cyclus waar slechts 77% zijn ontwikkelcirkel afsloot met een evaluatiegesprek. De opleidingsdienst organiseerde ook dit jaar een opleiding tot evaluator voor nieuwe functionele chefs. Ook de nieuwe medewerkers volgden een opleiding waar zij kennismaakten met de filosofie en werking van de ontwikkelcirkels.

24 16 Ontwikkelcirkels Globale situatie Evaluatie 93% Functionering 65% Planning 87% Functie 98%

25 interview 17 Hoe worden de ontwikkelcirkels ervaren in het uitbetalingsbureau van Mol? Hubert Stevens

26 interview 18 Onze medewerkers waren eerst nogal sceptisch tegenover de ontwikkelcirkels. Sommige medewerkers hadden de indruk dat ze een verbintenis moesten aangaan waarop zij zouden worden afgerekend. De inspraak van de medewerkers is echter belangrijk. Eerst werd het doel geformuleerd waarna er naar hun voorstellen werd geluisterd. We hebben samen de doelstellingen en hun meetpunten vastgelegd. Bijstellen van de doelstellingen bleef voor beide partijen mogelijk. Ik was verbaasd over de gelijkenis tussen mijn vooropgestelde evaluatie en de zelfevaluatie die de medewerkers naar het evaluatiegesprek moesten meebrengen. De medewerkers ondervonden ook dat zij in deze vertrouwelijke omgeving hun mening mogen uiten en eigen ontwikkelingsvoorstellen mogen doen. Deze gesprekken waren vóór de ontwikkelcirkels niet altijd evident. De inspanningen van iedereen hebben er uiteindelijk toe geleid, dat de doelstellingen voor ons kantoor werden behaald. Hubert Stevens Verantwoordelijke uitbetalingsbureau Mol

27 Uitbetalingsbureau Tongeren 19

28 20 Opleidingen De filosofie achter de opleidingsactiviteiten is een opleidingsvriendelijk klimaat te creëren dat een toegevoegde waarde geeft aan de doelstellingen van onze instelling. In 2010 voegde de opleidingsdienst zich bij de strategische cel van de afdeling HRM om de samenwerking te versterken en een competentie- en kennisbeheer mogelijk te maken. We kunnen rekenen op de steun van de medewerkers van de uitbetalingsbureaus en van het hoofdbestuur om deze opleidingen te geven. Door de grote werken op het hoofdbestuur werden verschillende opleidingslokalen blootgesteld aan geluidshinder. De meeste opleidingen die gepland waren in oktober en november 2010 moesten verplaatst worden naar het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) of de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen). We wensen deze twee instellingen te bedanken voor hun bereidheid onderdak te bieden aan verschillende opleidingen van de HVW zodat deze in goede omstandigheden konden verlopen.

29 interview 21 U volgde de opleiding InsoverWeb, wat vond u hiervan? Cindy Czajka

30 interview 22 Toen ik InsoverWeb pas begon te gebruiken, waren bepaalde dingen nieuw voor mij. Daarom heb ik een opleiding InsoverWeb gevolgd. Na de opleiding had ik geen moeite meer met het nieuwe programma. De opleiding heeft dus vruchten afgeworpen en ik heb op mijn beurt mijn collega s van Namen een graantje laten meepikken. Zo heeft iedereen er voordeel bij gehad. Laten we dus vooral doorgaan met het uitdragen en het vergaren van deze kennis. Cindy Czajka Medewerkster uitbetalingsbureau Namen

31 Nieuw uitbetalingsbureau Oostende 23

32 24 Procedurebeschrijvingen Een procedurebeschrijving is het in kaart brengen van de uitgevoerde processen van de HVW, afdeling per afdeling en dienst per dienst. De procedurebeschrijvingen beschrijven de werkprocedures in de vorm van een flowchart. In 2010 werden de processen beschreven van verscheidene diensten van de afdeling FIN en van de dienst strategische cel van de afdeling HRM. Eens afgerond werden de werkprocedures op het intranet gepubliceerd. Telkens er een nieuwe reeks procedurebeschrijvingen op het intranet verschijnt, wordt dit aangekondigd via de interne blog.

33 interview 25 Wat is het doel en nut van procedurebeschrijvingen? Willy Taminau

34 interview 26 We gebruiken procedurebeschrijvingen om kennis over te dragen in het kader van kennisbeheer. Nieuwe personeelsleden leren zo hun taken beter en vlugger aan. Ook voor de rest van de personeelsleden zijn procedurebeschrijvingen nuttig. Zo krijgen ze een beter zicht op hun taken en kunnen ze hun werkmethoden en werkprestaties verbeteren. De procedurebeschrijvingen zijn bovendien een hulpmiddel voor de dienst Interne Audit als ondersteuning voor het uitvoeren van risicoanalyses. Willy Taminau Projectverantwoordelijke procedurebeschrijvingen

35 Arno HR 27 Het beheer van de loopbanen verloopt in de toekomst via de toepassing Arno HR. De voorbereidingen voor de ingebruikname van deze toepassing zijn gestart in het najaar van De overdracht van de bestaande loopbaangegevens is reeds uitgevoerd. De volgende fase bestaat uit de verificatie en het testen van de functionaliteiten. Geert Van Hove Human resources manager

36 28 TevredenheidsenquEte bij ons personeel 2Welzijn op het werk In 2010 peilden we voor de derde keer naar de tevredenheid van onze medewerkers. De FOD P&O begeleidde de uitvoering en het opstellen van de enquête. Met 65% ingevulde enquêtes was de responsgraad zeer goed!

37 80% Responsgraad 29 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,9 Algemene tevredenheid 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,

38 30 Tevredenheid 5,9 Jobinhoud 7,1 Arbeidsomstandigheden 5,4 Doorgroeimogelijkheden 5,6 Organisatiecultuur 5,8 Relatie directie leidinggevende 6,5 Communicatie 5 Dienstniveau 5,2 Groepsvorming 6,7 Participatieve aanpak 6,2 Strategisch management 5,8 Vorming 6,4 Druk 5,2 Challenge 7,5 Autonomie 7,1 Competenties 6,7 Sociale ondersteuning 5 Beloning 4,7 Ondersteuning voor het werk 6,1 Materiële ondersteuning 5,5 Loopbaan 4,1 Ontwikkelcirkels 6,2 Samenwerking 5,4 Diversiteit 5,8 Erkenning 6,5 Waarden 5,7 Ondersteuning van het individu 6,6 Organisatieniveau 4,8

39 interview 31 Welke resultaten kunnen jullie uit de tevredenheidsenquête afleiden? Katrijn Gemels

40 interview 32 Uit de resultaten van de enquête blijkt dat het actieplan na de tevredenheidsenquête van 2008 zijn vruchten heeft afgeworpen. Een aantal zwakke punten zijn weggewerkt en een aantal scores zijn gestegen. Vooral de domeinen jobinhoud, arbeidsomstandigheden en relatie met de directe leidinggevende scoren in deze enquête beter. Ook de algemene tevredenheid van het personeel is wederom gestegen. Niettemin is er nog steeds ruimte voor verbetering, en dit in het bijzonder op het vlak van communicatie. We blijven er dan ook naar streven om de communicatie binnen de HVW in de toekomst verder uit te bouwen en te ontwikkelen. Katrijn Gemels HRM-deskundige

41 Onze medewerkers 33

42 34 Arbeidsreglement Sedert maart 2008 werken we aan een nieuw arbeidsreglement. Dit nieuwe arbeidsreglement werd samen met de vakbonden, via het basisoverlegcomité, herwerkt en besproken. In 2010 beëindigde het overleg. We hebben besloten niet langer te werken met een vast uurrooster in de uitbetalingsbureaus maar wel met een nieuw variabel uurrooster. In 2011 treedt het nieuwe arbeidsreglement in voege. Onze medewerkers

43 interview 35 Waarop is het nieuwe arbeidsreglement gebaseerd? Renaud Couplet

44 interview 36 Met het nieuwe arbeidsreglement willen we het vertrouwen in onze medewerkers benadrukken en gaan we voor een positieve aanpak. Het variabel uurrooster is nieuw voor de 450 personeelsleden van onze uitbetalingsbureaus, namelijk 80% van ons personeel. Dankzij het variabel uurrooster kunnen onze medewerkers hun werk beter doen aansluiten op hun privéleven. Met het nieuwe arbeidsreglement willen we het personeel positief stimuleren. Zo passen we een bonussysteem toe, waarbij men extra prestaties krijgt, voor de effectief geleverde prestaties. Renaud Couplet Human resources manager

45 Oog voor diversiteit interview 37 De federale overheid zorgt voor het respecteren van de gelijke kansen en het aanmoedigen van diversiteit, zowel in het human resourcesbeleid als in de relatie met de burgers. Door de ondertekening van het handvest van diversiteit, verbindt ook de HVW er zich toe om concrete acties te voeren en iedere vorm van discriminatie uit te sluiten. Wat werd er in 2010 rond diversiteit gedaan bij de HVW? In 2010 voerden we een algemene enquête uit naar de aanwezige personen met een handicap binnen de HVW. Na de enquête nodigden we elke medewerker met een handicap uit voor een persoonlijk gesprek. Voor wie liever schriftelijk hun mening gaf was er een gestandaardiseerde vragenlijst ter beschikking. Christian Van Hoof Secretaris sociale dienst

46 38 Xtremis: tijdsregistratie met de vingerafdruk Xtremis is het gloednieuwe tijdsregistratiesysteem op basis van de vingerafdruk. Het project Xtremis rolde al gedeeltelijk uit in De vingerafdruklezers zijn geïnstalleerd in de uitbetalingsbureaus, de parameters van het systeem zijn geïnitialiseerd en de informatie over de werking van het nieuwe systeem is verspreid. Xtremis zal het administratieve werk rond aan- en afwezigheidsbeheer doen afnemen. Veel formulieren gaan immers verdwijnen. Onze medewerkers

47 interview 39 Welke voordelen biedt Xtremis aan het personeel? Nathalie Vanelverdinghe

48 interview 40 Dankzij Xtremis gebeuren verlofaanvragen via een webapplicatie aan de hand van een persoonlijke kalender. Een aantal vergoedingen kunnen aangevraagd worden via de functietoetsen aan de vingerafdruklezers. De personeelsleden kunnen via de webapplicatie hun saldi van verloven, inhaalrusten, afwezigheden wegens ziekte, enz. raadplegen en opvolgen. Ook voor de leidinggevenden heeft Xtremis voordelen. Zo kunnen ze onder andere de bezetting van hun afdeling en diensten raadplegen in het kader van de goedkeuring van de verloven. Nathalie Vanelverdinghe Administratief deskundige

49 Wachtzaal uitbetalingsbureau Oostende 41

50 42 Exitgesprekken In mei 2010 lanceerden we het exitgesprek. Dit gesprek is bedoeld voor elke medewerker die de instelling vrijwillig verlaat. Een exitgesprek is niet verplicht, hierdoor namen niet alle medewerkers hieraan deel. Aan de hand van een vragenlijst onderzochten we de redenen van hun vertrek. Zo kregen we informatie over de positieve en negatieve aspecten van hun loopbaan en functie bij de HVW. We gaan het belang na van het management, de organisatiecultuur, de loopbaanperspectieven en de samenwerking binnen onze instelling. Wachtzaal uitbetalingsbureau Luik

51 interview 43 Kunnen jullie al enkele conclusies trekken uit de exitgesprekken? Samira Bennasser Amandine Desclin

52 interview 44 Uit de gesprekken besluiten we dat de werksfeer en de samenwerking binnen de eigen dienst een goede score krijgt. Daarentegen scoren de uitwisseling van informatie binnen de dienst en de samenwerking en communicatie tussen de verschillende diensten een stuk minder. De medewerkers merkten een positieve evolutie binnen onze instelling maar in zijn geheel scoort de HVW slechts middelmatig. Qua doorgroeimogelijkheden binnen de HVW is men wel tevreden. Samira Bennasser en Amandine Desclin Selectiedeskundigen

53 3 Informatiseren van de werkloosheidsprocedures 45 Chris Bossu Afdelingshoofd ICT

54 46 E-future Jaarlijks verwerkt de HVW ongeveer nieuwe inschrijvingen voor uitkeringsaanvragen en ongeveer wijzigingen in dossiers. Tot op heden werden deze aanvragen manueel beheerd door de dienst toelaatbaarheid van de uitbetalingsbureaus aan de hand van papieren mapjes en klassementen. De nieuwe toepassing e-future moet het beheer van deze uitkeringsaanvragen vereenvoudigen, het aantal fouten reduceren en de efficiëntie van onze medewerkers verhogen. E-future zal in een eerste fase (2011) de uitkeringsaanvragen informatiseren met als ultieme doel een paperless office te bekomen. In een latere fase (2012) zal overgaan worden tot de automatisering van de toelaatbaarheid, waarbij de basishandelingen voor het beheer van een uitkeringsaanvraag door het systeem zullen overgenomen worden. Zo zal de efficiëntie van onze medewerkers sterk toenemen. Er zijn reeds belangrijke stappen gezet in We kozen het platform, definieerden de functionaliteiten en ontwierpen het design van de userinterface. Bovendien zijn we begonnen met het programmeren. In de zomer van 2011 lanceren we de eerste versie in ons pilootkantoor Luik.

55 interview 47 Is e-future enkel een handig middel voor de uitbetalingsbureaus? Peter Dewulf

56 interview 48 Absoluut niet. Via informatisering kunnen we meten, en meten is weten. Deze informatisering van de toelaatbaarheid zal de visibiliteit op de werking van de toelaatbaarheid in de uitbetalingsbureaus sterk verhogen. Hierdoor kan het hoofdbestuur de processen beter analyseren, bijsturen en uniformiseren. Ook de mensen van ons contactcenter en overige diensten van het hoofdbestuur die momenteel geen inzicht hebben in de regionale uitkeringsaanvragen, zullen met e-future op elektronische wijze gedeeltelijke inzage kunnen krijgen in deze dossiers. Peter Dewulf Projectleider e-future

57 Onze medewerkers 49

58 50 Online werkloosheidsdossier raadplegen Wie aangesloten is bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen kan sedert 18 oktober 2010 zijn persoonlijk dossier online raadplegen. Via de toepassing Mijn HVW-dossier krijgt men een overzicht van de uitbetalingen, gedetailleerde informatie per uitbetaling en kan men online attesten opvragen. Men kan Mijn HVW-dossier raadplegen via het internet met een elektronische identiteitskaart en een elektronische identiteitskaartlezer. Met deze toepassing begeven we ons in het e-government project van de federale overheid. Voor 2011 zijn er nog nieuwe modules voorzien om Mijn HVW-dossier nog interessanter te maken voor de klanten. Onze medewerkers

59 interview 51 Welke verandering houdt de online consultatie van het werkloosheidsdossier in? Anja Verstuyft

60 interview 52 Dankzij Mijn HVW-dossier voelen de werklozen zich onafhankelijker. Dat is toch de algemene indruk die wij krijgen. Ze kunnen hun persoonlijke informatie immers op elk moment en op eenvoudige wijze raadplegen. De transparantie is dus toegenomen. En wij van het contactcenter kunnen op onze beurt meer tijd besteden aan andere dossiers en doelgerichter te werk gaan. Anja Verstuyft Medewerkster contactcenter

61 Nieuw uitbetalingsbureau Oostende 53

62 54 Elektronische C2, s Het document C2 bevat informatie over de door de RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) genomen beslissing in verband met een ingediend dossier. Deze wordt zowel op papier als via elektronische weg door de RVA naar de HVW gestuurd. Het project rond de informatisering van de C2 s, EC2 (elektronische C2 s), heeft tot doel de behandeling van de gegevens te vereenvoudigen en te versnellen en fouten te vermijden. De gegevens met betrekking tot de EC2 s worden geraadpleegd via de toepassing InsoverWeb. Momenteel bevindt de geïnformatiseerde behandeling van de C2 s zich in een testfase. Onze medewerkers

63 interview 55 Wat zijn de voordelen van de elektronische C2 s? Philippe Kinif

64 interview 56 Eerst en vooral zullen de papieren C2 s verdwijnen. Dit, in combinatie met het project e-future, maakt de vervanging van het papieren dossier door een elektronisch dossier mogelijk. De elektronische gegevens worden dagelijks opgeladen en zijn dus sneller ter beschikking van de gebruiker. Hierdoor verloopt de behandeling sneller. Het systeem zal de bij de HVW gekende gegevens vergelijken met de gegevens van de EC2. De gebruiker kiest dan welke gegevens in het HVWsysteem opgenomen moeten worden door de gewenste gegevens te valideren. Hierdoor moeten de gegevens niet langer manueel ingegeven worden. Dit draagt bovendien bij tot de kwaliteit van de betalingen. Philippe Kinif Regionaal coördinator

65 InsoverWeb 57 InsoverWeb is een toepassing die de consultatie en het beheer van de werkloosheidsdossiers mogelijk maakt via de computer. Dit project loopt al meerdere jaren en werd ook in 2010 verder gezet. InsoverWeb beschikt nu ook over encodage- en updatefunctionaliteiten. Onze medewerkers

66 58 E-pay Het doel van de toepassing E-pay is het moderniseren van de betalingsprogramma s. Deze nieuwe toepassing wordt gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en zal de meeste combinaties met andere uitkeringen correct berekenen. Er zijn meerdere systeemcontroles voorzien die de kwaliteit van de betaling waarborgen. E-pay wordt per module geprogrammeerd. De activeringsuitkeringen zullen eerst aan bod komen, daarna volgen de tijdelijke werkloosheid en de jeugden seniorvakantie. In fase 3 komt de volledige werkloosheid aan bod en als laatste zal de inkomensgarantieuitkering in het nieuwe betaalplatform geïntegreerd worden. Om dit te bereiken is in 2010 de eerste belangrijke stap gezet door het creëren van de module Jobdata. Deze module slaat de essentiële gegevens op van de arbeidscontracten van de sociaal verzekerenden zodat de daaropvolgende betaling van de sociale uitkeringen correct kan verlopen. Dit leidt tot minder verwerpingen of uitschakelingen van de betalingen door de RVA (Rijksdienst voor arbeidsvoorziening).

BIJLAGE A1: Post 1: Installatie basisinfrastructuur

BIJLAGE A1: Post 1: Installatie basisinfrastructuur VASTE SCHIJF - Basisinfrastructuur + Diensten BIJLAGE A1: Post 1: Installatie basisinfrastructuur Als de inschrijver opteert voor een asymmetrische technologie, moet hij de upload- en downloadcapaciteit

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Het BIVV als werkgever Een uitgebalanceerd beleid Begin 2012 werd Sofie Questier als HR-Manager aangetrokken, met als opdracht een professioneel personeelsbeleid

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

INLEIDING. Doelgroep Boekhouders en financiële beroepen / profielen Bezoekers van de beurs Forum For the Future Leden van beroepsfederaties

INLEIDING. Doelgroep Boekhouders en financiële beroepen / profielen Bezoekers van de beurs Forum For the Future Leden van beroepsfederaties 1 INLEIDING Doelgroep Boekhouders en financiële beroepen / profielen Bezoekers van de beurs Forum For the Future Leden van beroepsfederaties Doelstelling onderzoek Monitoring van de vooruitgang inzake

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR

TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR [ TOOLS ] De DIVERSImeter is een analysevragenlijst gebaseerd op zelfevaluatie en toegespitst op strategie, leiderschap

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde van een persoon die ongeneeslijk

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING Goede praktijk van de afdeling hogescholen (departement onderwijs / ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Systematische innovatie vereist de wil om naar veranderingen

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 2 1 VOORSTELLING A. Opdrachten Directie Generaal 1) Ondersteuning 2) Innovatie en verandering De dienst Logistiek biedt logistieke ondersteuning aan

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center

Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center Aanvraag 4505 Administratief assistent Contact center Wij zijn 1. Organisatie Ik werk bij deze organisatie Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Deze aanvraag hoort tot de volgende behoefte Administratief

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A4 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

ATTACHE JURIST NIVEAU A

ATTACHE JURIST NIVEAU A ATTACHE JURIST NIVEAU A VOOR HET SECRETARIAAT VAN HET COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL (contract van bepaalde duur (twee jaar)) Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten

Nadere informatie

Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State

Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat de betrekking van stafdirecteur personeel

Nadere informatie

Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 -

Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 - jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 - Inhoudstafel 1. Login 03 2. Jouw aanvragen 04 a. Mijn behoeften en aanvragen 04 b. Overzicht

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 groei + ontwikkeling Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 07. 21. 27. 37. 41. 05. Voorwoord

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Vertaler (m/v) NIVEAU B

Vertaler (m/v) NIVEAU B Vertaler (m/v) NIVEAU B Parket van de Arbeidsauditeur te Halle Vilvoorde Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure Lijst van geslaagden

Nadere informatie

Charter voor een klantvriendelijke overheid

Charter voor een klantvriendelijke overheid Charter voor een klantvriendelijke overheid 1. Dienstverlening aan de klant De RSZPPO richt zich in de eerste en voornaamste plaats tot vier types van cliënteel: - Gezinnen die kinderbijslag genieten,

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken

Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken gaat ruimer dan telewerken. Terwijl telewerken beperkt is tot het werken op een andere plaats, gaat het bij het Nieuwe Werken

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

JURIST NIVEAU A. Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.)

JURIST NIVEAU A. Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.) JURIST NIVEAU A Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.O.I.V.) Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2007. Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008

Tevredenheidsonderzoek 2007. Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008 Tevredenheidsonderzoek 2007 Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008 Inleiding Het VAPH zet al een aantal jaren instrumenten en middelen in om de kwaliteit van het

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Schoten Verbertstraat 27 2900 Schoten Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SCHOTEN/RMID-STOF/2014 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel HULPKOK

Functie en competentieprofiel HULPKOK Functie en competentieprofiel HULPKOK 1. Situering van de functie Functietitel Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Hulpkok Woonzorgcentrum D D1 D2 D3 kok procesbewaker 1. Positionering in het

Nadere informatie

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang 04 Voorwoord _Voor u ligt het jaarverslag 2011! 06 this is the story of julie 08 onze klanten 12

Nadere informatie

Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases:

Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases: Getuigenissen Onderneming 1 Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases: De personeelsverantwoordelijke begint met een overzicht van alle verplichte opleidingen die dat jaar

Nadere informatie

Selectieverantwoordelijke (2 vacante plaatsen) NIVEAU A voor de Rechterlijke Orde

Selectieverantwoordelijke (2 vacante plaatsen) NIVEAU A voor de Rechterlijke Orde Selectieverantwoordelijke (2 vacante plaatsen) NIVEAU A voor de Rechterlijke Orde Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure Lijst

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Menen Noorderlaan 1 8930 Menen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal Menen/W65B-RMID-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u onderbrekingsuitkeringen

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Beheer vlot uw payrollprocessen met Acerta Connect!

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE

RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE 1. NAAM VAN DE FUNCTIE ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE 2. FUNCTIE-OMGEVING Afdeling: Personeel

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

BUE Feedbackgevers LK

BUE Feedbackgevers LK BUE 2014 - Feedbackgevers LK Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven De leidinggevende kwaliteiten van je chef Via deze vragenlijst kan je je mening geven over de wijze waarop je chef zijn of haar

Nadere informatie

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Het Belgische communicatieadviesbureau Corporate Creative Strategies (www.ccstrategies.be), dat zich toelegt op corporate communicatie,

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de C Management C.1. Personeel 16 2005 ACTIVITEITENRAPPORT Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de verschillende diensten op datum van 1 april 2005: Niveau A Niveau

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie