Oktober Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december Een beroerte en dan? 3. Digitale Behandeling NAH-poli Heliomare. 4. Zelfmanagement interventiestudie bij thuiswonende CVA patiënten en hun partners. 5. Inloopspreekuur Centrum NAH Heliomare Amsterdam 6. Intensieve Neurorevalidatie in Reade: ook lange tijd na hersenletsel effectief. 7. Nieuwe kleinschalige woonlocatie van Cordaan. 8. Ontwikkeling CVA-keten Noord-Kennemerland. 9. Themabijeenkomst NAH en dagbesteding. 10. Structurele surveillance van mensen met niet-aangeboren hersenletsel in Midden- Kennemerland. 11. Van Lokhorst naar Westerhout: Wereld van verschil. 12. NAH en letselschade. Landelijk nieuws 13. Zorgketen Hersenletsel, een initiatief van de Hersenstichting. 14. Nieuwe website zorgstandaarden NAH. 15. Protocol onderwijs aan kinderen met NAH 16. Zorgmonitor NAH in de GGZ. Een onderzoek naar de zorgbehoeften en zorgverlening van klinische patiënten met niet aangeboren hersenletsel in de GGZ. 17. Edwin van der Sar Foundation biedt sportpakketten aan. Publicaties, congressen, symposia en media Relevante websites Aanleveren nieuws De coördinatiepunten NAH in Noord-Holland streven ernaar tweemaal per jaar een gezamenlijke nieuwsbrief uit te laten komen. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Els Compaan Coördinatiepunt NAH N-H noord tel Christèle Warmerdam Coördinator NAH Amsterdam e.o. tel Antje Kleef Coördinator NAH Kennemerland tel Pagina 1 van 20

2 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en Arbeid/Dagbesteding Maandag 10 december 2012 van uur GGZ NHN, locatie Heiloo, Ontmoetingscentrum Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo Programma uur Inloop met koffie, thee en een broodje uur Opening en welkom Middagvoorzitter: Els Compaan, coördinatiepunt NAH N-H noord uur NAH en maatschappelijke participatie Jeroen Kelders, Projectleider Arbeidsmatige dagbesteding Heliomare uur Individuele begeleiding naar de WMO?! Anja Hommel, programmamanager WMO Gemeente Amsterdam uur NAH-jongere en haar maatje: Tess en Jeroen Brains4U uur Ronde 1: Speakerscorners en Informatiemarkt uur PAUZE met koffie en thee uur Ronde 2: Speakerscorners en Informatiemarkt 16:30 uur tot uur Een afsluiting die u niet wilt missen met aansluitend borrel Aan de Speakerscorners nemen o.a. deel: GGZ NHN, Esdegé Reigersdaal, Heliomare, Reade, Professionals in NAH, Heling & Partners, MEE NWH. De presentaties worden per ronde twee keer gegeven. U kunt dus minimaal 4 verschillende Speakerscorners bijwonen. Aanmelding Om u aan te melden voor het symposium klikt u U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Let op: aanmelden is mogelijk tot 26 november 2012 Kosten Voor deelname aan het symposium bent u geen kosten verschuldigd. Pagina 2 van 20

3 2. Een beroerte en dan? Wat? De revalidatie van mensen die een beroerte hebben gehad, is er op gericht hen weer zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kwaliteiten en mogelijkheden van de revalidant en zijn omgeving. De revalidatie begint al in het ziekenhuis en kan op verschillende manieren worden voortgezet. Gedurende de revalidatie wordt geprobeerd alle verschillende gevolgen van de beroerte te behandelen en daarom zijn er vaak verschillende behandelaars betrokken (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie of maatschappelijk werk). Tijdens de opname bepaalt de revalidatiearts samen met de neuroloog en het revalidatieteam de meest geschikte locatie van revalidatiebehandeling (op basis van fysieke en mentale belastbaarheid). Als er voldoende herstel is om veilig naar huis te kunnen én er slechts één behandelaar geïndiceerd is, dan kan de therapie mogelijk bij u in de buurt plaatsvinden met een controleafspraak bij de revalidatiearts. Zijn er meer behandelaars nodig, dan kan deze multidisciplinaire (=meerdere behandelaars) behandeling gegeven worden op de afdeling revalidatiegeneeskunde van een ziekenhuis onder leiding van een revalidatiearts. Sommige gevolgen van de beroerte zijn niet direct zichtbaar en worden dan pas in een latere fase opgemerkt. Pas thuis blijkt dat er problemen zijn: vermoeidheid, problemen met geheugen/aandacht/ruimtelijk inzicht, geen twee dingen tegelijk meer kunnen doen, ontregelde emoties en een veranderd karakter/gedrag. Als deze of andere problemen optreden is het vaak zinvol om alsnog of opnieuw een afspraak te maken met de revalidatiearts. De huisarts of neuroloog kan hiervoor zorgen. Waar? In Noord-Holland kunt u voor revalidatie terecht op de polikliniek revalidatiegeneeskunde van de ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Stichting Revalidatie Ziekenhuizen (SRZ): Gemini ziekenhuis (Den Helder), Medisch Centrum Alkmaar, Westfriesgasthuis (Hoorn), Waterlandziekenhuis (Purmerend), Kennemergasthuis (Haarlem) en het BovenIJziekenhuis (Amsterdam). De SRZ is een organisatie op het gebied van de ziekenhuisrevalidatiegeneeskunde en de revalidatieartsen die werken in deze ziekenhuizen zijn hier in dienst. In deze ziekenhuizen wordt revalidatiegeneeskunde op hoog niveau aangeboden, ook op het gebied van CVA. De SRZ vindt kwaliteit van zorg zeer belangrijk en richt zich op het bevorderen van eenzelfde kwaliteitsniveau op alle afdelingen van de verschillende ziekenhuizen. Op basis van het landelijke behandelkader CVA is door de revalidatie-artsen van de SRZ een srzcvabehandelrichtlijn opgesteld, wat een solide basis biedt voor een hoog basisniveau van CVA-zorg. Er wordt gewerkt vanuit de laatste inzichten en door continue uitwisseling van (de nieuwste) kennis en gezamenlijke bijscholing wordt dit ook gewaarborgd. 3. Digitale Behandeling NAH-poli Heliomare In Heliomare kunnen revalidanten sinds begin augustus 2012 deelnemen aan een pilot-project online behandelen. Het project is bedoeld voor revalidanten van de NAH-poli en hun naastbetrokkenen. De zorg is aanvullend op de reguliere face-to-face behandeling. Doel van het traject is de zorg toegankelijker te maken en behandelingen sneller en efficiënter te laten verlopen. Revalidanten en hun naasten kunnen op het moment dat het hen schikt contact hebben met hun behandelaren binnen een beveiligde omgeving. Ook krijgen zij toegang tot een aparte website met uitgebreide informatie over hersenletsel, met adviezen en behandelmogelijkheden. Het project loopt tot december Daarna volgt een evaluatie door zowel revalidanten als behandelaren. Patiënten en naastbetrokkenen kunnen zich aanmelden via de NAH-poli Heliomare. E: of T: Pagina 3 van 20

4 4. Zelfmanagement interventie studie bij thuiswonende CVA patiënten en hun partners Vanaf september 2012 doet Heliomare Amsterdam, Centrum voor niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mee aan het onderzoek Restore4stroke. Dit is een Zelfmanagement interventie studie bij thuiswonende CVA patiënten en hun partners. Een beroerte kan allerlei blijvende gevolgen hebben die het dagelijks leven van CVA-patiënten en partners negatief kunnen beïnvloeden en deelname aan de maatschappij kunnen belemmeren. Het is vaak moeilijk om grip te krijgen op de veranderingen en om de draad weer op te pakken. Bij andere chronische aandoeningen is gebleken dat deelname aan een educatieve cursus helpt om minder last te hebben van alle veranderingen. Het is niet duidelijk of dat voor mensen met een beroerte en hun partners geldt. Met dit onderzoek willen wij uitzoeken welk effect deelname aan een dergelijke cursus heeft op het gebied van weer kunnen oppakken van sociale activiteiten door patiënten en partners. In dit onderzoek worden twee cursussen, die elk 10 weken duren, onderzocht. In beide cursussen zal informatie over het CVA worden aangeboden. Daarnaast kunnen ervaringen worden gedeeld met andere CVA-patiënten en partners. De ene cursus bestaat uit 7 groepsbijeenkomsten van elk twee uur. De cursus zal zich met name richten op de gevolgen van het CVA voor het dagelijks leven en hoe men het beste met de gevolgen van het CVA kan omgaan. De andere cursus zal bestaan uit 4 groepsbijeenkomsten van elk één uur. In deze cursus wordt informatie gegeven over het CVA en preventie van een nieuw CVA. Beide cursussen zullen worden aangeboden aan mensen die na een CVA weer thuis zijn gaan wonen en hun eventuele partners. De cursussen zullen in diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra in een poliklinische setting worden aangeboden. Ook Heliomare Amsterdam, Centrum voor niet-aangeboren hersenletsel ( NAH) op de Baarsstraat no werkt mee aan dit onderzoek. Het onderzoek zal in september van dit jaar plaatsvinden. Nadat de onderzoeksperiode is afgerond, zal Heliomare Amsterdam, Centrum voor NAH, gelijkende cursussen en trainingen in ons aanbod opnemen. 5. Inloopspreekuur Centrum NAH Heliomare Amsterdam Vanaf dinsdag 16 oktober start Heliomare, Centrum voor NAH in Amsterdam, een telefonisch- en inloopspreekuur. De medewerkers van het Centrum voor Niet-aangeboren hersenletsel helpen u verder op weg door tips en adviezen te geven, of door te verwijzen naar andere organisaties; Als u vragen heeft over: - Ontlasting van de thuissituatie - Begeleiding of behandeling voor mensen met NAH - Wonen - Vrijetijdsbesteding - Werk U kunt deze vragen stellen tijdens het telefonisch spreekuur. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om langs te komen tijdens ons inloopspreekuur. Telefonisch spreekuur: dinsdag uur Telefoonnummer: Inloopspreekuur: dinsdag uur Bezoek adres: Baarsstraat RV Amsterdam Pagina 4 van 20

5 6. Intensieve Neurorevalidatie in Reade: ook lange tijd na hersenletsel effectief Vaak wordt nog gedacht dat revalidatie zich niet richt op lange termijn gevolgen van hersenletsel. Daarom brengen we graag het behandelprogramma Intensieve Neurorevalidatie onder de aandacht. Dit behandelprogramma is bedoeld voor mensen die op de lange termijn vastgelopen zijn door niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel. Hieronder vallen cognitieve problemen, maar ook veranderingen op het gebied van emoties en gedrag. Met name de laatste blijken op de lange termijn vaak problemen op te leveren, in werk en relaties. Beperkt inzicht in wat veranderd is vormt hierbij een veel voorkomend probleem. Door toegenomen onzekerheid ontstaat vaak een neiging tot vermijden. Daarbij spelen niet alleen de directe gevolgen van het letsel een rol, maar ook de indirecte: door negatieve ervaringen, als dingen die je doet niet meer lukken zoals voorheen, kan je zelfvertrouwen verminderen. Aangezien niemand graag mislukkingen ervaart, is vermijding een voor de hand liggende reactie. Doel van Intensieve Neurorevalidatie is: het verbeteren van inzicht in de veranderingen na het hersenletsel, maar ook in de mogelijkheden die er zijn om hier beter mee om te gaan. Dat betekent niet alleen weten, maar ook in de praktijk leren herkennen wat de veranderingen zijn, in een veilige omgeving. Pas dan kun je compensatiestrategieën aanleren. Dan kun je ook je veranderde zelf gaan accepteren. Veel aandacht wordt besteed aan het versterken van wat wordt genoemd de uitvoerende, ofwel executieve (frontale) functies. Zo leert men meer regie over het eigen leven te voeren. Hierdoor bouwen mensen weer een realistisch toekomstperspectief op. Er wordt gewerkt in groepen van acht cursisten, 3 ½ dag per week, tweemaal zeven weken lang. Halverwege is er een oefenperiode van twee weken, waarin de cursisten ondervinden hoe het thuis gaat, zonder de vaste structuur van het programma. Naastbetrokkenen worden intensief bij het behandelprogramma betrokken. Er wordt nauw samengewerkt met de afdeling Arbeidsrevalidatie om de maatschappelijke terugkeer te vergemakkelijken. Uit wetenschappelijk onderzoek, en uit de praktijk, blijkt dat het programma effectief is, ook bij mensen die het letsel lang geleden hebben opgelopen. Intensieve Neurorevalidatie is een onderdeel van het Expertisecentrum Neurorevalidatie Amsterdam, Reade, locatie Overtoom. Verdere informatie over Intensieve Neurorevalidatie: bij de secretaresse of trainers van de afdeling INR (telefoonnummer , 7. Nieuwe kleinschalige woonlocatie van Cordaan Aan het Staalmanplein in Amsterdam Nieuw-West aan de Ottho Heldringstraat staat een nieuwe kleinschalige woonlocatie van Cordaan, gecombineerd met huurwoningen voor ouderen. Op deze locatie - gelegen tegenover het nieuwe Staalmanpark - komen diverse groepswoningen voor dementerende ouderen, voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en chronisch somatische aandoeningen. Op de begane grond is een huisartsenpraktijk, een praktijk voor fysiotherapie en een apotheek. Op de eerste etage komt een groot wijkrestaurant met een prachtig, ruim dakterras met uitzicht over het Staalmanpark. De nieuwe NAH-afdeling biedt voor 14 bewoners een ruime eigen kamer met eigen natte cel. Een goede sfeer, hartelijk personeel en goede dagstructuur zorgen daarbij voor veel rust. Het gevolg is dat de afdeling mensen aan kan met redelijk moeilijk gedrag. Familieleden zijn daardoor ook behoorlijk tevreden. Pagina 5 van 20

6 8. Ontwikkeling CVA-keten Noord-Kennemerland In de regio Noord-Kennemerland (NKL) is besloten een CVA-keten te starten. Dit idee is in 2011 ontstaan binnen de Stuurgroep Totaalzorg in Samenhang (TIS). Gelijktijdig heeft ook het zorgkantoor UVIT een initiatief voor ketensamenwerking in de regio Noord Holland Noord genomen. Na overleg is door partijen afgesproken de krachten te bundelen en doelstellingen te integreren. De initiatie nemende partijen zijn: MCA-Gemini, Evean, Zorgbelang Noord-Holland, Huisartsenzorg Noord-Kennemerland, Viva! Zorggroep, MEE NWH en het zorgkantoor UVIT. Van januari tot en met april hebben allen zich ingezet om een inventarisatie te maken van de CVAketen NKL in zijn huidige vorm. Ook is gekeken naar datgene wat nog aanvullend kan zijn op goede ketenzorg. Een aantal ontbrekende bouwstenen zijn vertaald in drie deelprojecten die sorteren onder een projectprogramma. Dit programma kent twee hoofddoelstellingen. De eerste is de kwaliteit van zorg die vergroot wordt door de implementatie van kwaliteit criteria in de keten en gereed is met ingang van één januari De tweede is een aangesloten transmurale CVA-keten van zorg- en dienstverlening die met ingang van één januari 2014 gereed is. De drie deelprojecten zijn: 1. Transmuraal zorgtraject voor CVA- en TIA patiënten en hun naasten. 2. Verhogen kennis en expertise van CVA-zorg en dienstverlening. 3. Ontwikkelen van communicatie en informatie over de CVA- ketenzorg - en dienstverlening in de regio t.b.v. CVA patiënten, naasten en verwijzers. De maand mei is benut om ketenpartners te benaderen en een stuur- en klankbordgroep samen te stellen. Deze laatste speelt een belangrijke rol in de bovenregionale spreiding van resultaten naar de regio s Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Zorgkantoor NHN heeft het initiatief genomen om ook in deze regio s met maatwerk vergelijkbare projecten te starten. Hiervoor worden aanstonds in betreffende regio s bijeenkomsten georganiseerd. Zo kunnen op termijn ook op bovenregionaal niveau de verbindingen in de CVA- keten Noord Holland Noord worden gelegd. De initiatiefnemers vinden het van belang dat alle betrokken partijen bij de CVA-zorg in de regio NKL de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten bij het project en de uitwerking ervan. Mocht u vragen hebben over het project of de wens hebben om aan te sluiten, dan kunt u contact opnemen met Marina Link, programmamanager CVA- ketenzorg NKL en bovenregionaal projectleider CVA-ketenzorg. Telefonisch bereikbaar op het nummer Mailadres: Pagina 6 van 20

7 9. Themabijeenkomst NAH en Op 1 september hield het hersenletselteam Kennemerland een themabijeenkomst over NAH en dagbesteding, met presentaties van het Centrum voor NAH van Heliomare en Ons Tweede Thuis. Er waren 20 personen aanwezig bij de bijeenkomst over NAH en dagbesteding. De eerste twee presentaties werden verzorgd door Sanne van Gulik en Rebecca Versteegen van het Centrum voor NAH van Heliomare in Amsterdam. Zij vertelden over het aanbod van het Activeringscentrum en het Centrum voor training en therapie. Via een intake en een introductieprogramma, waarin de cliënt alle dagbestedingsactiviteiten mag uitproberen, komt voor elke cliënt een passend activiteitenaanbod tot stand. Verder is er een uiteenlopend aanbod aan trainingen en therapieën. Daarbij wordt van de cliënt verwacht dat deze zelf de doelen stelt waaraan hij wil werken. Zowel bij de dagbestedingsactiviteiten als de trainingen en therapieën staat centraal wat de cliënt nog wel kan. Belangrijk is dat de drempel om het centrum binnen te gaan zo laag mogelijk is, daarom wordt een vrijblijvende rondleiding standaard aangeboden. Lynn Quekel, cliënte van het Centrum voor NAH, vertelde over haar ervaringen met het centrum, waar zij zowel erkenning als herkenning heeft gevonden. Zij vindt de persoonlijke begeleiding en benadering erg prettig. In de laatste presentatie vertelde Mattijs van den Boom, GZ-psycholoog bij Ons Tweede Thuis, over de ervaringen met het opzetten van een dagbestedingscentrum voor cliënten met NAH van de woonvorm Mozaïek. Belangrijk uitgangspunt dat zij daarbij hanteren is de 24 uurs-visie: de begeleiders van wonen en dagbesteding zijn op de hoogte van de belastbaarheid van de cliënt en stemmen in samenspraak met de cliënt de activiteiten hier op af. Wonen en dagbesteding hebben ook een gezamenlijke intake, zodat er een afgestemd aanbod kan worden gedaan. Verder is het vanwege de diversiteit van de NAH-problematiek van belang een gedifferentieerd aanbod aan activiteiten te hebben. Aanvankelijk werd gestart met een centrum op een bedrijventerrein, dat vooral gericht was op training. Gaandeweg bleek echter dat cliënten matig in staat waren dingen bij te leren. Daarom is het centrum uiteindelijk verplaatst naar een andere locatie en meer gericht op activiteiten. Doordat de begeleiders uit de woonvoorziening ook mee gaan naar het activiteitencentrum, lukt het beter cliënten te motiveren aan de dagbesteding deel te nemen. Met name voor jonge mannen is het soms nog zoeken naar een passend activiteitenaanbod. De bijeenkomst werd afgesloten met de bespreking van twee casus, waarbij met name sprake was van motiveringsproblematiek. Door de deelnemers werden diverse adviezen aangedragen. Een uitgebreid verslag van de themabijeenkomst kan worden opgevraagd bij Antje Kleef, coördinator NAH Kennemerland, Bureau Lindenhoek, tel Pagina 7 van 20

8 10. Structurele surveillance van mensen met niet-aangeboren hersenletsel in Midden-Kennemerland De zorg voor patiënten met NAH is in Zuid- en Midden-Kennemerland in principe goed georganiseerd. Het probleem waar echter veel zorgketens rond NAH mee te maken hebben, betreft de tijd tussen ontstaan en herkend worden van de minder zichtbare gevolgen van hersenschade. Men lijkt in eerste instantie goed te herstellen. Op langere termijn ontstaan echter toch allerlei problemen t.a.v. gezondheid, relatie/gezin of werk/school. Men vindt pas na veel omzwervingen de gewenste hulp. In de regio Midden-Kennemerland is het initiatief genomen om dit probleem aan te pakken. Per september 2011 is gestart met een project gericht op het structureel navolgen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De artsen en behandelaars van het Rode Kruis Ziekenhuis, Heliomare, ViVa! Zorggroep, Zorgbalans, MEE Noord-West-Holland, GGD Kennemerland, huisartsen en de patiëntenvereniging Cerebraal zijn samengebracht in een projectgroep om de inhoud van een surveillance structuur voor patiënten en hun mantelzorgers vorm te geven. Het doel van de surveillance structuur is om een structurele screening (surveillance) van personen at risk voor NAH-problematiek uit het RKZ plaats te laten vinden, waardoor een betere en vroegere erkenning, herkenning en behandeling van mensen met NAH ontstaat en waardoor de zorg voor mensen met NAH van grotere kwaliteit wordt. Afspraken Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de inhoud van de NAH-surveillance structuur en de afspraken rond de taakverdeling in de screening. Nu is het tijd om de resultaten van al het harde werk in de praktijk te brengen. Om huisartsen in de regio Midden-Kennemerland te ondersteunen bij de uitvoering van de surveillance van hun patiënten krijgen alle huisartsen in de regio een overzicht van de afspraken toegestuurd. Nascholing Op 16 oktober, wordt aan de huisartsen in de regio Midden-Kennemerland gerichte nascholing aangeboden. Wat zijn mogelijke gevolgen van NAH? Hoe kunt u de mogelijke gevolgen van het letsel bij uw patiënten herkennen? Waar kunt u uw patiënten naartoe doorverwijzen? Aan de hand van casuïstiek wordt op deze en andere vragen antwoord gegeven, op dusdanige wijze dat de opgedane kennis direct toe te passen is in de praktijk. Wat kunt u binnenkort nog meer verwachten? Momenteel wordt hard gewerkt aan een website die zowel de NAH-patiënten alsook de behandelaars van deze mensen informeert over de screening en de mogelijkheden van de nazorg in de regio Midden-Kennemerland. Op de site komt onder andere informatie voor patiënten, informatie voor mantelzorgers en naasten, informatie voor professionals en informatie over de organisatie van de NAH-surveillance structuur. Namens de Werkgroep NAH-surveillance, J. Dekker, revalidatiearts Rode Kruis Ziekenhuis en Heliomare, projectleider J. Brasser, projectcoördinator en CVA-ketencoördinator Midden-Kennemerland Pagina 8 van 20

9 11. Van Lokhorst naar Westerhout: Wereld van verschil Beschermd wonen Zuidwijk feestelijk geopend RIBW K/AM heeft een nieuwe woon- en werkplek voor de locatie Zuidwijk in Bennebroek gerealiseerd. Deze locatie is bestemd voor mensen met het Syndroom van Korsakov of een resttoestand van de Ziekte van Wernicke. Begin maart zijn bewoners en medewerkers verhuisd. De omgeving is hetzelfde gebleven, maar het is een ander, geheel gerenoveerd, pand. Van oud naar nieuw: twee minuten lopen, maar een wereld van verschil! Iedereen heeft inmiddels zijn draai gevonden, dus werd het tijd voor een openingsfeestje op 28 september. Afscheid nemen van de oude woonplek was niet gemakkelijk. Ook al ging het om een doorleefd gebouw waar weinig daglicht binnendrong, de ruimtes te klein waren, de keukens onpraktisch en de rokerige kamers bedompt. Hoe anders is dat nu: van ver ruik je de geverfde muren en de nieuwe vloeren. Alles is lekker licht geworden, de kamers zijn fris. Bewoners konden een keuze maken uit verschillende kleuren kledingkasten, stoelen, tafels en fauteuils en ieder mocht zijn voorkeur voor een kamer aangeven. In de meeste gevallen kon die voorkeur worden gehonoreerd. Een fijne leefomgeving is zo belangrijk en heeft grote invloed op je welbevinden. Saskia Uijtdehaage, teamleider: In de oude situatie lag de douche aan het eind van de gang en werd gedeeld met nog tien bewoners. Een bewoner die altijd met tegenzin ging douchen stond een dag na de verhuizing te genieten van de warme straal in de eigen badkamer. Een andere bewoner die nooit veel aandacht besteedde aan hoe zijn kamer er uitzag, had de dag na de verhuizing alle dozen zelf uitgepakt en zijn kamer naar eigen smaak gezellig ingericht. Ook van de gezamenlijke huiskamers, ingericht met een mix van nieuwe en oude meubels, wordt goed gebruik gemaakt. De dag start gemoedelijk in een bistro-achtige huiskamer: samen ontbijten en dan gelijk horen wat er die dag te doen is. In een mooie activiteitenruimte met dakterras kunnen bewoners ongehinderd zagen zonder zich druk te maken om de troep die dat geeft, en samen hard muziek draaien zonder anderen daarmee te storen. En ook mediteren, op je rug op een matje en kijkend naar de lucht, is een activiteit waar verschillende bewoners graag aan meedoen. Een van de bewoners: In de algemene ruimte kunnen we niet meer roken, dat doen we op onze eigen kamer of buiten. We hebben een grote tuin en er is veel gras, dus we zijn veel buiten. We maaien ook het gras, voeren de kippen, geven de planten water. Laat mij maar lekker bezig zijn, heerlijk. Veel bewoners voelen zich betrokken en werken graag mee om huis en tuin er mooi uit te laten zien. De verhuizing naar het nieuwe pand heeft er duidelijk toe bijgedragen dat steeds meer bewoners trots zijn op en actief zijn in hun eigen omgeving. Bewoners en medewerkers zijn blij met deze ontwikkeling, én met hun nieuwe woon- en werkomgeving. Vandaag konden ze dat delen met de gasten die de nieuwe locatie kwamen bekijken. De officiële opening gebeurde met de onthulling van een door kunstenaar Kees Deetman ontworpen boom in de hal. Bewoners hingen de door hen gemaakte figuren er in. RIBW K/AM De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden (RIBW K/AM) is er voor mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn door psychiatrische of psychosociale problemen. Wij bieden diverse vormen van begeleiding en activering, waar nodig in combinatie met huisvesting, in de regio s Amstelland en de Meerlanden, Midden-Kennemerland en Zuid- Kennemerland. Uitgangspunt is de eigen kracht van de cliënten. Zie voor meer informatie: Pagina 9 van 20

10 12. Niet aangeboren hersenletsel en een letselschadezaak Hier volgt een fictieve casus over de loop van een letselschadezaak. De schrijver richt daarbij de aandacht op de toegevoegde waarde van een letselschadeadvocaat voor zijn cliënt, een slachtoffer met hersenletsel. Rijdend op zijn scooter wordt een jonge man van 23 jaar door een automobilist geschept. De jonge man loopt daarbij ernstig hersenletsel op. In de eerste periode na het ongeval komt de man met veel hulpverleners in aanraking. Ook een letselschadeadvocaat zit binnen enkele weken aan zijn bed. De vader van de jonge man had gehoord dat het zo snel mogelijk na een ongeval inschakelen van een advocaat van belang is. Nog niemand is op dat moment bezig met het verkrijgen van een schadevergoeding, maar dat is niet het enige wat de advocaat voor hem kan betekenen. De eerste taak van de letselschadeadvocaat is het verzamelen van alle feiten rond het verkeersongeval. Deze feiten zijn van belang voor de vaststelling van de aansprakelijkheid van (de verzekeraar van) de automobilist. Voor de jonge man heeft de advocaat al snel bereikt dat de aansprakelijkheid wordt erkend. Uit de feiten kwam duidelijk naar voren dat de automobilist een ernstige verkeersfout had gemaakt. Zodra de aansprakelijkheid vaststaat, is de aansprakelijke partij verplicht alle schade van het verkeersslachtoffer te vergoeden. Dat geldt niet slechts voor de medische en reiskosten, voor de gemiste inkomsten uit arbeid en het smartengeld, maar ook voor de kosten van de advocaat zelf. Ook deze kosten worden door de aansprakelijke partij vergoed. Het is van belang dat de advocaat alle schadeposten in een overzicht zet, zodat precies duidelijk is welke schade de jonge man heeft geleden. Aan de hand van dat schadeoverzicht zal de aansprakelijke verzekeraar voorschotten op de schadevergoeding aan de jonge man betalen. De nadruk van de letselschadeadvocaat ligt overigens niet uitsluitend op het verkrijgen van een zo hoog mogelijke vergoeding. Daarnaast speelt hij een belangrijke rol bij het door zijn cliënt zoeken en vinden van werk dat past bij zijn belastbaarheid. Daarvoor wordt over het algemeen een arbeidsdeskundige ingeschakeld. De arbeidsdeskundige zal samen met de jonge man onderzoeken welke werkzaamheden hij met zijn beperkingen nog kan verrichten. Ook zal die arbeidsdeskundige hem helpen bij het vinden van een passende arbeidsplaats. De jonge man haalt veel voldoening uit het door hem samen met de arbeidsdeskundige gevonden passende werk. Het werk geeft hem een zeer zinvolle invulling van zijn dag. Daarnaast is het van belang dat de letselschadeadvocaat zich goed laat voorlichten over de ernst van het letsel van de jonge man. De ernst van het letsel vormt namelijk mede de basis voor de te verkrijgen schadevergoeding. De letselschadeadvocaat schakelt in dat verband een medisch adviseur in, die hem precies informeert over de klachten en beperkingen van zijn cliënt. Veelal is het nodig dat ook een onafhankelijke deskundige (zoals een neuroloog) wordt ingeschakeld, zodat de omvang van het letsel van het slachtoffer volledig duidelijk is. Zodra de ernst van het letsel en de omvang van de schade van de jonge man bekend is, kan de letselschadeadvocaat in onderhandeling treden met de aansprakelijke verzekeraar. Het resultaat van die onderhandeling zal worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Daarmee wordt het letselschadedossier van de jonge man gesloten. De verkregen vergoeding kan de jonge man gebruiken om zijn leven verder vorm te geven. Ivo Laseur Advocaat Pagina 10 van 20

11 Landelijk nieuws 13. Zorgketen Hersenletsel, een initiatief van de Hersenstichting De Hersenstichting heeft het initiatief genomen tot een onderzoek naar de inrichting van een Zorgketen Hersenletsel. Een val of klap op het hoofd kan levenslang gevolgen hebben voor het lichamelijk en vooral cognitief en emotioneel functioneren. Patiënten hebben grote behoefte aan méér specifieke zorg en begeleiding. De patiëntenverenigingen worden actief bij het onderzoek betrokken. ZonMw levert de nodige expertise. Nederland telt naar schatting hersenletselpatiënten. Hersenletsel kent meestal een duidelijk begin, maar een diffuus einde: het moment van stabiliteit in herstel. In de zorg onderkent men onvoldoende dat er een chronische fase is, dat de gevolgen langdurig kunnen zijn en dat daarom langdurig specifieke zorg en ondersteuning nodig zijn. Patiënten dolen vaak lang rond op zoek naar adequate hulp of worden behandeld voor een verkeerde diagnose (psychiatrie, dementie). De verwachting is dat een adequate zorgketen tot aanzienlijk betere kwaliteit van leven voor de patiënt leidt. Uit het onderzoek Hersenletsel, hoe nu verder dat de Hersenstichting vorig jaar liet uitvoeren bleek al dat het aanbod voor hersenletselpatiënten erg versnipperd is. Patiënten signaleren als knelpunten: (a) er bestaat geen adequate zorg (b) de zorg die er is, is versnipperd en van wisselende kwaliteit (c) de zorg mist continuïteit. De patiënt krijgt daardoor verkeerde begeleiding aangeboden en kan niet optimaal maatschappelijk participeren. De patiënt weet zich vervolgens geen raad als hij te maken krijgt met UWV, re-integratiebedrijven, ambtenaren WMO, e.d. In het onderzoek Zorgketen Hersenletsel staan drie vragen centraal: (a) Wat is de ideale zorgketen voor hersenletselpatiënten? (b) Kunnen de uiteenlopende zorgvragen in één keten worden samengebracht? (c) Welke belemmeringen zijn er om tot een ideale keten te komen? Ook moet het onderzoek een stappenplan opleveren hoe te komen tot realisering van de zorgketen. De resultaten van het onderzoek zullen de basis vormen voor verdere actie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Conclusion Advies en Management en moet eind januari 2011 gereed zijn. Meer informatie over hersenletsel en de betrokken patiëntenorganisaties is te vinden op Pagina 11 van 20

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorg

Zorg voor de mantelzorg Zorg voor de mantelzorg Drs. Anne Visser-Meily Dr. Caroline van Heugten De ontwikkeling van deze richtlijnen en aanbevelingen werd gefinancierd door het ZonMw Beleid- en Praktijkprogramma Chronisch Zieken

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Deelnemen, geven en zijn

Deelnemen, geven en zijn Deelnemen, geven en zijn 2 Deelnemen, geven en zijn Eindrapportage Sociaal Maatschappelijke Participatie van mensen Deelnemen, met niet-aangeboren geven en hersenletsel zijn vanuit patiëntenperspectief

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter vanuit bekeken Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter juni 2015 Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter Vanuit autisme bekeken Juni 2015 Colofon Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers

Aandacht voor mantelzorgers Revalidatie Magazine jaargang 17 nummer 3 september 2011 Aandacht voor mantelzorgers > Brandwondenrevalidatie > Revalideren door schuld van een ander > Terugdringen wachtlijsten > Patiënten definiëren

Nadere informatie

Goede zorg in de wijk

Goede zorg in de wijk Amsterdamse cliënten aan het woord Goede zorg in de wijk Eindrapportage van het onderzoek transitie vanuit cliëntenperspectief Centrum voor Cliëntervaringen, december 2014 Auteurs: Drs. Barbara Groot-Sluijsmans

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie