profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015"

Transcriptie

1 profiel F.J. van Elsdingen Maart 2015

2 F.J. van Elsdingen (Frank) Donkerstraat BH Amerongen geboren op 8 oktober 1963 te Amsterdam zelfstandig ondernemer sinds 1999 dga van Mobilat Advies B.V., opererend onder bedrijfsnaam Mpire ` of Insight Outside diverse niet declarabele projecten en bestuursfuncties bij Slow Food, een non-profit organisatie voor ecogastronomie en voor een meer duurzame voedselketen auteur van Verlangen naar zee over het regisseren van betrokkenheid voor effectieve organisatieverandering Waardenprofiel (Waardenmanagement, Spiral Dynamics, Management Drives) Profiel Frank van Elsdingen 2 / 9 Maart 2015

3 Mijn denkkader Bij kennisintensieve, administratieve bedrijven en processen moet kwaliteit gezocht worden in de ontwikkeling van medewerkers, zowel op managementniveau als op de werkvloer. Procedures, tools en methodieken kunnen daarin ondersteunend werken, maar hebben nooit een leidende rol. Belangrijk is: ontwikkeling (en erkenning) van professionaliteit, een heldere en gedeelde visie, duidelijke kaders waarbinnen gewerkt kan worden, met voldoende vrijheid voor de professional om zijn vak uit te oefenen. Die vrijheid is essentieel voor noodzakelijke aanpassingen, die door de professionals zelf bedacht en uitgevoerd worden, als antwoord op een veranderende vraag of omgeving. Zo groeit het systeem mee en zijn ingrijpende verbeteringen vaak niet nodig. Daarbij geeft een dergelijke benadering de medewerker meer voldoening, hetgeen de organisatie meer loyaliteit oplevert. Dit is mijns inziens de enige wijze waarop echte efficiëntie behaald kan worden, met een gelijkwaardige, of zelfs stijgende kwaliteit. Ik geloof niet in de maakbare wereld van managers die nauwelijks nog binding hebben met hun medewerkers of hun omgeving en die voornamelijk doelen nastreven met behulp van cijfers en methodes. Spreadsheet-management gaat samen met korte-termijn-denken en leidt, ondanks alle inspanningen, op z n best tot sub optimalisatie. Lean is prima, maar als het gehaald moet worden op een proces dat in de basis nog niet naar behoren werkt, is het water naar de zee dragen. Mijn aanpak Belangrijk voor een consultant is: doe wat je gevraagd wordt en liever nog iets meer. In mijn opdrachten heb ik dit altijd nagestreefd. Daarbij is het mij iedere opdracht steeds gelukt, om binnen een maand of twee voldoende vertrouwen opgebouwd te hebben met mijn opdrachtgever en de omgeving, om als het ware carte blanche te krijgen. Dat resulteert in een gelijkwaardige rol, waarbij ik samen met mijn opdrachtgever kan werken, spiegelen, denken, coachen, managen, of communiceren, afhankelijk van wat er binnen de context van het gestelde doel nodig is. Uiteraard blijft regel één van toepassing en moet de initiële opdracht naar voldoening ingevuld worden. Dit alles verklaart meteen mijn langdurige relaties met bedrijven en het opdrachtverloop op mijn CV. Aardig om te vermelden is, dat ik structureel lager dan mijn contract-uren uitkom; ik kom alleen als er voldoende werk ligt. Kennis en vaardigheden Vanuit de overtuiging dat een middel alléén niet werkt, heb ik mij nooit druk gemaakt over certificering, hoewel dit tegen de huidige trend ingaat. Wel heb ik mij bekwaamd in een zeer breed palet van vaardigheden en kennisgebieden. Niet op een inhoudelijk domein, wel op het gebied van (proces)ontwikkeling, organisatie, (bedrijfs)psychologie, veranderprocessen en andere zaken die meer op meta-niveau liggen. Daarnaast blijf ik nog regelmatig bezig met een paar oude vakgebieden, zoals Functioneel Beheer, Testen en Kwaliteitszorg. Met enige regelmaat keren die terug in mijn opdrachten om andere bezigheden af te wisselen, zoals begeleiding van verandering en communicatie rondom verandering, procesoptimalisatie en management-development. Onze connectie Waarschijnlijk past mijn profiel niet op de gemiddelde zoekopdracht naar consultant nummer zoveel. Een word-count op een vakgebied zal teleurstellende resultaten opleveren. Indien u echter op zoek bent naar iemand met een eigenzinnig geluid, met regelmatig tegengas, iemand die spiegelt, uitdaagt en soms zelfs provoceert, en die samen met u zoekt naar duurzame oplossingen, dan bent u aan het juiste adres. Als u op zoek bent naar iemand die net zo denkt en doet als uzelf, bedenk dan dat een van twee waarschijnlijk overbodig zal zijn. Profiel Frank van Elsdingen 3 / 9 Maart 2015

4 De in dit document vermelde werkzaamheden vormen een overzicht van de langer lopende opdrachten van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn er nog vele kortdurende opdrachten vervuld i.h.k.v. kort advies, coaching, training, motivatie, klankborden, invulling van management-, strategie, en themadagen, creatieve en innovatieve sessies en andere interessante zaken die dit document nóg veel (onaanvaardbaar) langer zouden maken. Voor het overzicht zijn deze dus weggelaten; ze zijn echter niet minder interessant. uitgevoerde werkzaamheden periode : januari 2015 heden bedrijf : Slow Food Nederland functie : bestuurslid bestuursfunctie Slow Food Nederland portefeuille organisatieontwikkeling opstellen van Strategisch plan, Beleidsplan en aanvullende jaarplannen afstemming met de diverse bestuurscommissies en convivia (chapters) bepalen inrichting en taakstelling van een nieuwe backoffice doorvoeren veranderingen ihkv professionalisering (cultureel en procedureel) periode : november 2013 heden bedrijf : Slow Food Chefs Alliantie functie : projectleider / voorzitter project binnen Slow Food voor een Alliantie met chefs en producenten onderhandelingen met Slow Food International en Slow Food Nederland om de kaders en het mandaat helder te krijgen, Slow Food Nederland is een autonoom opererend orgaan onder Slow Food International, terwijl de Chefs Alliantie een internationaal fenomeen is procedure en criteria opgesteld m.b.t. toetreding chefs afstemming met de commissie verantwoordelijk voor producten en producenten (Ark van de Smaak) als voorzitter van de commissie verantwoordelijk voor aanname chefs, projecten, PR/ pers, sponsoring, etc. organiseren van diverse PR-events periode : september 2013 september 2014 bedrijf : APG / Lifetime Solution Centre functie : projectleider adviesrapport opgesteld voor RvB en directieteam mbt efficiënte inrichting van de beheerfuncties over alle ketens, waarbij een herindeling is gemaakt van alle activiteiten in het change- en releasemanagement-proces en waarbij nieuwe functies zijn gecreëerd op decentraal niveau (in de ketens) en centraal niveau (APG/ IT) advies is overgenomen en vervolgens aangesteld als projectleider om advies te realiseren verantwoordelijk voor inrichting van centrale beheerfuncties: Applicatiebeheer, (deels) Technisch Beheer, en beheer van generieke componenten voor de inrichting van de decentrale beheerfuncties als coördinator verantwoordelijk om de samenwerking en uiteindelijk beoogde integratie van functies en processen te waarborgen periode : december 2012 september 2013 bedrijf : APG / Lifetime Solution Centre functie : interim manager mede verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuw Solution Centre voor het Lifetime-platform, in gebruik bij drie bedrijfsonderdelen van APG direct aansturen van klein team met professionals, procesmatige aansturing (matrix) van alle testmanagers, testcoördinatoren en functioneel beheerders beschrijven van processen op gebied van testen, beheer en kwaliteitszorg selecteren van tools, beschrijven van procedures, vervaardigen van templates en instructiemateriaal opzetten van een trainingen en het geven van training aan diverse groepen medewerkers inwerken, trainen en begeleiden van een interne verantwoordelijke testmanager Profiel Frank van Elsdingen 4 / 9 Maart 2015

5 periode : mei 2011 december 2012 bedrijf : APG functie : interim manager afdeling waar multi-dimensionaal functioneel beheer wordt uitgevoerd voor meerdere klanten, meerdere platforms, diverse organisatieonderdelen en legio applicaties professionele weerbaarheid verhogen (duidelijk optreden, consequenties in kaart brengen, alternatieven aanreiken, discussie aangaan en keuzes (laten) maken) coachen van diverse managers en medewerkers souffleren op gebied van verdere procesverbetering (door medewerkers zelf laten doorvoeren) advies klant en escalatiemanagement i.g.v. escalaties en bij essentiële trajecten het geven van serie lezingen en workshop i.h.k.v. grootschalige reorganisatie, waarbij aandacht voor culturele aspecten en de impact op de medewerker zelf periode : juli 2009 april 2011 bedrijf : Cordares Pensioendiensten functie : interim- / projectmanager initiële opdracht: opzetten nieuwe afdeling voor informatiebeheer en inrichting, opstellen vacatures en aantrekken medewerkers, plus interim management en overdracht mediator voor hervinden en verbeteren relatie met leverancier inventarisatie verbeterpunten bij processen en samenwerking business stafdiensten leverancier opzet en leiding geven aan verbeterprogramma, waarbij processen, middelen, samenwerking, leiderschap én cultuur (gedrag) integraal zijn aangepakt in een Slow Change werkvorm coachen van enkele middelmanagers programma opgezet voor (her)professionaliseren van de medewerkers periode : juli 2008 mei 2009 bedrijf : ING Retail functie : projectleider businessteam intermediair tussen diverse bedrijfsonderdelen en het project voorzitter business contact team voorbereiden implementatie vertegenwoordigende rol voor de businessunit m.b.t. requirements, criteria opleiding en begeleiding van functioneel beheergroep i.h.k.v. nieuwe applicatie, nieuwe processen, nieuwe klantgroepen verantwoordelijk voor gebruikersacceptatieproces periode : juni 2008 juli 2008 bedrijf : e-concern functie : adviseur / workshopleider advies aan manager m.b.t. inrichting proces n.a.v. steeds zelfstandiger wordende klant blauwdruk ontwikkeld voor nieuwe opzet (afdelingoverstijgend) opmaken en verzorgen van workshop met medewerkers afdeling periode : juni 2008 september 2008 bedrijf : Cordares Pensioendiensten functie : adviseur communicatie adviseren communicatie- en programmateam opzetten cultuur-interventie programma (sleutelwoorden: samenwerking en effectiviteit) communicatieplan opstellen coachen en adviseren programmamanager verzorgen van trainingen en workshops Profiel Frank van Elsdingen 5 / 9 Maart 2015

6 periode : oktober 2007 mei 2008 bedrijf : Pensioenfonds Horeca & Catering functie : interim manager managen van afdeling Functioneel Beheer en Kennis- & Kwaliteitsmanagement reorganiseren afdeling en op hoger niveau tillen doorvoeren procesverbetering herstructureren administratiepakketten (o.a. Innovact Pensioenadministratie IV-PA) opzetten en verbeteren communicatie met klanten uitbreiden team, functieprofielen, POP/ PPC team zelfsturend maken periode : augustus 2007 bedrijf : Christophorus (zorginstelling) functie : adviseur / mediator voorbespreken knelpunten managementteam i.h.k.v. probleem efficiëntie versus zorg opstellen agenda MT dagen dagvoorzitter MT dagen advies en begeleiding directie periode : augustus 2005 oktober 2007 bedrijf : pensioenfonds Horeca & Catering functie : manager aansturing informatiemanagement en beheergroep bewaken van kwaliteit projecten en beheer coördineren van implementaties tbv de organisatie contacten met (interne) leveranciers aangaande afstemming en samenwerking adviesrol en klankbord adjunct-directeur oplossen diverse problemen ontstaan door miscommunicatie en ontbrekende processen advies en redactioneel werk aangaande strategische beleidsplanning periode : mei 2006 maart 2007 bedrijf : Cordares Pensioendiensten functie : adviseur Gevraagd werd om een stafafdeling, die ik heb mogen helpen op/inrichten, te begeleiden met een volgende stap op weg naar professionalisering. advies aan afdelingsmanager én aan manager primaire proces (interne klant) inventarisatie en analyse verbetergebieden m.b.t. beheerwerkzaamheden introduceren van kwaliteitscontrole en evaluatiecyclus middels proeftuin verbeteringen door medewerkers zelf laten realiseren begeleiding sleutelpersonen (achtergrondkennis, inzicht, etc) draagvlak creëren d.m.v. discussie, training, resultaten implementeren nieuwe werkwijze in organisatie periode : februari 2004 augustus 2005 bedrijf : Pensioenfonds Horeca & Catering functie : adviseur / projectleider advies aan projectmanager m.b.t. opzet QA- en Testproces input leveren voor contractonderhandelingen bepalen afspraken met leveranciers m.b.t. samenwerking en procedures procedures en normen voor: versiebeheer, releasemanagement, foutherstel en changemanagement opleiden/ coachen testcoördinator en begeleiden testteam; rol: testmanager inrichten functioneel beheer organisatie en opleiden medewerkers implementeren nieuwe werkwijze in organisatie begeleiden testmanager en testteam Profiel Frank van Elsdingen 6 / 9 Maart 2015

7 periode : april 2003 februari 2004 bedrijf : ASW functie : interim manager / adviseur opzetten en inrichten van een nieuwe afdeling voor informatiemanagement en functioneel beheer begeleiden, coachen en training on the job voor manager en medewerkers beschrijven van proces en procedures voor de afdeling beschrijven, selecteren, implementeren van ondersteunende hulpmiddelen en registratie uitwerken van normen en criteria, gedeeltelijk vastgelegd in score-cards en servicelevel agreements bewustmaking van de organisatie m.b.t. de werkzaamheden nieuwe afdeling (verwachtingsmanagement) verzorgen van presentaties, trainingen en workshops om de aanpak in de organisatie te implementeren beoordelen, functioneringsgesprekken, competentieprofielen, opleidingsplannen, etc. inwerken van nieuwe (vaste) manager Functioneel Beheer en begeleiden proceseigenaar periode : juli 2003 december 2003 bedrijf : Falck security functie : adviseur / projectleider verantwoordelijk voor het acceptatieproces bij pakketimplementatie betrekken van de medewerkers bij een (voor hun nieuw) financieel pakket afbouwen van weerstand bij de daaraan gepaard gaande reorganisatie (centralisatie financiële services) inventariseren en concretiseren van acceptatiecriteria begeleiden van project, management en medewerkers m.b.t. project en proces opzetten van kwaliteitscontroles periode : februari 2002 maart 2003 bedrijf : ASW functie : adviseur / coach adviseren van projectmanager en proceseigenaar (klant) begeleiden, coachen en training on the job voor testmanager en aankomend functioneel beheerders opzetten, inrichten en begeleiden van testproces voor omvangrijk pakket-implementatieproject Lifetime beschrijven van voorlopige procedures voor functioneel beheer tijdens project inrichten van opzet testware en testadministratie met het oog op herbruikbaarheidverantwoordelijk voor implementatiec.q. invoeringstraject bewustmaking van back-office v.w.b. werken met acceptatiecriteria en risico-analyse verzorgen van presentaties en communicatie i.v.m. de stroomversnelling van veel professioneler werken keuze, implementatie en inrichting van ondersteunende hulpmiddelen periode : juni 2000 november 2001 bedrijf : Delta Lloyd functie : adviseur c.q. projectleider adviseren van projectmanager op het gebied van kwaliteitszorg (QA), testproces, en communicatie overnemen en optimaliseren van de werkzaamheden m.b.t. systeem- en acceptatietestproces uitvoeren van kwaliteitscontroles, regelen van audits, reviews, inspecties, etc. als projectleider verantwoordelijk voor de teams testen, kwaliteitszorg en communicatie opstellen van communicatieplan voor het implementatieprogramma en afstemmen met diverse afnemers van het eindproduct verzorgen van interne projectcommunicatie met als doel het verbeteren van samenwerking en projectcultuur contact onderhouden met klantenorganisatie mbt verwachtingsmanagement en acceptatie aanpassen van projectaanpak, afstemmen op mogelijkheden en op Prince2 methodiek verzorgen van enkele incentive dagen met een passend thema Profiel Frank van Elsdingen 7 / 9 Maart 2015

8 periode : februari 2000 bedrijf : Staedion (woningbouwvereniging) functie : adviseur en workshopleider adviseren van directeur verantwoordelijk voor intern beleid m.b.t. creëren van identiteit binnen de nieuwe organisatie die vanuit drie verschillende fusiepartners is opgebouwd opzetten en leiden van workshops voor teams van medewerkers die na de fusie in nieuwe afdeling met nieuwe collega s en soms ook nieuwe taken zullen gaan werken verzorgen van gepaste feedback naar management over inzet en initiatief van de groep periode : januari 1999 januari 2000 bedrijf : Kadaster functie : coach / adviseur coachen van de manager van de businessunit verantwoordelijk voor beheer coachen en begeleiden van de manager verantwoordelijk voor coördinatie en integratie begeleiding en kwaliteitscontrole van de staf belast met kwaliteit, procesbeschrijving, procedures, hulpmiddelen, implementatie, opleiding en communicatie opzetten en uitwerken van beleidsstukken m.b.t. de bovenstaande afdeling en haar raakvlakken in de organisatie ondersteunen en adviseren bij de implementatie van het nieuwe afdelingsbeleid opwaarderen van het imago van de afdeling door gerichte communicatie naar de organisatie maatwerk workshops opzetten en geven voor managementteam, waarbij eveneens de nodige aandacht is besteed aan borging van het bereikte resultaat in de dagelijkse werkzaamheden opzet van ervarings- en opleidingsprofielen voor een aantal functies, te gebruiken voor vacatures, functioneren, beoordelingen en loopbaangesprekken vertalen van beleidszaken naar de werkvloer door info-sessies en workshops mbv creatieve technieken periode : december 1997 januari 1999 bedrijf : Kadaster functie : interim manager / adviseur adviseren van management en directie m.b.t. beleid en organisatie tijdens reorganisatie vervanger / invaller voor de betreffende manager / opdrachtgever intermediaire rol tussen nieuwe organisatie-eenheid en opdrachtgevers c.q. klanten cultuurverandering bewerkstelligen en samenwerking stimuleren (diverse bloedgroepen ) organisator van, en trekker/spreker tijdens diverse informatie dagen om de medewerkers te informeren over op handen zijnde reorganisatie en om betrokkenheid te stimuleren advies en invulling geven bij de inrichting van informatie management bij de gebruikersorganisatie. verantwoordelijk voor procesinrichting en -verbetering van de beheerprocessen, met aandacht voor integratie met de IT-organisatie besturen van een kleine afdeling, verantwoordelijk voor kwaliteit, procesbeschrijving, procedures, hulpmiddelen, implementatie, opleiding en communicatie projectleider of -adviseur voor verschillende projecten op het gebied van overkoepelende organisatie-gerichte projecten, zoals bijvoorbeeld I-, P-, W-procesinrichting, continuïteitsplanning, Software Proces Improvement, communicatieplan, loopbaanontwikkeling en begeleiding en millennium adviseur voor reorganisatie van de gehele ICT bedrijfsfunctie, waaronder advies over inrichtingsvraagstukken, strategisch beleid, doelstellingen, formatie, aanpak van het veranderingsproces en het betrekken van medewerkers onderzoek verricht naar de mogelijke toepassing van het Nederlandse Kwaliteitsmodel (INK) (mede) invulling en uitvoering geven aan een belangrijk deel van het bedrijfsplan een organisatorische basis leggen voor een testsupportcentre, met daarbij een groeiscenario voor de middellange termijn en het inrichten van een testproces dat aansluit op de beheerprocessen periode : Diverse functies verricht bij banken, verzekeringen, telecom, consultancybureaus, chemie, overheid, handel en logistiek op gebied van ICT projecten, oplossen inrichtingsvraagstukken en verbeterprojecten. Profiel Frank van Elsdingen 8 / 9 Maart 2015

9 ontwikkeld en gedoceerd waardensystemen in de organisatie teamwork en vertouwen timemanagement en klantgerichtheid verandermanagement professionalisering in je functie diverse workshops op gebied van beheer en informatiemanagement diverse workshops teamvorming o.a. kooksurvival co-trainer werken met het INK management model co-trainer INK management game Persoonlijke vaardigheden; Basis Persoonlijke vaardigheden: Vervolg presentaties als gastspreker Verlangen naar zee (over organisatieverandering) Slow ChangeMgt: een betere manier van veranderen Slow Food en de koppeling met het bedrijfsleven van Wens naar Resultaat de Paradox van de professionele testorganisatie Veranderen is feest Verandermanagement Inleiding tot verandermanagement Slow Change Management Testmotivatie teamtrainingen vanuit een basis, vorm en thema naar behoefte klant Klantgerichtheid Teamvorming Onderhandelingsvaardigheden Commerciële bewustwording Verandermanagement Creatieve Technieken Testfilosofie diverse maatwerk workshops op het gebied van veranderingsbereidheid, cultuur, organisatieen procesverandering, vaardigheden publicaties Verlangen naar Zee uitg. Academic Service, isbn september 2011 de kleine gids voor de professional september slimme vragen voor de veranderaar mei 2009 mede-auteur Kracht zonder Macht uitg. Quist, isbn februari 2008 blogs op: SlowChangeMgt, ManagementSite, Mindz.com usability; being able to use, TN Nieuws 2003 "the Process Approach: managing chaos?", the Guide to IT Service Management 2002 procesgericht werken: controle of chaos, IT beheer jaarboek 2001 botsende bloedgroepen, Next september 2000, interview als de veranderaar de paradox van de professionele testorganisatie, TestNetNieuws april 2000 en Sigma augustus 2000 opleiding gevolgd (laatse jaren) Information Engineering Facility Functioneel Beheer Informatiesystemen, inleiding in het ontwerpen Bestuurlijke Informatieverzorging Disaster Recovery Methodology Testontwerp en Testmanagement (div) Managen van Veranderingsprocessen Beleid, Strategie en IT Fagan inspectietechniek BiSL framework Final Cut Studio Videotechniek professional Leerproject InterventieKunde Leiding geven aan professionals De uitdaging van de organisatieveranderaar Leiderschap bij verandering Verandermanagement EFQM Zelfevaluatie Dynamische oordeelsvorming Auditing met het INK managementmodel Provocatief coachen Waardenmanagement (div) divers verzorgen van diverse thema-feesten, informatiedagen en congressen voor verschillende bedrijven dagvoorzitter, gastheer, spreker oprichter/ voorzitter Mpire netwerkgroep van zelfstandige ondernemers oprichter van Slow ChangeMgt, een platform met als doel te komen tot een betere en meer open manier van projectmatig veranderen diverse bestuursfuncties binnen Slow Food Nederland (vz. Slow Food Utrecht en vz. Slow Food Chefs Alliantie) lid van de Raad van Advies voor het Gilde van Traditionele Schaapsherders Profiel Frank van Elsdingen 9 / 9 Maart 2015

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie

Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie Henk Wubs Assen 28-07-1967 Telefoon 06-29528531 Motivatie Henk Wubs (1967) is een veelzijdige partner, met een passie voor mensen. Al meer dan 15 jaar brengt hij die passie over in de IT. Daarmee motiveert

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 1 OK-Vaknieuws vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 focus Lean, een zaak voor de top! Inhoud: Enthousiast bezuinigen kan! (dubbelinterview met Dick Bakhuizen (gemeentesecretaris)

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie