profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015"

Transcriptie

1 profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015

2 F.J. van Elsdingen (Frank) Donkerstraat BH Amerongen geboren op 8 oktober 1963 te Amsterdam zelfstandig ondernemer sinds 1999 dga van Mobilat Advies B.V., opererend onder bedrijfsnaam Mpire ` of Insight Outside diverse niet declarabele projecten en bestuursfuncties bij Slow Food, een non-profit organisatie voor ecogastronomie en voor een meer duurzame voedselketen auteur van Verlangen naar zee over het regisseren van betrokkenheid voor effectieve organisatieverandering Waardenprofiel (Waardenmanagement, Spiral Dynamics, Management Drives) Profiel Frank van Elsdingen 2 / 9 Maart 2015

3 Mijn denkkader Bij kennisintensieve, administratieve bedrijven en processen moet kwaliteit gezocht worden in de ontwikkeling van medewerkers, zowel op managementniveau als op de werkvloer. Procedures, tools en methodieken kunnen daarin ondersteunend werken, maar hebben nooit een leidende rol. Belangrijk is: ontwikkeling (en erkenning) van professionaliteit, een heldere en gedeelde visie, duidelijke kaders waarbinnen gewerkt kan worden, met voldoende vrijheid voor de professional om zijn vak uit te oefenen. Die vrijheid is essentieel voor noodzakelijke aanpassingen, die door de professionals zelf bedacht en uitgevoerd worden, als antwoord op een veranderende vraag of omgeving. Zo groeit het systeem mee en zijn ingrijpende verbeteringen vaak niet nodig. Daarbij geeft een dergelijke benadering de medewerker meer voldoening, hetgeen de organisatie meer loyaliteit oplevert. Dit is mijns inziens de enige wijze waarop echte efficiëntie behaald kan worden, met een gelijkwaardige, of zelfs stijgende kwaliteit. Ik geloof niet in de maakbare wereld van managers die nauwelijks nog binding hebben met hun medewerkers of hun omgeving en die voornamelijk doelen nastreven met behulp van cijfers en methodes. Spreadsheet-management gaat samen met korte-termijn-denken en leidt, ondanks alle inspanningen, op z n best tot sub optimalisatie. Lean is prima, maar als het gehaald moet worden op een proces dat in de basis nog niet naar behoren werkt, is het water naar de zee dragen. Mijn aanpak Belangrijk voor een consultant is: doe wat je gevraagd wordt en liever nog iets meer. In mijn opdrachten heb ik dit altijd nagestreefd. Daarbij is het mij iedere opdracht steeds gelukt, om binnen een maand of twee voldoende vertrouwen opgebouwd te hebben met mijn opdrachtgever en de omgeving, om als het ware carte blanche te krijgen. Dat resulteert in een gelijkwaardige rol, waarbij ik samen met mijn opdrachtgever kan werken, spiegelen, denken, coachen, managen, of communiceren, afhankelijk van wat er binnen de context van het gestelde doel nodig is. Uiteraard blijft regel één van toepassing en moet de initiële opdracht naar voldoening ingevuld worden. Dit alles verklaart meteen mijn langdurige relaties met bedrijven en het opdrachtverloop op mijn CV. Aardig om te vermelden is, dat ik structureel lager dan mijn contract-uren uitkom; ik kom alleen als er voldoende werk ligt. Kennis en vaardigheden Vanuit de overtuiging dat een middel alléén niet werkt, heb ik mij nooit druk gemaakt over certificering, hoewel dit tegen de huidige trend ingaat. Wel heb ik mij bekwaamd in een zeer breed palet van vaardigheden en kennisgebieden. Niet op een inhoudelijk domein, wel op het gebied van (proces)ontwikkeling, organisatie, (bedrijfs)psychologie, veranderprocessen en andere zaken die meer op meta-niveau liggen. Daarnaast blijf ik nog regelmatig bezig met een paar oude vakgebieden, zoals Functioneel Beheer, Testen en Kwaliteitszorg. Met enige regelmaat keren die terug in mijn opdrachten om andere bezigheden af te wisselen, zoals begeleiding van verandering en communicatie rondom verandering, procesoptimalisatie en management-development. Onze connectie Waarschijnlijk past mijn profiel niet op de gemiddelde zoekopdracht naar consultant nummer zoveel. Een word-count op een vakgebied zal teleurstellende resultaten opleveren. Indien u echter op zoek bent naar iemand met een eigenzinnig geluid, met regelmatig tegengas, iemand die spiegelt, uitdaagt en soms zelfs provoceert, en die samen met u zoekt naar duurzame oplossingen, dan bent u aan het juiste adres. Als u op zoek bent naar iemand die net zo denkt en doet als uzelf, bedenk dan dat een van twee waarschijnlijk overbodig zal zijn. Profiel Frank van Elsdingen 3 / 9 Maart 2015

4 De in dit document vermelde werkzaamheden vormen een overzicht van de langer lopende opdrachten van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn er nog vele kortdurende opdrachten vervuld i.h.k.v. kort advies, coaching, training, motivatie, klankborden, invulling van management-, strategie, en themadagen, creatieve en innovatieve sessies en andere interessante zaken die dit document nóg veel (onaanvaardbaar) langer zouden maken. Voor het overzicht zijn deze dus weggelaten; ze zijn echter niet minder interessant. uitgevoerde werkzaamheden periode : januari 2015 heden bedrijf : Slow Food Nederland functie : bestuurslid bestuursfunctie Slow Food Nederland portefeuille organisatieontwikkeling opstellen van Strategisch plan, Beleidsplan en aanvullende jaarplannen afstemming met de diverse bestuurscommissies en convivia (chapters) bepalen inrichting en taakstelling van een nieuwe backoffice doorvoeren veranderingen ihkv professionalisering (cultureel en procedureel) periode : november 2013 heden bedrijf : Slow Food Chefs Alliantie functie : projectleider / voorzitter project binnen Slow Food voor een Alliantie met chefs en producenten onderhandelingen met Slow Food International en Slow Food Nederland om de kaders en het mandaat helder te krijgen, Slow Food Nederland is een autonoom opererend orgaan onder Slow Food International, terwijl de Chefs Alliantie een internationaal fenomeen is procedure en criteria opgesteld m.b.t. toetreding chefs afstemming met de commissie verantwoordelijk voor producten en producenten (Ark van de Smaak) als voorzitter van de commissie verantwoordelijk voor aanname chefs, projecten, PR/ pers, sponsoring, etc. organiseren van diverse PR-events periode : september 2013 september 2014 bedrijf : APG / Lifetime Solution Centre functie : projectleider adviesrapport opgesteld voor RvB en directieteam mbt efficiënte inrichting van de beheerfuncties over alle ketens, waarbij een herindeling is gemaakt van alle activiteiten in het change- en releasemanagement-proces en waarbij nieuwe functies zijn gecreëerd op decentraal niveau (in de ketens) en centraal niveau (APG/ IT) advies is overgenomen en vervolgens aangesteld als projectleider om advies te realiseren verantwoordelijk voor inrichting van centrale beheerfuncties: Applicatiebeheer, (deels) Technisch Beheer, en beheer van generieke componenten voor de inrichting van de decentrale beheerfuncties als coördinator verantwoordelijk om de samenwerking en uiteindelijk beoogde integratie van functies en processen te waarborgen periode : december 2012 september 2013 bedrijf : APG / Lifetime Solution Centre functie : interim manager mede verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuw Solution Centre voor het Lifetime-platform, in gebruik bij drie bedrijfsonderdelen van APG direct aansturen van klein team met professionals, procesmatige aansturing (matrix) van alle testmanagers, testcoördinatoren en functioneel beheerders beschrijven van processen op gebied van testen, beheer en kwaliteitszorg selecteren van tools, beschrijven van procedures, vervaardigen van templates en instructiemateriaal opzetten van een trainingen en het geven van training aan diverse groepen medewerkers inwerken, trainen en begeleiden van een interne verantwoordelijke testmanager Profiel Frank van Elsdingen 4 / 9 Maart 2015

5 periode : mei 2011 december 2012 bedrijf : APG functie : interim manager afdeling waar multi-dimensionaal functioneel beheer wordt uitgevoerd voor meerdere klanten, meerdere platforms, diverse organisatieonderdelen en legio applicaties professionele weerbaarheid verhogen (duidelijk optreden, consequenties in kaart brengen, alternatieven aanreiken, discussie aangaan en keuzes (laten) maken) coachen van diverse managers en medewerkers souffleren op gebied van verdere procesverbetering (door medewerkers zelf laten doorvoeren) advies klant en escalatiemanagement i.g.v. escalaties en bij essentiële trajecten het geven van serie lezingen en workshop i.h.k.v. grootschalige reorganisatie, waarbij aandacht voor culturele aspecten en de impact op de medewerker zelf periode : juli 2009 april 2011 bedrijf : Cordares Pensioendiensten functie : interim- / projectmanager initiële opdracht: opzetten nieuwe afdeling voor informatiebeheer en inrichting, opstellen vacatures en aantrekken medewerkers, plus interim management en overdracht mediator voor hervinden en verbeteren relatie met leverancier inventarisatie verbeterpunten bij processen en samenwerking business stafdiensten leverancier opzet en leiding geven aan verbeterprogramma, waarbij processen, middelen, samenwerking, leiderschap én cultuur (gedrag) integraal zijn aangepakt in een Slow Change werkvorm coachen van enkele middelmanagers programma opgezet voor (her)professionaliseren van de medewerkers periode : juli 2008 mei 2009 bedrijf : ING Retail functie : projectleider businessteam intermediair tussen diverse bedrijfsonderdelen en het project voorzitter business contact team voorbereiden implementatie vertegenwoordigende rol voor de businessunit m.b.t. requirements, criteria opleiding en begeleiding van functioneel beheergroep i.h.k.v. nieuwe applicatie, nieuwe processen, nieuwe klantgroepen verantwoordelijk voor gebruikersacceptatieproces periode : juni 2008 juli 2008 bedrijf : e-concern functie : adviseur / workshopleider advies aan manager m.b.t. inrichting proces n.a.v. steeds zelfstandiger wordende klant blauwdruk ontwikkeld voor nieuwe opzet (afdelingoverstijgend) opmaken en verzorgen van workshop met medewerkers afdeling periode : juni 2008 september 2008 bedrijf : Cordares Pensioendiensten functie : adviseur communicatie adviseren communicatie- en programmateam opzetten cultuur-interventie programma (sleutelwoorden: samenwerking en effectiviteit) communicatieplan opstellen coachen en adviseren programmamanager verzorgen van trainingen en workshops Profiel Frank van Elsdingen 5 / 9 Maart 2015

6 periode : oktober 2007 mei 2008 bedrijf : Pensioenfonds Horeca & Catering functie : interim manager managen van afdeling Functioneel Beheer en Kennis- & Kwaliteitsmanagement reorganiseren afdeling en op hoger niveau tillen doorvoeren procesverbetering herstructureren administratiepakketten (o.a. Innovact Pensioenadministratie IV-PA) opzetten en verbeteren communicatie met klanten uitbreiden team, functieprofielen, POP/ PPC team zelfsturend maken periode : augustus 2007 bedrijf : Christophorus (zorginstelling) functie : adviseur / mediator voorbespreken knelpunten managementteam i.h.k.v. probleem efficiëntie versus zorg opstellen agenda MT dagen dagvoorzitter MT dagen advies en begeleiding directie periode : augustus 2005 oktober 2007 bedrijf : pensioenfonds Horeca & Catering functie : manager aansturing informatiemanagement en beheergroep bewaken van kwaliteit projecten en beheer coördineren van implementaties tbv de organisatie contacten met (interne) leveranciers aangaande afstemming en samenwerking adviesrol en klankbord adjunct-directeur oplossen diverse problemen ontstaan door miscommunicatie en ontbrekende processen advies en redactioneel werk aangaande strategische beleidsplanning periode : mei 2006 maart 2007 bedrijf : Cordares Pensioendiensten functie : adviseur Gevraagd werd om een stafafdeling, die ik heb mogen helpen op/inrichten, te begeleiden met een volgende stap op weg naar professionalisering. advies aan afdelingsmanager én aan manager primaire proces (interne klant) inventarisatie en analyse verbetergebieden m.b.t. beheerwerkzaamheden introduceren van kwaliteitscontrole en evaluatiecyclus middels proeftuin verbeteringen door medewerkers zelf laten realiseren begeleiding sleutelpersonen (achtergrondkennis, inzicht, etc) draagvlak creëren d.m.v. discussie, training, resultaten implementeren nieuwe werkwijze in organisatie periode : februari 2004 augustus 2005 bedrijf : Pensioenfonds Horeca & Catering functie : adviseur / projectleider advies aan projectmanager m.b.t. opzet QA- en Testproces input leveren voor contractonderhandelingen bepalen afspraken met leveranciers m.b.t. samenwerking en procedures procedures en normen voor: versiebeheer, releasemanagement, foutherstel en changemanagement opleiden/ coachen testcoördinator en begeleiden testteam; rol: testmanager inrichten functioneel beheer organisatie en opleiden medewerkers implementeren nieuwe werkwijze in organisatie begeleiden testmanager en testteam Profiel Frank van Elsdingen 6 / 9 Maart 2015

7 periode : april 2003 februari 2004 bedrijf : ASW functie : interim manager / adviseur opzetten en inrichten van een nieuwe afdeling voor informatiemanagement en functioneel beheer begeleiden, coachen en training on the job voor manager en medewerkers beschrijven van proces en procedures voor de afdeling beschrijven, selecteren, implementeren van ondersteunende hulpmiddelen en registratie uitwerken van normen en criteria, gedeeltelijk vastgelegd in score-cards en servicelevel agreements bewustmaking van de organisatie m.b.t. de werkzaamheden nieuwe afdeling (verwachtingsmanagement) verzorgen van presentaties, trainingen en workshops om de aanpak in de organisatie te implementeren beoordelen, functioneringsgesprekken, competentieprofielen, opleidingsplannen, etc. inwerken van nieuwe (vaste) manager Functioneel Beheer en begeleiden proceseigenaar periode : juli 2003 december 2003 bedrijf : Falck security functie : adviseur / projectleider verantwoordelijk voor het acceptatieproces bij pakketimplementatie betrekken van de medewerkers bij een (voor hun nieuw) financieel pakket afbouwen van weerstand bij de daaraan gepaard gaande reorganisatie (centralisatie financiële services) inventariseren en concretiseren van acceptatiecriteria begeleiden van project, management en medewerkers m.b.t. project en proces opzetten van kwaliteitscontroles periode : februari 2002 maart 2003 bedrijf : ASW functie : adviseur / coach adviseren van projectmanager en proceseigenaar (klant) begeleiden, coachen en training on the job voor testmanager en aankomend functioneel beheerders opzetten, inrichten en begeleiden van testproces voor omvangrijk pakket-implementatieproject Lifetime beschrijven van voorlopige procedures voor functioneel beheer tijdens project inrichten van opzet testware en testadministratie met het oog op herbruikbaarheidverantwoordelijk voor implementatiec.q. invoeringstraject bewustmaking van back-office v.w.b. werken met acceptatiecriteria en risico-analyse verzorgen van presentaties en communicatie i.v.m. de stroomversnelling van veel professioneler werken keuze, implementatie en inrichting van ondersteunende hulpmiddelen periode : juni 2000 november 2001 bedrijf : Delta Lloyd functie : adviseur c.q. projectleider adviseren van projectmanager op het gebied van kwaliteitszorg (QA), testproces, en communicatie overnemen en optimaliseren van de werkzaamheden m.b.t. systeem- en acceptatietestproces uitvoeren van kwaliteitscontroles, regelen van audits, reviews, inspecties, etc. als projectleider verantwoordelijk voor de teams testen, kwaliteitszorg en communicatie opstellen van communicatieplan voor het implementatieprogramma en afstemmen met diverse afnemers van het eindproduct verzorgen van interne projectcommunicatie met als doel het verbeteren van samenwerking en projectcultuur contact onderhouden met klantenorganisatie mbt verwachtingsmanagement en acceptatie aanpassen van projectaanpak, afstemmen op mogelijkheden en op Prince2 methodiek verzorgen van enkele incentive dagen met een passend thema Profiel Frank van Elsdingen 7 / 9 Maart 2015

8 periode : februari 2000 bedrijf : Staedion (woningbouwvereniging) functie : adviseur en workshopleider adviseren van directeur verantwoordelijk voor intern beleid m.b.t. creëren van identiteit binnen de nieuwe organisatie die vanuit drie verschillende fusiepartners is opgebouwd opzetten en leiden van workshops voor teams van medewerkers die na de fusie in nieuwe afdeling met nieuwe collega s en soms ook nieuwe taken zullen gaan werken verzorgen van gepaste feedback naar management over inzet en initiatief van de groep periode : januari 1999 januari 2000 bedrijf : Kadaster functie : coach / adviseur coachen van de manager van de businessunit verantwoordelijk voor beheer coachen en begeleiden van de manager verantwoordelijk voor coördinatie en integratie begeleiding en kwaliteitscontrole van de staf belast met kwaliteit, procesbeschrijving, procedures, hulpmiddelen, implementatie, opleiding en communicatie opzetten en uitwerken van beleidsstukken m.b.t. de bovenstaande afdeling en haar raakvlakken in de organisatie ondersteunen en adviseren bij de implementatie van het nieuwe afdelingsbeleid opwaarderen van het imago van de afdeling door gerichte communicatie naar de organisatie maatwerk workshops opzetten en geven voor managementteam, waarbij eveneens de nodige aandacht is besteed aan borging van het bereikte resultaat in de dagelijkse werkzaamheden opzet van ervarings- en opleidingsprofielen voor een aantal functies, te gebruiken voor vacatures, functioneren, beoordelingen en loopbaangesprekken vertalen van beleidszaken naar de werkvloer door info-sessies en workshops mbv creatieve technieken periode : december 1997 januari 1999 bedrijf : Kadaster functie : interim manager / adviseur adviseren van management en directie m.b.t. beleid en organisatie tijdens reorganisatie vervanger / invaller voor de betreffende manager / opdrachtgever intermediaire rol tussen nieuwe organisatie-eenheid en opdrachtgevers c.q. klanten cultuurverandering bewerkstelligen en samenwerking stimuleren (diverse bloedgroepen ) organisator van, en trekker/spreker tijdens diverse informatie dagen om de medewerkers te informeren over op handen zijnde reorganisatie en om betrokkenheid te stimuleren advies en invulling geven bij de inrichting van informatie management bij de gebruikersorganisatie. verantwoordelijk voor procesinrichting en -verbetering van de beheerprocessen, met aandacht voor integratie met de IT-organisatie besturen van een kleine afdeling, verantwoordelijk voor kwaliteit, procesbeschrijving, procedures, hulpmiddelen, implementatie, opleiding en communicatie projectleider of -adviseur voor verschillende projecten op het gebied van overkoepelende organisatie-gerichte projecten, zoals bijvoorbeeld I-, P-, W-procesinrichting, continuïteitsplanning, Software Proces Improvement, communicatieplan, loopbaanontwikkeling en begeleiding en millennium adviseur voor reorganisatie van de gehele ICT bedrijfsfunctie, waaronder advies over inrichtingsvraagstukken, strategisch beleid, doelstellingen, formatie, aanpak van het veranderingsproces en het betrekken van medewerkers onderzoek verricht naar de mogelijke toepassing van het Nederlandse Kwaliteitsmodel (INK) (mede) invulling en uitvoering geven aan een belangrijk deel van het bedrijfsplan een organisatorische basis leggen voor een testsupportcentre, met daarbij een groeiscenario voor de middellange termijn en het inrichten van een testproces dat aansluit op de beheerprocessen periode : Diverse functies verricht bij banken, verzekeringen, telecom, consultancybureaus, chemie, overheid, handel en logistiek op gebied van ICT projecten, oplossen inrichtingsvraagstukken en verbeterprojecten. Profiel Frank van Elsdingen 8 / 9 Maart 2015

9 ontwikkeld en gedoceerd waardensystemen in de organisatie teamwork en vertouwen timemanagement en klantgerichtheid verandermanagement professionalisering in je functie diverse workshops op gebied van beheer en informatiemanagement diverse workshops teamvorming o.a. kooksurvival co-trainer werken met het INK management model co-trainer INK management game Persoonlijke vaardigheden; Basis Persoonlijke vaardigheden: Vervolg presentaties als gastspreker Verlangen naar zee (over organisatieverandering) Slow ChangeMgt: een betere manier van veranderen Slow Food en de koppeling met het bedrijfsleven van Wens naar Resultaat de Paradox van de professionele testorganisatie Veranderen is feest Verandermanagement Inleiding tot verandermanagement Slow Change Management Testmotivatie teamtrainingen vanuit een basis, vorm en thema naar behoefte klant Klantgerichtheid Teamvorming Onderhandelingsvaardigheden Commerciële bewustwording Verandermanagement Creatieve Technieken Testfilosofie diverse maatwerk workshops op het gebied van veranderingsbereidheid, cultuur, organisatieen procesverandering, vaardigheden publicaties Verlangen naar Zee uitg. Academic Service, isbn september 2011 de kleine gids voor de professional september slimme vragen voor de veranderaar mei 2009 mede-auteur Kracht zonder Macht uitg. Quist, isbn februari 2008 blogs op: SlowChangeMgt, ManagementSite, Mindz.com usability; being able to use, TN Nieuws 2003 "the Process Approach: managing chaos?", the Guide to IT Service Management 2002 procesgericht werken: controle of chaos, IT beheer jaarboek 2001 botsende bloedgroepen, Next september 2000, interview als de veranderaar de paradox van de professionele testorganisatie, TestNetNieuws april 2000 en Sigma augustus 2000 opleiding gevolgd (laatse jaren) Information Engineering Facility Functioneel Beheer Informatiesystemen, inleiding in het ontwerpen Bestuurlijke Informatieverzorging Disaster Recovery Methodology Testontwerp en Testmanagement (div) Managen van Veranderingsprocessen Beleid, Strategie en IT Fagan inspectietechniek BiSL framework Final Cut Studio Videotechniek professional Leerproject InterventieKunde Leiding geven aan professionals De uitdaging van de organisatieveranderaar Leiderschap bij verandering Verandermanagement EFQM Zelfevaluatie Dynamische oordeelsvorming Auditing met het INK managementmodel Provocatief coachen Waardenmanagement (div) divers verzorgen van diverse thema-feesten, informatiedagen en congressen voor verschillende bedrijven dagvoorzitter, gastheer, spreker oprichter/ voorzitter Mpire netwerkgroep van zelfstandige ondernemers oprichter van Slow ChangeMgt, een platform met als doel te komen tot een betere en meer open manier van projectmatig veranderen diverse bestuursfuncties binnen Slow Food Nederland (vz. Slow Food Utrecht en vz. Slow Food Chefs Alliantie) lid van de Raad van Advies voor het Gilde van Traditionele Schaapsherders Profiel Frank van Elsdingen 9 / 9 Maart 2015

Profiel F.J. van Elsdingen November 2015

Profiel F.J. van Elsdingen November 2015 Acceptatie Implementatie Testen Requirements Mgt. Functioneel Beheer InformatieMgt ServiceMgt. Mgt. Development Professionalisering Kwaliteit Cultuur Communicatie Profiel F.J. van Elsdingen F.J. van Elsdingen

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Lenneke Noorlander. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate.

Lenneke Noorlander. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate. CURRICULUM VITAE Lenneke Noorlander 4 april 1986, woonachtig te Rotterdam 06 43 97 29 46 l.noorlander@facilityestate.nl Profiel Lenneke is een gedreven facilitair professional, die energie haalt uit het

Nadere informatie

Leer/werk trajecten voor ICT professionals

Leer/werk trajecten voor ICT professionals Leer/werk trajecten voor ICT professionals Baanrecord De leer/werk trajecten zijn gericht op de huidige vraag in de ICT naar hoogwaardige professionals. In het huidige arbeidsklimaat is het noodzakelijk

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Jacques-Paul van Meel [1966]

Jacques-Paul van Meel [1966] Beroepservaring Interim-management, projectmanagement, implementatiemanagement, verandermanagement, procesbegeleiding, organisatieadvies, coaching, procesinrichting, contractonderhandelingen Persoon en

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) TMap NEXT Test Engineer(NL/ENG) Examentraining TMap NEXT Test Engineer E-learning TMap NEXT Test Engineer Certificering TMap NEXT Test Engineer

Nadere informatie

Paul van de Water [1960]

Paul van de Water [1960] Beroepservaring Interim-management, projectmanagement, implementatiemanagement, verandermanagement, procesbegeleiding, strategisch advies, mediation Persoon en motivatie Investeert in de relatie, niet

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken!

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Lees in 2 minuten hoe zelfsturing het werken in teams en ondersteunende diensten verandert, hoe leiderschap vernieuwt, wat het uw klant oplevert en hoe het

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Curriculum Vitae Personalia Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Werkterrein Allround business en IT manager met als werkterrein: Organisatieadvies

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Lenneke Noorlander. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 4 april 1986, Rotterdam

Lenneke Noorlander. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 4 april 1986, Rotterdam Lenneke Noorlander 4 april 1986, Rotterdam 06 43 972 946 l.noorlander@facilityestate.nl Profiel Lenneke is een gedreven facilitair professional, die energie krijgt van het motiveren en coachen van medewerkers

Nadere informatie

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring Persoonlijke gegevens Naam : Dennis de Zwart Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 13 juni 1974 Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Nero IT & Business Consultancy mei

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Missie en droom Mijn droom is om op professionele en vooral op creatieve wijze mijn expertise in te zetten, namelijk het faciliteren van organisatie,

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

INNOVATION MANAGEMENT BY YOU. Interim- Change- & Kennis management

INNOVATION MANAGEMENT BY YOU. Interim- Change- & Kennis management INNOVATION MANAGEMENT BY YOU Interim- Change- & Kennis management 1 Introductie Wat doet IMBY? Wie is IMBY? Waarom IMBY? IMBY als het gaat om 2 Wat doet IMBY? IMBY ZORGT DAT UW ORGANISATIE (NOG) BETER

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling Organisatieontwikkeling TRAINING - GAMING - COACHING The Only Thing That Is Constant Is Change Heraclitus Legenda De zorg verandert. Uw organisatie verandert. Q-Academy helpt u bij de ontwikkeling van

Nadere informatie

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord

Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Trainee c.q. talentenprogramma Samenwerking Noord Toelichting: Opzet en uitvoering Bouwstenen van de blauwdruk Samenwerkingsmodel Voorbeelden van modules Opzet en uitvoering Uitgangspunten: Snel ontwikkelen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen...

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training...wanneer mensen veranderen, en veranderen van organisaties doet mensen veranderen. De wederzijdse beïnvloeding

Nadere informatie

JOBspot Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Zuidspuistraat 6, 3231 AW Brielle, tel.: +31(0)181-413466, info@jobspot.nu www.jobspot.

JOBspot Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Zuidspuistraat 6, 3231 AW Brielle, tel.: +31(0)181-413466, info@jobspot.nu www.jobspot. Naam: Robbert Geboortejaar: 1987 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Opleidingen: 09/2005 05/2010 Bachelor of Business Administration (BBA), Facility management NHTV Breda University of Applied Sciences

Nadere informatie

Opdrachtgever in het testproces

Opdrachtgever in het testproces Opdrachtgever in het testproces Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch 1.0 Agenda Even voorstellen; De onderschatte rol van opdrachtgevers bij testen; Aansturen van testen in (out)sourcingsituaties;

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit RDW op weg naar een DevOps organisatie ICT Organisatie Ontwikkelingen: RDW Agile transparantie, Implementatie stuurbaarheid, kwaliteit, betrokkenheid RDW op weg naar een DevOps organisatie Joop Brugge

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen /cursussen:

CURRICULUM VITAE. Opleidingen /cursussen: CURRICULUM VITAE Naam Bogers, P.A. (Peter) Geboren: 1958 Adres: Eigendomweg 7, 3765EA Soest Telefoon: 06-51290050 Mail: Facomnlbv@planet.nl Opleidingen /cursussen: 2004 Training Coachingsvaardigheden Universiteit

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g & M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S een succesvol strategietraject valt of staat met uw directieteam! Bekende ambities... Wij willen onze

Nadere informatie

Paul van de Water [1960]

Paul van de Water [1960] Profiel van Wijzijnéén Wij zijn managers Wij leveren management aan organisaties die midden in de samenleving staan. Dikwijls doen wij dit wanneer organisaties kampen met een acute en complexe opgave die

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS.

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. Chenta biedt begeleiding op persoonlijk-, team- en organisatieniveau: - Persoonlijk functioneren in de rol van teamleider - Ontwikkelen van kennis

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com TMap (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) Softskills TMap Suite E-learning TMap NEXT Test Engineer Certificering TMap NEXT Test Manager NEXT Introductie Testen TMap Suite Test Engineer

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Werkgroep Integrale SPI Strategieën

Werkgroep Integrale SPI Strategieën Werkgroep Integrale SPI Strategieën Mario van Os Sogeti Nederland B.V. 10 november 2005 Agenda werkgroep 16:40 Eindresultaat Werkgroep Modellen: wanneer wat door Mario van Os, Sogeti 17:15 Presentatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie