Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009"

Transcriptie

1 Rapport VBO Woonindex Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009

2 inleiding Vanaf het tweede kwartaal van 2004 publiceert VBO Makelaar ieder kwartaal de VBO Woonindex. De VBO Woonindex meet de stemming van consumenten over de huidige woningmarkt. De VBO Woonindex geeft één cijfer voor het huidige klimaat op de woningmarkt en één cijfer voor de verwachtingen voor het komende jaar. Naast de peiling van de stemming op de woningmarkt wordt elk kwartaal een aantal vragen over actuele zaken die spelen voorgelegd aan de woonconsumenten. De VBO Woonindex vormt een belangrijk instrument voor de branchevereniging om ontwikkelingen op de woningmarkt te monitoren en om toekomstige ontwikkelingen te kunnen voorzien.

3 onderzoeksmethodiek Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een online enquête onder leden van een consumentenpanel. Deze consumenten worden per uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Door middel van diverse controles, onder meer op invultijd en consistentie in antwoordpatronen wordt per respondent bevestigd dat deze de vragenlijst serieus ingevuld heeft. Merk op: door de verandering in meetmethode en steekproef in het eerste kwartaal van 2009 is het niet zonder meer mogelijk om de resultaten van voorgaande metingen te vergelijken.

4 steekproef De netto ongewogen steekproef bestaat uit 627 consumenten. Alle deelnemers zijn eigenaar van een koopwoning Door middel van een herwegingsprocedure wordt ervoor gezorgd dat de steekproeven uit de verschillende metingen representatief zijn voor de Nederlandse woningbezitters en dat de steekproeven perfect met elkaar vergelijkbaar zijn.

5 steekproefomvang Man Vrouw Opleidingsniveau Ongewogen Gewogen Ongewogen Gewogen Hoog Midden Laag De kenmerken van de gewogen steekproef komen overeen met populatiegegevens zoals die bekend zijn van woningbezitters.

6 Het grootste deel van de woningbezitters is op dit moment niet actief. 11% heeft net een woning gekocht of is dit van plan binnenkort te doen en een evengrote groep heeft zojuist zijn woning verkocht of is hier actief mee bezig. Het aandeel kopers en verkopers is laag, veroorzaakt door de economische omstandigheden. Verdeling kopers, verkopers, inactieven Iemand wordt als 'koper' c.q. 'verkoper' aangemerkt als hij of zij de afgelopen 6 maanden een woning gekocht c.q. verkocht heeft of van plan is dit binnenkort te doen. Door deze definitie kan iemand zowel tot de kopers als tot de verkopers behoren.

7 achtergrondkenmerken steekproef Opleidingsniveau Soort woning Laag 20% Hoog 30% Anders Leeftijd Vrijstaande woning 1 Appartement 11% Midden 50% % t/m 35 jaar 2 Twee onder een kap 1 Tussenwoning 3 Hoekwoning jaar 5 Daar waar we significante en relevante verschillen tussen de subgroepen constateren, worden deze benoemd in dit rapport.

8 Resultaten VBO Woonindex Eerste kwartaal 2009

9 samenvatting I Woningmarktindices in het rood Het vertrouwen van woningbezitters in de woningmarkt is nog verre van hersteld. De stand van de nieuwe VBO Woonindex is 78 (100 = evenwichtige markt). De verwachtingen voor het komende jaar zijn weliswaar nog altijd negatief, maar minder negatief dan de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. De index voor de verwachtingen is 82, de index voor de ontwikkelingen het afgelopen jaar is 74. De negatieve stemming is de reden dat een groot deel van de consumenten voorlopig niet actief is op de markt, ze wachten betere tijden af. Het aandeel inactieven (80%) onder de woningbezitters is veel groter dan normaal. Degenen die op zoek zijn naar een nieuwe woning of net een woning gekocht hebben, zijn minder negatief. Voor hen biedt de huidige markt dan ook voordelen.

10 samenvatting II Terugkijkend op het afgelopen jaar, is de consument negatief gestemd over de meeste woningmarktindicatoren. Belangrijkste negatieve ontwikkelingen zijn de algemene economische situatie en het klimaat om een woning te kopen. Toch zijn er ook positieve kanten aan de ontwikkelingen. De woningbezitters zijn positief gestemd over de onderhandelingsmogelijkheden over de prijs van een woning en de aantrekkelijkheid van het rentepercentage. Onder degenen die momenteel niet actief zijn op de woningmarkt, zijn er veel woningbezitters die aangeven dat hun eigen financiële positie achteruit is gegaan het afgelopen jaar. De verwachtingen voor het komend jaar zijn nog steeds negatief, maar minder negatief dan vorig jaar. Het merendeel (56%) van de woningeigenaren verwacht een verdere verslechtering van de economische situatie. Een derde verwacht een verslechtering van de eigen financiële situatie. Wel is men zeer positief over de onderhandelingsmogelijkheden bij de aankoop van een woning.

11 samenvatting III Verdere prijsdaling verwacht Vooral verkopers hebben ervaren dat de prijs van koopwoningen het afgelopen jaar gedaald is. Voor het komende jaar verwacht 5 van de eigenaren van koopwoningen een verdere prijsdaling. De koper heeft het dus voor het zeggen op de huidige markt, vindt 67% van de huiseigenaren. Voor 56% van de woningeigenaren heeft de recessie persoonlijke financiële gevolgen. Met name degenen die hun huis willen of moeten verkopen, ondervinden problemen. Daling van de waarde van beleggingen en het moeilijker verkrijgen van een hypotheek zijn de meest genoemde gevolgen. Van de eerste hebben vooral wat oudere woningbezitters last, van het laatste de jongeren.

12 samenvatting IV Afschaffen overdrachtsbelasting meest effectieve maatregel volgens woningbezitters Woningbezitters beschouwen verlagen of (tijdelijk) afschaffen van de overdrachtsbelasting als de meest effectieve overheidsmaatregel om de woningmarkt te ondersteunen. Ook het verlagen van de BTW voor onderhoud aan woningen wordt gezien als een effectieve maatregel. Het stimuleren van nieuwbouw wordt slechts door een klein deel (1) als effectief gezien. Hypotheekrenteaftrekafschaffing bespreekbaar Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek wordt steeds meer bespreekbaar. Hoewel een kleine meerderheid tegen de afschaffing ervan is, is er ook een grote groep van inmiddels 31% van de eigenaren van koopwoningen voor wie, onder voorwaarden, de afschaffing bespreekbaar is.

13 De woningmarktindices staan in het rood. Het meest negatief zijn degenen die momenteel niet actief zijn op de woningmarkt. zijn minder negatief, voor hen biedt de huidige markt dan ook enkele voordelen. De verwachtingen voor het komende jaar zijn weliswaar negatief, maar minder negatief dan de ontwikkelingen in het afgelopen jaar VBO Woningmarkt Indices Woningmarktindex Afgelopen jaar Verwachtingen De woonindex wordt berekend door het saldo te nemen van de positieve en negatieve antwoorden op de indicatoren, van zowel de ontwikkeling in het afgelopen jaar als de verwachting voor het komende jaar (zie volgende slides).

14 Terugkijkend op het afgelopen jaar, is de consument negatief gestemd over de meeste woningmarktindicatoren. Belangrijkste negatieve ontwikkelingen liggen vooral in de algemene economische situatie en het klimaat om een woning te kopen. Positief is men over de onderhandelingsmogelijkheden, over de prijs van een woning en de aantrekkelijkheid van het rentepercentage. Het zijn degenen die momenteel niet actief zijn op de woningmarkt die aangeven dat hun eigen financiële positie achteruit is gegaan het afgelopen jaar. Woningmarktindicatoren: ontwikkeling afgelopen jaar 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Economische situatie NL 16% 16% % 71% Fin. positie huish % 3 71% 60% 57% 4 16% 1 Economisch klimaat kopen woning 52% % 22% % 21% 1 Aantr. hypotheekrente % % Hoogte max. hypotheekbedrag 7% 6% 7% % 3 41% 40% 2 Aanbod (nieuwbouw) woningen 30% % % 1 Onderhandelingsmogelijkheden prijs koopwoning 1 22% 20% 31% 1 47% 50% 50% 47% Sterk verslechterd Verslechterd Ongeveer gelijk gebleven Verbeterd Sterk verbeterd

15 De verwachtingen voor het komend jaar zijn nog steeds negatief. Het merendeel van de woningeigenaren verwacht een verdere verslechtering van de economische situatie. Een derde verwacht een verslechtering van de eigen financiële situatie. Wel is men zeer positief over de onderhandelingsmogelijkheden bij de aankoop van een woning. Woningmarktindicatoren: verwachtingen komend jaar 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Economische situatie NL 7% 7% 4 46% 3 51% 32% 2 26% 17% 21% 2 16% Fin. positie huish. 16% 2 26% 30% 72% % Economisch klimaat kopen woning 3 22% 40% % 3 32% % Aantr. hypotheekrente 2 21% % 50% 26% 3 31% 2 Hoogte max. hypotheekbedrag 6% 3 46% 4 47% 4 42% 40% 41% 1 7% Aanbod (nieuwbouw) woningen 42% 32% 41% % 41% 40% 1 22% 20% 1 Onderhandelingsmogelijkheden prijs koopwoning 16% % 4 37% % Sterk zal verslechteren Zal verslechteren Ongeveer gelijk zal blijven Zal verbeteren Sterk zal verbeteren

16 Vooral verkopers hebben ervaren dat de prijs van koopwoningen het afgelopen jaar gedaald is. Voor het komende jaar verwacht meer dan de helft (5) van de eigenaren van koopwoningen een verdere prijsdaling. Het zijn de ouderen woningbezitters (5), de hoger opgeleiden (57%) en de bezitters van vrijstaande woningen (62%) die een daling verwachten. Ik denk dat de prijs die wordt gevraagd voor koopwoningen ten opzichte van een jaar geleden: 7% 22% 22% 2 60% 60% 67% 5 Ik verwacht dat de prijs die wordt gevraagd voor bestaande koopwoningen het komende jaar: 11% 6% 37% 37% 42% 5 52% 52% 37% 5 Sterke stijging Stijging Ongeveer gelijk Daling Sterke daling

17 De koper heeft het voor het zeggen op de huidige markt, vindt 67% van de huiseigenaren. Vindt u dat op de huidige markt de koper of de verkoper het voor het zeggen heeft? % 16% % 2 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De koper heeft het voor het zeggen De verkoper heeft het voor het zeggen De verhoudingen tussen kopers en verkopers zijn in evenwicht

18 Resultaten VBO Woonindex: actuele vragen Eerste kwartaal 2009

19 Meer dan de helft van de woningbezitters ervaart de gevolgen van de economische terugval. Het zijn degenen die een huis willen verkopen die de meeste gevolgen ondervinden van de recessie. 72% ervaart dat het lastiger is om een woning te verkopen en 47% ondervindt een prijsdaling van de huidige woning. Heeft de recessie voor u gevolgen als het gaat om het aan- of verkopen van een woning? Verkoop van de huidige koopwoning is moeilijker 2 30% 42% 72% Mijn huidige koopwoning is in waarde gedaald 2 26% 30% 47% Ik kan geen woning kopen i.v.m. moeizame hypotheekverstrekking 2% Ik wacht met het kopen van een woning tot de prijzen verder gedaald zijn 1 Ik wacht met het kopen van een woning i.v.m. onzekere situatie Ik vind de huidige situatie ideaal voor het kopen van een woning 7% 2 21% 16% 1 De recessie heeft voor mij geen gevolgen als het gaat om het aan-of verkopen van een woning 47% 5

20 Jongeren ondervinden andere problemen dan ouderen. Voor hen is het lastiger geworden om een huis te kopen en dus wachten ze nog even. Ouderen ondervinden vaker problemen bij het verkopen van hun woning. Heeft de recessie voor u gevolgen als het gaat om het aan- of verkopen van een woning? Verkoop van de huidige koopwoning is moeilijker 20% 30% 3 3 Mijn huidige koopwoning is in waarde gedaald 1 26% 30% Ik kan geen woning kopen i.v.m. moeizame hypotheekverstrekking 0% 6% Ik wacht met het kopen van een woning tot de prijzen verder gedaald zijn 1% Ik wacht met het kopen van een woning i.v.m. onzekere situatie Ik vind de huidige situatie ideaal voor het kopen van een woning De recessie heeft voor mij geen gevolgen als het gaat om het aanof verkopen van een woning % 5 t/m 35 jaar jaar 55+

21 Het zijn vooral de eigenaren van appartementen die een waardedaling ondervinden. Eigenaren van een vrijstaande woning hebben de minste last van de recessie tot dusverre. Heeft de recessie voor u gevolgen als het gaat om het aan- of verkopen van een woning? Verkoop van de huidige koopwoning is moeilijker 2 30% 30% 2 31% 4 Mijn huidige koopwoning is in waarde gedaald 20% 26% 26% 3 Ik kan geen woning kopen i.v.m. moeizame hypotheekverstrekking 1% Ik wacht met het kopen van een woning tot de prijzen verder gedaald zijn 6% Ik wacht met het kopen van een woning i.v.m. onzekere situatie 11% 1 Ik vind de huidige situatie ideaal voor het kopen van een woning 11% 1 De recessie heeft voor mij geen gevolgen als het gaat om het aanof verkopen van een woning 3 42% 47% 4 52% 5 Appartement Tussenwoning Hoekwoning Twee onder een kap woning Vrijstaande woning

22 Voor 56% van de woningeigenaren heeft de recessie persoonlijke financiële gevolgen. Met name degenen die hun huis willen of moeten verkopen, ondervinden problemen. Daling van de waarde van beleggingen en het moeilijker verkrijgen van een hypotheek zijn de meest genoemde gevolgen. Heeft de recessie op dit moment of binnenkort gevolgen voor uw financiele situatie? Het maximale hypotheekbedrag dat ik kan lenen is gedaald % Het is moeilijker om een hypotheek te krijgen % 30% De maandelijkse hypotheeklasten zijn gestegen 6% Ik moet extra stortingen doen in het fonds van mijn beleggingshypotheek 2% 1% 7% Daling waarde van mijn beleggingsportefeuille 2 22% 21% 36% De situatie rond mijn spaargeld is onzeker 11% 1 Mijn inkomen is gedaald 1 17% 20% 1 De recessie heeft voor mij geen gevolgen als het gaat om mijn financiële situatie

23 Jongeren ondervinden minder gevolgen voor hun financiële positie. Dit komt onder meer omdat ze minder vaak een getroffen beleggingsportefeuille hebben. Heeft de recessie op dit moment of binnenkort gevolgen voor uw financiele situatie? Het maximale hypotheekbedrag dat ik kan lenen is gedaald Het is moeilijker om een hypotheek te krijgen % 1 16% De maandelijkse hypotheeklasten zijn gestegen 6% Ik moet extra stortingen doen in het fonds van mijn beleggingshypotheek 2% 2% 1% Daling waarde van mijn beleggingsportefeuille 2 De situatie rond mijn spaargeld is onzeker 1 1 Mijn inkomen is gedaald 1 16% 17% 2 De recessie heeft voor mij geen gevolgen als het gaat om mijn financiële situatie % 50% t/m 35 jaar jaar 55+

24 Woningbezitters beschouwen verlagen of (tijdelijk) afschaffen van de overdrachtsbelasting als de meest effectieve overheidsmaatregel om de woningmarkt te ondersteunen. Ook het verlagen van de BTW voor onderhoud aan woningen wordt gezien als een effectieve maatregel. Het stimuleren van nieuwbouw wordt slechts door een klein deel (1) als effectief gezien. Uit de suggesties die consumenten gaven, komen ook signalen dat een enkeling de huidige ontwikkelingen als een noodzakelijke correctie op een overspannen woningmarkt ziet en dat overheidsingrijpen dus niet nodig is. Welke overheidsmaatregelen zijn volgens u de meest effectieve om de woningmarkt te ondersteunen? Verlagen of tijdelijk afschaffen van de overdrachtsbelasting 46% 4 61% 60% Ophoging van de Nationale Hypotheek Garantie grens naar % % Verlagen van de BTW van 19 naar 6% voor onderhoud aan woningen en bedrijven 46% 47% 42% 46% Tijdelijk verlengen van periode van aftrekbaarheid van de hypotheekrente over een nog niet verkochte en gekochte woning 22% Het stimuleren van nieuwbouw

25 Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek is nog altijd niet bespreekbaarder voor een meerderheid (61%) van de woningbezitters. Er is echter ook een groep van inmiddels 31% van de eigenaren van koopwoningen voor wie, onder voorwaarden, de afschaffing bespreekbaar is. Wat is uw mening over een mogelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek? % 1 46% 11% 20% 3 17% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pertinent oneens Oneens, maar op termijn bespreekbaar Eens, voor alle prijssegmenten Oneens, zeker op dit moment Eens, maar alleen voor de hogere prijssegmenten Weet niet

26 Ouderen kunnen zich meer vinden in de afschaffing, wellicht omdat ze er minder hinder van zouden ondervinden. Lager opgeleide woning bezitters zijn vaker tegen de afschaffing, terwijl ze rationeel gezien er juist minder nadeel van ondervinden dan de hoger opgeleiden, die gemiddeld een hoger inkomen genieten. Sentimenten die via de politiek en de media worden overgebracht, spelen hierbij een rol. Wat is uw mening over een mogelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek? Laag 4 16% 2% 22% 7% Midden 3 16% 2 Hoog % % jaar 4 17% 2 t/m 35 jaar 3 1 6% % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pertinent oneens Oneens, maar op termijn bespreekbaar Eens, voor alle prijssegmenten Oneens, zeker op dit moment Eens, maar alleen voor de hogere prijssegmenten Weet niet

27 Een verlaging van de vraagprijs is de meest voor de hand liggende oplossing als een woning langer dan gewenst te koop staat. 32% van de woningbezitters overweegt deze optie. Van de verkopers, voor wie de vraag het meest actueel is, is het voor 42% een optie die overwogen wordt. Verkopen tegen executiewaarde aan een woningcorporatie wordt door vrijwel niemand overwogen. Een deel van de woningbezitters zou gewoon afwachten en langer blijven wonen in de huidige woning, blijkt uit de open toelichtingen. Stel dat u in de situatie terecht zou komen, waarbij uw koopwoning veel langer te koop staat dan dat u zou willen, welke van de volgende stappen zou u dan overwegen? 32% Uw vraagprijs (verder) te verlagen 41% 42% 30% 36% Uw woning tijdelijk in de verhuur te doen % Uw woning tegen executiewaarde te verkopen aan een woningcorporatie 2%

VBO Woonindex. Vierde kwartaal 2008. drs. J.J.J. Donkers

VBO Woonindex. Vierde kwartaal 2008. drs. J.J.J. Donkers VBO Woonindex Vierde kwartaal 2008 drs. J.J.J. Donkers Zoetermeer, 7 januari 2009 In opdracht van VBO Makelaars. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Noordervliet: Deze resultaten tonen dat de woningbezitter zich heel goed bewust is van de huidige situatie op de woningmarkt. Dat vooral starters zich

Noordervliet: Deze resultaten tonen dat de woningbezitter zich heel goed bewust is van de huidige situatie op de woningmarkt. Dat vooral starters zich Het vertrouwen in de woningmarkt is in het derde kwartaal gestegen naar 94 punten. Dit is de eerste stijging sinds het derde kwartaal van 2011. Zeven op de tien koopwoningbezitters denkt dat zijn huis

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Door de dalende woningprijzen groeit het aantal huizen dat onder water staat. Onder water staan betekent dat de waarde van de woning lager is

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2012 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 5,2% en 10,1% minder aan zijn

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. Presentatie Woningmarkt voor de regio Amsterdam / gemeente Amsterdam 1 maart 2012 Presentatie

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Enschede. Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt Gemeente Enschede

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Enschede. Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers 2012-1 Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt pagina 1 van 9 Gemeente Enschede april 2012 Gemeente Enschede Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten

Nadere informatie

3 Effect van varianten zoals door de VROM-raad gevraagd

3 Effect van varianten zoals door de VROM-raad gevraagd belastingsderving (saldo HRA en EWF) tot 13,8 miljard doen toenemen in 2011. Daarbij is geen rekening gehouden met het drukkende effect van de rentestijging op de prijs van de woningen. 3 Effect van varianten

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Door de dalende woningprijzen groeit het aantal huizen dat onder water staat. Onder water staan betekent dat de waarde van de woning lager is

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Nieuwegein, 15 januari 2009 Na een slecht vierde kwartaal komt de prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Hypotheken Juni 2013. GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 AFM Consumentenmonitor voorjaar 201 Hypotheken Juni 201 GfK 201 AFM Consumentenmonitor Juni 201 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor najaar 2013 Hypotheken AFM Consumentenmonitor najaar 1 Hypotheken December 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor December 1 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie- en afsluitproces

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2013 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 21% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 23% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 18,8% en 23,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Case Verslechtering woningmarkt

Case Verslechtering woningmarkt Case Verslechtering woningmarkt Lees het volgende artikel en beantwoord daarna de vraag. Prijs individuele woningen daalt Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen Vooral minder starterswoningen

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2011 Datum :

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September

Nadere informatie

Starters Renteregeling

Starters Renteregeling Starters Renteregeling De sleutel naar jouw eerste koophuis! Waarom de Starters Renteregeling? De Starters Renteregeling maakt een eigen woning mogelijk voor mensen die met hun huidige inkomen de maandelijkse

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei OTB Onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015

De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015 De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015 De huizenmarkt en de nieuwste ontwikkelingen worden door veel makelaars nauwlettend in de gaten gehouden. Alhoewel het herstel van de markt nog

Nadere informatie

Prijzen dalen verder

Prijzen dalen verder Prijzen dalen verder Transactieprijzen dalen sneller In het tweede kwartaal van 212 zijn de transactieprijzen van bestaande koopwoningen verder gedaald. Op basis van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant met k Door de crisis in de woningmarkt is de stap van huur naar koop voor veel mensen helaas te groot. Wij willen door betaalbare koopwoningen op de markt te brengen,

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP Ymere Oktober/November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Sprekende Cijfers 2011-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Sprekende Cijfers 2011-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle Sprekende Cijfers 2011-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 9 Gemeente Zwolle januari 2012 Gemeente Zwolle Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 9 regio Apeldoorn oktober 2012 Inleiding De woningmarkt in de regio Apeldoorn blijft, net zoals elders in Nederland, ook in

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator

Eigen Huis Marktindicator Marktindicator Harry Boumeester Cor Lamain Marktindicator Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: Harry Boumeester Cor Lamain 14 maart Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Internetopdracht huren of kopen?

Internetopdracht huren of kopen? Internetopdracht huren of kopen? Voor deze opdracht heb je Internet nodig. Zet je antwoorden in een word document, Sla je werk (regelmatig) op. Veel mensen moeten minstens één keer in hun leven een keuze

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Woningmarkt komt op stoom

Woningmarkt komt op stoom PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 2 e kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 juli 2015 Ook buiten stedelijk gebied begint

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Beweging op de woningmarkt:

Beweging op de woningmarkt: Beweging op de woningmarkt: de rol van overheidbeleid Taco van Hoek Directeur EIB Grip op vermogen Utrecht, 19 april 2013 1 Inhoud Drie vragen Wat zijn de ontwikkelingen op de woningmarkt? Wat is het beeld

Nadere informatie

Peiling hypotheekrenteaftrek

Peiling hypotheekrenteaftrek Vereniging Eigen Huis Peiling hypotheekrenteaftrek Wat is uw mening? Mei 2010 Wat vindt u in dit rapport? Ten geleide 5 Door Marlies E.C. Pernot, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis De resultaten

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.953 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 tot en met 28 augustus 2012. Over het

Nadere informatie

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u?

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u? Aflossen, waarom goed voor u? Agenda 1. Even voorstellen 2. Aanleiding presentatie 3. Hypotheken: hoe zit het ook alweer? 4. Waarom aflossen? - Voor uzelf - Voor uw kinderen - Voor later 5. Hoe werkt aflossen?

Nadere informatie

Inschrijfformulier Het Plein

Inschrijfformulier Het Plein Inschrijfformulier Het Plein Beste geïnteresseerde, De verkoop van de woningen van Het Plein van Leiden van deelgebied Het Hart start vanaf zaterdag 13 juni 2015 om 12 uur. De inschrijving is compleet

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Hypotheken Augustus 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Hypotheeksluiters Oriëntatie-

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn hieronder beschreven. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Economische crisis april 2012

De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn hieronder beschreven. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Economische crisis april 2012 Achtergrond onderzoek & respons Van 26 maart tot en met zondag 8 april 2012 is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Vervolgonderzoek financieel-economische crisis

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten:

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten: Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht 10 kopen geld ouders helpen starters 11 Ouders helpen starters Bedankt pa en ma! Tekst Miriam Bauwer Fotografie Ed van Rijswijk en Isis Torensma Ouders kunnen op verschillende manieren hun kind financieel

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Hypotheken December 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het najaar van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp hypotheken.

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... VII. 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 2. De koopovereenkomst. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... VII. 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 2. De koopovereenkomst. Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 1.1. Inleiding... 1 1.1.1. Wat is eigenlijk een onroerende zaak?.............. 1 1.1.2. Ook wel: registergoed...........................

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Informatiebron 1. Eindexamen havo m&o 2014-I. Speeltuin Brokkefort

Informatiebron 1. Eindexamen havo m&o 2014-I. Speeltuin Brokkefort Informatiebron 1 Speeltuin Brokkefort Speeltuin Brokkefort is in eigendom van de stichting Brokkefort. De speeltuin heeft 30 speeltoestellen op een oppervlakte van 1,5 hectare. Op het terrein staan ook

Nadere informatie

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning CPB Notitie Datum : 27 augustus 2004 Aan : de SP, de heer E. Irrgang SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning 1 Inleiding De SP-fractie heeft het CPB gevraagd de budgettaire en koopkrachteffecten te

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later

Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later makelaars adviseurs Een nieuwbouwwoning kopen met korting en terugkoopgarantie Zekerheid voor nu - Zekerheid voor later DE VOORDELEN VAN KOOPGARANT U BETAALT EEN EERLIJKE PRIJS De korting die u krijgt

Nadere informatie

ook u kunt kopen met de Starters Renteregeling

ook u kunt kopen met de Starters Renteregeling ook u kunt kopen met de 2 3 uw eigen droomhuis dichterbij dé sleutel naar uw eerste koophuis! Droomt u ook van een eigen huis? Van zo n heerlijke woning die je kunt inrichten en vormgeven zoals je dat

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen

Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen 02 december 2008 Ger Hukker, voorzitter NVM: Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen Dagelijks staan de kranten bol van zorgwekkende berichten over de gevolgen van de kredietcrisis

Nadere informatie

Woningmarkt bloeit langzaam op

Woningmarkt bloeit langzaam op Webartikel Woningmarkt bloeit langzaam op Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel Woningmarkt bloeit langzaam op Oktober 2015 CBS Webartikel, oktober 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt

Monitor koopwoningmarkt Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit Delft Mei 2013 Deze publicatie is een gezamenlijk product van de onderstaande partijen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Eindexamen havo economie 2013-I

Eindexamen havo economie 2013-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 bij (1) monopolie bij (2) toe

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie