Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen"

Transcriptie

1 Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010

2

3 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal

4 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen trots op kan zijn. Een instelling waar onze waarden respect, engagement en teamgeest uitgedragen worden door alle personeelsleden. Een instelling waar onze medewerkers aangemoedigd worden verantwoordelijk, flexibel en creatief te zijn. Een instelling waar een samenhorigheidsgevoel heerst tussen de verschillende uitbetalingsbureaus en het hoofdbestuur. Een instelling waar iedereen zich goed voelt. Bij de HVW streven we allemaal naar één gezamenlijk doel: een professionele dienstverlening verstrekken aan onze klanten. Onze klanten, namelijk de burgers die contact opnemen met de HVW om inlichtingen in te winnen, om een werkloosheidsdossier samen te stellen, om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen, enz., zijn de bestaansreden van onze instelling. Wij voelen dat we vooruitgang boeken en dat we kwaliteitsvol werk leveren maar we willen niet enkel op ons gevoel afgaan. Wij willen weten wat onze klanten echt van onze dienstverlening vinden en onze vooruitgang meten. Daarom hebben we in 2010 voor de allereerste keer een tevredenheidsenquête gehouden bij onze klanten. De resultaten van deze enquête bezorgden ons waardevolle informatie die we zeker gebruiken om onze werking verder te verbeteren. Omdat de tevredenheid van onze klanten essentieel is zullen we vanaf nu om de twee jaar een nieuwe enquête houden. Ook de tevredenheid van onze medewerkers is van groot belang. In 2010 hielden we, reeds voor de derde keer, een tevredenheidsenquête bij alle medewerkers van de HVW. De resultaten tonen aan dat de tevredenheid bij onze personeelsleden voortdurend toeneemt. En dat is geen toeval! Ik ben ervan overtuigd dat we onze opdracht behoorlijk en steeds beter vervullen! Elke dag zijn we bij de HVW druk in de weer met projecten en acties om de werking van onze instelling te optimaliseren. Ik nodig u uit om in dit prachtige jaarverslag iets meer te lezen over onze verschillende projecten en realisaties van Al deze activiteiten zijn uiteraard het resultaat van teamwerk: onze uitbetalingsbureaus verrichten dagelijks wonderen terwijl het hoofdbestuur een kwaliteitsvolle ondersteuning biedt. Samen met de directieleden wens ik de medewerkers van onze instelling te bedanken voor hun inzet voor de HVW. Veel leesplezier! Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal

5 4 Xavier Verboven Voorzitter van het beheerscomité

6 5 Een jaarverslag is het uitgelezen moment om terug te blikken op het voorbije jaar. Voor het jaarverslag van 2010 heeft de HVW uitdrukkelijk gekozen om de nadruk te leggen op onze projecten. De HVW heeft namelijk veel projecten lopen, allen met de bedoeling om de modernisering van de instelling in goede banen te leiden. Er zijn projecten met betrekking tot de werkprestaties, welzijn op het werk, informatisering van de werkloosheidsprocedures en verbeteren van de dienstverlening. Er wordt hard gewerkt aan de renovatie van de gebouwen en men steekt veel energie in het verbeteren van het beheer van de organisatie. Een aantal van deze projecten zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst zoals de elektronische behandeling van de uitkeringsaanvragen (project e-future), het gebouwenproject van het hoofdbestuur te Brussel en de verbetering van het onthaal van de klanten aan de loketten. Als voorzitter van het Beheerscomité wens ik ook te benadrukken dat ik er verder op zal toezien dat de HVW alles in het werk stelt om haar vooropgestelde engagementen te verwezenlijken. Uiteraard zal ik er zeker op letten dat de instelling de nodige middelen krijgt om haar doelstellingen te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat de HVW over voldoende teamgeest en engagement beschikt om haar ambities waar te maken. De directie en medewerkers genieten dan ook mijn volle steun. Ik nodig jullie van harte uit om al deze aspecten te ontdekken in dit jaarverslag. Xavier Verboven Voorzitter van het beheerscomité

7 6 Inhoudstafel Inleiding De HVW in een oogopslag flappen Onze structuur Onze uitbetalingsbureaus Onze waarden Ons personeelsplan 2010 Onze klanten 1 Optimaliseren van de werkprestaties Veranderingsmanagement Competentiebeheer Ontwikkelcirkels Opleidingen Procedurebeschrijvingen Arno HR Welzijn op het werk Tevredenheidsenquête bij ons personeel Arbeidsreglement Oog voor diversiteit Xtremis: tijdsregistratie met de vingerafdruk Exitgesprekken Informatiseren van de werkloosheidsprocedures E-future Online werkloosheidsdossier raadplegen Elektronische C2 s InsoverWeb E-pay

8 7 4 Verbeteren van de dienstverlening naar de klanten toe Aanpassing loketten Ticketsysteem Tevredenheidsenquête bij onze klanten Klachten? Wij helpen u verder! Verbeteren van de gebouwen Renovatie van het uitbetalingsbureau Doornik Nieuw kantoor voor het uitbetalingsbureau Oostende Renovatie van het uitbetalingsbureau Brussel Renovatie van het uitbetalingsbureau Bergen Opfriswerken aan gebouwen Beheer van de organisatie Schuldbeheer Verdeling van de werklast in de uitbetalingsbureaus Analytische boekhouding Modernisering algemeen boekhoudplan EBM: budgettair beheer Modernisering van de boekhouding in de uitbetalingsbureaus Meten is weten: business intelligence FED20: HR-meetinstrument

9 hvw in een oogopslag Onze structuur Interne audit Preventiedienst Administrateur-generaal Adjunct administrateur-generaal Sociale dienst Vertrouwenspersonen Afdeling ORG Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en optimalisatie van de werkmethoden en de toepassing van de wetgeving in de uitbetalingsbureaus. Bestaat uit de dienst boekhouding en de dienst patrimonium. Afdeling FIN Regionale coördinatoren Afdeling HRM Richt zich op de motivering en de ontwikkeling van de competenties van onze medewerkers. Uitbetalingsbureaus Ondersteunt de algemene directie met planning, strategie en algemene organisatie van de instelling. Afdeling SGS Afdeling ICT Verzekert de informatiestromen binnen de instelling maar ook met de sociaal verzekerde en met de partnerinstellingen.

10 onze uitbetalingsbureaus De 34 uitbetalingsbureaus van de HVW zijn verspreid over heel België. Onze klanten richten zich tot de uitbetalingsbureaus om hun uitkeringsaanvraag samen te stellen. OOSTENDE BRUGGE SINT-NIKLAAS ANTWERPEN TURNHOUT MOL NEERPELT ROESELARE KORTRIJK OUDENAARDE GENT ZOTTEGEM AALST MECHELEN BRUSSEL/BRUXELLES LEUVEN DIEST HASSELT TONGEREN MOUSCRON TOURNAI MONS HALLE WAVRE NIVELLES NAMUR CHARLEROI LA LOUVIèRE HUY LIèGE VERVIERS EUPEN COUVIN ARLON

11 Onze waarden: teamgeest a a Delen van onze kennis, ideeën en ervaringen met onze collega s; Bevorderen van de samenwerking tussen teams, diensten en afdelingen en ons inzetten voor de organisatie; a Stimuleren van de medewerkers om deel te nemen aan werkgroepen en om eventuele kloven tussen afdelingen te overbruggen; De anderen steunen, interesse tonen voor hun noden en hun helpen moeilijkheden te overwinnen; Vermijden en oplossen van conflicten tussen collega s; a Onderhouden van constructieve contacten met onze gebruikers om zo de informatie-uitwisseling veilig te stellen.

12 Onze waarden: respect a Aannemen van een open houding en blijk geven van een open geest ten opzichte van de anderen, hun ideeën en opinies; Rekening houden met de gevoeligheden van iedere medewerker, ongeacht zijn rol en positie binnen de organisatie; Betrekken van iedere medewerker bij de beslissingen die hem aanbelangen; Eerlijk en correct behandelen van de anderen; Correct toepassen van de binnen de organisatie geldende regels en procedures; a Behandelen van de informatie met de nodige discretie.

13 Onze waarden: engagement a Op ons nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor de verwezenlijking van de vastgelegde doelstellingen; Leveren van inspanningen met het oog op de voldoening die goed geleverd werk biedt en op de mogelijkheden tot verbetering; Investeren in de nodige tijd en energie om kwalitatief hoogstaand werk te garanderen; Vinden van de juiste middelen en elk initiatief nemen dat kan bijdragen tot het behalen van de resultaten; Ons aanpassen aan veranderingen, ons soepel opstellen ten opzichte van veranderende omstandigheden en situaties; a Ons voortdurend verrijken met nieuwe ideeën, competenties en kennis.

14 Ons personeelsplan 2010 (Personeelstotaal = 663) Verdeling per niveau Mandatarissen 4 Arbeiders 31 Niveau D 71 Niveau A 59 Niveau B 56 Niveau C 442 Verdeling per statuut Verdeling volgens standplaats Mandatarissen 4 Arbeiders 31 Contractuelen 174 Hoofdbestuur en versterkingsploeg 169 Uitbetalingsbureaus 494 Statutairen 454

15 Onze klanten (Klantentotaal = ) Verdeling per leeftijdscategorie < 21 (= 4.246) 3,25% > 55 (= ) 29,84% (= ) 9,61% (= ) 8,42% (= ) 8,29% (= ) 13,46% (= ) 10,88% (= ) 8,18% (= ) 8,07% Verdeling per beroep Verdeling per gezinssituatie Gehandicapte (=181) 0,14% Mijnwerker (=27) 0,02% Havenarbeider (=13) 0,01% Bediende (=70.564) 53,97% Arbeider (=59.969) 45,86% Gezinshoofd (=22.348) 17,09% Andere (=132) 0,10% Bruggepensioneerd niet gezinshoofd (=13.696) 10,47% Bruggepensioneerd gezinshoofd (=3.474) 2,66% Samenwonende (=62.959) 48,15% Alleenstaande (=28.144) 21,52%

16 8 Veranderingsmanagement 1Optimaliseren van de werkprestaties Onze instelling zit in een periode van grote veranderingen. Er is een verandering van structuur, van organisatie, van mentaliteit maar er zijn ook enorm veel technische veranderingen. Deze grote technische veranderingen concretiseren zich in 2011 in geïnformatiseerde werkmethoden. We bereiden onze medewerkers voor op deze ambitieuze maar noodzakelijke projecten om ze tot een goed einde te brengen. In 2010 volgden de regionale coördinatoren en verantwoordelijken van de uitbetalingsbureaus een opleiding over veranderingsmanagement. Tijdens deze opleidingssessies leerden ze om cultuurverandering op managementvlak gemakkelijker ingang te laten vinden. Als de medewerkers voorbereid zijn op de komende veranderingen dan nemen hun motivatie en verantwoordelijkheidszin toe. De deelnemers aan deze opleidingen reageerden positief. De lessen werden onmiddellijk in de praktijk omgezet met de eerste positieve resultaten als gevolg.

17 interview 9 Wat vond je van de opleiding veranderingsmanagement? Eric Henau

18 interview 10 We waren al vertrouwd geraakt met de term veranderingsmanagement dankzij onze regionale coördinatoren. We wisten dus al ongeveer wat veranderingsmanagement betekende toen we de uitnodiging kregen voor een cursus veranderingsmanagement voor de verantwoordelijken van de uitbetalingsbureaus. De lessen waren een combinatie van spel, samenwerking en praktijk. Tijdens de cursus kregen we van elkaar heel wat praktische tips rond het motiveren van ons eigen personeel. We waren het er roerend over eens dat we ons eigen uitbetalingsbureau best aangenaam kunnen maken zonder dat het daarom een café chantant hoeft te worden. De jongere chefs hebben iets opgestoken van de ervaren rotten en de oudere chefs waren nooit te oud om iets bij te leren van de jonge snaken. Eric Henau Verantwoordelijke uitbetalingsbureau Zottegem

19 Uitbetalingsbureau Gent 11

20 12 Competentiebeheer De competenties van onze medewerkers zijn bepalend voor de individuele prestaties maar dragen ook en vooral bij tot de verwezenlijking van de opdracht en de visie van onze instelling. Daarom verbinden we ons ertoe om een competentiebeheer uit te werken. Onze medewerkers

21 interview 13 Hoe werkten jullie het competentiebeheer in 2010 uit? Dimphna Baligant

22 interview 14 Sinds 2010 baseren we al onze aanwervingsprocedures en selecties op het generieke competentieprofiel. In 2011 zal ook het technische competentieprofiel in deze procedures geïntegreerd worden. We herwerkten alle functiebeschrijvingen van onze medewerkers in de uitbetalingsbureaus om zo de eerste generieke en technische competentieprofielen aan te maken. We hopen deze competenties eind 2011 in de praktijk te brengen en ze te integreren in de ontwikkelcirkels. Om het competentiebeheer tot een goed einde te brengen hebben 8 medewerkers reeds een gevorderde opleiding over dit onderwerp gevolgd. Dimphna Baligant Attaché HRM

23 Ontwikkelcirkels 15 De ontwikkelcirkels zijn gebaseerd op communicatie en ze bestaan uit een aantal gesprekken tussen de medewerker of het team en de functionele chef. De gesprekken en de afspraken die ze daarin maken, helpen de medewerker, het team en de functionele chef om hun prestaties te verbeteren, hun competenties te ontwikkelen en hun doelstellingen en die van de federale overheid te bereiken. Eind oktober 2010 eindigde de tweede cyclus van de ontwikkelcirkels. Met uitzondering van afwezigheden door langdurige ziekte, loopbaanonderbreking of andere redenen, heeft 93% van de personeelsleden zijn tweede ontwikkelcirkel beëindigd aan de hand van een evaluatiegesprek. Dit is een forse stijging vergeleken met de eerste cyclus waar slechts 77% zijn ontwikkelcirkel afsloot met een evaluatiegesprek. De opleidingsdienst organiseerde ook dit jaar een opleiding tot evaluator voor nieuwe functionele chefs. Ook de nieuwe medewerkers volgden een opleiding waar zij kennismaakten met de filosofie en werking van de ontwikkelcirkels.

24 16 Ontwikkelcirkels Globale situatie Evaluatie 93% Functionering 65% Planning 87% Functie 98%

25 interview 17 Hoe worden de ontwikkelcirkels ervaren in het uitbetalingsbureau van Mol? Hubert Stevens

26 interview 18 Onze medewerkers waren eerst nogal sceptisch tegenover de ontwikkelcirkels. Sommige medewerkers hadden de indruk dat ze een verbintenis moesten aangaan waarop zij zouden worden afgerekend. De inspraak van de medewerkers is echter belangrijk. Eerst werd het doel geformuleerd waarna er naar hun voorstellen werd geluisterd. We hebben samen de doelstellingen en hun meetpunten vastgelegd. Bijstellen van de doelstellingen bleef voor beide partijen mogelijk. Ik was verbaasd over de gelijkenis tussen mijn vooropgestelde evaluatie en de zelfevaluatie die de medewerkers naar het evaluatiegesprek moesten meebrengen. De medewerkers ondervonden ook dat zij in deze vertrouwelijke omgeving hun mening mogen uiten en eigen ontwikkelingsvoorstellen mogen doen. Deze gesprekken waren vóór de ontwikkelcirkels niet altijd evident. De inspanningen van iedereen hebben er uiteindelijk toe geleid, dat de doelstellingen voor ons kantoor werden behaald. Hubert Stevens Verantwoordelijke uitbetalingsbureau Mol

27 Uitbetalingsbureau Tongeren 19

28 20 Opleidingen De filosofie achter de opleidingsactiviteiten is een opleidingsvriendelijk klimaat te creëren dat een toegevoegde waarde geeft aan de doelstellingen van onze instelling. In 2010 voegde de opleidingsdienst zich bij de strategische cel van de afdeling HRM om de samenwerking te versterken en een competentie- en kennisbeheer mogelijk te maken. We kunnen rekenen op de steun van de medewerkers van de uitbetalingsbureaus en van het hoofdbestuur om deze opleidingen te geven. Door de grote werken op het hoofdbestuur werden verschillende opleidingslokalen blootgesteld aan geluidshinder. De meeste opleidingen die gepland waren in oktober en november 2010 moesten verplaatst worden naar het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) of de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen). We wensen deze twee instellingen te bedanken voor hun bereidheid onderdak te bieden aan verschillende opleidingen van de HVW zodat deze in goede omstandigheden konden verlopen.

29 interview 21 U volgde de opleiding InsoverWeb, wat vond u hiervan? Cindy Czajka

30 interview 22 Toen ik InsoverWeb pas begon te gebruiken, waren bepaalde dingen nieuw voor mij. Daarom heb ik een opleiding InsoverWeb gevolgd. Na de opleiding had ik geen moeite meer met het nieuwe programma. De opleiding heeft dus vruchten afgeworpen en ik heb op mijn beurt mijn collega s van Namen een graantje laten meepikken. Zo heeft iedereen er voordeel bij gehad. Laten we dus vooral doorgaan met het uitdragen en het vergaren van deze kennis. Cindy Czajka Medewerkster uitbetalingsbureau Namen

31 Nieuw uitbetalingsbureau Oostende 23

32 24 Procedurebeschrijvingen Een procedurebeschrijving is het in kaart brengen van de uitgevoerde processen van de HVW, afdeling per afdeling en dienst per dienst. De procedurebeschrijvingen beschrijven de werkprocedures in de vorm van een flowchart. In 2010 werden de processen beschreven van verscheidene diensten van de afdeling FIN en van de dienst strategische cel van de afdeling HRM. Eens afgerond werden de werkprocedures op het intranet gepubliceerd. Telkens er een nieuwe reeks procedurebeschrijvingen op het intranet verschijnt, wordt dit aangekondigd via de interne blog.

33 interview 25 Wat is het doel en nut van procedurebeschrijvingen? Willy Taminau

34 interview 26 We gebruiken procedurebeschrijvingen om kennis over te dragen in het kader van kennisbeheer. Nieuwe personeelsleden leren zo hun taken beter en vlugger aan. Ook voor de rest van de personeelsleden zijn procedurebeschrijvingen nuttig. Zo krijgen ze een beter zicht op hun taken en kunnen ze hun werkmethoden en werkprestaties verbeteren. De procedurebeschrijvingen zijn bovendien een hulpmiddel voor de dienst Interne Audit als ondersteuning voor het uitvoeren van risicoanalyses. Willy Taminau Projectverantwoordelijke procedurebeschrijvingen

35 Arno HR 27 Het beheer van de loopbanen verloopt in de toekomst via de toepassing Arno HR. De voorbereidingen voor de ingebruikname van deze toepassing zijn gestart in het najaar van De overdracht van de bestaande loopbaangegevens is reeds uitgevoerd. De volgende fase bestaat uit de verificatie en het testen van de functionaliteiten. Geert Van Hove Human resources manager

36 28 TevredenheidsenquEte bij ons personeel 2Welzijn op het werk In 2010 peilden we voor de derde keer naar de tevredenheid van onze medewerkers. De FOD P&O begeleidde de uitvoering en het opstellen van de enquête. Met 65% ingevulde enquêtes was de responsgraad zeer goed!

37 80% Responsgraad 29 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,9 Algemene tevredenheid 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,

38 30 Tevredenheid 5,9 Jobinhoud 7,1 Arbeidsomstandigheden 5,4 Doorgroeimogelijkheden 5,6 Organisatiecultuur 5,8 Relatie directie leidinggevende 6,5 Communicatie 5 Dienstniveau 5,2 Groepsvorming 6,7 Participatieve aanpak 6,2 Strategisch management 5,8 Vorming 6,4 Druk 5,2 Challenge 7,5 Autonomie 7,1 Competenties 6,7 Sociale ondersteuning 5 Beloning 4,7 Ondersteuning voor het werk 6,1 Materiële ondersteuning 5,5 Loopbaan 4,1 Ontwikkelcirkels 6,2 Samenwerking 5,4 Diversiteit 5,8 Erkenning 6,5 Waarden 5,7 Ondersteuning van het individu 6,6 Organisatieniveau 4,8

39 interview 31 Welke resultaten kunnen jullie uit de tevredenheidsenquête afleiden? Katrijn Gemels

40 interview 32 Uit de resultaten van de enquête blijkt dat het actieplan na de tevredenheidsenquête van 2008 zijn vruchten heeft afgeworpen. Een aantal zwakke punten zijn weggewerkt en een aantal scores zijn gestegen. Vooral de domeinen jobinhoud, arbeidsomstandigheden en relatie met de directe leidinggevende scoren in deze enquête beter. Ook de algemene tevredenheid van het personeel is wederom gestegen. Niettemin is er nog steeds ruimte voor verbetering, en dit in het bijzonder op het vlak van communicatie. We blijven er dan ook naar streven om de communicatie binnen de HVW in de toekomst verder uit te bouwen en te ontwikkelen. Katrijn Gemels HRM-deskundige

41 Onze medewerkers 33

42 34 Arbeidsreglement Sedert maart 2008 werken we aan een nieuw arbeidsreglement. Dit nieuwe arbeidsreglement werd samen met de vakbonden, via het basisoverlegcomité, herwerkt en besproken. In 2010 beëindigde het overleg. We hebben besloten niet langer te werken met een vast uurrooster in de uitbetalingsbureaus maar wel met een nieuw variabel uurrooster. In 2011 treedt het nieuwe arbeidsreglement in voege. Onze medewerkers

43 interview 35 Waarop is het nieuwe arbeidsreglement gebaseerd? Renaud Couplet

44 interview 36 Met het nieuwe arbeidsreglement willen we het vertrouwen in onze medewerkers benadrukken en gaan we voor een positieve aanpak. Het variabel uurrooster is nieuw voor de 450 personeelsleden van onze uitbetalingsbureaus, namelijk 80% van ons personeel. Dankzij het variabel uurrooster kunnen onze medewerkers hun werk beter doen aansluiten op hun privéleven. Met het nieuwe arbeidsreglement willen we het personeel positief stimuleren. Zo passen we een bonussysteem toe, waarbij men extra prestaties krijgt, voor de effectief geleverde prestaties. Renaud Couplet Human resources manager

45 Oog voor diversiteit interview 37 De federale overheid zorgt voor het respecteren van de gelijke kansen en het aanmoedigen van diversiteit, zowel in het human resourcesbeleid als in de relatie met de burgers. Door de ondertekening van het handvest van diversiteit, verbindt ook de HVW er zich toe om concrete acties te voeren en iedere vorm van discriminatie uit te sluiten. Wat werd er in 2010 rond diversiteit gedaan bij de HVW? In 2010 voerden we een algemene enquête uit naar de aanwezige personen met een handicap binnen de HVW. Na de enquête nodigden we elke medewerker met een handicap uit voor een persoonlijk gesprek. Voor wie liever schriftelijk hun mening gaf was er een gestandaardiseerde vragenlijst ter beschikking. Christian Van Hoof Secretaris sociale dienst

46 38 Xtremis: tijdsregistratie met de vingerafdruk Xtremis is het gloednieuwe tijdsregistratiesysteem op basis van de vingerafdruk. Het project Xtremis rolde al gedeeltelijk uit in De vingerafdruklezers zijn geïnstalleerd in de uitbetalingsbureaus, de parameters van het systeem zijn geïnitialiseerd en de informatie over de werking van het nieuwe systeem is verspreid. Xtremis zal het administratieve werk rond aan- en afwezigheidsbeheer doen afnemen. Veel formulieren gaan immers verdwijnen. Onze medewerkers

47 interview 39 Welke voordelen biedt Xtremis aan het personeel? Nathalie Vanelverdinghe

48 interview 40 Dankzij Xtremis gebeuren verlofaanvragen via een webapplicatie aan de hand van een persoonlijke kalender. Een aantal vergoedingen kunnen aangevraagd worden via de functietoetsen aan de vingerafdruklezers. De personeelsleden kunnen via de webapplicatie hun saldi van verloven, inhaalrusten, afwezigheden wegens ziekte, enz. raadplegen en opvolgen. Ook voor de leidinggevenden heeft Xtremis voordelen. Zo kunnen ze onder andere de bezetting van hun afdeling en diensten raadplegen in het kader van de goedkeuring van de verloven. Nathalie Vanelverdinghe Administratief deskundige

49 Wachtzaal uitbetalingsbureau Oostende 41

50 42 Exitgesprekken In mei 2010 lanceerden we het exitgesprek. Dit gesprek is bedoeld voor elke medewerker die de instelling vrijwillig verlaat. Een exitgesprek is niet verplicht, hierdoor namen niet alle medewerkers hieraan deel. Aan de hand van een vragenlijst onderzochten we de redenen van hun vertrek. Zo kregen we informatie over de positieve en negatieve aspecten van hun loopbaan en functie bij de HVW. We gaan het belang na van het management, de organisatiecultuur, de loopbaanperspectieven en de samenwerking binnen onze instelling. Wachtzaal uitbetalingsbureau Luik

51 interview 43 Kunnen jullie al enkele conclusies trekken uit de exitgesprekken? Samira Bennasser Amandine Desclin

52 interview 44 Uit de gesprekken besluiten we dat de werksfeer en de samenwerking binnen de eigen dienst een goede score krijgt. Daarentegen scoren de uitwisseling van informatie binnen de dienst en de samenwerking en communicatie tussen de verschillende diensten een stuk minder. De medewerkers merkten een positieve evolutie binnen onze instelling maar in zijn geheel scoort de HVW slechts middelmatig. Qua doorgroeimogelijkheden binnen de HVW is men wel tevreden. Samira Bennasser en Amandine Desclin Selectiedeskundigen

53 3 Informatiseren van de werkloosheidsprocedures 45 Chris Bossu Afdelingshoofd ICT

54 46 E-future Jaarlijks verwerkt de HVW ongeveer nieuwe inschrijvingen voor uitkeringsaanvragen en ongeveer wijzigingen in dossiers. Tot op heden werden deze aanvragen manueel beheerd door de dienst toelaatbaarheid van de uitbetalingsbureaus aan de hand van papieren mapjes en klassementen. De nieuwe toepassing e-future moet het beheer van deze uitkeringsaanvragen vereenvoudigen, het aantal fouten reduceren en de efficiëntie van onze medewerkers verhogen. E-future zal in een eerste fase (2011) de uitkeringsaanvragen informatiseren met als ultieme doel een paperless office te bekomen. In een latere fase (2012) zal overgaan worden tot de automatisering van de toelaatbaarheid, waarbij de basishandelingen voor het beheer van een uitkeringsaanvraag door het systeem zullen overgenomen worden. Zo zal de efficiëntie van onze medewerkers sterk toenemen. Er zijn reeds belangrijke stappen gezet in We kozen het platform, definieerden de functionaliteiten en ontwierpen het design van de userinterface. Bovendien zijn we begonnen met het programmeren. In de zomer van 2011 lanceren we de eerste versie in ons pilootkantoor Luik.

55 interview 47 Is e-future enkel een handig middel voor de uitbetalingsbureaus? Peter Dewulf

56 interview 48 Absoluut niet. Via informatisering kunnen we meten, en meten is weten. Deze informatisering van de toelaatbaarheid zal de visibiliteit op de werking van de toelaatbaarheid in de uitbetalingsbureaus sterk verhogen. Hierdoor kan het hoofdbestuur de processen beter analyseren, bijsturen en uniformiseren. Ook de mensen van ons contactcenter en overige diensten van het hoofdbestuur die momenteel geen inzicht hebben in de regionale uitkeringsaanvragen, zullen met e-future op elektronische wijze gedeeltelijke inzage kunnen krijgen in deze dossiers. Peter Dewulf Projectleider e-future

57 Onze medewerkers 49

58 50 Online werkloosheidsdossier raadplegen Wie aangesloten is bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen kan sedert 18 oktober 2010 zijn persoonlijk dossier online raadplegen. Via de toepassing Mijn HVW-dossier krijgt men een overzicht van de uitbetalingen, gedetailleerde informatie per uitbetaling en kan men online attesten opvragen. Men kan Mijn HVW-dossier raadplegen via het internet met een elektronische identiteitskaart en een elektronische identiteitskaartlezer. Met deze toepassing begeven we ons in het e-government project van de federale overheid. Voor 2011 zijn er nog nieuwe modules voorzien om Mijn HVW-dossier nog interessanter te maken voor de klanten. Onze medewerkers

59 interview 51 Welke verandering houdt de online consultatie van het werkloosheidsdossier in? Anja Verstuyft

60 interview 52 Dankzij Mijn HVW-dossier voelen de werklozen zich onafhankelijker. Dat is toch de algemene indruk die wij krijgen. Ze kunnen hun persoonlijke informatie immers op elk moment en op eenvoudige wijze raadplegen. De transparantie is dus toegenomen. En wij van het contactcenter kunnen op onze beurt meer tijd besteden aan andere dossiers en doelgerichter te werk gaan. Anja Verstuyft Medewerkster contactcenter

61 Nieuw uitbetalingsbureau Oostende 53

62 54 Elektronische C2, s Het document C2 bevat informatie over de door de RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) genomen beslissing in verband met een ingediend dossier. Deze wordt zowel op papier als via elektronische weg door de RVA naar de HVW gestuurd. Het project rond de informatisering van de C2 s, EC2 (elektronische C2 s), heeft tot doel de behandeling van de gegevens te vereenvoudigen en te versnellen en fouten te vermijden. De gegevens met betrekking tot de EC2 s worden geraadpleegd via de toepassing InsoverWeb. Momenteel bevindt de geïnformatiseerde behandeling van de C2 s zich in een testfase. Onze medewerkers

63 interview 55 Wat zijn de voordelen van de elektronische C2 s? Philippe Kinif

64 interview 56 Eerst en vooral zullen de papieren C2 s verdwijnen. Dit, in combinatie met het project e-future, maakt de vervanging van het papieren dossier door een elektronisch dossier mogelijk. De elektronische gegevens worden dagelijks opgeladen en zijn dus sneller ter beschikking van de gebruiker. Hierdoor verloopt de behandeling sneller. Het systeem zal de bij de HVW gekende gegevens vergelijken met de gegevens van de EC2. De gebruiker kiest dan welke gegevens in het HVWsysteem opgenomen moeten worden door de gewenste gegevens te valideren. Hierdoor moeten de gegevens niet langer manueel ingegeven worden. Dit draagt bovendien bij tot de kwaliteit van de betalingen. Philippe Kinif Regionaal coördinator

65 InsoverWeb 57 InsoverWeb is een toepassing die de consultatie en het beheer van de werkloosheidsdossiers mogelijk maakt via de computer. Dit project loopt al meerdere jaren en werd ook in 2010 verder gezet. InsoverWeb beschikt nu ook over encodage- en updatefunctionaliteiten. Onze medewerkers

66 58 E-pay Het doel van de toepassing E-pay is het moderniseren van de betalingsprogramma s. Deze nieuwe toepassing wordt gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en zal de meeste combinaties met andere uitkeringen correct berekenen. Er zijn meerdere systeemcontroles voorzien die de kwaliteit van de betaling waarborgen. E-pay wordt per module geprogrammeerd. De activeringsuitkeringen zullen eerst aan bod komen, daarna volgen de tijdelijke werkloosheid en de jeugden seniorvakantie. In fase 3 komt de volledige werkloosheid aan bod en als laatste zal de inkomensgarantieuitkering in het nieuwe betaalplatform geïntegreerd worden. Om dit te bereiken is in 2010 de eerste belangrijke stap gezet door het creëren van de module Jobdata. Deze module slaat de essentiële gegevens op van de arbeidscontracten van de sociaal verzekerenden zodat de daaropvolgende betaling van de sociale uitkeringen correct kan verlopen. Dit leidt tot minder verwerpingen of uitschakelingen van de betalingen door de RVA (Rijksdienst voor arbeidsvoorziening).

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie