ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen"

Transcriptie

1 s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis

2 Steewijkerlad! W I L L E M S O O R D E E S V E E N O L D E M A R K T M A R I J E N K A M P E N PA A S L O O O S S E N Z I J L W I T T E PA A R D E N S T E E N W I J K E R W O L D K A L L E N K O T E B A S S E T U K S T E E N W I J K K U I N R E K A L E N B E R G Z U I D V E E N O N N A B L A N K E N H A M W E T E R I N G S C H E E R W O L D E G I E T H O O R N B L O K Z I J L D WA R S G R A C H T WA N N E P E R V E E N S I N T J A N S K L O O S T E R V O L L E N H O V E B E LT- S C H U T S L O O T Bedrijvigheid e gezelligheid i ee optimale combiatie met rust e ruimte. Dat is Steewijkerlad te voete uit. Goed bereikbaar via de weg (A32), het spoor (met ee itercitystatio i Steewijk) e over het water. I het lad va WaterReijk Weerribbe Wiede. Steewijkerlad i Noordwest Overijssel heeft circa iwoers. Met zij ruim hectare hoort Steewijkerlad qua oppervlakte bij de grootste gemeete va Nederlad. Voorwoord Duurzaamheid Ee thema waarbij je elkaar odig hebt om verder te kome Deze tweede uitgave va Steewijkerlad Ter Zake staat geheel i het teke va duurzaamheid. Ee prachtig thema, omdat het kase biedt. Kase voor zowel burgers als bedrijve. Bedrijve kue aast het streve aar wist ook rekeig houde met het effect va hu activiteite op het milieu e hebbe daaraast oog voor meselijke aspecte bie e buite het bedrijf. Dat is duurzaam e maatschappelijk veratwoord odereme. Hoe dit i de praktijk gaat? I het artikel over het olags gehoude symposium duurzaam odereme is wist, leest u hier alles over. I dit ummer vidt u voorbeelde va iovatieve oderemers uit Steewijkerlad op het vlak va duurzaamheid. Ee belagrijk oderwerp bie duurzaamheid is de eergietrasitie. Het gaat da aa de ee kat om het vermidere va eergieverbruik e daarmee co 2 reductie. Aa de adere kat om het opwekke va duurzame, schoe eergie als alteratief voor de fossiele bradstoffe olie e gas. Va belag is dat partije elkaar vide. Duurzaamheid is bij uitstek ee thema waarbij je elkaar odig hebt om verder te kome. Aakopigspute zij er geoeg bie oze gemeete, zoals het project Eergie=Wist, dat wordt geleid door Stichtig Parkmaagemet Steewijkerlad. Dit is bij uitstek ee project waar bedrijve profijt va kue hebbe door, ofwel idividueel, ofwel gezamelijk, te late oderzoeke waar de kase voor eergiewist ligge. Laat u zich vooral ispirere door de voorbeelde e verhale i dit ummer. Luc Greve Wethouder gemeete Steewijkerlad 2 ter Woe, werke e recreëre i Steewijkerlad. Meer wete? Kijk op zake oktober 2010 ummer 2 3

3 elkaar kee e gue De Busiess Club Steewijkerlad & is otmoete & same- ee oderemersvereigig, die ee actieve bijdrage wil levere aa ee gezod werke oderemersklimaat i Steewijkerlad, & Voor waarbij atuurlijk ivestere e uw belage: busiess doe je same voorop staa. aabestedigsbe- Ee adere keismakig... LeiD-miDer bu- Belage behartige Keisuitwisselig e -otwikkelig reaucratie-bete- re Opwaardere bestaade bedrijveterreie (Stichtig Parkmaagemet bereikbaarheid Steewijkerlad) Themavode, Busiess Gala & Verkiezig o- Ledevoordeel Gespreksparter voor Deremer gemeete, KvK e provicie Busiess Va Het Jaar & busiess gala & LeDe- doe je same! VoorDeeL & keisuitwisselig Colofo ter zake Ihoud Thema duurzaamheid 7 Kwekerij Haekamp: duurzaamheid begit bij basis 12 De eige biovergistigsistallatie va Steewijkerlad 17 Oderemers kue bespare met Eergie=Wist 22 Harm Vredeburg: We zulle vroeg of laat moete omschakele 26 Subsidie voor elektrische rodvaartbote va start 28 UR Cool geoped 32 Symposium Duurzaam odereme is wist 34 Zakelijke rijders voordelig uit met elektrisch rijde 36 Orajetipje e Het tweede lichtje Bedrijve rue met levesfilosofie Colum 15 Colum Stichtig Parkmaagemet Steewijkerlad Nieuws 11 Steewijkerlad heeft groeste collegeprogramma va Overijssel 25 Kort ieuws 31 Recreatie-oderemers werke aa Gree Key 38 Goude Wimpel uitgereikt 41 Erbe Weemars op Busiess Gala 42 Kort ieuws Rubrieke 21 Cijfers 39 Cijfers 43 Ageda e liks Limaatschap voor bedrijve, die: gevestigd zij i Steewijkerlad, werkzaam zij i het busiess-to-busiess segmet, mimaal drie medewerkers hebbe. 4 ter Voor meer iformatie: Postbus 84, 8330 ab Steewijk Deelemers Gemeete Steewijkerlad, Busiess Club Steewijkerlad, Stichtig Parkmaagemet Steewijkerlad, KopTop, Keis Netwerk Steewijkerlad, Zelfstadig Met Elkaar (zme) Ter zake wordt gratis verspreid oder alle oderemers va de gemeete Steewijkerlad. Het eerstvolgede ummer verschijt i december. Redactie Voor dit magazie is ee redactieraad samegesteld, bestaade uit de deelemede orgaisaties e Waardetekst: Eidredactie Waardetekst Wilko Aardema Adverteties Wilko Aardema Roald va Lige Otwerp e opmaak Teresa Jokma (bo) Fotografie Wilko Aardema Roald va Lige Teresa Jokma Heri Satig Gemeete Steewijkerlad Druk Grafisch bedrijf Gorter b.v. Afwerkig e verspreidig NoordwestGroep Ojuiste adresserig, opzeggig of aameldig kut u doorgeve aa: Gemeete Steewijkerlad t.a.v. Marijke Dam Postbus ad Steewijk Overame va (gedeeltes) tekst e beeldmateriaal allee a overleg met de redactie. zake oktober 2010 ummer 2 5

4 Eve terzake! Drukwerk laat u make bij: De Meethe De Meethe odigt u uit 6 ter De drukkerij voor kwalitatief goed drukwerk met zeer selle levertijde e ee uitstekede service! Grafisch bedrijf Gorter bv l Koemate 7 l 8331 TK Steewijk t: l f: l i: l e: adv 190x123kopie.idd :09:15 S T E E N W I J K beleef ervaar geiet De Meethe odigt u uit De Meethe is ee multifuctioeel cetrum dat met z tijd is meegegroeid. Goed bereikbaar e cetraal gelege op de gres va Overijssel, Drethe e Frieslad, voorziet De Meethe i de behoefte va ee grote regio. Het maximale aatal bezoekers dat De Meethe ka otvage, bedraagt 2000 persoe. De Meethe beschikt over verscheidee vergaderzale voor respectievelijk 30, 60 of 200 persoe. Ook beschikt De Meethe over ee eveemetehal met ee maximale capaciteit va 1350 zitplaatse. Daaraast telt het theater 412 zitplaatse. Er is echter ee zaalverkleier aawezig waardoor de theaterzaal ka worde verkleid tot 250 zitplaatse. De tetoostelligs- e expositiecapaciteit i De Meethe varieert va 50 m2 tot 1500 m2. Theater & Cocerte - Eveemete & Eveemeteorgaisatie - Cogresse & Semiars - Zaalverhuur - (Bedrijfs)feeste - Productpresetaties - Caterig - Sport Statiosplei GM Steewijk Tel: (0521) Fax: (0521) Duurzaamheid Eige compostverwerkig bij Kwekerij Haekamp Maatschappelijk veratwoord odereme begit bij basis Piet Haekamp bego 45 jaar gelede i Scheerwolde aa ee ideaal: ee biologische boomkwekerij. Kweke zoder bestrijdigsmiddele. Echter, de tijd was og iet rijp. Ik liet mese door de modder kruipe om okruid te verwijdere, om mij ideale te verwezelijke. De koste ware veel te hoog. Om het hoofd bove water te houde moest Piet Haekamp tege zij wil i de bakes verzette. Nu is de tijd wel rijp voor milieuvriedelijk kweke, voor maatschappelijk veratwoord odereme e voor duurzaamheid. Het bedrijf wordt u gerud door Piet s zoo Quercus, die og altijd wordt bijgestaa door zij vader. Vervolg op pagia 8 zake oktober 2010 ummer 2 7

5 Maatschappelijk veratwoord odereme begit bij basis De ideale kue a 45 jaar og steeds worde waargemaakt Duurzaamheid Vervolg va pagia 7 De Scheerwoldigers late met hu boom- e rozekwekerij zie dat maatschappelijk veratwoord odereme heel simpel ka zij. Het begit bij de basis, amelijk het assortimet. Bij Haekamp worde soorte gekruist. Het is zaak om iet-ziektegevoelige roze e bome te kweke. Wij gaa voor de sterke rasse, waardoor er weiig omkijke aar is. Dat beteket dat de klat, die deze roze koopt, gee bestrijdigsmiddele tege ziekte hoeft te gebruike e zo koste bespaart. Het is i feite heel simpel Kostebesparig Haekamp gaat zelfs ee stapje verder. Zo hebbe we roze, waarva de takke sel gaa hage, die de bodem bedekke waardoor okruid mider kas heeft. Vooral voor gemeete, die platsoee behere, beteket dit ee behoorlijke kostebesparig. Mider arbeidskoste e mider chemische middele om okruid te bestrijde, mocht de gemeete die gebruike, licht Quercus toe. Ware de medewerkers op de kwekerij ruim veertig jaar gelede vooral bezig met okruidbestrijdig, u is er gee omkijke aar. De stekjes worde i turf geplaatst, maar het boveste laagje bestaat uit metselzad, waardoor okruid- e mosvormig wordt tegegegaa. E adere toepassig is ee boveste laag va boomschors. Vogelkastjes Hierdoor zij er mider medewerkers e gee chemische middele odig om okruid te bestrijde. Het is i feite heel simpel, zegt Quercus die ook refereert aa de vogelkastjes rodom de kwekerij. Zo hoeve we de rupse iet op ee milieuovriedelijke maier te bestrijde. I de kasse wordt gebruik gemaakt va mist ; apparate zorge voor mistvormig, die juist voorkomt dat schimmels vat krijge op de stekjes. Eige compost De turf e vee, waari de stekjes worde geplaatst, kome uit de Baltische State. De wiig richt daar ee eorme ravage aa: grote gebiede worde afgegrave e dat heeft behoorlijke gevolge voor het ladschap. Ook de trasportkoste zij aazielijk. Om ladschap e milieu (trasport) te bespare, maakt Haekamp zoveel mogelijk gebruik va eige compost. Dit is ee prachtige samewerkig met de gemeete Steewijkerlad. Materiaal uit slote, groeafval va de gemeete e de kwekerij worde op het terrei achter de kwekerij gecomposteerd. Waterbesparig De rekeig va de waterleidigmaatschappij is bij Haekamp al vaaf de begijare laag. Wat er wordt gebruik gemaakt va water uit het kaaal, dat oderweg door rietslote wordt gezuiverd. Er wordt buite iet gesproeid, het water komt va oderaf aar bove e de plat eemt op wat die odig heeft. Het overtollige water wordt weer i ee bassi opgevage e hergebruikt. Prijs Duurzaamheid staat bij Haekamp dus hoog i het vaadel. Niet voor iets heeft het bedrijf prijze e keurmerke moge otvage. Ee prijs voor de meest verieuwede roos: Stad Rome ter gelegeheid va de heropeig va de Nederladse ambassade i Rome. De ambassadeur wilde aa de stad Rome ee roos aabiede, die het waard is de aam va deze stad te drage. Va Stichtig Milieukeur heeft Haekamp ee milieukeurmerk otvage. Daar zij we heel blij mee. Ook met verbeterpute, waar we iets mee doe. Zo hebbe we voor oze vertegewoordiger de meest zuiige auto gekocht. De ideale va Piet kue a 45 jaar og steeds worde waargemaakt. Milieukeurmerk va Stichtig Milieukeur 8 ter zake oktober 2010 ummer 2 9

6 50 Jaar NoordWestGroep We kue u deskudig advisere over bijvoorbeeld oze ieuwe e aa gepaste vorme va diestverleig, zoals: DIAGNOSE - maatwerk bij opstelle gedege re-itegratietrajecte FACILITAIR - o.a. schoomake, postbezorgig WERKSTAGE - het opdoe va relevate werkervarig ONDERNEMINGSSCAN - hoe ka er ook bij u slimmer worde gewerkt Maar ook over alle activiteite, waarmee we al jarelage ervarig hebbe opgedaa: ARBEIDSINTEGRATIE - arbeidsotwikkelig, re-itegratie, bemiddelig e 2e-spoortrajecte i het kader va WVP BEGELEID WERKEN e DETACHERINGEN - op locatie i diverse bedrijve GROENVOORZIENING - o.a. otwerp, aaleg e oderhoud INDUSTRIËLE EN GRAFISCHE AFWERKING - va eevoudige ipakwerkzaamhede tot gespecialiseerd boekbide) Oze activiteite otwikkele zich steeds meer i ee verieuwde koers met accete op arbeidsotwikkelig e duurzame samewerkig met oderemers uit de gemeete Steewijkerlad. Profiteer als oderemer va dit modere werk-leerbedrijf! Ga slimmer om met werk e maak gebruik va de (ieuwe) mogelijkhede die NoordWestGroep u ka biede. Wij hebbe ee halve eeuw ervarig i het begeleide e ot wikkele va per soe, die zo grote afstad hebbe tot de arbeidsmarkt, dat zij moeilijk passed werk kue vide. Wij helpe ze graag op de (goede) weg. Er zij kase, ook voor uw bedrijf! NoordWestGroep N.V. Postbus 163, 8330 AD Steewijk Koemate 36-38, 8331 TK Steewijk Telefoo (0521) Fax (0521) Kort... ieuws i beeld Natuur e Milieu Overijssel reikt de groee trui uit Steewijkerlad groeste collegeprogramma va Overijssel Godelieve Wijffels, directeur va Natuur e Milieu Overijssel, heeft olags de groee trui aa wethouder Luc Greve va Steewijkerlad overhadigd. Steewijkerlad krijgt de groee trui voor zij ambitieuze collegeakkoord op het gebied va duurzaamheid, atuur e ladschap. Het collegeprogramma behaalde 38 va de 55 pute e blikt uit i de maier waarop stevige ambities op eergiebesparig e duurzame eergie zij uitgewerkt i cocrete plae. Net als vier jaar gelede hebbe wij de akkoorde beoordeeld op thema s als de milieuvriedelijkheid va het verkeersbeleid, zuiig ruimte gebruik, groe i de stad, eergie e duurzaam bouwe e commuicatie met de burgers. De gemeete Steewijkerlad scoorde va alle vijfetwitig gemeete de meeste pute e mag zich met trots de ieuwe groee truidrager oeme, licht Godelieve Wijffels toe. Het akkoord scoort erg goed op eergiebesparig e duurzame eergie. I het programma Duurzaamheid worde de ambities cocreet uitgewerkt. Voorbeelde hierva zij: de hoge eise aa duurzaamheid voor ieuwbouw, het streve aar ee eergieregio die i haar eige eergiebehoefte ka voorzie e het bevordere va fietse, opebaar vervoer e elektrische auto s. Bovedie wil me ee duurzaamheidplatform oprichte voor keisotwikkelig e uitwisselig. 10 ter zake oktober 2010 ummer 2 11

7 Biovergistigsistallatie levert stroom aa 2200 huishoudes Toe werd mij duidelijk: Duurzame eergie is dé toekomst Iterview Be Regelig pioier Aa de Uiterdijkeweg bij Baarlo/Blokzijl staat de eige biovergistigsistallatie va Steewijkerlad. Eigeaar Be Rege- lig levert met deze istallatie al drie jaar elektriciteit, goed voor 2200 huishoudes. De varkeshouder wil de ladbouw verduurzame. Het probleem met de mestoverschotte werd alsmaar groter e tijdes ee beurs i Duitslad raakte ik ethousiast over biovergistig. Mest va 1 koe ka 4 huishoudes va eergie voorzie Hij stod zeve jaar gelede voor ee keus: de varkeshouderij uitbreide met ee extra stal e varkes of iets aders weges risicospreidig. Je kut deke aa ee mii-campig, zoals er al zoveel zij. Het bezoek aa de beurs zette me aa het deke. De fossiele bradstoffe worde schaarser e de eergieprijze stijge daardoor alsmaar. Tegelijk eemt de vraag aar eergie steeds toe. Toe op de beurs werd mij duidelijk: Duurzame eergie is dé toekomst. Bedek daarbij dat i pricipe mest va 1 koe 4 huishoudes va eergie ka voorzie. Hij verdiepte zich i biovergistig e diede ee verzoek i om ee istallatie te bouwe. De gemeete had ee dergelijk verzoek og iet eerder bij de had gehad. I die periode zij er veel leermomete geweest. Voor de gemeete e voor mij. Wat er komt heel wat bij kijke om zo istallatie te bouwe e te late draaie. Pioier Hij ko de gemeete overtuige e i 2006 kreeg hij de verguig voor de bouw va de istallatie. Be Regelig ka gezie worde als ee pioier. E sids 2007 staat er wat. Ee twee miljoe kostede istallatie, die 24 uur per dag draait. Be kijkt aar de silo s met grodstoffe: Dit had ik i eerste istatie iet i gedachte. Het was de bedoelig om het eige mestoverschot va de varkeshouderij te verwerke, maar het is ee grotere istallatie geworde. Om het ecoomisch redabel te make, moet je wel tot zo omvag kome. Collega-ladbouwers die overwege ook deze ladbouwverbredig toe te passe, moete wel rekeig houde met feit dat er ee beperkt aatal cetrales op ee aatal vierkate kilometers is toegestaa. Maar zij kue alsog hu mestoverschot wel hier kwijt. Chemicus Er is echter meer da allee maar mest odig om redabel gas te wie. Ee goede mix va diverse grodstoffe, zoals plataardig afvalvet, glycerie e tarwegist va bio-ethaolproduktie, platsilage (gehele plat zoals maïs), varkes- e rudveemest aagevuld met mierale e de bacterië doe bij ee temperatuur va 37 grade Celsius het werk. Deze bacterië zette het orgaische materiaal om i biogas. De toevoer is volledig geautomatiseerd zodat er altijd ee juiste balas is, die voor ee optimaal redemet zorgt. Roerlepels zorge ervoor dat er goed wordt gemegd. Het lijkt simpel, maar je zou kue zegge dat Be Regelig itusse ee chemicus is geworde. 12 ter Vervolg op pagia 12 zake oktober 2010 ummer 2 13

8 Colum Ee duurzame oderemer gaat ook voor wist Stichtig Parkmaagemet Steewijkerlad Iterview Vervolg va pagia 13 Koelwater Het gas wordt bove afgevage e getrasporteerd e verbrad i ee warmtekrachtkoppelig(wkk)-motor, waarmee elektriciteit wordt opgewekt e geleverd aa het elektriciteitset. Deze motor levert ca Kilowattuur elektriciteit per jaar, goed voor stroom voor zo 2200 huishoudes. Om ee idicatie te geve: Heel Vollehove ka worde voorzie va stroom uit de istallatie. Het koelwater dat bij de verbradig vrijkomt, wordt gebruikt voor de verwarmig va de stalle e de woig, zodat hij privé e zakelijk flik bespaart op stookkoste. De terugverdietijd va de ivesterig is met de huidige subsidie (op elektriciteit) tie jaar. Da loopt het cotract va de leverig af. Da moet ik de ieuwe prijze afwachte. Maar Be zit iet stil e is bezig met voorbereidige voor ee 2e motor, die wordt aagedreve door gas va ee ieuw te bouwe mestsilo. Eerste e eige istallatie va Steewijkerlad De laatste jare is duurzaamheid, zowel bij de overheid als het bedrijfsleve ee veelgebruikt e veelbesproke begrip. Maar wat verstaa we u exact oder het begrip duurzaamheid? Als u het mij vraagt, gaat het bij duurzaamheid om ee visie e alle otwikkelige die rechtvaardig, leefbaar e houdbaar zij. Duurzaam odereme leeft Als parkmaager va Stichtig Parkmaagemet Steewijkerlad heb ik veel cotact met de oderemers i Steewijkerlad. Duurzaamheid leeft ook zeker bij he. Dit werd oder meer duidelijk tijdes de succesvolle bijeekomst duurzaam odereme is wist, waar thema s als duurzaamheid e odereme, duurzame eergie e duurzame trasport werde besproke. Eergie=Wist Nog ee mooi voorbeeld va duurzaam odereme is het project Eergie = Wist. Dit project heeft als doel de CO2 uitstoot te reducere. Dit is mogelijk door eergiebesparig bie de oderemig te realisere. Door middel va ee eergiebesparigsoderzoek krijgt de oderemer ee duidelijk beeld wat de besparigsmogelijkhede bie zij/haar oderemig zij. Allee besparigsmaatregele die bie 5 jaar terug te verdiee zij kome i dit rapport aar vore. Dus waarom zou u dit iet doe? Immers, elke oderemer ivesteert om later ee beter redemet te krijge. U bespaart, u odereemt milieuvriedelijker e daarmee odereemt u maatschappelijk veratwoord! Ik zou zegge: laat deze kas iet schiete! Same voor 3 sterre Daaraast richt het revitaliserigproject same voor 3 sterre zich op duurzame kwaliteitsverbeterig va de bedrijveterreie Groot Verlaat e Dolderkaaal i Steewijk, de Weijert e Schaarkampe i Vollehove e de Boterberg i Oldemarkt. Steewijkerlad is aar mij meig ee gemeete waar duurzaam odereme meer is da allee ee begrip. De oderemers geve het hade e voete e levere daarmee same daadwerkelijk ee bijdrage. Gee ieuwe bedrijveterreie, maar gezamelijk de bestaade fraaier, leefbaarder e duurzamer make. De adruk ligt op samewerkig, wat ivestere i elkaar zorgt voor ee lagdurige e dus duurzame relatie. Het is ee visie, die steeds meer gedeeld wordt door oderemers. Hoort u daar ook (al) bij? Ja Smit Parkmaager Stichtig Parkmaagemet Steewijkerlad 14 ter zake oktober 2010 ummer 2 15

9 Accoutacy Fiscale Zake Fiaciële admiistratie Salarisadmiistratie Bedrijfsadviserig Bezoekadres Korputsigel 48, Steewijk Correspodetieadres Postbus 220, 8330 AE Steewijk Telefoo [over] [www.jokmavorm.l] [cotact] j.h. tromp meestersstraat gp steewijk telefoo mobiel lid va de beroepsorgaisatie ederladse otwerpers de visie is duidelijk, ee otwerp mag opvalle, spaed e esthetisch zij. maar tegelijkertijd of misschie bove alles fuctioeel. Bespare Eergie=Wist Duurzaamheid Eergiebesparig bie het bedrijfsleve is ee ware passie Ivesterige die (met evetuele subsidie) bie 5 jaar zij Lid worde va KopTop? Vul da deze bo i e stuur op aar KopTop. Naam bedrijf Adres Postcode e vestigigsplaats Naam cotactpersoo frakere als briefkaart Postbus ZJ Giethoor terugverdied e daarmee ook milieuvriedelijker te werk gaa. Dat is het doel va het project Eergie=Wist. Oderemers kue flik op hu eergierekeig bespare door deel te eme aa dit project e worde daarbij geholpe door eergieadviseurs. Projectleider is Stella Krooe. Zij is erva overtuigd dat ook de oderemers ethousiast worde over het project. Wat wat houdt ee oderemer u tege om eergie e daarmee koste te bespare? Het is heel simpel: het bedrijf ka zij bedrijfsvoerig optimalisere door te bespare op eergiekoste. Vervolg op pagia ter zake oktober 2010 ummer 2 17

10 Bespare met Eergie=Wist De volgede oderemers hebbe besparede maatregele geome: Pieter-Bas Ravesberg va lcr-studiecoachig heeft alle 43 ruite (ook vele glas-ilood) va zij woig (teves arbeidsplek) aa de Meppelerweg i Steewijk late vervage door dubbel glas rame. Willem Lagedoe va Bed & Breakfast Koste ,- Het Orajetipje aa De Pol i De Pol heeft Subsidie 1100,- Geuje Rook va Bouwbedrijf Rook i ee ieuwe cv-ketel aageschaft, ee Besparig 628,- per jaar Vollehove heeft de computermoitore ieuwe rege- Terugverdietijd 22 jaar late vervage door led-moitore. listallatie voor de vloerverwarmig e drie afsluitbare roosters voor doorvoer va Verder zij er zoepaele geplaatst: Koste 592,- de overcapaciteit va de speksteekachel. Koste 5.400, - Subsidie gee Same met de bestaade speksteekachel Subsidie 3.000, - Besparig 160,- per jaar wordt de temperatuur i de diverse kamers Besparig/terugverdietijd og iet Terugverdietijd 3,7 jaar beter geregeld. beked Zij gelove i het cocept e het uiteidelijke doel: CO 2 -reductie Koste 4500,- Subsidie gee Besparig ogeveer 750,- Terugverdietijd ogeveer 6 jaar E zij er plae voor dakisolatie: Koste 4719, - Besparig 717, - per jaar Terugverdietijd 6,4 jaar Biekort volgt ook vloerisolatie: Koste 5000,- Subsidie iet beked Besparig 480,- Terugverdietijd 10 jaar Duurzaamheid Vervolg va pagia 17 Het pricipe va dit ladelijke pilotproject werkt op o cure, o pay basis. Het besparigsoderzoek + 1 eergiebesparede maatregel diee zichzelf bie vijf jaar terug te verdiee. Daaraast ka het bedrijf gebruik make va subsidies va de overheid. Gezamelijk Eergie-adviseurs e parkmaager Ja Smit va Stichtig Parkmaagemet Steewijkerlad doe de bedrijfsbezoeke. De oafhakelijke eergie-adviseurs doe ee oderzoek aar besparigsmogelijkhede va het gebouw, va de istallaties, apparate e ook de werkwijze. Daaraast probere we iet allee aar idividuele oderemers te kijke, maar ook iitiatieve aa elkaar te kope e zo groepe te vorme. Zo is er al gezamelijke ikoop va eergie met alle voordele va die. Passie De eergie-adviseurs worde iet zomaar aagesteld. Niet allee commercieel deke als adere adviseurs of verkopers. Zij gelove i het cocept e het uiteidelijke doel: co 2 - reductie. Eergiebesparig bie het bedrijfsleve is ee ware passie, die zij met hart e ziel probere te verwezelijke. De gemeete Steewijkerlad start als eerste gemeete i Overijssel met dit project. Het doel va dit project is de co 2 uitstoot bij de deelemede bedrijve met 30% te beperke. Het is zelfs ladelijk pilotproject. Daarom e met subsidies is het ee bijzodere kas voor oderemers i Steewijkerlad om besparigsmogelijkhede te late oderzoeke. Odersteuig Stella heeft sigale va oderemers gekrege, die graag maatregele wille eme, maar die door het bos de bome iet meer zie. Ze wille graag, maar wete iet altijd hoe. Wij kue daarbij alle odersteuig biede. Imiddels heeft ee aatal bedrijve al besparede maatregele geome, lope er mometeel zo tie oderzoeke e zij er ruim veertig offertes uitgebracht. Wat houdt ee oderemer u tege om eergie te bespare? 18 ter zake oktober 2010 ummer 2 19

11 U mag va iedere zorgaabieder verwachte dat u de zorg krijgt die u odig heeft... Toch is dit iet vazelfspreked. Wèl voor Zorggroep Oude e Nieuwe lad, al deceia lag uw vertrouwde, lokale zorgorgaisatie. Cijfers Subsidieaavrage Plafod subsidie duurzaam bouwe Of het u gaat om zorg e verplegig bij u thuis, i ee verzorgigshuis of i het verpleeghuis. Wij garadere u de zorg die het beste bij uw situatie past. Als uw situatie wijzigt, da heeft u direct toegag tot alle adere vorme va zorg e behadelig die de Zorggroep biedt. Oze medewerkers werke dag é acht, i alle dorpe va os prachtige, uitgestrekte werkgebied. Cliëte geve os bij oafhakelijke, extere metige iet voor iets ee 8,5! Er altijd e overal kue zij, als u os odig heeft e op het momet dat u os odig heeft. Betrokke zorg; daar zij we goed i. Zorggroep Oude e Nieuwe Lad Mr. Zigher ter Steghestraat 9, Steewijk Tel. (0521) Subsidieaavrage: zothermische maatregele (aatal Wattpiek) Omdat u gewoo dag è acht op os kut rekee ,750 Architectebureau Paul Ruiter BNA Bie de perke zij de mogelijkhede eve obeperkt als daarbuite (J.A. Deelder) Markt HJ Steewijk - tel Paul Ruiter Mr. Z ter Steghestraat KG Steewijk Tel.: (t/m augustus) Subsidieaavrage: isolatiemaatregele (aatal m2) huisstijle 7537 otwerp reclame e beletterig 7206 webdesig drukkerij koemate 5 steewijk t (0521) (t/m augustus) 20 ter zake oktober 2010 ummer 2 21

12 Duurzaamheid is ook ivestere i mese Iterview Harm Vredeburg: ambassadeur va duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele. Er is gee keuze meer, het is bittere oodzaak 22 ter Omdat we de wereld iet hebbe geërfd va oze ouders, maar lee va oze kidere, is ee va de uitsprake va Harm Vredeburg va Vredeburg Istallatietechiek. Deze staat oderaa elke verzode . Tie jaar gelede had hij de keuze gemaakt: duurzaam verder. De wikel met wit- e bruigoed werd vaarwel gezegd e het ieuwe bedrijfspad, dat i 2006 werd geoped, zou va de ieuwste (eergiebesparede) techieke worde voorzie. Imiddels wordt Harm Vredeburg i Steewijkerlad e daarbuite als ambassadeur va duurzaamheid geoemd. Oze kidere e toekomstige geeraties zulle erva profitere De ieuwste techieke. Als je die iet i eige huis hebt. Je kut het vergelijke met de bakker die zij eige brood iet eet. Daarom moet os pad teves os visitekaartje zij, is de meig va Harm Vredeburg. Aardwarmte, vloerverwarmig e vloerkoelig i het hele pad (ook i het magazij), sesore op verlichtig die dimme bij meer lichtival, ee gebalaceerd vetilatie-warmteterugwi-systeem, ieder vertrek heeft ee eige thermostaat e elektroisch gestuurde spoelige i de toilette om ekele voorbeelde te oeme. Naar plek 5 Zo werd het pad i 2006 opgeleverd. Het bedrijfspad stod ladelijk op ummer 7 va maar a plaatsig va 30 vierkate meter zoepaele, led-verlichtig e moitore e ee DoQi widturbie is het pad gestege aar plek 5 e is daarmee teves het meest eergiezuiige bedrijfspad va Steewijkerlad. Bij maatschappelijk veratwoord odereme hoort volges Harm Vredeburg ee duurzaam pad. Het pad levert op dit momet al zo 10% va de eige eergiebehoefte e Harm Vredebrug is ambitieus: I 2020 streve we eraar dat we zelfvoorzieed zij e dat we zo goed als gee factuur va de gas- e elektriciteitsbedrijve meer krijge. Voor iks Dat moet volges hem mogelijk zij. De otwikkelige gaa u zeer sel. Steeds meer fabrikate spele hierop i. Zoepaele, die ee steeds hoger redemet hebbe e die met de zo meedraaie -er staat al ee voorbeeld i de tui voor het pad-, verlichtig die alsmaar mider eergie odig heeft, ezovoorts. Maar het belagrijkste is: hoe gaa we de opgewekte eergie efficiët opslaa. Fossiele bradstoffe worde alsmaar schaarser, maar er is voldoede eergie voorhade. Immers, voor iks gaat de zo op, e die ka i pricipe i alle eergiebehoefte voldoe. De zo levert i ee uur tijd meer schoe eergie da de mesheid i ee heel jaar verbruikt. Als 0,16 procet va het ladoppervlak bedekt wordt met zoepaele, levert dat voldoede eergie op om aa de huidige vraag te voldoe. Noodzaak De allerbelagrijkste rede voor Harm Vredeburg stod tie jaar gelede al op zij lijst: Same zorge voor mider vervuilig e ee beter milieu. Oze kidere e toekomstige geeraties zulle erva profitere. Duurzame eergie is é blijft de toekomst e we zulle vroeg of laat moete omschakele. Er is gee keuze meer, het is bittere oodzaak. Ik heb er gee spijt va dat ik tie jaar gelede deze keuze heb gemaakt. Leefbaar Harm ka gezie worde als ee soort ambassadeur va duurzaamheid. Maar duurzaamheid is meer da eergie bespare. Ook ivestere i je medewerkers is belagrijk. We zij met ruim 40 medewerkers e dat beteket veel bijscholig. Samewerkig is ook va groot belag. Duurzame relaties opbouwe om goed same te werke, om zo tot ee goede, gezode e leefbare samelevig te kome. Harm is begaa met de maatschappij e de samelevig e staat er middei. Niet voor Vervolg op pagia 12 zake oktober 2010 ummer 2 23

13 Izette voor ee gezod oderemersklimaat Kort... ieuws i beeld 24 ter Iterview Vervolg va pagia 23 iets is Harm actief op het maatschappelijk vlak. Hij is bestuurslid va de Busiess Club Steewijkerlad e va Stichtig Parkmaagemet Steewijkerlad. Beide clubs zette zich i voor ee gezod oderemersklimaat i Steewijkerlad. Jeugd Daaraast wil Harm Vredeburg ivestere i de jeugd. Zo heeft Vredeburg meer da 30 jaar de plaatselijke zwemclub t Tolhekke gesposord e is u alweer ekele jare hoofdsposor va de jeugdelftalle va sv Steewijkerwold. Verder is hij zelf ook actief bij deze plaatselijke voetbalvereigig. Dit zij duurzame relaties, zegt Harm. Oder het motto: Omdat we de wereld iet hebbe geërfd va oze ouders, maar lee va oze kidere. Ekele gegeves va het eergiezuiige katoor: Opdrachtgever Vredeburg Steewijk B.V. Otwerp gebouw volges de Trias Eergetica epc eis ,5 epc gebouw Vredeburg 0,78 Bouwkudig otwerp- e adviesbureau Joop Heetebrij Steewijkerlad Biehuisarchitect Has va de Kraa Steewijkerlad Aaemersbedrijf H. Dedde Steewijkerlad Istallateur Vredeburg Steewijk B.V. Steewijkerlad Schildersbedrijf Steewijk B.V. Steewijkerlad Eergieokoste overzicht gehele pad per jaar (2009) Gemiddeld gasverbruik 415 M³ per jaar Gemiddeld elektriciteitsverbruik kwh per jaar tbv verwarme e koele Gemiddeld elektriciteitsverbruik kwh per jaar balasvetilatie Gemiddeld elektriciteitsverbruik kwh per jaar alle adere apparatuur Gemiddelde opbregst kwh per jaar zoepaele Gemiddelde opbregst kwh per jaar DoQi turbie Gemiddeld waterverbruik 82M³ per jaar Duurzaamheidscampage De gemeete Steewijkerlad is eid september gestart met ee duurzaamheidscampage om Duurzaam Woe e de subsidiemogelijkhede oder de aadacht te brege e de iwoers aa te zette tot eergiebesparig. Op 23 oktober is er ee duurzame woobeurs i De Meethe e er is ee speciale website (www.duurzaamsteewijkerlad.l) geoped. Daaraast zij er eergiecafés i twaalf wijke Meer iformatie Woobeurs Gree Data Cetre op Eeserwold Ee cosortium va Uica, Compello e Gree Data Systems wil ee experimeteel Triple Gree Data Cetre (tgdc) op Eeserwold i Steewijk bouwe. Daari wordt op ee milieuvriedelijke wijze data opgeslage, waarmee co 2 -uitstoot wordt gereduceerd. Het koelwater uit het meer va Eeserwold koelt de Voor meer iformatie over duurzaam woe, het parterschap e de Duurzame Woobeurs kut u cotact opeme met Sylvia Tees, Adviseur Duurzaam Bouwe va de gemeete, telefoisch via (0521) of per Colofo Gemeete Steewijkerlad Postbus AD Steewijk telefoo (0521) e kere, waar woigebezitters i kleier verbad adere iformatie over eergiebesparig e subsidiemogelijkhede kue iwie. De campage duurt voort tot i Bedrijve Beeldmateriaal gemeete Steewijkerlad Holladse Hoogte (Theo va Pelt, Ja va IJke, To va Vliet) Vormgevig Teresa Jokma (BNO) Augustus 2010 O S S E N Z I J L B L A N K E N H A M Eergiecafés O L D E M A R K T K A L E N B E R G PA A S L O O B A S S E W E T E R I N G S C H E E R W O L D E B L O K Z I J L D WA R S G R A C H T V O L L E N H O V E W I L L E M S O O R D M A R I J E N K A M P E N WITTE PAARDEN STEENWIJKERWOLD T U K I de weke volged op de Duurzame Z U I D V E E N G I E T H O O R N S I N T J A N S K L O O S T E R E E S V E E N kue zich gedurede de looptijd va de campage voor deelame aamelde. S T E E N W I J K Woobeurs zulle i ee twaalftal kere e wijke i Steewijkerlad zogeaamde eergiecafés worde gehoude. Tijdes deze iformele bijeekomste kue woigbezitters i kleier verbad adere iformatie iwie over eergiebesparig e subsidiemogelijkhede. O N N A B E LT- S C H U T S L O O T WA N N E P E R V E E N Word oze parter op het gebied va duurzaamheid! Steewijkerlad zet i op duurzaamheid. E daarbij wille we samewerke met bij voorkeur lokale bedrijve. Hoe? I de vorm va ee parterschap. Met deze brief odige we u uit om oze parter te worde als het gaat om het stimulere va duurzaam woe. Wat het u oplevert, daarover leest u straks meer. Ook odige we u, als aakomed parter, uit om mee te doe aa de Duurzame Woobeurs die we op 23 oktober a.s. orgaisere. Als gemeete biede we u de gelegeheid uw bedrijf daar te presetere. Aamelde ka via de bijgevoegde atwoordkaart. Word oze parter e werk same met os aa duurzaamheid! Luc Greve, wethouder duurzaamheid I De Meethe is op zaterdag 23 oktober ee Duurzame Woobeurs. Diverse oderemers late zie wat mogelijk is om eergie te bespare of duurzame eergie op te wekke. Deze duurzame variat op de welbekede Woobeurs biedt voor de iwoers va Steewijkerlad ee aatrekkelijk e iformatief aabod op het gebied va duurzaam bouwe. De bezoeker heeft a ee bezoek aa deze beurs ee duidelijk beeld va de maatregele die hij of zij ka late uitvoere om eergie te bespare of duurzame eergie op te wekke. Uit.duurzheid.def.idd :32 servers va het dataceter. Het water wordt hierdoor verwarmd e weer gebruikt om het gebouw e adere gebouwe op Eeserwold te verwarme. Het cetrum is iet allee ee primeur voor Nederlad, maar ook voor Europa. Uit het Europees Fods voor Regioale Otwikkelig, va het miisterie va ez e de provicie Overijssel was vorig jaar al vier miljoe euro beschikbaar gesteld voor het groeste dataceter va Europa. De bedrijve werke oder de aam Triple Gree dataceters bv. zake oktober 2010 ummer 2 25

14 Gezamelijk offertes aavrage, levert voordeel op Fluistered door Giethoor e atuurgebiede Duurzaamheid Subsidie voor elektrische rodvaartbote va start De raad heeft ,- beschikbaar gesteld voor de gemeetelijke regelig. De provicie heeft er eezelfde bedrag bij gedaa zodat er de komede vijf jaar 1,5 miljoe subsidie is. Er is subsidie i drie categorieë: Maximaal 25% va de koste voor de bouw va ee ieuwe streekeige rodvaartboot of ombouwe tot ee maximum va ,- Maximaal 25% va de koste voor ee elektrische istallatie die aa wal odig is voor het lade va accu s tot ee maximum va 3.000,- Maximaal 25% va de koste voor opslag va accu s tot ee maximum va 2.000,- 26 ter Gee stak e gee lawaai va de rodvaartbote i de fraaie dorpsgracht va Giethoor. Dat is het streve va de gemeete Steewijkerlad, de provicie Overijssel e va KopTop de komede jare. Om rodvaartbedrijve ee extra duwtje i de rug te geve om over te stappe op elektrische rodvaartbote (ieuw of ombouwe) is er ee gemeetelijke subsidieregelig, die op 1 juli 2010 is igegaa. Ee ieuwe boot geeft meer comfort Deze subsidie dekt 25 procet va de ivesterig. Daaraast zet de provicie Overijssel de kito-regelig (Kwaliteitsimpuls Toerisme i Overijssel 2010) i om rodvaartoderemers aa te moedige. Hierdoor kue recreatieoderemers og ees maximaal 30% va de koste tegemoet zie. Extra stimulas Het is dus ee aatrekkelijke regelig voor recreatie-oderemers om deze stap te make. KopTop, de vereigig va recreatie-oderemers i de regio WaterReijk Weerribbe Wiede, heeft ee werkgroep i het leve geroepe om gezamelijk offertes aa te vrage. Voorzitter va KopTop, Teu Boxum: Als we gezamelijk ee aatal bote late bouwe, da zal dat ee voordeel oplevere e ee extra stimulas geve voor adere oderemers om over te stappe. Meer comfort Hij wijst op het belag va overstappe. Ee ieuwe boot geeft meer comfort: gee lawaai e gee stak. Dat past i het plaatje va duurzaamheid e milieuvriedelijk recreëre e meer kwaliteit biede. Het comfortiveau ka og hoger, omdat je u iet ee boot laat bouwe voor vadaag, maar voor 25 tot 30 jaar. Je kut deke aa gps, ee beter zitcomfort e vertalige via oordopjes. Pril Ja Beee va Hotel Restaurat De Harmoie i Giethoor zit i deze werkgroep. Het is ee prille start, maar zeker is dat 10 oderemers ee of meerdere bote wille vervage. Zelf heeft hij drie rodvaartbote. De overige (kleiere) bote zij al elektrisch. Ik zat al lage tijd met het idee om over te stappe op elektrische rodvaartbote. Maar de huidige ware ecoomisch og iet aa vervagig toe. Toch vid ik dat het ee ivesterig is, die je op ee gegeve momet moet doe e met deze regelig wordt het wel aatrekkelijker. Karaker De rodvaartbote i Giethoor zij moeilijk aa te passe. Ombouwe beteket vele extra kilo s aa accu s aa boord, waardoor de diepgag te groot wordt e de veiligheid i het gedig komt. Voorwaarde zij dat de rodvaartboot het streekeige karakter behoudt (afgeleid va ee Gieterse bok) e dat de accu s met groee stroom worde opgelade. Rodvaartbote i adere dele va het gebied, zoals i Kaleberg, hebbe grotere diepgag e zoude makkelijker omgebouwd kue worde. Pijler Elektrisch vare i Giethoor is zeker iet ieuw. I 1995 kwame de fluisterbote e iet veel later is gebruik va fluisterbote verplicht. Techisch gezie was de tijd toe iet rijp voor elektrische rodvaartbote. Ja Boxum va de gemeete Steewijkerlad, die de subsidies begeleidt: Maar de techische otwikkelige zij de laatste jare sel gegaa. De gemeete ziet het belag i va toerisme als ecoomische pijler e va oze atuurgebiede. We hebbe als overheid ee veratwoordelijkheid voor de atuurgebiede e voor de lokale ecoomie. Elektrisch vare is milieuvriedelijk e voor de toerist aatrekkelijker. Dus deze subsidieregelig past i dat beeld. Tegelijkertijd zette het college e de gemeeteraad i op duurzaamheid. zake oktober 2010 ummer 2 27

15 Primeur i Nederlad UR Cool Duurzaamheid op Eeserwold geoped Koele met koud water uit Eesermeer 28 ter Het lijkt zo simpel e i pricipe is het ook simpel: bedrijfspade koele met koud water aast de deur. Op het ieuwe bedrijvepark Eeserwold bij Steewijk worde de pade waar recet Meeuwse e Te Hoope e Roelofs zij gevestigd e eerder De Vries accoutats gekoeld met het koude water uit de abijgelege zadwiig. Het systeem va ur Cool werd disdag 28 september officieel geoped. Besparig Volges Adré Roelofs, projectleider va ur Cool, wordt jaarlijks fors (75 tot 95%) bespaard op eergieverbruik, da waeer er traditioele koelsysteme, zoals aircoditioig, zoude worde gebruikt. Omdat het systeem auwelijks elektriciteit, gas of olie verbruikt, is de uitstoot va co 2 miimaal. Daarmee levert het systeem ee bijdrage aa het klimaat e de duurzaamheid va oze ecoomie. Gee ivesterig Bovedie hoef je iet te ivestere i ee koelsysteem, het scheelt ruimte e het bedrijf heeft gee oderhoud zoals bij traditioele systeme wel het geval is. Daaraast is het klimaat i het pad door deze maier va koele comfortabeler. Het is gewoo frisser. Beluchter Het water wordt uit het 35 meter diepe meer gepompt. Het water heeft ee temperatuur va 6 tot 8 grade Celsius e wordt getrasporteerd lags alle gebouwe. Het gebruikte water (18 grade Celsius) wordt weer teruggepompt i de plas via ee beluchter, zodat het water zuurstofrijk wordt. Uiek Koele met koud water is iet uiek, maar dit project is de primeur i Nederlad, wat Eeserwold is het eige bedrijveterrei i Nederlad dat volledig draait op Lake Source Coolig. Forse besparig op eergiegebruik zake oktober 2010 ummer 2 29

16 Duurzame relatiegescheke voor elk momet I bedrijfskleure e/of met logo Ee assortimet met veel mogelijkhede maak vrijblijved ee afspraak De Pol KS De Pol > > Keis > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Kort >... > ieuws i > beeld > > > > Netwerk Steewijkerlad Hèt platform voor keisuitwisselig tusse bedrijve, orgaisaties e istellige. Gree Key Keisetwerk Steewijkerlad versterkt, geeft Same slimmer, sterker e optimistischer door > > voorsprog, > > > biedt > kase, > geeft > > kleur > e verbidt het budele va de keis die i oderemed > > > > > > > > > > > > > > > > > Najaarsactiviteite Steewijkerlad > > > aawezig > va KNS > is. > Kijk op > de > website > voor > > > > > > > > > > > > > > De recreatie-oderemers eme deel aa meer iformatie over oze maagemetsessies, > > Cotactgroep > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > cotactgroepe, Persoeel&Orgaisatie themabijeekomste, cursusse e va 10 tot e met 13 ovember > > Cotactgroep > > > Fiacië&Bedrijfsecoomie > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > gaa zij op studiereis aar Noord-Ierlad waar Busiess Nights e het Keis Café. > > collega-bedrijve met zo certificaat worde Voor > meer > iformatie > > verwijze > > wij > aar > de webstite: > > > > > > > > > > > > > > > bezocht. Zij kue voor hu eige situatie ervarige e ispiratie opdoe. Criteria waar bedrijve aa moete voldoe Postbus 8, 8330 AA Steewijk T. (0521) voor het behale va ee Gree Key zij: duurzaam odereme bewustwordig va recreat e toerist betrokkeheid persoeel bij het milieumaagemet duurzame ivesterige orgaisatie va atuur e milieuactiviteite GROEIERS WORKSHOPS VOOR ONDERNEMERS ALSOF U ZELF OOK EEN GROEISPURT MAAKT Als oderemer ziet u graag dat uw zaak groeit. Maar met het groeie va uw oderemig groeie ook uw vrage. Hoe leid ik deze groei i goede bae? Hoe blijf ik groeie? Daarom zou het mooi zij als u met adere oderemers kut sparre over de ot wikkelig va uw oderemig. Dat ka tijdes de Groeiers Workshops va ABN AMRO. Iteractieve sessies e presetaties, speciaal voor ambitieuze oderemers. Alsof u zelf ook ee groeispurt maakt. Aamelde voor de Groeiers Workshops of iformatie over adere iitiatieve voor oderemers, zoals de Groeisca, de Iovatiesca e CoachMatch? NEEM CONTACT OP MET ABN AMRO MEPPEL-STEENWIJKERLAND OF KIJK OP ABNAMRO.NL/GROEIERS FREDDY PROPHITIUS TEL ALBÈRT FRANCIS TEL Milieukeurmerk toerisme e recreatie Recreatie-oderemers werke aa Diverse recreatie-oderemers i Steewijkerlad werke er aa om de Gree Key certificerig bie te hale. De Gree Key is hét keurmerk voor milieuvriedelijke bedrijve i de toerisme- e recreatiebrache. Op bedrijve met ee Gree Key wordt bewust omgegaa met het milieu e de atuur. Voor oderemers heeft het voere va ee Gree Key vele voordele. Het hebbe va ee Gree Key certificaat heeft dubbel effect. Aa de ee kat spaart de oderemer het milieu door mider gas, water e elektra te verbruike e mider afval te producere. Dit levert ook ee vermiderig va koste op. Aa de adere kat realiseert de oderemer zo ambitieus oderemerschap e beperkt hij risico s. Daaraast heeft het bedrijf aa de recreat de kas gegeve om hier ee rol i te spele. Commuicatie eemt bij het voere va de Gree Key ee belagrijke rol i. De medewerkers e gaste/bezoekers worde betrokke bij de aapassige die milieubelastig vermidere A5 Adv Odereme_v3.idd :17 ter zake oktober 2010 ummer 2 31

17 Dichter bij de klat bespaart kilometers Oderemers Oderemers kue u al bespare door zuiigere auto s Duurzaamheid krijge vele besparigstips Symposium Duurzaam odereme is wist Het trasport zal veradere. Ee goed alteratief voor bezie als bradstof is ethaol. Verieuwde biodiesel ka de huidige diesel vervage. Biogas is ee milieuvriedelijkere bradstof da gas. Elektrische auto s zij i opkomst; de meest milieuvriedelijk zij auto s die groee stroom gebruike. Nu bespare Dat is de toekomst, maar de oderemers kue u al flik bespare op de koste va hu wagepark. Als alle voertuige mometeel vervage worde door zuiige exemplare, ka ee bedrijf al 5 tot 10% bespare. Dat was de stellig va Aa Schoute, maager Duurzaamheid Po s Automobielhadel tijdes het Symposium Duurzaam odereme is wist, dat disdagavod 28 september werd gehoude e goed werd bezocht (zo 70 oderemers ware aawezig). Elders i dit magazie (pagia s 34 e 35) is meer te leze over rijde op groe gas e elektrisch rijde. Daaraast hield Stella Krooe, projectleider va Eergie=Wist ee presetatie over eergiebesparig e duurzame eergie. Meer hierover is op pagia s 17, 18 e 19 te leze. Mider kilometers Tijdes de paeldiscussie werd aa Ja Pekel va Leferik Schilders-, afbouw e vastgoedoderhoud i Zwolle de vraag gesteld wat hem er toe bregt om zo duurzaam mogelijk te odereme. Het is ee kwestie va gewoo dóé I os bedrijf late we auto s door schoe auto s vervage. Normaal vergt schilderwerk om de 5 tot 6 jaar oderhoud, maar door adere materiale e verfsoorte is het oderhoud verlegd tot 7 tot 8 jaar. Dat beteket dat we op de lage termij mider vaak hoeve te kome e mider kilometers make. Reclame Dat zou ook mider werk betekee, maar iets is mider waar volges Pekel. Omdat de klat mider uitgeeft aa oderhoud, ku je die aa je bide. Bovedie is het prima reclame. Dus op de lage termij heeft het meer effect e dus duurzamer. Ook probeert het bedrijf zo dicht mogelijk bij de klat te zij, zodat het aatal kilometers og ees wordt gereduceerd. Dat is bij os mogelijk omdat we meerdere vestigige hebbe. Daaraast probere we zoveel mogelijk de medewerkers, die het dichtst bij het uit te voere werk woe, daar te late werke. 32 ter zake oktober 2010 ummer 2 33

18 Voor oderemers biedt elektrisch rijde extra voordeel of extra voordeel Elektrisch groe gas? Duurzaamheid Zakelijke rijders voordelig uit met elektrisch rijde Ook rijde op (groe) gas aatrekkelijk Rijde op elektrisch of groe gas fictie? I oze gemeete ka het beide al: aa de Dolderweg i Steewijk is al ee groe gas vulput e op het Steewijkerdiep i Steewijk is ee elektrisch oplaadput i werkig. Steewijkerlad kiest voor beide! Wat is er eerder: de kip of het ei? Zo zou je dat ook kue stelle bij de elektrische auto e oplaadpute. Is er de overwegig om gee elektrische auto aa te schaffe omdat er gee laadpute zij? Of moet er worde gewacht met het aalegge va oplaadpute totdat er ee bepaald aatal elektrische auto s i de gemeete rodrijdt? De gemeete Steewijkerlad heeft het iitiatief geome. Het eerste oplaadput staat er al e er volge meer dakzij samewerkig met de stichtig E-laad, ee samewerkigsverbad va alle etbeheerders. E-laad plaatst de komede jare tieduized elektrische laadpute door heel Nederlad. De elektriciteit is afkomstig va duurzame eergie. Per iwoers heeft elke gemeete recht op ee laadput. Steewijkerlad heeft recht op 4 publieke laadpute. Daaraast ka iedere oderemer of particulier die ee elektrische auto aaschaft, cotact opeme met Het eerste oplaadput staat er al! E-laad voor het plaatse va ee laadput, (zie Steeds meer autofabrikate producere elektrische auto s. Voor de oderemers biedt elektrisch rijde extra voordeel: gee bpm é zakelijke rijders betale gee fiscale bijtellig voor privé-kilometers. Rijde op groe gas Elektrisch of groe gas? Steewijkerlad kiest voor beide. Het zij immers beide duurzame e schoe alteratieve voor de eidige fossiele bradstoffe, dus gezod cocurrered. De overstap aar rijde op groe gas wordt steeds gemakkelijker. Het aabod i persoeauto s e bedrijfswages eemt flik toe. Rijde op aardgas (og wel ee fossiele bradstof, hoewel schoer da bezie) moet daarbij worde gezie als ee tussestap aar rijde op groe gas. Groe gas wordt gemaakt uit orgaisch materiaal, zoals gft-afval e mest. Groe gas wordt i het ladelijke aardgasetwerk gebracht. Deze systematiek is vergelijkbaar met die va groee stroom. Rijde op aardgas e groe gas is fiacieel aatrekkelijk vaaf of km (verschilt per auto) per jaar. De hogere aaschafwaarde va de auto s wordt sel terugverdied door de lagere bradstofkoste. Box I Nederlad zij er u ee 50-tal aardgase groe gas takstatios, waarva 6 i de provicie Overijssel. De verwachtig is dat er i 2011 i totaal 120 takstatios zulle zij geplaatst. Op is ee kaart te zie met daarop de locaties va alle takstatios. Via deze site kue de adresse va de takstatios worde gedowload voor het avigatiesysteem. Op is meer iformatie te vide over het rijde op groe gas e ka ee gratis adviesgesprek worde aagevraagd met de adviseur duurzaam rijde va de provicie. 34 ter zake oktober 2010 ummer 2 35

19 Bedrijve rue met levesfilosofie Iterview Orajetipje e Het Tweede Lichtje zo milieubewust mogelijk Milieubewustzij ook op oze gaste overbrege Willem e Loekie Lagedoe leve al vele jare duurzaam e milieubewust. Volges deze levesfilosofie wille we ook oze bedrijve rue. Willem is eigeaar va Bed & Breakfast Het Orajetipje e Loekie al tie jaar va haar bedrijf kaarserecyclig Het Tweede Lichtje, waarmee ze met dit iitiatief de gemeetelijke milieuprijs va 1999 wo. Loekie smelt kaarserestate om tot ieuwe, fraaie creaties. Loekie: Zo kaars heeft ee boodschap, amelijk grodstofbesparig. Door recyclig werpt het ee ieuw licht op hergebruik va afval. De bedrijfsprocesse worde geheel uitgevoerd met groee eergie. Duwtje Deze maier va afvalverwerkig is voor de gemeete aaleidig geweest tot het toekee va de eerste milieuprijs i Dat was voor Loekie ee duwtje i de rug om haar baa bij de bak op te zegge e zich volledig te richte op Het Tweede Lichtje. Het is ook de rede voor de gemeete om haar kaarse als relatiegescheke te gebruike. De kaarse worde verkocht aa particuliere via het eige wikelatelier, op fairs, beurze e markte, maar ook als duurzaam relatiegeschek voor bedrijve. Boodschap Itusse is er ee geheel ieuwe atelier voor Het Tweede Lichtje gebouwd, met gebruik va duurzame materiale, zoals fsc-hout. Loekie geeft hier workshops e probeert da haar boodschap over recyclig over te brege. Tijdes zo workshop maakt iederee ee kaars e i de tijd dat de kaarse staa te droge, vertelt ze over recyclig e geeft ze milieutips. Negetig procet va alle grodstoffe, die wij hier krijge, wordt gerecycled. Wij gooie zelf bija iets weg. De bedrijfsprocesse worde geheel uitgevoerd met groee eergie Gaste Dit milieubewuste leve krijge de gaste va Bed & Breakfast Het Orajetipje ook mee. Zo hebbe we timers op de douches aagebracht e gaat de verlichtig deels automatisch aa e uit. We hadde al lage tijd spaarlampe, maar stappe zoveel mogelijk over op led-verlichtig. Het zoepaeel, dat de boiler verwarmt, prijkt ook al vele jare op het dak. Verder beschikke Loekie e Willem over ee biologische tui, die de gaste kue overzie als zij ee biologisch otbijt met streekproducte voorgeschoteld krijge. 36 ter zake oktober 2010 ummer 2 37

20 Recreatieoderemer... i beeld va het Jaar Prijs voor watertaxi Cijfers Subsidieaavrage Goude Wimpel voor Rederij Timmerma volges mij was de boot va rederij Timmerma al járe groe De allereerste Goude Wimpel va het jaar (prijs voor Recreatieoderemer va het Jaar i gebied WaterReijk Weerribbe-Wiede) gig aar Ja Timmerma uit Blokzijl. Zij rol bij het opstarte e het exploitere va de WaterTaxi tusse Blokzijl e Giethoor (vice versa) was voor de jury, bestaade uit de gemeete Steewijkerlad e recreatieoderemers, doorslaggeved. Deze WaterTaxi, ee elektrisch aagedreve rodvaartboot, is ee milieuvriedelijk alteratief voor automobiliteit i het gebied. Als WaterReijk kue we wel roepe dat het hier allemaal zo fatastisch is, maar uiteidelijk zij we afhakelijk va oderemers die dat ook bewijze. De beeldvormig va oze toeriste is vooral afhakelijk va hu ervarige met welke recreatieve oderemer da ook, zegt Beradette Haverkort va Vereigig Natuurmoumete e WaterReijk. Zij ziet Ja Timmerma als ee ambassadeur va het gebied. Visie, durve verieuwe, risico s eme, duurzaam odereme, auw samewerke met collega s e - misschie wel het allerbelagrijkste - gaste voele zich echt welkom. I dit gebied zij ze gastheer i de meest positieve zi Aatal aavrage subsidie duurzaam bouwe spouw 125 dak vloer (t/m augustus) Verhoudig verschillede isolatiemaatregele 26% spouw spouw spouw dak dak dak vloer vloer vloer 64% 10% 2009 spouw 27% spouw dak dak vloer vloer 50% 23% ter zake oktober 2010 ummer 2 39

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Ledenvoordeelkrant. Voordelen na-isolatie. Welke voordelen heeft een luchtdichte afwerking? Hallen en Stallen over het belang van na-isolatie.

Ledenvoordeelkrant. Voordelen na-isolatie. Welke voordelen heeft een luchtdichte afwerking? Hallen en Stallen over het belang van na-isolatie. Ledenvoordeelkrant samen kopen = samen delen Bekijk alle ledenvoordelen Goedkoop tanken? Tiny van der Valk en schoondochter Roxanne van Kwekerij De Bonfut over hun ervaring met de Total Tankpas. Voordelen

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Energiehelden in Breda

Energiehelden in Breda Energiehelden in Breda In dit boekje komt een aantal mensen aan het woord over hun eigen huis. Mensen die met liefde en zorg aan het (ver)bouwen zijn gegaan en heel veel aandacht hebben besteed aan de

Nadere informatie

Digitale snelweg van glasvezel is de moderne A12 van Zoetermeer

Digitale snelweg van glasvezel is de moderne A12 van Zoetermeer WINTER 2014 Zakenmagazine voor: Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) Digitale snelweg van glasvezel is de moderne A12 van Zoetermeer

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014 Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang december 2014 editie 05 Thema: Reclame, marketing en hun media BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te drage aa de beschmig va het klimaat, bepke we de CO2-voetafdruk i oze gehele waardekete. Daarbij kijke we vd da oze eige activiteite. Ook door auw same te wke met oze parts, sprige we efficiët

Nadere informatie

West Twente. Magazine voor leden - voorjaar 2012

West Twente. Magazine voor leden - voorjaar 2012 ichterbij West Twente Wonen en leven Kopen of verbouwen? Rabobank ambassadeurs Een nadere kennismaking Floriade 2012 Duurzame idealen worden werkelijkheid in Venlo evisie Online shoppen brengt mensen terug

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

of toch in 2013? Investeren in 2012

of toch in 2013? Investeren in 2012 magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken 0.a in dit nummer: Internationaal ondernemen Assurantiebelasting 21% Advocaat geeft raad ZakenMerk digitaal December 2012 Nummer 5

Nadere informatie

Inzicht in energieverbruik nog altijd beperkt

Inzicht in energieverbruik nog altijd beperkt 25 juni 2008 Groene IT de hype voorbij Gartner: duurzaamheid is serieus thema bij grote ondernemingen ING bespaart 10 miljoen kilowattuur per jaar De 45.000 pc s van ING Group gaan voortaan s avonds automatisch

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

No3. Groninger thuis energie special. Wordt nog aangepast De planning van het onderhoud via de handcomputer 12 Een goed idee is geld waard 16

No3. Groninger thuis energie special. Wordt nog aangepast De planning van het onderhoud via de handcomputer 12 Een goed idee is geld waard 16 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No3 Jaargang 2 April 2010 Groninger thuis energie special Met onder andere: Onze huurders en hun tuinen 3 Alle huurwoningen

Nadere informatie

het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID

het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID B E L A N G NR. 4 2007 Menselijk maatwerk Arbeid als voorwaarde MultiCopy verlegt grenzen Jonge Bedrijven Sociëteit heeft Een overname is maatwerk de toekomst www.ondernemersbelang.nl

Nadere informatie